Archive for the ‘Okategoriserat’ Category

SÄKERHETSPOLISEN (SÄPO) – DEL AV DEN POLITISERADE/POLITISERANDE REPRESSIVA DJUPA STATEN.

27 mars 2020

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin tilldelade roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant; Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Den som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Läs Johan Westerholms utmärkta ”Muslimska Brödraskapet. Islamismen i Sverige”.  I boken beskrivs också det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.

Läs också Peter Springares extremt informativa bok ”Peter Springare, polis : om ett stressat våldsmonopol” om bl.a. Dan Eliasson och Klas Friberg och vilka katastrofer de varit i sina tidigare roller inom polisen. Vilket i grunden är skälet till att just de lyfts upp till de verkligt ledande positionerna.

Men uppdraget för Säpo är ju inte att beskriva och analysera den verkliga faran mot det svenska folket och den svenska nationen nämligen muslimerna, islam och islamismen. Uppdraget från det globalistiska maktetablissemanget med minister Morgan Johansson i spetsen är en helt annan. Säpo är satta att vara vägröjare för kommande repressiv lagstiftning mot oss som beskriver, analyserar och framför kritik mot de globalistiska makteliterna och hur de säljer ut svenskarna och Sverige. Det kommer tyvärr under en övergångsperiod och innan det vänder att bli ett kärvare klimat för oss dissidenter.

Därför står ”högerextremismen” (vad det nu i verkligheten är) i fokus på den politiska beställningen från minister Morgan Johansson. Det är samtidigt ett sätt att vända bort uppmärksamhet och analytiska blickar från de verkliga hoten. Det är orsaken och till att Säpo lyfter fram det s.k. ”hotet” från ”högerextremismen”. Då räcker det inte på långa vägar att fastna för några hundra (enligt Säpos egna uppgifter) förvirrade medlemmar i NMR som i kolonner demonstrerar på våra gator och som i grunden inte utgör något hot mot vare sig nation eller medborgare. Därför tvingas Säpo att i det politiska uppdraget plocka in lite av varje under hatten ”högerextremism”. Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara. Men det är inte heller meningen. Maktetablissemanget vill peka ut ett antal kritiker, potentiella kritiker och dissidenter som man kan lagstifta emot och använda rättsväsendet för att kväsa. På samma sätt som lagen om ”hets mot folkgrupp” visat sig vara en lämplig gummiparagraf för att hindra kritiska uttalanden.

Den ”våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden” består enligt Säpo av betydligt mer än bara rasism och främlingsfientlighet. Här ryms enligt Ahn-Za Hagström på Säpo även uppfattningar och ståndpunkter som svensk nationalism, motstånd mot HBTQ-aktivism och kritik mot feminism.

”Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier skapas en egen världsbild”.

Till och med formuleringar av nostalgisk typ är en del av ”högerextremism”.

Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att »det land vi en gång kände finns inte längre« och »politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet«. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu – det är nu vi har möjlighet att agera, innan det är för sent.

Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier.

Internet är enligt Hagström den stora boven. Internet som alla andra tyckt, tänkt och beskrivit som den största demokratiska landvinningen sedan allmänna rösträtten. Alla Sveriges medborgare kan nu presentera sina egna uppfattningar och med analytiska, sakliga och känslomässiga argument arbeta för deras genomslag och genomförande. Men det är naturligtvis ett hot mot maktetablissemanget. Säpo fungerar som gårdvar och vägröjare för att på sikt begränsa och stänga den möjlighet som det fria internet öppnat.

Allt sedan jag för många år sedan läste Manuel Castells monumentala genomgång och analys ”Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur” i tre tjocka band utgivna på Daidalos har jag varit en övertygad optimist och förespråkare för internet, även med hänsyn tagen till dess avigsidor. En del kritiker beskrev verket som en motsvarighet till Karl Marx Kapitalet för informationsåldern. Det är kanske inte en jämförelse jag skulle välja men illustrerar verkets bredd, djup och analytiska skärpa.

Men Säpo har helt egna problem att hantera med internet eftersom de har ett uppdrag från det globalistiska maktetablissemanget att strypa just det som är internets styrka, det fria informationsflödet och den fria och öppna debatten i varje tänkbar fråga. Se bara hur covid-19 diskuteras på internet med alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar. Underbart helt enkelt för en fri svensk medborgare men inte för Säpo.

Jag kan inte nog understryka internets betydelse för den våldsbejakande extremismen. Nya digitala plattformar ger helt andra förutsättningar för kommunikation och möjligheter att hitta likasinnade. Det är där de inspireras och uttrycker sin tillhörighet och trohet till ledare, rörelse eller vision, kommenterar Hagström i rapporten.

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet, den fria opinionsbildningen, mötesfriheten och yttrandefriheten för att globalisterna och deras hantlangare i regering och riksdag och den djupa staten skall kunna fortsätta sitt pågående folkutbyte och förstörelseverk av den svenska nationen.

 

 

 

 

 

DET AV ISLAM STYRDA TURKIET HOTAR MED EN MUSLIMSK INVASION AV EUROPA.

09 mars 2020

TURKIETS INRIKESMINISTER SULEYMAN SOYLO ÄR TYDLIG.

“Refugees who cross to Europe will soon top to a million, European governments will fall, their economies will be destabilized and their stock exchanges will tumble and they can’t do anything about it,” says #Turkey’s Interior Minister Suleyman Soylu.

Hans uttalande finns på Twitter .

https://twitter.com/hashtag/Soylu?src=hash

Det är inte heller första gången historiskt som islams arméer invaderat Europa. En crash course i Europas muslimska historia. I mer än sex hundra år har muslimska arméer och horder av plundrare invaderat och/eller försökt invadera Europa. Karl Martell (död 741 och begraven i Katedralen i S:t Denis utanför Paris) i Frankrike stoppade muslimernas fortsatta välde och expansion i Frankrike och Iberiska halvön vid slaget Tours 732. År 711 hade muslimerna erövrat i stort sett hela Iberiska halvön och bl.a. skapat kalifatet Cordoba. Spanien har således varit ockuperat av muslimer. Granada var muslimskt till år 1481. Det Osmanska riket försökte två gånger 1529 och 1683 erövra Wiens men slogs tillbaka. Bakgrunden till hatet mot muslimerna, synligt under krigen i det sönderfallande Jugoslavien, står att finna i de under flera hundra år upprepade Osmanska anfallen och ockupationerna. Muslimerna lämnade i det område som senare blev Jugoslavien efter sig minnen av våldtäkter, mord och ohyggligheter som i hög grad lever kvar.

En samlad europeisk militär insats med vapenmakt kommer snart att vara helt nödvändigt för att stoppa invasionen av dysfunktionella muslimska män vid den turkisk/grekiska gränsen.

 

 

 

 

SVERIGE HAR EUROPAS LÄGSTA TILLVÄXT PER CAPITA 2020.

22 februari 2020

Sverige har haft en flera år lång högkonjuktur. Det socialdemokratiska (inkl MP, C och L) vanstyret har medfört EU:s högsta arbetslöshet samt nu också EU:s lägsta tillväxtprognos per capita. De kommunala budgetarna och finanserna visar stora underskott och den totala kommunala skuldsättningen närmar sig 1 BILJON kronor. Flera kommuner är nu mer eller mindre konkursfärdiga. Välfärden för etniska svenskar och den sociala och ekonomiska tryggheten urholkas. JÖK-regeringen med socialdemokraten Stefan Löfven som statsminister fortsätter att leverera floskler om att ekonomi, rättsväsende och sociala skyddsnät är under kontroll. Påståenden som ingen längre tror på. Det visar sig i att en minoritet svenska medborgare inte har förtroende för och litar på statsministern. Sverige som ett gott land för etniska svenskar rusar med farten av ett expresståg emot ett historiskt haveri som i värsta fall kan få 1930-talskrisen att verka som en mild konjunktursvacka.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

KOMMUNAL EKONOM 2019

28 december 2019

 

För fyra år sedan skrev jag flera artiklar om den kommande kommunal ekonomiska krisen. Alla som kan det minsta om offentlig ekonomi och kan göra kalkyler (vilket inte inkluderade kommunala S-politiker som förnekade prognoserna) såg att Sveriges kommuner stod inför stora skattehöjningar och/eller nedskärningar av kommunal service. Förra kommuner har också drabbats av just det! Jag räknade fram att kommunerna skulle behöva höja kommunalskatten – allt annat lika – med ca 5 kronor. Nu vet vi hur det gick. Mindre skattehöjningar i kombination med försämrad kommunal service 8i synnerhet för äldre) och en underfinansierad kommunal ekonomi är vägen som kommunerna valt. Ett åttiotal kommuner uppvisar för närvarande stora underskott i sina budgetar och skriker nu högljutt på statliga skattefinansierade bidrag. Malmistan är värst. De får drygt sex miljarder i bidrag från oss skattebetalare i övriga landet för att få ihop ekonomin. Orsaken är den då av socialdemokratiska politiker hyllade välfärdsmigrationen (flyktingar mindre än tre procent) som nu när statsbidragen försvinner nu snabbt urholkar den redan tidigare skakiga kommunal ekonomin. Med stora mängder dysfunktionella, lågkompetenta, lågutbildade och lågintelligenta väldärdsmigrater i kommunen förvärras problem dag för dag. Till allt detta kommer kriminalitet, våldtäkter och klanvälden och all annan dysfunktionalitet som följt i spåren av migrationen från MENA.

En faktor jag inte tog in i mina kalkyler för fyra år sedan var den ökande skuldsättningen av kommunerna. I SCBs rapport och tabeller (länken finns nedan) visas den allt mer galloperande skuldsättningen tydligt. Kommunerna har såldes valt en väg med stora nedskärningar av kommunal välfärd för äldre, mindre skattehöjningar, underbalanserade budgetar och kraftigt ökad skuldsättning.

När man diskuterar de stora muslimska grupper som lever på skattefinansierade bidrag drar vänsterpolitiker och liberaler alltid fram att sjukvården inte skulle klara sig utan migranterna som arbetskraft. De börjar då i fel ände dvs från utbudssidan i ekonomin. Börja med efterfågesidan så blir bilden korrekt. Den enorma muslimska massmigrationen – ca 1,5 miljoner under 2000-talet inkl deras barn – söker sjukvård och tandvård med stora eftersatta behov. De har dessutom en kraftig överkonsumtion av vård jämfört med etniska svenskar. Utan dessa vårdkrävande och vårdsökande muslimska migrantmassorna skulle sjukvården inte befinna sig i ekonomisk kris. Vi skulle inte ha brist på läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden och inte heller behöva de muslimska migranter som anställs och som knappt klarar av de enklaste uppgifter. Rapporterna om den grava inkompetensen och språkproblemen är legio från sjukvården. Tala med läkare och sjuksköterskor off record. Att de inte törs skriva om problemen i PK media vet vi. Riskera arbetet törs väldigt få göra.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/finansrakenskaper-kvartal-och-ar/pong/statistiknyhet/finansrakenskaper-tredje-kvartalet-2019/

120 years of climate scares

04 oktober 2019

By Thomas Lifson
Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MafOlk6
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

Scientists seeking funding and journalists seeking an audience agree: panic sells.

“Global cooling is going to kills us all!” “No, wait: global warming is going to kill us all!”

All that’s  missing is a back-and-forth of “You shut up!” “No, you shut up!” That is reserved for those who doubt the need for panic.

That’s the gist of an amazing chronology of the last 120 years of scare-mongering on climate, assembled by butnowyouknow.net and reprinted by the estimable Anthony Watts in Wattsupwiththat, who updates it to the present. It is truly mind-boggling:

 • 1895– Geologists Think the World May Be Frozen Up Again – New York Times, February 1895
 • 1902– “Disappearing Glaciers…deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilation…scientific fact…surely disappearing.” – Los Angeles Times
 • 1912–  Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice Age – New York Times, October 1912
 • 1923– “Scientist says Arctic ice will wipe out Canada” – Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, – Chicago Tribune
 • 1923– “The discoveries of changes in the sun’s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice age” – Washington Post
 • 1924– MacMillan Reports Signs of New Ice Age – New York Times, Sept 18, 1924
 • 1929– “Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmer” – Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
 • 1932– “If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice age” – The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
 • 1933– America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise – New York Times, March 27th, 1933
 • 1933– “…wide-spread and persistent tendency toward warmer weather…Is our climate changing?” – Federal Weather Bureau “Monthly Weather Review.”
 • 1938– Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, “is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.”– Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
 • 1938– “Experts puzzle over 20 year mercury rise…Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decades” – Chicago Tribune
 • 1939– “Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite right… weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmer” – Washington Post
 • 1952– “…we have learned that the world has been getting warmer in the last half century” – New York Times, August 10th, 1962
 • 1954– “…winters are getting milder, summers drier. Glaciers are receding, deserts growing” – S. News and World Report
 • 1954– Climate – the Heat May Be Off – Fortune Magazine
 • 1959– “Arctic Findings in Particular Support Theory of Rising Global Temperatures” – New York Times
 • 1969– “…the Arctic pack ice is thinning and that the ocean at the North Pole may become an open sea within a decade or two” – New York Times, February 20th, 1969
 • 1969– “If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000″ — Paul Ehrlich (while he now predicts doom from global warming, this quote only gets honorable mention, as he was talking about his crazy fear of overpopulation)
 • 1970– “…get a good grip on your long johns, cold weather haters – the worst may be yet to come…there’s no relief in sight” – Washington Post
 • 1974– Global cooling for the past forty years – Time Magazine
 • 1974– “Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age” –Washington Post
 • 1974– “As for the present cooling trend a number of leading climatologists have concluded that it is very bad news indeed” – Fortune magazine, who won a Science Writing Award from the American Institute of Physics for its analysis of the danger
 • 1974– “…the facts of the present climate change are such that the most optimistic experts would assign near certainty to major crop failure…mass deaths by starvation, and probably anarchy and violence” – New York Times

Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age

 • 1975– Scientists Ponder Why World’s Climate is Changing; A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable – New York Times, May 21st, 1975
 • 1975– “The threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind” Nigel Calder, editor, New Scientist magazine, in an article in International Wildlife Magazine
 • 1976– “Even U.S. farms may be hit by cooling trend” – S. News and World Report
 • 1981– Global Warming – “of an almost unprecedented magnitude” – New York Times
 • 1988– I would like to draw three main conclusions. Number one, the earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that thegreenhouse effect is already large enough to begin to effect the probability of extreme events such as summer heat waves. – Jim HansenJune 1988 testimony before Congress, see His later quote andHis superior’s objection for context
 • 1989-“On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the public’s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This “double ethical bind” we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.” – Stephen Schneider, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change,Discover magazine, October 1989
 • 1990– “We’ve got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing – in terms of economic policy and environmental policy” – Senator Timothy Wirth
 • 1993– “Global climate change may alter temperature and rainfall patterns, many scientists fear, with uncertain consequences for agriculture.” – S. News and World Report
 • 1998– No matter if the science [of global warming] is all phony . . . climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.” —Christine Stewart, Canadian Minister of the Environment, Calgary Herald, 1998
 • 2001– “Scientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible.” – Time Magazine, Monday, Apr. 09, 2001
 • 2003– Emphasis on extreme scenarios may have been appropriate at one time, when the public and decision-makers were relatively unaware of the global warming issue, and energy sources such as “synfuels,” shale oil and tar sands were receiving strong consideration” – Jim Hansen, NASA Global Warming activist, Can we defuse The Global Warming Time Bomb?, 2003
 • 2006– “I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis.” — Al Gore, Grist magazine, May 2006
 • 2006– “It is not a debate over whether the earth has been warming over the past century. The earth is always warming or cooling, at least a few tenths of a degree…” —Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at MIT
 • 2006– “What we have fundamentally forgotten is simple primary school science. Climate always changes. It is always…warming or cooling, it’s never stable. And if it were stable, it would actually be interesting scientifically because it would be the first time for four and a half billion years.” —Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London
 • 2006– “Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930’s the media peddled a coming ice age. From the late 1920’s until the 1960’s they warned of global warming. From the 1950’s until the 1970’s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estate’s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.” –Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006
 • 2007– “I gave a talk recently (on fallacies of global warming) and three members of the Canadian government, the environmental cabinet, came up afterwards and said, ‘We agree with you, but it’s not worth our jobs to say anything.’ So what’s being created is a huge industry with billions of dollars of government money and people’s jobs dependent on it.” –  Tim Ball, Coast-to-Coast, Feb 6, 2007
 • 2008– “Hansen was never muzzled even though he violated NASA’s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankind’s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congress” –  John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program atNASA, see above for Hansen quotes

Section updated by Anthony:

 • 2009– Climate change: melting ice will trigger wave of natural disasters. Scientists at a London conference next week will warn of earthquakes, avalanches and volcanic eruptions as the atmosphere heats up and geology is altered. Even Britain could face being struck by tsunamis – “Not only are the oceans and atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms and floods, but the crust beneath our feet seems likely to join in too,” – Professor Bill McGuire, director of the Benfield Hazard Research Centre, at University College London, – The Guardian, Sep 2009.
 • 2010– What Global Warming Looks Like. It was more than 5°C (about 10°F) warmer than climatology in the eastern European region including Moscow. There was an area in eastern Asia that was similarly unusually hot. The eastern part of the United States was unusually warm, although not to the degree of the hot spots in Eurasia. James Hansen – NASA GISS, August 11, 2010.
 • 2011– Where Did Global Warming Go? “In Washington, ‘climate change’ has become a lightning rod, it’s a four-letter word,” said Andrew J. Hoffman, director of the University of Michigan’s Erb Institute for Sustainable Development.   – New York Times, Oct 15, 2011.
 • 2012– Global warming close to becoming irreversible-scientists. “This is the critical decade. If we don’t get the curves turned around this decade we will cross those lines,” said Will Steffen, executive director of the Australian National University’s climate change institute, speaking at a conference in London. Reuters, Mar 26, 2012
 • 2013– Global-warming ‘proof’ is evaporating.  The 2013 hurricane season just ended as one of the five quietest years since 1960. But don’t expect anyone who pointed to last year’s hurricanes as “proof” of the need to act against global warming to apologize; the warmists don’t work that way. New York Post, Dec 5, 2013
 • 2014 – Climate change: It’s even worse than we thought.  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planet’s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer. –New Scientist (undated in 2014)

Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2014/08/120_years_of_climate_scares.html#ixzz61MaW2tKy
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

 

SVERKERS BACKAN OCH NÅGRA INTRESSANTA RUNSTENAR.

05 september 2019

Gästre tidigare Gestilren

Sverkers backan är en mindre höjd i åkerlandskapet vid Gästre by. Gästre var på 1200-talet en kungsgård men är framförallt känt under det tidig historiska namnet Gestilren där slaget mellan den erikska ättan och den sverkerska ätten stod den 18 juli år 1210. Kung Sverker Karlsson den yngre stupade och Erik Eriksson kröntes senare till kung i Uppsala.

I äldre tid finns uppgifter om att Sverker ligger begravd i Sverkers backan. Det vet vi idag från olika annaler är ett felaktigt antagande.  I likhet med flera andra i den sverkerska ätten är han begravd i Alvastra kloster vid Vättern strax syd om Omberg. Högen vid Gästre som kallas Sverkers backan är konstaterat också ett gammalt gravfält sannolikt från vikingatid.

En spekulation skulle kunna vara tvåfaldig. Dels utgående ifrån att namnet Sverkers backan är gammalt och stammar från år 1210 och striden vid Gestilren. Backen kan ha varit kung Sverkers ”stabsplats” från vilken han övervakade och styrde hirden och resten av hären. Från högen har man bra överblick över de stora lägre liggande fälten syd om Gästre där sannolikt slaget har stått. Det kan också ha varit platsen vid vilken kung Sverker upphanns av Erik Karlssons hird och dräptes i ett anfall. Flera av Sverkers lojala stormän stupade likaså vid Gestilren liksom Folke Jarl på Eriks sida.

Men som sagts källorna och annalerna är förtegna  om detaljer i slaget, endast att det stod ett slag vid Gestilren den 18 juli 1210 mellan dessa båda ätter och deras tronpretendenter. Mycket kring slaget är därför gissningar och sannolikheter med utgångspunkt i bakgrundskunskaper.

Långtora ka

Långtora

Runsten U803 vid Långtora by. Runstenen står idag mitt ute på en åker. När bonden nu skördat spannmålen har det varit möjligt för mig och sonen att besöka runsten.

Texten på runsten U803 är idag nästan oläslig pga. beväxning av lava och att runinskrifterna inte hålls infärgade. I äldre tecknade avbildningar och fotografier framträder runorna mycket tydligt. Riksantikvarieämbetet har alltsedan 1600-talet ansvarat för skötseln av fornfynd och fornlämningar. Sedan några år har länsstyrelserna övertagit ansvaret. Länsstyrelsen i Upplands län lär ha 500 000 kronor för skötseln av mer än 1600 fornlämningar. Märkligt att det svenska historiska arvet har så låg prioritet. Men å andra sidan kanske inte så förvånande med tanke på att partiledare (S) och statsminister/partiledare (M) betraktat den svenska historien och det kulturella arvet som ”barbari.” Det blir då viktigare att satsa på den muslimska högkulturen från MENA.

Inskriften lyder:

ulfr:lit :raesa :istaen siulfr :han :yiftiR:sik

UlfR let ræisa stæin, sialfR hann af UR sik.

 »Ulv lät resa stenen, han själv efter sig.»

Det är inte vanligt att finna runstenar som rests efter personen själv. Som det står i Upplands runinskrifter del 3 (SRI band 8, 1949-1951): ”UlfR har låtit resa den vackra stenen efter sig själv, medan han levde. Inskriftens formu­lering är intressant genom sin originalitet”.

Stenen står kvar på sin ursprungliga plats. I annaler från mitten av 1600-talet anges att det vid stenen på ängen nedanför – se foto ovan – legat en sjö där de ”hafwa the hafft sine Lädie och Marcknadz Platzer.»  Lädie är sannolikt detsamma som vårt läger,

I uppgifter från mitten av 1800-talet anges att en sämre körväg gått förbi runstenen. I äldre tid gick sannolikt vägen förbi här och vidare till ett vad över ån strax SV om stenen.

Härnevi socken

Denna runsten U1165 står i en liten holme mitt på en åker men är nu när skörden är bärgad möjlig att besöka. Runsten står kvar på sin ursprungliga plats. Stenen står på gränsen mellan Åsunda och Torstuna härader i Härnevi socken.  Stenen låg länge sönderslagen i åkern men restes och klamrades ihop 1926.

Den står på en plats som ursprungligen under vikingatid var en segelled. Upplands runinskrifter del 4 (SRI band 9, 1953-1958) skriver; ”…klarligen wid handen ännu idag, at en segel-led här fordom warit, sträckandes sig som et sund hela orten framåt och som en wik in wid Härnewi Kyrka”. Den vattenvägen är idag endast en bäck som syns i bakgrunden.

Runsten U1165 utmärks i ornamentiken av ett stort och tydligt kors. En markering av att den Nocke som stenen restes efter var kristen i detta 1000-tal då kristendomen kämpade och allt mer segrade som förhärskande trosuppfattning i konkurrens med asa-tron.

Inskriften lyder:

hialmtisxaukxþurstainxraistu staina -… ftir xnuka+airikr+hiuk

Hialmdis ok Þorstœinn rceistu stceina [þessa œ]ftÍR Nokka. ÆirikR hiogg.

»Hjälmdis och Torsten reste dessa stenar efter Nocke. Erik högg.»

Kvinnonamnet Hialmdisär inte känt och sannolikt mycket sällsynt. I den runologiska litteraturen nämnes U 1165 oftast på grund av att ristarens namn Erik är skrivet med lönnrunor.  Stenen är dessutom den enda ristning, som Erik har signerat.

Källor:

Ingegerd Troedsson, Red. Striden i gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då? Sollentuna 2009

Dick Harrison, Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige. Finland 2002

Upplands runinskrifter volym 1-4 i SRI band 6-9 1940-1958.

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ STORA ÄR UTSLÄPPEN AV CO2

01 september 2019

Utsläpp beräknade på kraftkällans hela livslängd – från byggande till rivning.

Utsläpp i gram koldioxid per producerad kilowattimme

Kärnkraft                                3

Vattenkraft                             5

Vindkraft                                10

Biobränsleeldat kraftverk        16

Kolkraftverk                           700

Källa: SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013).

Ännu en tabell som visar liknande siffror. Dessa är Vattenfalls uppgifter. Värdet för brunkol är 1087.

69809997_1221526131364497_8269351446978232320_n

Kina bygger kolkraftverk i många utvecklingsländer.

Svenska forskaren Karl Hallding är forskningsledare på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har studerat Kinas utveckling i ett flera decennier och är mycket kritisk till hur landets investeringar framställs.

– Det finns ett glapp mellan hur vi förstår de stolta deklarationerna från Kina och hur verkligheten ser ut.

– Bilden av Kinas påverkan på klimatet är skev. Framförallt jämfört med hur mycket vi vet om, och nagelfar, USA och Donald Trump. Trumps klimatpåverkan är marginell jämfört med det som händer i Xi Jinpings Kina, framför allt när det gäller kinesiska investeringar utomlands.

Kinas investeringar sker främst i utvecklingsländer i Asien och Afrika. Enligt en rapport från GDP Center vid universitetet i Boston har Pakistan, Bangladesh och Vietnam alla kolkraft helt eller delvis finansierats av Kina.

IEEFA:s rapport står det att en tredjedel av alla kolkraftsprojekt runtom i världen utanför Kina och Indien finansieras av Kina. Det skulle i så fall röra sig om uppåt hundratalet kolkraftverk.  

De samlade svenska utsläppen av CO” är så små att de faller bort i felmarginalen på beräkningarna av Kinas kolkraft projekt i Kina och i andra länder.

 

 

ÄRENTUNA KYRKA I UPPLAND

19 juli 2019

Ärentuna kyrka ligger i centrala Uppland någon mil N om Uppsala. Kyrkan är en väl bevarad medeltidsmiljö. En av de vackraste i Uppland. I denna text redovisas kyrkans historia kort samt några av våra bilder exteriört och interiört från vårt studiebesök i kyrkan.

KYRKANS HISTORIA

1200-tal

Kyrkan byggdes av en Erent som också därmed givit namn till socknen, Erentuna numera Ärentuna i enlighet med hur namn förändras språkligt över tid.

Den första kyrkan var sannolikt en träkyrka och kan ha varit en stavkyrka. I slutet av 1200-talet började man bygga en stenkyrka i Ärentuna. Det är samma medeltidskyrka som i sina huvuddelar står kvar oförändrad än idag. Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i gavlarna som har en fin ornering. Vindskivorna på vapenhuset har medeltida träsniderier. En del av orneringen och vindskivorna visas av nedanstående bild.

IMG_6841

Ärentuna kyrka 1680

Så här såg Ärentuna kyrka ut år 1680. Teckning av Johan Hadorph i ”Afritningar af kyrkor och kyrkovapen i Upland.” Notera att kyrkan vid den tiden hade ett litet torn, en så kallad takryttare. Takryttaren monterades bort 1743.

Ärentuna kyrka 1748

Så här såg Ärentuna kyrka ut 1748 i en teckning av Olof Grau. Kyrkan hade trätunnvalv – som föregick dagens – som var rikt dekorerade med målningar från 1300-talet. Dessa målningar finns kvar. Trätaket demonterades – brandfaran -när ett nytt tegelvalv slogs 1430. Plankorna från trävalvet har länge legat på vapenhusets vind. År 1928 plockades plankorna ner och såldes till Statens historiska museum där de kan ses sammanfogade idag. Konsthistoriskt är enastående viktiga i konsthistorien med sin klart lysande kolorit, dock numera avmattade i färgerna.

TVÅ RUNSTENAR FRÅN 1000-TALET STÅR UTANFÖR KYRKAN.

Ärentuna ka

Denna runsten – nr 1014 – står på kyrkvallen ca 50 meter S om kyrkan och bredvid runsten nr 1015.

Texten på stenen ovan lyder:

iolmkeR • lit • raisa > stain > ifti R• iulfast • uk • ] suartufþa > suni • sina

HolmgceÍRR let rceisa stæin œftÍR Igulfast(?) oJc Svarthöfða, sy ni sina.

»Holmger lät resa stenen till minne av Igulfast(?) ocli Svarthövde, sina söner.»

Toppen på stenen är som synes av bilden avslagen. Stenen har innan den restes igen legat som trappsten till sockenstugan. Stenen är mycket omsorgsfullt ristad och med en tydlig och fin ornamentik. Stenen är ristad av mästaren Öpir.

Ärentuna ka

Denna sten nr 1015 står bredvid stenen 1014 på kyrkvallen.

Inskrift:

iofur »lit i rita >sten [ • yftiR sun sin •yr ik u] uk >iofastu • kunu •sinn

Iofurr let retta stœin æftÍR sun sinn OrøJciu(?) oh Iofastu, honu sina.

»Jovur lät resa stenen efter sin son Orökja(?) och [efter] Jofasta, sin hustru.»

Stenen har varit golvsten i vapenhuset och var under en tid okänd innan den restes på nuvarande plats. Stenen är grovt och oskickligt huggen. Runorna är otydliga och svårlästa. Stenen är en klumpig imitation av stenen nr 1014. Den är ett försök av en mindre skicklig stenhuggare att imitera Öpir. Ornamentiken är oskickligt gjord och spegelvänd i förhållande till nr 1014. Detta är en okänd stenhuggare och icke Öpir eller på hans nivå.

KYRKANS INTERIÖR

IMG_6845

Interiört domineras kyrkan av de magnifika talmålningarna. Bänkinredningen från 1694 präglar också kyrkan interiört. Några av målningarna presenteras i närbild nedan liksom korfönstret, predikstolen och Maria skulpturen.

1L8A4509

Denna vackra predikstol med ingång från en trappa i väggen från sakristian är från 1760-talet och utförd i rokokons former.

Kor fönstret

Det målade kyrkfönstret är av sent datum och tillkom i samband med nydaningen av kyrkan inre 1928. Målningen föreställer den gode herden.

Madonnan 1400-tal

Mariaskåpet är ett av den rika uppsättning träskulpturer kyrkan en gång haft. Efter att ha varit deponerad på Gustavianum i Uppsala är skulpturen nu tillbaka i Ärentuna kyrka. Maria med barnet omges av två kvinnliga helgon, Sankta Dorotea till vänster och Sankta Catharina av Alexandria till höger. Skulpturen är från 1470-talet utförd i Sverige.

TAKMÅLNINGARNA FRÅN 1400-TALET.

Takvalven är oerhört rikt bemålade med berättelser från Bibeln och med bilder so illustrerar Dekalogen. Dessa målningar tillhör de bäst bevarade och också märkligaste målningarna från medeltiden.

Målningarna är från 1400-talets mitt. Konstnären är okänd. Det är alltså inte Albertus Pictor eller hans verkstad som målat dessa men han är ändock en framstående målare inom det medeltida kyrkomåleriet i Mälardalen. I litteraturen anses målaren vara ”teologiskt undervisande.” I en tid då läskunnigheten inte var allmän var det i stor utsträckning kyrkomålningarna som undervisade menigheten om Bibeln och dess budskap. Dekalogen skildras målande i en serie bilder. Det är med det förhållandet i minnet man ska se de drastiska och delvis brutala bilder vi presenterar här. Målaren anses ha varit munk eftersom man spårar ett franciskanskt inflytande i målningarna, franciskanska helgon är vanliga i målningarna. Ärentunas kyrkomålningar är ett bra exempel på de målartraditioner som fanns före Albertus Pictor och som också byggde på äldre inhemska traditioner.

Målningarna är i stor utsträckning, som visas av bilderna, fräscha i färger och  konturer trots att de varit övermålade. En första överkalkning skedde 1758 och en andra 1891. År 1928 togs målningarna fram och konserverades.

De bilder som visas här ett mycket litet urval av de många bilder som täcker takvalven i kyrkan.

Målningarna är i min värld intressanta dels för det bibliska budskap de förmedlar men också som ett vittnesbörd över förhärskande förställningar under 1400-talet. Bilderna är brutalt drastiska, vilket vi återkommer till, men visar också hur människorna var klädda på 1400-talet. Målaren har inte försökt föreställa sig hur människorna på Jesu tid var klädda. Nej, målaren har målat av människor runt sig i de kläder och beteenden han såg omkring sig.

Studera därför människorna på bilderna och hur de klär sig och ser ut. 1400-tal!

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Helige tre Konungars tillbedjan av Jesusbarnet (bilden beskuren).

IMG_6848

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Ovan två bilder skildrar barnamorden i Betlehem beordrade av Herodes den store enligt Matteusevangeliet. Notera den brutala realismen i bilden när soldaten sticker svärdet i barnet medan modern försöker hindra honom. Kring soldaten ligger svärdsdöda barn. Notera också svärdet av en typ vanlig under 1400-talet.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Oklart om bilden som är beskuren ansluter till vänster om barnamorden i Betlehem är Herodes som beordrade morden eller om det är en av de heliga Konungarna som vädjar om att spara deras liv. Notera draperingarna på mannens klädedräkt. En väldigt levande för att inte säga naturalistisk bild. Notera målarens förkärlek och skicklighet i att måla rika draperingar.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Adam och Eva har ätit av den förbjudna frukten och fått kunskap om sin nakenhet. De skyler sig inför Herren med fikonlöv.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Odjuret.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Jesus Kristus på en tron i form av templet i Jerusalem(?)

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Den blinde Lemek – avkomling till Kain – förleds av sonen Tubal Kain att med ett pilskott döda Kain. Till höger dödar Lemek Tubal Kain. Notera långbågen, ev av idegran.  Dessa medeltida långbågar hade mycket stor dragstyrka för att kunna få iväg en pil tung nog för att kunna tränga igenom en rustning. Arkeologiska fynd av äldre långbågar är kända från bl a Sigtuna.

Takmålning 1400-tal. Okänd konstnär

Lemek dödar Tubal Kain.

Källor:

Bengt Ingmar Kilström, Ärentuna Kyrka

Sveriges Runinskrifter, SRI. Band 6, del 1-4. Upplands runinskrifter.

Fotografier: Gustaf och Lennart Waara

 

TVÅ FINSKA KLIMATFORSKARE TILLBAKAVISAR ANTROPOGEN KLIMATFÖRÄNDRING.

14 juli 2019

De finska forskarna Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi från Åbo universitet visar att människan nästan helt saknar inverkan på klimatet.

Studien är publicerad utifrån Institutionen för fysik och astronomi vid Åbo universitet på Cornell Universitys e-tjänst arXiv.

Studien redovisas på fem sidor (länk till studien nedan) och begriplig även för en vetenskapligt otränad person. Rekommenderas starkt för studium.

Det är huvudsakligen låga molnformationer som styr den globala temperaturen. FN:s klimatpanel IPCC misslyckas med att räkna in molnens påverkan i sina modeller som blir missvisande.

”Det är därför dessa modeller ger en mycket liten naturlig temperaturförändring och lämnar en mycket stor förändring för växthusgasernas bidrag i den observerade temperaturen.”

Under de senaste hundra åren har temperaturen ökat med cirka 0,1 grad celsius på grund av koldioxid, varav det mänskliga bidraget varit runt 0,01 grad, enligt de finska forskarna.

”Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 10 procent, har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen är det som främst kontrollerar den globala temperaturen.”

Här är länken till rapporten för egen läsning samt abstract och slutsats:

https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE

J. KAUPPINEN AND P. MALMI

Abstract. In this paper we will prove that GCM-models used in IPCC report AR5 fail to calculate the influences of the low cloud cover changes on the global temperature. That is why those models give a very small natural temperature change leaving a very large change for the contribution of the green house gases in the observed temperature. This is the reason why IPCC has to use a very large sensitivity to compensate a too small natural component. Further they have to leave out the strong negative feedback due to the clouds in order to magnify the sensitivity. In addition, this paper proves that the changes in the low cloud cover fraction practically control the global temperature.

Conclusion

We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.

 

RUNSTEN U795 VID BREDS KYRKA I UPPLAND.

03 juni 2019

IMG_1952

 

Denna runsten står idag vid Breds kyrka i Uppland. Den fanns en gång – anger äldre annaler – inmurad i södra kyrkogårdsmurens yttre sida, invid och till höger om porten. Det föreligger enligt SRI Uppland (Sveriges Runinskrifters fyra volymer, band 6 – 9, om runinskrifter i Uppland)  inga historiska uppgifter om var stenen ursprungligen varit rest.

Texten på stenen lyder translittererad, normaliserad och översatt till dagens svenska: ”Tingbjörn lät hugga stenen efter sina söner.”

+ þikbyrn + lit akua + sten + yfti +suni + sino +

Pingbiorn let haggva stœin œftÍR syni sina.

Vi undrar då omedelbart varför en fader reser sten efter söner. Döda söner kan man med fog anta. Men, hur dog de? I samband med vikingatåg i österled? I samband med vapenträffning med fientliga styrkor? Någon form av olycka eller sjukdom? Inget anges explicit men en tanke kan vara att om en fader reser en sten över söner så har de utfört något för en svensk man ärorikt. Fadern är alldeles uppenbarligen stolt över sönerna till den grad att han bekostar en runsten. En runsten kan ha tagit ett år eller mer att hugga. Det talar emot olycka och sjukdom och för vikingatåg eller att de stupat i vapenträffning. Således, riktiga ärorika svenska män! Det är det budskap denna runsten sänder till oss över 1000 år! Det är magiskt så vi ryser!

I SRI Uppland finns inget angivet om sönerna. Namnen på sönerna är inte kända. I SRI Uppland förmodas namnen ha varit inristade i en annan nu förkommen sten. Orsaken till att fadern reste stenen efter sina söner kan ha funnits angiven där? Det sista är liksom orsaken till att stenen rests en tolkning från vår sida.

Ornamentik, runformer, huggningsteknik o.s.v. talar för att Livsten har hållit i mejseln. Livsten är den store runmästaren vid mitten av 1000-talet. Den mycket skicklige runristaren Balle verksam under andra halvan av 1000-talet  har gått i lära hos Livsten. Runristaren Balle har lämnat ett tjugotal idag kända stenar efter sig. Det kan man se av bland annat den utvecklade ornamentik som båda uppvisar. Livstens ornamentik illustreras på ett utmärkt sätt av stenen på bilden.

 

 


%d bloggare gillar detta: