APROPÅ AKTUELLA PROBLEM – AUGUST STRINDBERG

24 april 2022

CITATEN NEDAN ÄR HÄMTADE FRÅN AUGUST STRINDBERGS ”EN BLÅ BOK I” SKRIVEN 1907.

115 år senare är de aktuellare än någonsin.

”Ny-hedningarne som nu ha stormat fram och 
tro sig vara världens herrar, därför att de tjäna världsfursten, 
förefaller vara en bottensats av vilda folk, som genom giften 
och invandring kommit in som jäst i Europas gamla nationer. 
Jästen uppfyller sin bestämmelse i ugnsvärmen, men förvand- 
las själv till gaser och försvinner lämnande blåsor och hål 
efter sig. Degen blir kvar, lucker, mör, vit, doftande varmt 
bröd. Jästen är en mögelsvamp som uppstår av förruttnelse, 
och ändå får den vara med att göra vitt bröd. Allt tjänar! Men 
bara mögelsvamp ger intet bröd! Man skall därför icke vred- 
gas på hedningarne, ty de förstå icke bättre; upplysa dem kan 
man väl svårligen, ty den grå starren kan man sticka, men icke 
den svarta.

Frukta dem, skall man icke, ty då bitas de, men de skola ha 
sin tid.

….

Kan man icke upplysa Hedningen? – Erfrenheten har visat att 

det nästan är omöjligt; ty ett dumhuvud 
kan icke fatta de enklaste saker, icke inse ett axioms självklar- 
het. Förföljes han systematiskt av olyckor, kallar han det otur, 
slås han av sjukdom, stiger han upp lika dum, råkar han i 
fängelse, så sitter han bara och tänker ut nya knep; straffas 
han på sträckbänk, så anser han sig lida för sin tro, han som 
ingen tro har. Och han går ut ur väckelserna och prövning- 
arne lika stort fä som förut, ty han begrep ingenting. Och alla 
dyngherrarne prisa hans karaktärsfasthet, hans själsstyrka, 
hans starka tro på sin sak. Han har fyllt sexti år och har arbe- 
tat för utvecklingen, men han har icke kunnat utveckla sig 
själv; han kolporterar precis samma smörja nu som för fyrtio 
år sen, när han upptäckte »sanningen» i sina lärares böcker; 
han har aldrig fött en ny tanke, aldrig fått en ny syn på gam- 
mal sak; han har stått stilla, men världen har gått framåt. Han 
har trott sig vara i täten, när han var i kön; han gick kräft- 
gången tillbaka till hedendomen, fastän Kristendomen låg 
framom”.

REGERINGEN KRÖKER RYGG FÖR DET MUSLIMSKA UPPRORET

23 april 2022

Ministrar (SAP) hittar på alla möjliga undanflykter från det enkla faktum att det var den muslimska diasporan (äldre män, unga män, pojkar och t.o.m. mammor med barn) som startade och genomförde de våldsamma Påsk-upproret med brända polisbilar, bussar och drygt 100 poliser som skadats av stenkastning mot huvudet. ”Gängkriminella styrde upproret” påstår någon. ”Upproret styrdes från ett annat land” påstår någon annan. Etc. Fler undanflykter av den typen kommer komma. Var så säker! Det självklara att peka ut förövarna som muslimerna i diasporan undviker man. Varför? S-väljare?

Ygeman, som exempel, skyller det nationella muslimska upproret på Rasmus Paludan som faktiskt i praktiken visat vad muslimerna är kapabla till. Ygeman menar t o m att ”Rasmus Paludan borde be polisen om ursäkt” trots att han sökt och beviljats tillstånd för sina islamkritiska valmöten. Att bränna böcker är inte olagligt (det påtalas av statens jurister) vare sig det är Bibeln, Koranen, Marx´Kapitalet, Hitlers Mein Kampf eller Palmes böcker.

Muslimerna har efter våldsamma slag om svenskt territorium besegrat den svenska polisen och därmed hotat den svenska demokratins fundament nämligen de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Det är om något ett allvarligt brott, sannolikt möjligt att juridiskt betrakta som landsförräderi vilket är det allvarligaste brott man kan begå och som borde straffas därefter. Tyvärr har Sverige inte längre dödsstraff ens för landsförräderi i krigstid.

Den psykopatiske Morgan Johansson, som ett annat exempel, skriker att ”hon inte är riktigt klok”, avseende Ebba Busch. Det Ebba Busch uttryckt i P1:s Lördagsintervju (lyssna på den) är det självklara nämligen att polisen, den legala våldsapparaten, borde slå/slagit tillbaka med verkanseld om nödvändigt. I stället har vi 104 skadade poliser. Men hennes uttalande vantolkas nu av SAP och deras politruker i statsapparaten i oärligt men bestämt politiskt syfte.

I den ”djupa staten” ylas det på likande sätt av feminister och inkompetenta kvinnliga polischefer. De är chefer indoktrinerade i mångkultur och inkluderande ideologi. En polischef i Malmö anmäler Rasmus Paludan för ”hets mot folkgrupp” men blir omedelbart avspisad av åklagare. Andra kvinnliga polischefer försöker stoppa Rasmus Paludan från att genomföra kommande islamkritiska möten.  Emelie Kullmyr som är kommenderingschef vid polisen i region Väst tillåter inte Rasmus Paludan att hålla ett islamkritiskt möte. ”Han har fel åsikter som skapar kaos … Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken” I Borås instämmer kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson, självklart socialdemokrat, i polisens beslut och politiska uttalande på tvärs med Sveriges grundlagsfästa fri- och rättigheter. Känner de till grundlagen eller bryr de sig inte?

Enstaka åklagare och justieråd har visat bättre förstånd. De påtalar att bokbränning inte är olaglig och inte kan förbjudas. Polisens roll i det sammanhanget är INTE att ha/ta politiska hänsyn utan att med alla medel (inklusive skarp verkanseld) upprätthålla lag och ordning. Får man inte lära sig det i polisutbildningen eller indoktrineras man i vänsterideologiska uppfattningar?

By the way. Lagen om ”hets mot folkgrupp och hatspråk” borde tas bort från lagboken med omedelbar verkan. Den utgör ett legalt hot mot oss fria svenskar som värnar tryck-, yttrande- och mötesfrihet. Lagen går faktiskt på tvärs med och svär emot den grundlagsfästa yttrande -och mötesfriheten.

Rasmus Paludan har de facto gjort svenska folket en tjänst genom att avslöja och demonstrera hur totalitära och odemokratiska muslimerna är och vilket hot den muslimska diasporan utgör emot demokratins grund yttrandefriheten. De har startat ett islamistiskt våldsuppror i Sverige. Är det begynnelsen på ett kommande inbördeskrig? Jag, fruktar att det blir så.

Upprorsmakarna är i uttalanden i media tydliga med att de skall fortsätta ”knulla Sverige och svenska folket”. Muslimerna ser Sverige som deras land som de vill ta över. En av Påsk-upprorets aktör uttalar sig: 

”Är ni glada svenska staten? Det är det här ni vill. Ni ska få det. Ni låter den här horungen komma hit och bränna koranen. Vi ska knulla era mammor. Ni vet inte att vi muslimer dör för vår tro, vi bränner upp hela landet för vår tro, hela världen vi bränner upp vår tro”.

SAP hjälper dem villigt på vägen med motprestationen att muslimerna, flera hundra tusen röstberättigade som till 80 procent, röstar på SAP. Så vinns val med vilka medel som helst. SAP är ett helt skrupelfritt maktparti styrd av en liten extremt odemokratisk maktklan.

Även politiker i övrigt instämmer i stolligheterna, deras syn är att ”Sverige är invandrarnas land lika mycket som svenskarnas och att det är invandrarna som gör Sverige” som Fredrik Reinfeldt uttryckt sig. Uttalanden med samma innebörd har kommit från Mona Sahlin (SAP), Maud Olofsson (C) och Annie Lööf (C) m.fl.

AVGÅ MORGAN JOHANSSON!

22 april 2022

Denne märklige psykopat, som fritt och ohämmat agerar ut sitt ”small man complex” emot det svenska folket, har kommit på lösningen. Fler fritidsgårdar skall få stopp på det muslimska upproret. 

Han följer inte polisens och chockade åklagares hundratals filmer och redogörelser av händelserna under upproret. Filmerna visar bland annat mammor med barn som står och kastar stenar mot polisen. Ungdomar som kastar dödligt stora stenar mot polisens huvuden. Stenslungor. M.m. Poliser som tjänstgjorde under de nationella muslimska upproren i våra större städer beskriver själva det hela som ”inbördeskrig” (vilket det var) och att de muslimska huliganerna hade ett tydligt systematiskt mål nämligen att skada och döda poliser.

Nu är strategin från den socialistiska regeringen att skylla det muslimska våldsamma upproret från diasporan på annat; på Rasmus Paludan som utövade sin grundlagsfästa rättighet till mötes- och yttrandefrihet, man låtsas att det var gängkriminella som agerade, man har t.o.m. försökt sig på lögnen att det hela var styrt utifrån från annat land. En invandrarpolis Nadim Ghazale (muslimsk infiltratör i polisen) har gått ut i en artikel i Expressen och ställt sig på det nationella muslimska upprorets sida (utan att avskedas!). En svart polis i Malmö vill förbjuda Rasmus Paludan att utöva grundlagsfästa rättigheter. Andra Malmöpoliser agerar mot grundlagens rättigheter och anmäler Rasmus Paludan för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Om det sker har de muslimska huliganerna vunnit och den svenska grundlagens demonstrations-, yttrande- och mötesfrihet förlorat. Sverige som rättsstat har förlorat. Sverige med en tidigare fungerande statsapparat har nu kapitulerat för muslimska välfärdsmigranter från Mellanöstern och Afrika som försörjs av svenska skattebetalare. Sverige som en sammanhållen nation för etniska svenskar krackelerar inför våra ögon. Ondskan segrar. Grundlagsfästa rättigheter ifrågasätts t.o.m. av chefer i den djupa staten och av rikspolitiker. Muslimer startar uppror och segrar emot den svenska staten och regeringen låtas som att det regnar med uttalanden av typ att det var ”oacceptabelt” och när de känner sig riktigt kraftfulla ”helt oacceptabelt”. Det är oerhört mycket värre än så. Det krävs krafttag nu. Polis och militär måste slå tillbaka hårt, till en början med vattenkanoner och gummikulor och om inte det räcker med verkanseld. Upproret måste kväsas och slås ner innan muslimerna tar över och Sverige blir en islamistisk stat.

Morgan Johansson föreslår fler fritidsgårdar! True story!!

Det är oroande för att uttrycka det försiktigt!

AVGÅ MORGAN JOHANSSON! FÖR SVENSKA FOLKETS SKULL! VI KLARAR INTE MER AV DIN SOCIALISTISKA VANSKÖTSEL AV SVERIGE!

HARAKERS OCH ROMFARTUNA KYRKOR SAMT RUNSTEN NR 27.

18 april 2022

På påskdagen genomförde Britt, Gustaf och jag en exkursion i svensk historia till Harakers och Romfartuna kyrkor samt runsten nr 27 i Västmanland.

En redogörelse i ord och bild följer.

RUNSTEN NR 27 I VÄSTMANLAND

Vi börjar med Västmanlands runsten nr 27 som står efter väg 56 mellan Västerås och Sala.

Runstenen fotograferad idag samt från en teckning av Johan Peringskiöld i hans Monumenta publicerad cirka 1700. Av jämförelsen mellan fotot och teckningen framgår att en övre del av runsten är bortslagen och förkommen. Runddjurets öppna käft har idag vassa tänder som inte finns med på teckningen och som sannolikt inte heller funnits ursprungligen. Teckningen av runstenen är noggrant utförd varför vi kan sluta oss till att tänderna inte är original. Kan de vara dithuggna senare av klåfingrig person? I så fall ett kulturhistoriskt nidingsdåd. Jag kontaktar länsstyrelsens avdelning för vård av historiska artefakter. Tänderna bör inte fortsättningsvis målas! 

Runstenen står synligt väster om väg 56 Västerås-Sala och strax norr om gamla landsvägens bro vid nedlagda Grällsta mejeri. Runstenen restes där den gamla Salavägen korsar vägen till Grällsta, således en mycket synlig plats. 

Runstenen är huggen i grå granit med gulaktigt ytskikt. Höjden 1,75 m, största bredd 1,40 m. Ristningen är djup och tydlig. Linjerna är breda, mjukt rundade och jämna, en skicklig ristares verk. Runinskriften börjar vid rundjurets stjärt. 

Runstens inskrift

þurbiorn ok : ikifastr : lit« resa : ytiR* sihþornxfaþur : sinx honxtoþrx [i] faruxlitlix 

ristix runiR 

Þorbiorn ok Ingifastr let(u) ræisa æftÍR Sigþorn, faður sinn. Hann (varð) dauðr i jaru. Litli risti runiR. 

»Torbjörn och Ingefast läto resa efter Sigtorn, sin fader. Han blev död på utfärd. Litle ristade runorna.» 

Utfärd” innebär med all sannolikt någon av vikingafärderna österut eller söderut. Stenen är från 1000-talet. Vi kan inte säkert avgöra om runstenen är kristen eller inte. Den bladlika ornamentiken liknar en fyrklöver men skulle också kunna uppfattas som ett kors.

Ristarens namnLitli är ett sällsynt namn. Västmanlands runstenar 20 och 27 är båda signerade Litli. Litli har också ristat nr 22 i Västmanland och sannolikt också 17, 28, 32 och 33. Namnet finns vidare på runsten U 1177 i Uppland

HARAKERS KYRKA

Harakers kyrka är byggd under andra halvan av 1400-talet för att ersätta en äldre kyrka från omkring 1200. En arkeologisk undersökning 2014 visade spår efter en äldre kyrka väster om den nuvarande. Grundrester i sten efter ett kor på 1,1 gånger 4,4 meter hittades. Resten av kyrkan kan antingen ha varit byggd i trä eller i sten. Datering av byggnaden lät sig inte göras men en bevarad dopfunt från omkring 1200  visar att den äldre kyrkan var från den tiden. 

Kyrkans nuvarande utseende och form är resultatet av en större ombyggnad i slutet av 1700-talet, då kyrkan förlängdes västerut och tornet fick nuvarande utseende med en vacker lanternin. Kyrkorummet har förändrats flera gånger och har artefakter från många olika tidsepoker, bland annat en stor mängd medeltida träskulpturer och målningar från 1618 som är stiftets bäst bevarade från tiden efter reformationen. Målningarna inkluderar landets äldsta avbildningar i kyrklig miljö av reformatörerna Martin Luther och Philip Melanchton.

Murarna är putsade i gult. Långhuset är till största delen uppfört i tegel med natursten längst ned. Kyrkan är en salkyrka med sakristia i norr och ett västtorn med spetsig spira inspirerad av Västerås Domkyrka. På långhusets södra sida finns fyra stora, rundbågiga fönster och en port vilket framgår av bilderna. Tornet har stora fönster samt en port i väst. 

ROMFARTUNA KYRKA

Romfartuna kyrka är en magnifik landskyrka, faktiskt den största i Västmanland, Västerås Domkyrka undantagen.

Romfartuna kyrka ”katedralen på slätten” står högt på en berghäll omgiven av slättlandskap och syns vida omkring. I väst står det höga, karaktäristiska tornet, i norr finns en sakristia och i söder både ett bevarat vapenhus och det Sparfvenfeldtska gravkoret. Det branta sadeltaket är belagt med takskiffer från Grythyttan. Ingången sker från söder genom vapenhuset. Kyrkan saknar den vanliga porten i väster. 

Kyrkorummet är indelat i tre skepp med hjälp av tio fyrkantiga pelare som bär upp fem kryssvalv i det höga mittskeppet. Kyrkan är en av de största i Västerås stift och byggd i gotisk stil med tre smala, höga skepp som ger ett katedralliknande intryck.

Den välbevarade kyrkan byggdes i början av 1300-talet. Arkeologiska undersökningar har påvisat en föregående äldre kyrka från 1200-talet. Vid en stor ombyggnad 1427 slogs valven och ett vapenhus med kyrkoentré byggdes. På 1660- och 1670-talet byggdes tornet om och fick en tornspira i gotisk stil. Tornet i sig har dock levt kvar sedan medeltiden. Det är en av få bevarad torn av den här typen i Västeråstrakten. 

Det Sparfvenfeldtska gravkoret byggdes år 1670 och är inspirerat av det kungliga gravkoret i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gravkoret avviker med kupoltak och dekorerade och färgade väggar från den vitputsade kyrkan. Johan Gabrielson Sparf adlades 1651 Sparvenfeldt till Åbylunds säteri i Romfartuna socken. Ätten dog ut 1809.

Den medeltida kyrkan är fortfarande välbevarad och har inte behövt byggas ut eller om i någon stor utsträckning. 

En medeltida järnbeslagen korport på kyrkans sydsida. Korporten bär ett krucifix (högt upp på porten halvt i skugga) och vapensköldar. Ett av dem har identifierats som biskop Otto Svinhufvuds från början av 1500-talet. Även vapenhusets port är beslagen med järnsmide från medeltiden.

Bild och text Gustaf och Lennart Waara

VAD MED RASMUS PALUDAN OCH DE MUSLIMSKA UPPLOPPEN?

17 april 2022

Jag väljer reporter Fredrik Sjöshult på Expressen som exponent och representant för dem som vänder upp och ner på upploppen i Sverige och ställer dem på huvudet. Expressens rubrik är ”Fega polischefsbeslut ligger bakom våldsamma kravaller”. Sjöshult och liknande tänkare menar att problemet är, inte muslimska huliganupplopp, utan att Rasmus Paludan utövat sin demokratiska mötes- och yttrandefrihet som svensk medborgare. De menar dessutom på allvar att ”det fega polischefsbeslutet” varit att tillåta Rasmus Paludan att hålla sina möten istället för att förbjudit dem eller förvisa mötena till en skogsdunge utanför bebyggelse.

Feg har polisen varit, det har Expressens Sjöshult rätt i. Men inte på det sätt Expressen och andra menar.

Det illavarslande är att Expressen, en av våra största liberala (?) tidningar, inte förstår allvaret i det muslimska hotet mot svensk mötes- och yttrandefrihet som i dagarna utmanats och faktiskt också urholkats eftersom polisen förlorade samtliga slag mot muslimerna i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona och Malmö. Det är en sorglig och djupt oroande ”set back” för svensk demokrati och de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna. Polisen ”backade undan” och för de muslimska huliganerna och som, i Skäggetorp i Linköping, överlagrades av polisledningens av feghet utfärdade order att inte återta förlorad mark trots stark bemanning på plats.

De muslimska upploppen/upproren har dessutom tydligt demonstrerat polisens generella brist på relevant och fungerande beväpning. Polisen måste för uppdrag att slå ner muslimska upproriska horder som löper amok ha tillgång till vattenkanoner och vapen med gummikulor kanske också paintballgevär med beständig färg så att de ledande muslimska huliganerna kan märkas för att senare infångas och dömas till fängelse, för grov misshandel och våldsamt upplopp, i 10 år. Polisen har inte bara förlorat samtliga slag utan också förnedrats genom att ”backa undan” och flyende överlämna territorium till fienden. Polisen har tvingats skjuta varningsskott för att kunna fly och sedan på avstånd stå och titta på när sammanlagt ett tiotal polisbilar stuckits i brand av förberedda medtagna Molotovcocktails.

Detta har Rasmus Paludan lyckats klargöra och demonstrera för alla etniska svenskar. Det borde Sverige faktiskt vara tacksamt för. Många svenskar har i dessa dagar av Ragnarök vaknat upp ur hjärntvätt och indoktrinering. Det har jag personligen erfarit.

Rasmus Paludan har därmed gjort det svenska folket en betydande varaktig tjänst genom att öppna ögonen på folket för vad det är för ett våldsverkande odemokratiskt klientel vi släppt i och med massmigrationen av muslimer från mellanöstern och Afrika.

UKRAINA OCH RYSSLAND – EN POSITIONSBESTÄMNING I APRIL 2022.

12 april 2022

Pro primo

Ryssland har i en ohämmat brutal militär aktion överfallit och ockuperat delar av Ukraina och slagit sönder bostäder och infrastruktur etc. Vladimir Putin och Ryssland  har försökt erövra ett grannland i en helt oprovocerad attack, Orwellskt kallat ”a special military operation”.

Det är huvudsidan i konflikten. Det är huvudmotsättningen i denna geo-politiskt unika konflikt i Europa. Ryssland överfaller militärt ett grannland. Ryssland begår därmed en folkrättsligt brottslig och straffbar handling. Härav det världsvida stöd och sympatier som möter Ukraina. Det är korrekt av USA, Europa och Sverige att bidra med humanitära resurser, militära vapen samt i förlängningen en ”Marshall-plan” för att återuppbygga Ukraina efter ett krigsslut som sannolikt inte ligger långt bort. Hur freden kommer att se ut i form av landavträdelser från Ukraina till Ryssland undgår min bedömning men sannolikt delar av östra Ukraina. Ukraina har dock visat sig kunna bjuda kraftigare motstånd än alla militära experter kunnat förutse liksom uppenbarligen också Vladimir Putin och hans underrättelseagenter och militära experter. Är möjligen Ryssland militärt ett korthus, en koloss på lerfötter?

Motivation och hemmaplan har visat sig viktigt.

Flyktingarna från kriget i Ukraina är främst kvinnor och barn som med stor sannolikhet kommer att återvända hem när kriget väl är över. Däri skiljer de sig från välfärdsmigranterna, unga män, från Mellanöstern och Afrika som kommit hit för försörjas av svenska skattebetalare och stannar, no matter what!

Det jag ovan skrivit instämmer en stor majoritet av svenskar i.

Pro sekundo

Det jag nu kommer att behandla blundar många för, som med rätta stödjer Ukraina. Vissa på ”högerkanten” använder informationen för att relativisera Rysslands överfall på Ukraina och gör det till en huvudfråga.

Ukraina är ett genomkorrumperat land, sannolikt ett av de mest korrumperade av länderna i det forna Sovjetimperiet. Det är ett empiriskt faktum. Det är viktig att orka inse och erkänna. Just därför att stödet humanitärt och militärt till Ukraina mot Ryssland är korrekt och viktigt. 

En härskande elit i ett proto-demokratiskt land, med val som genomförts med rapporter för demokratiska brister från valobservatörer. Den nuvarande maktstrukturen och regimen lever på och är ett historiskt arv från en struktur som tillkommit i en statskupp. Det är historiska fakta som media tiger om eller t.o.m. förnekar idag. Det är på ett sätt förståeligt när man stödjer och måste stödja den sig tappert försvarande och överfallna parten. Psykologiskt vill man inte se eller ta till sig den informationen. 

Den tidigare komikern Zelinsky har, det medges, vuxit som talesman och makthavare i det nuvarande Ukraina och med det uppenbarligen framgångsrika försvaret av den ukrainska fosterjorden.

Men han omges av precis samma typ av judiska oligarker som Vladimir Putin. Han är visserligen vald i någon form av generöst tolkat ”fria val” men sitter på ett mandat och en regimstruktur som skapades i en statskupp med aktiv inblandning från aktörer som CIA och USA:s utrikesadministration. Joe Biden som vice president under krigshetsaren Barack Obama och med den helt korrupta Hillary Clinton var inblandade i statskuppen. Joe Bidens son Hunter Biden skaffade sig med hjälp av och hot från de nämnda politikerna lukrativa poster med ersättningar i mångmiljonklassen.

Joe Bidens som Hunter Biden bedriver flera korrumperade verksamheter i Ukraina med den sittande maktelitens godkännande. Läs den historien som bland annat avslöjas av innehållet i Hunter Bidens laptop. Det finns USA-finansierade (via CIA eller andra organ) laboratorier i Ukraina som forskar kring att framställa biologiska och medicinska stridsmedel.

Azov-bataljonen, med uttalade nazist-sympatier, har begått svåra brott mot Geneve stadgan om hur man behandlar krigsfångar. De har själva filmat tortyr och mord av tillfångatagna ryska soldater. Brott av samma typ av krigsbrott emot ”krigets lagar” som också Ryssland begår och som också kan anses bevisade.

Men det är INTE Rysslands sak att korrigera dessa grava inadvertenser. Det är en fråga för det ukrainska folket den dag det blir fred igen.

Pro tertio

Det är mycket intressant att granska Putin-apologeterna.  De använder skiftande argument och är av olika karaktär. Vi noterar dem som potentiella ”förrädare”. Ja, det är ett hårt och möjligen överdrivet och orättvist ord men i ljuset av svag försvarsvilja bland svenskar (52 procent) kan frågan ställas. Fråga blir än mer relevant enär Sverige hållit sig med en partiledare och rikspolitiker för Liberalerna (liberal???) ”svart och kvinna” som hon ofta säger om sig själv som signalerat att hon drar till Norge om Sverige hotas av krig. 

Det av Vladimir Putin initierade och ledda brutala militära överfallet på Ukraina har uppenbarligen bidragit till att skingra agnarna från vetet, från vettet t.o.m. på många olika sätt från ”vänsterytter” till ”högerytter”.

I den politiskt liberala bloggen ”Det Goda samhället” finns en politisk skribent Gösta Wallin som skriver, jag citerar: Det börjar nu framstå som helt klart att det som pågår i Ukraina är det senaste amerikanska angreppskriget”.

Ukraina är ett amerikanskt angreppskrig?! Ja det finns personer som tänker, tycker och också SKRIVER så! Det liknar ju verkligen exempelvis Vietnam. Eller hur?

Tendenser av det slaget har jag upplevt tidigare i ett helt annat sammanhang men med samma psykologiskt-politiska bakgrund. Nämligen under vänsterrörelsen i slutet av 1960-talet. Jag var på den tiden aktiv kamrat som redaktör för SKP:s teoretiska organ Marxistiskt Forum.

Apologeter styrda av en ideologisk övertygelse har ofta svårt att skilja mellan att agera sympatisör och att bli medlöpare de facto och ytterst potentiell förrädare till olika typer av extrema avvikelser.

I Uppsala fick jag höra ryktet att en kamrat i SKP härbärgerade en eller två Baader Meinhof terrorister i sitt hem. Jag försökte luska och höra mig för vem det var. Idag tror jag mig veta vem. När ”kamraterna” fick klart för sig att jag avsåg att omedelbart gå till polisen med uppgifterna tystnade alla rapporter och informationen stannade upp..

Detsamma gäller min syn på dem som är Putin-apologeter idag eller t.o.m ser kriget i Ukraina inte som ett ryskt angreppskrig utan ett amerikanskt. Jag har ingenting gemensamt dem, och vill inte ha något gemensamt med dessa förvirrade personer även om de skulle göra en korrekt analys i andra aktuella och viktiga samhällsfrågor på tvärs med PK-media och SAP-klanen. De nämnda figurerna visar sig nu i Sverige som en rysk daimon.

Min egen intellektuella politiska samhällssyn är följande: Jag svär inte på något parti, någon organisation eller ideologi eller partiprogram. Jag förhåller mig helt fri. Se min logga nedan och kärnorden i den; Veritas, Libertas, Pro Suecia. Jag är nationalist och för ett värnande av Sverige med ett kraftigt utbyggt försvar, samarbete försvarsmässigt med främst Finland men också Norge och Storbritannien men inget NATO medlemskap, men som nu ändock ser ut att komma till stånd. Det har jag skrivit om i flera bloggar helt nyligen. Scrolla neråt på min FB för att ta del av dessa. I en allmän, icke organiserad mening, är jag en del av den nationella rörelsen. And that´s that!

Frågan står således: Vilka är att lita på när skiten träffar fläkten? Där mälde exempelvis Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut sig.  Nu är hon tack och lov avpolletterad saknad av ingen! Flera skribenter på den yttre ”högerkanten” mäler sig också ut från de pålitliga.

Putin-apologeterna representerar helt enkelt ett empiriskt och intellektuellt moras av relativisering. Vänd åter och se huvudfrågan!

RYSSLAND UT UR UKRAINA!

OM FRANKRIKE, NATO OCH SAP:s RYSKA FÖLJSAMHET

11 april 2022

FRANKRIKE

I Frankrike ser de just nu ut som om Marine Le Pen kan vinna presidentvalet. Hon är vidare till omgång två tillsammans med Macron med ungefär samma väljarstöd. Hon planerar enligt uttalanden att ta Frankrike ur NATO.  Frankrike är kärnvapenmakt med en stark försvarsindustri och ett starkt militärt försvar. Frankrike är grundarnation och en betydande del av NATO:s europeiska försvar. Marine Le Pen har sagt att hon vill att Frankrike drar sig ur NATO:s maktstrukturer i likhet med Charles de Gaulle 1966 när han tröttnat USA:s dominans.

Le Pen fördömer Rysslands oprovocerade attack mot Ukraina men hävdar också den viktiga och korrekta nationalistiska principen: USA skall inte ha makt över fransk utrikespolitik.

SAP OCH SVERIGE

Kärnvapenmakt hade Sverige också kunnat vara. Sverige hade vid mitten av 1950-talet både kunnandet och forskningen för att skapa ett svenskt kärnvapen med exempelvis små taktiska kärnvapen.

Men Tage Erlander sade nej, trots att militären, många utanför de militära kretsarna inom borgerligheten samt också b betydande delar av SAP var för en fortsatt forskning och utveckling. Det gällde att hålla möjligheterna öppna. Men nej! Tage Erlander vek ner sig för kommunisterna (styrda av Sovjetunionen), vänstern i och kvinnorörelsen inom partiet. Hans motivering till att säga nej var INTE omtanke om Sveriges försvarsförmåga och geo-politiska styrka utan att han inte ville riskera att ”partiet skulle spricka”. Läs Erlanders Dagböcker.  Partiet främst således! Hur mycket var SAP:s nej till kärnvapen dikterat av följsamhet gentemot Sovjetunionen i likhet med alla Fredskonferenser och kärnvapenfria zoner m.m. liknande som dikterades av Sovjets kommunister? En utveckling som accelererade under Olof Palme och Pierre Schori med SAP:s politiserade och av Sovjet påverkade dominans av UD via handgångna politruker som ambassadörerna Åström, Eliasson, Hirdman m.fl.

Hur ser de historiska kontakterna mellan Stasi och SAP ut? Kontakterna med svenskar och Stasi och Stasis svenska arkiv är mörkade med risk för fängelsestraff, för den ende forskare som fått tillåtelse att forska i arkiven, om hon avslöjar ett enda namn. Varför? För att SAP skulle falla samman som ett korthus om ”kontakterna” avslöjades.

En fråga som fortfarande gnager men som man inte rör i från medias sida är: Varför och vem mördade Tv-journalisterna Cats Falk (SVT:s Rapport) och Lena Gräns? De försvann i november 1984 men hittades först ett halvt år senare när dykare fann deras Renault 12 TL vid kajplats 310 i Hammarby kanalen. Mycket talar för att de först förgiftades efter ett restaurangbesök och sedan dränkes i ett badkar (de hade färgat vatten inte sjövatten i lungorna) innan de i bilen med högklackade skor dumpades i vattnet i Hammarby kanalen. Misstankarna har riktats emot Stasis Sektion för särskild inhämtning. Orsaken skall ha varit att de kommit på spåren efter en vapensmuggling från Sverige till Östtyskland och vart sedan?

SAP har inte alltid satt Sveriges utveckling främst men alltid partiets.

DYSFUNKTIONELLA MIGRANTER FORTSÄTTER ATT VÄLLA IN I SVERIGE

10 april 2022

De dysfunktionella migranterna främst från muslimska länder fortsätter att välla in och beviljas medborgarskap. Den överväldigande majoriteten av dessa lever och fortsätter att leva på bidrag från svenska skattebetalare.

Migrationsverkets offentliga statistik över beviljade uppehållstillstånd och beviljade medborgskap.

Beviljat medborgarskap innebär att migranterna får rösträtt i höstens val. Vilket parti kommer att gynnas av dessa huvudsakligen muslimska migranter? Knappast en kuggfråga. Sannolikt samma parti som helt ohejdat låter migranterna fortsätta att välla in trots Ygemans papegojlika bedyranden (sex gånger på några dagar) att vi ”inte skall tillbaka till 2015”. I stort sett har dock Sverige fortsatt att vara där, dvs på eller strax under 2015 års nivåer, under hela perioden. Se statistiken över beviljade uppehållstillstånd nedan.

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan–mars 2022mars 2022
Anknytning5 7572 212
Arbete8 9763 140
Asyl inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet20 12819 047
EU/EES1 881804
Studier1 427355
Verkställighetshinder22497
Totalt38 39325 655

Den höga siffran för asylsökande i mars sammanhänger med de riktiga krigsflyktingarna, främst kvinnor och barn, från Ukraina.

Månadsstatistik medborgarskapjan–mars 2022mars 2022
Inkomna ansökningar21 5067 357
Avgjorda ärenden25 1839 668
Beviljade ärenden21 3378 241
Öppna ärenden*96 003

Uppgifterna över antalet beviljade medborgarskap hittills i år efter land är intressanta

SYRIEN: 6 725
SOMALIA: 2 131
AFGHANISTAN: 1 927
ERITREA: 1 700
IRAK: 935

De nämnda, huvudsakligen dysfunktionella och sönderfallande, ländernas befolkning har en kognitiv förmåga på i genomsnitt från under 70 (Somalia) och 80 (Syrien och Irak). Sverige har en genomsnittlig IQ på 100. Den internationella statistiken kring genomsnittlig IQ hos befolkningen i olika länder är helt enkelt överväldigande och ostridig. I själva verket finns ett femtiotal olika vetenskapliga test för att mäta IQ. Det finns till och med IQ test för analfabeter. Det handlar ifråga om nämnda länder om genomsnittliga nivåer som betraktas som funktionshandikapp i Sverige.

MIGRATIONEN 2009 – 2021

Nedan länkar jag till Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd 2009 – 2020. Tabellen är alltför omfattande för att in extenso få plats i denna text. Statistiken visar att migrationen legat på mellan 90 000 och 150 000 per år över hela perioden.

Totalt har det kommit 1 293 000 migranter på 12 år (2009 – 2020) som beviljats uppehållstillstånd. Det kan tilläggas att året 2021 tog Sverige enligt Migrationsverkets statistik emot ytterlige 95 163 migranter. Således total under perioden 2009 – 2021 inklusive jan-mars 2022 har Sverige tagit emot 1 426 000 migranter. Det är inget annat än ett politiskt beslutat pågående folkutbyte. Den samlade mängden migranter inklusive deras barn utgör idag över 2 miljoner (2 000 000) och över 20 procent, dvs mer än en femtedel av Sverige befolkning är idag migranter och deras barn främst från dysfunktionella länder med låg kognitiv förmåga. De flesta av migranterna och deras barn fortsätter att leva på svenska skattebetalare i form av generösa bidrag. Några har skaffat sig arbete och inkomster men de utgör en minoritet. Migranterna har hamnat i den muslimska diasporan runt våra större städer där de ställer till med elände och kriminalitet och lever på svenskars hoparbetade skatter. Svenskens samlade inbetalda skatter, av olika slag, utgör 74 procent av de samlade inkomsterna. Det vill säga svensken får i egen ficka behålla 26 procent av de samlade inkomsterna.

Se min blogg: https://lennartwaara.com/2022/03/31/den-extrema-socialdemokratiska-hogskattepolitiken-i-siffror/

Skatterna hamnar sedan i fickorna på de dysfunktionella muslimska migranterna som kan beskådas vandrande runt i våra köpcentra med den dyra smartphones i handen.

DEN EXTREMA SOCIALDEMOKRATISKA HÖGSKATTEPOLITIKEN I SIFFROR

31 mars 2022

Stefan Löfven som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Höjde skatterna

2016 med 47,3   miljarder kronor

2017 med 38,5   miljarder kronor

2018 med 28,1   miljarder kronor

2019 med 26,1   miljarder kronor

2020 med 35,8   miljarder kronor

2021 med 103,4 miljarder kronor

Skatterna för statsbudgeten höjdes under perioden 2015 till 2021 med 279,2 miljarder kronor från 896,6 miljarder till 1 165,8 miljarder för statsbudgeten.

Det totala skattetrycket var då 42,9 procent av BNP

Till detta kommer skatten på statstelevisionen med 9,1 miljarder kronor årligen.

september 2021 hade Sverige;

Världens näst högsta marginalskatt 66,1 procent i genomsnitt

Högsta kommunalskatterna någonsin 32,67 procent i genomsnitt

EU:s högsta sociala avgifter med i genomsnitt 48,1 procent

EU:s näst högsta moms 25 procent

Högsta beskattning för konsumenter på el 44,50 öre/kWh

Högsta skatten på bensin / diesel 62,4 / 52,5 procent

Till det lyckades Löfven införa en skatt på plastpåsar och inblandning i bensin och diesel av dyr, skadlig och med sämre effektivitet av s.k. förnybara drivmedelo.

Stefan Löfvens ekonomiska CV i övrigt:

Kronans fall gentemot:

Dollarn 23,2 procent den 31 augusti 2021

EURON 10,7 procent den 31 augusti 2021

Nya migrationsrekord

2015       134 240

2016       153 005

2017       144 489

2018       132 602

2019       115 805

2020        82 518

Summa 772 659 migranter

Fredrik Reinfeldts sista år 2014 hade Sverige 126 966 migranter.

Så här ser skattetrycket på den arbetande svenska hushållet ut idag (sifforna för 2020)

Hushållens samlade inkomster 2020 i miljoner kronor:

Arbete    2 430 392

Kapital       250 144

Övrigt        188 618

Summa  2 869 154

Detta belopp kan fördelas på genomsnittligt antal sysselsatta 2020 som var 5 064 658. Den genomsnittliga svenska årsinkomster blir således 566 505 kronor.

De totala skatterna på hushållen 2020 i miljoner kronor

Direkta skatter på arbete                    667 100

Indirekta skatter på arbete                 579 000

Skatt på kapital                                     244 700

Mervärdesskatt (moms)                      467 800

Punktskatter                                          136 700

Övriga skatter                                            6 200

Summa                                                2 101 500

De samlade skatterna fördelade på 5 064 658 genomsnittligt sysselsatta innebär 414 934 kronor i skatt per sysselsatt.

414 934 kronor i skatt per sysselsatt på en genomsnittlig inkomst per sysselsatt på 566 505 kronor.

Det betyder att svensken betalar 73,2 av de samlade inkomsterna i skatt. Eller omvänt svensken får behålla 26,8 procent av de samlade inkomsterna. OBS! Svensken behåller 26,8 procent av inkomsterna resten hanteras med varierande grader av slöseri av oansvariga politiker i statsapparaten, regionerna och kommunerna. I korthet en politiskt styrd och beslutad expropriering av dina och mina inkomster med närmast kommunistiska konsekvenser.

Magdalena Andersson fortsätter politiken som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Ändock räcker inte skattetrycket för Magdalena Andersson och den socialdemokratiska regeringen som hittar än det ena än det andra sättet att öka skattetrycket från plastpåseskatt, skatt på statstelevisionen, ”beredskapsskatt” för att betala den nödvändiga upprustningen av försvaret och återinförd värnskatt för sjukvård och välfärd. Vad månne komma härnäst?

Även när punktskatter för varje svensk framstår som skadliga, orättvisa och ohemula, som på el och drivmedel, förmår inte skattesocialisterna i SAP-regeringen sänka skatterna. Nej, de vill införa olika typer av bidrag som innebär än fler anställda behövs i den s.k. ”offentliga sektorn” för att administrera och som ”goda gåvors givare” i nåder pytsa ut bidrag till den bockande och bugande tacksamme svensken. Så vinns val!

”Båd´ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner.”

Versen är hämtad från SAP:s och kommunisternas kampsång Internationalen. En vers som socialdemokrater aldrig sjunger.

Källor: Ekonomifakta, statsbudgeten, Migrationsverket, SCB m.fl.

Läs kritiskt. Jag är tacksam för info om det smugit sig in något fel i siffrorna eller om uppgifterna behöver kompletteras.

KYRKOR PÅ NÄRKESLÄTTEN MED MEDELTIDA ROMANSKA VÄSTTORN.

29 mars 2022

Jag gjorde den 28 mars 2022 en exkursion till några Närke kyrkor inriktad på att studera Närketypiska medeltida romanska västtorn. Det gemensamma med de kyrkor som besöktes är att västtornen är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Tornen bär i flera fall fortfarande synliga tecken på att de också kunnat fungera som försvarstorn. Men om det i praktiken också varit så vet vi inte. I några fall är västtornen betydligt äldre än själva kyrkan och det enda som finns kvar av den ursprungliga kyrkan från skiftet mellan 1100-tal och 1200-tal. Tornen har tydliga arkitektoniska drag av romansk byggnadskonst. Det var misstanken om en gemensam arkitektur och historia som gav mig idén att besöka de aktuella kyrkorna i en samlad konsekutiv exkursion för att undersöka om hypotesen stämmer och för att samla material för en presentation i ord och bild.

De sju kyrkor som besöktes och som presenteras i ord och bild är:

Gräve kyrka

Mosjö kyrka

Gällersta kyrka

Hardemo kyrka

Edsberga kyrka

Hackvads kyrka

Knista kyrka.

Gräve kyrka.

Av den gamla medeltidskyrkan återstår idag endast det romanska tornet, sannolikt byggt under 1100-talets senare hälft. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell. På 1760-talet revs den ursprungliga kyrkan, med undantag för tornet och under åren1762-64 byggdes det nuvarande långhuset och koret.

Mosjö kyrka

Kyrkan byggdes under 1100-talets senare del och 1200-talets början medromansk arkitektur. Västra delen av långhuset och tornet är byggda av sandsten. Kyrkan ligger på den rullstensåsen som skiljde Västra- och Östra Mosjöarna. Dessa sjöar är idag torrlagda. Kyrkan ligger längs den väg som pilgrimer vandrad på vägen till Nidarosdomen i Trondheim. Kyrkan har trots restaureringar under sina 800 år behållit mycket av det romanska grundutseeendet från medeltiden.

Mosjö ka
Mosjö ka

Romanska rundbågedrag vid den södra porten liksom i tornfönstret som dessutom bär klara drag av skytteglugg med den djupa och sig utåt vidgande öppningen.

Mosjö ka

Tornets västport har också en romansk rundbåge portal.

Gällersta kyrka.

 Den något märkliga kyrkobyggnad vi kan se idag innehåller delar av en liten tornlös kyrka från tidigt 1100-tal.  I början av 1200-talet byggdes ett högt och smalt torn av s.k. Närketyp med rundbågiga ljudöppningar i klockvåningen. Tornet fick 1697 en hög spetsig spira som tyvärr på grund av rötskador i kortades 1903. Kyrkan utvidgades 1760 med en korsarm. De medeltida valven revs och fönstren utvidgades till nuvarande storlek.

Gällersta ka

Hardemo kyrka

Hardemo kyrka ligger i Hardemo socken i Kumla Kommun. Det finns en kyrklig tradition som hävdar att Olav den helige skall ha låtit döpa några hardemobor på platsen. Det är i så fall för varje kristen individ en märklig och intressant historisk händelse. Olav den helige är Nordens första helgon och hans reliker ligger i Nidarosdomen som är ett historiskt gammalt vallfartsmål för pilgrimer. Hardemo kyrkas äldsta del är västtornet som byggdes under 1100-talet medankyrkans långhus invigdes så sent som 1766. Detta är den kyrka där skillnaden i ålder och arkitektonisk utformning är som störst mellan västtornet och kyrkans övriga delar, vilket tydlig syns på bilden nedan. Tydligare kan knappast skillnaderna bli.

Hardemo ka
Hardemo ka

Västtornets port visar tydliga tecken på medeltida ursprung (kan vara 1100-tal) med det oerhört vackra och dekorativa smidet som förstärker porten.

Edsberga kyrka

Edsberga kyrka som ligger några kilometer ifrån Riseberga kloster varifrån sannolikt byggmaterial hämtats till Eldsberga kyrka i senare skeden.

Namnet Edsberg kommer av ed vilket är en landtunga mellan två farbara vatten. Kyrkan står på en plats där sjövägar och landvägen en gång långt tillbaka i historien möttes. 

Den murade kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus och ett asymmetriskt placerat västttorn. Kyrkan har port både i väster i tornets bottenvåning och i långhusets södra del. Den äldsta kyrkan är byggd under det slutande 1100-talet eller det tidiga 1200-talet. Av de äldsta delarna återstår idag västtornet och delar av långhusets nordmur. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell.

Den allra första kyrkan på platsen byggdes sannolikt i slutet av 1000-talet. Bevis för en sådan tidig kyrkobyggnad är en kolonn i sandsten smyckad med ornamentik som fortfarande finns bevarad. Den finns på Örebro läns museum. Pelaren kan ursprungligen komma från ett kapell vid Riseberga som kan ha varit byggt ett århundrade före Riseberga klosters tillkomst. Riseberga kloster och Edsbergs församling har sannolikt redan tidigt haft ett nära samarbete och anknytning till varandra. Sockenprästen var konfessor vid klostret och bodde på Riseberga.

Kyrkans västtorn och västligaste delar är med stor sannolikhet från 1100-talets början. Byggnadsstilen talar för det. Tornet är rakt i sin helhet. Sydporten med sitt medeltida, dekorativa järnsmide är från mitten av 1100-talet. Dörren till sydportalen kan vara hämtad från Riseberga kloster.

Omkring 1650 utvidgades kyrkan genom en tillbyggnad på södra sidan. Byggnadsmaterial hämtades från Riseberga kloster. Kanske hämtades den södra porten från klostret vid det tillfället.

Edsberga ka
Edsberga ka

Hackvads kyrka

Den första kyrkan med torn byggdes på 1100-talet. Vid slutet av 1700-talet var kyrkan så förfallen och nedgången att man byggde en ny. En kyrka med bredare långhus med ett tresidigt kor byggdes utanför medeltidskyrkans murar. Det ursprungliga kyrktornet behöll man. Den nya kyrkan invigdes 1782 men förstördes 1902 i en brand som enligt uppgifter började mitt under pågående gudstjänst. Ett fåtal inventarier hann räddas. Den nuvarande kyrkan byggdes åren 1909-1910. Den gamla kyrkans murar återanvändes och byggdes på medtegel vilket syns tydligt. Också i detta fall kan man se den betydande arkitektoniska skillnaden mellan tornet och den senare uppförda kyrkan.

Tornet har en missklädsam, som jag ser saken, kopparklädd huv som kröns med förgyllt kors på kula. Ser närmast ut som en ölbryggarpanna.

hackvad ka
hackvad ka

Västportalen har inte många drag kvar från tornets 1100-tal. Porten har förändrats och byggts om i enlighet med senare byggstilar. Inte särskilt intressant eller ens vackert som jag ser det.

Hackvad ka

Kyrkan är trots blandningen av arkitekturstilar eller möjligen på grund därav pampig med ett högt läge i landskapet. En imponerande landsortskyrka på Närkeslätten.

Knista kyrka.

Kyrkans äldsta delar tornet och långhuset kan bedömas härstamma från det slutande 1100-talet. Koret breddades under perioden från 1300-tal till 1500-tal. Kyrkan formades då till en traditionell salkyrka. Tornet är unikt på så sätt att det i våning två innehåller ett kapell.

Som kyrkan ser ut idag består den av ett rektangulärt långhus med ett bredare, tresidigt kor i öster. Vid långhusets västra kortsida finns kyrktornet. Långhus, sakristia, kor och förrådsbyggnad har sadeltak som är klädda med kopparplåt.

Knista ka
Knista ka

Den gamla romanska sydporten är igenmurad men den romanska portalen med tympanon med tyvärr otydbara figurer finns kvar.

Lennart Waara

Våtsjön den 28 mars anno 2022.


%d bloggare gillar detta: