Archive for the ‘Palme mord’ Category

JO om utpekandet av Stig Engström som Olof Palmes mördare utan domstolsbevis.

22 juni 2021

Det gick precis som jag skrev i min blogg för ett år sedan efter Krister Petersons presskonferens där Stig Engström utpekades som Olof Palmes mördare utan domstolsutslag, på mycket lösa och spekulativa grunder och med flera motstridande vitnnesmål som inte ens togs upp till behandling.

Med rätta får åklagare Krister Peterson skarp kritik. Han kommer ändock att göra juridisk karriär i den djupa staten med ett socialistiskt klanvälde där det gäller att ta bort frågan från dagordningen. Hela Palmeutredningen är offentliggjord men Olof Palmes obduktionsprotokoll är hemligstämplad.

Publicerar stora delar av JO:s kritik in extenso.

Från Justitieombudsmannen, JO:s beslut:

Det är JO:s samlade bedömning att AA (Stig Engström) vid pressträffen, sedd som en helhet och i ljuset av övriga relevanta förhållanden, framställdes som skyldig till mordet. Detta gjordes utan att skuldfrågan hade fastställts av en domstol. Åklagarens redovisning vid pressträffen utgjorde därför en kränkning av den grundläggande rättighet att betraktas som oskyldig som följer av oskuldspresumtionen.

JO konstaterar att det inte kommit fram något i utredningen som förhindrat åklagaren att presentera sitt beslut på ett annat sätt. Enligt objektivitetsprincipen hade åklagaren ett ansvar att ta tillvara AA:s (Stig Engströms) intressen, och JO anser att mer borde ha gjorts för att åstadkomma det”.

JO är skoningslös i sin kritik mot chefsåklagare Krister Petersson. På punkt efter punkt kritiserar han de olika delarna från presskonferensen när Petersson meddelande beslutet att lägga ned mordutredningen.

”Det är också JO:s uppfattning att åklagaren inte borde ha nämnt vittnena vid namn och att det skriftliga nedläggningsbeslutet inte var tillräckligt utförligt motiverat”.

Pressmeddelandet avslutas med:

”JO är mycket kritisk till hur chefsåklagaren presenterade sitt beslut att lägga ned förundersökningen”.

Bakgrunden till JO:s utredning är chefsåklagare Krister Peterssons presskonferens den 10 juni förra året. Vid pressträffen meddelande Petersson att lägga ned förundersökningen med motiveringen att den misstänkte Stig Engström var död. Stig Engström – även kallad Skandiamannen – namngavs flera gånger.

JO Per Lennerbrant inledde en granskning av chefsåklagare Krister Peterssons presskonferens och vad han hävdade om Stig Engström.  JO:s granskning behandlade inte skuldfrågan utan Krister Petersons bristande objektivitet. Togs Stig Engströms intressen tillvara vid presskonferensen, det var en viktig fråga för JO. Fakta och vittnesmål som talade till hans fördel lyftes inte fram. Stig Engström är dessutom flera år död.

JUSTIEOMBUDSMANNEN (JO) INLEDER GRANSKNING AV PALME-ÅKLAGARNAS UTPEKANDE AV EN DÖD MAN SOM MISSTÄNKT MÖRDARE.

10 september 2020

Justitieombudsmannen (JO) har inlett en granskning mot åklagarmyndigheten efter Palmeåklagarens presskonferens, enligt media.

JO vill ha svar på en del frågor.

Palme-åklagaren Krister Petersson meddelade på en presskonferens att Palmeutredningen var nerlagd, samtidigt som han hängde upp nedläggningen på en klen krok när han pekade ut Skandiamannen, Stig Engström, som misstänkt för mordet på Olof Palme.

Stig Engström är flera år död. Många har ifrågasatt om det var rättsligt och moraliskt korrekt att namnge en avliden som misstänkt. JO inleder därför en granskning.

”JO har i ett särskilt ärende beslutat att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserats med anledning av åklagarens redovisning av sina bedömningar och slutsatser.”.

JO:s granskning syftar till att ta reda vilka överväganden som gjordes vad gäller valet att namnge den misstänkte.

”Var det enligt Åklagarmyndigheten lämpligt att namnge de berörda personerna med hänsyn till deras integritet och de konsekvenser det kunde få för dem och deras anhöriga?” 

Jag hoppas att detta är en riktig granskning med verkligt syfte att få fram svar och inte bara en del i den cover up som åklagaren Krister Pettersson levererade med att peka ut en man som inte kan försvara eller förklara sig. Åklagaren Krister Pettersson hängde en död man!

PS. Varför är Olof Palmes obduktionsprotokoll hemligstämplat? Knappast för skadorna Olof Palme fick av skotten från magnumrevolvern. Vad avslöjade obduktionen om Olof Palmes medicinska status som föranledde hemligstämpling?

PALME MORDET.

21 juni 2020

Enligt opinionsundersökningar är det endast ca 20 procent av svenskarna som tror på åklagare Krister Petersons teori om Skandiamannen Stig Engström är Olof Palmes mördare. Det visar att svenska folket är klokare och mer misstänksamma än man kunde tro.

Det enda åklagare Krister Peterson lyckades visa var att Stig Engström ljugit. Sannolikt för att hans personlighetstyp gjorde honom benägen att göra sig märkvärdig. Beviset för att Stig Engström var Palme-mördare var; eftersom han ljugit var han mördaren. Eller omvänt; han ljög eftersom han var mördaren. Dessutom hade han mörk rock, keps och handledsväska. Vilket också ansågs belastande. Hur många passade beskrivningen in på den natten i Stockholm? Väldigt många! Ett vittne, den s.k. Chevamannen, hörde båda skotten och vände bilen på Sveavägen och hann se mördaren “älga” iväg. Han är som vittne säker på att Stig Engström kom till platsen strax efter. Han kan således inte vara mördaren. Ändock säger åklagare Krister Peterson att ingen såg Stig Engström på mordplatsen.

Jan Guillou skrev i Aftonbladet. “Palmeutredningen – berget som födde en mus”. En död mus vill jag tillägga

Det åklagare Krister Peterson hade att anföra hade inte räckt till åtal än mindre någon fällande dom. Den enda person mot vilken bevisningen räckt till åtal och i tingsrätten fällande dom är Christer Pettersson. Han friades i hovrätten bl.a. på grund av en tafflig och felaktigt utförd vittneskonfrontation med Lisbeth Palme. Om jag förstått saken rätt hävdar tidigare spaningsledaren Ölvebro att mordet är ”polisärt uppklarat”. Vi förstår vad han menar med det. Som polis får han inte kvälja dom.

Stefan Löfven har liksom maktetablissemanget anammat åklagare Krister Petersons teori. Det förstår vi varför.

Sönerna Palme som tidigare stött Lisbeth Palmes uppfattning har ändrat uppfattning. Lisbeth Palme ändrade dock aldrig under livet vittnesmålet och övertygelsen om att det var Christer Petterson som mördade Olof Palme.

Privatspanarna kan fortsätta. En del har riktigt galna teorier andra resonerar klokt och med sakargument för något av de idag över hundra olika s.k. Palme-spåren.

PALMEUTREDNINGEN STARTADES OCH AVSLUTADES MED ETT JURIDISKT OCH POLISIÄRT HAVERI

10 juni 2020

Presskonferensen var ett antiklimax – med tanke på vad som utlovats –  av åklagaren och polisen. Det var bitvis plågsamt att lyssna till det allmänna pratet. Ingen som är insatt i mordutredningen eller kritiskt analytisk kommer att acceptera detta narrativ. Privatspanarna kommer att fortsätta liksom spekulationerna. De utlovade lösningen på mordet, bevisen och den bevisat skyldige personen lyste med sin frånvaro. Det blev inget avslut! Däremot skapade man ett politiskt narrativ som kommer att vevas av socialdemokrater och andra liknande i maktens korridorer och närhet. Sönerna Palme har redan uttalat att de stödjer åklagarens påståenden.

Åklagarens inledande sammanfattning var magnifik i sin vaghet: ”Vi kan inte komma runt en misstänkt person, Stig Engström.” Inget korrekt polisiärt/juridiskt utpekande precis och inga hårda bevis.

Åklagaren ”hänger ”en avliden man. Utan några forensiska bevis. De upphittade kulorna som dödade Olof Palme och sårade Lisbeth Palme kan inte kopplas till en enskild revolver eller ens revolvermärke. Det finns en sju/åtta olika revolvrar som kan komma ifråga. Eftersom Stig Engström är död sedan 20 år är det väl närmast ”förtal” att peka ut honom utan något försvar/försvarare eller någon som anger och analyserar de vittnen, fakta och omständigheter som talar emot att han är skyldig. Det här riskerar att komma att beskrivas som ett justitemord i oberoende historieskrivningar i framtiden. Hederliga och sanningsintresserade jurister och spanare inkl. poliser kommer att granska det politiska narrativet. 

Däremot lyckades åklagaren påstå att Stig Engström umgicks i ”Palmekritiska kretsar i sitt bostadsområde” och att han tidvis hade alkoholproblem. Lite ”högeranstrykning” på Stig Engström passar in fullständigt i det politiska narrativet. Det blev exakt som flera inkl. undertecknad antytt redan innan presskonferensen. Vid det här laget är vi många som vet vi hur den politiserade djupa staten fungerar.

Det åklagaren hade att komma med och som han ägnade nästan en timme åt var att Stig Engström den kvällen var klädd i mörk halvlång rock, keps och en liten handledsväska. Så beskrevs också den flyende mördaren av flera vittnen. Hur många i Stockholm den natten och den tiden på året hade mörk halvlång rock och keps eller stickad mössa? Varken ett bevis eller ens ett starkt indicium. 

Ett vittne den s.k. Chevamannen, som kom körandes Sveavägen hörde båda skotten och därför gjorde en U-sväng vilket gav hon uppsikt över mordplatsen, hävdar att det inte kan vara Stig Engström eftersom han dök upp på platsen strax efter vittnet självt. SVT sände en intervju med Chevamannen dagen innan denna presskonferens. ”Han (dvs Stig Engström) var inte på platsen när mordet skedde”.

Åklagaren kan inte koppla något vapen till Stig Engström. Men åklagaren säger – ”antar” – att Stig Engström kan ha haft ett vapen när han klev ut på Sveavägen kl. 23:19 på kvällen. Klockan 23:21:30 skjuts Olof Palme. Hur Stig Engström skaffat sig en revolver med kaliber 357 Magnum kan inte åklagaren svara på men att det ”kan ha varit” via Stig Engströms vän som var vapensamlare. Ingen av hans pistoler kan dock knytas till mordet. Några av dem har testskjutits.

Stig Engström ”kan sedan ha fått syn” på Olof Palme när han klev ut på Sveavägen från Skandiahuset Sveavägen 44. ”Vi vet inte hur Stig Engström resonerade när han kom ut på Sveavägen.”

Nu läggs utredningen ner. Det var det man var ute efter. Men, man behövde en nödtorftig krok att hänga nedläggning på. För ändamålet väljer man att peka ut en död man och eftersom han inte kan förhöras eller av åklagaren åtals i domstol så lägger åklagaren ner förundersökningen.

Ingen domstol skulle fälla Stig Engström på de resonemang åklagaren presenterade vid denna presskonferens. Inte skymten av några forensiska bevis. Fler av de privatspanare jag läst är lödigare i sina bevis, analyser och resonemang än åklagaren.

Nu blir det oerhört intressant att se hur PK media reagerar, kritiskt granskande eller om de accepterar narrativet. Vilket jag misstänker. De som är inlästa typ Leif GW Persson kommer inte att svälja detta. Det är jag säker på. Vad säger Lena Andersson? Inga-Britt Ahlenius?

Palmeutredningen havererade från början med den socialdemokratiske länspolismästaren Hans Holmer – som inte var kriminalpolis – och läggs nu slutligen ner av den politiserade djupa statens åklagare Krister Peterson. Sannolikt kommer hans insats här att räknas som en merit på hans CV inför fortsatt karriär i det svenska rättssystemet. Så fungerar makten och dess narrativ.

Men polisens och rättsväsendets 35 åriga haveri fortsätter. Traumat fortsätter att leva förutom i vissa s-märkta maktkretsar. Privatspanarna fortsätter nu med inriktning på att granska Stig Engström på samma sätt som man granskat Christer Petterson som presumtiv mördare.

ÄNNU EN SCAM VEVAS AV POLIS OCH MEDIA RUNT PALME-MORDET.  FÖR VILKEN GÅNG I ORDNINGEN?

20 februari 2020

Scam nr 1

Mordutredningen startade med en märklig resa från Borlänge av polismästaren i Stockholms län socialdemokraten Hans Holmer. Utan att vara kriminalpolis tog Holmer ledningen för mordutredningen och bestämde sig för att det var kurder. Efter ett stort och totalt misslyckat tillslag dog det spåret. Under förevisande av magnumrevolvrar i TV såg han ljus i tunneln som sedan slocknade och man tvingades avpollettera en av de mest misslyckade mordutredare Sverige skådat.

Scam nr 2

Privatspanande minister Anna Greta Lejon i samverkan med en märklig socialdemokratisk ”förläggare” Ebbe Carlsson fortsatte spaningarna med märkliga importer av avlyssningsutrustning m.m. Till sist blev det hela alltför märkligt t o m för regeringen och båda avsattes. Några resultat uppnåddes inte mer än att utredningen blev än mer tilltufsad och politiserad.

Scam nr 3

Christer Petterson grips förhörs och åtalas för mordet på Olof Palme. Christer Pettersson pekas ut entydigt av Lisbeth Palme. Lisbeth Palme fortsätter till sin död att hävda att det var Christer Pettersson som mördade hennes make. Christer Pettersson döms i tingsrätten mot sitt nekande.

Scam nr 4

Domen mot Christer Pettersson överklagas till hovrätten där Christer Pettersson frikänns. Lisbeth Palmes vittnesmål underkänns eftersom polisen schabblat vid vittneskonfrontationen genom att inför konfrontationen beskriva den misstänkte som en ”alkoholist”.

Scam nr 5

Privatspanare av olika slag fortsätter, den vid det här laget helt havererade formella polisutredningen, med egna spaningar och uppslag. Snart sagt alla har pekats ut som mördare; internationella statliga konspirationer, Bofors-affären med Indien, nazistiska poliser, utländska underrättelsetjänster, walkie-talkie gänget för att nämna några. Dock ingen Christer Pettersson här.

Scam nr 6

Känd journalist, Gert Fylking, hävdar att Christer Pettersson erkänt mordet för honom.

Scam nr 7

Den officiella polisutredningens haveri medför ett spekulativt och utdraget trauma i Sverige. Den s.k. Palme-utredningen fortsätter år efter år att famla i luften och hitta något misstänkt korn här och där som sedan avförs. Media fortsätter att spekulera och rapportera om minsta fjäder. De svenska medborgarna blir allt mer förvirrade.

Scam nr 8

Naturligtvis uppstår krav, behov och incitament att lägga ner utredningen och erkänna att man misslyckats med att hitta Olof Palmes mördare. Dock, det kan man inte göra av politiska skäl. En statsminister är mördad på öppen gata och man har inte en aning om vem/vilka som utfört dådet.

Scam nr 9

Hur skall man då göra för att kunna lägga ner utredningen? Det som nu sker kan mycket väl vara en scam i nivå med den misslyckade socialdemokratiske polismästaren Hans Holmers. En statlig tjänsteman går nu ut i ett TV program, och lämnar vaga antydningar som får hela media-Sverige att gå i spinn av spekulationer.

– Rent hypotetiskt, om vi jobbat mot en gärningsman och bedömer att det är den enda gärningsmannen och vi inte kan inte åtala honom, då läggs ju förundersökningen ner, sade Krister Pettersson till SVT Veckans brott.

Det är som den lysande författaren Lena Andersson konstaterade i SR:s ”Nordegren och Epstein” ett ”grovt tjänstefel av en statlig tjänsteman”.

Vad handlar då detta om? Jo följande. 

Det här blir vägen att lägga ner utredningen. En död man, den s.k.  Skandiamannen Stig Engström presenteras som mördare med indicier eller i bästa fall med bevis. Det sistnämnda är dock osannolikt. Engström har ingen möjlighet att försvara sig om det är han som kommer att pekas ut som mördare varför allehanda spekulationer kan vevas fram och tillbaka. Läs dessa dagars svenska media. En död man kan i Sverige inte åtalas varför man lägger ner Palme-utredningen. Hur lyder det gamla ordspråket? Vad är det som aldrig dör? Dom över död man.

Case closed!  Nothing gained! The truth is hidden forever!

Scam nr 10

Varför är Olof Palmes obduktionsprotokoll hemligstämplat? Det har knappast med hemligheter kring mordet och skadorna på kroppen att göra. Vad bar Olof Palme på som man vill dölja? Ja, det vet man men det skriver inte media om.

 

PS. Personligen ser jag sannolikheter för att det var Christer Pettersson som utförde mordet på Olof Palme. Lisbeth Palmes utpekande är trots allt svårt att bortse ifrån. För att övertygas om annat måste forensiskt hårda bevis fram.

 

 

 

 

 

 

 

PALMEMORDET – ÄN EN GÅNG I MEDIA!

29 maj 2018

Det är inte mycket jag är överens med Jan Guillou om, men det är jag om den journalistiska härdsmälta som bryter ut med jämna mellanrum när någon obskyr privatspanande journalist ”hittat” Olof Palmes mördare.

Spektaklet pågår just nu för femtielfte gången! Lika bisarrt och osannolikt varje gång!

Ett vet vi! Det är INTE Palmes mördare de skriver fejkad dramatik om just nu!

Mest sannolikt är att Palmes mördare fångades in dömdes i tingsrätten på Lisbeth Palmes utpekande men frikändes i hovrätten. Därav det nationella trauma som pågår med fåniga journalister som regissörer.

Lär man sig inte källkritik på de journalistiska utbildningarna?

Det enda som det tarvliga journalistiska spektaklet åstadkommer är att skandalisera en död man som inte kan försvara sig! Hur ser medias s.k. ansvar ut egentligen?

Finns det ingen självkritik?

UG OCH MORDET PÅ OLOF PALME!

28 februari 2018

Uppdrag Granskning (UG) har i en serie inslag kokat soppa på en spik med utgångspunkt i Hinsehäxan. Some witness!? Denna gång kring mordet på Olof Palme. Med glidningar, misstänkliggöranden, antydningar, guilt by association etc försöker man ifrågasätta det uppenbara. Christer Petterson mördade Olof Palme och pekades ut av Lisbeth Palme!
I likhet med den mångårige spaningsledaren Ölvebro, Leif Silbersky, Jan Guillou, m. fl. m. fl. anser jag att mordet är polisärt uppklarat. Att Christer Petterson dömdes i tingsrätten och frikändes i Hovrätten är en helt annan sak. Därmed bidragandes till det decennielånga traumat i Sverige och också skapandes utrymme för hela horder av privatspanare och teorier av allehanda slag. Här bidrar LGW Persson. När han tillfrågas vad han själv tror blir det liturgiska trossatser från hans nonsens maskin!

PALME-MORDET OCH LEIF GW PERSSON

27 mars 2015

För var gång som privatspanarna i Palme-mordet, Leif GW Persson inkluderad, lanserar någon ny teori om vem som mördade Palme blir jag allt mer övertygad om det galna i deras verksamhet. Det som kommer fram varefter om Christer Pettersson är att han erkänt mordet för bl. a. en trovärdig journalist och också agerat för att träffa Mårten Palme och erkänna mordet. Ett möte som aldrig blev av, Christer Pettersson avled innan. Det allra mesta som lanseras som nya teorier är ju också undersökt ett flertal gånger av Palme-gruppen. Skillnaden mellan de mest urspårade Palmespanarna och Leif GW Person är att han på bästa sändningstid kan framföra sina spekulationer utan att någon med grundlig insyn i utredningen kan motsäga spekulationerna. Underhållande är det möjligen men så sorgligt. Det bidrar bara till att ett nationellt trauma fortsätter! Ett trauma som skulle kunnat vara avgjort om inte en socialdemokratisk polischef Holmér klantat till det så in i vassen. Ytterligare påspätt av socialdemokratisk självtillräcklighet med privatspanare Ebbe Carlsson och ministrar. Christer Pettersson mördade Olof Palme det är många med insyn övertygade om inte minst tunga utredare i Palmegruppen, Lisbeth Palme (som ju pekade ut CP) och familjen m.fl.

Palmemordet och stolle teorier – Revisited!

05 mars 2011

Alla som lanserar andra mördare och mördarteorier än den frikände Christer Petterson har två viktiga saker gemensamt (förutom stolligheterna) nämligen att ta sig runt Lisbeth Palmes vittnesmål och Palme utredarnas uppfattningar!

Den första är självklart att Lisbeth Palme vid konfrontation ( även om den inte gjordes polisiärt helt korrekt ) har pekat ut mördaren. Både i tingsrätt, hovrätt och även sedermera har Lisbeth Palme vidhållit sitt tydliga och klara utpekande!

Oavsett om du lanserar polis/säkerhetstjänt, PKK, Sydafrika, Jugoslavien eller andra ”teorirer” så måste du underkänna detta vittnesmål. Det görs – har jag nu funnit – med den ena konstiga logiken eller detaljen efter den andra. Hon har ”velat få ett slut på det hela”, inte kunnat känna igen mördaren för att hon var traumatiserad, tagit fel person, inte sett rätt jacka, misstagit sig på ett vittne, egentligen inte sett mördaren, andra har inte sett mördaren etc, etc.

Faktum kvarstår; det bästa vittnet till mordet och mordförsöket har tydligt pekat ut mördaren i två rättegångar och även sedan! I varje annat historiskt mordfall hade det räckt! Det räcker också för min del! Men inte för de privatspanare och andra som leker mördarjakt och som kan alla detaljer men helt saknar metodträning och analytisk kunskap och därmed fastnar i detaljer men inte förmår bedöma helheten! Selektiv perception heter sådant och är en inte helt ovanlig företeelse bland oskolade och vetenskapligt otränade personer!

Instans nummer två som stollarna har att ta sig runt är att den riktiga Palmegruppen (nu pensionerad) betraktar mordet som ”polisiärt uppklarat”. Det är väl så långt de kan gå i sina utsagor eftersom mördaren är frikänd i rättsliga instanser! Det är den mest sakkunniga gruppen, därtill insatt i hela utredningen OCH tränade och skolade i spaning och analys (till skillnad då från ….).
För min del ett blytungt argument i alla avseenden!

Shakespeare låter kungen säga om Hamlet att ”det är galenskap men det är metod i galenskapen”. I fallet med privatspanarna är det inte ens metod i galenskapen!

Leif GW Persson och Palme mordet – fler stolle teorier!

23 februari 2011

Leif GW Persson brukar hävda att personer med avvikande eller underlig verklighetsuppfattning har ”råkat ut för att propparna gått”! Jag undrar efter den märkliga föreställningen på SvT igår (22.1.11) om detta inte också hänt med herr Persson själv.

Mordet på Olof Palme är uppklarat  – hävdar jag – men ingen mördare är dömd vilket inte är riktigt samma sak. Polisiärt är mordet uppklarat,  det anser också många i den gamla riktiga Palme-gruppen (inte Holmers stolligheter).  Efter att Christer Pettersson frikändes i hovrätten (i en underligt motiverad dom) kan naturligtvis ingen polis officiellt hävda att Christer Pettersson är mördaren!

Nu sällar sig Leif GW Persson till de privatspanande (och polis) stollarna som hävdat alla möjliga underliga teorier; polischefen Holmers PKK-spår, Sydafrikansk yrkesmördare, Jugoslaviska spår, Palme-familjen själv, polisspår av olika slag etc. Allt detta är noggrant granskat och avfärdat i dag!

För att hävda en konspiration av polis och säkerhetstjänst måste Leif GW underkänna inte minst Lisbeth Palmes tydliga och fortsatta utpekande av mördaren. Utan någon egentligt saklig grund har Leif GW i en TV-show skapat ännu ett konspirations spår. Det är naturligtvis i någon mening tjusigare med en konspiration (därför att det ofta är det vid politiska mord) än med en nergången knarkare och alkoholist som mördare.

Leif GW underkänner Lisbeth Palmes tydliga – och fortsatta – utpekande med att ”hon ville få ett slut på det hela” (citat). Det är välkänt att polisen klantade sig vid konfrontationen med Christer Pettersson men Lisbeth Palme har dock – trots allt – känt igen och pekat ut mördaren. Dessutom har sonen som var med på biografen känt igen Christer Pettersson tidigare under kvällen.

Leif GW hävdar dock att Lisbeth Palme tar miste och pekar ut fel person. Trots att hon SÅG mördaren lufsa iväg efter att ha skjutit Olof Palme och också påskjutit Lisbeth Palme – något hon dock inte är medveten om då!

I tingsrätten dömdes Christer Petterson för mordet, i stor utsträckning på Lisbeth Palmes vittnesmål. I hovrätten frikändes han efter en – i mångas ögon – avvikande bevisvärdering.Två vittnesexperter vittnade. Den första hävdade kort att Lisbeth Palme kan ta miste och den andra att hon är trovärdig. Hovrätten gick på det första vittnesmålet! Bevisen värderades var för sig utan att någon samlad värdering gjordes. Högsta Domstolen nekande sedan prövningstillstånd!  I inget annat rättsfall i svensk kriminalhistoria hade en mördare gått fri efter ett sådant utpekande!

Leif GW Persson är ute och cyklar med sin ”nya” konspirationsteori med poliser och säkerhetstjänst som mördare utan att ha någon annan grund än att mordet inte stämmer med den gängse bilden av politisk mord (den är dock magnifik i den meningen att den slår det mesta i fantasteri!).  Han tvingas också till att helt underkänna det viktiga  (för att inte säga avgörande) vittnesmålet om mördaren från Lisbeth Palme! Den i mångt och mycket briljante, intelligente och kunnige polisprofessorn har här helt enkelt fel. Ofta är han mycket se- och hörvärd men denna gång kändes det sorgligt. Varför fortsätta med detta spekulerande spektakel när mordet är klart och löst? Att polis och åklagare måste fortsätta är i sig givet eftersom Christer Pettersson faktiskt frikändes i hovrätten.

Detta är ett verkligt dilemma! Om man är frikänd efter rättegång – i detta fall i alla instanser utom tingsrätt – så är man juridiskt oskyldig!!!

I detta fall innebär det att mördaren gått fri – numera avliden – och att traumat hos polis och åklagare måste fortsätta. Vi andra behöver dock inte låna vårt kunnande och intelligens till att spä på förvirringen och idiot spekulationerna. Eller hur Leif GW Persson?


%d bloggare gillar detta: