Archive for the ‘Saab’ Category

NEMESIS SAAB

27 juni 2011

Hämndens gudinna jagar Saab! Jag vet inte om Saab överlever i 6 timmar, 6 dagar, 6 veckor, 6 månader eller kanske längre men Saab kommer på sikt inte att överleva som bilföretag.

Problemet är inte den kortsiktiga likviditeten utan att man inte säljer bilar! Och inte heller gjort det på många år! Det är Saabs nemesis!

Alla tvår sina händer just nu eftersom igen vill bli sittande med Svarte Petter och anklagas för att ha stjälpt Saab. Min gissning är därför att If Metall inte i fallet Saab kommer att kräva företaget i konkurs! I vilket annat fall som helst skulle detta ha skett om lönerna inte betalades ut! När nya Saab 9:4x presenterades fick den lysande recensioner! ”Bästa Saaben någonsin!” Något annat hade jag inte heller trott.

Jag läser det mesta i pressen om Saab. Det är intressant att läsa – Katrine Kielos (AB) och andra – skribenters tungfota klunsande i produktionsekonomins träskmarker. Regeringen gör för lite, hävdas det! Oklart vad de skall göra. EIB är för långsamma hävdas det! Men att skicka in pengar i ett företag som inte kan överleva på sikt är väl kapitalförstöring? Kinesiska bilköp på 1000 bilar presenteras som jätteköp som kan rädda Saab. I själva verket är 1000 bilar t.o.m för ett litet företag som Volvo endast en dryg dagsproduktion. Jämfört med exempelvis Toyota är det en droppe. Just nu presenteras att kinesiska företag köper ytterligare 600 bilar och betalar direkt. De ger pengar till denna månads löner! Ingen ställer frågan hur nästa månads lön och underleverantörer skall betalas! Nya brandkårsinsatser av Muller? Facken på Saab är nöjda! Oklart över vad!

Ingen räknar på – även om superoptimisten Muller skaka fram mer kortsiktigt likviditetskapital – hur Saab på sikt skall överleva. Det som behövs är inte 800 miljoner eller 1 miljard utan sannolikt 10 – 20 miljarder för att ta fram nya modeller, nya produktionsverktyg och marknadsföra bilarna.

Varför säljer Saab inte tillräckligt med bilar och har inte gjort det på 20 år med undantag för två enstaka år ? Fel på konsumenterna? Fel på produkten i förhållande till priset? Otillräcklig marknadsföring? Jag noterar med stort intresse att Leif Pagrotsky med osviklig känsla för vad som går hem i media ny förvärvat en ny Saab och också meddelat media detta! Det kanske räddar Saab på superkort sikt!

I varje annat fall hade man lagt ner olönsam produktion och styrt över produktionsresurserna till annan lönsam produktion, därmed även lönsam nationalekonomiskt! Men, vad är det för ”magi” med Saab som gör att det – mycket smärtsamma – beslutet inte tas utan att denna utdragna dödskamp fortsätter.

Kanske klarar sig Saab nu ytterligare en månad kanske sex månader, men Saab är dödsdömt och kommer inte att överleva som självständig biltillverkare. Kanske varumärket kan förvärvas av något företag! That´s it!

Saab – survival of a not fitted!

16 maj 2011

Det är mer än ett år sedan jag skrev den första bloggen om Saab. Mycket har hänt sedan dess men egentligen ingenting som förändrar det strukturella problemet!

Saabs problem är inte att media skriver kritiskt och kanske också negativt om försöken att rädda Saab! Det är faktiskt medias roll att granska och ta fram sidor i en fråga som vi mediakonsumenter inte kan plocka fram på egen hand! Jag kan ändock förstå psykologin i de anställdas frustration som sedan riktas mot media! Men fel är det!

Saabs problem är inte att kinesiska bilproducenter backar ur eller inte får gehör för en ägaraffär! En sådan måste alltid bygga på sund ekonomi, dvs en vettig avkastning på investeringen!

Saabs problem är inte att underleverantörer vill ha betalt och inte kan agera bank åt Saab! De har en egen ekonomi med anställda att värna om. Så fungerar en vettig marknadsekonomi!

Saabs problem är inte att finansiering på kort och medellång sikt är svajig för att inte säga svag. Inte heller att kassaflödet är dåligt, det är endast en konsekvens av grundproblemet! Problemet är inte heller att regeringen inte griper in eller att EIB tar tid på sig för beslut.

Alla dessa ”förklaringar” har det gemensamt i Saab vännernas och de anställdas ögon att de tjänar som grund för en moder variant på ”dolkstötslegenden”. Det är alltid någon annans fel att det inte går vägen! De andra stöter till och med aktivt dolken i ryggen på Saab!

Jag känner samtidigt sympati och beundran för ordförande Muller som med stor optimism fortsätter att kämpa för Saabs överlevnad.

Vilket är då Saabs strukturella problem? Problemet HAR VARIT och fortsätter att VARA att Saab marknadsför och säljer alldeles för få bilar. Saab har förutom två år nästan alltid sålt för få bilar för att få till stånd en lönsam produktion och försäljning. Idag är det värre – eller snarare färre – än någonsin! En inte alltför djärv prognos är att Saab kommer ATT FORTSÄTTA att sälja för få bilar! Det är det strukturella problemet!

Jag tillhör dem som naturligtvis hoppas att Saab skall överleva som tillverkare ( av avancerade och högklassiga ) bilar! Men, jag tror det inte och har egentligen inte gjort det de senaste 18 månaderna.

Jag önskar lite mer av denna självklara strukturella analys i media och på annat håll när olika orsaker till Saabs problem analyseras och ventileras!

Saab revisited II

25 januari 2010

Huruvida Spyker kan komma att förvärva Saab av GM är svårbedömt just nu. Den information vi har idag grundar sig på läsning av affärssidorna i vår seriösa press. Affärsplanens innehåll är ett exempel på information som journalisterna inte lyckats gräva fram. Den är ändock helt avgörande för om Saab kan räddas.

Vi vet att Spyker som bolag inte klarar av denna affär. Därvid liknar Spyker på ett oroväckande sätt Koenigsegg. Enligt mediauppgifter har Spyker lyckats hitta finansiärer till köpeskillingen. Vilka de är vet vi inte.

Enligt uppgift skall GM vara nöjd med det bud på 3,6 miljarder kronor som Spyker lagt. I detta lär också ingå en stor del i form av preferensaktier i Spyker. Om så är fallet ”lånar” GM själv ut pengar till Spyker. Huruvida den uppgiften är riktig vet vi inte!

Sedan återstår att EIB beviljar ett lån på 4,2 miljarder kronor som också skall garanteras av oss skattebetalare via ett regeringsbeslut.

Så långt är allt gott och väl även om det är osäkra faktauppgifter.

Den avgörande frågan är dock fortfarande hur Spyker skall klara att finansiera produktion, utveckling och marknadsetablering av Saab i fortsättningen. Uppgifter kring detta finns sannolikt i affärsplanen och den känner vi inte innehållet i.

Vi kan historiskt se att Saab närmat sig break even eller vinst vid nivåer på 100 000 sålda bilar. Idag är man under 30 000 sålda bilar. Hur skall man ta sig till lönsamma nivåer; hur lång tid tar det och vem skall finansiera det? Klarar Spyker detta på längre sikt (2-5 år)?

Om vi antar att Spyker klarar att förvärva Saab kan man ändock ställa frågan om Saab finns kvar om fem år! Som framgår av mina inlägg i denna affär är jag mycket skeptisk till Saabs framtid om inte någon helt ny och okonventionell lösning hittas. Det passar väl i så fall väl med en litet udda och okonventionellt bilmärke – Saab.

Saab-affären revisited!

08 januari 2010

Fortsätter att fascineras av hur Saab affären hanteras av media och olika grupper inte minst facken.

Den ena linjen är en variant på dolkstötslegenden. GM har en gång i tiden köpt Saab för att dränera Saab på allt av tekniskt värde för att sedan lägga ner Saab. Saab har sålunda – lyder tesen – skänkt GM massor av teknik men inte fått något igen. Att GM under de 20 de varit ägare varje år utom 2 skickat in ett antal miljarder kronor för att täcka förlusterna glöms bort.

Den andra linjen handlar om Saabs överlägsna tekniska kunnande. Vissa innovationer har de varit första med. Att installera ett turbo aggregat i en en standardbil var Saab först med. Den blev också under några år kultbil. Tyvärr lyckades inte Saab profitera marknadsmässigt på detta. Alla andra bilar har senare infört tekniken i sina modeller.

Den tredje varianten handlar om att GM egentligen inte vill sälja Saab utan lägga ner den för att bli av med en konkurrent! Saab har tillverkat 100 000 bilar per år när det var som bäst. Det är vad de flesta stora bilmärken inklusive GM tillverkar på några veckor. Vadå konkurrent? Har Saab egentligen konkurrerat med någon annan än sig själv? Den senaste varianten av denna linje handlar om att GM vill bli av med Saab för att de nu har en elbil framme som kan konkurrera med GMs Volt. Saab har vad vi sett ingen elbil på marknaden idag medan flera stora konkurrenter har bilar ute på marknaden. Vadå konkurrera?

Under de 40 år man kan granska Saab har de generat vinst under i stort sett fem år! Fantastiskt att en produkt som inte tillräckligt många vill köpa överlevt så länge.

Många skriker högt om att regeringen bör gå in med mina skattepengar i Saab. Om nu inte ens Trollhättans kommun väljer Saab utan Opel som kommunens bilar i en nyligen genomförd upphandling kan man ju undra. De har uppenbarligen ansett att pris/kvalitet-bedömningen innebär att Opel är en bättre bil. Varför i all världen skall jag då behöva skicka in pengar i Saab enligt kommun/fack/politik?

Jag vet inte hur detta slutar. Ingen har dock presenterat offentligt någon analys av hur Saab skall lyckas hitta modeller som säljer i lönsam omfattning på marknaden. Så länge inte detta sker finns ingen finansiär att drömma fram. Joakim von Anka finns inte i verkligheten!
Personligen tror jag fortfarande att det hela kommer att sluta ned att Saab läggs ner! Det är bra! Att fortsätta som idag är förstörelse av kapital – finansiellt kapital, tekniskt kapital, kunskapskapital och inte minst realkapital. Gör något av dessa resurser som det finns en marknad för. Det gör det inte för Saab oavsett vilka myter man väljer att gömma sig bakom.

Saab

19 december 2009

Det har varit helt fascinerande att under dagen ta del av medias analyser av GM:s beslut att under ordnade former avveckla Saab.
Stora textmassor ägnas åt att leta syndabockar; ryska oligarker, Spyker, Koenigsegg, GM, regeringen m.fl.
Väldigt lite text har ägnats åt huvudorsaken till nedläggning och föregående årtiondens ekonomiska problem. Saab har inte lyckats tillverka bilar som attraherat marknaden och oss som bilköpare. Allt färre har köpt Saabs bilar! Det finns ingen finansiär som kan producera med sådana förutsättningar. Intressant är också att konstatera att de som skrikigt högst om att vi som skattebetalare skall gå in själva i sina privata val inte köpt och kört Saab!
En nedläggning har varit det givna slutet i nästan 1 år för den som velat se. Allt annat har varit att lura sig själv vilket kan vara förståeligt om man arbetar på Saab eller bor i Trollhättan.


%d bloggare gillar detta: