MILJÖPARTIET OCH SOCIALDEMOKRATERNA

13 november 2020

Manus till onsdagsbloggen.

Det har alltid fyllt mig med förvåning när jag läser kommentarer t.o.m. på vår kant som hetsar mot miljöpartiet för deras politiska uppfattningar och förslag. Miljöpartiet beskrivs som onda, korkade, etc.

Men är de en korrekt analys?

Miljöpartiet är extremister i migrations-, miljö- och framförallt klimatfrågan. De ÄR förledda klimatalarmister.

Deras politik gränsar till kommunism i meningen att de alltid har politiska lösningar och åtgärder som utgår ifrån statlig planering och statlig intervention socialt, politiskt och ekonomiskt. Miljöpartiet är i långa stycken planekonomiska på samma sätt som, sovjetkommunister om än med andra bevekelsegrunder. 

I politisk och ekonomisk mening kan man beskriva MP som ett totalitärt miljökommunistiskt parti som har företrädare som t.o.m. vill sätta demokratin på paus för att lösa det alarmistiska s.k. klimathotet om global warming och climate change.

Ytterst är de dock varken korkade eller onda, de är offer för sin ideologi, i meningen falskt medvetande, på samma sätt som kommunister, som socialisterna i SAP, som politiska liberaler etc.

Ur den beskrivna ideologin härleds deras politiska förslag och vad de förespråkar och driver:

Som exempelvis förespråkare av vindkraftverk och vindkraftsparker till lands, i fjällen och till havs som är miljöfarliga i hela fasen från de jordartsmetaller som behövs i magneterna och bryts i Kina i oerhört miljöförstörande dagbrott, över förstörelsen av naturmiljön med förfulande snurror och mördande av örnar, svanar, gäss och många andra fåglar fram till den bittra slutfasen med fundament som inte kan tas bort, och blad som inte kan återvinnas utan blir liggande i stora fält eller grävs ner.

Eller förespråkare av nedläggning av kärnkraft i en situation när vi har elbrist och de stora företagen Northvolt, Google, Amazon får billig tillgång på el för sina elslukande serverhallar medan vanliga el-konsumenter risker att bli sittande med elbristen och kraftigt ökande el-priser.

Eller, MP:s naiva och socialt, politiskt och ekonomiskt skadliga förespråkande av öppna gränser och en närmast ohejdad migration av i alla avseenden dysfunktionella muslimer från MENA.

För att nämna tre viktiga ställningstaganden.

Men varför får de hållas 

Att som ett litet – ca 4 procent – parti förespråka sådant som de gör är deras demokratiska rätt och möjlighet. Jag är beredd att försvara deras rätt att förslå och stå för de uppfattningar de har på samma som jag försvarar NMR:s rätt att yttra sig, demonstrera och hålla möten utifrån sina sina politiska och ideologiska uppfattningar. Det är yttrandefrihet och demokrati.

De som är problemet är INTE MiljöPartiet utan Stefan Löfven och hans socialdemokratiska regering som släppt in dem i regeringen med fem ministerposter och ger dem utrymme och genomslag för sina socialt, politiskt och ekonomiskt skadliga politiska förslag.

Miljöpartiet ÄR små och utan makt i sig. Det är Stefan Löfven och socialdemokraterna som GER miljöpartiet makt. De måste man inse och reflektera över.

Det är Stefan Löfven och hans socialdemokrater som skall utsättas för kritiken inte miljöpartiet som följer sin – i och för sig miljökommunistiska ideologi.

Varför låter Stefan Löfven och socialdemokraterna detta ske och varför ger de aktivt MP makt och inflytande?

Jag ser tre svar på frågan.

Pro primo: Stefan Löfven är besatt av makten och att sitta i Sagerska palatset. MP och kompromisser med detta miljökommunistiska partiet är ett sätt att behålla makten, dessutom märklig nog i samtidig kompromiss med politiska liberaler i C och L som därmed genom stöd till JÖK-regeringen också är medskyldiga till MP:s politiska makt och inflytande.

Pro sekundo: i verkligheten har socialdemokraterna i sina led ända upp på ministernivå personer som har en liknande syn som MP i viktiga frågor, exempelvis kring det s.k. klimathotet och inte minst kring den muslimska massmigration som Morgan Johansson alltid med falska siffror spelar ner. Det är politiskt billigare och möjligen bedömt som riskfriare att köra MP framför sig när man vill öppna gränserna för de muslimska migranter som sedan i betydande omfattning röstar på S. S kan därmed tala med kluven tunga; först hävdande att Sverige skall ha Europas minsta migration för att sedan gå med på MP:s öppnande av ökad migration.

Pro tertio: För att genomföra den globalistiska politik som Agenda 2030 förespråkar och som Stefan Löfven m fl. ministrar inkl. socialdemokratiska partiledningen omfattar är det bättre politiskt att låta MP fronta alla totalitära inslag som exempelvis politiken med klimatalarmistiska åtgärder av tvångskaraktär som man nu banar väg för med den mer eller mindre totalitära pandemipolitiken. Den kom som sänd av djävulen för att bana väg för allt mer långtgående ingripanden i medborganas liv.

MP får fronta globalisternas new world order.

Slutligen till frågan om islams mördande i Europa. Från Frankrike har nu Österrike hamnat i muslimernas och islams terroristiska dödsdans.

Österrikes regering tar dock bladet från munnen och kallar en spade för en spade. Morden och dödandet i Wien är orsakad av islamska terrorister . Vad säger Stefan Löfven? Han kommer sitt vanliga snömos höll jag på att elakt säga: ”Mina tankar är med offren och deras familjer. Vi måste stå enade i attackerna på vårt öppna samhälle”.

Attacker?  Vadå attacker? Finns det attackerande krafter? Vilka då? Attacker kommer väl alltid från bestämda krafter. Vilka krafter handlar det om i detta fallet Stefan Löfven? 

PRESIDENTVALET I USA HACKAR BETÄNKLIGT

11 november 2020

Manus till videobloggen den 8 nov 2020

Ämnet är presidentvalet i USA detta märkliga globalistiska år 2020.

Jag är legalist i synnerhet i grundlagsfrågor vilket förklarar en del av min analys.

Under lördagen har mediabolagen utsett demokraternas presidentkandidat Joe Biden till vinnare i valet. Joe Biden har också hållit ett s.k. segertal. Samtidigt meddelar president Donald J Trump att valet är långt ifrån över och att han inte kommer att ge upp förrän alla oegentligheter har klarats upp juridiskt. Valet är således inte över bara för att media deklarerat att Biden vunnit. Officiellt och juridiskt är valet fortfarande öppet och kommer det att ta tid att fastställa det exakta resultatet av presidentvalets siffror då kan kommande president utses.

Mycket är dock oklart om vad som sig verkligen tilldragit haver. Nu gäller det att ta reda på ”wie es eigentlich gewesen war”. 

Det som krävs är

Omräkningar i Georgia har redan beslutats eftersom skillnaden mellan Biden och Trump är mycket liten. 

Det krävs oberoende utredningar om det påstådda och frekvent rapporterade fusket med räknade men icke lagligt avgivna giltiga röster. 

Påstådda hittade/upptäckta poströster liksom ogiltiga poströster måste undersökas samt det plötsliga stopp i räkningen som följdes av kraftiga justeringar uppåt av det samlade antalet röster för Joe Biden. 

Det finns ett antal anomalier rapporterade om hur rösträkningen gått till och hur siffrorna justerats uppåt, efter ett plötsligt stopp i räkningen, mycket kraftigt för Joe Biden med 140 tusen men inte alls för Trump.  Från 1992 till 2130. Även NYT uppmärksammade detta. Se kurvorna. Dessa kanske kan förklaras i efterhand men de är märkliga. 

Inga republikaner tilläts komma in som kontrollanter i flera av de viktiga swing-states som ex i Pittsburg Pennsylvania. Rudy G har tagit upp detta tydligt och kommer att ta det till domstol på måndag. Delstaten Pennsylvania och Pittsburg (60 år av demokratiskt vanstyre) har, det skall man veta, en historia av upprepade bevisade valfusk med fängelsedomar utdelade i domstol. Delstatens HD är dessutom partisk till förmån för demokraterna. I Wisconsin ökade röstbenägenheten med mer än 20 procent. Åter, allt kan kanske förklaras.

Uppgifter om döda som röstat förekommer liksom att flera röstat än som registrerat sig i några precinct. Det krävs att man går igenom precinct för precinct för att upptäcka och förklara anomalier.

Det krävs korrekta domstolsprocesser i flera delstater sannolikt ända upp i den amerikanska högsta domstolen för att försöka klara ut sanningen om valresultatet. Veritas. Om det innebär att Biden eller Trump vinner vet vi inte.

Inget är ännu helt klart, sittande president Donald J Trump har fortfarande en liten möjlighet att vinna efter de omräkningar som kommer.

Dock, som det ser ut just nu håller en skandalöst korrumperad person Joe Biden på att ta över som president i USA. Hunter Bidens lap-top med avslöjande mail om Joe Bioden som mottagare av stora belopp liksom publicerade inspelade telefonsamtal i Ukraina med Joe o Hunter Biden m.fl. runt bl. a energibolag Burisma. Information som twitter o FB censurerade. Biden-familjens Kina affärer kommer att blomstra än mer. Se min blogg och de inspelade samtalen från Ukraina på min FB. Den korrumperade Biden-familjen med den kokainsnortande och crackrökande Hunter Biden i spetsen som fick sparken från US Army och Joe Biden som mottagare av stora summor pengar från Moskva, Irak, Ukraina, Kina etc kan som president fortsätta de korrupta affärer han bedrev som vice-president med Barack Obamas goda minne.

Men vad handlar det demokratiska valet av den mentalt instabila Joe Biden om? Alla har sett hur Joe Biden inte har klart för sig var han är, vem han talar med eller vad han skall säga utan en mycket tydlig telepromter. Det finns otaliga youtube filmer för att bevisa det! Det handlar om att Joe Biden kan vara en trojansk häst för att få in den vänsterliberala svarta feministen Kamala Harris i Vita huset som president. Den dag Joe Biden abdikerar eller tvingas abdikera av mentala skäl.  Bevara oss!

Allt fler kommentatorer i USA och runt i världen ser presidentvalet som en stor skandal. Det kan mycket väl vara så. Men, svenska media vad gör de, de tiger. Inga kritiska analyser bara husbondens röst. 

Jag ÄR djupt bekymrad för framtiden i USA med sannolik spridning av de extrema vänstervindarna till Europa och Sverige. De globalistiska socialisterna och vänsterliberalerna och liberalerna vädrar morgonluft med risken för mer repression och totalitära inslag/anslag gentemot yttrandefriheten i Sverige. Hotet ligger över oss om att politiken vrids tillbaka och om kommande hårda konflikter med en vänster som känner att den kan löpa amok inkl politisk legitimering av BLM Black lives matter.

Oavsett hur presidentvalet slutar när sanningen kommer fram efter omräkningar, domstolsprocesser hela vägen upp till slutligt avgörande i USA:s Högsta domstol kan några saker fastslås redan nu.

 • Valet var en dålig dag för alla naiva Biden-cheer leaders i US och i Sverige med deras hatfulla Trump och naiva Biden kommentarer och inlägg.
 • Demokraterna vann nämligen inte valet stort . Det blev ”No blue wave”! “No landslide” vilket svenska media tvingades konstatera redan under valnatten med den 

obehagliga Fredrik Reinfeldts på TV4 verbala uppkastningar och märkligt slirande och ohederliga kommentarer om bl a Hunter Bidens lap-top.

 • Demokraterna vann – som det ser ut just nu – inte senaten som var deras uttalade mål – det är fortsatt republikansk majoritet i skrivande stund. Omval i Georgia pga icke uppnådd 50 procent för två republikanska senatorer i januari kan i värsta fall ge två senatorer till demokraterna och likaläge i senaten med ordf. VP Kamala Harris med utslagsröst. Vi hoppas på vinst för de två republikanska senatorerna.

I så fall blir inte Joe Biden en lame duck på samma sätt som Barack Obama i vissa fall var när han hade senaten emot sig.

 • Det var en ”bad night för Nancy Pelosi” som nu sannolikt får sparken av det demokratiska partiet. Istället för plus 8 blev det minus 8
 • Vänstern i representanthuset minskade sin andel men har fortsatt majoritet och kommer att försöka driva Joe Biden framför sig åt vänster.
 • Twitter är en av de stora förlorarna. Deras politiska bias med varningstexter och borttagande av tweets från t.o.m president Trump och konservativa kritiker måste få ett stopp. Fängsla VD:n som Steve Bannon och Rudy G kräver. Rudy G, en enormt kraftfull man, tidigare framgångsrik gubernör i New York, kommer som president Donald J Trumps advokat och juridisk rådgivare att se till att valet bli korrekt genomfört och att korruption och fraud avslöjas och att alla behandlas lika under lagen och att alla lagligt avgivna röster räknas enligt lagliga bestämmelser i de olika delstaterna.
 • Opinionsinstutetn var   stora förlorare. De hade fel inte bara i antal procent utan också i riktning i exempelvis Florida med mer än 10 procents skillnad. Istället för Biden seger blev det Trump

Dessa instituit har I flera fall media som ägare och med ”funding from main corporate media”.

 • Metodologin för att mäta rörelser och väljarstöd/väljarströmmar misslyckades än en gång rejält.  Det felet kan ha påverkat valet, det får forskning visa framöver.  ”The silent majority” röstade mer på Trump än vad the polls visade.

Trump visste vad han gjorde när han såg till att snabbt utse en ny domare i HD. Det kommer att behövas för att hindra demokraternas valfuskförsök och deras vänsterpolitik framöver. President Donald J Trump har också tyvärr fått rätt när han i nästan ett år med rätta varnat för poströsterna med den bristande säkerhet om verkligt avgivna röster och öppna möjligheter till fusk. Vilket vi nu också upplever. Det är här ”the main fraud” finns med upptäckta högar av posttröster som sedan alla i osannolik omfattning går till Biden.

Vad handlar Joe Bidens taktik just nu om att snabbt utropa sig som segare om? Det handlar om att öppna för den kommunikationsstrategi de redan har färdig, nämligen att kunna peka på att det är den sittande presidenten Donald J Trump som obstruerar med krav på omräkning och domstols processer inkl HD mm. Socialdemokraten, prästen och redaktören Helle Klein jämförde offentligt detta med 9.11. Osmakligt är bara förnamnet. Som någon sade: “It is important to rush a decision and start the communications campaign”. Den fällan har redan samtliga PK/MSM media i Sverige fallit i.

Processen att räkna och värdera samtliga lagligt avgivna röster måste naturligtvis få ta den tid det tar.

En annan märklighet, för att uttrycka det försiktigt är Mark Zuckerberg. Herr Zuckerberg satsade 350 miljon dollar i ”deep dark blue districts” med nya röstlokaler, 800 nya polling places.  Ställde egna krav som måste accepteras annars inga pengar.  Öka möjligheten för demokratiska röster4. Miljardärer påverkar.

Avslutning.

Biden öppnar för den amerikanska vänstern/vänsterliberalerna och för globalisterna som också i Sverige kommer att få än mer luft under vingarna och slå tillbaka mot oss kritiker.

Om Joe Biden vinner som det ser ut kan jag lova fyra år av noggrann granskning och information av hans korrupta affärer och familj som inte svenska PK/main-stream media nämner med ett ord eller leverear kritiska levererar.

Critical thinking is highly necessary”, I en situation med PK/MSM media som traskar patrullo efter makten och visslar som pipor i vasen på beställning. Det finns mer och farligare propaganda i USA än I Sovjet, som någon i USA påpekade i en eftervalsanalys. I Sovjetunionen och DDR visste medborgarna, det kan jag personligen vittna om, att det var utsatta för maktens propaganda. Så inte i USA och inte i Sverige där man tror på maktens ukaser och påståenden. Det är farligare och mer oroande.  Men ”critical thinking” står inte högt i kurs hos Washington-eliten som inte tror på kritiskt tänkande. Det gör inte heller JÖK-regeringen och den ledande socialdemokratin.

Denna sanna och korrekta värdegrunden är:

Allas olika värde.

BIDEN FAMILJENS KORRUPTA AFFÄRER

10 november 2020

Manus till onsdagsbloggen.

Analys av den korrupta Biden familjens affärer i Irak, Ukraina, Kina inkl pengar från Moskva.

Nu till korruption och cover up i USA med vinklande utlöpare till ex. DN och statstelevisionen och också Nordeas chefsekonom. Det kommer att handla om Joe Biden, Hunter Biden och familjen Biden.

De korrupta Biden affärerna i bl a Ukraina och Kina har varit kända mer än ett år, faktiskt betydligt längre än så. Jag har skrivit i frågan på min blogg: lennartwaara.com – ämne USA. Däremot har svenska PK media i stort sett tigit. Media nämner nu att Donald J Trump har ett bankkonto i Kina  som en kritisk vinkling men tiger om Bidens lukrativt korrupta affärer i Kina med höga i CCP. Nu har den korrupta bölden spruckit rejält när Hunter Bidens lap top inkl hårddisk först hamnade i händerna på FBI för 8 månader sedan. Men har FBI legat på materialet för att skydda Joe Biden. Nu har Rudy Giuliani kommit över hård disken och börjat publicera innehåll och information. Det finns 25 500 foton – några med mycket explicit sexuellt innehåll samt Hunter Biden helt väck rökande crack pipa – samt 5 500 text meddelanden / mejl med avslöjande innehåll.

Rudy G är numera advokat åt Donald J Trump, tidigare borgmästare i New York.

Innehållet i mejlen har börjat publicerats i New York Post ägd av mediamogulen Rupert Murdock vars advokater enl uppgifter granskat material och fakta innan publicering.

Nu har hela helvetet Joe Biden brutit ut i USA.

Förs några ord om hur Hunter Bidens hård disk nu är i händerna på Rudi Giuliani och New York Post.

Hunter Biden, utslängd från US Army för kokainberoende och crack-rökande är son och affärspartner till Joe Biden, lämnade in en skadad lap-top för reparation till en serviceaffär i Delaware.

Efter att den inte avhämtats, trots påminnelser, efter 90 dagar blir den övergiven egendom. Serviceaffären uppfattade innehållet som märkligt och överlämnade datorn till FBI som inte gjort något på 8 månader. FBI skyddade därmed Joe Biden. Om innehållet blivit känt hade sannolikt Bernie Sanders blivit demokraternas presidentkandidat.  

En dagsprognos. FBI chefen Chrostopher Wray kallas till Vita huset och får sparken med omedelbar verkan.

Servicemannen tog en kopia av innehållet som nu överlämnats till advokat Rudi G. Som nu agerar med materialet och lämnar ut det en del i taget i enlighet med strategin att låta motståndaren förneka innehållet för att sedan komma med bevis för att de ljuger och så gå vidare. Det kommer således mer vartefter från Rudi G.

Hårddisken innehåller mejl som komprometterar Hunter Biden med pedofilbilder enligt Rudy G – idag – som lämnat bilderna till polisen i Delaware för fortsatt undersökning.

Mejlen handlar om Joe och två andra i familjen som också är mottagare. Mejlen visar sambandet mellan Hunter Bidens affärer och Joe Biden och att Joe Biden erhåller stora andelar av pengarna.

New York Post – en mycket spridd tabloid – har artikeln publicerats. NYP ägs av mediemogulen Rupert Murdoch vars advokater granskat materialet juridiskt innan publicering. Artikeln heter; “Smoking-gun email reveals how Hunter Biden introduced Ukrainian businessman to VP dad”

Artikeln togs bort av Facebook Zuckerberg och twitter. Yttrandefrihet?  DN och SVT går – premature – ut och dementerar – white-washing of Biden – att artikeln är sann och handlar om korruption. De kommer att få äta upp detta. Eftersom Rudy G redan idag gått vidare i enlighet med taktiken och publicerat nytt material liksom att flera andra media nu hakar på bl a Sky News och Daily Mail. DN och SVT får nog snart tugga spik.

Hela historien handlar om pengar – stora pengar – till familjen Biden via Hunter Biden från

från Irak, Ukraina (Barisma energibolaget),  Rumanien, Kina och Moskva 3,5 miljoner dollar från en ex-guvernör. 

Barisma är Ukrarinas energibolag där Joe Biden lyckats placera sonen Hunter Biden i styrelsen mot en mycket lukrativ ersättning på 30 miljoner dollar varav hälften enligt ett av mejlen går till Joe Biden. När riksåklagare i Ukraina ville granska hur den tillsättningen och ersättning gick till fick han sparken. På YouTube finns ett videoinslag med Joe Biden öppet skrytande med att han som VP hotade med att dra in USAs stöd till Ukarina ( 1 miljard dollar) om inte riksåklagaren avskedades, vilket också skedde innan Biden flög ut från Ukraina. 

I Kina handlar det om samarbete med höga representanter för CCP rörande affärer och samarbete med energibolag med kick back till Biden familjen nämligen 10 miljoner dollar i introduktionsersättning samt delägande och fortsatt lukrativa inkomster till Biden familjen inkl Joe Biden. De avslöjade mejlen är tydliga med att en andel går till Joe Biden.

Mycket av detta har varit känt en längre tid av media och av FBI som skyddat Joe Biden. Hade detta publicerats före nomineringarna hade Bernie Sanders varit demokraternas presidentkandidat inte Joe Biden.

Adam Shiff (D) House of representatives intelligence committee har gått ut i ett försök till dementi och damage control och sagt att detta är ”russian disinformation and not true” och antytt att han stöder sig på information från ”the intelligence community.”

Efter det har DNI  (Director of National Intelligence) John Ratcliffe gått ut i intervjuer.

“Be clear the intelligence community does not belive that this is true and has shared no such information. It is simply not true” . Han ställer inte upp på att använda ”intelligence community for political purposes”.

Följ Rudy Giuliani och hans löpande avslöjanden och artiklarna på New York Post

ARTIKEL I NEW YORK POST

Hunter Biden introduced his father, then-Vice President Joe Biden, to a top executive at a Ukrainian energy firm less than a year before the elder Biden pressured government officials in Ukraine into firing a prosecutor who was investigating the company, according to emails obtained by The Post.

The never-before-revealed meeting is mentioned in a message of appreciation that Vadym Pozharskyi, an adviser to the board of Burisma, allegedly sent Hunter Biden on April 17, 2015, about a year after Hunter joined the Burisma board at a reported salary of up to $50,000 a month.

“Dear Hunter, thank you for inviting me to DC and giving an opportunity to meet your father and spent [sic] some time together. It’s realty [sic] an honor and pleasure,” the email reads.

An earlier email from May 2014 also shows Pozharskyi, reportedly Burisma’s No. 3 exec, asking Hunter for “advice on how you could use your influence” on the company’s behalf.

The blockbuster correspondence — which flies in the face of Joe Biden’s claim that he’s “never spoken to my son about his overseas business dealings” — is contained in a massive trove of data recovered from a laptop computer.

The computer was dropped off at a repair shop in Biden’s home state of Delaware in April 2019, according to the store’s owner.

Other material extracted from the computer includes a raunchy, 12-minute video that appears to show Hunter, who’s admitted struggling with addiction problems, smoking crack while engaged in a sex act with an unidentified woman, as well as numerous other sexually explicit images.

The customer who brought in the water-damaged MacBook Pro for repair never paid for the service or retrieved it or a hard drive on which its contents were stored, according to the shop owner, who said he tried repeatedly to contact the client.

The shop owner couldn’t positively identify the customer as Hunter Biden, but said the laptop bore a sticker from the Beau Biden Foundation, named after Hunter’s late brother and former Delaware attorney general.

Photos of a Delaware federal subpoena given to The Post show that both the computer and hard drive were seized by the FBI in December, after the shop’s owner says he alerted the feds to their existence.

A federal subpoena showing the computer and hard drive were seized by the FBI

But before turning over the gear, the shop owner says, he made a copy of the hard drive and later gave it to former Mayor Rudy Giuliani’s lawyer, Robert Costello.

Steve Bannon, former adviser to President Trump, told The Post about the existence of the hard drive in late September and Giuliani provided The Post with a copy of it on Sunday.

Less than eight months after Pozharskyi thanked Hunter Biden for the introduction to his dad, the then-vice president admittedly pressured Ukrainian President Petro Poroshenko and Prime Minister Arseniy Yatsenyuk into getting rid of Prosecutor General Viktor Shokin by threatening to withhold a $1 billion US loan guarantee during a December 2015 trip to Kiev.

“I looked at them and said: I’m leaving in six hours. If the prosecutor is not fired, you’re not getting the money,” Biden infamously bragged to the Council on Foreign Relations in 2018.

“Well, son of a bitch. He got fired.”

Shokin has said that at the time of his firing, in March 2016, he’d made “specific plans” to investigate Burisma that “included interrogations and other crime-investigation procedures into all members of the executive board, including Hunter Biden.”

Joe Biden has insisted that the US wanted Shokin removed over corruption concerns, which were shared by the European Union.

Meanwhile, an email dated May 12, 2014 — shortly after Hunter Biden joined the Burisma board — shows Pozharskyi attempting to get him to use his political leverage to help the company.

The message had the subject line “urgent issue” and was also sent to Hunter Biden’s business partner, Devon Archer, who also sat on the Burisma board at the time.

Pozharskyi said that “the representatives of new authorities in power tend to quite aggressively approach N. Z. unofficially with the aim to obtain cash from him.”

N.Z. isn’t identified in the email but appears to be a reference to Burisma founder Mykola Zlochevsky, whose first name is a Ukrainian version of “Nicholas.”

When the alleged shakedown failed, “they proceeded with concrete actions” in the form of “one or more pretrial proceedings,” Pozharskyi wrote.

“We urgently need your advice on how you could use your influence to convey a message / signal, etc .to stop what we consider to be politically motivated actions,” he added.

Hunter Biden responded by saying he was with Archer in Doha, Qatar, and asked for more information about “the formal (if any) accusations being made against Burisma.”

“Who is ultimately behind these attacks on the company? Who in the current interim government could put an end to such attacks?” he added.

The exchange came the same day that Burisma announced it had expanded its board of directors by adding Hunter Biden, who was put in charge of its “legal unit and will provide support for the Company among international organizations,” according to a news release that’s since been scrubbed from Burisma’s website.

Hunter Biden actually joined the board in April 2014, according to multiple reports.

His lawyer said last year that Hunter was “not a member of the management team,” adding, “At no time was Hunter in charge of the company’s legal affairs.”

About four months after Hunter Biden’s correspondence with Pozharskyi, Archer forwarded Hunter Biden an email chain with the subject line “tax raise impact on Burisma production,” which included Pozharskyi saying that the Ukrainian cabinet had submitted new tax legislation to the country’s parliament.

.’

HBTQ LÖPER AMOK OCH BORLÄNGE FÅR EN DYSFUNKTIONELL MUSLIMSK DIASPORA

10 november 2020

Manus till videokommentaren onsdag i oktober

Ett antal namngivna kommuner har tagit sig före att via de skattefinansierade biblioteken bjuda in en transorganisation att läsa sagor för barn två till sju år gamla på dagis.

Transpersoner med full transutstyrsel läser för små barn . Barnen målas t o m i hbtq rörelsens färger. 

De vill ”bryta normen att Sveriges barn lär sig traditionella könsroller tidigt”.  I stället vill man göra dem HBTQ-medvetna. 

Tänk efter vad är det de vill göra? Bryta de historiskt traditionella sätt flickor blir kvinnor och pojkar bli män, riktiga män inte femininiserade avarter av män vi ser vandra runt. Män och kvinnor har uppgifter i utveckling, samhällsbygge, familjeliv och egna meningsfulla liv.

Vita medelålders västerländska män med stöd av kvinnor som stöd och familjeansvariga har skapat allt vad kultur, västerländsk utveckling, innovationer, vetenskap, uppfinningar, storföretag, ledande universitet etc. med några enstaka kvinnor som undantag.

Statstelevisionen in med draghjälp åt föreställningen. Kulturrådet bidrar med skattebetalarnas pengar.

Jag kan bara säga att hade det hänt på det dagis min son gick så hade jag anmält dagiset till polisen för mental misshandel av barn. 

Är jag upprörd? Svar jag är upprörd över hur genusflummet tillåts slå igenom.

Vad det här handlar om är naturligtvis förstörelsen av den traditionella starka västerländska kulturen och det västerländska samhället. Allt är ytterst en del av samma förstörelseverk, massmigrationen av dysfunktionella muslimer, genusflummet vid universiteten, feministrörelsen och dess avarter, den organiserade sexuellt annorlunda – för att uttrycka det aesopiskt – rörelsen hbtq-rörelsen. Vilka krafter som ligger bakom och driver allt detta skall jag återkomma till. Allt är en del av ”The Strange Death of Europe” som också råkar vara en läsvärd bok av den brittiska intellektuella  Douglas Murray. Hans senaste bok  ”The madness of crowds. Gender, Race and Identity” tillhör också allmänbildningen för den intellektuella svenska kritikern på vår kant.

Ännu en dysfunktionell diaspora har uppdagats.

Borlänge sällar sig till kommuner som har en dysfunktionell diaspora med muslimska migranter enkannerligen somalier som lever helt utanför svenska lagar enligt media rapporter. Området ifråga heter Tjärna Ängar och är ungefär som Vivalla i Örebro. Taxichaufförer kör inte dit, i synnerhet inte nattetid. De internationella studenter som inhysts i studentbostäder i området skriver och protesterar mot våldtäkt, inbrott, hot, misshandel och tafsande somalier. De internationella studenterna har i ett antal fall avslutat studierna och lämnat Sverige som de beskriver som en krigszon typ Beirut eller Mogadishu. Området kallas mycket riktig för Lilla Mogadishu.

Vad det här handlar om är naturligtvis förstörelsen av den traditionella starka västerländska kulturen och det västerländska samhället. Allt är ytterst en del av samma förstörelseverk, massmigrationen av dysfunktionella muslimer, genusflummet vid universiteten, feministrörelsen och dess avarter, den organiserade sexuellt annorlunda – för att uttrycka det aesopiskt – rörelsen hbtq-rörelsen. Vilka krafter som ligger bakom och driver allt detta skall jag återkomma till.Allt är en del av ”The Strange Death of Europe” som också råkar vara en läsvärd bok av den brittiska intellektuella  Douglas Murray. Hans senaste bok  ”The madness of crowds. Gender, Race and Identity” tillhör också allmänbildningen för den intellektuella svenska kritikern på vår kantÄnnu en dysfunktionell diaspora har uppdagats i media i veckanBorlänge sällar sig till kommuner som har en dysfunktionell diaspora med muslimska migranter enkannerligen somalier som lever helt utanför svenska lagar enligt media rapporter. Området ifråga heter Tjärna Ängar och är ungefär som Vivalla i Örebro. Taxichaufförer kör inte dit, i synnerhet inte nattetid. De internationella studenter som inhysts i studentbostäder i området skriver och protesterar mot våldtäkt, inbrott, hot, misshandel och tafsande somalier. De internationella studenterna har i ett antal fall avslutat studierna och lämnat Sverige som de beskriver som en krigszon typ Beirut eller Mogadishu. Området kallas mycket riktig för Lilla Mogadishu

Hur länge skall vi svenskar tillåta att socialdemokraterna med Stefan Löfven får fortsätta förstörelsen av Sverige. Han håller sig kvar vid makten till vilket pris som helst, även klämd mellan miljö o klimatfanatikerna i MP och marknadsliberalerna i C och L.

Makten är det enda rättesnöret för den ledande socialdemokratin. Socialdemokratin har blivit ett part för bidragstagare och migranter som är bidragstagare. Några väljare i arbetarklassen har man väl inte kvar. Det sönderfallet började redan under Olof Palme.

 Det är samtidigt viktigt att säga att jag ute i landet möter jag andra socialdemokrater som står för traditionella socialdemokratiska uppfattningar om tillvaron liksom man träffar präster som är verkligt troende kristna till skillnad från kyrkans politiska ledning – kyrkostyrelsen – och den organisatoriska ledning med antikrist Antje Jackelen som kallar sig ärkebiskop.

 

Vår sanna och korrekta värdegrund.

Allas olika värde.

 

 

FOLKUTBYTET i SVERIGE.

09 november 2020

Manus videoblogg söndagen den 18 oktober 2020 

När Sverige i januari 2016 införde identitetskontroller vid gränsen till Danmark beskrevs det av statsradion som att Sverige ”stängde gränsen”. Morgan Johansson brukar också trixa medsiffrorna och ange att Sverige har en låg invandring genom att endast ange antalet asylsökande. Det folkutbyte som jag skall beskriva med offentlig statistik förnekas av Morgan Johansson

Men siffror från Migrationsverket visar något helt annat.

Från och med år 2016, när gränsen sades vara ”stängd”, har Sverige fram till och med september i år beviljat hela 605 274 uppehållstillstånd.

Medborgarskap

Från och med 2016 till och med 2018 ser det ut som följande:

Hittills år 2020 (fram till september) är det 41 852

Totalt sett har det alltså sedan Sverige ”stängde gränserna” delats ut 294 316 medborgarskap. Det är nästan som ett helt nytt Malmö

Men Morgan Johansson förnekar (sept) massinvandringen eller befolkningsutbytet. 

Enligt SCB var antalet utrikesfödda år 2000  1 003 798 med andelen 11,3 procent. I slutet av 2019 var det 2 019 733 personer med andel på hela 19,6 procent.  Jämför med år 1960 var antalet strax under 300 00!!! Some change.

Inklusive barn födda av två utrikesfödda föräldrar är antalet drygt 2,6 miljoner motsvarande mer än en fjärdedel (25,5 procent) av Sveriges befolkning.

Utöver dessa migranter som är registrerade i den offentliga statistiken finns ett mycket stort – hur stort – antal papperslösa, personer som fått avslag på asylansökan, illegala migranter etc. Vissa uppskattningar pekar på ett par hundra tusen. Men vi vet inte. Trots det vill riksdagen inte genomföra en riktig befolkningsräkning. 

En majoritet i riksdagens skatteutskott (S-MP-C-L-V ) säger nej till Sverigedemokraternas och Moderaternas förslag om att genomföra en ny folkräkning. Utskottet tycker inte att det behövs någon ny räkning

Sverige har tappat kontrollen över vilka som uppehåller sig i landet. Hundratusentals individer bor i Sverige utan styrkt identitet.  Slappheter i systemet underlättar för dem att tillskansa sig svenska bidrag eller ägna sig åt brottslighet i Sverige.

HISTORIEN OM EKETORPS BORG PÅ ÖLAND

30 oktober 2020

Av Lennart Waara

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Inledning
 2. Eketorps borgs olika aktiva perioder
 3. Järnåldern och Eketorp I
 4. Eketorp II
 5. Eketorp III
 6. Porttornet
 7. Offerplatsen
 8. Fynd av romerskt guld på Öland och i Eketorps borg
 9. Rekonstruktion och utgrävning av Eketorps borg
 10. Sammanfattning

INLEDNING

Eketorps borg är en fornborg från järnåldern 300-talet på allvaret på södra Öland. Den ligger knappt två kilometer från Östersjöns strand, mitt ute på Stora Alvaret. Källan inne i borgen har förmodligen avgjort placeringen, liksom läget vid en stor sankmark. Den kunde både stoppa fiender och fungera som vattenreserv.

Borgen byggdes ut under 400-talet och har genom tiderna haft växlande funktioner; från tidigare defensiv ringborg för ett antal familjer till förläggning för en kavallerigarnison under tidig medeltid. Bilden visar en rekonstruktion av hur Eketorps borg kan ha sett ut under den senaste fasen, dvs Eketorp III, i slutet av 1100-talet och de första årtiondena under 1200-talet.

EKETORPS BORGS OLIKA AKTIVA PERIODER

 • Eketorp I (300–400 e Kr). Järnålder och tidig folkvandringstid
 • Eketorp II (400–650 e Kr) Oroliga tider under folkvandringstid och strax innan vikingatiden
 • Eketorp III (1170–1240 e Kr). Oroliga tider i samband med striderna mellan sverkrar/folkungar och erikssöner/Bjälboätten om makten i Svea rike. Striderna slutade med att erikssönerna/Bjälboätten tog makten efter slagen vid Gestilren 1210 och Sparrsätra 1247 i Uppland. Efter slaget vid Herrevadsbro/Kolbäck 1251 i Västmanland skapade den kraftfulle Jarlen Birger Magnusson lugn i riket. Han efterträdes av två söner som kungar i Svea rike

JÄRNÅLDERN OCH EKETORP I

Den första borgen, Eketorp I, byggdes på 300-talet under en period av relativt, med tidens mått mätt, välstånd på Öland som sannolikt sammanhängande med överskott från både handel och jordbruk. Avkastningen försörjde befolkningen samtidigt som det gav ett överskott som kunde investeras i detta borgbygge och andra liknande borgar på Öland.

I syfte att försvara det relativa välståndet med ägodelar, husdjur och redskap gick ett 20-tal hushåll samman och lät bygga/byggde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent under Eketorp II.

Denna första borg Eketorp I var 57 meter i diameter, med ett tjugotal hus tätt placerade utmed murens insida. Husen verkar ha saknat gavlar och därmed varit öppna mot borgens tomma mitt. Inne i husresterna hittade arkeologerna knappt några fynd – kanske har man sökt skydd här endast under kortare perioder. 

Byggmaterialet i muren var kalksten, stenarna hade staplats på varandra utan murbruk. Men inte bara kalksten möjliggjorde Eketorp I. Borgen hade inte haft den utformning den hade utan inblandning från romarna. Den använda måttenheten antyder det. Borgbyggarna utgick från ett alnmått på 47 centimeter. Det är sannolikt att man lärt sig att räkna med längdmåttet under vistelser i det östromerska riket, där alnen var vanlig.

Våtmarken öster om borgen – se planskissen nedan – gav ett naturligt skydd mot anfall från öster från fientliga grupper och styrkor. Den kunde inte enkelt forceras vare sig till fots eller med häst. Även den fördröjning som våtmarken utgjorde vid ett fientligt anfall gav tid att samla folk och fä och förbereda försvaret.

Det första försvarsverksmuren gick där pilen visar. Den första borgmurens diameter var således väsentligt mindre än den du ser i dag. Borgen fungerade under de första hundra åren främst som en tillflyktsborg för de familjer med anhöriga som byggt den.

EKETORP II

Vi vet inte vilka yttre hot som fick ölänningarna att på 400-talet riva borgmuren och bygga en borgmur som var dubbelt så stor. I och med detta ändrades skyddsborgen till en befäst by, med bostadshus, fähus och förråd. Sammanlagt levde 160 personer i borgen året om, tillsammans med grisar, får, kor, höns, gäss, hundar och katter. 

De 53 husen fördelades på tre kvarter längs insidan av muren, men även borgens mitt bebyggdes. Genom att mäta volymen av rasmassor har arkeologerna räknat ut att murhöjden en gång var 4,8 meter. Troligtvis hade muren, liksom romerska befästningsverk, ett krenelerat bröstvärn. Den romerska influensen syns också i en av de tre portarna. Där finns två urtag, där det en gång suttit ett höj- och sänkbart fällgaller.

Spåren från Eketorp II visar att befolkningen smidde, vävde och tillverkade kammar. Vid sidan av boskapsskötsel ägnade man sig åt åkerbruk, vilket malstenar och löpare tyder på. Det helt dominerande sädesslaget var korn. Man har funnit grodda sädeskorn som är rester från Sveriges äldsta kända öltillverkning!

I mitten av 600-talet övergavs forn­borgen, för att ligga nästan öde i mer än fyrahundra år. En viss bosättning verkar ha funnits bland ruinerna. Kusligt nog har minst tre människor tagits av daga under denna period, och kropparna har lämnats vid murens insida. I ett av likens bröst satt fortfarande mordredskapet, en kniv, kvar när arkeologerna fann kroppen. På borgområdet hittades även hundratals spridda skelettdelar. 

Det verkar som att platsen under denna mellanperiod kan ha fyllt en speciell funktion som offer- och tingsplats. Utanför den östra porten grävde arkeologerna på 1980-talet fram ett vattenhål, som innehöll två skalltak och ett vadben från människa, men också ben från häst, ko och får. De sistnämnda kan vara rester efter rituella måltider. 

Tack vare gyttjan har dessutom träföremål bevarats, bland annat en stor mängd hasselkäppar. Hasseln ansågs ha magiska egenskaper under forntiden, och i Egil Skallagrimssons saga kan man läsa att hasselkäppar sattes ned på tingsplatser. Det märkliga är att de äldsta fynden i offerkällan är från tiden för Kristi födelse – alltså innan borgen byggdes. Detta spelade förmodligen roll när man valde var Eketorp skulle anläggas.

När Eketorp II, byggdes under 400-talet ökades murdiametern till på 80 meter och var bebodd fram till senare delen av 600-talet. Eketorp fungerade som nämnts under tre hundra år som en befäst bondby. Borgmurens diameter är samma som i dag och den hade tre portar. Idag i den rekonstruerade Eketorp III finns en port kvar och öppningen mot våtmaken och offerplatsen. I borgen byggde man hus dels längs med ringmuren, dels i borgens mitt. Resterna av husgrunderna syns på bilden ovan och planstrukturen av borgens innandöme nedan. Totalt uppfördes 53 hus: boningshus, fähus, förrådshus och verkstäder. Det rekonstruerade bostadshuset har väggar av kalksten och tak av grästorv. För att hålla värmen fanns en eldstad som också användes till matlagning. I den västra delen av borgen fanns en samlingsplats för invånarna. Mitt på platsen har några stenar grävts fram som gissningsvis var ett fundament för någon form av gudabild. Här har arkeologerna gjort några av borgens finaste fynd: små tunna guldbleck med bilder av kvinnor och män, så kallade ”guldgubbar”.

Borgens brunn sedan den allra första borgen för 1800 år sedan!

EKETORP III

Under slutet av 1100-talet till 1200-talets mitt hyste Eketorp sin sista bofasta befolkning, som främst bestod av militärer. En stor mängd rester av vapen och hästutrustningar visar att plats­en befolkades av ryttare, vid sidan av de civila. Det var ett inte helt ovanligt förfarande under medeltiden att ”återuppväcka” gamla fornborgar på det här sättet. Under tidig medeltid, Eketorp III, 1170 – 1240, fungerade borgen således som en militärgarnison med ett rytteri.

Till planlösningen liknade Eketorp III mest en medeltida stad i miniatyr, med stenlagda gator och gränder som ledde fram till ett torg. I det som verkar ha varit en garnison fanns trähus byggda i skiftes­verk. En yttre ringmur uppfördes, synlig i terrängen utanför muren, och vid den placerades borgens eldfarliga smedjor. Nu var det inte jordbruk och boskapsskötsel som dominerade, utan handel och hantverk. Det är sannolikt att sill också var en viktig inkomstkälla.

Märkligt nog hade bara ett av de hund­ra husen en eldstad. Det har arkeo­logerna tolkat som ett centralkök, från vilket stadens invånare utspisades. Köket låg vid brunnen, och från den leddes avloppet ut från borgen via en stenskodd ränna.

Eketorp II övergavs som nämnts någon gång i slutet av 600-talet och början av 700-talet och fick förfalla i nästan 500 år. Byggnadsmaterial för uppförande av egna bostadshus och fähus hämtade bönderna sannolikt rån den förfallande borgen. På 1100-talet flyttade nya människor in och började reparera borgens försvarsverk. Borgmuren förstärktes och dessutom uppfördes en låg yttre mur. Idag tydligt synlig som en upphöjning i landskapet utanför muren. Ett centralt placerat kök och ett antal verkstäder byggdes. Föremål funna i borgen, bland annat ett stort antal pilspetsar, visar att försvaret spelade en större roll under denna tid.

De nya husen placerades med gaveln mot ringmuren, vända mot en öppen plats mitt i borgen. Istället för hus med stenväggar byggdes långa huslängor med väggar av trä som vilade på sten. Mellan byggnaderna fanns stenlagda gränder som strålade samman i ett centralt torg. Många av husen fungerade som stall och logement, men det bodde inte bara soldater på borgen under denna tid. Här fanns även kvinnor och barn, eftersom soldaterna tog med sina familjer när de flyttade in i borgen.

Brunnen – syns på planstrukturen ovan som en blå ring – har legat på samma plats ända sedan järnåldern och i närheten av den låg garnisonens centralkök. Över en väldig eldstad lagades mat till borgens alla invånare. En avloppsränna ledde från brunnen till den angränsande våtmarken i öster. Eketorpsborna var väl medvetna om brandrisken som borgen täta träbebyggelse utgjorde. Därför placerades smedjorna utanför södra porten på området mellan inre och yttre ringmuren.

Försvarsmuren i de senare utförandet med romersk inspirerade kreneleringar och rekonstruktion visar hur murens försvarsplattform runt borgen kan ha sett ut.

Borgen förblev oanvänd till sent 1100-tal, då den byggdes upp på nytt. Den gamla strukturen användes, med undantag för att vissa av de inre strukturerna som tidigare var i sten ersattes med timmerkonstruktioner. Murens kreneleringar antar man är från de senare borgarna. Träpalissader har sannolikt inte förekommit. Orsaken är naturligtvis bristen på trä. Därför har försvarsmuren krönts av kreneleringar för att ge försvarana möjlighet till skydd mot anfallare. Bakom dessa kunde de avfyra pilbågar och armborst. Bilden visar också murens utseende innan den restaurerades

Bilden visar ”planlösningen” under de senare faserna av borgens funktion. Husgrunderna som syns på bilden i en ring innanför muren härrör från Eketorp II och har grävts fram under 1900-talets utgrävningar och rekonstruktion.

Bostadshusen inne i borgen sådana man antar att de kan ha sett ut. Man har inga säkra källor eller fynd som visar hur husen såg ut. Detta är rekonstruerade antagande om hur de kan ha sett ut. Dessa hus är från mellanperioden. Under tidig medeltid ersattes husen av träkonstruktioner.

PORTTORNET

En rekonstruktion av borgens entré sådan man antar att den såg ut under borgens senaste aktiva period, Eketorp III när borgen var en garnisonsborg.

I det medeltida Eketorp III behövdes ett högt och kraftigt torn för att soldaterna i borgen skulle få en god överblick över det flacka landskapet. De nya idéerna förde ölänningarna med sig från sina resor i södern.

Eketorps borg har anfallits vid flera tillfällen. Vid den södra porten har arkeologerna funnit tjocka brandlager, som visar att porten från den tidigare bebyggelsen i Eketorp II, bränts vid ett anfall. Husen inne i borgen har dock aldrig blivit nedbrända.

Porttornet har rekonstruerats för att visa hur en medeltida port från 1200-talet kan ha sett ut under Eketorp III. Förebilder till tornet är bland annat porttornet vid Gråborg och byggnadsdetaljer från de medeltida kyrkorna på Öland.

Väggarna i porttornet är byggda som skalmurar. En skalmur är uppbyggd av två murar med mittdelen fylld av mindre kalkstenar varvade med bruk. Kalkbruket som hantverkarna murat med är bränt av öländsk kalksten från Statens fastighetsverks kalkugn vid Borgholms slott. Takkonstruktionen och trädetaljerna som portar, dörrar och luckor är av ek.

OFFERPLATSEN

Går man ut genom den smala porten i ringmurens östra del, kommer man till en våtmark med borgens offerplats. Läget framgår av den blå ytan på bilden under ”Eketorp II”.

Intill våtmarken uppfördes på 300-talet den äldsta borgen, Eketorp I. förmodligen var våtmarken den bidragande orsaken till att eketorpsborna valde denna plats för borgen. Den vattenrika marken hindrade fiender från att anfalla borgen från det hållet. Vatten är också livsviktigt för människor och djur och måste finnas intill alla bosättningar.

Våtmarken var inte bara den plats varifrån man fick sitt vatten, den har också använts vid offerceremonier. För att avgränsa den heliga källan har hasselkäppar stuckits ner runt den i marken. Hästen var ett heligt djur, följeslagare till krigets och fruktbarhetens gudar. Gemensamt åt man köttet. Hästens huvud sattes upp på en stång. Mängder av hästben, liksom enstaka ben från andra djur, har hittats i våtmarken, allt rester av offermåltider.

FYND AV ROMERSKT GULD PÅ ÖLAND OCH I EKETORPSBORGEN

De flesta guldfynden på Öland härstammar från perioderna romersk järnålder 0-400  e.Kr. samt folkvandringstid 400-550 e.Kr.På Öland brukar dessa perioder ibland kallas för Ölands guldålder p.g.a. att det var en sådan rik tid. Man har hittat 9 kg guld på Öland. Romerska guldmynt har hittats på Öland i större mängd än i något annat nordiskt landskap. Det säkraste sättet att förvara guldet under dessa tidsperioder var nedgrävt.

 Den massiva guldkragen från Öland hittades vid Färjestadens gård. Den visar vilken fantastisk hantverksskicklighet guldsmederna besatt redan under denna tidiga tid i det blivande Sverige. Filigranarbetet på denna halskrage är minst sagt imponerande. Knappast det ”barbari” som vissa okunniga partiledare talar om.

Ölänningarna har sannolikt tjänat ihop guldet i romarriket. Flera av föremålen som har hittats har dock tydlig nordisk karaktär. De har tillverkats av inhemska hantverkare. Guldet verkar ha kommit till Öland från Romarriket i form av solidimynt.

REKONSTRUKTION OCH UTGRÄVNING AV EKETORPS BORG

Carl von Linné berättar i sin ”Öländska resa” om ett besök vid Eketorp den 8 juni 1741 då regnet ”konstituerade hela dagen”. Linné skriver: ”Eketorpsborgen besågs med dess radera och nedfallna murar, som låg 1/4 mil ifrån östra havsstranden och som fordom varit en av de yppersta på detta land: ty han var ett muskötskott i diameter med en källa mitt uti, som alltid giver vatten. Utan tvivel har dessa borgar varit asyler för invånarna, förrän krut och lod voro upptäckta”. I vilket skick borgen var vid Linnés besök vet vi inte men sannolikt i bättre bevarat skick än innan restaureringen på 1900-talet. Tvåhundra år senare, 1964–1973, totalundersökte arkeologer borgen. Utgrävningsfynden av tre ton djurben och 26 000 fynd modifierade Linnés bild. Borgen hade inte bara tjänat som ”asyl” och skydd.

Under 1900-talet rekonstruerades Eketorp under ledning av Riksantikvarpeämbetet. Eketorp är det enda av 15 kända förhistoriska försvarsverk på Öland som har blivit fullständigt utgrävt och dessutom rekonstruerad. Den är också den enda rekonstruerade fornborgen i Sverige.

Flygbilden av Eketorp är sannolikt tagen i mitten av 1970-talet.

Eketorp uppfördes av den ursprungliga järnåldersbefolkningen runt år 300 e.Kr. – under en period då de bosatta hade nära band till Romarriket. En antagande är att ringborgar vid den här tiden var en religiös-, fest- eller tingsplats. Samtidigt skyddade befästningen lokalbefolkningen när fiender invaderade. 

Ruinerna efter husgrunder visar hur husen låg i ring på insidan av muren.under de två senare faserna av användning. De var inte bostäder utan snarare tillflyktsställen i händelse av ofärd och hotande anfall och krig.

Bilden visar hur muren såg ut innan den restaurerades liksom de kreneleringar man antar att borgen fått i de två senare utförandena med inspiration från romarna.

Eketorps borg som byggnadsverk och konstruktion kan som nämnts delas in i tre olika faser med olika utseende, storlek och användning av borgen. Idag i den rekonstruerade borgen är det inte helt lätt för en amatör att se de olika fasernas kvardröjande ruiner etc. det är sådant som professionella utgrävningar av borgen visat arkeologer och historiker.

SAMMANFATTNING

Eketorps borg är den enda fullt utgrävda och restaurerade borgen från järnålder och folkvandringtid i Sverige. Tack vare rekonstruktioner kan dagens besökare kliva in i både folkvandringstida hus och medeltida byggnader sådan vi kan anta att de såg ut baserat på arkeologiskt fyndmaterial. Genom utgrävningarna vet vi dessutom mycket i allmänhet om de 15 borgar på Öland som stammar från samma tid och i synnerhet om Eketorps borgs historia.

Den har varit aktiv i tre avgränsade perioder under en total tidsrymd av 900 år från 300-talet till 1200-talet. Det är en imponerande tidrymd historiskt som sammanfattas och fokuseras som i ett brännglas i den rekonstruerade Eketorps borg och dess historia. Den som är intresserad av äldre svensk historia har mycket att lära av historien kring Eketorps borg. Den är samtidigt nödvändig för att förstå hur Sverige blivit det vi är och varit, fram till att Olof Palme och socialisterna i SAP med mångkultur och mångfald förstörde och islamiserade Sverige. Men, med kunskap om historien som ett av vapnen skall vi ta tillbaka Sverige. Eketorps borgs historia och kunskap om den historien är en pusselbit i det arbetet.

Skriv ut gärna redogörelsen eller ladda ner den i mobilen och ta med dig nästa gång du besöker Eketorp.

Texten är min sammanfattning av historien runt Eketorps borg utan anspråk på vetenskap och originalitet. Den bygger på information och uppgifter hämtade från Wikipedia, Eketorps borgs hemsida samt från Populär historia. Egna fotografier utom flygbilden och guldkragen.

Lennart Waara

Fil dr i ekonomisk historia

AMY CONEY BARRETT NY DOMARE I USA:s HÖGSTA DOMSTOL

27 oktober 2020

Amy Coney Barrett är utsedd till ny domare i USA:s Högsta domstol. Den amerikanska Konstitutionen innefattar en maktdelningsidé med en exekutiv makt = Presidenten, en lagstiftande makt = Kongressen och en dömande makt = Högstadomtolen.

Det innebär att USA:s HD har stor makt till skillnad från Sverige. Sverige saknar en konstitutionell Högsta domstol och en Grundlag som kan hindra regeringen från att exempelvis som nu sker urholka yttrandefriheten steg för steg med ex. gummilagar som den om ”hets mot folkgrupp”.

Den nya domaren i USA:s HD innebär att det står 6-3 till konservativ fördel. Även om någon av de konservativa domarna viker sig och röstar med de tre vänsterliberalerna – vilket hänt – så står det 5-4. Det känns betryggande om olyckan sker och Joe Bidén väljs till president vilket i praktiken innebär att Kamala Harris tar över presidentskapet innan den första fyraårsperioden är över. Det är så planen ser ut. Den korrupta Joe Bidén är redan så mentalt och intellektuellt förvirrad att han inte klarar fyra år med mental hälsa i behöll. Kamala Harris är en Hillary Clinton 2.0 fast än värre. En riktigt farlig socialist som riskerar att föra USA mot krig och katastrof och möjligen ett begynnande inbördeskrig.

Därför är Amy Coney Barrett viktig. Med henne kan USA:s HD försvara Amendment 1 och 2 om en närmast total yttrandefrihet och amerikanens rättighet att bära vapen.

Rättigheter garanterade av USA:s Konstitutionen och rättigheter som svensken saknar. En svensk yttrandefrihet som är kringskuren och som saknar rätten att inneha och bära vapen för försvarsändamål. Det kommer att behövas framöver.

I KLAS ÖSTERGRENS ESTETIK

25 oktober 2020

I någon dryg vecka har jag levt i Klas Östergrens estetik läsandes hans senaste verk ”Renegater”. Tredje delen i trilogin som började med ”Gentlemen” 1980 följt av Gangsters 2005.

Låt mig omedelbart säga; det här är närmast ett mästerverk! Jag har läst det mesta av vad Klas Östergren skrivit och denna bok är ”by far” den bästa. Ett magnum opus som blir svårt att överträffa i den svenska socialpornografiska litteraturen.

Boken handlar om bland andra Henry Morgan som alla, som läst de tidigare två volymerna i trilogin, känner igen. Men, om man inte läst de tidigare två delarna i trilogin så gör det inget. Renegater står helt för sig själv. Bättre litteratur i senare års svenska utgivning är enligt min mening svår att hitta.

Klas Östergren är idag en helt avklarnad mogen författare som skriver en svenska som man vill försöka efterlikna. Ingen svensk levande författare kan berätta en skröna med mystik och allt som han. Även om skrönan förefaller osannolik är man övertygad om att allt detta inträffat i den verkliga världen inte bara i den föreställda världen.

Renegater är full av reflektioner kring liv, relationer, trädgårdsarbete, skrivande, vintermotiv i målerikonsten samt en lång rapport från Klas Östergrens fyra år i Svenska Akademin. Den sistnämnda nästan intellektuellt pornografiskt intressant. Herr Styvrepe, Horace Engdahl, begås vad som närmast är att lika vid ett lustmord. Sannolikt sanningsenligt. I berättelsen är vidare invävd en utförlig beskrivning av Sveriges försäljning av JAS Gripen till Sydafrika. En i långa stycken helt sanningsenlig berättelse.

Tro det eller ej men allt, allt, hänger ihop och får sin samlade förklaring.

Renegater är 750 sidor lång med en vindlande historia, full av skrönor på vägen som får sin samlade lösning och förklaring i bokens allra sista sidor.

Inte bara språk och berättelse är mästerligt utförda. Renegater är spännande med ett underrättelsestänk av John le Carré.

Boken är en läsupplevelse.

ANGÅENDE ”NOBELPRISET I EKONOMI”

12 oktober 2020

Det formella namnet är Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Amerikanerna Paul R Milgrom och Robert B Wilson delar 2021 på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne för sin studier och forskning kring auktioner och hur aktioner fungerar.

Jag har alltid funderat över namnet som i media och i dagligt tal kallas Ekonomipriset eller (informellt/missvisande) ”Nobelpriset i ekonomi”. Nobelprisets starka varumärke är sannolikt vad man snyltat på med det formella namnets hänvisning till Alfred Nobel. Priset delas också ut i samband med och i samverkan med de ”riktiga” Nobelprisen.

Jag förstår att Riksbanken agerat i samverkan med Nobelkommittén. I annat fall hade man nog hamnat i en juridisk tvist kring varumärkesintrång och/eller renomésnyltning eller båda.

Nobel-namnet är världens kanske starkaste varumärke alla kategorier.  Även med hänsyn till konsekvenserna av de närmast gångna årens kaos i Svenska Akademin runt Nobelpriset i litteratur. Trots att det handlar om två skilda organisationer finns risken att lite av skiten i Svenska Akademin via fläkten stänkt på Nobelpriset. By the way. Kaoset i Svenska Akademin beskrivs av Klas Östergren i den lysande tredje delen av trilogin om Henry Morgan.

En annan fundering handlar om årets ekonomipris. Jag har – informationsvis – inte läst någon av Nobelpristagarna bara tagit del av sammanfattningar och intervjuer.

Jag kan dock inte låta bli att spekulera. Är priset ett tecken på att förtjänta pristagare med verklig ”verkshöjd” (begrepp hämtat från Nobelpriset i litteratur) nu börjat sina.  Är vi inte långt ifrån exempelvis de nationalekonomer som utforskade och teoretiserade kring tillväxtens förutsättningar och bestämningsfaktorer nationellt och internationellt? Eller, är det ett tecken på att nationalekonomin börjar närma sig sociologins vetenskapliga nivå. Eller, kanske bara att jag inte läst och därmed heller inte förstår storheten i att utreda hur aktioner på nätet typ (Tradera) alternativt auktionshus eller bostadsauktioner fungerar i verkligheten. En del av förklaringarna och intervjuerna med pristagarna förefaller närma sig det banala. Men ”auktionsteorierna” de utformat är sannolikt späckade med matematiska formler som förklarar vad som händer när jag bjuder över en annan för att jag vill ha en historisk Karolinervärja.

Om nu någon som är inläst på pristagarna kan förklara storheten och ”verkshöjden” i deras arbete skall jag genast mildra mina sarkasmer.

RAPPORT FRÅN FÄLTARBETE FÖR SIDA I RYSSLAND

02 oktober 2020

Publicerad den 29 september 2020 på Det Goda Samhället.

Länk till DGS:

Gästskribent LENNART WAARA: Rapport från fältarbete för Sida i Ryssland

Vid mitten av 90-talet hade jag i uppdrag att för SIDA:s räkning förhandla om demokratistöd till kommuner och regioner i det sönderfallande Sovjetunionen och det nya Ryssland. 

Boris Jeltsin var president.

Några år tidigare arbetade jag med liknande projekt i Lettland och Riga under den period då ryska svarta baskrar (Spetznaz förbanden) härjade i Riga och faktiskt sköt ihjäl människor vid floden Daugava som rinner genom Riga och ut i Rigabukten. Då hade jag ”elever” på veckokursen som hade 9 mm Makarov pistoler instoppade i jackan på lektionerna. 

Men nu till mitt uppdrag i Novgorod oblast i Ryssland. I korthet handlade det om utbildning för regionala (oblastchefer) i ledning och ledarskap. Oblast är att jämföra med våra län/landsting eller regioner. Förhandlingen handlade om fördelningen hårdvara – mjukvara. Ryssarna önskade att en större andel av SIDA stödet skulle utgå i form av datorer och en mindre del i ren utbildning. Mitt uppdrag från SIDA var att se till att merparten var utbildning och en mindre del datorer.

Jag uppfattade också att målsättningen från SIDA:s sida inte var förhandlingsbar. De innebar att jag skulle övertyga den ryska oblast ledningen, med en Jeltsin trogen guvernör i spetsen, om att acceptera avtalet med SIDA.

Ett antal möten avhölls i oblast administrationens byggnad utan att vi blev överens. Jag vidhöll min – egentligen SIDA:s – ståndpunkt och den ryska oblast ledningen sin önskan.

Vi närmade oss slutet av veckan som innehållit en hel del studiebesök i gamla kloster och mest minnesvärt var Josef Stalins datja med hans gamla skrivbord kvar i arbetsrummet. Fotoförbud medförde att jag tyvärr inte har några bilder från den imponerande stora gröna datjabyggnaden vare sig exteriört eller interiört.

En sista middag skulle hållas i guvernörens egen datja ute i vildmarken. Jag hade under veckan också erbjudits möjligheten att delta i vargjakt i Novgord oblasts skogar. Jag tackade nej. Enligt ryssarnas uppgift fanns ca 1 000 vargar bara i skogarna i Novgorod oblast.

Vi (jag och min side-kick Lars-Erik L) kördes i flera timmar genom snön och kylan rakt ut i den ryska vildmarken. Djupa snörika skogar hela vägen.

Så småningom kom vi fram till en imponerande anläggning mitt i vildmarken med konferenshall och bastu och badanläggning.

Lars-Erik L och det ryska sällskapet visades in i konferenshallen där en mycket generös rysk middag med allt inklusive stora mängder sprit stod uppdukad.

Jag och vice-guvernören, en sportande vältränad 40 åring, skulle däremot bada bastu före middagen.

Vi gick till en annan byggnad där en bastu, modell rysk, låg. Bastun var av typen som eldas med ved utifrån och värmer en järnklump inne i bastun. På bordet utanför bastun stod ett stort bord med massor av öl och korvar. Vi klädde av oss och började med några öl innan vi gick in i bastun. Jag började ana att detta handlade om att ”mjuka upp” mig inför middagen och den sista förhandlingen om avtalet. Här gällde att visa manlighet och att inte vika ner sig.

Innan jag gick in i bastun var jag dock tvungen att sätta på mig en tjock våt yllemössa. Vice-guvernören menade att det var så hett i bastun att jag annars skulle kunna få hjärnskador. Lite skakad blev jag redan där.

Det var verkligen ångande hett i bastun. Jag har en del erfarenhet av bastubad, halvfinne som jag är. Det här var verkligen något helt annat. Det var så hett att det sved under fotsulorna när jag satte mig på laven och höll fötterna i luften. Placerade mig på den allra nedersta laven. Men när vice-guvernören efter en stund klev högst upp så gjorde också jag det. Ja, det gällde att nu visa svenskt stål, Karl XII etc.

Efter en stund frågade han om han skulle ösa på mer vatten på den glödande heta bastuklumpen. Ja, gör det, svarade jag. Hettan blev olidlig men jag satt kvar och sade inget.

Efter en tidsrymd som varade i en oändlighet frågade vice-guvernören om vi skulle gå ut och duscha och dricka lite öl. Lättad i tron att pinan nu var över låtsades jag inte göra mig någon brådska men var oerhört lättad av att få komma ut och duscha kallt och torka mig med fräscha handdukar.

Sedan inbjöds jag till bordet och vi börja dricka öl och äta korv igen. Vice-guvernören talade en utmärkt engelska och var en utbildad, bildad och lättkonverserad man så vi hade verkligen trevligt berättande ’battle stories’ från våra respektive liv.

Till min stora förskräckelse tog detta slut efter någon halvtimme. Skall vi inte in i bastun igen, frågade min värd. Javisst, hörde jag mig själv säga utan någon större inre övertygelse om att förnyat bastubad var varken önskvärt eller nyttigt. På med den våta yllemössan som skulle rädda min hjärna från överhettning och in i den heta bastun igen.

Samma procedur som förra gången. Först längst ner sedan flyttade vi upp på översta laven. På med mer vatten. Härda ut, härda ut, härda ut, ge dig inte, ge dig inte, satt jag och affirmerade för mig själv medan jag försökte konversera vice-guvernören i lättsam ton.

Efter en oändlighet av svårt lidande frågade värden om vi skulle gå ut och duscha och dricka öl. Javisst, sade jag och spelade cool medan jag innerst inne jublade i högan sky. För nu var eländet och lidandet slut, det var jag övertygad om.

Dusch, nya fräscha handdukar och placering vid bordet med öl och korv. Fortsatt drickande och ätande och konverserande om allt annat än förhandlingarna och att skriva under avtalet.

När vice-guvernören en tredje gång inbjöd till bastun lyckades jag hålla masken och svarade, javisst det vore skönt. Tala om att ljuga!

På med den våta yllemössan för att inte skada hjärnan och in i den kokheta bastun. Denna gång ville vice-guvernören att vi skulle lägga oss på översta laven och piska varandra med färskt björkris. Jag lade mig på mage på översta laven och värden piskade mig på ryggen och benen med björkriset. Det sved av hettan och björkriset så man höll på att bli vansinnig. Efter en stund bytte vi plats och jag piskade honom på ryggen och benen. Jag höll inte igen i piskrappen. Vice-guvernören höll masken och tyckte det var skönt.

Efter den övningen var det äntligen dags att avsluta. Vi gick ut, duschade länge för att kyla av oss, drack mer öl medan vi eftersvettades. En sista dusch och sedan påklädning och promenad till konferenshallen. Inte ett ord om förhandlingen eller avtalet.

När vi kom till konferenshallen så stod hela sällskapet där, helt utkylda i den iskalla hallen. Jag var naturligtvis övertygad om att de njutit av en rejäl middag medan vi i flera timmar bastade och drack öl. Men nej, de hade tvingats vänta på vice-guvernörens och min ankomst innan middagen kunde börja.

Mer mat, mera öl, rysk vodka och rysk konjak. Jag minns inte mycket av middagen. Men jag minns att vår förhandling och avtalet, jag hade i uppdrag av SIDA att se till att ryssarna skrev under, inte nämndes med ett enda ord.

Under den två timmar långa återfärden genom de snötäckta skogarna pratades om allt annat än förhandlingen och avtalet.

När jag och Lars-Erik L. kom i säng har jag inte en aning om men på morgonen efter hotellfrukosten kom ryssarna med det underskrivna avtalet och körde oss under glatt samspråk till flygplatsen.

Bastubadet var inget annat än ett försök att knäcka mig och när det inte lyckades accepterade ryssarna utan vidare argumentation och skrev under avtalet. Att jag än idag ser detta som en personlig seger och en kraftfullt manlig insats får alla feminister, kvinnliga som manliga, förlåta mig. Sannolikt en brist i min personlighet.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra banker, företag samt finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland och Baltikum. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och avslutade karriären som näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com


%d bloggare gillar detta: