Archive for the ‘Yttrande- och tryckfrihet.’ Category

DET RÄCKER NU! ENOUGH IS ENOUGH!

30 oktober 2022

När en fjärde FB-avstängning nu är till ända slutar jag tills vidare skriva och kommentera på FB. Jag vill inte uppleva det förnedrande i att horder av sannolikt unga debila anställda censorer (PK-maktens nyttiga idioter) på FB bedömer vad som får och inte får skrivas. Yttrandefriheten är fundamental i ett demokratiskt samhälle och måste i varje läge försvaras. Se min logga! Elon Musk gör vad han kan för yttrandefriheten med att köpa Twitter där hela det censurerande chefsgarnityret med VD i spetsen omedelbart avskedades och med vakter fördes ut ur byggnaden! Det är värt ett Nobels Fredpris bara det! Man kan bara hoppas att något liknande händer med sockerbergets snokbok! Med orwellskt språk kallar FB censurlagarna för ”community rules! Det är helt jämförbart med DDR som på svenska officiellt hette ”Tyska Demokratiska Republiken! Kommunistisk totalitär diktatur kallades ”demokrati”!

På FB publicerar jag fortsättningsvis endast natur- och fågelbilder.

Texter skriver jag i fortsättningen på min blogg – utan censur – och länkar till FB. Kortare inlägg kommer att ha rubriken ”Dagskommentar den x.y” De texterna och inläggen kommer FB:s censur inte åt!

Jag publicerar denna text på bloggen och länkar till FB, för säkerhets skull, så att texten inte kan censureras!

HUR VEDERVÄRDIGT TOTALITÄR KAN EN SOCIALDEMOKRATISK MINISTÄR VARA?

09 augusti 2022

Morgan DDR Johansson föreslår att det fria ordet skall begränsas genom att fria svenskar skall kunna förföljas av SÄPO på bland annat twitter med obehagliga konsekvenser för deras privata liv! Var finns debatten om detta i våra stora media, i DN, i SVD , istatsrevisionen och statsradion?

Tystanden skriker! Det är tyst i Sverige, trots kommande val, som på sju dövstumsinstitut! 

– Twitter är en kloak för högerextremism, hävdar Morgan DDR Johansson. Belägg? Vilka? Vilka frågor?

– En del sociala medier är plattformar för radikalisering. Twitter till exempel är en kloak ibland – för högerextremism, rättshaverism och radikalisering, påstår Morgan DDR Johansson.

Vad menar han egentligen? Rättshaverister? Vilka då? I vilka ämnen? Högerextremism? Vad och vilka är det? Vilka debattfrågor är ”högerextrenistiska”? De som, likt undertecknad analyserar och kritiserar Morgan DDR Johansson för hans återkommande totalitära lagförslag? De som skriver om Annika Strandhälls beteende i Visby? De som påvisar Annika Strandhälls totala okunnighet om kärnkraften? De som påtalar Magdalena Anderssons kopplingar till globalisterna i World Economic Forum och Klaus Schwab? De som kritiserar klimatalarmismen? De som är tveksamma till att ta ett ”preparat” som fått ”nödgodkännande”? De som påvisar vad två miljoner muslimska migranter kostar skattebetalarna i form av högre skatter och allmänt elände som brottslighet, våldtäkter och dödskjutningar på öppen gata? De som påvisar socialdemokratiska ministrars okunnighet i frågor de är satta att sköta? De som påtalar faktalögner av utpekade och KU-prickade ministrar som Johansson och Farmanbar? De som visar på hur statstelevisionen och statsradion vinklar nyheter, utelämnar fakta, sprider fake news och distribuerar ren propaganda för Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Kort sagt: ”Högerextremism” är liktydigt med dem som är kritiskt analyserar den socialdemokratiska regeringens ministrar och politik! Simple as that!

Regeringen vill därtill skärpa vapenlagstiftningen för att kunna beslagta ”extremisters” lagliga vapen och stoppa dessa individer från att vara med i skytteföreningar. Varför? Skall man börja åsiktskontrollera och åsiktsregistrera medlemmar i skytteföreningar? Vilka skall göra det? SÄPO? EXPO?

– De här personerna ska inte ha jaktvapen eller sportskyttevapen, inte göra lumpen eller kunna bli poliser, säger Morgan DDR Johansson. De skall alltså förföljas in i det privata livet. Jägare skall kunna fråntas vapen på grund av åsikter. Lex Karl Hedin? Andra skall inte kunna bli poliser. Men muslimska islamister kan bli poliser och i uniform fortsätta sin propaganda.

Våldsamma upplopp, uppror och inbördeskriget från muslimska migranter nämns inte. Inte heller de vänsterextremistiska AFA:s flerfaldiga upplopp och våldsamheter för vilka de dömts ett flertal gånger. Dessa verkliga brottslingar lyser helt med sin frånvaro i Morgan DDR Johanssons vokabulär.

Men ingen, vare sig på den politiska vänster- eller högerkanten, skall förföljas av staten på fria media för vad de tycker, yttrar eller skriver. Däremot skall muslimer och AFA-extremister dömas enligt brottsbalken, och i förekommande fall utvisas, för verkliga våldsbrottbrott som de rutinmässigt begår. 9 av 10 som begår och döms för straffbara våldshandlingar är vänsterextrema AFA.

Yttrande- och tryckfriheten däremot skall vara total. Den amerikanska Konstitutionen är ett föredöme jämfört med de socialdemokratiska urholkningarna av den svenska Grundlagen.

Den socialdemokratiska ministären under Magdalena Andersson vandrar ledda av Morgan DDR Johansson vidare allt djupare in i en socialistisk totalitär statsapparat som förföljer meningsmotståndare och kritiker. Det är mycket illavarslande.

Den fråga vi måste börja ställa oss och empiriskt analysera är om Socialdemokratin längre är ett demokratiskt parti.

Tyvärr har Sverige, till skillnad från en del andra länder, inte en författningsdomstol som juridiskt kan hålla ministrar straffansvariga för brott mot grundlagen och hindra regeringars försök att urholka grundlagen. Brottet landsförräderi borde vidare återinföras i såväl krigs- som fredstid. Enskilda politiker och ministrar som begått landsförräderi skulle därmed kunna ställas inför rätta och dömas.

ORDET, DET FRIA TÄNKANDET OCH YTTRANDEFRIHETEN

27 maj 2022

En viktig frihet, för att inte säga den viktigaste, är yttrandefriheten. Inte bara i sig utan för att den är grund för ordet och det fria tänkandet. 

Yttrandefriheten sammanhänger med det fria obegränsade tänkandet. Free speech = free thinking. Free thinking = free speech. Vi tänker och talar med ord. Vi argumenterar med ord. Vi analyserar med ord. Vi kommunicerar och påverkar med ord. Ordet är viktigt för både utsagor och tänkande.  Utan ordet, i djupaste mening, blir vi däggdjur. ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud”, som den vackra Johannesprologen lyder. Yttrandefrihet i tal och skrift är en nödvändig förutsättning för det fria kreativa tänkandet och sökandet, prövandet av teser, idéer, tankar och hypoteser som utgör grund för vägarna till sanning och upplysning. ”Veritas/sanning” är därför ett av ledorden i min logga.

För att hindra sökandet efter sanning och upplysning har S-klanen med Morgan ”Stasi” Johansson som Löfven/Anderssons henchman genomdrivit den ena totalitära/semitotalitära lagändringen efter den andra. Den svenska yttrandefriheten attackeras systematiskt, med exempelvis gummiparagrafer som ”lagen om hets mot folkgrupp”.

Begränsningar av yttrandefrihet innebär också begränsningar och inskränkningar av ordet och därmed den offentliga diskussionen, det fria tänkandet och det intellektuella arbetet. Det har tänkare, filosofer och skribenter vetat och hävdat i alla tider allt sedan SOKRATES.

Det är också anledningen till att ett annat av ledorden i min logga är ”Libertas/frihet”. Sverige behöver, ja i ordets egentliga och avgörande betydelse behöver, en obegränsad frihet till offentliga yttranden i tal och skrift, i likhet med den amerikanska Konstitutionens Amendment 1. Det måste vara tillåtet att yttra och skriva vad som helst, även stötande, provocerande, utmanande och obehagliga saker. Utsagor av alla slag skall bemötas i intellektuell diskussion inte med lagstiftning. Lagstiftning och domstolar är socialism och kommunism och därmed också S-klanens främsta kännetecken. S-klanen traskar i historiskt smutsiga fotspår med obehagliga konnotationer till DDR. ”Stasi” som tillnamn på ministern Morgan Johansson, i Magdalena Anderssons skandalöst lögnaktiga regering, är adekvat som beteckning.

För att begränsa, kontrollera och styra det svenska folket med klimatalarmistiska begränsningar och inskränkningar, pandeminedstängningar, hindra kritik mot den muslimska massmigrationens konsekvenser för Sverige och svenska folket, behöver S-klanen kraftfulla maktmedel. Därför inskränker S-klanen med ny lagstiftning de demokratiska fri och rättigheterna, enkannerligen yttrandefriheten. Fåren skall bräkande och medgörliga vandra in i de parlamentariska fållorna och lägga rösten på S-klanens fortsatta maktinnehav. Makt är det enda som är viktigt för socialistiska makthuliganer med en globalistdräng i ledningen.

Ett belysande exempel kan anföras. Länder som Finland och USA har världsledande global forskning av kognitiv förmåga av hela etniska grupper.  Det finns tusentals omfattande och djupgående vetenskapliga undersökningar av genomsnittlig kognitiv förmåga land för land utifrån ett femtiotal olika välbeprövade undersökningsmetoder. Genomsnittlig kognitiv förmåga (mätt som genomsnittlig intelligence quatient) är en betydande determinant för tillväxt, välstånd och utveckling. I Sverige döms man till böter på 25 000 kronor om man offentligt yttrar sig om specifika etniska gruppers genomsnittliga kognitiva förmåga.

Med sådan lagstiftning begränsas inte bara yttrandefriheten utan också tänkande och forskning kring ett viktigt ämne för att förstå globala ojämlikheter i utveckling, ekonomisk tillväxt och välstånd.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN TILLRÄTTAVISAR POLISEN I BORÅS SOM INTE KÄNNER TILL GRUNDLAGEN.

06 maj 2022

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i domen i Mål nr 4632-22 att ”mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter som även skyddas av Europakonventionen. Endast i yttersta undantagsfall bör det vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna i anledning av sammankomsten”.

”De omständigheter som Polismyndigheten har anfört för dess beslut är visserligen allvarliga, men utgör enligt förvaltningsrätten inte sådana exceptionella förhållanden som innebär att det förelåg skäl för att helt vägra det sökta tillståndet på denna grund”.

Det är en oerhört viktig dom som lär bli prejudicerande och vägledande för polismyndigheter i hela landet. De varken kan eller bör neka någon att hälla ett islamkritiskt möte. 

Polisen uppgift är att upprätthålla lag och ordning inte göra politiska bedömningar. I synnerhet inte när muslimska huliganer startar ett inbördeskrigsliknande uppror! 

Tack och lov för Förvaltningsrätten i Göteborg som inte islamiserats och invaderats av muslimapologeter och politisk Koran-ideologi.

STATSTELEVISIONEN OCH DET HOTANDE POLITISKA FÖRFALLET

03 maj 2022

Efter rapportering i statstelevisionen (formellt med det hycklande namnet Sveriges Television, SVT) ”vet” SVT:s tittare att mannen som knuffat ner en kvinna i botten på ett gruvhål var ”hallänning” och att ”gruvhålet saknade fungerande skyddsstängsel” varför hon föll till gruvans botten.

Vi andra vet att Muhammad Taher Amini är 41 år från Afghanistan som vistas olagligt i Sverige efter att ha kommit hit 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. År 2018 fick han utvisningsbeslut men stannade olagligt i Sverige. Han är narkotikahandlare och kör utan körkort. Hans första fru är försvunnen efter att hon känt sig hotad. Enligt uppgifter i media har afghanen till den nu aktuella kvinnan sagt att han dödat den första frun. Den nya kvinnan våldtogs efter att hon nekat gifta sig med afghanen för att han skulle få stanna i Sverige, varpå han slängde ner henne i ett 25 meter djupt gruvhål. Kvinnan överlevde fallet men blev svårt skadad liggande på gruvbotten ett par dygn. Eftersom kvinnan överlevt fallet kom afghanen tillbaka och försökte döda henne genom att kasta stora stenar på henne. Denne afghan har du och jag försörjt i sju år. Ett resultat av Stefan Löfvens, Magdalena Andersons och SAP:s politik.  Men, jag glömde, de är ju inte ansvariga. 

Afghanen, ”hallänningen” med SVT:s språkbruk, är ett talande exempel på det ”kompetensregn” moderater som Fredrik Reinfeldt, liberaler som Erik Ullenhag, socialdemokrater som Stefan Löfven och Magdalena Andersson talat och talar om. 

”Kompetensregnet” kompletteras av de muslimska huliganerna i Påskupproret. Det trygga homogena Sverige har nu slagits sönder av importerade dysfunktionella lågkognitiva araber och svarta afrikaner. Inbördeskriget, se bilderna och filmerna, påsken 2022 innebar att den muslimska diasporan besegrade polisen som först retirerade för att sedan fly slagfältet utan att slå tillbaka. De stod på avstånd och tittade på! Det muslimska samfundet har (förhoppningsvis tillfälligt) besegrat staten Sverige genom att inskränka den svenska grundlagens yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Rasmus Paludan nekas nämligen islamkritiska offentliga politiska möten. Polisens uppgift är inte att ta politiska hänsyn till vem som får yttra sig om vad utan att upprätthålla lag och ordning med de medel som krävs, inklusive skarp verkanseld. Nu har polisen tillsammans med politiker abdikerat och kapitulerat för muslimerna som i ett slag lyckats urholka de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna.

Står verkligen Sverige inför risken för inbördeskrig som en del påstår? Vad talar för det? För det första de våldsamma påsk-upproret med över 183 skadade poliser efter rent mordiska attacker emot dem. För det andra det nya expanderande muslimska partiet Nyans som har en tydlig anti-demokratisk och anti-svensk agenda. För det tredje att muslimerna faktiskt vunnit första ronden och lyckats inskränka demonstrations- och yttrandefriheten eftersom t.ex. Rasmus Paludan numera nekas tillstånd för islamkritiska möten. För det fjärde den okontrollerade tillväxten av moskéer med imamer som predikar och värvar islamister. Allt detta sker helt utanför det svenska samhällets kontroll och insyn. Moskeéerna borde helt enkelt inte ges byggnadslov. I de politiska islamistmiljöerna skapas, utvecklas och vidmakthålls en, med svensk kultur, värderingar och traditioner, helt inkompatibel kultur med sharialagar och islamistiska föreställningar om att ”ta över Sverige”. För det femte söker Socialdemokraterna numera allt tydligare sin väljarbas i den muslimska diasporan och rättar lagstiftning (se psykopaten Morgan Johanssons alla lagförslag) och den s.k. ”välfärdsspolitiken”.  Inkluderande ytterligare skattehöjningar som föreslås av det korkade och galna fruntimmer som leder LO. Det nya pensionsförslaget som Magdalena Anderssons regering skryter med innebär att en miljon muslimska migranter som aldrig arbetet i Sverige och betalt in till pensionen får samma pension som etniska svenskar som med låg lön arbetat ett helt liv. 

Det alternativ vi svenskar ser ut att stå inför är en kapitulation för muslimerna och en total islamisering av det en gång fria Sverige. Eller? Vad kan vi etniska svenskar göra för att vända utvecklingen och skicka hem muslimerna. Medborgargarden och sammanslutningar för aktivt självförsvar är förbjudna i lag. Svensken har, till skillnad från amerikanen, inte rätt att inneha vapen för självförsvar. Svensken är för närvarande försvarslös inför islamisterna. Regeringen ledd av socialisten och globalisten Magdalena Andersson fortsätter att administrera islamiseringen och förfallet. Enligt opinionsundersökningar har hon märkligt stöd av var tredje svensk och mer än hälften av svenskarna har stort förtroende för henne! Kan det bli värre? Förmodligen innan svensken vaknar och vänder utvecklingen.

PROFESSOR BO ROTHSTEIN I STATSKUNSKAP VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

25 april 2022

Professorn i statskunskap i Göteborg Bo Rothstein (vad annat är att vänta från det hållet) föreslår en ny lag med anledning av de muslimska Påskupproret i Sverige 

Jag citerar in extenso ur hans artikel i Expressen så alla ka ta del av galenskapen utan min filtrering.

”Inkludera alla tryckta böcker i ett förbud mot att som en politisk manifestation anordna bokbål. Argumentet skulle vara att den tryckta boken utgör en central manifestation av yttrandefriheten.

Den tryckta boken är förvisso inte ensam bärare av yttrandefrihetens princip men har historiskt och symboliskt ett centralt värde för denna princip. Att till exempel bränna en tidning eller en tidskrift har inte samma symboliska innebörd som att bränna en bok, kanske för att de förra utkommer kontinuerligt. Att förbjuda bokbål som politisk manifestation skulle därför vara ett sätt att universellt skydda yttrandefriheten, inte att inskränka den. 

Bokbål som politisk manifestation hör helt enkelt inte hemma i en demokrati, alldeles oberoende av vilka böcker det är som bränns”.

Läs gärna texten en gång till!

Det är så uppenbar galenskap att man undrar hur det står till med den vetenskapliga disciplinen statskunskap. Så yttrar sig Dyngherrens larver (för att tala med Strindberg) när de tjänar den totalitära makten. Hur länge skulle man behöva tänka för att ens komma på idéen att i lag förbjuda brännandet av bok, oavsett vilken. Det är en fråga helt frikopplad från hur effektiv en bokbränning är.

Rasmus Paludans brännande av Koranen har dock visat sig vara extremt effektiv. Det har för hela svenska folket avslöjat våldsbenägenheten (försök att med stenkastning döda poliser), intoleransen (äldre män och mammor med barn bland huliganerna) och de totalitära kraven på inskränkning av den svenska grundlagsfästa yttrande- och mötesfriheten, i den muslimska diasporan runt våra stora städer.

VAD MED RASMUS PALUDAN OCH DE MUSLIMSKA UPPLOPPEN?

17 april 2022

Jag väljer reporter Fredrik Sjöshult på Expressen som exponent och representant för dem som vänder upp och ner på upploppen i Sverige och ställer dem på huvudet. Expressens rubrik är ”Fega polischefsbeslut ligger bakom våldsamma kravaller”. Sjöshult och liknande tänkare menar att problemet är, inte muslimska huliganupplopp, utan att Rasmus Paludan utövat sin demokratiska mötes- och yttrandefrihet som svensk medborgare. De menar dessutom på allvar att ”det fega polischefsbeslutet” varit att tillåta Rasmus Paludan att hålla sina möten istället för att förbjudit dem eller förvisa mötena till en skogsdunge utanför bebyggelse.

Feg har polisen varit, det har Expressens Sjöshult rätt i. Men inte på det sätt Expressen och andra menar.

Det illavarslande är att Expressen, en av våra största liberala (?) tidningar, inte förstår allvaret i det muslimska hotet mot svensk mötes- och yttrandefrihet som i dagarna utmanats och faktiskt också urholkats eftersom polisen förlorade samtliga slag mot muslimerna i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona och Malmö. Det är en sorglig och djupt oroande ”set back” för svensk demokrati och de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. Polisen ”backade undan” och för de muslimska huliganerna och som, i Skäggetorp i Linköping, överlagrades av polisledningens av feghet utfärdade order att inte återta förlorad mark trots stark bemanning på plats.

De muslimska upploppen/upproren har dessutom tydligt demonstrerat polisens generella brist på relevant och fungerande beväpning. Polisen måste för uppdrag att slå ner muslimska upproriska horder som löper amok ha tillgång till vattenkanoner och vapen med gummikulor kanske också paintballgevär med beständig färg så att de ledande muslimska huliganerna kan märkas för att senare infångas och dömas till fängelse, för grov misshandel och våldsamt upplopp, i 10 år. Polisen har inte bara förlorat samtliga slag utan också förnedrats genom att ”backa undan” och flyende överlämna territorium till fienden. Polisen har tvingats skjuta varningsskott för att kunna fly och sedan på avstånd stå och titta på när sammanlagt ett tiotal polisbilar stuckits i brand av förberedda medtagna Molotovcocktails.

Detta har Rasmus Paludan lyckats klargöra och demonstrera för alla etniska svenskar. Det borde Sverige faktiskt vara tacksamt för. Många svenskar har i dessa dagar av Ragnarök vaknat upp ur hjärntvätt och indoktrinering. Det har jag personligen erfarit.

Rasmus Paludan har därmed gjort det svenska folket en betydande varaktig tjänst genom att öppna ögonen på folket för vad det är för ett våldsverkande odemokratiskt klientel vi släppt i och med massmigrationen av muslimer från mellanöstern och Afrika.

OM DÖDE JAN MYRDAL

05 november 2021

Diskussionen om Jan Myrdal som person och författare, liv och verk, är exempel på den traditionella frågan om sambandet personlighet och verk och vari det sambandet eventuellt består. Bör och kan analysen av personligheten påverka analysen av verket? Frågan som implicit ställs i diskursen är om ett konstnärligt verk med betydande verkshöjd blir sämre av att personen bakom verket är en i någon mening klandervärd person.

Blir exempelvis den ledande europeiska 1900-tals filosofen Martin Heideggers verk sämre eller klandervärda av vetskapen att han varit medlem i nationalsocialistiska organisationer? Exemplen är legio på klandervärda (överdrivna machoegon, alkoholiserade, droganvändare, bögar, flator, hustrumisshandlare, överger barn och familj, förskingrar, lever på andras pengar etc) konstnärer som lämnat betydande verk efter sig. Jag läser alltid biografica efter att ha läst ett betydande litterärt verk men bedömningen och analysen av verket är för mig en intellektuell process helt i sig.

Själv var jag under det slutande 1960-talet ledande kamrat i SKP och redaktör för den teoretiska tidskriften Marxistiskt Forum som jag fortfarande har två inbundna volymer av hemma i mitt bibliotek. Jag skrev marxistiska artiklar och reste land och rike kring och höll tal om massorna, klasskampen och revolutionen. Tack och lov så misslyckades SKP.

Alla som idag läser mina hundratals bloggtexter och videobloggar vet var jag står. Rabulist, kritiker av makten och ideologier som vänsterliberalism, SAP-socialism och marxism av allehanda kulörer. Mina ledord är idag; Veritas, Libertas, Pro Suecia. I min vapensköld finns en Wasa-kärve för att markera den traditionella svenska historiens primat.

Jag började läsa Jan Myrdal en varm julidag 1967. Boken var ”Confessions of a Disloyal European”. Den boken har jag genom åren läst ett stort antal gånger. Boken har varit och är viktig för mig. Den ställer den avgörande livsfrågan om den intellektuellas ansvar. En fråga som jag brottas med dagligen i det Sverige vi har idag.

Jan Myrdal fortsätter efter sin död att vara en kontroversiell författare vilket bara kan betyda att han sagt något väsentligt som kan och bör diskuteras. Det är gott. Kontroversen avsätter spår också på FB. Det fascinerar mig.

Jag menar att Jan Myrdal, sin kommunism till trots, fortsätter att vara en betydande, läsbar och läsvärd författare för att inte säga en viktig författare. Nu nyligen död.

Inte bara den nämnda boken fortfar att vara viktig, översatt till ett antal olika språk som den är. ”Rapport från kinesisk by” är en annan bok som kan och bör diskuteras. Den skapade en ny internationell genre.  Myrdals skönlitterära Barndom-svit gavs ut på Norstedts. Böckerna var skrivna i den japanska jagromanens form och var en uppgörelse med den falska vuxenvärlden sedd med barnet Jan Myrdals ögon. Dessa självbiografiska böcker om barnet Jan Myrdal är oerhört viktiga och intressanta. De ger insikter i barnets tänkande och värld. Boken medförde att vissa PK-media (SAP trogna) klandrade Jan Myrdal för att föräldrarna, f.d. SAP-ministrarna och makarna Alva och Gunnar Myrdal ansågs råka illa ut. Det viktiga som Jan Myrdal själv påpekat är att det inte var ”polisprotokoll” han skrev. Det Jan Myrdal med öppet sinne och öppna minnen beskrev var barnet Jan Myrdals syn på hemmet och föräldrarna. Den synen kan ingen annan media, politiker eller kritiker förneka någon. Det innebär inte att han skrev en objektiv sanning utan hur han som barn uppfattade – rätt eller fel – det som hände i hemmet och visavi föräldrar och syskon.

Mig stör det inte heller att Alva och Gunnar Myrdal råkade illa ut. De ligger bakom mycket av det som fortfar att vara fel och skadligt i Sverige idag. Inte minst Alva Myrdals socialisering av barnomsorgen, dvs övergången av ansvaret för uppfostran av barnen från en familjens angelägenhet till en SAP-socialistisk indoktrineringsanstalt, under den på ytan oskyldiga parollen ”samhällets omsorg om barnen”. Här har vi början av den medvetna och för nationen skadligt fortgående nedmonteringen av den traditionella familjen med man och kvinna. Vart det fört oss kan vi se resultatet och konsekvenserna av idag. Oklarheter om vilket kön man tillhör och pervers HBTQI ideologi som aktivt tutas i små barn i förskolan.

Boken ”Sälja krig som margarin” är viktig att läsa för alla som är det minsta intresserade av 1900-talets historia och de båda stora krigen. Boken beskriver och analyserar propagandan och affischerna som manar till krig på båda sidor med en bred presentation av faktiska bilder och affischer. Boken är en lysande arbetsprestation analys och prestation och resultatet av Myrdals livslånga samlande av krigsaffischer som nu finns skänkta till Kunglig Biblioteket.

Så kan man fortsätta att gå igenom Jan Myrdals litterära produktion som tar upp två och en halv hyllmeter i mitt privata bibliotek. Samtliga lästa och analyserade, några av dem flera gånger. Meccanopojken, Skriftställningarna, Myrdals resor till Kina, Indien, Sidenvägen, México, hans böcker om åldrandet och det krympande chagrängskinnet etc.

Att ösa invektiv över Jan Myrdal är inte en intellektuell hållning och leder ingen vart. Däremot är Jan Myrdal viktig att läsa och diskutera kritiskt.

Jag ser också att man ideologiskt väljer att missuppfatta Jan Myrdals försvar för litteraturvetaren Robert Faurisson och andra s.k. förintelseförnekares (och då menar man endast den tyska förintelsen inte den som bedrevs av Lenin, Stalin, Mao-Tse-tung, Ho Chi Minh, Pol Pot och Fidel Castro) rätt att göra andra analyser och hävda andra uppfattningar. Jan Myrdal hade rätt i den diskussionen. Som yttrande- och tryckfrihetsfundamentalist menar jag att man skall ha rätt att hävda, argumentera för och skriva texter och böcker om precis allt inklusive de olika förintelserna. Samtliga förintelser både kan och bör analyseras och diskuteras. Det är en styggelse och anti-demokratiskt och ett hot mot yttrande- och tryckfriheten när man lagstiftar om en faktisk historisk händelses förlopp och i lag slår fast att tyskarna tog livet av just ”sex miljoner judar” och att en sådan diskussion är ”hets mot folkgrupp” eller annat påhittat brott.  

Yttrandefriheten och tryckfriheten är en demokratisk rättighet som bör vara absolut. 

På den punkten har vi, på vår kant, ett livsavgörande (make no mistake about that) arbete framför oss. I den frågan – och i andra – kan Jan Myrdal både användas och fortfara vara en viktig inspirationskälla. Vi behöver oräddhet. Det besatt Jan Myrdal i betydande utsträckning.

LARS VILKS IN MEMORIAM

06 oktober 2021


Lars Vilks är den enskilde svensk som gjort mest för yttrande- och tryckfrihet i Sverige det senaste decenniet.


För det borde vi på vår kant ordna ett minnesmonument över denne yttrandefrihetskämpe!


Muslimer i diasporan jublar och hycklarna i PK-media och rikspolitiker (inklusive Stefan Löfven Morgan Johansson och Amanada Lind, m.fl.) gråter krokodiltårar. Dessa journalister, krönikörer och rikspolitiker (stollarna på vänsterkanten som jublar lämnar vi därhän) som inte reste ett finger under muslimernas förföljelse och dödshot emot Lars Vilks. De tog aldrig avstånd från muslimerna till stöd för Lars Vilks och hans viktiga konst. Tvärtom Stefan Löfvens stående ord var ”Jag kommer aldrig, aldrig, att kritisera islam”.


Lars Vilks fick leva ett liv i fångenskap med livvakter och begränsad rörelsefrihet som en konsekvens av hans kamp för yttrandefrihet för oss alla. Till sist fick han plikta med livet för yttrandefriheten, även om döden sannolikt kom i form av en trafikolycka (vårdslös körning?) med livvaktsbilen.


Man kräks mentalt när man nu hör hycklarna.


Muslimerna är åtminstone ärliga, de hotade Lars Vilks till livet! Nu jublar de och firar att han i enlighet med det straff som utmäts i Koranen fick brinna i eld, bokstavligen!


Samtidigt nås vi av meddelandet att Skåne nu ur muslimsk synpunkt är befriat territorium, Dar al-Ahd. Polisorganisation Syd har kommit överens med muslimerna att inga islamkritiska demonstrationer får hållas i Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona, Höör och Klippan.


VAD ÄN VÄRRE ÄR! Saknar polisledningen i Skåne all utbildning och kunskap. Demonstrationsfriheten är GRUNDLAGSFÄST I SVERIGE! Den kan ingen Polisorganisation ”avtala bort” eller förbjuda. Demonstrera mot islam i Skåne! Ta kampen mot försöken från våra myndigheter att begränsa yttrande- och tryckfriheten! Det är en helt avgörande kamp för Sveriges framtid som ett fritt land med ett fritt etniskt svenskt folk!

FÖRSLAG PÅ INSKRÄNKNINGAR I YTTRANDEFRIHETEN FRÅN DEN POLITISERADE STATSAPPARATEN.

13 maj 2021

Nu är det den statssocialistiska regeringens myndighet i den politiserade staten, SÄPO, som föreslår begränsningar och förbud mot allt innehav av vad man kallar ”terrorpropaganda”. Vällovligt kan man tycka om man inte tänker efter. Men förslaget innebär att media hindras från att visa upp den muslimska terrorns brutala ansikte för allmänheten.

Är det det som är avsikten?

Säpos officiella motivering till det föreslagna förbudet mot att inneha terrorpropaganda är att det ska bidra till att få bukt med de våldsbejakande grupperingarna. Men för det krävs helt andra åtgärder. Stopp för den muslimska massmigrationen och att påbörja en kraftig återvandring och utvisning av kriminella och terrormisstänkta!

SÄPO:s nu återkommande förslag innebär att bilder och beskrivningar som nedanstående (ja, jag vet att de är brutala bortom det uthärdliga men nödvändiga) som visar den muslimska terrorns verkliga ansikte blir förbjudna. Verkligheten döljs så än fler kan leva i den stora förnekelsen. För islam är ju ”fredens och fridens religion”. Stefan Löfven säger att han ”aldrig” kommer att kritisera islam.  Men läs Koranens suror (de avgörande surorna finns presenterade och analyserade här på min blogg under islam/muslimer) och ta del av muslimernas egna historiska beskrivningar av profeten Muhammeds praktiska politik som krigsherre.

Kombinerar man okunnighet och ideologisk förblindning med ren dumhet skapas intellektuella monster.


%d bloggare gillar detta: