ÄNNU EN SCAM VEVAS AV POLIS OCH MEDIA RUNT PALME-MORDET.  FÖR VILKEN GÅNG I ORDNINGEN?

20 februari 2020

Scam nr 1

Mordutredningen startade med en märklig resa från Borlänge av polismästaren i Stockholms län socialdemokraten Hans Holmer. Utan att vara kriminalpolis tog Holmer ledningen för mordutredningen och bestämde sig för att det var kurder. Efter ett stort och totalt misslyckat tillslag dog det spåret. Under förevisande av magnumrevolvrar i TV såg han ljus i tunneln som sedan slocknade och man tvingades avpollettera en av de mest misslyckade mordutredare Sverige skådat.

Scam nr 2

Privatspanande minister Anna Greta Lejon i samverkan med en märklig socialdemokratisk ”förläggare” Ebbe Carlsson fortsatte spaningarna med märkliga importer av avlyssningsutrustning m.m. Till sist blev det hela alltför märkligt t o m för regeringen och båda avsattes. Några resultat uppnåddes inte mer än att utredningen blev än mer tilltufsad och politiserad.

Scam nr 3

Christer Petterson grips förhörs och åtalas för mordet på Olof Palme. Christer Pettersson pekas ut entydigt av Lisbeth Palme. Lisbeth Palme fortsätter till sin död att hävda att det var Christer Pettersson som mördade hennes make. Christer Pettersson döms i tingsrätten mot sitt nekande.

Scam nr 4

Domen mot Christer Pettersson överklagas till hovrätten där Christer Pettersson frikänns. Lisbeth Palmes vittnesmål underkänns eftersom polisen schabblat vid vittneskonfrontationen genom att inför konfrontationen beskriva den misstänkte som en ”alkoholist”.

Scam nr 5

Privatspanare av olika slag fortsätter, den vid det här laget helt havererade formella polisutredningen, med egna spaningar och uppslag. Snart sagt alla har pekats ut som mördare; internationella statliga konspirationer, Bofors-affären med Indien, nazistiska poliser, utländska underrättelsetjänster, walkie-talkie gänget för att nämna några. Dock ingen Christer Pettersson här.

Scam nr 6

Känd journalist, Gert Fylking, hävdar att Christer Pettersson erkänt mordet för honom.

Scam nr 7

Den officiella polisutredningens haveri medför ett spekulativt och utdraget trauma i Sverige. Den s.k. Palme-utredningen fortsätter år efter år att famla i luften och hitta något misstänkt korn här och där som sedan avförs. Media fortsätter att spekulera och rapportera om minsta fjäder. De svenska medborgarna blir allt mer förvirrade.

Scam nr 8

Naturligtvis uppstår krav, behov och incitament att lägga ner utredningen och erkänna att man misslyckats med att hitta Olof Palmes mördare. Dock, det kan man inte göra av politiska skäl. En statsminister är mördad på öppen gata och man har inte en aning om vem/vilka som utfört dådet.

Scam nr 9

Hur skall man då göra för att kunna lägga ner utredningen? Det som nu sker kan mycket väl vara en scam i nivå med den misslyckade socialdemokratiske polismästaren Hans Holmers. En statlig tjänsteman går nu ut i ett TV program, och lämnar vaga antydningar som får hela media-Sverige att gå i spinn av spekulationer.

– Rent hypotetiskt, om vi jobbat mot en gärningsman och bedömer att det är den enda gärningsmannen och vi inte kan inte åtala honom, då läggs ju förundersökningen ner, sade Krister Pettersson till SVT Veckans brott.

Det är som den lysande författaren Lena Andersson konstaterade i SR:s ”Nordegren och Epstein” ett ”grovt tjänstefel av en statlig tjänsteman”.

Vad handlar då detta om? Jo följande. 

Det här blir vägen att lägga ner utredningen. En död man, den s.k.  Skandiamannen Stig Engström presenteras som mördare med indicier eller i bästa fall med bevis. Det sistnämnda är dock osannolikt. Engström har ingen möjlighet att försvara sig om det är han som kommer att pekas ut som mördare varför allehanda spekulationer kan vevas fram och tillbaka. Läs dessa dagars svenska media. En död man kan i Sverige inte åtalas varför man lägger ner Palme-utredningen. Hur lyder det gamla ordspråket? Vad är det som aldrig dör? Dom över död man.

Case closed!  Nothing gained! The truth is hidden forever!

Scam nr 10

Varför är Olof Palmes obduktionsprotokoll hemligstämplat? Det har knappast med hemligheter kring mordet och skadorna på kroppen att göra. Vad bar Olof Palme på som man vill dölja? Ja, det vet man men det skriver inte media om.

 

PS. Personligen ser jag sannolikheter för att det var Christer Pettersson som utförde mordet på Olof Palme. Lisbeth Palmes utpekande är trots allt svårt att bortse ifrån. För att övertygas om annat måste forensiskt hårda bevis fram.

 

 

 

 

 

 

 

ISRAELS RASISM ENLIGT SVT

19 februari 2020

Metoden att använda dna-tester för att bevisa sin judiskhet har godkänts av lsraels högsta domstol rapporterar SVT.

Alla som vill gifta sig judiskt måste i Israel bevisa att de har judisk bakgrund.

Man undersöker mitokondrie-DNA. Det är en särskild del av generna som bara ärvs via mamman. Judar ärver nämligen judiskheten på mödernet.

DNA-testet undersöker genetiskt släktskap med människor från områden som dominerats av judar. Ett tiotal specifika genförändringar som är vanliga i just dessa judiska grupper undersöks och jämförs med arvsmassan i databaser där DNA från hela världen samlats.  Om man får en träff på dessa genförändringar i DNA-test så kan det användas som bevis för judiskhet.

Till och med Israels förre försvars- och utrikesminister Avigdor Lieberman anser att DNA testet är rasistiskt. I denna mening är sannolikt Israel det enda verkligt rasistiska landet i världen med krav på DNA-bevis för judiskhet.

Undrar hur reaktionerna hade sett ut om Sverige krävde DNA test för att gifta sig svenskt och bli svensk.

VIKTOR ORBANS STATE OF THE NATION SPEECH

18 februari 2020

”HUNGARY BEFORE ALL ELSE”

Hungary before all else, Prime Minister Viktor Orbán stressed in his state-of-the-nation address delivered on Sunday at the Castle Garden Bazaar in Budapest. He highlighted, among others, that the government had adopted a climate protection action plan, and 2020 and 2021 would be about the continuation of country building.

The Prime Minister started his speech by saying that today, one hundred years after the death sentence of Trianon, he is able to tell members of his audience that “we are alive, and Hungary still exists”.

He added that not only are we still alive, but we have also released ourselves from the clutches of the enemy.

With Slovakia, Serbia, Croatia and Slovenia restored again to national foundations we can find a common voice, and can forge wide cooperation, even alliances, the Prime Minister stated.

History has given the peoples of Central Europe a chance again to build a new system of alliance based on their own national interests, and so we can defend ourselves against threats from both the East and the West, Mr Orbán said.

He also highlighted that the success story of every rising nation begins with the strengthening of self-esteem, while the personal self-esteem of the citizens of countries in trouble can only return together with that of their nations. Therefore, restoring national self-esteem is the key to a nation’s rise, he said.

He recalled the goal of 2010; “let us prove to ourselves and to the world that we are still somebody”. “We believed that either we would find a path, or we would make one. And as the paths designated by Brussels and Washington were not the right options for us, we were compelled to create a new one,” he said, adding that after ten years, he can say “with due modesty” that “we figured it out, and did it too”.

They sent the IMF packing, repaid the country’s debts before their maturity, created 850,000 new jobs, put an end to “freeloading”, put finances in order and gave workers respect and appreciation, families received the recognition they deserved, while large families received even greater recognition, they started the unification of the nation, and linked Hungarian communities forced beyond the borders to the motherland, he listed.

The Prime Minister also highlighted that in the economic reports released by Brussels this week the whole of Europe can read that it seems that in 2019 the Hungarian economy grew fastest on the entire continent

He pointed out that “Hungary was bankrupted by a government consisting of former communists with its liberal policy”. “This example confirms the assumption that there is no such thing as a liberal. A liberal is a communist with a degree,” he said, adding that “had we heeded their advice, Hungary would be lying in a hospital ward, the drains of IMF and Brussels loans would be hanging from our arms, and George Soros would be controlling the tap of loans”.

He said there is nothing exaggerated about this, “having been in this line of business, the business of politics for more than thirty years, I have seen with my own eyes how George Soros tried to plunder Hungary three times”.

Mr Orbán also highlighted that we are again preparing for a national consultation, “we are again driven by compulsion” and we must create points of understanding so that the government has something to stand on, has somewhere to gain a foothold.

The Prime Minister stressed that a situation had emerged in Europe in which “the rights of violent criminals have become more important [for decision-makers] than the rights of law-abiding people”; “they make fun of justice, of the healthy life instincts of honest people, and would defend the perpetrators instead of the victims”.

He said this dangerous phenomenon has also reached Hungary, and we can expect serious disputes and international trials.

The Prime Minister pointed out that “organisations [funded from abroad] forming part of the Soros network and their hired lawyers start masses of lawsuits, abusing the protection afforded by the law, in order to make the state pay violent criminals, and of course themselves large sums from the money of the Hungarian people. The multitude of lawsuits – 12,000 lawsuits – cost billions. We cannot just stand by as onlookers,” he stressed.

Regarding the situation in Gyöngyöspata, he said the case in question began just when Roma families started changing over to a new lifestyle, and the court decision which turned the people of Gyöngyöspata against one another shattered this hopeful process “like a bolt of lightning”. The organisation which instituted the court procedure is also financed by George Soros, he added.

He highlighted that we continue to believe in a Hungary which offers every Hungarian a safe home, and provides everyone with the chance of a good life. We cannot tolerate that origin should be an ethnic stigma or disadvantage; however, it likewise cannot provide any advantage or privilege, and everyone regardless of origin must work for their money.

Evaluating the past ten years, Mr Orbán pointed out facts show that the last 10 years have been the most successful 10 years in the past 100 years of Hungarian history.

He said Hungarians are not used to looking upon themselves as a successful nation. Hobó is right: “we’ve been down for so long we don’t know what it’s like to be up” – he said quoting the singer.

Speaking about the results of the past ten years, Mr Orbán stressed that sustainable growth, against the background of a maintained external and internal balance, had not been typical of any other decade in the past 100 years. And we have achieved all this in such a way that, by European standards, wealth inequalities have remained moderate, meaning that the advantages of growth have also reached wider strata of society, he observed.

They have managed to provide jobs for vulnerable groups, young people, people over the age of 50, women raising children and people with low qualifications. Wages have also started rising: the values of the minimum wage and the guaranteed wage minimum have doubled, in 2019 decisions were made about the largest number of investments of all time, and last year previous export records were also broken. Regarding the latter, he observed that while in terms of the size of its population Hungary is ranked 94th among countries of the world, it is ranked 34th in terms of its exports.

This was achieved by a country of ten million. Is there any more evident proof of talent and diligence?, he asked.

The Prime Minister also said that those who keep “beating up” Hungarian teachers, education and vocational training would do well to exercise more moderation. The workers, experts and engineers who operate the world’s most modern factories here in Hungary “all came out of our schools and universities,” he stressed.

In the past 10 years “we have also learnt that Europe is not in Brussels. We are Europe, and we don’t need to adhere to the expectations of the tired Brussels elite. […] Earlier we believed that Europe was our future; today we already know that we are the future of Europe,” he said.

By his account, today the Carpathian Basin is oozing strength. This strength stems from the recognition that being Hungarian is a good, uplifting and promising thing. “Our nation knows: Hungary first”, he said.

In his address, Mr Orbán announced that this week the government had adopted a climate protection action plan, and they had also created a programme which would help to achieve that by 2030 ninety per cent of the electricity generated in Hungary should be carbon-free.

The Prime Minister highlighted that major steps will have to be taken in order to protect what they have achieved; “the climate crisis and demographic decline are emerging as threats, while ominous clouds are gathering over the European economy as well”.

He took the view that “climate protection has become something of a fashion in politics” and the great deal of empty talk compromises the seriousness of the issue. It is time for action instead of talk, he said.

He observed that the climate protection programme also shows that they believe that they will still be accountable in 2030.

He pointed out that from 1 July they will begin the elimination of illegal waste disposal sites and will impose penalties on polluters. They will ban the distribution of single-use plastics and will introduce deposit return schemes on bottles, plastic bottles and cans, he listed. He added that they will protect rivers from waste coming from abroad.

Mr Orbán highlighted that the government will take stringent action against multinational companies operating in Hungary which will be required to use environmentally friendly technologies. Additionally, in the next two years they will support the renewable energy production of small and medium-sized businesses with HUF 32 billion.

He said they will plant ten trees for every new-born child, and by 2030 the territory of the country covered with forests will increase to 27 per cent. In the next 10 years, they will increase the capacity of solar power plants six-fold. They will support the wider appearance and use of cheap electric cars, and from 2022 they will only permit the commissioning of electric buses in urban public transport, he said.

He stressed that they will introduce Green Government Bonds, and the government will agree to use their proceeds only for climate-friendly programmes.

Informing his audience about the status of the family protection action plan, Mr Orbán said more than a hundred thousand people have received baby expecting loans to date; this was the 10th most popular term Internet users looked for.

The income tax exemption of mothers with four children – making life easier for 40,000 families – has started, the Prime Minister highlighted.

While it did not feature in the family protection action plan, he continued, “we have also managed to take a step, or even two steps forward in the fight against infertility”. The most important goal was to make tests and interventions, and even medicines accessible, meaning free for everyone. Today state service providers are able to take care of everyone who contacts them, he said.

He said it is also good news that between 2010 and 2018 90,000 more children were born than would have been born, had the trends of 2010 continued.

“I know that, after mothers with four children, personal income tax exemption should also be granted to mothers with three children sooner or later. I also know that today, in the first six months after birth, mothers receive 70 per cent of their average earnings in the year before, and this should be raised to 100 per cent, in which case in the first six months after giving birth they would make more money than without having given birth at all,” he said.

Mr Orbán also mentioned the free language and driving tests offered to young people, adding that these should be extended to mothers on maternity leave as well.

The Prime Minister underlined that in 2020 and also thereafter we will have to concentrate all our strength on preserving jobs. We will have to preserve and modernise jobs all at once because if we have jobs we have everything.

Mr Orbán said the European economy, and in particular, the Eurozone has simply come to a halt; 85 per cent of Hungarian goods are bound for these countries. Therefore, their problem is also our problem, he added.

He said in 2019 German industrial production decreased significantly, while Hungarian production increased by 5 per cent. In 2020 and perhaps for years thereafter, we will have to concentrate on preserving jobs. We are aware that at a time like this taxes must be reduced. This is what we are preparing for; we will reduce the tax of small businesses as well as taxes on live work. At the same time, we will preserve the value of pensions as this is what we agreed on with pensioners, he said.

He highlighted that in the world competition never stops; however, Europe seems to want to quit competition and to restrict it within the European Union, also as regards employment and services. At times, one has the impression that “people in the West learnt nothing from our history, and are not aware that socialism destroys nations,” he said.

According to the Prime Minister, if Hungary, the Hungarian fiscal system, social system and labour market “are regulated into the economic order of a United States of Europe” our development, too, will come to a halt. This is why we must be careful with the introduction of the euro as well: “We shouldn’t get on a train whose destination is unknown,” he said.

The Prime Minister also said that 2020 and 2021 will be about the continuation of country building.

He highlighted in continuation that “we can see that the opposition is already preparing. Uncle Tom, Cobley and all as well as the world and his wife are welcome on their team just so that they can climb back into power. They’re already trying on their team outfits. The result is kind of lopsided; we can observe quite avant-garde combinations here. Arrow-cross jodhpurs, red vest on top, with a rainbow badge to boot.”

“Our task is to prepare the nation for the trials facing us in coming years,” Mr Orbán said, adding that “all we can want – but that we do – is for Hungarians to live and to thrive in the welfare and security in their own country that they deserve in return for the work and sacrifices of their ancestors and themselves”.

Standing here after such 100 years is proof of the fact that the Almighty has plans with this country. With due respect, we can only say that we are ready for the call, we are ready for the journey of the next one hundred years. “Hungary before all else, God above us all,” he said in conclusion.

Before the Prime Minister’s address, Zoltán Balog, President of the Board of Trustees of the Foundation for a Civic Hungary highlighted that ever since they first started gathering together for the state-of-the-nation address, they have never once come together without hope. Instead, they have always taken on the responsibility that belonging to a civic, national and Christian democratic community entails.

He pointed out that ‘national, Christian and civic’ – these three things together are a promising constellation, a higher order of ambition. Mr Balog said being Christian without patriotism is vain, global cosmopolitanism. Being patriotic without Christianity is paganism, and if civic virtues are left out of everything the quality of life suffers. If we have these three things in combination, we are proud Christian Hungarians with an independent mind, he added.

He said it is good to belong together, it is good to belong here, it is good that in Hungary we do not need special permission, a certificate protecting endangered species to be Hungarian, white, heterosexual, Christian men and women, he underlined. We Hungarians – if we are Christians – respect every person’s dignity, he added, highlighting that incitement to hatred against Christians is rife in many parts of the world, and this is something we must not tolerate.

Also this year guests filled the entire auditorium of the Castle Garden Bazaar; many listened to the Prime Minister’s twenty-second state-of-the-nation address standing. Hungarian flags were hoisted behind the stage, and images of the national flag and the Holy Crown were projected onto the walls around the room. The lectern featured the words ‘For us Hungary comes first’.

(Cabinet Office of the Prime Minister/MTI)

SVENSKA UPPFINNINGAR, UPPTÄCKTER OCH EN KULTUR KANON

15 februari 2020

SVENSKA UPPFINNINGAR I URVAL

Aga-fyren (solventilen), kylskåpet, respiratorn, Bluetooth, Lidokain, Xylokain, blåslampan, bultsaxen, fotogenköket, frigolit, gaffelpärmen, uttagsautomaten, propellern, säkerhetsbältet, sparkstöttingen, STDMA (Håkan Lanz), Celcius-skalan, trefassystemet, torkad mjölk, datormusen, sulfitprocessen, kulsprutan, geodimetern, bläckstråleskrivaren, dynamon, vattenrenaren, kolsyrat vatten, laddningsbart batteri, mek. räknemaskinen, datorgrafik, autom. svetshjälm, färgklämman (stöldskydd), Genotrpin, Losec, sänkan-mätning/Triomix, nikotintuggummi, Metro-tidningen, C-pen, AAC (ljudkomprimering), solljusrening av vatten, Kazaa, human proteinkarta, Powertrekk (laddare, vatten), ekokardiografi (ultraljudet), luftkuddegräsklipparen, dialysapparaten, AXE-växeln och MD110, helt digital växel (Ericsson), smörgåsbordet, kardanknuten, potatisbrännvin, Bessemer-metoden, Mitis-processen, tumstocken, telefonluren, tändsticksmaskinen, mjölkmaskinen, elsvetsning, AGA-massan, klippljusapparaten (Dahlén), Coca-Cola-flaskan, klädgalgen, syntetiskt lim, ultracentrifugen, Kanthal,(stålleg.), Volvo, jonventilen (likström), AGA-spisen, spinnrullen, Salazopyrin, skifferolja (metod, utvinning), enögd spegelreflexkamera, SAAB, Wettextrasan, vindpilen, baklastaren, hjärt-lungmaskinen, titanskruven, potatisskalaren, konstgjord diamant, kobra-telefonen, Thorsman-pluggen, L-dopa (Parkinson), fluortandkrämen, Gel-filtrering, rullbältet, bilbarnstol (bakåtv.), torn-kranen, Mecanum-hjulet, Bankomat, bergvärme, gamma-kniven, Genotropin, NMT och GSM (mobiltel.-sys.), Gynokularet, skiftnyckeln, säkerhetständstickan, dynamiten, kullagret, Spotify (musik streaming), Skype, Ikea (flata paket och gör-det-själv), Tetrapak, blixtlåset…….. m.fl. !!!

PERIODISKA SYSTEMET

Med flaggor utmärks vilka länder som först identifierat och beskrivit  de olika grundämnena. Sett till per capita är Sverige i särklass.

86721997_3296329297062198_2513288306112856064_n.jpg

EN SVENSK  KULTUR KANON I URVAL

Ekonomisk vetenskap:
Gunnar Myrdal
Stockholmsskolan (Knut Wicksell, Karin Kock, Bertil Ohlin, Erik Lundberg, Ingvar Svennilson)
Assar Lindbäck
Eli F. Heckscher

Företag i världsklass:
Volvo
Saab (personbil)
Scania-Vabis
Bofors
Saab (flygplan)
Alfa Laval
Electrolux
Atlas Copco
SKF
ASEA
IKEA
HM

Tonsättare:
Hugo Alfven
Wilhelm Peterson-Berger
Ture Rangström
Wilhelm Stenhammar

Författare:
Erik Gustaf Geijer
Esaias Tegnér
Werner von Heidenstam
Axel Karlfeldt
Jonas Love Almqvist
Selma Lagerlöf
August Strindberg
Ellen Key
Astrid Lindgren
Gustaf Fröding
Carl Michael Bellman

Målare:
Anders Zorn
Carl Larsson
Bruno Liljefors
Richard Bergh
Eugene Jansson
Sigrid Hjertén

Sångare:
Jenny Lind
Jussi Björling
Birgit Nilsson

Uppfinnare/vetenskapsmän:
Carl von Linné
Carl Wilhelm Scheele
Anders Ångström
Alfred Nobel
John Eriksson
Johan Petter Johansson
Carl Edvard Johansson
Gustaf de Laval
Baltzar von Platen
Christopher Polhem
Anders Celsius
Gustaf Dahlén
Victor Hasselblad
The Svedberg
Ruben Rausing
Håkan Lans

I världen:
Dag Hammarskjöld
Alva Myrdal
Karl XII
Gustav II Adolf
Sven Hedin

Religiösa ledare och mystiker:
Nathan Söderblom
Dag Hammarskjöld

 

 

 

OM LIBERALISM

13 februari 2020

Även en blind höna hittar ibland ett korn av sanning. Citerar delar av Glöran Greiders artikel i Aftonbladet. Inte för att jag instämmer i det Göran Greider skriver, eller för att jag definierar mig som konservativ, utan för att han pekar på förhållanden som bör lyftas fram om liberalismens medansvar i det elände som utgör Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt.

”En konservativ kritik borde vakna: Samhällsinstitutioner mister sin aura. Ämbetsmannastaten eroderar. Vinster överordnas värden. Företagsintressen ses av princip som viktigare än stat och offentlighet.

Vi har faktiskt fått vänta tills de yttersta tiderna, det vill säga nu, för att höra enstaka borgerliga politiker och kommentatorer angripa vinstens överhöghet och oroa sig över lobbyintressenas makt över skola och välfärd.

Själv är jag vänster, socialdemokrat, socialist. De högerpopulistiska energier som släppts lösa i västvärlden ser jag som en reaktion på den sociala trygghet som slagits sönder av en döv, blind och för sociala konsekvenser ofta faktaresistent liberalism.
Så varför efterlysa konservativa röster? Svaret är att socialism och konservatism har en viktig beröringspunkt. Båda strömningarna har uppfattningen att det vi kallar samhälle är något mer och större än summan av alla individuella marknadsrelationer.

Ty även socialliberalismen har enbart den enskilda individen som utgångspunkt och slutstation för tänkandet”.

VARFÖR KOMMER PRESIDENT DONALD J TRUMP ATT VINNA EN JORDSKREDSSEGER I PRESIDENTVALET

12 februari 2020

Vad bygger den prognosen på? Har den saklig grund?  Svaret på frågan är kanske inte given för alla. Jag följer svensk och amerikansk politik dagligen sedan senare halvan av 1950-talet. I svenska media förefaller president Donald J Trump stå inför att nederlag inför de demokrater som beskrivs i positiva ordalag av svenska statsmedia och Bonniers DN medan Trump-bashing är legio. Nåja, så ser verkligheten inte ut. Jag upplever sedan några år något av ett deja vu. Jag minns tydligt svenska media, statsmedia och Bonniers DN, inför valen av Ronald Reagan (en av USA stora presidenter vid sidan av John F Kennedy ) och i UK Margret Thatcher som vann stora segrar i tre val. I samtliga nämnda fall var kandidaterna illa tålda och nedskrivna i svenska media. I nämnda fall vanns stora och tydliga segrar. Förvåningen i Sverige var stor eftersom svenska medborgare trott på beskrivningarna i media. Vi har ett mycket likartat förhållande idag. Ett generellt råd är att undvika att bedöma anglosaxiska val utifrån analys och fakta i svenska media. Det blir lätt fel. Ett färskt exempel på svenska medias misslyckande med rapportering och analys är Brexit och Boris Johnson.

 

Nu till frågan om varför jag är övertygad om att den sittande presidenten Donald J Trump kommer att vinna en övertygande seger kanske till och med en jordskredsseger. Jag presenterar i 15 korta punkter viktiga allmänna faktorer och som kan antas ha större eller mindre påverkan på den amerikanska väljarkåren. Det är faktorer som inte i någon nämnvärd utsträckning presenteras eller analyseras i den svenska allmänna Trump-bashing som utmärker Bonniers Wolodarski DN och statstelevisionen/radion.

 

 1. Viktigast är naturligtvis den reala ekonomins utveckling. Det går oerhört bra för amerikansk ekonomi och har så gjort under hela president Trumps ämbetsperiod. Det har president Donald J Trump med stor emfas kunnat presentera både i det lysande talet vid World Economic Forum i Davos liksom i det nyligen timade State of the Union talet. En lång och ihållande högkonjunktur innebär erfarenhetsmässigt en betydande fördel för den sittande presidenten gentemot utmanaren. Det har vi upplevt tidigare. Det fundamentala ekonomiska parametrarna i USA inkluderar stabilt hög tillväxt, låg arbetslöshet och ökande sysselsättning även bland minoriteter som svarta, hispanics och latinos, ökat företagande, viktig basproduktion flyttas hem till USA från andra länder etc. President Trump kunde med det som grund måla en optimistisk bild av USA och framtiden och samtidigt kraftfullt och vältaligt avvisa domedagsprofetior om ett kommande ragnarök, klimatalarmisterna och andra, som dominerar PK-media i USA (och i Sverige).

 

 1. President Trumps beslut att USA skall frånträda den klimatalarmistiska Paris-överenskommelsen har sannolikt en positiv påverkan på den breda väljarbasen i USA. Jag inser att de finns grupper som har motsatt uppfattning i liberala kretsar på östkusten med Washington och västkusten med Kalifornien som tydliga exempel. Min bild är dock att den stora massan av amerikansk medelklass och arbetarklass är skeptiska till klimatalarmisterna inte minst efter att ha sett det märkliga fenomenet Klimat-Greta som förespråkare för kommande massutrotning och Armageddon.

 

 1. President Trumps beslut att frånträda flera multilaterala handelsavtal och bygga upp bilaterala avtal med ex Kina och andra är positiva för amerikansk ekonomi och uppskattas i breda kretsa i USA. Min prognos är att president Trump och USA kommer att ge Boris Johnson och UK ett mycket förmånligt handelsavtal. Presidentens fokus på vad som är bra för USA, för USA:s arbetare och medelklass och företag kommer att uppskattas i samma breda väljarkretsar som är skeptiska till klimatalarmismen. Make America Great Again är en lysande one-liner. Det är dessutom på väg att inträffa.

 

 1. President Trump har fortsatt att bygga på en mur mot México för att stoppa den omfattande illegala invandringen från Latinamerika. Presidenterna Bush, Clinton och Obama hade redan börjat bygga. Det fanns en mur vid president Trumps tillträde på mer än 100 mil (inte alls behandlat i svenska media även om bilderna fanns att se på nätet).

 

 1. Demokraterna är splittrade och politiskt, socialt och ekonomiskt svaga just nu. Det demokratiska partiet befinner sig politiskt på en flera år lång downhill slope som sannolikt initierades av crooked Hillary Clinton och avslöjandet (se exempelvis den utmärkta boken ”Clinton Cash”) av familjen Clintons internationella korrupta men enormt vinstgivande affärer.

 

 1. Dirty democrats: Ja, som det demokratiska partiet ser ut nu är den drastiska rubriken relevant. Familjen Clinton har nämnts. Andra är far och son Joe Biden, talmannen Nancy Pelosi, warmonger Barack Obama m.fl.

 

 1. Hillary och Bill Clinton är kopplade till och utpekade i Jeffrey Epsteins pedofila Paradise Island med ett flertal besök inklusive flygturer med det famösa Lolita Express.

 

 1. Crooked Joe Biden med son. Nu när sken impeachment är över kommer fokus att riktas mot Joe Bidens affärer korrupta i Ukraina. Joe Biden är också utpekad av några av flickorna som utnyttjats på den pedofila Paradise Island i Jeffrey Epsteins regi. Informationen om far och son Bidens affärer i Ukraina och utpekandet i Epsteins härvan är väl sannolikt en bidragande förklaring till de usla resultat Joe Biden erhåller primärvalen. Informationen har nått väljarna som säger, tack men nej tack. Nu kommer sannolikt Joe Biden i fokus än mer när granskning av vad han haft för sig i Ukraina inte lägre kan döljas bakom en skenrättegång emot Donald J Trump.

 

 1. Nancy Pelosi, demokrat och talman i kongressen, skämde ut sig och det demokratiska partiet när hon under presidentens traditionella State of the Union tal i kongressen stod upp och demonstrativt rev sönder presidentens tal. Unheard of! När president Bush under falska förespeglingar invaderade och bombade Irak så visste Nancy Pelosi, det har hon i efterhand erkänt, att det inte fanns weapons of massdestruction i Irak. Men hon åtalade inte Bush i riksrätt trots att han upprepade gånger påstått det och använde det för att starta ett olagligt anfallskrig mot Irak.

 

 1. Nobels fredspristagare Barack Obama. En hycklande demokrat till president – obegripligt älskad i mångfalds och PK-media i Sverige – som startade tre krig och fortsatt fyra krig i mellanöstern. Bombade Libyen med svenskt flygstöd till klanvälde och grus. Slutligen mördades Muammar Gaddafi brutalt (CIA:s roll?). han är i efterhand inte så populär i USA som skildras i svenska statstelevisionen och Bonniers DN

 

 1. De presidentkandidater som i skrivande stund kan komma att stå emot sittande president är en homosexuell man och en socialist. Ingen av dem kan antas vara särskilt attraktiva bland amerikansk medelklass- och arbetarklassväljare. Däremot är de populära i liberala kretsar på östkusten och i Kalifornien, i synnerhet i de liberala skikt som dominerar media i USA.

 

 1. Socialisten Bernie Sanders är en verklig fara för USA, om han mot all förmodan skulle vinna. Samtidigt är han en önskemotståndare för Donald J. Trump. Efter två år med Bernie Sanders kommer ”brödköerna” i USA att var långa. Sådana uppstår alltid i socialistiska ekonomier, se Kuba, Venezuela m.fl. stater. Det enda socialister i USA och Sverige är riktigt bra på är att skapa bristsituationer för vanliga konsumenter och medborgare, det kan handla om brist på konsumtionsvaror som i de gamla kommuniststaterna eller brist på bostäder, åldringsvård, sjukvård och tandvård som i Sverige. Däremot skapar de överskott på bidragstagare.

 

 1. Paradoxalt kommer demokraternas politiska misslyckande med att avsätta president Donald J Trump i en riksrättsprocess av tydlig skenkaraktär att vara till den sittande presidentens fördel. Dels skedde hela processen för att avledda uppmärksamheten från Joe Bidens, då ledande utmanare om presidentposten, lukrativa men tvivelaktiga affärer i Ukraina tillsammans med sonen som utan erfarenhet erhöll en tung och välavlönad post som företagsledare. Riksrättsprocessen utgör sannolikt i den vanlige amerikanens ögon ännu ett led i PK -och östkustetablissemangets mediala förföljelse av presidenten. Donald J Trump kommer med rätta att utnyttja den bjudkaramellen till fullo. I synnerhet som den drivande i processen från demokraternas sida Nancy Pelosi skämde ut sig och demokraterna fullständigt i samband med Donald J Trumps State of the Union tal.

 

 1. Vad talar emot president Donald J Trump? Att han har media etablissemanget, förutom den största och bästa tv kanalen Fox News, är emot sig? Det kan till och med anses som en fördel som presidenten också kan utnyttja. Medias konstanta förföljelse av president Trump ogillas av just de väljargrupper som stödjer den sittande presidenten och att han vågat ta fighten med PK-media. Svenska media med Bonniers Wolodarski DN i spetsen bedriver samma typ av oseriös hets, ja jag menar att ordet är korrekt, gentemot president Trump.

 

 1. Trumps popularitet i USA är sannolikt betydligt djupare och bredare än vad som faktiskt rapporteras i statsmedia och Bonniers DN. Senast häromdagen talade statstelevisionens korrespondent i USA Åsberg om ”vår vän Joe Biden.” Det är som Nigel Farage konstaterade; i den rådande kampen mellan globalism och populism så är populismen på väg att bli allt populärare. President Trumps föraktade populism för honom till Vita huset för ännu en fyraårsperiod. Vi slipper dirty democrats i åtminstone fyra år.

 

Lennart Waara

Rabulistisk och nationalistisk samhällsdebattör.

 

KOMMUNERNAS KOSTNADER FÖR SOCIALBIDRAGEN ÖKAR ENLIGT SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR)

08 februari 2020

Två tredjedelar av Sveriges kommuner hade ökade kostnader för socialbidragen under 2019. Orsaken är den omfattande migrationen av lågutbildade (Filipstad rapporter t.o.m om stora grupper analfabeter) muslimer från MENA som inte kommer i arbete utan lever på skattebetalarnas pengar via statliga och/eller kommunala bidrag. Minskat stöd från Arbetsförmedlingen är en av orsakerna till att kommunerna nu drabbas av kraftigt ökade kostnader för socialbidragen till de muslimska migranterna. Det visar en sammanställning från SKR.

SKR:s enkät, som besvarats av 93 procent av kommunerna, visar att två tredjedelar har angett ökade kostnader. Det är stora variationer mellan kommunerna, medianvärdet för de kommuner som angett kostnadsökningar är 11 procent.

Det är framför allt det socialbidragen till nyanlända som lämnat etableringsprogrammet under 2019 som ökat. Många av de individer som kom hit under det stora flyktingmottagandet 2015 lämnade den politobyråkratiska s.k. ”etableringsfasen” under 2019. ”Etableringfasen” är inget annat än politiskt mumbo jumbo för att lura etniskt svenska skattebetalande medborgare att de muslimska migranterna är på väg att etablera sig med riktigt lönearbete, vilket sker i mycket marginell utsträckning ( ca 7 procent efter två/tre år).

Efter tiden i ”etableringsfasen” är den enskilde teoretiskt kvalificerad till arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Hälften av kommunerna anger som orsak till kostnadsutvecklingen att Arbetsförmedlingen i lägre utsträckning beviljar insatser. När Arbetsförmedlingen inte tar beslut uteblir den statliga ersättningen till individen, vilket påverkar arbetslösa individers möjligheter till s.k. ”egen försörjning”. Kommunerna får svara för försörjningen till migranterna via socialbidrag. För skattebetalarkollektivet är det egalt om det är via staten eller kommunerna som försörjningen sker. Det är alltid i slutänden skattebetalarna som står för kostnaderna för migranterna.

Fakta på byråkratisk svenska: ”Socialbidragen utgör det yttersta skyddsnätet för att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå när andra möjligheter till egen försörjning är uttömda. Under 2018 betalade Sveriges kommuner ut 11,2 miljarder kronor till 206 000 hushåll, antalet biståndstagare uppgick till nästan 400 000 individer.Under 2019 ökade kostnaderna för socialbidrag med 5 procent och hushållen ökade med 3 procent. Källa, Socialstyrelsens månadsstatistik. Närmare två tredjedelar av kommunerna uppger att kostnader för utbetalt socialbidrag har ökat under 2019 i jämförelse med motsvarande period 2018. 15 procent uppger att kostnaden har minskat och 19 procent att kostnaden är oförändrad i jämförelse med samma period 2018″.

Exempel:

 1. Vilhelmina kommun i Västerbotten tvingas nu låna upp 82 miljoner kronor för att matcha kommunbudgetens kostnader mot skatteintäkter . Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) menar att de ökade kostnaderna beror på ”byskolor och befolkningsminskning”. Ett bra exempel på centerpartistisk vinkling för att säga ”fake news.” Det vet alla som kan läsa en kommunal budget och göra egna kalkyler.

Det var i en intervju med statstelevisionen som Andersson (C) berättade att det ekonomiska läget är ”tufft” och att det kommer bli märkbart för Vilhelminas invånare.

Förra året kom larmrapport från Vilhelmina som styrs av bl.a. Centerpartiet om att betydande budgetunderskott och att stora besparingar var att vänta. År 2016 hade man ett överskott på hela 40 miljoner kronor, något som kommunen hävdade berodde på flyktingmottagningen.

 1. ”Många flyktingar” i landets småkommuner kan leda till en ”mörk” framtid, rapporterar till och med SVT/TT.

Sveriges små kommuner har redan höga skatter och många äldre. Därtill har de ”många flyktingar” som utgör en stor kostnad. Valdemarsvik nämns som exempel.

 1. Men EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson (S) vill inte se något tak för antalet människor som får söka asyl i EU. Det sade hon till journalister efter ett möte i den svenska riksdagen.

 

Länken till Sveriges Kommuner och regioners pressmeddelande om det ökade socialbidragen.

https://skr.se/5.b6f3391701d13da92e33f.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=press

Länken till rapporten. ”Nuläge för ekonomiskt bistånd. Kommunenkät om ekonomiskt bistånd 2019.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nulage-for-ekonomiskt-bistand.html

 

EKOTEMPLET I SÖDERFORS

06 februari 2020

Ekotempel

I samband med en affärsresa till Söderfors besökte Gustaf och jag Ekotemplet i den engelska parken vid Dalälven. År  1795 byggdes, med Theseustemplet i Aten som förebild, det grekiska tempel som fortfarande ger parken en andligt upphöjd karaktär. Templets intryck – ses från vägen – är helt enkelt ett magnifikt inslag i den engelska parken vid Daläven. Templet stod färdigt år 1797. Templet renoverades sedan 1803-04. Templet blev stilrenare och långsiktigt hållbarare eftersom man bytte de tidigare pelarna av trä mot kolonner i putsat tegel. Valven är fortfarande byggda i trä.

Ett ekotempel är en mindre fristående byggnad med tak som bärs upp av pelare alternativt kolonner. Byggnaden är ofta ett arkitektoniskt inslag i engelska trädgårdar och i engelska landsortsparker. De fungerade som uterum för samvaro och måltider. De utgör ett intagande och vackert blickfång. Förledet eko kommer av att byggnadstypen med det kupolformade taket gav en viss ekoeffekt.

MIGRATIONEN ÖKAR HITTILLS I ÅR.

05 februari 2020

Materialet är hämtat från Migrationsverket. Länken finns nedan. Det är ett omfattande tabellmaterial därför kommer några korta sammanfattande kommentarer.

I januari år beviljades 8.382 uppehållstillstånd (första gången) mot 8.173 tillstånd  januari 2019. Det är en ökning med 2,5 procent.

Gruppen som Migrationsverket väljer att placera in under arbetskraft från tredje världen, (utanför EU/EES) är två och en halv gånger större än gruppen som får uppehållstillstånd kopplade till asylsystemet.

De största migrantgrupperna i januari var indier med 1.084 migranter,  afghanerna med 805, syrierna som var 621 och pakistanierna som var 477.

Bland afghanerna var det bara 13 personer som fick uppehållstillstånd som ”arbetstagare” medan 541 personer får stanna med hänvisning till den så kallade gymnasielagen.

I migrantgruppen indier fick 478 uppehållstillstånd som arbetstagare och 397 fick uppehållstillstånd som anhöriga till så kallade arbetskraftsmigranter.

77 pakistanier får uppehållstillstånd för att de bedömts börjat studera och 45 pakistanier får stanna som studentanhöriga. Dubbelt så många pakistanier 59 fick stanna som anhöriga till arbetskraftsmigranter än de som får stanna för att de uppger sig ha fått ett arbete med minst 13.000 kronor i månadslön (24 personer) !?

162 nyfödda barn  till syrier har fått permanent uppehållstillstånd men ännu ej medborgarskap i Sverige. Migrationsverket har även delat ut uppehållstillstånd till 62 syrier som verket med flyg hämtat till Sverige som ”kvotflyktingar”. Utöver kvotflyktingarna var det 143 syrier som fick permanenta uppehållstillstånd under rubriken annat ”asylskäl”. Totalt 216 syrier anhörigmigrerade under januari men bara 14 personer fick uppehållstillstånd som arbetskraft.

https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a1860a6/1580742604994/Beviljade_uppehållstillstånd_2020.pdf

ÄNNU EN SKATTEHÖJNING

29 januari 2020

KD RÖSTAR I RIKSDAGEN FÖR SKATTEHÖJNING.

En socialistisk politisk innovation presenterades i riksdagen – plastpåseskatt. För, säg, fem år sedan hade ett sådant förslag kunnat användas som ironi eller inslag i en humorsketch. Nu är det verklighet i Konungariket Sverige styrt av socialister och miljökommunister. Vad kommer härnäst?

Den nu beslutade skattehöjningen är på 2,7 miljarder kronor. Sverige ligger redan innan i topp i världen avseende skattetryck, nämligen på fjärde plats. Plastpåseskatten kan, när den nu är beslutad, höjas när den socialistiska skattehöjarandan finner lämpligt.

Riksdagen tog idag beslut om införandet av en skatt på 3 kronor på plastpåsar. Var står egentligen KD som röstade för skattehöjningen under miljösvepskäl.

Har KD blivit en del av den socialistiska skattehöjargruppen i riksdagen.

Kom ihåg detta beslut vid valet 2022 liksom att KD häromåret röstade för anhöriginvandring tillsammans med socialisterna. Moderater och Sverigedemokrater röstade emot plastpåseskatten.

KD är inte pålitligt! Röstar med socialisterna och miljökommunisterna!


%d bloggare gillar detta: