MANUS SÖNDAGS BLOGG 7.2.2021

07 mars 2021

Igår demonstrerade mellan 400 och ett par tusen, uppgifterna varierar, i Stockholm mot de totalitära attackerna mot medborgarna i corona-politikens spår eller snarare som svepskäl.

Det var helt magnifikt att höra statstelevisionen. Hyggligt sakliga denna gång men helt oförstående. Den förstummade reportern närmast stammade fram att det var en ”heterogen samling”. De hade ”inte samma uppfattning alla”, ”de hade olika uppfattningar”. Så talar en journalist på statstelevisionen som är van vid en monolitisk PK ideologisk enighet, när han möter fria, självständigt tänkande medborgare. Det var närmast en chock för honom.

TAMIM SULTANI 20-ÅRIG AFGHAN

Han har migrerat till Sverige från Afghanistan och uppgav sig vara 16-år. Släpptes in och fick gymnasieamnesti förra året trots att han, enligt uppgifter, är analfabet.

Skrek ”Allahu Akhbar” när han stack kniven i sitt offer. Tänk er! Han skriker ”Gud är stor” när han med kniv försöker terrormörda svenskar! Det är islam och muslimer! Skulle en kristen svensk skrika ”Gud är stor” vid försök att mörda en annan människa?

Men, åklagaren skall ”inte utreda mordförsöken som muslimska terrorbrott”. Mordförsöken beskrivs som ett ”vansinnesdåd” i PK-media o politik! Nej! Det var ett tydligt medvetet muslimskt terrordåd!

Stefan Löfven säger att mordförsöken ”inte har med migration att göra”. Vad har det då att göra med?

Polisen säger att de svenskar som var utsatt för mordförsök ”var på fel plats vid fel tidpunkt”. Märkligt uttalande! Det var väl inte svenskarna hemmahörande i Vetlanda som var på fel plats?

Den politiserade rättsapparaten i den djupa staten är följsamma emot den socialdemokratiska maktklanens arbete med att islamisera Sverige och dölja för svenskarna vad de håller på med.

DESPERATION HOS SOCIALDEMOKRATIN

Per Gudmundson, tidigare ledarskribent på SVD, skrev på sajten bulletin.nu: ”Socialdemokraternas okända trollfabrik”.

De ”trollfabriker” som i artikeln pekas ut är bl a Facebookkanalerna ”Sverige inför verkligheten”, som startades av den socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden, samt ”Samtidigt i Sverige”, som drivs av Socialdemokraternas partiorgan Aktuellt i Politiken (AiP). 

Denna ”digitala offensiv” från S lägger enligt Gudmundson mycket tid ”på att svartmåla meningsmotståndare.

Totalt har man lagt en halv miljon kronor på att marknadsföra inlägg från ”Sverige inför verkligheten”. Motsvarande siffra för ”Samtidigt i Sverige” är 281 364 kronor. Nu finns ett stort antal källor som visar just förekomsten! Skicka dem om du vill!

MSB

I en intervju med statsradion SR hävdar MSB-chefen Mikael Tofvesson att ”främmande makter” aktivt försöker motarbeta de hårt kritiserade svenska massvaccinationsprogrammen och göra svenskarna mer vaccinkritiska. Den information som stör myndigheten är hållningen att det är bättre att stärka immunförsvaret på naturlig väg än att ta låta sig injiceras med de nya coronavaccinen.

– Något vi sett vissa främmande makter bedriva just nu är att man sprider en negativ bild och desinformation kring vaccin eller vaccinframställningen, hävdar Tofvesson.

Exakt vilka ”främmande makter” det är som konspirerar mot Sveriges massvaccinationsprogram och hur de faktiskt gör detta är inget som Tofvesson utvecklar i intervjun. I ett nyhetsinslag i SR hävdas det att ”ryska källor” spridit ”70 fall av desinformation internationellt”.

Därför ska landets kommunikatörer nu utbildas av MSB för att ”hantera” den påstådda desinformationen. Utbildas, läs indoktrineras! 

MSB går in som maktens hantlangare o vet sin roll i den djupa politiserade staten.

Hetsar mot dem som är kritiska i en intellektuell kontext emot vaccination. Utländska makter som agerar?  Nej fritt tänkande osjälvständiga läkare medicinare och samhällsdebattörer. Skrämmande! Precis som gårdagens demonstranter i Stockholm.

T.o.m Medicinskt etiska rådet avråder från att koppla vaccination till förmåner i samhället eller straffsanktioner typ förbud mot att resa. De totalitära inslagen blir allt värre.

VÅLDTÄKTER

Regeringen hävdar att Sverige är en ”humanitär stormakt” och har världens första ”feministiska regering”.  Sverige blir ändock ett allt sämre och farligare land för kvinnor. I World Population Reviews lista över länder med flest våldtäkter kommer Sverige på sjätte plats.

Tove Lifvendahl SVD tar upp Sveriges föga smickrande placering, som dessutom tros vara än värre då siffrorna som används i rankingen kommer från 2015. Än värre idag!

Tove L konstaterar att både placeringen i WPR och trenden som syns i Brås statistik ”bekräftar att Sverige inte kan skryta med att vara något feministiskt föregångsland, vad än regeringen kallar sig”.

Jämfört med Norge har Sverige 3,3 gånger fler våldtäkter, 4,2 gånger fler våldtäkter än Finland och 9,9 gånger fler våldtäkter än Danmark.

PANDEMIPOLITIKEN EMOT WUHAN-VIRUSET EN VÄGRÖJARE FÖR TOTALITÄRA REGIMER

 BYGGER PÅ ARTIKLAR I NYA DAGBLADET

Den svenska följsamheten inför maktfullkomliga ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab som är ondskan personifierad är ovärdig.

Det sovjetiska östblockets politiska styren benämndes ofta, och benämns fortfarande i historieböckerna, som ”kommunistregimer”. Under flera generationer har livet bakom järnridån i det allmänna medvetandet varit något av en absurd feberdröm i väst inklusive Norden. För de flesta har det verkat som en avlägsen dystopi att leva i ett samhälle med strypt yttrandefrihet och en likriktad medieapparat som systematiskt förvrider och undanhåller avgörande information för medborgarna. Lika främmande har det varit med en Storebrorsmaskin som åsidosätter den personliga integriteten för att bokföra medborgares privata korrespondens och betraktar det som en politisk angelägenhet vem som träffar vem, var, när och varför.

Varje nyktert tänkande människa kan idag samtidigt konstatera att inget av detta längre är så avlägset eller särskilt drömskt. Coronakrisen har markerat ett skifte där otaliga politiska styren, inklusive det svenska, på ett helt nytt och mer djupgående sätt slår ner på vad som tidigare betraktats som okränkbara medborgerliga friheter – däribland rörelsefriheten och mötesfriheten. Trots ständiga larm och visselblåsningar om falsk smittostatistik och vilseledande pandemiöverdrifter tycks det mediala och politiska maskineriet inte betrakta några åtgärder som för extrema – under förevändningen att stoppa smittspridning av ett muterande virus.

Nyligen rapporterade Nya Dagbladet bland annat om Sida:s bedömning att omkring 120 miljoner människor kastats ut i extrem fattigdom som en följd av coronapolitiken – något som för ansvariga makthavare förefaller vara lika oväsentligt som andra katastrofala folkhälsoaspekter. Uppskjuten vård, psykisk ohälsa på grund av isolering och social distansering, hela branscher som går i konkurs med växande arbetslöshet som följd – inget tycks vara ett pris för dyrt att betala. Frågan är – för vad?

Det ska i nuläget till en stor naivitet för att hålla fast vid bilden att den rådande makten sätter folkhälsan och medborgarnas intressen främst – med andra ord det som utmärker en regering från en regim.

Nuvarande facit på hand efter ett år av coronapolitik visar att man snarare utnyttjat den smittoskräck som ingjutits i befolkningen för att försöka frånta dem sina grundläggande fri- och rättigheter.

I främsta rummet för coronapolitiken ligger istället World Economic Forums förgrundsgestalt Klaus Schwab och hans vision om den stora omstarten – ”The Great Reset”. Den ökände ultraglobalistenhar under coronakrisen närmast kommit att motsvara en pamp i den sovjetiska politbyråns nomenklatura för det allt mer pseudodemokratiska Västerlandet. Senast vid årets Davos Agenda var The Great Reset huvudtema, med en deltagarlista bestående av bland annat FN:s generalsekreterare Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Adhanom, Internationella valutafondens direktör Georgieva, den amerikanska smittskyddsmyndighetshetschefen Fauci, den europeiska centralbankens ordförande Lagarde och EU-kommissionens ordförande von der Leyen.

Bland mycket annat omfattar “den stora omstarten” att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt styre, med långtgående digitalisering och robotisering inte bara av samhället i stort – utan även av människorna själva. Kombinerat med inriktningen på ekonomisk centralisering för hans vision sammantaget närmast tankarna till Lenins ”Nya Ekonomiska Politik”.

Den som främst konkurrerat med Schwab som mest profilerad globalist under coronakrisen är multimiljardären och vaccinlobbyisten Bill Gates. Det är i sammanhanget ej ägnat att förvåna att Bill & Melinda Gates Foundation och World Economic Forum var huvudarrangörer för den simulerade coronapandemiövningen Event 201 – som hölls flera månader före de första rapporterna om smittspridning i Wuhan i Kina. Hur kommer det sig egentligen att dessa två mäktiga aktörer så precist kunde förutspå vad som komma skulle? Det enda rimliga svaret är den gemensamma ambition som alltid drivit politiska psykopater: makt och pengar.

Den inställsamma följsamhet som västerländska politiker visar inför gråa eminenser som Schwab och Gates är ovärdigt politiska styren som gör anspråk på att stå i tjänst till sina respektive folk – snarare än som tjänstemän för den ekonomiska maktens globala institutioner som World Economic Forum. I Sverige är ett tydligt och besläktat exempel Stefan Löfvens besök på Bildbergmötet 2014 på inbjudan av Jacob Wallenberg – något som till och med den systemlojala Schibstedt-tidningen SvD överraskande nog uppmärksammade.

Redan före coronans år 2020 var likriktningen hos mainstreammedier i Väst påtaglig, med ett finstämt samförstånd kring alla punkter av djupgående betydelse för samhällsutvecklingen. Dessa inkluderar till exempel klimatfrågan, politik relaterad till migration- och demografi, samt den monetära politiken – där storbankernas dominanta ställning aldrig granskas i sina grundvalar. Under coronakrisen har den propagandistiska tonen dock lyfts till helt nya nivåer, där alla som har mage att ifrågasätta coronapolitiken speglas som bokstavligen livshotande fiender till systemet.

Vad gäller yttrandefriheten erkänner politiker och nätjättar sedan flera år tillbaka öppet sitt samarbete för att upprätthålla en omfattande censur av moderna digitala torg – något man orwellskt försvarar som nödvändig för att “skydda demokratin”. Ett av många talande exempel för techjättarnas bidrag till coronarepressionens mörkläggning är hur hydroxiklorokin-baserade behandlingsmetoder för covid-19 konsekvent tystats ner. Nedstängningar och repression i väntan på att ett nytt oprövat och kontroversiellt vaccin är den enda tänkbara linjen.

Hand i hand med detta går det digitala övervakningssamhälle som allt mer oblygt marscherar mot en totalitär samhällsmodell i kinesisk variant som yttersta anhalt. Redan tidigare har det i stort betraktats som oproblematiskt med en växande Storebrorsapparat för att hålla medborgarna ”säkra” från faror som terrorister. Den tendensen har nu eskalerat när den ska expanderas till att även omfatta virus och alla tänkbara mutationer av dessa.

Ett annat sjumilakliv i samma riktning är ambitionen att införa ett nytt apartheid-system som ska dela upp samhället i vaccinerade och ovaccinerade, där de sistnämnda i praktiken fråntas sina grundläggande fri- och rättigheter.

Det socialdemokratiska styret i Sverige kan – trots sin djupa dominans i statens byråkratier och sina marxistiskt ideologiska rötter – samtidigt inte jämföras rakt av med det forna östblockets utpräglade kommunistdiktaturer. Likt många andra västerländska politiska styren tar detta snarare formen som en integrerad del av en hybridregim, där den yttersta makten är konsoliderad i och omkring penningmakten. Det är med en träffande symbolik som Sveriges socialdemokratiska finansminister Magdalena Andersson på det inkommande G20-mötet ska diskutera vaccinfrågan egenskap av Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC.

Med det skuldbaserade penningsystemet som maktbas, där enskilda medborgare och hela stater är satta beroendeställning till storfinansen, lägger den verkliga härskarklassen framförallt kompletterande press på sina politiska vasaller med mainstreammedias propagandaapparat i första ledet. Med nätjättarnas censurapparat som kompletterande understöd har det därtill blivit allt svårare för de breda folklagren att bilda opinion som går emot den stora omstartens utpekade riktlinjer.

Situationen håller på att bli mycket allvarlig. Få hade för ett drygt år sedan kunnat föreställa sig hur snabbt och metodiskt grundläggande rättigheter skulle kunna avvecklas på global front. Inget tyder i nuläget heller på att dessa kommer att återges till folket gratis.

Politiska styren som bifaller till denna djupt oroväckande utveckling förtjänar inte att benämnas som ”regeringar”, för det är de inte längre. Det har blivit hög tid att benämna dem vid deras riktiga namn: regimer.

SVENSK KÄRNKRAFT

Regeringens hantering och nedläggning av den svenska kärnkraften HAR lett till hotande elbrist och rusande priser. Det analyseras i en föga smickrande artikel i Forbes. Läs den1

Irrationell kärnkraftsrädsla riskerar att Sverige ger efter för dumhet, heter artikeln där James Conca konstaterar att med nedstängningen av kärnkraften kommer användandet av fossila bränslen att öka.

En säker, stabil och billig elproduktion från kärnkraftverk som bara nått halva sin livstid – vem skulle i en sådan situation vilja stänga ned dem? Den svenska regeringen ledd av Miljöpartiet, konstaterar Conca.

Med tanke på att Sverige har god kunskap om hur man sköter kärnkraft på allra bästa sätt måste det röra sig om medveten okunnighet, slår han fast och antar att Sverige liksom Tyskland inte har något emot att bli beroende av Ryssland.

Vidare påpekar han att nästan 80 procent av svenska folket är för kärnkraft och att Miljöpartiet inte tycks bry sig speciellt mycket om just miljön med tanke på de ökade mängderna utsläpp nedstängningen av Ringhals 1 medför.

Irrational Nuclear Fear Puts Sweden In Danger Of Succumbing To Stupidity

No one has ever died because of Swedish nuclear power. Until recently, nuclear power provided about 40% of that country’s electricity, similar to hydroFossil fuels only generated about 1% of Sweden’s electricity. 

But that’s about to change for the worse.

Sweden’s Barsebäck 2 nuclear plant was closed in May 2005 after only 28 years operation, against …

As Sama Bilbao y Léon and John Lindberg at World Nuclear Association write, “[Starting in 1980] Sweden had proved to the world that it was possible to free itself from fossil fuels for electricity production in less than a decade. One of the world’s cheapest and cleanest electricity systems was delivered, at the same time as Swedish life improved without sacrificing the environment.”

For almost ten years, Sweden has been a net exporter of low-carbon electricity to other parts of Europe. Sweden is farther along in its commercial nuclear waste disposal program than most countries and is building two deep geologic nuclear waste repositories at Forsmark. 

So, with their nuclear reactors only about half-way through their life-spans, and the whole program running really well, who in Sweden would want to completely shut them down? 

Members of the Swedish coalition-government, led by Sweden’s Green Party, people who get a Pavlovian gag reflex just thinking of nuclear. They want to prematurely close their entire nuclear fleet, and replace the 2 trillion kWhs with renewables and natural gas. 

Their almost complete lack of the technical, environmental and operational knowledge of each of these energy sources might be understandable if it weren’t Sweden. This country has an extremely good grasp of all these issues, so it must be willful ignorance, for which we should be less forgiving.

And I guess, like Germany, they don’t mind the idea of being dependent on Russia. Worse still, replacing nuclear with renewables and natural gas would kill tens of thousands more people over the next few decades and would triple their carbon emissions. Nuclear has avoided over 2 billion tons of CO2 emissions from Sweden since 1980, similar to hydro. 

An early phase-out of nuclear would add over 2 billion tons of CO2 emissions, cause the loss of $120 billion in taxes and undermine their grid reliability in an area of the world that gets really cold. 

Think Texas of last week.

The world’s leading climate scientists, James Hansen and most of his colleagues, have warned vehemently that expanding nuclear power is necessary to have any chance of mitigating the worst effects of climate change.

After the retirement of the Ringhals 1 reactor, a normal Swedish winter has unraveled the country’s grid. The southern part Sweden, which previously had an additional six reactors, has been forced to import electricity from coal-fired power plants in Poland and Denmark, and gas-fired power plants in Germany that burn natural gas pipelined in from Russia. 

Huh? So much for the Green Party.

What’s bizarre about this major step backward is that the people of Sweden overwhelmingly like nuclear power. 78% of Swedes strongly support nuclear energy, 43% are open to the construction of new nuclear power plants, and 35% would like to continue using the country’s reactors for their full operating lives, a survey by Novus shows. On the other hand, only 11% of those polled are opposed to nuclear power, the lowest in history.

Sweden has a tax specifically discriminating against nuclear power – 0.75¢/kWh just for being nuclear. This is about a third of the total operating cost of nuclear power.  The European Commission has been reviewing whether this nuclear tax violates European Union competition laws.

In contrast, wind and biomass are highly subsidized (KPMG). Sweden also has a very high tax on CO2 emissions, about $120/tonCO2. These policies serve to support renewables and hurt fossil fuels, but they also hurt nuclear.

Unfortunately, Sweden’s electricity consumption has been rising. Sweden has one of the world’s highest individual levels of consumption – over 13,000 kWh/person/year. But since the country replaced fossil fuel with nuclear in the late 1960s, emissions levels in Sweden dropped to half of what they were in the 1970s (World Bank).

The installation of a large fraction of intermittent sources like wind and solar requires a correspondingly expanded backup capacity. According to the Swedish grid operator Svenska Kraftnät, the Swedish Energy Agency Energimyndigheten and the Royal Swedish Academy of Sciences, there is no room for expansion of the current capacity of Swedish hydropower, and if the current hydropower system is used to back-up, or load-follow, wind power variability, it would have devastating effects on the local environment. 

Furthermore, Svenska Kraftnät estimates the need for about 12,000 MW of back-up power from natural gas to load-follow installation of an additional 30,000 MW of wind power to replace the 9,000 MW nuclear fleet, using a generous capacity factor for wind of 30%. They also warn that the country’s infrastructure will not allow that much wind and gas to be installed anytime soon.

However, the Swedish grid operator can only guarantee power from wind sources at a capacity factor of 6%, which requires an even larger amount of installed wind capacity, almost 150,000 MW, with the same back-up from gas, to guarantee the 9,000 MW that would be lost from nuclear. Like most countries, Sweden’s nuclear fleet has a capacity factor of 90%, (Swedish National Grid, 2014). 

The cost to install 30,000 MW of wind power with 12,000 MW of gas is about $45 billion dollars plus another $4 billion to operate them over 20 years. Continuing the nuclear fleet over the next 20 years will cost about $3 billion. I understand Sweden has a budget surplus, but an extra $40 billion may be a bit much just to indulge the government’s anti-nuclear sentiment.

The situation is even worse given Sweden’s weather. The peak power demand for winter in Sweden is 28,200 MW, easily provided by its existing energy mix, especially since nuclear works even better in extreme cold (Swedish National Grid, 2014). Since all of Europe peaks at the same time, Sweden’s ability to import power during extreme weather is essentially zero. 

According to the Swedish grid operator, there is no coherent plan for how to replace the loss of 9,000 MW of reliable nuclear power with intermittent sources plus gas in a way that can assure power during very cold weather. And Sweden gets really cold!

AKUT RISK ATT TERRORISTER INVANDRAR TILL SVERIGE FÖR ATT SLIPPA STRAFF

Per Lindqvist, chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, anser att de svenska terrorlagarna måste skärpas och anpassas till lagstiftningen i andra EU-länder.

– Det är ett närmast akut behov, säger han till Ekot.

För ett år sedan kom en ny svensk lag som kriminaliserar olika former av ”samröre” med en terroristorganisation. Men enligt en granskning som Ekot har gjort har inte en enda person hittills vare sig häktats eller åtalats för brottet. Detta trots inflödet av personer som bevisligen varit djupt involverade i Islamiska staten.

Den svenska lagen kräver nämligen, till skillnad från liknande lagar i andra länder, att den misstänkte beläggs med att exempelvis ha hanterat vapen, explosiva varor eller fordon för organisationen.

– Så som bestämmelsen utformats är det ganska svårt att bevisa det här brottet, säger Per Lindqvist till Ekot.

De flesta andra EU-länder har istället kriminaliserat medlemskap i terrororganisationer eller deltagande i en terroristorganisation. Men enligt Sverige skulle en sådan lag ”strida mot föreningsfriheten i grundlagen”, rapporterar Ekot. 

Det gäller dock inte i andra fall! Nyligen kom dock nyheten om att det finns en riksdagsmajoritet för att förbjuda deltagande i ”rasistiska organisationer”.

TOTALITÄRA FÖRSLAG FRÅN REGERINGEN

Det strider uppenbarligen inte emot föreningsfriheten. En riksdagsmajoritet är för att förbjuda deltagande i invandringskritiska organisationer.

S, M, C, MP och KD är nu alla överens om ett förslag på att göra det straffbart att delta i invandringskritiska organisationer som makthavarna betraktar som ”rasistiska”. 

Den så kallade Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer tillsattes av regeringen juli 2019. DEN HAR JAG BEHANDLAT UTFÖRLIGT.

Bara Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är emot förslaget, och hänvisar framför allt till den grundlagsfästa åsikts- och föreningsfriheten.

Frågan om att helt upplösa ”rasistiska organisationer” är dock inte avgjord. Ett sådant beslut skulle kräva en grundlagsändring.

Att göra det straffbart att rösta på rasistiska partier skulle också kräva en grundlagsändring.

De organisationer som nämns i regeringens direktiv är särskilt sådana med ”antisemitiska och afrofobiska budskap”. Vad det nu är? Kritik av Black lives matter?

”För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete”, Stefan Löfven på Facebook i augusti.

Han utlovade också ”särskilda straff” för personer som deltar i en rasistisk organisation.

EKONOMISK BOOM – POSITIV AVSLUTNING  

Vad händer när pandemin släpper och all totalitär lockdown tas bort? Jag delar finansmannen Christer Gardells syn. ”Klackarna i taket som på det glada 1920-talet”. Christer Gardell spår ”en ekonomisk boom av sällan skådat slag när pandemin släpper sitt grepp. ”

ÄMNEN FÖR SÖNDAGSBLOGGEN DEN 28.2.2021

28 februari 2021

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Forskning visar att det finns cirka 12.000 personer inom det som beskrivs som organiserad brottslighet i Sverige som utgör kärnan i det lågintensiva inbördeskrig som pågår i den muslimska diasporan. De organiserar sig militärt med beväpnade enhet som patruller sitt område under en capo, som ex Wårbynätverket

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle skriver

  • Den låga uppklaringsfrekvensen för organiserade våldsbrott ärhuvudförklaringen till den höga andelen kriminella i Sverige.
  •  
  • Åtta av 10 gängmördare åker inte fast. En massa anstiftare som aldrig åker fast och uppklaringsnivån är nästintill obefintlig för dem som spränger. Då spelar det ingen roll om du har hårda straff. Åker man inte fast så spelar det ingen roll, säger Rostami, som kommer från tredje världen.

Många menar istället att det är invandringen just från tredje världen som har ökat andelen kriminella i Sverige.

FORSKNINGEN HAR VISAT ENTYDIGT

Enligt Brottsförebyggande rådet har de anmälda våldtäkterna i Sverige ökat med 44 procent under den senaste tioårsperioden (2010–2019). Även män och pojkar drabbas, men 2019 var 92 procent av offren i de anmälda våldtäkterna en kvinna/flicka.

Migranter ÄR kraftigt överrepresenterade bland våldtäktsmän. Det finns idag minst två stora utredningar som visar det. De finns på min blogg :sök på lennart waara och invandrade överrepresenterade bland…

Av Joakim P Jonasson som gått igenom 4 000 domar över hela Sverige och Lunds universitet som undersökt 3 000 dömda

DANSKARNA VARNAR FÖR EN ISLAMISERING SOM I SVERIGE

Dansk Folkepartis ledare, Kristian Thulesen Dahl skriver i ett veckobrev till partimedlemmarna. Hon varnar han för islamiseringen av Danmark och beskriver Sverige som ”islamiseringens högborg”.

”Vi har sett i Sverige hur mängden invandrare kan påverka ett land. Sverige blir troligen aldrig sig själv igen. Det vore förödande om Danmark skulle gå samma öde till mötes”, skrev Thulesen Dahl

DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN ÄR DESPERAT

S kampanjar nu emot regimkritiker, högerfolk i allmänhet och SD i synnerhet. Ledande S-politruker har slängt all hederlighet och intellektuell sanning överbord. Det visar hur desperata att förlora makten de är. Jag samlar deras artiklar o uttalanden och publicerar dem på FB. Skall sparas och användas. Tager Erlander roterar i sin grav bildad, akademiskt utbildad och ödmjuka som han var.

KOMMUNALA FOLKOMRÖSTNINGAR

Kommunallagen ändrades 2010 för att öka möjligheten för medborgarna att driva fram folkomröstningar. Förslaget kom från 2010 års grundlagsutredning.  Utredningen ansåg att politiker alltför ofta kan strunta i folkviljan.

Rapporten av Ann-Cathrine Jungar ( knuten till Södertörns högskola) analyserar 31 folkomröstningar perioden 2011-2020 som tillkommit på folkinitiativ/namninsamling. Sex kommunala folkomröstningar har därutöver hållits på initiativ av kommunfullmäktige. De behandlas inte i rapporten.

Ett folkinitiativ innebär att man samlar in underskrifter för en folkomröstning. Initiativet måste uppnå handskrivna underskrifter av minst 10 procent av kommunens röstberättigade befolkning inom en sexmånadersperiod för att tvinga kommunfullmäktige att ta upp frågan. 

Det är sedan fortfarande upp till politikerna att besluta om huruvida en folkomröstning ska hållas eller inte. I en majoritet av fallen vägrar kommunfullmäktige ändock att hålla någon folkomröstning. Frågan begravs därmed tekniskt. Ompröva ett sådant beslut är inte möjligt.

I 31 fall har dock kommunfullmäktige beslutat om folkomröstningen. Kommunpolitikerna följer dock inte folkomröstningens resultat i 58 procent av fallen (18 av 31 omröstningar). 

I 12 fall, 39 procent, har man följt resultatet. Vore intressant att också se om det finns någon korrelation mellan de resultaten och politisk färg på majoriteten i kommunen.

Folkstyre?

VÄNSTERPARTIET ÄR ETT KOMMUNISTISKT PARTI

Vänsterpartiet har tagit bort namnet kommunistiskt parti och lyckats dupera journalister och andra. De ställs aldrig några frågor om partiprogrammet. Det är helt i enlighet med Vladimir Illich Lenin att göra så. Segla under radarn o falsk flagg när det är nödvändigt i klasskampen.

Men partiprogrammet vill avskaffa kapitalismen och införa det klasslösa samhället. Vad är det om inte just kommunism. Det känner vi igen från de klasslösa samhällena i Sovjetunionen och Kina med 60 miljoner döda civila i Ryssland, soldater oräknade och 100 miljoner i Kina. Stalin o Mao Tse Tung var förövarna.

När får vi museum om den förintelsen.

Sjöstedt ställdes inte till svar o inte Nooshi Dadgostar som fick en fyrsidig hagiografisk artikel i DN, var annars.

Dessutom, talar Ung vänster ur skägget!

Jag har i tidigare video-bloggar behandlar den s.k. ”censurlagen” SOU 2020:45 och varnat för hotet mot yttrandefriheten. Nu gör man nya försök. Men nu varanar många.

Detta är en fråga som måste bevakas och kristieras. Tyvärr ser jag inte mycket om detta i media. Tystanden vilar tung. Vilket är oroande.

INVANDRARE KRAFTIGT ÖVERREPRESENTERADE BLAND VÅLDTÄKTSMÄN.

24 februari 2021

Det har vi som dagligen tar del av fria media vetat i årtionden. Nu kommer sanningen fram trots försök från regeringens och dess myndighet BRÅ att mörka fakta. 

Det skall bli spännande att lyssna till Morgan Johanssons försök att fiffla med siffrorna. Han är tidigare dömd i Konstitutionsutskottet (KU) för att ha ljugit om invandringens omfattning.

I den nu publicerade rapporten har fyra forskare vid Lunds universitet studerat alla personer mellan 15 och 65 år som dömdes för våldtäkt eller försök till våldtäkt mellan år 2000 och 2015.

Forskningsrapporten är publicerad i Forensic Sciences Research med titeln ” Swedish rape offenders — a latent class analysis” och författad av Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist vid Lunds universitet.

Notera detta!  Rapporten täcker inte in ökningen av grova våldtäkter efter 2016 och som begåtts av förövare ur gruppen på 650 000 migranter som kommit till Sverige mellan 2016 och fram till idag, ex gruppen på 9 000 ”ensamkommande afghanska barn”. De våldtäkterna är INTE inkluderade i undersökningen. Det betyder sannolikt att siffran över våldtäkter begångna av migranter faktiskt och sammantaget är ÄNNU HÖGRE.

Syftet med studien var fördjupad kunskap om våldtäktsmännens bakgrund och om det är information som går att använda i det brottsförebyggande arbetet. Det här är den mest omfattande studier av våldtäktsmän som gjorts i Sverige. Mer än 3 000 personer ingår i undersökningen.

Forskarna visar i studien att 60 procent av våldtäkterna mellan år 2000 och 2015 begicks av invandrare som antingen var födda i ett annat land eller hade minst en förälder född i ett annat land. Cirka 40 procent av de dömda våldtäktsmännen var utlandsfödda. Det är en extremt hög siffra. Om alla våldtäkter fram till 2021 vore inkluderade skulle andelen vara ännu högre!

Nästan tre fjärdedelar av våldtäkterna begås av individer som placerats i en så kallad ”Low Offending Class”. Det är personer som har få eller inga tidigare domar mot sig när de döms för våldtäkt. Low offending är personer som polisen inte har koll på. High offending är personer som polisen har koll på.

En intressant upptäckt som forskarna gjorde, men som de valde att utelämna ur rapporten, är att svenska våldtäktsmän oftare än invandrade våldtäktsmän har en historia av tidigare brottslighet, de är High offending. Omvänt är invandrare som våldtar i större utsträckning tidigare ostraffade. Invandrarna utgör en relativt sett större andel av den så kallade ”Low offending class”.

– Vi såg de här skillnaderna och vi ville inte att folk skulle säga att: När svenskar våldtar, så beror det på att de har en massa andra problem, men när invandrare våldtar så gör de det ändå, utan att de har en massa andra problem. Det skulle kunna feltolkas, säger prof. Kristina Sundquist i  en uppföljande intervju i Samnytt.

Kristina Sundquist uttrycker vid flera tillfällen i intervjun i Samnytt farhågor för att hon som ansvarig professor, tillsammans med de övriga forskarna, kan komma att ”få problem” när studien om invandrarnas överrepresentation bland våldtäktsmännen uppmärksammas i media.

– Du kan själv förstå varför, säger hon.

– Vi förstår att det här kommer ge återverkningar eftersom det är ett ämne som är glödhett. Den här studien visar att det finns en överrepresentation.

”Folk vet vad de får säga och inte får säga”.

– Det vore naivt att säga att det inte drabbar oss, varför skulle annars folk vara så otroligt tysta med vad de egentligen tänker? Den större delen av befolkningen tycker exempelvis att invandringen bör minska, men det är ändå ingen som säger det vid fikabordet. Inte i särskilt stor utsträckning. Folk vet vad de får säga och inte får säga. Det är extremt känsliga frågor, säger professor Kristina Sundquist.

RAPPORTENS ABSTRACT OCH CONCLUSION, in extenso:

Abstract.

Sweden has witnessed an increase in the rates of sexual crimes including rape. Knowledge of who the offenders of these crimes are is therefore of importance for prevention. We aimed to study characteristics of individuals convicted of rape, aggravated rape, attempted rape or attempted aggravated rape (abbreviated rape+), against a woman ≥18 years of age, in Sweden. By using information from the Swedish Crime Register, offenders between 15 and 60 years old convicted of rape+ between 2000 and 2015 were included. Information on substance use disorders, previous criminality and psychiatric disorders were retrieved from Swedish population-based registers, and Latent Class Analysis (LCA) was used to identify classes of rape+ offenders. A total of 3 039 offenders were included in the analysis. A majority of them were immigrants (n = 1 800; 59.3%) of which a majority (n = 1 451; 47.8%) were born outside of Sweden. The LCA identified two classes: Class A — Low Offending Class (LOC), and Class B — High Offending Class (HOC). While offenders in the LOC had low rates of previous criminality, psychiatric disorders and substance use disorders, those included in the HOC, had high rates of previous criminality, psychiatric disorders and substance use disorders. While HOC may be composed by more “traditional” criminals probably known by the police, the LOC may represent individuals not previously known by the police. These two separated classes, as well as our finding in regard to a majority of the offenders being immigrants, warrants further studies that take into account the contextual characteristics among these offenders.

  • Key points
  • Rape, aggravated rape, attempted rape or attempted aggravated rape (rape+) are increasing in Sweden.
  • The majority of those convicted of rape+ are immigrants.
  • LCA identifies two classes of rape+ offenders: LOC and HOC.

Conclusion

A total of 3 039 individuals in Sweden convicted of rape+ against a female were examined. By using LCA, two classes could be identified; one class was constituted of low offenders and one class was composed by high offenders. We could furthermore show that first- and second-generation immigrants constituted the majority of the rape+ offenders. Our results warrant further studies in regard to contextual factors in relation to those immigrants committing rape+ as well as the characteristics of low offending criminals in rape+. The results are of particular interest for the police authority, as well as prison and probation services. The results in regard to psychiatric ill-health may be used by the healthcare in order to customize specific treatments for rape+ offenders. Our findings are of particular importance for crime preventive efforts. Very little, however, is known about the association between rape+ and different contextual factors among immigrants in Sweden. More studies are needed in order to both understand the causes of this overrepresentation and majority status in rape+, and whether there are any differences among various demographic groups so that appropriate crime preventive measures can be taken. A better understanding of the contextual factors lying behind our findings may help future victims but also prevent young males from becoming rapists by identifying protective contextual factors that may help in the preventive work.

Länken till den vetenskapliga rapporten från Lund:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2020.1868681

BRUNSMETNING, MIGRATION, KORRUPTION, GÄNGARMÉER, VINDKRAFT OCH NÄR VÄNDER DET?

21 februari 2021

Söndagsblogg 21 februari.

STOPP FÖR FORTSATT MIGRATION

Nu stöts det i hornen och larmas i den ”anständiga” svenska ankdammen med rikspolitiker och statsmedia. Vad har hänt? Jo följande!  Jimmie Åkesson har tagit bladet från munnen och helt korrekt och sant sagt följande, och jag citerar:

”Vårt land behöver ett totalstopp för all asyl- och anhöriginvandring, inklusive kvotflyktingar. Sverige behöver ett totalstopp, för all invandring som utgör en social, kulturell eller ekonomisk belastning och ett moratorium för mottagande av kvotflyktingar”.

Åkesson kunde ha tillagt att Sverige därutöver behöver en aktiv och fungerande återvandringspolitik och att de som kommer är dysfunktionella personer. Vi har ingen nytta av dem de kostar bara oss skattebetalare minst 250 miljarder kr per år allt annat kaos o elände de ställer till med oräknat.

Men vänstern skriker i falsett från Lööf och Löfven till Johansson och Strandhäll. T.o.m ”sanningsministeriet” förlåt jag menar propagandaministeriet-SVT med den politiska översteprästen Knutsson går igång med en predikan värdig en DDR-politruk.

Men, maktklanerna i rikspolitik och media biter sig själva i svansen. Min prognos är: SD kommer vid nästa opinionsmätning att ha fått en markant ökning av sympatisörer.

MIGRATIONENS VERKLIGA OMFATTNING BAKOM MORGAN JOHANSSONS PÅSTÅENDEN

Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 kvotflyktingar överföras till Sverige genom så kallad vidarebosättning. Regeringen har dessutom gett Migrationsverket ett tilläggsuppdrag om att ta emot de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året.

– Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Detta utöver de ca 5 000 migranter som fortsätter att välla in i Sverige varje månad enligt Migrationsverkets statistik. Se januari-siffrorna på min FB o blogg. Sverige har inom parentes Europas mest omfattande anhöringinvandring.

S STÄMPLAR SD O KRITIKER

Mörkret breder ut sig.  Nu har S samlats kring den vedervärdiga strategin att naziststämpla SD – som jag i och för sig inte sympatiserar med – för att skrämma KD o M att inte göra gemensam sak kring regeringsfrågan med SD.  S vill sitta kvar i orubbat bo tillsammans med klimatkommunister, kommunister och vänsterliberaler.

Den senaste i raden av sossar som beljuger meningsmotståndare är Magdalena Andersson. Sanning, fakta, balans och anständighet åker ut genom fönstret när hon skriver. Läs hennes artikel de är belysande för vår sosseregerings mentala tillstånd. Hennes artikel finns på min FB.

Åsa Linderborg i AB i tisdags säger – trots att hon är vänster:

”Det här malandet tråkar ut mig. Varje ny text på temat är en slapp, fantasilös och lite förnedrande uppvisning i hur dåliga retoriker vänstern har i sina led”.

IS KRIGARE TILL BORÅS

Återvändande IS krigare flygs till Borås och får skyddad identitet. Stefan Löfven vill glänsa inför FN som är heligt för sossar o som krävt att Sverige skall flyga hem IS krigare. 

KRIMINELLA GÄNG AGERAR SOM EN ARMÉ

Det finns nya uppgifter från polisen rörande hur kriminella gäng organiserar sig i förorter. Genom hemliga chattar som nyligen knäcktes har gängtoppar avslöjat sig själva och det visar sig att man har målsättningen att driva nätverken som ”arméer” och att dessa ska patrullera områden beväpnade med capos som lokala ledare. Detta samtidigt som polisen drar sig tillbaka i förorterna. 

Det är bilder från polisens förundersökningsprotokoll som lagts ut på Twitter som visar hur ökända Vårbynätverket kontrollerar delar av Stockholms södra förorter.

Det lågintensiva inbördeskriget pågår redan i den muslimska diasporan i Sverige.

KORRUPTIONEN I Hyresgästföreningen

Expressen har granskat Hyresgästföreningens chefer, som ska vara en folkrörelse som företräder medlemmarnas intressen och som ska hålla hyresnivåerna nere.

Hyresgästföreningen är uppdelad i nio regioner som har var sin chef. Samtliga dessa nio bor i villor som enligt GT:s reporter Michael Syrén ofta är värda 7-8 miljoner kronor. 

Medlemsintäkterna ligger på 530 miljoner vilket inte räcker för att täcka organisationens lönekostnader som uppgår till 570 miljoner. Cheferna har över en miljon om året i lön. För att ha råd med chefernas miljonlöner spelar Hyresgästföreningen med medlemmarnas pengar på aktiemarknaden.

Tar man upp kritik så viner ”sosse-piskan” inom Hyresgästföreningen och man blir utesluten, säger medlemmen och aktive lokalordförande Lisbeth Pipping. 

VÄSTMANLANDS FLAGGPOLICY

Utöver nationella flaggdagarna kommer Region Västmanland att flagga med samiska, sverigefinska, romska och tornedalsflaggan på respektive minoritets flaggdag, och därtill även för den judiska förintelsens minnesdag. Därtill kommer regionen att hissa regnbågsflaggan i samband med större de perversa HBTQ-Pride-evenemangen.

– Att flagga i samband med dessa dagar och evenemang, är ett sätt att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse för mänskliga rättigheter, mångfaldens betydelse, och alla människors lika värde. Det ligger i linje med Region Västmanlands värdegrund, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) i ett pressmeddelande. Kan kanske få motsatt effekt! Vi kan ju hoppas!

KORRUPTION I VACCINATIONSKÖN

Region Västmanland skämmer ut sig även i övrigt. Chefer går före i vaccinationskön o det försvaras av ansvarig med att doser annars kan förstöras. Vänd på argumentet! Vaccinera alla chefer före dem som behöver vaccination. Det är bara att hävda att dosen annars förstörs.  Vem kan ifrågasätta?

MEDIASTÖD TILL ALTERNATIVA MEDIER

Nyligen beviljades flera så kallade alternativmedier för första gången mediestöd av staten. Tre alternativmedia fick dela på nästan 2,5 miljoner kronor i bidrag. Men kan bidragen vara i fara – den ansvariga Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) vill nämligen stoppa stödet.

MPRT som ansvarar för bidragen har föreslagit ett nytt regelverk. Det föreslås för att beviljas mediestöd följande:

”Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”, skriver MPRT.

Bakgrunden kan vara att Nya Dagbladet tidigare visat oegentligheter i samband med att Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) delat ut 1,4 miljarder kronor i stöd till svenska medier. 

Statstelevisionen gör nu sin plikt som propagandaministerium. ”Kulturnyheterna” går till attack mot Nya Dagbladet, NewsVoice och Samnytt i en kampanj med Bonniergruppens främsta propagandatidning DN och den ökända extremistiska underrättelsegruppen Expo. I Kulturredaktionens kraftigt vinklade reportage – fake news – lyfter man bland annat fram granskningen av myndigheten MPRT som en ”koordinerad påverkanskampanj”.

GLOBALISTEN BILL GATES

Den så kallade rika världen bör helt sluta äta nötkött och övergå till ”100 procent syntetiska” alternativ, enligt Bill Gates. Kossorna ger nämligen ifrån sig för mycket gaser, vilket orsakar klimatförändringar, anser Microsoft-grundaren.

Bill Gates, som idag är världens tredje rikaste man, har den senaste tiden varit upptagen med att som vaccinationslobbyist ägna sig åt coronaviruset. Bill Gates ger sig nu in i den klimatalarmistiska kampanjen.

VINDKRAFT I SVERIGE

Nyligen godkände EU-parlamentets industriutskott ett förslag om att det inom EU fram till 2050 ska installeras 300–450 gigawatt vindkraft till havs.

Förslaget innebär att tiotusentals vindkraftverk ska byggas utmed Europas kuster. De ska koncentreras till Nordsjön och Östersjön, där förhållandena anses mer gynnsamma. Många tusen vindkraftverk skulle placeras utmed Sveriges kuster, från Strömstad till Haparanda.

Kommissionen vill också skydda 30 procent av all mark inom unionen, varav en tredjedel (alltså en tiondel av all mark) ska få ett mycket strikt skydd, vilket innebär förbud mot skogsbruk, jakt och fiske. 

”Energiinstallationer” alltså vindkraftverk ska dock tillåtas. För Sverige innebär det att vi förbjuds använda vår egen mark för traditionellt naturbruk, medan vindkraft ska byggas både på land och till havs. 

Detta säger något om hur man ser på Sverige i Bryssels korridorer. 

Ett glesbefolkat land i norr som man hanterar som man vill. Löfven jamsar med! Naturligtvis! Successivt flyttas allt mer makt till EU. Opinionen i små medlemsstater betyder allt mindre. 

Dessutom driver i synnerhet Miljöpartiet på för ännu mer vindkraft och ännu större restriktioner för skogsbruk, jakt och fiske.

Sabuni har rätt: Även en blind höna hittar ett korn då och då när hon säger:  ”Återstarta Ringhals 1”.

Vindkraftverken har sina anhängare främst i städerna, på behörigt avstånd från de områden som exploateras. Ute i landet är frågan desto mer kontroversiell.  Naturen, fjällen, berg och till havs besudlas av vindkraftverken.

I en folkomröstning i Malung-Sälen tog kommuninvånarna ställning mot en vindkraftspark på det natursköna Ripfjället, men blev överkörda av kommunpolitikerna. 

Liknande konflikter finns på flera håll i Sverige och regeringen försöker inskränka möjligheten till kommunalt veto.

Till saken hör att satsningen på vindkraft är dyr, att den snarare ökar än minskar utsläppen av växthusgaser och stör dessutom stabiliteten i hela elproduktionssystemet. Elpriserna blir instabila och rusar nu när det är kallt. Brytningen av de nödvändiga jordartsmetallerna sker ex i Kina under stor miljöpåverkan/miljöförstörelse.

EU:s överstatlighet får mycket negativa konsekvenser för Sverige. – SWEXIT

DET BLIR VÄRRE INNAN DET VÄNDER

Jag har i flera år sagt att det kommer att bli värre – repression och totalitära lagar – innan det vänder. Vi är fortfarande på väg ner. Det måste tyvärr bli än sämre innan gemene man i Sverige vaknar och kastar ut dem som orsakar den muslimska massmigrationen som används som murbäcka emot det svenska folket. Folkutbytet pågår framför våra ögon. Den vrede som nu förståeligt, men delvis urspårat, gentemot FHM och deras chefstjänstemän och Löfven/Hallengren visar att folk börjar tröttna på maktens ukaser och totalitära åtgärder. Men – upplysningsvis – det kommer i framtiden att bli mycket värre för maktklanerna och deras hantlangare på de ryggböjliga myndigheterna.

Vi vet, alla maktpyramider och maktvälden faller samman förr eller senare

Glöm inte muren som från den ena dagen till den andra föll. Så kommer det också att gå med den socialistiska totalitära makten i Sverige under Löfvens socialdemokrater och klimatkommunister. De kommer att falla och falla tungt. De utplånas politiskt när svensken äntligen ser vad de står för.

Då vänder det i Sverige!

TAGE ERLANDER 1901 – 1985 VAR SVERIGES STATSMINISTER 1946 – 1969.

18 februari 2021

På SVT Play finns en dokumentär gjord av Göran Ellung om Tage Erlander i två delar på vardera 59 minuter. Dokumentären är sevärd. I synnerhet del I känns helgjuten.

Dokumentären handlar om ett Sverige som var och som jag gillade och som inte längre är och som jag ogillar. Början till slutet kom med Olof Palmes val till partiordförande och statsminister.

Trots ett lätt PK perspektiv samt återkommande inlägg av den allestädes närvarande och produktive historieprofessorn Dick Harrison är serien bra och behandlar en viktig period i min samtidshistoria. Jag började följa rikspolitik och rikspolitiska debatter i det nya mediet TV från tolv års ålder 1957. På den tiden fanns också pålästa och lödiga journalister i form av det tre ”O-na”. Olivecrona, Orup och Ortmark. Minnesvärda i sig.

Några händelser som behandlas i dokumentären vill jag att lyfta fram och kommentera lite bredare.

Statsministern Tage Erlander var en reflekterande intellektuell med bildning och utbildning. Skillnaden är enorm mot dagens statsminister som saknar allt det Tage Erlander besatt. Men också oppositionen leddes av lysande intellektuella män. Inte minst Folkpartiets ledare Bertil Ohlin var en ledande nationalekonom på världsnivå.  Jag minns ännu debatterna mellan Tage Erlander och Bertil Ohlin som båda var partiledare men som inte tålde varandra personligen. Men även högerpartiets Jarl Hjalmarsson och kommunisternas Hilding Hagberg hade betydande lödighet och är minnesvärda. De har inga motsvarigheter i dagens svenska rikspolitik.

Bättre partiledare har varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet haft.

I valet 1958 tappade Socialdemokraterna mandat men kunde regera vidare i koalition med Bondeförbundet. Den gången var det nära att folkpartiets Bertil Ohlin skulle tagit över som statsminister. Man kan undra hur Sverige sett ut idag om det maktskiftet och brottet i socialdemokratins makthegemoni skett 1958 och inte vid mitten av 1970-talet när Olof Palme redan påbörjat förstörelseverket av Sverige med mångfaldspropositionen, borttagandet av tjänstemannaansvaret och finansiellt stöd med skattepengar till varje kommunistisk ”befrielserörelse” och terroriströrelse som kunde hittas, m.m.

Framtagandet av ett svenskt kärnvapen var både möjligt och militärpolitiskt aktuellt vid slutet av 1950-talet. Tage Erlander var positiv till ett svenskt kärnvapen som skulle kunna tas fram på 2 – 4 år. Överbefälhavaren var positiv. Det är en historia att beklaga att Sverige inte tillhör kärnvapenmakterna medan ex Israel gör det efter att ha brutit mot internationella överenskommelser och emot USA:s och John F Kennedys tydliga motstånd. Det ändrades i och med att Lyndon B Johnson tog över som president. 

Det var kommunister, socialister och vänstersocialdemokrater som tillsammans med det Socialdemokratiska kvinnoförbundet lyckades stoppa planerna på ett svenskt kärnvapen. På den kanten leddes striderna av Inga Thorsson, som därmed sällar sig till listan på socialistiska blindspår. Tage Erlander vek ner sig. ”Partiet” var viktigare än landets säkerhet.

I slutet av 1950-talet sökte Tage Erlander en intellektuell som rådgivare och tillfrågade nationalekonomen Assar Lindbäck. Även han en världsledande nationalekonom. Assar Lindbäck tackade dock nej men tipsade Tage Erlander om Olof Palme som han kände. Så blev det också. Men, tänk om Assar Lindbäck tackat ja. Sverige hade kanske sluppit Olof Palmes vanstyre. Socialdemokraterna kunde kanske haft en ledande nationalekonom som partiledare. Tänk er debatter med Bertil Ohlin för Folkpartiet. Ett annat Sverige framträder med en sådan contrafaktisk historieskrivning!

I dokumentären framkommer hur Gunnar Unger i Högerpartiets ideologiska tidskrift tidigt analyserade och beskrev Olof Palmes personlighet och persona och hur katastrofal för Sverige den senare visade sig vara.

Tage Erlander fick under sin långa statsministerperiod uppleva flera stora politiska händelser. Tage Erlander inbjöds år 1961 av den nyvalde presidenten i USA John F Kennedy att komma till USA. Tage Erlander var efter besöket mycket imponerad av John F Kennedy. Den bästa president USA haft, under min tid som privatobservatör av USA , endast Ronald Reagan kommer i närheten. Ronald Reagan är en president som, by the way, borde erhållit Nobels Fredspris eftersom han lurade in Sovjetunionen i racet med Stjärnornas krig. Sovjetunionen hade varken ekonomi, resurser eller produktionskapacitet för det och imploderade i försöken och försvann från historiens arena, saknad av ingen utom die hard kommunister och socialister.

Pensionsbeslutet i riksdagen 1959 vann Tage Erlander med en röst efter att en folkpartist Königsson lagt ner sin röst. Men pensionsfrågan är en historia som förtjänar en egen analys. Den lösning som så småningom valdes är inte självklar i ljuset av hur pensionssystemet senare urgröpts och förändrats flera gånger, Möjligen hade ett premiereservsystem varit stabilare och hållbarare.

Berlinmuren började byggas i augusti 1961, Dag Hammarskjöld mördades 1961 under ett uppdrag i Kongo när hans flygmaskin sköts ner i Ndola. I SVT-dokumentären framkommer också en märklig reaktion från både Tage och Aina Erlander som var ”beklämda” över Dag Hammarskjölds lysande och idag hyllade bok ”Vägmärken”. I DN kritiserades boken av bland andra vänsterliberalen och den intellektuella och grundbildade Olof Lagercrantz. Vägmärken är en av de bästa böcker jag läst och läst om flera gånger. Boken är ett verkligt vägmärke och en vägledning för många människor och hyllas världen över.

Slutligen mördades också John F Kennedy år 1963 i Dallas i en konspiration – fler än en skytt har konstaterats av en federal undersökningskommission i strid med Warrenkommissionen – med olika politiska krafter inblandade. Det kan finnas kopplingar till Kennedys motstånd mot att Israel skaffade sig kärnvapen. Gunnar Sträng införde oms – omsättningsskatt – en föregångare till vår moms för att finansiera socialdemokratins reformagenda. I valet 1968 vann socialdemokratin en storseger och fick egen majoritet i riksdagen och år 1970 valdes Olof Palme till partiordförande för Socialdemokraterna efter att ha gjort sig oumbärlig för Tage Erlander som kanske inte insåg vem Olof Palme var och stod för.

End of story.

DESPERATIONEN HOS DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN. 2.0

16 februari 2021

Nu har Magdalena Andersson, socialdemokratisk finansminister, visat desperation över kritiker av JÖK-regeringens misslyckade fögderi. Bättre då att med blossande kinder skrika i falsett om andras uppfattningar än att ta ansvar för det egna misslyckandet. Då åker sanning, relevans och anständighet ut genom fönstret.Jag har därför, än en gång, valt att in extenso vidarepublicera ett hatiskt S-inlägg. Läs för att själv se hur intellektuellt urspårad den socialdemokratiska maktklanen är.

KORRUPTION I SVERIGE

14 februari 2021

Vi börjar med en dementi!

I Sverige förekommer ingen offentlig korruption. Det är ett stående mantra. Det finns ingen offentlig korruption vare sig från politiker eller kommunala eller statliga tjänstemän. Politiker och offentliga tjänstemän är helt enkelt helt obrottsligt ärliga och okorrumperade, vare sig ifråga om pengar, fördelar, tjänster eller vänskapskorruption. Svenska tjänstemän är oförvitliga även om Olof Palme tog bort och avvecklade tjänstemannaansvaret år 1975.

De förekommer inte att tjänstemän som tilldelar bygglov och byggprojekt å kommunens vägnar av de stora byggföretagen får kick backs i form av bygge på sommarstuga, altan eller liknande. Jag upprepar sådant förekommer inte alls i Sverige, i andra länder kanske, långtbortistan, kanske t.o.m i Norge men, men, men INTE i Sverige.

Det förekommer inte alls att högre tjänstemän inkl fackpampar går före i kön till lukrativa bostäder eller till middagar, resor och alkoholintag på medlemmars eller skattebetalares bekostnad. Sådant händer inte, möjligen med ett undantag för Göteborg. Där har det ryktats t.o.m i statsmedia och PK-media som ägs av Bonniers och Schibstedts att det luktats på fördelar och inköp med skattebetalares pengar. 

I media rapporteras om 20-30 fall där högre tjänstemän tagit sig före i vaccinationskön. Före äldre och svårt utsatta bland boende och personal. Det är väl bara lögn och överdrifter. Ingen korruption! De döms inte heller i domstol men möjligen ute i samhället, vid lunchborden, vid middagsborden, på fikarasterna och på arbetsplatser med riktiga arbetare ofta i den privata sektorn.

En konsekvens av mantrat om att det inte finns korruption är att det heller aldrig undersöks och döms i tillräcklig utsträckning vare sig på lokal nivå eller central nivå om det förekommer offentlig korruption av tjänstemän och/eller politiker.

För eftersom det inte förekommer korruption in the first place så behöver vi ju inte heller undersökas om det förekommer politisk eller tjänstemannakorruption. Vilket skulle bevisas! 

Journalister – inte minst i den lokala pressen – gör heller inte tillräckligt många allvarliga försök att undersöka.

Exempel: Lena Hallengren som enligt mediauppgifter två gånger fuskade till SSU skattepengar genom att falskeligen ange för många medlemmar. Hon är inte ställd inför rätta för bedrägeri eller annat brott som exempelvis korruption. Nu fortsätter hon sin bana som minister eftersom hon har visat sig ha meriter på sitt CV som att hon inför partiet visat sig vara skrupelfri. Korruption som visat sig vara meriterande! Flera liknande exempel finns. Minst ännu en minister kan namnges för liknande brott.

Exempel: Just kring försäljning av värme/kraftvärmeverk förefaller det förekomma korruption.

Hur kan den tidigare ministern och centerpartisten Maud Olofsson ha undgått att ställas inför rätta för sina energipolitiska affärer med köpet av NUON som kostat svenska skattebetalare flera HUNDRA miljarder kronor samt det misslyckade köpet – av tyska kolkraftverk. Reinfeldt och Borg svär sig fria. De var inte informerade och visste ingenting.

En vacker dag när allt vänt i Sverige hoppas jag få se Maud Olofsson ställd inför rätta och dömd för brott mot Sverige och svenska skattebetalare.

Lokal nivå. Hur är det där? Inga namn och inte heller aktuell kommun. Det är bara ett tentativt exempel utan grund i verkligheten. Jag är nämligen inte i besittning av den typ av dokument och bevis som sannolikt skulle medföra fällande dom i domstol. En försäljning av ett värmeverk till underpris med det stora partiets mandat och med benägen hjälp och styrning av en partigängare som också råkade vara kommunens högste tjänsteman har klara drag av korruption med kick back på privat företagskonto. Varför har inte den lokala tidningen grävt i detta. Men medborgarna i kommunen är informerade. De vet.

Det har sina fördelar att bo på en liten ort i Västmanland. Jag har tidigare i många år bott i Uppsala, Täby, Stockholm, Västerås och Örebro och numera i Surahammar och i Kilsbergen

I den lilla kommunen på vischan ser man tydligare och lättare hur anti-landsbygd och anti etniska svenskar rikspolitiken är. Småföretagare, hantverkare och yrkesarbetande män är mycket mer klarsynta om vad som faktiskt sker i Sverige än de offentliganställda i kommun och stat som är helt förvända av värdegrundsövningar och PK ideologi och identitetspolitik. De förmår inte att se och analysera den svenska sociala, politiska och ekonomiska situationen.

WHO OCH WUHAN PANDEMIN – VAR STARTADE DEN?

WHO höll en presskonferens i Kina efter att ha varit på besökt och försökt undersöka orsakerna och de faktorer som medförde det som blev ett globalt utbrott a covid-19. Allt var öppet o inga problem. Man hade fått all tillgång till öppen information. Så lät det då och där!

Nu när de är hemma får vi höra en helt annan historia och att de inte alls fått reda på allt. Att all info inte släppts, de hade inte tillgång till al dokumentation som ex sjukjournaler och att de hade veritabla gräl med kinesiska partibyråkrater om tillgången eller snarare bristen på tillgång till all relevant information och dokumentation. Det går enligt WHO tjänstemän nu helt enkelt inte att fastslå varifrån viruset kom, hur det uppstod och om viruset kom från ett labb i Wuhan och var man made.

VACCINERING EMOT WUHAN VIRUSET

Läkemedelsverk sammanställer regionernas statistik över misstänkta biverkningar av vaccination emot Wuhan viruset. De är dock regionerna som diagnosticerar, fastställer och rapporterar.

Misstanken finns att de sannolikt underrapporterar än överrapporterar.

Antal vaccinerade till första veckan i februari. 268 673

Antal med biverkningar. 728 motsvarande 0,27 %

Antal med allvarliga biverkningar. 267 motsvarande 0,1 %

Antal misstänkt döda av vaccinering. 69 motsvarande 0,03 %

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Det betyder med andra ord att om alla i Surahammars kommun – samtliga personer – vaccinerades så skulle genomsnittligt 33 personer få biverkningar, 11 personer få allvarliga biverkningar och 3 skulle dö av vaccineringen.

HISTORIENS VÄRSTA POLITISKA MÖRDARE MAO TSE TUNG.

12 februari 2021

De vänsteranhängare/socialister/kommunister som fortfarande tror – lever i föreställningen – att de fanns något positivt och progressivt hos Mao Tse tung och hans politik och diktatur i Kina bör läsa den omfattande och enormt välresearchade ”Mao. Den sanna historien” av Jung Chang och Jon Halliday. Boken kom på svenska 2006. Originalets titel är ”Mao. The Unknown Story”. Boken är ett måste för den intresserade av socialismens verkliga ansikte, av Kinas historia och av 1900-talets geo-politiska skeenden.

Skrämmande läsning om en maktgalen – psykopat – som under hela sin långa karriär mördade släktingar, rivaler, partimedlemmar som han ansåg hotade hans makt det minsta, varje person som av något obskyrt skäl var honom misshaglig. Mao Tse Tung mördade dessutom under Kulturrevolutionen och Det Stora Språnget mellan 70 och 105 miljoner vanliga kineser (stupade soldater i krig oräknade). 70 miljoner enligt boken ”Mao. Den sanna historien”. Drygt hundra miljoner enligt den enormt väldokumenterade ”The black Book of Communism. Crimes Terror Repression av Stephane Courtois m.fl. En bok som dokumenterar, beskriver och analyserar alla kommunismens globala förintelser.

Mao Tse Tung var en värre mördare än både Adolf Hitler och Josef Stalin sammantaget. När får vi se museer i Sverige över kommunismens förintelser och illdåd?

LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK ÖVER MISSTÄNKTA DÖDFALL AV CORONAVACCINERING.

11 februari 2021

Per den 10 februari 2021 har sammanlagt 69 dödsfall rapporterats i Sverige som misstänkta biverkningar av coronavaccinering. Det visar Läkemedelsverkets statistik. Länk till statistiken nedan.

Av dödsfallen är 67 kopplade till Pfizers vaccin Comirnaty medan 2 dödsfall har rapporterats efter vaccinering med Moderna-vaccinet.

Antal vaccinerade till den 4 februari var 276 014 varav Cominarty 268 673.

Dödsfallen misstänks ha uppstått som biverkningar av Corona-vaccinationen.

För de båda vaccinen har hittills 728 rapporter inkommit till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar, varav 267 klassas som allvarliga.

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt: 

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Länk till Läkemedesverkets statistik: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner?fbclid=IwAR3_iK0TAEe4Zg01fzMBg9hIQcgsbHnkHlXCqH1gNx6cHE0Je0ItDcAhNsM

NU FÖRESLÅR MORGAN JOHANSSON (S) ATT DE ”ENSAMKOMMANDE” VUXNA MÄNNEN SKALL FÅ STANNA I SVERIGE

10 februari 2021

Stefan Löfvens JÖK-regering med minister Morgan Johansson i spetsen föreslår att kraven på de afghanska så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” sänks ytterligare.  Regeringen är ute efter att möjliggöra för dem att stanna kvar i Sverige. Tidigare har regeringen hävdat att det handlat om tillfälliga uppehållstillstånd för att studera.

De s.k. ”ensamkommande barnen” var inte barn – flera av dem var medelålders – som ljög sig in i landet med falska legender, falska uppgifter om ålder, falska uppgifter om varifrån de kom, de kom från Iran inte Afghanistan och så uppgav de samtliga att de saknade alla identitetshandlingar inkl. passen. Senare har de kunnat resa på semester” finansierade av oss skattebetalare till de länder de uppgav sig ha ”flytt” ifrån. Då kom passen fram!

Ny myglas på alla tänkbara sätt av minister S Morgan Johansson för att de skall få stanna. Naturligtvis gömmer sig Stefan Löfven och JÖK-regeringen bakom MP som är förespråkare av en fortsatt muslimsk massmigration. Men, ansvaret faller på socialdemokraterna Stefan Löfven och Morgan Johansson.

Enligt förslaget rör det sig om tillfälliga lättnader som innebär att ensamkommande ska få tolv i stället för sex månaderpå sig att hitta arbete efter slutförda studier.

Andra förslag går ut på att studiemedel på halvtid ska räknas som försörjning och att så kallade anställningar med yrkesintroduktion ska kunna ge rätt till permanent uppehållstillstånd. Läs en gång till! Studier på halvfart med studiemedel på halvtid skall räknas som försörjning. Makalöst! Att leva på svenska skattebetalare räknas som försörjning. Nästa steg blir väl att leva på socialbidrag (försörjningsstöd kallat av socialister) räknas som försörjning för dessa figurer. Då kan de väl också i konsekvensens namn räknas som anställda. Vilket skulle bevisas!

Regeringen motiverar förslagen med att läget på arbetsmarknaden förvärrats under pandemin. I vilken mening leder de till att dessa 6 – 9 000 männen (t.o.m offentliga uppgifter om hur många de är varierar, man vet uppenbarligen inte) skall få stanna? De förorsakar det svenska samhället elände i form av överrepresentation i våldtäkter, grov kriminalitet, gängvåld, medan endast 4 procent av dem har klarat gymnasiestudierna med godkända betyg, färre än 100 av dem har hittills lyckats skaffa sig ett riktigt arbete. De ”ensamkommande” männen kostar oss skattebetalare mellan 6 och 9 miljarder kronor varje år. Pengar som skulle räcka för att höja samtliga fattigpensionärernas pensioner – ca 275 000 – med minst 1  800 kronor per månad!

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla två år framåt.

Vi måste nu mobilisera opinion emot det för oss skattebetalare och medborgare förödande förslaget. De s.k. ensamkommande skall repatrieras och sändas tillbaka samtliga. Det är det korrekta politiska förslaget!


%d bloggare gillar detta: