DAGSKOMMENTAR DEN 7 NOVEMBER OM ELISABETH ”14 ÖRE” SVANTESSON OCH DEMIMONDEN MARGAUX DIETZ.

07 november 2022

Elisabeth Svantesson utmanade folkhumorn redan i december 2021 när hon föreslog en skattesänkning på 50 öre på drivmedel för att pressade barnfamiljer på landsbygden skulle kunna överleva. Sedan kom valrörelsen och M m.fl. partier i den nuvarande regeringen inkl SD lovade kraftiga skattesänkningar på drivmedel.

Vad blev det i verkligheten? Det blev en enkrona. Dvs Elisabeth ”enkrona” Svantesson. Härsket valfläsk!

Men det är inte nog med detta. Efter prisindexjusteringar återstår 14 öre (enligt andra uppgifter 40 öre) i verklig skattesänkning den 1 januari 2023.

Dvs Elisabeth ”14 öre” Svantesson.

Vad arbetare, hantverkare och småföretagare på landsbygden säger om Elisabeth ”14 öre” Svantesson kan jag inte citera! Det riskerar att bli straffbart i tryck!

En demimond på Stureplan har visat sitt rätta jag. En blodig och berusad man filmades, förevisades den femårige sonen. Filmerna lades ut på nätet för alla att se och för att få likes. Men, istället för likes blev det en riktig backfire eftersom normal mänsklig medkänsla saknades enär ambulans och polis inte tillkallades. Demimonden visade bara obehaglig voyeurism och debil likgiltighet. Figuren i fråga ”arbetar” som s.k. ”influenser” vilket innebär att hon får bra betalt av modeföretag, kosmetikaföretag etc för att lura småflickor att köpa de produkter hon promotar.

Nu har hon i ett slag förlorat alla dessa lukrativa uppdrag. Dock, det är inte ett tillräckligt straff. Vi borde återinföra skampåle på torget för figurer som denna.

Enom till varning och androm till varnagel!

DAGSKOMMENTAR DEN 2 NOVEMBER OCH LÖFTET OM ETT HÖGKOSTNADSSKYDD EMOT RUSANDE ELPRISER ÄR BRUTET.

02 november 2022

JIMMY ÅKESSON OCH ULF KRISTERSSON lovade före valet att ett högkostnadsskydd skulle finnas den 1 november. Lite slack kan vi bevilja dem. Vi har därför väntat till den 2 november innan vi kritiserar bristen på åtgärder emot de extremt höga elpriser som kan förväntas i vinter.

Vad värre är än förseningen, det föreligger inte ens ett förslag om införande av ett högkostnadsskydd. Vad sysslar partiledarna med? för Är inte rejält sänkt skatt på drivmedel och ett högkostnadsskydd emot rusande elpriser de viktigaste åtgärder regeringen kan vidtaga för att skydda vanliga svenska familjer?  

Sänkt skatt på drivmedel blev ”enkronan” från 1 januari 2023 som utmanar folkhumorn. ”Elisabeth 50-öringen Svantesson” har blivit ”Elisabeth enkronan Svantesson”. Sänkningen av reduktionsplikten blev en utredning till 2024. Blir högkostnadsskyddet också av typ ”det bidde en tumme”.

Ändock finns pengarna för ett högkostnadsskydd hos Svenska kraftnät som tar in enorma belopp via de extremt höga kapacitetsavgifterna.

En liten del av Svenska kraftnäts pengar borde dessutom gå till ett stipendium till Elisabeth Svantesson, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson för förkovran i hur vanliga svenska familjer på landsbygden har det varje dag, med rusande elpriser, expropriativa drivmedelspriser, stigande räntor och stigande matpriser, långt från korrupta maktkorridorer i riskdag och regering. Där fylkas runt partiledarna extremt högavlönade politruker och politiska tjänstemän som inte heller de har en susning hur det ser ut för vanligt folk.

DAGSKOMMENTAR DEN 1 NOVEMBER 2022

01 november 2022

Jag har redan på annat håll kommenterat att sockerbergets snokbok har horder av unga debila censorer som begränsar yttrandefriheten under lagar de med orwellskt språk kallar ”community rules”. Vi ser fram emot den dag någon, likt händelsekedjan vid Elon Musks övertagande av Twitter, omedelbart med vakter ledsagar VD och hans totalitära entourage ut ur byggnaden. Härmed nomineras Elon Musk för den åtgärden till Nobels Fredspris.

Elon Musk lämnar därmed ett väsentligt bidrag till värnandet av yttrandefriheten. Efter övertagandet skrev Musk på Twitter ”Fågeln är befriad”, refererande till logotypen en blå fågel. 

Men EU-kommissionären – diktatorn är väl korrektare benämning – Thierry Breton var hävdar en totalitär ståndpunkt nämligen att ”total yttrandefrihet inte gäller inom unionens gränser”. True story! Gå själv till källorna och kontroller att han faktiskt hävdar en sådan DDR uppfattning. ”I Europa flyger fågeln enligt EU:s regler” säger han och refererar till Digital Services Act (DSA) en EU-lag som om – worst comes to worst – börjar gälla 2023. Lagen innebär att EU:s kontroll över vad som publiceras på internet ökar dramatiskt. Allt som är lagligt offline också bör vara lagligt online! Det är en självklar demokratisk ståndpunkt utifrån tryck- och yttrandefriheten. Men det håller inte diktatorn och EU-kommissionären Thierry Breton med om.

Svenska kyrkans ”ärkebiskop” Antje Jackelén var i söndags föremål för ”stavnedläggning” (det var på tiden att vi blev av med den muslimkramaren med valspråket från islam ”Gud är större”) som det heter när en ärkebiskop avgår. Kritikerna i svenska kyrkan kallar händelserna en ”avstavning” alluderande på avkragning när en präst fråntas sitt prästämbete. Antje jackelén borde självfallet också avkragas, eftersom hon utgjort ett hot mot varje kristen svensk!

Antje Jackelén får mig osökt att tänka på den djupa gamla fabeln om djävulens bästa trick.

Djävulens bästa trick var när han lurade i folk i gemen att han inte finns. Djävulens näst bästa trick var att klä sig i prästkappa.

Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus (som jag haft en mejldiskussion med om migrationen) är blivande ärkebiskop och läser Tidöavtalet som fan läser Bibeln. Han har fräckheten att kalla Jimmy Åkesson ”antikrist” efter att han själv tjänat under Antje Jackeléns religiösa ondska och DDR-totalitära regim. Antje Jackelén har styrt Svenska kyrkans verksamhet och organisation gentemot svenskar och kristna utifrån en grund i hennes totala knäfall inför den medeltida politiska krigsreligionen islam. Glöm inte att hennes valspråk var islams ”Gud är större” (Allahu Akbar på arabiska).

SD-M-regeringen skämmer ut sig med en sänkning av drivmedelsskatten som utmanar folkhumorn, 1 krona från den 1 januari 2023. SD-M-regeringen levererar inte heller ett riktigt högkostnadsskydd mot rusande elpriser inför vintern 2022/23 utan sviker även här givna löften. Det har fått fyra Skåne-moderater att reagera med en artikel i Expressen. Så här skriver de:

”Vi tillsammans med många Skånemoderater lovade skåningarna att en röst på Moderaterna skulle innebära att ett högkostnadsskydd skulle komma på plats redan i vinter. 

Vi förväntar oss att vår nya statsminister och regering håller det löftet. Att skåningarna kompenseras för de gångna elpriserna är välkommet, det är däremot inte vad vi blivit lovade. Vi förväntar oss att det utlovade högkostnadsskyddet blir verklighet och ska gälla både el och gas”.


Av Anna Jähnke (M) regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Carl Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande Skåne

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp

SD OCH M-REGERINGEN RÖKER SIG SJÄLVA DET FÖRSTA DE GÖR.

31 oktober 2022

Under valrörelsen och i valdebatter lovades rejäla sänkningar av drivmedelsskatterna. SD lovade 10 kronors sänkning per liter, KD lovade 8 kronors sänkning och M lovade 5 kronors sänkning av dieselskatten.

I själva verket är SD:s framgångar på landsbygden, på bekostad av bland andra C, sannolikt att hänföra till utlovade rejäla insatser emot de extrema drivmedels- och elpriserna, som pressar privatekonomin för oss som bor, lever och verkar på landsbygden.

Nu skjuter SD et consortes i M-regeringen sig själva i foten. För ett år sedan skämde Elisabeth Svantesson (M) ut sig ordentligt med sitt förlag om att sänka drivmedelspriserna med 50 (femtio) öre. Förslaget utmanade folkhumorn. Här på ute på landet (där vi tvingas köra mycket bil) skrattades det rått åt förslaget. Dagen efter hennes förslag publicerades höjdes priset på 95 oktanig bensin vid obemannad mack med 1 krona. So much for that proposition! Något lite (mycket lite) har Elisabeth Svantesson lärt sedan hon blev finansminister. Nu utlovar regeringen (enligt uppgifter i media skall tilläggas) med stöd av SD 1 kronas sänkning av drivmedelsskatten från den 1 januari 2023.

Det är visserligen dubbelt så mycket som 50 (femtio) öre men Elisabeth Svantesson utmanar än en gång man folkhumorn. Ilskan och vreden på vischan är enorm med detta svek av SD och M.

Vad värre är, är att man lämnar walkover till Socialdemokraterna som lovar 2 kronors sänkning per liter drivmedel. Det är skamligt lågt också det men dubbelt så bra som SD:s lurendrejeri från löftet om 10 kronors skattesänkning per liter till förslaget om1 (en) kronas sänkning per liter. Vi förstod inte att nollan i 10 var att betrakta som just en politisk nolla! Magdalena Andersson och Socialdemokraterna kan sitta lugnt och titta på när SD och M skämmer ut sig helt i svenska folkets ögon. Sannolikt inser S att de återkommer till regeringstaburetterna senast 2026. Det trodde jag inte skulle vara möjligt för en månad sedan.

SD hade chansen att direkt göra ett BESTÅENDE avtryck hos och för det svenska folket men sumpade chansen. Istället svek man sina viktigaste kortsiktiga vallöften direkt. Det kommer att medföra ras i väljaropinionen och många bestämmer sig nu för att aldrig mer lägga en röst på SD! SD visade sig vara samma globalistiska medlöpare och korrupta maktmänniskor som den övriga sjuklövern. Fy fan för SD och skäms Elisabeth Svantesson (M) som lovade att folk skulle kunna överleva också på landsbygden och inte pressas av bränslepriser och elpriser som är närmast expropriativa. Tror du Elisabeth Svantesson på allvar att en krona lägre per liter ändrar något på allvar för barnfamiljer, pensionärer och arbetande svenskar på landsbygden. I så fall är du naivare än jag kunde föreställa mig. Du är ju ändock fil lic i nationalekonomi.

Så till reduktionsplikten som är 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Både M, KD och SD lovade sänka reduktionsplikten till sex procent som är EU:s mininivå. Dock, nu ser vi resultatet. Inget sker med den saken heller. En sänkning är aktuell tidigast 2024. Förslaget är nämligen hänvisat till en utredning. I gammal god maktpolitisk ordning för att lura det svenska folket med blå dunster.

SD:s gruppledare i riskdagen (medveten stavning) Mattias Karlsson, skriver på FB att han inte är nöjd med resultatet av budgetförhandlingarna men lyckas i traditionell ordning skylla på den förra regeringen!!! ”Såren efter decennier av vänsterliberal vanskötsel av riket är många och djupa”. Det är dock ingen som helst ursäkt för att inte agera NU!

”Jag förstår att många hade hoppats på mer. Förbättringarna må vara små, men de är ändå förbättringar. En rödgrön seger hade istället inneburit fortsatta försämringar på detta och många andra områden”, ursäktar sig denne figur. Var finns och varför syns inte Jimmy Åkesson i dessa frågor?

Hur och med vilka förslag skall M-regering och SD nu reparera dessa monumentala politiska misstag? Ja, jag vet, jag taktikröstade på SD för att de – trodde jag – skulle sätta press på M i viktiga politiska frågor. Men så blev det inte. De vek ner sig direkt, när det gällde något för svenska folket viktigt. Ingen politisk strid för rimliga drivmedelsskatter, bara det vanliga politiskt sveket.

DET RÄCKER NU! ENOUGH IS ENOUGH!

30 oktober 2022

När en fjärde FB-avstängning nu är till ända slutar jag tills vidare skriva och kommentera på FB. Jag vill inte uppleva det förnedrande i att horder av sannolikt unga debila anställda censorer (PK-maktens nyttiga idioter) på FB bedömer vad som får och inte får skrivas. Yttrandefriheten är fundamental i ett demokratiskt samhälle och måste i varje läge försvaras. Se min logga! Elon Musk gör vad han kan för yttrandefriheten med att köpa Twitter där hela det censurerande chefsgarnityret med VD i spetsen omedelbart avskedades och med vakter fördes ut ur byggnaden! Det är värt ett Nobels Fredpris bara det! Man kan bara hoppas att något liknande händer med sockerbergets snokbok! Med orwellskt språk kallar FB censurlagarna för ”community rules! Det är helt jämförbart med DDR som på svenska officiellt hette ”Tyska Demokratiska Republiken! Kommunistisk totalitär diktatur kallades ”demokrati”!

På FB publicerar jag fortsättningsvis endast natur- och fågelbilder.

Texter skriver jag i fortsättningen på min blogg – utan censur – och länkar till FB. Kortare inlägg kommer att ha rubriken ”Dagskommentar den x.y” De texterna och inläggen kommer FB:s censur inte åt!

Jag publicerar denna text på bloggen och länkar till FB, för säkerhets skull, så att texten inte kan censureras!

GETTLINGE GRAVFÄLT PÅ ÖLAND

26 oktober 2022

Gettlinge gravfält på Öland (mellan byarna Gårdstorp, Gettlinge och Klinta) är en av öns största fornlämningar. Gravfältet är närmare två kilometer långt och ligger i anslutning till den västra högvägen. Se kartan nedan. 

Den imponerande raden av förhistoriska lämningar börjar norr om Gettlinge by. Många av gravarna har genom århundradena ramponerats och förstörts genom att stenar avlägsnats och av skattsökare i äldre tider.

Gravfältet beskrevs i äldre historiska texter 1634 av historikern Johannes Haquini Rhezelius i ”Monumenta runica”. 

Han ritade också av skeppssättningen i sin resedagbok. Se längst upp till höger på högra sidan. 

Den av Rhezelius avritade skeppssättning här fotograferad i oktober 2022.

Skeppssättningen är 30 meter lång och består av 23 resta granitblock intill varandra. 

Den nordliga stävstenen har ett tjugotal skålgropar. Det visar att stenen en gång legat som en häll där människor huggit in dessa skålgropar i vilka man offrade för god växt, tillfriskande och kanske också god skörd. Skålgropar är ett vanligt och återkommande motiv på hällristningar från bronsåldern.

De stora resta kalkstenshällarna i den norra ”entrén” till gravfältet utgör en formlig portal till gravfältet, kanske just för begravningsprocessioner. De har naturligtvis också rests för att markera platsens betydelse som gravfält för befolkningen i byarna omkring. De två stora hällarna markerar, eller snarare en demarkationslinje och entre till, en plats som sannolikt av befolkningen omkring uppfattades och hedrades som helig ägnad å gångna generationer och förfäder.

Ursprungligen fanns det omkring 250 gravar, men numera är cirka 200 kvar i identifierbart skick. Carl von Linné lär också ha undersökt en av gravarna 1741 enligt Linnés ”Öländska och Gothländska resa”.

Tidsbestämning av gravfältet

Tidsbestämningar visar att de flesta stensättningar är från yngre bronsålder och järnålder. I några av de kvadratiska eller runda stensättningarna har man funnit stenkistor med obrända skelett. Fältets norra del är mest varierande med olika utformning av stensättningarna. 

Ett femtontal gravar undersöktes arkeologiskt år 1900. Det man fann var uteslutande mansgravar. I några fann man vapen men tyvärr var de flesta redan plundrade. 

Den bäst bevarade graven var uppförd av tio kalkstenshällar    med ett dubbelt lager täckstenar. Den döde hade lagts i graven tillsammans med sin hund, två spjut, en sköld och sporrar. Den gravformen är från första århundradet efter Kristus. 

Gravfältet har använts under en imponerande tidsperiod på 2000 år från 1000 före Kristus till 1050 efter Kristus dvs övergången från vikingatid till medeltid.

På gravfältet står också en av Ölands många välbevarade väderkvarnar.

DAGSKOMMENTARER DEN 11 OKTOBER 2022

11 oktober 2022

För det första

Demokraternas presidentkandidat i valet 2020 Tulsi Gabbard lämnar Demokraterna!

”I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are…”

Biden-familjens (främst Hunter och Joe) gamla korrupta anknytning till Ukraina och kretsarna son skapade Zelinski är idag geo-politiskt farlig (Nordstream 1 och 2).

För det andra

En av SD:s bästa rekryterare är damfrisören och dyngraka Visbykändisen Annika Strandhäll. Hon har varit i farten igen vilket automatiskt betyder nya väljare till SD! Annika Strandhäll ifrågasätter nämligen det svenska riksdagsvalets legitimitet: ”Kvar står vi med slutsatsen: köpt propaganda, otillåten manipulation och hatdrev avgjorde sannolikt valrörelsen, och om det hade hänt i ett annat land så hade vi tyckt att det hade varit helt sjukt. Här hyllas i stället hatets härförare”. Är det sossarna hon beskriver?

För det tredje

Ännu en av SD:s medlemsrekryterare är SAP:s partisekreterare Thomas Baudin, som levererar ytterligare nya väljare till SD. Tobias Baudin förklarar varför han inte vill samarbeta med SD. ”Vi behöver vara tydliga med vad är SD för typ av parti. Det är ett gäng broilers, vars enda syfte är att bli politiker”, säger Baudin i AB. Som om inte just det utmärker S-politruker?

För det fjärde

Morgan Johansson har uttalat sig offentligt i media. Han är ”stolt över vad han åstadkommit” efter alla totalitära förslag till lagändringar och nytt rekord i skjutningar och mord på öppen gata. Fler väljare till SD.

För det femte

Vi avslutar med den märkliga Jan Guillou som i en krönika i Aftonbladet försöker reta upp Tayyip Erdoğan så att han säger nej till Sveriges NATO ansökan. Hoppas han lyckas! Jan Guillou skriver i ”interimsregeringsorganet Aftonbladet” och nämner ordet ”getknu**are” alternativt ”fårknu**are” 11 gånger och Erdoğan 13 gånger, dock utan att formellt beskylla den turkiske presidenten för nämnda sexuella beteende.

Sådana här dagar stiger hoppet om att vi kommer att segra och att Socialdemokratin sakta med säkert är på väg emot sotdöden. 

VILKA ÄR ANSVARIGA FÖR SABOTAGET MOT NORDSTREAM 1 OCH 2?

30 september 2022

Vilka stater tjänar politiskt och ekonomiskt på att Nordstream 1 och 2 förstörts, eventuellt permanent? Vilka geo-poliska krafter kan vara ansvariga? Var hamnar man med rådet: Follow the money!

Källor, bland annat från säkerhetstjänsten Bundesdienst, till tyska Tagesspiegel hävdar att de skadade rören kan vara förstörda för alltid. ”Hålen som explosionerna har orsakat verkar vara så stora att de kanske inte kan repareras”. Om de inte snabbt tätas kommer saltvattnet som flödar in i dem att orsaka grav korrosion.

Talespersoner och experter till den tyska regeringen är övertygade om att sprängningarna har genomförts av en statlig aktör! Bara statliga aktörer har förmåga och kapacitet att genomföra denna typ av attentatenligt tysk uppfattning. Motivet/motiven är dock oklara. 

Jag delar båda dessa bedömningar. Ledningarna är sannolikt permanent förstörda och det är en eller flera statliga aktörer som är ansvariga

Misstänkt nr 1

Misstankarna om vem som är ansvarig för sabotaget riktas från flera håll mot Ryssland, men den ryska administrationen avfärdar misstankarna. Ukraina och flera allierade anklagar Ryssland för att ligga bakom attentaten och hävdar att den ryska ledningen vill förvärra Europas energikris och ”väcka panik före vintern”. I Ukrainas fall kan det handla om att peka finger åt annat håll än de verkligt skyldiga.

Kremls talesman Dmitrij Peskov avfärdar anklagelserna som ”förutsägbart dumma och absurda” och den ryska Åklagarmyndigheten kommer att utreda sabotaget som ett brottmål gällande internationell terrorism.

Jag är övertygad om att Ryssland i just denna fråga är sanningsenliga. De har inget att vinna bara att förlora. Att Ukraina och Zelenski som megafoner för Biden och CIA pekar på Ryssland bidrar bara till att öka misstanken att Biden-administration via CIA är de ansvariga för attentatet.

Det är osannolikt att rysk underrättelsetjänst på president Vladimir Putins order sprängt ledningarna Nordstream 1 och 2.  Ann Linde pekar snabbt och inlärt österut. En rysk sprängning av ledningarna vore en kapitalförstöring av Guds nåde. Ryska intressen äger och kontrollerar redan gaskranarna så varför spränga ledningarna och förstöra dem permanent? Ologiskt, to say the least! Ryssland skulle dessutom med sprängda ledningar ha avhänt sig möjligheten till politisk utpressning mot Tyskland och Europa. De satt tidigare med trumf på hand som nu är borta. I varje framtida förhandling om leveranser och priser kunde Ryssland besluta om: Gas på eller gas av eller gas delvis strypt! 

Dessutom, dessutom förvärras den ryska ekonomin av Vladimir Putins generella mobilisering som är en ”stor smäll” för rysk ekonomi, enligt finansprofessorn vid Madrids IE Business School Maxim Mironov.  ”Och det händer samtidigt som olje- och gasvinster börjar sina”.  Det gör det mindre sannolikt med en rysk sabotageattack emot egna Nordstream ledningarna.

Bonnier/Woldarskis organ DN hyser tvivel.

”Vem tjänar på att sabotera gasledningarna?”
”Det är inte självklart att Kreml har intresse av att förstöra sitt favoritprojekt”.  

Så mycket för fingrar som pekar österut typ Ann Linde, Anders Lindberg, AB. 

Misstänkt nr 2

Tyskland står redan innan sprängningarna inför stora aktuella och framtida energiproblem med nerstängd kärnkraft, kolkraft och utebliven rysk gas. De är öppna för utpressning från USA som redan idag har Tyskland helt och hållet ”by the balls”. De är osannolika som ansvariga aktörer för detta sabotage.

Misstänkt nr 3

Ukraina kan möjligen misstänkas för sprängningarna med hänvisning till att gas i framtiden alternativt skulle kunna levereras via Ukrainas gasledningar. Eller, så är sprängningarna av gasledningarna ett sätt för Zelinski och Ukrainas regim att för framtiden störa och förstöra Rysslands möjligheter till gasexport och gasinkomster. Hämndaktion är ett inte helt osannolikt motiv. Man kan spekulera i om Zelinski och Ukrainas statliga organ verkligen har politiskt mandat att agera på egen hand utan USA:s godkännande. President Zelinski och Ukrainas administration är styrda och beroende av USA, CIA och Biden familjen med Joe och Hunter Biden i spetsen. 

Misstänk nr 4

Joe Bidens seger i presidentvalet medförde ett upptrappat gaskrig. President Joe Biden är en hårdare motståndare till de ryska gasledningarna i Östersjön än t.o.m. tidigare presidenten Donald J Trump som kritiserade och varnade Angela Merkel för att göra sig beroende av rysk gas. USA vill att Europa köper amerikansk gas i stället. Det garanterar de sprängda gasledningarna med kommande brister och med gasleveranser från USA till stigande priser. 

 Joe Biden uttalade på en presskonferens i februari i år och det öppna hot:

Pres. Biden: ”If Russia invades…then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.” 

Reporter: ”But how will you do that, exactly, since…the project is in Germany’s control?” 

Biden: ”I promise you, we will be able to do that.

Även andra officiella representanter för den amerikanska administrationen under president Joe Biden har uttalat liknade hot.

Frågan är vidare om de amerikanska underrättelseorganens varningar till Europa om kommande sabotage emot Nordstream ledningarna flera veckor innan gör USA mindre eller mer misstänkta? Svaret är inte självklart om man tänker efter en stund. Det kan vara en false slag operation. Sådana har skett flera gånger under de senaste decennierna från USA:s sida med presidenterna Bush, Clinton och Obama.

Biden vill ha bort rysk gas för att USA skall leverera gas istället. Det innebär ett än starkare grepp över Tyskland som idag politiskt och delvis ekonomiskt är att betrakta som en vasallstat till USA. USA:s geo-politiska strategi är att göra Europa svagare och mer lyhörda för signaler från den amerikansk administrationen. Den strategin har blivit alltmer tydlig i ett par decennier. 

EU och USA är överens om ett nytt samarbete för att minska beroendet av rysk gas. USA:s president Joe Biden säger att det handlar om upp 15 miljarder kubikmeter flytande naturgas till Europa i år. Det gör dock inte Europa oberoende av rysk gas, det är mer är en dellösning, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

USA kommer att införa ett importförbud för rysk olja, naturgas och andra energikällor enligt president Joe Bidens uttalande på en pressträff häromdagen.”Kan ta steget när andra inte kan”. Beslutet skall enligt vissa källor ha tagits i samråd med allierade i Europa medan andra påpekar att USA ensidigt tagit detta beslut utan samråd med Europa. 

Reuters skriver att USA fram till nu har undvikit att införa sanktioner direkt mot rysk gas och olja då en sådan åtgärd riskerar att leda till ännu högre energipriser vilket skulle innebära att amerikanska företag får mer betalt för sina leveranser till Europa. Exakt samma inverkan på de långsiktiga marknadspriserna har sprängningen av Nordstream ledningarna.  De stora energibolagen tjänar än mer pengar på europeiska konsumenters och företags bekostnad.

Bloombergs skriver:

“The U.S. and the U.K. will impose a ban on imports of Russian energy Tuesday without the participation of European allies, according to people familiar with the matter. (OBS!)

The U.S. ban will include Russian oil, liquefied natural gas and coal, according to two people, who spoke on condition of anonymity. The decision was made in consultation with European allies, who rely more heavily than the U.S. on Russian energy, another person said”.  

Misstänkt nr 5

Min tes med den information som finns idag, är att sprängningarna av Nordstream ledningarna är en joint-operation av Israel genom Mossad och USA genomförd av CIA.  Israels judiska lobby i USA sitter på ett stort antal ministrar i Bidens kabinett och judiska organisationer i kongressen samt inte minst finansiellt mycket starka lobbyorganisationer som Jewish League. De utövar stor påverkan, för att inte använda ordet dominans, över kongressen och den amerikanska geo-poltiken. Man måste också vara medveten om att underrättelseorganisationerna i USA idag är infiltrerade på ledningsnivåer av demokrater införda av Clintonfamiljen och Barack Obama.

Israels uttalade beredskap att exportera gas till Europa presenterades i april i år, fem månader före sprängningen. Både Grekland, Cypern, Egypten, Turkiet och Kurdistan planeras ingå i gasleveranserna till Europa. Sprängningarna av Nordstream ledningarna garanterar ett långsiktigt behov av import av gas, dvs säkerställer att stora investeringar i gasledningar och nödvändig infrastruktur för export också kommer att betala sig. Skapa långsiktig brist och tjäna pengar på bristen.

Jerusalem Post skriver: “The European energy market is facing a substantial shortage following the Russia crisis,” Elharrar said. “Israel sees an opportunity and will take full advantage of it.”

Israel is preparing to step into the gap in Europe’s energy market left by sanctions on Russian natural gas as soon as this summer, according to Energy Minister Karin Elharrar.

Russia provides Europe with about 40% of its natural gas consumption per year – more than 150 billion cubic meters (BCM). Israel cannot entirely take Russia’s place, but eastern Mediterranean states can provide about 20 BCM annually, most of which would come from Israel. The US promised Europe 15-20 BCM of liquefied natural gas (LNG) following the Russia sanctions, and Qatar is expected to export 20-30 BCM to Europe.

“The question is what is the quickest and most cost-efficient method, and what is most beneficial to all those involved,” said the source. Elharrar and EU Commissioner for Energy Kadri Simson established a working group on energy, which Egypt will be joining as well. The working plan, based on an agreement between Elharrar and her Egyptian counterpart that has yet to be finalized, is for Israeli natural gas to go through Egypt’s plant for liquefaction and then exported to Europe.

One of those options is the long-discussed EastMed Pipeline, from Israel through Cyprus and Greece. The countries have signed agreements to advance the pipeline but have had trouble getting investments into a project that has been estimated to cost $6 billion. Lapid discussed the matter with his Greek and Cypriot counterparts in Athens last week, and Elharrar plans to meet with the countries’ energy ministers in Jerusalem this week.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has also expressed an interest in cooperating with Israel on natural gas, as part of the slowly warming ties between Ankara and Jerusalem, but no actual progress has been made on that front.

GLÄDJEÄMNEN DEN 26 SEPTEMBER 2022

26 september 2022

Pro primo.

Italienska högernationalisten Giorgia Meloni, vars parti FDI, Fratelli d`Italia (Italiens bröder) får var fjärde röst i söndagens val utropar sig till segrare.

– Italienarna har skickat ett tydligt budskap till stöd för en högerregering som leds av Italiens bröder, säger Meloni, enligt AFP.

Hennes Fratelli d´Italia får mellan 24 och 26 procent av rösterna. Koalitionspartnern Lega Nord får 8,5 procent och Forza Italia omkring 8 procent. Tillsammans innebär det en högermajoritet i båda kamrarna, enligt Italiens valsystem.

Rais prognos tyder på 227–257 ledamöter av totalt 400 i underhuset, och 111–113 av de 200 i senaten, enligt BBC.

Det är utmärkt med ett  högernationalistiskt parti i Europa som stärka axeln med Ungern och Polen och som på allvar rider spärr emot massinflödet av dysfunktionella lågkognitiva unga män från Afrika. Nu väntar vi på att Frankrike skall falla och sedan också Sverige. Socialdemokraterna i Europa dvs de totalitära socialisterna (och deras stödpartier) är på historisk tillbakagång. En vacker dag kommer vi historiker kunna konstatera att socialismen var en parentes under delar av 1900-talet och 2000-talet. Kommunismen föll 1989 i Europa, snart följer också deras ideologiska bröder vilket redan skett med PASOK i Grekland.

Pro secundo.

Ännu en setback på gång för S-socialisten och globalistlakejen Magdalena Andersson. Hon är på väg att förlora ett av stödpartierna.

Centerpartister, se nedan, ute i landet kräver i SVD en ny partiledning, dvs den sittande bör ställa sina platser till förfogande. Centerpartiets nuvarande ledning har misslyckats i valet med sin ryggböjlighet för Löfven/Andersson. En ny partiledning bör lämna sosse-slickandet och ansluta partiet till övriga borgerliga partier. Det kanske också innebär ett slut på det maniska SD-förföljandet. Rödskrikan har slutat skrika och meddelat sin avgång redan innan kraven kom (hon kände vart vinden blåste), den andre ledande sosse-slickaren Martin Ådahl faller sannolikt också.

Magnus Thulin
Malmö, Skåne
Heinz Wellershaus
Malmö, Skåne
Jörgen Jönsson
Sjöbo, Skåne
Tim Svanberg
Ronneby, Blekinge län
Suzanne Parenius
Lerum, Västra Götalands län
Thomas Pettersson
Alingsås, Västra Götalands län
Stefan Friberg
Kungsbacka, Hallands län
Lena Kvarnström
Täby, Stockholms län
Aphram Melki
Järfälla, Stockholms län
Stefan Bergström
Sundbyberg, Stockholms län
Magnus A Claesson
Kumla, Örebro län
Can Savran
Åre, Jämtlands län
Gunnar Selberg
Kiruna, Norrbottens län
Tomas Mörtberg
Övertorneå, Norrbottens län
Valter Stenmark
Skellefteå, Västerbottens län
Urban Larsson
Dorotea, Västerbottens län
Lars Tängdén
Robertsfors, Västerbottens län
Helena Lundgren
Vindeln, Västerbottens län

UTVECKLINGEN FÖR SOCIALDEMOKRATIN I EUROPA

25 september 2022

Diagrammet från PEW Research Center visar utvecklingen för socialdemokratiska partier i åtta länder i Europa. Diagrammet är glädjande för alla nationalister som bekämpar de totalitära S-socialistiska krafterna i Sverige och i Europa. Utvecklingen är entydig med tydliga trendmässiga tapp i väljarstöd på nationell och europeisk nivå. 

Grekland har haft den kanske mest glädjande utvecklingen. PASOK, det grekiska Socialdemokraterna var statsbärande med (SAP vännen) Andreas Papandreou som premiärminister 1981–89 och 1993–96. Sonen Giorgios Papandreou var premiärminister 2009–11. År 2015 fick partiet 4,7 procent av rösterna och 2017 upplöstes partiet. Kan vi hoppas på en liknande utveckling för S-socialisterna i Sverige.

Men än så länge är kurvan för S-socialisterna i Sverige inte tillräckligt brant neråt (t.o.m. en liten återhämtning i 2022 års val) beroende på påfyllnad av muslimska migranter och offentliganställda som väljare. Dessa har i betydande utsträckning ersatt de arbetar-, hantverkar-, småföretags- och landsbygdsväljare som övergått till SD.

Den lysande begåvade Stefan Löfven har Socialdemokraterna misslyckats med att placera i någon internationell organisation som han själv önskade och trodde (”en internationell karriär”). Han var uppenbarligen inte önskvärd någonstans trots löften om att lönen skulle betalas av svenska skattebetalare.

Nu har han placerats som ordförande för SIPRI (ett socialistiskt s.k. fredsforskningsinstitut) som är en del av den socialdemokratiska rörelsen skapad av Tage Erlander och Alva Myrdal på 1966.

Till detta, och det är intressant, så planerar man att sätta Stefan Löfven som ordförande för de europeiska Socialdemokraterna. Det måste väl glädja oss alla. Kan någon komma på en enda lyckad insatts från Stefan Löfvens sida under hans åtta år som statsminister? Stefan Löfven kommer därmed att aktivt medverka till den fortsatta nergången av socialdemokratiska partier i Europa.

Den ljusnande framtid är vår!


%d bloggare gillar detta: