Archive for the ‘Islam/muslimer’ Category

ISLAMISERINGEN AV SVERIGE BLIR ALLT DJUPARE OCH ALLVARLIGARE.

11 mars 2023

Nu utreds på allvar av moderatsocialisterna under Kristersson och Strömmer om brännandet av en bok, Koranen, kan vara ”hets mot folkgrupp”. Rikspolitikerna i S och M, med tyst medgivande av SD, är beredda att tumma på yttrande-, mötes- och trycksfriheten för att tillfredsställa, ja vem? Det är djupt oroande att rikspolitikernas historiekunskap och samhälleliga grundsyn rörande värnet av våra demokratiska fri- och rättigheter är så svag, instabil och grund att den ses som en del av det politiska förhandlingstrymmet och den politiska taktiken.

Vad säger Jimmy Åkesson och SD om det! Tyst som i sju dövstumsinstitut!

Koranen är en bok skriven av människor, dikterad av en analfabet, bonde och handelsman som hävdar att en ärkeängel löpande gav honom budskap. För den som i likhet med undertecknad läst hela Koran så framstår den som ett sammelsurium av tankar, smått och stort och inte minst obehagligt detaljerade uppmaningar till brutalt våld som avhuggande av händer etcetera. Det mesta i Koranen är ett halvsmält plagiat från Gamla Testamentet. Det är en intressant och avslöjande iakttagelse vid läsningen av Koranen att när Muhammed (profeten) fick problem med någon eller några av sina hustrur så fick han genast ett budskap från ärkeängeln om hur han skulle förfara. Smått och stort, allt råd och dåd som fick plats i Koranen, denna fredens och fridens skrift. En bok dikterad av en krigsherre, pedofil (en av hans hustrur var 9 år gammal) och som högg huvudet av 2000 judar och tog deras kvinnor o barn som konkubiner dvs sexslavar.

Finns det verkligen inga gränser och spärrar för hur långt ner i socialt förfall och politiskt knäfall för islam och muslimerna Sveriges socialister under Magdalena Andersson och moderatsocialister under Ulf Kristersson vill gå under politisk och medial tystnad från ”oppositionen” i Åkessons SD? Vad gör vi andra som ser och förstår vad som sker just nu? Vi kan ju inte bara stillatigande åse Sveriges väg ner i det muslimska helvetet. Ordet valt med omsorg!

NYA TOTALITÄRA LAGFÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN – ONDSKAN BLIR BARA VÄRRE

20 juni 2022

Först kom tvångsbussning av skolelever från och till s.k. ”utsatta” muslimska migrantområden och inskränkningar i friskolors rätt att besluta hur de antar elever. Syftet var ”integration” av dysfunktionella lågkognitiva muslimska avkommor där de inte platsar. 

Nu planerar den socialistiska regeringen under globalisten Magdalena Andersson nya tvångslagar för oss etniska svenskar.

Det politiska syftet är att ”bryta den etniska segregation” som Socialdemokraternas Stefan Löfven tillsammans med Moderaternas Fredrik Reinfeldt skapat med svängdörrar för dysfunktionella muslimer från Mellanöstern och svarta Afrika. 

Det senaste, men sannolikt inte det sista, totalitära lagförslaget innebär att stat eller kommun kan tvångsköpa villor i etniskt svenska områden för att placera ut muslimska migranter där.

Exproprieringslagen innebär, om den beslutas av Riksdagen, att en villa som är ute till försäljning i ett etniskt svenskt område kan köpas av stat eller kommun oberoende av vad säljaren önskar. Stat/kommun betalar med skattebetalarnas pengar vad säljaren begär som utgångspris eller vilka bud som läggs på fastigheten.

Stat/kommun kan efter tvångsköpet, oavsett gällande regler för bygglov, riva villan och bygga ett flerfamiljshus på tomten för uthyrning till muslimska migranter på extra förmånliga villkor. 

Lagförslaget kommer från bostadsminister Johan Danielsson (S) och motiveras med att det bidrar till att ”minska och motverka segregationen”.

En tvångslag (S-märkt) för expropriation har funnits tidigare. Det nya denna gång är just att den totalitära expropriationslagen motiveras med migrations- och integrationspolitiska argument

Senast Socialdemokraterna stiftade en likande lag var 1967. Den togs dock bort 2010 av alliansregeringen.  S, V och MP protesterade.  Nu planerar den socialistiska S-regeringen att införa den totalitära lagen igen. Socialister respekterar aldrig den privata äganderätten.

Inga svenskar jag talar med ute i landet vill ha någon integration på arbetsplatsen eller i bostadsområdet av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från arabländer eller svarta Afrika. Det visar sig alltför ofta att de inte fungerar i normal svensk bostadsmiljö eller på en normal arbetsplats. De klarar helt enkelt inte av ens de lättaste arbetsuppgifterna utan lever hellre på bidrag från oss skattebetalare och ställer till oreda. De skall helt enkelt skickas hem.

Det är mycket bättre för oss svenskar att vi för framtiden, när de muslimska migranthorderna skall samlas ihop och skickas hem, håller dem kvar i diasporan/gettona runt våra större städer. Där kan polis och militär hålla dem under uppsikt och kontroll.

Vi vet också från omfattande forskning att när andelen muslimer i ett normalt svenskt bostadsområde passerar 4- 5 procent så börjar svenskarna flytta ut och området gettoiseras och förfaller.

Priset betalas som alltid, med Socialdemokratiska lagförslag, av etniska svenskar i form av försämrad livskvalitet och livsmiljö samt stöld av dina och mina pengar via fler o ökade skatter.

Dictum sapienti sat est

STEFAN LÖFVENS OCH MAGDALENA ANDERSSONS TOTALA MISSLYCKANDE .

13 maj 2022

SAP-KLANEN VÄLTRAR ÖVER PROBLEMEN PÅ OSS ETNISKA SVENSKAR. SJÄLVA TAR DE INGET ANSVAR.

Jag använder SAP inte S som formell akronym för Socialdemokratiska arbetarepartiet vidare SAP-klanen för ledningen i partiet och LO.

Den socialdemokratiska regeringen har, under den kognitivt märklige Stefan Löfven och globalistlakejen Magdalena Andersson, kört Sverige djupt ner i diket, för att uttrycka det civiliserat. Kraftuttryck kan användas, men det är ”bad omen” att ropa på den lede.

Ansvaret vältras över på svenska folket

Nu förväntas etniska svenskar bära ansvar och ta kostnader för att reda upp situationen och kratsa SAP-klanens brända kastanjer ur elden. I en valfilm kräver statsminister Magdalena Andersson och den socialistiska regeringen att ”det nu är upp till folket att rätta till” konsekvenserna av hennes misslyckande som raserat den traditionella svenska tryggheten med stora brister i sjukvården, flera hundra tusen fattigpensionärer, en skola med sjunkande resultat, otrygghet för kvinnor varav hälften inte törs gå ut ensamma, gängskjutningar, våldtäkter, upplopp och brinnande bilar, sprängningar samt flera hundra tusen invandrade analfabeter. ”Det finns ingen efterfrågan på arbetsmarknaden av utomeuropeiska analfabeter”.

”Sverige var tryggt”, konstaterar Magdalena Andersson när hon ser tillbaka på sin ungdom. Yes, det är korrekt konstaterat! Verbets tempus är rätt, VAR! No more so! Ansvariga för trygghetshaveriet är SAP-klanen med Löfven och Andersson.

Inför höstens val presenteras vallöftena. Globalistlakejen Andersson ”ska gå till botten med segregationen och knäcka gängen”.  Hur det skall gå till är oklart efter 8 år av SAP-politik med problem som ökad gängkriminalitet, ökande dödsskjutningar och sprängningar, upplopp och uppror, bilbränder och skadade poliser, sharialagar i diasporan, klanvälde, barnäktenskap, kusingiften, av imamer organiserad muslimsk prostitution i form av ”njutäktenskap” m-m. Men vallöfte är det! Det är bara möjligt att åstadkomma om svenska folket städar upp efter Löfven/Anderssons misslyckade politik. Folket skall alltså städa upp efter en politik som svenskarna inte ha tillfrågats om eller ens önskar.

”Det kommer krävas mer, av både dig och av mig. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre”, säger hycklaren och lögnaren Magdalena Andersson och skjuter ifrån sig ansvar och uppgift.

Hon skall säger hon ”vända på alla stenar” men lyckas bara blotta egna gråsuggor. Däremot vältrar hon med välbehag över problemlösningen på svensken.

Det är inget annat än ett fräckt försök att göra oss svenska medborgare delaktiga i skulden till eländet. Det är medvetet ohederligt.

Eländet bara fortsätter och fördjupas

Från ingenstans, dyker den pladdrande insenjören Farmanbar från Iran upp i media och statstelevision och kräver att svenskarna slutar bygga altaner eller renovera badrum utan investerar i energisparande och energisystem.

Anledningen till den övervältringen av ansvaret på svenska folket är den katastrofala energipolitiken den socialistiska regeringen fört, under Stefan Löfven och Magdalena Andersson, ideologiskt påhejade och styrda av miljökommunisterna i Miljöpartiet: Nedläggning av nödvändiga kärnkraftverk. Vägran att bygga nya kärnkraftverk som behövs. Istället slösas skattepengar på vindkraftsparker som levererar elektricitet till hushåll och företag intermittent dvs när det blåser inte annars. Ändock hade Sverige en gång i tiden via det statliga affärsverket Vattenfall, världens bästa och stabilaste energiförsörjningssystem. Svensken får nu frysa under vintern eller betala expropriativa el-avgifter att lägga till de expropriativa skatter som urholkat hushållens disponibla inkomster. Elförsörjningen och dess kostnader för hushållen är en ren och skär utsugning av de svenska hushållen. Pengarna behövs väl för att försörja muslimerna som lever på bidrag och kostar oss skattebetalare 250 miljarder varje år.

I partiledarbabblet på statstelevisionen häromsistens sträckte alla partiledare utom SD upp handen när är frågan kom upp om Sverige skall satsa på mer vindkraft. 

Därefter intar psykopaten med ”small man complex” Morgan ”Stasi” Johansson scenen och kräver att vi skall acceptera de muslimska huliganerna eftersom han ”gjort allt som kan göras” för att bryta huliganismen i form av gängkriminalitet, islamistiska klaner och huliganupplopp. ”Polisen har förstärkts och lagar och straff har skärpts” säger han men ändock klarar inte polis, rättsväsende och ytterst regering av att hantera muslimerna utan kapitulerar och retirerar. Allt blir bara värre! Våldet eskalerar!

En figur som heter Amir Rostami från Iran, polis och kriminolog, driver att det skall in flera ”invandrare” (läs muslimer) i polisledningen. Varför? För att ytterligare pacificera polisen så att den inte agerar med skarpa vapen när muslimerna startar upplopp och inbördeskrig.

Ett annat av de propagandatrick Morgan Johansson, mästare i lögner och halvsanningar, använder handlar om den muslimska massmigrationen som fortsätter på hög nivå. Genom tricket att bara nämna en grupp, asylsökande, försöker han lura i SAP-medlemmarna att massmigrationen är nere på ensiffriga tusental när i själva verket massmigrationen fortsätter på nivåer runt 80 000 – 100 000 per år, enligt Migrationsverkets statistik. Han lyckas, märkligt nog, med att indoktrinera och hjärntvätta politruker, partikadrer och ideologiskt förblindade medlemmar ute i landet. Dessa upprepar nämligen som en papegoja vad Morgan Johansson anfört. Att försöka påvisa att han har fel går inte. Inte ens uppvisande av Migrationsverkets statistik hjälper. Så hjärntvättas och indoktrineras en betydande del av befolkningen.

Den socialistiska SAP-klanen försöker således inför valet vältra över ansvaret för det totala misslyckandet på arbetande etniska svenskar. Muslimerna i diasporan, dysfunktionell och försörjd av dina och mina skattepengar, rör man inte. Det är blivna SAP:s kärnväljare.

SAP-klanens hjärntvätt och indoktrinering via statsradion och statstelevisionen

SAP-klanen använder statstelevisionen och statsradion för att hjärntvätta och indoktrinera det svenska folket. Indoktrineringsinstitutionerna SVT/SR kostar 9 miljarder skattekronor årligen. Särskilt mottagliga är självfallet den närmare en tredjedel svenska medborgare av S-sympatisörer, samt partimedlemmar/partikadrer. Partimedlemmarna är naturligtvis särskilt utsatta för och vana vid att korrigeras uppifrån i sina uppfattningar och mottagliga för indoktrinering och hjärntvätt. Jag har suttit på sådana möten och sett folk vrida sig politiskt 180 grader efter en predikan av någon partipamp. Medlemmarna är extremt lyhörda för signaler från Partihögkvarteret, hantlangarna i LO-borgen och den s.k. rörelsen. Det som i skrivande stund händer runt Sveriges ansökan om medlemskap i NATO är illustrativt, bortom det övertydliga. Majoriteten av partiets kadrer har över en vecka totalt ändrat uppfattning om NATO medlemskap. Från traditionellt motstånd mot NATO till att aktivt förespråka ansökan om medlemskap. Partiets ledande klan har kört över medlemmarna. Försvarsministern har för mindre än en månad sedan och efter Rysslands invasion och ockupation av Ukraina hävdat att ett NATO medlemskap inte är önskvärt eller ens till fördel för Sveriges försvar. Nu är det av vikt att Sverige blir medlemmar i NATO enligt samme minister. På partikongressen i december var NATO medlemskap helt uteslutet. Nu är det bliven en nödvändighet. Socialdemokraters följsamhet gentemot partiledningen är av samma typ som i det Sovjetiska kommunistpartiet. SUKP (Sovjet Unionens Kommunistiska Parti) dikterade vad som skulle vara sanning (Partiorganet Pravdas namn betyder just sanning) dvs politisk inriktning och korrekt ideologi. SAP-klanen dikterar och sänder ut ukaser och Aftonbladet bistår med medial följsamhet. Ändock skall det i ärlighetens namn sägas att det finns gräsrotsgrupper inom partiet som håller emot, Kvinnoförbundet, Tro och solidaritet, SSU och Skånedistriktet (uppgiften har senare dementerats, vad har hänt?) är emot NATO anslutning. Vad var det herr Persson krävde av partiet? En ”säker politisk kompass” dvs en socialistisk kompass vars nål bara pekar åt ett håll, med fler högre skatter, begränsade medborgerliga fri- och rättigheter, fortsatt muslimsk massmigration (när har svenska folket fått rösta om den?), etc. Sedan traskar Bonniers/Wolodarskis/DN patrullo. Lydiga och nyttiga idioter.

Den märkliga historiska tradition som demonstrationerna ”Första maj” utgör för socialister och kommunister är ytterst ett medel för att övertyga och indoktrinera. Demonstrationernas innehåll styrs och beslutas av den ledande klanen i SAP och LO. De facto handlar plakaten och slagorden om bedriven och kommande regeringspolitik och emot en diffus ”borgerlighet”. På mötena 1:a maj sjungs den socialistiska kampsången ”Internationalen” under vajande röda fanor med blossande kinder, höjda nävar och ideologiskt darr på rösten. Men den sannaste och viktigaste versen sjunger Socialdemokraterna aldrig. ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

Myndigheterna i den djupa staten, som ex MSB, är följsamma inför SAP-klanens ukaser. Ett litet exempel. En klimatalarmist, Martin Boije, i det aktivistiska Naturvårdsverket tar t o m regeringen i örat när den med bidrag försöker lindra hushållens påverkan av rusande bensinpriser och elpriser. Han säger i Rapport att det är på tvärs med att ”bromsa klimatnödläget”. 

Däremot ser svensken inga nödvändiga skattesänkningar så långt ögat når. Det är socialister oförmögna till. Statens och dess myndigheter delar istället i enlighet med socialistisk ideologi ut bidrag. När skatten på elen blir för hög kompenseras hushållen tillfälligt med bidrag. När sosse-priserna på drivmedel rusar sänks inte skatterna, som utgör två tredjedelar av literpriset. De ohemula priserna hanteras med ett tillfälligt bidrag som skall delas ut strax före valet. SAP-regeringen leker leken ”alla goda gåvors givare” med våra egna pengar (skatter). En del av medborgarna luras möjligen, nämligen den del som röstar på SAP, vad den än tar sig till. ”Jag har alltid röstat S, jag röstar S denna gång och kommer alltid att rösta S”. Med förlov sagt en ren idiotståndpunkt!

Skådespel och gladiatorer.

När jag i skrivande stund via internet och television tar del av den breda folkliga hypen, för att inte säga hysterin runt den s.k. MELLON och finalen i SHL i Karlstad och Luleå, kan jag inte undgå att reflektera. Mellon och SHL-finalen har lyckats uppamma engagemang, entusiasm och bred folklig uppställning och fest. Denna folkliga glädje, intresse och samling är för mig personligen känslomässigt obegriplig även om jag intellektuellt kan analysera den.

Jag slås av kontrasten. Kontrasten mellan detta breda engagemang och den närmast totala avsaknaden av brett folkligt engagemang kring den pågående islamiseringen, begynnande inbördeskrig och haveri för regeringens politik kring drivmedel och elförsörjning inte minst hushållens kostnader för de sistnämnda. Det är en intellektuellt fascinerande iakttagelse! En hel landsända engagerar sig i några hockeymatcher. Men, inför hotet mot folks frihet, ekonomi och överlevnad är det tyst som i graven. Är det ett omen om den kommande graven för ett fritt Sverige, ett fritt och självständigt etniskt svenskt folk med en traditionell levande kultur. Skådespel, gladiatorspel och supporterkultur fungerar, det är historiskt välkänt och genomanalyserat, de facto som avledare för missnöje och frustration och ger utlopp för ”behovet av samling kring pumpen”.  Sportevenemang engagerar på gränsen till hysteri. Däremot har vi som sagts ingen motsvarande samling emot islamisering och att muslimerna tillåts löpa amok med en retirerande statsmakt och våldsapparat. 

MELLON, som den kallas i folkmun, är en rent vedervärdig tillställning i förljugenhet och intellektuell förnedring men den samlar enorma skaror av aktiva följare framför TV-apparaten ätandes chips och godis som sköljs ner med öl. Dock, inga samlingar, inget engagemang, inga samlande protester så långt ögat når av svenskar mot elpriser, mot drivmedelspriser, mot islamisering, fortsatt migration och muslimska huliganer som startar ett inbördeskrig mot polisen med 183 poliser skadade som resultat, inklusive förstörd egendom och utryckningsfordon. 

Jag kontrasterar avsaknaden av breda folkliga protester emot misskötseln av Sverige med entusiasmen och uppslutningen kring Mellon och SHL-finalerna. Det är sannolikt en orättvis jämförelse, bilden är kanske långsökt och skjuter över målet. Jag slås ändock av bristen på svensk politisk samling mot misskötseln och den globalistiska nedmonteringen av nationen Sverige jämfört med entusiasm och engagemang runt Mellon och SHL-hysterin. 

Islamiseringen hotar det fria Sverige

Massmigrationen har drivits igenom av Moderaternas Fredrik Reinfeldts och Socialdemokraternas Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Den muslimska massmigrationens strukturellt långsiktiga förändringen av det svenska samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt har aldrig underställts de svenska medborgarna för en beslutande folkomröstning. Svensken är överkörd i den frågan men tvingas dagligen betala för den och hotas av otryggheten som blivit konsekvensen. Massmigrationen av dysfunktionella, lågkognitiva och lågkompetenta muslimer är helt enkelt katastrofal. 

Det svenska folket är inte längre fritt, det finns inga starka krafter emot socialistisk indoktrinering och hjärntvätt, emot alla totalitära lagförslag och den ekonomiska utsugning som denna vinter och vår drabbar de svenska hushållen hårt, i synnerhet på landsbygden. Sverige islamiseras och muslimerna tar över i Sverige utan att vi slår tillbaka. Arbetar- och hantverkarklassen och medelklassen pressas ner i tystnad, beroende och lydnad. Vikingarna som på tinget hävdade ordet, hedern och uppfattningen med spjut och svärd roterar i vikingagravarna runt Mälardalen. Svea rikes vagga och ursprung. Vi upplever det var gång vi besöker gravar och minnesplatser från fornstora dagar och uttryck för en högkultur i Svea rike allt sedan bronsåldern. Sedan kan Ruinfält och Sahlin fortsätta att leva i falsk tro på ”barbariet”. 

Globalisterna

Globalisterna nämns i texten. Bilderberggruppen är ett av dessa globalistnätverk och agendor som bland annat står för en kontrollagenda som hämtar sina förebilder från Kina. Det finns flera globalistnätverk och grupperingar, World Economic Forum, Agenda 2030, Bank for International Settlements, FN, EU, med flera. I länken till Wikipedia presenteras svenskar som ingått och ingår i Bilderberggruppen där de tränas och övertygas ideologiskt att driva en globalistisk agenda på hemmaplan. En av de farligaste i Sverige är Magdalena Andersson. Den politik hon förespråkar och implementerar är exakt den som globalisterna, den rikaste procenten av världens befolkning, vill att Sverige skall bedriva, något som inte gagnar det svenska folket på något sätt.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

FÖRVALTNINGSRÄTTEN TILLRÄTTAVISAR POLISEN I BORÅS SOM INTE KÄNNER TILL GRUNDLAGEN.

06 maj 2022

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i domen i Mål nr 4632-22 att ”mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter som även skyddas av Europakonventionen. Endast i yttersta undantagsfall bör det vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna i anledning av sammankomsten”.

”De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund”.

Det är en oerhört viktig dom som lär bli prejudicerande och vägledande för polismyndigheter i hela landet. De varken kan eller bör neka någon att hälla ett islamkritiskt möte. 

Polisen uppgift är att upprätthålla lag och ordning inte göra politiska bedömningar. I synnerhet inte när muslimska huliganer startar ett inbördeskrigsliknande uppror! 

Tack och lov för Förvaltningsrätten i Göteborg som inte islamiserats och invaderats av muslimapologeter och politisk Koran-ideologi.

STATSTELEVISIONEN OCH DET HOTANDE POLITISKA FÖRFALLET

03 maj 2022

Efter rapportering i statstelevisionen (formellt med det hycklande namnet Sveriges Television, SVT) ”vet” SVT:s tittare att mannen som knuffat ner en kvinna i botten på ett gruvhål var ”hallänning” och att ”gruvhålet saknade fungerande skyddsstängsel” varför hon föll till gruvans botten.

Vi andra vet att Muhammad Taher Amini är 41 år från Afghanistan som vistas olagligt i Sverige efter att ha kommit hit 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. År 2018 fick han utvisningsbeslut men stannade olagligt i Sverige. Han är narkotikahandlare och kör utan körkort. Hans första fru är försvunnen efter att hon känt sig hotad. Enligt uppgifter i media har afghanen till den nu aktuella kvinnan sagt att han dödat den första frun. Den nya kvinnan våldtogs efter att hon nekat gifta sig med afghanen för att han skulle få stanna i Sverige, varpå han slängde ner henne i ett 25 meter djupt gruvhål. Kvinnan överlevde fallet men blev svårt skadad liggande på gruvbotten ett par dygn. Eftersom kvinnan överlevt fallet kom afghanen tillbaka och försökte döda henne genom att kasta stora stenar på henne. Denne afghan har du och jag försörjt i sju år. Ett resultat av Stefan Löfvens, Magdalena Andersons och SAP:s politik.  Men, jag glömde, de är ju inte ansvariga. 

Afghanen, ”hallänningen” med SVT:s språkbruk, är ett talande exempel på det ”kompetensregn” moderater som Fredrik Reinfeldt, liberaler som Erik Ullenhag, socialdemokrater som Stefan Löfven och Magdalena Andersson talat och talar om. 

”Kompetensregnet” kompletteras av de muslimska huliganerna i Påskupproret. Det trygga homogena Sverige har nu slagits sönder av importerade dysfunktionella lågkognitiva araber och svarta afrikaner. Inbördeskriget, se bilderna och filmerna, påsken 2022 innebar att den muslimska diasporan besegrade polisen som först retirerade för att sedan fly slagfältet utan att slå tillbaka. De stod på avstånd och tittade på! Det muslimska samfundet har (förhoppningsvis tillfälligt) besegrat staten Sverige genom att inskränka den svenska grundlagens yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Rasmus Paludan nekas nämligen islamkritiska offentliga politiska möten. Polisens uppgift är inte att ta politiska hänsyn till vem som får yttra sig om vad utan att upprätthålla lag och ordning med de medel som krävs, inklusive skarp verkanseld. Nu har polisen tillsammans med politiker abdikerat och kapitulerat för muslimerna som i ett slag lyckats urholka de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna.

Står verkligen Sverige inför risken för inbördeskrig som en del påstår? Vad talar för det? För det första de våldsamma påsk-upproret med över 183 skadade poliser efter rent mordiska attacker emot dem. För det andra det nya expanderande muslimska partiet Nyans som har en tydlig anti-demokratisk och anti-svensk agenda. För det tredje att muslimerna faktiskt vunnit första ronden och lyckats inskränka demonstrations- och yttrandefriheten eftersom t.ex. Rasmus Paludan numera nekas tillstånd för islamkritiska möten. För det fjärde den okontrollerade tillväxten av moskéer med imamer som predikar och värvar islamister. Allt detta sker helt utanför det svenska samhällets kontroll och insyn. Moskeéerna borde helt enkelt inte ges byggnadslov. I de politiska islamistmiljöerna skapas, utvecklas och vidmakthålls en, med svensk kultur, värderingar och traditioner, helt inkompatibel kultur med sharialagar och islamistiska föreställningar om att ”ta över Sverige”. För det femte söker Socialdemokraterna numera allt tydligare sin väljarbas i den muslimska diasporan och rättar lagstiftning (se psykopaten Morgan Johanssons alla lagförslag) och den s.k. ”välfärdsspolitiken”.  Inkluderande ytterligare skattehöjningar som föreslås av det korkade och galna fruntimmer som leder LO. Det nya pensionsförslaget som Magdalena Anderssons regering skryter med innebär att en miljon muslimska migranter som aldrig arbetet i Sverige och betalt in till pensionen får samma pension som etniska svenskar som med låg lön arbetat ett helt liv. 

Det alternativ vi svenskar ser ut att stå inför är en kapitulation för muslimerna och en total islamisering av det en gång fria Sverige. Eller? Vad kan vi etniska svenskar göra för att vända utvecklingen och skicka hem muslimerna. Medborgargarden och sammanslutningar för aktivt självförsvar är förbjudna i lag. Svensken har, till skillnad från amerikanen, inte rätt att inneha vapen för självförsvar. Svensken är för närvarande försvarslös inför islamisterna. Regeringen ledd av socialisten och globalisten Magdalena Andersson fortsätter att administrera islamiseringen och förfallet. Enligt opinionsundersökningar har hon märkligt stöd av var tredje svensk och mer än hälften av svenskarna har stort förtroende för henne! Kan det bli värre? Förmodligen innan svensken vaknar och vänder utvecklingen.

APROPÅ AKTUELLA PROBLEM – AUGUST STRINDBERG

24 april 2022

CITATEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN AUGUST STRINDBERGS ”EN BLÅ BOK I” SKRIVEN 1907.

115 år senare är de aktuellare än någonsin.

”Ny-hedningarne som nu ha stormat fram och 
tro sig vara världens herrar, därför att de tjäna världsfursten, 
förefaller vara en bottensats av vilda folk, som genom giften 
och invandring kommit in som jäst i Europas gamla nationer. 
Jästen uppfyller sin bestämmelse i ugnsvärmen, men förvand- 
las själv till gaser och försvinner lämnande blåsor och hål 
efter sig. Degen blir kvar, lucker, mör, vit, doftande varmt 
bröd. Jästen är en mögelsvamp som uppstår av förruttnelse, 
och ändå får den vara med att göra vitt bröd. Allt tjänar! Men 
bara mögelsvamp ger intet bröd! Man skall därför icke vred- 
gas på hedningarne, ty de förstå icke bättre; upplysa dem kan 
man väl svårligen, ty den grå starren kan man sticka, men icke 
den svarta.

Frukta dem, skall man icke, ty då bitas de, men de skola ha 
sin tid.

….

Kan man icke upplysa Hedningen? – Erfrenheten har visat att 

det nästan är omöjligt; ty ett dumhuvud 
kan icke fatta de enklaste saker, icke inse ett axioms självklar- 
het. Förföljes han systematiskt av olyckor, kallar han det otur, 
slås han av sjukdom, stiger han upp lika dum, råkar han i 
fängelse, så sitter han bara och tänker ut nya knep; straffas 
han på sträckbänk, så anser han sig lida för sin tro, han som 
ingen tro har. Och han går ut ur väckelserna och prövning- 
arne lika stort fä som förut, ty han begrep ingenting. Och alla 
dyngherrarne prisa hans karaktärsfasthet, hans själsstyrka, 
hans starka tro på sin sak. Han har fyllt sexti år och har arbe- 
tat för utvecklingen, men han har icke kunnat utveckla sig 
själv; han kolporterar precis samma smörja nu som för fyrtio 
år sen, när han upptäckte »sanningen» i sina lärares böcker; 
han har aldrig fött en ny tanke, aldrig fått en ny syn på gam- 
mal sak; han har stått stilla, men världen har gått framåt. Han 
har trott sig vara i täten, när han var i kön; han gick kräft- 
gången tillbaka till hedendomen, fastän Kristendomen låg 
framom”.

REGERINGEN KRÖKER RYGG FÖR DET MUSLIMSKA UPPRORET

23 april 2022

Ministrar (SAP) hittar på alla möjliga undanflykter från det enkla faktum att det var den muslimska diasporan (äldre män, unga män, pojkar och t.o.m. mammor med barn) som startade och genomförde de våldsamma Påsk-upproret med brända polisbilar, bussar och drygt 100 poliser som skadats av stenkastning mot huvudet. ”Gängkriminella styrde upproret” påstår någon. ”Upproret styrdes från ett annat land” påstår någon annan. Etc. Fler undanflykter av den typen kommer komma. Var så säker! Det självklara att peka ut förövarna som muslimerna i diasporan undviker man. Varför? S-väljare?

Ygeman, som exempel, skyller det nationella muslimska upproret på Rasmus Paludan som faktiskt i praktiken visat vad muslimerna är kapabla till. Ygeman menar t o m att ”Rasmus Paludan borde be polisen om ursäkt” trots att han sökt och beviljats tillstånd för sina islamkritiska valmöten. Att bränna böcker är inte olagligt (det påtalas av statens jurister) vare sig det är Bibeln, Koranen, Marx´Kapitalet, Hitlers Mein Kampf eller Palmes böcker.

Muslimerna har efter våldsamma slag om svenskt territorium besegrat den svenska polisen och därmed hotat den svenska demokratins fundament nämligen de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Det är om något ett allvarligt brott, sannolikt möjligt att juridiskt betrakta som landsförräderi vilket är det allvarligaste brott man kan begå och som borde straffas därefter. Tyvärr har Sverige inte längre dödsstraff ens för landsförräderi i krigstid.

Den psykopatiske Morgan Johansson, som ett annat exempel, skriker att ”hon inte är riktigt klok”, avseende Ebba Busch. Det Ebba Busch uttryckt i P1:s Lördagsintervju (lyssna på den) är det självklara nämligen att polisen, den legala våldsapparaten, borde slå/slagit tillbaka med verkanseld om nödvändigt. I stället har vi 104 skadade poliser. Men hennes uttalande vantolkas nu av SAP och deras politruker i statsapparaten i oärligt men bestämt politiskt syfte.

I den ”djupa staten” ylas det på likande sätt av feminister och inkompetenta kvinnliga polischefer. De är chefer indoktrinerade i mångkultur och inkluderande ideologi. En polischef i Malmö anmäler Rasmus Paludan för ”hets mot folkgrupp” men blir omedelbart avspisad av åklagare. Andra kvinnliga polischefer försöker stoppa Rasmus Paludan från att genomföra kommande islamkritiska möten.  Emelie Kullmyr som är kommenderingschef vid polisen i region Väst tillåter inte Rasmus Paludan att hålla ett islamkritiskt möte. ”Han har fel åsikter som skapar kaos … Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken” I Borås instämmer kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson, självklart socialdemokrat, i polisens beslut och politiska uttalande på tvärs med Sveriges grundlagsfästa fri- och rättigheter. Känner de till grundlagen eller bryr de sig inte?

Enstaka åklagare och justieråd har visat bättre förstånd. De påtalar att bokbränning inte är olaglig och inte kan förbjudas. Polisens roll i det sammanhanget är INTE att ha/ta politiska hänsyn utan att med alla medel (inklusive skarp verkanseld) upprätthålla lag och ordning. Får man inte lära sig det i polisutbildningen eller indoktrineras man i vänsterideologiska uppfattningar?

By the way. Lagen om ”hets mot folkgrupp och hatspråk” borde tas bort från lagboken med omedelbar verkan. Den utgör ett legalt hot mot oss fria svenskar som värnar tryck-, yttrande- och mötesfrihet. Lagen går faktiskt på tvärs med och svär emot den grundlagsfästa yttrande -och mötesfriheten.

Rasmus Paludan har de facto gjort svenska folket en tjänst genom att avslöja och demonstrera hur totalitära och odemokratiska muslimerna är och vilket hot den muslimska diasporan utgör emot demokratins grund yttrandefriheten. De har startat ett islamistiskt våldsuppror i Sverige. Är det begynnelsen på ett kommande inbördeskrig? Jag, fruktar att det blir så.

Upprorsmakarna är i uttalanden i media tydliga med att de skall fortsätta ”knulla Sverige och svenska folket”. Muslimerna ser Sverige som deras land som de vill ta över. En av Påsk-upprorets aktör uttalar sig: 

”Är ni glada svenska staten? Det är det här ni vill. Ni ska få det. Ni låter den här horungen komma hit och bränna koranen. Vi ska knulla era mammor. Ni vet inte att vi muslimer dör för vår tro, vi bränner upp hela landet för vår tro, hela världen vi bränner upp vår tro”.

SAP hjälper dem villigt på vägen med motprestationen att muslimerna, flera hundra tusen röstberättigade som till 80 procent, röstar på SAP. Så vinns val med vilka medel som helst. SAP är ett helt skrupelfritt maktparti styrd av en liten extremt odemokratisk maktklan.

Även politiker i övrigt instämmer i stolligheterna, deras syn är att ”Sverige är invandrarnas land lika mycket som svenskarnas och att det är invandrarna som gör Sverige” som Fredrik Reinfeldt uttryckt sig. Uttalanden med samma innebörd har kommit från Mona Sahlin (SAP), Maud Olofsson (C) och Annie Lööf (C) m.fl.

AVGÅ MORGAN JOHANSSON!

22 april 2022

Denne märklige psykopat, som fritt och ohämmat agerar ut sitt ”small man complex” emot det svenska folket, har kommit på lösningen. Fler fritidsgårdar skall få stopp på det muslimska upproret. 

Han följer inte polisens och chockade åklagares hundratals filmer och redogörelser av händelserna under upproret. Filmerna visar bland annat mammor med barn som står och kastar stenar mot polisen. Ungdomar som kastar dödligt stora stenar mot polisens huvuden. Stenslungor. M.m. Poliser som tjänstgjorde under de nationella muslimska upproren i våra större städer beskriver själva det hela som ”inbördeskrig” (vilket det var) och att de muslimska huliganerna hade ett tydligt systematiskt mål nämligen att skada och döda poliser.

Nu är strategin från den socialistiska regeringen att skylla det muslimska våldsamma upproret från diasporan på annat; på Rasmus Paludan som utövade sin grundlagsfästa rättighet till mötes- och yttrandefrihet, man låtsas att det var gängkriminella som agerade, man har t.o.m. försökt sig på lögnen att det hela var styrt utifrån från annat land. En invandrarpolis Nadim Ghazale (muslimsk infiltratör i polisen) har gått ut i en artikel i Expressen och ställt sig på det nationella muslimska upprorets sida (utan att avskedas!). En svart polis i Malmö vill förbjuda Rasmus Paludan att utöva grundlagsfästa rättigheter. Andra Malmöpoliser agerar mot grundlagens rättigheter och anmäler Rasmus Paludan för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Om det sker har de muslimska huliganerna vunnit och den svenska grundlagens demonstrations-, yttrande- och mötesfrihet förlorat. Sverige som rättsstat har förlorat. Sverige med en tidigare fungerande statsapparat har nu kapitulerat för muslimska välfärdsmigranter från Mellanöstern och Afrika som försörjs av svenska skattebetalare. Sverige som en sammanhållen nation för etniska svenskar krackelerar inför våra ögon. Ondskan segrar. Grundlagsfästa rättigheter ifrågasätts t.o.m. av chefer i den djupa staten och av rikspolitiker. Muslimer startar uppror och segrar emot den svenska staten och regeringen låtas som att det regnar med uttalanden av typ att det var ”oacceptabelt” och när de känner sig riktigt kraftfulla ”helt oacceptabelt”. Det är oerhört mycket värre än så. Det krävs krafttag nu. Polis och militär måste slå tillbaka hårt, till en början med vattenkanoner och gummikulor och om inte det räcker med verkanseld. Upproret måste kväsas och slås ner innan muslimerna tar över och Sverige blir en islamistisk stat.

Morgan Johansson föreslår fler fritidsgårdar! True story!!

Det är oroande för att uttrycka det försiktigt!

AVGÅ MORGAN JOHANSSON! FÖR SVENSKA FOLKETS SKULL! VI KLARAR INTE MER AV DIN SOCIALISTISKA VANSKÖTSEL AV SVERIGE!

VAD MED RASMUS PALUDAN OCH DE MUSLIMSKA UPPLOPPEN?

17 april 2022

Jag väljer reporter Fredrik Sjöshult på Expressen som exponent och representant för dem som vänder upp och ner på upploppen i Sverige och ställer dem på huvudet. Expressens rubrik är ”Fega polischefsbeslut ligger bakom våldsamma kravaller”. Sjöshult och liknande tänkare menar att problemet är, inte muslimska huliganupplopp, utan att Rasmus Paludan utövat sin demokratiska mötes- och yttrandefrihet som svensk medborgare. De menar dessutom på allvar att ”det fega polischefsbeslutet” varit att tillåta Rasmus Paludan att hålla sina möten istället för att förbjudit dem eller förvisa mötena till en skogsdunge utanför bebyggelse.

Feg har polisen varit, det har Expressens Sjöshult rätt i. Men inte på det sätt Expressen och andra menar.

Det illavarslande är att Expressen, en av våra största liberala (?) tidningar, inte förstår allvaret i det muslimska hotet mot svensk mötes- och yttrandefrihet som i dagarna utmanats och faktiskt också urholkats eftersom polisen förlorade samtliga slag mot muslimerna i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona och Malmö. Det är en sorglig och djupt oroande ”set back” för svensk demokrati och de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. Polisen ”backade undan” och för de muslimska huliganerna och som, i Skäggetorp i Linköping, överlagrades av polisledningens av feghet utfärdade order att inte återta förlorad mark trots stark bemanning på plats.

De muslimska upploppen/upproren har dessutom tydligt demonstrerat polisens generella brist på relevant och fungerande beväpning. Polisen måste för uppdrag att slå ner muslimska upproriska horder som löper amok ha tillgång till vattenkanoner och vapen med gummikulor kanske också paintballgevär med beständig färg så att de ledande muslimska huliganerna kan märkas för att senare infångas och dömas till fängelse, för grov misshandel och våldsamt upplopp, i 10 år. Polisen har inte bara förlorat samtliga slag utan också förnedrats genom att ”backa undan” och flyende överlämna territorium till fienden. Polisen har tvingats skjuta varningsskott för att kunna fly och sedan på avstånd stå och titta på när sammanlagt ett tiotal polisbilar stuckits i brand av förberedda medtagna Molotovcocktails.

Detta har Rasmus Paludan lyckats klargöra och demonstrera för alla etniska svenskar. Det borde Sverige faktiskt vara tacksamt för. Många svenskar har i dessa dagar av Ragnarök vaknat upp ur hjärntvätt och indoktrinering. Det har jag personligen erfarit.

Rasmus Paludan har därmed gjort det svenska folket en betydande varaktig tjänst genom att öppna ögonen på folket för vad det är för ett våldsverkande odemokratiskt klientel vi släppt i och med massmigrationen av muslimer från mellanöstern och Afrika.

”UTSATTA OMRÅDEN”.

14 oktober 2021

Vad är ett utsatt område? Utsatt för vad och från vem? Utsatt område är ett Orwellskt nyspråk för en dysfunktionell muslimsk diaspora, dvs muslimska getton. Utsatt för, just det, muslimsk kultur, tradition och värderingar. Se vad det leder till. Det är vad vi svenska skattebetalare lägger 250 miljarder på varje år över offentliga budgetar.

Utsatta områden

1. Fröslunda, Eskilstuna
2. Lagersberg, Eskilstuna
3. Navestad, Norrköping
4. Skogås, Huddinge
5. Vårby, Huddinge
6. Älvsjö/Solberga, Stockholm
7. Andersberg, Halmstad
8. Brandbergen, Haninge
9. Bredäng, Stockholm
10. Bäckby, Västerås
11. Charlottesborg, Kristianstad
12. Edsberg, Sollentuna
13. Finnsta, Upplands Bro
14. Gamlegården, Kristianstad
15. Hagsätra/Rågsved, Stockholm
16. Hisings Backa, Göteborg
17. Hässelby/Vällingby, Stockholm
18. Råslätt, Jönköping
19. Skiftinge, Eskilstuna
20. Sångvägen, Järfälla
21. Termovägen, Järfälla
22. Vårberg, Stockholm
23. Östberga, Stockholm
24. Jordbro, Haninge
25. Storvreten, Tumba
26. Gårdsten, Göteborg (tidigare
riskområde)
27. Visättra/Grantorp, Flemingsberg
(ny på listan)
28. Fisksätra, Nacka (ny på listan)

Särskilt utsatta områden

1. Bergsjön, Göteborg
2. Husby, Stockholm
3. Rinkeby/Tensta, Stockholm
4. Skäggetorp, Linköping
5. Södra Sofielund (Seved), Malmö
6. Alby, Botkyrka
7. Biskopsgården, Göteborg
8. Fittja, Botkyrka
9. Gottsunda, Uppsala
10. Hallunda/Norsborg, Botkyrka
11. Hammarkullen, Göteborg
12. Hjällbo, Göteborg
13. Hässleholmen/Hulta, Borås
14. Lövgärdet, Göteborg
15. Norrby, Borås
16. Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
17. Rosengård, Malmö
18. Vivalla, Örebro
19. Ronna/Geneta/Lina, Södertälje

Riskområden

1. Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö
2. Oxhagen/Varberga, Örebro
3. Söder, Helsingborg
4. Tjärna Ängar, Borlänge
5. Tureberg, Sollentuna
6. Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal,
Helsingborg
7. Fornhöjden, Södertälje
8. Hovsjö, Södertälje
9. Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
10. Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan
(tidigare utsatt område)
11. Karlslund, Landskrona (tidigare särskilt
utsatt område)
12. Araby, Växjö (tidigare särskilt utsatt
område)
13. Tynnered/Grevegården/Opaltorget,
Göteborg (tidigare särskilt utsatt område)
14. Valsta, Sigtuna (ny på listan)

Polisens definitioner: 

Ett utsatt område kännetecknas av låg socioekonomisk status med kriminella gäng som påverkar lokalsamhället. Våldshandlingar på öppen gata, öppen narkotikahandel och upplopp med missnöje mot samhället och ordningsmakten.

Ett särskilt utsatt område innebär att man inte samarbetar med rättsväsendet. Systematiska hot och våldshandlingar mot anmälare, målsäganden och vittnen. Områdena är svåra eller omöjliga för polisen att fullfölja sitt uppdrag i.

Den tredje kategorin är riskområde. En geografisk plats som uppfyller kriterier för ett utsatt område men som ändå inte riktigt når upp till kriterier för särskilt utsatt område. Polisen uppger att det finns en överhängande risk att området blir särskilt utsatt.


%d bloggare gillar detta: