Archive for the ‘Migration’ Category

DANMARK SLÅR IN PÅ RÄTT VÄG MED MIGRANTERNA.

03 juni 2021

Den danska socialdemokratiska regeringen får i folketinget igenom ett helt korrekt politisk metod för att hantera migranter och asylprocessen. Därmed räddar de Danmark från att drabbas av den svenska sociala, politiska och ekonomiska kollapsen med en dysfunktionell muslimsk diaspora vid våra större städer med närmare en miljon bidragslevande välfärdsmigranter.

Den enda nackdelen med förslaget är väl att trycket på den socialistiska svenska regeringen ökar att släppa in än fler dysfunktionella migranter med låg kognitiv förmåga.

Danmark avser och planerar att flytta hela landets asylprocess till ett tredje land. Det korrekta och intelligenta lagförslaget röstades igenom i folketinget i dag, enligt Jyllands-Posten.

Planen är vidare att danska myndigheter ska bygga flyktinganläggningar i ett annat land. Asylsökande som nått den danska gränsen kommer att flygas till de nya anläggningarna.

Om asyl beviljas så kommer flyktingen inte att få komma till Danmark utan istället ska de bo i värdlandet eller flyttas till ett av FN:s flyktingläger, skriver TT.

Jag ser framför mig hur Annie Lööf, Morgan Johansson och Stefan Löfven med stirrande ögon skrikande i falsett om nazism, rasism och annat om SD skulle våga lägga fram ett sådant förslag.

En socialdemokratisk regering i ett nordiskt land vet vad som bör göras. Danmark utgör i detta avseende ett verkligt föredöme!

JÖK-REGERINGENS FALSKA SYMBOLPOLITIK ÄR FARLIG!

23 april 2021

JÖK-Regeringen med den socialistiska statsministern Stefan Löfven har tillsatt en ”krisgrupp” som skall bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”.

Börja med att titta på de senaste fem förövarna, två afrikaner, en arab, en rom och en skåning, så får ni svar på vilka åtgärder som krävs. Nämligen, stopp för migration från MENAP och återvandring i likhet med Danmarks socialdemokrater under statsministern Mette Fredrikssen.

“Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras”, skriver Stefan Löfven enligt Aftonbladet med sedvanligt trivialt och falskklingande snömos.

En totalitär och fanatisk grupp ministrar får ett uppdrag. Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skall ”intensifiera regeringens arbete och föreslå ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Återigen detta allmänna ”mäns våld mot kvinnor”. Varför tar inga journalister i PK-media upp detta närmast Orwellskt begrepp riktat mot alla män! Nyspråk för att slippa ta tag i det reella problemet! Migranterna från MENAP! 

Det finns inget allmänt ”mäns våld mot kvinnor”. Det finns bara specifikt våld i form av mord och våldtäkter utförda av muslimska migranter från MENAP som är enormt överrepresenterade bland dömda för mord och våldtäkter av kvinnor och män och nu i våra fängelser. Statistiken är överväldigande tydlig!

NEJ! Det handlar inte om ”mäns våld mot kvinnor”. Det handlar om vissa kulturella och etniska gruppers våld och våldtäkter av kvinnor som ändock inte utvisas. Varför tar aldrig feministerna och metoo-rörelsen inte tag i de pågående våldtäkterna utförda av muslimska migranter från MENAP?

JÖK-regeringen för en farlig symbolpolitik som möjligen lurar partikadrerna och socialistiska apparatschiks, miljökommunister, feminister och liberaler. Men vi andra ser HUR regeringen bedriver sitt förstörelseverk av Sverige!

DET FINNS HELT ENKELT INGET ”MÄNS VÅLD MOT KVINNOR”! AND THAT´S THAT!

OM UNDANTAGEN I MIGRATIONSLAGEN OCH I LAGEN OM FÖRBUD MOT MÅNGGIFTE OCH BARNÄKTENSKAP

11 april 2021

SÖNDAGSBLOGG 11 APRIL 2021

Om hur undantag som ofta blir regel utifrån den kommande migrationslagen som skall ersätta den nuvarande lagen samt en proposition om månggifte o barnäktenskap.

Morgan Johansson står åter i centrum för min analys som en patologisk lögnare om migration och dessutom en statssocialistisk minister med flera totalitära lagförslag. Det har jag visat i videobloggarna nr 22 – 26. 

Migrationen.

Den parlamentariska Migrationskommitteen som skulle söka en samlad lösning på den muslimska massmigrationen sprack i början av augusti 2020. I grund och botten för att ett fyra procents parti med fem ministrar dikterade hur gränserna skall öppnas för mer muslimsk massmigration. Ett MP som socialisten och statsministern Stefan Löfven låter styra JÖK regeringen.

Nu har den socialistiska JÖK-regeringen på en presskonferens i grova drag presenterat – det exakta lagförslaget har vi ännu inte sett – hur den nya Migrationslagen skall se ut som i sommar ersätter den gamla lagen från 2015.

På presskonferensen i veckan förutskickade JÖK-regeringen styrda av MP en urholkningenav den befintliga redan lösliga migrationslagen.  Morgan Johansson anför att ”undantag för humanitära” skäl kan göras. Det är en riktig gummiparagraf som snart leder till att undantaget blir regel och regeln undantag. Det finns alltid ömmande skäl av varjehanda slag. Bara fantasin sätter gränser.  Det har vi redan sett i domstolarna.

Tack och klov förutskickar flera partier att de river upp den skadliga paragrafen om de vinner valet 2022. Men mycken skada hinner ske fram till hösten 2022 under de ett och halvt år som återstår. Frågan kommer dock att vara rikspolitiskt aktuell fram till och under valet 2022.

VARJE MÅNAD HITTILLS I ÅR HAR DET KOMMIT DRYGT 6 000 MIGRANTER ENLIGT MIGRATIONSVERKETs statistik över beviljade uppehållstillstånd med 36 procent anhöriginvandring. Illegala migranter oräknade. Inte ens myndigheterna vethur många hundra tusen de är.  

De hittills i år beviljade uppehållstillstånden motsvarar ett drygt halvt Surahammar varje månad!!!  En prognos; om dagens nivåer fortsätter kommer migrationen – beviljade uppehållstilsstånd – att på årsbasis 2021 landa på 79 000”

Bloggtexter där jag utförligt redogör för migrationen finns på min blogg ”lennartwaara”  (sammanskrivet i ett ord) under kategori ”migration”.

Herr Johansson säger följande på presskonferensen: ”intentionen med den nya permanenta lagstiftningen är att Sverige ska fortsätta ligga på samma volymer i mottagandet som åren efter 2015”. 

Det budskapet är verkligt oroande eftersom migrationen (främst från MENAP) legat på mellan 90 000 upp emot 150 000 per år från 2015 och fram till och med 2020!

Helt oblygt, flinande rakt in kameran, ljuger Morgan Johansson patologiskt  (glöm inte att Morgan Johansson prickats i Konstitutionsutskottet för falska migrationssiffror) också om att Sverige nu får en ”strängare lagstiftning än EU-genomsnittet”. Det motsatta är sanningen. 

Titta bara på siffrorna för våra nordiska grannländer och jämför. Av asylsökande som kommer till de nordiska länderna tar Sverige emot 70 procent.

LÅT ER INTE LURAS! Gå till källorna! Kolla fakta! De finns i den offentliga statistiken!

Migrationsverkets siffror för jan – mars 2021

jan-mar 2021 mars 2021

Anknytning                                               7 187             2 544

Arbete                                                      7 846             2 915

Asyl                                                           2 208             957

EU/EES                                                      1 437             534

Studier                                                      1 111             329

Totalt                                                        19 789           7 279

Migrationsproblemet i ett nötskal illustreras tydligt av somalierna. De var per den 31.12. 2020 i Sverige 112 844 personer

I Finland som publicerar siffror är 9 av 10 somalier analfabeter.

Somalier i Sverige har en 82 procentig arbetslöshet enligt SR

Beroende på låg kompetens o låg utbildning och en kognitiv förmåga på motsvarande IQ 68. Lynn/Vanhanen m. fl. internationella forskare.

Somalier i Sverige har efter 4 år 2015 – 2019 endast 0,8 procent egen försörjning dvs 1 av 125 har egen försörjning. Egen försörjning är definierad som låga 12 500 kr i månadsinkomst enligt RUT 2021(Riksdagens utredningstjänst). 

Medianinkomst per månad för somalier är 100 kr dvs de lever på svenska skattebetalare. RUT 2021

För syrier är medianinkomsten per månad 4 000 kr. RUT 2021

Somalier är problematiska lägst i allting. Återvandring är lösning o en ändring av grundlagen som tillåter att beviljade medborgarskap kan tas tillbaka o att de kan skickas hem

Regeringens proposition 2020/21:149 

Förbud mot erkännande av utländska månggiften”

Morgan Johansson föreslår i nämnda proposition om månggifte o barnäktenskap att ”18 års gränsen” tas bort. 1 kap 8§ är centrala i sammanhanget. gränsenersätts med en lösligare juridisk skrivning. CiteraMånggifte och barnäktenskap kan godkännas om ”synnerliga skäl” föreligger (sid 19 och sid 51). Det öppnar för att det kan bli regel eftersom det alltid kan finnas  ”synnerliga skäl” att anföra. 

Nu till en helt annan fråga:

Samerna ses av dem själva och många liberala PK ideologer och apologeter som ”ursprungsbefolkning” – som indianerna i USA. De, samerna, hävdar att vi svenskar är kolonialister. Hur är det med den saken i verkligheten? Är anspråket som ursprungsbefolkning verkligen sant? Nej, naturligtivis inte. Det visas av den äldre-äldre historien.

Skandinavien befolkades från omkring år 20 000 12.000 f.Kr. och framåt av europeiska jägar-samlare, när inlandsisen drog sig tillbaka efter senaste istiden. Tidigast befolkade del var Bjärehaövön där isen försvann först. Tillsammans med senare förhistoriska grupper utgör de föregångarna till dagens svenskar.

Genetiska studier av ett stort antal forskare ex ”Ancient Fennoscandian genomes reveal origin and spread of Siberian ancestry in Europé”  i Nature Communications visar att förfäderna till samerna kom långt senare, omkring 1.500 f.Kr. De invandrade som nomader österifrån, från Sibirien med ursprunget till dagens samiska språk först på 500-talet e.Kr.

Trots att samerna invandrade till Sverige långt senare än svenskarna, har de status som urfolk i Sverige. Anledningen är att samerna befolkade norra Skandinavien först när de moderna statsgränserna drogs upp.

That´s that!

MORGAN JOHANSSON FAR ÅTERIGEN MED LÖGNER

09 april 2021

Det börjar bli dags att försöka analysera vad som är fel med den socialistiske ministern Morgan Johansson. Hans förmåga att leende se rakt in i kamera och sedan medvetet ljuga hämningslöst är direkt patologisk!

Enligt egen utsago har ”han tagit Sverige ur flyktingkrisen”. Det påstår han trots att Sverige ligger i topp i Norden och Europa avseende problem med dysfunktionella lågutbildade och lågkompetenta muslimska migranter från MENAP. I Europa pekar man på Sverige som ett skräckexempel. Danmark använder Sverige som varnande exempel över hur illa det kan gå.

Han hävdar också, trots Migrationsverkets siffror, att Sverige ligger på en ”miniminivå” och att migrantströmmen ”minskat med 90 procent” jämfört med 2015.

Migrationsverkets siffror visar att migranterna från 150 000 år 2015 sedan legat på över 100 000 varje år fram till 2020 då Sverige landande på ca 90 000 migranter.

Hur är Morgan Johansson psykologiskt funtad? Något verkligt fel är det med honom psykiskt. Normala människor klarar inte att ljuga så patologiskt som denne figur. Han är ju dessutom prickad i Konstitutionsutskottet för sin felaktiga sifferpåståenden. Eller är det så enkelt att han medvetet vänder sig till partikadrerna och partiets aktivistiska stormtrupper så att de skall veta vad de skall gå ut och hävda. Han struntar i att alla vi andra vet att han medvetet ljuger.

En sak kan vi dock vara säkra på! Det socialistiska partiet (SAP) kommer att belöna honom rikligt när han slutar efter att ha så totalt tjänat den socialistiska S-maktklanen med åratal av migrantlögner och det ena totalitära lagförslaget efter det andra och det tredje före.

Hur illa har det gått med Sverige som har sådana i statsledningen?

EN FJÄRDEDEL AV SVERIGES BEFOLKNING ÄR MIGRANTER

20 mars 2021

Sveriges befolkning har nu passerat en fjärdedel som inte är etniska svenskar. Sverige har nu en befolkning där 25,5 procent är migranter/invandrare dvs utlandsfödda eller födda av utlandsfödda föräldrar. I absoluta tal har Sverige en befolkning med 2,6 miljoner personer som inte är svenskar

Majoriteten kommer från dysfunktionella länder i Mellan-östern och Afrika (MENAP).

De som är utlandsfödda utgör 19,7 procent dvs 2 046 731. Enligt statistik från SCB.

Migrationen fortsätter. Invandrarna fortsätter att välla in med en takt av ca 6 000 personer per månad. Enligt Migrationsverkets statistik. Se tabell. En information till statistiken är att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Om man inte kommer in under en kategori försöker man med en annan.


Summa Jan och feb 2021
samt februari.
Anknytning4 6352 510
Arbete4 9272 689
Asyl1 225627
EU/EES902497
Studier782354
Totalt12 471

En intressant tabell är nedanstående. Den visar beviljade medborgarskap. De är inte bara ökande utan också i en accelererande takt. Det verkliga brottet kom 1990. Fram till dess hade Sverige en hanterbar och balanserad invandring. Efter 1990 har migrationen helt spårat ur.

Vad hände år 1990 som ändrade migrationen så drastiskt?

Tabellen hämtad från SCB.

INVANDRARE KRAFTIGT ÖVERREPRESENTERADE BLAND VÅLDTÄKTSMÄN.

24 februari 2021

Det har vi som dagligen tar del av fria media vetat i årtionden. Nu kommer sanningen fram trots försök från regeringens och dess myndighet BRÅ att mörka fakta. 

Det skall bli spännande att lyssna till Morgan Johanssons försök att fiffla med siffrorna. Han är tidigare dömd i Konstitutionsutskottet (KU) för att ha ljugit om invandringens omfattning.

I den nu publicerade rapporten har fyra forskare vid Lunds universitet studerat alla personer mellan 15 och 65 år som dömdes för våldtäkt eller försök till våldtäkt mellan år 2000 och 2015.

Forskningsrapporten är publicerad i Forensic Sciences Research med titeln ” Swedish rape offenders — a latent class analysis” och författad av Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist vid Lunds universitet.

Notera detta!  Rapporten täcker inte in ökningen av grova våldtäkter efter 2016 och som begåtts av förövare ur gruppen på 650 000 migranter som kommit till Sverige mellan 2016 och fram till idag, ex gruppen på 9 000 ”ensamkommande afghanska barn”. De våldtäkterna är INTE inkluderade i undersökningen. Det betyder sannolikt att siffran över våldtäkter begångna av migranter faktiskt och sammantaget är ÄNNU HÖGRE.

Syftet med studien var fördjupad kunskap om våldtäktsmännens bakgrund och om det är information som går att använda i det brottsförebyggande arbetet. Det här är den mest omfattande studier av våldtäktsmän som gjorts i Sverige. Mer än 3 000 personer ingår i undersökningen.

Forskarna visar i studien att 60 procent av våldtäkterna mellan år 2000 och 2015 begicks av invandrare som antingen var födda i ett annat land eller hade minst en förälder född i ett annat land. Cirka 40 procent av de dömda våldtäktsmännen var utlandsfödda. Det är en extremt hög siffra. Om alla våldtäkter fram till 2021 vore inkluderade skulle andelen vara ännu högre!

Nästan tre fjärdedelar av våldtäkterna begås av individer som placerats i en så kallad ”Low Offending Class”. Det är personer som har få eller inga tidigare domar mot sig när de döms för våldtäkt. Low offending är personer som polisen inte har koll på. High offending är personer som polisen har koll på.

En intressant upptäckt som forskarna gjorde, men som de valde att utelämna ur rapporten, är att svenska våldtäktsmän oftare än invandrade våldtäktsmän har en historia av tidigare brottslighet, de är High offending. Omvänt är invandrare som våldtar i större utsträckning tidigare ostraffade. Invandrarna utgör en relativt sett större andel av den så kallade ”Low offending class”.

– Vi såg de här skillnaderna och vi ville inte att folk skulle säga att: När svenskar våldtar, så beror det på att de har en massa andra problem, men när invandrare våldtar så gör de det ändå, utan att de har en massa andra problem. Det skulle kunna feltolkas, säger prof. Kristina Sundquist i  en uppföljande intervju i Samnytt.

Kristina Sundquist uttrycker vid flera tillfällen i intervjun i Samnytt farhågor för att hon som ansvarig professor, tillsammans med de övriga forskarna, kan komma att ”få problem” när studien om invandrarnas överrepresentation bland våldtäktsmännen uppmärksammas i media.

– Du kan själv förstå varför, säger hon.

– Vi förstår att det här kommer ge återverkningar eftersom det är ett ämne som är glödhett. Den här studien visar att det finns en överrepresentation.

”Folk vet vad de får säga och inte får säga”.

– Det vore naivt att säga att det inte drabbar oss, varför skulle annars folk vara så otroligt tysta med vad de egentligen tänker? Den större delen av befolkningen tycker exempelvis att invandringen bör minska, men det är ändå ingen som säger det vid fikabordet. Inte i särskilt stor utsträckning. Folk vet vad de får säga och inte får säga. Det är extremt känsliga frågor, säger professor Kristina Sundquist.

RAPPORTENS ABSTRACT OCH CONCLUSION, in extenso:

Abstract.

Sweden has witnessed an increase in the rates of sexual crimes including rape. Knowledge of who the offenders of these crimes are is therefore of importance for prevention. We aimed to study characteristics of individuals convicted of rape, aggravated rape, attempted rape or attempted aggravated rape (abbreviated rape+), against a woman ≥18 years of age, in Sweden. By using information from the Swedish Crime Register, offenders between 15 and 60 years old convicted of rape+ between 2000 and 2015 were included. Information on substance use disorders, previous criminality and psychiatric disorders were retrieved from Swedish population-based registers, and Latent Class Analysis (LCA) was used to identify classes of rape+ offenders. A total of 3 039 offenders were included in the analysis. A majority of them were immigrants (n = 1 800; 59.3%) of which a majority (n = 1 451; 47.8%) were born outside of Sweden. The LCA identified two classes: Class A — Low Offending Class (LOC), and Class B — High Offending Class (HOC). While offenders in the LOC had low rates of previous criminality, psychiatric disorders and substance use disorders, those included in the HOC, had high rates of previous criminality, psychiatric disorders and substance use disorders. While HOC may be composed by more “traditional” criminals probably known by the police, the LOC may represent individuals not previously known by the police. These two separated classes, as well as our finding in regard to a majority of the offenders being immigrants, warrants further studies that take into account the contextual characteristics among these offenders.

  • Key points
  • Rape, aggravated rape, attempted rape or attempted aggravated rape (rape+) are increasing in Sweden.
  • The majority of those convicted of rape+ are immigrants.
  • LCA identifies two classes of rape+ offenders: LOC and HOC.

Conclusion

A total of 3 039 individuals in Sweden convicted of rape+ against a female were examined. By using LCA, two classes could be identified; one class was constituted of low offenders and one class was composed by high offenders. We could furthermore show that first- and second-generation immigrants constituted the majority of the rape+ offenders. Our results warrant further studies in regard to contextual factors in relation to those immigrants committing rape+ as well as the characteristics of low offending criminals in rape+. The results are of particular interest for the police authority, as well as prison and probation services. The results in regard to psychiatric ill-health may be used by the healthcare in order to customize specific treatments for rape+ offenders. Our findings are of particular importance for crime preventive efforts. Very little, however, is known about the association between rape+ and different contextual factors among immigrants in Sweden. More studies are needed in order to both understand the causes of this overrepresentation and majority status in rape+, and whether there are any differences among various demographic groups so that appropriate crime preventive measures can be taken. A better understanding of the contextual factors lying behind our findings may help future victims but also prevent young males from becoming rapists by identifying protective contextual factors that may help in the preventive work.

Länken till den vetenskapliga rapporten från Lund:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2020.1868681

NU FÖRESLÅR MORGAN JOHANSSON (S) ATT DE ”ENSAMKOMMANDE” VUXNA MÄNNEN SKALL FÅ STANNA I SVERIGE

10 februari 2021

Stefan Löfvens JÖK-regering med minister Morgan Johansson i spetsen föreslår att kraven på de afghanska så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” sänks ytterligare.  Regeringen är ute efter att möjliggöra för dem att stanna kvar i Sverige. Tidigare har regeringen hävdat att det handlat om tillfälliga uppehållstillstånd för att studera.

De s.k. ”ensamkommande barnen” var inte barn – flera av dem var medelålders – som ljög sig in i landet med falska legender, falska uppgifter om ålder, falska uppgifter om varifrån de kom, de kom från Iran inte Afghanistan och så uppgav de samtliga att de saknade alla identitetshandlingar inkl. passen. Senare har de kunnat resa på semester” finansierade av oss skattebetalare till de länder de uppgav sig ha ”flytt” ifrån. Då kom passen fram!

Ny myglas på alla tänkbara sätt av minister S Morgan Johansson för att de skall få stanna. Naturligtvis gömmer sig Stefan Löfven och JÖK-regeringen bakom MP som är förespråkare av en fortsatt muslimsk massmigration. Men, ansvaret faller på socialdemokraterna Stefan Löfven och Morgan Johansson.

Enligt förslaget rör det sig om tillfälliga lättnader som innebär att ensamkommande ska få tolv i stället för sex månaderpå sig att hitta arbete efter slutförda studier.

Andra förslag går ut på att studiemedel på halvtid ska räknas som försörjning och att så kallade anställningar med yrkesintroduktion ska kunna ge rätt till permanent uppehållstillstånd. Läs en gång till! Studier på halvfart med studiemedel på halvtid skall räknas som försörjning. Makalöst! Att leva på svenska skattebetalare räknas som försörjning. Nästa steg blir väl att leva på socialbidrag (försörjningsstöd kallat av socialister) räknas som försörjning för dessa figurer. Då kan de väl också i konsekvensens namn räknas som anställda. Vilket skulle bevisas!

Regeringen motiverar förslagen med att läget på arbetsmarknaden förvärrats under pandemin. I vilken mening leder de till att dessa 6 – 9 000 männen (t.o.m offentliga uppgifter om hur många de är varierar, man vet uppenbarligen inte) skall få stanna? De förorsakar det svenska samhället elände i form av överrepresentation i våldtäkter, grov kriminalitet, gängvåld, medan endast 4 procent av dem har klarat gymnasiestudierna med godkända betyg, färre än 100 av dem har hittills lyckats skaffa sig ett riktigt arbete. De ”ensamkommande” männen kostar oss skattebetalare mellan 6 och 9 miljarder kronor varje år. Pengar som skulle räcka för att höja samtliga fattigpensionärernas pensioner – ca 275 000 – med minst 1  800 kronor per månad!

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla två år framåt.

Vi måste nu mobilisera opinion emot det för oss skattebetalare och medborgare förödande förslaget. De s.k. ensamkommande skall repatrieras och sändas tillbaka samtliga. Det är det korrekta politiska förslaget!

SOCIALDEMOKRATIN KRAFTIGT ÖVERREPRESENTERAD BLAND MUSLIMSKA VÄLJARE

08 februari 2021

Genom en sammanställning av en kombination flera studier gjorda under 2000-talet har Valforskningsprogrammet på Göteborgs universitet undersökt partipreferenserna bland aktivt kristna och muslimer.

När det kommer till gruppen muslimer märks rejäl överrepresentation för socialdemokratin. I riksdagsvalen 2006–2018 röstade två av tre (66 procentpå socialdemokraterna. Jämfört med samtliga svarande är det en differens på 36,2 procentenheter till förmån för socialdemokraterna.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap och den som har rapporterat om forskningen.

– Det är ju ingenting av detta som är någon överraskning egentligen. Det nya är väl att vi har lyckats skrapa ihop lite empiri just när det gäller gruppen muslimer, för det finns väldigt lite gjort när det gäller religion och politik just på den gruppen i Sverige, säger han.

Har du någon aning om varför S är så överrepresenterade i den här gruppen?

– Första instinkten som väljarforskare är att det handlar om ideologisk närhet. Socialdemokraterna är ju mer intresserade av fördelningspolitik, vilket kan vara intressant för den här gruppen.

Undersökningen blir därmed också en förklaring till varför Stefan Löfven och JÖK-regeringen i praktisk politik inte vill begränsa massmigrationen av muslimer. År 2020 kom sammanlagt drygt 92 000 migranter (inklusive kvotflyktingar) till Sverige, varav majoriteten muslimer från MENAP bland annat som anhöriginvandring. År 2021 fortsätter migranterna att välla in i Sverige. I januari i år 2021 var migranterna 5 759 personer. I Migrationsverkets statistik anges de som ”beviljade uppehållstillstånd”. Detta trots de pågående Wuhan pandemin. Illegala migranter, ofta kallade papperslösa med en märklig benämning, oräknade. Hur många kvotflyktingar därutöver Sverige tagit emot i januari 2021 har ännu inte angivits i den offentliga statistiken från UNHCR och således inte heller inräknade.

Länk till Migrationsverkets statistik:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

Man skall också känna till att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Kommer man inte in under en kategori försöker man med en annan.

VAD MED MIGRATIONEN?

27 januari 2021

Morgan Johansson, som prickats för sin lögner om migrantionens omfattning av Konstitutionsutskottet, fortsätter att sprida falska uppgifter om det ”begränsade och restriktiva” flyktingmottagandet.

Hur ser det ut i verkligheten om vi granskar fakta?

UNHCR:s uppgifter om kvotflyktingar för år 2020 visar vilka länder som tagit emot s.k. kvotflyktingar och i vilken omfattning. Sverige kommer på andra plats efter USA som har 330 miljoner invpnare. Sverige har 10,3 miljoner invånare.

Sverige är i absoluta tal nummer två och i relativa tal i särklass värst!

Det kan förklaras av att Migrationsverket utnämnt en asylaktivist som chef för Sveriges flyktingkvoter. En 30-årig kvinna Suad Ali som är muslimsk fundamentalist och asylaktivist ansvarar som högsta chef över flyktingmottagandet. Det är väl att sätta bocken till trädgårdsmästare?

Till detta skall läggas, enligt Migrationsverkets statistik, att Sverige år 2020 tog emot 88 000 nya Migranter.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Det är viktigt att förstå statistiken korrekt. Migrationsverket skriver i kommentarerna till statistiken att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Kommer en migrant inte in under en kategori så försöker man med en annan. Fungerar inte asyl så söker man som arbetskraftsinvandrare eller för studier.

Sverige har alltså inte stoppat den ansvarslösa massmigrationen av muslimer från MENAP. Den fortsätter på extremt höga nivåer jämfört med exempelvis alla våra nordiska grannländer. Wuhan pandemi eller inte, det gör ingen skillnad för Sverige. Enligt mediauppgifter testas migranterna inte heller när de kommer till Sverige.

Stefan Löfvens JÖK-regering ljuger alltså och fortsätter att släppa in dysfunktionella muslimska migranter som skall försörjs av oss skattebetalare. Hur länge kan det fortgå innan landet krackelerar och havererar. Vi skattebetalare är trötta på att försörja människor som kommer hit för att ta del av vår välfärd och leva på bidrag utan att arbeta.

Stefan Löfvens och Morgan Johanssons medvetna politik att förstöra Sverige genom ett folkutbyte där etniska svenskar blir i minoritet, som redan är ett faktum i Malmö, måste stoppas.

MUSLIMERNA OCH ISLAM SOM PROBLEM OCH HOT

21 december 2020

Sverige har stora aktuella problem; PK-ideologin med genus-flum, feminism, och identitetspolitik, den djupa politiserade staten, en skola, universitet och åldringsvård i sönderfall, alltför stora delar av befolkningen som är beroende av skattefinansierade bidrag för sin försörjning, klimatalarmismen, en socialdemokratisk regering som formligen öser ut skattebetalarnas pengar till EU, FN, klimatalarmistiska fonder, corona-stöd till länder i Sydeuropa, U-hjälp (bistånd) till korrupta diktatorer, en Coronapolitik med skattebetalarnas pengar som öses ut. Etc. Men som riksbankschefen Stefan Ingves sade: ”Allt skall betalas någonstans någon gång”.

Men det största problemet är, trots det nämnda, islam och muslimerna sett som en historisk process och pågående islamisering från 2000 fram till 2050. Flera debattörer, bl a Leif Östling Scanias f.d. koncernchef har pekat på risken för inbördeskrig. Ett lågintensivt inbördeskrig pågår redan i och runt den muslimska diasporan.

Antalet muslimer och tillväxten av den muslimska folkgruppen demografiskt är givet dagens ingångsvärden med antal barn/familj är ett problem som bara blir värre för var år strukturellt. Runt år 2050 plus minus fem år, givet hur ingångsparametrarna ev förändras över tid, är muslimerna i majoritet i Sverige. De muslimska migranterna är i majoritet redan idag i Malmö om man ser till utlandsfödda, barn till utlandsfödda och barn till minst en utlandsfödd förälder. 

Kusingiftena – skapar problem med efterblivenhet och personligheter med okontrollerad aggressivitet hos de barn som föds inom kusinäktenskap. Det är vetenskapligt belagt sedan länge. Den muslimska kulturen och vanan med kusingiften skapar därmed efterfrågan på vård-, behandlings-och sjukvårdstjänster för dem som föds med olika typer av fysiska och mentala handikapp. Detta kommer att öka och kosta skattebetalarna än mer samtidigt som dessa personer aldrig kommer att komma i arbete.

Kulturellt är muslimer och islam icke kompatibelt med svensk kultur. Den muslimska kulturen med tvångsäktenskap, patriarkalt kvinnoförtryck (feminister och socialister, socialdemokrater tiger), hedersvåld, tvångsäktenskap, månggifte, barnäktenskap, halalslakt har inget gemensamt med traditionell svensk kultur att skaffa..

Islam som religion är icke kompatibel med kristendom – som är islams stora fienden. Svenska Kyrkan och ärkebiskopen Antje Jackelen har dock gjort totalt knäfall för islam. Däremot icke alla präster. I frikyrkan finns en bättre förståelse för hotet från islam. Moskéer är centra för kvinnoförtryck, våldsideologi och våldsuppmaningar. Moskéer, minareter växer upp som svampar ur jorden, den ena större än den andra. Fredagsbön avhälls i det offentliga rummet på gator och torg.

Koranen bad, Muhammed bad and islam bad, to say the least! Koranens suror uppmanar aktivt till groteskt våld mot otrogna dvs kristna. Läs Koranen och mina utförliga genomgångar, presentationer och analyser i mina bloggtexter. Muhammeds praktik som krigsherre och slaktare av bland annat 2000 judiska män och förslavande av kvinnor som konkubiner och barn. Muslimer har fört mer än 600 erövringskrig i Europa sedan 600-talet. Stora delar av Spanien har varit ockuperat i flera hundra år. Muslimernas arméer har stått vid Wiens portar. I dessa erövringskrig har muslimerna visat stor aggressivitet och bedrivit ett systematiskt mördande. IS/daesh har sina tydliga belagda historiska föregångare. Våldet mot muslimerna på Balkan kan exempelvis inte förstås om man inte känner till islams och muslimernas erövringar och groteska illdåd genom historien på Balkan.

Ibland hävdar välmenande ”do-gooders” och muslimkramare att det finns islamister och moderata muslimer. Alla kan peka på någon ”snäll och välanpassad” muslim, en s.k. moderat muslim. Men sanningen är att när skiten träffar fläkten och islamisterna allt mer tar över så kommer dessa moderata muslimer att följa sina muslimska bröder. Det är så det fungerar i ALLA muslimska länder idag. Det finns inte moderata muslimer och islamister, det finns bara islam vilket påpekas inte minst av många muslimer själva och deras ledande imamer.

Den muslimska terrorismen är säkerhetsmässigt huvudproblemet i Europa och Sverige idag. Sverige har haft sprängningar på Drottninggatan och en lastbil med en muslimsk förare som mördar fem och skadar svårt ett stort antal andra, hot om mord av kritiska konstnärer och tidningar. I Europa har vi tvingats uppleva massmord med automatvapen, knivmord och huvudkapningar på öppen gata. Sluta blunda för islam och muslimernas politiskt-religiösa våld, mördande och groteska illdåd.

Muslimerna är kraftigt överrepresenterade bland dömda brottslingar, kriminella, gängkriminella och våldtäktsmän. Muslimer från främst MENAP är kraftigt överrepresenterade i våra fängelser. Danmark som undersökt frågan noga visar med statistik att muslimer är tre gånger fler bland dömda kriminella än alla andra icke västliga migranter. 

Kostnaderna är enorma – 225 – 250 miljarder kronor per år – för att försörja muslimer som inte vill arbeta utan som försörjs av oss skattebetalare. Somalier och libaneser är de som försörjer sig själva minst av alla visar statistik från Danmark. De vill inte arbeta utan leva på skattebetalarnas bidrag. Om kriminalitet och sysselsättning se texten på min blogg. Länken finns på min FB-sida.

Eftersom frågan om IQ är kontroversiell i Sverige till skillnad från andra mer vetenskapligt mogna länder med en seriös diskurs anger jag de tunga forskningsbidragen och globala undersökningar av IQ i olika delar av världen:

Tatu Vanhanen och Richard Lynns 

IQ and the Wealth of Nations 

IQ and the Global Inequality ges mycket omfattande undersökningar och statistik world-wide. 

Richard Lynns extremt väldokumenterade (flera tusen grundundersökningar) 

Race Difference in Intelligence. An Evolutionary Analysis. Den idag viktigaste vetenskapliga arbetet och bidraget till frågan om global intelligence quatient.

Richard J Herrnstein och Charles Murrays 

The Bell Curve. Intelligence and class structure in American Life.

Empirin om kognitiv förmåga – IQ i olika länder och etniska grupper är helt överväldigande på global nivå och täcker samtliga länder

De som kommer från MENAP (Mellanöstern, Afrika, Pakistan och Afghanistan) har en generellt genomsnittlig – vi talar gruppnivå, spridningen inom gruppen följer normalfördelningskurvan – nationell intelligence quatient som är en upp till två standardavvikelser lägre än västerländska européer, alltså IQ 70-80 mot IQ 100. Vilka jobb kan de ta i det extremt högteknologiska landet Sverige. Inga! Vilket t.o.m socialdemokratiska kommunalråd tvingas konstatera och medge.

När skall vi i den offentliga diskursen börja ta klarspråk? När skall vi sluta hymla och låtsas som om problemet inte existerar trots att problemet växer dag för dag, år för år, årtionde för årtionde tills det går helt över styr och den etniske svensken är i minoritet i det egna landet?

Stefan Löfven sticker huvudet i sanden – han skall aldrig säga att det är islam som är ansvarig

Morgan Johansson ljuger som vanligt om migrationen trots att han prickats av Konstitutionsutskottet för fake news.

Frågan om islam och muslimernas roll, inflytande och konsekvenser för Sverige måste upp på bordet

Anpassningen till islam och muslimerna har gått så långt att myndigheter, affärer och företag inte längre hälsar God Jul utan den islam-anpassade God Vinterhelg eller trevlig Vinterhelg.

Den som vill veta mer gå till mina väldokumenterade och analytiska texter om islam. De finns på min blogg:  lennartwaara.com/islam-muslimer Där anges källor inkl. muslimska historiska källor och Korantexter med angivande av aktuella suror. Scrolla ner under äldre poster. Bland annat finns en serie på fem artiklar om Islam historiskt.


%d bloggare gillar detta: