Archive for the ‘Migration’ Category

FRÅN BONDEFÖRBUNDET VIA CENTERPARTIET TILL TURKEN I STAN

16 februari 2023

Centerpartiet hette en gång i tiden Bondeförbundet och stöddes av folk på landsbygden samt Sveriges bönder. På den tiden fanns det självägande bönder. Idag är jordbruket marginaliserat i termer av antal verksamma bönder och en industriverksamhet som drivs i bolagsform och indirekt ägs av bankerna via omfattande lån.

Partiet leddes på den tiden av riktiga hederliga män som Gunnar Hedlund och Torbjörn Fälldin.

Ett interregnum med Olof ”Tok Olle” Johansson och ”Det är jag som är Lennart” Daléus började föra partiet ut i marginalen

Sedan tog den korrupta kvinnomaffian med Maud Olofsson och Annie Lööf över och ledde partiet ner mot 5-6 procent.

Maud Olofsson var i genuin och ordrätt mening korrupt. Korrupt med mina och dina pengar! Förslösade skattebetalarnas pengar (med Fredrik Reinfeldts godkännande och Elsa Widding som varnade för affären) med köpet till rejält överpris av elbolaget N.V Nuon Energy (numera Vattenfall Nederland) och tysk kolkraft vilket kostat dig och mig ett par hundra miljarder.  Hon kom undan straff! Förhördes inte ens, dök inte upp, av konstitutionsutskottet. I själva verket borde hon ha ställts inför rätta och dömts till ett långvarigt fängelsestraff för svindleri med flera hundra miljarder skattemedel. Det måste vara ett av de värsta folkförräderierna, helt i klass med den skada Stig Wennerström och Stig Bergling orsakade.

Sedan gjorde Annie Lööf entré. En märklig person, narcissist och patologisk lögnare med ideologiska skygglappar mot verkligheten. Hon var besatt av SD och att släppa in så många muslimska dysfunktionella lågkognitiva migranter från Mellanöstern och svarta Afrika som möjligt. Till sist blev hon stödperson till de folkförrädiska socialisterna i SAP. Centerpartiet har dessutom drabbats av nio pedofilskandaler vilket kan ha att göra med ungdomsförbundets (CUF) förslag om att legalisera pedofili. Hon är inte saknad av någon även om hon spelat upp en patetisk avgångsteater. Må verkligheten hinna ikapp henne till sist! The hard way!

Cherche la femme! Nu har kvinnorna gjort vad de skulle.

Dit har vi nu hunnit. En misshandelsdömd (skallar för maximal skadeeffekt dem han inte gillar) turk dessutom muslim och turkisk medborgare och kontakter med Erdogan (enligt mediauppgifter) som uttalar hat mot att ”vita män” har tagit över. Vita män som skapat allt av värde i västerlandet!

Turken blir personen som för Centerpartiet ut ur riksdagen. Där kan partiet med alla pengar (det rikaste riksdagspartiet by far) fortsätta att finansiellt stödja pervers hbtqi-verksamhet. Vi travesterar. Moren gör sitt, moren kan gå! Champagnefest vid Våtsjön hägrar 2026!

 

 

SD/M/KD/L REGERINGENS FÖRSLAG EMOT DE MUSLIMSKA MIGRANTERNAS SKENANDE KRIMINALITET

20 december 2022

M/SD/KD/L föreslår följande:

 Visitationszoner. En utredning tillsätts där förslag ska lämnas på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. 

 Anonyma vittnen. En utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen för att komma till rätta med tystnads­kulturen.

 Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn. Kommunernas socialnämnd föreslås möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år från 15 år även utan vårdnadshavarnas samtycke. 

 Kommunernas ansvar. Kommunernas ansvar föreslås regleras i en ny lag. Kommunerna skall ta fram en lägesbild över brotts­ligheten att utgå från vid beslut om åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet.

Ulf Kristersson förklarar trosvisst: ”Kommer fungera”.

Men tyvärr: NEJ! Det kommer inte att fungera i den grundläggande uppgiften och meningen att bryta de muslimska migranthordernas allt våldsammare upplopp, mord, våldtäkter och kriminalitet. Det är ändock en liten början i förhållande till sossarnas släpphänthet som bara spätt på oredan och eländet. Stefan Löfven (S) statsminister ”såg det inte komma”. 

De två sista förslagen är dock bara det vanliga valhänta mumbo jumbot från politiker och byråkrater som inte vill se var den verkliga skulden ligger, nämligen hos de muslimska migrathorderna från Mellanöstern och Afrika. And that´s that!

Förslagen kan möjligen – när de väl implementeras, skall nu utredas i något/några år – ha en effekt på marginalen men de bryter inte strukturellt med de muslimska migranthordernas framfart och skräckvälde. Araberna och de svarta afrikanerna är alltför många, alltför lågkognitiva, alltför lågkompetenta och alltför dysfunktionella. 

Det finns bara tre fungerande lösningar:

PRO PRIMO: Utvisa regelmässigt alla dömda muslimska araber och svarta afrikaner vid minsta brott. Ändra lagstiftning och domstolspraxis nu!

PRO SEKUNDO: Det som erhållit svensk medborgarskap de senaste fem åren och döms för grov brottslighet fråntas sitt medborgarskap och utvisas. Ändra grundlagen i det avseendet nu!

PRO TERTIO: Inled en systematisk återvandring av samtliga migranter från MENA. Gör om Migrationsverket, som befolkats av aktivister som saboterar försöken att minska migrationen, till ett ÅTERVANDRINGSVERK

Utan de nämnda nödvändiga åtgärderna kommer den ena regeringen efter den andra och den tredje före att komma med ”nya kraftfulla åtgärder” som efter en tid visar sig strukturellt verkningslösa. Sverige är under tiden på väg att haverera totalt för etniska svenskar och bli en kriminell sönderfallande stat. Dit är Sverige på väg med den korrumperade socialdemokratiska maktapparatens långsiktiga (alltsedan Olof Palme) medvetna politik och hegemoniska makt över statliga myndigheter, våldsapparaten, rättsväsendet, fackliga organisationer, Svenska kyrkan, etc etc.

SD/M/KD/L kommer också – tyvärr – att misslyckas med att bryta den skenande muslimska migrantkriminaliteten om de inte orkar ta ett strukturellt grepp om hela problemet. Men, nu skall det först utredas! Kraftfullt. Nej!

MAGDALENA ANDERSSONS LÖGNER OM MIGRATIONEN FORTSÄTTER

01 september 2022

”Sverige har Europas lägsta asylinvandring och den är på europeisk mininivå”! Så går valserna från den socialdemokratiska regeringen. Nej! Det är inte bara en direkt lögn det är VÄRRE ÄN SÅ

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan–jul 2022juli 2022
Anknytning13 5081 457
Arbete26 4001 811
Asyl44 7573 054
EU/EES4 468431
Studier9 8704 115
Verkställighetshinder43442
Totalt99 43710 910

Det man måste känna till är att gränserna mellan kategorierna i statistiken är flytande. Kommer man inte in under en kategori försöker med en annan. Det framgår av Migrationsverkets metodkommentarer till statistiken. Migranterana väljer den kategori de tror är sannolikast att leda till uppehållstillstånd.

Under Magdalena Anderssons fögderi slår migrationen alla rekord sedan 2015. Räknat på årsbasis blir Magdalena Anderssons resultat ett rekord 170 463 nya uppehållstillstånd. 2022 bli det hösta året sedan 2015. Make no mistake about that!

Bara fram till och med juli månad har det kommit lika många eller flera än under något av de tidigare åren!

Räknat på årsbasis riskerar Sverige att tvingas ta emot 170 463 migranter om inflödet av dysfunktionella, lågkognitiva, lågkompetentana muslimer fortsätter i samma takt som hittills i år. De stannar och lever på bidrag från oss etniska svenska skattebetalare, De återvänder inte till sitt hemland som de ukrainska flyktingarna som nu återvänder.

Den socialdemokratiska vanskötseln och förödandet av Sverige och hatet mot etniska svenskar måste få ett slut. Den 11 september måste Socialdemokraterna kastas ut från taburetterna.

Stoppa klimatlögnerna, migrationslögnen, och energilögnen. Skatteutsugningen av de svenska hushållen måste stoppas och skatterna på el och bränsle måste sänkas.

Källa: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

MIGRANTERNA ÄR HUVUDPROBLEMET I SJUKVÅRDEN INTE LÖSNINGEN

30 juli 2022

Migranterna är problemet med och i sjukvården inte lösningen, som främst vänsterfolk och socialdemokrater, tror baserat på selektivt utnyttjad statistisk av anställda i sjukvårdssektorn. De driver en propagandistisk tes bortom intellektuell sans och balans.

De socialistiska propagandisterna i S m.fl. utgår till att börja med ifrån utbudssidan. I inget annat ekonomiskt eller produktionsmässigt sammanhang analyser man sektorns/produktionsenhetens utbud först och därefter marknadens (i vid mening) efterfrågan. Så fungerade den som en naturlig följd kollapsade kommunistiska planekonomin. En centralkommitté beslutade vad som skulle produceras nästa år. Det som producerades var vad folket fick hålla till godo med. ”Take it or leave it”. Det planekonomin (som är att likna med dagens offentligt producerade sjukvård) producerade var ”nubb när det behövdes spik”. En Trabantbil (”Trabi”) med 15 års väntetid när folket ville ha BMW. Det sistnämna blev tydligt när gamla DDR (Tyska Demokratiska Republiken, sossarnas kära föredöme) rasade samman, imploderade, under tyngden av den egna orimligheten. Det såg jag på nära håll i Östtyskland (DDR) åren efter murens fall. Folket köpte begagnade BMW och körde ihjäl sig eftersom de inte var vana vid att hantera en potent bil.

Denna utvikning har sin plats. Det är nämligen så här den svenska offentliga sjukvården produceras. Det är offentlig planekonomi i sin prydno. Nåja, i sin katastrofala ineffektivitet. Mer skattepengar krävs löpande, inkompetenta, lågkognitiva och icke fungerande personer anställs och det som kommer ut är ”less bang for the buck”. Mindre produktion för varje skattekrona och anställd som sätts in. 

Tänk er tillverkaren av Volvobilar. Tänk om det skulle börja med att analysera och maximera det möjliga produktionsutbudet och tillverka för lager oavsett efterfrågan. Företaget skulle snabbt få problem med lönsamhet och överlevnad. Nej, idag utgår företaget ifrån efterfrågan på Volvobilar till den grad att bilen tillverkas först efter att din beställning och dina specifikationer föreligger. Så fungerar lönsamma och livskraftiga företag idag men inte den offentliga sjukvården.

Så borde också analysen av sjukvården göras om den var intellektuellt hederlig och ekonomiskt kunnig.

Socialdemokrater och deras socialistiska svans i C, MP och V skyller ökande efterfrågan på hälso- och sjukvård på att befolkningen blir äldre. Det är sant men inte huvudproblemet med sjukvårdens efterfrågeproblem.

Huvudproblemet, par preference, är de närmare två miljonerna muslimska migranterna och deras avkommor från Mellanöstern och Afrika.

De efterfrågar sjukvård och tandvård i högre grad än etniska svenskar. Gruppen muslimska migranter från Mellanöstern och Afrika har som grupp en överefterfrågan på sjukvård i förhållande till deras relativa andel av befolkningen. Det kan ha flera förklaringar: Ovana vid fri sjukvård, man söker den för minsta myggbett. Ovana från hemländerna av att hantera fria offentliga nyttigheter. Sämre fysisk status generellt än etniska svenskar. Socialsekreterare, migrationsspecialiserade advokater och andra migrantprotagonister ”upplyser” gruppen vilka rättigheter och nyttigheter de har ”rätt till”, trots att de inte bidragit med en enda krona i skatteintäkter. Eftersom de inte arbetar och betalar skatt upplever de aldrig kostnadssidan av offentliga tjänster, som ses som fria nyttigheter. En del som intervjuats tror att det är FN som betalar. Allt som är gratis överutnyttjas grupper som har en lägre grad av civilisatorisk uppfostran i kombination med lägre kognitiva förmågor och inte ser/förstår kostnadssidan.

Ett specifikt exempel.

Ett riksdagsbeslut från år 2013 är visar problemet. ”Sjuklövern” med undantag för Sverigedemokraterna röstade för ett genomförande av Socialutskottets betänkande 2012/13:SOU 20 med titeln ”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. En illustrativt ohemul tolkning av tramsfrasen ”allas lika värde”. I praktiken innebär tolkningen att den etniske svensken är mindre värd, som tvingas betala med skatter men trängs undan av nämnda gruppers överefterfrågan med långa väntetider för vård som konsekvens.

Det riksdagsbeslutet startade en rullning av skattebetalarnas pengar utom kontroll. SvD konstaterar i en artikel: ”Kostnaderna för vård till personer som vistas i landet utan tillstånd har ökat kraftigt i takt med att gruppen växt – och väntas stiga ytterligare kommande år”.

Antalet som lever illegalt i Sverige har ökat år för år. Sanningen är att ingen vet idag hur många som vistas illegalt i Sverige men som ändock kan utnyttja skattefinansierade förmåner. Uppskattningar landar på över 100 000.

Vad gäller sjukvård innebär regelverket från juli 2013, enligt nämnda riksdagsbeslut, att papperslösas rätt till vård lagstiftats. Det betyder att personer som håller sig undan verkställandet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”, dvs korrekt uttryckt illegala) eller personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa” märkligt namn, illegala är korrektare) har laglig rätt till subventionerad vård i samma utsträckning som asylsökande som befinner sig i Sverige. 

Papperslösa barn (personer som inte fyllt 18 år) ges rätt till gratis:

 • Fullständig vård
 • Regelbunden fullständig tandvård
 • Läkemedel

Gömda och papperslösa vuxna ges rätt till:

 • Akut vård och behandling
 • Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
 • Mödrahälsovård
 • Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
 • Hälsoundersökning (om den enskilde in redan har fått det)
 • Tandvård som inte kan vänta
 • Läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • Smittskyddsinsatser

Det förtjänar nämnas att landsting redan innan beslutet trädde i kraft hade möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som gäller för bosatta inom landstinget.

Sedan juli 2013 har papperslösa (dvs illegala) barn dessutom rätt att gå i skolan. 

Så ser problemet ut om man gör analysen av sjukvården intellektuellt korrekt. De muslimska migranterna från Mellanöstern och Afrika har skapat en gigantisk överefterfrågan på hälso-, och sjukvård samt tandvård. Det har medfört kostnadsexplosion, undanträngningseffekter för etniska svenskar (tydligt under den s.k. pandemin då migrantgrupperna upptog stora delar av akutvården) och ett problem med bemanningen (utbudet). Grundproblemet löses endast och enklast genom att utvisa de muslimska migranterna inte genom att anställa lågkognitiva, lågkompetenta och icke fungerande afrikaner och araber i sjukvården. Sjukvården har nu fått patienter (i synnerhet äldre etniska svenskar) som regelmässigt inte förstår vad dessa personalgrupper säger, ty även för enkla arbetsinsatser måste man behärska det svenska språket. Anställning av dessa grupper har omvittnat skapat ökande krav på arbetsinsatser från den normala svenska personalen för att täcka upp migrantgruppernas bristande kompetens och arbetsinsatser. 

Slutsatsen är således att de muslimska migranterna från Mellanöstern och Afrika är ett dubbelt problem, de har skapat en strukturell  överefterfrågan på hälso- och sjukvård som sedan skall lösas med ett utbud av nyanställda muslimska migranter som inte klarar av arbetet i sjukvården på grund av låg kompetens och låga kognitiva förmågor.

DYSFUNKTIONELLA MIGRANTER FORTSÄTTER ATT VÄLLA IN I SVERIGE

10 april 2022

De dysfunktionella migranterna främst från muslimska länder fortsätter att välla in och beviljas medborgarskap. Den överväldigande majoriteten av dessa lever och fortsätter att leva på bidrag från svenska skattebetalare.

Migrationsverkets offentliga statistik över beviljade uppehållstillstånd och beviljade medborgskap.

Beviljat medborgarskap innebär att migranterna får rösträtt i höstens val. Vilket parti kommer att gynnas av dessa huvudsakligen muslimska migranter? Knappast en kuggfråga. Sannolikt samma parti som helt ohejdat låter migranterna fortsätta att välla in trots Ygemans papegojlika bedyranden (sex gånger på några dagar) att vi ”inte skall tillbaka till 2015”. I stort sett har dock Sverige fortsatt att vara där, dvs på eller strax under 2015 års nivåer, under hela perioden. Se statistiken över beviljade uppehållstillstånd nedan.

Månadsstatistik beviljade uppehållstillstånd jan–mars 2022mars 2022
Anknytning5 7572 212
Arbete8 9763 140
Asyl inklusive sökande enligt massflyktsdirektivet20 12819 047
EU/EES1 881804
Studier1 427355
Verkställighetshinder22497
Totalt38 39325 655

Den höga siffran för asylsökande i mars sammanhänger med de riktiga krigsflyktingarna, främst kvinnor och barn, från Ukraina.

Månadsstatistik medborgarskapjan–mars 2022mars 2022
Inkomna ansökningar21 5067 357
Avgjorda ärenden25 1839 668
Beviljade ärenden21 3378 241
Öppna ärenden*96 003

Uppgifterna över antalet beviljade medborgarskap hittills i år efter land är intressanta

SYRIEN: 6 725
SOMALIA: 2 131
AFGHANISTAN: 1 927
ERITREA: 1 700
IRAK: 935

De nämnda, huvudsakligen dysfunktionella och sönderfallande, ländernas befolkning har en kognitiv förmåga på i genomsnitt från under 70 (Somalia) och 80 (Syrien och Irak). Sverige har en genomsnittlig IQ på 100. Den internationella statistiken kring genomsnittlig IQ hos befolkningen i olika länder är helt enkelt överväldigande och ostridig. I själva verket finns ett femtiotal olika vetenskapliga test för att mäta IQ. Det finns till och med IQ test för analfabeter. Det handlar ifråga om nämnda länder om genomsnittliga nivåer som betraktas som funktionshandikapp i Sverige.

MIGRATIONEN 2009 – 2021

Nedan länkar jag till Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd 2009 – 2020. Tabellen är alltför omfattande för att in extenso få plats i denna text. Statistiken visar att migrationen legat på mellan 90 000 och 150 000 per år över hela perioden.

Totalt har det kommit 1 293 000 migranter på 12 år (2009 – 2020) som beviljats uppehållstillstånd. Det kan tilläggas att året 2021 tog Sverige enligt Migrationsverkets statistik emot ytterlige 95 163 migranter. Således total under perioden 2009 – 2021 inklusive jan-mars 2022 har Sverige tagit emot 1 426 000 migranter. Det är inget annat än ett politiskt beslutat pågående folkutbyte. Den samlade mängden migranter inklusive deras barn utgör idag över 2 miljoner (2 000 000) och över 20 procent, dvs mer än en femtedel av Sverige befolkning är idag migranter och deras barn främst från dysfunktionella länder med låg kognitiv förmåga. De flesta av migranterna och deras barn fortsätter att leva på svenska skattebetalare i form av generösa bidrag. Några har skaffat sig arbete och inkomster men de utgör en minoritet. Migranterna har hamnat i den muslimska diasporan runt våra större städer där de ställer till med elände och kriminalitet och lever på svenskars hoparbetade skatter. Svenskens samlade inbetalda skatter, av olika slag, utgör 74 procent av de samlade inkomsterna. Det vill säga svensken får i egen ficka behålla 26 procent av de samlade inkomsterna.

Se min blogg: https://lennartwaara.com/2022/03/31/den-extrema-socialdemokratiska-hogskattepolitiken-i-siffror/

Skatterna hamnar sedan i fickorna på de dysfunktionella muslimska migranterna som kan beskådas vandrande runt i våra köpcentra med den dyra smartphones i handen.

BRAIN DRAIN I SVERIGE I TREDUBBEL MENING

22 februari 2022

Emigrationen från Sverige ökar trendmässigt enligt SCB även om variationerna mellan åren är stora. Se kurvan nedan. Enligt SCB främst till Finland, Danmark Norge och UK vilket väl antyder att det är kvalificerad arbetskraft som har en arbetsmarknad i dessa länder. De är tyvärr inte dysfunktionella lågkognitiva migranter från MENA som drar.

Kvalificerad arbetskraft från Europa och USA avstår, avskräcks, enligt medierapporter, från att immigrera till Sverige på grund av den muslimska massmigrationen i diasporan och den ökande öppna kriminaliteten med våldtäkter och mord och skjutningar på öppen gata och ett polis- och rättsväsen som inte vill/förmår hantera detta utan viker ner sig inför hotet från muslimska gangstergäng och gangstersklaner.

De vi tar hit, släpper in, beviljar uppehållstillstånd och till och med medborgarskap kommer från MENA. De flygs t.o.m in aktivt från Afghanistan och Mali. De har enligt väldokumenterade internationella komparativa undersökningar en IQ på i medeltal på mellan 60 – 80. Det finna inga, inga, arbeten i det högkvalificerade Sverige för personer med så låg kognitiv förmåga. Rapporter från lärare på SFI visar att dessa personer går där termin efter termin men förmår inte lära sig ens det enklaste ord och samband. Men de fortsätter att leva på bidrag från etniskt svenska skattebetalare.

Den immigration vi borde stimulera till Sverige är personer med kvalificerade akademiska examen inom medicin, naturvetenskap och teknik från typ Finland, Norge, Danmark, Tyskland och UK. 

Vad gör den S-socialistiska statsministern med sin dokumenterat och påvisat lågkompetenta och lågutbildade regering åt detta?

VAD MED POLITIKERNAS FAVORITFRAS ”MIGRANTERNA MÅSTE KOMMA I ARBETE”?

09 oktober 2021

Nåja, hur förhåller det sig med den saken. Låt oss granska!

Först lite anekdotisk historieskrivning – som dock stämmer med offentlig och generell statistik.

En mig närstående person rapporterar om intervjuer med MENA migranter som läser SFI B-nivån i en medelstor stad i Västmanland. Frågan till samtliga i gruppen var vilka som VILLE börja arbeta efter kursen. INGEN! Ingen, ville börja arbeta efter kursen.

Viljan att arbeta saknas. Det visas också i andra intervju- och statistiska undersökningar.

Detta om migranternas vilja att ” komma i arbete!

Hur är det då med förmågan? Kan de arbeta och med vad? Kognitiv förmåga är den mest undersökta individ- och grupp-psykologiska variabeln av alla. Ett drygt femtiotal vetenskapliga test av intelligence quotient – world wide – har utarbetats. Det finns t.o,m. test för analfabeter.

Migranter från MENA länder har en kognitiv förmåga på mellan 67 och 85 med Nordafrika i de lägre percentilerna. Resultatet blir ungefär detsamma oavsett val av centralvärde (typvärde, median- eller medelvärde). Se ex. Lynn/Vanhanens böcker som jag redovisat och diskuterat på min blogg under rubriken IQ. Det betyder – om man tänker efter – att hälften av dem inte ens når upp till dessa nivåer.

I ett högteknologiskt samhälle som Sverige finns inga uppgifter som man kan klara på en kognitiv förmåga under ca 90. US Army har sedan mer än hundra år testat rekryter till armén. US Army drar gränsen vid 83. Under 83 finns inga uppgifter inom armén som man förväntas kunna klara. Dessa individer tas inte in.

Detta om migranternas förmåga att ”komma i arbete”!

Vad med incitament? Frågor som ställs till migranter som erbjuds enkla jobb med lägre lönenivåer är att de inte vill ta jobben eftersom de mycket generösa bidrag de får av oss svenska skattebetalare är högre eller lika med den lön de skulle erhålla efter skatt. Dvs Sverige har en negativ incitaments struktur i förhållande till de uttalade politiska målen! Märkligt att det inte debatteras i riksdagen! Men, kanske ändå inte så märkligt.

Detta om migranternas incitament att ”komma i arbete!

Vilken är då lösningen? Behåll dem i diasporan – någon integration är absolut inte önskvärd – tills Sverige beslutat om en politiskt ordnad ÅTERVANDRING!

”vi under skatter dignar ner”

11 september 2021

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter dignar ner”.

Vi inleder och avslutar denna text om skatter på etniska svenskar med ovanstående vers. En vers som ingår i socialisters och kommunisternas kampsång Internationalen men som ALDRIG sjungs på Socialdemokraternas möten och kongresser.

Direkta och indirekta skatter är något som varje arbetande etnisk svensk betalar. Direkta skatter så länge man arbetar och indirekta skatter så länge man konsumerar privata eller offentliga varor, tjänster och service. De betyder att vi från födelsen till graven, inklusive begravningen, betalar skatter.  Direkta skatter till staten, landstinget (kallas numera med en löjlig orwellsk term ”regioner” men det är i stort samma sak) och till den kommun där man är mantalsskriven. Indirekta skatter främst till staten.

I normalfallet och i teorin, men bara delvis i praktiken, får den etniska skattebetalande svensken (inklusive den icke skattebetalande bidragslevande muslimske migranten) tillbaka service och tjänster av kommun landsting/region och stat. Skatter är avsedda och beskrivs i den socialdemokratiska propagandan, som att de motsvaras av en tänkt eller faktiskt motprestation av stat, landsting och kommuner. Men alla skatter svarar inte mot den service och tjänster som den etniske svensken erhåller och på långa vägar aktivt efterfrågar. Vi diskuterar nu vad som kan beskrivas som expropriativa skatter, dvs skatter som tvingats på den etniske svenske skattebetalaren utan att man anger någon motprestation från det offentliga.

En mycket betydande expropropriativ skatt som den etniske svensken aldrig tillfrågats om är skatteförsörjningen och skattebidragen till den närmare en miljon muslimska migranter som invaderat Sverige. Den skattedelen är expropriativ i meningen att den individuella etniske svenske skattebetalaren tvingas att försörja muslimska migranter som tagit sig till Sverige som välfärdsmigranter (”social turism” som Göran Persson S sade). De har kommit till Sverige för att leva på skattefinansierade bidrag, med extremt stora barnkullar som på sikt förändrar den demografiska etniska sammansättningen (de dominerar nästan helt kostnaderna för flerbarnstillägget) och för att fullt ut ta del av alla tjänster och service, infrastruktur, utbildningsväsende, sjukvård, åldringsvård, pensioner etc. som den etniske svensken under 150 år arbetat ihop skattemedel till. En stor del, minst 250 miljarder per år över offentliga budgetar går till de bidragslevande muslimska migranterna i diasporan. Det vill säga den miljon muslimska migranter som kommit hit som välfärdsmigranter och med stora och växande barnkullar och med kvinnor i hucklen som aldrig arbetar och aldrig kommer att arbeta. Med en genomsnittlig IQ på för somalier på 67,7 och drygt 80 för irakier och syrier (statistiken kring IQ för olika etniska grupper är överväldigande) finns inga enkla arbeten som de kan utföra i världens mest avancerade ekonomi.

Men, det finns andra expropriativa skatter som den etniske svensken tvingas betala.

Skattetrycket som nu är på väg mot världens högsta måste betraktas som expropriativt enär Sverige inte på långa vägar har den bästa offentliga verksamheten i form av sjukvård, tandvård, vägar, skolor, universitet, åldringsvård eller pensionsförmåner. Vad än den märkligt tungfotade och fyrkantiga Magdalena Andersson fräckt påstår. 

En annan expropriativ skatt som jag retat mig på länge är den s.k. rea-vinstskatten som staten skall ha när jag säljer en fastighet eller en bostadsrätt.  Varför skall jag betala skatt till staten på den eventuella vinsten vid en försäljning av den fastighet jag över åren vårdat och förbättrat för eget bruk, men som jag en dag av olika personliga skäl säljer? Vad är motprestationen från staten för det? Socialdemokrater som är drillade i den socialistiska läran svarar att jag betalar för offentlig service runt fastigheten. Låt oss granska argumentet!

Äger man en fastighet så betalar man löpande månad för månad, år för år, följande för rätten att äga en fastighet.

Stämpelskatt till tingsrätten vid inköpet för att erhålla lagfart på fastigheten, dvs ett offentligt bevis på att man äger fastigheten.

En årlig fastighetsskatt till staten som beror av fastighetens taxeringsvärde som i stort sett varje år höjs när marknadsvärdet stiger men som aldrig sänks.

Varje förbättring, underhåll och inköp av maskiner och insatsvaror till fastigheten betalas dels med beskattade inkomster och är dessutom belagd med den statliga momsen.

Den elektricitet jag förbrukar, Inklusive en nätavgift som idag är mångdubbelt större än min förbrukning, för belysning, hushållsmaskiner och ev. uppvärmning är (liksom nätavgiften) belagd med flera olika skatter samt dessutom belagd med moms på skatterna. Kolla andelarna och räkna på dem på din el-faktura. Du blir förvånad!)

Avgiften till kommunen för sophämtning samt VA är belagd med moms till staten.

Alltså argumentet om att reavinstskatten är ersättning till staten för service och tjänster som jag som fastighetsägare erhåller håller inte. Varje del i en fastighets ”behov” av offentlig service är efter omfattning redan betald ”rakt över” disk, ändamål för ändamål, och dessutom belagd med statlig moms. Det socialdemokratiska argumentet är alltså ett falskt argument.

Alltså. Varför skall jag betala skatt på reavinsten vid försäljning av min fastighet? Jag kan inte göra något åt det. Det är bara att betala. Jag har en god personlig skattemoral och betalar till sista kronan varje skatt som läggs på mig. Men, men om jag kunde undandra mig rea-vinstskatten på något sätt så skulle jag utan moraliska chagränger göra det.

Till allt det nämnda eländet är vi nu på väg återigen mot världens högsta skattetryck. Efter att ha haft världens högsta skattetryck fram till att värnskatten togs bort då vi ”halkade” ner till tredje plats är vi nu åter på väg emot förstaplatsen som världens mest sönderskattade etniska befolkning. 

Till stor del har vi att ”tacka” den okontrollerade muslimska massinvasionen av nästan en miljon dysfunktionella migranter som kostar inte bara i skattefinansierade försörjningsbidrag utan också för bostäder, överkonsumtion av tandvård och sjukvård, kriminalitet (våldtäkter, misshandel, rån, skjutningar på öppen gata, mord, månggifte, barnäktenskap, sharialagar), kostnader för tolkar och  advokater i månghundramiljonersklassen samt den allmänna oreda de ställer till med inklusive extremt stora kullar med ungar. Jag uppmanar alla socialdemokrater att nästa gång ni har ett partimöte stäm upp i följande vers.

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, 

vi under skatter dignar ner”.

Socialdemokraterna är ”kompromisslösa mot gängen”?

04 augusti 2021

Hur det går visas obarmhärtigt, bortom politiskt snömos, av fakta! 

”Fakta sparkar” som Gunnar Myrdal sade till mig en gång på 1970-talet på ett seminarium i Uppsala.

Så sant! Så sant! Politisk retorik eller propaganda av den socialdemokratiska klanledningen kan inte ändra empiriska fakta!

Polisens statistik visar, bortom varje rimligt tvivel, magnituden av den socialdemokratiska regeringens misslyckande. Läs statistiken! Läs den, jämför och begrunda vad den säger! Det är en rent förskräckande läsning om hur de muslimska kriminella migrantgängen i diasporan nu har skapat ett dödligt kaos i Sverige som ett resultat av den ansvarslösa migrationen av dysfunktionella och lågintelligenta migranter från Mellanöstern och svarta Afrika. Ansvariga Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven.

Först siffrorna för 2021 så här långt. Därefter siffrorna för 2020 och 2019 som jämförelse.

En bild som visar text, byggnad

Automatiskt genererad beskrivning

En bild som visar text, byggnad, bur

Automatiskt genererad beskrivning

DEN MUSLIMSKA MASSMIGRATIONEN HAR VARIT, ÄR OCH KOMMER ATT VARA EN ”BELASTNING” FÖR OSS SVENSKA SKATTEBETALARE SOCIALT, EKONOMISKT OCH POLITISKT.

15 juli 2021

Det är ett empiriskt verifierbart uttalande.  And that´s that!

Den muslimska massinvandringspolitiken kostar minimum 250 miljarder kronor per år i skattepengar, den har belastat vår bostadsmarknad, vår sjukvård (en stor ökande överefterfrågan av migranterna av tandvård och sjukvård) och vår omsorg långt över vad det finns kapacitet för (deras bidrag till utbudssidan är marginellt i förhållande till den ökande efterfrågan och dessutom kvalitetsmässigt begränsat), den har förvandlat flera hundra bostadsområden till getton och no go-zoner där arbetslöshet och bidragsberoende är normen, där en gängkriminalitet som polisen inte längre rår på etablerat sig, liksom våldsbejakande religionspolitisk extremism, islamisering av svenskt samhälle och kultur, hedersvåld, klanstrukturer, droger, urusla skolbetyg och mycket annat.

Allt detta tydligt synligt socialt, ekonomiskt och politiskt, i den muslimska diasporan runt våra städer.


%d bloggare gillar detta: