THE PRIZE OF SILENCE – A GLOBAL SCANDAL

13 december 2021

Det är en mycket viktig och sevärd dokumentär filmserie på Viaplay. Fyra 50 minuters avsnitt.

Om du är det minsta intresserad av Svenska Akademin, Sara Danius, Sture Allén,  Katarina Frostensson, Jean-Claude Arnault, Horace Engdahl m.fl. och den svenska kultureliten. Se filmen!

Serien har fått mycket blandade recensioner. Frågan är uppenbarligen fortfarande brännande. Men, ingen har påtalat några faktafel i serien. ”Tendentiös” hävdas ex i SVD. OK, möjligen, men ändock viktig att se och ta egen ställning till. Viktor Malm på Expressen är intervjuad frekvent i filmen men har sedan i ett märkligt inlägg på Expressen sagt sig ha fungerat som en ”nyttig idiot”. Har Svenska Akademin fortfarande makt över media? I så fall, vilken?

Filmen är skrämmande – det går inte att bortse från även om man är kritisk till metoo-excesserna – med sin redovisning av vad kulturmakthavare kan företa sig ostraffat (nåja inte längre?) med unga kvinnor med svag självkänsla.

Denne Jean-Claude Arnault – rovdjur och grobian – hyllas av Horace Engdahl som en ”riktig gentleman” och en person som är ”ett ideal för varenda man att ta efter”. Ha de ordagranna citaten i minnet när du tar del av vittnesmålen. 

Frågan är också vad som fick Horace Engdahl att över julen ändra uppfattning, från att första ha hyllat Sara Danius för hennes åtgärder till att senare offentligt gå ut och förklara henne den sämsta ständiga sekreterare Akademin någonsin haft. Vilka hållhakar hade J-C Arnault på Engdahl och Westberg?

En plugghäst som levt med näsan i böckerna och inte vetat hur man närmar sig kvinnor blir imponerad av J-C Arnaults framfusiga – för att inte säga hänsynslösa – sätt att ragga på krogen. Det imponerade på Horace Engdahl.

Läckorna från Svenska Akademin via Karatina Frostensson till Arnault tas upp liksom Nobelstiftelsens påtryckningar på Akademin att ta tag i problemen för att få behålla Nobelpriset i litteratur.

Allt är inte framme än! De stinker fortfarande under stolarna på åtminstone åtta av Svenska Akademins ledamöter.

Se filmerna. Det är helt enkelt allmänbildning. Läs gärna också Katarina Frostenssons bok ”K” och Horace Engdahls bok ”De obekymrade”.

SKAGERSHULTS 1800-TALS KYRKA I HASSELFORS RITAD AV FERDINAND BOBERG

07 december 2021

KYRKANS HISTORIA.

Nya Skagershults kyrka invigdes 1896. Den uppfördes av återanvänd kalksten från den tidigare nedbrunna kyrkan. Altaruppsats och predikstol från 1600-talet flyttades över från Skagershults gamla kyrka. Se min text om den kyrkan.

Kyrkan är välbevarad, den är intressant och har stort arkitektoniskt värde. Kyrkan har nygotiska inslag. Karakteristiskt är den asymmetriska planlösningen med sidoställt torn i söder. Vapensköldarna som tidigare hängt i Skagershults gamla kyrka anknyter till den gamla kyrkan och den adliga ätten Falkenberg som också grundade till Hasselfors bruk.

Det fascinerande med denna pampiga och märkliga kyrka är att den är uppförd i en liten bruksort i Sydnärke, Hasselfors med 395 invånare idag. Kyrkans storlek och utformning för närmast tankarna till en domkyrka i en betydligt större ort. Än märkligare är att man vid byggandet i det slutande 1800-talet anlitade en av Sveriges då mest framstående arkitekter Ferdinand Boberg för att rita kyrkan.

Vem eller vilka låg bakom detta framsynta övermod? Nu står kyrkan där som en arkitektonisk pärla, värd en omväg för ett besök, mitt i det lilla samhället Hasselfors i skogarna, i de gamla bruksbygderna (ordet hytta är vanligt förekommande i de små orterna), i södra Närke.

Är det ätten Falkenberg och dess företrädare och finansiering som förklarar förekomsten av denna framstående imposanta kyrka?

EXTERIÖRT

Samtliga bilder visar kyrkans exteriör. Tyvärr är kyrkan, som så ofta med kyrkor i Sverige, numera låst utom vid förrättningar. Den gamla traditionen med öppen kyrka är borta. Din första gissning om varför är sannolikt korrekt! Jag får återkomma med en redovisning av interiören när jag fått tillfälle att besöka kyrkan.

FERDINAND BOBERG

Ferdinand Boberg i en laverad teckning av Anders Zorn.

Skagershults nya kyrka är en av tre kyrkor i landet ritad av den framstående arkitekten Ferdinand Boberg som är en nyskapare i svensk arkitektur med förnimbara drag av jugend. Skagershults nya kyrka visar de stildrag som kan förmärkas i andra byggnader uppförda av Boberg. 

HASSELFORS

Hasselfors ligger i den sydvästliga delen av det historiska järnbruksområdet Bergslagen. Hasselfors Bruk AB har i över 400 år bedrivit järnframställning. Bruket startades 1671 genom anläggande av en hammarsmedja och 1850 kom en hytta för produktionen av stångjärn. Idag är Setra Group en av Sveriges största träförädlingsföretag. 

SKAGERSHULTS 1600-TALS TRÄKYRKA

05 december 2021

Dagens kulturexkursion i Närke gick till Skagershults gamla träkyrka samt till den nya 1800-talskyrkan ritad av Ferdinand Boberg. I den första artikeln skildras den gamla 1600-talskyrkan i bild och ord. Skagershults nya kyrka skildras i en kommande artikel.

Skagershults kyrka från N. I stort samma vy som teckningen från 1880.

Släkten Falkenberg som uppförde Skagershults kyrka kom ursprungligen från Livland. Kung Karl IX gav Tångeråsa och ett antal gårdar i Närke i förläning till anfadern i Sverige Henrik Falkenberg.

Drottning Kristina som regent gav år 1647 tillstånd till Skagershult att bilda en egen socken. Landshövding Melker Falkenberg startade därefter bygget av träkyrkan som stod färdig år 1651.

I sin utformning är kyrkan en tydlig kopia av Tångeråsa 1200-tals kyrka som tidigare var församlingens kyrka. När församlingen växte blev avståndet till Tångeråsa alltför långt. Kyrkan är knuttimrad med liggtimmer och har tak och väggar klädda med spån. Vapenhuset tillkom 1750. 

Exteriört.

Kyrkan sedd från SV med klocktornet i förgrunden.

Kyrkan och vapenhuset sett från V. Kyrkan är knuttimrad och utvändigt, liksom taket, klädd med handkluvna spån. Vapenhuset har tillkommit 1750.

Kyrkan och klocktorn sedd från SO

Interiört

Koret. De rena innerväggarna av handbilat timmer syns tydligt

Den inre kyrkporten. Innan vapenhuset byggdes 1750 var denna port sannolikt ytter porten till kyrkan.

Orgelläktaren. Den enkla utformningen och inredning är tydlig liksom de rena timmerväggarna.

En av de mer arbetade och målade pelarna till orgelläktaren.

Sakristian med en värmande kakelugn för prästen. I övrigt var den ouppvärmda kyrkan sannolikt kall på vintern. Det kunde konstateras vid besöket i kyrkan.

Entrén och vapenhuset sedd från orgelläktaren

Vapenhuset och trapporna upp till orgelläktaren.

JIMMIE ÅKESSON OCH FRÅGAN OM ETNICITET OCH NATIONALISM

04 december 2021

Jimmie Åkesson riktade kritik mot den politiska vilden från Kurdistan Amineh Kakabaveh. För vadå? För att hon som kommunist, etnisk kurd och peshmerga-terrorist röstar på Magdalena Andersson som statsminister? Hon är inte värd att uppmärksamma och öda politiskt krut på. Hon är en politisk stolle i Sveriges riksdag.

I någon slags reträtt inför kritiken mot att Jimmie Åkesson talat om ”kurdisk etnicitet” hävdar Han att etniska kurder i tre länder Iran, Irak och Syrien har rätt till ett ”eget land”. Jimmie Åkesson hänför det till att han är nationalist och därför hävdar att alla, som i detta fallet kurderna, har rätt till ett eget land.

Nej! No! Non! Nein! Etniska minoriteter har INTE automatiskt rätt att bryta sig ur fasta nationer och statsbildningar och bilda egna nationer. Det kan möjligen finnas något enstaka undantag men inte generellt. Kurderna i de tre nämnda länderna kan inte av etniska skäl och nationalistiska skäl ha rätt att bryta sönder fungerande nationer och statsbildningar och bilda en egen nation och stat Kurdistan.

Det hela blir desto mer förvånande som Jimmie Åkesson och SD utesluter svenska nationalister, som argumenterar för att Sverige är och skall vara ett land primärt för etniska svenskar och inte för muslimska migranter från Mellanöstern och Nord-afrika.

Jimmie Åkesson SD talar om etnicitet och nationalism utan att tydligt ha klargjort vad nationalist betyder. Han förefaller blanda samman etnicitet, etniska grupper och att de har någon form av förment rätt till egen statsbildning/nation som utbrytning ur en fungerande nation och stat. Etniska minoriteter finns i alla länder. Vart för de om var och en av dessa minoriteter börjar kräva eget territorium, egen statsbildning och nation? Kaos och oreda för att uttrycka det försiktigt.

Varje minoritet – etnisk eller annat slag – i ett land som önskar bryta sig ur har självfallet inte rätt till det. En variant av detta kan vara de spanska katalanerna och regionen Katalonien som varken har eller bör ha rätt att bryta sig ur Spanien och bilda ”eget”. Jag stödjer regeringens i Madrid agerande fullt ut, inklusive fängslande av de aktivistiska utbrytarledarna. Utbrytarfraktionen har möjligen rätt att hävda och argumentera för sin uppfattningen i ett fritt land men det har inte och bör inte ha rätt att agera aktivistiskt och politiskt för en sönderbrytning av statsbildningen/ nationen Spanien. Då skall de dömas för landsförräderi.

I Sverige, Norge och Finland har vi en statsjuridiskt märklig institutionen ”Sametinget”. Den kommer ur ett obehagligt politiskt knäfall för samisk etnicitet och förmenta ”egen intressen” i de tre länderna. Det innebär att samerna tillåts ha ett eget gemensamt parlament kallad just ”Sametinget” kan utifrån propositioner och diskussioner fatta politiska beslut. Ledamöter till tinget väljs efter valkampanjer med politiska partier och ett politiskt val. Helt vid sidan av riksdagsordning, regringsform och övriga grundlagar. Det är märkligt att det tillåtits och att det kan fortgå. Den institutionen borde läggas ner av rena grundlagsskäl. ”Sametinget” är ett hot emot Sveriges nationella intressen vilket också visas av den politiska agendan med aktivismen emot varje brytning av mineraler av nationellt intresse, eller för att etniska svenskar inte kan fiska och jaga i vissa – omfattande – delar av Sverige samt generellt näringsförbud – det enda förekommande – att bedriva renskötsel med undantag för ett fåtal familjer.

Det anförda är de yttersta konsekvenserna av vad Jimmie Åkesson säger med sitt inlägg om en kurdisk nation Hans uppfattning är uppenbarligen inte helt genomtänkt. Kurderna har INTE rätt att bryta sönder vare sig Iran, Irak eller Syrien.

HORACE ENGDAHLS ”OPUS 101”

03 december 2021

Några personliga reflektioner och kommentarer efter läsning av Horace Engdahls bok ”op.101”. Bokens titel är liktydig med den avslutande essän .

Op.101 är Beethovens sonat i D-dur från 1816. Horace Endahl analyserar den svåra förståelsen av sonaten. Sonaten är inte bara tekniskt svår att spela och med en komplicerad komposition utan också krävande för lyssnaren. Jag kan inte påstå att jag har någon relation till verket men Engdahls resonemang är fascinerande. Eric Schüldt har dock i programmet ”Text och musik med Eric Schüldt” resonerat kring verket i stilla polemik med Engdahl. Programmet hittas på SR P2-play. Sök under Eric Schüldt den 21 november. Programmet har titeln ”Minervas uggla”.

Boken ”Opus.101” är i hög grad intellektuellt njutbar även om jag har invändningar. Jag återkommer till dessa. Boken skall läsas kontemplativt och långsamt. Ge de korta styckena tid att mogna mentalt och intellektuellt. Horace Engdahl är redan tidigare känd som en lysande aforistiker. Dessa saknas inte heller i denna bok även om jag finner flera av dem triviala på gränsen till banala. Möjligen mer uttryck för formuleringslusta än djupare innehåll. Det omdömet kan väl också i viss mån få stå som sammanfattande omdöme om boken. Den är ojämn med rent lysande delar och diskussioner blandat med intellektuellt enklare texter.

Men dessa invändningar får inte stå i vägen för ett slutomdöme – om ett sådant skall fällas så här tidigt i texten. Boken är läsvärd och i floden av skräplitteraturen från förlagen, en liten pärla på 138 glesa små sidor. Långt är inte alltid bra. 

Nu vandrar vi över till en diskurs av några av bokens texter. Texter jag funnit vägande i vår sig vändande tidsålder och därför värdefulla att diskutera vidare.

Den djupare och diskursen i boken ger antydningar om en annan författarens syn än den gängse PK-ideologin sådan den exempelvis uttrycks på Bonnier/Wolodarski/DN:s kultursida. Men, jag har en invändning i den delen. Horace Engdahl förmår inte – som litteraturvetare – att dra strukturellt kausala politiska slutsatser av sin kritiska grundsyn. Dessa kan man å andra sidan dra själv. Vi vet ju alla – som vill veta – vilken tidsålder Sverige, Europa och västvärlden befinner sig i.

Vidare till några rekommenderbara avsnitt. Kapitel I avsnitt 2 (förkortat I:2 i fortsättningen) handlar om tidsandan som innebär att alla springer åt samma håll samtidigt, en ”epidemisk övertygelse, en omsvängning i massans känsloliv, som ändrar klangen hos viktiga ord och hastigt påbjuder nya spelregler…. Diskussionen är avslutad innan den ens har börjat”. Var och en kan referera till relevanta sociala och politiska fenomen utan att det skrivs ut. Konnotationer kan vara tydliga utan att vara explicita.

I:3 utgår ifrån Plutarchos’ berättelse om Gryllos en av Odysseus män som av gudarna förvandlats till gris. När gudarna häver förtrollning vägrar Gryllos att låta sig förvandlas till människa igen. Människan är full av begär som hon hela tiden söker tillfredsställa medan djuren nöjer sig med det nödvändiga. Djuren är modigare än människorna och de är inte perversa. Gryllos vill ”hellre förbli en stolt gris än att återgå till att vara ett mänskligt svin”. Bokens omslag skildrar detta förlopp.

Hur den visdomen har slagit igenom i Engdahls livsföring är intressant, som jag i någon utsträckning delar, genom att bland annat avstå från daglig konsumtion av nyheter, tidningar och media inklusive kulturprogram i radio och TV med egen fokus på läsning i massor, huvudsakligen klassikerläsning. Så kan man hålla sig mentalt frisk och intellektuellt fri från den vedervärdiga sörja av lögner och lågintelligent propaganda (med märklig överrepresentation av svarta i reklamen) som utminuteras av TV-media, statsradion, statstelevisionen och tidningar av typ Bonnier/Wolodarski/DN.

I:7 diskuterar förhållandet mellan ondska och svag självkänsla. Utgångspunkt är den onda (kan diskuteras) Jago i William Shakespeares drama Othello som utgör librettot till operan Othello av Giuseppe Verdi. ”Svag självkänsla är en avgrund, är det vi kallar ondska. Att älska sig själv är att vörda Gud”.

Horace Engdahl är – by the way – i likhet med undertecknad troende kristen.

I:8 avhandlar Upplysningens avskaffande av läran om helvetet. Så småningom förlorade läran kraft också i den organiserade kyrkan. Horace Engdahl skriver ”Gud är ingen sadistisk bödel som njuter av att pina hjälplösa inspärrade i evighet”. Det är en syn som jag också efter tio års teologisk läsning (åtta hyllmeter) och kontemplation (om att konvertera) kommit fram till. Gud tar emot alla. Vad som sedan händer på ”den andra sidan”, vet vi inte, kan vi inte veta. I min värld är frågan ointressant. Tids nog får vi veta vad som händer med oss syndare av olika grader. ”Gud kommer att låta alla löpa. Han skapade väl ändå inte världen för att bli fängelsedirektör”, skriver Horace Engdahl.

Avsnitt I:17 är det jag kraftfullast vänder mig emot. Här har Horace Engdahl inte frigjort sig från den vänsterliberala ståndpunkt som exempelvis PK-underhållarna ”Hasse och Tage” torgförde med sin sång och film om att ”släppa fångarna loss det är vår”. Den var ett monumentalt feltänk och gav uttryck åt en obehaglig socialistisk grundsyn. Den formulerades en gång i tiden som att ”de kriminella var de friska som reagerade emot ett sjukt kapitalistiskt tjuvsamhälle” Att Hasse Alfredsson och Tage Danielsson ingick i den förlöpningen var precis vad man kunde förvänta med deras kärnkraftstexter, zigenarhyllningar och medlöperi på valturnéer med S-socialisterna.

Horace Engdahls vandrar medvetet rakt in i den socialdemokratiskt straffliberala (trodde den dog med horbocken Lennart Geijer) fällan vilket är förvånade. To say the least!

Horace Engdahl går så långt att han skriver: ”Inspärrningssystemet är vår blinda fläck, som slaveriet var den tidigmoderna världens blinda fläck”.

Vidare från författarens intellektuella förlöpning. ”Tills vidare lyser två stjärnor på förnuftets himmel, benådning och preskribering”.

Nej! Där har Horace Engdahl verkligen huggit sten så att gnistorna yr. Var har han befunnit sig de senaste tjugo åren? Möjligen en konsekvens av att Horace Engdahl inte tar del av några nyheter eller media över huvud, utan bara lyssnar till vad vänner berättar för honom? Då kan det bli så här tokigt.

I kapitlet ”Klockan tio” på sidan 89 skriver Horace Engdahl om den avgörande medborgerliga friheten, yttrandefriheten. Jag citerar in extenso: ”Yttrandefriheten betyder yttrandefrihet för de vedervärdiga. Innerst inne tycker vi att människor som inte delar våra grundläggande värderingar är troll. (Notera frekvensen av just detta ord hos våra makthavare, min kommentar) Men när vi försvararar det fria ordet erkänner vi samtidigt att vi kan ha fel om allt. Det är viktigt, eftersom ingen tanke kan vara förnuftig om det inte finns frihet att tänka förnuftigt. Innan vi tror på något måste vi första ha tvivlat på det, säger drottning Kristina. Vi måste lita på att friheten, om den är fullständig, bereder väg för sanningen, annars finns det ingen upplysning. Yttrandefrihet har sin grund i förtroendet för det mänskliga förnuftet.   

Varje gång vi sätter gränser för det fria ordet, även om det sker med det bästa avsikter, visar vi att vi inte tror på förnuftet.” (Min kursiv.) Läs och begrunda detta Morgan Johansson och Jeanette Gustafsdotter.

Slutligen två avslutande aforismer från Horace Engdahls penna (vem skriver, by the way, med penna numera?).

”Konstnärer är arbetsskygga som inte vågar bli kritiker”. Jag skulle ändra till ”Kulturarbetare är arbetsskygga som hellre lever på skattebetalarnas bidrag, kallad konstnärslön”.

Den sista kommer jag bära med mig. ”Om någon klandrar dig moraliskt, ge honom rätt! Säg som Epiktetos: Ni måste vara okunniga om mina andra fel eftersom ni bara nämner det där”.

KÄRNKRAFTEN HAR DET LÄGSTA CO2 AVTRYCKET AV ALLA ENERGIKÄLLOR ENLIGT EN RAPPORT FRÅN FN.

27 november 2021

I en helt nyligen publicerad rapport från FN är kärnkraft det energislag som över tillverkning, livscykel och produktion av elekricitet av har det lägsta CO2 avtrycket. Enligt UNECE  (United nations Economic Committy för Europé) har kärnkraft det lägsta koldioxidavtrycket mätt i gram CO2 per kilowattimme jämfört med andra konkurrerande produktionsformer av elektricitet, bland annat vind, sol, gas och kol. Rapporten visar också  att kärnkraft under sin livscykel har den lägsta förbrukningen av land liksom minsta kraven på av mineraler och metall av alla rena tekniker.

De samlande råden – extremt viktig läsning – i rapporten är följande under rubriken: KEY TAKE AWAYS:

Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contribute to attaining carbon neutrality. They have played a major role in avoiding carbon dioxide (CO2) emissions to date. Decarbonising energy is a significant undertaking that requires the use of all available low-carbon technologies. Analyses indicate that the world’s climate objectives will not be met if nuclear technologies are excluded. 

Beyond existing large-scale nuclear reactors, nuclear power continues to evolve with new technologies emerging including small modular reactors (SMRs) and advanced reactor technologies. These technologies will complement established large-scale reactors and open new markets, including district heating, high-temperature process heat and hydrogen production. SMRs could provide electricity for small grids or remote locations and will improve the integration of variable renewable energy sources. 

In many parts of the world, nuclear power plants are a cost-competitive option for generating electricity. In other places, while new nuclear plants may be more expensive than alternatives on a levelized cost basis, they offer resilience and environmental benefits that justify these investments and will make the overall energy system more affordable and sustainable. The nuclear industry has coordinated its efforts to learn from recent projects to reduce construction costs.

Some countries may choose to pursue nuclear power with a view that it can play an important role in their energy mix as a viable decarbonisation option. Other countries have decided not to use nuclear power for a variety of reasons, some because of their endowment of natural resources and others because of their concerns relating to safety and waste. Policy-makers who wish to meet climate and sustainable development objectives using nuclear power should: 

Establish a level playing field for all low-carbon technologies 

Decarbonising energy is a significant undertaking that will require deployment of all available low-carbon technologies, including nuclear power. 

Provide positive, long-term policy signals for new nuclear development 

Consistent policies and clear market frameworks will enable investment in new nuclear power projects and support stable supply chains. 

Accelerate the development and deployment of SMRs and advanced reactor technologies 

Technical, financial and regulatory support are essential for the deployment and commercialisation of new nuclear technologies. International harmonisation of licensing frameworks should be promoted. 

Secure the long-term operation of existing nuclear plants 

Long-term operation of existing nuclear plants will avoid unnecessary CO2 emissions and decrease the costs of the energy transition. This must respect safety and economic parameters. 

Assess the merits of low-cost financing of nuclear power projects 

Green finance classifications should be based on scientific and technology-neutral methodologies. Multilateral banks and international finance institutions should consider nuclear projects as part of their sustainable lending activities. 

Månne att våra riksdagspartier inkl. socialdemokrater läser denna rapport, eller är de fast i sina fördomar och ideologiska skygglappar? Rapporten skriver rakt ut: ”Nuclear power is an important source of low-carbon electricity and heat that contributes to attaining carbon neutrality”.

I rapporten förespråkas bl.a. många små säkra kärnkraftverk. Väldigt få kommer idag ihåg att ASEA i Västerås via företaget ASEA ATOM AB tidigt utvecklade en liten säker kärnkraftreaktor kallad Secure som arbetade med cirkulerande boriserat vatten. Men i och med den socialdemokratiska regeringens forskningsförbud emot kärnkraft lades företag ned. Hur stor skada har Socialdemokraterna egentligen orsakat Sverige? Någon ekonomhistoriker om 50 år kommer att kunna kalkylera detta. Domen dag kommer men då är de ansvariga döda och bortom ansvar.

Exempel på små (SMR) kärnkraftverk.

KÄLLA:

SCANIAS KONCERNCHEF LEIF ÖSTLING GÅR NU VIDARE MED ATT UNDERSÖKA SKATTETRYCKET I SVERIGE.

21 november 2021

”Vad fan får jag pengarna?” svarade Leif Östling i Uppdrag granskning på fråga om skattetrycket i Sverige. 

Leif Östling startar nu och finansierar en Kommissionen om skattenyttan enligt en artikel på DN-Debatt. Kommissionen kommer att ledas av kanslichefen Bettina Kashefi, som varit chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Mats Bergstrand som redaktör. Lars Jagrén analytiker. Hans Peter Larsson blir skatteexpert. Mattias Lundbäck ansvarar för analys och sociala medier.

Kommissionen skall fortsätta sin verksamhet över valåret till årsskiftet 2022/2023. En hemsida Skattenytta.se startas också.

Kommissionen skall undersöka om skattepengarna används effektivt för att initiera en politisk diskussion som verkligen behövs i Sverige med det skattetryck vi har, f.n. det tredje högsta i världen.

Bettina Kashefi säger: ”Det finns inget samband mellan hur mycket pengar man lägger på en verksamhet och på den kvalitet man får för pengarna”.

Kommissionen för skattenytta kommer att göra jämförelser med andra länder och till våren utlovas en rapport om Sveriges plats i välfärdsligan.

Jag har ofta skrivit om skattetrycket i Sverige som var den högsta i världen fram till den s.k. värnskatten togs bort då vi hamnade på tredje plats. Med de skattehöjningar som den nye partiledaren SAP Magdalena Andersson aviserar risker vi att återigen hamna överst i ligan över skattetryck.

Det är därför viktigt att kommissionen tar fram all relevant empiri över skatternas utveckling, fördelning och struktur men också utvecklar metoder att värdera skattenivåerna emot nyttan för oss skattebetalare. Det bli inte enkelt men proxys av olika bör kunna utvecklas. Komparativa studier är viktiga för den typen av värderingar och analyser.

Vem vet, Leif Östling kanske kan få socialdemokraterna att sjunga versen i Internationalen som lyder:

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

AKTUELL STATISTIK COVID-19 SMITTADE OCH VACCINERADE

21 november 2021

Folkhälsomyndighetens senaste statistik publicerad den 19 november.

Antal smittade i vecka 45 med covid-19 var 5 833 personer.

Av dem var:

 44 procent vaccinerade. Den gruppen har gått upp från veckan innan då den var 40 procent.

56 procent ovaccinerade, en andel som gått ner från 60 procent veckan innan.

De smittade ovaccinerade är genomsnittligt yngre än de smittade vaccinerade.

Relativt per 100 000 är smittade ovaccinerade än så länge högre.

På IVA låg 21 nya inlagda. Av dessa var 43 procent ovaccinerade och 57 procent vaccinerade.

Relativt per 100 000 är inlagda på IVA högre för ovaccinerade än vaccinerade

Rapporteringen av döda i covid-19 släpar efter varför senaste siffror avser vecka 43.

Antal döda med covid-19 var 30.

Av dessa var 4 individer eller 13 procent ovaccinerade och 26 individer eller 87 procent vaccinerade.

Medelåldern för föregående tre veckor av döda med covid-19 var 78 år för ovaccinerade och 84 år för vaccinerade.

ÄR DEN REALA LIBERALISMEN BLIVEN EN PATETISK IDEOLOGI?

20 november 2021

Jag träffar liberaler som säger sig vara just ”liberaler” men tar avstånd från Liberalerna (tidigare Folkpartiet), dvs från den reala liberalismen.

Det påminner mig om när marxologer på 1960–70-talet sade sig vara marxologer men tog avstånd från den reala marxologins uttryck i exempelvis Sovjetunionen.

Jag vet ingen ideologi vars företrädare är så övermaga självgoda som liberaler. ”Det är vi som står för den liberala demokratin”. Därmed antydandes att andra ideologier, och inte minst ideologilösa som undertecknad, inte skulle göra det.

Synligt uttryck har det fått i dagarna när ett 2,3 procents parti på allvar med flera hundra partidelegater diskuterat om ett 20 procents parti skall få ha tjänstemän i Regeringskansliet vid ett eventuellt regimskifte. Liberaler har också på allvar suttit och diskuterat vilka ”röda linjer” som skall dras upp emot 20 procent av väljarnas representation i riksdag och eventuell regering. De gör det med stöd av den minsta väljarskaran i Sverige. Vid ett maktskifte är den enda hållbara demokratiska ståndpunkten att riksdagens andra eller tredje största parti också deltar i regeringen. Hur och varför var femte svensk väljare skall hållas utanför maktutövningen är inte bara obegripligt, det är direkt demokratiskt (eller hur liberala demokrater?) stötande oavsett vilken partiordförande eller annan företrädare som säger det. Eller hur, Kristerson, Svantesson, Buch?

Som problemen uttrycker sig i Sverige och som demarkationslinjerna står i dagens och kommande politiska och sociala konflikter och strider har liberalismen inget att bidra med, annat än ren förvirring för att inte säga false flag opposition. Liberaler är politiskt-historiskt dessutom i hög grad medskyldiga till det moras och förfall vi har idag med knäfall för vänsterideologier och politiken kring rättsväsendet, urholkning av demokratiska fri- och rättigheter, migration, klimatalarmism och annat.

Liberal är jag inte och har aldrig varit. Jag har aldrig röstat på liberalerna. 

”VACCINERNA GER ETT FULLGOTT SKYDD”

19 november 2021

Så löd propagandafraserna från Tegnell/Carlsson/FHM och Löfven/Hallengren/SAP. Man införde till och med en tredje dos med det magnifikt övertygande (nåja!) namnet ”booster”.

Hur har det blivit med det ”fullgoda skyddet”?

Vaccinernas effektivitet är endast 60 procent enligt en utredning från Folkhälsomyndigheten. Av 5066 fall av smittade i covid-19 under vecka 44 (länk nedan) var skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade som smittats av covid-19 förvånande liten. Av smittade var sex av tio ovaccinerade och följaktligen fyra av tio vaccinerade. Man kan också uttrycka det hela som att du som är vaccinerad löper 40 procents risk att smittas av covid-19.

Fullgott skydd?

Ytterligare information som är relevant är Läkemedelsverkets uppgifter över antalet döda med covid-19 i vecka 42. Antalet döda var 23 varav 20 döda var vaccinerade och 3 döda ovaccinerade (länk nedan). Enligt de senaste uppgifterna. Vi återkommer med färskare data när de blir tillgängliga.

Till dålig effektivitet på smittrisken och ingen effekt (snarare en invers) på dödligheten skall läggas riskerna för allvarliga biverkningar. 

Enligt Läkemedelsverkets statistik över biverkningar rapporterades 7245 allvarliga biverkningar med 323 döda t.o.m 2021-11-10) (länk nedan). ”Allvarliga biverkningar” definieras i länken.

En traditionell analys av risk mot nytta (risk for reward) ger följande. En begränsad nytta på 60 procents effektivitet emot att smittas och ingen nytta alls emot dödlighet. Den är snarare invers, dvs vaccinerade dör i covid-19 i betydligt högre grad än ovaccinerade. Samtidigt utsätter man sig för risken av allvarliga biverkningar t.o.m. med risk för dödliga biverkningar.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covid-19…

https://www.lakemedelsverket.se/…/inrapporterade…

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/


%d bloggare gillar detta: