STEFAN LÖFVEN – ”GÖR DIN PLIKT KRÄV DIN RÄTT”.

12 september 2021

Den sittande socialdemokratiska statsministern går, innan han definitivt kastar in handduken, ut med sedvanlig verbal gegga, i ett försök att rida på traditionella hästar. Men det blir slutligen bara en åsna.

Han säger: ”Jag kommer alltid att stå upp för hederlig arbetarmoral, gör din plikt kräv din rätt”.

Satsen ”gör din plikt, kräv din rätt” kan väl ändock ses som en godtagbar sammanfattning av den traditionella arbetarklassens moral från 1950- och 1960-talens Sverige fram till att Olof Palme påbörjade förstörelsen av svensk moral. Det är en moral både jag och min fru, födda på 1940-talet som vi är, känner igen från vår uppväxt i klassiska arbetarfamiljer i väl fungerande brukssamhällen i Västmanland.

Men i den nuvarande socialdemokratiska maktklanens och statsministern Stefan Löfvens mun blir det inget annat än hyckleri, lögn och förbannad dikt.

Vi tar hans fras ord för ord och granskar vad orden betyder och står för i hans politiska praktik. Praktiken är historiskt politikens enda verkliga, slutgiltiga och objektiva domare!

Det enda Stefan Löfven, under sju år av principlöst vinglande och kompromissande, har visat sig stå upp för är makten, den egna och partiets. Landets och den etniske svenskens intressen har han aldrig stått upp för. Det han i praktiken ”alltid” stått och står upp för är det socialdemokratiska partiets (SAP) intressen och sammanhållning. Det går före alla andra politiska överväganden. Så har det varit allt sedan Tage Erlander sade nej till svensk kärnvapen för att gå kvinnorörelsen och partiets vänsterflygel till mötes och inte riskera att splittra partiet. Det skriver Erlander uttryckligen i sina dagboksanteckningar som publicerats. Jan Myrdal brukade berömma sig av att ha varit med och drivit på i frågan från vänster. Sverige avhände sig därmed möjligheten till kärnvapen för att SAP inte skulle riskera splittring. Så ser historien ut.

Arbetare är han inte och har aldrig varit även om partiet i historiserande skrivningar försöker skapa legenden om ”svetsaren som blev statsminister”.  Drop out från en AMS kurs i svetsning är vad han är. Därefter har Löfven ”arbetat” i ”rörelsen” hela sitt liv. Vad vet Stefan Löfven om arbetarmoral? Inget! Han aldrig befunnit sig på en riktig arbetsplats som arbetare. Han har tillbringat hela sitt liv i den ”socialistiska rörelsen”. 

Politisk moral saknar han helt. Hur de står till med privatmoralen uttalar jag mig inte om, politiskt dominerad av en kvinns som han är. Han säger och gör endast sådant som entydigt gynnar hans egen makt (Sagerska palatset vill han inte lämna för allt i världen) och partiets makt och sammanhållning. Socialistisk partimoral, om sådan finns, har han möjligen. Socialistisk partimoral har alltid, från Karl Marx och Vladimir Lenin, varit en tillfällig ad hoc moral utifrån vad som bedömts gynna ”klasskampen” och partiets inflytande och makt över massorna. Det är dessa föredömen som historiskt präglat det socialdemokratiska partiet med en anpassningsbar och för tillfället politiskt lämplig moral. Det är i den traditionen Stefan Löfven och den socialdemokratiska maktklanen historiskt verkat och verkar.

Gör din plikt” . Gör din plikt gäller bara etniska svenskar inte de en miljon dysfunktionella muslimska migranterna. Den etniske svensken skall arbeta och lydigt betala skatt som den socialdemokratiska maktklanen kan förslösa på invasion av migranter, u-hjälp (med Orwells nyspråk ”utvecklingssamarbete”) till dysfunktionella diktatorer och korrupta regimer i Afrika och Latinamerika inklusive kommunistiska regimer med Castro på Kuba,  Nyerere i Tanzania, ANC/Mandela i Sydafrika och Mugabe i Zambia och Kenyatta i Kenya eller bidrag till globalister och deras organisationer som EU och FN, klimatfonder, pandemifonder m fl. Den plikten krävs inte av en miljon dysfunktionella muslimska migranter. Nej, de kan gå runt i city, i Örebro och Västerås och ställa till oreda, avla ungar och leva på skattefinansierade bidrag för sin försörjning.

”Kräv din rätt”.  Den gäller inte etniska svenskar som har vanan inne att inordna sig i kön och vänta på sin tur. De går inte före i bostadskön som de 1100 s.k. kvotflyktingar som i en enormt dyr flygoperation med 22 flygningar med Herkulesplan flögs ”hem”, som den märkliga Ann Linde uttrycker sig. Endast 50 av 1100 personer hade korrekta identitetshandling. Vilka de andra är efter kaoset på flygplatsen vet vi inte. Några var utvisade brottslingar som återvände till Sverige och ”inte kan utvisas”. Den etniske svensken utsätts för skenande kriminalitet, dödsskjutningar och skjutningar på öppen gata, våld, våldtäkter, icke fungerande polisväsende och domstolar, trängsel och köer i sjukvård, tandvård och åldringsvård men ändock utsättas för expropriativa skatter på väg mot världens högsta skattetryck. 

Däremot kan de en miljon muslimska migranterna kräva ALL rätt till försörjning, bidrag,  förmåner, möblerade bostäder, sjukvård, tandvård, åldringsvård, offentlig service och fulla pensioner (oh yes utan att ha betalt in en enda krona!!!) och utan att ha gjort rätt för sig på minsta sätt.

Så ser verkligheten ut bakom socialdemokraten Stefan Löfvens ”hederlig arbetarmoral, gör din plikt kräv din rätt”. Ett försök till äreräddning av eftermälet. Men en annan analys börjar ses i svenska och utländska media. ”Sveriges genom tiderna sämsta och mest skadliga statsminister” det är vad också PK media skriver om honom.m

”vi under skatter dignar ner”

11 september 2021

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter dignar ner”.

Vi inleder och avslutar denna text om skatter på etniska svenskar med ovanstående vers. En vers som ingår i socialisters och kommunisternas kampsång Internationalen men som ALDRIG sjungs på Socialdemokraternas möten och kongresser.

Direkta och indirekta skatter är något som varje arbetande etnisk svensk betalar. Direkta skatter så länge man arbetar och indirekta skatter så länge man konsumerar privata eller offentliga varor, tjänster och service. De betyder att vi från födelsen till graven, inklusive begravningen, betalar skatter.  Direkta skatter till staten, landstinget (kallas numera med en löjlig orwellsk term ”regioner” men det är i stort samma sak) och till den kommun där man är mantalsskriven. Indirekta skatter främst till staten.

I normalfallet och i teorin, men bara delvis i praktiken, får den etniska skattebetalande svensken (inklusive den icke skattebetalande bidragslevande muslimske migranten) tillbaka service och tjänster av kommun landsting/region och stat. Skatter är avsedda och beskrivs i den socialdemokratiska propagandan, som att de motsvaras av en tänkt eller faktiskt motprestation av stat, landsting och kommuner. Men alla skatter svarar inte mot den service och tjänster som den etniske svensken erhåller och på långa vägar aktivt efterfrågar. Vi diskuterar nu vad som kan beskrivas som expropriativa skatter, dvs skatter som tvingats på den etniske svenske skattebetalaren utan att man anger någon motprestation från det offentliga.

En mycket betydande expropropriativ skatt som den etniske svensken aldrig tillfrågats om är skatteförsörjningen och skattebidragen till den närmare en miljon muslimska migranter som invaderat Sverige. Den skattedelen är expropriativ i meningen att den individuella etniske svenske skattebetalaren tvingas att försörja muslimska migranter som tagit sig till Sverige som välfärdsmigranter (”social turism” som Göran Persson S sade). De har kommit till Sverige för att leva på skattefinansierade bidrag, med extremt stora barnkullar som på sikt förändrar den demografiska etniska sammansättningen (de dominerar nästan helt kostnaderna för flerbarnstillägget) och för att fullt ut ta del av alla tjänster och service, infrastruktur, utbildningsväsende, sjukvård, åldringsvård, pensioner etc. som den etniske svensken under 150 år arbetat ihop skattemedel till. En stor del, minst 250 miljarder per år över offentliga budgetar går till de bidragslevande muslimska migranterna i diasporan. Det vill säga den miljon muslimska migranter som kommit hit som välfärdsmigranter och med stora och växande barnkullar och med kvinnor i hucklen som aldrig arbetar och aldrig kommer att arbeta. Med en genomsnittlig IQ på för somalier på 67,7 och drygt 80 för irakier och syrier (statistiken kring IQ för olika etniska grupper är överväldigande) finns inga enkla arbeten som de kan utföra i världens mest avancerade ekonomi.

Men, det finns andra expropriativa skatter som den etniske svensken tvingas betala.

Skattetrycket som nu är på väg mot världens högsta måste betraktas som expropriativt enär Sverige inte på långa vägar har den bästa offentliga verksamheten i form av sjukvård, tandvård, vägar, skolor, universitet, åldringsvård eller pensionsförmåner. Vad än den märkligt tungfotade och fyrkantiga Magdalena Andersson fräckt påstår. 

En annan expropriativ skatt som jag retat mig på länge är den s.k. rea-vinstskatten som staten skall ha när jag säljer en fastighet eller en bostadsrätt.  Varför skall jag betala skatt till staten på den eventuella vinsten vid en försäljning av den fastighet jag över åren vårdat och förbättrat för eget bruk, men som jag en dag av olika personliga skäl säljer? Vad är motprestationen från staten för det? Socialdemokrater som är drillade i den socialistiska läran svarar att jag betalar för offentlig service runt fastigheten. Låt oss granska argumentet!

Äger man en fastighet så betalar man löpande månad för månad, år för år, följande för rätten att äga en fastighet.

Stämpelskatt till tingsrätten vid inköpet för att erhålla lagfart på fastigheten, dvs ett offentligt bevis på att man äger fastigheten.

En årlig fastighetsskatt till staten som beror av fastighetens taxeringsvärde som i stort sett varje år höjs när marknadsvärdet stiger men som aldrig sänks.

Varje förbättring, underhåll och inköp av maskiner och insatsvaror till fastigheten betalas dels med beskattade inkomster och är dessutom belagd med den statliga momsen.

Den elektricitet jag förbrukar, Inklusive en nätavgift som idag är mångdubbelt större än min förbrukning, för belysning, hushållsmaskiner och ev. uppvärmning är (liksom nätavgiften) belagd med flera olika skatter samt dessutom belagd med moms på skatterna. Kolla andelarna och räkna på dem på din el-faktura. Du blir förvånad!)

Avgiften till kommunen för sophämtning samt VA är belagd med moms till staten.

Alltså argumentet om att reavinstskatten är ersättning till staten för service och tjänster som jag som fastighetsägare erhåller håller inte. Varje del i en fastighets ”behov” av offentlig service är efter omfattning redan betald ”rakt över” disk, ändamål för ändamål, och dessutom belagd med statlig moms. Det socialdemokratiska argumentet är alltså ett falskt argument.

Alltså. Varför skall jag betala skatt på reavinsten vid försäljning av min fastighet? Jag kan inte göra något åt det. Det är bara att betala. Jag har en god personlig skattemoral och betalar till sista kronan varje skatt som läggs på mig. Men, men om jag kunde undandra mig rea-vinstskatten på något sätt så skulle jag utan moraliska chagränger göra det.

Till allt det nämnda eländet är vi nu på väg återigen mot världens högsta skattetryck. Efter att ha haft världens högsta skattetryck fram till att värnskatten togs bort då vi ”halkade” ner till tredje plats är vi nu åter på väg emot förstaplatsen som världens mest sönderskattade etniska befolkning. 

Till stor del har vi att ”tacka” den okontrollerade muslimska massinvasionen av nästan en miljon dysfunktionella migranter som kostar inte bara i skattefinansierade försörjningsbidrag utan också för bostäder, överkonsumtion av tandvård och sjukvård, kriminalitet (våldtäkter, misshandel, rån, skjutningar på öppen gata, mord, månggifte, barnäktenskap, sharialagar), kostnader för tolkar och  advokater i månghundramiljonersklassen samt den allmänna oreda de ställer till med inklusive extremt stora kullar med ungar. Jag uppmanar alla socialdemokrater att nästa gång ni har ett partimöte stäm upp i följande vers.

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, 

vi under skatter dignar ner”.

ALBERTUS PICTOR I HÄRNEVI KYRKA

07 september 2021

Kort om Härnevi kyrka.

Härnevi kyrka ligger i Fjärdhundraland i Uppland. 

Kyrkan är byggd på 1400-talet och i stort sett i ursprungligt skick. Inga större ombyggnader eller tillbyggnader har gjorts på medeltidskyrkan. En äldre kyrkobyggnad har funnits på platsen. Kyrkan är en hallkyrka med ett rektangulärt kyrkorum med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan är byggd av gråsten och tegel för gavlarna och dörr- och fönsteromfattningar. Kyrkorummets tak utgörs av två stjärnvalv som vilar på pilastrar. 

Portalen mellan koret och sakristian är bevarad i ursprungligt skick. På 1950-talet gjordes en omfattande restaurering. De medeltida fönstren rekonstruerades då till sitt ursprungliga utseende och det medeltida tegelaltaret återställdes.

I vapenhuset finns en dopfunt från 1200-talets senare del. Den är av kalksten och tillverkad på Gotland.

Kyrkan har nyinvigts i vecka 38 i år efter flera års restaurering av målningarna.

Målningarna.

I kyrkan finns omfattande kalkmålningar som daterats till början på 1480-talet. Målningarna i valven har aldrig varit överkalkade medan de på väggarna överkalkades på 1700-talet. De togs fram och konserverades vid restaureringen på 1950-talet. De är utförda av Albertus Pictor och hans medhjälpare. 

Anna själv tredje. Med Guds-modern Maria i famnen som i sin tur har Jesus-barnet i famnen.

Jesse rot och stam. Profeter och Jesu anfäder framställda som ett stamträd.

Sankt Laurentius martyrium.

Den frommes och den världsliges bön och Jesus framställd som smärtoman.

Sankt Martin delar sin mantel med en tiggare

Pingstundret. Den helige ande utgjuts över apostlarna. Ovanför Kristus och Gud Fader.

Marias förhärligande.

Moses slår vatten ur klippan.

Bilden till höger visar Salomos dom.

Tre motiv. Simson bländas. Herodes beordrar barnamorden i Betlehem. Josef och Maria flyr med det nyfödda Jesusbarnet på en åsna till Egypten.

Jesus bärs fram i templet.

Heliga tre konungar uppvaktar Maria och det nyfödda Jesusbarnet med gåvor i krubban.

Överst Jesus i nådastolen hos Gud Fader. Nedan till höger Herren visar sig för Moses i den brinnande törnebusken. Nedan till vänster Jesu födelse.

Simson brottas med lejonet och bryter upp lejonets käkar. Ovanför en grotesk man med underkropp av djur.

Jungfru Maria bebådelse.

Sankta Katarina av Alexandria

Aposteln Petrus korsfästelse. Allt sedan fornkyrkan har man menat att Petrus själv ville bli korsfäst upp och ner eftersom en vanlig korsfästelse skulle bli alltför lika Jesu korsfästelse, en ära som Petrus inte ansåg sig värdig.

Riddaren Sankt Göran dödar draken. Ett klassiskt motiv som skildrats i kyrko- och annan konst många gånger.

Simson bländas, samt profeter med språkband.

En naken man hängd i tungan samtidigt som han förtärs av eld. Så såg man på straff för svåra brott på medeltiden. Det är svårt att tro att detta är ett påhittat straff av Albertus Pictor. Sannolikt har han bevittnat just ett sådant straff för en mördare eller våldtäktsman. Enom till varning och androm till varnagel. Kanske något att lära av….

Jesu ansikte avspeglat i Veronikas svetteduk. Ett enormt uttrycksfullt och levande porträtt av Albertus Pictor. Man kan med fog antaga att en då levande person har avmålats. Notera blå ögon typiska för den svenska rasen.

Vägen till himmelriket och yttersta domen.

Ärkeängel Mikael väger två själar medan djävulen gör vad han kan för att förändra utslaget. Notera att en smådjävul försöker väga ner den ena vågskålen medan en annan smådjävul trycker den andra vågskålen uppåt.

Text och foto: Lennart Waara

Källor för tolkning av bilderna:

Erik Lundberg. Albertus Pictor. Stockholm 1961

Albertus Pictor. Målare av sin tid. I och II. Stockholm 2009

ALTUNA RUNSTEN – U 1161

04 september 2021

En redogörelse för min och sonens exkursion till runsten 1161 i Uppland.

Runsten U 1161 är en bildsten med text som idag står utanför Altuna kyrka i Uppland. Altunastenen är skickligt illustrerad med motiv från den fornnordiska mytologin och är en asa-troende sten vid sidan av alla kristna stenar i Uppland från ungefär samma tid. Stenen är intressant av flera skäl, dels ristad berömda uppländska runristare, dels ett mycket dramatiskt och tragiskt budskap samt de expressiva bilderna från den nordiska asa-mytologin.

Först till texten på runstenen som framträder otydligt på den illa underhållna textdelen av runstenen. Shame on you, RAÄ. Är inte svensk grandios historia värd större satsningar? Är det Reinfeldts och Sahlins syn på svensk historia som ”barbari” som slår igenom? ”Öppna edra hjärtan” för Sverige och svensk äldre historia!

Translitterering av runraden:

uifasþtr + fulkahþr + kuþar + litu + resa + sþten + ʀþti + sen + faþur + ulfasþ + arfast 
beþi + feþrkag + burnu + e(n) …(ʀ) + bali + fresþen + liþ + lifsþen… … 
beþi + feþrkag + burnu + e(n) … + bali + fresþen + liþ + lifsþen

Normalisering till runsvenska:

§A Vifastr, Folkaðr, Guðvarr(?) letu ræisa stæin æftiʀ sinn faður Holmfast, Arnfast. 
§BP Baðiʀ fæðrgaʀ brunnu, en [þæi]ʀ Balli, Frøystæinn, lið Lifstæin[s ristu]. 
§BQ Baðiʀ fæðrgaʀ brunnu, en [þæiʀ] Balli, Frøystæinn, lið Lifstæinn.

Översättning till nusvenska

Vifast, Folkad, Gudvar läto resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast. Far och son blevo båda innebrända. Och Balle och Frösten, Livstens följeslagare, (ristade). 

Runristarna Balle och Frösten var lärjungar till Livsten. Här har vi på en sten Upplands mest framträdande, kända och skickligaste runristare representerade. Balle och Livsten är känd från många andra runstenar. Frösten är däremot i övrigt okänd.

Runstenen blev när den gamla kyrkan revs 1850 flyttad och lagd som sockelsten i det Creutz-Cronhielmska gravkoret som idag används som gravkapell. Där »upptäcktes» U 1161 år 1918. Runstenen låg inmurad i gravkoret till höger om ingången som sockelsten. Där var den dessutom överkalkad. 

Stenen är av granit och placerades på nuvarande plats efter återfinnandet. Var exakt den stått tidigare är oklart men ändock uppe på den kulle där kyrkan står idag och där den ursprungliga kyrkan stått liksom med stor sannolikhet den allra tidigaste kultplatsen för Asa-tron.

Trots ovan citerade dramatiska inskriptionen och vackra ristningen på framsidan är stenen mest känd för sin tydliga bild av Asa-guden Tors fiskafänge. Tor har betat för fiske med huvudet från en av jätten Hymers oxar. Midgårdsormen har tagit betet. Tor står beredd med hammaren Mjölner för att döda Midgårdsormen. Kampen är hård att. Tors fot har gått rakt igenom båtens botten. Det är en detalj som överensstämmer med berättelsen från Snorre Sturlasons skildring i Eddan.  Hymer (som inte syns på ristningen) kommer att kapa reven med Midgårdsormen – och Tor – kan undkomma.

Det finns även några andra fristående bilder på stenen, bland annat av en ryttare och en rovfågel. Ovanför Tor finns en figur som ser ut att stå på en stege. Ovanför mannen på ”stegen” i de numera svårt skadade partiet finns en rovfågel som slår ett byte. Den bilden är svår att se idag. Det kan var en tidig bild av jakt med dresserade rovfåglar, en form av jakt med jaktfalkar och duvhökar, som förekom tidigt i Svea rike. 

Text och bilder är färgförstärkta i datorn för bättre visuell effekt.

TALIBANERNA TAR TILLBAKA AFGHANSKA MIGRANTER – SÅ VAD VÄNTAR REGERINGEN PÅ?

01 september 2021

Först något om terminologin. Migrerat7välfärdsmigranter är det sakligt korrekta orden inte ”flyktingar” som PK- och statsmedia säger. Det visas tydligt av att migranterna efter uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap åker tillbaka till Afghanistan på semester på dina och mina skattepengar. Nu har Sverige på skattebetalarnas bekostnad hämtat hem dem igen med försvarets Herkulesplan.

Talibanernas utrikes talesman Zabihullah Mujahid uppger I en längre intervju den österrikiska dagstidningen Kronen Zeitung att den nya regeringen i Afghanistan är redo att ta tillbaka afghaner från Europa – inklusive sådana som utvisas på grund av brott.

Så vad väntar regeringen på? Till en början skall de 6 800 ”ensamkommande” skäggbarnen som fått stanna för gymnasiestudier (den s.k. Gymnasielagen) varav endast 171 klarat av godkända studier. Bristande kognitiv förmåga i gruppen? Därefter alla övriga afghaner som dväljs i Sverige och lever ett gott liv utan att arbeta på mina och dina skattepengar, år ut och år in, årtionden ut och årtionden in!

De kan nu utan problem skickas tillbaka. Upprätta en luftbro liknande den som till Sverige fraktade allehanda märkliga afghaner för att gjort något arbete åt den svenska ambassaden eller militären. Fyll Herkulesplanen och skickat tillbaka varenda s.k. ”ensamkommande” skäggbarn till Afghanistan. Där kan de kanske göra en insats för landet.

I Sverige lever de på mina och dina skattepengar och ställer de som grupp till oreda med våldtäkter, kriminalitet och skjutningar,

Så här säger Talibanernas utrikes talesman Zabihullah Mujahid i en längre intervju i den österrikiska dagstidningen Kronen Zeitung.

Mujahid uppger att ta de tar emot dem som utvisas – inklusive brottsdömda.

– Det är upp till domstolen att besluta hur de ska gå vidare med dem, säger Mujahid.

Han understryker att talibanerna själva är måna om att stoppa utvandringen från Afghanistan. Man vill särskilt att de unga ska stanna kvar och hjälpa till att bygga upp landet. Vilket självfallet är en helt korrekt inställning (min kommentar).

– Vi är inte glada över att människor lämnar Afghanistan. De borde stanna. Vi försöker ta rädslan ifrån dem som är oroliga. Vi är inte lyckliga när afghaner lämnar landet, säger Zabihullah Mujahid till Kronen Zeitung.

– Afghanistan är vårt gemensamma land. Människor som vill lämna landet bör ha tålamod. Vår ekonomi kommer att återhämta sig och arbeten skapas. Säkerhetsläget har redan stabiliserats.

Länk till den utförliga och långa 

Intervjun i Österrikiska Kronen Zeitung.

https://www.krone.at/2495862

VAD HANDLADE SVERIGES INSATS I AFGHANISTAN OM?

27 augusti 2021

Vad handlade Sveriges insats i Afghanistan om bakom de lögnaktiga fraserna om att få ”flickor att gå i skola och lära sig läsa” och en ”humanitär insats”?

För att riktigt förstå barkunden till Sveriges insats i Afghanistan måste man börja i Libyen. Libyen som under Muammar Gaddafi var ett fungerande land. Välmående, rikt, en fungerande statsapparat och med en Libysk dollar baserad på guldmyntfot på gång. Hårt regemente! Ja, så var det! Nödvändigt för att hålla de starka klanerna och olika muslimska trosriktningar i schack och under kontroll.

Barack Obama, den norska Nobelkommitténs fredspristagare, bombade Libyen till grus, stenålder och klanvälde och idag med en effektiv och öppet fungerande slavmarknad där unga fräscha flickor och pojkar säljs för 300 dollar att betjäna köparen efter tycke och smak. Detta skrivs det inte en rad om i svenska ridningar. Varför?

Därför att det talas tyst om – förtigs helt – att Sverige med spaningsflyg hjälpte till i ödeläggandet av Libyen. Ingen i Sverige har ställts till ansvar eller åtalats för det krigsbrottet mot libyska civila och det medvetna mördandet av Muammar Gaddafi och hans familj.

Det var svenskt flyg och militär som på politikernas uppdrag deltog i detta brott mot mänskligheten under det cyniska och lögnaktiga ”operation freedom”. Typiskt svenskt. Vi har ju inte dödat några libyer. Sverige har bara letat upp målen för det USA ledda stridsflyget som sedan släppte de mördande bomberna.

Nu till Afghanistan. Misstanken har länge varit djupt rotad i mitt sinne om att allt inte står rätt till med Sveriges insatser i Afghanistan. Misstankarna kom när Sverige började sända militära elitstyrkor till Afghanistan under den s.k ”internationella säkerhetsstyrkan ISAF” stationerade i Mazar-e-Sharif. Dessa svenska styrkor har dödat afghaner, hur många är hemligstämplat.  Någon enstaka svensk har stupat.

I de offentliga politiska lögnerna handlade Sveriges insats om att ”ge flickor möjlighet till skolgång och att lära sig läsa”. Dessa fraser upprepas idag av den globaliststyrda utrikesministern Ann Linde. Sverige skall vara ”en humanitär stormakt” och gjorde en ”humanitär insats” i Afghanistan.

En ”humanitär stormakt” som i Libyen av ”humanitära skäl” bidrog  till att bomba ett land och dess befolkning till grus och stenålders liknande klanvälden med slavmarknader. Men Sverige bombade ju aldrig. Sverige bara spanade upp mål för andra att bomba! Det är skillnad det!

Nu till Afghanistan. Samma historia här. Sveriges insats handlade aldrig om flickor eller en humanitär isats. Det handlade om svenskt flyg, nämligen JAS Gripen som man ville sälja och en insats av flyget via bombningar i Afghanistan skulle bidra till att sälja JAS Gripen. Hittepå? Nej!

I ett av Wikileaks läckt dokument visas detta i skrift för eftervärlden in extenso. Se den fetade delen av texten. Det är i en ambassadrapport från Robert Silverman, USA:s dåvarande Chargé d´Affaires för ambassaden i Stockholm, som Sveriges intentioner beskrivs.

URGING SWEDEN TO DO MORE IN AFGHANISTAN
Date:2008 January 11, 16:36 (Friday)Canonical ID:08STOCKHOLM29_a
Original Classification: CONFIDENTIALCurrent Classificatio
 
MOPS – Military and Defense Affairs–Military Operations | PGOV – Political Affairs–Government; Internal Governmental Affairs | PREL – Political Affairs–External Political Relations | SW – SwedenConcepts:— Not Assigned —
To:Afghanistan Kabul | NATO – European Union Cooperative Secretary of Defense Secretary of State Linked documents or other documents with the same ID:08STOCKHOLM290_a
08STOCKHOLM292_a
08STOCKHOLM294_a
08STOCKHOLM298_a

B. IIR 6 892 0082 08 (STOCKHOLM DAO IIR DTG 091440Z JAN 08) Classified By: Charge d’affaires a.i. Robert Silverman for reasons 1.4 (b) and (d). Summary ——- 1. (C) We should ask Sweden to plus up its ISAF operation in Afghanistan with additional manpower and resources, possibly including medevac helicopters, JAS Gripen fighters, and Operational Mentor and Liaison (OMLT) teams. Timing and developments affecting other international deployments may make this a good moment to ask for Afghanistan, though FM Bildt may want some additional assets for the EU’s proposed ESDP mission to Chad. Sweden has legislative authorization for more troops in Afghanistan, and it might be able to find them — but high-level requests and a formal demarche are needed. End Summary. Doing More in Afghanistan ————————- 2. (C) Sweden makes a substantial contribution to ISAF efforts in Afghanistan, leading the PRT in Mazar-e-Sharif with 365 Swedish troops. Noting shortfalls in ISAF contributions from NATO allies (ref A), we should ask the Swedes, the leading NATO Partner for Cooperation, what additional contributions they may be able make in Afghanistan. 3. (C) Sweden’s government has signaled an intent to increase its international deployments. In additional to its troops in Afghanistan, Sweden has 358 troops under NATO command in Kosovo, and heads the EU’s Nordic Battle Group (NBG) that includes 2,800 troops, of which 2,300 are Swedes. Swedish NBG troops are committed through June 30, 2008; following that period, many of them are earmarked to rotate as replacements into Kosovo or Afghanistan. In March 2006, the Parliament increased Sweden’s authorized troop strength in Afghanistan, explaining the move as necessary to ensure the possibility of overlap during rotations, and to give flexibility to respond to new circumstances. 4. (C) Sweden announced January 9 it was withdrawing its offer to send to send 200 troops to UNAMID in Darfur as part of a joint Swedish/Norwegian engineering unit. Sweden also has 200 troops pledged to the EU’s long-postponed ESDP Peace Keeping Operation in Chad and the Central African Republic. The cancellation of the UNAMID deployment may free up Swedish resources that could be directed to Afghanistan. Separately, we are hearing that FM Bildt may want the freed up Darfur forces added to the proposed Swedish contingent for Chad. 5. (C) Sweden has other potential assets for Afghanistan: — Newly acquired HKP 10 Super Puma Medevac Helicopter that could possibly be deployed in Afghanistan after June 30, when the NBG completes its commitment. — JAS Gripen fighters. Sweden’s Armed Forces has publicly suggested sending JAS Gripen fighter aircraft to Afghanistan. The Swedish military lobbied for the deployment, arguing that possible combat experience would be good for the Air Force — and enhance the marketability of the Gripen.  Military advisers who could possibly relieve U.S.personnel on OMLT teams working with Afghan forces in ISAF Regional Command North. 6. (C) Comment and action request: Sweden has the legislative authority and appears to have the resources to make additional contributions in Afghanistan. By current legislation, any additions would be limited to the northern Mazar-e-Sharif PRT area. Post would appreciate receiving guidance to use with the Swedish government. SILVERMAN 

USA:s MISSLYCKANDE I AFGHANISTAN

19 augusti 2021

Enligt beräkningar gjorda av Brown University US har invasionen, ockupationen och det totala misslyckandet i Afghanistan kostat amerikanska skattebetalare ofattbara 20 000 miljarder (20 000 000 000 000) kronor. En del av pengarna har enligt rapporter i amerikanska media överlämnats av CIA i väskor fulla med kontanter till korrumperade ledare som nu hyllas som kvinnors och flickors förkämpar (ja så länge mutpengar strömmade in från USA:s och Sveriges skattebetalare) och demokratiska krafter.

Det hela slutade med ett monumentalt misslyckande och en synlig katastrof i nivå med krigsförlusten i Vietnam mot lusfattiga men kommunistledda och motiverade risbönder. Denna gång outbildade muslimska talibaner! I Saigon flydde amerikanerna från ambassadens tak med svansen mellan benan. Detsamma hände i Kabul.

USA:s högste militär generalen Mark Milley hävdar att ”det fanns inget jag eller någon annan såg som tydde på kollapsen av armén och regeringen på 11 dagar”. Det handlade om ”vilja och ledarskap” enligt generalen, dvs brist på dylik. Frågan blir då: Varför saknades viljan? Den reguljära armén i Afghanistan överlämnade under en dryg vecka hela sin arsenal av moderna vapen till talibaner beväpnade med gamla ryska Kalasjnikovs.

Vad har CIA och övriga i underrättelseorganisationerna haft för sig. Har talibanerna övat, beväpnat och förberett sig helt i hemlighet. En prestation i sig, i så fall. Osannolikt!

Nu lär de internationella samfundet talibanerna hur demokrati i praktiken fungerar. Afghanistans valutareserv är spärrad för den nya afghanska regeringen liksom finansiella resurser som frysts av de förlorande USA. I Sverige kräver utrikesministern Ann Linde (hon kommer att bli herostratiskt beryktad för sin dumhet) att Afghanistan skall skriva in feminism i sin nya konstitution.

Vad jag inte begriper är att Sverige, USA och världssamfundet inte kan låta Afghanistan vara i fred att sköta sina egna affärer.  President Bush invaderade Afghanistan under parollen ”operation freedom” som hyllades av svenska politiker. Some freedom!  Om afghanerna väljer att leva med en muslimsk regim som tillämpar sharialagar, låt dem gör det. Jag ligger inte sömnlös om de inför hårt regemente. Det är sannolikt vad som krävs!  Det visar arabiska exempel! Den gamla sanningen är att ett folks befrielse måste vara dess eget verk.  Främmande bajonetter fungerar inte, inte ens om de är svenska socialdemokratiska bajonetter! Jag önskar inte fler, av USA och västvärlden inklusive Sverige, sönderslagna arabiska länder som Irak och Libyen, med dysfunktionella lågkognitiva människor som kommer i horder till Europa och Sverige för att leva på etniska svenskars skattepengar.

Både Irak och Libyen var före ”operation freedom” fungerande länder med fungerande regeringar och administration. Ja visst, hårt regemente! Men det är vad som krävs för att hålla dessa arabiska muslimer, med en genomsnittlig kognitiv förmåga runt 80, i schack och för att hålla klanerna hårt under tummen.

USA och västvärlden, med benäget flygstöd i Libyen från Sverige, bombade dessa länder till dysfunktion, klanvälde och grus och i Libyen en nu fungerande slavmarknad. Där kan du köpa en ung fräsch flicka eller pojke för runt 300 dollar att användas som du behagar. Skrivs det om detta i svenska media? Inte ett enda ord. Det var ju den av Norge utnämnde fredspristagaren Barack Obama, demokrat dessutom, som initierade, startade och genomförde förstörelsen och terrorbombning av Libyen. Sverige traskade patrull för fredspristagaren! Fy fan! Ingen i Sverige ställs till ansvar och döms för de besluten. Den segrande sidan skriver historien. Än en gång.

TALIBANERNA I AFGHANISTAN I SVENSK POLITIK OCH MEDIA

18 augusti 2021

När jag systematiskt går igenom rapporteringen från Afghanistan i svenska media slås jag av att ingen – säger igen – analyserar den grundläggande frågan HUR talibanerna kunde vinna denna snabba och i stort sett oblodiga seger och totala övertagande av hela landsbygden och samtliga stora städer. En överväldigande seger med total kapitulation av den USA-tränade, tungt och modernt beväpnade armén inklusive deras stridsflyg. Dessutom en omedelbar och fredlig inmarsch i Kabul med fullständigt överlämnande av hela statsledningen och administrationen. Även om PK media ojar sig över några skott här och där inklusive enstaka avrättningar av förrädare är detta en av de minst blodiga revolutioner/uppror/maktövertaganden vi upplevt under hela 1900-2000-talet. Den tränade och tungt beväpnade reguljära armén flydde utan strid och lämnade kvar sina moderna tunga vapen till talibanerna. Varför? Varför analyserar ingen i media detta märkliga förlopp? Den reguljära armén hade tillgång till ett modernt flygvapen men förlorade ändock stort. De hade tränats systematiskt och organiserats av USA:s militär i 20 år. USA har öst in hundratals miljarder dollar – Sverige en miljard kronor per år – som hamnat i korrumperade ledares fickor. Presidenten flydde med väskor med pengar i sådan mängd att de inte fick plats i helikoptern.

De stora folkliga missnöjet med en korrumperad regimen stödd av USA och Sverige är en sannolik delförklaring. En annan var/är att talibanerna är djupt motiverade och av islamsk religiös övertygelse fanatiska krigare. De har haft som delmål att välta en korrupt regim som helt överlevt på främmande – USA:s och Sveriges – bajonetter. Även om Sverige förklarade och förklarar att det handlat om den genomskinliga PK motiveringen att ”ge flickor utbildning” debriven i skydd av automatvapen och bajonetter och dödande av afghaner. Det är inte ens ett fikonlöv!

Grundförklaringen är mycket enklare än så. Talibanerna är muslimer och de har den afghanska muslimska befolkningens stöd. Vi må ogilla det, men så är det. Ett folks befrielse måste var dess eget verk.

Sverige skall inte heller ta emot de afghaner som nu försöker fly från Afghanistan. De 70 000 afghaner som vistas i Sverige och lever på bidrag från svenska skattebetalare skall skickas tillbaka för att bidra till uppbyggandet av det egna landet. De 7 600 ensamkommande skäggbarnen skall utvisas. De skall inte ges amnesti. Av 7 600 ensamkommande skäggbarn som fick stanna för gymnasiestudier har 171 – ett hundra sjuttioen – klarat en gymnasieexamen. Deras intelligens (genomsnittligt IQ under 80) visas inte bara av detta utbildningsmisslyckande utan också tydligt av att de tror att de kan lifta genom att sitta på vingarna till ett flygplan. Se bilderna från Kabuls flygplats. Märkliga i sin efterblivna stollighet.

PK medias inklusive statstelevisionens rapportering är en sorglig sörja av halvsanningar, förvridningar, utelämnanden och lögner. Rapport excellerade med en riktig gråtvals om en svensk familj som hade haft ett ensamkommande skäggbarn boende hos sig. Han hade med rätta utvisats till Afghanistan. Nu satt fadern med tårar i ögonen om svamlade i Rapport. Irrelevant, ovidkommande och lögnaktigt. Så dras valserna nu i svenska PK media. 

Vi kommer att se än mer av detta från Löfven-regeringen sida med globalistmedlöparen Ann Linde i spetsen – en person vars förmåga att ljuga utan att blinka ligger helt i nivå med Morgan Johanssons – och systematisk understödda och applåderade av PK media. 

Håll huvudet kallt! Fundera på vad som sägs! Är det som sägs sannolikt och relevant! Kolla fakta från annat håll!

VÄLJARNA STRATIFIERAS ALLT TYDLIGARE EFTER KÖN.

16 augusti 2021

Det visar resultaten av SCB:s partisympatiundersökning från maj 2021.

Kvinnor röstar i allt större utsträckning vänster och män höger.

Om bara män röstade skulle blocket M/KD/SD få 203 mandat i riksdagen. L skulle inte komma in i riksdagen. Medan S/V/C skulle få 146 mandat. MP skulle i det fallet inte komma in i riksdagen.

Om bara kvinnor röstade skulle bilden bli en helt annan. S/V/MP/C skulle få 212 mandat eftersom MP skulle komma in i riksdagen. M/KD/SD skulle få 137 mandat. L skulle inte komma in i riksdagen.

Nu hoppas vi på lika detaljerat stratifierade data av väljarsympatier efter:

Privat anställd – Offentligt anställd

Landsbygd – Stad

Etniska svenskar – Muslimska migranter, första, andra och tredje generation.

Samma skillnad föreligger mellan vänster- och högersympatier i dessa kategorier.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2021

PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets
marginal
C10,5±1,38,5±1,19,5±0,8
L2,5±0,62,5±0,62,5±0,4
M22,3±1,722,5±1,622,4±1,0
KD4,6±0,94,4±0,84,5±0,5
S32,5±1,923,8±1,728,2±1,1
V11,1±1,36,7±0,98,9±0,7
MP4,7±0,82,9±0,83,8±0,5
SD10,8±1,326,9±1,818,9±0,9
övr0,9±0,41,8±0,71,4±0,4

Partisympatier för samtliga riksdagspartier fördelat på män och kvinnor.

Källa: SCB:s partisympatiundersökning maj 2021.

Länk till SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-maj-2021/

HUR SKALL MAN FÖRSTÅ TALIBANERNAS SNABBA ÖVERTAGANDE AV AFGHANISTAN?

15 augusti 2021

Förklaringen till talibanernas snabba övertagande av Afghanistan – snart återstår bara Kabul – kan sannolikt bara förklaras av att talibanerna folkligt stöd, i synnerhet på landsbygden. Den snabba militära offensiven över hela landet samt de snabba och många gånger helt oblodiga övertagandet av stora städer tyder på det. Guvernörer i flera stora städer har överlämnat städerna till talibanerna för att bespara den egna befolkningen skador, död och materiell förstörelse. Jag har svårt att hitta någon annan förklaring än att talibanerna har ett brett folkligt stöd. Talibankrigarna är som det förefaller sämre beväpnade än regimens militära styrkor. På bilder står talibankrigare i egna civila kläder med gamla ryska Kalasjnikovs som dock är tillförlitliga och effektiva samt föråldrade, i förhållande till dagens state of the art, raketgevär. De har inte heller vad man kan bedöma någon tyngre beväpning som pansar (men det har vi ingen säker information om ) eller flyg (det har bara USA och dess marionetter). Det har i västerländska media rapporterats att talibankrigarna i samband med övertagandet av de stora städerna har kommit över mängder med moderna vapen och ammunition som Kabul-regimens retirerande militära styrkor medvetet lämnat efter sig. Talibankrigarna är mer motiverade och övertygade om det rätta i den sak de slåss för. Till skillnad från marionettregeringens i Kabul militära styrkor som har anledning att fundera och undra över frågan varför de strider och i vems intresse. En korrumperad regering och förvaltning i Kabul? För USA? För Sverige?

Trots att den sittande regimen i Afghanistan har beväpnats och tränats militärt av USA och Sverige ger regimens militära styrkor och soldaterna upp utan strid och/eller förlorar snabbt och stort i strid.

Ilskan mot USA och USA:s marionetter i Kabul är uppenbarligen stor och djup i de breda befolkningslagren. På något annat sätt kan jag inte tolka det dramatiska händelseförloppet och det geografiskt snabba militära och politiska övertagandet. USA och deras internationella marionetter, där Sverige som vanligt ingår, har sått vind och får skörda storm.

Sverige deltog i den militära ockupationen av Afghanistan under de politisk korrekta svepskälen att skapa skolor för barn och skydd åt kvinnor. Sveriges politiska ledning och ledande militär är som vanligt inget annat än USA:s knähundar. Precis som i Libyen, där Sverige deltog med spaningsflyg i Fredspristagaren Barack Obamas folkmord på libyer och bombandet av ett rikt, stabilt och fungerande land till grus, kaos och klanvälde, med öppen slavhandel som en följd.

Jag har inga synpunkter på hur talibanernas kommer att styra landet om de vinner och inför sharialagar. Det är en fråga för det afghanska folket att välja styre, inte för Sverige och USA.

USA:s mördande militära soldater med benäget bistånd av Sverige – make no mistake about that – har uppenbarligen bara haft ett marginellt folkligt stöd. Hur många afghaner svensk militär dödat i Afghanistan är en hemlig uppgift. Några få svenskar har stupat. De tolkar som bistått Sverige i Afghanistan som det nu ojas över ses sannolikt i Afghanistan av befolkningen som landsförrädare som valde fiendens sida. Huruvida Sverige har moralisk plikt att ta hit dem kan jag inte bedöma. Sannolikt är det så! Jag ligger dock inte sömnlös över om talibanerna med folkligt stöd avrättar dem de ser som förrädare. Det tror jag att också vi i Sverige skulle göra med landsförrädare.

Ett folks befrielse måste vara dess eget verk,” det är en gammal sanning. ”Befrielse” på främmande länders bajonetter har aldrig fungerat! Det leder bara till ockupation, förtryck och hårdnande motstånd. Om folket i Afghanistan väljer talibanerna före andra politiska och sociala klaner och korrumperade maktcentra, så är det OK för min del. 

Det jag ännu säkrare på är att Sverige och Europa INTE skall ta emot en enda ytterligare afghansk migrant – kalla dem flyktingar om ni vill det gör ingen skillnad – för att försörjas av svenska skattebetalare. De är dysfunktionella – det har demonstrerats med stor tydlighet –  och klarar inte att anpassa sig och fungera i ett svenskt industriellt, ekonomiskt, politiskt och socialt avancerat samhälle. De har inga uppgifter och ingen vettig roll här. De ställer bara till oreda ekonomiskt, politiskt och socialt. Ett totalt stopp för afghansk migration till Europa och Sverige måste vara de politiska kravet nu!


%d bloggare gillar detta: