Archive for the ‘Skattemoral’ Category

DEN EXPROPRIATIVA HÖGSKATTEPOLITIKEN FORTSÄTTER

31 december 2022

Moderaterna Kristersson och Svantesson fortsätter S-socialisternas extrema högskattepolitik som har rent expropriativa effekter på hushållen inte minst avseende kostnaderna för el.

Några aktuella exempel från M/KD/L-regeringens första budget med finansminister Elisabeth Svantesson.

Skatt på drivmedel

Regeringen sänker varken moms eller punktskatt på drivmedel som lovades före valet. Nåja, vi får väl nyansera oss lite. Finansministern Elisabeth Svantesson har åstadkommit att vi kan åka och tanka bilen i morgon den 1 januari med sänkt drivmedelsskatt på 14 öre. Fjorton öre! Det räddar hushållen på landsbygden! Hipp-hura för Bamsemor som är så snäll och rar! Tyvärr, för oss alla, är priset på diesel och bensin på väg upp igen och ökar med mer än 14 öre varför priset vid pump i morgon sannolikt blir högre än igår.

Klimatskatt på flygresor

Kristersson och Svantesson rekordhöjer per den 1 januari 2023 den flygskatt som man tidigare kritiserat och sagt sig vilja avskaffa och som 2018 infördes av socialister och klimatkommunister. För längre utlandsresor höjs flygskatten (kommer på flygbiljetten)  med 461 kronor. För kortare utlandsresor är skattehöjningen 288 kronor och för inrikesresa blir skattehöjningen 69 kronor.

Om klimatskatten på flygresor skrev Moderaterna följande:

”Moderaterna säger nej till regeringens nationella flygskatt. Det är en skatt på resande, som inte tar någon hänsyn till hur stora utsläpp flygplanen ger upphov till. Dessutom betalar flyget för sina utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”

Skatt på el

 Regeringen med Kristersson och Svantesson rekordhöjer elskatten och inför dessutom en helt ny elskatt.

Elpriserna som redan innan skattehöjningen är expropriativa för hushållen kommer att öka inte bara som ett resultat av el-export och marginalprissättning (priset på ”marknaden” sätts av kostanden för den sist producerade kWh) utan också som ett resultat av regeringens budgetpolitik. Skatterna sänks alltså inte som utlovades före valet.

Söndagen den 1 januari höjs skatten från 45 till 49 öre per kilowattimme (kWh), inklusive moms, vilket är både den högsta skattenivån och den högsta höjningen av elskatten någonsin i Sverige.

En villa som konsumerar 20 000 kW per år ger en skatt på 9 800 kronor under nästa år. Det är 800 kronor mer än i år.

Kristersson och Svantesson avser också att införa en ny elskatt för elproducenter som ger 280 miljoner kronor till staten.

”Det kan bli en prishöjande effekt. Om man får betala en extra skattekostnad så höjs ju marginalkostnaden i produktionen. Det blir en prisdrivande effekt”. Erik Thornström på branschorganisationen Energiföretagen i Dagens Industri.

Klimatskatt på plastpåsar

Plastpåseskatten, en påvisat och markerat dysfunktionell skatt, som före valet utlovades bli avskaffat blir kvar tills vidare.

Det socialdemokratiska skattevanställandet av svensk hushålls- och samhällsekonomi fortsätter uppenbarligen tills vidare med finansminister Svantesson som presterat en till sitt innehåll socialdemokratisk budget som första insats.

 

EXTREM SOCIALDEMOKRATISK HÖGSKATTEPOLITIK I SIFFROR

31 mars 2022

Stefan Löfven som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Höjde skatterna

2016 med 47,3   miljarder kronor

2017 med 38,5   miljarder kronor

2018 med 28,1   miljarder kronor

2019 med 26,1   miljarder kronor

2020 med 35,8   miljarder kronor

2021 med 103,4 miljarder kronor

Skatterna för statsbudgeten höjdes under perioden 2015 till 2021 med 279,2 miljarder kronor från 896,6 miljarder till 1 165,8 miljarder för statsbudgeten.

Det totala skattetrycket var då 42,9 procent av BNP

Till detta kommer skatten på statstelevisionen med 9,1 miljarder kronor årligen.

september 2021 hade Sverige;

Världens näst högsta marginalskatt 66,1 procent i genomsnitt

Högsta kommunalskatterna någonsin 32,67 procent i genomsnitt

EU:s högsta sociala avgifter med i genomsnitt 48,1 procent

EU:s näst högsta moms 25 procent

Högsta beskattning för konsumenter på el 44,50 öre/kWh

Högsta skatten på bensin / diesel 62,4 / 52,5 procent

Till det lyckades Löfven införa en skatt på plastpåsar och inblandning i bensin och diesel av dyr, skadlig och med sämre effektivitet av s.k. förnybara drivmedelo.

Stefan Löfvens ekonomiska CV i övrigt:

Kronans fall gentemot:

Dollarn 23,2 procent den 31 augusti 2021

EURON 10,7 procent den 31 augusti 2021

Nya migrationsrekord

2015       134 240

2016       153 005

2017       144 489

2018       132 602

2019       115 805

2020        82 518

Summa 772 659 migranter

Fredrik Reinfeldts sista år 2014 hade Sverige 126 966 migranter.

Så här ser skattetrycket på den arbetande svenska hushållet ut idag (sifforna för 2020)

Hushållens samlade inkomster 2020 i miljoner kronor:

Arbete    2 430 392

Kapital       250 144

Övrigt        188 618

Summa  2 869 154

Detta belopp kan fördelas på genomsnittligt antal sysselsatta 2020 som var 5 064 658. Den genomsnittliga svenska årsinkomster blir således 566 505 kronor.

De totala skatterna på hushållen 2020 i miljoner kronor

Direkta skatter på arbete                    667 100

Indirekta skatter på arbete                 579 000

Skatt på kapital                                     244 700

Mervärdesskatt (moms)                      467 800

Punktskatter                                          136 700

Övriga skatter                                            6 200

Summa                                                2 101 500

De samlade skatterna fördelade på 5 064 658 genomsnittligt sysselsatta innebär 414 934 kronor i skatt per sysselsatt.

414 934 kronor i skatt per sysselsatt på en genomsnittlig inkomst per sysselsatt på 566 505 kronor.

Det betyder att svensken betalar 73,2 av de samlade inkomsterna i skatt. Eller omvänt svensken får behålla 26,8 procent av de samlade inkomsterna. OBS! Svensken behåller 26,8 procent av inkomsterna resten hanteras med varierande grader av slöseri av oansvariga politiker i statsapparaten, regionerna och kommunerna. I korthet en politiskt styrd och beslutad expropriering av dina och mina inkomster med närmast kommunistiska konsekvenser.

Magdalena Andersson fortsätter politiken som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Ändock räcker inte skattetrycket för Magdalena Andersson och den socialdemokratiska regeringen som hittar än det ena än det andra sättet att öka skattetrycket från plastpåseskatt, skatt på statstelevisionen, ”beredskapsskatt” för att betala den nödvändiga upprustningen av försvaret och återinförd värnskatt för sjukvård och välfärd. Vad månne komma härnäst?

Även när punktskatter för varje svensk framstår som skadliga, orättvisa och ohemula, som på el och drivmedel, förmår inte skattesocialisterna i SAP-regeringen sänka skatterna. Nej, de vill införa olika typer av bidrag som innebär än fler anställda behövs i den s.k. ”offentliga sektorn” för att administrera och som ”goda gåvors givare” i nåder pytsa ut bidrag till den bockande och bugande tacksamme svensken. Så vinns val!

”Båd´ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner.”

Versen är hämtad från SAP:s och kommunisternas kampsång Internationalen. En vers som socialdemokrater aldrig sjunger.

Källor: Ekonomifakta, statsbudgeten, Migrationsverket, SCB m.fl.

Läs kritiskt. Jag är tacksam för info om det smugit sig in något fel i siffrorna eller om uppgifterna behöver kompletteras.

”BÅD´STAT OCH LAGAR OSS FÖRTRYCKA

23 mars 2022

VI UNDER SKATTER DIGNA NER”

En vers i den kommunistiska Internationalen som Socialdemokraterna aldrig sjunger. Det har sina förklaringar.

Socialdemokratiska regeringar är oförmögna att sänka skatter. Det delar, ”som alla goda gåvors givare”, hellre ut bidrag. El-skatterna och drivmedelsskatterna förtrycker det svenska folket idag in på märg och ben. Men Magdalena Anderssons regering svarar med att pytsa ut bidrag INTE det naturliga och effektiva att sänka de olika statsskatterna på el och drivmedel.

I stället hotar de med nya skatter, en ”beredskapsskatt” för att betala för en förstärkning av försvaret och återinförd värnskatt” för sjukvård och välfärd.

Men de 350 miljarder årligen som migranterna från MENA kostar skattekollektivet rör man inte.

Det är därför utmärkt och NÖDVÄNDIGT när tidigare SCANIA-koncernchefen Leif Östlings ”Kommissionen för skattenytta” nu publicerar sin första rapport. Den är ett viktigt steg på väg mot ett svar på frågan vart våra skattepengar tar vägen efter att de landat i fickorna på den socialdemokratiska maktklanen.

MODERAT SKATTEPOLITIK – DET BIDDE EN TUMMETOTT!

28 januari 2022

Moderaterna slår via ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson på stora trumman: 

NU SÄNKER VI SKATTEN PÅ BENSIN OCH DIESEL.

Elisabeth Svantesson skriver:

”Tack vare Moderaterna sänks skatten på bensin och diesel den 1 maj. Företagare, familjer och föräldrar som är beroende av bilen för att kunna bedriva verksamhet, ta sig till jobb och skola har många det tufft just nu med höga priser på både drivmedel och el. Det måste gå att leva i hela landet samtidigt som vi ställer om.” Texten är hämtad in extenso från hennes FB-sida!

När jag först hörde om de femtio (50) örena trodde jag det var ironi och skämt för att markera emot socialistisk högskattepolitik. Men så var det inte. De femtio (50) örena var på blodigt politiskt allvar! 

Nu gör Moderaterna ett pinsamt politiskt nummer av förslaget. De borde skämmas att trumpeta ut femtio (50) öre per liter som ett reformförslag och en skattesänkning av betydelse för landsbygdsbefolkningen.

Att den samlade vänstern motsätter sig denna mycket marginella skattejustering är inget bevis för eller tecken på att förslaget är meningsfullt. Miljöpartiet ylar om ”hot mot klimatet”.  Endast löjeväckande.

Räkna själv Elisabeth! Jag tankar min bil med 95 oktanig bensin för 18 kronor per liter. Tanken rymmer 60 liter. Den totala kostnaden blir 1080 kronor efter en mycket marginell skattejustering på femtio (50) öre skulle kostnaden bli 1050 kronor dvs 30 kronor mindre. Det ger mig en längre körsträcka motsvarande 1,7 liter bensin. Senast jag tankade bilen hade marknadspriset rört sig mer än femtio (50) öre jämfört med gången innan!

Tror du på allvar Elisabeth att någon på landsbygden får bättre privatekonomi och att det ”går att leva på landsbygden” med denna justering? 

Förslaget visar hur ledande Moderater isolerat sig i maktens korridorer. De förstår inte att förslaget bara retar upp vanligt folk ute på vischan, där jag bor.

SCANIAS KONCERNCHEF LEIF ÖSTLING GÅR NU VIDARE MED ATT UNDERSÖKA SKATTETRYCKET I SVERIGE.

21 november 2021

”Vad fan får jag pengarna?” svarade Leif Östling i Uppdrag granskning på fråga om skattetrycket i Sverige. 

Leif Östling startar nu och finansierar en Kommissionen om skattenyttan enligt en artikel på DN-Debatt. Kommissionen kommer att ledas av kanslichefen Bettina Kashefi, som varit chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Mats Bergstrand som redaktör. Lars Jagrén analytiker. Hans Peter Larsson blir skatteexpert. Mattias Lundbäck ansvarar för analys och sociala medier.

Kommissionen skall fortsätta sin verksamhet över valåret till årsskiftet 2022/2023. En hemsida Skattenytta.se startas också.

Kommissionen skall undersöka om skattepengarna används effektivt för att initiera en politisk diskussion som verkligen behövs i Sverige med det skattetryck vi har, f.n. det tredje högsta i världen.

Bettina Kashefi säger: ”Det finns inget samband mellan hur mycket pengar man lägger på en verksamhet och på den kvalitet man får för pengarna”.

Kommissionen för skattenytta kommer att göra jämförelser med andra länder och till våren utlovas en rapport om Sveriges plats i välfärdsligan.

Jag har ofta skrivit om skattetrycket i Sverige som var den högsta i världen fram till den s.k. värnskatten togs bort då vi hamnade på tredje plats. Med de skattehöjningar som den nye partiledaren SAP Magdalena Andersson aviserar risker vi att återigen hamna överst i ligan över skattetryck.

Det är därför viktigt att kommissionen tar fram all relevant empiri över skatternas utveckling, fördelning och struktur men också utvecklar metoder att värdera skattenivåerna emot nyttan för oss skattebetalare. Det bli inte enkelt men proxys av olika bör kunna utvecklas. Komparativa studier är viktiga för den typen av värderingar och analyser.

Vem vet, Leif Östling kanske kan få socialdemokraterna att sjunga versen i Internationalen som lyder:

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

”vi under skatter dignar ner”

11 september 2021

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter dignar ner”.

Vi inleder och avslutar denna text om skatter på etniska svenskar med ovanstående vers. En vers som ingår i socialisters och kommunisternas kampsång Internationalen men som ALDRIG sjungs på Socialdemokraternas möten och kongresser.

Direkta och indirekta skatter är något som varje arbetande etnisk svensk betalar. Direkta skatter så länge man arbetar och indirekta skatter så länge man konsumerar privata eller offentliga varor, tjänster och service. De betyder att vi från födelsen till graven, inklusive begravningen, betalar skatter.  Direkta skatter till staten, landstinget (kallas numera med en löjlig orwellsk term ”regioner” men det är i stort samma sak) och till den kommun där man är mantalsskriven. Indirekta skatter främst till staten.

I normalfallet och i teorin, men bara delvis i praktiken, får den etniska skattebetalande svensken (inklusive den icke skattebetalande bidragslevande muslimske migranten) tillbaka service och tjänster av kommun landsting/region och stat. Skatter är avsedda och beskrivs i den socialdemokratiska propagandan, som att de motsvaras av en tänkt eller faktiskt motprestation av stat, landsting och kommuner. Men alla skatter svarar inte mot den service och tjänster som den etniske svensken erhåller och på långa vägar aktivt efterfrågar. Vi diskuterar nu vad som kan beskrivas som expropriativa skatter, dvs skatter som tvingats på den etniske svenske skattebetalaren utan att man anger någon motprestation från det offentliga.

En mycket betydande expropropriativ skatt som den etniske svensken aldrig tillfrågats om är skatteförsörjningen och skattebidragen till den närmare en miljon muslimska migranter som invaderat Sverige. Den skattedelen är expropriativ i meningen att den individuella etniske svenske skattebetalaren tvingas att försörja muslimska migranter som tagit sig till Sverige som välfärdsmigranter (”social turism” som Göran Persson S sade). De har kommit till Sverige för att leva på skattefinansierade bidrag, med extremt stora barnkullar som på sikt förändrar den demografiska etniska sammansättningen (de dominerar nästan helt kostnaderna för flerbarnstillägget) och för att fullt ut ta del av alla tjänster och service, infrastruktur, utbildningsväsende, sjukvård, åldringsvård, pensioner etc. som den etniske svensken under 150 år arbetat ihop skattemedel till. En stor del, minst 250 miljarder per år över offentliga budgetar går till de bidragslevande muslimska migranterna i diasporan. Det vill säga den miljon muslimska migranter som kommit hit som välfärdsmigranter och med stora och växande barnkullar och med kvinnor i hucklen som aldrig arbetar och aldrig kommer att arbeta. Med en genomsnittlig IQ på för somalier på 67,7 och drygt 80 för irakier och syrier (statistiken kring IQ för olika etniska grupper är överväldigande) finns inga enkla arbeten som de kan utföra i världens mest avancerade ekonomi.

Men, det finns andra expropriativa skatter som den etniske svensken tvingas betala.

Skattetrycket som nu är på väg mot världens högsta måste betraktas som expropriativt enär Sverige inte på långa vägar har den bästa offentliga verksamheten i form av sjukvård, tandvård, vägar, skolor, universitet, åldringsvård eller pensionsförmåner. Vad än den märkligt tungfotade och fyrkantiga Magdalena Andersson fräckt påstår. 

En annan expropriativ skatt som jag retat mig på länge är den s.k. rea-vinstskatten som staten skall ha när jag säljer en fastighet eller en bostadsrätt.  Varför skall jag betala skatt till staten på den eventuella vinsten vid en försäljning av den fastighet jag över åren vårdat och förbättrat för eget bruk, men som jag en dag av olika personliga skäl säljer? Vad är motprestationen från staten för det? Socialdemokrater som är drillade i den socialistiska läran svarar att jag betalar för offentlig service runt fastigheten. Låt oss granska argumentet!

Äger man en fastighet så betalar man löpande månad för månad, år för år, följande för rätten att äga en fastighet.

Stämpelskatt till tingsrätten vid inköpet för att erhålla lagfart på fastigheten, dvs ett offentligt bevis på att man äger fastigheten.

En årlig fastighetsskatt till staten som beror av fastighetens taxeringsvärde som i stort sett varje år höjs när marknadsvärdet stiger men som aldrig sänks.

Varje förbättring, underhåll och inköp av maskiner och insatsvaror till fastigheten betalas dels med beskattade inkomster och är dessutom belagd med den statliga momsen.

Den elektricitet jag förbrukar, Inklusive en nätavgift som idag är mångdubbelt större än min förbrukning, för belysning, hushållsmaskiner och ev. uppvärmning är (liksom nätavgiften) belagd med flera olika skatter samt dessutom belagd med moms på skatterna. Kolla andelarna och räkna på dem på din el-faktura. Du blir förvånad!)

Avgiften till kommunen för sophämtning samt VA är belagd med moms till staten.

Alltså argumentet om att reavinstskatten är ersättning till staten för service och tjänster som jag som fastighetsägare erhåller håller inte. Varje del i en fastighets ”behov” av offentlig service är efter omfattning redan betald ”rakt över” disk, ändamål för ändamål, och dessutom belagd med statlig moms. Det socialdemokratiska argumentet är alltså ett falskt argument.

Alltså. Varför skall jag betala skatt på reavinsten vid försäljning av min fastighet? Jag kan inte göra något åt det. Det är bara att betala. Jag har en god personlig skattemoral och betalar till sista kronan varje skatt som läggs på mig. Men, men om jag kunde undandra mig rea-vinstskatten på något sätt så skulle jag utan moraliska chagränger göra det.

Till allt det nämnda eländet är vi nu på väg återigen mot världens högsta skattetryck. Efter att ha haft världens högsta skattetryck fram till att värnskatten togs bort då vi ”halkade” ner till tredje plats är vi nu åter på väg emot förstaplatsen som världens mest sönderskattade etniska befolkning. 

Till stor del har vi att ”tacka” den okontrollerade muslimska massinvasionen av nästan en miljon dysfunktionella migranter som kostar inte bara i skattefinansierade försörjningsbidrag utan också för bostäder, överkonsumtion av tandvård och sjukvård, kriminalitet (våldtäkter, misshandel, rån, skjutningar på öppen gata, mord, månggifte, barnäktenskap, sharialagar), kostnader för tolkar och  advokater i månghundramiljonersklassen samt den allmänna oreda de ställer till med inklusive extremt stora kullar med ungar. Jag uppmanar alla socialdemokrater att nästa gång ni har ett partimöte stäm upp i följande vers.

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, 

vi under skatter dignar ner”.

ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER ÄR 458 (FYRAHUNDRAFEMTIOÅTTA)!

23 juni 2021

Sverige har 458 statliga myndigheter med överbetalda (i förhållande till marknaden och till vad de uträttar) chefer och tjänstemän som lever på dina skattepengar utan att göra någon som helst nytta eller bidra med välfärd och trygghet för dig som skattebetalare. De enda de bidrar med är att slösa bort dina skattepengar i ett land med världens tredje högsta skattetryck och om socialdemokraterna får hållas på väg mot världens HÖGSTA skattetryck!

De utgjorde 259 757 personer i mars 2021 enligt SCB.  

Sedan tjänstemannaansvaret togs bort 1974 av Olof Palme har de heller inget ansvar för vad de gör eller vilka beslut de fattar!

Exempel : Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Alkoholsortimentsnämnden, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillgängliga medier, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Nämnden mot diskriminering,  etc. etc

Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” och startades 1 januari 2020.

MÅLET BÖR VARA ATT HALVERA ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER LIKSOM ANTALET ANSTÄLLDA.

Länk till Riksarkivets lista över samtliga statliga myndigheter. Läs och informera dig!

Det finns t o m ett statligt Myndighetsregister. Länk:

Hem

Om skatter, utgifter och behovet av att sänka skattetrycket från nuvarande nivå.

16 december 2020

Sverige har idag det tredje högsta skattetrycket i världen efter att Värnskatten togs bort häromåret. Innan borttagandet av värnskatten hade Sverige högst skattetryck i värden.

Om man föreslår inkomstskattesänkningar för oss skattebetalande yrkesverksamma och pensionärer skriker socialister och socialdemokrater omedelbart i falsett om att välfärden hotas.  Men så är det inte vilket vi skall visa.

Jag skall ge ett antal förslag på stora utgiftsminskningar som skapar både möjlighet att sänka skattetrycket via lägre inkomstskatt för oss skattebetalande löntagare och pensionärer och att  ändock öka insatserna för ex äldrevård och försvar.

Men först en vers ur Internationalen, som sjungs med blossande kinder och knutna nävar av socialister och socialdemokrater. Dock, denna vers sjunger de INTE.

”Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner”.

Nu till möjliga utgiftsminskningar för staten  som skapar utrymme för lägre inkomstskatter OCH en bättre välfärd.

1. En alltför stor del av Sveriges medborgare lever av bidrag och är helt eller delvis bidragsförsörjda och en alltför liten andel lever av eget arbete. Det finns alltid behjärtansvärda anledningar av att be staten dvs oss skattebetalare att bli försörjd, från dem som inte vill arbeta till dem som är förhindrade att arbeta. Det är oerhört viktigt både för den enskilde medborgaren och för skattekollektivet och den s.k. offentliga sektorn att en så stor andel som möjligt försörjer sig själva på eget arbete med en skattenivå som gör att man kan leva på sin lön

Bidragssystemen mås se över i en grundlig utredning med inriktning både på bidragsnivåer som bör/kan sänkas och mottagargrupper som inte skall kunna leva av skattefinansierade bidrag.

Konkreta bidrag som bör tas bort helt är partistödet, 167 miljoner 2018/19. Partierna får återgå till att försörjas av medlemmar. De har också det goda med sig att partierna bli lyhördare för vad partiets medlemmar tycker.

Till detta kommer kommunalt partistöd som utbetalas till partier som är representerade i kommun-, landstings- och regionfullmäktige

Landsting och kommuner har sedan 1969 rätt att ekonomiskt stödja lokalt verksamma partier. I landstingen var stödet 336 Mkr (2007) och i kommunerna cirka 450–500 Mkr (2007)

Mediastödet på ca 600 miljoner kronor bör också tas bort helt. Den störa bidragstagaren och bidragsberoende är mediemogulerna och finansoligarkerna i familjen Bonnier som får hälften av mediestödet 300 miljoner. Det innebär att vi skattebetalare via skatten försörjer en av Sveriges rikaste och mäktigaste familjer.

SVT bör göras till en betalkanal för dem som önskar indoktrineringen. De 9 miljarder per år som vi skattebetalare betalar till SVT kan användas för skattesänkningar och förbättrad välfärd och förstärkts försvar. Fredrik Reinfeldt rustade ner försvaret eftersom han såg försvaret som ett ”särintresse”. Det skall nu återställas.

Det omfattande försörjningsstödet till s.k. kulturarbetare som inte klarar att leva på sin ”konst” skall tas bort helt. Kultursektorn skall ses som vilken annan sektor och bransch som helst. Företagen lever på de intäkter de erhåller genom att sälja sina tjänster och produkter. Det skall också gälla kulturföretagare och s.k. kulturarbetare. Slut med att du och jag som skattebetalare skall försörja den hop av bidragstagare.

2. Migrationen. Den närmare en miljon som Sverige mottagit under 2000-talet är en grupp främst muslimer från Mellanöstern och Afrika som i övervägande del lever på oss skattebetalare. Inflödet måste stoppas helt och en rejäl återvandring måste inledas. De kans minska de 225 – 250 miljarder som gruppen kostar oss skattebetalare varje år. Här finns en betydande potential att frigöra offentliga resurser för skattesänkningar OCH välfärdsförbättringar.

Äldrevårdens ihålighet har tydligt demonstrerats under Wuhan pandemin. Bara den 6000 – 9000 ensamkommande unga afghanska männen, som ljög sig in i landet från Iran, kostar skattebetalarna mellan 6 och 9 miljarder per år. Endast 68 av dem har riktigt jobb. Närmare 6 000 av dem har inte klarat gymnasiestudierna under fem år. De skall skickas ut samtliga och pengar räcker för att höja pensionen för fattigpensionärerna – 275 000 personer främst kvinnor – med 1800 kr per månad.

3. Den tredje punkten att reformera är den politiserade ”djupa staten” med avdankade politruker,  misslyckade ministrar och liknande som erhåller positioner som generaldirektörer, landshövdingar och ambassadörer när de kliver av politiken alternativt misslyckats där.

Dessa chefer bör tillsättas helt och hållet professionella och för jobbet relevanta meriter. Utnämningsrätten som den utövas idag medför stora risker för korruption och att partibok spelar större roll än riktiga meriter.

Detta faktum medför vill jag hävda en avprofessionalisering och politisering av statsapparaten som tillsammans med det av Olof Palme borttagna tjänstemannaansvaret leder till utgiftsdrivande beslut och verksamhet på myndighetsnivå. Att vara försiktig med skattebetalarnas pengar, existerar inte i dessa personers sinnevärld, däremot lyhördhet för maktens politiskt korrekta ideologier som feminisering, genderflum och identitetspolitik med okvalificerade personer från Mellanöstern och Afrika.

4. En utgiftsdrivande faktor är det ”välfärdsindustriell komplexet”, ett uttryck, tror jag, myntat av Patrik Engellau på Det Goda Samhället med utgångspunkt i president Ike Eisenhowers tal 1961 inför sin avgång. Det är ett komplex så omfattande att jag återkommer till frågan i en kommande videblogg.

Vi avslutar med vår värdegrund: Alla individers, gruppers och kulturers olika värde.

ÄR EN SKATTESTRID PÅ VÄG?

18 november 2020

LO-ekonomerna och den socialdemokratiska ”tankesmedjan” Tiden har dktivit en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”.

I rapporten föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter. Den har jag behandlat i tidigare inlägg.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

Nu, en ESO-rapport ”Vårt framtida skattesystem” om. Författad av Klas Eklund, välkänd ekonom

Sverige BEHÖVER en skattereform. Den får tas i två steg.

Steg 1. 

Förenkla och effektivisera nuvarande skattesystem. Det handlar den nyligen publicerade ESO rapporten om.

Steg 2.

Sänka skattetrycket rejält. Sverige har efter borttagandet av värnskatten världens tredje högsta skattetryck. Före värnskattens borttagande hade vi världens högsta skattetryck. Än saknas en utredning i detta. Jag kommer med några förslag som avslutning.

Steg 1.

Trettio år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes av ett skattesystem som var svårgenomträngligt, ineffektivt. 

Omvärldsförändringar, EU-medlemskap, digitalisering, nya samhällsutmaningar (klimaralamism och migration och en skenande migrantkriminalitet) samt globalisering och därutöver skattesystemets vartefter ökade komplexitet nödvändiggör ett helhetsgrepp på skattesystemet. 

ESO rapporten identifierar olika problem, brister och – till och med – rena besynnerligheter. 

Vi möter som individer skattesystemet som löntagare, bostadsägare, konsumenter, bilägare, sparare, kapitalinkomster etc. och de flesta blir därför både vinnare och förlorare på den föreslagna reformen av systemet.  

I rapporten föreslås ett större ”jobbavdrag” som ersätter det nuvarande jobbskatteavdraget, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samtidigt som skattesatsen sänks. Genomsnittsskatten sjunker för alla arbetsinkomster. Den kommunala fastighetsavgiften sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet, men med slopat tak och med en begränsningsregel för hushåll med låga inkomster. Såväl mervärdesskatten som kapitalinkomstskatten föreslås bli enhetliga på 25 procents nivå. Även värdet av ränteavdragen sätts till 25 procent. 

Förslaget är statsfinansiellt neutral, skattesänkningar på ca 113 miljarder kr och skattehöjningar på lika mycket. Rapportens  kalkyler ger högre BNP , ökad sysselsättning, högre tillväxt, förbättrad finansiell stabilitet och minskade förmögenhetsskillnader. 

ESO rapporten innehåller således ingen sänkning av skattetrycket utan utgår ifrån oförändrat skattetryck men en effektivisering av skattesystemet.

Steg 2.

Sverige behöver sänka skattetrycket inte öka skattetrycket som en del partier inkl. JÖK-regeringen vill.

När skattetrycket skall sänkas kommer alltid lobbygrupper som försvarar den ena eller andra förmånen eller bidraget och skriker högt om ”urholkning  av välfärdssystemet”.

Därför några punkter som kan reformeras UTAN ATT välfärdssystemet urholkas, tvärtom de skapar mer resurser för välfärden.

De 6000 ensamkommandeunga män afghaner från IRAN kostar skattebetalarna mellan 6 och 9 miljarder per år. Skicka hem allihop och öka den 275 000 fattigpensionärerna främst kvinnor pension med minst 1 800 kronor per månad. Samma kostnad

U-hjälpen, biståndet kan minskas eller avskaffas. Går till dysfunktionella länder och korrupta diktatorer

Minska den djupa staten och skär ner antalet myndigheter i statsförvaltningen till det nödvändiga.

Minska antalet kommunikatörer i statsförvaltning och regeringskansli som vuxit och växer ohämmat. De har till uppgift att presentera maktens ”narrativ” under förespegling av information.

Tillsätt GD i myndigheterna på professionella meriter inte avdankade o mediokra ministrar eller rikspolitiker efter lång och trogen dvs ryggböjlig tjänst. Det minskar politiseringen av statsförvaltningen dvs den djupa staten och leder sannolikt också till effektivare myndigheter

Minska de klimat alarmistiska bidragen till FN o andra länder

Förhandla ner EU avgiften alt lämna EU. Ger på sikt ca 40 miljarder per år.  Brexit bör följa av en Swexit

Minska/ta bort Coronastödet till länder i södra Europa

Stoppa migrationen till Sverige helt och skicka tillbaka de muslimska migranterna från Mena. Dessa kostar oss skattebetalare minst 250 miljarder kronor per år.

Den sanna och korrekta värdegrunden:

ALLAS OLIKA VÄRDE

Manus Onsdagsbloggen 12 nov

Om skatter och socialdemokratins socialistiska ideologi

17 november 2020

ONSDAGSBLOGGEN – manus

När det uppstår problem i samhälle politiskt eller ekonomiskt har socialdemokratiska regeringar generellt en universallösning. Höjda och/eller nya skatter. Plastpåseskatten för att nämna det senaste exemplet skulle ge miljarder i inkomster men det blivit några hundra miljoner samt en massa trassel för handlare och konsumenter. Men dom räknas ju inte när finansministern gör sina kalkyler.

Den socialdemokratiska regeringen har genom internationella politiska åtaganden utan stöd i det svenska folket lagt stora framtida bördor på svenska skattebetalare med sina beslut om höjd EU-avgift, miljarder i Corona stöd till Sydeuropeiska länder, miljarder till klimatfonder, en stor FN avgift samt många miljarder i s.k. ”bistånd” till korrupta regimer och dysfunktionella länder samt slutligen 250 miljarder per år i kostnader för att försörja den muslimska massmigrationen.

Sverige har f.n. världens tredje högsta skattetryck men ändock höjs röster inom socialdemokratin om ytterligare nya skatter och skattehöjningar. Trots det tredje högsta skattetrycket i världen ”saknar” den socialdemokratiska JÖK-regeringen resurser. Hur kan det komma sig?

LO-ekonomerna och den S-märkta ”tankesmedjan” Tiden har begått en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”. Är titeln ett hån? Eller är det Mona Sahlins, ”det är häftigt att betala skatt”?

Låt oss påminna om den socialistiska/kommunistiska kampsången Internationalen. Fjärde versen som socialdemokrater aldrig sjunger lyder: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner”.

Den socialistiska ideologin framträder tydligt i LO/Tiden rapporten: ”Utgångspunkten för oss är att jämlikhet kan uppnås när skatt ska tas ut efter bärkraft och välfärd fördelas utifrån behov”.

Det är en så kommunistiskt kontraproduktiv idé att man baxnar att den på allvar – i skrift – fortfarande kan framföras efter att DDR fallit samman 1989.

Problemet är att höjda skatter kommer att leda till minskade skatteinkomster, lägre tillväxt och ökade klyftor. Den kända s.k. Laffer-kurvan är åskådlig. Sambandet påvisades av ekonomen Arthur Laffer i början av 1970-talet. 

Med ökat procentuellt skatteuttag ökar skatteinkomsterna fram till en viss punkt där ökat procentuellt uttag faktisk minskar statens inkomster. Beroende på skatteundandragande, minskade beskattade arbeten etc. Höjda skatter blir kontraproduktivt. 

Det samband kurvan pekar på har också testats vetenskapligt empiriskt. Stämmer för Sverige som ligger bortom brytpunkten. Där vi idag. Ändock vill socialisterna i LO och partiet öka skatterna ännu mer. Boten är värre än soten.

Skatter fyller flera funktioner: enligt rapporten.

o Säkra välfärdens långsiktiga finansiering”. Vart tar de enorma skatter vi redan betalar vägen? Inte till välfärden o åldringsvården? Se vad som hände under Wuhan-pandemin Till massmigrationen kanske!

o ”Stimulera hållbar tillväxt och full sysselsättning genom att finansiera investeringar, utbildning och arbetsmarknadspolitik”. Skall staten med sin okunnighet och politiska bias svara för investeringar? Vi ser med fasa på när Vattenfall via Maud Olofsson – den mest slösaktiga minister Sverige haft – köpte Nuon och tysk kolkraft som medfört förluster för oss skattebetalare på flera hundra miljarder och fortsätter att kosta oss. Kolkraften är ännu inte avyttrad! Nej tack! Inga politiker som svarar för investeringar annat än möjligen för infrastruktur. Är det trovärdigt när Europas sämst utbildade regering skall stimulera utbildning? Arbetsmarknadspolitik – ja den har ju varit både kostsam via AMS och i det närmaste verkningslös

Tanken att skattehöjningar leder till tillväxt är en vanföreställning på tvärs med all ekonomisk forskning om tillväxt och incitament för tillväxt.

o ”Skapa en direkt omfördelning – från kapital, företag och höga inkomster till låg- och medelinkomsttagare via transfereringarna”. Se där! Det var vad det handlade om.

Inget om incitament till företagande, tillväxt, innovationer, effektivitet och ökade kvalificerade arbetsinsatser. Bara omfördelning från s.k. rika till s.k. fattig, dvs sådana som redan lever på bidrag utan att vilja arbeta vilket är vissa s.k. ”eftersatta grupper” svenskar och nästan samtliga muslimska migranter.

I rapporten ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter” föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

”Rättvisa” för vem? För det skattebetalande svenska folket? Bidragslevande grupper. De som utbildar och anstränger sig? Dem som inte vill arbeta? För socialdemokrater o deras socialistiska ideologi? För den socialdemokratiska JÖK-regeringen? 

”Rättviseskatt” är helt enkelt en omskrivning för att förtrycka oss skattebetalare med än högre skatter. Som när den muslimska massmigrationen kallas för ”det sociala mottagandet” och den politiserade djupa staten kallas för ”den gemensamma sektorn”.

Före värnskattens avskaffande för något år sedan hade Sverige världens högsta skattetryck idag efter borttagandet har vi världens tredje högsta skattetryck. Det skall nu höjas ytterligare.

NEJ TACK!


%d bloggare gillar detta: