Archive for the ‘USA’ Category

VILKA ÄR ANSVARIGA FÖR SABOTAGET MOT NORDSTREAM 1 OCH 2?

30 september 2022

Vilka stater tjänar politiskt och ekonomiskt på att Nordstream 1 och 2 förstörts, eventuellt permanent? Vilka geo-poliska krafter kan vara ansvariga? Var hamnar man med rådet: Follow the money!

Källor, bland annat från säkerhetstjänsten Bundesdienst, till tyska Tagesspiegel hävdar att de skadade rören kan vara förstörda för alltid. ”Hålen som explosionerna har orsakat verkar vara så stora att de kanske inte kan repareras”. Om de inte snabbt tätas kommer saltvattnet som flödar in i dem att orsaka grav korrosion.

Talespersoner och experter till den tyska regeringen är övertygade om att sprängningarna har genomförts av en statlig aktör! Bara statliga aktörer har förmåga och kapacitet att genomföra denna typ av attentatenligt tysk uppfattning. Motivet/motiven är dock oklara. 

Jag delar båda dessa bedömningar. Ledningarna är sannolikt permanent förstörda och det är en eller flera statliga aktörer som är ansvariga

Misstänkt nr 1

Misstankarna om vem som är ansvarig för sabotaget riktas från flera håll mot Ryssland, men den ryska administrationen avfärdar misstankarna. Ukraina och flera allierade anklagar Ryssland för att ligga bakom attentaten och hävdar att den ryska ledningen vill förvärra Europas energikris och ”väcka panik före vintern”. I Ukrainas fall kan det handla om att peka finger åt annat håll än de verkligt skyldiga.

Kremls talesman Dmitrij Peskov avfärdar anklagelserna som ”förutsägbart dumma och absurda” och den ryska Åklagarmyndigheten kommer att utreda sabotaget som ett brottmål gällande internationell terrorism.

Jag är övertygad om att Ryssland i just denna fråga är sanningsenliga. De har inget att vinna bara att förlora. Att Ukraina och Zelenski som megafoner för Biden och CIA pekar på Ryssland bidrar bara till att öka misstanken att Biden-administration via CIA är de ansvariga för attentatet.

Det är osannolikt att rysk underrättelsetjänst på president Vladimir Putins order sprängt ledningarna Nordstream 1 och 2.  Ann Linde pekar snabbt och inlärt österut. En rysk sprängning av ledningarna vore en kapitalförstöring av Guds nåde. Ryska intressen äger och kontrollerar redan gaskranarna så varför spränga ledningarna och förstöra dem permanent? Ologiskt, to say the least! Ryssland skulle dessutom med sprängda ledningar ha avhänt sig möjligheten till politisk utpressning mot Tyskland och Europa. De satt tidigare med trumf på hand som nu är borta. I varje framtida förhandling om leveranser och priser kunde Ryssland besluta om: Gas på eller gas av eller gas delvis strypt! 

Dessutom, dessutom förvärras den ryska ekonomin av Vladimir Putins generella mobilisering som är en ”stor smäll” för rysk ekonomi, enligt finansprofessorn vid Madrids IE Business School Maxim Mironov.  ”Och det händer samtidigt som olje- och gasvinster börjar sina”.  Det gör det mindre sannolikt med en rysk sabotageattack emot egna Nordstream ledningarna.

Bonnier/Woldarskis organ DN hyser tvivel.

”Vem tjänar på att sabotera gasledningarna?”
”Det är inte självklart att Kreml har intresse av att förstöra sitt favoritprojekt”.  

Så mycket för fingrar som pekar österut typ Ann Linde, Anders Lindberg, AB. 

Misstänkt nr 2

Tyskland står redan innan sprängningarna inför stora aktuella och framtida energiproblem med nerstängd kärnkraft, kolkraft och utebliven rysk gas. De är öppna för utpressning från USA som redan idag har Tyskland helt och hållet ”by the balls”. De är osannolika som ansvariga aktörer för detta sabotage.

Misstänkt nr 3

Ukraina kan möjligen misstänkas för sprängningarna med hänvisning till att gas i framtiden alternativt skulle kunna levereras via Ukrainas gasledningar. Eller, så är sprängningarna av gasledningarna ett sätt för Zelinski och Ukrainas regim att för framtiden störa och förstöra Rysslands möjligheter till gasexport och gasinkomster. Hämndaktion är ett inte helt osannolikt motiv. Man kan spekulera i om Zelinski och Ukrainas statliga organ verkligen har politiskt mandat att agera på egen hand utan USA:s godkännande. President Zelinski och Ukrainas administration är styrda och beroende av USA, CIA och Biden familjen med Joe och Hunter Biden i spetsen. 

Misstänk nr 4

Joe Bidens seger i presidentvalet medförde ett upptrappat gaskrig. President Joe Biden är en hårdare motståndare till de ryska gasledningarna i Östersjön än t.o.m. tidigare presidenten Donald J Trump som kritiserade och varnade Angela Merkel för att göra sig beroende av rysk gas. USA vill att Europa köper amerikansk gas i stället. Det garanterar de sprängda gasledningarna med kommande brister och med gasleveranser från USA till stigande priser. 

 Joe Biden uttalade på en presskonferens i februari i år och det öppna hot:

Pres. Biden: ”If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.” 

Reporter: ”But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany’s control?” 

Biden: ”I promise you, we will be able to do that.

Även andra officiella representanter för den amerikanska administrationen under president Joe Biden har uttalat liknade hot.

Frågan är vidare om de amerikanska underrättelseorganens varningar till Europa om kommande sabotage emot Nordstream ledningarna flera veckor innan gör USA mindre eller mer misstänkta? Svaret är inte självklart om man tänker efter en stund. Det kan vara en false slag operation. Sådana har skett flera gånger under de senaste decennierna från USA:s sida med presidenterna Bush, Clinton och Obama.

Biden vill ha bort rysk gas för att USA skall leverera gas istället. Det innebär ett än starkare grepp över Tyskland som idag politiskt och delvis ekonomiskt är att betrakta som en vasallstat till USA. USA:s geo-politiska strategi är att göra Europa svagare och mer lyhörda för signaler från den amerikansk administrationen. Den strategin har blivit alltmer tydlig i ett par decennier. 

EU och USA är överens om ett nytt samarbete för att minska beroendet av rysk gas. USA:s president Joe Biden säger att det handlar om upp 15 miljarder kubikmeter flytande naturgas till Europa i år. Det gör dock inte Europa oberoende av rysk gas, det är mer är en dellösning, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

USA kommer att införa ett importförbud för rysk olja, naturgas och andra energikällor enligt president Joe Bidens uttalande på en pressträff häromdagen.”Kan ta steget när andra inte kan”. Beslutet skall enligt vissa källor ha tagits i samråd med allierade i Europa medan andra påpekar att USA ensidigt tagit detta beslut utan samråd med Europa. 

Reuters skriver att USA fram till nu har undvikit att införa sanktioner direkt mot rysk gas och olja då en sådan åtgärd riskerar att leda till ännu högre energipriser vilket skulle innebära att amerikanska företag får mer betalt för sina leveranser till Europa. Exakt samma inverkan på de långsiktiga marknadspriserna har sprängningen av Nordstream ledningarna.  De stora energibolagen tjänar än mer pengar på europeiska konsumenters och företags bekostnad.

Bloombergs skriver:

“The U.S. and the U.K. will impose a ban on imports of Russian energy Tuesday without the participation of European allies, according to people familiar with the matter. (OBS!)

The U.S. ban will include Russian oil, liquefied natural gas and coal, according to two people, who spoke on condition of anonymity. The decision was made in consultation with European allies, who rely more heavily than the U.S. on Russian energy, another person said”.  

Misstänkt nr 5

Min tes med den information som finns idag, är att sprängningarna av Nordstream ledningarna är en joint-operation av Israel genom Mossad och USA genomförd av CIA.  Israels judiska lobby i USA sitter på ett stort antal ministrar i Bidens kabinett och judiska organisationer i kongressen samt inte minst finansiellt mycket starka lobbyorganisationer som Jewish League. De utövar stor påverkan, för att inte använda ordet dominans, över kongressen och den amerikanska geo-poltiken. Man måste också vara medveten om att underrättelseorganisationerna i USA idag är infiltrerade på ledningsnivåer av demokrater införda av Clintonfamiljen och Barack Obama.

Israels uttalade beredskap att exportera gas till Europa presenterades i april i år, fem månader före sprängningen. Både Grekland, Cypern, Egypten, Turkiet och Kurdistan planeras ingå i gasleveranserna till Europa. Sprängningarna av Nordstream ledningarna garanterar ett långsiktigt behov av import av gas, dvs säkerställer att stora investeringar i gasledningar och nödvändig infrastruktur för export också kommer att betala sig. Skapa långsiktig brist och tjäna pengar på bristen.

Jerusalem Post skriver: “The European energy market is facing a substantial shortage following the Russia crisis,” Elharrar said. “Israel sees an opportunity and will take full advantage of it.”

Israel is preparing to step into the gap in Europe’s energy market left by sanctions on Russian natural gas as soon as this summer, according to Energy Minister Karin Elharrar.

Russia provides Europe with about 40% of its natural gas consumption per year – more than 150 billion cubic meters (BCM). Israel cannot entirely take Russia’s place, but eastern Mediterranean states can provide about 20 BCM annually, most of which would come from Israel. The US promised Europe 15-20 BCM of liquefied natural gas (LNG) following the Russia sanctions, and Qatar is expected to export 20-30 BCM to Europe.

“The question is what is the quickest and most cost-efficient method, and what is most beneficial to all those involved,” said the source. Elharrar and EU Commissioner for Energy Kadri Simson established a working group on energy, which Egypt will be joining as well. The working plan, based on an agreement between Elharrar and her Egyptian counterpart that has yet to be finalized, is for Israeli natural gas to go through Egypt’s plant for liquefaction and then exported to Europe.

One of those options is the long-discussed EastMed Pipeline, from Israel through Cyprus and Greece. The countries have signed agreements to advance the pipeline but have had trouble getting investments into a project that has been estimated to cost $6 billion. Lapid discussed the matter with his Greek and Cypriot counterparts in Athens last week, and Elharrar plans to meet with the countries’ energy ministers in Jerusalem this week.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has also expressed an interest in cooperating with Israel on natural gas, as part of the slowly warming ties between Ankara and Jerusalem, but no actual progress has been made on that front.

COLIN POWELL HYLLAS – FÖR VADÅ?

20 oktober 2021

Colin Powell hyllas efter sin död (i covid-19 trots fullvaccinerad) unisont i USA i liberala och vänsterliberala media inkl. FOX. Varför? För att han är framgångsrik svart, i enlighet med Black lives matter konceptet? Eller för vad? En som inte instämmer är Donald J Trump som påpekar Colin Powells många misstag.

Den allvarligaste av hans gärningar var dock inte ett misstag utan en medveten handling och lögn, om förekomsten av massförstörelsevapen i Irak under Saddam Hussein, framförd i UN på uppdrag av krigspresidenten George W Bush. Påståendet om att de fanns massförstörelsevapen i Irak under Saddam Hussein var falskt! De visste! Svenske Hans Blix hade med sin undersökningsdelegation entydigt och ostridigt påvisat att Saddam Hussein och Irak inte hade några massförstörelsevapen. Ändock tog Bush och Powell under ett lögnaktigt svepskäl beslutet att invadera Irak, avsätta Saddam Hussein och lägga landet i grus genom terrorbombningar. Denna gång dock utan svenskt flygstöd som i Libyen.

Irak var under Saddam Husein ett väl fungerande land, visserligen med hårt regemente men det är det enda som fungerar på arabiska muslimer med rötter i shia och sunni och traditionella klanstrukturer och klanvälden.

George W Bush med stöd av Colin Powell lade Irak i grus, aska, klanvälde och idag ett helt dysfunktionellt land. Resultatet blev fattigdom, sjunkande produktion och välfärd, klan- och maktstrider samt strida strömmar av migranter till bl. a Sverige.

Sverige får betala priset, eller snarare svenska skattebetalare fortsätter att betala priset för ondskans hantlangare George W Bush och Colin Powell och deras krigsbeslut emot ett oskyldigt land, Irak. 

USA:s MISSLYCKANDE I AFGHANISTAN

19 augusti 2021

Enligt beräkningar gjorda av Brown University US har invasionen, ockupationen och det totala misslyckandet i Afghanistan kostat amerikanska skattebetalare ofattbara 20 000 miljarder (20 000 000 000 000) kronor. En del av pengarna har enligt rapporter i amerikanska media överlämnats av CIA i väskor fulla med kontanter till korrumperade ledare som nu hyllas som kvinnors och flickors förkämpar (ja så länge mutpengar strömmade in från USA:s och Sveriges skattebetalare) och demokratiska krafter.

Det hela slutade med ett monumentalt misslyckande och en synlig katastrof i nivå med krigsförlusten i Vietnam mot lusfattiga men kommunistledda och motiverade risbönder. Denna gång outbildade muslimska talibaner! I Saigon flydde amerikanerna från ambassadens tak med svansen mellan benan. Detsamma hände i Kabul.

USA:s högste militär generalen Mark Milley hävdar att ”det fanns inget jag eller någon annan såg som tydde på kollapsen av armén och regeringen på 11 dagar”. Det handlade om ”vilja och ledarskap” enligt generalen, dvs brist på dylik. Frågan blir då: Varför saknades viljan? Den reguljära armén i Afghanistan överlämnade under en dryg vecka hela sin arsenal av moderna vapen till talibaner beväpnade med gamla ryska Kalasjnikovs.

Vad har CIA och övriga i underrättelseorganisationerna haft för sig. Har talibanerna övat, beväpnat och förberett sig helt i hemlighet. En prestation i sig, i så fall. Osannolikt!

Nu lär de internationella samfundet talibanerna hur demokrati i praktiken fungerar. Afghanistans valutareserv är spärrad för den nya afghanska regeringen liksom finansiella resurser som frysts av de förlorande USA. I Sverige kräver utrikesministern Ann Linde (hon kommer att bli herostratiskt beryktad för sin dumhet) att Afghanistan skall skriva in feminism i sin nya konstitution.

Vad jag inte begriper är att Sverige, USA och världssamfundet inte kan låta Afghanistan vara i fred att sköta sina egna affärer.  President Bush invaderade Afghanistan under parollen ”operation freedom” som hyllades av svenska politiker. Some freedom!  Om afghanerna väljer att leva med en muslimsk regim som tillämpar sharialagar, låt dem gör det. Jag ligger inte sömnlös om de inför hårt regemente. Det är sannolikt vad som krävs!  Det visar arabiska exempel! Den gamla sanningen är att ett folks befrielse måste vara dess eget verk.  Främmande bajonetter fungerar inte, inte ens om de är svenska socialdemokratiska bajonetter! Jag önskar inte fler, av USA och västvärlden inklusive Sverige, sönderslagna arabiska länder som Irak och Libyen, med dysfunktionella lågkognitiva människor som kommer i horder till Europa och Sverige för att leva på etniska svenskars skattepengar.

Både Irak och Libyen var före ”operation freedom” fungerande länder med fungerande regeringar och administration. Ja visst, hårt regemente! Men det är vad som krävs för att hålla dessa arabiska muslimer, med en genomsnittlig kognitiv förmåga runt 80, i schack och för att hålla klanerna hårt under tummen.

USA och västvärlden, med benäget flygstöd i Libyen från Sverige, bombade dessa länder till dysfunktion, klanvälde och grus och i Libyen en nu fungerande slavmarknad. Där kan du köpa en ung fräsch flicka eller pojke för runt 300 dollar att användas som du behagar. Skrivs det om detta i svenska media? Inte ett enda ord. Det var ju den av Norge utnämnde fredspristagaren Barack Obama, demokrat dessutom, som initierade, startade och genomförde förstörelsen och terrorbombning av Libyen. Sverige traskade patrull för fredspristagaren! Fy fan! Ingen i Sverige ställs till ansvar och döms för de besluten. Den segrande sidan skriver historien. Än en gång.

HUR SKALL MAN FÖRSTÅ TALIBANERNAS SNABBA ÖVERTAGANDE AV AFGHANISTAN?

15 augusti 2021

Förklaringen till talibanernas snabba övertagande av Afghanistan – snart återstår bara Kabul – kan sannolikt bara förklaras av att talibanerna folkligt stöd, i synnerhet på landsbygden. Den snabba militära offensiven över hela landet samt de snabba och många gånger helt oblodiga övertagandet av stora städer tyder på det. Guvernörer i flera stora städer har överlämnat städerna till talibanerna för att bespara den egna befolkningen skador, död och materiell förstörelse. Jag har svårt att hitta någon annan förklaring än att talibanerna har ett brett folkligt stöd. Talibankrigarna är som det förefaller sämre beväpnade än regimens militära styrkor. På bilder står talibankrigare i egna civila kläder med gamla ryska Kalasjnikovs som dock är tillförlitliga och effektiva samt föråldrade, i förhållande till dagens state of the art, raketgevär. De har inte heller vad man kan bedöma någon tyngre beväpning som pansar (men det har vi ingen säker information om ) eller flyg (det har bara USA och dess marionetter). Det har i västerländska media rapporterats att talibankrigarna i samband med övertagandet av de stora städerna har kommit över mängder med moderna vapen och ammunition som Kabul-regimens retirerande militära styrkor medvetet lämnat efter sig. Talibankrigarna är mer motiverade och övertygade om det rätta i den sak de slåss för. Till skillnad från marionettregeringens i Kabul militära styrkor som har anledning att fundera och undra över frågan varför de strider och i vems intresse. En korrumperad regering och förvaltning i Kabul? För USA? För Sverige?

Trots att den sittande regimen i Afghanistan har beväpnats och tränats militärt av USA och Sverige ger regimens militära styrkor och soldaterna upp utan strid och/eller förlorar snabbt och stort i strid.

Ilskan mot USA och USA:s marionetter i Kabul är uppenbarligen stor och djup i de breda befolkningslagren. På något annat sätt kan jag inte tolka det dramatiska händelseförloppet och det geografiskt snabba militära och politiska övertagandet. USA och deras internationella marionetter, där Sverige som vanligt ingår, har sått vind och får skörda storm.

Sverige deltog i den militära ockupationen av Afghanistan under de politisk korrekta svepskälen att skapa skolor för barn och skydd åt kvinnor. Sveriges politiska ledning och ledande militär är som vanligt inget annat än USA:s knähundar. Precis som i Libyen, där Sverige deltog med spaningsflyg i Fredspristagaren Barack Obamas folkmord på libyer och bombandet av ett rikt, stabilt och fungerande land till grus, kaos och klanvälde, med öppen slavhandel som en följd.

Jag har inga synpunkter på hur talibanernas kommer att styra landet om de vinner och inför sharialagar. Det är en fråga för det afghanska folket att välja styre, inte för Sverige och USA.

USA:s mördande militära soldater med benäget bistånd av Sverige – make no mistake about that – har uppenbarligen bara haft ett marginellt folkligt stöd. Hur många afghaner svensk militär dödat i Afghanistan är en hemlig uppgift. Några få svenskar har stupat. De tolkar som bistått Sverige i Afghanistan som det nu ojas över ses sannolikt i Afghanistan av befolkningen som landsförrädare som valde fiendens sida. Huruvida Sverige har moralisk plikt att ta hit dem kan jag inte bedöma. Sannolikt är det så! Jag ligger dock inte sömnlös över om talibanerna med folkligt stöd avrättar dem de ser som förrädare. Det tror jag att också vi i Sverige skulle göra med landsförrädare.

Ett folks befrielse måste vara dess eget verk,” det är en gammal sanning. ”Befrielse” på främmande länders bajonetter har aldrig fungerat! Det leder bara till ockupation, förtryck och hårdnande motstånd. Om folket i Afghanistan väljer talibanerna före andra politiska och sociala klaner och korrumperade maktcentra, så är det OK för min del. 

Det jag ännu säkrare på är att Sverige och Europa INTE skall ta emot en enda ytterligare afghansk migrant – kalla dem flyktingar om ni vill det gör ingen skillnad – för att försörjas av svenska skattebetalare. De är dysfunktionella – det har demonstrerats med stor tydlighet –  och klarar inte att anpassa sig och fungera i ett svenskt industriellt, ekonomiskt, politiskt och socialt avancerat samhälle. De har inga uppgifter och ingen vettig roll här. De ställer bara till oreda ekonomiskt, politiskt och socialt. Ett totalt stopp för afghansk migration till Europa och Sverige måste vara de politiska kravet nu!

HISTORY CHANNEL OCH VIASAT HISTORY – PROPAGANDACENTRALER

11 juli 2021

Det finns individer – jag har träffat dem – som ser History channel som sann redovisning av verklig historia. Dessutom ”tror” de på History channels berättelser om historiska aliens som varit här och byggt allt från pyramiderna till världens sju underverk.

History channel är desinformation med rent påhittade kausalförklaringar. Syftet och förklaringen till denna fake history är att vi skall bry våra hjärnor och fokusera hjärnspöken istället för att granska den verkliga verkligheten med dess ondska och globaliserade socialism. Det är ingen tillfällighet att CIA i USA och andra liknande lögncentraler nu publicerar s.k sanna ögonvittnesberättelser om oförklarliga fenomen som beskrivs som besök av UFO:s och aliens. Att det sker just nu har dock sin logiska och tydliga förklaring och bakgrund – nämligen att skifta fokus från kritik av maktklaner, globalister och medialögner.

Nu till de i History channel eviga lögnerna och programmen om WWII. I dessa inslag är det alltid amerikanska soldater som gör goda underverk, räddar världen och vinner WWII och tyskar, japaner och italienare är de onda.

I själva verket var de amerikanska soldaterna inte särskilt framstående som soldater till skillnad från den framstående amerikansk massteknologin och massproduktionen som också försåg Sovjetunionen med vapen, ammunition m.m. till deras erövringskrig mot det tappra finska folket. Trots denna hjälp till Stalins horder klarade Finland att behålla – till enorma kostnader i krigsskadestånd – sin självständighet. De har utgjort och utgör ett militärt skydd för Sverige mot kommunisterna i Sovjetunionen och Ryssland. Shermanstridsvagnen var dock inte särskilt bra (kallades av de egna stridsvagnsbesättningarna för Ronson-tändare för deras benägenhet att fatta eld vid träff, bensindrivna som de till en början var till skillnad från de ryska robusta dieseldrivna masstillverkade stridsvagnarna med amerikansk förebild). En Sherman som mötte en tysk Tiger var förlorad. Berättelserna är många från Normandie om hur en Tiger slog ut tiotals Shermans i ett slag.

Amerikanska soldater var varken i Tyskland eller i Vietnamn särskilt framstående. Inte ens by far! Både tyskar, kanadensare och finnar var bättre soldater under WWII. Så inte i propagandafilmer från Hollywood eller i History channel.

Tyskarna föraktade amerikaner men fruktade ryssarna. Amerikanerna var och är kända för att inte flytta sig ur fläcken utan flygunderstöd.

Skildringarna i History channel är 50 procent av tiden är vinklade och delvis falska med utelämnanden men med tydligt propagandistiskt syfte.

Terrorbombningarna av Tysklands civilbefolkning är ett exempel på vinkling och brist på kritisk distans. Bombpiloten Paul Tibbet började sin karriär med att bomba Rouen med civila fransmän som offer när han skulle förstöra en järnvägsknut. Inga problem för Paul Tibbet som bara lydde order.

Det var samme Paul Tibbet som sedan flög Enola Gay och utraderade Hiroshima med en atombomb med hundratusentals döda. Han ångrade sig aldrig och låg aldrig sömnlös. Han borde självfallet ställts inför krigsrätt som krigsförbrytare och brott mot mänskligheten. Men han lydde bara order från sina uppdragsgivare. Segraren skriver historien. Aldrig har det varit tydligare än i historien runt WWII. En annan som borde ställts inför rätta är Bomber Harris som började bomba bostadsområden i Tyskland för att tvinga tyskarna att kapitulera villkorslöst.

I Dresden i febr. 1945 skapades en eldstorm genom bombningar med brandbomber. Inga krigsrättegångar för det brottet mot mänskligheten.

När Ryssland gick med i kriget mot Japan var en seger bara någon månad bort, också enligt amerikanska historiker. Japan var berett att kapitulera men inte villkorslöst. Japanerna ville behålla kejsardömet. Men, nej det accepterades inte. Hiroshima terrorbombades liksom senare Nagasaki. Bland annat för att testa hur den nya bomben fungerade och visa inte minst Stalin vad man byggt. Det var vad det handlade om. Japan kapitulerade villkorslöst men fick ändock senare behålla kejsardömet. Kostnaderna i människoliv för den politiska insatsen från USA? Vad var det för typ av brott?

History Channel och Viasat History är propaganda kamoflerad som historia.

DET AMERIKANSKA PRESIDENTVALET.

06 februari 2021

DEN STORA UTRENSNINGEN AV KONSERVATIVA INLEDD

13 januari 2021

Pat Buchanan

Pat Buchanan är konservativ författare och kolumnist. Han är en av USA:s mest kända politiska kommentatorer och deltar regelbundet i radio och tv. Han har varit politisk rådgivare till tre republikanska presidenter; Richard Nixon, Gerald Ford och Ronald Reagan.

Artikeln hämtad från Fria Tider 13.1.2021.

IT-jättarnas mål är censur – att inskränka Donald Trumps förmåga att kommunicera med sina anhängare och sedan omintetgöra högerns möjligheter att kommunicera med varandra. Utrensningen applåderas samtidigt av personer som ser sig själva som yttrandefrihetskämpar, skriver Pat Buchanan.

Donald Trump har stapplat och fallit – och etablissemanget kommer inte att försumma detta sista tillfälle att trampa ihjäl både honom och hans rörelse.

Representanthusets talman Nancy Pelosi ställde på söndagen ett häpnadsväckande ultimatum: Antingen åberopar vicepresident Mike Pence och Trumps ministrar det tjugofemte tillägget, förklarar presidenten ”olämplig” för sitt ämbete och avsätter honom inom 24 timmar, eller så kommer Demokraterna i representanthuset att rösta för för att åter ställa presidenten inför riksrätt.

Eftersom senaten – som då skulle få ansvara för riksrätten och hålla i rättegången – inte sammanträder igen förrän den 19 januari, dagen innan Joe Biden svärs in, kan man fråga sig vad det är som pågår. Det hela framstår som absurt, som att skynda sig att hänga en man som ändå kommer att dö nästa dag.

Men så blint är hatet mot Donald Trump i Pelosis representanthus. Ledamoten James Clyburn från South Carolina föreslår att man avvaktar med att skicka ärendet till senaten i 100 dagar, för att på så sätt ge Biden en chans att få sina nomineringar till olika poster godkända, och därefter åtala och döma Trump som privat medborgare för anstiftan.

Vad skulle syftet vara med att åtala en president som sedan tre månader inte längre är president? Svaret är att en fällande dom skulle beröva Republikanerna rätten att välja om den man som kammat hem flest röster av alla i partiets historia. Demokraterna i representanthuset vill ha vetomakt över vilka personer som republikaner kan nominera. Och detta är samma gäng som aldrig upphör att orera om sin hängivenhet till ”demokratin”.

Vilka är då de specifikt angivna skälen för att åtala Donald Trump? Enligt det första utkastet till riksrättsresolutionen är brottsrubriceringen tydligen ”anstiftan till uppror”.

Men det Trump sade i sitt tal i National Mall på onsdagen var: ”Vi kommer att heja på modiga senatorer och kongressledamöter, och vi kommer förmodligen inte att heja så mycket på vissa av dem.” Trump tillade: ”Alla här kommer inom kort att marschera till Kapitolium för att fredligt och patriotiskt låta sina röster höras.”

Ingenstans i presidentens utspel fanns det någon uppmaning till våld, till att invadera kongressbyggnaden eller att engagera sig i den mobbrottslighet som ägde rum under Kapitoliums kupol på onsdagseftermiddagen. Men försöket att vanhedra och driva bort Trump från en post som han ändå kommer att lämna om drygt en vecka är bara en del av den allmänna utrensning som pågår av konservativa, republikaner och Trumpanhängare.

Twitter och Facebook – de sociala medier som Trump har använt för att kommunicera med cirka 80 miljoner följare – har stängt av presidentens privata konton. Apple, Amazon och Google har klippt banden till den sociala mediesajten Parler, som är populär bland konservativa.

IT-jättarnas mål är censur – att inskränka Trumps förmåga att kommunicera med sina anhängare och sedan omintetgöra högerns möjligheter att kommunicera med varandra.

Och detta applåderas av personer som ser sig själva som yttrandefrihetskämpar.

Nu kräver medier och kollegor till Josh Hawley och Ted Cruz att att de två senatorerna ska avgå. På vilken grund? Under Mike Pence uppräkning av elektorsrösterna vid sammanträdet den 6 januari krävde Cruz och Hawley en debatt om rösträkningen i Arizona och Pennsylvania. Det som de två senatorerna gjorde var inte bara tillåtet enligt stadgan, det stöddes dessutom av mer än 100 republikanska ledamöter i kammaren.

Nu har Cumulus Media, som driver över 400 radiostationer och har några av de mest populära konservativa radioprofilerna i USA i sin tjänst, varnat sina anställda för att de riskerar uppsägning om de påstår att Trump bestals på valsegern.

Vi ”kommer inte att tolerera några antydningar om att valet inte är över. Valet har avgjorts och det finns inga acceptabla alternativa ‘vägar'”, skriver Cumulus-chefen Brian Philips i ett internt pm. ”Om du bryter mot denna policy”, fortsätter Philips, ”kan du förvänta dig att omedelbart skiljas från företaget”.

Storföretag har börjat instruera sina politiska kampanjorganisationer att stoppa alla bidrag till republikanska politiker som stöder Trump. Och vissa av Trumps ministrar och anställda i Vita huset har övergivit honom. ”Räkna dina vänner när du ligger ned”, sade Richard Nixon.

Den 21 januari kommer Demokraterna att kontrollera senaten, representanthuset och Vita huset. IT-jättarna, storföretagen och de stora medierna kommer alla att vara ombord på skeppet.

De kommer dock att ledas av en president och en vicepresident som inte nått sina positioner på grund av att de fört en fantastisk kampanj eller kommit med lysande argument – utan för att amerikanerna röstade i större mängder än i något annat val i historien, 74 miljoner för Trump och 81 miljoner mot Trump.

När det gäller Republikanerna bör de följa Lyndon B. Johnsons råd för dåliga tider: ​​”Bara huka dig ner som en mula i en hagelstorm. Och låt den vilda vinden blåsa. Och så går solen upp igen i morgon bitti”. Om två år kommer pendeln återigen att svänga till höger, för den har nu ingen annanstans att ta vägen.

PAT BUCHANAN

Pat Buchanan är konservativ författare och kolumnist. Han är en av USA:s mest kända politiska kommentatorer och deltar regelbundet i radio och tv. Han har varit politisk rådgivare till tre republikanska presidenter; Richard Nixon, Gerald Ford och Ronald Reagan.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN I KAPITOLEUM?

09 januari 2021

Allt mer information, uppgifter och videofilmer om händelserna vid Kapitoleum sipprar nu ut i media i USA.Bland dem som tog sig i kongressbyggnaden kan man se personer med Stalinmärken, uppenbarligen Antifa-drägg som anslutit sig till demonstrationen i syfte att ställa till oreda. Kända Antifaaktivister har identifierats bland dem som var inne i byggnaden. Varför var de där och i vilket syfte?

Videofilmer visar hur polisen öppnar avspärrningar.

Allt är dessutom filmat. Av vem och i vilket syfte. Möjligen var det inte meningen att flera av ”stormarna” skulle igenkännas som vänsterextremister och att polisens medverkan inte skulle framgå.

Men svenska media som Wolodarski-DN och Aftonbladet förhåller sig helt okritiska och ylar i kapp med maktens hantlangare om hot mot demokratin, Donald J Trumps attack dessutom med tillägg av det vanliga narrativet med långgående slutsatser och ”varningar” gentemot svenska kritiker av makten.

Vad förbereds?Ett tydligt mönster börjar framträda. Det var en planerad operation av typ false flag operation.

Twitter stänger ner ett konto permanent av den sittande presidenten Donald J Trump med lösa påståenden om att hindrafortsatta attacker. Vad det visar är att dollarmiljardärerna i Silicon Valley, med herr Zuckerberg i spetsen, har vuxit samman med den djupa staten.

Här hemma ylar SvD i en rubrik om Trumps ”stormning” av kongressen. Lögner och vilseledande information som fastnar och betros av de okunniga och indoktrinerade.

VILKA VAR OCKUPATERNA PÅ KAPITOLEUM?

08 januari 2021

Information om vilka personerna som tog sig in i kongressbyggnaden börjar nu sippra ut (dock inte i svenska PK media som ylar med i kören, se ex. den vedervärdiga AB och den korrupta Wolodarski-DN). En känd AFA-aktivist är identifierad. En son till en judisk HD domare i New York beskrivs svepande som ”vit-makt-terrorist”. Personer med vikingahjälmar – notera detta, lätta att se och identifiera – sprang runt Kapitoleum innan ”stormningen” som inte var någon stormning. Bilder visar att polisen släppte in ”mobben” och hjälpte till att öppna. Både Washington Post, New York Post och New York Times har publicerat uppgifter som sätter narrativet ifråga och snarare pekar emot att det hela var ett ”riggat spektakel”. Självfallet för att maximalt misskreditera president Donald J Trump.

En provokation således och en false slag operation.

Nu ylas om hårdare tag mot maktklanernas kritiker i USA som i Sverige. Det var det detta handlade om. Se ex Lööfs och Morgan Johanssons överdrivet falska narrativ och inlägg! Låt oss inte förledas till att falla i den fällan. Notera också vilka liberaler och liberalkonservativa i bl.a. Bulletin som stämmer in i den ylande kören. Dessa figurer och publikationer vet vi nu var de hör hemma den dag skiten träffar fläkten på allvar! Förrädaren är farligare än fienden!

HAR NI FUNDERAT ÖVER DESSA IS/DAESH BIlDER?

18 december 2020
En bild som visar text, himmel, utomhus, transport

Automatiskt genererad beskrivning

Har du funderat över bilderna från IS/daesh i Irak och Syrien? De åker alltid i nya vita Toyota pickups.

Hur har de kommit över/köpt/fått dessa?

Jo, det skall jag berätta: Det är USA, med den av Norge utsedde Fredspristagaren till Nobels minne, Barack Obama som i ett tidigt skede inte bara försåg IS/daesh med dessa fordon utan också försåg dem med vapen och ammunition. Via stöd med vapen, ammunition och fordon till s.k. moderata grupper (proxy grupper till IS/daesh), vidare till Nusrafronten, al Qaida och slutligen till IS/daesh.

Där finns också svaret på varför man inte valde att skicka den amerikansk arméns Hummer. Den hade tydligt pekat på avsändaren. Vita toyoya pick ups är i det avseendet neutrala. De talar inte synligt om vem avsändaren är.

Varför och i vilket geo-politiskt syfte har Barack Obama valt att stödja krafterna IS/daesh som försökte slå sönder Syrien (på samma sätt som Irak och Libyen) och avsätta den lagligt valda Bashar al Assad? Vilken stat i regionen tjänade på detta?

Brittiska The Telegraph har, bland andra, skrivit om detta. Så vitt jag vet inga svenska media. Ett konkret exempel presenteras här:

”Ett stort bakslag för Amerika… den nya gruppen från Division 30 som kom ut i fält igår lämnar över alla vapen till Jabhat al-Nusra” skriver Abu Fahd al-Tunisi från Nusrafronten på Twitter och förtydligar: “De lämnade över en mycket stor mängd ammunition och medeltunga vapen och ett antal pick-ups”.

Enligt Abu Khattab al-Maqdisi, en annan medlem av Nusrafronten, har Division 30:s befäl, Anas Ibrahim Obaid, förklarat för Nusrafrontens ledare att han lurade amerikanerna eftersom de behövde vapen. Och enligt organisationen The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som övervakar militära rörelser i Syrien, ska 75 krigare ur Division 30 ha korsat gränsen från Turkiet in i Syrien i måndags, utrustade med 12 fyrhjulsdrivna fordon bestyckade med maskingevär och ammunition.

Länk: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html3319


%d bloggare gillar detta: