BLACK LIVES MATTER I VERKLIGHETEN

20 september 2020

Nedan publiceras en lista på videoklipp som entydigt visar vad Black lives matter står för.

BLM är en vänsterextremistisk organisation som systematiskt ägnar sig åt våldsamma slagsmål, de misshandlar dem som inte stödjer BLM eller som försöker skydda sin egendom, de är mordbrännare gentemot ex affärsinnehavare, de plundrar affärer, förstör och bränner privat egendom som bilar, de förstör historiska monument m.m. Demokrater runt Joe Bidens stab betalar borgen för dessa fängslade våldsverkare och uppmanar dem att demonstrera vidare. Tack hans W för listan.

https://streamable.com/hlmsnahttps://streamable.com/1h5bzv

https://streamable.com/rxeaep

https://streamable.com/tea3uq

https://streamable.com/6ikoowhttps://streamable.com/028fd8

https://streamable.com/6xn6d1

https://streamable.com/judp7r

https://streamable.com/0zf0b1

https://streamable.com/8rd6cphttps://streamable.com/zme2fi

https://streamable.com/snrdqkhttps://streamable.com/brtpe4

https://streamable.com/xn62rxhttps://streamable.com/sihkmk

https://streamable.com/qut80thttps://streamable.com/8h9ze8

https://streamable.com/2hwbyyhttps://streamable.com/ejblcz

https://streamable.com/h7d8x3https://streamable.com/syvsrs

https://streamable.com/tffiozhttps://streamable.com/dqgrfm

https://streamable.com/tsw7d5https://streamable.com/mxkf1k

https://streamable.com/cehgbphttps://streamable.com/bbglrd

https://streamable.com/pvfp0ihttps://streamable.com/eao21b

https://streamable.com/mv2edxhttps://streamable.com/osxxuu

https://streamable.com/frws9h

Europa:

https://streamable.com/0r1wjjhttps://streamable.com/23xo8f

https://streamable.com/nqglpfhttps://streamable.com/fj7nwc

https://streamable.com/dsqhzzhttps://streamable.com/ioyi7x

https://streamable.com/u7q9oqhttps://streamable.com/lve45i

https://streamable.com/yy0vq6https://streamable.com/2itei7

https://streamable.com/h7kldw

Övriga videos, plundring osv:

https://streamable.com/825csdhttps://streamable.com/xqufjd

https://streamable.com/qlt9k6https://streamable.com/kxwvzp

https://streamable.com/bwv58khttps://streamable.com/h1fizs

https://streamable.com/i7w3l3https://streamable.com/bil69f

https://streamable.com/revv8ghttps://streamable.com/iyab5i

https://streamable.com/94c32chttps://streamable.com/pc4zcb

https://streamable.com/8akmnghttps://streamable.com/z7huhm

https://streamable.com/8cz2jwhttps://streamable.com/cbg7h2

https://streamable.com/kgvoqvhttps://streamable.com/kc5hwj

https://streamable.com/2ka2cmhttps://streamable.com/x3al2j

https://streamable.com/e706ozhttps://streamable.com/z2ffvm

https://streamable.com/m3n5juhttps://streamable.com/2wjxc0

EN MÄRKLIG BILD MED BLACK LIVES MATTER LOGGAN CIRKULERAR PÅ FB

12 september 2020

En mycket märklig bild på en vit kvinna med en t-shirt med organisationen Black lives matter loggan på framsidan. Bredvid henne står en svart afrikan med texten White lives matter. Framför dem står ett litet barn med en t-shirt med texten All lives matter.

Gulligt? Nej inte det minsta.

Jag vill inte visa bilden för att inte ge detta politiska missfoster ytterligare spridning.

Missfoster hurså?

Bilden är alldeles uppenbarligen professionellt producerad, sannolikt arrangerad, fotograferad och redigerad av en reklambyrå. Vem har beställt och finansierat bilden? Min misstanke är samma krafter som leder, styr och finansierar organisationen Black lives matter.

Varför tror jag det? 

Därför att bildens uppenbarliga syfte är att legitimera den våldsverkande vänsterextrema organisationen Black lives matter och ge deras logga politiskt alibi. Black lives matter är en organisation som ordnar våldsamma demonstrationer med slagsmål, misshandel, mordbränder och förstörelse av privat egendom inklusive historiska minnesmärken.

En bild med Black lives matter loggan på bröstet tillsammans med den harmlösa White lives matter bidrar till avdramatisering och legitimering av den våldsverkande organisationen. Man måste i sammanhanget förstå att Black lives matters spridning över världen organiserats och finansierats av osynliga krafter i bakgrunden.

White lives matter budskapet är ingen organisation bara ett i grunden harmlöst budskap som i sig inte betyder någonting. Närmast en truism, en självklarhet. Den kom från början som en motkommentar till Black lives matter. Därför blir texten här tillsammans med Black lives matter loggan kraftfull som alibi och legitimation.

Än mer märklig är barnet med texten All lives matter. Den är än mer tramsig för att inte säga intellektuellt meningslös. Betyder egentligen ingenting. Allt liv betyder något, till och med amöbans. Den är av samma dignitet och oreflekterade innehåll som tramsfrasen ”allas lika värde”. 

Jag scrollade runt för att se vilka lättlurade själar som oreflekterat publicerat den med gillande. Inte överraskande är det liberala kretsar som fallit för propagandabilden. Bidrar därmed till att legitimera Black lives matter.

JUSTIEOMBUDSMANNEN (JO) INLEDER GRANSKNING AV PALME-ÅKLAGARNAS UTPEKANDE AV EN DÖD MAN SOM MISSTÄNKT MÖRDARE.

10 september 2020

Justitieombudsmannen (JO) har inlett en granskning mot åklagarmyndigheten efter Palmeåklagarens presskonferens, enligt media.

JO vill ha svar på en del frågor.

Palme-åklagaren Krister Petersson meddelade på en presskonferens att Palmeutredningen var nerlagd, samtidigt som han hängde upp nedläggningen på en klen krok när han pekade ut Skandiamannen, Stig Engström, som misstänkt för mordet på Olof Palme.

Stig Engström är flera år död. Många har ifrågasatt om det var rättsligt och moraliskt korrekt att namnge en avliden som misstänkt. JO inleder därför en granskning.

”JO har i ett särskilt ärende beslutat att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor som aktualiserats med anledning av åklagarens redovisning av sina bedömningar och slutsatser.”.

JO:s granskning syftar till att ta reda vilka överväganden som gjordes vad gäller valet att namnge den misstänkte.

”Var det enligt Åklagarmyndigheten lämpligt att namnge de berörda personerna med hänsyn till deras integritet och de konsekvenser det kunde få för dem och deras anhöriga?” 

Jag hoppas att detta är en riktig granskning med verkligt syfte att få fram svar och inte bara en del i den cover up som åklagaren Krister Pettersson levererade med att peka ut en man som inte kan försvara eller förklara sig. Åklagaren Krister Pettersson hängde en död man!

PS. Varför är Olof Palmes obduktionsprotokoll hemligstämplat? Knappast för skadorna Olof Palme fick av skotten från magnumrevolvern. Vad avslöjade obduktionen om Olof Palmes medicinska status som föranledde hemligstämpling?

SÄPO OCH EXTREMISTMILJÖERNA – ELLER SÄPO VILSE I PANNKAKAN

09 september 2020

Säkerhetspolisen anser att de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige använder covid–19 i sin propaganda. Det påstår Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo i en intervju med SR/Ekot. Senior analytiker Ahn-Za Hagström kopplar ihop “extremism” och att “försöka ställa etablissemanget till svars”.

Säkerhetspolisens lagstadgade uppgift är “att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten”. 

Istället kritiserar Hagström den “den våldsbejakande högerextrema miljön” Kritik mot regeringens och myndigheternas politik mot Wuhan pandemin ses inte som legitim kritik.

  • Inom högerextremismen har man till exempel sett budskap som handlar om att ifrågasätta den svenska linjen i pandemin, säger Ahn-Za Hagström.
  • Det finns också en idé om att försöka ställa etablissemanget till svars, att ställa Sveriges strategi och hantering av pandemin till de val som samhället och våra politiker gjort sedan tidigare. Det vill säga att man ställer omkomna svenskar i förhållande till flyktingmottagandet och så vidare, säger hon till statsradion.

Säpo granskar enligt Hagström tre “extremistmiljöer” som innefattar ”våldsbejakande vänsterextremism”, ”våldsbejakande islamistisk extremism” och “våldsbejakande högerextremism”. Huruvida de våldsverkande huliganerna i vänsterextrema rasistorganisationen Black live smatter är en av dem framgår inte. Enligt Ahn-Za Hagström ser myndigheten alltså att alla de tre extremistmiljöer man följer använder pandemin i sin propaganda.

  • Man använder pandemin i propagandan, det här är den typ av händelse som alla tre extremistmiljöerna använder i sitt skapande av narrativ, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säpo.

Enligt Säkerhetspolisen är det för tidigt att säga hur aktivitetsnivån i de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige i övrigt påverkats av pandemin. 
Men man förväntar sig att få en klarare bild av det framöver, säger Ahn-Za Hagström.

  • Vår bedömning är också att det kanske är effekterna av pandemin lite längre fram som kanske i första hand kommer användas av extremistmiljöerna, det vill säga eventuell arbetslöshet, sämre ekonomiskt läge och så vidare.

MEDELTIDSKYRKOR ÄR DJUPT FASCINERANDE

08 september 2020

BEVILJADE UPPEHÅLLSTILLSTÅND ENL MIGRATIONSVERKETS STATISTIK.

06 september 2020

Det har kommit ett halvt Surahammar bara i augusti och ett Kristianstad eller Solna i år. Så ser migrationsverkligheten ut. Migranterna fortsätter att STRÖMMA in i Sverige.

Drygt 60 000 MIGRANTER har hittills i år kommit till Sverige. Stefan Löfven och Morgan Johanssons lämnar vilseledande uppgifter. Tricket de använder för att LURA svenska folket är att bara ange asylsökande som är 5 872. Men hela bilden är en annan, nämligen 60 000. Gruppen anhöriginvandrare dvs fruar, barn, släktingar, uppgivna släktingar etc är drygt 20 000. Så VILSELEDER JÖK-regeringen med statistik.

Än mer vilseledande är politikernas och medias användande av ordet ”flykting”. FN har påpekat att mindre än 3 procent av dem som söker asyl är flykting i verklig mening.

Årsprognosen lyder på närmare 85 000 migranter för år 2020.

Kolla själv på migrationsverkets hemsida. Där har du också kurvor som visar hur migrationen fördelad på olika grupper utvecklats över åren (EU/EES trenden är minskande över tid).

Om man orkar kan man också läsa på Migrationsverkets statistiksida att gränserna mellan de olika grupperna är flytande. Kommer man inte in under en kategori försökar man med en annan ex från asyl till studier eller arbete. Intyg för arbete kan erhållas av någon släkting som redan tagit sig in i Sverige.

GÅ INTE PÅ LÖFVEN/JOHANSSONS BLÅSNINGAR! GRANSKA SJÄLV! SPRID TABELLEN VIDARE!

Länk till Migrationsverkets statistik:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

FRÅN LEVANDE SVENSK HISTORIA TILL HISTORIELÖSHET – DEL 2

28 augusti 2020

Några exempel på nationalromantik, personligt valda snarare än för att de i någon allmän mening är representativa för nationalromantiken. De är representativa för min uppfattning av nationalromantiken.

TRÄKYRKAN I KIRUNA

Kyrkan i trä i Kiruna är målad i faluröd färg och byggdes mellan 1909 och 1912 och är ritad av arkitekten Gustaf Wickman.

Kyrkan är en av Sveriges största träbyggnader och ett unikt byggnadsverk från 1900-talets början. Stilen, i vilken kyrkan är byggd är nygotik och interiören har drag av nationalromantik. Fasadbeklädnaden och den röda taktäckningen är av träspån.

Tänk om arkitekterna idag kunde rita vackra byggnader istället för de modernistiska grå eller svarta lådor som strömmar ur de historielösa arkitektkontoren. Ett av de värsta exempel är ett villaområde strax syd om Enköping med ett helt villaområde med kolsvarta lådor med sadeltak men utan taköverhäng. När sonen och jag kom körande där första gången höll jag på att styra rakt ner i diket av pur chock över den groteska fulheten. 

ANDERS ZORN

Anders Zorn är Sveriges internationellt största och mest kända konstnär alla kategorier. Jag tröttnar aldrig på att bese Zorns konst vare sig det är olja, akvarell eller etsningar. En hyllmeter med litteratur om Anders Zorn kompletterar mina tre etsningar med bl.a. det magnifika självporträttet i vargpälsen (se bilden).

Anders Zorns måleri är ett tydligt exempel på historiskt och nationalromantiskt måleri. Här en dalkulla som sitter och stickar i en timrad dala-stuga. Denna bild gillar jag för den stilla kontemplativa stämningen med det sparsamma ljuset från ett litet fönster och skuggorna som uppstår i hörnen. D är samtidigt en i sig lågmäld hyllning till en svensk agrar livsstil och miljö som nu tyvärr är borta. Helt i nationalromantisk anda.

Anders Zorns samlade, by the way, på medeltida timrade stugor och utbyggnader. Samlingen av timrade byggnader kan beses strax sydväst om Mora. Samlingen är också den ett utslag av den nationalromantiska andan.  Anders Zorn som akvarellist (exempelvis som skildrare av vatten och vågspel) och som etsare har få motsvarigheter i den internationella konsthistorien. Som etsare har Anders Zorn bara en like, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, (född 1606 i Leiden död 1669 i Amsetrdam).

Det berättas att Anders Zorn själv en gång resonerade kring de stora etsarna i konsthistorien. Han såg sig själv som en av de stora. Zorns kommentar: ”Det har bara funnits två stora etsare i konsthistorien.” Efter en stunds tystnad och eftertanke fortsatte Zorn. ”Egentligen bara en”. Han klargjorde dock inte om han avsåg sig själv eller Rembandt van Rijn. Omdömet är dock helt giltigt. Studera Anders Zorns etsningar och hur han använder kaskader av tunnare eller tätare parallella streck för att skapa ljus och skugga och sällan över huvud inte använder konturlinjer. Magnifikt!

GUSTAF CEDERSTRÖM

Karl XII:s likfärd är en nationalromantisk målning av Gustaf Cederström utförd i Paris 1878, som numera hänger på Göteborgs konstmuseum. Cederström gjorde även en kopia av målningen 1884 som hänger på Nationalmuseum Detta är en bild som jag alltid stannat upp inför med beundran, alltsedan skolåren. Den tydliga heroisering av Karl XII och hans död känns riktig. Under min skoltid fanns bilden med i våra historieböcker och jag trodde i unga år att man faktiskt i snöstorm bar kungen över de svenska fjällen. Den väg och under de förhållanden som de retirerande Karolinerna fick ta. Många stupade och dog under vandringen i köld och snöstorm. De är begravda i Handöl vid Ånn sjön i Jämtland. Jag vet naturligtvis i likhet den allmänbildade att bilden i saklig historisk mening är osann. Karl XII:s döda kropp fördes till Sverige men bars inte i en öppen bår.

Cederström komponerade med stor omsorg – och med konstnärens frihet – det drama som skildras. Målningen är dock ingen historiskt exakt skildring av hur liket efter Karl XII transporterades till Sverige. Den döde kungen bars inte på en öppen bår över de norska fjällen. I verkligheten fördes kroppen nattetid till den svenska arméns högkvarter i Tistedalenlades i en furukista och transporterades därefter till Uddevalla där den balsamerades. Cederström var väl medveten om att han hade tagit sig konstnärliga friheter med händelseförloppet, något han 1919 kommenterade enligt följande: 

”Ej bars Carl XII obetäckt över gränsen, men har det stött någon människa att jag framställt honom så? … Absolut lögn bör man akta sig för, men en väl vald licentia poetica måste vara tillåten”.

Ett exempel på en heroiskt historiserande kultur. Inte bara tillåten i allmän mening utan också eftersträvansvärd i vissa sammanhang. Karl XII:s likfärd är ett gott exempel. Jag minns än idag bilden i skolboken från mellanstadiet.

GUSTAF ADOLF DEN STORE

Gustav Adolf är den enda svenska kung som officiellt blivit hedrad med titeln ”den store”. Beslutet fattades av rikets ständer 1633. I det beslutet slog man fast att Gustav II Adolf för ”evärdelig tid” skulle benämnas som ”Gustaf Adolph then Store”. Därför står det ”Gustavus Adolphus Magnus” (latin för ’Gustav Adolf den store’) på hans sarkofag i Riddarholmskyrkan.

Denna bild av Gustaf II Adolf är en nationalromantisk kalkmålning i Vårfrukyrkan i Enköping. I samband med kyrkans restaurering 1903–04 tillkom kalkmålningarna, ritade av Agi Lindgren och utförda av Carl Wilhelm Pettersson. Den är nationalromantisk inte bara i sitt konstnärliga uttryck och motivval utan också i sin faktiska presentation av Sveriges störste kung och härförare. Större och mer ansedd i Europa än i Sverige, namnet Lejonet från Norden är talande. Här med härförarstaven i handen.

Martin Luther startade och genomförde reformationen och Gustaf II Adolf säkrade och försvarade reformationen för Europa emot katolikerna. 

Gustaf II Adolf var en stor och nydanande härförare. Han var en förnyare av krigskonsten som senare följdes av andra härförare. De framgår med all önskvärd tydlighet i den historiska och krigshistoriska litteraturen. Hans största seger liksom Sveriges största seger på slagfältet någonsin var sannolikt slaget vid Breitenfelt 1631 mot ett övermäktigt saxiskt rytteri. Gustav Adolfs nydanande sätt att ställa upp armén inför ett slag bröt med tidigare traditioner och medförde att ha besegrade betydligt större arméer. Fotsoldaterna använde små tre-pundiga kanoner. Lättflyttade och effektiva mot fienden vars täta fyrkanter bröts upp. Han ställde inte upp fotsoldaterna i stora fasta fyrkanter utan i mindre rörligare enheter. Han använde rytteriet vid anfall på ett nytt sätt. Rytteriet red rakt mot fienden, avfyrade sin två pistoler på lämpligt avstånd, drog sedan värjorna och högg in på fienden. Inför slaget vid Lützen hade Wallenstein lärt en del av hur den nya krigskonsten såg ut och ställde upp sin armé på ett sätt som bröt med tidigare uppställningar. Namnet Lejonet från Norden var därför beundrat och fruktat i Europa.

I ett minnesmärke vid Breitenfeld står följande: ”Gustav Adolph, Christ und Held, Rettete bei Breitenfeld Glaubensfreiheit für die Welt. Am 7. September 1631 / 1831.“ (Gustav Adolf, kristen och hjälte, räddade i Breitenfeld, religionsfrihet för världen. Den 7 september 1631 / 1831.)

Detta fick vi läsa om under min skoltid. Idag är historierevisionen så långt gången att detta inte är läsvärt eller värt att hyllas.

Den statssocialistiska TV kanalen SVT (Sveriges Television?) har en programserie om Trettioåriga kriget som beskrivs som Sveriges skräckvälde i Europa. Så långt har förfallet inom historieskrivningen och revisionen av historien gått. Däremot är Herman Lindqvists beskrivning av Gustaf den Store rättvisande. Den finns att se på Öppet Arkiv under rubriken Hermans historia. Däremot nämner SVT i programmet om Trettioåriga kriget inte katolikernas slakt av nästan hela befolkningen i Magdeburg över huvud taget. Staden har inte återhämtat sig än idag.

De svenska kungarnas Karl XI och Gustaf II Adolf krig i Europa var ett legitimt krig, ett riktigt legitimt krig.

DEN SVENSKA REFORMATIONEN

För den svenska reformationen centrala personer, Martin Luther, Philip Melanchton, Gustaf Wasa, Olaus och Laurentius Petri (Olof och Lars Pettersson) också är målade i Vårfrukyrkans kor i samma nationalromantiska stil.

APROPÅ KORAN BRÄNNING

25 augusti 2020

Diskussionen om den Koranbränning som ”gatukonstnären” Park och den obskyre danske partiledaren Paludan planerar är förvirrad och förvirrande. Båda sidor i diskussionen har både rätt och fel.

Några enkla påpekanden.

För det första.

Park/Paludan har laglig rätt att på offentlig plats bränna Koranen eller vilken annan bok som helst enligt svensk grundlagsfäst yttrandefrihet och mötesfrihet. Om det är lämpligt är en helt annan fråga.

För det andra.

Muslimerna kan vara begripligt upprörda (på samma sätt som jag skulle bli störd av om någon brände en Bibel på offentlig plats) men de har INTE rätt att hota med våld, stenkastning, slagsmål och att bränna hus i Malmö och andra städer. Redan hoten om detta är ett är ett brott enligt Brottsbalken och kan/skall beivras av de rättsvårdande myndigheterna.

För det tredje.

Jag är emot all bokbränning oavsett viken bok det gäller. Koranen skall således inte brännas. Böcker skall läsas, analyseras och kritiseras men inte brännas!

För det fjärde.

Koranen skall granskas och diskuteras utifrån fakta och analys av dess innehåll. Läs således Koranens suror. Koranen är samtliga muslimers heliga bok, en helig bok som aktivt uppmanar till rent groteska våldshandligar. Jag har skrivit ett stort antal artiklar om dessa suror. De finns på min blogg: https://lennartwaara.com/2020/05/03/islamislamismvaldsam-islamism/

För det femte.

Det är en felaktig politisk metod att provocera med Koran bränning. I bästa fall är det endast en patetisk handling. Beteendet liknar dock det traditionella agerandet från agent provactuers som i alla historiska konfliktskeden tjänat fienden med provocerande och odisciplinerade beteenden. Exempel från historien: bombkastning för att provocera våld från fienden för att höja konfliktnivån. Ofta är agent provocateurs anlitade/anstiftade av just motståndarsidan. De låtsas tjäna saken men tjänar motsidan.

Av politiska och taktiska skäl avvisar jag Koran-bränning som protestmetod. Den intellektuella analysen och de sakliga argumenten är överlägsna och som skall användas emot islam och islamister. Innehållet i Koranen, Muhammeds praktik och hadhiterna är de facto politiskt farliga och dessutom rent groteska i uppmaningar våldsamhet och dödande. Det skall påvisas med fakta och analys!

Nu – enligt uppgifter idag 26.8 – har Koran bränningen utvecklats till en grundlagsskandal. Jag har varit kritisk mot Koran bränningen av politiskt taktiska skäl men hävdat att det är Parks/Paludans grundlagsrätt att genomföra manifestationen. Muslimernas hot om våld, kyrkobränningar och stenkastning borde beivras av polis och rättsväsende i enlighet med Brottsbalken. Vad gör polisen i det fallet? Ställer sig på knä för muslimerna. Nu backar således polisen och tar tillbaka tillståndet för att muslimerna har hotat med våld och skadegörelse. Därmed har muslimerna vunnit. De har lyckats sätta grundlagen ur spel. I den meningar kan man säga att också Parks/Paludan har lyckats. De har tydligt visat att Sverige bli allt mer islamiserat. Polisen backar från tillståndet och hänvisar dessutom till den vedervärdiga PK idiotin om ”allas lika värde”.

FRÅN LEVANDE SVENSK HISTORIA TILL HISTORIELÖSHET – DEL 1

23 augusti 2020

Underrubriken är: från svensk nationalromantik till akademisk och kulturell historielöshet Den historiska verklighet som med traditionella vetenskapliga teorier och metoder analyseras i en löpande historisk diskurs har ersatts av akademiskt barbari typ feministisk ideologi, genusteori, islamistiska tolkningar och identitetspolitiska historierevisioner. Akademin har gått från sökandet efter ”wie es eigentlich gewesen” (Leopold von Ranke tysk historiker) till ett ”ideologiskt narrativ”. 

Den västerländska historiekulturens förfall

Den västerländska kulturens allmänna förfall har också sin motsvarighet i den svenska kulturens urvattning och förfall.  Det innebär att vi, dvs den svenska allmänheten och våra ledare, gått från en historiskt medveten, för att inte säga historiserande kultur till en historielös kultur präglad av universitetens systematiska historierevisioner i form av genus- feminist- och identitetspolitiska tolkningar av skeenden och företeelser.

Svensk musik, konst, litteratur och historia under 1700-tal, 1800-tal och in i det begynnande 1900-talet innehöll starka nationalistiska tendenser. Liknande uttryck kan identifieras i hela den västerländska civilisationen. Historiska referenser och konnotationer var en naturlig del av den nationalromantiska kulturen.

Vad är historiskt medveten och historiserande kultur?

Vad menar vi med historiskt medveten nationell kultur? Vad menar vi med en historiserande kultur. Vad menar vi med en historiskt heroiserande kultur?

Begreppet ”historiserande” avser en kultur som medvetet och explicit söker sina referensramar och fenomenologiska rötter i den egna historien och i relevanta fall i den allmänna europeiska historien. Konnotationer till händelser, företeelser och strömningar i den egna historien används som medvetna element i den samtida nationella samhälleliga och kulturella diskursen. Därmed skapas ett medvetande och en referensram för det svenska folket inom vilken vi kan tolka och förstå samtiden. Det är vad som avses med ”historiskt medveten nationell kultur”. Med begreppet ”historiskt heroiserande kultur” avses en kultur som tar den historiserande kulturen till en ny nivå. Den är en kultur som medvetet använder den egna historien för att lyfta föreställningarna om det egna folkets bakgrund, särart, uppkomst och storhet. En heroiskt historiserande kultur bidrar till ett enigt, stolt folk som är medvetna om och aktivt lever med kunskapen om allt från vikingatågen, Jarlen Birger Magnusson, Gustaf Adolf den Stores segrar, Axel Oxenstiernas insatser, Karl XII:s segrar till våra stora internationella kulturpersonligheter och uppfinnare i det begynnande 1900-talet. Jag menar att en historiskt heroiserande kultur är en nödvändighet för ett homogent svenskt folk. Det är svårt att tänka sig att svensk regeringspolitik i ett sådant kulturellt klimat skulle släppa in 1,5 miljoner muslimer från MENA.

Friedrich Nietzsche

I Tyskland var kulturtrenden under exempelvis 1800-talet en supra historiserande trend. Friedrich Nietzsche uttryckte problemet – om det nu var ett problem vilket på goda intellektuella grunder kan ifrågasättas – på följande sätt:

”Vår betraktelse är även otidsenlig i den bemärkelsen att jag försöker förstå den historiska bildning som vår tidsålder med rätta är stolt över som en defekt, en skada och brist hos tiden; jag tror nämligen att vi alla lider av en förtärande historisk feber och åtminstone måste erkänna att vi plågas därav”. (Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada, 1998.)

Detta skrev Nietzsche 1872. Vi instämmer till fullo i beskrivningen. Vi tar varje dag hellre en ”historisk feber” än den historielöshet som utmärker dagens västerländska samhälle i allmänhet och det svenska samhället i synnerhet.

De ledande klassen är liksom medelklassen en obildad och historielös klass

Medelklassen och överklassen var en gång bildade klasser som hyllade bildning. Så inte idag. De var historiskt belästa och nationellt stolta klasser. Så inte idag. Idag ser vi hur ledande politiker (exempelvis Reinfeldt, Löfven och Sahlin) uppvisar stora brister i bildning, kultur och historiska kunskaper. Det gäller även politiserande chefstjänstemän i den djupa staten för att inte tala om våra företagsledare i de stora företagen. De skryter t o m med sin obildning och historielöshet.

En ledande historielös klass i ett land är en ledande klass utan rötter och förståelse för tidens djup och ålder. Tyvärr gäller det också den svenska allmänheten vare sig den utgörs av medelklass i vid mening eller arbetarklass i en än vidare mening.

Historierevisionismen vid universiteten är ett exempel. Det rapporteras mig hur det inom humaniora och samhällsvetenskaper regelmässigt händer att kurser avslutas med föreläsningar av feminister och islamister om hur en feministisk respektive islamistisk tolkning av samhälls- eller kulturföreteelsen skulle se ut. T o m inom ämnet historia förekommer det att kurser avslutas med feministiska och muslimska föreläsningar. Historierevisionism i sin prydno.

Nationalromantiken

Nationalromantiken var en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet.Nationalromantiken förekom i Europa från början av 1800-talet och fram till realismen. Nation, natur och landsbygd hyllades. Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska perioden. Båda populära utflyktsmål för svenskar liksom historiska museer över huvud. 

Nationalromantikens era var en kulturell storhetstid som lever i folks medvetande än idag. I återupprättandet av en genuin svensk kultur måste det nationalromantiska arvet lyftas fram, presenteras och hyllas. Därmed skapas en historisk bas för ett ”revival” av den svenska historien. Det räcker dock inte, en historisk revival måste också fortsätta med andra perioder hela vägen tillbaka till järnålder och bronsålder. Den svenska nationalromantiken är dock en lämplig och bra startpunkt.

Listan på nationalromantisk konst kan göras lång. Här några exempel:

Musik: Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-BergerWilhelm StenhammarAugust Söderman

Litteraturverk: Frithiofs saga av Esaias Tegnér, Vikingen av Erik Gustaf Geijer, Svenska bilder av Carl Snoilsky, Sverige av Verner von Heidenstam

Byggnader: Engelbrektskyrkan, Stockholm 1914Kiruna kyrka, 1909–12Naturhistoriska riksmuseet, Frescati Stockholm 1907–16Post- och Telegrafhuset, Örebro 1912–14Stockholms stadion, 1910–12Stockholms stadshus, 1912–23 

Måleri: Albert EngströmPrins EugenCarl Cederström Eugène JanssonCarl LarssonBruno LiljeforsAnders Zorn John Bauer

Det socialistiska ansvaret

Varifrån kommer historielösheten? Hur skall man förstå en så grundläggande kulturell förändring? Jag menar att den sammanhänger med framväxten av en internationalistisk socialism i Sverige i början av 1900-talet. En socialistisk ideologi och rörelse växte fram som såg negativt på nationen, flaggan, på kungar och nationell historia. Historielösheten sammanhänger ytterst med att socialdemokratin som ideologi och politisk rörelse under större delen av 1900-talet vidmakthållit makthegemoni i Sverige. Den socialistiska ideologi som det socialdemokratiska partiet utövat via olika underordnande organisationer har genomsyrat hela samhället. Värst är nog ändock att ideologin kommit att dominera och påverka skolan, utbildningen och barnuppfostran i allt mer socialistisk riktning. Idag är också universiteten genomsyrade och marinerade i socialistiskt tänkande. Makarna Myrdal skrev tydligt i frågan. De ville ha in barnen i kollektiv barnomsorg för att kunna indoktrinera, ”skola” med ett finare ord, in dem i det kollektivistiska samhället.

Ett talande exempel är socialdemokratins kampsång ”Internationalen”. Den illustrerar historielösheten. Där sjunger troende socialister med knutna nävar och blossande kinder ”störtas skall det gamla snart i gruset”. De har tagit till sig frasen både bokstavligt och mentalt intellektuellt. Ut med all historia om ”kungar” och in med historia om kvinnor, barn, etc. Inget fel i det senare men att kasta ut den traditionella historien – propagandistiskt beskriven som ”kungarnas historia” – som om den var falsk eller som om kungarna Gustav Wasa, Gustav den store eller Karl XII vore ointressanta. Ett annat exempel är socialisters och socialdemokratins internationella faiblesse för röda fanor snarare än den nationella fanan. Den nationella rörelsen var i socialisternas ögon ointressant för att inte säga en fientlig ideologi och rörelse som måste bekämpas i klasskampen och då åkte den nationella historien ut genom fönstret i tron att man vädrade ut gammalt medan man i själva verket gjorde sig själv urarva och utan rötter. ”Proletärer i alla länder förenen eder” visar väl att det internationella hade/har primat över det nationella som bekämpades från början.

I den socialistiska ideologins och rörelsens 1900-tals hegemoni hittar man orsaksförklaringen till den officiella historielösheten.

Var fanns då den borgerliga oppositionen emot allt detta. Svaret är, ingenstans. En svag borgerlig opposition har allt mer accepterat och anammat det socialistiska/socialdemokratiska samhälleliga och kulturella narrativet.  En folklig motrörelse har samtidigt börjat uppstå. Som exempel kan anföras de upplagor populärhistoriker som Peter Englund och Herman Lindqvist har eller det enorma uppsvinget för släktforskning som för närvarande sker i Sverige. När makten och det officiella av politiska skäl vill göra svensken urarva sitt ursprung så dyker folkligt historiska motrörelser upp.

Historielösheten går hand i hand med det folkutbyte som pågår med en minskande andel svenskar och en ökande andel migranter från Mellanöstern och Nordafrika. Därav också de nedlåtande kommentarerna från Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin om att svensk kultur är ”barbari”.

Sammanfattning

Svensk kultur i vid mening har över lång tid varit historiskt grundad för att inte säga historiserande eller t o m heroiskt historiserande. Möjligen på gott och ont men allra mest på gott. Svensken har haft en kulturell och historisk grund och identitet att stå på. Brottet kan spåras till någon gång under den förra halvan av 1900-talet med det socialistiska genombrottet och socialdemokratins långa ideologiska hegemoni över tänkande, utbildning och makt. Idag är svensken urarva både sin egen kultur och sitt historiska medvetande. Det är ett svårt brott begånget mot det egna folket. En gång i framtiden kommer ansvariga att ställas till ansvar för det. Historielösheten skapar en svag nationell och individuell identitet. Det är det värsta.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra, företag, banker och  finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland, Baltikum och Polen. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

FÖRSÖKET ATT GRUNDLAGSSKYDDA VÄNSTERPROPAGANDAN FRÅN SVT OCH SR STUPADE.

19 augusti 2020

Det blir inget grundlagsskydd för statstelevisionen (SVT) och statsradion (SR). De politiska förhandlingar som förts mellan samtliga riksdagspartier slutade – tack och lov – i oenighet. Regeringspartierna S och MP och dess stödpartier V, C och L ville ha ett sådant men M, KD och SD sade nej.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är kritisk. Han lyckas verkligen vända upp och ner på sanningen och försöker slå blå dunster i ögonen på medborgarna. Läs vad han sade två gånger.

– Vi ser i andra länder hur public service blir statstelevision som pumpar ut regeringssidans propaganda, säger han i en kommentar till media.

Det är ju exakt det vi har redan idag i Sverige. Sannolikt också anledningen till att M, KD och SD sade nej.

Det enda korrekta beslutet från riksdagen vore att ta bort skattefinansieringen av SVT och SR och GÖRA DEM TILL BETALKANALER för dem som önskar ta del av lögnerna, halvsanningarna, utelämnanden och vänstervinklingen.


%d bloggare gillar detta: