EN FILM OM DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIETS (SAP) HISTORIA.

02 april 2021

En film som alla socialdemokrater och andra bör se. Den är oerhört väldokumenterad. Alla fakta och all empiri liksom citat kan kontrollers. Filmen kan självfallet som all historisk framställan diskuteras och kritiskt analyseras.

Jag är t.ex inte överens med tolkningen och analysen i alla delar. Så var exempelvis det svenska beslutet, i samband med midsommarkrisen, om att släppa igen den tyska Engelbrekt divisionen från Norge till Finland riktigt. Det sägs inte i filmen att hjälpen var nödvändig för Finland som inte skulle klarat av att stå emot Stalins horder utan den tyska hjälpen. Finland förblev därmed fritt och inte ockuperat och Sverige slapp ha Sovjetunionen som gränsland vid Torne älv. Annat som det socialdemokratiska partiet ”anklagas” för i filmen finner jag i efterhand vara korrekt. 

I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Se filmen och diskutera den!

00:00:00​ – Prolog 

00:03:38​ – Rasbiologi 

00:23:06​ – Nazisterna 

00:43:26​ – Judarna 

01:08:55​ – Tandexperimenten 

01:19:34​ – Tvångssteriliseringarna

RESULTATET AV INRIKESMINISTER MIKAEL DAMBERGS OCH STATSMINISTERN STEFAN LÖFVENS KRAFTTAG MOT DE GÄNGKRIMINELLAS DÖDSKJUTNINGAR.

30 mars 2021

I mars 2020 ropade inrikesministern och socialisten Mikael Damberg faran över och slog sig för bröstet med en framgång.

Skjutningarna i Sverige har under januari och februari gått ner med 40 procent jämfört med i fjol. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) menar att det är polisens arbete mot de kriminella gängen som har gett resultat. 

– Det är ett kvitto på polisens offensiva arbete, säger han till SVT Nyheter.

Men sedan har det blivit annorlunda. Helåret 2020 är totalt socialistiskt misslyckande av Damberg och Löfven.

År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, 25 kvinnor och 86 män. 11 av de dödade var under 18 år. 

Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade under 2020. 124 personer mördades under pandemin. 99 av dem var pojkar och män, 25 av dem kvinnor/flickor. 48 av de som mördades sköts till döds.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Slutsatsen som Mikael Damberg gav ger sig självt. Siffrorna är ett kvitto på regeringens och polisens misslyckade arbete. 

Fakta sparkar!

ÄNNU ETT RASANDE OSAKLIGT ANGREPP FRÅN EN S/JÖK-MINISTER.

30 mars 2021

Denna gång handlar det om en i de fyras totalitära gäng, den socialistiske ministern Mikael Damberg.

Som vanligt vid deras verbala och intellektuella förlöpningar så publicerar jag hela artikeln från Aftonbladet in extenso för alla att se, läsa och lära. Den blir också på så sätt kvar i våra arkiv för framtida bruk.

Artikeln är införd i Anders Lindbergs Aftonbladet den 30 mars 2021 och avsedd för de socialistiska partikadrerna som med den bräker som fåren i hagen.

Artikeln är så osaklig och intellektuellt vanvettig att man baxnar men samtidigt politiskt lätt genomskådad. Källa är bland annat den vänsterextrema Expo och beställda underlag från regeringens myndigheter. Artikeln är ett tydligt exempel på vad jag förutsagt. Alla på vår kant, fria kritiker till den förda politiken, kommer att inkluderas under hatten ”högerextremism”. Det är enklast så. Brunsmeta när argument och fakta tryter eller saknas. 

Om man kombinerar dessa artiklar med den socialistiska regeringens många förslag om att förbjuda s.k. ”rasistiska organisationer”, censurlagar, s.k. ”lag om hets mot folkgrupp”, publiceringsförbud och andra liknande totalitära lagförslag, behandlat i min videoblogg och i artiklar, så förstår man syftet.

Trots att muslimer är de enda som faktiskt begår terrormord i Sverige så jämställer regeringen dessa med oss kritiker, fria media och SD och kallar det ett ”högerextremistiskt hot”.

Allt detta visar att det bulnar mot fler och hårdare attacker emot de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige, allt för att socialisterna vill behålla makten till varje pris. Då måste kritiker och andra partier utmålas som ”högerextremistiska terrorhot”, hur osakligt och osannt det än är.

Läs Mikael Dambers artikel och dela den vidare så alla blir på det klara med hur denna Sveriges historiskt och politiskt farligaste regering tänker.

Dambergs AB-artikel följer här in extenso.

SD:S NOLLTOLERENS ÄR BORTA – DÅ VÄXER EXTREMHÖGERN

Damberg: Frågan är var Ulf Kristerssons gräns går?

DEBATT. Den högerextrema rörelsen växer och Säkerhetspolisen jämställer nu attentatshotet från våldsbejakande högerextremism med det från våldsbejakande islamism. Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Under lång tid har stora delar av världen och Sverige med rätta kraftsamlat mot hotet från våldsbejakande islamism. Det är ett arbete som ska fortsätta. Samtidigt behöver vi se vad som händer på högerkanten. Enligt myndigheter som ansvarar för att hålla Sverige säkert är högerextremismen på frammarsch. Tillväxten sker i hög grad på digitala plattformar.

På senare år har den högerextrema så kallade radikalnationalismen fått ökad spridning. Inte sällan är det denna ideologi som legat till grund för de ensamagerande gärningsmän som utfört terrorattacker runt om i världen, bland annat i Norge, Tyskland, USA och Nya Zeeland. 

Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Vi vet vad som hände i den amerikanska demokratins högborg i Washington i januari i år. Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Quanon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. 

Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism. 

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka. 

De menar också att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer samtidigt som miljöerna i större utsträckning är ledarlösa och löst sammansatta. Säkerhetspolisen betonar att internets roll är betydande för utvecklingen. 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är i sin tur inne på en liknande linje i en rapport om en annan typ av våldsbejakande högerextrem, så kallad accelerationism, som på senare år fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. 

På onlineplattformar sprids dess budskap om att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld. 

CVE konstaterar att svenskar i betydande grad tycks röra sig på plattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. CVE menar också att rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform öppnar för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremistaktörer för sina intressen. 

Samtidigt som högerextremas rörelser på alternativa digitala plattformar ökar, ser vi att Sverigedemokraterna nu öppet försvarar sin närvaro på just dessa. 

Stiftelsen Expo har granskat den nolltolerans som partiledningen införde 2012, som gick ut på att stöd för vit makt-rörelser på sociala medier skulle undvikas. Denna linje företräddes av bland annat Mattias Karlsson, då i SD:s partiledning, som även uppmanade partimedlemmar att inte stödja alternativmedia som till exempel Nya tider. 

Också den dåvarande partisekreteraren Björn Söder bad partiets företrädare att sluta bete sig omdömeslöst på internet. 

Men sedan dess har mycket hänt. Nu, 2021, verkar försiktigheten ha övergivits och partiledningens nolltolerans mer eller mindre suddats ut. Så tolkar kända profiler i vit makt-miljön och tidigare partimedlemmar SD:s agerande, enligt Expo. Inte minst spelade Jimmie Åkessons hyllning till alternativmedier på Twitter i december 2020 roll för den tolkningen:

”Vi har mycket att tacka alternativmedia för. Hade det inte varit för alternativmedia hade de gamla medierna och de andra riksdagspartierna lyckats kväva invandringsdebatten, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen, islamisterna och så vidare.”   

Den här är en utveckling som inte bara oroar mig. 

Även Svenska Dagbladets ledarsida uttrycker liknande tankar. I en text från den 20:e februari i år beskrivs att det är välkänt att det finns en ”öppen dörr mellan alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser” liksom att ”framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen”. 

Relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia beskrivs som förändrad från den tidigare mer avhållsamma till en nu mer öppen och nära, och man konstaterar; ”Sverigedemokraterna vill bilda ett konservativt block med M och KD. Alternativmedierna, däremot, släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter. Ska Moderaterna och Kristdemokraterna ta SD i båten måste de kräva en tydlig gräns mot all sådan barlast.”

Frågan är relevant och obesvarad: Var går egentligen Ulf Kristersson och Moderaternas gräns”?


Mikael Damberg, inrikesminister (S)

SÖNDAGSBLOGG DEN 28 MARS 2021

28 mars 2021

OM: Gapet mellan politikerna och väljarna ökar liksom medias följsamhet till makten. De totalitära vaccinationspassen och vad de kan användas till i en Orwellskt framtid samt om klimatpolitiska totalitära förslag i pandemins spår.

GAPET MELLAN VÄLJARE OCH POLITIKER

Miguel M Pereira, statsvetare vid University of Southern California, jämför i en studie i American Political Science Review

Studien ”Understanding and Reducing Biases in Elite Beliefs About the Electorate” om sex svenska val, mellan 1985 och 2006, och visar att svenska riksdagsledamöternas insikt i väljarnas faktiskt preferenser har minskat för varje val. To be responsive, politicians have to rely on beliefs about public will.  

Pereira har jämfört 24 policyfrågor under de olika valen. I genomsnitt har 4 865 väljares åsikter jämförts med riksdagsledamöters svar på samma frågor. 

(Uppgifterna är hämtade från Riksdagsundersökningen (RDU) och väljaropinionen, uppmätt av Valforskningsprogrammet (SNES) och SOM-institutet, vid Göteborgs universitet.)

År 1985 avläste riksdagsledamöterna väljaropinionen korrekt i 78 procent av frågorna. 2006 hade siffran sjunkit till 65 procent. Politikernas verklighetsuppfattning hade med andra ord sjunkit med 13 procentenheter på två decennier.

Svenska riksdagsledamöter tar parti för rika och högutbildade medan resurssvaga väljare har svårare att bli hörda. Det beror på att politiker umgås mer med lobbyister, media och kolleger i slutna sociala sällskap än med väljarna. De får en snedvriden bild av verkligheten som skiljer sig från svenskens vardag. ”Elite beliefs disproportionately reflect the preferences of more privileged subconstituencies and the personal positions of legislators”.  

Politiker projicerar ofta sina egna åsikter på väljarna istället för att faktiskt lyssna på dem. Allt detta leder till en ökad klyfta mellan folket och eliten. ”I argue that misperceptions may result from unequal exposure to different subconstituencies, and a tendency of legislators to project their own preferences on voters”. 

Pereiras slutsats är att ekonomiska och politiska ojämlikheter har sina rötter i elitens förutfattade meningar om allmänhetens preferenser. ” Political inequalities are rooted in elite beliefs about constituency preferences”. Lösningen, menar han, är att politikerna måste lyssna mer på folket. Genusforskning, feministiska politiska inslag, muslimsk massmigration, kärnkraft och jakten på privatbilism för att nämna några svenska exempel. 

Länken: https://osf.io/d7c2x/

EXEMPEL PÅ MEDIERNAS FÖLJSAMHET EMOT MAKTKLANERNA

Marina Ghersetti och Tomas Odén, docenter vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet kom med studien ”Coronapandemin våren 2020 – En undersökning av nyheter och opinion”. Man granskar Dagens Nyheters, Aftonbladets och SVT Rapports corona-bevakning under perioden februari till april förra året.

De kom fram till att media i alltför hög utsträckning inte fullgjort sitt maktgranskande uppdrag , de har istället fungerat som regeringens och FHM:s verktyg. Megafoner skulle jag säga!

”Med ett åtminstone preliminärt facit i hand kan man ställa sig frågan om inte nyhetsmedierna under våren 2020 i alltför hög grad bedrev en journalistik för nationell samling i en svår situation, och därvid i alltför hög grad slöt upp bakom myndigheter och politiker i beslutande ställning”.

Pandemipolitiken i Danmark, Norge och Finland, som den svenska pandemihanteringen kan jämföras med, uppmärksammades knappast och i stället jämfördes Sverige med problemländer som Kina och Italien, där händelseutvecklingen gav mer dramatiska berättelser.

”De nordiska grannländerna fick inte lika stor uppmärksamhet. De förekommer i viss mån i nyhetsmaterialet, men knappast alls i åsiktsmaterialet, det vill säga i kolumner och ledare där aktuella händelser diskuteras och problematiseras”. 

De skriver att det är ”intressant” att de länder som valts bort är de med en annan corona-strategi än Sveriges med väsentligt lägre sjuk- och dödstal. Att Sverige varit i särklass sämst i klassen med 13 000 dödsfall jämfört med exempelvis Norges cirka 600 är något som sällan varit i fokus eller ens nämnts i den svenska bevakningen.

Rapporten konstaterar också att uppslutningen bakom regeringen och FHM visas av att nyhetsmedier, även kommersiella, dag efter dag direktsände FHM:s, MSB:s och JÖK:ens presskonferenser. En tysk journalist från tv-stationen ARD snart blev rikskänd som den ende reporter som ställde kritiska frågor. 

DE TOTALITÄRA VACCINATIONSPASSEN

Det är oetiskt att indirekt straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccin mot covid-19. Regeringen bör på europisk nivå ifrågasätta nyttan, etiken och lagligheten av vaccinationspass, skriver juristerna Madani, Berglund och Kjos.

”Med coronapandemin som ursäkt har vi fått angrepp på medborgerliga fri- och rättigheter runt om i världen på ett sätt som saknar motstycke i modern tid.

Restriktionernas effekter på demokratin och rättsstatenhar bara knapphändigt behandlats i svenska medier”, vilket visas av nyss citerade undersökning. 

” A year of global setback” skriver The Economist. Intelligence Unit och att ”antalet auktoritära regimer i världen ökade kraftigt under 2020. Även i Europa är trenden oroväckande. Länder som historiskt varit demokratins bastioner är i stagneringsfasen och har börjat röra sig åt det totalitära hållet”. Frankrike, Portugal, Nederländerna och Storbritannien nämns. Finland är nu på väg emot kraftfullt totalitära lagförslag. Värst i Europa?

En viktig princip i svensk lagstiftning är proportionalitetsprincipen som betyder att inskränkningar i bland annat grundlagsskyddade fri- och rättigheter bara får ske om de är proportionerliga.

Den svenska regeringen drev snabbt igenom en pandemilag som möjliggör omfattande inskränkningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Inget riksdagsparti motsatte sig tydligt lämpligheten av en sådan lag.

Frågan om ett digitalt vaccinationspass är nu uppe till diskussion och finns på regeringens agenda. 

Den starkaste invändningen mot vaccinationspass är rättighetsperspektivet. Det är oetiskt att straffa personer som av olika anledningar inte vill eller kan ta vaccinet.

”Sammanfattningsvis är det sorgligt att konstatera att även Sveriges regering tämligen ogenerat plockat upp och putsar på redskap ur polisstatens verktygslåda. Lådan synes nu stå vidöppen. Det är denna låda som behöver stängas, inte samhället”.

Kommer ett vaccinationspass så blir det kvar för framtid, var så säker och det kan sedan utökas efter hand med allehanda tillägg som kontrollerar oss som individer!

DEN TOTALITÄRA KLIMATALARMISTISKA POLITIKEN

Klimatpolitiska rådet, en myndighet som skapades 2018 och lyder under Miljödepartementet har uttalat sig extremt totalitärt i en rapport som kom nyligen men namnet ”Klimatpolitiska rådets rapport 2021”.

Pandemin kan skapa ”ett möjlighetsfönster för klimatomställningen”. En kris kan vara ”ett utrymme för nya sanningar att etableras”, står att läsa i rapporten. Tala om att skära pipor i vassen

– Regeringen bör använda återhämtningspolitiken för att öka takten i genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen och därmed tydligare knyta den förda politiken till visionen om Sverige som det första fossilfria välfärdslandet. Målet är ett Sverige fritt från fossila utsläpp år 2045.

Regeringen borde villkora utbetalningar av coronastöd med att de företag som tar del av stöden ”klimatanpassar” (vad det nu betyder) sin verksamhet.

Det ”krävs en normförskjutning och beteendeförändring, hos privatpersoner eller hos bolag”.

För att förändra svenskarnas normer och värderingar kan det krävas en ”stark styrning” som exempelvis ”tvingande åtgärder eller starka ekonomiska incitament

Så ser en totalitär myndighet som vet sin roll i den socialdemokratiska maktklanens allt mer DDR inspirerade politiska åtgärder. Det bli bara värre och värre.

NYA SENSATIONELLA OCH AVGÖRANDE UPPGIFTER OM COVID-19.

24 mars 2021

Region Östergötland har granskat samtliga dödsfall som avlidit i hemmet eller på särskilt boende MED bekräftad covid-19. Journaler från 122 personer har granskats, vilket är 51 procent av de 240 personer som hade avlidit i länet när granskningen gjordes.

Dödsorsaken i dödsorsaksintyget har varit covid-19, men granskningen visar att andra sjukdomar kan ha bidragit eller varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

Vi gör antagandet att förhållandena ii stort sett är likartade över hela landet. Det är ett rimligt antagande.

Det skulle betyda att endast 15 procent av de cirka 13 000 som rapporterats döda med och av covid-19 faktiskt direkt avlidit av covid-19. Det betyder istället för 13 000 döda att Sverige haft 1 950 döda i covid-19.

Och i varje fall skall de 15 procent som befanns ha haft andra dödsorsaker än covid-19 subtraheras från siffran 13 000. Det antalet döda blir i så fall 11 150. Den siffran innebär att Sverige under 2020 varken hade en relativ  – det är redan konstaterat och belagt – eller en absolut överdödlighet året 2020.

Det hela liknar allt mer en politisk och medial hoax! I vilket syfte?

Källa: Rapport i Läkartidningen.

OÖNSKAD JÄMLIKHET OCH ÖNSKVÄRD OJÄMLIKHET

22 mars 2021

Ojämlikhet har följt människan så länge hon har funnits. Det är ett faktum som är lätt att empiriskt konstaterbart och det får tjäna som mitt inledande statement. 

Vi skall nämligen analysera ett ideologiskt begrepp – jämlikhet – som oftast tas självklart som ett självklart positivt laddat begrepp och mycket sällan utsätts för en kritisk analys. Det skall vi ägna oss åt idag.

Påfallande mycket politisk ideologi och filosofi har skrivits om jämlikhet utan närmare kontakt med samhällsvetenskaperna och historien.

Den gängse longitudinella historie-kausala förklaringen till ojämlikheten är människors och etniska gruppers olika kognitiva och fysiska förmågor och arbetsinsatser. Det kan empiriskt iakttagas utifrån individ, grupp, etnisk tillhörighet och faktiskt också nationellt. Jämför Afrika och Europa!

Hur förklarar vi att det i Sverige trots en lång historisk och långt, extremt långt, driven jämlikhetspolitik ändock uppstår stora ojämlikheter som dessutom sannolikt ökar/ökat, trots att man politiskt försökt utjämna allt vad avser materiella förutsättningar. Men flit, drivkraft och kognitiv förmåga är inte jämnt fördelade. Små avvikelser i dessa avseenden förstärks över tiden och går på olika sätt vidare i arv.

Historiska beskrivningar av ojämlikhet visar just detta.

De oftast använda måttet på ojämlikhet är Gini-koefficienten eller Gini-index. Indexet är ett mått på den faktiska fördelningen av exempelvis inkomst och förmögenhet i förhållande till en tänkt helt jämn fördelning. Gini-koefficienten är således ett tal mellan 0 och 1. Noll om hela inkomsten är jämt fördelad och 1 om en enda person innehar hela inkomsten/förmögenheten. Sverige låg på sjätte plats år 2000 med 0,252. Det kreativa och entreprenörinriktade USA 29:a med 0,368. Gini-index i Sverige ökar över tid från 0,2 år 1980 till 0,32 år 2010 trots en dramatisk och exeptionell jämlikhetspolitik. Varför? Svaret är enkelt! Ojämlikhet krävs och behövs för att ett samhälle skall utvecklas. Lönespridningen i Sverige är alldeles för liten mellan okvalificerade och outbildade och långtids- och högutbildade. Tydligt inom sjukvården där löneskillnaderna mellan lågutbildade undersköterskor, akademiskt utbildade sjuksköterskor och högutbildade läkare är alldeles för liten. Dessa tendenser går igen på alla områden, inte minst i den offentliga sektorn där löneskillnaderna mellan lågutbildade och högutbildade är för låg.

Om man granskar samhällen med olika ekonomisk historia och struktur från jägar/samlarsamhället, trädgårdsskötande småskaliga samhällen, boskapsskötande samhällen, olika jordbrukssamhällen, industrisamhällen och marknadsekonomiskt kapitalistiska samhällen så finner vi att ojämlikheten ökat och förstärkts under den samhälleliga och historiska resan från jägar/samlarsamhället till den moderna marknadsekonomiska kapitalismen. Förklaringen är enkel. Små skillnader i början i form av kognitiv förmåga, förmåga till arbetsinsats och uthållighet har skapat skillnader som sedan ärvs vidare i form av bättre föda med starkare familj och bättre överlevnad, större odlade jordegendomar som ärvs, och så vidare.

Idag kan vi se hur kreativa och nya idéer i USA kan skapa enorma rikedomar långt ifrån jämlikhet. Namn som Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates för att inte nämna Steven Jobs och Steve Wozniak med Apple och allt vad detta varumärke stått och står för. Det är otänkbara företagsskapelser i ett socialistiskt eller kommunistiskt samhälle. En långt driven socialistisk jämlikhet och jämlikhetspolitik hade förhindrat dessa att komma fram. Sovjetunionen stagnerade och kollapsade därför att initiativkraft och kreativitet stagnerade. Det har PRC/CCP förstått och öppnat en ohämmad kapitalism kombinerat med ett systematiskt stjälande av idéer och forskningsresultat från Väst. 

I den europeiska socialistiska diskursen kring ojämlikhet har man till och med infört och försökt räkna fram en kurva som beskriver en maximal ojämlikhetsgräns att jämföra länders faktiska ojämlikhet med. Det är naturligtvis en matematiskt och teoretiskt framräknad ojämlikhetskruva utan annan mening eller relevans än ideologisk.

En ideologiskt skruvad slutsats av är Per Molanders i boken Ojämlikhetens anatomi: ”Utan en aktiv fördelningspolitik driver samhället mot ojämlikhetsgränsen lika obönhörligt som en sten faller mot marken när man släpper den; i varje ögonblick glider det omärkligt nedåt. Om inga motkrafter sätts in. Ojämlikheten hör till människans villkor, men den kan påverkas”. 

Ja! Men är det önskvärt och hur långt? Det är frågan att ställa.

För att summera så långt. Det finns en tydligt markerad tendens till ökande ojämlikhet i det longitudinella historiska perspektivet.

Jämlikhetsbegreppet kommer från den franska revolutionens stridsrop Liberté, égalité, fraternité. Inte minst frihetsbegreppet står idag i centrum i kampen för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige som hotas av korrupta och totalitära maktklaner. Jämlikhet har blivit en politisk ideologi i samtiden.

Ett exempel i samtiden kan hämtas från Chalmers i Göteborg. Där lämnar man vad vi trodde var det självklara inom akademin, nämligen en ren meritokrati och går inför kraven ”jämlikhet” och ”mångfald” vid rekrytering till akademiska tjänster. Först humaniora, sedan samhällsvetenskaperna och nu naturvetenskaperna. Det kommer naturligtvis att gå åt pipan!

Frihet, jämlikhet, broderskap (franska Liberté, égalité, fraternité) är Frankrikes motto, officiellt sedan den tredje republiken med rötter i slagord som associeras med den franska revolutionen 1789-94 och julirevolutionen och Februarirevolutionen 1848. Slagorden var centrala under Pariskommunen 1871.

Redan under den franska revolutionen ledde begreppet till pogromer och offentliga avrättningar av dem som inte var jämlika dvs intelligentian i dåtidens Frankrike. 

Under franska revolutionen 1789 – 1794 avrättades i Paris mellan 15 000 – 20 000. Värst var det under det s.k. skräckväldet med Robesspierre vid makten då 4 000 halshöggs med giljotinen i offentliga evenemang under stridsropet jämlikhet. Merparten de ledande klasserna i Frankrike.

I den historiska förlängningen bidrog de franska revolutionerna till socialistiska revolutioner som den ryska revolutionen 1905 och 1917 och inspirerade Mao Zedong till att skapa en kommunistisk diktaturstat i Kina. Allt i jämlikhetens namn! Så har det fortsatt med kommunistiska och socialistiska jämlikhetsideologier och ett antal groteska förintelser i spåren.

En svensk tolkning, liknande den om allas lika värde, är begreppet Jämställdhet vilket tolkas som jämlikhet mellan män och kvinnor.  Det svenska ordet jämställdhet började användas under 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering aktualiserades. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen.

Den PK-ideologiska beskrivningen av jämlikhet hämtar vi från Wikipedia. 

”Jämlikhet, eller social jämlikhet, är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

Politiskt är jämlikhetens viktigaste manifestation den allmänna och lika rösträtten. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete.

Den minsta omfattningen (ja man skriver faktiskt så?) av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen, allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet och mötesfrihet, rätt till egendom”.

Det sistnämnda instämmer vi i. I synnerhet som just dessa hotas idag i Sverige.

När det gäller hur PK-ideologisk analys och beskrivning ser ut är Wikipedia en säker källa däremot osäker som källa för sanningsutsagor.

Jämlikhet mellan kön. Hur skall man se på det? Svaret blir givetvis:

EQUALITY IN OPPORTUNITIES BUT NOT EQUALITY IN OUTCOME 

Jämlikhet i möjligheter men inte i utfall. Det sistnämnda kräver allehanda statssocialistiska politiska reformer och åtgärder som medför negativa konsekvenser som lägre ekonomisk tillväxt, orättvisor mot dem som anstränger sig är kreativa och smarta, lägre tillväxt av företag etc. Meriter och meritokrati är det enda hållbara i kombination med lika möjligheter.

Nu invänder självfallet någon att vi måste hålla ojämlikheten på en rimlig eller acceptabel nivå med en statlig/offentlig jämlikhetspolitik och skattepolitik. Frågan är väl bara vilken nivå som är ”rimlig” och ”acceptabel”. Risken är överhängande att vi silar mygg och sväljer kameler. Se exemplet Chalmers ovan. Frågan är också hur kostnaderna ser ut i form av minskade incitament, kreativitet och arbetsinsatser av en alltför långt driven skatte- och jämlikhetspolitik och därmed utjämning av utfall. När vi kommer till jämställdhet blir public failures/politiska misslyckanden tydliga. Feminiseringen av förskola, skola och universitet medför katastrofala konsekvenser bl.a. för pojkar som hindras att bli riktiga män, i form av genusflum och ”feministisk” s.k. forskning. Högre chefer i den offentliga sektorn, enkannerligen kommun och stat, domineras av kvinnor med feministiska perspektiv och lägre effektivitet och produktivitet.

Det finns alltid, alltid, en trade off mellan jämställdhets-/jämlikhetsåtgärder och reformer och negativa konsekvenser som lägre tillväxt, kreativitet och entreprenörskap.

Glöm inte att det historiskt är helt entydigt vita medelålders män som skapat i stort sett allt av västerländsk kultur, utveckling, forskning, innovationer och ledande företag. Se mina bloggtexter med utförlig genomgång:

Svenska uppfinningar, upptäckter och en kulturkanon.

Västerländsk högkultur och feministernas hat mot vita medelålders män. Under kategori Feminism. Publicerad på Det Goda Samhället

Jämlikhet o jämställdhet är en omöjlig vision och ideologi som alltid i sin förlängning leder till statssocialism och samhällsförstörande inslag. Jämlikhetsideologin har inte fungerat bra någonstans.

Jämlikhet har heller aldrig funnits någonstans i historien eller globalt i samtiden. Mest ojämlika är kommunistiska o socialistiska samhällen. Titta bara på den S-märkta maktklanens insatser för att behålla makten och frånkänna andra rätten att styra landet.

I praktiken, det är min erfarenhet, tror ingen på jämlikhet när man börjar tala om konkreta arbetsinsatser och förhållanden på en arbetsplats.

Någon anstränger sig lite mer, arbetar lite mer, är lite smartare. Han/hon skall också ha lite mer. Så har det historiskt varit från de enkla ekonomiska samhällena och framåt. De har kunnat lämna lite mer till sin familj i form av byte eller mark och så har spiralen varit igång.

Summa summarum

Fyra frågor:

1.             Varför är alla samhällen ojämlika

2.             Kan ojämlikheten påverkas?

3.             Är det önskvärt?

4.             Hur ser de klassiska ideologierna på ojämlikhet?

Svaren:

  1. Den mänskliga konstitutionen med risktagande, intelligens och arbetsinsatser och de allmän-mänskliga förhandlingsspelet tenderar att utvecklas från små skillnader i förutsättningar i början som förstärks över tid och ökar obegränsat.
  2. Ja till en viss gräns sedan blir den samhälleliga politiska och ekonomisk kostnaderna kontraproduktiva. Se sovjetsamhället. Stagnation och tillbakagång med ekonomisk och social implodering som konsekvens.
  3. Möjligen i viss begränsad mening helt kopplat till equality in opportunities och inte alls i equality in outcome. Hade en Steve Jobs eller Elon Musk kunnat framträda i Sovjetunionen? Nej sannolikt inte
  4. Liberaler o socialister driver det djupt skadliga equality in outcome. 

EN FJÄRDEDEL AV SVERIGES BEFOLKNING ÄR MIGRANTER

20 mars 2021

Sveriges befolkning har nu passerat en fjärdedel som inte är etniska svenskar. Sverige har nu en befolkning där 25,5 procent är migranter/invandrare dvs utlandsfödda eller födda av utlandsfödda föräldrar. I absoluta tal har Sverige en befolkning med 2,6 miljoner personer som inte är svenskar

Majoriteten kommer från dysfunktionella länder i Mellan-östern och Afrika (MENAP).

De som är utlandsfödda utgör 19,7 procent dvs 2 046 731. Enligt statistik från SCB.

Migrationen fortsätter. Invandrarna fortsätter att välla in med en takt av ca 6 000 personer per månad. Enligt Migrationsverkets statistik. Se tabell. En information till statistiken är att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Om man inte kommer in under en kategori försöker man med en annan.


Summa Jan och feb 2021
samt februari.
Anknytning4 6352 510
Arbete4 9272 689
Asyl1 225627
EU/EES902497
Studier782354
Totalt12 471

En intressant tabell är nedanstående. Den visar beviljade medborgarskap. De är inte bara ökande utan också i en accelererande takt. Det verkliga brottet kom 1990. Fram till dess hade Sverige en hanterbar och balanserad invandring. Efter 1990 har migrationen helt spårat ur.

Vad hände år 1990 som ändrade migrationen så drastiskt?

Tabellen hämtad från SCB.

NEDSTÄNGNINGAR HAR INGEN EFFEKT PÅ DÖDSFALL I COVID-19

17 mars 2021

Efter omfattande analyser av rörelsedata och dödsfall i coronaviruset drar forskare slutsatsen att nedstängningar av länder och samhällen inte haft någon konstaterbar effekt på antalet dödsfall.

I ~98 procent av jämförelserna där vi använde 87 olika regioner hittade vi inga bevis som pekade på att antalet dödsfall per miljon invånare minskar om människor stannar hemma. Regionala skillnader i behandlingsmetoder och virusets naturliga gång kan också vara avgörande faktorier i den här pandemin”, skriver författarna.

Något samband mellan samhälleliga nedstängningar och minskade dödsfall kan inte påvisas av aktuella data. Medborgarnas fri- och rättigheter har urholkats, som i Sverige, utan att man kan se några positiva effekter eller fördelar av detta. Kostnaderna av nedstängning/lock-down för framtida skattebetalare är helt oöverskådliga. Skattehöjningar kommer för att betala de nedstängningar som genomförts i ex Sverige.

Artikeln i Nature.

Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study

Scientific Reports volume 11, Article number: 5313 (2021)

Abstract

A recent mathematical model has suggested that staying at home did not play a dominant role in reducing COVID-19 transmission. The second wave of cases in Europe, in regions that were considered as COVID-19 controlled, may raise some concerns. Our objective was to assess the association between staying at home (%) and the reduction/increase in the number of deaths due to COVID-19 in several regions in the world. In this ecological study, data from www.google.com/covid19/mobility/, ourworldindata.org and covid.saude.gov.br were combined. Countries with > 100 deaths and with a Healthcare Access and Quality Index of ≥ 67 were included. Data were preprocessed and analyzed using the difference between number of deaths/million between 2 regions and the difference between the percentage of staying at home. The analysis was performed using linear regression with special attention to residual analysis. After preprocessing the data, 87 regions around the world were included, yielding 3741 pairwise comparisons for linear regression analysis. Only 63 (1.6%) comparisons were significant. With our results, we were not able to explain if COVID-19 mortality is reduced by staying at home in ~ 98% of the comparisons after epidemiological weeks 9 to 34.

Länk till hela rapporten I Nature:

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84092-1

ISLAM/ISLAMISM OCH BALKANKRIGEN 1912-13

12 mars 2021

Ibland botaniserar jag slumpmässigt i mitt bibliotek på 7 000 volymer. Det går till så att jag väljer en hylla, sedan ett slumpmässigt nummer på hyllplan från 1 till 7 och  därefter bok slumpmässigt nummer från 1 till 35 räknat från vänster. Sedan får det bli vad det blir för läsning den dagen. Denna dag blev dagens läsning en bok som sannolikt inköpts på loppis för länge sedan och som jag glömt bort att jag hade. Boken har titeln ”Krigen om Balkan. En skildring af nutidens märkligaste sammandrabbning”. Boken är tryckt år 1912 och skriven av Valdemar Langlet och Iwan T Aminoff.

Boken beskriver den geo-politiskt omvälvande historiska händelsen när det muslimska Ottomanska riket går under efter nästan 600-års makthegemoni på Balkan i ett krig med en allians av småstater. Hur stort det imperiefallet var för dåtidens européer och svenskar kan vi knappast förstå idag. Det närmaste man kommer i betydelse är när muren föll och sovjetsystemet kollapsade från den ena dagen till den andra.

Boken handlar således om det krigiska och politiska islam. Något som sannolikt varken Ulf Kristersson, Annie Lööf eller Stefan Löfven vet något om när de lever med vanföreställningen att man kan skilja på islam och islamism. I själva verket har de en 1400-årig historia av att vara ett och detsamma.

Det boken bidrar till att förstå varför muslimer är så illa tålda för att inte säga hatade på Balkan. Det som hände på Balkan 1989 kan bara förstås med information och kunskap om det Ottomanska rikets brutala dominans under århundraden på Balkan. Folken på Balkan visste och vet vad islam och islamism var och är.

Boken behandlar det krig år 1912 som medförde att det Ottomanska riket gick under besegrade av en koalition av småstater på Balkan. Boken är en detaljskildring av fälttågen, slagen och härförarna och de politiska förhandlingarna under de sju månader långa första Balkankriget 1912. Det var kristna mot muslimer, korset mot halvmånen. Det kommer vi att se igen i Europa.

Det finns ingen historisk skillnad mellan islam och islamism.  Det Ottomanska rikets 600-åriga historia som islamsk stormakt grundas på Koranen och Muhammeds praktik och exempel som krigsherre. Det är en historia av krig och erövringar av islam och muslimerna som sträcker sig över 1400 år.  (Namnet Ottomanska riket (eller Osmanska riket) kommer från namnet på dynastigrundaren Osman I.) Recep Tayyp Erdogan har rätt när han konstaterar att det ”inte finns islam eller islamism, det finns bara islam”. Det är också ett helt logiskt konstaterande av Erdogan eftersom Turkiet var det centrum i det Ottomanska väldet.

Det Ottomanska riket uppstod i Anatolien i slutet av 1200-talet och bestod till oktober 1923. Rikets största utbredning omfattade stora delar av sydöstra Europa, Mellanöstern och arabvärlden, norra Afrika, Kaukasus och hela Mindre Asien. Flottan dominerade Medelhavet, Svarta havet samt Kaspiska havet. Konstantinopel erövrades år 1453 vilket innebar slutet för det Bysantinska rikets tusenåriga historia.

Det Bysantinska riket (Bysans) var det romerska kejsardömet under medeltidensedan kejsaren Konstantin I valt Konstantinopel till huvudstad. Många känner det under namnet Östromerska riket eller Östrom.

Med Balkankriget avses i min bok det första av de två krig som ägde rum 1912 och 1913. Första Balkankriget år 1912 var när Balkanförbundet var ett förbund av småstater för att bryta den försvagade Ottomanska hegemonin på Balkan. Förbundet bestod av Bulgarien, Grekland, Montenegro och Serbien anföll det Ottomanska riket. Kriget slutade med att det muslimska Ottomanska rikets 600-åriga styre på Balkan föll ihop snabbt och kriget avslutades efter ett sju månaders långt fälttåg. Fredsfördraget slöts i London med namnet i Londonfördraget.

Ett andra Balkankrig bröt ut 1913 då Bulgarien var missnöjt över fördelningen av bytet i Makedonien. Resultatet i Bukarestfördraget blev att Bulgarien förlorade de områden som vunnits under det första Balkankriget.

Balkankrigen var som de flesta vet en ouvertyr till första världskriget

DÖDSFALL OCH BIVERKNINGAR AV COVID-19 VACCINERING I SVERIGE ENL. LÄKEMEDELSVERKETS STATISTIK PER 9.3.2021

11 mars 2021

Siffrorna är hämtade från Läkemedelverket och uppdaterade till den 9 mars 2021 och fördelat på vaccintyp.

Comirnaty:

Antal döda är 93 av 4661 inkomna rapporter om biverkningar varav 1562 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 539 rapporter om allvarlig biverkning.

Antal vaccinerade är 517 000

Moderna:

Antal döda är 3 av 618 inkomna rapporter om biverkningar varav 112 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 37 rapporter om allvarlig biverkning.

Antal vaccinerade är 53 000

Astra Zeneca:

Antal döda 1 av 7490 inkomna rapporter om biverkningar varav 142 är av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkningar. Därav är 119 rapporter om allvarlig biverkning.

Att det inte rapporterats mer än 1 dödsfall för Astra Zeneca är förvånande med tanke på den i flera länder stoppade vaccinationen med Astra Zeneca pga dödsfall genom blodpropp. Tegnell/Carlsson/FHM oroas mer av ”oro för farligt vaccin” än hur farligt vaccinet är. ”Nyttan är ändock större än risken” är deras synpunkt.

Antal vaccinerade är 153 000

Vad är en allvarlig biverkning?  Läkemedelsverkets definition in extenso.

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Sammanfattning.

Totalt antal döda:  Minst 97

Antal med allvarlig biverkning:  695

Antal rapporterade biverkningar: 12 769

Antal av Läkemedelsverket handlagda rapporter om biverkning: 1 816

Länk till uppgifterna:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody3


%d bloggare gillar detta: