NYAMKO SABUNI PARTILEDARE FÖR LIBERALERNA (L)

31 mars 2020

Hon bekräftar det jag och andra hävdat i flera år. fakta är att sextio (60) procent av de som migrerat från Nordafrika är funktionella analfabeter.

Nyamko Sabuni vill lägga skulden för att de smittats i högre grad av covid-19 på Sverige:

– Vad det handlar om är att vi kommunicerar med människor i utsatta områden på samma sätt som människor i andra områden. Och så kan det inte vara. För vi har en del analfabeter, som inte pratar svenska och som har andra kulturer.

Observera vad Sabuni säger; vi kan INTE ens ”kommunicera med människor i utsatta områden” som med etniska svenskar. Det var ju just det vi hävdade. Migranterna från bl a Nordafrika typ somalier kan inte efter flera år i Sverige kommunicera på svenska och därför klarar de inte heller att få arbete på den svenska arbetsmarknaden. Men, var det inte just det de skulle kunna enligt L, enligt C, enligt MP och enligt S? De var ju kompetens som kom till Sverige och skulle hjälpa till på den svenska arbetsmarknaden. Kom ihåg påståendena om alla läkare, tandläkare och ingenjörer eller ”högutbildade” som Stefan Löfven m.fl i S-regeringen påstod. ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Stefan Löfven i en TV-debatt. Helt fel. Det är en enorm kostnad nu, ca 225 miljarder per år och det blir ingen vinst längre fram. De kommer att gå in i pensionsåldern utan att ha arbetat och betalat skatt en enda dag. Det blir svenska skattebetalare som får försörja dem från det det kom till Sverige till den dag de dör.

Inte blir det bättre av att den genomsnittliga kognitiva förmågan (testat worldwide med ett batteri av anpassade IQ-test) motsvarar en IQ på 70 i Somalia. Sannolikt lägre bland dem som migrerat. Det är knappast den intellektuella eliten i Somalia som tagit sig till Sverige.

Nyamko Sabuni, ta ansvar för den politik ni fört och för i migrationsfrågan, istället för att spela upprörd nu.

Forskare kräver masstestning för ekonomins skull

28 mars 2020

Ekonomer vid Uppsala, Stockholms, Lunds, Minnesotas universitet samt Handelshögskolan i Stockholm presenterar enligt SVT sex förslag hur Sveriges ekonomi ska räddas under pandemin.

Det viktigaste är att testa alla som inte vet om de har covid-19 och därför inte kan gå till jobbet eller handla. Det skulle kunna vara värt 50 miljarder kronor, enligt rapporten. Det är av yttersta vikt enligt forskarna att så många sjuka svenskar som möjligt nu testas så de snabbare kan återgå till jobb och att handla varor och tjänster.

Ett covid-19-test kan vara dyrt och ändå vara ekonomiskt lönsamt anser forskarna som föreslår att regeringen tar hjälp av chefer från medicinteknikindustrin för att snabbt få igång storskalig produktion av både tester och skyddsutrustning för personal. Eftersom många just nu står utan arbete eller är permitterade så skulle dessa personer kunna snabbutbildas att utföra testningen.

Rapporten heter ”Six Policy Ideas for Coping with the COVID-19 Pandemic” och är på 14 sidor.

IDEA 1: Strategy for ramping up testing resources

IDEA 2: Strategies for protecting high-risk groups

IDEA 3: Profiling of deceased and intensive-care Patients

IDEA 4: Increased inefficiency in some sectors

IDEA 5: Matching mechanisms for solving coordination problems

IDEA 6: Activating the displaced workforce

Varje idé behandlas utifrån en gemensam disposition; problemet som skall lösas, en ide till lösning, hur vinster och fördelar ut samt slutligen risker och utmaningar/kostnmader.

Länk till rapporten:

https://drive.google.com/file/d/1gnWGNmIUx0QWRcdG9IB_C0ZOjD5nfw9C/view

SÄKERHETSPOLISEN (SÄPO) – DEL AV DEN POLITISERADE/POLITISERANDE REPRESSIVA DJUPA STATEN.

27 mars 2020

Säpo-chefen Klas Friberg vet sin tilldelade roll i den djupa staten och varför han tillsatts som myndighetschef. Det är obegripligt och upprörande men tyvärr sant; Klas Friberg och Säpo spelar ner den islamistiska extremismen som hot i och mot Sverige och svenska medborgare. Den som via media och litteratur följer vad som händer i muslimska diasporan, med islams utbredning i landet och den politiska islamismens radikalisering, fördjupning och breddning, ser varningsklockorna ringa.

Läs Johan Westerholms utmärkta ”Muslimska Brödraskapet. Islamismen i Sverige”.  I boken beskrivs också det mycket komprometterande samarbete och samverkan som historiskt finns mellan det Muslimska Brödraskapet och olika delar av det socialdemokratiska partiet.

Läs också Peter Springares extremt informativa bok ”Peter Springare, polis : om ett stressat våldsmonopol” om bl.a. Dan Eliasson och Klas Friberg och vilka katastrofer de varit i sina tidigare roller inom polisen. Vilket i grunden är skälet till att just de lyfts upp till de verkligt ledande positionerna.

Men uppdraget för Säpo är ju inte att beskriva och analysera den verkliga faran mot det svenska folket och den svenska nationen nämligen muslimerna, islam och islamismen. Uppdraget från det globalistiska maktetablissemanget med minister Morgan Johansson i spetsen är en helt annan. Säpo är satta att vara vägröjare för kommande repressiv lagstiftning mot oss som beskriver, analyserar och framför kritik mot de globalistiska makteliterna och hur de säljer ut svenskarna och Sverige. Det kommer tyvärr under en övergångsperiod och innan det vänder att bli ett kärvare klimat för oss dissidenter.

Därför står ”högerextremismen” (vad det nu i verkligheten är) i fokus på den politiska beställningen från minister Morgan Johansson. Det är samtidigt ett sätt att vända bort uppmärksamhet och analytiska blickar från de verkliga hoten. Det är orsaken och till att Säpo lyfter fram det s.k. ”hotet” från ”högerextremismen”. Då räcker det inte på långa vägar att fastna för några hundra (enligt Säpos egna uppgifter) förvirrade medlemmar i NMR som i kolonner demonstrerar på våra gator och som i grunden inte utgör något hot mot vare sig nation eller medborgare. Därför tvingas Säpo att i det politiska uppdraget plocka in lite av varje under hatten ”högerextremism”. Begreppet ”högerextremism” vidgas bortom det intellektuellt hållbara. Men det är inte heller meningen. Maktetablissemanget vill peka ut ett antal kritiker, potentiella kritiker och dissidenter som man kan lagstifta emot och använda rättsväsendet för att kväsa. På samma sätt som lagen om ”hets mot folkgrupp” visat sig vara en lämplig gummiparagraf för att hindra kritiska uttalanden.

Den ”våldsbejakande högerextremistiska värdegrunden” består enligt Säpo av betydligt mer än bara rasism och främlingsfientlighet. Här ryms enligt Ahn-Za Hagström på Säpo även uppfattningar och ståndpunkter som svensk nationalism, motstånd mot HBTQ-aktivism och kritik mot feminism.

”Säkerhetspolisen ser en utveckling där olika drivkrafter sätts samman till en personlig ideologi. Utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier skapas en egen världsbild”.

Till och med formuleringar av nostalgisk typ är en del av ”högerextremism”.

Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att »det land vi en gång kände finns inte längre« och »politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet«. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu – det är nu vi har möjlighet att agera, innan det är för sent.

Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier.

Internet är enligt Hagström den stora boven. Internet som alla andra tyckt, tänkt och beskrivit som den största demokratiska landvinningen sedan allmänna rösträtten. Alla Sveriges medborgare kan nu presentera sina egna uppfattningar och med analytiska, sakliga och känslomässiga argument arbeta för deras genomslag och genomförande. Men det är naturligtvis ett hot mot maktetablissemanget. Säpo fungerar som gårdvar och vägröjare för att på sikt begränsa och stänga den möjlighet som det fria internet öppnat.

Allt sedan jag för många år sedan läste Manuel Castells monumentala genomgång och analys ”Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur” i tre tjocka band utgivna på Daidalos har jag varit en övertygad optimist och förespråkare för internet, även med hänsyn tagen till dess avigsidor. En del kritiker beskrev verket som en motsvarighet till Karl Marx Kapitalet för informationsåldern. Det är kanske inte en jämförelse jag skulle välja men illustrerar verkets bredd, djup och analytiska skärpa.

Men Säpo har helt egna problem att hantera med internet eftersom de har ett uppdrag från det globalistiska maktetablissemanget att strypa just det som är internets styrka, det fria informationsflödet och den fria och öppna debatten i varje tänkbar fråga. Se bara hur covid-19 diskuteras på internet med alla tänkbara och otänkbara infallsvinklar. Underbart helt enkelt för en fri svensk medborgare men inte för Säpo.

Jag kan inte nog understryka internets betydelse för den våldsbejakande extremismen. Nya digitala plattformar ger helt andra förutsättningar för kommunikation och möjligheter att hitta likasinnade. Det är där de inspireras och uttrycker sin tillhörighet och trohet till ledare, rörelse eller vision, kommenterar Hagström i rapporten.

Rättsväsende, polis och Säpo mobiliseras i kampen mot det fria tänkandet, den fria opinionsbildningen, mötesfriheten och yttrandefriheten för att globalisterna och deras hantlangare i regering och riksdag och den djupa staten skall kunna fortsätta sitt pågående folkutbyte och förstörelseverk av den svenska nationen.

 

 

 

 

 

OM ATT STÄNGA NED SAMHÄLLET OCH EKONOMIN FÖR ATT HANTERA COVID-19 PANDEMIN.

20 mars 2020

Kerstin Hessius, tredje AP-fonden och Annika Winsth, Nordea har tagit upp en diskussion kring nuvarande farliga politik för att hantera covid-19 pandemin. De varnar kraftfullt och övertygande för faran på lite längre sikt med att stänga ner samhälle och ekonomi.

Regering och myndigheter är enligt Hessius/Winsth på väg att skapa en ekonomisk härdsmälta som svensk ekonomi och världsekonomin kommer att svårt att ta sig ur och som det kommer att ta lång tid att hämta sig ifrån.  Vi kommer att få uppleva en depression vi inte sett likheten av tidigare. Företag kommer att gå i konkurs och människor förlorar allt de skapat. Det är redan  på gång i restaurangbranschen och resebranschen. Flygbolagen? Hotell? Massor av timanställda, vikarier och anställda är redan varslade och utan inkomst. Kommande arbetslöshet kommer att skapa stora personliga problem och tragedier i många familjer.

Nedstängning och än mer nedstängning är det enda journalister frågar om, aldrig vilka  konsekvenserna blir ekonomiskt och samhälleligt av olika nedstängningsåtgärder.

Man måste börja väga nedstängningens konsekvenser och kostnader samhällsekonomiskt, företagsmässigt och företagsekonomiskt, på den offentliga ekonomin, privatekonomiskt, på arbetslöshet och uppsägningar  samt på den ekonomiska tillväxten gentemot att hantera covid-19 pandemin på det som för närvarande görs. Hanteringen av covid-19 kanske måste bli mindre enögd och totalitär. Snabba och ogenomtänkta beslut premieras och stor i fokus just nu. Se bara på statsepidemiologen Anders Tegnells narcissistiska agerande utan vetenskaplig eller saklig grund, exemplet att isolera 70-åringar är talande.

Jag vet inte vad som är rätt men oroar mig för vart regering och myndigheter är på väg att föra Sverige. Vet de vad de gör och har de analyserat konsekvenserna av alla nedstängningsåtgärder? Sannolikt inte!

Boten är på väg att skapa värre problem än soten

 

Länken till deras diskussion:

https://www.di.se/ditv/hallbarhet/tredje-ap-fondens-vd-vi-maste-ut-ur-paniklaget-omedelbart/?fbclid=IwAR21tMmIlX81Mts8lbeqgEN8SgNpawH3USwtJS2CuINBXXWxzVJOXc_lJYk

 

INTRESSANT MEDICINSK FORSKARRAPPORT OM COVID-19 BEHANDLING I MEDITERRANEE-INFECTION.

20 mars 2020

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Redovisar abstract som inledning, hela artikeln med tabeller och diagram finns under länken nedan. Se särskilt figure 1 och 2 i slutet av artikeln. Allt är uppenbarligen inte hopplöst runt covid-19 behandling.

Abstract

Background

Chloroquine and hydroxychloroquine have been found to be efficient on SARS-CoV-2, and reported to be efficient in Chinese COV-19 patients. We evaluate the role of hydroxychloroquine on respiratory viral loads.

Patients and methods

French Confirmed COVID-19 patients were included in a single arm protocol from early March to March 16th, to receive 600mg of hydroxychloroquine daily and their viral load in nasopharyngeal swabs was tested daily in a hospital setting. Depending on their clinical presentation, azithromycin was added to the treatment. Untreated patients from another center and cases refusing the protocol were included as negative controls. Presence and absence of virus at Day6-post inclusion was considered the end point.

Results

Six patients were asymptomatic, 22 had upper respiratory tract infection symptoms and eight had lower respiratory tract infection symptoms.Twenty cases were treated in this study and showed a significant reduction of the viral carriage at D6-post inclusion compared to controls, and much lower average carrying duration than reported of untreated patients in the literature. Azithromycin added to hydroxychloroquine was significantly more efficient for virus elimination.

Conclusion

Despite its small sample size our survey shows that hydroxychloroquine treatment is significantly associated with viral load reduction/disappearance in COVID-19 patients and its effect is reinforced by azithromycin.

 

Länken till artikeln: https://www.mediterranee-infection.com/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-a-treatment-of-covid-19/

Grekland höll stånd mot försöken till muslimsk invasion av Europa.

19 mars 2020

Läget är f.n. stabiliserat läge vid grekisk-turkiska gränsen. Antalet illegala migranter som försökt korsa gränsen från Turkiet in i Grekland har sjunkit under veckan till ”normala” nivåer. Grekiska säkerhetsstyrkor har med hjälp från andra europeiska nationer ökat bevakningen och förstärkt gränsen.

Gränsen är nu stabil både enligt det grekiska utrikesministeriet och EU samt FN.

Kommer den stabila situationen att hålla? Se länken: https://voiceofeurope.com/2020/03/greek-turkish-border-returns-to-normal-but-for-how-long/

I närmare en månad har tiotusentals våldsamma muslimska unga män försökt ta sig in i Europa. En förklaring till det just nu minskade muslimska migranttrycket kan vara att EU har accepterat att tillföra Turkiet mer pengar.

Grekland hävdar att man stoppat i det närmaste alla migranter. De senaste dagarna har också migranter enligt rapporter setts lämna området. The New York Times rapporterar att turkiska myndigheter har skickat bussar för att transportera tillbaka migranterna till Istanbul.  Trots färre migranter vid gränsen så attackerade de i onsdags grekiska säkerhetsstyrkor och försökte forcera gränsen.

En politisk eloge till Grekland som höll stånd!

 

GRÄNSEN MELLAN FJÄRDHUNDRALAND OCH VÄSTMÄNNENS LAND.

17 mars 2020

Några bilder och kommentarer från dagens exkursion med Gustaf till de gamla gränsområdena mellan Fjärdhundraland (ett av tre folkland som senare i historien blev Uppland) och Västmanland. Västmanland eller ”västmännens land” har fått sitt namn i geografisk jämförelse med Uppland, som var en huvudbygd under järnåldern.

Kung Östens hög är en gravhög från järnåldern. Den är belägen i Östanbro socken i östra delen av Västerås kommun. Högen ligger strax söder om nuvarande E18 vid Sagån och gränsar till Enköpings kommun. Den är fem meter hög och 60 meter i diameter och en av de största storhögarna i Västmanland. Högen kan vara samtida med Anundshög, efter Kung Bröt-Anund, i Västerås. Kung Bröt-Anund fick namnet för att bröt nya vägar och byggde broar.

På andra sidan gränsen Sagån i Fjärdhundraland ligger kung Skutes hög.

Skutes hög-.jpg

Bilden visar kung Skutes hög i förgrunden med Östens hög i bakgrunden. Östens hög ligger i Västmanland på andra sidan Sagån.

Här ligger den forna Eriksgatans vattenövergång, Östens bro.  I Upplandslagen stadgas att vid Östens bro på gränsen mellan Västmanland och Uppland skulle västmanlänningarna och upplänningarna mötas. När en ny kung red sin Eriksgata skulle västmännen följa honom till Östens bro, där upplänningarna skulle möta och överta ansvaret. ”Kung Östens hög” och ”Kung Skutes hög” ligger på vardera sidan om gränsen vid den gamla färdvägen. Förbindelsen var en av landets viktigaste och för brounderhållet ansvarade flera hundaren.

Näs fornborg nordost om Näs by, är belägen på toppen av en ca 30 m hög bergbrant. Den har manshöga murar med lodräta ytter- och innersidor och en ingång i norr. Utsikten över Sagån mot upplandssidan är anslående.

Fornborgar har historiskt varit platser för tillflykt vid orostider och har sannolikt också varit bevakningsplatser vid farleder. Det är tydligt i fallet med Näsborgen högt ovan Sagån. Fientliga farkoster hade ingen möjlighet att segla uppför Sagån och passera Näsborgen utan att stoppas. Ibland var borgar befästa gårdsanläggningar. I fallet med Näsborgen är det dock osannolikt att den varit en befäst gårdsanläggning med tanke på den ojämna topografin inne i borgen.

Denna borg liksom de flesta har anlagts under järnålder.

Fornborgar har anlagts på lätt försvarade höjder och med branta stup åt ett eller flera håll. Det var lättförsvarade åt den branta sidan, som i fallet med Näsborgen, vilket var den mest sannolika anfallsriktningen från båtar som kom uppströms Sagån.

Borgarna har mäktiga stenmurar som numera är raserade. Markerade ingångar kan ofta ses. På de mäktiga stenmurarna kan träpalissader varit uppförda för att ytterligare förstärka försvaret av borgen.

 

IMG_2130.jpg

På Näs-borg kan man av dess ruiner se att den varit mycket väl befäst. Enligt en gammal berättelse har ”en  konung Torborg (måhända uppslakonungen Eriks dotter) haft sitt säte och vid striden med västgötakonunegne Götriks son Rolf flytt härifrån och till Ulleråker i Simtuna socken. Varest hon sedan utstod en svår belägring”. O Grau 1754.

Text och bilder; Gustaf och Lennart Waara

 

 

 

 

Antalet arbetslösa fortsätter att öka.

14 mars 2020
Statistiknyhet från SCB 2020-03-13 9.30 

I februari 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 077 000. Antalet arbetslösa ökade med 57 000 och uppgick till 454 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Arbetslösheten i Sverige har nu ökat till hela 8,2 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med förra året och 0,7 procentenheter sedan bara förra månaden, då arbetslösheten var7,5 procent.

Samband på arbetsmarknaden februari 2020, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Av dem som är ”Ej i arbetskraften” och är mellan 15 och 75 år utgör uppskattningsvis en dryg miljon den muslimska massmigration som ”tillförts” landet. En grupp som således helt och hållet lever, försörjs från skola till pension och slutligen dör på skattefinansierade bidrag. Kostnaderna för den gruppen är extremt svårt att kalkylera. Olika beräkningar spänner från 225 miljarder SEK per år (som mina egna) till andra som landat på drygt 400 miljarder SEK per år.

Länken till SBS:s fullständiga statistikrapport:

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku-februari-2020/

George Soros & Bill Gates Partner with China on Coronavirus Drug!

13 mars 2020

Artikeln nedan beskriver ett forsknings- och bolagssamarbete kring ett kommande vaccin Remdevisir mot corona-viruset. Artikelnär välunderbyggd med en trovärdig analys. Källhänvisningar ges till samtliga påståenden.

Bolaget Gilead Biosciences som ägs av George Soros är partner med Chinese Health Authorities kring kliniska tester av vacccinet mot Remdesivir (utvecklat 2016 mot Ebola). Gilead är också partner med Wuxi Pharmaceuticals som också ägs av George Soros. Bolaget är beläget nära Wuhan Institute of Virology som har pekats som inblandad i utbrottet av corona-viruset.

Samarbetet med UNITAD (UN) innebär att man skapar en pool för att kunna leverera mediciner till fattiga afrikanska länder. Det intressanta är att också China lyckats ta sig in i gruppen fattiga länder. De är med och producerar mediciner säljer dem och får betalt en andra gång genom tillgång till billiga mediciner. Royalties för medicinerna tillfaller patentägarna. Kolla vilka som tillhör patentägarna. George Soros samt Clinton Health Access Initiative är delägare tillsammans med Bill och Melinda Gates. UNITAID tillsammans med Gilead Biosciences stödde dessutom Hillary Clintons presidentkandidatur.

Det får räcka som teaser. Läs artikeln långsamt och noga. Det är många bolag och bolagssamarbeten som beskrivs.

För den som är intresserad av George Soros olika äganden: Under not 8 eller not 15 finns listan på av George Soros ägda bolag enligt UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION via Soros Fund Management LLC. Address: 888 Seventh Avenune New York, New York 10106

George Soros & Bill Gates Partner with China on Coronavirus Drug!

DET AV ISLAM STYRDA TURKIET HOTAR MED EN MUSLIMSK INVASION AV EUROPA.

09 mars 2020

TURKIETS INRIKESMINISTER SULEYMAN SOYLO ÄR TYDLIG.

“Refugees who cross to Europe will soon top to a million, European governments will fall, their economies will be destabilized and their stock exchanges will tumble and they can’t do anything about it,” says #Turkey’s Interior Minister Suleyman Soylu.

Hans uttalande finns på Twitter .

https://twitter.com/hashtag/Soylu?src=hash

Det är inte heller första gången historiskt som islams arméer invaderat Europa. En crash course i Europas muslimska historia. I mer än sex hundra år har muslimska arméer och horder av plundrare invaderat och/eller försökt invadera Europa. Karl Martell (död 741 och begraven i Katedralen i S:t Denis utanför Paris) i Frankrike stoppade muslimernas fortsatta välde och expansion i Frankrike och Iberiska halvön vid slaget Tours 732. År 711 hade muslimerna erövrat i stort sett hela Iberiska halvön och bl.a. skapat kalifatet Cordoba. Spanien har således varit ockuperat av muslimer. Granada var muslimskt till år 1481. Det Osmanska riket försökte två gånger 1529 och 1683 erövra Wiens men slogs tillbaka. Bakgrunden till hatet mot muslimerna, synligt under krigen i det sönderfallande Jugoslavien, står att finna i de under flera hundra år upprepade Osmanska anfallen och ockupationerna. Muslimerna lämnade i det område som senare blev Jugoslavien efter sig minnen av våldtäkter, mord och ohyggligheter som i hög grad lever kvar.

En samlad europeisk militär insats med vapenmakt kommer snart att vara helt nödvändigt för att stoppa invasionen av dysfunktionella muslimska män vid den turkisk/grekiska gränsen.

 

 

 

 


%d bloggare gillar detta: