Archive for the ‘Kommuner, ekonomi o övriga problem’ Category

SJUKVÅRDEN – VAD BÖR GÖRAS?

16 november 2021

FÖRSLAGET.

Slopa den regionala nivån för sjukvården och ta bort beskattningsrätten liksom de direktvalda sjukvårdspolitikerna.

Sjukvården bör vara ett statligt ansvar och en samlad statlig organisation. Det är på nationell nivå som de stora och övergripande besluten bör fattas. Landet kan exempelvis indelas in i några större geografiska sjukvårdsområden som leds av professionella styrelser med medicinsk kompetens, ekonomisk och företagsledarkompetens, inte av C-lagspolitiker inte ens med inslag av politiker.

FÖRDELARNA.

  1. Bör kunna underlätta en någorlunda likartad om än inte exakt lika sjukvård över hela landet. Se erfarenheterna från Wuhan-pandemin och hur olika regionerna agerade och fungerade.
  2. Skattebetalarna spar skattpengar när det politiska C-laget rensas bort. De får återgå till att faktiskt arbeta för sin försörjning. De är varken tillräckligt kvalificerade eller kompetenta för uppgiften (vilket tydligt demonstrerats under Wuhan-pandemin). De kostar oss skattebetalare stora pengar när de lyfter arvoden och löner.
  3. Bör kunna medföra effektiviseringar i organisation, verksamhet och styrning/ledning. Mer likt ett stort företag. Fokus och kostnader måste flyttas från sjukvårdsadministration till fokus och resurser på den medicinska sjukvården.
  4. Minskade kostnader när man tar bort politiska tjänstemän och administration runt politikerna.

MOTARGUMENTET.

Motargumentet är att man måste ha en instans för ansvarsutkrävande.

Motfråga: NÄR har en regionpolitiker med ansvar för sjukvården ställts till svars för något enda misslyckande eller haveri?

ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER ÄR 458 (FYRAHUNDRAFEMTIOÅTTA)!

23 juni 2021

Sverige har 458 statliga myndigheter med överbetalda (i förhållande till marknaden och till vad de uträttar) chefer och tjänstemän som lever på dina skattepengar utan att göra någon som helst nytta eller bidra med välfärd och trygghet för dig som skattebetalare. De enda de bidrar med är att slösa bort dina skattepengar i ett land med världens tredje högsta skattetryck och om socialdemokraterna får hållas på väg mot världens HÖGSTA skattetryck!

De utgjorde 259 757 personer i mars 2021 enligt SCB.  

Sedan tjänstemannaansvaret togs bort 1974 av Olof Palme har de heller inget ansvar för vad de gör eller vilka beslut de fattar!

Exempel : Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Alkoholsortimentsnämnden, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillgängliga medier, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Nämnden mot diskriminering,  etc. etc

Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” och startades 1 januari 2020.

MÅLET BÖR VARA ATT HALVERA ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER LIKSOM ANTALET ANSTÄLLDA.

Länk till Riksarkivets lista över samtliga statliga myndigheter. Läs och informera dig!

Det finns t o m ett statligt Myndighetsregister. Länk:

Hem

OLIGARKERNA I SVERIGE

19 maj 2021

Oligarker som ett analyserbart samhällsfenomen syftar på att ett åtal personer har makt och styr genom tillgång till kapital och/eller ärvd titel med kapital. Ett antal mäktiga företagsägare och finansmän/finansfamiljer är kända som ”oligarkerna”. 

C.H. Hermansson (svensk kommunistledare) skrev 1962 en viktig och korrekt bok med titeln ”Monopol och storfinans. De femton familjerna”.  I C.H. Hermanssons bok beskrev och analyserade författaren de 15 familjerna: Wallenberg, Söderberg, Wehtje, Johnson, Bonnier, Kempe, Klingspor, Jeansson, Dunker, Broström, Schwartz, Hammarskiöld, Jacobsson, Åselius och Throne-Holst. De flesta namnen känns igen än idag medan några nya har tillkommit.

Wallenbergfamiljen den då ledande oligarkfamiljen är idag än mer dominerande. Det nya maktbolaget Wallenberg Investments AB registrerades i tysthet den 22 december och tar över ägandet av de tillgångar som finns i stiftelserna, därmed har hela 85 miljarder kronor har förts över till bolaget från Wallenbergstiftelserna

Maktbolaget har ägande och inflytande i de största och mest betydande svenska företagen. Familjen har en enorm makt. Men idag talar inte den socialistiska vänstern med ett enda ord om dessa oligarker och deras makt och inflytande över svensk politik! 

Oligarkerna härskar ofta i skymundan. Därav Wallenbergfamiljens klassiska ordspråk: ”Verka utan att synas” (esse non videri) som Marcus Wallenberg Sr tog 1931.

Idag fungerar Wallenbergfamiljen som Sveriges skuggregering oavsett politisk färg på den officiella regeringen. Enligt mediauppgifter lunchar Stefan Löfven med Marcus/Jakob Wallenberg en gång i veckan. Vad informeras om, behandlas och beslutas under den lunchen? Vinets kvalitet? Vilken stekgrad på oxfilén är bäst, rare eller medium rare?

Oligarker styr informellt/inofficiellt i demokratiska system som exempelvis det svenska via centrala och dominerade/dominerande politiker. Tillsammans utgör de en maktklan som också har parlamentariskt inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och genom omfattande personliga nätverk.

Det är dags att börja beskriva och analysera Wallenbergarnas roll och inflytande över den socialdemokratiska och andra regeringar. Ett inflytande de haft allt sedan Saltjöbadsavtalet 1938 mellan Arbetsgivareföreningen och LO.

KORRUPTION I SVERIGE

14 februari 2021

Vi börjar med en dementi!

I Sverige förekommer ingen offentlig korruption. Det är ett stående mantra. Det finns ingen offentlig korruption vare sig från politiker eller kommunala eller statliga tjänstemän. Politiker och offentliga tjänstemän är helt enkelt helt obrottsligt ärliga och okorrumperade, vare sig ifråga om pengar, fördelar, tjänster eller vänskapskorruption. Svenska tjänstemän är oförvitliga även om Olof Palme tog bort och avvecklade tjänstemannaansvaret år 1975.

De förekommer inte att tjänstemän som tilldelar bygglov och byggprojekt å kommunens vägnar av de stora byggföretagen får kick backs i form av bygge på sommarstuga, altan eller liknande. Jag upprepar sådant förekommer inte alls i Sverige, i andra länder kanske, långtbortistan, kanske t.o.m i Norge men, men, men INTE i Sverige.

Det förekommer inte alls att högre tjänstemän inkl fackpampar går före i kön till lukrativa bostäder eller till middagar, resor och alkoholintag på medlemmars eller skattebetalares bekostnad. Sådant händer inte, möjligen med ett undantag för Göteborg. Där har det ryktats t.o.m i statsmedia och PK-media som ägs av Bonniers och Schibstedts att det luktats på fördelar och inköp med skattebetalares pengar. 

I media rapporteras om 20-30 fall där högre tjänstemän tagit sig före i vaccinationskön. Före äldre och svårt utsatta bland boende och personal. Det är väl bara lögn och överdrifter. Ingen korruption! De döms inte heller i domstol men möjligen ute i samhället, vid lunchborden, vid middagsborden, på fikarasterna och på arbetsplatser med riktiga arbetare ofta i den privata sektorn.

En konsekvens av mantrat om att det inte finns korruption är att det heller aldrig undersöks och döms i tillräcklig utsträckning vare sig på lokal nivå eller central nivå om det förekommer offentlig korruption av tjänstemän och/eller politiker.

För eftersom det inte förekommer korruption in the first place så behöver vi ju inte heller undersökas om det förekommer politisk eller tjänstemannakorruption. Vilket skulle bevisas! 

Journalister – inte minst i den lokala pressen – gör heller inte tillräckligt många allvarliga försök att undersöka.

Exempel: Lena Hallengren som enligt mediauppgifter två gånger fuskade till SSU skattepengar genom att falskeligen ange för många medlemmar. Hon är inte ställd inför rätta för bedrägeri eller annat brott som exempelvis korruption. Nu fortsätter hon sin bana som minister eftersom hon har visat sig ha meriter på sitt CV som att hon inför partiet visat sig vara skrupelfri. Korruption som visat sig vara meriterande! Flera liknande exempel finns. Minst ännu en minister kan namnges för liknande brott.

Exempel: Just kring försäljning av värme/kraftvärmeverk förefaller det förekomma korruption.

Hur kan den tidigare ministern och centerpartisten Maud Olofsson ha undgått att ställas inför rätta för sina energipolitiska affärer med köpet av NUON som kostat svenska skattebetalare flera HUNDRA miljarder kronor samt det misslyckade köpet – av tyska kolkraftverk. Reinfeldt och Borg svär sig fria. De var inte informerade och visste ingenting.

En vacker dag när allt vänt i Sverige hoppas jag få se Maud Olofsson ställd inför rätta och dömd för brott mot Sverige och svenska skattebetalare.

Lokal nivå. Hur är det där? Inga namn och inte heller aktuell kommun. Det är bara ett tentativt exempel utan grund i verkligheten. Jag är nämligen inte i besittning av den typ av dokument och bevis som sannolikt skulle medföra fällande dom i domstol. En försäljning av ett värmeverk till underpris med det stora partiets mandat och med benägen hjälp och styrning av en partigängare som också råkade vara kommunens högste tjänsteman har klara drag av korruption med kick back på privat företagskonto. Varför har inte den lokala tidningen grävt i detta. Men medborgarna i kommunen är informerade. De vet.

Det har sina fördelar att bo på en liten ort i Västmanland. Jag har tidigare i många år bott i Uppsala, Täby, Stockholm, Västerås och Örebro och numera i Surahammar och i Kilsbergen

I den lilla kommunen på vischan ser man tydligare och lättare hur anti-landsbygd och anti etniska svenskar rikspolitiken är. Småföretagare, hantverkare och yrkesarbetande män är mycket mer klarsynta om vad som faktiskt sker i Sverige än de offentliganställda i kommun och stat som är helt förvända av värdegrundsövningar och PK ideologi och identitetspolitik. De förmår inte att se och analysera den svenska sociala, politiska och ekonomiska situationen.

WHO OCH WUHAN PANDEMIN – VAR STARTADE DEN?

WHO höll en presskonferens i Kina efter att ha varit på besökt och försökt undersöka orsakerna och de faktorer som medförde det som blev ett globalt utbrott a covid-19. Allt var öppet o inga problem. Man hade fått all tillgång till öppen information. Så lät det då och där!

Nu när de är hemma får vi höra en helt annan historia och att de inte alls fått reda på allt. Att all info inte släppts, de hade inte tillgång till al dokumentation som ex sjukjournaler och att de hade veritabla gräl med kinesiska partibyråkrater om tillgången eller snarare bristen på tillgång till all relevant information och dokumentation. Det går enligt WHO tjänstemän nu helt enkelt inte att fastslå varifrån viruset kom, hur det uppstod och om viruset kom från ett labb i Wuhan och var man made.

VACCINERING EMOT WUHAN VIRUSET

Läkemedelsverk sammanställer regionernas statistik över misstänkta biverkningar av vaccination emot Wuhan viruset. De är dock regionerna som diagnosticerar, fastställer och rapporterar.

Misstanken finns att de sannolikt underrapporterar än överrapporterar.

Antal vaccinerade till första veckan i februari. 268 673

Antal med biverkningar. 728 motsvarande 0,27 %

Antal med allvarliga biverkningar. 267 motsvarande 0,1 %

Antal misstänkt döda av vaccinering. 69 motsvarande 0,03 %

Vad är en allvarlig misstänkt biverkning? Läkemedelsverket definierar en allvarlig biverkan på följande sätt:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”. 

Det betyder med andra ord att om alla i Surahammars kommun – samtliga personer – vaccinerades så skulle genomsnittligt 33 personer få biverkningar, 11 personer få allvarliga biverkningar och 3 skulle dö av vaccineringen.

KOMMUNERNAS KOSTNADER FÖR SOCIALBIDRAGEN ÖKAR ENLIGT SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR)

08 februari 2020

Två tredjedelar av Sveriges kommuner hade ökade kostnader för socialbidragen under 2019. Orsaken är den omfattande migrationen av lågutbildade (Filipstad rapporter t.o.m om stora grupper analfabeter) muslimer från MENA som inte kommer i arbete utan lever på skattebetalarnas pengar via statliga och/eller kommunala bidrag. Minskat stöd från Arbetsförmedlingen är en av orsakerna till att kommunerna nu drabbas av kraftigt ökade kostnader för socialbidragen till de muslimska migranterna. Det visar en sammanställning från SKR.

SKR:s enkät, som besvarats av 93 procent av kommunerna, visar att två tredjedelar har angett ökade kostnader. Det är stora variationer mellan kommunerna, medianvärdet för de kommuner som angett kostnadsökningar är 11 procent.

Det är framför allt det socialbidragen till nyanlända som lämnat etableringsprogrammet under 2019 som ökat. Många av de individer som kom hit under det stora flyktingmottagandet 2015 lämnade den politobyråkratiska s.k. ”etableringsfasen” under 2019. ”Etableringfasen” är inget annat än politiskt mumbo jumbo för att lura etniskt svenska skattebetalande medborgare att de muslimska migranterna är på väg att etablera sig med riktigt lönearbete, vilket sker i mycket marginell utsträckning ( ca 7 procent efter två/tre år).

Efter tiden i ”etableringsfasen” är den enskilde teoretiskt kvalificerad till arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Hälften av kommunerna anger som orsak till kostnadsutvecklingen att Arbetsförmedlingen i lägre utsträckning beviljar insatser. När Arbetsförmedlingen inte tar beslut uteblir den statliga ersättningen till individen, vilket påverkar arbetslösa individers möjligheter till s.k. ”egen försörjning”. Kommunerna får svara för försörjningen till migranterna via socialbidrag. För skattebetalarkollektivet är det egalt om det är via staten eller kommunerna som försörjningen sker. Det är alltid i slutänden skattebetalarna som står för kostnaderna för migranterna.

Fakta på byråkratisk svenska: ”Socialbidragen utgör det yttersta skyddsnätet för att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå när andra möjligheter till egen försörjning är uttömda. Under 2018 betalade Sveriges kommuner ut 11,2 miljarder kronor till 206 000 hushåll, antalet biståndstagare uppgick till nästan 400 000 individer.Under 2019 ökade kostnaderna för socialbidrag med 5 procent och hushållen ökade med 3 procent. Källa, Socialstyrelsens månadsstatistik. Närmare två tredjedelar av kommunerna uppger att kostnader för utbetalt socialbidrag har ökat under 2019 i jämförelse med motsvarande period 2018. 15 procent uppger att kostnaden har minskat och 19 procent att kostnaden är oförändrad i jämförelse med samma period 2018″.

Exempel:

  1. Vilhelmina kommun i Västerbotten tvingas nu låna upp 82 miljoner kronor för att matcha kommunbudgetens kostnader mot skatteintäkter . Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) menar att de ökade kostnaderna beror på ”byskolor och befolkningsminskning”. Ett bra exempel på centerpartistisk vinkling för att säga ”fake news.” Det vet alla som kan läsa en kommunal budget och göra egna kalkyler.

Det var i en intervju med statstelevisionen som Andersson (C) berättade att det ekonomiska läget är ”tufft” och att det kommer bli märkbart för Vilhelminas invånare.

Förra året kom larmrapport från Vilhelmina som styrs av bl.a. Centerpartiet om att betydande budgetunderskott och att stora besparingar var att vänta. År 2016 hade man ett överskott på hela 40 miljoner kronor, något som kommunen hävdade berodde på flyktingmottagningen.

  1. ”Många flyktingar” i landets småkommuner kan leda till en ”mörk” framtid, rapporterar till och med SVT/TT.

Sveriges små kommuner har redan höga skatter och många äldre. Därtill har de ”många flyktingar” som utgör en stor kostnad. Valdemarsvik nämns som exempel.

  1. Men EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson (S) vill inte se något tak för antalet människor som får söka asyl i EU. Det sade hon till journalister efter ett möte i den svenska riksdagen.

 

Länken till Sveriges Kommuner och regioners pressmeddelande om det ökade socialbidragen.

https://skr.se/5.b6f3391701d13da92e33f.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=press

Länken till rapporten. ”Nuläge för ekonomiskt bistånd. Kommunenkät om ekonomiskt bistånd 2019.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nulage-for-ekonomiskt-bistand.html

 

KOMMUNAL EKONOM 2019

28 december 2019

 

För fyra år sedan skrev jag flera artiklar om den kommande kommunal ekonomiska krisen. Alla som kan det minsta om offentlig ekonomi och kan göra kalkyler (vilket inte inkluderade kommunala S-politiker som förnekade prognoserna) såg att Sveriges kommuner stod inför stora skattehöjningar och/eller nedskärningar av kommunal service. Förra kommuner har också drabbats av just det! Jag räknade fram att kommunerna skulle behöva höja kommunalskatten – allt annat lika – med ca 5 kronor. Nu vet vi hur det gick. Mindre skattehöjningar i kombination med försämrad kommunal service 8i synnerhet för äldre) och en underfinansierad kommunal ekonomi är vägen som kommunerna valt. Ett åttiotal kommuner uppvisar för närvarande stora underskott i sina budgetar och skriker nu högljutt på statliga skattefinansierade bidrag. Malmistan är värst. De får drygt sex miljarder i bidrag från oss skattebetalare i övriga landet för att få ihop ekonomin. Orsaken är den då av socialdemokratiska politiker hyllade välfärdsmigrationen (flyktingar mindre än tre procent) som nu när statsbidragen försvinner nu snabbt urholkar den redan tidigare skakiga kommunal ekonomin. Med stora mängder dysfunktionella, lågkompetenta, lågutbildade och lågintelligenta väldärdsmigrater i kommunen förvärras problem dag för dag. Till allt detta kommer kriminalitet, våldtäkter och klanvälden och all annan dysfunktionalitet som följt i spåren av migrationen från MENA.

En faktor jag inte tog in i mina kalkyler för fyra år sedan var den ökande skuldsättningen av kommunerna. I SCBs rapport och tabeller (länken finns nedan) visas den allt mer galloperande skuldsättningen tydligt. Kommunerna har såldes valt en väg med stora nedskärningar av kommunal välfärd för äldre, mindre skattehöjningar, underbalanserade budgetar och kraftigt ökad skuldsättning.

När man diskuterar de stora muslimska grupper som lever på skattefinansierade bidrag drar vänsterpolitiker och liberaler alltid fram att sjukvården inte skulle klara sig utan migranterna som arbetskraft. De börjar då i fel ände dvs från utbudssidan i ekonomin. Börja med efterfågesidan så blir bilden korrekt. Den enorma muslimska massmigrationen – ca 1,5 miljoner under 2000-talet inkl deras barn – söker sjukvård och tandvård med stora eftersatta behov. De har dessutom en kraftig överkonsumtion av vård jämfört med etniska svenskar. Utan dessa vårdkrävande och vårdsökande muslimska migrantmassorna skulle sjukvården inte befinna sig i ekonomisk kris. Vi skulle inte ha brist på läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden och inte heller behöva de muslimska migranter som anställs och som knappt klarar av de enklaste uppgifter. Rapporterna om den grava inkompetensen och språkproblemen är legio från sjukvården. Tala med läkare och sjuksköterskor off record. Att de inte törs skriva om problemen i PK media vet vi. Riskera arbetet törs väldigt få göra.

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/finansmarknad/finansrakenskaper/finansrakenskaper-kvartal-och-ar/pong/statistiknyhet/finansrakenskaper-tredje-kvartalet-2019/

BRANDCHEFEN L-G UDDHOLM KRITISERAR MSB FÖR FORTSATT BRISTANDE BRANDBEREDSKAP

27 juli 2019

Nu är brandchefen vid Södertörns brandförsvarsförbund inte vilken brandchef som helst. Lars-Göran Uddholm är i min värld en riktig hjälte. Han avbröt sin semester och anmälde sig frivilligt som chef för att bekämpa den stora branden i Västmanland i juli-augusti 2014, Hälleskogsbranden. Fortfarande den enskilt till ytan största branden i Sverige historisk tid.

 Hans krav när han tillträde var att få ansvar över samtliga inblandade organisationer, kommunala brandkårer, militären, hemvärnet etc

 Landshövdingen i Västmanland Ingemar Skogö sade till mig när vi i efterhand diskuterade tillsättningen : ”Det är den kortaste anställningsintervju jag någonsin hållit. Det tog fem minuter att utse honom som statlig chef för hela organisationen.”

 Det var också när staten tog ett samlat ansvar med Lars-Göran Uddholm som räddningsledare som man lyckades kämpa ner branden efter ytterligare någon vecka. Då hade vi upplevt ett fullständigt kaos med den ena kommunala räddningsledaren efter den andra som misslyckats med att samlat bekämpa branden. Den spred sig när det var som värst (S vind och 30°C) med en hastighet av 3 km i timmen.

 Denna bakgrund och erfarenhet gör att när brandchef Lars-Göran Uddholm dömer ut MSB:s beredskap så finns det mycket stor anledning att lyssna och att vara orolig.

 Vad har då regeringen bidragit med? Jo, man har utsett den partianslutne myndighetsförstöraren Dan Eliasson – efter att han saboterat den svenska polisens verksamhet – till chef för MSB. Där fortsätter han nedbrytandet av ännu en svensk myndighet.

NU TILL SR-EKOTS INTERVJU:

 Extremtemperaturer i hela landet och SMHI varnar för hög brandrisk. MSB har efter förra sommarens bränder vässat beredskapen bland annat med fler helikoptrar.

 Lars-Göran Uddholm, som är brandchef vid brandförsvaret, anser att beredskapen brister.

– Det avtal som MSB har tecknat, där ingår ett antal helikoptrar med för liten kapacitet och jag menar att får man en stor brand då är de inte tillräckligt effektiva och där har vi inte höjt beredskapen överhuvudtaget så skulle vi få en situation likt fjolåret eller 2014 och inte lyckas släcka medan bränderna är små då har vi inte nån bättre förmåga i dag än vi hade då, Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Lars-Göran Uddholm var med och ledde släckningsarbetet i Västmanland och deltog även i utredningen av förra årets skogsbränder. Att endast två helikoptrar av de tio som MSB tecknat avtal om kan bära mer än 1000 liter tycker han är otillräckligt. Men Britta Ramberg på MSB menar att det är ett rustningsarbete som fortfarande är under utveckling.

– Vi tittar utifrån den här sommarens erfarenheter och sedan utvärderar vi det. vi är inte färdiga med beredskapsutvecklingen, vi kommer att samla erfarenheter och jobbar vidare.

Så det är lite som en experimentverkstad? Är det inte bättre att ta i lite och vara säker på att det räcker?

– Jo det kan man ju tycka, men även om ett år låter länge så har vi jobbat intensivt med räddningstjänster och andra aktörer från förra sommaren i att stärka beredskapen. Man måste göra avvägningar för vad man kan göra på relativt sett kort tid och vad man behöver en längre tidshorisont på, så det arbetet kommer att fortsätta.

Intervjuare Teresa Kristoffersson
teresa.kristoffersson@sverigesradio.se

 

BOSTADSKAOS I ÖREBRO I SPÅREN AV LAGEN OM ”ENSAMKOMMANDE.”

12 mars 2019

Den sedan tidigare hårt kritiserade så kallade gymnasielagen som ger ’ensamkommande’ med avslag rätt att stanna ändå, får nu ytterligare kritik. Ute i kommunerna går man på knäna för att försöka erbjuda bostäder åt de hittills 6000 som fått förnyat uppehållstillstånd för att plugga och här anser man att regeringen inte tänkt igenom eller gjort någon konsekvensanalys innan lagen klubbades.

De ’ensamkommande flyktingbarn’ som nu får stanna trots att de är vuxna och saknar asylskäl erbjuds enligt lagen svensk gymnasieskola på de svenska skattebetalarnas bekostnad, mellan 6 och 9 miljarder skattekronor per år. Däremot ger lagen inte de ’ensamkommande’ rätt att kräva av kommunerna att lösa deras boendesituation. Det ansvaret vilar på den enskilde individen.

I många kommuner upplever man ändå ett ansvar för den här gruppen. Man har blivit föremål för påtryckningar från aktivistgrupper och media om att samhället måste kliva in och lösa boendet för dessa migranter och ger nu bland annat ekonomiskt stöd från kommunbudgeten till frivilligorganisationer för att dessa ska ordna bostad åt de ’ensamkommande’.

En sådan kommun är Örebro, där man redan har stora migrationsrelaterade utmaningar i bostadsområdet Vivalla som klassas som ett av Sveriges mest problemtyngda så kallade ’utsatta områden’. Nu har man sedan gymnasielagen klubbades fått ytterligare stor tillströmning av migranter, i huvudsak unga män från Afghanistan och därför vänt sig till stadsmissionen med pengar och vädjan om att lösa den svåra boendeekvationen.

Monica Gunnarsson, som är direktör på Örebro stadsmission, säger i en kommentar till SVT Nyheter att hon drömmer mardrömmar på grund av vetskapen om att de afghanska männen inte har ett ordnat boende.

Ansvariga politiker är mer kritiska till regeringen som man menar bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Kommunalrådet John Johansson (S) anser att regeringen inte tänkt igenom gymnasielagen ordentligt och inte gjort någon konsekvensanalys. I sin kommentar till SVT Nyheter vill han dock inte gå så långt som att påstå att lagen aldrig borde ha klubbats – ”intentionen var ändå bra” menar Johansson.

Däremot anse Johansson att principen om eget ansvar för sin boendesituation ändå i grunden måste gälla även för den här gruppen:

– Är man vuxen och har uppehållstillstånd, då har man ett eget ansvar och det ansvaret kan inte kommunen ta över.

Monica Gunnarsson på stadsmissionen tycker däremot att kommunen borde ta ett större ansvar, trots att hon säger sig vara medveten om att bostadsmarknaden är hårt ansträngd för alla. Enligt Gunnarsson har dock den här gruppen särskilda svårigheter att hitta ett boende, vilket man måste ta hänsyn till.

Ett annat relaterat bekymmer för kommunerna, bland annat Örebro är att de ’ensamkommande’ som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen slår in på den kriminella banan. I Vivalla finns sedan länge etablerade grova kriminella invandrarnätverk som ser de nytillkomna migranterna som en resurs att anlita för att bland annat sälja droger.

 

Mats Dagerlind

 


%d bloggare gillar detta: