Archive for the ‘Yttrande- och tryckfrihet.’ Category

FÖRVALTNINGSRÄTTEN TILLRÄTTAVISAR POLISEN I BORÅS SOM INTE KÄNNER TILL GRUNDLAGEN.

06 maj 2022

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i domen i Mål nr 4632-22 att ”mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter som även skyddas av Europakonventionen. Endast i yttersta undantagsfall bör det vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna i anledning av sammankomsten”.

”De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund”.

Det är en oerhört viktig dom som lär bli prejudicerande och vägledande för polismyndigheter i hela landet. De varken kan eller bör neka någon att hälla ett islamkritiskt möte. 

Polisen uppgift är att upprätthålla lag och ordning inte göra politiska bedömningar. I synnerhet inte när muslimska huliganer startar ett inbördeskrigsliknande uppror! 

Tack och lov för Förvaltningsrätten i Göteborg som inte islamiserats och invaderats av muslimapologeter och politisk Koran-ideologi.

STATSTELEVISIONEN OCH DET HOTANDE POLITISKA FÖRFALLET

03 maj 2022

Efter rapportering i statstelevisionen (formellt med det hycklande namnet Sveriges Television, SVT) ”vet” SVT:s tittare att mannen som knuffat ner en kvinna i botten på ett gruvhål var ”hallänning” och att ”gruvhålet saknade fungerande skyddsstängsel” varför hon föll till gruvans botten.

Vi andra vet att Muhammad Taher Amini är 41 år från Afghanistan som vistas olagligt i Sverige efter att ha kommit hit 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. År 2018 fick han utvisningsbeslut men stannade olagligt i Sverige. Han är narkotikahandlare och kör utan körkort. Hans första fru är försvunnen efter att hon känt sig hotad. Enligt uppgifter i media har afghanen till den nu aktuella kvinnan sagt att han dödat den första frun. Den nya kvinnan våldtogs efter att hon nekat gifta sig med afghanen för att han skulle få stanna i Sverige, varpå han slängde ner henne i ett 25 meter djupt gruvhål. Kvinnan överlevde fallet men blev svårt skadad liggande på gruvbotten ett par dygn. Eftersom kvinnan överlevt fallet kom afghanen tillbaka och försökte döda henne genom att kasta stora stenar på henne. Denne afghan har du och jag försörjt i sju år. Ett resultat av Stefan Löfvens, Magdalena Andersons och SAP:s politik.  Men, jag glömde, de är ju inte ansvariga. 

Afghanen, ”hallänningen” med SVT:s språkbruk, är ett talande exempel på det ”kompetensregn” moderater som Fredrik Reinfeldt, liberaler som Erik Ullenhag, socialdemokrater som Stefan Löfven och Magdalena Andersson talat och talar om. 

”Kompetensregnet” kompletteras av de muslimska huliganerna i Påskupproret. Det trygga homogena Sverige har nu slagits sönder av importerade dysfunktionella lågkognitiva araber och svarta afrikaner. Inbördeskriget, se bilderna och filmerna, påsken 2022 innebar att den muslimska diasporan besegrade polisen som först retirerade för att sedan fly slagfältet utan att slå tillbaka. De stod på avstånd och tittade på! Det muslimska samfundet har (förhoppningsvis tillfälligt) besegrat staten Sverige genom att inskränka den svenska grundlagens yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Rasmus Paludan nekas nämligen islamkritiska offentliga politiska möten. Polisens uppgift är inte att ta politiska hänsyn till vem som får yttra sig om vad utan att upprätthålla lag och ordning med de medel som krävs, inklusive skarp verkanseld. Nu har polisen tillsammans med politiker abdikerat och kapitulerat för muslimerna som i ett slag lyckats urholka de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna.

Står verkligen Sverige inför risken för inbördeskrig som en del påstår? Vad talar för det? För det första de våldsamma påsk-upproret med över 183 skadade poliser efter rent mordiska attacker emot dem. För det andra det nya expanderande muslimska partiet Nyans som har en tydlig anti-demokratisk och anti-svensk agenda. För det tredje att muslimerna faktiskt vunnit första ronden och lyckats inskränka demonstrations- och yttrandefriheten eftersom t.ex. Rasmus Paludan numera nekas tillstånd för islamkritiska möten. För det fjärde den okontrollerade tillväxten av moskéer med imamer som predikar och värvar islamister. Allt detta sker helt utanför det svenska samhällets kontroll och insyn. Moskeéerna borde helt enkelt inte ges byggnadslov. I de politiska islamistmiljöerna skapas, utvecklas och vidmakthålls en, med svensk kultur, värderingar och traditioner, helt inkompatibel kultur med sharialagar och islamistiska föreställningar om att ”ta över Sverige”. För det femte söker Socialdemokraterna numera allt tydligare sin väljarbas i den muslimska diasporan och rättar lagstiftning (se psykopaten Morgan Johanssons alla lagförslag) och den s.k. ”välfärdsspolitiken”.  Inkluderande ytterligare skattehöjningar som föreslås av det korkade och galna fruntimmer som leder LO. Det nya pensionsförslaget som Magdalena Anderssons regering skryter med innebär att en miljon muslimska migranter som aldrig arbetet i Sverige och betalt in till pensionen får samma pension som etniska svenskar som med låg lön arbetat ett helt liv. 

Det alternativ vi svenskar ser ut att stå inför är en kapitulation för muslimerna och en total islamisering av det en gång fria Sverige. Eller? Vad kan vi etniska svenskar göra för att vända utvecklingen och skicka hem muslimerna. Medborgargarden och sammanslutningar för aktivt självförsvar är förbjudna i lag. Svensken har, till skillnad från amerikanen, inte rätt att inneha vapen för självförsvar. Svensken är för närvarande försvarslös inför islamisterna. Regeringen ledd av socialisten och globalisten Magdalena Andersson fortsätter att administrera islamiseringen och förfallet. Enligt opinionsundersökningar har hon märkligt stöd av var tredje svensk och mer än hälften av svenskarna har stort förtroende för henne! Kan det bli värre? Förmodligen innan svensken vaknar och vänder utvecklingen.

PROFESSOR BO ROTHSTEIN I STATSKUNSKAP VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

25 april 2022

Professorn i statskunskap i Göteborg Bo Rothstein (vad annat är att vänta från det hållet) föreslår en ny lag med anledning av de muslimska Påskupproret i Sverige 

Jag citerar in extenso ur hans artikel i Expressen så alla ka ta del av galenskapen utan min filtrering.

”Inkludera alla tryckta böcker i ett förbud mot att som en politisk manifestation anordna bokbål. Argumentet skulle vara att den tryckta boken utgör en central manifestation av yttrandefriheten.

Den tryckta boken är förvisso inte ensam bärare av yttrandefrihetens princip men har historiskt och symboliskt ett centralt värde för denna princip. Att till exempel bränna en tidning eller en tidskrift har inte samma symboliska innebörd som att bränna en bok, kanske för att de förra utkommer kontinuerligt. Att förbjuda bokbål som politisk manifestation skulle därför vara ett sätt att universellt skydda yttrandefriheten, inte att inskränka den. 

Bokbål som politisk manifestation hör helt enkelt inte hemma i en demokrati, alldeles oberoende av vilka böcker det är som bränns”.

Läs gärna texten en gång till!

Det är så uppenbar galenskap att man undrar hur det står till med den vetenskapliga disciplinen statskunskap. Så yttrar sig Dyngherrens larver (för att tala med Strindberg) när de tjänar den totalitära makten. Hur länge skulle man behöva tänka för att ens komma på idéen att i lag förbjuda brännandet av bok, oavsett vilken. Det är en fråga helt frikopplad från hur effektiv en bokbränning är.

Rasmus Paludans brännande av Koranen har dock visat sig vara extremt effektiv. Det har för hela svenska folket avslöjat våldsbenägenheten (försök att med stenkastning döda poliser), intoleransen (äldre män och mammor med barn bland huliganerna) och de totalitära kraven på inskränkning av den svenska grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten, i den muslimska diasporan runt våra stora städer.

VAD MED RASMUS PALUDAN OCH DE MUSLIMSKA UPPLOPPEN?

17 april 2022

Jag väljer reporter Fredrik Sjöshult på Expressen som exponent och representant för dem som vänder upp och ner på upploppen i Sverige och ställer dem på huvudet. Expressens rubrik är ”Fega polischefsbeslut ligger bakom våldsamma kravaller”. Sjöshult och liknande tänkare menar att problemet är, inte muslimska huliganupplopp, utan att Rasmus Paludan utövat sin demokratiska mötes- och yttrandefrihet som svensk medborgare. De menar dessutom på allvar att ”det fega polischefsbeslutet” varit att tillåta Rasmus Paludan att hålla sina möten istället för att förbjudit dem eller förvisa mötena till en skogsdunge utanför bebyggelse.

Feg har polisen varit, det har Expressens Sjöshult rätt i. Men inte på det sätt Expressen och andra menar.

Det illavarslande är att Expressen, en av våra största liberala (?) tidningar, inte förstår allvaret i det muslimska hotet mot svensk mötes- och yttrandefrihet som i dagarna utmanats och faktiskt också urholkats eftersom polisen förlorade samtliga slag mot muslimerna i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona och Malmö. Det är en sorglig och djupt oroande ”set back” för svensk demokrati och de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. Polisen ”backade undan” och för de muslimska huliganerna och som, i Skäggetorp i Linköping, överlagrades av polisledningens av feghet utfärdade order att inte återta förlorad mark trots stark bemanning på plats.

De muslimska upploppen/upproren har dessutom tydligt demonstrerat polisens generella brist på relevant och fungerande beväpning. Polisen måste för uppdrag att slå ner muslimska upproriska horder som löper amok ha tillgång till vattenkanoner och vapen med gummikulor kanske också paintballgevär med beständig färg så att de ledande muslimska huliganerna kan märkas för att senare infångas och dömas till fängelse, för grov misshandel och våldsamt upplopp, i 10 år. Polisen har inte bara förlorat samtliga slag utan också förnedrats genom att ”backa undan” och flyende överlämna territorium till fienden. Polisen har tvingats skjuta varningsskott för att kunna fly och sedan på avstånd stå och titta på när sammanlagt ett tiotal polisbilar stuckits i brand av förberedda medtagna Molotovcocktails.

Detta har Rasmus Paludan lyckats klargöra och demonstrera för alla etniska svenskar. Det borde Sverige faktiskt vara tacksamt för. Många svenskar har i dessa dagar av Ragnarök vaknat upp ur hjärntvätt och indoktrinering. Det har jag personligen erfarit.

Rasmus Paludan har därmed gjort det svenska folket en betydande varaktig tjänst genom att öppna ögonen på folket för vad det är för ett våldsverkande odemokratiskt klientel vi släppt i och med massmigrationen av muslimer från mellanöstern och Afrika.

OM DÖDE JAN MYRDAL

05 november 2021

Diskussionen om Jan Myrdal som person och författare, liv och verk, är exempel på den traditionella frågan om sambandet personlighet och verk och vari det sambandet eventuellt består. Bör och kan analysen av personligheten påverka analysen av verket? Frågan som implicit ställs i diskursen är om ett konstnärligt verk med betydande verkshöjd blir sämre av att personen bakom verket är en i någon mening klandervärd person.

Blir exempelvis den ledande europeiska 1900-tals filosofen Martin Heideggers verk sämre eller klandervärda av vetskapen att han varit medlem i nationalsocialistiska organisationer? Exemplen är legio på klandervärda (överdrivna machoegon, alkoholiserade, droganvändare, bögar, flator, hustrumisshandlare, överger barn och familj, förskingrar, lever på andras pengar etc) konstnärer som lämnat betydande verk efter sig. Jag läser alltid biografica efter att ha läst ett betydande litterärt verk men bedömningen och analysen av verket är för mig en intellektuell process helt i sig.

Själv var jag under det slutande 1960-talet ledande kamrat i SKP och redaktör för den teoretiska tidskriften Marxistiskt Forum som jag fortfarande har två inbundna volymer av hemma i mitt bibliotek. Jag skrev marxistiska artiklar och reste land och rike kring och höll tal om massorna, klasskampen och revolutionen. Tack och lov så misslyckades SKP.

Alla som idag läser mina hundratals bloggtexter och videobloggar vet var jag står. Rabulist, kritiker av makten och ideologier som vänsterliberalism, SAP-socialism och marxism av allehanda kulörer. Mina ledord är idag; Veritas, Libertas, Pro Suecia. I min vapensköld finns en Wasa-kärve för att markera den traditionella svenska historiens primat.

Jag började läsa Jan Myrdal en varm julidag 1967. Boken var ”Confessions of a Disloyal European”. Den boken har jag genom åren läst ett stort antal gånger. Boken har varit och är viktig för mig. Den ställer den avgörande livsfrågan om den intellektuellas ansvar. En fråga som jag brottas med dagligen i det Sverige vi har idag.

Jan Myrdal fortsätter efter sin död att vara en kontroversiell författare vilket bara kan betyda att han sagt något väsentligt som kan och bör diskuteras. Det är gott. Kontroversen avsätter spår också på FB. Det fascinerar mig.

Jag menar att Jan Myrdal, sin kommunism till trots, fortsätter att vara en betydande, läsbar och läsvärd författare för att inte säga en viktig författare. Nu nyligen död.

Inte bara den nämnda boken fortfar att vara viktig, översatt till ett antal olika språk som den är. ”Rapport från kinesisk by” är en annan bok som kan och bör diskuteras. Den skapade en ny internationell genre.  Myrdals skönlitterära Barndom-svit gavs ut på Norstedts. Böckerna var skrivna i den japanska jagromanens form och var en uppgörelse med den falska vuxenvärlden sedd med barnet Jan Myrdals ögon. Dessa självbiografiska böcker om barnet Jan Myrdal är oerhört viktiga och intressanta. De ger insikter i barnets tänkande och värld. Boken medförde att vissa PK-media (SAP trogna) klandrade Jan Myrdal för att föräldrarna, f.d. SAP-ministrarna och makarna Alva och Gunnar Myrdal ansågs råka illa ut. Det viktiga som Jan Myrdal själv påpekat är att det inte var ”polisprotokoll” han skrev. Det Jan Myrdal med öppet sinne och öppna minnen beskrev var barnet Jan Myrdals syn på hemmet och föräldrarna. Den synen kan ingen annan media, politiker eller kritiker förneka någon. Det innebär inte att han skrev en objektiv sanning utan hur han som barn uppfattade – rätt eller fel – det som hände i hemmet och visavi föräldrar och syskon.

Mig stör det inte heller att Alva och Gunnar Myrdal råkade illa ut. De ligger bakom mycket av det som fortfar att vara fel och skadligt i Sverige idag. Inte minst Alva Myrdals socialisering av barnomsorgen, dvs övergången av ansvaret för uppfostran av barnen från en familjens angelägenhet till en SAP-socialistisk indoktrineringsanstalt, under den på ytan oskyldiga parollen ”samhällets omsorg om barnen”. Här har vi början av den medvetna och för nationen skadligt fortgående nedmonteringen av den traditionella familjen med man och kvinna. Vart det fört oss kan vi se resultatet och konsekvenserna av idag. Oklarheter om vilket kön man tillhör och pervers HBTQI ideologi som aktivt tutas i små barn i förskolan.

Boken ”Sälja krig som margarin” är viktig att läsa för alla som är det minsta intresserade av 1900-talets historia och de båda stora krigen. Boken beskriver och analyserar propagandan och affischerna som manar till krig på båda sidor med en bred presentation av faktiska bilder och affischer. Boken är en lysande arbetsprestation analys och prestation och resultatet av Myrdals livslånga samlande av krigsaffischer som nu finns skänkta till Kunglig Biblioteket.

Så kan man fortsätta att gå igenom Jan Myrdals litterära produktion som tar upp två och en halv hyllmeter i mitt privata bibliotek. Samtliga lästa och analyserade, några av dem flera gånger. Meccanopojken, Skriftställningarna, Myrdals resor till Kina, Indien, Sidenvägen, México, hans böcker om åldrandet och det krympande chagrängskinnet etc.

Att ösa invektiv över Jan Myrdal är inte en intellektuell hållning och leder ingen vart. Däremot är Jan Myrdal viktig att läsa och diskutera kritiskt.

Jag ser också att man ideologiskt väljer att missuppfatta Jan Myrdals försvar för litteraturvetaren Robert Faurisson och andra s.k. förintelseförnekares (och då menar man endast den tyska förintelsen inte den som bedrevs av Lenin, Stalin, Mao-Tse-tung, Ho Chi Minh, Pol Pot och Fidel Castro) rätt att göra andra analyser och hävda andra uppfattningar. Jan Myrdal hade rätt i den diskussionen. Som yttrande- och tryckfrihetsfundamentalist menar jag att man skall ha rätt att hävda, argumentera för och skriva texter och böcker om precis allt inklusive de olika förintelserna. Samtliga förintelser både kan och bör analyseras och diskuteras. Det är en styggelse och anti-demokratiskt och ett hot mot yttrande- och tryckfriheten när man lagstiftar om en faktisk historisk händelses förlopp och i lag slår fast att tyskarna tog livet av just ”sex miljoner judar” och att en sådan diskussion är ”hets mot folkgrupp” eller annat påhittat brott.  

Yttrandefriheten och tryckfriheten är en demokratisk rättighet som bör vara absolut. 

På den punkten har vi, på vår kant, ett livsavgörande (make no mistake about that) arbete framför oss. I den frågan – och i andra – kan Jan Myrdal både användas och fortfara vara en viktig inspirationskälla. Vi behöver oräddhet. Det besatt Jan Myrdal i betydande utsträckning.

LARS VILKS IN MEMORIAM

06 oktober 2021


Lars Vilks är den enskilde svensk som gjort mest för yttrande- och tryckfrihet i Sverige det senaste decenniet.


För det borde vi på vår kant ordna ett minnesmonument över denne yttrandefrihetskämpe!


Muslimer i diasporan jublar och hycklarna i PK-media och rikspolitiker (inklusive Stefan Löfven Morgan Johansson och Amanada Lind, m.fl.) gråter krokodiltårar. Dessa journalister, krönikörer och rikspolitiker (stollarna på vänsterkanten som jublar lämnar vi därhän) som inte reste ett finger under muslimernas förföljelse och dödshot emot Lars Vilks. De tog aldrig avstånd från muslimerna till stöd för Lars Vilks och hans viktiga konst. Tvärtom Stefan Löfvens stående ord var ”Jag kommer aldrig, aldrig, att kritisera islam”.


Lars Vilks fick leva ett liv i fångenskap med livvakter och begränsad rörelsefrihet som en konsekvens av hans kamp för yttrandefrihet för oss alla. Till sist fick han plikta med livet för yttrandefriheten, även om döden sannolikt kom i form av en trafikolycka (vårdslös körning?) med livvaktsbilen.


Man kräks mentalt när man nu hör hycklarna.


Muslimerna är åtminstone ärliga, de hotade Lars Vilks till livet! Nu jublar de och firar att han i enlighet med det straff som utmäts i Koranen fick brinna i eld, bokstavligen!


Samtidigt nås vi av meddelandet att Skåne nu ur muslimsk synpunkt är befriat territorium, Dar al-Ahd. Polisorganisation Syd har kommit överens med muslimerna att inga islamkritiska demonstrationer får hållas i Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona, Höör och Klippan.


VAD ÄN VÄRRE ÄR! Saknar polisledningen i Skåne all utbildning och kunskap. Demonstrationsfriheten är GRUNDLAGSFÄST I SVERIGE! Den kan ingen Polisorganisation ”avtala bort” eller förbjuda. Demonstrera mot islam i Skåne! Ta kampen mot försöken från våra myndigheter att begränsa yttrande- och tryckfriheten! Det är en helt avgörande kamp för Sveriges framtid som ett fritt land med ett fritt etniskt svenskt folk!

FÖRSLAG PÅ INSKRÄNKNINGAR I YTTRANDEFRIHETEN FRÅN DEN POLITISERADE STATSAPPARATEN.

13 maj 2021

Nu är det den statssocialistiska regeringens myndighet i den politiserade staten, SÄPO, som föreslår begränsningar och förbud mot allt innehav av vad man kallar ”terrorpropaganda”. Vällovligt kan man tycka om man inte tänker efter. Men förslaget innebär att media hindras från att visa upp den muslimska terrorns brutala ansikte för allmänheten.

Är det det som är avsikten?

Säpos officiella motivering till det föreslagna förbudet mot att inneha terrorpropaganda är att det ska bidra till att få bukt med de våldsbejakande grupperingarna. Men för det krävs helt andra åtgärder. Stopp för den muslimska massmigrationen och att påbörja en kraftig återvandring och utvisning av kriminella och terrormisstänkta!

SÄPO:s nu återkommande förslag innebär att bilder och beskrivningar som nedanstående (ja, jag vet att de är brutala bortom det uthärdliga men nödvändiga) som visar den muslimska terrorns verkliga ansikte blir förbjudna. Verkligheten döljs så än fler kan leva i den stora förnekelsen. För islam är ju ”fredens och fridens religion”. Stefan Löfven säger att han ”aldrig” kommer att kritisera islam.  Men läs Koranens suror (de avgörande surorna finns presenterade och analyserade här på min blogg under islam/muslimer) och ta del av muslimernas egna historiska beskrivningar av profeten Muhammeds praktiska politik som krigsherre.

Kombinerar man okunnighet och ideologisk förblindning med ren dumhet skapas intellektuella monster.

TOTALITÄRA FÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN.

01 januari 2021

Det måste tas upp. Vart är Sverige på väg? Jag har tagit upp detta många gånger de senaste åren men nu samlas förslag, lagar och utredningar i frågan på varandra. Närmar vi oss DDR?

Vi talar om ett mycket omfattande utrednings- och lagmaterial, en genomgång får därför genomföras i etapper. Det innebär att detta blir nummer 1 i en serie videobloggar om Stefan Löfvens och Morgan Johanssons och den socialdemokratiska regeringens attacker emot demokrati, föreningsfrihet samt yttrande- och publiceringsfrihet

NR 1:             Youtube har stängt ner och raderat innehållet i Swebb-TV:s sändningar. En seriös och spridd TV-kanal på nätet. Likaså har Svegots TV kanal, stängts och innehållet raderats.

Morgan Johansson har under år 2020 haft flera möten med Facebook och Google ägare av Youtube och om att begränsa vad som sägs på nätet. Anna Wikland Sverigechefen har enligt mediarapporter varit uppkallad och närvarande vid mötena. Nu har Morgan Johansson fått som han vill. Morgan Johansson har inget att erinra emot nedstängningar och raderingar, det är Youtubes ensak om de vill göra så säger han. I Polen är det dryga böter på sådant men i Sverige viftar Morgan DDR Johansson avvärjande med den socialdemokratiska regeringsflaggan. Det är OK.

NR 2:             För att tränga in i vad som sker handlar det om att läsa och ta del av lagtexter, utredningar och propositioner. Det handlar om tusentals sidor. Jag skall här nämna de grundtexter som min videoblogg bygger på. Jag får anledning att återkomma till de olika källtexterna.

  • Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Betänkande av kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet SOU 2020:56
  • Det demokratiska samtalet i en digital tid. En antologi om desinformation, propaganda och näthat. En bilaga till ovanstående SOU.
  • Ett ändamålsenligt skydd
    för tryck- och yttrandefriheten. Betänkande av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Stockholm 2020. SOU 2020:45
  • Dir. 2019:39. Kommittédirektiv. Förbud mot rasistiska organisationer. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juli 2019 
  • Prop. 2001/02:59. Hets mot folkgrupp, m.m. Idag en lag som medborgare dömts efter!page1image23315392
  • Lagrådsremiss. Covid-19-lag. Planeras bli implementerad 10.1 2021. Det har varit bråttom.
  • Stefan Löfvens artikel i Aftonbladet den 31 december 2020 är också upplysande på ett indirekt sätt och oavsiktligt sätt

Läs gärna och granska texterna själv!

DETTA TRODDE MAN ÄNDOCK INTE SKULLE HÄNDA I SVERIGE – CENSUR MD EN SOCIALDEMOKRATISK REGERING.

29 december 2020

Nu liknar Sverige DDR eller Nordkorea. Detta har jag och andra varnat för och skrivit om i flera år. Nu är det tyvärr sant. I sådana sammanhang smärtar det att få rätt. Den kritiska kanalen Swebb-TV är nedstängd och deras inslag bortplockade. Morgan Johansson tycker att det är i sin ordning efter att ha haft ett antal möten under året med Google och Googles Sverige chef Anna Wikland,

Fria media protesterar med nedanstående inlägg på sina respektive hemsidor. Följ upp!!!!

#SwebbTV

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtube-kanalen SwebbTV med 65.000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.Stängningen föregicks av ett antal åtgärder från Sveriges regering.Först drev regeringen igenom en sänkning av elskatten för Google och Facebook till 0,5 öre/kWh, från 41,38 öre som hushållen betalar. Utöver det har Google fått ekonomiskt stöd genom regeringens elcertifikatssystem och tillsammans uppgår Löfven-regeringens subventioner till de båda bolagen till miljardbelopp.

Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) sedan till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva ”frivillig” censur på internet å statens vägnar. Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson som lovade att förse IT-jättarna med information om ”vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin”. I klartext: Vilka alternativmedier som ska motarbetas.

Efter raderingen av SwebbTV har Morgan Johansson svurit sig fri från eget ansvar men samtidigt gett sitt fulla stöd åt Googles åtgärd.”Det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform”, sade han till DN igår.

Med andra ord: Om Google vill sabotera för oppositionella medier i ett land där regeringen ger dem subventioner i miljardklassen, så är det inget vi tänker lägga oss i.

Attityden är inte acceptabel i ett demokratiskt land.Inom USA:s justitiedepartement förbereds just nu lagstiftning som ska förhindra att Google och andra IT-jättar ”censurerar lagliga yttranden i ond tro, med förklaringen att de strider mot deras egna användarvillkor”. Även i den fria företagsamhetens högborg erkänner alltså makthavarna det faktum som Morgan Johansson vägrar erkänna: Att dagens opinionsbildning sker digitalt, och att IT-jättarna kontrollerar den infrastruktur som varje individ behöver för att kunna tillvarata sin yttrandefrihet.Inför valrörelsen finns nu för första gången tecken på att regeringen helt kommer att försöka stänga flera alternativmedier. Risken består inte i ny lagstiftning som förbjuder oss, utan att regeringen använder statsunderstödda företag såsom IT-jättar och banker för att stänga av oss från tjänster som är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet.

Vi som representerar de största alternativmedierna i Sverige stänger idag våra webbplatser i protest mot regeringens hantering av SwebbTV. Vi gör samtidigt följande gemensamma uttalande.

1. Vi kräver att regeringen genast vidtar åtgärder för att säkra den grundlagsskyddade yttrandefriheten på nätet, i synnerhet på de offentligt finansierade plattformarna Google, Youtube och Facebook.

2. Vi ger vårt fulla stöd till Sverigedemokraternas beslut att driva frågan i Sveriges riksdag och uppmanar alla ledamöter, oavsett partifärg, att självständigt arbeta för yttrandefrihet också i en digital tid.

3. Vi vädjar till allmänheten att delta i kampen för yttrandefrihet genom personvalskryss till ledamöter som driver yttrandefrihetsfrågor och genom att hålla ögonen öppna för demonstrationer, namninsamlingar och andra åtgärder för yttrandefrihet som kan komma framöver.

Erik Almqvist, chefredaktör Exakt24

Chang Frick, chefredaktör Nyheter Idag

Mats Dagerlind, chefredaktör Samhällsnytt

Widar Nord, chefredaktör Fria Tider

Vavra Suk, chefredaktör Nya Tider

Kopiera och spridd! Det är sannolikt det viktigaste du har gjort/kan göra på åratal!

DE TOTALITÄRA INSLAGEN ÄR OROANDE TYDLIGA I STEFAN LÖFVENS REGERING.

02 oktober 2020

Artikel nr 1.

Regeringen har tillsatt en kommitté́ med det oskyldiga namnet ”Nationell satsning på̊ medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Kommittén har presterat ett betänkande med en lika oskyldig titel: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat”. Betänkandet publiceras i Statens Offentliga Utredningar och har nummer SOU 2020:56. Till betänkandet finns en antologi med titeln ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. En antologi om desinformation, propaganda och näthat”. Länkarna nedan.

Betänkandet som regeringen beställt kräver åtgärder mot s.k. alternativa medier. Kommittén som ligger bakom rapporten har bland annat samarbetat med Facebookgruppen #jagärhär, vänsterextrema Expo, ”Näthataren” och andra obskyra företeelser med tydlig vänsterinriktning. Betänkandet tar upp frågor som hat och hot, falska nyheter, propaganda och desinformation på nätet men från ett tydligt socialistiskt regeringsperspektiv. Det vilar en DDR-anda över betänkandet. 

Låt er inte luras av kommitteens och betänkandet oskyldiga titlar. Det 232 sidiga betänkandet är fullt av totalitära inslag under en täckmantel av bekymmer över att regeringar, myndigheter och media utsätts för analys, berättigad kritik och avfärdande. Näthat blir i betänkandet ett negativt begrepp som används på dem som kraftfullt kritiserar Stefan Löfven, JÖK-regeringen, statsmedia och PK-media. Det svenska folket litar allt mindre  (det visar undersökningar från bl a SOM institutet) på statsmedia och maktens ukaser. Det bekymrar utredningen. De förslag som presenteras i betänkandet är oroande för att inte säga skrämmande. Jag tillhör dem är fundamentalist i frågor som rör yttrande-, tryck- och mötesfrihet. Jag hyllar den styrka som den amerikanska Konstitutionen uppvisar avseende yttrandefrihet. Tyvärr är den svenska grundlagen betydligt svagare i dessa demokratiskt viktiga punkter. Det bekymrar dock inte utredningen.

Utredningen innehåller självfallet inte ett enda ord om att trygga yttrandefriheten med en starkare skrivning i grundlagen. Gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” (HMF) som nu används på allt möjligt, nu senast på dem som sparkar på eller bränner en bok i detta fall Koranen. HMF är inget annat än en skam för den svenska lagstiftningen och det svenska rättsväsendet men typisk för en socialistisk regim som den Löfvenska med DDR som ideologisk modell. HMF-paragrafen är ett bekymmer i det offentliga samtalet och för demokratin men det ser den vänstervinklade utredningen inte alls.

Betänkandet måste nu läsas brett, analyseras och kritiseras sönder och samman innan den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven visar än mer av sina totalitära ”reformer”.

Regeringsbetänkandets slutsats är att regering och myndigheter behöver göra mer för att stoppa vad de anser vara icke-önskvärt innehåll på internet. T.o.m användandet av militär diskuteras i betäkandet. Bland annat oroas utredningen över det genomslag som alternativa medier har, samt ”vissa opinionsbildare”.

Mikael Damberg och Morgan Johansson, båda socialdemokrater av DDR-snitt, springer hos de stora nätföretagen och skriker högljutt om att de stora dominerande nätföretagen måste begränsa inläggen på nätet. Det är i det perspektivet man skall se regeringens beställning och betänkandet.

Kommittén anser att de statliga mediebolagen, så kallad public service, ”intar en särskilt viktig roll för saklig nyhetsförmedling och information”. De lovordar dessutom att de ”etablerade medierna” får allt mer ”bidragspengar från staten” (de menar skattebetalarnas pengar) för att fortsätta sin propagandistiska verksamhet.  Ingen analys av medborgarnas allt tydligare misstro mot och minskade förtroende för statsmedia och PK-media (DN, Expressen samt SvD och vänstertabloiden Aftonbladet som ägs av Bonniers respektive Schibstedts) eller den vinklade, halvsanna och fake news de presterar.

I regeringens skottglugg står så kallade alternativa medier eller med ett bättre uttryck fria medier. I en antologin som kommittén tagit fram ”problematiseras” själva begreppet ”alternativa medier”. Notera valet av de beskrivande orden. Fria media är idag helt nödvändiga att läsa dagligen för att hålla sig informerad om vad som sig i konungariket Sverige tilldragit haver. De utgör inte ett problem som Löfven-regeringen tror, de är tvärtom helt nödvändiga företeelser för att balansera propagandistiska media som statstelevision, statsradio, DN, Expressen, SvD och Aftonbladet. Det är därför de är ett problem för utredningen? Fria media tillhandahåller information och analyser som PK_media förtiger eller vinklar in i absurdum.

”Ord förskjuter perspektiv. Håll diskussionen levande kring vilka begrepp ni använder och inte. Välj neutrala uttryck. ‘Flyktingkrisen’ gör att flyktingar associeras till kris, de skapar kris. ‘Alternativa medier’ för tanken till att propagandasajterna skulle kunna ersätta trovärdiga medier”, menar man.

Kommittén vill att det man anser vara ”samhällsbärande, demokratiska organisationer” skall ta kampen och agera ”proaktivt” genom att sprida motpropaganda mot de alternativa mediernas nyhetsförmedling. ”Erbjud i stället alternativa sätt att se på vårt land. Sverige ligger i topp i de allra flesta internationella rankningslistor: välstånd, utbildning, jämlikhet, innovationskapacitet”, står att läsa i antologin.

Rapportförfattarna skriver slutligen om att ”lagstiftningen behöver utvecklas för att värna demokratin på sikt”, syftandes på att inskränkningar behöver göras av vilka nyheter, åsikter och vilken information som ska få och inte ska få spridas via internet. Inte minst handlar det om verktyg för att reglera sociala medier-plattformar. Är inte detta Orwellskt nyspråk? Inskränkningar i yttrandefriheten värnar demokratin. Vi andra lever sannolikt i den sanna med motsatta förställningen att en vidare och säkrare yttrandefrihet bidrar till att öka demokratin. Men, inte utredningen.

Detta är en text för att flagga för och varna för betänkandet med uppmaning att läsa betänkandet för att faktiskt erfara, svart på vitt, hur JÖK-regeringen ser på yttrandefrihet och demokrati och de mått och steg man planerar att ta för att begränsa dem.

Sprid gärna länkarna med uppmaning att läsa dem!

Länken till rapporten: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”,

Länk till antologin: antologi 


%d bloggare gillar detta: