Archive for the ‘Kärnkraft’ Category

BESLUTET I RIKSDAGEN I JANUARI 2020 OM STÄNGNING AV RINGHALS 1 & 2 DREVS IGENOM MED EN RÖSTS MARGINAL

12 januari 2023

År 2015 beslutades att planera för förtida stängning Ringhals reaktorer R1 och R2 och att inte återstarta den nyrenoverade reaktorn Oskarshamn-2 (O2). Besluten fattades på grund av en rekordhög svensk straffskatt på kärnkraft (”effektskatten”), extremt låga elpriser beroende av ett lågt pris på utsläppsrätter och billig tysk kolkraft samt en vindkraft som subventionerats med 50 miljarder kronor genom elcertifikat. Det var alltså inte beslut som togs på ”fria marknadsmässiga grunder” som S och MP hävdar idag.

Ringhals stod för sexton procent av Sveriges elproduktion och efter nedläggningen tio procent.

Sverigedemokraterna försökte stoppa stängningen av båda reaktorerna och föreslog att riksdagen skulle beordra regeringen att ge Vattenfall nya direktiv för att stoppa nedläggningen av Ringhals 1 och 2. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna stödde förslaget.

SD, M, KD och L hade173 röster i riksdagen och var i minoritet.

SD:s förslag röstades ner. Omröstningen blev jämn med 174 mot 173. Den fortsatta stängningen drevs således igenom av S, MP, V och C med en rösts marginal. Var det PKK kurden Kakabahve? Avvecklingen av reaktorerna Ringhals fortsatte därför efter riksdagens omröstning. Där har vi en viktig förklaring till de expropriativa elpriserna på svenska hushåll idag!

Stängningen av R1 och R2 i Ringhals var inte alls nödvändig av något skäl, vare sig ekonomiskt, tekniskt eller annat. En utvärdering gjord av Vattenfall från 2016 angående möjligheten till fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 är belysande. Ringhals 1 och 2 klarade med låga investeringar en fortsatt drift med både 50 och 60 år. Nota bene!!!

Klicka på bilden nedan för läsbar storlek.

 

EN BRA SAMLAD GENOMGÅNG AV DE FALSKA PREMISSER SOM LÅG BAKOM STÄNGNINGEN AV RINGHALS I OCH 2 BESKRIVS I DI-ARTIKELN I LÄNKEN NEDAN. LÄS DEN!

https://www.di.se/debatt/har-ar-forutsattningarna-for-fortsatt-drift-av-ringhals/

STEFAN LÖFVENS OCH MAGDALENA ANDERSSONS TOTALA MISSLYCKANDE .

13 maj 2022

SAP-KLANEN VÄLTRAR ÖVER PROBLEMEN PÅ OSS ETNISKA SVENSKAR. SJÄLVA TAR DE INGET ANSVAR.

Jag använder SAP inte S som formell akronym för Socialdemokratiska arbetarepartiet vidare SAP-klanen för ledningen i partiet och LO.

Den socialdemokratiska regeringen har, under den kognitivt märklige Stefan Löfven och globalistlakejen Magdalena Andersson, kört Sverige djupt ner i diket, för att uttrycka det civiliserat. Kraftuttryck kan användas, men det är ”bad omen” att ropa på den lede.

Ansvaret vältras över på svenska folket

Nu förväntas etniska svenskar bära ansvar och ta kostnader för att reda upp situationen och kratsa SAP-klanens brända kastanjer ur elden. I en valfilm kräver statsminister Magdalena Andersson och den socialistiska regeringen att ”det nu är upp till folket att rätta till” konsekvenserna av hennes misslyckande som raserat den traditionella svenska tryggheten med stora brister i sjukvården, flera hundra tusen fattigpensionärer, en skola med sjunkande resultat, otrygghet för kvinnor varav hälften inte törs gå ut ensamma, gängskjutningar, våldtäkter, upplopp och brinnande bilar, sprängningar samt flera hundra tusen invandrade analfabeter. ”Det finns ingen efterfrågan på arbetsmarknaden av utomeuropeiska analfabeter”.

”Sverige var tryggt”, konstaterar Magdalena Andersson när hon ser tillbaka på sin ungdom. Yes, det är korrekt konstaterat! Verbets tempus är rätt, VAR! No more so! Ansvariga för trygghetshaveriet är SAP-klanen med Löfven och Andersson.

Inför höstens val presenteras vallöftena. Globalistlakejen Andersson ”ska gå till botten med segregationen och knäcka gängen”.  Hur det skall gå till är oklart efter 8 år av SAP-politik med problem som ökad gängkriminalitet, ökande dödsskjutningar och sprängningar, upplopp och uppror, bilbränder och skadade poliser, sharialagar i diasporan, klanvälde, barnäktenskap, kusingiften, av imamer organiserad muslimsk prostitution i form av ”njutäktenskap” m-m. Men vallöfte är det! Det är bara möjligt att åstadkomma om svenska folket städar upp efter Löfven/Anderssons misslyckade politik. Folket skall alltså städa upp efter en politik som svenskarna inte ha tillfrågats om eller ens önskar.

”Det kommer krävas mer, av både dig och av mig. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre”, säger hycklaren och lögnaren Magdalena Andersson och skjuter ifrån sig ansvar och uppgift.

Hon skall säger hon ”vända på alla stenar” men lyckas bara blotta egna gråsuggor. Däremot vältrar hon med välbehag över problemlösningen på svensken.

Det är inget annat än ett fräckt försök att göra oss svenska medborgare delaktiga i skulden till eländet. Det är medvetet ohederligt.

Eländet bara fortsätter och fördjupas

Från ingenstans, dyker den pladdrande insenjören Farmanbar från Iran upp i media och statstelevision och kräver att svenskarna slutar bygga altaner eller renovera badrum utan investerar i energisparande och energisystem.

Anledningen till den övervältringen av ansvaret på svenska folket är den katastrofala energipolitiken den socialistiska regeringen fört, under Stefan Löfven och Magdalena Andersson, ideologiskt påhejade och styrda av miljökommunisterna i Miljöpartiet: Nedläggning av nödvändiga kärnkraftverk. Vägran att bygga nya kärnkraftverk som behövs. Istället slösas skattepengar på vindkraftsparker som levererar elektricitet till hushåll och företag intermittent dvs när det blåser inte annars. Ändock hade Sverige en gång i tiden via det statliga affärsverket Vattenfall, världens bästa och stabilaste energiförsörjningssystem. Svensken får nu frysa under vintern eller betala expropriativa el-avgifter att lägga till de expropriativa skatter som urholkat hushållens disponibla inkomster. Elförsörjningen och dess kostnader för hushållen är en ren och skär utsugning av de svenska hushållen. Pengarna behövs väl för att försörja muslimerna som lever på bidrag och kostar oss skattebetalare 250 miljarder varje år.

I partiledarbabblet på statstelevisionen häromsistens sträckte alla partiledare utom SD upp handen när är frågan kom upp om Sverige skall satsa på mer vindkraft. 

Därefter intar psykopaten med ”small man complex” Morgan ”Stasi” Johansson scenen och kräver att vi skall acceptera de muslimska huliganerna eftersom han ”gjort allt som kan göras” för att bryta huliganismen i form av gängkriminalitet, islamistiska klaner och huliganupplopp. ”Polisen har förstärkts och lagar och straff har skärpts” säger han men ändock klarar inte polis, rättsväsende och ytterst regering av att hantera muslimerna utan kapitulerar och retirerar. Allt blir bara värre! Våldet eskalerar!

En figur som heter Amir Rostami från Iran, polis och kriminolog, driver att det skall in flera ”invandrare” (läs muslimer) i polisledningen. Varför? För att ytterligare pacificera polisen så att den inte agerar med skarpa vapen när muslimerna startar upplopp och inbördeskrig.

Ett annat av de propagandatrick Morgan Johansson, mästare i lögner och halvsanningar, använder handlar om den muslimska massmigrationen som fortsätter på hög nivå. Genom tricket att bara nämna en grupp, asylsökande, försöker han lura i SAP-medlemmarna att massmigrationen är nere på ensiffriga tusental när i själva verket massmigrationen fortsätter på nivåer runt 80 000 – 100 000 per år, enligt Migrationsverkets statistik. Han lyckas, märkligt nog, med att indoktrinera och hjärntvätta politruker, partikadrer och ideologiskt förblindade medlemmar ute i landet. Dessa upprepar nämligen som en papegoja vad Morgan Johansson anfört. Att försöka påvisa att han har fel går inte. Inte ens uppvisande av Migrationsverkets statistik hjälper. Så hjärntvättas och indoktrineras en betydande del av befolkningen.

Den socialistiska SAP-klanen försöker således inför valet vältra över ansvaret för det totala misslyckandet på arbetande etniska svenskar. Muslimerna i diasporan, dysfunktionell och försörjd av dina och mina skattepengar, rör man inte. Det är blivna SAP:s kärnväljare.

SAP-klanens hjärntvätt och indoktrinering via statsradion och statstelevisionen

SAP-klanen använder statstelevisionen och statsradion för att hjärntvätta och indoktrinera det svenska folket. Indoktrineringsinstitutionerna SVT/SR kostar 9 miljarder skattekronor årligen. Särskilt mottagliga är självfallet den närmare en tredjedel svenska medborgare av S-sympatisörer, samt partimedlemmar/partikadrer. Partimedlemmarna är naturligtvis särskilt utsatta för och vana vid att korrigeras uppifrån i sina uppfattningar och mottagliga för indoktrinering och hjärntvätt. Jag har suttit på sådana möten och sett folk vrida sig politiskt 180 grader efter en predikan av någon partipamp. Medlemmarna är extremt lyhörda för signaler från Partihögkvarteret, hantlangarna i LO-borgen och den s.k. rörelsen. Det som i skrivande stund händer runt Sveriges ansökan om medlemskap i NATO är illustrativt, bortom det övertydliga. Majoriteten av partiets kadrer har över en vecka totalt ändrat uppfattning om NATO medlemskap. Från traditionellt motstånd mot NATO till att aktivt förespråka ansökan om medlemskap. Partiets ledande klan har kört över medlemmarna. Försvarsministern har för mindre än en månad sedan och efter Rysslands invasion och ockupation av Ukraina hävdat att ett NATO medlemskap inte är önskvärt eller ens till fördel för Sveriges försvar. Nu är det av vikt att Sverige blir medlemmar i NATO enligt samme minister. På partikongressen i december var NATO medlemskap helt uteslutet. Nu är det bliven en nödvändighet. Socialdemokraters följsamhet gentemot partiledningen är av samma typ som i det Sovjetiska kommunistpartiet. SUKP (Sovjet Unionens Kommunistiska Parti) dikterade vad som skulle vara sanning (Partiorganet Pravdas namn betyder just sanning) dvs politisk inriktning och korrekt ideologi. SAP-klanen dikterar och sänder ut ukaser och Aftonbladet bistår med medial följsamhet. Ändock skall det i ärlighetens namn sägas att det finns gräsrotsgrupper inom partiet som håller emot, Kvinnoförbundet, Tro och solidaritet, SSU och Skånedistriktet (uppgiften har senare dementerats, vad har hänt?) är emot NATO anslutning. Vad var det herr Persson krävde av partiet? En ”säker politisk kompass” dvs en socialistisk kompass vars nål bara pekar åt ett håll, med fler högre skatter, begränsade medborgerliga fri- och rättigheter, fortsatt muslimsk massmigration (när har svenska folket fått rösta om den?), etc. Sedan traskar Bonniers/Wolodarskis/DN patrullo. Lydiga och nyttiga idioter.

Den märkliga historiska tradition som demonstrationerna ”Första maj” utgör för socialister och kommunister är ytterst ett medel för att övertyga och indoktrinera. Demonstrationernas innehåll styrs och beslutas av den ledande klanen i SAP och LO. De facto handlar plakaten och slagorden om bedriven och kommande regeringspolitik och emot en diffus ”borgerlighet”. På mötena 1:a maj sjungs den socialistiska kampsången ”Internationalen” under vajande röda fanor med blossande kinder, höjda nävar och ideologiskt darr på rösten. Men den sannaste och viktigaste versen sjunger Socialdemokraterna aldrig. ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

Myndigheterna i den djupa staten, som ex MSB, är följsamma inför SAP-klanens ukaser. Ett litet exempel. En klimatalarmist, Martin Boije, i det aktivistiska Naturvårdsverket tar t o m regeringen i örat när den med bidrag försöker lindra hushållens påverkan av rusande bensinpriser och elpriser. Han säger i Rapport att det är på tvärs med att ”bromsa klimatnödläget”. 

Däremot ser svensken inga nödvändiga skattesänkningar så långt ögat når. Det är socialister oförmögna till. Statens och dess myndigheter delar istället i enlighet med socialistisk ideologi ut bidrag. När skatten på elen blir för hög kompenseras hushållen tillfälligt med bidrag. När sosse-priserna på drivmedel rusar sänks inte skatterna, som utgör två tredjedelar av literpriset. De ohemula priserna hanteras med ett tillfälligt bidrag som skall delas ut strax före valet. SAP-regeringen leker leken ”alla goda gåvors givare” med våra egna pengar (skatter). En del av medborgarna luras möjligen, nämligen den del som röstar på SAP, vad den än tar sig till. ”Jag har alltid röstat S, jag röstar S denna gång och kommer alltid att rösta S”. Med förlov sagt en ren idiotståndpunkt!

Skådespel och gladiatorer.

När jag i skrivande stund via internet och television tar del av den breda folkliga hypen, för att inte säga hysterin runt den s.k. MELLON och finalen i SHL i Karlstad och Luleå, kan jag inte undgå att reflektera. Mellon och SHL-finalen har lyckats uppamma engagemang, entusiasm och bred folklig uppställning och fest. Denna folkliga glädje, intresse och samling är för mig personligen känslomässigt obegriplig även om jag intellektuellt kan analysera den.

Jag slås av kontrasten. Kontrasten mellan detta breda engagemang och den närmast totala avsaknaden av brett folkligt engagemang kring den pågående islamiseringen, begynnande inbördeskrig och haveri för regeringens politik kring drivmedel och elförsörjning inte minst hushållens kostnader för de sistnämnda. Det är en intellektuellt fascinerande iakttagelse! En hel landsända engagerar sig i några hockeymatcher. Men, inför hotet mot folks frihet, ekonomi och överlevnad är det tyst som i graven. Är det ett omen om den kommande graven för ett fritt Sverige, ett fritt och självständigt etniskt svenskt folk med en traditionell levande kultur. Skådespel, gladiatorspel och supporterkultur fungerar, det är historiskt välkänt och genomanalyserat, de facto som avledare för missnöje och frustration och ger utlopp för ”behovet av samling kring pumpen”.  Sportevenemang engagerar på gränsen till hysteri. Däremot har vi som sagts ingen motsvarande samling emot islamisering och att muslimerna tillåts löpa amok med en retirerande statsmakt och våldsapparat. 

MELLON, som den kallas i folkmun, är en rent vedervärdig tillställning i förljugenhet och intellektuell förnedring men den samlar enorma skaror av aktiva följare framför TV-apparaten ätandes chips och godis som sköljs ner med öl. Dock, inga samlingar, inget engagemang, inga samlande protester så långt ögat når av svenskar mot elpriser, mot drivmedelspriser, mot islamisering, fortsatt migration och muslimska huliganer som startar ett inbördeskrig mot polisen med 183 poliser skadade som resultat, inklusive förstörd egendom och utryckningsfordon. 

Jag kontrasterar avsaknaden av breda folkliga protester emot misskötseln av Sverige med entusiasmen och uppslutningen kring Mellon och SHL-finalerna. Det är sannolikt en orättvis jämförelse, bilden är kanske långsökt och skjuter över målet. Jag slås ändock av bristen på svensk politisk samling mot misskötseln och den globalistiska nedmonteringen av nationen Sverige jämfört med entusiasm och engagemang runt Mellon och SHL-hysterin. 

Islamiseringen hotar det fria Sverige

Massmigrationen har drivits igenom av Moderaternas Fredrik Reinfeldts och Socialdemokraternas Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Den muslimska massmigrationens strukturellt långsiktiga förändringen av det svenska samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt har aldrig underställts de svenska medborgarna för en beslutande folkomröstning. Svensken är överkörd i den frågan men tvingas dagligen betala för den och hotas av otryggheten som blivit konsekvensen. Massmigrationen av dysfunktionella, lågkognitiva och lågkompetenta muslimer är helt enkelt katastrofal. 

Det svenska folket är inte längre fritt, det finns inga starka krafter emot socialistisk indoktrinering och hjärntvätt, emot alla totalitära lagförslag och den ekonomiska utsugning som denna vinter och vår drabbar de svenska hushållen hårt, i synnerhet på landsbygden. Sverige islamiseras och muslimerna tar över i Sverige utan att vi slår tillbaka. Arbetar- och hantverkarklassen och medelklassen pressas ner i tystnad, beroende och lydnad. Vikingarna som på tinget hävdade ordet, hedern och uppfattningen med spjut och svärd roterar i vikingagravarna runt Mälardalen. Svea rikes vagga och ursprung. Vi upplever det var gång vi besöker gravar och minnesplatser från fornstora dagar och uttryck för en högkultur i Svea rike allt sedan bronsåldern. Sedan kan Ruinfält och Sahlin fortsätta att leva i falsk tro på ”barbariet”. 

Globalisterna

Globalisterna nämns i texten. Bilderberggruppen är ett av dessa globalistnätverk och agendor som bland annat står för en kontrollagenda som hämtar sina förebilder från Kina. Det finns flera globalistnätverk och grupperingar, World Economic Forum, Agenda 2030, Bank for International Settlements, FN, EU, med flera. I länken till Wikipedia presenteras svenskar som ingått och ingår i Bilderberggruppen där de tränas och övertygas ideologiskt att driva en globalistisk agenda på hemmaplan. En av de farligaste i Sverige är Magdalena Andersson. Den politik hon förespråkar och implementerar är exakt den som globalisterna, den rikaste procenten av världens befolkning, vill att Sverige skall bedriva, något som inte gagnar det svenska folket på något sätt.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

KÄRNKRAFTEN HAR DET LÄGSTA CO2 AVTRYCKET AV ALLA ENERGIKÄLLOR ENLIGT EN RAPPORT FRÅN FN.

27 november 2021

I en helt nyligen publicerad rapport från FN är kärnkraft det energislag som över tillverkning, livscykel och produktion av elekricitet av har det lägsta CO2 avtrycket. Enligt UNECE  (United nations Economic Committy för Europé) har kärnkraft det lägsta koldioxidavtrycket mätt i gram CO2 per kilowattimme jämfört med andra konkurrerande produktionsformer av elektricitet, bland annat vind, sol, gas och kol. Rapporten visar också  att kärnkraft under sin livscykel har den lägsta förbrukningen av land liksom minsta kraven på av mineraler och metall av alla rena tekniker.

De samlande råden – extremt viktig läsning – i rapporten är följande under rubriken: KEY TAKE AWAYS:

Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contribute to attaining carbon neutrality. They have played a major role in avoiding carbon dioxide (CO2) emissions to date. Decarbonising energy is a significant undertaking that requires the use of all available low-carbon technologies. Analyses indicate that the world’s climate objectives will not be met if nuclear technologies are excluded. 

Beyond existing large-scale nuclear reactors, nuclear power continues to evolve with new technologies emerging including small modular reactors (SMRs) and advanced reactor technologies. These technologies will complement established large-scale reactors and open new markets, including district heating, high-temperature process heat and hydrogen production. SMRs could provide electricity for small grids or remote locations and will improve the integration of variable renewable energy sources. 

In many parts of the world, nuclear power plants are a cost-competitive option for generating electricity. In other places, while new nuclear plants may be more expensive than alternatives on a levelized cost basis, they offer resilience and environmental benefits that justify these investments and will make the overall energy system more affordable and sustainable. The nuclear industry has coordinated its efforts to learn from recent projects to reduce construction costs.

Some countries may choose to pursue nuclear power with a view that it can play an important role in their energy mix as a viable decarbonisation option. Other countries have decided not to use nuclear power for a variety of reasons, some because of their endowment of natural resources and others because of their concerns relating to safety and waste. Policy-makers who wish to meet climate and sustainable development objectives using nuclear power should: 

Establish a level playing field for all low-carbon technologies 

Decarbonising energy is a significant undertaking that will require deployment of all available low-carbon technologies, including nuclear power. 

Provide positive, long-term policy signals for new nuclear development 

Consistent policies and clear market frameworks will enable investment in new nuclear power projects and support stable supply chains. 

Accelerate the development and deployment of SMRs and advanced reactor technologies 

Technical, financial and regulatory support are essential for the deployment and commercialisation of new nuclear technologies. International harmonisation of licensing frameworks should be promoted. 

Secure the long-term operation of existing nuclear plants 

Long-term operation of existing nuclear plants will avoid unnecessary CO2 emissions and decrease the costs of the energy transition. This must respect safety and economic parameters. 

Assess the merits of low-cost financing of nuclear power projects 

Green finance classifications should be based on scientific and technology-neutral methodologies. Multilateral banks and international finance institutions should consider nuclear projects as part of their sustainable lending activities. 

Månne att våra riksdagspartier inkl. socialdemokrater läser denna rapport, eller är de fast i sina fördomar och ideologiska skygglappar? Rapporten skriver rakt ut: ”Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contributes to attaining carbon neutrality”.

I rapporten förespråkas bl.a. många små säkra kärnkraftverk. Väldigt få kommer idag ihåg att ASEA i Västerås via företaget ASEA ATOM AB tidigt utvecklade en liten säker kärnkraftreaktor kallad Secure som arbetade med cirkulerande boriserat vatten. Men i och med den socialdemokratiska regeringens forskningsförbud emot kärnkraft lades företag ned. Hur stor skada har Socialdemokraterna egentligen orsakat Sverige? Någon ekonomhistoriker om 50 år kommer att kunna kalkylera detta. Domen dag kommer men då är de ansvariga döda och bortom ansvar.

Exempel på små (SMR) kärnkraftverk.

KÄLLA:

BYGG NYA KÄRNKRAFTVERK I SVERIGE.

31 augusti 2018

Det finns flera sociala, makroekonomiska och klimatmässiga fördelar med att Sverige bygger nya moderna kärnkraftverk. En satsning på kärnkraftsproducerad el bör ha som inriktning att skapa överkapacitet (överutbud) i förhållande till den normala efterfrågan på den svenska marknaden. Skälen till att Sverige skaffar sig en buffertkapacitet är i flera avseenden uppenbara.

Det första och självklara är att Sverige har ett klimat med vintrar som kan variera kraftigt ifråga om utsträckning i tid (i värsta fall från november till långt in i april) men också ifråga om temperaturnivåer. När det blir rejält kallt under en längre tid så räcker den idag i Sverige producerade elkraften inte till utan Sverige importerar el från kolkraftverk i Tyskland.

Import av kolproducerad elkraft från Tyskland innebär två avgörande nackdelar. För det första blir vi beroende av Tyskland som i sin tur är beroende av rysk gas för sin elproduktion. Det är ytterst ett geo-politiskt argument emot att Sverige vid lång sträng kyla hamnar i beroende av elproduktion i ett annat land. Indirekt kan Sverige hamna svårigheter om Ryssland av något geo-politiskt skäl sätter press på Tyskland och hotar med att höja gaspriserna alternativt skruva åt gaskranarna.

För det andra innebär import av tysk kolproducerad elkraft en oönskad och negativ påverkan på miljön genom de emissioner som kolproduktionen genererar. En svensk utbyggnad av kärnkraften har således direkt positiva miljömässiga konsekvenser.

Med en långsiktig överkapacitet i förhållande till normal el-efterfrågan skapar Sverige utrymme för att kunna exportera elkraft till andra länder i situationer när ex. Tysklands totala el-efterfrågan överstiger det egna el-utbudet. Det innebär exportinkomster för det svenska statshushållet.

En utbyggd kärnkraft innebär också att hoten mot kvarvarande oreglerade älvar minskar och att vi på sikt kanske skulle kunna avreglera någon älv.

Tanken med en överkapacitet är naturligtvis att en överproduktion skulle kunna medföra lägre el-priser. Det är självfallet inte de stora kraftbolagen intresserade av. Det krävs således att riksdag och regering tar tillbaka initiativet via Vattenfall och statliga regleringar av el-produktion och el-marknad och styr elkraftsproduktionen i enlighet med Sveriges el-konsumenters och den svenska industrins långsiktiga behov.

I synnerhet hushåll med lägre inkomster på landsbygden skulle gynnas av lägre kostnader för distribution och konsumtion av el. Det är således indirekt en välfärdsreform som faktiskt innebär en viktig direkt ekonomisk förstärkning för dessa hushåll!

Den el-intensiva industrin behöver en långsiktigt säker tillgång på konkurrenskraftig el. I synnerhet de nya metoder för renare framställning av stål som nu utvecklas är oerhört energikrävande som inte kan tryggas med vindkraft.

En annan fördel med utbyggd kärnkraft är att vi slipper de i miljön och landskapet så fruktansvärt förfulande vindsnurrorna. Vindkraftverken är dessutom vid tillverkning oerhört miljöpåfrestande. Framställningen av de för vindkraftverken viktiga jordartsmetallerna sker under mycket miljöförstörande former i bl.a. Kina. I framtiden kan Sverige tvingas bryta jordartsmetaller som bl.a. förekommer runt Vättern. Jordartsmetallerna förekommer i naturen och berggrunden i mycket små koncentrationer vilket medför att utvinning av dem blir kraftigt miljöförstörande och miljöbelastande.

De kärnkraftverk som kan byggas idag är både säkrare, effektivare (ex bränsleutnyttjande i förhållande till output) och bättre än de, visserligen uppgraderade, kärnkraftverk vi har i Sverige idag. De nya kärnkraftverken använder t.ex. tidigare utbränt kärnbränsle som upparbetas och återanvänds, vilket innebär både, ekonomiska, miljömässiga (mindre lagringsmängder) och effektivitetsmässiga fördelar.

De nämnda är några av de skäl – det finns säkerligen betydligt fler – jag ser som grund för att starta en diskussion kring fördelarna med kärnkraftsproducerad el. Efter en bred folklig diskussion och utredningar av placeringar, investeringskostnader, säkerheter, typ av kraftverk etc. bör Sverige ta ett politiskt beslut om att påbörja projektering och byggande av nya kärnkraftverk! And that´s that!

KÄRNKRAFT? JA TACK!

19 augusti 2018

Det är utmärkt att bl.a. KD:s Ebba Busch Thor och SD:s Jimmy Åkesson öppnar diskussionen om behovet av kärnkraft. Det handlar inte bara om att avstå från att stänga reaktorer utan också om behovet av att bygga nya!

Kärnkraften svarar idag för 40 procent av Sveriges energiförsörjning. Vattenkraften som är en viktig, förnyelsebar och ren energi är dock sårbar under år med mindre än genomsnittlig nederbörd. Det inträffade t.ex. denna torra varma sommar!

Vindkraft och solenergi svarar idag för enstaka procent av energiförsörjningen – trots kraftiga statliga subventioner!

I sådana lägen tvingas Sverige importera tysk kolkraft som utgör ett hot mot både Sveriges säkerhet och medför oönskade emissioner.

Idag kan Sverige bygga nya kärnkraftverk som i alla avseenden är mycket bättre än dem vi har idag som byggts för flera decennier sedan, även om de har uppgraderats löpande! Teknikutvecklingen på kärnkraftsområdet har medfört att kärnkraftverk idag är:

– Säkrare i flera avseenden både vad gäller teknik och styrning/reglering av den löpande driften. Datakraften som styr kärnkraftverken är ordentligt uppgraderad.

– Kraven och tillsynen från statliga myndigheter på kärnkraftverk är mycket stränga

– Kärnkraftverken är mer pålitliga och effektiva än de gamla i termer av output av el i förhållande till input.

– Kärnkraftverken kan idag återanvända gammalt kärnbränsle som upparbetats. Endast något tiotal procent utvinns i processen vilket innebär att 60-80 procent återstår att utvinna. Recycling i mycket god mening!

– Renare i förhållande till utsläpp än all annan energi inklusive vindkraften (med dess enorma miljökonsekvenser i samband med brytning av de nödvändiga jordartsmetallerna) möjligen med undantag för vattenkraften.

– Miljövänligare i flera avseenden än övriga energislag. Inga för landskapet förfulande vindsnurror. Inga nya älvar som skall regleras! Inga emissioner av oönskade gaser!

Min prognos är att Sverige redan nu kommer att tvingas in i en seriös diskussion kring ny kärnkraft och att Sverige inom 10 – 15 år startar projektering av ny kärnkraft!


%d bloggare gillar detta: