Archive for the ‘Islam/muslimer’ Category

OM ATT SLÅ BLÅ DUNSTER I ÖGONEN PÅ SVENSKA MEDBORGARE ELLER DEN SOCIALDEMOKRATISKE STATSMINISTERNS REGERINGSFÖRKLARING.

11 september 2019

 

Jag har ägnat en del av förmiddagen åt att noga läsa igenom statsministerns text. Det är ingen uppbygglig läsning, full som den är av floskler och undanglidanden eller t.o.m. rena vanbeskrivningar och lögner om verkligheten.

Det finns ingen möjlighet att på ett kort utrymme kommentera hela texten. Jag uppmanar alla att läsa den själva. Det är VIKTIGT att alla själva tar del av hur JÖK-regeringen tänker och vad de avser göra och vad de INTE avser göra. Läs mellan raderna och kritiskt! Texten finns på nätet: https://www.regeringen.se/tal/20192/09/regeringsforklaringen-den-10-september-2019/

Jag skall ta upp hur olika hotbilder skildras i det propagandistiska dokument statsministern presenterade. För det är just vad det handlar om, propaganda för att blåsa blå dunster i ögonen på svenska medborgare.

Så här skriver statsministern om högerextremismen: Våldet från högerextrema och andra ideologiskt motiverade gärningsmän måste tas på största allvar.”

Jag frågar mig. Kan någon peka på ett enda ”högerextremt” attentat, terrordåd eller våld i Sverige? Statsministern skapar en hotbild – med hjälp av den politiskt följsamma chefen för SÄPO – som inte stämmer med verkligheten. Bakgrunden handlar om att förbereda svenska medborgare på de kommande inskränkningar i yttrande- och föreningsfriheten som signalerats av ministern Morgan Johansson.

Däremot inte ett ord om den dagliga faktiska, i MSM beskrivna, grova, omfattande och samhälleligt dysfunktionella kriminalitet och brottslighet vi har i den muslimska diasporan som en följd av massmigrationen av lågutbildade, lågkomptenta, lågintelligenta analfabeter från MENA. Det är de som står för klanvälde, gängkriminalitet, dödskjutningar och mord, granatattacker, sprängningar bilbränder, gruppvåldtäkter, narkotikahandel etc. Problemet omnämns i svepande ordalag utan nämnande av vilka de faktiskt skyldiga är och varifrån de kommer.

Statsministerns ord: ”Den våldsamma brottsligheten skapar ett enormt lidande i samhället. Pojkar lockas in i en kriminell karriär som antingen slutar med döden eller med långa fängelsestraff. Anhöriga till brottsoffer drabbas hårt.

Det våld som gängkriminella utövar är ett hot mot människors säkerhet, mot känslan av trygghet i samhället och i förlängningen mot rättssamhället och demokratin”.

De är t.o.m. så att den socialdemokratiske statsministern i närmast ursäktande ordalag lägger skulden på annat håll: Var och en som köper narkotika måste vara medveten om att pengarna från knarket stöder kriminella gäng och bidrar till deras brottslighet”.

 Med avseende på massmigrationen av dysfunktionella muslimer från MENA så kan vi tyvärr vara säkra på att den politiken fortsätter.

Läs statsministerns ord: ”Att alternativt skyddsbehövande och flyktingar får samma rätt att i Sverige återförenas med barn, partner eller föräldrar är en humanitär reform som dessutom bidrar till integrationen.

Det ska bli möjligt för Migrationsverket att åter snabbt kunna hantera asyl-ansökningar från personer från så kallade säkra ursprungsländer.”

Om något så är detta en signal om fortsatta stora problem med ett ökande antal muslimer i diasporan med de konsekvenser som följer och som vi alla sett under en följd av år. Men inte JÖK-regeringen under socialdemokraterna och statsministern Stefan Löfven, den ser inga problem. Den förnekar och försöker slå blå dunster i ögonen på oss!

 

AFRIKA OCH SOMALIA

24 augusti 2019

 

AFRIKA ÄR DEN VÄRLDSDEL SOM ÄR MEST UNDERUTVECKLAD EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT AV AFRIKAS MEST UNDERUTVECKLADE LÄNDER EKONOMISKT, SOCIALT OCH POLITISKT.

SOMALIA ÄR ETT LAND MED EN GENOMSNITTLIG IQ PÅ 68-70. DET ÄR DESSUTOM SANNOLIKT DE LÄGRE PERCENTILERNA SOM MIGRERAT TILL SVERIGE

SVERIGE FRAM TILL IDAG TAGIT EMOT 96 000 SOMALIER INKL. DERAS BARN.

ÄR DET FÖRVÅNANDE:

ATT DE KOSTAR SVERIGES SKATTEBETALARE MINST 14 MILJARDER KRONOR PER ÅR?

ATT DE ÄR ÖVERREPRESENTERADE I VÅLDTÄKTSSTATISTIKEN, I SYNNERHET UTOMHUS OCH I GRUPP?

ATT DE ÄR AKTIVA DELTAGARE I OLIKA KRIMINELLA NÄTVERK MED NARKOTIKA OCH GÄNGSKJUTNINGAR?

ATT DE ÄR ÖVERREPRESENTERADE I SVENSKA FÄNGELSER?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST SYSSELSÄTTNINGSGRAD?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER MED HÖGST ARBETSLÖSHET?

ATT DE ÄR EN AV DE MIGRANTGRUPPER SOM HAR LÄGST UTBILDNING OCH KOMPETENS?

ATT ENDAST NÅGRA FÅ PROCENT AV DEM PÅBÖRJAT KLARAR GYMNASIESTUDIER?

ATT DE HAR BETYDLIGT HÖGRE NATIVITET OCH ANTAL BARN ÄN ETNISKA SVENSKAR?

ATT DE TILLHÖR EN BEFOLKNINGSGRUPP I SAMHÄLLET SOM I DET NÄRMASTE HELT FÖRSÖRJS AV SKATTEFINANSIERADE BIDRAG?

ATT DE LEVER I SOMALISKA KLANER I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN?

ATT DE ÄR KULTURELLT DYSFUNKTIONELLA EFTERSOM DE KOMMER FRÅN EN VISAVI EUROPA DYSFUNKTIONELL SOMALISK KULTUR?

ATT DE TILLHÖR DEN MUSLIMSKA DEL SOM MED EN MAJORITET HELLRE BEKÄNNER SIG TILL SHARIA ÄN SVENSKA LAGAR?

ATT DE FINNS ÅTERVÄNDANDE IS TERRORISTER, VÅLDTÄKTSMÄN, PEDOFILER OCH MÖRDARE I DENNA GRUPP I DEN MUSLIMSKA DIASPORAN I VÅRA STORA STÄDER?

ATT DE INTE LÄR SIG SVENSKA I TILLRÄCKLIG GRAD?

 

KÄLLOR: Internationell statistik inkl BNP-statistik, offentlig statistik som SCB, Arbetsmarknadsstatistik, Migrationsverket, BRÅ. Jonas P Jonasson, Tatu/Vanhanen, media klipp och rapportering (MSM) under ett par år, SÄPO, Tino Sanandaji, K-O Arnstberg, Douglas Murray, m.fl.

 

ANGÅENDE ATT ”URSVENSKT ÄR BARA BARBARIET”.

01 juli 2019

Fredrik Reinfeldt har blivit herostratiskt beryktad för sitt uttalande efter ett besök hos muslimerna i Ronna i Södertälje den 15.11.2006: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” Det är en märklig användning av en strof hos Esaias Tegner. Ursprunget är ett tal Esaias Tegnér, höll vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 5 april 1836:

”All bildning står på ofri grund till slutet

Blott barbariet var en gång fosterländskt.”

Dvs en insikt om att vetenskap, kunskap och kultur rör sig över tidsåldrar och kulturer. Det var inget knäfall på det sätt Reinfeldt åsyftade för den barbariska muslimska religion och kultur vi släppt in i Sverige.

Vi skall också i det sammanhanget komma ihåg att Esais Tegner 1818, till hundraårsdagen av Karl XII:s död skrev det svenska folkets och alla nationalisters älsklingsepos:

Kung Carl den unga hjälte, / han stod i rök och damm. / Han drog sitt svärd från bälte /och bröt i striden fram. / ”Hur Svenska stålet biter / kom låt oss pröva på. / Ur vägen, Moskoviter / Friskt mod, I gossar blå!

 Den ursvenska äldre historien uppvisar inget barbari. Se de sofistikerade hällristningarna från yngre bronsålder med bilder av deras stora skepp, ”taggar” i form av fotavtryck, personer i strid, kopulerande, jagande djur m.m. Den yngre bronsåldern var inget barbari det var en sofistikerad kultur. Vikingarna 700 – 1000 e.Kr har lämnat meddelanden till oss i runstenarna. Vikingarna var sofistikerade entreprenörer som reste ända ner till Konstantinopel via ryska floder och tog tjänst i ”särkland” (nu begripligt namn när vi sett muslimerna) som krigare och soldater hos Kejsaren. Hem kom, de som inte dog i strider eller under färden, med förmögenheter och förvärvade jord, lät resa runstenar över sig etc.

Som en runmästare i Uppland ristade på sin sten för tusen år sedan. Översatt till nutidssvenska.

”Detta ska vara till människors hågkomst så länge människor leva.”

Men detta mångtusenåriga kulturarv är på väg att vanvårds bort. När länsstyrelserna tog över ansvaret för hällristningar och runstenar från Riksantikvarieämbetet år 2014 efter drygt 400 år har man ca 500 000 kronor att dela på för skötseln. Uppland som är rikast på hällristningar och runstenar har 1500 fornvårdsobjekt och 100 000 kronor per år för uppgiften. Man har resurser för ca 50 objekt årligen.

Att vi inte vårdar vårt kulturarv utan låter det förödas för de småsummor som skulle behövas är BARBARI. JÖK-regeringen lägger mellan 200 och 400 miljarder kronor årligen av skattebetalarnas pengar på den muslimska massmigrationen. Det är BARBARI!

NOTRE DAME DE PARIS – REVISITED

16 april 2019

PK media påstår att det var renovering som orsakade branden i Notre Dame de Paris. Tillåt mig tvivla!

Bakgrunden till tvivlet är följande: Det här är bara en i raden av attacker mot kristna kyrkor i Frankrike. Tolv stycken bara i mars. Inte rapporterat i svenska PK media och knappt i franska media.

Bara under 2018 rapporteras över 1000 antikristna attacker. Exempel; anlagd brand i en Paris kyrka, avföring ut smetat som ett kors i en annan kyrka, avbruten arm på en Jesus staty och placerad så det skulle se ut som om han onanerade, etc. etc.

År 2016 greps tre kvinnliga daesh/IS kvinnor som planerade att förstöra just Notre Dame de Paris med gastuber.

Den enda kopplingen till renoveringen är väl sannolikt att byggnadsställningarna gav access till kyrkan.

Jag tvivlar på att PK media och myndigheter kommer att rapportera sanningen. Om det skulle visa sig att muslimska terrorister i Frankrike tänt på Notre Dame de Paris så kan vi vänta oss starka anti-muslimska stämningar. Fransmän är nationalister på ett sätt som vi svenskar inte är. Vive la France och La Gloire.

Att attackera NOTRE DAME DE PARIS är att slå mot fransmännens och Frankrikes hjärta. Det är inget Frankrike tar lätt på!

https://samnytt.se/vag-av-vandalisering-mot-kyrkor-i-frankrike/?fbclid=IwAR1KkL2wD0iUoUz9YQQ0HNCnLQFVVfBfYCm78dsRdURYesjZH4N8f3JnDec

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/09/cell-of-french-women-radicalised-by-isis-behind-failed-notre-dame-attack

Fascinerande kommentarer presenteras nu (16.4.2019). Den katolske ärkebiskopen i Sverige Anders Arborelius konstaterar redan att han ”är så glad att det inte var ett attentat”! Branden är knappt släkt och undersökningen av brandorsken inte inledd. Ändock vet han att det inte var ett attentat. Eller, vet han något vi andra inte vet? Nämligen att man inte kommer undersöka brandorsken med forensiska metoder och teknik för att minimera/undanröja risken att behöva konstatera att det var ett terrordåd utfört av muslimska terrorister.

Om man går igenom media får man följande bild av vad man idag säger om orsaken:

1. Det är inte känt vad som orsakade branden. Det är den viktigaste kommentaren just nu att ta fasta på! Konstateras på flera håll.

2. Brandkårens uppgiftslämnare säger att eldsvådan ”potentiellt kan härledas” till ett renoveringsprojekt. Liknar innehållsligt mest ”goddag yxskaft.”

3. Åklagare ”tror inte” att det handlar om mordbrand, utan ”utreder händelsen som en olycka”. Det sistnämnda är en mycket oroande kommentar eftersom branden redan från början bör utredas med forensisk teknik och metoder.

4. I fria media är misstankarna om ett muslimskt terrorattentat emot Notre Dame deParis starka och uttalade. Av bl.a. de skäl jag anfört i den första delen av texten.

DEN MUSLIMSKE TERRORISTEN MOYED AL-ZOEBI ÄNTLIGEN DÖMD – I DANMARK

11 april 2019

På torsdagen dömdes Moyed al-Zoebi för förberedelse till terrordåd i Köpenhamn. Med hjälp av bland annat 17 000 tändstickor skulle islamisten tillverka en bomb för att mörda människor i den danska huvudstaden.

Moyed är 32 år gammal och medborgare i Syrien. I september 2015 invandrade han som asylsökande till Sverige och har sedan dess uppmärksammats som misstänkt i ett brandattentat i Malmö och för samröre med terroristorganisationen Islamiska staten.

Nu har Moyed fällts i Köpenhamns tingsrätt för planer att tillverka en bomb av svavlet från 17 000 tändstickor som skulle användas i ett terrordåd, rapporterar SVT.

I samband med utredningen har man även kontrollerat möjligheten att tillverka en bomb genom receptet med tändstickor och kommit fram till att omkring 17 000 tändstickor kan generera cirka 237 gram sprängmedel vilket skulle kunna orsaka en livsfarlig explosion.

Köpenhamns tingsrätt anser att Moyeds målsättning har varit att utföra ett terrordåd och mörda slumpmässigt utvalda människor i huvudstaden. Den 20 maj meddelar domstolen straffet.

DÖMD I DANMARK MEN INTE I SVERIGE

Den 11 oktober 2016 inträffade ett terrordåd mot en shiamuslimsk moské i Malmö med hjälp av glasflaskor fyllda med lättantändlig vätska. I tidningen al-Naba som tillhör IS stod det att ”en krigare från kalifatet” utfört attentatet och att man även tog på sig ansvaret. Kostnaderna för att sanera och reparera lokalen uppgick till drygt en miljon kronor. Moyed greps och åtalades för attacken. Men trots teknisk bevisning som kunde binda Moyed till platsen och tydliga sympatier för IS valde Malmö tingsrätt i april 2017 att fria honom. Säkerhetspolisen bedömde Moyed som alltför farlig för att vistas i landet och omhändertog honom därför direkt efter frigivningen.

På begäran av Säpo skulle Moyed utvisas till antingen Syrien eller Saudiarabien där mannen har släktingar. Men Migrationsverket motsatte sig utvisningen och menade att kopplingen till IS var ett verkställighetshinder för denna eftersom han då skulle riskeras att torteras till döds. Istället släpptes Moyed på fri fot med ett enda krav, anmälningsplikt.

Det är ett utslag av The Deep State, dvs när myndigheter och dess chefer agerar aktivistiskt som Migrationsverket i detta fall och när Migrationsverket på egen hand beslutade att 10 miljoner muslimska uigurer i Kina skulle ges flyktingstatus. Så går det när socialdemokratiska politruker och aktivistiska ideologer utnämns till chefer för myndigheter från Kungl. Biblioteket till Migrationsverket.

 

SÄPOs LISTA ÖVER KOMMUNER SOM HAR TAGIT EMOT ELLER KOMMER ATT TA EMOT DEASH/IS TERRORISTER.

10 april 2019

 

Säkerhetspolisens lista över kommuner som redan nu hanterar eller kan komma att hantera  individer som har rest till terroristorganisationen Islamiska staten.

Från år 2012 har cirka 300 personer rest som terrorister och mördare till terrorkriget med daesh/ IS. Av dessa uppges omkring 150 terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler ha återvänt till Sverige. Nyligen föll daesh/IS sista fäste i Syrien och nu kan fler av dessa terrorister och mördare vara på väg tillbaka till Sverige.

Kommunerna skall ”hantera” dessa enligt SÄPO. Ett makalöst ord. Vad skall Sveriges kommuner göra med dessa figurer? Ge dem bostad, socialbidrag, utbildning och körkort, allt på skattebetalarnas bekostnad?  

Nedan SÄPOs lista över kommuner som tagit emot eller kommer att ta emot terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler.

Arvika
Alvesta
Boden
Botkyrka
Borås
Emmaboda
Filipstad
Gävle
Göteborgs stad
Halmstad
Hallsberg
Huddinge
Järfälla
Jönköping
Karlskrona
Kristianstad
Knivsta
Kungsör
Landskrona
Lund
Lidingö
Lidköping
Linköping
Malmö
Mark
Nacka
Norrköping
Partille
Stockholm
Sundbyberg
Sandviken
Strömsund
Södertälje
Upplands väsby
Umeå
Uddevalla
Vansbro
Växjö
Västerås
Åsele
Örebro

 

 

KRIMINALISERA DELTAGANDE I DAESH/IS.

09 april 2019

 

Sverige behöver en lag som kriminaliserar deltagande i daesh/IS. Polisen i Stockholm som förhör dem som återvänt konstaterar: – Majoriteten uppgav att de hade varit hjälparbetare, kört ambulans och hjälpt till med matlagning och sånt, berättar Merlander vid Stockholms polisen.

The do-gooders, vänsterns olika schatteringar och dess stödtrupper bland socialliberaler tar dessa amsagor på allvar! Alltså kommer ingen lagstiftning till stånd! Sverige fortsätter i det närmaste ensamma om att ta emot dessa terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler.

Men javisst, jag glömde, det var ju det dom inte var. Dom hade alla kört ambulans!

Vem tror ni nu ger sig in i debatten? Bocken själv, i form av en muslimsk imam! Kashif Virk imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet säger följande:

”Jag menar i stället att vi bör ta ansvar för våra medborgare, och genom rättsväsendet ge dessa individer och deras familjer en andra chans. Att kunna hantera den situation som nu uppstår visar på handlingskraft och beredskap, som kan vara viktigt att ha i en orolig tid.”

NEJ! Vi skall inte ta ansvar för dem och ge dem en andra chans utan straffa eller allra helst inte ta emot dessa terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler, även om de samtliga påstår sig ha kört ambulans. När de nu ändock tar sig in i Sverige i ett antal som myndigheterna ännu inte anger skall de fängslas, dömas och spärras in. De skall inte gå fria på Örebros och Västerås eller Stockholms gator!

Det är upprörande hur den socialdemokratiskt ledda regeringen under statsministern Stefan Löfven ställt till det i Sverige. Någon gång skall väl även dessa komma att ställas till svars för den grava misskötseln av Sverige!

BROTTSLIGHETEN IDAG ÄR SOM HÄMTAD FRÅN EN KRIGSZON.

24 mars 2019

Av Fredrik Marklund Polis i Stockholm. Debattartikeln är publicerad i Expressen den 24.3.2019

Kriminologer och vänsterdebattörer kommer att protestera. Men det bryr jag mig inte speciellt mycket om, då jag i första hand tänker på brottsoffren – och mindre på vad som är bäst för gärningsmännen.

Nu krävs rejäla förändringar i lagstiftningen, skriver polisen Fredrik Marklund.

Handgranater kastas, rena avrättningar på offentliga platser och människor blir bokstavligt talat torterade. Brott som man tidigare förknippade med krigsdrabbade områden eller länder med stora knarkkarteller inträffar nu i Sverige. Som polis i landets huvudstad ser jag detta på nära håll och det måste få ett slut. Jag har skrivit om det förut och jag gör det igen. Varför undrar ni? Jo, för vi ser fortfarande ingen tendens till att det går åt rätt håll och regeringen gör fortfarande inget nämnvärt åt det. Jag förstår att det är en komplex problematik utan en enkel lösning på bara ett område. Men vi måste börja någonstans och enligt mig är det enda sättet att stoppa ”blödningen” genom att spärra in de avskum som ligger bakom dessa vidrigheter. Sen kan andra åtgärder vidtas.

”HERREGUD” tänker nu vissa av landets kriminologer och vänsterdebattörer. ”Nu är en okunnig polis ute och gnäller om hårdare straff igen. Vet han inte att det inte finns någon forskning som styrker att strängare straff minskar brottsligheten? Och vet han inte vad det kostar att hålla folk inlåsta?”

Nej, vet ni vad? Jag tror inte att det är rehabiliterande att sitta på Hallanstalten och umgås med andra kriminella. Jag tror inte heller det är billigt att hålla folk inlåsta. Men det bryr jag mig inte speciellt mycket om då jag i första hand tänker på brottsoffren och samhället i stort, och mindre på vad som är bäst för gärningsmannen. Nu vill jag dock poängtera, trots vissa kriminologers envisa påståenden att så inte är fallet, att det faktiskt finns tydlig forskning som visar på att strängare straff visst minskar brottsligheten och har en avskräckande faktor.

Men förutom det argumenterar jag för strängare straff för att ge brottsoffren en viss upprättelse, för att livsstilskriminella bidrar till enorma samhällskostnader när de inte sitter inne och inte minst för att skydda allmänheten från farliga personer. Det går trots allt inte att argumentera mot det faktum att det är svårt för kriminella att skada andra när de sitter bakom lås och bom. Och för mig räcker det långt.

Unga killar som går så långt att man skjuter en annan människa har med största sannolikhet blivit dömda för brott tidigare. Men uppenbarligen har villkorlig dom, dagsböter eller skyddstillsyn inte varit en tillräckligt kännbar konsekvens. Enligt mig har vi med andra ord haft chans att sätta stopp för personernas kriminalitet innan det gått på tok för långt, men misslyckats på grund av tam och naiv lagstiftning.

För att komma dit krävs det att våra politiker gör några rejäla förändringar i lagstiftningen så att våra domstolar ges förutsättningar att låsa in de kriminella. Som polis möter jag brottsoffer, allmänhet och kriminella i min vardag. Och jag är övertygad om att nedanstående förslag i vart fall skulle uppskattas av majoriteten av de två förstnämnda kategorierna.

Ta bort åldersrabatten. Är du 18 år, får köra bil, köpa alkohol på krogen och rösta i allmänna val får du också ta konsekvenserna för ditt handlande som en vuxen person. Idag får man inte fulla påföljden förrän efter man fyllt 21 år.

Ta bort mängdrabatten. Varje brott ska var för sig resultera i en påföljd och påföljderna ska sedan adderas på varandra. Det är enligt mig provocerande och ologiskt att livsstilskriminella i många fall kan begå brott utan risk att få någon påföljd, då fler brott i praktiken inte ger någon nämnvärd straffskärpning eller allt som oftast avskrivs av just den anledningen. Ett exempel kan vara att den sjunde grova olovliga körningen troligtvis inte leder till någon påföljd för den med ett digert belastningsregister, men att samma brott begånget av en vanligtvis laglydig skattebetalare troligtvis leder till höga dagsböter.

Jag ser helt enkelt inga argument till varför en återfallsförbrytande våldsbrottsling inte ska sitta av hela sitt fängelsestraff.

Fängelse som praxis och restriktivare användning av villkorlig dom och skyddstillsyn. Lagstiftningen säger i dag att fängelsestraff i normalfallet inte ska utdömas om straffvärdet inte överstiger ett års fängelse om det inte gäller ett så kallat artbrott. Min erfarenhet säger att livsstilskriminella gång på gång tilldöms dessa påföljder och gång på gång ändå begår nya brott.

Ta bort den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar av straffet. Jag ser helt enkelt inga argument till varför exempelvis en återfallsförbrytande våldsbrottsling inte ska sitta av hela sitt fängelsestraff.

Ökade möjligheter för socialtjänsten att agera mot personer under 18 år. I dag utnyttjas unga personer av äldre kriminella att begå brott genom att hantera narkotika och vapen, mm. Socialtjänsten måste ges större möjlighet att exempelvis ta till placering av ungdomar som i stor utsträckning begår brott. Dels för att ungdomen ska komma bort från området där han är fast i kriminalitet, men också för att skydda allmänheten från de brott som ungdomen begår. Min erfarenhet säger mig att när man väl får bort en ungdom som är mycket brottsaktiv, leder det oftast till att området blir lugnare och att ungdomen också ges bättre förutsättningar att lyckas.

Listan på åtgärder kan göras ännu längre och jag är inte dummare än att jag förstår att det kommer bli svårt att nå någon form av politisk enighet i Sveriges riksdag gällande ovanstående förslag. Detta när det verkar svårt att komma överens om huruvida IS-terrorister ska välkomnas hem med fängelsestraff eller om de i stället ska belönas med bostad, jobb och körkort. Men tillåt mig att drömma att i vart fall majoriteten i riksdagen snart inser att det krävs rejäla reformer för att nå framgång i frågan.

Av Fredrik Marklund Polis i Stockholm

 

Det enda Fredrik Marklund inte nämner är förövarnas etnicitet och bakgrund. Jonas P Jonasson har med all önskvärd tydligt visat detta i sin medborgarundersökning kring 4000 domar. Den överväldigande majoriteten brottslingar – lite olika för olika brott – är muslimska manliga migranter från MENA-området!

 

 

 

 

 

 

MIGRATIONSVERKET GER 10 MILJONER UIGURER I KINA FLYKTINGSTATUS OCH DÄRMED ASYL OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND I SVERIGE.

19 mars 2019

Det skall bli enklare för uigurer och andra muslimska grupper i Kina att få flyktingstatus och därmed asyl och uppehållstillstånd i Sverige enligt beslut av Migrationsverket. Det uppger Ekot. Bakgrunden är den förföljelse som gruppen anses utsättas för.

Kina har nämligen inrättat stora omskolningsläger för muslimerna, eftersom de ser gruppen som ett hot mot landet, dess trygghet och säkerhet. Migrationsverket menar att Kina i praktiken förhindrar muslimerna att utöva sin religion. Det betyder i klartext att Sverige har en myndighet Migrationsverket som överprövar rimliga säkerhetspolitiska beslut i ett annat land, i detta fall Kina.  Kina har en hårdför politik mot muslimer. De vill förhindra muslimska terrordåd i landet. Det har lärt och sett vad som händer i andra länder. I Kina finns cirka 10 miljoner uigurer, varav de flesta bor i regionen Xinjiang som kan komma att strömma till Sverige så snart Migrationsverkets oansvariga beslut blir känt, vilket via internet går fort. Det betyder än fler dysfunktionella, lågintelligenta, lågkompetenta och lågutbildade muslimska migranter att försörja för svenska skattebetalare.

Vi måste kräva av regeringen att den omprövar beslutet och stoppar den muslimska migrationsaktivism som Migrationsverket driver i syfte att helt förstöra Sverige som ett land för etniska svenskar!

****************

Ur Migrationsverkets dokument, sidan 4:  ”Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att en asylsökande från Kina som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp, samt har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang i Kina, i normalfallet riskerar att placeras i omskolningsläger eller att utsättas för andra typer av ingripanden. Eftersom grunden för detta är personens tillhörighet till viss folkgrupp eller personens religiösa eller (tillskrivna) politiska uppfattning, är personen att anse som flykting.”

Läs texten en gång till! Migrationsverket har alltså bedömt en grupp i Kina som flyktingar proaktivt innan de ens börjat fly. Sverige uppmanar således denna grupp på mellan 10 – 13 miljoner att fly till Sverige! Jag hoppas att den Kinesiska regimen agerar kraftfullt politiskt emot Sverige för  detta ingrepp i Kinas inre angelägenheter. Sannolikt enda sättet att få stopp på galenskapen!

Källa: https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42602

Huvuddokument: 190125700,pdf

STATSMINISTER (S) STEFAN LÖFVENS PRESSKONFERENS.

17 mars 2019

 

På fredagseftermiddagen den 15.3.2019 bjöd statsminister (S) Stefan Löfven in till presskonferens för att kommentera terrordådet på Nya Zeeland som en attack mot det öppna samhället och en attack mot demokratin. Löfven förtydligade även att Sverige står sida vid sida med Nya Zeeland,rapporterar SVT. Vad han nu kan mena med det? Och mot vad?

Kan det ha handlat om kampen mot internationell muslimsk terrorism och konkreta dödliga muslimska terrordåd i Sverige, Europa och world-wide? Nej, det var inte de hoten Stefan Löfven syftade på. Ändock har Sverige dödliga erfarenheter av daesh/IS terrorister (Vivalla) och terrordåd (Stockholm). Fler daesh/IS terrorister är på väg in! Enligt rapporter har de redan anlänt till Örebro. Mot dessa borde regeringen och SÄPO använda hårdföra och resoluta metoder. Daesh/IS terroristerna skall interneras, fråntas medborgarskap och avvisas. Alla förövarna av våldtäkter, skjutningar och rån m.m. skall utvisas med omedelbar verkan.

Den svenska havererade muslimska massmigrationen och dess konsekvenser socialt, ekonomiskt och politiskt är ett varnande exempel för andra länder. Sverige beskrivs i internationella media som ett skräckexempel på hur man inte skall förfara. Nya Zeeland behöver inte Sverige och statsminister Stefan Löfven.

Nej, det var inte muslimsk terror och muslimsk dysfunktionell samhällskultur Stefan Löfven avsåg. Det var högerrörelser han syftade på.

– Vit makt, högerrörelsen och nationalistisk extremism finns där. Därför måste vi ha koll på alla dessa grupper, förtydligade Löfven.

Ja, högerrörelserna är hotfulla i Sverige! Det är gott om högerinspirerade terrordåd i Sverige och Europa! Möjligen är högerrörelserna intellektuellt hotande mot den identitetspolitiska PK ideologi som styr den politiska och mediala eliten. Intellektuellt är de sistnämnda redan besegrade. För oss återstår att vinna kampen om de etniska svenska medborgarna och tillsätta en helt annan regering!

Löfven ska under tiden enligt egen utsago se till att hålla koll på grupperna genom att bland annat förbättra den tekniska kompetensen inom myndigheterna.

Vi ser till att polis och säkerhetspolis får bättre verktyg med både datalagring, signalspaning och dataläsning, berättade Löfven.

Vad det betyder har SÄPO förklarat. Det är oroande! Vi vet hur det slutar! Friheterna begränsas! Vi som ännu är dissidenter får vara beredda på inskränkningar i mötesfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Det har vi redan sett med bl.a. den juridiskt och demokratiskt upprörande paragrafen om ”hets mot folkgrupp.” Fler inskränkningar planeras i samarbete med MSB.

”Vi har en främlingsfientlig och en radikalnationalistisk idéströmning som ökar i samhället där vi ser att vit makt-miljön och de lösare främlingsfientliga grupperna närmar sig varandra. Det här är en utveckling som Säkerhetspolisen följer noga,” säger SÄPO-chefen Klas Friberg.

Klas Friberg hävdade tidigare att de ”två hundra högerextremisterna inte utgjorde något hot utan vi har koll på dem.” I den pågående politiseringen av statliga myndigheter (the deep state) låter Klas Friberg nu som husbonden Löfven. Allmänna fraser som ”lösare främlingsfientliga grupper” har inte någon motsvarighet i verkliga händelser eller strömningar men är naturligtvis en SÄPO anpassning av retoriken till husbondens röst från den vänsterpolitiskt totalitära regeringen Stefan Löfven.

Vi kan utgå ifrån, med de lösa definitioner som är frekventa i dessa sammanhang, att politiskt systemkritiska, migrantkritiska, muslim- och islamkritiska samt mediekritiska artiklar platsar in på deras definitioner som ”lösare främlingsfientlig,” ”högerrörelser,” och ”nationalistisk”.

 

 


%d bloggare gillar detta: