Archive for the ‘Frankrike’ Category

AKTUELLA DYSTOPIER

19 juli 2020

Jag är egentligen inte särskilt svag för eller någon i grunden engagerad läsare av dystopiska romaner. Ändock har jag självfallet läst de dystopier som kan sägas ingå i västerländsk kulturkanon och normal allmänbildning.

George Orwells 1984 från 1948, Karin Boyes Kallocain från 1940, Anthony Burgess A Clockwork Orange från 1962, Ray Bradburys Fahrenheit 451 från 1953, Aldous Huxleys Du sköna nya värld från 1932.

Vi kan konstaterar att flera av romanerna initierat och djupsinnigt beskriver samhälleliga trender och förändringar, som inte bara berör det f.d. kommunistiska Sovjetunionen, utan också i fiktionaliserad romanform visar och tydliggör skrämmande tendenser i det PK-vänsterdominerade Sverige (och övriga Europa).

Samtliga nämnda romaner har några år på nacken. Yngst är Anthony Burgess A Clockwork Orange från 1962 och äldst är Aldous Huxleys Du sköna nya värld från 1932. De olikartade teman som skildras i romanerna kan faktiskt iakttagas i realtid i samhälle och maktkultur. Det handlar om ”storebror ser dig”, ”nyspråk” och andra totalitära ”reformer” som idag förekommer i den svenska verkligheten. Många av romanernas begrepp fungerar utmärkt i analysen av vad som händer i Sverige. Politiseringen av myndigheterna och de totalitära dragen i den djupa staten liknar allt mer DDR och det som de dystopiska romanerna skildrat uppvriden i fiktion. Också de ohämmade och blodiga gatu- och gängvåldet/väldet som råder har beskrivits i romanform. Karin Boyes lysande roman Kallocain ÄR fortfarande viktig läsning. Sanningsserumet Kallocain för osökt tankarna till den politiska maktens och PK-medias avvisande av all kritisk empiri och analys som ”fake news” och osanning. Sanningen – maktens sanning – står JÖK-en och statsmedia för. Det mentala ”sanningsserumet” kommer från SVT/SR.

Däremot behandlar nämnda dystopiska romaner inte alla tendenser och maktstrukturer i dagens samhälle och definitivt inte förhållanden som följer av massmigrationen av dysfunktionella muslimer från MENA med en åtföljande islamisering av de västerländska samhällena och den västerländska kulturen. Sverige utgör härvidlag ett extremt exempel. Över två och en halv miljoner utlandsfödda och deras barn har kommit till Sverige allt sedan år 2000. Den absoluta majoriteten utgörs av muslimer/islamister.

En modern dystopisk roman på fransk grund är Michel Houellebecqs roman Underkastelsen som utspelar i fransk kultur och maktsfärer. Boken redovisar i romanfiktion hur ett islamistiskt övertagande av makten i Frankrike sker i samband med ett presidentval och hur snabbt samhälle, myndigheter och universitet anpassar sig till de nya makthavarnas mål och intentioner. Om du inte läst Houellebecq så gör det.

Uppskattade du Michel Houellebecqs roman så kommer du att gilla Arne Weinz bok Perfekt storm som utspelar sig i svensk miljö. Den fullständiga titeln är Perfekt storm. Sverige under muslimsk attack. En politisk och militär spänningsroman. Titeln är både rättvisande och beskrivande vad avser innehåll och intrig. En mycket dramatiskt skriven framtidsvision i fiktionens form. Det är en bok som man som rättänkande och kritisk svensk bör läsa. Kapitel 1 romanens upptakt är en sakligt korrekt beskrivning av den samhälleliga situationen i Sverige. Kapitel 45 om rensningen av Vivalla är intressant läsning.

Boken rekommenderas. 

NOTRE DAME DE PARIS – REVISITED

16 april 2019

PK media påstår att det var renovering som orsakade branden i Notre Dame de Paris. Tillåt mig tvivla!

Bakgrunden till tvivlet är följande: Det här är bara en i raden av attacker mot kristna kyrkor i Frankrike. Tolv stycken bara i mars. Inte rapporterat i svenska PK media och knappt i franska media.

Bara under 2018 rapporteras över 1000 antikristna attacker. Exempel; anlagd brand i en Paris kyrka, avföring ut smetat som ett kors i en annan kyrka, avbruten arm på en Jesus staty och placerad så det skulle se ut som om han onanerade, etc. etc.

År 2016 greps tre kvinnliga daesh/IS kvinnor som planerade att förstöra just Notre Dame de Paris med gastuber.

Den enda kopplingen till renoveringen är väl sannolikt att byggnadsställningarna gav access till kyrkan.

Jag tvivlar på att PK media och myndigheter kommer att rapportera sanningen. Om det skulle visa sig att muslimska terrorister i Frankrike tänt på Notre Dame de Paris så kan vi vänta oss starka anti-muslimska stämningar. Fransmän är nationalister på ett sätt som vi svenskar inte är. Vive la France och La Gloire.

Att attackera NOTRE DAME DE PARIS är att slå mot fransmännens och Frankrikes hjärta. Det är inget Frankrike tar lätt på!

https://samnytt.se/vag-av-vandalisering-mot-kyrkor-i-frankrike/?fbclid=IwAR1KkL2wD0iUoUz9YQQ0HNCnLQFVVfBfYCm78dsRdURYesjZH4N8f3JnDec

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/09/cell-of-french-women-radicalised-by-isis-behind-failed-notre-dame-attack

Fascinerande kommentarer presenteras nu (16.4.2019). Den katolske ärkebiskopen i Sverige Anders Arborelius konstaterar redan att han ”är så glad att det inte var ett attentat”! Branden är knappt släkt och undersökningen av brandorsken inte inledd. Ändock vet han att det inte var ett attentat. Eller, vet han något vi andra inte vet? Nämligen att man inte kommer undersöka brandorsken med forensiska metoder och teknik för att minimera/undanröja risken att behöva konstatera att det var ett terrordåd utfört av muslimska terrorister.

Om man går igenom media får man följande bild av vad man idag säger om orsaken:

1. Det är inte känt vad som orsakade branden. Det är den viktigaste kommentaren just nu att ta fasta på! Konstateras på flera håll.

2. Brandkårens uppgiftslämnare säger att eldsvådan ”potentiellt kan härledas” till ett renoveringsprojekt. Liknar innehållsligt mest ”goddag yxskaft.”

3. Åklagare ”tror inte” att det handlar om mordbrand, utan ”utreder händelsen som en olycka”. Det sistnämnda är en mycket oroande kommentar eftersom branden redan från början bör utredas med forensisk teknik och metoder.

4. I fria media är misstankarna om ett muslimskt terrorattentat emot Notre Dame deParis starka och uttalade. Av bl.a. de skäl jag anfört i den första delen av texten.

EMMANUEL MACRON!

28 januari 2019

Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserar Venezuelas sittande president Nicolás Maduro. Macron kallar presidentvalet år 2018 för ”illegitimt.” Samtidigt hyllar han alla de hundratusentals människor som protesterar på gatorna för ett maktskifte i Venezuela. Den franska presidenten skriver ordagrant att han ”välkomnar modet hos hundratusentals venezolaner som protesterar för deras frihet”.

 Samtidigt pågår sedan flera månader varje helg i Frankrike breda omfattande folkliga protester mot den sittande presidenten Emmanuel Macron och hans politik. De s.k.  Gula västarna kämpar mot presidentens politik och för ett avsättande av presidenten. Precis som i Venezuela!President Emmanuel Macron svarar med att skicka den franska polisen och de tungt beväpnade gendarmeriet ut på gatorna för tysta det egna folket med tårgas och batonger.

 Ibland är kulisserna bjärta!

HOPP FÖR EUROPA!

07 januari 2019

 

Italiens bitr. premiärminister Luigi Di Maio och inrikesministern Matteo Salvini uttalar stöd för de Gula västarna i Frankrike!
”Fortsätt stå på er!”
 
Makalöst djärvt och ”a game changer” i den europeiska politiken.
 
När skall svenska socialister i V och SAP stödja de folkliga franska protesterna? Statstelevisionen bidrar med sin rapportering till medborgarnas förvirring om vad Gula västarna handlar om!

EN NYÅRSBETRAKTELSE INFÖR 2019

29 december 2018

 

År 2018 har inneburit ett fortsatt sönderfall av Europa och Sverige. ”The deep state” har alltmer tagit över maktutövning med neo-marxistisk postmodernism och identitetspolitik som ideologisk ledstjärna. I Sverige är den ”djupa staten” främst riksdagspartierna, regeringen och riksdagen, statliga myndigheter och företag, rättsväsendet och media i allians. Sönderfall och svåra inre sociala konflikter i länder som Frankrike, Tyskland och UK har förvärrats under året. 1)

Sveriges regering och riksdag har inte lyckats tillfredsställa medborgarnas behov av samhällets sociala, ekonomiska och politiska insatser. Politiken har inte presterat reella lösningar på problemen. Sverige har under en följd av år utmärkt sig i den europeiska politiska kontexten som ett negativt exempel för att inte säga extremt negativt exempel. Eurostat visar t.ex. att Sverige är ett av Europas farligaste länder. Så ser bilden av Sverige alltmer ut i internationella media. 2)  Regeringen, med den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven, har inte varit politiskt eller intellektuellt vuxen uppgiften att leda landet. Det är skrämmande att närmare en tredjedel av landets väljare ändock röstar på partiet.

Inför år 2019 är risken överhängande – oavsett regering – att Sverige kommer att fortsätta på sönderfallets väg, demokrati och yttrandefrihet urholkas, de sociala problemen med den muslimska diasporan förvärras samtidigt som media – privata och statliga – fortsätter undergräva sanning och demokrati. Den skenande brottsligheten fortsätter med våldtäkter och dödskjutningar med kraftig överrepresentation av migranter från muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika. Massmigrationen fortsätter under 2019. Cirka 130 000 nya migranter anlände 2018 enligt Migrationsverket. 3) Lågkompetenta och lågutbildade migranter inklusive en stor del funktionella analfabeter fortsätter anlända från dysfunktionella länder. De för med sig en kultur som inte är kompatibel med traditionell svensk kultur, tradition och värderingar. År 2019 riskerar därför att bli ett år som kommer att bära med sig fortsatta försämringar av den offentliga ekonomin och servicen och fortsatt socialt sönderfall.

Det finns dock positiva tecken på ett europeiskt uppvaknande: Brexit i UK genomförs sannolikt oavsett vilken form av utträde det blir. De politiska upploppen i Frankrike fortsätter sannolikt. Nya politiska rörelser i Tyskland förändrar den politiska debatten och arenan. Viktor Orbán i Ungern tillsammans med Polen, Slovakien och Tjeckien fortsätter att stadigt stå emot EU:s försök att tvinga dem att öppna gränserna för muslimsk massmigration. Danmark visar politiska exempel på hur massmigrationen kan hanteras och begränsas. 4)  Nya hoppingivande politiska krafter styr i Italien och Österrike. I Sverige spelar fria media en viktig roll för att peka på fakta och sanningar som statsmedia gör allt för att undanhålla eller förvränga. Tyvärr är fria medias täckning ännu allt för liten för att påverka de breda grupperna av medborgare. Ändock möter man dagligen medborgare ute i landet i diskussioner som vädrar kritik och ifrågasättande av maktelitens syften och beteenden. Snart vaknar svenska medborgare på allvar och sätter stopp för maktelitens ansvarslösa agerande!

 

Källor och referenser.

1) De ”gula västarnas” uppror mot Macrons politik som började som en protest mot de klimatpolitiskt ”motiverade” skattehöjningarna på diesel och bensin men utvecklades snabbt med en bredare politisk agenda bl.a. syftande till att få bort president Macron. I Tyskland fick AFS  17 procent i det första val de deltog i. I UK är idag en majoritet i London icke britter med en muslimsk borgmästare, oron ökar ute i UK över förhandlingarna kring Brexit och vart de tar vägen.  Douglas Murray tecknar en bild av den djupa distress UK befinner sig i. Se hans bok The Strange Death of Europe och hans föreläsningar på Youtube.

https://www.facebook.com/gulavastarna/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordsiffror-for-tyska-hogernationalister-skakas-av-ny-naziskandal

https://www.youtube.com/watch?v=1nI5l8OCHeY

2) Kina, via Kinesiska Ambassaden i Stockholm, varnar kinesiska turister för risken att bli rånad och bestulen. Italienska UD varnar för att resa till Sverige eftersom det sker fler fall av väpnat våld inklusive ökningen av sexualbrott. Brittiska UD varnar för ökat terrorhot i Sverige.

Det finns två bilder av Sverige utomlands. Den om framgång och den om förfall, enligt Paul Rapacioli. Den motsägelsefulla bilden av Sverige är unik, enligt Rapacioli som grundat tidningen The Local, som rapporterar om svenska nyheter på engelska.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2179301/china-renews-warning-against-travelling-sweden-amid-ongoing

http://inbeijing.se/bulletin/2018/12/24/kinesiska-ambassaden-utfardar-ny-resevarning-for-sverige/

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/svezia.html?no_cache=1

https://www.expressen.se/nyheter/storbritannien-varnar-for-okat-terrorhot-i-sverige/

https://www.metro.se/artikel/expert-om-sverigebilden-finns-ett-narrativ-om-ett-land-som-kollapsar

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1

3) När 2018 första elvamånader gått har hela 122 410 uppehållstillstånd beviljats. Det motsvarar ett Norrköping. Med den takten hamnar Sverige vid årets slut på drygt 130 000 uppehållstillstånd. Det visar Migrationsverkets månadsstatistik. De största kategorierna är ”anknytning” (41 805), ”arbetsmarknad” (38 321) samt ”asyl” (22 205)
Om detta fortsätter till årets slut går 2018 till historien som det tredje högsta mottagandet någonsin enligt Migrationsverkets statistik.

TOPPLISTAN:

  1. År 2016 151 031
  2. År 2017 135 529
  3. År 2018 133 538  (egen extrapolering)
  4. År 2015 121 718

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

4)  Med striktare gränskontroller, planer på läger utanför EU för asylsökande, förbud mot burka, migranter som begår brott kan skickas till en ö för internering, 1000 somalier som nekats asyl skall skickas hem, etc

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-vill-etablera-sarskilt-asyllager-utanfor-eu

https://www.bt.dk/samfund/kriminelle-udviste-fra-kaershovedgaard-placeres-paa-en-oede-oe

https://politiken.dk/indland/politik/art6881170/Udlændinge-på-tålt-ophold-skal-bo-på-isoleret-ø-i-Stege-Bugt

 

 

 

THE BIGGER THEY ARE THE HARDER THEY FALL

10 december 2018

Presidenten Emannuel Macron har fallit tungt i världens ögon men inte tvingats avgå, ännu.

När han lanserades som president av sina mentorer och beskyddare ”among the globalist financial tycoons” var han tänkt som en världsledare.

Rubrikerna på första sidan i de stora tidskrifterna var:

  • The Economisti juni 2017 med en bild på Emannuel Macron gående på vatten.

”Europés Saviour”

  • Time Magazine, juni 2017

”The Next Leader of Europe”

  • The Wall Street JournalI maj 2017

”Macron Looks to New Tasks”

  • The Times I maj 2017

”Landslide for Macron”

Det var då det! Nu sitter president Emannuel Macron vettskrämd i Élysée-palatset och klamrar sig fast med vitnande knogar i sin despot-stol. I desperation skickar han ut 90 000 poliser och gendarmer beväpnade med pansarfordon för att med våld slå ner egna medborgarna (citoyen).  Medborgare som protesterar emot den politik Emannuel Macron var ditsatt att föra dvs en globalistisk och klimatalarmistisk politik för att skapa kaos, pressa ner de arbetande fransmännen och förstöra nationalstaten. Helt i linje med den globalistiska agendan!

Detta har fransmän över hela landet genomskådat och protesterar i en spontan och landsomfattande aktion.

Så lågt kan en president sjunka!

 

 

FRANKRIKE REVOLTERAR.

10 december 2018
 
Protesterna som började i Paris mot höjda bränsleskatter har nu spritt sig till hela Frankrike. Det handlar inte längre om bräsnsleskatterna (om det ens någonsin gjorde det) som globalisten Macron snabbt sänkte. Revolten fortsatte, fördjupades och spred sig. Det var bara den tändande gnistan. Nu börjar också MSM se att detta är bredare än bara Paris upplopp. Den kravlista som finns börjar spridas i MSM även om den inte är något samlande dokument. Revolten är INTE styrd av någon organisation som kan skriva avtal eller förhandla. Det här är franska medborgare, det franska folket, som reser sig! Måltavlan är hela den globalistiska politiken inkl klimatalarmismen som Macron styrd av finansoligarker står för. Borde få rejäla återverkningar också i Katowice i Polen. Medborgare i allt fler länder börjar tröttna på en politik som pressar ner välfärden och höjer skatter och avgifter för att i klimatalarmismen namn bryta sönder nationalstaten. Romklubben och Anders Wijkman säger detta öppet och att en global ”regering” borde styra. Det är vad Katowice handlar om och som de lysande franska medbrorgarna nu revolterar emot! Må de lyckas!
Presidenten Macron har kallat in 90 000 poliser för att försöka slå ner revolten! 90 000 poliser och gendarmer tungt beväpnade med pansarfordon emot de folk som lurades att välja honom!
Också den sidan är avslöjande för medborgare i andra länder!

VIVE LA FRANCE!

09 december 2018

Den globalistiske franske presidenten Emmanuel Macron är svårt politiskt skadeskjuten. Om han klarar att klamra sig fast vid presidentmakten visar sig kanske under jul- och nyårshelgen. En helg som artar sig till att bli den intressantaste på decennier. Nu kommer vi att dyka ner i internationell press och alternativa media kommande veckor. Svenska media inklusive statstelevision och statsradio är ointressanta och har visat sig oförmögna att rapportera och beskriva vad som händer i Frankrike. Tyvärr gör en hoper maskerade vänsterextremister vad de kan för att kidnappa revolten. Det blir därför bilder av arresteringar, brända bilar, bråk och tårgas av en reporter som inte förmår djupanalysera de historiska händelserna.

Den arrogante Macron började tro på sin egen märkliga framgång (vanligt att makthavare börjar tro på sina egna floskler se Stefan Löfven) och såg sig som någon slags ledare i världen och gick snabbt i säng med den likaledes skadeskjutna (av bland andra Alternativ fur Deutschland, AFD) och öst-tyskt uppfostrade (glöm inte det) Angela Merkel.

Med Macron allvarligt politiskt skadad försvagas också globalismen som Macron gjordes till ledare för. Uppdragsgivarna Rothshields/Soros (Macron har en bakgrund som delägare och bankier hos Rothshields) kanske satsade på fel häst. Möjligen har också dessa finansoligarker tillfälligt försvagats, men sannolikt inte. Världens globalistiska ledare är, som någon påtalat, inte ”fler än att de ryms i en förortsbuss.” Tror någon att det är svenska medborgares rättigheter och välfärd som är deras bekymmer?

Klimatalarmismen som en viktig del av globalisternas agenda och politik har nu försvagats. Romklubben med Anders Wijkman tog beslutet att använda klimatfrågan till att skrämma upp medborgarna (franskans citoyen från franska revolutionen) för att bryta ner nationalstaten. Macron gjorde sig till ledare och ville visa hur en slipsten skall dras. Vi hoppas att det franska upproret internationellt utvecklas till ett rejält nederlag för klimatalarmismen.

Alldeles oavsett hur det franska politiska upproret slutar, det kan fortfarande krossas och slås ner, så är det en historisk händelse och ett ljus i mörkret! Glöm inte att ljuset ofta har kommit från Frankrike! Den Franska Revolutionen, blodig som den var, resulterade i att de medborgerliga fri- och rättigheterna fastslogs och bildade mönster för alla västerländska civilisationer. Vi i Sverige har än i denna dag anledning att försvara de medborgerliga fri- och rättigheterna emot hot och inskränkningar från makteliten.

Vid många viktiga historiska skeden har Frankrike inspirerat till och varit en civilisationens föregångare.

Upplysningstiden var för hela den civiliserade världen en viktig kulturhistorisk rörelse under främst 1700-talet med epicentrum i Frankrike under Francois de Voltaire och encyklopedisterna. Upplysningens kanske viktigaste idé var tron på människans förnuft. ”Alla människor är kapabla att tänka själva”. Man skall inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. En tanke som är viktigare än någonsin! En annan idé under upplysningen var att samhällen utvecklas bäst av jämlika människor i samverkan. Det rationella tänkandet var en viktig del i upplysningen.

Glöm heller inte vad Napoleons legacy medfört.  Den viktigaste kvarlevande reformen är att Napoleon sammanställde de olika lagböckerna till en enda bok Code Napoleon/Code Civil som den kallas. Den har många länder kopierat. I det närmaste alla västländer har lagar från Napoleon. En parentes är att Napoleon också officiellt införde det metriska systemet och metoden med jämna nummer på ena sidan gatan och ojämna på den andra.

Just nu känner jag en eufori och ett hopp jag inte känt på länge.

Vive la France!

PS.   En parentes i sammanhanget är att studentrevolterna 1968 också startade i Paris och spreds över Europa. Studentrevolten slogs ner men hade på vägen erhållit stöd hos delar av det arbetande franska folket. Naturligtvis var Britt och jag i Paris sommaren 1968 och upplevde, men deltog självfallet inte, i gatustriderna och de enorma demonstrationstågen. Frankrikes dåvarande president general De Gaulle satt i sitt privata hem i Colombey les Deux Églises (där han också avled 1970 och är begraven), i Paris vågade han inte stanna, och darrade av oro för vad som skulle kunna hända!

 

FRANKRIKE I UPPROR!

08 december 2018
Frankrike är i uppror! Det rapporteras om kaos, arresteringar, poliser med batonger och tårgas i Paris. Tyvärr finns krafter på den extrema vänsterkanten som försöker kapa upproret med plundringar och attacker mot monument. Nationalister gör allt för att skydda monumenten! Men upproret är inte en diabolus ex machina! Inte många ord spills i svenska media på att förklara varför det vita arbetande folket inklusive tjänstemän, småföretagare och andra reser från hela landet till Paris och nu rasande ger sig ut på gatorna för att protestera och kräva globalisten Macrons avgång. Hundratals läkare har anslutit sig till upproret liksom ett stort antal bilister längs de stora vägarna som visar solidaritet med den gula västen placerad på instrumentbrädan!
 
Man kan inte pressa ner medborgarna i ett land hur långt som helst! Varbölden bulnar och brister i Frankrike och Paris som i andra länder i form av Brexit och Donald J Trump.
 
Det blir spännande veckor framöver! Frankrike och Paris kan mycket väl bli ett exempel med spridningseffekter ut över Europa där samma djupa samhälleliga anledningar till missnöje finns med maktelitens politik gentemot de egna medborgarna. En dysfunktionell muslimsk massmigration är en bidragande orsak! 
 
Den utlösande faktorn i Frankrike var skattehöjningar på diesel och bensin nödtorftigt kamouflerade bakom klimatpolitik! Anledningarna är betydligt mer djupgående än så! Det handlar om en långsiktig systematisk globalistisk agenda med syfte att bryta ner nationalstaten och skapa kaos! En globalistisk agenda finansierad av bl.a. George Soros som Wolodarski-DN (självklart, vem annars ser en anledning) nu försöker ärerädda med devota hyllningsartiklar.
Det franska upproret har på kort sikt det goda med sig att vi slipper lögnerna i statsmedia från klimatkonferensen i Katowice i Polen. Dels drunknar klimatrapporteringen i det intensiva nyhetsflödet från Paris och dels visar Paris-upproret de samhälleliga och politiska konsekvenserna av globalistisk och alarmistisk klimatpolitik. Den har förhoppningsvis nått vägs ände!

DE GULA VÄSTARNA I SVENSKA MEDIA

06 december 2018

De franska demonstrationerna benämnda ”gula västarna” rapporteras i svenska media som udda stökiga demonstrationer emot höjda skatter på diesel och bensin.

Typisk är följande rubrik och text hämtad från SVT.

De gula västarna – såhär skapade de kaos i Paris

De som ligger bakom helgens våldsamma demonstrationer i Paris är de så kallade ”gula västarna”. Ursprungligen demonstrerade man mot höga dieselpriser, men rörelsen har sedan dess vuxit och orsakat kaos på Paris gator.”

De är korrekt konstaterat att demonstrationerna har vuxit. De har också breddats och fördjupats politiskt och socialt från starten vilket är ämnet för denna text.

För att få en djupare analys och bild av vad som händer får man söka sig till utländska media.  Ett snabbt svep genom internationella media ger följande skissartade bild.

För det första, det har rapporterats om bråkmakare. Det är uppenbarligen sant att extrema höger- och vänsteraktivister har försökt kapa demonstrationerna men egentligen i grunden inte lyckats även om de vid vissa tillfällen ställt till med ordningsproblem. Enligt vissa källor är dessa extremister på höger- och vänsterkanten endast någon enstaka procent.

För det andra, är majoriteten av demonstranterna idag vita arbetare från flera delar av Frankrike. Demonstrationerna började med och utlöstes av höjda skatter på fordonsbränsle. Men i grunden har demonstrationerna nu kommit att handla om mycket mer. Demonstranterna vänder sig emot allmänna skattehöjningar, en allmän lönepress neråt, arbetslöshet och att muslimska migranter tar en stor och växande del av de offentliga budgetarna, flera tiotal miljarder EURO enligt en uppgift. Det är delvis samma sociala strata av aktivister som i UK röstade för Brexit och som Hillary Clinton under det amerikanska presidentvalet kallade ”deplorables”. Dvs vanliga arbetande fransmän som drabbats av globaliseringens konsekvenser.

Det är bakgrund och orsak till det växande hatet gentemot den tidigare medlemmen i socialistiska partiet, rådgivaren och delägaren i investmentbanken Rotschild & Cie, globalisten och presidenten Emmanuel Macron.

Det innebär, för det tredje, att demonstrationerna idag är djupt politiska och hotar makteliten. Den beskrivningen och analysen har jag inte sett tillstymmelse av i svenska PK-media. I och för sig begripligt och förutsägbart! Risken är överhängande att de franska demonstrationerna bildar mönster och förebild och sprider sig till de europeiska länder som drabbats av massmigrationen av muslimer. Massdemonstrationer mot den muslimska migrationens konsekvenser och kostnader kommer också i andra länder! Det kan vi med stor säkerhet förutse! Vi avvaktar nu i det korta perspektivet rapporter av vad som kommer att hända inför den annalkande julhelgen. Ebbar demonstrationerna ut eller kommer de att fortsätta och slutligen hota Macrons presidentskap? Front National med Marine Le Pen står runt knuten och avvaktar.

Slutligen, för det fjärde,  benämningen ”de gula västarna” kommer av att det är lag i Frankrike att medföra gula varningsvästar i bilen. De är dessa västar man sätter på sig eller har liggande på instrumentbrädan för att signalera att man sympatiserar med demonstrationerna mot makteliten, skatterna, migrantströmmarna och globalismen!


%d bloggare gillar detta: