Archive for the ‘Skattemoral’ Category

ÖSTLING – ÄN EN GÅNG!

07 november 2017

Jag har läst ett antal kommentarer på olika håll kring Östlings bristande färdigheter i skatte- och välfärdsanalys.

Kommentarerna blandar ofta ihop olika saker.

För det första; etik och moral. Dessa etiska/moraliska värdegrunder – i detta fall avseende skatter – kan vara individuella eller kollektiva. Till skillnad från vissa politiker som inte menat sig kunna identifiera specifikt svenska värderingar så menar jag att t.ex. tanken ”att göra rätt för sig” är en mycket specifik och speciell värdegrund. Sannolikt vanligare och djupare förankrad i de sociala skikt jag kommer ifrån nämligen traditionell arbetarklass. Den innebär att solidariskt betala den skatt som ankommer på en utifrån den inkomst man har. Planerat och medvetet skatteundandragande betraktas som omoraliskt även om den skulle vara laglig!

Därutöver har vi alla vara och en individuell etik och moral i skattefrågor. I mitt fall drar jag av de utgifter jag har rätt till, fifflar inte avdrag eller placerar pengar utomlands (bortsett från det faktum att jag inte har tillgångar tillräckligt för det) eller försöker hitta andra tveksamma upplägg.

En av de mer märkliga privata värderingar jag hittat i kommentatorsflödet är att Östling och andra betalar så mycket skatt att man kan förstå att dom över en viss nivå (vilken?) medvetet placerar sina inkomster i skatteparadis. Vilket alltså skulle vara en OK etik/moral! By the way, vid vilken inbetald skattenivå inträffar denna friskrivning? 100 miljoner? 200 miljoner?

Bortsett från att skattelagstiftningen inte innehåller någon sådan friskrivningsnivå så finner åtminstone jag privat en sådan uppfattning märklig (to say the least).

För det andra. Skattelagstiftning är omöjlig att göra så tät och detaljerad att möjligheter till undandragande inte skulle finnas. Det är då upp till de rättsvårdande organen att i samverkan med skattemyndigheten undersöka sådant. I det fall man uppfattar att brott begåtts mot lagstiftningens bokstav och anda så skall de ta fallet till domstol där frågan får prövas med åklagare och advokater (och sådana finns på detta området i massor) i olika roller.

I fallet Östling kan jag inte se, av det som hittills framkommit, att han brutit mot svensk skattelagstiftning. Hans nuvarande tillgångar i skatteparadis är intjänade i Nederländerna. Det är upp till myndigheterna i det landet att undersöka om Östling eventuellt brutit mot Nederländsk skattelagstiftning.

Så långt har jag inte haft avgörande invändningar mot Östlings skatteplanering även om jag kan förstå att den stör en skattemoral/etik av den typ som förkom (förekommer?) bland traditionell svensk arbetarklass.

Det som störde mig mest var Östlings okunniga och omogna (och arroganta) uppfattning om att han inte får något för sina skattepengar! Om han ber en mellanstadieelev så skulle han kunna upplysa Östling om vad skatteresurserna används till lika för alla. Kanske han ändrar uppfattning den eventuella dag han tvingas uppsöka svensk akutsjukvård som är mycket bra och avancerad (det vet jag av erfarenhet från två olika tillfällen). (Primärvården är en helt annan historia.)

ORDFÖRANDE ÖSTLING, SKATTER OCH VÄLFÄRD!

06 november 2017

Sverige har ett prohibitivt skattesystem och ett av världens högsta skattetryck. Det är ett påvisbart faktum! Samtidigt är betydande delar av den offentliga verksamheten i kris. I brist på resurser sägs det och så ropas på mer skattepengar dvs än högre beskattning av arbetande människor och pensionärer.

Fan tro´t! De måste vara ett fel med organisation och effektivitet i den svenska offentliga sektorn (statlig, landsting och kommunal) när dessa båda förhållanden visar sig samtidigt. Ett delsvar är naturligtvis att man inte redovisar den samlade kostnaden för massinvandringen vilken grovt kalkylmässigt ligger spannet 150 – 200 miljarder per år!

Ändock – och trots denna kostnad – menar jag att organisation och effektivitet är huvudsvaret på varför vi har ett så extremt högt skattetryck och samtidigt en offentlig verksamhet som på flera områden uppvisar kristecken. I ett sådant läge löser inte mer skatteintäkter problemet. ”More taxes will solve everything” som The Temptations ironiskt sjunger i den fantastiska låten Ball of Confusion.

Det är i det här perspektivet man skall se Svenskt Näringslivs ordförande Östling och hans skatteundandragande och uttalande.

Man har i många år kunnat beundra Östlings chefskap och utveckling av lastbilsföretaget Scania till att producera vad som sannolikt är världens bästa och mest avancerade lastbil. Dock, att vara en lysande skicklig företagsledare är uppenbarligen ingen garant för intelligens och kunskap på andra områden. Att Östling som ordförande samtidigt skämmer ut Svenskt Näringsliv måste rimligen bekymra andra i ledning och styrelse!

När Östling lätt flinande påstår att han inget får för sina skattepengar så trodde jag först att karln var berusad eller rakt av korkad. Hans lastbilar kör på skattefinansierade vägar, lastbilarna lastas ut över skattefinansierade hamnar, han flyger från skattefinansierade flygplaster, han har utbildats till civ ekon och civ ing med skattepengar, skattefinansierad polis skyddar honom på olika sätt etc etc. Det här är något som minsta barn känner till! Inte Östling!

Det svenska välfärdssystemet bygger på att vi som tjänar mer än genomsnittet också betalar mer och därmed bidrar till att skapa ett välfärdssystem som gör att vi alla kan vara trygga!

När han fällde det yttrandet så gick han ”from bad to worse.” Hans skatteplanering är sannolikt helt laglig och hade inte föranlett mer än några enstaka kommentarer. När han börjar yra om att jan betalt så mycket mer skatt än andra och fått ut så lite så visade han att han inget begripit! Det är ju just det som är poängen med det svenska skatte- och välfärdssystemet. Vi som kan betalar mer för att andra också skall ha det bra! Det här är ingen individuell personlig balansräkning där vi räknar på vad vi betalt i skatt och ser hur mycket vi fått tillbaka. Det avslöjar ett synsätt hos Östling som förskräcker i sin egoism och dumhet!


%d bloggare gillar detta: