Archive for the ‘Migration’ Category

VAD MED POLITIKERNAS FAVORITFRAS ”MIGRANTERNA MÅSTE KOMMA I ARBETE”?

09 oktober 2021

Nåja, hur förhåller det sig med den saken. Låt oss granska!

Först lite anekdotisk historieskrivning – som dock stämmer med offentlig och generell statistik.

En mig närstående person rapporterar om intervjuer med MENA migranter som läser SFI B-nivån i en medelstor stad i Västmanland. Frågan till samtliga i gruppen var vilka som VILLE börja arbeta efter kursen. INGEN! Ingen, ville börja arbeta efter kursen.

Viljan att arbeta saknas. Det visas också i andra intervju- och statistiska undersökningar.

Detta om migranternas vilja att ” komma i arbete!

Hur är det då med förmågan? Kan de arbeta och med vad? Kognitiv förmåga är den mest undersökta individ- och grupp-psykologiska variabeln av alla. Ett drygt femtiotal vetenskapliga test av intelligence quotient – world wide – har utarbetats. Det finns t.o,m. test för analfabeter.

Migranter från MENA länder har en kognitiv förmåga på mellan 67 och 85 med Nordafrika i de lägre percentilerna. Resultatet blir ungefär detsamma oavsett val av centralvärde (typvärde, median- eller medelvärde). Se ex. Lynn/Vanhanens böcker som jag redovisat och diskuterat på min blogg under rubriken IQ. Det betyder – om man tänker efter – att hälften av dem inte ens når upp till dessa nivåer.

I ett högteknologiskt samhälle som Sverige finns inga uppgifter som man kan klara på en kognitiv förmåga under ca 90. US Army har sedan mer än hundra år testat rekryter till armén. US Army drar gränsen vid 83. Under 83 finns inga uppgifter inom armén som man förväntas kunna klara. Dessa individer tas inte in.

Detta om migranternas förmåga att ”komma i arbete”!

Vad med incitament? Frågor som ställs till migranter som erbjuds enkla jobb med lägre lönenivåer är att de inte vill ta jobben eftersom de mycket generösa bidrag de får av oss svenska skattebetalare är högre eller lika med den lön de skulle erhålla efter skatt. Dvs Sverige har en negativ incitaments struktur i förhållande till de uttalade politiska målen! Märkligt att det inte debatteras i riksdagen! Men, kanske ändå inte så märkligt.

Detta om migranternas incitament att ”komma i arbete!

Vilken är då lösningen? Behåll dem i diasporan – någon integration är absolut inte önskvärd – tills Sverige beslutat om en politiskt ordnad ÅTERVANDRING!

”vi under skatter dignar ner”

11 september 2021

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter dignar ner”.

Vi inleder och avslutar denna text om skatter på etniska svenskar med ovanstående vers. En vers som ingår i socialisters och kommunisternas kampsång Internationalen men som ALDRIG sjungs på Socialdemokraternas möten och kongresser.

Direkta och indirekta skatter är något som varje arbetande etnisk svensk betalar. Direkta skatter så länge man arbetar och indirekta skatter så länge man konsumerar privata eller offentliga varor, tjänster och service. De betyder att vi från födelsen till graven, inklusive begravningen, betalar skatter.  Direkta skatter till staten, landstinget (kallas numera med en löjlig orwellsk term ”regioner” men det är i stort samma sak) och till den kommun där man är mantalsskriven. Indirekta skatter främst till staten.

I normalfallet och i teorin, men bara delvis i praktiken, får den etniska skattebetalande svensken (inklusive den icke skattebetalande bidragslevande muslimske migranten) tillbaka service och tjänster av kommun landsting/region och stat. Skatter är avsedda och beskrivs i den socialdemokratiska propagandan, som att de motsvaras av en tänkt eller faktiskt motprestation av stat, landsting och kommuner. Men alla skatter svarar inte mot den service och tjänster som den etniske svensken erhåller och på långa vägar aktivt efterfrågar. Vi diskuterar nu vad som kan beskrivas som expropriativa skatter, dvs skatter som tvingats på den etniske svenske skattebetalaren utan att man anger någon motprestation från det offentliga.

En mycket betydande expropropriativ skatt som den etniske svensken aldrig tillfrågats om är skatteförsörjningen och skattebidragen till den närmare en miljon muslimska migranter som invaderat Sverige. Den skattedelen är expropriativ i meningen att den individuella etniske svenske skattebetalaren tvingas att försörja muslimska migranter som tagit sig till Sverige som välfärdsmigranter (”social turism” som Göran Persson S sade). De har kommit till Sverige för att leva på skattefinansierade bidrag, med extremt stora barnkullar som på sikt förändrar den demografiska etniska sammansättningen (de dominerar nästan helt kostnaderna för flerbarnstillägget) och för att fullt ut ta del av alla tjänster och service, infrastruktur, utbildningsväsende, sjukvård, åldringsvård, pensioner etc. som den etniske svensken under 150 år arbetat ihop skattemedel till. En stor del, minst 250 miljarder per år över offentliga budgetar går till de bidragslevande muslimska migranterna i diasporan. Det vill säga den miljon muslimska migranter som kommit hit som välfärdsmigranter och med stora och växande barnkullar och med kvinnor i hucklen som aldrig arbetar och aldrig kommer att arbeta. Med en genomsnittlig IQ på för somalier på 67,7 och drygt 80 för irakier och syrier (statistiken kring IQ för olika etniska grupper är överväldigande) finns inga enkla arbeten som de kan utföra i världens mest avancerade ekonomi.

Men, det finns andra expropriativa skatter som den etniske svensken tvingas betala.

Skattetrycket som nu är på väg mot världens högsta måste betraktas som expropriativt enär Sverige inte på långa vägar har den bästa offentliga verksamheten i form av sjukvård, tandvård, vägar, skolor, universitet, åldringsvård eller pensionsförmåner. Vad än den märkligt tungfotade och fyrkantiga Magdalena Andersson fräckt påstår. 

En annan expropriativ skatt som jag retat mig på länge är den s.k. rea-vinstskatten som staten skall ha när jag säljer en fastighet eller en bostadsrätt.  Varför skall jag betala skatt till staten på den eventuella vinsten vid en försäljning av den fastighet jag över åren vårdat och förbättrat för eget bruk, men som jag en dag av olika personliga skäl säljer? Vad är motprestationen från staten för det? Socialdemokrater som är drillade i den socialistiska läran svarar att jag betalar för offentlig service runt fastigheten. Låt oss granska argumentet!

Äger man en fastighet så betalar man löpande månad för månad, år för år, följande för rätten att äga en fastighet.

Stämpelskatt till tingsrätten vid inköpet för att erhålla lagfart på fastigheten, dvs ett offentligt bevis på att man äger fastigheten.

En årlig fastighetsskatt till staten som beror av fastighetens taxeringsvärde som i stort sett varje år höjs när marknadsvärdet stiger men som aldrig sänks.

Varje förbättring, underhåll och inköp av maskiner och insatsvaror till fastigheten betalas dels med beskattade inkomster och är dessutom belagd med den statliga momsen.

Den elektricitet jag förbrukar, Inklusive en nätavgift som idag är mångdubbelt större än min förbrukning, för belysning, hushållsmaskiner och ev. uppvärmning är (liksom nätavgiften) belagd med flera olika skatter samt dessutom belagd med moms på skatterna. Kolla andelarna och räkna på dem på din el-faktura. Du blir förvånad!)

Avgiften till kommunen för sophämtning samt VA är belagd med moms till staten.

Alltså argumentet om att reavinstskatten är ersättning till staten för service och tjänster som jag som fastighetsägare erhåller håller inte. Varje del i en fastighets ”behov” av offentlig service är efter omfattning redan betald ”rakt över” disk, ändamål för ändamål, och dessutom belagd med statlig moms. Det socialdemokratiska argumentet är alltså ett falskt argument.

Alltså. Varför skall jag betala skatt på reavinsten vid försäljning av min fastighet? Jag kan inte göra något åt det. Det är bara att betala. Jag har en god personlig skattemoral och betalar till sista kronan varje skatt som läggs på mig. Men, men om jag kunde undandra mig rea-vinstskatten på något sätt så skulle jag utan moraliska chagränger göra det.

Till allt det nämnda eländet är vi nu på väg återigen mot världens högsta skattetryck. Efter att ha haft världens högsta skattetryck fram till att värnskatten togs bort då vi ”halkade” ner till tredje plats är vi nu åter på väg emot förstaplatsen som världens mest sönderskattade etniska befolkning. 

Till stor del har vi att ”tacka” den okontrollerade muslimska massinvasionen av nästan en miljon dysfunktionella migranter som kostar inte bara i skattefinansierade försörjningsbidrag utan också för bostäder, överkonsumtion av tandvård och sjukvård, kriminalitet (våldtäkter, misshandel, rån, skjutningar på öppen gata, mord, månggifte, barnäktenskap, sharialagar), kostnader för tolkar och  advokater i månghundramiljonersklassen samt den allmänna oreda de ställer till med inklusive extremt stora kullar med ungar. Jag uppmanar alla socialdemokrater att nästa gång ni har ett partimöte stäm upp i följande vers.

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, 

vi under skatter dignar ner”.

Socialdemokraterna är ”kompromisslösa mot gängen”?

04 augusti 2021

Hur det går visas obarmhärtigt, bortom politiskt snömos, av fakta! 

”Fakta sparkar” som Gunnar Myrdal sade till mig en gång på 1970-talet på ett seminarium i Uppsala.

Så sant! Så sant! Politisk retorik eller propaganda av den socialdemokratiska klanledningen kan inte ändra empiriska fakta!

Polisens statistik visar, bortom varje rimligt tvivel, magnituden av den socialdemokratiska regeringens misslyckande. Läs statistiken! Läs den, jämför och begrunda vad den säger! Det är en rent förskräckande läsning om hur de muslimska kriminella migrantgängen i diasporan nu har skapat ett dödligt kaos i Sverige som ett resultat av den ansvarslösa migrationen av dysfunktionella och lågintelligenta migranter från Mellanöstern och svarta Afrika. Ansvariga Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.

Först siffrorna för 2021 så här långt. Därefter siffrorna för 2020 och 2019 som jämförelse.

En bild som visar text, byggnad

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, byggnad, bur

Automatiskt genererad beskrivning

DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN HAR VARIT, ÄR OCH KOMMER ATT VARA EN ”BELASTNING” FÖR OSS SVENSKA SKATTEBETALARE SOCIALT, EKONOMISKT OCH POLITISKT.

15 juli 2021

Det är ett empiriskt verifierbart uttalande.  And that´s that!

Den muslimska massinvandringspolitiken kostar minimum 250 miljarder kronor per år i skattepengar, den har belastat vår bostadsmarknad, vår sjukvård (en stor ökande överefterfrågan av migranterna av tandvård och sjukvård) och vår omsorg långt över vad det finns kapacitet för (deras bidrag till utbudssidan är marginellt i förhållande till den ökande efterfrågan och dessutom kvalitetsmässigt begränsat), den har förvandlat flera hundra bostadsområden till getton och no go-zoner där arbetslöshet och bidragsberoende är normen, där en gängkriminalitet som polisen inte längre rår på etablerat sig, liksom våldsbejakande religionspolitisk extremism, islamisering av svenskt samhälle och kultur, hedersvåld, klanstrukturer, droger, urusla skolbetyg och mycket annat.

Allt detta tydligt synligt socialt, ekonomiskt och politiskt, i den muslimska diasporan runt våra städer.

MIGRATIONEN TILL SVERIGE FÖRSTA HALVÅRET 2021 ÄR 45 000.

12 juli 2021

Statistiken visar Morgan Johanssons lögner. Han talar om asylinvandring medan den totala invandringen är i stort sett tio gånger större. Gränserna mellan kategorierna i statistiken är flytande. Det skriver Migrationsverket i kommentar till statistiken. Kommer man inte in i Sverige under en kategori försöker man med en annan. 

Fortsätter migrationen i denna omfattning landar Sverige åter igen på en extrem nivå – 90 000 nya migranter. Hur länge kan detta fortsätta? Hur länge skall svenska skattebetalare tvingas fortsätta att försörja en allt större och snabbt växande andel utomeuropeiska migranter som lever på bidrag och försörjs till 100 procent av oss svenskar!

Månads­sta­tistik juni 2021

Månadsstatistiken visar förstagångsansökningar beviljade i första instans (Migrationsverket) samt högre instans (migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen).

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan–juni 2021juni 2021
Anknytning12 7101 965
Arbete20 5157 220   
Asyl5 6351 393
EES2 885469
Studier3 5951 747
Totalt45 34012 794

Länk till Migrationsverket:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

DANMARK SLÅR IN PÅ RÄTT VÄG MED MIGRANTERNA.

03 juni 2021

Den danska socialdemokratiska regeringen får i folketinget igenom ett helt korrekt politisk metod för att hantera migranter och asylprocessen. Därmed räddar de Danmark från att drabbas av den svenska sociala, politiska och ekonomiska kollapsen med en dysfunktionell muslimsk diaspora vid våra större städer med närmare en miljon bidragslevande välfärdsmigranter.

Den enda nackdelen med förslaget är väl att trycket på den socialistiska svenska regeringen ökar att släppa in än fler dysfunktionella migranter med låg kognitiv förmåga.

Danmark avser och planerar att flytta hela landets asylprocess till ett tredje land. Det korrekta och intelligenta lagförslaget röstades igenom i folketinget i dag, enligt Jyllands-Posten.

Planen är vidare att danska myndigheter ska bygga flyktinganläggningar i ett annat land. Asylsökande som nått den danska gränsen kommer att flygas till de nya anläggningarna.

Om asyl beviljas så kommer flyktingen inte att få komma till Danmark utan istället ska de bo i värdlandet eller flyttas till ett av FN:s flyktingläger, skriver TT.

Jag ser framför mig hur Annie Lööf, Morgan Johansson och Stefan Löfven med stirrande ögon skrikande i falsett om nazism, rasism och annat om SD skulle våga lägga fram ett sådant förslag.

En socialdemokratisk regering i ett nordiskt land vet vad som bör göras. Danmark utgör i detta avseende ett verkligt föredöme!

JÖK-REGERINGENS FALSKA SYMBOLPOLITIK ÄR FARLIG!

23 april 2021

JÖK-Regeringen med den socialistiska statsministern Stefan Löfven har tillsatt en ”krisgrupp” som skall bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”.

Börja med att titta på de senaste fem förövarna, två afrikaner, en arab, en rom och en skåning, så får ni svar på vilka åtgärder som krävs. Nämligen, stopp för migration från MENAP och återvandring i likhet med Danmarks socialdemokrater under statsministern Mette Fredrikssen.

“Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras”, skriver Stefan Löfven enligt Aftonbladet med sedvanligt trivialt och falskklingande snömos.

En totalitär och fanatisk grupp ministrar får ett uppdrag. Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skall ”intensifiera regeringens arbete och föreslå ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Återigen detta allmänna ”mäns våld mot kvinnor”. Varför tar inga journalister i PK-media upp detta närmast Orwellskt begrepp riktat mot alla män! Nyspråk för att slippa ta tag i det reella problemet! Migranterna från MENAP! 

Det finns inget allmänt ”mäns våld mot kvinnor”. Det finns bara specifikt våld i form av mord och våldtäkter utförda av muslimska migranter från MENAP som är enormt överrepresenterade bland dömda för mord och våldtäkter av kvinnor och män och nu i våra fängelser. Statistiken är överväldigande tydlig!

NEJ! Det handlar inte om ”mäns våld mot kvinnor”. Det handlar om vissa kulturella och etniska gruppers våld och våldtäkter av kvinnor som ändock inte utvisas. Varför tar aldrig feministerna och metoo-rörelsen inte tag i de pågående våldtäkterna utförda av muslimska migranter från MENAP?

JÖK-regeringen för en farlig symbolpolitik som möjligen lurar partikadrerna och socialistiska apparatschiks, miljökommunister, feminister och liberaler. Men vi andra ser HUR regeringen bedriver sitt förstörelseverk av Sverige!

DET FINNS HELT ENKELT INGET ”MÄNS VÅLD MOT KVINNOR”! AND THAT´S THAT!

OM UNDANTAGEN I MIGRATIONSLAGEN OCH I LAGEN OM FÖRBUD MOT MÅNGGIFTE OCH BARNÄKTENSKAP

11 april 2021

SÖNDAGSBLOGG 11 APRIL 2021

Om hur undantag som ofta blir regel utifrån den kommande migrationslagen som skall ersätta den nuvarande lagen samt en proposition om månggifte o barnäktenskap.

Morgan Johansson står åter i centrum för min analys som en patologisk lögnare om migration och dessutom en statssocialistisk minister med flera totalitära lagförslag. Det har jag visat i videobloggarna nr 22 – 26. 

Migrationen.

Den parlamentariska Migrationskommitteen som skulle söka en samlad lösning på den muslimska massmigrationen sprack i början av augusti 2020. I grund och botten för att ett fyra procents parti med fem ministrar dikterade hur gränserna skall öppnas för mer muslimsk massmigration. Ett MP som socialisten och statsministern Stefan Löfven låter styra JÖK regeringen.

Nu har den socialistiska JÖK-regeringen på en presskonferens i grova drag presenterat – det exakta lagförslaget har vi ännu inte sett – hur den nya Migrationslagen skall se ut som i sommar ersätter den gamla lagen från 2015.

På presskonferensen i veckan förutskickade JÖK-regeringen styrda av MP en urholkningenav den befintliga redan lösliga migrationslagen.  Morgan Johansson anför att ”undantag för humanitära” skäl kan göras. Det är en riktig gummiparagraf som snart leder till att undantaget blir regel och regeln undantag. Det finns alltid ömmande skäl av varjehanda slag. Bara fantasin sätter gränser.  Det har vi redan sett i domstolarna.

Tack och klov förutskickar flera partier att de river upp den skadliga paragrafen om de vinner valet 2022. Men mycken skada hinner ske fram till hösten 2022 under de ett och halvt år som återstår. Frågan kommer dock att vara rikspolitiskt aktuell fram till och under valet 2022.

VARJE MÅNAD HITTILLS I ÅR HAR DET KOMMIT DRYGT 6 000 MIGRANTER ENLIGT MIGRATIONSVERKETs statistik över beviljade uppehållstillstånd med 36 procent anhöriginvandring. Illegala migranter oräknade. Inte ens myndigheterna vethur många hundra tusen de är.  

De hittills i år beviljade uppehållstillstånden motsvarar ett drygt halvt Surahammar varje månad!!!  En prognos; om dagens nivåer fortsätter kommer migrationen – beviljade uppehållstilsstånd – att på årsbasis 2021 landa på 79 000”

Bloggtexter där jag utförligt redogör för migrationen finns på min blogg ”lennartwaara”  (sammanskrivet i ett ord) under kategori ”migration”.

Herr Johansson säger följande på presskonferensen: ”intentionen med den nya permanenta lagstiftningen är att Sverige ska fortsätta ligga på samma volymer i mottagandet som åren efter 2015”. 

Det budskapet är verkligt oroande eftersom migrationen (främst från MENAP) legat på mellan 90 000 upp emot 150 000 per år från 2015 och fram till och med 2020!

Helt oblygt, flinande rakt in kameran, ljuger Morgan Johansson patologiskt  (glöm inte att Morgan Johansson prickats i Konstitutionsutskottet för falska migrationssiffror) också om att Sverige nu får en ”strängare lagstiftning än EU-genomsnittet”. Det motsatta är sanningen. 

Titta bara på siffrorna för våra nordiska grannländer och jämför. Av asylsökande som kommer till de nordiska länderna tar Sverige emot 70 procent.

LÅT ER INTE LURAS! Gå till källorna! Kolla fakta! De finns i den offentliga statistiken!

Migrationsverkets siffror för jan – mars 2021

jan-mar 2021 mars 2021

Anknytning                                               7 187             2 544

Arbete                                                      7 846             2 915

Asyl                                                           2 208             957

EU/EES                                                      1 437             534

Studier                                                      1 111             329

Totalt                                                        19 789           7 279

Migrationsproblemet i ett nötskal illustreras tydligt av somalierna. De var per den 31.12. 2020 i Sverige 112 844 personer

I Finland som publicerar siffror är 9 av 10 somalier analfabeter.

Somalier i Sverige har en 82 procentig arbetslöshet enligt SR

Beroende på låg kompetens o låg utbildning och en kognitiv förmåga på motsvarande IQ 68. Lynn/Vanhanen m. fl. internationella forskare.

Somalier i Sverige har efter 4 år 2015 – 2019 endast 0,8 procent egen försörjning dvs 1 av 125 har egen försörjning. Egen försörjning är definierad som låga 12 500 kr i månadsinkomst enligt RUT 2021(Riksdagens utredningstjänst). 

Medianinkomst per månad för somalier är 100 kr dvs de lever på svenska skattebetalare. RUT 2021

För syrier är medianinkomsten per månad 4 000 kr. RUT 2021

Somalier är problematiska lägst i allting. Återvandring är lösning o en ändring av grundlagen som tillåter att beviljade medborgarskap kan tas tillbaka o att de kan skickas hem

Regeringens proposition 2020/21:149 

Förbud mot erkännande av utländska månggiften”

Morgan Johansson föreslår i nämnda proposition om månggifte o barnäktenskap att ”18 års gränsen” tas bort. 1 kap 8§ är centrala i sammanhanget. gränsenersätts med en lösligare juridisk skrivning. CiteraMånggifte och barnäktenskap kan godkännas om ”synnerliga skäl” föreligger (sid 19 och sid 51). Det öppnar för att det kan bli regel eftersom det alltid kan finnas  ”synnerliga skäl” att anföra. 

Nu till en helt annan fråga:

Samerna ses av dem själva och många liberala PK ideologer och apologeter som ”ursprungsbefolkning” – som indianerna i USA. De, samerna, hävdar att vi svenskar är kolonialister. Hur är det med den saken i verkligheten? Är anspråket som ursprungsbefolkning verkligen sant? Nej, naturligtivis inte. Det visas av den äldre-äldre historien.

Skandinavien befolkades från omkring år 20 000 12.000 f.Kr. och framåt av europeiska jägar-samlare, när inlandsisen drog sig tillbaka efter senaste istiden. Tidigast befolkade del var Bjärehaövön där isen försvann först. Tillsammans med senare förhistoriska grupper utgör de föregångarna till dagens svenskar.

Genetiska studier av ett stort antal forskare ex ”Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europé”  i Nature Communications visar att förfäderna till samerna kom långt senare, omkring 1.500 f.Kr. De invandrade som nomader österifrån, från Sibirien med ursprunget till dagens samiska språk först på 500-talet e.Kr.

Trots att samerna invandrade till Sverige långt senare än svenskarna, har de status som urfolk i Sverige. Anledningen är att samerna befolkade norra Skandinavien först när de moderna statsgränserna drogs upp.

That´s that!

MORGAN JOHANSSON FAR ÅTERIGEN MED LÖGNER

09 april 2021

Det börjar bli dags att försöka analysera vad som är fel med den socialistiske ministern Morgan Johansson. Hans förmåga att leende se rakt in i kamera och sedan medvetet ljuga hämningslöst är direkt patologisk!

Enligt egen utsago har ”han tagit Sverige ur flyktingkrisen”. Det påstår han trots att Sverige ligger i topp i Norden och Europa avseende problem med dysfunktionella lågutbildade och lågkompetenta muslimska migranter från MENAP. I Europa pekar man på Sverige som ett skräckexempel. Danmark använder Sverige som varnande exempel över hur illa det kan gå.

Han hävdar också, trots Migrationsverkets siffror, att Sverige ligger på en ”miniminivå” och att migrantströmmen ”minskat med 90 procent” jämfört med 2015.

Migrationsverkets siffror visar att migranterna från 150 000 år 2015 sedan legat på över 100 000 varje år fram till 2020 då Sverige landande på ca 90 000 migranter.

Hur är Morgan Johansson psykologiskt funtad? Något verkligt fel är det med honom psykiskt. Normala människor klarar inte att ljuga så patologiskt som denne figur. Han är ju dessutom prickad i Konstitutionsutskottet för sin felaktiga sifferpåståenden. Eller är det så enkelt att han medvetet vänder sig till partikadrerna och partiets aktivistiska stormtrupper så att de skall veta vad de skall gå ut och hävda. Han struntar i att alla vi andra vet att han medvetet ljuger.

En sak kan vi dock vara säkra på! Det socialistiska partiet (SAP) kommer att belöna honom rikligt när han slutar efter att ha så totalt tjänat den socialistiska S-maktklanen med åratal av migrantlögner och det ena totalitära lagförslaget efter det andra och det tredje före.

Hur illa har det gått med Sverige som har sådana i statsledningen?

EN FJÄRDEDEL AV SVERIGES BEFOLKNING ÄR MIGRANTER

20 mars 2021

Sveriges befolkning har nu passerat en fjärdedel som inte är etniska svenskar. Sverige har nu en befolkning där 25,5 procent är migranter/invandrare dvs utlandsfödda eller födda av utlandsfödda föräldrar. I absoluta tal har Sverige en befolkning med 2,6 miljoner personer som inte är svenskar

Majoriteten kommer från dysfunktionella länder i Mellan-östern och Afrika (MENAP).

De som är utlandsfödda utgör 19,7 procent dvs 2 046 731. Enligt statistik från SCB.

Migrationen fortsätter. Invandrarna fortsätter att välla in med en takt av ca 6 000 personer per månad. Enligt Migrationsverkets statistik. Se tabell. En information till statistiken är att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Om man inte kommer in under en kategori försöker man med en annan.


Summa Jan och feb 2021
samt februari.
Anknytning4 6352 510
Arbete4 9272 689
Asyl1 225627
EU/EES902497
Studier782354
Totalt12 471

En intressant tabell är nedanstående. Den visar beviljade medborgarskap. De är inte bara ökande utan också i en accelererande takt. Det verkliga brottet kom 1990. Fram till dess hade Sverige en hanterbar och balanserad invandring. Efter 1990 har migrationen helt spårat ur.

Vad hände år 1990 som ändrade migrationen så drastiskt?

Tabellen hämtad från SCB.


%d bloggare gillar detta: