Archive for the ‘Nationalism, nationalstat’ Category

VART ÄR FÖRSVARET UNDER ÖB BYDEN PÅ VÄG?

01 augusti 2021

Det är en fråga som kan förefalla onödig eller till och med märklig. Försvaret till lands, sjöss och i luften är väl till för att försvara Sverige, svenskarna och den fria självständiga nationen under symbolerna nationalsången och den svenska fanan.

Men nej, så ser det inte ut idag. Den som tvivlar kan gå till SVD idag där försvaret har köpt hela första sidan för att tala om att det är HBTQI flaggan som är värd att försvara.

Dvs inte det historiskt och utvecklingsmässigt storartade svenska folket och den fantastiska svenska nationen utan en liten sexuellt pervers minoritet som marscherar och driver propaganda under det som kallas för ”regnbågsflaggan”.

Å andra sidan är de inte att förvåna med en PK ideologiskt tillsatt ÖB, Byden som är känd som ”transdansare”. Finns på nätet!

Håller vi på att få ett försvar som inte har vapnen riktade utåt mot ev. fiender i öst eller väst utan inåt mot det egna folket? Frågan kan förefalla dramatisk eller kanske till och med överdriven. Men tänk efter och se er omkring!

Vad skickar den köpta annonsen på SVD:s första sida för signaler? Udda minoriteter prioriteras uppenbarligen före folket, nationen, oberoendet och flaggan! Det som signaleras av annonsen skapar frågor och bidrar ytterst till sin funktion till att urholka och försvaga försvaret på samma sätt som polisen redan urholkats på riktiga poliser och försvagats genom feminisering och genusprioriteringar och numera blivit en organisation som inte klarar sina uppgifter när gangsters och muslimska gängkriminella tar över hela områden ”no go zones”.

Ett svenskt ”försvar” skapas nu, med feminisering, genusprioriteringar, identitetspolitik och pervers HBTQI inriktning, som kan utnyttjas till att vända vapnen emot det svenska folket, den dag folket inte längre finner sig i den socialistiskt totalitära utveckling Sverige är på väg i, med folkutbyte och islamisering som tydliga och allvarliga hotbilder.

Om ett sådant HBTQI-försvar skulle möta den fiende från öst vi alla vant oss vid så skulle det nuvarande försvaret inte möta feminiserade HBTQI soldater utan riktiga soldater i form av vältränade och beslutsamma män!

Det finns nu i den tidiga eftermiddagen bara ett sätt att ta sig ur den depressiva förstämning som annonsen försatt oss i:

Spela Jussi Björling!

”Land du välsignade”

Och

”Sverige fosterland”.

ÅTERINFÖRT DÖDSSTRAFF?

29 juli 2020

Tishko Ahmed är den irakiske asylmigranten (namn och härkomst nämns inte och ansiktet pixlas av SVT)  som begått ett bestialiskt kvinnomord. Styckade en flickas kropp. Gömde likdelarna men behöll helt makabert huvudet hemma i en väska! Flickan hade gjort slut med den irakiske asylmigranten Tishko Ahmed pga hans kvinnoförtryck.

Tishko Ahmed dömdes i tingsrätten till livstids fängelse. I praktiken och i genomsnitt är livstid lika med 16 år i fängelse.

Om han sitter minimum 16 år kommer han att ha kostat skattebetalarna drygt 20 miljoner kronor. Kostnaden för en giftinjektion och en begravning är några tusen kronor.

Närmare hälften av svenskarna vill återinföra dödsstraff för riktigt grova brott typ upprepade våldtäkter och pedofili samt mord.

Jag vill tillägga att min uppfattning är att det åtminstone borde vara dödsstraff för landsförräderi. Dödsstraff i fredstid avskaffades 1921 medan dödsstraff för ”krigsförräderi” avskaffades först 1973 av Olof Palme. År 1975 förbjöds dödsstraff i grundlagen.

Landsförrädarna Stig Bergling och Stig Wennerström som förorsakade Sverige enorma militära säkerhetsskador och stora kostnader för att reparera skadorna borde inte fått sluta med att fritt vandra omkring på våra gator! Wennerström dömdes till livstid men Olof Palme (alltid denna Palme) ändrade straffet till 20 år vilket i praktiken med lagen om villkorlig frigivning innebar att Stig Wennerström frigavs 1974 dvs 10 år i fängelse för grovt spioneri/landsförräderi. Ingen har officiellt kalkylerat och/eller angivit de samlade säkerhetsmässiga och pekuniära kostnaderna för Wennerströms landsförräderi!

En etnisk svensk har efter 40 års arbete i yrkeslivet lägre pension än muslimska migranter som inte arbetat en enda dag.

22 februari 2020

40 års arbete i yrkeslivet ger mindre pension än om du inte arbetat en enda dag, typ muslimska migranter som kommit till Sverige inte arbetat en enda dag och går in i pension.

 

Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar beräkningar gjorda av SPF Seniorerna.
För jämförelse med uppgifterna i artikeln: Garantipensionär med bostadstillägg
2020: 14 124 kronor i nettopension.
SENIOREN.SE
Över 40 år i ett slitsamt yrke ger lägre pension än grundskyddet för den som inte jobbat en enda dag. Det visar nya siffror från SPF Seniorerna.

OCKUPATION AV SVERIGE

30 december 2019

OM ett annat land, exempelvis Ryssland, skulle försöka sig på en ockupation av Sverige så skulle Sverige och den etniskt svenska befolkningen göra motstånd med vapen tillsammans med den samlade krigsmakten till sjöss, till lands och i luften. Vi skulle göra allt som stod i vår makt för att hindra en ockupation av främmande krafter. På samma sätt som vårt tappra broderfolk i Finland 1939-1944 under ledning av den lysande Gustaf Mannerheim satte stopp för Stalins försök att med kommunistiska soldater och amerikanska vapen erövra och ockupera i Finland.

Vad är det för politik Stefan Löfven och JÖK-regeringen i Fredrik Reinfeldts efterföljd bedrivit med stor medvetenhet och konsekvens? Vad är det för politisk ideologi som styrt deras beslut och agerande?

Det som pågår i Sverige sedan år 2000, är en smygockupation och ett folkutbyte genom den muslimska massmigrationen. Under 2000-talet har Sverige tagit emot närmare två miljoner dysfunktionella muslimska migranter. Bara från 2015 är den muslimska massmigrationen uppe i ca 1 miljon, anhöriginvandringen inkluderad. Den muslimska massmigrationen har varit och är systemförändrande ekonomiskt (skatter, offentlig finansieringen, arbetslöshet och hela stadsdelar bidragsberoende etc), socialt, kulturellt och politiskt. Migranterna  är i huvudsak dysfunktionella, lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta från MENA.

Med rådande demografiska förutsättningar och utgångspunkter (fortsatt migration, barnafödande i olika grupper etc) kommer migranterna i Sverige att vara i majoritet strax efter året 2050 med drygt 30 procent muslimer enligt PEW Research center. Det är den skrämmande framtiden för de etniska svenskarna. Svenskarna riskerar med dagens JÖK-politik att inom en halv mansålder vara en minoritet i det egna landet.

Så här illa är det redan idag:

Totalt antal personer ( 0 – 44 år)  2018: 5 684 271 personer.

Andel utrikes födda: 20,4 %
Andel inrikes födda till två utrikes födda föräldrar: 9%
Andel inrikes födda till en utrikes född förälder: 9,3 %
Andel inrikes födda till två inrikes födda föräldrar: 61 %

Allt fler beskriver det som händer med gängkriminalitet, dödsskjutningar, bilbränder och polisens oförmåga att möta migranternas våld som ett lågintensivt inbördeskrig som riskerar att kräva insatser av de militära styrkorna. Ett  exempel är tidigare koncernchefen för Scania Leif Östling i en intervju med Mikael Willgert på Swebb-TV.

Socialister av olika schattering och liberaler talar om flyktingar, flyktingmottagande, invandrare och humanism med ord som bidrar till att dölja vad som händer. De fungerar helt enkelt som nyttiga idioter till makten. Bakgrunden är att de har en ideologiskt betingad oförmåga att tränga bakom orden om flyktingmottagande o humanism och verkligen på djupet se, beskriva och analysera de grundläggande orsakerna nämligen den av globalisterna styrda massmigrationen till Sverige och Europa för att förstöra nationalstaten.

Flyktingar utgör enligt FN mindre än tre procent av den muslimska massmigrationen till Europa och Sverige. De flesta av de dysfunktionella muslimska migranterna från MENA är välfärdsmigranter. Utan att arbeta och bidraga får de del av de välfärds- och bidragssystem som det svenska folket byggt upp och finansierar med skatteinbetalningar under långa arbetsliv. Migranterna kommer till Sverige och lever gott på skattefinansierade bidrag. Alla kan se dem i våra köpcentrum och stadskärnor vandrande dagarna i ända med massor av ungar och varukassar vars varor du och jag betalar via skatten. Alldeles uppenbarligen utan att arbeta.  Bara på kort tid har två ministrar i Irak o Afghanistan avslöjats som levande på svenska bidrag trots flytt tillbaka till politisk aktivitet på hög nivå i sina egna länder.

Vi måste börja tala klarspråk om vart Sverige är på väg. Vi kan inte låta rökridåerna som socialister och liberaler levererar till svenska folket stå oemotsagda. Till och med i fria media frodas falska bilder om humanism, flyktingar och en ofarlig invandring.

Sverige är politiskt, ekonomiskt och socialt på väg att ockuperas av islamisterna, radikala och sekulära. Kolonisationen är tydlig med minareter, moskéer, klanvälden, sharialagar, anpassning av de svenska myndigheterna till islam och muslimerna, kriminalitet, våldtäkter, dödskjutningar, gängkrig med polisen etc. Detta måste få ett slut.

DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN FRÅN MENA MÅSTE UPPHÖRA OCH EN AKTIV ÅTERVANDRINGSPOLITIK INLEDAS. MIGRATIONSVERKET BÖR OMVANDLAS TILL ETT ÅTERVANDRINGSVERK.

It is av simple as that!

Den som inte inser att islam är en politisk religion med målet att erövra världen bör studera historien. Från Muhammed och fram till idag har muslimerna bedrivit flera hundra erövringskrig mot Europa. Delar av Spanien har varit erövrat av muslimerna. Muslimer har stått utanför Wiens portar. Serberna har i århundraden slagits mot muslimernas krig, mördande och våldtäkter. Detta historiska faktum är ingen tillfällighet. Ni bör läsa Koranen och haditherna (även om det är tung läsning) samt studera Muhammeds politiska verksamhet med krig, våldtäkter, pedofili och mördande. I Sverige idag sker den muslimska ockupationen genom ett långsamt folkutbyte initierat av Fredrik Reinfeldt och fortsatt av Stefan Löfven på globalisternas uppdrag för att förstöra nationalstaten och upprätta en totalitär världsregering. (Kolla upp: New World Order, Agenda 2030, Romklubben, Council for foreign relations, Bank for International Settlements, Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen m.fl)

FLYKTINGAR OCH INVANDRARE ÄR ORD SOM BIDRAR TILL ATT DÖLJA VAD DET EGENTLIGEN HANDLAR OM NÄMLIGEN ETT FOLKUTBYTE GENOM EN SMYGANDE ISLAMISTISK OCKUPATION AV SVERIGE.

 

 

Prime Minister Viktor Orbán’s letter to Kurz: Austria’s citizens support politics based on Christian values.

05 oktober 2019

October 1, 2019 1:03 PM

In a message Prime Minister Viktor Orbán congratulated Sebastian Kurz, Chairman of the Austrian People’s Party on the “convincing victory” achieved in the Austrian federal parliamentary elections.

“This result – which also amounts to a clear mandate of government for you and your party – clearly indicates once again that Austria’s citizens support the consistent line of politics which is based on Christian values and provides stability for them,” Mr Orbán wrote, adding that he sincerely hopes that they will be able to continue their cooperation based on these common values in the interest of enhancing the region’s competitiveness and creating a European Union built upon strong nations”.

“I wish you the very best with the coalition talks ahead of you,” the Hungarian Prime Minister wrote in conclusion.

Website of the Hungarian Government

https://www.kormany.hu/en

Trump i FN: ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”

25 september 2019

Publicerad 24 september 2019 på FRIA TIDER

Donald Trump fördömde kommunister och invandringsvurmare när han talade i FN på tisdagen. Det var ett tal som genomsyrades av nationalism.

Under tisdagen talade USA:s president Donald Trump inför FN:s generalförsamling i New York.

Det var ett tal som hyllade nationalism och fördömde globalism.

– Liksom mitt älskade land har varje nation representerad i denna sal en ärofylld historia, en kultur och ett arv som är värt att försvara och hylla och som ger oss vår enskilda potential och styrka. Den fria världen måste omfamna sitt nationella fundament. Inga försök får göras för att radera eller ersätta det, sade han.

Den amerikanska presidenten kritiserade massinvandring och uppmanade länder att skydda sina gränser och sitt folk.

– När man undergräver gränssäkerheten undergräver man mänskliga rättigheter och värdighet, sade Trump.

– Många länder här idag har stora utmaningar med okontrollerad invandring. Men var och en av er har den absoluta rätten att skydda era gränser. Och det gör naturligtvis mitt land också.

– Över hela denna fantastiska planet är sanningen öppen att beskåda. Om du vill ha frihet, var stolt över ditt land. Om du vill ha demokrati, håll fast vid din suveränitet. Och om du vill ha fred, älska ditt land. Kloka ledare sätter alltid sitt folk och sitt land först.

– Framtiden tillhör inte globalister utan framtiden tillhör patrioter. Framtiden tillhör suveräna och självständiga nationer, som skyddar sina medborgare, respekterar sina grannar och hedrar de egenskaper som gör varje land unikt, förklarade presidenten.

Han hade också ett meddelande till vänsteraktivister och invandringsvurmare.

– Socialism och kommunism handlar inte om rättvisa. Det handlar inte om jämlikhet. Det handlar inte om att lyfta de fattiga. Och det handlar verkligen inte om landets bästa. Socialism och kommunism handlar bara om en sak: makt för den härskande klassen.

– USA kommer aldrig bli socialistiskt. Socialism och kommunism har dödat 100 miljoner människor, påpekade han.

– I dag har jag ett meddelande till de öppna gränser-aktivister som sveper in sig själva i en retorik av social rättvisa: Er policy är inte rättvis, den är grym och ond.

 

ETT SVENSKT MANIFEST.

17 september 2019

 ”Framtiden tillhör inte globalister – den tillhör patrioter”. Donald J Trump

Den degenerativa sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen är strukturell. Det krävs därför grundläggande förändringar för att bryta den nedåtgående spiralen. Det finns ingen piecemeal engeenering, ingen muddling thru, ingen ingenjörskonst, inga liberala analyser och reformer som kan lösa problemen och föra in Sverige på rätt väg. Det har jag kommit att bli alltmer övertygad om. Det är därför jag i manifestet i korta satser försökt peka på vad som bör göras kommande 5 – 20 år.

Syftet är att peka ut de politiska beslut som måste tas för att rädda Sverige från det kaos och oordning som hotar idag och föra in utvecklingen på en positiv väg. Sverige måste bort från en klimatalarmistisk politik, en fortsatt ansvarslös massmigration och en helt misslyckad integration samt de antidemokratiska tendenser som JÖK-regeringen signalerat.

Svensk traditionell historisk nationalism skall vara överordnat mål för svensk politik, myndigheter och offentlig verksamhet. Sverige skall uttryckligen utvecklas som en suverän och självständig nationalstat för etniska svenskar. Den traditionella kärnfamiljen skall utgöra grunden för den svenska nationalismen och det skall genomsyra familjepolitiken i Sverige. Se artiklarna ”Från levande svensk historia till historielöshet, del 1 och del 2. På min blogg:  https://lennartwaara.com/category/svensk-historia/

Den etniskt svenska befolkningen

Familjebidragen för flera barn förstärks kraftigt. Sveriges befolkningsökning skall ske via etniska svenskar.

Framtagande av en svensk etnisk kulturell (litteratur, konst och musik) och historisk kanon. Slut med postmodernistisk och identitetspolitisk mångfald, genusflum och hbtq-propaganda. Pojkar skall uppfostras som pojkar och flickor som flickor.

Familjepolitiken inriktas på att i alla avseenden socialt, ekonomiskt och politiskt förstärka den traditionella kärnfamiljen.

Parlamentarismen, politiken och valen

Antalet riksdagsledamöter halveras.

Antalet civila tjänstemän och politiska tjänstemän i regeringskansliet halveras.

Partistödet till riksdagspartierna avskaffas helt. De politiska partierna får finansiera och driva sin partipolitiska verksamhet på medlemsavgifter, frivilligarbete och andra inkomstkällor.

Lobbyisterna skall registreras och deras möten med parlamentets ledamöter skall rapporteras och redovisas öppet.

En grundlig översyn av det parlamentariska systemets funktionssätt och valsystemets funktionssätt för att minska risken för valfusk. Ingen övergång till elektronisk röstning via internet. Bättre och säkrare hantering av valsedlar. Rösträknare och kontrollanter skall kontrolleras.

Migration och integration.

Ett omedelbart totalstopp – ett moratorium – för all invandring införs, asyl, flykting, anhörig etc.

En aktiv återvandringspolitik initieras omedelbart och riksdagen sätter ett kvantitativt mål för antalet muslimska migranter som skall återvandra per år.

Migrationsverket läggs ner helt och görs om till ett återvandringsverk med helt ny ledning och nyanställningar.

Minska bidragen till den majoritet migranter som inte arbetat/arbetar (pga. analfabetism, låg kompetens, låg utbildning, låg intelligens) utan lever och kan förväntas fortsatt leva på bidrag. Över en tre års period minskas bidragen till noll.

Europeisk arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft i bristyrken accepteras.

Allt tiggeri på offentliga plaster förbjuds med omedelbar verkan. Zigenare från Rumänien utvisas med omedelbar verkan

Slöjförbud införs på offentlig plats och i skolor, sjukhus offentliga serviceinrättningar och myndigheter.

Inga nya moskébyggen tillåts och det utreds hur de som redan byggts på sikt kan rivas.

Inga böneutrop eller minareter tillåts.

Tvångsgifte, månggifte, omskärelse, hedersvåld bestraffas och med automatisk utvisning ur landet.

Mångfald

Mångfaldsmålet som initierades av Olof Palme 1975 som mål för myndigheter, rikspolitik, universitet, skola etc. avskaffas helt.

Pridefestivaler och liknande sexuella evenemang bör inte tillåtas. Hbtq-propaganda riktad till ungdomar bör motarbetas och motverkas. Vilka partners och sexuella varianter personer föredrar och ägnar sig åt i sina sovrum betraktas som en privat fråga.

Frasen ”allas lika värde” avskaffas helt och ersätts med den korrekta målsättningen ”allas lika rätt till värdighet”.

Utrikespolitik

Ingen framtida anslutning till Euron.

Omedelbart utreda, planera och organisera ett utträde ur EU, en Swexit.

Sveriges utrikespolitik grundas på neutralitet och alliansfrihet. Inget framtida inträde i Nato.

Ingen mjuk- eller smyganslutning till NATO. Sveriges ekonomiska och handelssamarbete grundas i huvudsak på bilaterala handelsavtal.

Utträde ur globalistiska organisationer. Inga offentliga representanter eller politiker deltar på ex Bilderberggruppens möten. Vad de gör som privatpersoner är en annan sak. Deltagande registreras och offentliggörs. Registrering och offentliggörande av vilka svenska makthavare som delar i permanent eller på enskilda möten i följande organisationer: Bilderberggruppen

Trilaterala Kommissionen

Romklubben

International Bank for Settlements

Open Society

New World Order

Agenda 2030

Kraftigt minskat bidrag till FN och utträde ur flera av dess underorganisationer ex, UNRWA.

Halverat budgetanslag till SIDA. SIDA:s bidrag till obskyra länder i ex Afrika bör utredas och granskas. I samband med minskningen av biståndet görs en grundlig genomgång och utredning av SIDA. SIDA som myndighet halveras. En sådan översyn bör ske under övergripande ledning av Inga-Britt Ahlenius.

Grundlag och allmän lagstiftning

Kraftigare och mer genomgripande lagstiftning mot oligopol främst inom byggsektorn och banksektorn samt koncentrationen inom mediavärlden med några få dominerande ägare.

Lagen om hets mot folkgrupp avskaffas helt och hållet.

Yttrande- och föreningsfrihet utreds för att vidgas och stärkas ytterligare i grundlagen.

En Författningsdomstol tillsätts som granskar att regering och riksdag inte bryter mot grundlagen.

Pedofiler som återfaller skall kastreras och hålls under uppsikt med permanent fotboja.

Utvisning omedelbart och automatiskt av alla migranter som döms för brott med ett lagstiftat straffvärde över böter.

De som ansvarat för det katastrofala politiska beslutet om den ansvarslösa massmigrationen av främst muslimer från MENA utreds med inriktning på hur besluten togs och implementerades och hur övervältringen av kostnader på etniska svenskar och folkhushållet genomfördes utan att folket tillfrågats. 

Avpolitisering av den statliga förvaltningen och myndigheterna

Alla statliga verkschefer som är före detta politiker eller politruker avskedas och ersätts av chefer med avancerad kompetens inom respektive ansvarsområde. Fler verkschefer rekryteras från näringslivet. F.d. rikspolitiker exkluderas från högre statliga tjänster.

Politiker som avslutar sin politiska gärning i riksdag och regering återgår till sin tidigare yrkesverksamhet.

Tyngre politiska ämbeten bör tillsätts av personer som har gedigen yrkeserfarenhet på något område.

En utredning startas av vilka myndigheter som kan läggas ner. Målet är att minst en fjärdedel av alla myndigheter skall vara avvecklade inom en treårsperiod.

Ekonomi och Riksbanken

Riksbankens kontroll återgår till riksdagen. Riksbankens agerande under de gångna åren med negativ ränta måste utredas och ev. skevheter åtgärdas.

Slut på möjligheterna för de stora bankerna att öka penningmängden elektroniskt genom att öka kreditmängden.

Hur ett införande av plattskatt skall ske utreds med inriktning på ett genomförande inom en fem – tio års period.

Försvaret

Försvarets tre grenar fortsätter att förstärks och utvecklas rejält. Modernast tänkbara försvarsmateriel utvecklas och/eller upphandlas.

Flygvapnet fortsätter att tillsammans med Saab utveckla egna svenska flygplan.

Möjligheten att införa av nya förband utreds.

Militär närvaro i hela landet bör eftersträvas.

En ny ÖB rekryteras som lägger ner allt deltagande i Pride samt den genusinriktade rekrytering som nu pågår. Militär personal rekryteras på traditionella militära grunder och behov.

Polisen

 Polisen förstärks kontinuerligt personellt och med beväpning. Utbildningen förbättras ordentligt så att de som kommer ut klarar sina polisiära uppgifter. Lönen höjs avsevärt för att locka tillbaka sådana som slutat och rekrytera nya kompetenta poliser. Antalet kvinnliga poliser begränsas till en maxinivå.

SÄPO förstärks rejält och inriktas på att aktivt och polisärt löpåande kontrollera muslimer, islamistisk aktivitet och terroristhot.

De återvändande IS-mördare, terrorister, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som går lösa på våra gator – ca 150 /200 – interneras omedelbart, utreds grundligt och döms i domstol. Utvisas om det är möjligt. Möjligheten att avtjäna straffen i sina hemländer utreds. Möjligheten att ta ifrån dem svenska pass undersöks och i så fall skickas de omedelbart tillbaka till Syrien och Irak etc.

Media 

Tidningsstödet avskaffas. Tidningar av typ DN, SVD, Aftonbladet, Expressen får klara sig på marknaden utan skattefinansierat stöd.

SVT och SR görs omedelbart om till betalkanaler. Det skattefinansierade bidraget avskaffas helt.

Undersökning av vilka finansiella grupper som äger och kontroller media i Sverige. Resultatet publiceras offentligt.

Mindre privatägda landsortstidningar erhåller ett skattefinansierat statligt stöd för utgivning för att garantera lokal och regional medienärvaro.

Energi- och klimatpolitik

Pågående nedläggning av kärnkraftverk stoppas och kärnkraften byggs ut för att trygga en ren och säker elförsörjning. Sverige börjar exportera elkraft till länder som använder koleldade kraftverk.

Inriktningen bör vara att en av våra stora reglerade älvar skall kunna avregleras och öppnas för naturligt flöde på sikt

De skattefinansierade bidragen till vindkraft avskaffas helt.

Avskaffa det skattefinansierade bidraget till elbilar. De får överleva och utvecklas på samma marknadsmässiga förutsättningar som bensin- och dieselbilar. Gäller även s.k. ladd-hybrider.

Miljöarbetet i vid mening förstärks kraftigt med inriktning på mångfald i naturen.

Klimatalarmismen som överordnad politisk inriktning skrinläggs för riksdag, regering och offentliga myndigheter. All skattefinansierad ”forskning” med den inriktningen avskaffas omedelbart och används för forskning kring hur miljön i vid mening kan förbättras.

Universitet och forskning och skolan

”Forskning” med feministisk och genusinriktning fråntas all skattefinansierad forskarstöd.

Universiteten återförs från den marxistiska identitetspolitiken och postmodernistisk dekonstruktivismen till en rent vetenskaplig överordnad inriktning. I synnerhet samhällsvetenskaper och humaniora behöver genomgå en grundlig förändring. Det sker genom att riksdagen garanterar att rektorer till universiteten utses med fokus på vetenskaplig meritering.

Skolan lämnar helt den genus orienterade och transinriktade grunden om att kön är en social konstruktion och återgår till en tydlig pojke/flicka, man/kvinna inriktning. Den biologiska könsidentiteten förstärks som enda värdegrundade och ideologigrundande teori i skolan från förskolan och uppåt.

Landsbygden

Bensinskatten halveras (genom ett avdrag för redovisade körda mil med motsvarande belopp) för alla som är mantalsskrivna utanför våra 30 största städer.

Den offentliga servicen ute i landsbygden byggs ut kraftigt inkl. sjukvården så att det blir möjligt att bo och verka över hela Sverige. Ett skattefinansierat stöd skall kunna utgå till privata verksamheter i glesbygd som anses ingå i basservice som exempelvis bensinstationer, matvaruaffärer, bankkontor (staten kan via lagstiftning tvinga storbankerna att öppna små filialer även i glesbygden).

Investeringar i det svenska vägnätet över hela landet inkluderande både motorvägar och förbättringar av vägnätet på landsbygden och i glesbygden. Det inkluderar service för bilar i form av bensinstationer och verkstäder.

Fjällvärlden och samerna

Samernas nyttjanderätt till fjällen och de fjällnära skogarna för renskötsel och renbete garanteras.

Staten via länsstyrelserna markerar det statliga ägandet av marken i fjällen och de fjällnära skogarna. Länsstyrelsen ansvarar för att bevilja fiske och jakt i områdena. Det innebär att all exklusivitet för samerna i denna del avskaffas.

Nationellt och ekonomiskt viktiga intressen som exempelvis exploaterbara mineraltillgångar går automatiskt före samernas nyttjande till aktuellt markområde.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan återförs till sin karismatiska kristna fåra. Politiseringen av Svenska kyrkan avskaffas genom att de politiska valen till kyrkans beslutande församling avskaffas. En helt ny generation av karismatiska biskopar tillsätts på sikt.

Kommentera gärna texten och sprid den för vidare diskussion!

Lennart Waara

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt banker och företag samt finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUO VADIS SVERIGE?

25 juli 2019

Den dysfunktionella indoktrinerade flickan Greta föreslår att fackföreningarna skall gå i klimatstrejk. Det är utmärkt att hon framför förslaget eftersom det är så oerhört korkat. Kanske, kanske man kan hoppas att det får de svenska medborgarna att vakna och se vad klimatalarmisterna är på väg att ställa till med. Undergångs-Gretas förslag följer på Rockströms och Wijkmans totalitära förslag om en klimatkommissionär i EU som är överordnad allt annat! Kommer sannolikt att erhålla stöd i Wolodarski DN, i statstelevisionen och statsradion, i regeringens MP fraktion, etc. etc.

Det är snart dags för ett riktigt politiskt uppror emot JÖK-regering och deras stigfinnare och medlöpare på alla politiska områden, klimatalarmismen, den muslimska massmigrationen, mångkulturen, hbtq-propagandan, den pågående upplösningen av familjestrukturerna, radikalfeminismens hot mot uppväxande pojkar och slutligen hotet mot nationens självbestämmande.

Det behövs inget nytt naivt och patetiskt bensin-uppror som JÖK-regeringen redan från början struntade totalt i. Uppropets ansvariga förbjöd från början politiska kommentarer och slutsatser. Där dömde man sig från början till nederlag. Jämför de Gula västarna i Frankrike med en helt annan politisk medvetenhet från början! Hur skall man då tolka att mer än 600 000 svenskar skrev på uppropet? Vilket jag naturligtvis inte gjorde! Ett upprop om 12 kr/lit för bensin samlade massorna men inte totalitära klimatalarmister, Morgan Johanssons totalitära förslag om ändring av grundlagen och en muslimsk massmigration som hotar nationen politiskt, ekonomiskt och socialt. Vad drar man för slutsats?

Medborgarna i Sovjet och DDR (jag arbetade som organisationskonsult i dessa länder) visste att den politiska makten och media ljög systematiskt. I Sverige förefaller medborgarna vara så indoktrinerad av den politiska makten, statsapparaten media och statstelevisionen/statsradion att de inte ser hur lurade de är.

Vi har tyvärr inte nått botten i Sverige. Det måste uppenbarligen bli värre innan det vänder. Liberaler och vänsterliberaler fortsätter att i media diskutera med allvar och många ord pseudofrågor medan Sverige krackelerar allt mer.

Vakna upp och se er omkring i verkligheten!

SVERIGE SOM NATIONALSTAT FINNS INTE MER.

06 juni 2019

 

Jag publicerar här en text av Dan Eriksson från Det Fria Sverige och publicerad på Svegot Media. Den reser en viktig för att inte säga avgörande fråga för oss  med bäring på hur vi skall hantera debatten och agerandet tiden framöver.

Sverige som nationalstat finns inte mer

Av Dan Eriksson den 4 juni 2019. Svegot Media

När vi talar om Sverige, vad talar vi egentligen om då? Är det en plats på jorden? Är det en nationalstat med grundlag, konung, riksdag och regering? Dessa två saker, den fysiska platsen och nationalstaten, är nog det som de allra flesta tänker på när man nämner Sverige, men är det verkligen sant?

 Den plats som idag kallas Sverige, från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr och från vår östligaste punkt i Sundholmen till den västligaste i Stora drammens skär, är inte den samma som det som alltid kallats för Sverige. Istället har Sverige varit både större och mindre — under ganska lång tid hade Sveriges kärnland även en rund form bestående av Svealand, norra Götaland, södra Norrland och södra Finland.

Är Sverige en plats?

För våra förfäder var det inte alls självklart att tala om Sverige och även om Erik Segersäll brukar anses vara den första Sveakungen är det svårt att säga att han hade tillräckligt stor makt för att vara regent över hela riket. Vi var svear och götar, och ofta identifierade vi oss än mer lokalt — med vår släkt, vår by eller vår region. Som alltid med historia är det svårt att veta exakt, speciellt från tider då väldigt lite skrevs ned och bevarades för eftervärlden men också eftersom historieböckerna är så färgade av olika slags segrare och deras propaganda. Den svensknationalistiska vågen på 1800-talet, hur godhjärtad den än må ha varit och hur lätt den än är att romantisera, lär ha tryckt ned de regionala identiteterna till förmån för det svenska vid varje givet tillfälle.

Vilken plats som är Sverige har alltså alltid varit föränderligt, och kommer så vara även i framtiden.

Är Sverige en nationalstat?

När det gäller nationalstaten Sverige så finns den inte längre. Visst, det finns en svensk stat — men det finns ingen svensk nationalstat. En nationalstat definieras, och låt oss använda Bonniers lexikon för detta, som ”en geografiskt avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur”.

Så ser inte den svenska staten ut idag. Runt 25 procent av de boende i Sverige idag är inte svenskar — i de yngre åldersgrupperna är den här siffran ännu högre. Därmed har vi inte ”i stort sett samma härstamning”.

Samtidigt arbetar makten aktivt för att vi inte ska ha samma kultur genom förespråkande av den så kallade mångkulturen och upphöjandet av integration framför assimilation. Därmed har vi inte heller ”i stort sett samma kultur”.

När det gäller språket är det väl den starkaste faktorn som finns kvar, men även här börjar svenskan utmanas av flera andra språk hos snabbt växande minoritetsgrupper.

Intressant blir här också att ett parti som Sverigedemokraterna även de vill nedmontera den svenska nationalstaten genom att bortse från den svenska nationen, och precis som de andra globalisterna inte anser att de som bor i Sverige ska ha ”i stort sett samma härstamning”. Därmed finns inget parti i Sveriges riksdag som driver frågan om ett bevarande, eller återupprättande av, den svenska nationalstaten vilket måste räcka för att förklara att den inte längre heller finns.

Istället är svenskarna och den svenska nationen idag del av en annan stat, en som visserligen kallar sig Sverige och använder många av våra nationella symboler, men som inte representerar den svenska nationen utan är en del i en globalistisk världsordning som ämnar att skapa en ny människa, ”befriad” från den nationella tillhörigheten. Det går, även om en hel del nationalister kommer bli lite arga på mig nu, att se likheter mellan svensknationalismens vilja att på 1800-talet avregionalisera svenskarna med den globalistiska världsordningens vilja att avnationalisera alla jordens människor.

Men vad är då Sverige? Existerar det ens?

Det här blir en knivig fråga och en fråga som svenska nationalister kommer behöva brottas med för en lång tid framöver. Min förhoppning är att denna text kan sätta igång en diskussion som på allvar tar tag i de här frågorna, eftersom de är livsavgörande för vårt framtida rörelsebyggande och nationella överlevnadsstrategier.

Jag menar att Sverige och svenskheten till stor del är en idé och en vision skapad i en tid väldigt olik vår. Det är en idé grundad i ett gammalt nationalstatstänkande där det var helt naturligt att de som bodde inom ditt område biologiskt tillhörde samma folk som du själv och de som inte kom dit för att handla kom för att kriga och beslagta ditt land.

Så ser världen inte ut längre, på gott och på ont. Men vad vi än tycker om utvecklingen så är den en realitet och så väl vår politik som vår strategi måste alltid utgå ifrån verkligheten, inte ifrån fåfängt drömmande om fornstora dagar eller utopiska visioner uppdiktade av filosofer.

Världen har blivit mindre. Ja, självklart inte rent fysiskt men tack vare — eller på grund av om du är lagd åt det hållet — internet och lågprisflyg är det nu helt normalt att ha kontakt med folk från jordens alla världsdelar under en dag eller att kunna resa en långhelg till en spännande stad hundratals mil hemifrån.

Det finns de som skulle hävda att denna utveckling gör nationalismen obsolet, men jag skulle snarare hävda att det är tvärtom. Nationalismen i form av din etniska och nationella identitet är en trygghet i en värld där det främmande är så pass närvarande.

Nationalismen har under lång tid kopierat och upprepat tankar från en tid när vanliga människor inte ens hade telefoner. I dag har många tillgång till direktkontakt med människor från hela världen i sin ficka till knappt något kostnad alls. När nationalismen växte sig stark i slutet av 1800-talet och i början på1900-talet var en resa över Atlanten förunnat några få och svenskarna förknippade sommaren med helt andra saker än två veckor på Thailands stränder.

Kärnan i nationalismen, folkgemenskapen och nationell suveränitet, står orubblig oavsett tekniska landvinningar och krympande avstånd. Men stora, etniskt homogena nationalstater hör nog historien till. Vi skulle visserligen kunna beklaga detta, men det viktiga är inte att sörja det som varit utan att anpassa strategier och analyser efter våra nuvarande förutsättningar.

För även om den svenska identiteten är sprungen ur en tid väldigt olik vår så är den i högsta grad levande hos många människor i norra Europa. Men, den finns inte hos alla som delar vår härstamning — alla som rent biologiskt skulle kunna klassas som svenskar ser sig inte som svenskar och lägger inget som helst värde i den svenska identiteten. Är de då svenskar? Nej, det menar jag att de inte är.

Jag menar att svenskheten är en idé, en idé vi som nationalister värnar om. Den har en biologisk beståndsdel likväl som en kulturell beståndsdel, men framförallt är den en idé om en svensk gemenskap och strävan och delar man inte denna strävan och vill man inte vara en del av den gemenskapen, då är man heller inte svensk.

En nationalism för 2000-talet

Globaliseringen är ett faktum precis som den svenska nationalstatens död. Det må göra ont att konstatera, men det är viktigt att göra för att kunna finna lösningar och vägar framåt. Alldeles för ofta känns det som att svenska nationalister stångar huvudet blodigt mot en betongvägg istället för att försöka hitta vägar runt den eller ta fram borren. Ett sådant exempel är kravet på förbud mot folkblandning som man ibland ser från alla möjliga håll.

Om en svensk person vill skaffa barn och bilda familj med en person från ett annat folk så har den personen gjort ett aktivt val. Den personen sätter uppenbarligen inget, eller mycket litet värde i svenskheten. Menar man då att en stat här ska gå in och förbjuda den här personen från göra detta? Visst, ingen nationalist tycker att detta val är bra — men ska en människa tvingas på en svensk identitet och en nationalistisk världsåskådning eller är det något som ska växa fram organiskt ur ett folk?

Jag ser det snarare som att man då har sagt upp sin del i den svenska folkgemenskapen och väljer att inte längre vara en del av den svenska nationen. Ett val som människor måste ha — jag ser ingen anledning att tvinga på folk en identitet på grund av deras biologiska härstamning, det skulle leda till ett mycket otrevligt samhälle och knappast någon harmonisk folkgemenskap.

Istället för att stå och skrika ”folkförrädare” åt människor som väljer att inte längre tillhöra den svenska nationen (i den här kontexten ej att sammanblanda med staten eller landet) bör nationalismen vara konstruktiv och erbjuda alternativ. Nationen är inte statisk och är under ständig utveckling, och är den inte tillräckligt attraktiv kommer den heller inte vara intressant för det stora flertalet.

Som nationalister tror vi på nationen, alltså gemenskapen i det gemensamma ursprunget, kulturen och språket, men vi får aldrig sammanblanda detta med en blind lojalitet till vare sig stat eller land. Landet och staten är idag separerade från nationen och det är med den utgångspunkten vi kan utveckla strategier för en nationalism för 2000-talet.

Med den insikten är det självklart att engagera sig i det svenska folkets intresseförening, Det fria Sverige. Genom föreningens arbete (framförallt genom Svenskarnas hus) så får vi ett genomslag som man inte får på andra håll. Redan nu har vi börjat arbetet med att skapa ”våra egna platser” i det verkliga livet. Samtidigt, medan föreningen byggs upp runt om i landet, blir den till ett nav i en folkrörelse som med tiden kan komma att omfatta alla möjliga verksamheter (förutom ännu fler Svenskarnas hus).

Nationen Sverige är inte död, men den är en del av en fientlig stat och utan eget land. Vårt arbete måste därför handla om uppbyggnad av vår nation i första hand, sedan finna mark för nationen och slutligen forma en nationalstat på den marken. Det är vad jag anser vara en nationalism för 2000-talet och det är en uppgift som kommer ta en eller flera generationer att förverkliga. Det är alltså hög tid att sätta igång.

 

ÄR KRITIKEN MOT BILDERBERGGRUPPEN BARA RESULTAT AV KONSPIRATIONSTEORIER?

01 juni 2019

Läs Rockefellers uttalande från 1990-talet. Det är också anledningen till att det oroar när Stefan Löfven deltagit, när Annie Lööf deltagit, när Carl Bildt deltagit 14 gånger, när Magdalena Andersson deltagit, när Jan Björklund deltagit, när Ulf Kristersson nu deltar, när Johan Rockström nu deltar, etc etc. Så verkar och påverkar de globalistiska finansoligarkerna.

David Rockefellers yttrande vid ett av mötena på 1990-talet:

”Vi är tacksamma för Washington Post, New York Times Magazine och andra publikationer vars ledare deltog i vårt möte och respekterade löftet om diskretion under nästan 40 år. Det hade varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade blivit utsatta för ljuset av offentlig granskning under dessa år. Världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering. Supernationell suveränitet och världsbank är att föredra framför nationella statsregeringar”.


%d bloggare gillar detta: