Archive for the ‘Politisk stollighet’ Category

”KD-bluffen” avslöjas: Ställer sig bakom regeringens generösa invandring – ”Ni har ljugit för väljarna”

26 maj 2019

Publicerad 25 maj 2019 kl 10.02
Kristdemokraterna stödjer nu regeringens generösare invandringspolitik. I sociala medier rasar svenskarna mot partiet, och flera säger de ska ändra sina röster.
Kristdemokraterna framställde sig som tuffa och ansvarstagande i invandringsfrågan.
Då sköt opinionssiffrorna i taket.
Nu visar det sig dock att partiet står bakom Annie Lööfs och regeringens nya invandringspolitik, som kommer gör den till en av de mest generösa i Europa, locka hit tiotusentals nya invandrare och i värsta falla skapa ”en ny flyktingström”.
”Regeringens migrationsförslag är full av brister men det är bättre än att gå tillbaka till 2015 års oansvariga pol. Att rösta nej är inte realistiskt och inte ansvarsfullt. Frågan nu är varför Löfven inte drar igång en parlamentarisk utredning för långsiktighet”, skriver KD-ledaren Ebba Busch Thor på Twitter.
Reaktionerna på uttalandet har blivit starka.
”Igår stod Kristdemokraterna för ett stort svek i riksdagen när de valde att helt ställa sig bakom regeringens proposition om att utöka anhöriginvandringen. Detta leder till tiotusentals nya migranter till Sverige. Ni som förtidsröstat KD kan ångra er imorgon”, skriver SD i Europaparlamentet på Twitter.
I kommentarsfältet är folk rosenrasande på Ebba Busch Thor.
”Nu blir det ingen röst på KD. Oerhört besviken på Kristdemokraterna iom detta. Kommunerna går på knäna pga en extrem invandringspolitik och nu gör ni den än mer extrem”, skriver en person. ”Fru Busch, du är avslöjad. Ännu en av elitens lakejer”, skriver en annan. ”Ni har ljugit för väljarna. Medvetet skapat en falsk bild. Detta för att locka över SD-väljare och M-väljare”, heter det också.

 
Hanif Bali om att KD stödjer fortsatt massinvandring: ”Ett svek”, ”vettlöst”

Publicerad 25 maj 2019 kl 13.02

Fler och fler kritiserar nu Kristdemokraternas godkännande av Löfvenregeringens och Annie Lööfs generösa invandringspolitik. I sociala medier skämtas det bland annat om att KD ”lajvar” sin borgerliga politik.
Kristdemokraterna har nu visat sig vara för en fortsatt massinvandring till Sverige. Detta genom att stödja regeringens planerade generösa anhöriginvandring.
I sociala medier riktas därför en häftig kritikstorm mot partiet, som bland annat anklagas för att vara lögnare och svikare.
Även Hanif Bali (M) kritiserar partiet.
”Idag kl 16:00 gick deadline för att motionera mot den centersocialistiska regeringens vettlösa öppning av bidragsberoende anhöriginvandring till ex asylmigranter med TUT. KD väljer att svika och ställa sig bakom regeringen. Jag hade hopp till det sista. Så grymt besviken”, twittrade han på fredagen.
Enligt Bali öppnar dessutom KD för en invandring av de människor som är allra svårast att ”integrera”. ”KD öppnar alltså upp för den tidigare ordningen där 90% av anhöriginv. var arrangerande distansäktenskap. Det är också den mest svårintegrerade gruppen som man väljer att öppna upp för. ‘Borgerlig feminism’ är inte att designa en migration som bäddar för arrangerade äktenskap”, fortsätter han under lördagen.

Artiklarna från Fria Tider.

STATSRADION OCH RIKSPOLISENS NOA

13 maj 2019

Chefen för NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning) Linda Håstad intervjuades i statsradions P1. Ämnet var internationella kriminella nätverk som begår systematiska stölder i Sverige av ex dyra båtmotorer.

Två gånger – för säkerhet skull – upprepade hon att dessa välorganiserade stödligor kunde jämföras med ”vinstdrivande företag”! Hon betonande vinstdrivande. Vadå? Vad är det för kommunism/socialism? För det första företag skall vara vinstdrivande. Det är själva motivet för företagande, överlevnadsfaktorn och deras ranson d´etre. Men för det andra och än värre; hon jämför lagliga, nyttiga, producerande företag som är ryggraden i svensk ekonomi med internationella kriminella ligor. Man häpnar över vart Sverige är på väg.

Naturligtvis inga följdfrågor på denna upprörande jämförelse från statsradions vänsterjournalist som föreföll helt köpa jämförelsen.

Jag hoppas att Svenskt Näringsliv och andra företagarorganisationer uppmärksammar detta övertramp och agerar!

HARRY FLAM OCH FINANSPOLITISKA RÅDET VAKNAR UPP.

09 maj 2019

NU har Harry Flam och Finanspolitiska Rådet vaknat upp. Äntligen frestas man säga! Men det är för sent! Sverige befinner sig redan på det tillväxtekonomiska sluttande planet.

Vi är många som allt sedan 2015 skrivit om och med empiri, ekonomiska analyser och argument påvisat de tillväxtpolitiska riskerna.

När den muslimska massmigrationen exploderade från 2015 och framåt så hävdade inte bara sådana som Morgan Johansson och Stefan Löfven att massmigrationen av muslimer var lönsam. ”Kanske en kostnad nu men lönsam på lång sikt” som Stefan Löfven påstod i en TV-debatt.

Också andra hävdade samma sak:

Invandring är en lönsam affär för skattebetalare, slog OECD fast i sin migrationsrapport 2013. ”Migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin”, sa generalsekreteraren Angel Gurría.

 EU-kommissionären Cecilia Malmström (L) fyllde i: ”Vi behöver migranter” och hon pekade på EU:s åldrande och minskande befolkning samt kunskapsunderskottet.

 Forskaren Jesper Strömbäck gav i samma tid ut boken ”Utan invandring stannar Sverige” i vilken han menade att flyktingar ledde till vinster. Boken hyllades av Annie Lööf som på Twitter kallade kritikerna för ”troll”. 

Det hävdades då också – mot alla fakta – att migranterna var högutbildade. Det talades om att Stockholms Taxi-förare var världens mest välutbildade med alla tandläkare och läkare som körde taxi. Den vanföreställningen är sedan länge borta överbevisad av verkligheten.

Den muslimska massmigrationen har – det vet vi nu – till överväldigande del bestått att dysfunktionella migranter med låg intelligens (från länder med ett genomsnittligt IQ på mellan 70 och 80 och de är inte den intellektuella eliten som migrerat), låg kompetens och låg utbildning. De som migrerat från Nordafrika är till 60 procent funktionella analfabeter.

Vi beskrev entydigt vilken effekt denna massmigration skulle få på både kort och lång sikt på svensk tillväxt, BNP per capita och sysselsättning. För att inte tala om effekterna på de offentliga budgetarna och skattetrycket kommunalt och statligt.

Nu har också Harry Flam och Finanspolitiska Rådet inför hårda fakta om tillväxten tvingats konstatera det vi vetat i flera år nämligen att svensk BNP tillväxt per capita är bland de lägre i Europa. Ett par miljoner muslimska migranter drar ner siffrorna.

Så här beskriver Harry Flam och Finanspolitiska Rådet dagens problem.

En rapport från finanspolitiska rådet förklarar den dåliga svenska tillväxten med invandringen från 2015. De beskriver det som ett ”allvarligt problem” om trenden skulle vara bestående.

Det är BNP per capita som de senaste två åren haft en mycket svag utveckling och det kopplar rådets ordförande, Harry Flam, till den stora invandringen år 2015.

I rapporten skriver rådet också att Sveriges beredskap för lågkonjunktur kan ifrågasättas. En lågkonjunktur förväntas samtidigt vara nära förestående.

Ett annat allvarligt problem är att Sveriges beredskap för lågkonjunktur är begränsad eftersom Riksbanken, i syfte att bl.a. hantera det politiskt viktiga inflationsmålet med bl.a en skenande bostadspriser som följd, har Riksbanken behållit minusräntan under hela högkonjunkturen. När lågkonjunkturen kommer saknar myndigheten möjligheten att sänka räntan för att få igång tillväxten. Framförallt pekas på att handlingsutrymmet i en lågkonjunktur när vi redan har en minusränta är mycket begränsat.

Dessutom har regeringen sparat för lite under högkonjunkturen vilket gör det svårare att uppnå överskottsmålet under en lågkonjunktur, menar rådet.

Tillväxten per capita står still och ”skulle det visa sig att detta är en bestående trend är det ett allvarligt problem”, skriver rådet i rapporten. Ordföranden Harry Flam efterlyser nu att regeringen ska vara beredd på en allvarlig konjunkturnedgång.

Om Sverige skulle drabbas av en allvarlig konjunkturnedgång kanske finanspolitikens automatiska stabilisatorer inte räcker till för att rädda situationen, enligt rådet.

– Därför efterlyser vi att regeringen är beredd att vidta åtgärder, säger ordföranden Harry Flam till TT.

Ja det är så dags nu att kräva åtgärder. Dessa skulle ha satts in redan 2014/15 genom att man stoppat massmigrationen av välfärdsmigranter från Mellanöstern och Nordafrika.

Dessutom släppte EU-kommissionen igår sin tillväxtprognos för medlemsländerna. För Sverige och flera andra mångkulturer ser det mörkt ut. Däremot går Polen och Ungern starkt både i år och nästa år, enligt rapporten.

 

 

BILDNINGEN OCH MAKTEN – NÅGRA REFLEKTIONER.

06 april 2019

Personligen har jag ett drygt halvsekellångt politiskt intresse bakom mig. Jag började följa de politiska debatterna i 11-12 års åldern när familjen skaffade TV året 1957. Jag minns debatten mellan Högerns Jarl Hjalmarsson och Kommunisternas Hilding Hagberg. Eller, Bertil Ohlins intellektuellt skarpa attacker på Tage Erlander. Efter de första formativa åren har jag fortsatt följa rikspolitiken och dess ”utveckling” och förändring.  Jag har på senare år alltmer funderat över vad bildning är och hur det är beställt med våra makthavares (rikspolitiker, myndighetschefer och storföretagsledare) kunskaper och bildning. Jag tycker mig också ha sett en förändring av de personligheter som blir politiker och som tilldelas de högsta posterna inom rikspolitiken.

När jag diskuterar frågan med mina intellektuella vänner är deras uppfattning liksom min att våra makthavare tidigare tillhörde det bildade skiktet av medelklass och överklass. Vår gemensamma bild är också att det inte längre är förhållandet. Vi har svårt att namnge en enda person inom rikspolitik, myndighetsledare och storföretagsledare som ger intryck av eller låter ana något som liknar bildning i traditionell mening. Inom rikspolitiken inklusive regeringen är det tydligt. En tänkbar förklaring är att man ofta rekryterar till riksdag och regering från dem som påbörjat sin politiska bana inom ungdomsförbunden och sedan arbetat sig upp inom den politiska klassen. I flera fall har vi under senare år kunnat se ministrar som aldrig haft ett riktigt arbete. När vi går igenom ett antal slumpvis utvalda rikspolitiker inklusive den nuvarande regeringen slår oss förekomsten av drop out från högre utbildning. Det vore intressant att se en systematisk genomgång av detta fenomen.

Den bristande bildningsnivån kan antas bidraga till att förklara de märkliga uttalanden som Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin fällt om Sverige jämfört med de muslimska migranternas kultur.

Först Fredrik Reinfeldts herostratiska uttalande:”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Mona Sahlins uttalande är av samma typ: ”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er.”

 Båda citaten är i sin demonstrativa okunnighet remarkabla. Värst är väl ändock socialdemokraternas f.d. partiledare Mona Sahlin som frånkänner oss svenskar inte bara en kultur och identitet utan också en historia. Är Mona Sahlins historiska kunskaper ett resultat av den socialdemokratiska skolan?

Både rekommenderas att läsa mitt förslag till svensk kanon: https://lennartwaara.com/2018/08/25/kultur-och-nationalism-en-svensk-kanon/

En gång i tiden var partiledare högutbildade. Folkpartiets partiledare Bertil Ohlin som nämnts var professor i nationalekonomi och på sin tid en av de ledande ekonomerna i världen. Var har vi den typen av kompetens idag? Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Karlsson var akademiker. Carl Bildt var drop out men kan inte beskyllas för att sakna kunskaper och bildning. Göran Persson var drop out. Han uppmärksammades medialt när han påstod att trebetygsuppsatsen var klar men låg i hans kassaskåp. Han fick senare revansch när partikamraten S och rektorn vid Örebro Högskola Janerik Gidlund tilldelade statsministern Göran Persson ett hedersdoktorat. Därefter utsågs Örebro högskola till Örebro Universitet. Arbetarrörelsens tidiga ledare i övrigt har inte alltid varit akademiker.  Arbetarrörelsen hade dock i sin tidiga utveckling ett starkt bildningsideal och bildningsprogram. Ett tydligt exempel, det finns flera, är den tidigare finansministern Gunnar Sträng med statarbakgrund. Genom bred läsning skaffade de sig en gedigen bildning och som också möjliggjorde deras engagemang och senare politiska karriärer ända in i socialdemokratiska regeringar. De både hade och hyllade bildningsidealet. Det är inte lika tydligt längre.

I den nuvarande JÖK-regeringen under den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven är detta extremt tydligt.  Utbildningsnivån i JÖK-regeringen är låg. En granskning som Dagens Industri gjort (19-04-01) visar att många ministrar dessutom på regeringens hemsida skönmålar sina CV:n för att dölja bristerna.Hela 7 av ministrarna i JÖK-regeringen är drop out eller med oavslutade enstaka universitetskurser.

Thomas Persson, som är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet menar att utbildningsnivån inom regeringarna under lång tid sjunkit stadigt, samtidigt som utbildningsnivån i samhället generellt kraftigt har höjts.  Enligt Persson är en förklaring till den sjunkande utbildningsnivån bland toppolitiker att alltfler rikspolitiker gått in i sina respektive partier i unga år och sett politiken som sin huvudsakliga karriär medan det förr var vanligare att man gick in i politiken efter att man haft en yrkeskarriär. Enligt Persson är utbildningsnivån för svenska statsråd lägre än i många andra jämförbara länder som exempelvis i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Sprungen som jag är ur klassisk arbetarklass är läsning, ordrätt, en livsnödvändighet för mig. Det illustreras av följande citat om vikten av läsning från en okänd tänkare. ” Läsning gör en inte nödvändigtvis till en god eller ens en bättre människa. Men den vidgar helt säkert ens aspektseende och det är till glädje åtminstone för en själv. Man får möjlighet att leva med i flera liv, att göra erfarenheter som man inte har. Och nuet blir inte så groteskt förstorat. Man behöver inte gå som en byfåne i tiden.”

Med bred kunskap och bildning avser jag insikter och kunskaper i filosofier och teorier om samhällets funktion och människors villkor över tiden, i den egna kulturens kanon inom litteratur, konst, skulptur, musik, arkitektur liksom det egna folkets och nationens historia och utveckling. Om man idag i diskussioner eller i texter alluderar till klassiker eller till Bibeln så förstår våra politiker inte vad man menar. De kan därför inte heller förstå äldre konst som i mycket stor utsträckning utgår ifrån, refererar till eller är en parafras på exempelvis Bibelns texter och personer

Utan läsning inga kunskaper och ingen bildning. Utan kunskaper och bildning löper man risker både som person och som politiker. Som person blir man en ”byfåne i tiden.” Anledningen är självfallet att perspektiv och aspektseende blir begränsade och man därmed blir ett offer för teoretiskt och analytiskt enkla argument och påståenden.  En politisk makthavare blir dubbelt farlig av samma skäl för att han/hon lever i en egen bubbla av okunskap och obildning och därmed låter sig påverkas av aktörer i den närmaste kretsen som lever i samma bubbla. Vanföreställningarna förstärks i en ömsesidigt kognitiv spiral. De har maktens fortlevnad för den egna gruppen som primusmotor. Deras samlade agerande speglar inte det allmännas intressen utan den egna gruppens intressen. Makthavare som lever i en sådan omgivning får den egna kognitiva bubblan bekräftad och förstärkt av dem som påverkar och influerar honom eller henne. Vederbörande har ingen ”inre agent” i form av bred bildning och kunskap som kan relativisera och korrigera utsagor och förslag i förhållande till generella idéer och sammanhang.

Diskussionen har fokuserat den obildade och okunniga politiska makthavaren ända upp på regeringsnivå. I själva verket är resonemanget i hög grad tillämpligt på makthavare i de statliga myndigheterna och bland företagsledare i de stora bolagen. Avsikten med artikeln är inte att leverera personangrepp utan att resa frågan om brister i breda kunskaper och bildning hos makthavarna innebär risker för Sverige socialt, ekonomiskt och politiskt.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

 

THE GENDER UNICORN -VAD ÄR DET?

18 mars 2019

 

Du kanske inte hört talas om The Gender Unicorn? Du kanske tillhör dem som förstör och förvirrar små barn med att vägra att fastställa könsidentitet eftersom könsidentitet är en social konstruktion som man fritt kan välja senare i livet. Du kanske tillhör dem som vaknar upp på morgonen och känner dig förvirrad kring vilket kön du har idag. Titta då inte ner på könsorganet mellan benen. Nej, det behövs ett test för att fastställa kön. Köns-testet som utvecklats av Transstudent.org skall användas av Könsidentitetsmottagningen i Lund. Ja, det finns verkligen en sådan. Kolla under Region Skåne på nätet.

I den perversa värld där sådant som detta test tas fram och tas på allvar är kön inte binärt som kan fastställa med utgångspunkt i kromosomuppsättningen. (En mycket mycket liten andel har faktiskt en oklar kromosomuppsättning.) Med det är inte dem det här handlar om. Genusteorin på universiteten ser kön som ett flytande kontinum varför man behöver test som detta. Se nedan under ”Vidare om genus” kring detta.

Nu tror jag inte på fullt allvar att någon av mina följare på FB eller läsare av min blogg och twitter tillhör dessa förvirrade grupper. De flesta av oss lever i den fasta övertygelsen att det finns två kön och därutöver ett antal mentala sjukdomstillstånd.

Transstudent.org har utvecklat ”The Gender Unicorn”. Det är en modell som kan användas för att prata om, analysera och bestämma könsidentitet. Modellen är inte binär och inkluderar därför också personer som inte definierar sig enligt traditionella normer, såsom många cis-personer gör.

Ta del av den märkliga test-modellen på länken.  Det är viktigt att alla har kunskap om den galna genusteorin och den förvirrade könssyn som sprider sig som en smittsam sjukdom (även på universiteten). Vilket det också är intellektuellt:

 

https://pedagogisktkapital.files.wordpress.com/2017/12/gender-unicorn-pedagogiskt-kapital.pdf

 

”Definitioner till modellen.

Könsidentitet: Den egna upplevelsen av att vara man, kvinna eller inget av det, eller kanske både och eller ha ett annat kön (eller flera andra kön). Alla människor har en könsidentitet, även du. För transpersoner, är deras tilldelade kön vid födseln och deras upplevelse av könsidentitet inte den samma. Kvinnor och flickor samt män och pojkar är fyra vanliga könsidentiteter, som inte nödvändigtvis hänger ihop med varandra. Det innebär att könsidentiteten utvecklas och förändras över tid, tex. flicka pojke, man kvinna. Vissa människor upplever att könsidentiteten är flytande.

Könsuttryck:Det fysiska uttrycket av sin könsidentitet i kläder, frisyr, röst, kroppsform m.m. De flesta transpersoner försöker att matcha sitt könsuttryck (hur de ser ut) med sin könsidentitet (vem de är), snarare än sitt tilldelade kön vid födseln.

Tillägnat kön vid födseln: Klassifikationen/indelningen av människor som män, kvinnor, intersex eller annat kön baseras på kombinationen av anatomi, hormoner och kromosomer. Man kan använda kromosomtest för att avgöra kön, det är dock inte kromosomerna som avgör genitalierna. Det är viktigt att vi inte enbart använder begreppet “kön” eftersom att definitionen är vag och ibland används transfobiskt.

Sexuellt attraherad av: Sexuell orientering. Det är viktigt att komma ihåg att sexuell och romantisk/känslomässig attraktion kan förklaras av flera faktorer, där könsidentitet, könsuttryck/presentation och tillägnat kön vid födseln kan förklara en del, men inte allt.

Romantiskt/känslomässigt attraherad av: Romantisk/känslomässig orientering: Det är viktigt att notera att både sexuell och romantisk attraktion kan förklaras av flera faktorer, såsom t.ex. könsidentitet, könsuttryck och tillägnat kön vid födseln. Vi får dock inte glömma bort att romantisk och känslomässig attraktion kan förklaras utifrån fler eller andra faktorer än de uppräknade.

Många människor har varit nyfikna på om de människor som identifierar sig som “agender och asexuella” är inkluderade i grafen. Ett kort svar är på den frågan är, ja. Eftersom grafen illustrerar ett spektra eller grader av identifikation, indikerar en skattning långt till vänster i grafen, på ingen attraktion eller ingen identifikation.

Grafen har vissa begränsningar. Vinsterna med grafen är att den ger möjlighet att beskriva flera olika identiteter, uttryck och attraktion samtidigt.”

VIDARE OM GENUS.

Nationella sekretariatet för genusforskning är en enhet vid Göteborgs universitet. ”Vi arbetar med att främja genusforskning inom universitets- och högskolesektorn. Därtill har vi flera tidsbegränsade uppdrag, bland annat från Nordiska ministerrådet.”

Läs – verkligen läs – under om begrepp som cis-personer, binärt och linjärt kön, andrafiering, postkolonialism, m.fl begrepp och inte minst deras text om hur genus förklarar samhällsstrukturer.

https://www.genus.se

Det är Nationella sekretariatet för genusforskning en institution vid Göteborgs Universitet som skriver detta. Det är så obegripligt och så långt ifrån den forskning och vetenskapliga värld jag befann mig i under 1970-talet (disputerade 1980). Universiteten bedrev på den tiden vetenskaplig verksamhet (forskning och undervisning) och var inte centra för en ideologisk aktivism. Men, som sagts, läs vad Nationella sekretariatet för genusforskning skriver och ägnar sig år. Det är faktiskt dina och mina skattepengar som används för detta.

 

 

 

STATSMINISTER (S) STEFAN LÖFVENS PRESSKONFERENS.

17 mars 2019

 

På fredagseftermiddagen den 15.3.2019 bjöd statsminister (S) Stefan Löfven in till presskonferens för att kommentera terrordådet på Nya Zeeland som en attack mot det öppna samhället och en attack mot demokratin. Löfven förtydligade även att Sverige står sida vid sida med Nya Zeeland,rapporterar SVT. Vad han nu kan mena med det? Och mot vad?

Kan det ha handlat om kampen mot internationell muslimsk terrorism och konkreta dödliga muslimska terrordåd i Sverige, Europa och world-wide? Nej, det var inte de hoten Stefan Löfven syftade på. Ändock har Sverige dödliga erfarenheter av daesh/IS terrorister (Vivalla) och terrordåd (Stockholm). Fler daesh/IS terrorister är på väg in! Enligt rapporter har de redan anlänt till Örebro. Mot dessa borde regeringen och SÄPO använda hårdföra och resoluta metoder. Daesh/IS terroristerna skall interneras, fråntas medborgarskap och avvisas. Alla förövarna av våldtäkter, skjutningar och rån m.m. skall utvisas med omedelbar verkan.

Den svenska havererade muslimska massmigrationen och dess konsekvenser socialt, ekonomiskt och politiskt är ett varnande exempel för andra länder. Sverige beskrivs i internationella media som ett skräckexempel på hur man inte skall förfara. Nya Zeeland behöver inte Sverige och statsminister Stefan Löfven.

Nej, det var inte muslimsk terror och muslimsk dysfunktionell samhällskultur Stefan Löfven avsåg. Det var högerrörelser han syftade på.

– Vit makt, högerrörelsen och nationalistisk extremism finns där. Därför måste vi ha koll på alla dessa grupper, förtydligade Löfven.

Ja, högerrörelserna är hotfulla i Sverige! Det är gott om högerinspirerade terrordåd i Sverige och Europa! Möjligen är högerrörelserna intellektuellt hotande mot den identitetspolitiska PK ideologi som styr den politiska och mediala eliten. Intellektuellt är de sistnämnda redan besegrade. För oss återstår att vinna kampen om de etniska svenska medborgarna och tillsätta en helt annan regering!

Löfven ska under tiden enligt egen utsago se till att hålla koll på grupperna genom att bland annat förbättra den tekniska kompetensen inom myndigheterna.

Vi ser till att polis och säkerhetspolis får bättre verktyg med både datalagring, signalspaning och dataläsning, berättade Löfven.

Vad det betyder har SÄPO förklarat. Det är oroande! Vi vet hur det slutar! Friheterna begränsas! Vi som ännu är dissidenter får vara beredda på inskränkningar i mötesfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet. Det har vi redan sett med bl.a. den juridiskt och demokratiskt upprörande paragrafen om ”hets mot folkgrupp.” Fler inskränkningar planeras i samarbete med MSB.

”Vi har en främlingsfientlig och en radikalnationalistisk idéströmning som ökar i samhället där vi ser att vit makt-miljön och de lösare främlingsfientliga grupperna närmar sig varandra. Det här är en utveckling som Säkerhetspolisen följer noga,” säger SÄPO-chefen Klas Friberg.

Klas Friberg hävdade tidigare att de ”två hundra högerextremisterna inte utgjorde något hot utan vi har koll på dem.” I den pågående politiseringen av statliga myndigheter (the deep state) låter Klas Friberg nu som husbonden Löfven. Allmänna fraser som ”lösare främlingsfientliga grupper” har inte någon motsvarighet i verkliga händelser eller strömningar men är naturligtvis en SÄPO anpassning av retoriken till husbondens röst från den vänsterpolitiskt totalitära regeringen Stefan Löfven.

Vi kan utgå ifrån, med de lösa definitioner som är frekventa i dessa sammanhang, att politiskt systemkritiska, migrantkritiska, muslim- och islamkritiska samt mediekritiska artiklar platsar in på deras definitioner som ”lösare främlingsfientlig,” ”högerrörelser,” och ”nationalistisk”.

 

 

INSLAG I STATSRADIONS P1 OM UNGA MIGRANTER I UPPSALA SOM TAFSAR PÅ UNGA FLICKOR.

11 mars 2019

Radions P1 hade idag 11.3.2019 ett inslag kring UNT:s artiklar om unga muslimska invandrarmän som ofredar och tafsar på etniskt svenska flickor. Det sades uttryckligen i inslaget att det handlade om migranter från bl.a. Afghanistan. Det är ett framsteg att också statsradion nu tar bladet från munnen och talar sanning i denna fråga!

Två nya PK ideologiska ”försvarslinjer” kunde dock noteras. Den första var att det endast var ”en liten klick som gjorde det och som förstörde för hela den skötsamma gruppen som bara vill klara sina studier och skaffa ett arbete.”

Blå dunster åter igen! Tro det den som vill!  Ofredande och tafsandet är brett förekommande i den aktuella gruppen och sker i alla större orter där det finns horder av dessa unga muslimska män, tidigare kallade ”ensamkommande barn” tills det inte höll längre. Rapporteras från både Västerås och Örebro. Det mest sannolika är att beteendet är strukturellt och kulturellt inneboende i gruppen afghanska unga män!

Många av de 9000 afghaner som fick stanna för studier som ett resultat av ett riksdagsbeslut av S, MP och C klarar inte sina studier och några kommer inte ens till lektioner. Den senaste uppgift jag har tillgång till visar att 0,4 (noll komma fyra) procent av de som startade gymnasieutbildning 2011 hade klarat sig med godkänt tre år senare 2014. Det är ju inte begåvningsreserven som kommit hit.

Den andra linjen var att inte alls gå in på den verkliga orsaken, även om en massa mumbo jumbo orsaker presenterades. Den verkliga orsaken är det politiska beslutet av S. MP och C att låta 9 000 afghaner som fått avslag på sin asylansökan (de ljög om ålder och ursprung och hade kastat sina dokument) stanna i Sverige till en kostnad för skattebetalarna på mellan 6 och 9 miljarder per år! Det som UNT skrivit om är endast en av de sociala konsekvenser som etniska svenskar får betala som ett resultat av det politiska beslutet.

JAN BJÖRKLUND – EN SVENSK DON QUIJOTE SOM FÄKTAR MOT VÄDERKVARNAR

11 mars 2019

Vissa är rädda för spöken. En del är rädda för spindlar. Andra är rädda för samhällsutvecklingen i Sverige. Liberalernas partiledare Jan Björklund är ”livrädd” för nationalismen.Det förklarade han under sitt tal på Liberalernas riksmöte. Det är en magnifikt förnekande av verkligheten och att ställa den på huvudet.

”Ondskan” som L-ledaren pratar om är nationalismen, som åter växer sig stark i Europa och som vi hoppas får stort inflytande efter EU-valet.

”Under efterkrigstiden så har hotet mot demokratin i vår världsdel kommit från vänster. Men idag är det högernationalismen som är på frammarsch i Europa och hela västvärlden. Den tar uttryck i Brexit och i Trump. Vi har Le Pen i Frankrike, Kaczynski i Polen, Orbán i Ungern och Jimmie Åkesson i Sverige. Ungern är det första EU-landet någonsin som enligt Freedom house 2019 inte längre betraktas som ett helt fritt land,” sade han, till synes oförstående om varför folk vill ha nationalism

Det faktiska hotet mot Sverige idag och decenniet framöver är massmigrationen av muslimer som hotar Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt. Från MENA (Mellanöster o Nordafrika) har närmare 1 miljon lågintelligenta, lågutbildade, lågkompetenta, våldsbenägna och dysfunktionella muslimer kommit till Sverige. Se vad de redan idag ställer till med! Inkompatibla med svensk kultur, gängkriminalitet, systematiska våldtäkter, pedofili, månggifte, barnäktenskap, omskärelse av flickor och pojkar, etc. Se: https://lennartwaara.com/2019/01/22/mangkulturens-valsignelser-en-presentation/

Att Jan Björklund inte ser detta, som numera faktiskt rapporteras dagligen även i MSM t.o.m. i statstelevisionen och statsradion är helt bortom det begripliga. Tänk om han lika kraftfullt uttalade sig om de muslimska gruppvåldtäkterna av svenska flickor. Det Jan Björklund är rädd för är det som utgör räddningen för Sverige och Europa, nämligen en allt starkare framväxande nationalism. Nationalismen är en humanism!

Istället började herr Björklund för 170:e gången svamla om nazismen, förintelsen och Anne Frank och om ”ofriheten, massgravarna och krigskyrkogårdarna”. Jan Björklund det är 75 år sedan och beskrivet och analyserat intill det meningslösa! Där är Jan Björklund kvar! Att han inte har förmåga att se och analysera den skrämmande och obehagliga verklighet som ligger tydligt för oss i Sverige är väl samtidigt det som fört L-partiet till ruinens rand. Idag vore det en välgärning för Sverige om L-partiet försvann från den politiska arenan.

Ondskan?  Se dig själv i spegeln Jan Björklund!

.

 

DEN LÅGUTBILDADE REGERINGEN STEFAN LÖFVEN

19 februari 2019

 

Sveriges befolkning är mer välutbildad än OECD-snittet.

 Men det gäller inte regeringen Stefan Löfven. Utbildningsnivån bland dem som styr landet är låg.  Hälften av ministrarna i Löfvens regering inklusive statsministern själv saknar examen, vilket i det sistnämnda fallet är uppenbart i hans språkliga och kognitiva kapacitet. 

 Inte en enda minister har gjort något akademiskt avtryck att tala om.

Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ardalan Shekarabi (S) – har påbörjat doktorandstudier, men inte avslutat dem. Man kan anta att de inte kom särskilt långt.  

Bland politiker är drop outs från universitetet generellt överrepresenterade. Det är tydligt i regeringen Stefan Löfven.

 Värsting i sammanhanget är Ardalan Shekarabi som låter folk tro att han är doktor i juridik.

Ardalan Shekarabi korrigerar inte medier och partikamrater när de skriver att han ”har doktorerat i juridik” – när han faktiskt bara tog 15 poäng på forskarutbildningens introduktionskurs.  För den övervägande majoriteten svenskar betyder frasen ”har doktorerat i juridik” att vederbörande är doktor i juridik. Inte att han läste introduktionskursen.

 Academic Rights Watch  menar att politikernas brist på kontakt med akademin leder till bristande förståelse för forskningens och utbildningens villkor. Det är ett problem att professorer inte blir politiker i Sverige men att outbildade och obildade broilers från ungdomsförbunden blir det. Se alla S-exempel på just det!

Ett problem i det sammanhanget är Matilda Ernkrans. Ministern för högre utbildning och forskning har inte laddat upp sitt CV på regeringens hemsida. Men i en intervju från 2013 säger Matilda Ernkrans att C-uppsatsen aldrig blev klar. Alltså ännu en drop out!  Det är uppenbart att hon inte har någon erfarenhet av sitt politikområde.

HUR EXTREMISTISK ÄR STEFAN LÖFVEN?

23 januari 2019

Statsminister Stefan Löfven anger i sin regeringsförklaring att han avser att FÖRBJUDA FÖRSÄLJNING AV NYA BILAR 2030! Det är bara 11 år bort!

Inget annat land i världen har planer på en liknande lagstiftning, inte ens Nordkorea. Hur man skall tvista svensk lag och grundlag för att förbjuda svenska medborgare (hur bli det med utländska medborgare) att köpa en ny bil undgår mitt förstånd. Kan man åka till Tyskland och köpa sin nya Mercedes? Eller blir det förbjudet? Man får kanske inte föra in bilen i landet. Ungefär som att man inte får föra in narkotika eller vapen! Utländska medborgare, får de ta in en ny bil och sedan sälja den till mig som begagnad. Skall Sverige bli Europas avstjälpningsplats för begagnade bilar?

Vilken är anledningen till förbudet? Klimatalarmismen? I så fall helt korkat. Nya bilar blir allt bränslesnålare, renare, bättre, hållbarare och säkrare. Men nej, svenska medborgare skall köra äldre och sämre bilar.

Det intressanta med dagens bilar är att fyrtakts Otto-motorn uppfunnen för ca 130 år sedan fortfarande är den bästa motorn för framdrivning av ett fordon. Den har överlevt alla alternativ som kommit. Otto-motorn går genom fortsatt forskning och utveckling att optimera ytterligare. Det är dock inte en kunskap och information som Stefan Löfvens regering är intresserad av!  Idag finns dessutom mer kända oljetillgångar än någonsin tidigare. Nya oljekällor hittas hela tiden och det prospekteras efter fler. För ett par årtionden var det politiska media larmet att oljetillgångarna skulle ta slut och att vi ”måste ställa om”. Det var lika fel som när man för hundrafemtio år sedan varnade för att koltillgångarna var på väg att ta slut. Idag har vi mer kända koltillgångar än någonsin tidigare i historien

Vad skall vi som bor på vischan färdas med om inte den egna bilen? En kollektivtrafik som inte finns? El-bilar? El-cyklar? Cykla och gå?

Jag har många gånger ironiserat om Stefan Löfvens intellektuella utförsgåvor. Uppenbarligen med rätta! Att ta med ett sådant förslag – även som en eftergift mot Sveriges mest extremistiska parti MP – är ren och oförfalskad dumhet! Det är så ”dumt så klockorna stannar” som en vän till mig brukar säga!

Regeringen Löfven planerar faktiskt medvetet att skicka ner Sverige i en djup depression om 11 år genom att förbjuda NYA bensin- och dieselbilar. Volvo personvagnar med 38 000 anställda och 157 miljarder i omsättning, underleverantörer i ungefär samma omfattning. Övriga bilförsäljare av olika märken i Sverige. Lägg därtill reservdelstillverkare, försäljare av reservdelar o biltillbehör, bilverkstäder, servicestationer, bensinmackar, bensinbolag. En stor del av Sveriges centrala ekonomi (med mycket stora multiplikatoreffekter in i övriga delar av ekonomin) planerar regeringen ledd av Staffan Löfven med MP:s Lövin som bisittare stödd av Annie Lööf och Jan Björklund att förstöra. Se framför er hur Stefan Löfven, Annie Lööf, Jan Björklund och Isabella Lövin sitter och tar fram förslag, diskuterar, förhandlar och skriver texter utan att någon vaknar till och säger att detta är ren dumhet. Hur kunde det gå till? Var finns förståndet hos dessa?

Konsekvensen av planerna från S, MP, C och L blir en ekonomisk spiral som slutar i total depression och kapitalförstöring. Allt offer på ett förment klimataltare. Undrar hur många kvalificerade ingenjörer, ekonomer och mekaniker som migrerar till länder med mindre galen bilpolitik där det kommer att finnas arbete i den breda bilsektorn!

Uppgiften för oss alla som har förståndet i behåll blir att  vid varje tänkbart tillfälle påminna om detta politiska förslag. Vi har två val 2022 och 2026 på oss att få bort dessa politiker från regeringsmakten! Det brådskar allt mer!

 

 

 


%d bloggare gillar detta: