Archive for the ‘DAGSKOMMENTAR’ Category

DAGSKOMMENTAR DEN 28 DECEMBER 2022.

28 december 2022

Två tredjedelar av väljare som svarar på opinionsundersökningar anser att M/KD/L regeringen gör ett dåligt eller mycket dåligt arbete.

Det har sakliga orsaker:

Utebliven sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare.

Utebliven sänkt skatt på ISK-sparandet.

Priset på bensin och diesel sänktes inte med 5 kronor vid pumpen. Det blev 14 öre.

Uteblivet högkostnadsskydd för elpriset.

Elstödet betalas inte ut i god tid före jul. Men kanske i februari.

Sverigedemokraterna (SD) och riksdagen är att gratulera till betydande kompetensförstärkning i frågor runt klimatalarm och svenskt elproduktionshaveri. Två kvinnor – surprise surprise – Jessica Stegrud och Elsa Widding tillför kunskap och kompetens i frågorna. De dominerar idag den intellektuella diskursen analytiskt och sakligt. Tänk er – det är en dröm, jag vet – att SVT bjuder in Elsa Widding att debattera med ”klimatjournalisten” Erica Bjerström eller agronomen Rockström. Intellektuell underhållning! Elsa Widding var som tjänsteman i Regeringskansliet den som kalkylerade och rapporterade att Maud Olofssons kommande köp av NOUN var en blivande ekonomisk katastrof för oss skattebetalare. Det var modigt med alla emot sig men hon hade och fick RÄTT! Ett Centerpartistiskt och Moderat (Reinfeldts och Borgs medverkan) misslyckande som kostat oss skattebetalare minst 200 miljarder skattekronor

Jag tar del av och läser uttalanden både för och emot möjligheten att återstarta Ringhals 1. Jag är samhällsvetare och ekonomhistoriker så jag kan inte bedöma den saken.

Varför inte tillsätta en liten expertgrupp av ingenjörer och kärnkraftsforskare, med tung erfarenhet av att uppföra och driva kärnkraftverk, att utreda saken på några månader. Det skall fokusera på frågorna, går det att återstarta Ringhals 1 och i så fall under vilka tekniska och kostnadsmässiga förutsättningar.

Endast djupt kompetenta tekniker, däremot inga politiska ekonomer (nationalekonomer), inga jurister och inga politiker i expertgruppen.

 

 

OM BENSINSKATTEN I M/SD-REGERINGENS FÖRSTA BUDGET

08 november 2022

I en debattartikel i DN idag skriver Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Carl B Hamilton (L) att de vill ”reformera de skatter … som bidragit till att driva upp de svenska …transportkostnaderna. I budgeten sänks därför skatten på drivmedel”.

Det är nödvändigt, to say the least! Men vad blev det i verkligheten?

För 6,8 miljarder skattepengar sänks skatten på drivmedel vid pump med 14 (fjorton) öre. 14 öre!!! Sverigedemokraterna devalverade vallöftet mest från 10 kronor till 14 öre! Snyggt jobbat Oscar vad du nu heter i efternamn.

Vi har från den 1 januari 2023 ”Svantessonpriser” på bensin och diesel. Fakta sparkar!

Make no mistake about that!

DAGSKOMMENTAR DEN 7 NOVEMBER OM ELISABETH ”14 ÖRE” SVANTESSON OCH DEMIMONDEN MARGAUX DIETZ.

07 november 2022

Elisabeth Svantesson utmanade folkhumorn redan i december 2021 när hon föreslog en skattesänkning på 50 öre på drivmedel för att pressade barnfamiljer på landsbygden skulle kunna överleva. Sedan kom valrörelsen och M m.fl. partier i den nuvarande regeringen inkl SD lovade kraftiga skattesänkningar på drivmedel.

Vad blev det i verkligheten? Det blev en enkrona. Dvs Elisabeth ”enkrona” Svantesson. Härsket valfläsk!

Men det är inte nog med detta. Efter prisindexjusteringar återstår 14 öre (enligt andra uppgifter 40 öre) i verklig skattesänkning den 1 januari 2023.

Dvs Elisabeth ”14 öre” Svantesson.

Vad arbetare, hantverkare och småföretagare på landsbygden säger om Elisabeth ”14 öre” Svantesson kan jag inte citera! Det riskerar att bli straffbart i tryck!

En demimond på Stureplan har visat sitt rätta jag. En blodig och berusad man filmades, förevisades den femårige sonen. Filmerna lades ut på nätet för alla att se och för att få likes. Men, istället för likes blev det en riktig backfire eftersom normal mänsklig medkänsla saknades enär ambulans och polis inte tillkallades. Demimonden visade bara obehaglig voyeurism och debil likgiltighet. Figuren i fråga ”arbetar” som s.k. ”influenser” vilket innebär att hon får bra betalt av modeföretag, kosmetikaföretag etc för att lura småflickor att köpa de produkter hon promotar.

Nu har hon i ett slag förlorat alla dessa lukrativa uppdrag. Dock, det är inte ett tillräckligt straff. Vi borde återinföra skampåle på torget för figurer som denna.

Enom till varning och androm till varnagel!

DAGSKOMMENTAR DEN 2 NOVEMBER OCH LÖFTET OM ETT HÖGKOSTNADSSKYDD EMOT RUSANDE ELPRISER ÄR BRUTET.

02 november 2022

JIMMY ÅKESSON OCH ULF KRISTERSSON lovade före valet att ett högkostnadsskydd skulle finnas den 1 november. Lite slack kan vi bevilja dem. Vi har därför väntat till den 2 november innan vi kritiserar bristen på åtgärder emot de extremt höga elpriser som kan förväntas i vinter.

Vad värre är än förseningen, det föreligger inte ens ett förslag om införande av ett högkostnadsskydd. Vad sysslar partiledarna med? för Är inte rejält sänkt skatt på drivmedel och ett högkostnadsskydd emot rusande elpriser de viktigaste åtgärder regeringen kan vidtaga för att skydda vanliga svenska familjer?  

Sänkt skatt på drivmedel blev ”enkronan” från 1 januari 2023 som utmanar folkhumorn. ”Elisabeth 50-öringen Svantesson” har blivit ”Elisabeth enkronan Svantesson”. Sänkningen av reduktionsplikten blev en utredning till 2024. Blir högkostnadsskyddet också av typ ”det bidde en tumme”.

Ändock finns pengarna för ett högkostnadsskydd hos Svenska kraftnät som tar in enorma belopp via de extremt höga kapacitetsavgifterna.

En liten del av Svenska kraftnäts pengar borde dessutom gå till ett stipendium till Elisabeth Svantesson, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson för förkovran i hur vanliga svenska familjer på landsbygden har det varje dag, med rusande elpriser, expropriativa drivmedelspriser, stigande räntor och stigande matpriser, långt från korrupta maktkorridorer i riskdag och regering. Där fylkas runt partiledarna extremt högavlönade politruker och politiska tjänstemän som inte heller de har en susning hur det ser ut för vanligt folk.

DAGSKOMMENTAR DEN 1 NOVEMBER 2022

01 november 2022

Jag har redan på annat håll kommenterat att sockerbergets snokbok har horder av unga debila censorer som begränsar yttrandefriheten under lagar de med orwellskt språk kallar ”community rules”. Vi ser fram emot den dag någon, likt händelsekedjan vid Elon Musks övertagande av Twitter, omedelbart med vakter ledsagar VD och hans totalitära entourage ut ur byggnaden. Härmed nomineras Elon Musk för den åtgärden till Nobels Fredspris.

Elon Musk lämnar därmed ett väsentligt bidrag till värnandet av yttrandefriheten. Efter övertagandet skrev Musk på Twitter ”Fågeln är befriad”, refererande till logotypen en blå fågel. 

Men EU-kommissionären – diktatorn är väl korrektare benämning – Thierry Breton var hävdar en totalitär ståndpunkt nämligen att ”total yttrandefrihet inte gäller inom unionens gränser”. True story! Gå själv till källorna och kontroller att han faktiskt hävdar en sådan DDR uppfattning. ”I Europa flyger fågeln enligt EU:s regler” säger han och refererar till Digital Services Act (DSA) en EU-lag som om – worst comes to worst – börjar gälla 2023. Lagen innebär att EU:s kontroll över vad som publiceras på internet ökar dramatiskt. Allt som är lagligt offline också bör vara lagligt online! Det är en självklar demokratisk ståndpunkt utifrån tryck- och yttrandefriheten. Men det håller inte diktatorn och EU-kommissionären Thierry Breton med om.

Svenska kyrkans ”ärkebiskop” Antje Jackelén var i söndags föremål för ”stavnedläggning” (det var på tiden att vi blev av med den muslimkramaren med valspråket från islam ”Gud är större”) som det heter när en ärkebiskop avgår. Kritikerna i svenska kyrkan kallar händelserna en ”avstavning” alluderande på avkragning när en präst fråntas sitt prästämbete. Antje jackelén borde självfallet också avkragas, eftersom hon utgjort ett hot mot varje kristen svensk!

Antje Jackelén får mig osökt att tänka på den djupa gamla fabeln om djävulens bästa trick.

Djävulens bästa trick var när han lurade i folk i gemen att han inte finns. Djävulens näst bästa trick var att klä sig i prästkappa.

Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus (som jag haft en mejldiskussion med om migrationen) är blivande ärkebiskop och läser Tidöavtalet som fan läser Bibeln. Han har fräckheten att kalla Jimmy Åkesson ”antikrist” efter att han själv tjänat under Antje Jackeléns religiösa ondska och DDR-totalitära regim. Antje Jackelén har styrt Svenska kyrkans verksamhet och organisation gentemot svenskar och kristna utifrån en grund i hennes totala knäfall inför den medeltida politiska krigsreligionen islam. Glöm inte att hennes valspråk var islams ”Gud är större” (Allahu Akbar på arabiska).

SD-M-regeringen skämmer ut sig med en sänkning av drivmedelsskatten som utmanar folkhumorn, 1 krona från den 1 januari 2023. SD-M-regeringen levererar inte heller ett riktigt högkostnadsskydd mot rusande elpriser inför vintern 2022/23 utan sviker även här givna löften. Det har fått fyra Skåne-moderater att reagera med en artikel i Expressen. Så här skriver de:

”Vi tillsammans med många Skånemoderater lovade skåningarna att en röst på Moderaterna skulle innebära att ett högkostnadsskydd skulle komma på plats redan i vinter. 

Vi förväntar oss att vår nya statsminister och regering håller det löftet. Att skåningarna kompenseras för de gångna elpriserna är välkommet, det är däremot inte vad vi blivit lovade. Vi förväntar oss att det utlovade högkostnadsskyddet blir verklighet och ska gälla både el och gas”.


Av Anna Jähnke (M) regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Carl Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande Skåne

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp

DET RÄCKER NU! ENOUGH IS ENOUGH!

30 oktober 2022

När en fjärde FB-avstängning nu är till ända slutar jag tills vidare skriva och kommentera på FB. Jag vill inte uppleva det förnedrande i att horder av sannolikt unga debila anställda censorer (PK-maktens nyttiga idioter) på FB bedömer vad som får och inte får skrivas. Yttrandefriheten är fundamental i ett demokratiskt samhälle och måste i varje läge försvaras. Se min logga! Elon Musk gör vad han kan för yttrandefriheten med att köpa Twitter där hela det censurerande chefsgarnityret med VD i spetsen omedelbart avskedades och med vakter fördes ut ur byggnaden! Det är värt ett Nobels Fredpris bara det! Man kan bara hoppas att något liknande händer med sockerbergets snokbok! Med orwellskt språk kallar FB censurlagarna för ”community rules! Det är helt jämförbart med DDR som på svenska officiellt hette ”Tyska Demokratiska Republiken! Kommunistisk totalitär diktatur kallades ”demokrati”!

På FB publicerar jag fortsättningsvis endast natur- och fågelbilder.

Texter skriver jag i fortsättningen på min blogg – utan censur – och länkar till FB. Kortare inlägg kommer att ha rubriken ”Dagskommentar den x.y” De texterna och inläggen kommer FB:s censur inte åt!

Jag publicerar denna text på bloggen och länkar till FB, för säkerhets skull, så att texten inte kan censureras!

DAGSKOMMENTARER DEN 11 OKTOBER 2022

11 oktober 2022

För det första

Demokraternas presidentkandidat i valet 2020 Tulsi Gabbard lämnar Demokraterna!

”I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are…”

Biden-familjens (främst Hunter och Joe) gamla korrupta anknytning till Ukraina och kretsarna son skapade Zelinski är idag geo-politiskt farlig (Nordstream 1 och 2).

För det andra

En av SD:s bästa rekryterare är damfrisören och dyngraka Visbykändisen Annika Strandhäll. Hon har varit i farten igen vilket automatiskt betyder nya väljare till SD! Annika Strandhäll ifrågasätter nämligen det svenska riksdagsvalets legitimitet: ”Kvar står vi med slutsatsen: köpt propaganda, otillåten manipulation och hatdrev avgjorde sannolikt valrörelsen, och om det hade hänt i ett annat land så hade vi tyckt att det hade varit helt sjukt. Här hyllas i stället hatets härförare”. Är det sossarna hon beskriver?

För det tredje

Ännu en av SD:s medlemsrekryterare är SAP:s partisekreterare Thomas Baudin, som levererar ytterligare nya väljare till SD. Tobias Baudin förklarar varför han inte vill samarbeta med SD. ”Vi behöver vara tydliga med vad är SD för typ av parti. Det är ett gäng broilers, vars enda syfte är att bli politiker”, säger Baudin i AB. Som om inte just det utmärker S-politruker?

För det fjärde

Morgan Johansson har uttalat sig offentligt i media. Han är ”stolt över vad han åstadkommit” efter alla totalitära förslag till lagändringar och nytt rekord i skjutningar och mord på öppen gata. Fler väljare till SD.

För det femte

Vi avslutar med den märkliga Jan Guillou som i en krönika i Aftonbladet försöker reta upp Tayyip Erdoğan så att han säger nej till Sveriges NATO ansökan. Hoppas han lyckas! Jan Guillou skriver i ”interimsregeringsorganet Aftonbladet” och nämner ordet ”getknu**are” alternativt ”fårknu**are” 11 gånger och Erdoğan 13 gånger, dock utan att formellt beskylla den turkiske presidenten för nämnda sexuella beteende.

Sådana här dagar stiger hoppet om att vi kommer att segra och att Socialdemokratin sakta med säkert är på väg emot sotdöden. 

GLÄDJEÄMNEN DEN 26 SEPTEMBER 2022

26 september 2022

Pro primo.

Italienska högernationalisten Giorgia Meloni, vars parti FDI, Fratelli d`Italia (Italiens bröder) får var fjärde röst i söndagens val utropar sig till segrare.

– Italienarna har skickat ett tydligt budskap till stöd för en högerregering som leds av Italiens bröder, säger Meloni, enligt AFP.

Hennes Fratelli d´Italia får mellan 24 och 26 procent av rösterna. Koalitionspartnern Lega Nord får 8,5 procent och Forza Italia omkring 8 procent. Tillsammans innebär det en högermajoritet i båda kamrarna, enligt Italiens valsystem.

Rais prognos tyder på 227–257 ledamöter av totalt 400 i underhuset, och 111–113 av de 200 i senaten, enligt BBC.

Det är utmärkt med ett  högernationalistiskt parti i Europa som stärka axeln med Ungern och Polen och som på allvar rider spärr emot massinflödet av dysfunktionella lågkognitiva unga män från Afrika. Nu väntar vi på att Frankrike skall falla och sedan också Sverige. Socialdemokraterna i Europa dvs de totalitära socialisterna (och deras stödpartier) är på historisk tillbakagång. En vacker dag kommer vi historiker kunna konstatera att socialismen var en parentes under delar av 1900-talet och 2000-talet. Kommunismen föll 1989 i Europa, snart följer också deras ideologiska bröder vilket redan skett med PASOK i Grekland.

Pro secundo.

Ännu en setback på gång för S-socialisten och globalistlakejen Magdalena Andersson. Hon är på väg att förlora ett av stödpartierna.

Centerpartister, se nedan, ute i landet kräver i SVD en ny partiledning, dvs den sittande bör ställa sina platser till förfogande. Centerpartiets nuvarande ledning har misslyckats i valet med sin ryggböjlighet för Löfven/Andersson. En ny partiledning bör lämna sosse-slickandet och ansluta partiet till övriga borgerliga partier. Det kanske också innebär ett slut på det maniska SD-förföljandet. Rödskrikan har slutat skrika och meddelat sin avgång redan innan kraven kom (hon kände vart vinden blåste), den andre ledande sosse-slickaren Martin Ådahl faller sannolikt också.

Magnus Thulin
Malmö, Skåne
Heinz Wellershaus
Malmö, Skåne
Jörgen Jönsson
Sjöbo, Skåne
Tim Svanberg
Ronneby, Blekinge län
Suzanne Parenius
Lerum, Västra Götalands län
Thomas Pettersson
Alingsås, Västra Götalands län
Stefan Friberg
Kungsbacka, Hallands län
Lena Kvarnström
Täby, Stockholms län
Aphram Melki
Järfälla, Stockholms län
Stefan Bergström
Sundbyberg, Stockholms län
Magnus A Claesson
Kumla, Örebro län
Can Savran
Åre, Jämtlands län
Gunnar Selberg
Kiruna, Norrbottens län
Tomas Mörtberg
Övertorneå, Norrbottens län
Valter Stenmark
Skellefteå, Västerbottens län
Urban Larsson
Dorotea, Västerbottens län
Lars Tängdén
Robertsfors, Västerbottens län
Helena Lundgren
Vindeln, Västerbottens län

SCB:s PARTISYMPATIUNDERSÖKNING – NÅGRA KOMMENTARER

02 juni 2022

De flesta av förändringarna i partisympatiundersökningen är logiska och empiriskt begripliga utifrån en bedömning av partiernas och partiledarnas insatser sedan november 2021 då den senaste SCB undersökningen gjordes.

De aktuella siffrorna med novemberresultaten inom parentes.

S: 33,3 (29,1)
M: 21,3 (22,7)
SD: 17 (18,6)
C: 6,7 (8,4)
V: 7,8 (9,2)
KD: 5,2 (4,6)
MP: 3,3 (3,9)
L: 3,4 (2,5)

Att L och MP fortsätter att ligga under riksdagsspärren är begripligt utifrån deras svaga politiska prestationer. En liten uppgång för Persson kan väl förstås liksom att den bindgalna Märta Stenevi bidragit till att ytterligare sänka MP. Det kan bara glädja varje klok och förnuftig svensk. Ge henne mer tid i media så kan vi vara säkra på att Sverige slipper miljökommunisterna i riksdagen i fortsättningen. Vilket är gott för välfärd och välstånd i landet.

C, under ledning av den hysteriska Rödskrikan, sjunker. Begripligt utifrån svajandet åt vänster och politiskt stöd år S. Varför stödja S indirekt via C när man kan stödja S direkt?

KD ökar något vilket sannolikt sammanhänger med Buschs tydliga och korrekta uttalanden om det muslimska huliganupproret i påskas och att polisen inte använde verkanseld.

SD och M minskar. Det finner jag också logiskt. Båda partierna har varit otydliga i flera viktiga profilfrågor. M förlorade sin profilfråga NATO till S och SD blir alltmer ett av knapptryckarpartierna i riksdagen vars politik domineras av anpassning till andra partier för att få var med i en regering. SD har tappat oppositionsrollen allt mer. SD är inte längre en lösning på Sveriges problem utan en del av problemet.

Det som däremot är helt obegripligt är att exakt var tredje väljare stödjer globalistlakejen Magdalena Andersson och hennes monstruöst inkompetenta regering. Den socialistiska S-maktklanen har uppenbarligen lyckats hjärntvätta och indoktrinera var tredje vuxen svensk med hjälp av sin propagandaapparat SVT, statstelevisionen och den idag än värre propagandistiska SR, statsradion. 

Den muslimska diasporan, offentliganställda och bidragstagarna utgör numera, sedan arbetarna lämnat partiet, kärnan i väljarstödet till S. Muslimerna stödjer i det närmaste helt S.  Det förrädiska socialisterna i Socialdemokraterna tillåter en fortsatt förödande islamisering av Sverige på den etniske svenskens bekostnad. 

Det är inte bara obegripligt ur ett svenskt medborgarperspektiv, det är upprörande bortom det hanterbara, att var tredje väljare stödjer dessa förstörare av Sverige.

AKTUELL STATISTIK OM COVID-19 ”VACCIN”

23 december 2021

PRO PRIMO

Om det politiskt lögnaktiga begreppet ”vaccin”: ”Vaccin” mot covid-19 är inget riktigt vaccin. Det saknar helt vetenskaplig undersökning av långtidseffekter. Effekterna på kort sikt är inte heller vetenskapligt undersökta och publicerade i någon medicinsk tidskrift med per review förfarande! Förtjänar det ens att kallas vaccin?  Vaccin är sådant som exempelvis vaccin mot polio som hindrar dig från att få sjukdomen.

Vaccinen” mot covid-19 hindrar dig INTE – trots tre sprutor -varken från att smittas av covid-19 eller att smitta andra. De är ett otestat globalt experimenterande med hela befolkningar som försöksråttor. Israel är nu uppe i en fjärde spruta och smittan skenar. Den fjärde sprutan kommer snart här också vilket jag förutspått för mer än ett år sedan. Det kommer också en femte spruta. Big pharma cashar in.

Minister Karl-Petter Thorvaldsson illustrerar glidningen i S-regeringens/FHM:s argumentation. Trots två sprutor smittades han av covid-19 i någon variant. Ändock uppmanar han alla att ta sprutorna. Annars ”hade han blivit ännu sjukare” påstår han rakt ut i det blå. Vilket han självfallet inte vet eftersom exempelvis den nya omikron-varianten ger lindrigare sjukdom. Det viktiga är dock S-regeringens glidning från ”fullgott skydd” till att ”man blir mindre sjuk” i covid-19 med flera sprutor. Ett vetenskapligt obelagt påstående så vitt jag vet.

Närmare hälften – och ökande med ca 10 procent per vecka – av dem som smittas av covid-19 är fullvaccinerade och av dem som dör i covid-19 är en överväldigande majoritet ”vaccinerade”.

Så mycket för ”ett fullgott skydd” som trumpetades ut av både statsminister, socialminister och FHM/Tegell. Fakta sparkar! 

Diagrammen från Folkhälsomyndigheten är entydiga.

Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, totalt och vaccinerade fall

Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per
100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka.
 

Denna kurva visades i Rapport 18 den 22.12.2021. Men då hade den nedre kurvan över smittade vaccinerade planats ut. Fake news således. Ovanstående kurva är in extenso hämtad från Läkemedelsverkets hemsida. Kolla själv. Länk nedan.

”Hittills har 15 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 47. Föregående tre veckor var medeltalet 31 dödsfall per vecka. Bland de rapporterade dödsfallen vecka 47 var 4 ovaccinerade, vilket motsvarar 27 procent”, skriver Läkemedelsverket. Dödligheten i covid-19 är således i stort sett helt opåverkad av ”vaccinationshysterin”. 

KÄLLOR:

Gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och sök under ”Statistik covid-19” och därefter ”veckorapporter v.49”

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

PRO SEKUNDO

Jag har ofta kritiserat den tidigare socialistiska och miljökommunistiska regeringen under Stefan Löfven och den nuvarande socialistiska under Magdalena Andersson. 

Men att jag skulle rösta på en regering under Ulf Kristersson som statsminister och Ebba Busch och deras ideologiska amöbor i M och KD är helt uteslutet. De föreslår nu gemensamt än mer av långtgående proto-fascism (eller partiell apartheid) med vaccinpass. Uppenbarligen är partierna där helt vilse i pannkakan avseende de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. De lyssnar inte på debatten från bland annat jurister och klartänkta intellektuella inkl Justitieombudsmannen.


%d bloggare gillar detta: