Archive for the ‘Antisemitism’ Category

ANTISEMITISMEN OCH DEN MUSLIMSKA DIASPORAN I SVERIGE.

12 december 2017

Olika undersökningar visar att antisemitismen är djupt cementerad i den muslimska religionen och det muslimska samfundet i Sverige. I själva verket kan antisemitismen spåras hela vägen tillbaka till Muhammed och hans slakt av judar. Se mina tidigare artiklar i ämnet! De fem artiklarna länkas från min FB-sida till min blogg!

Enkätundersökningar visar att mellan 39 procent och 55 procent av dem som själva ser sig som muslimer är systematiska antisemiter. Siffran för populationen i stort är 5 procent.

Prof. Lars Dencik har i en undersökning frågat de 22 procent judar i Sverige som utsatts för trakasserier verbalt och/eller fysiskt vilka som stod för trakasserierna. De tillskrev gärningsmännen ”extrema muslimska” motiv i 51 procent av fallen, ”vänsterextrema” motiv i 25 procent av fallen och
”högerextrema” motiv i 5 procent av fallen.

De som hänt i Göteborg och Malmö i dagarna kan med säkerhet tillskrivas muslimer från Mellanöstern!

I takt med att den muslimska diasporan växer, fördjupas och etablerar sig geografiskt i våra större städer så kommer också antisemitiska attacker och dåd att spridas över Sverige.

De behöver man inte vara stjärntydare för att förutspå!

Statsminister Stefan Löfvéns lösning är att vi måste ”prata” om saken! Räcker det verkligen?

Så vad gör vi?


%d bloggare gillar detta: