Archive for the ‘Ruinfält fam.’ Category

EN GLOBALISTISK LANDSFÖRRÄDARE – FREDRIK REINFELDT ORDFÖRANDE FÖR SVFF.

25 mars 2023

Fredrik Reinfeldt är vald till ny ordförande för SVFF. Platsar tyvärr bland de märkliga svenska fotbollsspelare som knäböjer för det vänsterextrem och korrupta, mordbrännande, misshandlande, ”rioting” Black Lives Matter. Fredrik Reinfeldt är en globalist och landsförrädare helt i nivå med Olof Palme och för svenska folket skadligare än till och med Stig Wennerström (som kom undan med 10 års fängelse benådad av den socialdemokratiska statsministern Olof Palme emot ÖB:s vilja, straffet borde ha varit livstid utan benådning)) och Stig Bergling (mer av en lite korkad pajasspion, skadlig ändock). Deras skador har till stora kostnader och försvarsomställningar kunnat repareras. Men Palmes och Reinfeldts förräderi, uppföljt av den korkade Löfven som sannolikt inte begrepp vad han gjorde, har medfört ett pågående folkutbyte och att 30 procent av Sveriges befolkning  har utländsk bakgrund (i städer som Malmö och Södertälje är utbytet redan fullbordat), enkannerligen och huvudsakligen muslimska migranter från MENA. En flera miljoner stor grupp lågkompetenta, lågkognitiva, dysfunktionella personer som ställer till kaos, oreda, kriminalitet, osäkerhet och kostnader och skyddas av det vänsterindoktinerade korrupta rättsväsendet. De muslimska araberna och svarta afrikanerna kostar minst 250 miljarder skattekronor per år, sannolikt en underskattning, skador för tredje man oräknade. Det är Palme och Reinfeldt och Löfven med lärjungen Magdalena Andersson gravt och grovt ansvariga för. Lärjungarna Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson höjer ny bidragen för denna grupp bidragslevande migranter medan etniska svenskar pressas ner (”proletariseras” skulle en marxolog hävda) av expropriativa energikostnader, bränslekostnader, stigande räntor, inflation (inkluderande greedflation hos handlare typ ICA) och ett fortsatt stort inflöde (ingen minskning och inget Återvandringsverk i sikte) av dysfunktionella migranter från MENA. Jimmy Åkesson och SD deltar i det socialistiska folkfientliga bidragsspektaklet! Make NO mistake about that!

Vad skall vi etniska svenskar göra för att få stopp på det pågående förfallet och folkutbytet?

”SVERIGE LJUGER INTE OM ESTONIA”

30 september 2020

säger statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven. Det är ett märkligt uttalande. Glidande och falskt som vatten. Fundera över uttalandet och analysera det en stund!

Varför säger Stefan Löfven att ”Sverige” inte ljuger. Nej, Sverige ljuger inte. Sverige gör ingenting i sammanhanget. Däremot personer och regeringar. Löfvens uttalande är ett uttalande som inte kan beslås med lögn på något enda sätt.

Om statsministern (S) Stefan Löfven däremot sagt; ”Carl Bildt ljuger inte” eller ”Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”Göran Person ljuger inte” eller ”regeringen Stefan Löfven ljuger inte” eller ”regeringen Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”haverikommissionen ljuger inte” så är det påståenden som kan och kommer (det kan vi vara säkra på idag) att kunna beslås med lögn (partiellt eller i grunden).

En så slug formulering har naturligtvis inte Stefan Löfven kläckt på egen hand. Det är hans talskrivare och spin-doctors som efter mer än ett dygns funderande kommit på denna sats.

Nu avvaktar vi för att se hur nuvarande och tidigare regeringar skall ta sig ur (eller in i) det 4 x 1,4 meter stora hålet i skrovsidan på Estonia. Hittills tiger alla tidigare inblandade Bildt, Carlsson, Wallén etc.  

Slagit i en sten på botten? Ja men enligt andra uppgifter är det en mjuk dyig botten. Hålet finns inte! Men det finns ny aktuell film inklusive uppgifter från dykningar i samband med förlisningen om hål i skrovet. Varför har dessa uppgifter förtigits? Det finns uppgifter om en kraftig stöt från sidan från överlevande liksom uppgifter om något större föremål (u-båt??) i vattnet vid sidan av Estonia. Varför har dessa uppgifter förtigits? Har haverikommissionen dolt dessa uppgifter eller har de inte fått dem eller inte undersökt vraket tillräckligt noga? Har haverikommissionen anammat och de politiska makthavarna svalt bogvisir-doktrinen till 100 procent. Varför var det lämpligt och politiskt korrekt? Etc. etc. Frågorna hopar sig idag. 

Men enligt statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven ”ljuger inte Sverige”.

Jag skall följa det politiska skeendet i detalj därför att jag är sjukt intresserad av hur makten hanterar frågor de inte vill ha och inte kan ljuga bort utan tvingas acceptera av att fakta sparkar. Det här filmade 4 x 1,4 meter stora hålet sparkar utav bara sjutton. 

Vad kommer spin-doctors att råda Stefan Löfven att säga i olika skeden?  Förnekanden? Spela ner betydelsen av det 4 x 1,4 meter stora hålet på något sätt? Skylla på någon annan? Vem i så fall? Kommer någon underhuggare att pekas ut som skyldig till en ”informationsmiss”?  Kommer man att säga att haverikommissionen schabblat och missat detta men att det inte har någon betydelse för förlisningen. En krock med ex en u-båt är ju bara konspirationsteorier som Lena Hjelm Wallén försöker med. Eftersom, ”vi ju vet” att det var det trasiga bog-visiret som orsakade förlisningen. Dvs kommer Sverige efter allt detta att officiellt stå kvar på ruta 1? 

Vilken kommer till slut att bli den sanning som stannar hos svenska folket som de uppfattar den?

Ungefär som försöken att hänga Palme-mordet på en död man som en stor majoritet av svenska folket inte tror på trots försäkringar om vem mördaren var av poliser, Palme-utredare, Palme-åklagare, Palmes söner samt Stefan Löfven och hans regering. 

Det svenska folket har under senare år gått igenom en rejäl eklut och lärt sig att makten, regeringar S och M och statsministrar S och M, ljuger konsekvent om obehagliga saker som folket inte bör känna till från Estoniakatastrofen över Palmemordet till antalet muslimska migranter och inte minst kostnaden för oss skattebetalare av dessa.

FREDRIK REINFELDT – FROM BAD TO WORSE.

09 april 2019

Fredrik Reinfeldt öppnade med sitt ”öppna era hjärtan tal” slussarna till en massmigration av dysfunktionella, lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta muslimer från MENA (Mellanöstern Nordafrika) området. Erik Ullenhag hans henchman verkställde och stod storljugande i TV – finns på youtube – och påstod att de som kom var läkare och tandläkare och högutbildade och skulle komma i arbete och bidra ekonomiskt. Därefter kom Stefan Löfven och fullföljde den katastrofala migrationspolitiken med ungefär samma lögner. Hans henchman Morgan Johansson, den leende lögnaren, fortsatte att ljuga om kostnader och konsekvenser socialt, ekonomiskt och politiskt. Det finns också dokumenterat på youtube.

Nu har Fredrik Reinfeldt fräckheten att föreslå en höjning av pensionsåldern till 75 år. Det är exakt vad jag i flera bloggtexter redan för ett par år sedan prognoserat skulle kunna komma. Det har med utgångspunkt i sysselsättningsstatistik och kalkylerbara kostnader för migrationen varit fullt möjligt att förutse. Höjningar av pensionsåldern och försämringar av pensionerna är nödvändiga för att betala den majoritet av migranter som inte kommer i arbete innan de går in i pensionsåldern. De kommer inte att betala in skatter och avsättningar till pensionsfonderna innan de går in i pensionsåldern. Fonderna i pensionssystemet utsätts för finansiella ansträngningar när uttagen över tid kraftigt överstiger inbetalningarna. Fredrik Reinfeldt har nu dessutom fräckheten att iskallt ljuga om att vi behöver den muslimska massmigrationen av dysfunktionella lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta från MENA området. Fredrik Reinfeldt fortsätter påstå att vi behöver migrationen för att betala och trygga pensionerna i framtiden. Verkligheten är ju som arbetsmarknadsstatistik och ekonomiska kalkyler visar det rakt motsatta. Den muslimska  gruppen migranter urholkar skattebasen, välfärden och pensionssystemet!

Ändock, inga uppföljande eller kritiska frågor från de s.k. journalisterna på statsradion eller statstelevisionen! Konsekvensen blir att svenska medborgare lever i föreställningen att Reinfeldt/Löfven/Ullenhag/Johansson talar sanning!

Jag har publicerat ett antal texter på min blogg om kostnaderna för massmigrationen samt kalkyler kring kommande kommunala skattehöjningar och försämringar av välfärdssystemen med utgångspunkt i offentliga sysselsättningsdata. Nationalekonomen Tino Sanandaji har fullständigt smulat sönder argumenten om den lönsamma migrationen. Nationalekonomen Erik Ruist har visat med kalla siffror nettokostnaderna per migrant. Flera andra ekonomer har räknat på migranternas kostnader som grupp utifrån stora kostnader för bidragsutbetalningar visavi låga skatteinbetalningar och låga sysselsättningsnivåer.

Allt detta finns publicerat och tillgängligt på nätet. Sök och granska själv! Siffrorna är kristallklara! Empirin är entydig!

FREDRIK REINFELDT IN MEMORIAM!

28 november 2018

Fredrik Reinfeldts ”track record” (CV om du så vill) är intressant, to say the least!  Några talande exempel.

NUON-affären  (Vattenfalls köp av det holländska företaget NUON) tillsammans med Maud Olofsson har kostat Sverige och Sveriges skattebetalare, bl.a. via förluster och nedskrivningar i Vattenfall, flera hundra miljarder! Ingen av dem har tagit eller tvingats ta ansvar för den affären! Till detta kan läggas Vattenfalls köp av tyska kolgruvor som sedan avyttrats med stora förluster!

Fredrik Reinfeldt nedrustade det svenska försvarets samtliga grenar flygvapnet, armén och flottan till den grad att Sverige i praktiken stod utan försvar. Vi kunde som någon hävdade ”klara att försvara oss en vecka”!  ”En-veckas-försvaret” blev ett begrepp i den politiska debatten! Det allvarliga är att det svenska folket stod utan försvar både gentemot en utifrån likväl som en inifrån kommande fiende. Försvaret var enligt Fredrik Reinfeldt (M) ett ”särintresse.”

Om globalisten och president Manuel Macron får som han vill skapas en europeisk federal armé (är det fantasier om en modern Napoleon som spökar) som skulle kunna sättas in i något EU-land vid ”behov”. Det behovet skulle till exempel kunna inträffa när ett hotande kaos mellan migranter och medborgare bryter ut och nationalstaten bryter ihop. Eftersom Reinfeldt försökte ta bort vårt eget försvar skulle Sverige i praktiken i en sådan situation befinna sig under en globalistisk ockupation. Nu reses dock rättmätiga och riktiga krav på ett återupprättande av ett svenskt försvar både till lands, i luften och på havet. Det är inte bara viktigt, det är avgörandeför Sveriges oberoende och självständighet som demokratisk nationalstat!

Därefter har Fredrik Reinfeldt varit delaktig i nedrustning och omorganisation av Polisväsendet med Dan Eliasson som lydig lakej. Närmare fyra hundra kompetenta polischefer sades upp i omorganisationen och uppmanades att sedan söka sina tjänster. Ett fåtal av dessa tjänster fanns då kvar att tillsätta! När man ute i landet talar med vanligt folk som drabbats av det som kallas för ”vardagsbrott” (en makalös byråkratisk omskrivning för att dessa brott är av mindre dignitet) så förväntar sig nästan ingen att polisen kommer. Berättelser från människor som drabbats men inte fått polishjälp är legio! Under femtiotalet var parollen ”Polisen kommer”! Det var då det och för länge sedan! Fredrik Reinfeldt fullföljer nu galenskapen med att hävda att ”allmänheten måste förhindra brotten själva”! Är det möjligen privata eller civila medborgargarden som skall göra jobbet? Gated communities?

Därefter presterar Fredrik Reinfeldt det herostratiskt beryktade uttalandet om att svenskarna ”skulle öppna sina hjärtan” för massmigrationen med kommande stora kostnader över offentliga budgetar och hotande svår belastning av den offentliga servicen. Vilket är precis vad som hänt och händer! Massmigrationens kostnader ligger över statsbudgeten på mellan 150 – 225 miljarder per år! Alla övriga konsekvenser onämnda!

När det samhälleliga och sociala kaoset kommer och det kommer inte bara i Sverige i UK är det redan på väg, har vi ingen ordningsmakt som skyddar svenska medborgare. Redan idag har polisen tvingats kapitulera för gängmord, gängkriminalitet och narkotikahantering i de muslimska förorterna (diasporan). Situationen förvärras dagligen med de närmare 130 000, enl. Migrationsverket, nya lågkompetenta, dysfunktionella muslimska migranter som kommer i år och söker försörjning på svenska skattebetalares bekostnad! Fredrik Reinfeldt får ihop den ekonomiska ekvationen med att kräva att svenska medborgare arbetar till 75 år ålder! Så kan vi försörja en växande migrantpopulation som inte arbetar utan lever på skattefinansierade bidrag!

Stockholmsbörsen såldes dessutom ut till Nasdaq till ett kraftigt underpris, för att nämna några av Fredrik Reinfeldts prestationer. Återkommer i annat sammanhang med en mer fullständig redogörelse för hans för svenska medborgare katastrofala politiska gärning!

För allt detta har Fredrik Reinfeldt belönats rikligen med en ”board of trustees” i en amerikansk finansoligarkisk bank, Bank of America Meryll Lynch. Vidare, J.P. Morgan skapade en speciell tjänst åt broder Henrik Reinfeldt och Anders Borg fick en lukrativ tjänst som rådgivare år City Bank! Förutom allt detta fick Fredrik Reinfeldt 22,7 miljoner direkt in på företaget för föredrag (jämför gärna med hur Bill Clinton skrapat ihop sina hundratals miljoner dollar) förutom den statliga pension som statsminister och riksdagsledamot han fortfar att uppbära.

Är det möjligen ovanstående prestationer i sveket mot Sverige och svenska medborgare som nu betalas av globalisternas uppdragsgivare och finansiärer?

I sammanhanget kan, helt oberoende av ovan, noteras att finansoligarken och bankiren George Soros´ vänsterinriktade ”filantropiska” Open Society Foundation stoppats av Viktor Orban från att bedriva verksamhet i Ungern och nu har Tayipp Erdogan kastat ut den, med hans stötande ord, ”ungerske juden och hans verksamhet” från Turkiet. Nödvändig politisk inkrementalistisk implementering!

EN NATIONELL KANON.

25 augusti 2018

F.d. statsministern och Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt kommer att bedömas och dömas hårt av historiens domstol *) för sina politiska beslut och sina många – numera herostratiskt beryktade – uttalanden!

”Öppna edra hjärtan”-talet innebar att Sverige öppnade slussarna för en massmigration av drygt 400 000 muslimer varav några få procent är flyktingar i egentlig mening. De allra flesta är välfärdsmigranter som söker ett – förståeligt – bättre liv i Sverige finansierat av svenska skattebetalare!

Fredrik Reinfeldt demonstrerade efter ett besök i den muslimska diasporan i Ronna sin brist på kunskap och bildning. En märklig uppfattning som framfördes handlade om att de muslimska migranterna stod för ”kultur”. För Sverige konstaterade Fredrik Reinfeldt följande: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån”! Ett liknande synsätt har presterats av den utrerat bildade, ärliga och hederliga socialdemokratiska partiledaren Mona Sahlin!

Därför här en kort KANON (utan rangordning) på temat ”det svenska barbariet”!

Ekonomisk vetenskap:
Gunnar Myrdal
Stockholmsskolan (Knut Wicksell, Karin Kock, Bertil Ohlin, Erik Lundberg, Ingvar Svennilson)
Assar Lindbäck
Eli F. Heckscher

Företag i världsklass:
Volvo
Saab (personbil)
Scania-Vabis
Bofors
Saab (flygplan)
Alfa Laval
Electrolux
Atlas Copco
SKF
ASEA
IKEA
HM

Tonsättare:
Hugo Alfven
Wilhelm Peterson-Berger
Ture Rangström
Wilhelm Stenhammar

Författare:
Erik Gustaf Geijer
Esaias Tegnér
Werner von Heidenstam
Axel Karlfeldt
Jonas Love Almqvist
Selma Lagerlöf
August Strindberg
Ellen Key
Astrid Lindgren
Gustaf Fröding
Carl Michael Bellman

Målare:
Anders Zorn
Carl Larsson
Bruno Liljefors
Richard Bergh
Eugene Jansson
Sigrid Hjertén

Sångare:
Jenny Lind
Jussi Björling
Birgit Nilsson

Uppfinnare/vetenskapsmän:
Carl von Linné
Carl Wilhelm Scheele
Anders Ångström
Alfred Nobel
John Eriksson
Johan Petter Johansson
Carl Edvard Johansson
Gustaf de Laval
Baltzar von Platen
Christopher Polhem
Anders Celsius
Gustaf Dahlén
Victor Hasselblad
The Svedberg
Ruben Rausing
Håkan Lans

I världen:
Dag Hammarskjöld
Alva Myrdal
Karl XII
Gustav II Adolf
Sven Hedin

Religiösa ledare och mystiker:
Nathan Söderblom
Dag Hammarskjöld

Detta är några spontana nedslag i det som f.d. statsministern från Moderaterna Fredrik Reinfeldt kallar ”det ursvenska barbariet”!

Fyll gärna på så gör vi listan fyllig och omfattande!

*) Om historien och historia som domstol läs gärna den lysande boken Historia som domstol. Historisk värdering och retorisk argumentation kring ”68”. Av Martin Wiklund.

HOPPET OM FÖRÄNDRING LEVER!

28 juli 2018

När Pandora öppnade asken hon var förbjuden att öppna flög all världens otrevligheter och djävulskap ut. Kvar på botten av asken blev HOPPET kvar!

När man tittar på vårt västerländska 1900-tal så kan man se all den djävulskap som flög ut i form av totalitära regimer som lovat ett Schlaraffenland av den ena eller andra varianten. Men resultatet av ideologierna blev bara död och förintelse. Nazisternas svarade för 22–23 miljoner döda, Stalins kommunister för 60–65 miljoner döda och Mao Tse Tungs Kina för osannolika 100–115 miljoner döda (krigen oräknade). (Källa: The Black Book of Communism).

Men det finns hopp. Den tyska nazistregimen besegrades! Visserligen av likaledes terrorbombande britter och amerikaner. (Se ex litteraturen om Bomber Harris och bombningarna av rent civila mål i Tyskland, inte bara Dresden utan fler stora städer där det skapades eldstormar). Så var den terrorregimen borta!

Det kommunistiska Ryssland gick under som ett resultat av sin egen inneboende orimlighet och genom Alexander Solsjenitsyns böcker om Gulag! T.o.m. franska intellektuella med J.P. Sartre i spetsen tvingades efter böckerna om Gulag-arkipelagen inse vart kommunismen fört dem. Istället skapade de på neo-marxistisk grund den postmodernistiska ideologi som vi idag tvingas leva under i form av PK-ideologin.

Berlinmuren – som symbol för förtryck och fängslande – föll drygt 70 år efter Lenins och Trotskijs bolsjevikiska statskupp i S:t Petersburg i november 1917. Så var den terrorregimen borta!

1968-vänsterns sista demonstrationståg marscherade rakt in på SVT/SR, Svenska Kyrkan och SIDA. Där har de blivit kvar och utgör dag exponenter för den värsta tänkbara totalitära PK-ideologi!

Efter 50 år är de nu på väg ut! Liksom alla ideologier och falskt medvetande kommer också denna att förpassas till historiens skräphög! Det kommer att ta tid men det är på väg! Vi blir fler och fler som opponerar!

Den dag kommer då Ruinfält, Ullenhag, Romson, Löfven, Johansson et consortes av historien ställs till ansvar för vad de ställt till med! Det intellektuella arbetet har redan börjat med att samla empiri och dokumentera haveriet! Det kan dock dröja något årtionde än! Hoppas bara att det inte är försent då och att islamiseringen av Sverige gått så långt att vi befinner oss bortom Point of no return!

De nämnda makthavarna öppnade Pandoras ask och släppte lös allt tänkbart elände och djävulskap! Men, HOPPET finns kvar i asken!

FREDRIK REINFELT

06 juni 2016

Eftersom den förre statsministern Fredrik Reinfelt är på tapeten så kan jag inte låta bli att delge er en min upplevelse av sagde potentat. Jag och Britt var ute och körde bil när vi på radion hörde potentatens tal strax före valet 2014. Han talade om ”våra fina förortsområden”. Vi tittade på varandra och undrade var han varit; Rosengård? Akalla? Husby? Vivalla? Jag började undra om han druckit! Sedan gick han vidare med sitt heorostratiska ”Svenska folk ni måste öppna edra hjärtan….etc.etc..” Jag höll på att köra i diket! Några månader senare hade den folkvandring han åkallade nått Sverige! Med nu känd omfattning och katastrofala konsekvens, men då var potentaten inte längre ansvarig om han över huvud någonsin var det! Det värsta återstår dock. Det verkar som alla dåliga nyheter kommer när vi lyssnar på radio i bilen. Vi åhörde än en gång potentaten, han hade just flygit helikopter till Kiruna och upptäckt att Sverige är ett glest befolkat land. Potentaten utbrister; ”Jag har sett hur glest befolkat Sverige är så vi har plats för alla som vill komma hit.” Denna gång var vi faktiskt säkra på att potentaten inte var riktigt frisk eller möjligen gravt berusad. Dock, vi hade vant oss vid potentatens obalanserade utsagor så jag klarade att inte köra i diket! Men vi undrar än i denna dag vad potentaten menade: Skall vi köra upp de inkommande flyktingarna till myrarna i norra Sverige, in i skogarna? Vad skall de göra där? Döda mygg? Rensa sly? Vad skall de leva av? Var skall de bo? Ja de finns ju några övergivna gårdar och lador. Kanske där?

Demokratins infarkt!

26 september 2010

Demokrati är inte normen. Den är inte för alltid självklar och given. Man måste kämpa för den hela tiden, inbland i de mest oväntade sammanhang.

Sverigedemokraterna (SD) har utan avsikt lyckats att sätta ljus på de mest oväntade demokratiska källarmörker.

Jag har tidigare – före valrörelsen – skrivit om rektorer som inte förstått de konstitutionella innehållet i demokratin.

Nu visar det sig att partiledare som Sahlin och Reinfelt också svävar på målet.
De måste ta sig en funderare och tala med sina partistyrelser innan de kan ge besked om SD som röstats in i Riksdagen skall ha utskottsplatser. Sahlins rådgivare Pekgul anser till och med på rak fråga att SD inte skall ha platser i utskotten men väl Vänsterpartiet trots att de är mindre!

Heder åt SE Österberg som ändock ganska ( allt är relativt och i detta sammanhang får vi uppenbarligen inte kräva för mycket) tidigt klargjorde att SD självklart skall ha utskottsplatser.

Observera också alla krumbukter hos dem som ansett att SD skall ha utskottsplatser. Argumenten har varit att det är praktisk eftersom man då vet hur SD kommer att ställa sig i olika frågor.
Ett annat argument ( framfört bl a av den kloke Carl Rudebeck i Sydsvenskan) är att SD annars blir martyrer och attraherar fler anhängare!

Nej! Skälet till att SD ( hur illa vi än tycker om deras politik ) är att det självklart är demokratiskt riktigt att platser tilldelas alla partier efter deras röstetal och mandat!

Vi kan tydligt notera att språket har brutaliserats ( och jag avser inte i detta sammanhang SD:s språkbruk ) utan från sådana som Sahlin och Reinfelt. Det är nu politiskt korrekt att säga att man inte tar i politiska motståndare ”med tång.” Det är OK att tillvita SD epitet och åsikter som inte skulle varit korrekt mot något annat parti.

En man med kommunistiskt förflutet och som enligt egen utsago grät när Berlinmuren föll vägrar att sitta i samma sminkloge som SD:s partiledare. Mannen – Ohly – som kallat sig kommunist till för några år sedan sitter i glasbur och kastar sten! Hur slutar det? Med vilken trovärdighet skall ha ”ta kampen” mot SD?

När lärare och rektorer på skolor med problem med mobbning mellan elever nu skall peka på hur vi agerar i vuxenvärlden kan de ju använda Sahlin och Reinfelt som förebilder ( jag ÄR ironisk!!). Ohly kanske kan fungera som förebild! Men för vem och för vad?

Till statsministern och dennes utmanare har jag bara att säga ( och det trodde jag aldrig att jag skulle komma att behöva skriva ): Väx upp!

Vart tog Voltaires gamla sentens vägen. Jag har noterat att några som försökt hyfsa debatten har åberopat Voltaire. Heder åt dem!

Men skäms på Er i stora delar av det politiska etablissemanget!

Det är ju också i grunden mycket oroande att den demokratiska fernissan är så tunn. Vad händer om vi skulle utsättas för svårare demokratiska lackmustest än SD:s inträde i Riksdagen ( uppenbarligen förväntad av all utom nämnda personer )?

Om illusioner

28 januari 2010

Det har sina fördelar att bo på en liten ort som Surahammar och iakttaga samhällsdebatten härifrån. Avståndet till våra ledare i näringsliv och politik blir tydligt och jag talar inte om det geografiska avståndet.

Stockholmsperspektivet ( det begränsande ) i politik och media har för mig blivit allt tydligare sedan jag lämnade Stockholm och flyttat allt längre ut på vischan!

Några exempel:
Ett första pinsamt exempel är Reinfelts tävlan om att träffa mest s.k. vanligt folk. (Den som störs av exemplet Reinfelt kan stoppa in egen valfri gängse partiledare.) De anser sig vara ute o träffa vanligt folk när de gör industribesök och sitter i fika rummet o talar med ex. anställda. Jag skulle vilja se den debatten o jämföra med vad småföretagare, hantverkare och yrkesarbetande säger när man sitter med dem vid köksbordet över en fika. Vad de egentligen tycker om politiker, bonus, invandring mfl. icke politiskt korrekta frågor.

De allra flesta av dessa ledande politiker har aldrig haft ett riktigt yrkesarbete. De har levt sedan ungdomsåren i den politiska bubbla där de umgås med likasinnade. Undantag finns men de är få.

Erkänn det och försök inte låtsas om som att ni vet vad s.k. vanligt folk tycker och hur de lever. Det vore bättre också för att hyfsa debatten mot en reell bild av det svenska folkets uppfattningar och liv.

Risken är att dessa politiska broilers sprids neråt i hierarkierna och att det i framtiden också blir så på kommunal nivå. Det vore en förskräckande utveckling. Än så länge åtnjuter huvuddelen av de kommunala politikerna den respekt som kommer av att man har en yrkeskarriär av något slag på sin CV.

Ett annat exempel på pinsam illusion är Wallenberg/Falkengren och deras syn på bonus. De tror att problemet är att man inte lyckats förklara bonusprogrammen för oss vanliga bankkunder. Alla jag diskuterat detta med skrattar rått åt dem för denna bild. Man är helt enkelt mot bonus i ett läge när räntan på insatta pengar i bästa fall är någon tiondels procent över noll.

Illusioner är däremot på plats i konst och litteratur. I själva verket är väl konst just att kunna skapa illusioner om andra liv. De bästa böcker jag läser är sådana som ger mig möjligheten att leva flera liv genom illusionen i läsandet. Det ger mig erfarenheter och kunskaper som mitt eget begränsade liv inte kan ge. Kunskap genom illusionen av ett annat liv. ”Ett annat liv” är förresten titeln på en fantastisk bok av P O Enquist.

Samma resonemang kan föras om konsten. Det bästa måleriet skapar just illusioner om andra perspektiv, liv och erfarenheter. För det allra mest naturalistiska måleriet finns också ett begrepp för detta ”trompe lóeil” som betyder lura ögat. Alltså att skapa en illusion av ett litet stycke verklighet.

Konstens uppgift som jag ser det är just att skapa en illusion av ett stycke verklighet och därmed göra tillvaron tydligare och mer begriplig.

Det sistnämnda borde vara politikernas uppgift också. Det värsta är inte att de lurar oss för de gör de inte. Den värsta är att de lurar sig själva!


%d bloggare gillar detta: