Archive for the ‘Varg / VFD’ Category

INTRESSANT OM VARG FRÅN EU-KOMMISSIONEN.

25 november 2018
Om EU-kommissionen får som den vill blir det slut på licensjakt på VARG och eventuellt också på björn och lodjur.
Utmärkt och helt korrekt!
För att vargen på sikt skall botas från den höga inavelsgrad (i grunden kusinäktenskap) som utmärker den nuvarande vargstammen (idag ca 300 djur enligt senaste inventeringen) måste vi på landsbygden lära oss att leva med fler vargar (inklusive inflöde från finska och ryska vargar) över hela landet (finns flera olika sätt att skydda ex får och andra tamdjur, betalt av bl a länsstyrelserna), dvs också i det område i norra Sverige som helt regeras och styrs av samerna och som skjuter allt vad rovdjur heter, inklusive kungsörn!
Jägarförbundets ordförande är upprörd och säger; ”det kommer att drabba rovdjuren!” Riktigt vad han menar är inte lätt att förstå! Hoppas att det inte betyder det jag fruktar, illegal jakt!
Han borde sagt att ”det drabbar jägarna”! Det hade varit korrekt och i någon mening också förståeligt om än utmärkt! Det finns för många jägare som jagar av rent irrationella skäl, dvs hat mot rovdjuren. En kändis på det området är Karl Hedin, numera häktad misstänkt för grovt jaktbrott.

Naturvården i Västmanlands Viltförvaltningsdelegation lämnar sina uppdrag i protest.

05 januari 2016

Viltförvaltningsdelegationerna fungerar inte de är  helt dominerade av jägarintresset som endast representerar 2,7 procent av Sverige befolkning.

Se bifogade i SR P4 Västmanland.

http://t.sr.se/1OwzPuU

Regeringen offrar rovdjur för att locka några få väljare!

06 januari 2014

Orsa 

Alliansen har med stöd av SD i riksdagen beslutat att genomföra kraftiga minskningar av inte bara varg utan också kungsörn, björn, lo, och järv, vilket de tre M-riksdagsmännen valde att inte nämna i sin artikel. Vargstammen skall i stort halveras och björnstammen minskas med två tredjedelar genom avskjutning. Beslut och genomförande av minskningen läggs sedan fegt på de länsvisa Viltförvaltningsdelegationerna, vilkas sammansättning är dominerade av jägarintresset.

I beslutet påstår man att 170 – 270 vargar innebär gynnsam bevarandestatus för vargen och att det ”bygger på noggranna utredningar och ett gediget forskningsmaterial”. Dock har man inte angett några som helst referenser till vilken forskning man syftar på. Uppgifterna om 170 – 270 vargar är helt och hållet en politisk bedömning levererad av miljöministern, Lena Ek.

Vidare hänvisar man till ”socioekonomiska konsekvenser”, ett gammalt jägarargument, som aldrig på allvar verifierats. Enligt en nyligen utkommen forskningsrapport från SLU kunde några sådana konsekvenser av rovdjuren inte konstateras.

Den intresserade läsaren hänvisas till en nyligen utkommen forskningsrapport från SLU, ”Vargen påverkar jakten – men inte markpriset”.  Där kunde några sådana konsekvenser av rovdjuren inte konstateras. Tvärtom påverkade vargförekomsten vare sig antalet fårbesättningar eller prisutvecklingen på skogsmarksfastigheter. Kommuner med varg var heller inte mer socioekonomiskt utsatta än kommuner utan varg. Däremot minskade antalet sålda jaktkort när antalet vargar i landet ökade men det gällde både kommuner med och utan varg.

Varför har då regeringen valt att helt ignorera naturvårdsorganisationernas intressen, liksom breda internationella avtal. I grund och botten handlar det politiska beslutet om en förhoppning i att avskjutning av varg och andra stora rovdjur skall betala sig i valet i form av några vunna marginalväljare på landsbygden. Vi kan bara hoppas att denna cyniska spekulation inte lönar sig.

Publicerad som artikel i VLT med följande undertecknare;

Gunnar Rosen

Ordförande Naturskyddsföreningen Västmanland

Olov Trosten

Regionsombud  Rovdjursföreningen Västmanland

Lennart Waara

Ordförande Västmanlands Ornitologiska Förening

CENTERPARTIET – MORALISK UPPLÖSNING ELLER POLITISK CYNISM?

23 september 2013

När Centerpartiets miljöminister (?) Lena Ek beslutade att slakta ut halva björn- och vargbeståndet och att börja skjuta kungsörn trodde jag nog att det handlade om knäfall för Jägarförbundets lobbyverksamhet. Lena Ek var ju känd redan under sin Brysseltid för att ha svängdörrar till lobbygrupperna.
Efter Centerstämmans, samlade och eniga, beslut i frågan förstår jag nu vad det egentligen handlar om; ett cyniskt politiskt spel för att klamra sig fast i riksdagen.
En gång i tiden stod Centern som folkrörelse för landbygdsutveckling och en politik för att hela landet skall leva.
De senaste årens track-record är däremot dominerat av lite udda varianter på libertarianism och på att partiledaren förläst sig på Ayn Rand! Stureplans-Centern kallas de i folkmun!
Nu spekulerar Centern helt cyniskt i att man genom att skjuta ut björn, varg och kungsörn ska vinna väljare bland den okunniga del av landsbygdsbefolkningen som drabbats av rovdjurspanik, uppskrämda av bland andra Jägarförbundet. Jägarförbundet har dock helt andra bevekelsegrunder. Kunskapen om att vargen är ofarlig – utom för deras frispringande hundar – finns där! Genom att lägga till beslutet att börja slakta kungsörn friar Centern dessutom till de fanatiska renskötande samerna!
Genom att driva frågan om att döda de största rovdjuren och rovfåglarna hoppas man på att erhålla de två tiondelsprocent som fattas för att klamra sig över 4-procent spärren.
Man byter döda rovdjur mot några tiondelsprocent väljare! Some trade-off!!! Unheard of before!!!
Jag hoppas att de misslyckas och åker ur riksdagen! Jag kommer att använda alla möjligheter från nu fram till valet att driva denna fråga och påtala vad det handlar om med varje person jag träffar i skog o mark, på landsbygd och i stad.
Gör gärna sammalunda!
Vi måste stoppa det moraliska haveri som Sverige är på väg in i avseende rovdjur och rovfåglar!

Lena Ek – ETT UPPRÖRANDE POLITISKT BESLUT!

12 september 2013

Miljöminister Ek (Centerpartiet!) har inte tidigare utmärkt sig för att skydda djur- och fågelliv och naturvärden. Med det nya POLITISKA förslaget tar Ek (Centerpartiet!) dock priset i politisk dumhet! Hoppas att det straffar sig och att partiet försvinner ur riksdagen!
Ek (Centerparrtiet!) förslår i grund och botten en halvering av varg och björnstammarna!
Biologer med kunskap om det genetiska behoven visar i analyser att vargarna behöver vara åtminstone 500 för att på lång sikt utveckla en frisk stam.
Varför då detta POLITISKA beslut?
Vi vet att Jägarförbundet är en av Sveriges starkaste och skickligaste lobby grupper. Du kan ta jägarexamen i riksdagshusets källare. Bara en sådan sak! De har mer än 100 000 medlemmar. Många ledande beslutsfattare i politik, förvaltning och företag är jägare.
Ek (Centerpartiet!) har helt hamnat i Jägarförbundets stall! Jägarförbundet vill ha endast 150 vargar vilket inte har något stöd hos naturvårdare.
Ek (Centerpartiet!) har visat stort mod (ironi!) och föreslår 175 – 250 vargar!
Eks (Centerpartiet!) beslut innebär att jägarna nu kan ge sig ut och slakta ut halva varg- och björnstammen.

Ett så totalt korkat beslut måste bestraffas politiskt (ja, jag är medveten om ordets valör!)!

TILL VARGFRÅGAN

20 oktober 2012

Att jag är upprörd är bara förnamnet! Biologiskt behöver vi minst 700 vargar för att det med realistiska förutsättningar (invandring av vargar från Finland som klarar sig igenom samernas avskjutning (under den uttalade parollen, Skjut, gräv och håll käften). Det här vet alla som vill veta! Naturvårdsverket har i vanlig svensk statlig myndighetsordning fattat ett politiskt beslut om 380 vargar (kan fungera men endast under helt orealistiska förutsättningar). Vår miljöminister (alla hästar är inte hemma) har på egen hand kommit fram till 180 vargar som blir livskraftig endast under helt orealistiska antaganden!
Fy fan! Ja, jag är förbannad!

Om björn och varg!

27 mars 2011

Det var väl för väl att det efter omständigheterna gick bra med pojken som råkade väcka upp en björn och blev biten och riven av björnen!

Jag är samtidigt helt fascinerad för att inte säga förundrad!

Ingen ropar på att björnarna är farliga eller skall skjutas. Trots att björn bevisligen river flera människor varje år – företrädesvis jägare – ropar ingen på att de drygt 2000 björnarna är för många eller farliga! Det är ju mycket bra och tyder på sans och balans. Inte ens den björn som rivit pojken skall skjutas vilket förfaller vara ett klokt beslut. I liknande varg hade en varg aldrig kommit undan!

Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo. Han är inte farlig bara man är varlig men man kan dock…

Tänk Er en annan situation! Tänk Er att en varg bara hade stannat upp och hotat med gläfsande efter pojken. Hela den samlade jägarkåren och landets alla rednecks hade samfällt krävt att 20 vargar till borde skjutas eftersom de är så farliga. Ändock har ingen varg i modern tid attackerat människa. Den varg som i slutet av 1800-talet attackerade en människa var en domesticerad varg som släppts fri!

Den lysande miljöministern Andreas Carlgren hade naturligtvis sagt att frågan skall utredas och sedan landat i beslutet att flera vargar måste skjutas med argumentet att man därmed skapar acceptans för fler vargar. Notera den otroliga logiken i detta argument!

Tänk på slädfärden i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga, Rödluvan och vargen m.fl! Om du ropar på vargen kommer han och tar dig…

VARGJAKTEN REVISITED

17 december 2010

Nu är det dags för eländet i naturen igen! Ja, jag menar inte vädret, kylan eller snön! Den är – som jag som fotograf ser det – helt underbar. Se några av dessa vinterbilder på min hemsida!

Med eländet i naturen avser jag att det är dags igen för den eländiga vargjakten! Eländig, varför?

För det första för att Naturvårdsverket med stöd av den fåniga s.k. miljöministern Carlgren tillstyrker jakt och fällande av 20 vargar i år. Det gör Naturvårdsverket utan att veta hur vargstammen har utvecklats. Det säger de själva också. De vet inte hur många föryngringar det blivit utan de bygger beslutet på en prognos! Det är så bråttom att tillgodose den starka jaktmaffian att man inte kan invänta utvärderade fakta! Jägarna tycker att det är ”katastrof” att de inte får skjuta 27 som förra gången!

Jaktintressena är smarta i sin lobbyverksamhet och har knutit till sig riksdagsledamöter, regeringsledamöter och tunga beslutsfattare i näringslivet. Då väger naturligtvis naturintressen lätt.

Eländig för det andra för att nu skall skjutglada jägare med sina penisförlängare ut och skjuta vilt. Det skadas och dödas långt fler människor, hundar och husdjur varje år av jägare än av den samlade svenska rovdjursstammen.
Vilken annan verksamhet skulle få fortgå oreglerad och ohämmad med så många olyckor som jakten ger?

Eländigt och pinsamt är det att vi över huvud tillåter jakt på varg. Under de år jag som organisationskonsult arbetade i Ryssland vistades jag i en region där man hade 1000 vargar bara i ett område stort som ett av våra län. På fråga om de hade problem kunde de inte redovisa några sådana. De jag talade var själva jägare och med en sådan storlek på stammen kunde jag mer än väl förstå jakten!

Ja, jag är upprörd och förbannad! Jag tycker att vargjakten är alldeles åt helvete! Jag tillbringar mycket tid i skogarna i Kilsbergen i jakt på att få se och ev. fotografera varg.
Jag har inte lyckats än däremot har min son nattetid spanat in flera vargar. Ingen av oss upplever den minsta rädsla vid detta möte. Vargrädslan för att inte säga vargskräcken är nyktert och sakligt analyserat inget annat än trams!

Jag vet att jag ropar förgäves men i alla fall:
STOPPA VARGJAKTEN!

Vargjakten igen.

28 januari 2010

Jägarna gör uppenbarligen allt för att bevisa sin totala inkompetens! Ni behöver inte anstränga er mer vi vet det nu! Poängen är gjord!

I Hasselforsreviret har man lyckats med konststycket att skjuta två vargar när endast en var tillåten. Hur mycket samordning behövs egentligen för att undvika att sådant händer? En av de ”triggerhappy” s.k. jägare som var ute har dessutom tryckt av innan han hade tillräckligt skottfält och avstånd med resultat att minst en av de två är skadeskjuten.
Shame on you!!

Det här måste miljöminister Andreas Carlgren sätta stopp för till nästa år även om Jägarförbunden är starka o smarta lobbyister.
Alla har väl noterat att riksdagsmännen kan skaffa sig jägarexamen i riksdagshuset. Ett av de smartaste lobbyinitiativ jag hört talas om!

Vi kan bara hoppas att denna smartness biter sig i vargsvansen och blir ett argument för miljöminister Andreas Carlgren att sluta vara helt i händerna på Jägarförbunden.

Debatten kring Vargjakten

07 januari 2010

Debatten kring den av Alliansregeringen och miljöminister Andreas Carlgren tillåtna vargjakten fortsätter med stor intensitet. Polarisationen mellan dem som uttalar sig synes spegla motsättningar mellan landsbygd och stad och mellan jägare och naturmuppar (undertecknad). Den senare är reell, den förra är nog inte helt korrekt. Med utsiktspunkt i Surahammar och Kilsbergen kan jag konstatera att alla jag känner här ute på vischan är för vargens skyddande och emot jägarnas slaktande ( dessutom inkompetent i sig).
En polariserande debatt kan fungera på olika sätt. Det kan i förstone tyckas olyckligt men jag tror att det är bra.
För det första är vi i Sverige ovana med riktigt rejält polariserade debatter. Jag tillhör också dem som tror på tesdrivande för att göra ståndpunkter och åsiktsskillnader tydliga! I den allmänna politiskt korrekta stämning som präglar Sverige finns ett antal frågor som inte ens kan diskuteras. Detta skall jag återkomma till i annat sammanhang.
För det andra och viktigaste är det bra för att Alliansregeringen och miljöminister Andreas Carlgren uppenbarligen missbedömt reaktionen från den allmänna opinionen. Möjligen kan det leda till att regeringen omprövar frågan eller att en ev. kommande rödgrön regeringen stoppar detta våldsöverfall på svensk fauna.
Kanske också jägarnas och Jägarförbundets starka ställning som lobbygrupp kan komma att analyseras och lyftas fram i ljuset. Kan deras starka ställning hänga samman med att ett antal tunga beslutsfattare i näringsliv och förvaltning med Kungen i spetsen är jägare. Men något sådant kan väl inte hända i Sverige! Här väger ju alla röster lika mycket! Inte finns något sådant kameraderi i den beslutande Metropolen!
Det blir nog anledning att återkomma till Vargjakten. Mitt personligen största mål som naturfotograf vore att få tillfälle att fotografera vild varg.


%d bloggare gillar detta: