Archive for the ‘FN/UN’ Category

PRESIDENT DONALD J TRUMP BESLUTAR ATT USA LÄMNAR FN:S RÅD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!

20 juni 2018

Det är ännu ett utmärkt beslut av president Trump! FN:s Råd för mänskliga rättigheter är ett skämt och ingenting annat. President Trump och USA vägrar att fortsätta att bidra till den skamliga charaden! Det är en ren skam att Sverige inte tar avstånd från rådet utan bidrar till dess finansiering!

FN:s medlemsstater har ursprungligen beslutat att prioritera kandidater (till Rådet) som bidrar till främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter. Verkligheten är en annan!

De länder som valts in i Rådet är rena skräckkabinettet ifråga om mänskliga rättigheter! Kina, Ryssland, Kuba, Libyen och Saudiarabien är medlemmar av Rådet för mänskliga rättigheter! Länder kända för förtryck av kvinnor och homosexuella; förtryck, fängslande och tortyr av oliktänkande; dödsstraff av de mest gruvliga slag m.m. Organisationer som bevakar mänskliga rättigheter klassificerar dessa länder som ”extremt repressiva”!

Förföljelse av homosexuella
År 2010 beslöt rådet att mord på homosexuella, på grund av deras sexuella läggning, inte skall omfattas av rådets undersökningar.

Yttrandefriheten
Rådet åtog sig en ny uppgift 2008 när man valde att ”rapportera om fall där missbruk av yttrandefriheten innebär en rasligt eller religiöst diskriminerande handling”. Detta skedde på förslag av Egypten och Pakistan under muslimskt inflytande? Utanför FN kritiserades de nya uppgifterna av organisationer som Reportrar utan gränser, Human Rights Watch och the International Humanist and Ethical Union, som är eniga om att det innebär ett hot mot yttrandefriheten.

Mänskliga rättigheter i Libyen.
I mars 2011 stoppades i sista stund en rapport som i positiva ordalag beskrev situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Libyen under Muammar al-Gaddafi. Länderna som drev på för att rapporten skulle godkännas var bl. a Saudiarabien och Nordkorea.

Israel
Israel är det enda land rådet fördömt. Fram till 24 januari 2008 har rådet fördömt Israel 15 gånger. I april 2007 hade rådet fattat nio resolutioner som fördömde Israel, under samma period som exempelvis Sudan begått folkmord i Darfur och Chávez inskränkt yttrandefriheten i Venezuela, samt politiska mord begåtts av Robert Mugabe.

Margot Wallstöm och Sveriges hållning.
”Jag beklagar beskedet”, säger utrikesminister Margot Wallström i en skriftlig kommentar. ”Rådet har åstadkommit flera viktiga framsteg i utvecklingen och främjandet av mänskliga rättigheter”, enligt Wallström, som dock tillägger att hon håller med om att rådet ”har vissa brister”.

”Vissa brister.” Måste väl vara årets understatement! Vilka viktiga framsteg som gjorts framgår inte! Maybe in her dreams!

”Trots detta förblir rådet ett viktigt redskap i kampen för att uppmärksamma grava MR-kränkningar samt värna och stärka de mänskliga rättigheterna,” hävdar Margot Wallström. Hur då viktigt? I att legitimera gravt förtryck i medlemsländerna med Saudiarabien i spetsen!

I utrikesminister Margot Wallströms tal till rådet i mars 2017 finns ingen kritik bara en massa socialdemokratiskt mumbo jumbo om ”gender politics” och andra till intet förpliktande honnörsord! Det som stör allra mest är att den feministiska utrikesministern Margot Wallström har fräckheten att citera och hänvisa till en av Sveriges mest lysande personer Dag Hammarskjöld! Det blir hon bara än mindre av, om det är möjligt!


%d bloggare gillar detta: