Archive for the ‘Höger extremism’ Category

UKRAINA OCH RYSSLAND – EN POSITIONSBESTÄMNING I APRIL 2022.

12 april 2022

Pro primo

Ryssland har i en ohämmat brutal militär aktion överfallit och ockuperat delar av Ukraina och slagit sönder bostäder och infrastruktur etc. Vladimir Putin och Ryssland  har försökt erövra ett grannland i en helt oprovocerad attack, Orwellskt kallat ”a special military operation”.

Det är huvudsidan i konflikten. Det är huvudmotsättningen i denna geo-politiskt unika konflikt i Europa. Ryssland överfaller militärt ett grannland. Ryssland begår därmed en folkrättsligt brottslig och straffbar handling. Härav det världsvida stöd och sympatier som möter Ukraina. Det är korrekt av USA, Europa och Sverige att bidra med humanitära resurser, militära vapen samt i förlängningen en ”Marshall-plan” för att återuppbygga Ukraina efter ett krigsslut som sannolikt inte ligger långt bort. Hur freden kommer att se ut i form av landavträdelser från Ukraina till Ryssland undgår min bedömning men sannolikt delar av östra Ukraina. Ukraina har dock visat sig kunna bjuda kraftigare motstånd än alla militära experter kunnat förutse liksom uppenbarligen också Vladimir Putin och hans underrättelseagenter och militära experter. Är möjligen Ryssland militärt ett korthus, en koloss på lerfötter?

Motivation och hemmaplan har visat sig viktigt.

Flyktingarna från kriget i Ukraina är främst kvinnor och barn som med stor sannolikhet kommer att återvända hem när kriget väl är över. Däri skiljer de sig från välfärdsmigranterna, unga män, från Mellanöstern och Afrika som kommit hit för försörjas av svenska skattebetalare och stannar, no matter what!

Det jag ovan skrivit instämmer en stor majoritet av svenskar i.

Pro sekundo

Det jag nu kommer att behandla blundar många för, som med rätta stödjer Ukraina. Vissa på ”högerkanten” använder informationen för att relativisera Rysslands överfall på Ukraina och gör det till en huvudfråga.

Ukraina är ett genomkorrumperat land, sannolikt ett av de mest korrumperade av länderna i det forna Sovjetimperiet. Det är ett empiriskt faktum. Det är viktig att orka inse och erkänna. Just därför att stödet humanitärt och militärt till Ukraina mot Ryssland är korrekt och viktigt. 

En härskande elit i ett proto-demokratiskt land, med val som genomförts med rapporter för demokratiska brister från valobservatörer. Den nuvarande maktstrukturen och regimen lever på och är ett historiskt arv från en struktur som tillkommit i en statskupp. Det är historiska fakta som media tiger om eller t.o.m. förnekar idag. Det är på ett sätt förståeligt när man stödjer och måste stödja den sig tappert försvarande och överfallna parten. Psykologiskt vill man inte se eller ta till sig den informationen. 

Den tidigare komikern Zelinsky har, det medges, vuxit som talesman och makthavare i det nuvarande Ukraina och med det uppenbarligen framgångsrika försvaret av den ukrainska fosterjorden.

Men han omges av precis samma typ av judiska oligarker som Vladimir Putin. Han är visserligen vald i någon form av generöst tolkat ”fria val” men sitter på ett mandat och en regimstruktur som skapades i en statskupp med aktiv inblandning från aktörer som CIA och USA:s utrikesadministration. Joe Biden som vice president under krigshetsaren Barack Obama och med den helt korrupta Hillary Clinton var inblandade i statskuppen. Joe Bidens son Hunter Biden skaffade sig med hjälp av och hot från de nämnda politikerna lukrativa poster med ersättningar i mångmiljonklassen.

Joe Bidens som Hunter Biden bedriver flera korrumperade verksamheter i Ukraina med den sittande maktelitens godkännande. Läs den historien som bland annat avslöjas av innehållet i Hunter Bidens laptop. Det finns USA-finansierade (via CIA eller andra organ) laboratorier i Ukraina som forskar kring att framställa biologiska och medicinska stridsmedel.

Azov-bataljonen, med uttalade nazist-sympatier, har begått svåra brott mot Geneve stadgan om hur man behandlar krigsfångar. De har själva filmat tortyr och mord av tillfångatagna ryska soldater. Brott av samma typ av krigsbrott emot ”krigets lagar” som också Ryssland begår och som också kan anses bevisade.

Men det är INTE Rysslands sak att korrigera dessa grava inadvertenser. Det är en fråga för det ukrainska folket den dag det blir fred igen.

Pro tertio

Det är mycket intressant att granska Putin-apologeterna.  De använder skiftande argument och är av olika karaktär. Vi noterar dem som potentiella ”förrädare”. Ja, det är ett hårt och möjligen överdrivet och orättvist ord men i ljuset av svag försvarsvilja bland svenskar (52 procent) kan frågan ställas. Fråga blir än mer relevant enär Sverige hållit sig med en partiledare och rikspolitiker för Liberalerna (liberal???) ”svart och kvinna” som hon ofta säger om sig själv som signalerat att hon drar till Norge om Sverige hotas av krig. 

Det av Vladimir Putin initierade och ledda brutala militära överfallet på Ukraina har uppenbarligen bidragit till att skingra agnarna från vetet, från vettet t.o.m. på många olika sätt från ”vänsterytter” till ”högerytter”.

I den politiskt liberala bloggen ”Det Goda samhället” finns en politisk skribent Gösta Wallin som skriver, jag citerar: Det börjar nu framstå som helt klart att det som pågår i Ukraina är det senaste amerikanska angreppskriget”.

Ukraina är ett amerikanskt angreppskrig?! Ja det finns personer som tänker, tycker och också SKRIVER så! Det liknar ju verkligen exempelvis Vietnam. Eller hur?

Tendenser av det slaget har jag upplevt tidigare i ett helt annat sammanhang men med samma psykologiskt-politiska bakgrund. Nämligen under vänsterrörelsen i slutet av 1960-talet. Jag var på den tiden aktiv kamrat som redaktör för SKP:s teoretiska organ Marxistiskt Forum.

Apologeter styrda av en ideologisk övertygelse har ofta svårt att skilja mellan att agera sympatisör och att bli medlöpare de facto och ytterst potentiell förrädare till olika typer av extrema avvikelser.

I Uppsala fick jag höra ryktet att en kamrat i SKP härbärgerade en eller två Baader Meinhof terrorister i sitt hem. Jag försökte luska och höra mig för vem det var. Idag tror jag mig veta vem. När ”kamraterna” fick klart för sig att jag avsåg att omedelbart gå till polisen med uppgifterna tystnade alla rapporter och informationen stannade upp..

Detsamma gäller min syn på dem som är Putin-apologeter idag eller t.o.m ser kriget i Ukraina inte som ett ryskt angreppskrig utan ett amerikanskt. Jag har ingenting gemensamt dem, och vill inte ha något gemensamt med dessa förvirrade personer även om de skulle göra en korrekt analys i andra aktuella och viktiga samhällsfrågor på tvärs med PK-media och SAP-klanen. De nämnda figurerna visar sig nu i Sverige som en rysk daimon.

Min egen intellektuella politiska samhällssyn är följande: Jag svär inte på något parti, någon organisation eller ideologi eller partiprogram. Jag förhåller mig helt fri. Se min logga nedan och kärnorden i den; Veritas, Libertas, Pro Suecia. Jag är nationalist och för ett värnande av Sverige med ett kraftigt utbyggt försvar, samarbete försvarsmässigt med främst Finland men också Norge och Storbritannien men inget NATO medlemskap, men som nu ändock ser ut att komma till stånd. Det har jag skrivit om i flera bloggar helt nyligen. Scrolla neråt på min FB för att ta del av dessa. I en allmän, icke organiserad mening, är jag en del av den nationella rörelsen. And that´s that!

Frågan står således: Vilka är att lita på när skiten träffar fläkten? Där mälde exempelvis Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut sig.  Nu är hon tack och lov avpolletterad saknad av ingen! Flera skribenter på den yttre ”högerkanten” mäler sig också ut från de pålitliga.

Putin-apologeterna representerar helt enkelt ett empiriskt och intellektuellt moras av relativisering. Vänd åter och se huvudfrågan!

RYSSLAND UT UR UKRAINA!

STATSMINISTER (S) STEFAN LÖFVENS PRESSKONFERENS.

17 mars 2019

 

På fredagseftermiddagen den 15.3.2019 bjöd statsminister (S) Stefan Löfven in till presskonferens för att kommentera terrordådet på Nya Zeeland som en attack mot det öppna samhället och en attack mot demokratin. Löfven förtydligade även att Sverige står sida vid sida med Nya Zeeland,rapporterar SVT. Vad han nu kan mena med det? Och mot vad?

Kan det ha handlat om kampen mot internationell muslimsk terrorism och konkreta dödliga muslimska terrordåd i Sverige, Europa och world-wide? Nej, det var inte de hoten Stefan Löfven syftade på. Ändock har Sverige dödliga erfarenheter av daesh/IS terrorister (Vivalla) och terrordåd (Stockholm). Fler daesh/IS terrorister är på väg in! Enligt rapporter har de redan anlänt till Örebro. Mot dessa borde regeringen och SÄPO använda hårdföra och resoluta metoder. Daesh/IS terroristerna skall interneras, fråntas medborgarskap och avvisas. Alla förövarna av våldtäkter, skjutningar och rån m.m. skall utvisas med omedelbar verkan.

Den svenska havererade muslimska massmigrationen och dess konsekvenser socialt, ekonomiskt och politiskt är ett varnande exempel för andra länder. Sverige beskrivs i internationella media som ett skräckexempel på hur man inte skall förfara. Nya Zeeland behöver inte Sverige och statsminister Stefan Löfven.

Nej, det var inte muslimsk terror och muslimsk dysfunktionell samhällskultur Stefan Löfven avsåg. Det var högerrörelser han syftade på.

– Vit makt, högerrörelsen och nationalistisk extremism finns där. Därför måste vi ha koll på alla dessa grupper, förtydligade Löfven.

Ja, högerrörelserna är hotfulla i Sverige! Det är gott om högerinspirerade terrordåd i Sverige och Europa! Möjligen är högerrörelserna intellektuellt hotande mot den identitetspolitiska PK ideologi som styr den politiska och mediala eliten. Intellektuellt är de sistnämnda redan besegrade. För oss återstår att vinna kampen om de etniska svenska medborgarna och tillsätta en helt annan regering!

Löfven ska under tiden enligt egen utsago se till att hålla koll på grupperna genom att bland annat förbättra den tekniska kompetensen inom myndigheterna.

Vi ser till att polis och säkerhetspolis får bättre verktyg med både datalagring, signalspaning och dataläsning, berättade Löfven.

Vad det betyder har SÄPO förklarat. Det är oroande! Vi vet hur det slutar! Friheterna begränsas! Vi som ännu är dissidenter får vara beredda på inskränkningar i mötesfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Det har vi redan sett med bl.a. den juridiskt och demokratiskt upprörande paragrafen om ”hets mot folkgrupp.” Fler inskränkningar planeras i samarbete med MSB.

”Vi har en främlingsfientlig och en radikalnationalistisk idéströmning som ökar i samhället där vi ser att vit makt-miljön och de lösare främlingsfientliga grupperna närmar sig varandra. Det här är en utveckling som Säkerhetspolisen följer noga,” säger SÄPO-chefen Klas Friberg.

Klas Friberg hävdade tidigare att de ”två hundra högerextremisterna inte utgjorde något hot utan vi har koll på dem.” I den pågående politiseringen av statliga myndigheter (the deep state) låter Klas Friberg nu som husbonden Löfven. Allmänna fraser som ”lösare främlingsfientliga grupper” har inte någon motsvarighet i verkliga händelser eller strömningar men är naturligtvis en SÄPO anpassning av retoriken till husbondens röst från den vänsterpolitiskt totalitära regeringen Stefan Löfven.

Vi kan utgå ifrån, med de lösa definitioner som är frekventa i dessa sammanhang, att politiskt systemkritiska, migrantkritiska, muslim- och islamkritiska samt mediekritiska artiklar platsar in på deras definitioner som ”lösare främlingsfientlig,” ”högerrörelser,” och ”nationalistisk”.

 

 

BO CAVEFORS – BOC

16 oktober 2018

Förläggaren Bo Cavefors är död. Förlaget BOC gav under många år ut – främst men inte endast – extrem vänsterlitteratur. I listan återfinns Stalin och värst av allt flera hundra sidor texter med RAF (Rote Arméfraktion) en tysk marxist/kommunistisk terrorgrupp som mördade 16 personer – minst – varav två i Sverige. Gruppen planerade men misslyckades med att kidnappa Anna Greta Leijon.

Till historien hör att en medlem i RAF (Rote Arméfraktion) gömde sig i Uppsala hos en ”marxistisk kamrat”. Jag hörde svaga rykten om saken men visste inte var och hos vem. Jag försökte luska runt lite. Den/de som visste var förtegna. Om jag fått reda på hos vem hade jag omedelbart gått till SÄPO och angett den ”marxistiske kamraten” och RAF medlem. Det var jag helt på det klara med och det var sannolikt andra också eftersom jag inte lyckades ta reda på hos vem. Idag har jag fått bekräftat att mina vaga misstankar genom åren stämde. Jag avskydde personen, aktiv i DFFG, redan då av helt andra skäl, en falsk och obehaglig jävel! Han är idag död varför allt får bero.

Det är således inte bara ideologiska skäl som gör att jag idag hatar allt vad socialism, marxism och kommunism heter! Det är en intellektuellt svag och utomordentligt farlig ideologi som dessutom förorsakat mer död och Förintelser än nazismen, vilket inte säger lite! Jag har också inifrån sett vad det är för sorts personer – många med grava personlighetsstörningar – som dväljs i dessa organisationer. Gud bevara oss från att styras av socialister och kommunister. Det räcker så väl med de bleka socialistkopiorna i SAP! Det är illa nog med Stefan Löfven!

BOC:s utgivningen av RAF texterna kom samma år som ett flygplan kapades i Mellanöstern – var annars – och flögs runt under några dagar innan tyska kommandosoldater stormade planet. Kapningen hade som krav att RAF-ledarna Gudrun Enslin, Jan Carl Raspe och Andreas Baader skulle friges ur fängelset. När kapningen misslyckades tog trion sina liv i Stammheimfängelset i ett kollektivt självmord.

Bo Cavefors och BOC som gick i konkurs för något årtionde sedan hyllas nu i SR och av vänsterns kulturprofiler! Tänk tanken att något förlag gett ut texter med fascistiska terrorister eller texter med högerextrema terrorgrupper eller varför inte NMR-texter. Hur skulle kultureliten med PK ideologi i ryggmärgen reagera på en sådan förläggare?

För att vara tydlig, jag är förespråkare för en i det närmaste total tryck – yttrande- och mötesfrihet – vilket vi inte har på långa vägar i Sverige. Se bara på ”hets mot folkgrupp” rättegångarna! Jmf också USA:s Konstitution och First Amendment. Det var alltså rätt av BOC att ge ut RAF-texterna liksom det är rätt att ge ut både högerextremistisk, vänsterextremistisk, nazistisk och kommunistisk litteratur och texter, alldeles oavsett hur stötande innehållet skulle kunna vara! Hur skall vi intellektuella annars kunna undersöka och analysera samhällsfenomen och skapa kunskap och klarhet i dunkel?

Det som stör mig är att vänsterliberala kulturprogram och kulturprofiler bedömer vänsterextremistisk litteratur på ett ”förstående” sätt, i vissa fall t.o.m. devota hyllningar, men fördömer och vill hindra högerextremistisk litteratur. Se bara på den panikartade reaktionen förra året på Bokmässan i Göteborg inför närvaron av en högerinriktad nättidning.

SKALL NAZISTISKA NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR) FÖRBJUDAS?

14 juli 2018

Svaret är ett entydigt nej! Varken nazistiska, rasistiska, kommunistiska eller islamistiska åsikter, möten eller organisationer skall förbjudas. Det är helt enkelt kontraproduktivt! Börjar man tumma på åsikts-, yttrande- och mötesfriheterna är man snart inne på ett sluttande plan och börjar förbjuda kritiker av PK ideologin, kritiker av massmigrationen och kritiker av islamiseringen av Sverige, kritiker av klimatbluffen etc.

ÖPPNA INTE PANDORAS ASK! 1) Man vet aldrig var det slutar! Vi har redan nu en socialdemokratisk regering och en riksdag som uppvisar tydliga drag av vilsenhet och desperation!

Centerpartiet och Kristdemokraterna är positiva till förslaget om att förbjuda rasistiska organisationer. Moderaterna vill hellre se ett bredare förbud av våldsbejakande organisationer. Liberalerna är avvaktande. Vänsterpartiet avvisar förslaget! Sverigedemokraterna är försiktigt positiva och vill i likhet med Moderaterna se ett bredare förbud av våldsbejakande organisationer.

En fråga till samtliga partier? Hur definierar man rasism på ett juridiskt hållbart sätt? Hur avgör man juridiskt att en organisation är rasistisk? Vem skall stå för dessa intrikata avgöranden? Samma frågor gäller våldsbejakande organisationer!

Jag har ägnat mig åt att läsa olika inlägg om förbud av NMR/rasistiska organisationer. Det finns faktiskt en och annan som håller huvudet kallt och argumenterar principiellt. Väldigt många är upprörda – begripligt – och argumenterar känslostyrt!

Några anser att man skall förbjuda NMR för att det flesta tycker det. Det argumentet förefaller lite desperat! Antalet som tycker en sak avgör inte vad som är rätt. Typiskt politikerargument!

För drygt fyra hundra år sedan ansåg en överväldigande del av mänskligheten att jorden var platt och att solen snurrade runt jorden. Giordano Bruno och Galileo Galilei hävdade motsatsen! Galileo Galilei gjorde avbön inför inkvisitionen och klarade sig. Giordano Bruno gjorde inte avbön så honom fängslade man i 8 år innan han eldades upp! Är vi på väg mot en nutida motsvarighet till inkvisitionen?

Jag ser tre argument mot att förbjuda NMR! Två praktiska och en djupt principiell!

För det första medför ett förbud av NMR att man trycker ner organisationen i illegalitet och hemlighet. SÄPO hävdar att de har en fungerande övervakning och kontroll av NMR och att det är lättare att kontrollera NMR om de får verka i det öppna! Det är faktiskt en stollig men mycket begränsad grupp som utgör och tillhör NMR! NMR visar ju också alltid upp sig omaskerade – till skillnad från den kommunistiska autonoma våldsrörelsen som maskerar sig. Det underlättar i hög grad för SÄPO att löpande övervaka och registrera rörelsens medlemmar!

För det andra gör ett förbud bara NMR till ”offer och martyrer” – i egna och vissa andras ögon – vilket är vad de själva vill! Förbud och ”martyrskap” är målet, vilket jag menar är tydligt utifrån deras utstuderade provocerande och aggressiva agerande under Almedalsveckan!

Det tredje principiellt viktigaste argumentet tar sin början med Franska Revolutionen och de borgerliga fri- och rättigheter som där stampades fram. Yttrande, tryck och mötesfrihet har allt sedan dess tillhört de oförytterliga rättigheter som är värda att gå i döden för! Tyvärr är dagens politiker så obildade att de inte känner till bakgrunden!

Har makten väl börjat tumma på de borgerliga fri- och rättigheterna kan vi vara på väg mot ett mer totalitärt samhälle, styrt av maktens bärande ideologi idag, PK-ideologin!

För mig är de borgerliga fri- och rättigheterna binära! I det avseendet är den amerikanska konstitutionen ett föredöme.

Men, hur är det med att NMR stör möten, bråkar och provocerar fram våld? Ja, det förekommer uppenbarligen! Därvid är rapporteringen från Almedalen entydig, även deflaterad för ev. överdrifter! Dock! Brott skall beivras av det samlade rättsväsendet i enlighet med Brottsbalk och lokala ordningsstadgor.

Åsikten, möten och organisationer SKALL INTE FÖRBJUDAS! Vare sig de är fascistiska, nazistiska, kommunistiska, rasistiska, islamistiska, islamistiskt antisemitiska eller andra! Sådana uppfattningar, idéer och ideologier skall mötas och bemötas i öppen diskussion och debatt!

Det är oerhört viktigt att ta kampen för åsikts- yttrande-, mötes- och organisationsfrihet emot totalitära politiska tendenser!

Vi har två år på oss att ORDNA UPPROP, ORGANISERA MOTSTÅND och BILDA OPINION emot kommande förslag till INSKRÄNKNINGAR I ÅSIKTS- YTTRANDE-, MÖTES- OCH ORGANISATIONSFRIHETERNA!

Det kommer att bli en viktig kamp för framtiden! Är du med?

1) Pandora gav efter för sin nyfikenhet och öppnade asken hon fått av Zeus och som hon var förbjuden att öppna. Asken innehöll olyckor och sjukdomar som flög ut över världen. När Pandora förskräckt stängde asken hade dess innehåll flugit ut. Det enda som fanns kvar på botten av asken var hoppet.

THE BLACK BOOK OF COMMUNISM. CRIMES, TERROR, REPRESSION. STÉPHANE COURTOIS. LONDON 1999

11 april 2018

A few comments on The Black Book of Communism gathered from international reviews and media.

An 800-page book of the crimes of Communist regimes worldwide, recorded and analyzed in detail by a team of scholars. The facts and figures, some of them well known, others newly confirmed in hitherto inaccessible archives, are irrefutable.

The myth of the well-intentioned founders – the good czar Lenin betrayed by his evil heir Stalin -has been laid to rest for good. No one will any longer be able to claim ignorance or uncertainty about the criminal nature of Communism, and those who had begun to forget will be forced to remember anew.

When The Black Book of Communism appeared in Europe in 1997 detailing communism’s crimes, it created a furor. Scrupulously documented and soberly written by several historians, it is a masterful work. It is, in fact, a reckoning.

The Black Book of Communism is an extraordinary and almost unspeakably chilling book. It is a major study that deepens our understanding of communism and poses a philosophical and political challenge that cannot be ignored. The book’s central argument, copiously documented and repeated in upwards of a dozen different essays, is that the history of communism should be read above all as the history of an all-out assault on society by a series of conspiratorial cliques led by cruel dictators (Lenin, Stalin, Mao Zedong, Kim II Sung, Pol Pot, and dozens of imitators) who were murderously drunk on their own ideology and power…

Courtois and his collaborators have performed a signal service by gathering in one volume a global history of communism’s crimes from the Soviet Union to China, from the satellite countries of Eastern-Europe to Vietnam, Laos, Cambodia, and North Korea, and to a lesser degree in Latin America and Africa.

The Black Book is enormously impressive and utterly convincing. To the extent that the book has a literary style, it is that of the recording angel; this is the body count of a colossal, wholly failed social, economic, political and psychological experiment. It is a criminal indictment, and it rightly reads like one.

Most sensible adults are aware of communism’s human toll in the Soviet Union and elsewhere, the forced starvations in the Ukraine, the Great Purge of the 1930s, the Gulag, the insanity of China’s Great Cultural Revolution, Pol Pot’s murder of one in every seven Cambodians, Fidel Castro’s firing squads and prisons. All these horrors are now brought together in what the French scholar Martin Mali, in his foreword, calls a ‘balance sheet of our current knowledge of communism’s human costs.

That The Black Book infuriated the French left is a sure mark of its intrinsic worth. The Black Book is a groundbreaking effort by a group of French scholars to document the human costs of Communism in the 20th century. Its publication caused a sensation in France when it was first released in 1997, but Americans were not able to see for themselves what the furor was all about until October 1999, when Harvard University Press finally released an English translation. It was worth the wait. Taking advantage of many newly available archives in former Communist states, the authors (many of them former Communists themselves) have meticulously recorded the crimes, terror and repression inflicted by Communist regimes across the world. It is a powerful work.

HUR JURIDISKT HANTERA EXTREMISTER I NMR OCH AFA?

16 juli 2017

Jag har funderat mycket på hur man juridiskt hållbart skall hantera den öppet nazistiska NMR (Nordiska Motståndsrörelsen) efter deras deltagande och såvitt man kan bedöma brottsliga aktiviteter i Almedalen. Jag har också funderat över om man kan förbjuda organisationen – trots grundlagsfäst mötes- och föreningsfrihet – med hänvisning till brottsliga aktiviteter. Jag har också funderat över om inte detsamma borde gälla de brottsliga extremisterna på den andra kanten med det socialistiska/kommunistiska AFA (Antifascistisk Aktion). Paralleller kan också finnas till de gängkriminella organisationer som härjar i våra 28 utanförskapsområden.

Jag har kommit fram till följande (kanske delvis provocerande) ställningstaganden.

Problemen med förortsgängen är bundna till ett begränsat område och att de inte alltid har en ledare. Det är en grupp som begår brott där de äldre gängmedlemmarna styr de yngre. Gänget kommer att fortsätta oavsett vem som sitter inne.

Angående AFA och NMR. Det är inte juridiskt möjligt att begränsa mötesfriheten och föreningsfriheten som ju är grundlagsfäst. Men då AFA är ett löst nätverk av socialistiska/kommunistiska extremister  som maskerar sig så skulle sannolikt en lag som förbjuder dem visa sig tandlös då de bara lär sluta med att ha sina kläder med emblem och istället beblanda sig med resten av de socialistiska demonstranterna och som en oönskad konsekvens gömma sig ännu bättre.

En väg att verkligen diskutera och utreda vore möjligheten av betydligt hårdare straff för våldsamt upplopp, skadegörelse, bilbränningar och våld mot ordningsmakten. Det är sannolikt en bättre väg att gå än att försöka förbjuda organisationerna. Dessutom juridiskt korrekt och hållbart!

Det skulle också fungera mot förortsgängen! Om EN unge som kastar sten får sitta inspärrad en längre tid så lär hans vänner tänka sig för en gång till när äldre gangsters kommer och ber dem ge sig ut och bränna bilar och leva rövare som hämnd för att polisen varit och stört de äldres knarkhandel.

Vad NMR beträffar vet jag inte om ett organisationsförbud skulle vara juridiskt hållbart och stå i proportion till organisationens aktiviteter. Vad jag känner till – från media rapporteringen – organiserar NMR mest torgmöten och marscher. Att enskilda medlemmar sedan begår brott blir svårt att juridiskt lasta organisationen för om inte en direkt order eller finansiering utgått därifrån. Vilket måste kunna bevisas i en rättegång mot NMR. Att en av de dömda för bombdådet beklagat sig över att NMR är för mesiga för att de ej vill använda våld är talande i sammanhanget! Dessutom, får jag en känsla av att det delvis är fråga om att det nazistiska hotet är en mediahype. Och som sådan överdriven. Hur stort är det nazistiska hotet i verkligheten?

Hur som helst, om hårdare straff införs för de brott enskilda medlemmar begår i den nazistiska/socialistiska ideologins namn så kan organisationerna få vara kvar. Det kan t.o.m. finnas fördelar med att de är samlade i en ”klump” i t ex organisationen NMR varifrån det också kan läcka information. Säkerhetsorganen har erfarenhetsmässigt lättare att övervaka en formell organisation än att ha hundratals ensamvargar som är mer eller mindre omöjliga att stoppa om de planerar väl och förmår hålla tyst. Jämför de muslimska terrordåden i våra storstäder på senare tid. De har varit ensamvargar som samtliga lyckats segla under säkerhetsorganens radar.

Riktigt hårda straff för IS/daesh återvändare, livstids utvisning för alla som uttalar sympati för militant islamism är förslag som med stor sannolikhet skulle avsevärt begränsa återvändande och rekrytering. Förslagsvis, en fördubbling av straffen för de områden som berörts i denna essä!

Vårt rättssystem är ytterst utformat och grundat på traditionella kristna värderingar. Islamisterna förstår inte detta! De är präglade och uppvuxna i ett auktoritärt hierarkiskt klansystem inte i en västerländsk demokrati. De har helt eller delvis erfarenheter av ett rättssystem som präglas av shariaideologi. Våra låga eller obefintliga straff är en direkt inbjudan för dessa krafter att komma till Sverige och/eller återvända. Frågan är om de över huvud respekterar vårt rättssystem om vi inte visar stor och tydlig fasthet och att deltagande i terrorverksamhet och mord får allvarliga konsekvenser.

Vad händer om 10–15 år när förortsgängen blivit riktigt bekväma i sin nya miljö och kriminella på riktigt och när islamisterna blivit än fler och mer krävande?

VÅLDSAM EXTREMISM SKALL STRAFFAS OAVSETT FRÅN VILKET HÅLL DEN KOMMER!

11 juli 2017

Med rätta har den öppet nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen (MNR) diskuterats och ifrågasatts. De har rätt att uttala och i text presentera sina skruvade idéer! De har också rätt att hålla möten på offentliga platser som torg och liknande. De kanske också har rätt att tala i Almedalen, men de har INTE rätt att med våld störa och hota andra deltagare. När nu sådant skett så kan man rimligen på juridiskt korrekta grunder neka dem tillstånd nästa år med hänvisning till rent brottsliga handlingar och verksamhet.
Handlingar kan och skall hanteras av rättsväsendet!

Samma vaksamhet och granskning av handlingar bör självfallet ske av de vänsterextrema våldsverkarna. Här blir vaksamheten från ”vänstern” betydligt mindre för att inte säga mer förstående. De protesterar ju mot kapitalistisk ojämlikhet och orättvisor och att de rika blir rikare! När dessa socialistiska/kommunistiska extremister begår brottsliga handlingar, som t.ex. att med våld försöka störa och hindra andras möten, skall dessa hanteras av rättsväsendet! Rätten att tala, skriva och hålla möten har de självfallet!

Jag vill se samma granskning och juridik mot de återvändande muslimska terroristerna som nu går fria på gatorna i bl.a. Vivalla i Örebro! Sannolikt ett drygt hundratal!

Jag rekommenderar alla att läsa en artikel (bered er på att den är oerhört plågsam) i SvD igår (10.7.2017) om en bortrövad flicka som nu befriats efter att ha sålts på marknader i olika omgångar till muslimska terrorister och våldtagits i sex månader av s.k. krigare (daesh mördare/ terrorister/våldtäktsmän/pedofiler)! Hon berättar om flickor 10-11 år gamla som säljs till IS-befälhavare. Själv var hon tvingad att läsa Koranen innan hon våldtogs av en terrorist som först bad till Allah innan våldtäkterna fullbordades. Andra obehagliga delar av hennes berättelse att här förtiga!

Sådant har de muslimska terrorister som återvänder till Sverige och går fria på gatorna varit delaktiga i (direkt och/eller indirekt)! Deras handlingar skall självfallet hanteras i rättsprocesser och inte beviljas skyddad identitet och boende!

VÄXJÖ KOMMUN OCH STATYN DAMEN MED VÄSKAN.

20 februari 2015

Socialisterna i Växjö driver nu en namninsamling för uppförandet av en staty av en kvinna som slår en misshaglig meningsmotståndare i huvudet med en väska. Egentligen är det ju självmål om det inte vore för att den principiella sidan av saken är så allvarlig.
Under mina gymnasieår övade vi ofta i kamratkretsen argumentation mot meningsmotståndare genom att någon i gruppen intog och drev en misshaglig ståndpunkt. Allt i enlighet med maximen – som vi uttryckligen hyllade – ”jag avskyr dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att ha dem.” (En maxim som ofta tillskrivs Voltaire men som faktiskt inte yttrats av V. utan av Evelyn Beatrice Hall, som en sammanfattning av V:s ståndpunkter i en biografi om V.)
Nu skall Växjö – om socialisterna får som de vill – uppföra en staty som hävdar att vi när vi möter misshagliga uppfattningar – exempelvis ideologiskt övertygade fascister – så skall vi inte längre slå dem med argument utan bokstavligen slå dem i huvudet med närmast tillgängliga väska. Man tar sig för pannan!
Var går gränsen för vilket tillhygge som är tillåtet för att slå en misshaglig politisk motståndare? Hård väska? Basebollträ?
Varför inte gå hela vägen och hävda en gammal nordisk maxim; ”lagen sitter i spjutstångs ände”. Det är rejäla tag för att få tyst på dem som har misshagliga uppfattningar! (Obs! Ironi!)
Oreflekterade kommunpolitiker i andra kommuner tävlar nu om att vilja ha statyn om Växjö inte skulle uppföra den.
Pease, please… tänk efter kära kommunpolitiker innan ni yttrar er och reflektera en stund över konsekvensen av era ståndpunkter! Spring inte efter första bästa populistiska mediadrev, ni har faktiskt ett djupare ansvar!


%d bloggare gillar detta: