Archive for the ‘Kommuner, ekonomi o övriga problem’ Category

BRANDCHEFEN L-G UDDHOLM KRITISERAR MSB FÖR FORTSATT BRISTANDE BRANDBEREDSKAP

27 juli 2019

Nu är brandchefen vid Södertörns brandförsvarsförbund inte vilken brandchef som helst. Lars-Göran Uddholm är i min värld en riktig hjälte. Han avbröt sin semester och anmälde sig frivilligt som chef för att bekämpa den stora branden i Västmanland i juli-augusti 2014, Hälleskogsbranden. Fortfarande den enskilt till ytan största branden i Sverige historisk tid.

 Hans krav när han tillträde var att få ansvar över samtliga inblandade organisationer, kommunala brandkårer, militären, hemvärnet etc

 Landshövdingen i Västmanland Ingemar Skogö sade till mig när vi i efterhand diskuterade tillsättningen : ”Det är den kortaste anställningsintervju jag någonsin hållit. Det tog fem minuter att utse honom som statlig chef för hela organisationen.”

 Det var också när staten tog ett samlat ansvar med Lars-Göran Uddholm som räddningsledare som man lyckades kämpa ner branden efter ytterligare någon vecka. Då hade vi upplevt ett fullständigt kaos med den ena kommunala räddningsledaren efter den andra som misslyckats med att samlat bekämpa branden. Den spred sig när det var som värst (S vind och 30°C) med en hastighet av 3 km i timmen.

 Denna bakgrund och erfarenhet gör att när brandchef Lars-Göran Uddholm dömer ut MSB:s beredskap så finns det mycket stor anledning att lyssna och att vara orolig.

 Vad har då regeringen bidragit med? Jo, man har utsett den partianslutne myndighetsförstöraren Dan Eliasson – efter att han saboterat den svenska polisens verksamhet – till chef för MSB. Där fortsätter han nedbrytandet av ännu en svensk myndighet.

NU TILL SR-EKOTS INTERVJU:

 Extremtemperaturer i hela landet och SMHI varnar för hög brandrisk. MSB har efter förra sommarens bränder vässat beredskapen bland annat med fler helikoptrar.

 Lars-Göran Uddholm, som är brandchef vid brandförsvaret, anser att beredskapen brister.

– Det avtal som MSB har tecknat, där ingår ett antal helikoptrar med för liten kapacitet och jag menar att får man en stor brand då är de inte tillräckligt effektiva och där har vi inte höjt beredskapen överhuvudtaget så skulle vi få en situation likt fjolåret eller 2014 och inte lyckas släcka medan bränderna är små då har vi inte nån bättre förmåga i dag än vi hade då, Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Lars-Göran Uddholm var med och ledde släckningsarbetet i Västmanland och deltog även i utredningen av förra årets skogsbränder. Att endast två helikoptrar av de tio som MSB tecknat avtal om kan bära mer än 1000 liter tycker han är otillräckligt. Men Britta Ramberg på MSB menar att det är ett rustningsarbete som fortfarande är under utveckling.

– Vi tittar utifrån den här sommarens erfarenheter och sedan utvärderar vi det. vi är inte färdiga med beredskapsutvecklingen, vi kommer att samla erfarenheter och jobbar vidare.

Så det är lite som en experimentverkstad? Är det inte bättre att ta i lite och vara säker på att det räcker?

– Jo det kan man ju tycka, men även om ett år låter länge så har vi jobbat intensivt med räddningstjänster och andra aktörer från förra sommaren i att stärka beredskapen. Man måste göra avvägningar för vad man kan göra på relativt sett kort tid och vad man behöver en längre tidshorisont på, så det arbetet kommer att fortsätta.

Intervjuare Teresa Kristoffersson
teresa.kristoffersson@sverigesradio.se

 

BOSTADSKAOS I ÖREBRO I SPÅREN AV LAGEN OM ”ENSAMKOMMANDE.”

12 mars 2019

Den sedan tidigare hårt kritiserade så kallade gymnasielagen som ger ’ensamkommande’ med avslag rätt att stanna ändå, får nu ytterligare kritik. Ute i kommunerna går man på knäna för att försöka erbjuda bostäder åt de hittills 6000 som fått förnyat uppehållstillstånd för att plugga och här anser man att regeringen inte tänkt igenom eller gjort någon konsekvensanalys innan lagen klubbades.

De ’ensamkommande flyktingbarn’ som nu får stanna trots att de är vuxna och saknar asylskäl erbjuds enligt lagen svensk gymnasieskola på de svenska skattebetalarnas bekostnad, mellan 6 och 9 miljarder skattekronor per år. Däremot ger lagen inte de ’ensamkommande’ rätt att kräva av kommunerna att lösa deras boendesituation. Det ansvaret vilar på den enskilde individen.

I många kommuner upplever man ändå ett ansvar för den här gruppen. Man har blivit föremål för påtryckningar från aktivistgrupper och media om att samhället måste kliva in och lösa boendet för dessa migranter och ger nu bland annat ekonomiskt stöd från kommunbudgeten till frivilligorganisationer för att dessa ska ordna bostad åt de ’ensamkommande’.

En sådan kommun är Örebro, där man redan har stora migrationsrelaterade utmaningar i bostadsområdet Vivalla som klassas som ett av Sveriges mest problemtyngda så kallade ’utsatta områden’. Nu har man sedan gymnasielagen klubbades fått ytterligare stor tillströmning av migranter, i huvudsak unga män från Afghanistan och därför vänt sig till stadsmissionen med pengar och vädjan om att lösa den svåra boendeekvationen.

Monica Gunnarsson, som är direktör på Örebro stadsmission, säger i en kommentar till SVT Nyheter att hon drömmer mardrömmar på grund av vetskapen om att de afghanska männen inte har ett ordnat boende.

Ansvariga politiker är mer kritiska till regeringen som man menar bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Kommunalrådet John Johansson (S) anser att regeringen inte tänkt igenom gymnasielagen ordentligt och inte gjort någon konsekvensanalys. I sin kommentar till SVT Nyheter vill han dock inte gå så långt som att påstå att lagen aldrig borde ha klubbats – ”intentionen var ändå bra” menar Johansson.

Däremot anse Johansson att principen om eget ansvar för sin boendesituation ändå i grunden måste gälla även för den här gruppen:

– Är man vuxen och har uppehållstillstånd, då har man ett eget ansvar och det ansvaret kan inte kommunen ta över.

Monica Gunnarsson på stadsmissionen tycker däremot att kommunen borde ta ett större ansvar, trots att hon säger sig vara medveten om att bostadsmarknaden är hårt ansträngd för alla. Enligt Gunnarsson har dock den här gruppen särskilda svårigheter att hitta ett boende, vilket man måste ta hänsyn till.

Ett annat relaterat bekymmer för kommunerna, bland annat Örebro är att de ’ensamkommande’ som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen slår in på den kriminella banan. I Vivalla finns sedan länge etablerade grova kriminella invandrarnätverk som ser de nytillkomna migranterna som en resurs att anlita för att bland annat sälja droger.

 

Mats Dagerlind

 


%d bloggare gillar detta: