Archive for the ‘EU’ Category

URSULA VON DER LEYEN

16 juli 2019

ETT KOMMANDE EU-SKRÄCKVÄLDE

Ursula von der Leyen – är nu vald till EU-kommisionens ordförande. En katastrofalt dålig försvarsminister i Mutti Merkels regeringar. Stöddes av C, M, KD och socialdemokraterna. Vann med knapp majoritet.Ett skräckvälde värdigt slutet på franska revolutionen väntar. Hennes agenda i några korta rubriker hämtade från hennes tal.

KLIMAT

Höjda o än mer orealistiska klimatmål genom CO2-skatt, styrda privata o offentliga fonder och implementering av en ”Europe climate law”. Europeiska centralbanken skall bli en ”climate bank”. ”Green deal for Europe within 100 days”

JÄMSTÄLLDHET

Könskvoterade styrelser
Jämställdhetsintegrering
EU-lag gällande våld mot kvinnor

FÖRSVAR

Gemensamt försvar o majoritetsbeslut (dvs inga veton möjliga)

ASYL

Fortsatt ”humanitär politik”
Gemensamt tvingande asylsystem, ”värna asylrätten och fortsätta hjälpa ”fartygsmigranter”

SOCIALA REFORMER

Utöka sociala pelaren med minimilöner, ”barn och ungdomsgaranti” och gemensam europeisk arbetslöshetsförsäkring. Fonder baserade på EU-avgifter skall ”utjämna skillnader och omställningar”

FINANS/FÖRETAG

Gemensam och utökad monetär union – EURO etc
Styra privata investeringar mot klimatinvesteringar.
Gemensam bolagsskattenivå.
”Social capitalism”

Inte en stavelse rätt där!
En superfederalist i George Soros och Open Societys anda vilket brukar betala sig i slutändan.

 

EN NYÅRSBETRAKTELSE INFÖR 2019

29 december 2018

 

År 2018 har inneburit ett fortsatt sönderfall av Europa och Sverige. ”The deep state” har alltmer tagit över maktutövning med neo-marxistisk postmodernism och identitetspolitik som ideologisk ledstjärna. I Sverige är den ”djupa staten” främst riksdagspartierna, regeringen och riksdagen, statliga myndigheter och företag, rättsväsendet och media i allians. Sönderfall och svåra inre sociala konflikter i länder som Frankrike, Tyskland och UK har förvärrats under året. 1)

Sveriges regering och riksdag har inte lyckats tillfredsställa medborgarnas behov av samhällets sociala, ekonomiska och politiska insatser. Politiken har inte presterat reella lösningar på problemen. Sverige har under en följd av år utmärkt sig i den europeiska politiska kontexten som ett negativt exempel för att inte säga extremt negativt exempel. Eurostat visar t.ex. att Sverige är ett av Europas farligaste länder. Så ser bilden av Sverige alltmer ut i internationella media. 2)  Regeringen, med den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven, har inte varit politiskt eller intellektuellt vuxen uppgiften att leda landet. Det är skrämmande att närmare en tredjedel av landets väljare ändock röstar på partiet.

Inför år 2019 är risken överhängande – oavsett regering – att Sverige kommer att fortsätta på sönderfallets väg, demokrati och yttrandefrihet urholkas, de sociala problemen med den muslimska diasporan förvärras samtidigt som media – privata och statliga – fortsätter undergräva sanning och demokrati. Den skenande brottsligheten fortsätter med våldtäkter och dödskjutningar med kraftig överrepresentation av migranter från muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika. Massmigrationen fortsätter under 2019. Cirka 130 000 nya migranter anlände 2018 enligt Migrationsverket. 3) Lågkompetenta och lågutbildade migranter inklusive en stor del funktionella analfabeter fortsätter anlända från dysfunktionella länder. De för med sig en kultur som inte är kompatibel med traditionell svensk kultur, tradition och värderingar. År 2019 riskerar därför att bli ett år som kommer att bära med sig fortsatta försämringar av den offentliga ekonomin och servicen och fortsatt socialt sönderfall.

Det finns dock positiva tecken på ett europeiskt uppvaknande: Brexit i UK genomförs sannolikt oavsett vilken form av utträde det blir. De politiska upploppen i Frankrike fortsätter sannolikt. Nya politiska rörelser i Tyskland förändrar den politiska debatten och arenan. Viktor Orbán i Ungern tillsammans med Polen, Slovakien och Tjeckien fortsätter att stadigt stå emot EU:s försök att tvinga dem att öppna gränserna för muslimsk massmigration. Danmark visar politiska exempel på hur massmigrationen kan hanteras och begränsas. 4)  Nya hoppingivande politiska krafter styr i Italien och Österrike. I Sverige spelar fria media en viktig roll för att peka på fakta och sanningar som statsmedia gör allt för att undanhålla eller förvränga. Tyvärr är fria medias täckning ännu allt för liten för att påverka de breda grupperna av medborgare. Ändock möter man dagligen medborgare ute i landet i diskussioner som vädrar kritik och ifrågasättande av maktelitens syften och beteenden. Snart vaknar svenska medborgare på allvar och sätter stopp för maktelitens ansvarslösa agerande!

 

Källor och referenser.

1) De ”gula västarnas” uppror mot Macrons politik som började som en protest mot de klimatpolitiskt ”motiverade” skattehöjningarna på diesel och bensin men utvecklades snabbt med en bredare politisk agenda bl.a. syftande till att få bort president Macron. I Tyskland fick AFS  17 procent i det första val de deltog i. I UK är idag en majoritet i London icke britter med en muslimsk borgmästare, oron ökar ute i UK över förhandlingarna kring Brexit och vart de tar vägen.  Douglas Murray tecknar en bild av den djupa distress UK befinner sig i. Se hans bok The Strange Death of Europe och hans föreläsningar på Youtube.

https://www.facebook.com/gulavastarna/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordsiffror-for-tyska-hogernationalister-skakas-av-ny-naziskandal

https://www.youtube.com/watch?v=1nI5l8OCHeY

2) Kina, via Kinesiska Ambassaden i Stockholm, varnar kinesiska turister för risken att bli rånad och bestulen. Italienska UD varnar för att resa till Sverige eftersom det sker fler fall av väpnat våld inklusive ökningen av sexualbrott. Brittiska UD varnar för ökat terrorhot i Sverige.

Det finns två bilder av Sverige utomlands. Den om framgång och den om förfall, enligt Paul Rapacioli. Den motsägelsefulla bilden av Sverige är unik, enligt Rapacioli som grundat tidningen The Local, som rapporterar om svenska nyheter på engelska.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2179301/china-renews-warning-against-travelling-sweden-amid-ongoing

http://inbeijing.se/bulletin/2018/12/24/kinesiska-ambassaden-utfardar-ny-resevarning-for-sverige/

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/svezia.html?no_cache=1

https://www.expressen.se/nyheter/storbritannien-varnar-for-okat-terrorhot-i-sverige/

https://www.metro.se/artikel/expert-om-sverigebilden-finns-ett-narrativ-om-ett-land-som-kollapsar

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1

3) När 2018 första elvamånader gått har hela 122 410 uppehållstillstånd beviljats. Det motsvarar ett Norrköping. Med den takten hamnar Sverige vid årets slut på drygt 130 000 uppehållstillstånd. Det visar Migrationsverkets månadsstatistik. De största kategorierna är ”anknytning” (41 805), ”arbetsmarknad” (38 321) samt ”asyl” (22 205)
Om detta fortsätter till årets slut går 2018 till historien som det tredje högsta mottagandet någonsin enligt Migrationsverkets statistik.

TOPPLISTAN:

  1. År 2016 151 031
  2. År 2017 135 529
  3. År 2018 133 538  (egen extrapolering)
  4. År 2015 121 718

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

4)  Med striktare gränskontroller, planer på läger utanför EU för asylsökande, förbud mot burka, migranter som begår brott kan skickas till en ö för internering, 1000 somalier som nekats asyl skall skickas hem, etc

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-vill-etablera-sarskilt-asyllager-utanfor-eu

https://www.bt.dk/samfund/kriminelle-udviste-fra-kaershovedgaard-placeres-paa-en-oede-oe

https://politiken.dk/indland/politik/art6881170/Udlændinge-på-tålt-ophold-skal-bo-på-isoleret-ø-i-Stege-Bugt

 

 

 

COLONIALISM IN AFRICA!

15 december 2018

Belgium seems, as a nation, to lack national pride and confidence not to say self-esteem, self-awareness and self-preservation. In national social disarray they are in the same league as Sweden! One small example, Brussels have named a public square the official name “Patrick Lumumba Square.”

Most of you might not remember Patrick Lumumba! I do! Lumumba is a political actor in a power struggle in Kongo ultimately leading to an upheaval ending in the take down of the great Dag Hammarskjöld. Patrick Lumumba was a leader of a violent “liberation movement”, a socialist and most likely a communist that in the end were executed by his own blacks in Katanga in a power struggle. No exemplary role model for Europe and Europeans! Not by any stretch of the meaning!

Europe civilized Africa during an important historical period but are now in a deeply disturbing and challenging process letting African culture and values enter Europe from their backward societies, ideology and history.

Can anyone name one university I Africa that would rank as a top university? Can anyone name one invention technical, scientific or cultural that has entered the civilized world from Africa. The world civilization has three main, generally speaking, geographical roots South East Asia/China, India and Europe! The provoking but empirical truth! The average IQ south of the Sahara is 70, seventy! Europe around 100, South East Asia 110.  Nothing but backwardness  in all possible interpretations and a welfare driven mass migration comes from Africa!

“When the British arrived in Africa, they found primitive tribal societies. When they departed, they left behind roads, railways, telephone and telegraph systems, farms, factories, fisheries, mines, trained police, and a civil service”! (Patrick J Buchanan) And one might add, a civilized society, at least of sorts. Primitive tribal societies STILL exists in Africa.

Marxist theory from Vladimir Illich Lenin’s pamphlet ”On Imperialism” on to David Horowitz (now a conservative who abandoned the Marxist ideology) focused on imperialism and colonialism as the causal factor explaining economic and social underdevelopment. Capital accumulation in Europe thru exploitation of the Third World/Africa is the main factor according to the mainstream Marxist theory!

What European colonialism as a matter of fact did was as a major contribution to the civilization and development of Africa. That does not mean that I underestimate oppression, atrocities and hardships during colonial rule, irrespective of European colonial power. That side of colonialism are deeply and empirically analyzed into the smallest detail.  That is not being denied here, but the historical record just got to be balanced! What needs to be said is that Europe’s historical role was to lift Africa from underdevelopment into prosperity and development.

There are, unfortunately, today regimes in Africa that are doing their utmost to tear down what was once built by Europeans. The best and most striking example are of course Robert Mugabe in Zimbabwe! Zimbabwe has gone from prosperity in the African context to real poverty, regression and underdevelopment. The Republic of South Africa, another striking example, are now entering the road to perdition as black violent gangs, with the silent approval of communist ANC, are killing, raping, torturing and taking over farms from the white Boer families. The Boer families are still an important farming class in South Africa and providing agricultural products feeding the South African population. The blacks taking over the Boer farms are lacking proper education and knowledge on how to run the farms. As a predictable consequence the Republic of South Africa are now heading towards severe shortage of agricultural products and food! In Western media nothing is reported about the black persecution of whites! Have you, in Swedish media, read anything about the black atrocities against white farmers? No? Why? Because, from the point of view of the leftist media,  it is the wrong people that are doing it. Black gangs are going after white farmers! Racism, of course, but a sort of racism that does not fit into mainstream identity politics and their perception of blacks, ANC and South Africa!

If you look at the empirical facts, without Marxist blinders, you will find that the countries that were exposed to colonialism are the most advanced and those countries that were left alone are the most backward. So, the Marxist thesis on imperialist and colonial  exploitation as cause of underdevelopment is refuted.

What about the future? Sadly, it does not look very promising! Finally another quotation from Patrick J. Buchanan’s brilliantly written book “Churchill, Hitler and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World.”

“As a share of world population, peoples of European ancestry have been shrinking for three generations. The character of every Western nation is being irremediably altered as each undergoes an unresisted invasion from the Third World. We are slowly disappearing from the Earth.

Having lost the will to rule, Western man seems to be losing the will to live as a unique civilization as he feverishly indulges in La Dolce Vita, with a yawning indifference as to who might inherit the Earth he once ruled.”

 

Patrick J. Buchanan. Senior advisor to three American presidents. Ran twice for the Republican presidential nomination, 1992 and 1996. Written nine bestselling books on different political and geo-political subjects!

 

 

 

OM NÖDVÄNDIGHETEN AV VIKTOR ORBAN!

04 november 2018

VIKTOR ORBAN FRAMSTÅR ALLT MER SOM EN VIKTIG EUROPEISK POLITIKER OCH TÄNKARE KRING NATIONELL OCH EUROPEISK KULTUR.

Men först några korta anmärkningar om Ungerns historia och geo-politiska bakgrund. En bakgrund utan vilken dagens ungerska politik blir obegriplig. En faktorer som svenska journalister på mainsstream media aldrig tar upp är Ungerns komplicerade 1900-talshistoria som är full av revolutioner, allianser och ockupationer och påverkan från andra maktcentra än Budapest främst Wien, Berlin och Moskva! Tysk ockupation under en kort period men inte minst den nästan halvsekellånga sovjetkommunistiska ockupationen har satt sin prägel på ungersk politik, kultur och mentalitet.  Vi som är lite äldre minns  med fasa och upprördhet Ungern-revolten 1956 och den totalitära brutalitet med vilken Moskva med bajonetter och stridsvagnar blodigt krossade det ungerska försöket till lite mer självstyre. Ungern har under hela 1900-talet inte bara upplevt ockupationer och totalitärt förtryck utan också tvingats balansera sin reala utrikespolitik mellan olika maktcentra. Det är därför fullt begripligt och logiskt att man idag inte vill styras från Bryssel och av EU politiker/byråkrater.

Någon journalist i MSM borde analysera varför den ungerske finans-oligarken George Soros är så innerligt och brett hatad i Ungern. Detta trots att George Soros i svenska media beskrivs som en välmenande filantrop via sitt Open Society. Den intresserade kan på nätet hitta alla upplysningar om vad det är för filantropisk verksamhet George Soros via Open Society bedriver i Ungern och i Europa!

 I Sverige har vi agerat helt annorlunda. Först spekulerade George Soros mot den svenska kronan med stora förluster i samhällsekonomin och för skattekollektivet som följd. Därefter bjuds mannen in till Sverige och tilldelas en kunglig medalj!

Kan ingen med insikter och kunskap i regeringskansliet upplysa den helt obildade Stefan Löfven om nämnda historiska förhållanden innan han med dumstruten på huvudet reser ner i Europa och tillrättavisar Ungern och andra som inte är beredda att acceptera – som Sverige – en ohämmad muslimsk massmigration utan tvärtom ser  stora faror?

 Viktor Orban är i svenska mainstream media systematiskt baktalad och utsatt för en mycket politiskt vinklad rapportering. I själva verket är Viktor Orban vald med stor majoritet och åtnjuter ett stort och brett förtroende bland de ungerska medborgarna. Varför? Därför att han tillvaratar det ungerska folkets intressen!  Han arbetar inte för en växande muslimsk diasporas intressen och kultur som den svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven som banérförare.

Viktor Orban har en del att tillföra diskussionen kring nationella kulturer och intressen. Utifrån nationellt konservativa utgångspunkter är han en viktig tänkare och politiker i dagens Europa! Tyvärr har vi ingen politiker i Sverige med hans kaliber och breda folkliga stöd!

Enligt Viktor Orbán pågår det just nu ett ”kulturkrig” i Europa vilket han påtalade i samband med återöppnandet av det renoverade Museum of Fine Arts i Budapest. Jämför gärna med hur den PK ideologiska identitetspolitiken har förfarit med de nyöppnade Nationalmuseum (finns i tidigare blogg) i Sverige!

Ungerns premiärminister Viktor Orbán uppmanar tydligt ungrare och alla européer att kämpa för den nationella och europeiska kulturens överlevnad. Europas folk måste vinna det ”kulturkrig” som globalisterna startat! Det är en aktuell och viktig uppgift också för oss i Sverige.

Europa och den europeiska kulturens beskyddare måste, i alla länder, försvara sin egen kulturs ”innersta väsen, identitet och suveränitet”. Den ungerske premiärministern menar att det är en gåva, inte ett hot, att nationer har olika ursprung. Men de olika kulturerna måste besvaras.

”Vi lever i fred med vår egen kultur och historia. Det är en underbar gåva i denna värld, så låt oss erkänna dess värde”,  sade han. Samtidigt påpekade han att ”det inte finns utrymme för likgiltighet och slapphet när det gäller att försvara den egna kulturen.”

Européerna måste vinna ”kulturkriget”.

Enligt premiärministern är ungrarna ett folk med ”andlig storhet som strävar efter att nå nya höjder”. Ungarna mäter sig inte efter vad de kan ta från andra, utan efter vad de kan ge till all kultur och vetenskap, förklarade han och betonade att det ungerska folket är ett folk ”som alltid har gett mer till världen än det tagit från den”. Viktor Orbán påpekade korrekt att ”historien alltid har dömt ut antinationalister som vill anpassa sig efter utländska mål. Sådana idéer är föråldrade och på nedgång.”

”Tiden för att efterapa andra och ha en medioker kulturpolitik har löpt ut, sade premiärministern” och fortsatte: ”Vi tror på hållbara idéer, och vi hoppas att det kommer att finnas en gemensam ordning mot vilken vi alla kan sträva. Och detta hopp är förkroppsligat i detta museum.”

 

WHAT´S THE EUROPEAN COMMISSION WORKING ON?

13 oktober 2018

Please read this frightening document!

“European Commission, Directorate-General Home Affairs Final report
July 2010 .

STUDY ON THE FEASIBILITY OF ESTABLISHING A MECHANISM FOR THE RELOCATION OF BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION JLX/2009/ERFX/PR/1005

This report was prepared by a Consortium composed by Ramboll Management Consulting and Eurasylum Limited, under a service contract within the framework of the European Refugee Fund. The present report does not necessarily represent the viewpoint of the European Commission.”

“This study covers the 26 Member States of the European Union which participate in the European Refugee Fund. Specific emphasis has been placed upon Member States that are subject to specific and disproportionate pressures on their national asylum systems, Member States which have engaged in voluntary relocation schemes in the recent years and Member States which currently receive relatively few refugees, subsidiary protection beneficiaries and asylum seekers, and which in theory could become countries of reception in any future relocation mechanism.”

In tables 9 and 12 on page 1-13 and 1-16 are calculated the theoretically possible population in all European countries including Sweden with two different assumptions on population densities. In tables 9 Sweden could inhabit 80 million and in tables 12 with another density assumption Sweden could inhabit 400 million people.

No one really considers these figures realistic and feasible. The problem and frightening about these calculations are that it opens for a drastic increase in the number of migrants. Even one million new migrants are low compared to the theoretical figures!

This is how George Soros, the globalist EU and their Swedish advocates work! And no PC-ideology media discusses this globalist tactic and strategy!

EU OCH EXEMPLET UNGERN.

15 september 2018

EU-parlamentet röstade nyligen för att inleda en process som formellt kan leda till att Ungern förlorar sin rösträtt inom EU. Det kommer dock inte att ske, det vet alla inkl. minister Ann Linde (ledande socialdemokratisk globalist). För att ett land skall förlora sin rösträtt i EU krävs enhällighet. Polen, Slovakien och Tjeckien (kanske fler länder) kommer att lägga in veton. Processen i sin nuvarande form är för oss alla ett utmärkt åskådningsexempel! EU är nämligen raskt på väg mot en överstatlig federation i enlighet med globalisternas intentioner. Ytterst är avsikten att montera ner/försvaga nationalstaten som är grunden och förutsättningen för den parlamentariska demokratin!

Processen kan se ut som ett slag mot Ungern men är främst avsett som ett skrämskott till andra länder som inte följer EU:s direktiv (bland annat om att ta emot stora mängder muslimska migranter).

Paragrafen som används tillåter EU att beröva en medlemsstat rösträtten i de fall demokratiska och mänskliga rättigheter inte upprätthålls. Paragrafen skulle naturligtvis kunna vara förödande för landet som drabbas. Paragrafen är dock så ultimat formulerad att den sannolikt aldrig är tänkt att komma i bruk. Den ska bara finnas där för att avskräcka medlemsstaterna. Enom till varning och androm till varnagel!

EU-parlamentet har nu med beslutet pro forma satt igång processen. Den övergripande politiska intention är att EU ska kunna tala om för enskilda medlemsstater hur de ska sköta sin interna politik. Den idéen har dock inget reellt stöd hos medborgarna i medlemsländerna och därmed förhoppningsvis inte heller i den politiska verkligheten. I det ungerska fallet har regeringen Orban ett mycket stort och brett stöd för sin politik bland de ungerska medborgarna och väljarna. En regerings främst uppgift är faktiskt att tillgodose den egna befolkningens önskemål och behov. Stefan Löfven se och lär!

Processen i EU är till sitt syfte ett uttryck för en tydlig globalistisk federalistdröm (finns flera). En globalist-dröm vars konsekvenser på olika områden medför splittring och konflikt i Europa. Förslaget är i grunden ett brott mot tanken att EU är en sammanslutning av suveräna stater.

Svenskar – i likhet med medborgare i andra medlemsstater i EU – vill inte bli styrda av politiker och byråkrater i Bryssel. När EU försöker sätta sig på och bestämma över ett medlemsland ser alla medborgare i EU vad som sker. Medborgarna varnas och förskräcks över vad EU är på väg att bli. Nämligen en överstatlig federation helt i linje med globalisternas intentioner och politik. Någon har sagt att risken är att förslaget är ett ”sätt att ta livet av unionen”. Det är därför på sikt ett utmärkt förslag! Dock, MÅSTE förslaget uppmärksammas och diskuteras mer i den nationella kontexten så att medborgarna i Sverige blir medvetna om vart EU just nu strävar. Statsministern S. Stefan Löfven står blind, döv och okunnig bredvid och applåderar förslaget. Dumstruten har han tagit på sig helt på egen hand! Det goda med allt detta är dock att det kan bidra till att svenskarna på allvar får upp ögonen för vad EU är och blir. På sikt kan vi i Sverige få en majoritet för att lämna EU, en Swexit!

.


%d bloggare gillar detta: