Archive for the ‘Palme mord’ Category

ÄNNU EN SCAM VEVAS AV POLIS OCH MEDIA RUNT PALME-MORDET.  FÖR VILKEN GÅNG I ORDNINGEN?

20 februari 2020

Scam nr 1

Mordutredningen startade med en märklig resa från Borlänge av polismästaren i Stockholms län socialdemokraten Hans Holmer. Utan att vara kriminalpolis tog Holmer ledningen för mordutredningen och bestämde sig för att det var kurder. Efter ett stort och totalt misslyckat tillslag dog det spåret. Under förevisande av magnumrevolvrar i TV såg han ljus i tunneln som sedan slocknade och man tvingades avpollettera en av de mest misslyckade mordutredare Sverige skådat.

Scam nr 2

Privatspanande minister Anna Greta Lejon i samverkan med en märklig socialdemokratisk ”förläggare” Ebbe Carlsson fortsatte spaningarna med märkliga importer av avlyssningsutrustning m.m. Till sist blev det hela alltför märkligt t o m för regeringen och båda avsattes. Några resultat uppnåddes inte mer än att utredningen blev än mer tilltufsad och politiserad.

Scam nr 3

Christer Petterson grips förhörs och åtalas för mordet på Olof Palme. Christer Pettersson pekas ut entydigt av Lisbeth Palme. Lisbeth Palme fortsätter till sin död att hävda att det var Christer Pettersson som mördade hennes make. Christer Pettersson döms i tingsrätten mot sitt nekande.

Scam nr 4

Domen mot Christer Pettersson överklagas till hovrätten där Christer Pettersson frikänns. Lisbeth Palmes vittnesmål underkänns eftersom polisen schabblat vid vittneskonfrontationen genom att inför konfrontationen beskriva den misstänkte som en ”alkoholist”.

Scam nr 5

Privatspanare av olika slag fortsätter, den vid det här laget helt havererade formella polisutredningen, med egna spaningar och uppslag. Snart sagt alla har pekats ut som mördare; internationella statliga konspirationer, Bofors-affären med Indien, nazistiska poliser, utländska underrättelsetjänster, walkie-talkie gänget för att nämna några. Dock ingen Christer Pettersson här.

Scam nr 6

Känd journalist, Gert Fylking, hävdar att Christer Pettersson erkänt mordet för honom.

Scam nr 7

Den officiella polisutredningens haveri medför ett spekulativt och utdraget trauma i Sverige. Den s.k. Palme-utredningen fortsätter år efter år att famla i luften och hitta något misstänkt korn här och där som sedan avförs. Media fortsätter att spekulera och rapportera om minsta fjäder. De svenska medborgarna blir allt mer förvirrade.

Scam nr 8

Naturligtvis uppstår krav, behov och incitament att lägga ner utredningen och erkänna att man misslyckats med att hitta Olof Palmes mördare. Dock, det kan man inte göra av politiska skäl. En statsminister är mördad på öppen gata och man har inte en aning om vem/vilka som utfört dådet.

Scam nr 9

Hur skall man då göra för att kunna lägga ner utredningen? Det som nu sker kan mycket väl vara en scam i nivå med den misslyckade socialdemokratiske polismästaren Hans Holmers. En statlig tjänsteman går nu ut i ett TV program, och lämnar vaga antydningar som får hela media-Sverige att gå i spinn av spekulationer.

– Rent hypotetiskt, om vi jobbat mot en gärningsman och bedömer att det är den enda gärningsmannen och vi inte kan inte åtala honom, då läggs ju förundersökningen ner, sade Krister Pettersson till SVT Veckans brott.

Det är som den lysande författaren Lena Andersson konstaterade i SR:s ”Nordegren och Epstein” ett ”grovt tjänstefel av en statlig tjänsteman”.

Vad handlar då detta om? Jo följande. 

Det här blir vägen att lägga ner utredningen. En död man, den s.k.  Skandiamannen Stig Engström presenteras som mördare med indicier eller i bästa fall med bevis. Det sistnämnda är dock osannolikt. Engström har ingen möjlighet att försvara sig om det är han som kommer att pekas ut som mördare varför allehanda spekulationer kan vevas fram och tillbaka. Läs dessa dagars svenska media. En död man kan i Sverige inte åtalas varför man lägger ner Palme-utredningen. Hur lyder det gamla ordspråket? Vad är det som aldrig dör? Dom över död man.

Case closed!  Nothing gained! The truth is hidden forever!

Scam nr 10

Varför är Olof Palmes obduktionsprotokoll hemligstämplat? Det har knappast med hemligheter kring mordet och skadorna på kroppen att göra. Vad bar Olof Palme på som man vill dölja? Ja, det vet man men det skriver inte media om.

 

PS. Personligen ser jag sannolikheter för att det var Christer Pettersson som utförde mordet på Olof Palme. Lisbeth Palmes utpekande är trots allt svårt att bortse ifrån. För att övertygas om annat måste forensiskt hårda bevis fram.

 

 

 

 

 

 

 

PALMEMORDET – ÄN EN GÅNG I MEDIA!

29 maj 2018

Det är inte mycket jag är överens med Jan Guillou om, men det är jag om den journalistiska härdsmälta som bryter ut med jämna mellanrum när någon obskyr privatspanande journalist ”hittat” Olof Palmes mördare.

Spektaklet pågår just nu för femtielfte gången! Lika bisarrt och osannolikt varje gång!

Ett vet vi! Det är INTE Palmes mördare de skriver fejkad dramatik om just nu!

Mest sannolikt är att Palmes mördare fångades in dömdes i tingsrätten på Lisbeth Palmes utpekande men frikändes i hovrätten. Därav det nationella trauma som pågår med fåniga journalister som regissörer.

Lär man sig inte källkritik på de journalistiska utbildningarna?

Det enda som det tarvliga journalistiska spektaklet åstadkommer är att skandalisera en död man som inte kan försvara sig! Hur ser medias s.k. ansvar ut egentligen?

Finns det ingen självkritik?

UG OCH MORDET PÅ OLOF PALME!

28 februari 2018

Uppdrag Granskning (UG) har i en serie inslag kokat soppa på en spik med utgångspunkt i Hinsehäxan. Some witness!? Denna gång kring mordet på Olof Palme. Med glidningar, misstänkliggöranden, antydningar, guilt by association etc försöker man ifrågasätta det uppenbara. Christer Petterson mördade Olof Palme och pekades ut av Lisbeth Palme!
I likhet med den mångårige spaningsledaren Ölvebro, Leif Silbersky, Jan Guillou, m. fl. m. fl. anser jag att mordet är polisärt uppklarat. Att Christer Petterson dömdes i tingsrätten och frikändes i Hovrätten är en helt annan sak. Därmed bidragandes till det decennielånga traumat i Sverige och också skapandes utrymme för hela horder av privatspanare och teorier av allehanda slag. Här bidrar LGW Persson. När han tillfrågas vad han själv tror blir det liturgiska trossatser från hans nonsens maskin!

PALME-MORDET OCH LEIF GW PERSSON

27 mars 2015

För var gång som privatspanarna i Palme-mordet, Leif GW Persson inkluderad, lanserar någon ny teori om vem som mördade Palme blir jag allt mer övertygad om det galna i deras verksamhet. Det som kommer fram varefter om Christer Pettersson är att han erkänt mordet för bl. a. en trovärdig journalist och också agerat för att träffa Mårten Palme och erkänna mordet. Ett möte som aldrig blev av, Christer Pettersson avled innan. Det allra mesta som lanseras som nya teorier är ju också undersökt ett flertal gånger av Palme-gruppen. Skillnaden mellan de mest urspårade Palmespanarna och Leif GW Person är att han på bästa sändningstid kan framföra sina spekulationer utan att någon med grundlig insyn i utredningen kan motsäga spekulationerna. Underhållande är det möjligen men så sorgligt. Det bidrar bara till att ett nationellt trauma fortsätter! Ett trauma som skulle kunnat vara avgjort om inte en socialdemokratisk polischef Holmér klantat till det så in i vassen. Ytterligare påspätt av socialdemokratisk självtillräcklighet med privatspanare Ebbe Carlsson och ministrar. Christer Pettersson mördade Olof Palme det är många med insyn övertygade om inte minst tunga utredare i Palmegruppen, Lisbeth Palme (som ju pekade ut CP) och familjen m.fl.

Palmemordet och stolle teorier – Revisited!

05 mars 2011

Alla som lanserar andra mördare och mördarteorier än den frikände Christer Petterson har två viktiga saker gemensamt (förutom stolligheterna) nämligen att ta sig runt Lisbeth Palmes vittnesmål och Palme utredarnas uppfattningar!

Den första är självklart att Lisbeth Palme vid konfrontation ( även om den inte gjordes polisiärt helt korrekt ) har pekat ut mördaren. Både i tingsrätt, hovrätt och även sedermera har Lisbeth Palme vidhållit sitt tydliga och klara utpekande!

Oavsett om du lanserar polis/säkerhetstjänt, PKK, Sydafrika, Jugoslavien eller andra ”teorirer” så måste du underkänna detta vittnesmål. Det görs – har jag nu funnit – med den ena konstiga logiken eller detaljen efter den andra. Hon har ”velat få ett slut på det hela”, inte kunnat känna igen mördaren för att hon var traumatiserad, tagit fel person, inte sett rätt jacka, misstagit sig på ett vittne, egentligen inte sett mördaren, andra har inte sett mördaren etc, etc.

Faktum kvarstår; det bästa vittnet till mordet och mordförsöket har tydligt pekat ut mördaren i två rättegångar och även sedan! I varje annat historiskt mordfall hade det räckt! Det räcker också för min del! Men inte för de privatspanare och andra som leker mördarjakt och som kan alla detaljer men helt saknar metodträning och analytisk kunskap och därmed fastnar i detaljer men inte förmår bedöma helheten! Selektiv perception heter sådant och är en inte helt ovanlig företeelse bland oskolade och vetenskapligt otränade personer!

Instans nummer två som stollarna har att ta sig runt är att den riktiga Palmegruppen (nu pensionerad) betraktar mordet som ”polisiärt uppklarat”. Det är väl så långt de kan gå i sina utsagor eftersom mördaren är frikänd i rättsliga instanser! Det är den mest sakkunniga gruppen, därtill insatt i hela utredningen OCH tränade och skolade i spaning och analys (till skillnad då från ….).
För min del ett blytungt argument i alla avseenden!

Shakespeare låter kungen säga om Hamlet att ”det är galenskap men det är metod i galenskapen”. I fallet med privatspanarna är det inte ens metod i galenskapen!

Leif GW Persson och Palme mordet – fler stolle teorier!

23 februari 2011

Leif GW Persson brukar hävda att personer med avvikande eller underlig verklighetsuppfattning har ”råkat ut för att propparna gått”! Jag undrar efter den märkliga föreställningen på SvT igår (22.1.11) om detta inte också hänt med herr Persson själv.

Mordet på Olof Palme är uppklarat  – hävdar jag – men ingen mördare är dömd vilket inte är riktigt samma sak. Polisiärt är mordet uppklarat,  det anser också många i den gamla riktiga Palme-gruppen (inte Holmers stolligheter).  Efter att Christer Pettersson frikändes i hovrätten (i en underligt motiverad dom) kan naturligtvis ingen polis officiellt hävda att Christer Pettersson är mördaren!

Nu sällar sig Leif GW Persson till de privatspanande (och polis) stollarna som hävdat alla möjliga underliga teorier; polischefen Holmers PKK-spår, Sydafrikansk yrkesmördare, Jugoslaviska spår, Palme-familjen själv, polisspår av olika slag etc. Allt detta är noggrant granskat och avfärdat i dag!

För att hävda en konspiration av polis och säkerhetstjänst måste Leif GW underkänna inte minst Lisbeth Palmes tydliga och fortsatta utpekande av mördaren. Utan någon egentligt saklig grund har Leif GW i en TV-show skapat ännu ett konspirations spår. Det är naturligtvis i någon mening tjusigare med en konspiration (därför att det ofta är det vid politiska mord) än med en nergången knarkare och alkoholist som mördare.

Leif GW underkänner Lisbeth Palmes tydliga – och fortsatta – utpekande med att ”hon ville få ett slut på det hela” (citat). Det är välkänt att polisen klantade sig vid konfrontationen med Christer Pettersson men Lisbeth Palme har dock – trots allt – känt igen och pekat ut mördaren. Dessutom har sonen som var med på biografen känt igen Christer Pettersson tidigare under kvällen.

Leif GW hävdar dock att Lisbeth Palme tar miste och pekar ut fel person. Trots att hon SÅG mördaren lufsa iväg efter att ha skjutit Olof Palme och också påskjutit Lisbeth Palme – något hon dock inte är medveten om då!

I tingsrätten dömdes Christer Petterson för mordet, i stor utsträckning på Lisbeth Palmes vittnesmål. I hovrätten frikändes han efter en – i mångas ögon – avvikande bevisvärdering.Två vittnesexperter vittnade. Den första hävdade kort att Lisbeth Palme kan ta miste och den andra att hon är trovärdig. Hovrätten gick på det första vittnesmålet! Bevisen värderades var för sig utan att någon samlad värdering gjordes. Högsta Domstolen nekande sedan prövningstillstånd!  I inget annat rättsfall i svensk kriminalhistoria hade en mördare gått fri efter ett sådant utpekande!

Leif GW Persson är ute och cyklar med sin ”nya” konspirationsteori med poliser och säkerhetstjänst som mördare utan att ha någon annan grund än att mordet inte stämmer med den gängse bilden av politisk mord (den är dock magnifik i den meningen att den slår det mesta i fantasteri!).  Han tvingas också till att helt underkänna det viktiga  (för att inte säga avgörande) vittnesmålet om mördaren från Lisbeth Palme! Den i mångt och mycket briljante, intelligente och kunnige polisprofessorn har här helt enkelt fel. Ofta är han mycket se- och hörvärd men denna gång kändes det sorgligt. Varför fortsätta med detta spekulerande spektakel när mordet är klart och löst? Att polis och åklagare måste fortsätta är i sig givet eftersom Christer Pettersson faktiskt frikändes i hovrätten.

Detta är ett verkligt dilemma! Om man är frikänd efter rättegång – i detta fall i alla instanser utom tingsrätt – så är man juridiskt oskyldig!!!

I detta fall innebär det att mördaren gått fri – numera avliden – och att traumat hos polis och åklagare måste fortsätta. Vi andra behöver dock inte låna vårt kunnande och intelligens till att spä på förvirringen och idiot spekulationerna. Eller hur Leif GW Persson?


%d bloggare gillar detta: