HISTORISK EXKURSION TILL SALA OCH HEBY.

27 maj 2020

Rapport från dagens historiska exkursion tillsammans med Gustaf till Sala sockenkyrka, Livstens runristning på kyrkan samt Västerlöfsta kyrka i Heby.

 Sala sockenkyrka.

Kyrkan uppfördes omkring år 1300 och bestod då av ett långhus med ett smalare kor i öster. Vapenhuset vid södra sidan tillkom troligen vid början av 1400-talet, men kan vara samtida med långhuset. I långhuset finns helt eller delvis bevarade medeltida takstolar med stommen efter trätunnvalv bevarat. Taklaget är uppskattningsvis från tidigt 1300-tal. Strax därefter bemålades de nya valven av Albertus Pictor.

Tyvärr medför förekomsten av ett visst klientel att kyrkor inte längre är öppna utan låsta. Vi kunde således varken bese eller fotografera Albertus Pictors magnifka målningar. Vi får passa på någon gång i sommar när kyrkan är öppen i samband med någon förrättning.

I kyrkans sydvästra hörn finns en mycket omtalad och märklig runsten av runmästaren Livsten inmurad.

IMG_2402

Kyrkan sedd från sydväst.

IMG_2407

Kyrkan sedd från entréportalen

IMG_2408

Sala sockenkyrka sedda från syd.

IMG_2398

Kyrkan sedd från öst med de äggklippta tujorna. Himlen bidrar till dramatiken.

IMG_2409

En gammal brunn i kyrkans nordvästra hörn.

 

IMG_2403

En gammal ”insamlingsbössa” för kyrkbesökarnas allmosor.

IMG_2394

En närbild av kyrkans gamla tjärbestrukta takpaneler i trä.

Livstens runsten.

IMG_2397

Den ståtliga runstenen är i liggande ställning inmurad i kyrkans södra vägg, med rotändan vid långhusets sydöstra hörn och med nedre långsidan — alltså stenens vänstra kant — alldeles i markytan.

Runsten har inget kors. Man kan diskutera om stenen verkligen är kristen även om Livsten som runmästare anses ha varit en kristen runristare. Stenen är ristad runt 1150 med +/- 15 år

Inskrift:

+ uisti + yk + alfton + litu + akua + stin + yftir + ulmo + faþur + sen + yk + ulfast + bruþur + sen +

lifsten + risi + runi + þisa +

Viseti ok Halfdan letu haggva stæin æftÍR Holma, fadur sinn, ok Holmfast, brodur sinn. Lifstæinn risti runi þessa.

»Visäte och Halvdan läto hugga stenen efter Holme, sin fader, och efter Holmfast, sin broder. Livsten ristade dessa runor.»

Vad ornamentiken beträffar domineras ristningsytan av det stora fyrfotadjuret med sin påfallande långa hals och sin utdragna, ringlande svans, som löper framåt, mellan bakbenen och tränger mitt igenom rundjurets bål.

I litteraturen anses Livstens konstnärliga »betydelse ligger i att han bevarar det stora runstensdjuret intakt och gör det till centrum»

När runstenarna ristades och restes så var de bemålade. På vissa stenar har man hittat små fragment av färg som gör att man med hjälp av datorn kan visa hur runstenarna såg ut och uppfattades på 1100-1200-talet. Kalle Runristare – en runristare i våra dagar – har datoranimerat Livstens runsten vid Sala sockenkyrka. Så här kan den ha sett ut.

vs29a

Västerlöfsta kyrka i Heby.

IMG_2411

Den nuvarande kyrkan är en senmedeltida salkyrka som består av ett rektangulärt långhus med kyrktorn i väster. Långhuset täcks av ett mansardtak. Kyrktornet kröns av en lanternin med svängda former och tornspira. En 1200-tals dopfunt antyder att en tidigare kyrka har funnits på platsen. Delar av denna ursprungliga kyrka ingår möjligen i nuvarande kyrkobyggnad. I norra utbyggnaden har man funnit äldre medeltida murverk.

Denna 1400-talskyrka är belägen på en höjd. Vi har besökt många landsortskyrkor. Vi var överens om detta är en av de pampigaste vi sett inte minst sett till det höga läget med utsikt över en stor del av omgivningarna. Tyvärr var också denna kyrka låst. Ett besök med bilder över det omgivande landskapet från kyrktornets lanterninen hade varit en upplevelse med guldsmak. Tyvärr får det vänta. Så drabbas vi alla kyrkohistoriskt intresserade av att ett onämnbart klientel gör att man inte kan hålla kyrkorna öppna.

Text och foto

Gustaf och Lennart Waara

 

 

 

 

OM NÖDVÄNDIG LÄSNING

22 maj 2020

Läsning gör en kanske inte till en bättre människa men det ger en aspektseende och man slipper åtminstone vandra som en byfåne genom tiden.

Läsning ger en också möjlighet att leva med i andra liv.

Läsning ger en möjlighet att pendla tidens djup och riktning. Det sistnämnda kommer jag att tänka på idag. När jag nu sitter här på ett gammaldags café i Enköping i det socialdemokratiskt styrda Sverige och alltmer ser landet bulna mot Harmagedon.

Jag har precis läst August Strindbergs fullständigt lysande och elaka roman Röda rummet om det slutande 1870-talets kulturella och politiska Stockholm och Sverige. Det är en effektiv berättelse och elak på helt korrekt sätt.

Jag kom också osökt att tänka på vännen Kurt som häromveckan påminde om Albert Camus´ Pesten. Pesten är en bok som ger möjligheter till flera läsningar men som i Wuhan pandemins tider naturligtvis vrider upp fiktionen till den verklighet vi lever med. Pesten ger på ett närmast självklart sätt perspektiv på vad som händer i ett samhälle, i detta fallet Oran i Algeriet (då franskt), under en svår samhällelig och social kris. Utan att på något sätt överdriva likheterna så är berättelsens stämningar och sociala processer igenkännliga. Alltså, ger nödvändig distans och perspektiv!

Röda rummet ger också distans och perspektiv, om än av annat slag, på dagens svenska regering och myndigheter, eller med ett modernare ord den djupa staten. Kapitel 1 i boken om myndigheterna och tjänstemännen, ”skrivarna”, på myndigheterna plockas i ner i en fullständigt groteskt bitande satir. ”Kollegiet för utbetalande av ämbetsmännens löner” bara en sådan benämning. Det finns många fler lika elakt underhållande och träffande beskrivningar. Tänk vad August Strindberg skulle kunnat skriva om han levt nu och skrivit Röda rummet i dagens Sverige. Det är en makalöst roande sysselsättning att sitta och tänka på hur Dan Eliasson, Klas Friberg, Anders Tegnell och Stefan Löfven hade skildrats i en sådan roman.

Eller läs kapitel 10 om tidningen ”Gråkappan”. Det är så infernaliskt effektivt och elakt skrivet att det inte är möjligt att inte se Bonniers/Wolodarskis/DN framför sig.

Ja, det var två nedslag i den stora litteraturen som – åtminstone för mig, nu mer än någonsin – är nödvändig läsning för att inte helt förlora tro, hopp och förstånd i tider när våra makthavare av girighet, maktbegär och dumhet skapar konsekvenser som bara kan beskrivas som hänsynslös ondska mot Sverige och det svenska folket.

Överdrivet? Obalanserat? Osakligt? Pendla tidens djup och riktning på egen hand. Sök och undersök fakta. Iakttag de stora media husens – DN, SvD, SVT – roll i händelserna. Tycker du fortfarande att det är överdrivet, obalanserat och osakligt?

STEFAN LÖFVEN (SAP) SER PROBLEM MED FORTSATT FINANSIERING AV OFFENTLIG VERKSAMHET, MEN DRAR FEL SLUTSATSER.

16 maj 2020

Det Socialdemokratiska Arbetarepartiets (SAP) partiledare Stefan Löfven tillika statsminister i JÖK-regeringen har uttalat sig. Faktiskt helt korrekt om Sveriges resurser, enkannerligen de skattefinansierade resurser, som den offentliga sektorns politiker disponerar för olika ändamål; vård, skola, omsorg, rättsväsen, försvar, kommunikationer och nu olika skattefinansierade bidrag i Wuhanvirusets följd.

Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven hävdade, enligt citat från presskonferensen, att Sverige har mer resurser att ta av men att de inte är oändliga och han lade skulden på vad som komma skall på landets åldringar.

– Inget land har oändligt med resurser. När väl krisen är över så har vi enorma behov i vårt samhälle som inte är kopplat till coronakrisen – inte minst att Sverige har en åldrande befolkning, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen garanti att när det här väl är över, att det är lugnt i 10 år. Det kan komma något mer som vi inte känner till.  Vi kan inte bete oss som om vi har oändligt med resurser för det har vi inte. Min kursiv.

I Stefan Löfvens argumentation är det Sveriges åldringar som är problemet. Det handlar om svenskar som arbetat hela livet och i 99.99 procent av fallen årligen betalt sin skatt. Nu drabbas de!  Sverige har lågt räknat 275 000 kvinnliga fattigpensionärer. Bara kostnaderna för att låta 9000 s.k. ”ensamkommande” afghaner stanna för ”studier” (som de inte klarat av) skulle räckt till att höja pensionerna för de 275 000 fattigpensionärerna med lågt räknat 1880 kronor i månaden. Äldre människor i åldringsvården döms i praktiken till döden av bristande resurser, skyddsutrustning och adekvat vård av Wuhanviruset covid-19. Granska själv rapporterade dödstal i Wuhanviruset covid-19 i äldreboenden!

Stefan Löfven (SAP) sade: ”Det kan komma något mer som vi inte känner till”.  Jag det finns faktiskt något mer som Stefan Löfven inte vill uttala sig om. Alltså, inte ett ord om det som i mer än tio år verkligen urholkat den offentliga verksamheten på resurser nämligen den dryga en och en halv miljon huvudsakligen muslimska välfärdsmigranter som tagits hit och som lever på skattefinansierade bidrag. Enligt SCB är endast 2,45 procent av migranterna riktiga flyktingar. Hittills i år (jan-april) har 32 600 migranter, enligt Migrationsverkets statistik, tagits hit bl.a. med svenskt flyg och utan medicinska tester vid ankomsten. Kostnaden dec senaste 5 åren för välfärdsmigranterna ligger på minimum 225 miljarder per år över de offentliga budgetarna.

Migranterna är dessutom huvudsakligen lågkompetenta och lågutbildade och klarar inte olika utbildningar eller ens enklare arbeten. Det är som den kvinnliga tjänstemannen i Filipstad sade i en SVT intervju: ”Det finns helt enkelt ingen efterfrågan på arbetslösa analfabeter”.  Det tar 15 till 20 år (enligt olika kalkyler) innan en migrant är självförsörjande, dvs betalar in mer skatt än han kostar i bidrag.

Statsminister Stefan Löfven fortsätter dock att påstå att Sverige ligger på Europas lägsta migrationsnivå, genom reptricket att bara räkna in en del av migranterna. Varför tar Sverige aktivt in lågkompetenta och lågutbildade från MENA till ett samhälle som har världens mest avancerade teknologiska ekonomi. Det finns helt enkelt ingen uppsjö av enkla jobb i Sverige! Det som finns utförs av säsongsimporterad arbetskraft, som att exempelvis plocka bär. Vilket syfte har den socialdemokratisk statsministern Stefan Löfven med det? En rak fråga till statsministern Stefan Löfven (SAP): Vill du Sveriges och svenskarnas väl? Det är nämligen vi som betalar ”kalaset” inklusive din lön Stefan Löfven. Du ÄR anställd av svenska folket för att ”tjäna folket”.

Det är inte heller som du försöker få dina partimedlemmar att tro: ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Sanningen och verkligheten är den rakt motsatta: Migrationen är en enormt stor kostnad nu och kan möjligen bli en liten vinst på mycket lång sikt.

Välfärdsmigranterna ligger vården till last genom överkonsumtion av vård och tandvård. De klarar inte ens enklare arbetsuppgifter i vården. De har fört in en icke kompatibel religion och social kultur i Sverige. I den muslimska diasporan pågår ett lågintensivt krig med dödsskjutningar, gängkriminalitet och narkotikahandel. Vi har fått in hedersvåld, hedersmord, muslimskt kvinnoförtryck, moskéer och böneutrop, islamistiska imamer som dagligen predikar i moskéerna, sharialagar och i t.ex. Malmö en aggressiv antisemitism.

Men det ser inte den socialdemokratiska statsministern. Det talar inte den socialdemokratiska statsministern om. Nej, i hans föreställningar är det en åldrande befolkning av svenskar som är problemet. De som i alla år betalt sin skatt och pensionsavgifter för att på ålderns höst ha en dräglig och trygg ålderdom. Problemet är inte, enligt Stefan Löfven (SAP), de närmare 1,5 miljoner migranter, som inte betalt en krona i skatt utan levt och lever på skattebetalarnas generositet i form av bidrag av alla former, utan åldrande svenskar.  Är det en modern variant av ättestupa som nu praktiseras i Sverige?

 

ETT TILLVÄXTVERK – TILL VAD NYTTA?

10 maj 2020

Vi har alla dessa dagar lärt oss att Sverige har en statlig byråkratapparatchnik som kallas TILLVÄXTVERKET.

Vad gör sådana statliga apparatchniks? Vore intressant att räkna på verkets bidrag till tillväxten vid sidan av de verkliga tillväxtskaparna som är kompetent arbetskraft, företagare, entreprenörer, innovatörer dvs marknaden i vid mening. Sannolikt är TILLVÄXTVERKETS bidrag till Sveriges tillväxt noll eller nära noll, kanske till och med negativ.

En snabb tillväxtfaktor vore att lägga ner TILLVÄXTVERKET och lägga pengarna på fattigpensionärer. De högbetalda byråkraterna på verket har en lägre marginell konsumtionsbenägenhet. Lägg ner TILLVÄXTVERKET, betala ut hela TILLVÄXTVERKETS anslag till fattiga svenskar (ex kvinnliga fattigpensionär) med en högre marginell konsumtionsbenägenhet. Det skulle bidra till ökad konsumtion, produktion och tillväxt av BNP. Nåja…

TILLVÄXTVERKET – vilket fantastiskt namn, som sannolikt tilltalar socialdemokratiska och vänsterliberala politiker eftersom det får dem att framstå som att de som politiker bidrar till Sveriges tillväxt.  Istället är deras verkliga och kalkylerbara politiska insats att högbeskatta medborgare och företag med lägre tillväxt och ekonomisk dynamik som konsekvens.

TILLVÄXTVERKET – verkar nu ha som uppgift dela ut skattefinansierade bidrag till Wallenbergs storföretag (SKF har varit i fokus) för att de skall kunna betala ut utdelningar till aktieägare och investerare. Är det därför finansoligarken Wallenberg äter lunch med Stefan Löfven en gång i veckan?

Intressant är att socialdemokraterna tillrättavisades av V och M.

 

OM LIBERALER

08 maj 2020

Jag är inte liberal och har aldrig varit det. Jag har varit marxist och konservativ. Idag svär jag inte på någon ideologi eller partiprogram. Jag definierar mig dock som nationalist. Därmed är min bakgrund redovisad när jag kritiserar skribenter med en liberal ideologi.

Liberaler, det kan inte hjälpas, är/har jag varit skeptiskt inställd till. Jag litar helt enkelt inte på var de hamnar i konkreta politiska frågor i kritiska lägen. Då visar sig deras vilsenhet och kluvenhet mellan ett ”varken eller” och ett ”både och”. När skiten träffar fläkten kan vilka uppfattningar som helst komma ur en liberal.

Det illustreras tydligt idag när liberaler i ex Nerikes Allehanda/Ström (NA) och deras oreflekterade följare  hamnar i illa genomtänkta försvar för att skattefinansierade bidrag till storföretag som SKF är OK samtidigt som bolaget delar ut miljardbelopp till aktieägarna. T.o.m. den i övrigt djupt reflekterade och kunniga Lars Bern har hamnat delvis snett i frågan. Aktieutdelningar är finansiella resurser som i varje fall till en mindre borde kunna användas för att betala permitterad personal istället för att vältra över kostnaderna för permitteringar på oss skattebetalare, som ändock drabbats av flerdubbla konsekvenser.

Det är felaktig liberal argumentation av NA et consortes mikroekonomiskt, makroekonomiskt och politiskt.

Jag har sett liberala kommentarer som hävdar att aktieägarnas/investerarnas avkastning är intjänad under föregående räkenskapsår och därför inte bör/kan jämföras med att bolaget nu i ett nytt bokslutsår beviljas ekonomiskt stöd – permitteringsstöd – finansierat av oss skattebetalare. En aning stelbent revisorsmässigt. Utdelningarna till aktieägare/investerare förefaller nästan sakrosankt!

Alla som sysslat med redovisning i bolag vet att man kan fondera medel på olika sätt för olika kommande osäkerheter och behov. Man kan skjuta på beslut om utdelning om situationen och förutsättningarna ändrats radikalt. Man kan minska utdelningen rejält ett år med hänvisning till nya förutsättningar och hotbilder som måste kunna hanteras. Man kan tillfälligt stoppa utdelningar helt, vilket sannolikt också accepteras om man tydligt förklarar varför. Det har gjorts förr i stora bolag utifrån olika tillfälliga hotbilder. De båda sistnämnda åtgärdrna skulle dessutom vara en politiskt lämplig signal till oss skattebetalare som drabbats och drabbas hårt av Wuhan viruset covid-19 och den nedstängning av ekonomin som beslutats av JÖK-regeringen.

Makroekonomiskt så har vi skattebetalare som en konsekvens av Wuhan viruset covid-19 betalt ut flera hundra miljarder i bidrag och stöd för att rädda företag i olika branscher. Ändock rapporteras om omfattande konkurser bland små och mindre företag. Ingen konsekvensbeskrivning eller analys av bidragens effekter och effektivitet har gjorts eller redovisats. Ändock har svenska skattebetalare utan att knota ställt upp på – tvingats ställa upp – alla dessa bidrag som vi betalar.

Samtidigt har äldre-äldre i vården en överdödlighet inte bara beroende av multipla sjukdomar i bakgrunden utan också pga av bristande resurser och ett stort antal vikarier som inte förstår hur de skall bete sig och som inte har haft tillräckliga skyddsmedel. Vart tog de skattepengarna vägen? Där ser jag att betalningsviljan hos svenska skattebetalare är mycket stor. Upprördheten över vad som skett/sker är grundmurad och bred.

Skattebetalande föräldrar har tvingats ställa upp på att timanställda ungdomar förlorat jobbet och nu tvingas vänta i minst åtta veckor på besked från A-kassan om de får något stöd och hur stort det blir. Hur skall de överleva under tiden?

Småföretag och mindre företag går i konkurs med sannolik långtidsarbetslöshet hos personalen och ruin för företagaren och hans familj. De får vi skattebetalande medborgare acceptera och bidra med skattemedel för att hantera.

Pensionerna minskar när de fonder som ligger till grund för pensionskapitalet minskar som en följd av kraftiga börsnedgångar. Det är en viktigare anledning till påverkan på pensionerna än en tillfälligt minskad/stoppad aktieutdelning till investerare/ägare/pensionsfonder. Pensionärskollektivet får således vara med och bära en del av bördan av nedstängningen av ekonomin i Sverige. Men inte aktieägarna och investerarna till de stora bolagen. Inte finansoligarken Wallenberg.

Men att aktieägarna/investerarna till storföretagen inte skulle kunna acceptera lägre utdelningar eller ett tillfälligt stopp för utdelning det tycker liberala skribenter är fel. Hur tänker de? Ja, säger liberala skribenter de är ju ”risktagare” som om inte alla i hela den svenska ekonomin och samhället idag är risktagare och förlorar stora resurser. Mina egna privata pensionsförsäkringar går ner som ett resultat av börsfallet. Den risken får jag ta. Inga skattefinansierade bidrag där för att kompensera. Men aktieutdelningarna till ägare och finansiärer är sakrosankta. Dem skall vi inte röra. De bidrar ju till företagande och tillväxt och det gör ju inte vi andra.

I fallet SKF är det dessutom finansoligarkerna Wallenbergs som är storägare. Att denna oligarkgruppering allt sedan Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet har mycket goda och nära kontakter med Socialdemokraternas toppledning har kanske ingen betydelse i sammanhanget. Hur kan någon misstänka det?

Politiskt vore det välgörande om storföretagens aktieägare och investerare också bidrog tillfälligt genom minskade utdelningar eller genom att avstå utdelningar. En medborgerlig skatterevolt vore annars något att hoppas på som en konsekvens av JÖK-regeringen förfarande. Det har vi ju inte sett i Sverige trots att en skatterevolt behövs hos ett av världens mest skattetyngda folk. Varför skall inte ägarna till de stora bolagen också bära en del av den enorma ekonomiska börda som lagts på svenska medborgare och skattebetalare?

ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM

03 maj 2020

Våra quisling ledare från Bush och Blair till Reinfeldt och Löfven försöker få den fåkunniga menigheten att tro islam är en ”fredens religion”.

Naturligtvis vet dessa herrar att så inte är fallet. Flera av de nämnda är både läskunniga och med intellektuell kapacitet som gör att de vet att de påståendet om ”fredens religion” är långt ifrån sanningen om Koranen. Faktum är att påståendet ”islam som fredens religion” mest av allt påminner om det George Orwellska ”dubbeltänk” i boken 1984, ”slaveri är frihet”, ”krig är fred”.

Tesen om ”islam som fredens religion” började aktivt att spridas EFTER 9/11. Det var också vad svensk statsminister hävdade efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Innan hade beskrivningar och analyser i media och forskning under hela 1900-talet varit korrekta med skildringar av islam som en politisk krigsreligion.

Å andra sidan har både PM Winston Churchill och PM David Cameron beskrivit islams rätta skepnad.

Winston Churchill: ”The Mahommedan religion … increases the fury of intolerance … propagated by the swords … the hopes of plunder and the joy of fighting … The religion of blood and war is face to face with that of peace. Luckily the religion of peace is usually the better armed”.

David Cameron: ”The driving force behind today´s terrrorist threat is Islamist fundamentalism. The struggle we are engaged in is, at root, ideological. During the last century a strain of Islamist thinking has developed which, like other totalitarianisms, such as Nazism and Communism, offers its followers a form of redemption through violence”.

Men det var före 9/11. Därefter har våra quisling ledare lögnaktigt försökt sprida uppfattningen om islam som en ”fredens religion”.

Islam är INTE en fredens religion. Islam är INTE en religion. Islam är en religion OCH en politisk krigsideologi. Religionen skall spridas med hjälp av vapenmakt, arméer och brutalt våld. Det visas för den historiskt kunniga av islams 1400-åriga historia med tusentals krig och erövringar. Det framgår också med all önskvärd tydlighet om man – som jag gjort – läser igenom Koranen. Det visas än mer av Muhammeds historiska verksamhet som krigsherre, slavhandlare och krigsförbrytare (mördade ett par tusen tillfångatagna judar). Muhammeds praktik som exempel för muslimer beskrivs utförligt av muslimska historiker som exempelvis Ibn Ishaq, The Life of Muhammed.

Därför skall jag med början i denna text citera sura-verser från Koranen som visar den politiska krigs- och våldsideologi som islam utgör. Jag skall en gång om dagen lägga ut en ny sura-vers som visar vad Koran säger om våld mot exempelvis otrogna. Otrogna är alla kristna, judar, buddhister, ateister etc. I den svenska översättningen av Koranen kallas de ”månggudadyrkare.” I fallet med den kristna religionen avses att Gud i den kristna Treenigheten – Fader, Son och Ande – är månggudadyrkan.

Ingen av oss läser arabiska så citat från översättningar är nödvändig. För att få en så korrekt bild av Koranens texter som möjligt skall jag citera från auktoritativa svenska och engelska översättningar.

Den engelska översättningen av Koranen är gjord av Pickthall år 1930. Han konverterade till islam och tog sig namnet Muhammed Pickthall. Hans översättning anses som auktoritativ. Den svenska översättningen av Koranen är gjord 1917 av K.V. Zetterstéen och fortfarande auktoritativ. Jag citerar ur tredje oförändrade upplagan.

Samtidigt är en översättning av den notoriskt svåröversatta och svårlästa Koran ett problem. Det syns i att översättningarna till svenska och engelska inte är helt överensstämmande i detaljer och ordval om än i anda och budskap.

Vi startar – Dag nr 1 – stilla med en sura om de otrogna och hur man skall förfara med dem. Sura 9 vers 5.

”Then when the sacred months have passed, slay the idolters (dvs kill the non-Muslims) wherever ye find them, and take them (captive) and besiege them, and prepare för them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving. Merciful”.

”Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkare, varhelt I finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvända sig. Förrätta bönen och giva allmosan, så låten dem draga sina färde! Allah är förvisso överseende och barmhärtig”.

Dag nr 2. Sura 5 vers nr 33 (eng), nr 37 (sv). Numreringen kan skilja något.

”The only reward of those who make war upon Allah and His messenger (Mohammed) and strive (jihad) after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be and awful doom”.

”Deras lön som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästes, eller att deras händer och fötter avhugget korsvis, eller att de förvisas ur landet. detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff”.

Dag nr 3. Sura 4 vers nr 56 (eng), nr 59 (sv).

”Lo! Those who debelieve Our revelations, We shall expose the to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment. Lo! Allah is ever mighty, Wise”.

”Dem som förneka våra tecken, skola vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud varder genomstekt, skola vi giva dem en annan istället, att de må smaka straffet; Allah är förvisso väldig och vis”.

 

Dag nr 4. Tema: Islams jihad som en ”fridens och fredens religion”. Sura 4 vers nr 76, 95 (eng), nr 78, 97 (sv).

”Those who believe do battle for the cause of Allah (jihad); and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! The devils strategy is ever weak. (Non-muslims are working for the devil.)”

“Those of the believers who sit still (avoiding jihad), other than those who have a (disabling) hurt, are not on an equality with those who strive in the way of Allah (perform jihad) with their wealth and lives. Allah hath conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above sedentary. Unto each Allah hath promised good, but he hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary”.

“De, som tro, strida för Allahs sak, och de, som är otrogna, strida för Taguts sak; striden alltså mot Satans anhängare! Satans anslag äro förvisso vanmäktiga”.

”De rätttrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, äro icke lika. Allah har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, ett steg över dem, som sitta overksamma. Bådadera ha Allah lovat det yppersta, men dem, som strida, har Allah utmärkt med stor lön framför dem, som sitta overksamma”.

Dag nr 5.

År 624 (enl andra uppgifter 625) tillfångatog Muhammed och hans armé några tusen judar som gav sig tillfånga efter ett nederlag utanför Media. Männen avrättades medelst halshuggning och kvinnor och barn såldes som slavar. Några tog Muhammed själv hand om. Deras ägodelar fördelades bland ”rättrogna”.

Det är bakgrunden till Sura nr 33:26-27 (eng) och nr 33:26-27 (sv).

”And He brought those of the People of the Scripture (jews) who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive (enslaved) some”.  (After they surrendered the Jewish men and boys were slaughtered; the women and girls were taken as slaves. Comment by translator.)

“And He Caused you to inherit their land and their houses and their wealth, and land ye have not trodden. Allah is ever Able to do all things”.

“Och han tvang deras hjälpare bland dem, som fått skriften, att draga ned från sina borgar och kastade skräck i deras hjärtan; en del dödaden I, och en del togen I tillfånga”.

”Och han gav eder deras land och hem, deras ägodelar och ett land, som I aldrig beträtt i arv; ja, Allah är allsmäktig”.

Dag nr 6.

”Fridens och fredens religion” visar sig i Sura 47:4 (eng), 47:4-5 (sv).

”Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks (throat cutting, beheading) until, when ye have routed (defeated) them, then making fast of bonds (enslave those not killed); and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens. That is the ordinance. And if Allah willed He could have punished them but that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah He rendereth not their actions vain”.

“När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor”!

”Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Allah velat, så skulle han hava gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De, som dödats för Allahs sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet”.

Dag nr 7.

Sura/vers 4:74 (eng) och 4:76 (sv)

Detta blir den sista Koran versen. För denna gång, kanske jag skall tillägga. Inte för att det inte finns fler. Jag kan fortsätta med dagliga Suror/verser i månader.

Men har jag inte med sju verser övertygat eller åtminstone sått tvivel om Koranens verkliga innehåll så lär jag inte göra det med ytterligare 7 gånger 7 verser. De som har accepterat våra quisling-ledares påståenden om islam som en ”fridens och fredens religion” lär inte ändra sig. Men en liten uppmaning eller bön. Läs Koranen själva! Den är i och för sig i det närmaste oläslig med alla detaljråd men det är viktigt att gå till källan. ”Gå till läggen” som Jan Myrdal alltid uppmanat oss. Eller som en annan Myrdal, nämligen nat. ekon. prof. Gunnar sade till mig en gång. ”Fakta sparkar”. Läs därför också de muslimska historikernas redogörelse exempelvis Ibn Ishaq – finns översatt till engelska – för Muhammeds praktik som krigsherre med mord (företrädesvis halshuggning i olika former), plundring, slavar, månggifte, konkubiner etc. De muslimska historierna är stolta över Muhammeds praktik som utgör en modell och förebild för muslimer som Allahs ”profet” och budbärare att de inte gömmer eller förmildrar något av vad ”profeten” ägnade sig åt.

”Let those fight in the way of Allah (jihadis) who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward (those who die imposing Islam get the greatest reward from Allah)”.

“Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande, strida för Allahs sak! Den, som strider för Allahs sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön”.

 

 

SJUKVÅRDEN OCH DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN

30 april 2020

Äntligen en analytiker som ställer diskussionen kring migranternas bidrag till sjukvården på fötter. I den politiska propagandan har frågan ställts på huvudet. Politiker och media med PK-ideologiska skygglappar har helt sonika felaktigt utgått från UTBUDSSIDAN, dvs det analytiskt lösa påståendet att migranter bidrar till att lösa behoven av personal – främst lågutbildade undersköterskor (väldigt få läkare och kvalificerade sjuksköterskor). Här bör påpekas att frekventa rapporter visar att många migranter på dessa enklare jobb inte klarar uppgifterna bl a pga undermåliga kunskaper i svenska. Alla läkare och tandläkare som i början av massmigrationen 2015 påstods kunna bidra till svensk sjukvård visade sig vara helt lösa påståenden utan faktagrund. Totalt handlar det om några tiotal läkare i hela Sverige. Men det viktigaste är att se problemet från EFTERFRÅGESIDAN. Utan den överefterfrågan på sjukvård som de muslimska migranterna skapat skulle svensk sjukvård vara betydligt närmare balans mellan behov och tillgång på resurser finansiellt och personellt. Överefterfrågan skapas av två faktorer. Dels är migranterna i flera fall i dålig fysisk kondition och har en sämre hälsa (av olika anledningar) än normalsvensken när de kommer till Sverige bland annat som en följd av sjukdomar som skapas av inavel genom kusingiften. Dels har de muslimska migranterna ett betydande överutnyttjande av sjukvård. Förklarligt eftersom de inte haft någon sjukvård av klass i de MENA länder de kommer ifrån och har stora sjuvårdsbehov men också för att de söker sjukvården för åkommor som en svensk hanterar på egen hand.
Migranter är kort och gott större sjukvårdskonsumenter än de är sjukvårdsproducenter. Således ännu ett område där den muslimska massmigrationen skapar högre kostnader för skattebetalarna än de bidrar med i form av arbete och skatteinttäkter. And that´s that!

 

”Struntprat att sjukvården skulle kapsejsat utan invandring”

WUHAN PANDEMINS KONSEKVENSER I NORDEN

25 april 2020

”Fakta sparkar” som den internationellt berömde nationalekonomiska professorn Gunnar Myrdal en gång sa till mig.

Så här ser fakta ut bakom allt dagligt mumbo jumbo från myndigheterna med FHM och Anders Tegnell i spetsen.

I absoluta siffror har 2152 personer avlidit av Wuhan viruset Covid-19 i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens statistik – som kritiker påpekat är missvisande låg och exkluderar många fall. I Danmark är antalet avlidna 402, i Norge 180 och i Finland har 172 personer dött av Wuhan viruset.

Dessa länder kan jämföras i alla avseenden. Det är länder med likartad kultur, social stratifiering, ekonomisk utvecklingsnivå, demografisk struktur etc. Det finns  dock en faktor som skiljer länderna åt och det är den muslimska massmigrationen. Sverige har tagit och tar emot betydligt fler än övriga Nordiska länder sammantaget.

I relativa siffror dvs mätt som andel av befolkningen har Sverige 198 döda per 1 miljon, Danmark 67 döda per 1 miljon, Norge 33 döda per 1 miljon och Finland 31 döda per 1 miljon.

Är fortfarande förklaringen till de markanta skillnaderna att vi är i olika faser av pandemin?

Är fortfarande förklaringen att Sverige är i närheten av flockimmunitet?

Anses det fortfarande att de ekonomiska konsekvenserna i form av massarbetslöshet, konkurser och sjunkande BNP är på acceptabla nivåer?  Är det därför Sverige accepterar Anders Tegnells och Stefan Löfvens agerande.

Är det därför Stefan Löfven har stort fortroende hos 50 procent av svenskarna?

Är det därför Anders Tegnell föreslås som Årets svensk?

LAND BEKRÄFTADE FALL DÖDA DÖDA PER MILJ. INV
Finland 4 284 172 31
Danmark 8 073 402 67
Island 1 789 10 29
Norge 7 345 180 33
Sverige 16 755 2 152 198


A. Vad är det som övriga nordiska länder gör att deras dödlighet sammantaget är mindre än den svenska och med mindre ekonomisk förstörelse av produktion och utbud.

B. Tegnell och ledargarnityret på FHM borde inte varit chefer.

Förutsättningarna i vid mening att klara en pandemi hade varit bättre med en nationalistisk politik decennierna innan.

Sverige hade av nationalistiska skäl haft ett militärt försvar med värnpliktsarmé (som Finland) på ca 400 000 man, ett flygvapen som varit topp fem i världen (som det var en gång), riktiga och omfattande BEREDSKAPSLAGER av födoämnen, sjukvårdsmaterial, fullt utrustade intensivvårdssjukhus samt stora underjordiska oljelager (nu fyllda med vatten), viktiga reservdelar till infrastruktur typ energiförsörjning samt utbyggd kärnkraft för nationellt energi oberoende etc.

Sverige hade inte tagit emot en enda dysfunktionell muslimsk välfärdsmigrant från MENA. Det hade – ceteris paribus – givit oss minimum 225 miljarder SEK årligen i högre intäkter på statsbudgeten för annat, eftersom vi inte behövt försörja 1 – 1,5 miljoner muslimer/migranter med skattefinansierade bidrag.

Dessa finansiella resurser hade bl. a prioriterats till högklassig sjukvård med hög tillgänglighet och överkapacitet för kriser och pandemier. Överkapacitet är faktiskt en viktig del av det nationella oberoendet och den nationella självständigheten. Överutnyttjande muslimska migranter hade heller inte ansträngt sjukvården. Efterfrågan hade därmed begränsats.

Den djupa staten med politiskt tillsatta (socialistisk värdegrund) chefer (typ Friberg på SÄPO, typ Eliasson MSB, typ Anders Tegnell med sin uppfattning att det inte är ”jämlikhet att vissa kan arbeta hemifrån”) hade inte funnits. Tjänstemannaansvaret som Olof Palme tog bort hade återinförts. Chefer i statsapparaten tillsatts enbart på vetenskapliga och fackmässiga meriter. Alla chefer av typ avsuttna rikspolitiker eller misslyckade ministrar hade avskedats. Stora besparingar hade gjorts på att rejält minska antalet statliga myndigheter. Enbart myndigheter med för samhället viktig kärnverksamhet behålls. Myndigheter med politisk/ideologisk inriktning läggs ner. Sammantaget stora besparingar i den skattefinansierade statliga verksamheten.

Sverige hade fört en mycket generös familjepolitik med starkt stöd till flerbarnsfamiljer typ den nu mycket framgångsrika politik Ungern för.

Allt detta och annat som redovisas nedan hade skapat förutsättningar och ekonomiska resurser (minimum 225 miljarder SEK bara på den muslimska migrationen för att inte tala om allt annat elände de fört med sig) att hantera pandemin på ett resursstarkt och medvetet sätt. Ta bara som exempel att vi hade haft beredskapslager av handsprit för hela befolkningen liksom andningsskydd och intensivvårdsplatser (istället för den nu förda politiken som medfört minskning med 90 procent).

En reflektion, hade en kortare drastisk nedstängning (i varje fall i Stockholm) med isolering av riskgrupper (dessa visste man vilka de var) och omhändertagande av dessa på bästa sätt. Det hade kunnat vara effektivare än denna utdragna process som kostar enorma belopp i kapitalförstöring och förslösande av resurser och tillgångar och ändock har Sverige en hög dödlighet jämfört med nordiska länder inte minst i Stockholm.

Nedan länkar till program för Sverige på min blogg.

https://lennartwaara.com/…/ett-nationalistiskt-manifest/

https://lennartwaara.com/…/vad-bor-goras-for-att-fa…/

EN MÄRKLIG UPPLÄNDSK RUNSTEN.

24 april 2020

Rapport från en kort runstensexkursion med Gustaf och mig.

IMG_2266.jpeg

Runstenen U 887 står på en morän-holme i en åker strax norr om vägen mellan Skogstibble och Hagby (väster om Uppsala) Det är en ovanligt stor sten 2.15 meter hög och av en rödaktig granit. Runsten är från 1000-talet. Närmare datering än så är inte möjlig.

Ristningen är djupt och säkert huggen. Inskriften är tydlig och väl bevarad.  Inskriften lyder:

x iokeR x auk x fastkeR x auk x aurikr x litu • rita • sten x yftiR x borkeR – fabur sin frehn selfr • hiok < aurikr x yfti : sin • faþur • runi • þisa • roþi • sa • kuni

IogœÍRR oh FastgœÍRR oh AurihR lein retta stœin œftÍRBor(g)gœÍRR,faðursinnfrœg[a]n. liiogg AurihR œfti[R] sinn faður runi pessa. Radi sa hunni.

»Joger och Fastger och Orik läto uppresa stenen efter Bor(g)ger, sin frejdade fader. Själv högg Orik efter sin fader dessa runor. Tyde den som kan.»

Den avslutande textmeningen är märklig. Vad betyder den? Något dolt budskap i runraden? Eller helt enkelt, tyd runorna den som kan läsa och tyda dem. Antyder väl i så fall att långt ifrån alla kunde läsa och tyda runalfabetet på 1000-talet. Det latinska alfabetet skulle inte på allvar göra entré i Sverige förrän drygt 100 år senare.

Ornamentiken är huggen med stor skicklighet. Det är den enda kända stenen av AurikR/Örik. Stenen är välgjord trots att Örik sannolikt inte var en tränad runristare.  Runstensornamentiken som förekom på den tiden måste ha gjort ett starkt intryck. Örik var, kan man med fog förmoda, konstnärligt lagd eftersom han lyckades producerade detta mästerverk.

Det skriftbärande rundjuret är framställt på stenen på ett vanligt sätt. Detaljerna är elegant utformade med säker rytm, vilket ger ett vackert helhetsintryck. På övre delen av stenen, där man kunnat vänta ett kors, är i stället en vingad drake inkomponerad. Det antyder att stenen är en hednisk runsten. Kristna och hedniska runstenar förekommer parallellt under 1000-talet.

Längst ned på stenen finns en s. k. repstav.

ANUNDS HÖG OCH BADELUNDA KYRKA

21 april 2020

En redovisning av sonen Gustafs och min historiska exkursion till Västerås med fokus på Anundshögen och Badelunda kyrka.

IMG_2217.jpg

Anundshögen sedd från den gamla Eriksgatan.

Anundshög är namnet på en stor gravhög i utkanten av Västerås. Högen är Sveriges största gravhög. En härd under högen i boplatslagret har med C-14 metoden daterats till 210-540 e.Kr vilket enligt Riksantikvarieämbetet innebär att högen troligen kan dateras till folkvandringstid-vikingatid. Högen har ett avplanat krön som skadats av rovgrävning.

Namnet är belagt från medeltiden då högen användes som tingsplats (”Anunda Högh”). Pastor Jonas Holstenius omtalar på 1600-talet att ”Wid thenna högh hafwer fordom tidh warit Tingsplats” vilket framgick av sex bevarade brev hos Bengt Person i Tible från 1355, 1355, 1358, 1391, 1393 och 1437. Johan Peringskjöld utpekade högen som Bröt Anunds grav. Namnet förekommer även förekommer på en runsten på platsen.

IMG_2218.jpg

Framför storhögen har en pampig och märklig runsten rests till minne av ”Heden, Anunds broder”, och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. En lång rad stenar resta längs med vägen markerar nämligen Eriksgatan som passerar strax söder om Anundshögen.

Ornamentiken är av märklig och liknar ett antal personer stående på varandra i en romersk port. Det finns inget kors inhugget i runstenen varför vi utgår ifrån att den är hednisk. Både hedniska och kristna runstenar förekommer under 1000-talet. De kristna överväger i antal i Uppland. Den konstnärligt utförda ristningen är signerad av runmästaren Vred. Den historiska informationen om hur delar av Anundshögs området skapats är vidare ovanlig och innehåller mycken information. dessutom var uppenbarligen Folkvid Anunds fader. Frågan är varför det är viktigt att omnämna att Heden för vilken stenen är rest också var broder med Anund. Svaret kan vara att Anund var så känd och mäktig att informationen blir intressant. Anund är kanske liktydig med kungen Bröt-Anund? Är det vad som meddelas på stenen? Dock, måste runstenens Anund vara en annan Anund än Bröt-Anund. Enligt Snorre Sturlasson och Ynglingasagan var Bröt-Anund son till Yngvar som stupade i strid med esterna. Den graven kan vara funnen vid utgrävning i Estland. Se min artikel om detta.

Translittereringnav runraden:

× fulkuiþr × raisti × staina × þasi × ala × at × sun ×× sin × hiþin × bruþur × anutaʀ × uraiþr hik × runaʀ

Normalisering till runsvenska:

Folkviðr ræisti stæina þasi alla at sun sinn Heðin, broður Anundaʀ. Vræiðr hiogg runaʀ.

Översättning till nusvenska:

Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.

Hela fornminnesområdet där Anundshög ingår i består av tolv gravhögar, tio runda stensättnigar, fem skeppsättningar, 14 resta stenar och en runsten. Enligt vissa teorier har det vid Badelunda funnits ett sekundärt maktcentrum som stått i konflikt med – och slutligen, runt tidpunkten för regionens kristnande, besegrats av – någon starkare maktpol. Kanske kan den maktpolen ha varit Uppsala.

IMG_2212.jpg

Området kring högen undersöktes 2008 med georadar. Undersökningen var inriktad på områdets status som tingsplats. Man fann en 200 m lång rad med igenfyllda hål, två meter djupa och två meter breda. Forskarna tror att det i hålen stått ett 30-tal stora stenar eller stolpar. Raden löper från ett gammalt vadställe snett in mot högen. Än idag kam man se en snörrät rad av stenar som markerar Eriksgatan från vadstället och västerut. Här kom de nyvalde kungen ridande med sitt följe, kungavalet bekräftades på platsen för Västmännens del sannolikt mitt i den stora skeppsättningen.

Klicka på respektive bild så visas den i större och bättre upplösning. Bildarna visar den gamla Eriksgatan med vadstället som på den tiden var en seglingsbar vattenled från Mälaren norrut och en stenrad som visar den gamla Eriksgatan som gick förbi här.

Den kung som ligger i den stora högen Anundshögen är sannolikt Bröt Anund.

Bröt-Anund tillhörde Ynglingaätten vars status som historisk person är omtvistad. Om han har existerat bör han ha verkat under första hälften av 600-talet. Enligt Snorre Sturlason skall han ha härskat i Tiundaland.

Den främsta källan rörande Bröt-Anund (eller ”Bryt-Önund” som han benämns häri) är Snorres ”Ynglingasagan”. Snorre berättar där att Anund var son till kung Yngvar av Ynglingaätten som stupade i kamp med esterna. Efter honom blev Anund kung i Svitjod. Han skall ha hållit fred i Svitjod och blivit mycket rik. Han hämnades sin far i Estland och byggde sedan vidare i Svitjod. Han röjde land och byggde vägar och kallas därför Bröt-Anund (”väg-Anund”). Han hade en kungsgård i varje storbygd (”husby”), men hans eget land var det uppsvenska Tiundaland. Enligt Snorre var Anund en omtyckt kung och det skall ha varit ”god årsväxt” i landet under hans styre.  Han efterträddes av sin son Ingjald Illråde, som blev den siste kungen av ätten. En möjlig historisksanning är att den väldiga Anundshögen är kung Anunds grav.

Badelunda kyrka ligger i Badelunda socken utanför Västerås.

IMG_2226.jpg

De östra delarna av kyrkan är de äldsta, från 1200-talet. Även om koret senare är ombyggt har kyrkan som en av få i Svealandden under tidig medeltid dominerande romanska formen med ett smalare och lägre kor bevarat. Sakristian och vapenhus är också medeltida. Det finns bevarade medeltida takstolar i långhuset, södra vapenhuset och i sakristian. Träslagen är gran och ek. En äldre och ursprunglig takkonstruktion med bindbjälkar och korsande stödben har funnits i långhus och sakristia.

I klockstapeln finns återanvända medeltida brädor och golvplank med den medeltida tekniken sprättäljning. I grunden påminner konstruktionen om en medeltida tornstapel.

Den nuvarande kyrkan uppfördes troligtvis under andra halvan av 1200-talet och var då betydligt mindre än den nuvarande. Dendrodatering av virkesdelar i långhuset och korets taklag visar att det restes mellan 1228-1242.

IMG_2227.jpg

Till kyrkans äldsta delar hör den östra halvan av långhuset samt delar av koret, som från början var smalare och lägre. På 1300-talet byggdes sakristian, och vapenhuset under första delen av 1400-talet. Innertakets tegelvalv tillkom senare under samma århundrade.

Anundshög hade en betydande roll som tingsplats fram till 1450-talet, då denna flyttades till Badelunda kyrka.

IMG_2230.jpg

År 1912 hittade man spår efter kalkmålningar i vapenhuset, men de togs fram och konserverades först 1959-1960, av Nils Källe. En del av målningarna är daterade till 1540-talet och är tillskrivna Urian Olofssonmedan andra har tillkommit redan på 1400-talet och föreslagits vara av Albertus Pictor Bland motiven finns änglar med Kristus pinoredskap, Guds hand i himlen med solen och månen, Kristus på korset och tre djävlar, varav en håller i ett horn och en rider på en kvinna. Om resten av kyrkan har blivit målad under medeltiden eller 1500-talet är okänt.

IMG_2233.jpg

Äldsta föremålet är ett triumfkrucifix, tillverkat i Mälardalen på 1300-talet. 1929 sattes krucifixet upp på sin ursprungliga plats, i triumfbågen, mellan långhusetoch koret, efter att ha varit undanlagt på kyrkans vind i några decennier.

IMG_2232.jpg

Predikstolen är byggd 1655 av Israel Snickare i Västerås. Den skänktes till kyrkan av Nicolaus Johannis Rudbeckius och har skulpturer föreställande Kristus och evangelisterna .

Dopfunten är tillverkad av täljsten och sandsten och har en åttasidig dopskål. Den skänktes till kyrkan av kyrkoherde Fredrik Arfwedsson 1892.

IMG_2235.jpg

I gravkoret finns de flesta av kyrkans totalt 21 begravningsvapen efter bl.a. ätten Horn.

IMG_2236.jpg

Barockskulptiurerna som står på vardera sidan om altaret föreställer Matteus och Johannes och köptes av kyrkan 1702. Tillsammans med en skulptur av Kristus med pinoredskap som i dag står i gravkoret har de tillhört en tidigare altaruppsats. Möjligen är alla tillverkade av Kaspar Schröder, men även Burchard Precht har föreslagits.

Kyrkan sedd från öst. Till vänster Horns gravkor från 1600-talet. Till höger sakristian samt den östra delen av kyrkan koret. De äldsta delarna från 1200-talet

 

 

 


%d bloggare gillar detta: