Archive for the ‘Media, stats o annan’ Category

ERICA BJERSTRÖM – EN PROPAGANDIST ANSTÄLLD AV SVT.

14 mars 2019

Statstelevisionen SVT:s utrikeskorrespondent i USA Erica Bjerström är en märklig person, to put it mildly. Hon borde tilldelas något slags pris typ; Sveriges främsta vrängare av sanning och fakta.

Idag 14.3.2019 intervjuades hon av statsradion SR med anledning av att en stackars utnyttjad 16 årig dysfunktionell flicka nominerats till Nobels Fredspris. Journalisten på statsradion SR var inte riktigt på samma spår som Erica Bjerström så det blev riktigt underhållande.

Första frågan var om inte Nobels Fredspris handlade om internationell säkerhet och säkerhetspolitik och inte klimatalarmismen? Varpå Erica Bjerström svarade att ”klimathotet” var en säkerhetspolitisk fråga. I USA, påstod Erica Bjerström, finns en stor forskning kring sambandet mellan klimathot och internationell säkerhet, men som vi in Sverige, enligt Erica Bjerström, inte alls känner till. Bäst så, då kan ingen syna hennes kort.

Nu blev det intressant! Erica Bjerström hade uppenbarligen räknat med att intervjuaren skulle nöja sig med det svepande påståendet. Intervjuaren ställer dock följdfråga.  Mild i form men hård i sak.

”Kan du inte redogöra lite för den forskningen?”

Erica Bjerstöm är en agenda driven propagandist som inte kan misstänkas för att läsa forskningsrapporter. Hon blev ställd men började efter en liten stund svamla.

I sammandrag hennes tes. Syrien konflikten handlar i grunden om klimathotet. Det har varit torka i Syrien i flera år. (Korrekt, men det har det varit i området med jämna mellanrum i tusen år, inget nytt). Unga män har därför flyttat in från landet till städerna. Där har det sedan radikaliserats till daesh/IS. Naturligtvis anger Erica Bjerström inte hur det gått till och varför. Men kriget i Syrien och de följande flyktingkatastroferna är ett säkerhetspolitiskt problem orsakat av klimathotet. Islam har inget med saken att göra! Det är vad Erica Bjerström vill hävda. Hon fortsätter med flyktingströmmarna från Nordafrika som också är ett resultat av klimatförändringar. Exakt hur anger hon inte! Inte heller att de flesta muslimska nordafrikaner som kommer till Europa och Sverige är välfärdsmigranter som söker ett, förståeligt, bättre liv i Europa och Sverige.

Ergo: Det är korrekt att nominera den dysfunktionella 16-åriga flickan till Nobels Fredspris.

Norrmännen har tidigare tilldelat pratkvarnen Barack Obama – med multipla krigsinsatser på CV:et – Fredspriset. Så helt säkra på att norrmännen inte tilldelar den dysfunktionella 16-årig flickan priset kan vi inte vara säkra på.

”ALLAS LIKA VÄRDE”?

10 mars 2019

 

En intressant iakttagelse efter att noga ha följt MSM de senaste veckorna! Det är helt tyst kring den meningslösa frasen ”allas lika värde” just nu. Från början en pinsam felöversättning från FN stadgan och sedan upprepad och tillämpad bortom det rimlig tills den blivit en politisk besvärjelse som upphäver alla sakargument.

Det är väl inte OK – kanske inte ens PK – för identitetspolitiska PK politiker och media att hävda att de MUSLIMSKA daesh/IS terroristerna, mördarna, våldtäktsmännen och pedofilerna tillhör ”allas lika värde”!

Några ”do-gooders” och naiva muslimkramare hävdar ändock att barnen till daesh terroristerna borde tillåtas komma till Sverige eftersom de tillhör ”allas lika värde!” Aftonbladets Anders Lindberg tar som vanligt i bortom all sans och balans och drar till med att ”Barnen till IS-terrorister är faktiskt människor.”  Människor?  Ja, det trodde också jag att daesh terroristerna var, även om de inte ingår i ”allas lika värde.”

Men NEJ, barnen skall inte till Sverige. Se filmen på min FB-sida där de sparkar fotboll med avhuggna huvuden! Å andra sidan är jag varken identitetspolitisk eller PK och inte heller troende på frasen ”allas lika värde.”

NÅGRA DAGSKOMMENTARER!

09 februari 2019

*** Amanda Lind kulturminister pekar ut ”nationalister” som Sveriges fiender.

Sublimt av en företrädare för Sveriges skadligaste och farligaste parti socialt, ekonomiskt och politiskt.

– Det fria ordet hotas, inte minst från högerpopulister och nationalister, sade hon i en intervju med SVT Rapport och påpekade att frågan är ”extremt viktigt”.

Lönen för det i grunden Sverigeskadliga arbetet blir 132 000 kr per månad!

 *** Familjen Bonniers dominans över svenska media ökar. Först förvärvet av TV 4. Via bulvaner kringgicks bestämmelsen om ägarbegränsning. Nu köper Bonniers via MittMedia koncernen 28 landsortstidningar.

Den vänstersocialistiska megafonen Göran Greider tycker att ”det är en lättnad!”

Så djupt har marxologerna i Sverige fallit! Mediamonopol är en lättnad!

 Föreligger det möjligen ett problem med att mediamogulerna i familjen Bonnier som äger TV4, DN, Expressen, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt nu ytterligare 28 landsortstidningar att sprida det identitetspoliska PK ideologin genom? Mig oroar denna ideologiska maktkoncentration (oavsett färg på ledarredaktion). Lägg därtill mediaägarna Schibsted och Hjörne så återstår inte mycket av fri press i Sverige! Den analysen borde t.o.m. marxologer kunna göra korrekt!

 *** Stefan Löfven: Mitt parti skapar ”trygghet för vanligt folk”

Det är den tryggheten vi ser i Örebro där Stefan Löfvens parti styr och ställer. Örebro är proberstenen för Löfvens påstående!

Nej, i Löfvens värld är hotet ett annat: Löfven hävdar att Sverigedemokraterna ligger bakom ”attacker mot medier och meningsmotståndare”.

Så kan verkligheten ställas på huvudet av en totalt oärlig politiker!

GÖRAN PALMS ”INDOKTRINERINGEN I SVERIGE” – EN OMLÄSNING.

28 januari 2019

Det europeiska upprorsåret 1968, då min fru jag och befann oss i studentrevoltens Paris, utkom en bok Indoktrineringen i Sverigeskriven av den socialistiske författaren Göran Palm, död 2016.

Det var en mycket omskriven och diskuterad bok inte minst inom den svenska vänstern. Jag köpte och läste den. Fann den intressant vilket jag gör än idag om än av motsatta skäl. Boken är sedan länge utrangerad ur mitt omfattande bibliotek. Inför en omläsning och en artikel så har den inhandlats på nytt för 40 kronor på antikvariat. Så kan det gå.

Anledningen till att jag funderat på en omläsning är självfallet att boken behandlar indoktrineringen utifrån det dåtida ”bestående samhället” med kapitalism och borgerlig hegemoni. SVT ansågs på den tiden ”högervridet.” Idag kan vi som granskar och följer samhällsutveckling, medias nyhetsrapportering och samhälls- och kulturdebatten tydligt identifiera förändringen. Indoktrineringen i Sverige utgår numera från en huvudsakligen vänsterpolitisk ideologi. Mer exakt tysk neo-marxism och fransk postmodernism som smälts samman till identitetspolitisk ideologi. Svårförståeliga begrepp men det är den konkreta teoribasen bakom det som oftast kallas PK-ideologi. Den filosofiska utvecklingen finns analyserad i bland annat Stephen R.C. Hicks Postmodernismens förklaring. Skepticism och socialism från Rousseau till Foucault samt Roger Scruton Fools, Frauds and Firebrands. Thinkers of the New Left.

Göran Palm definierar år 1968 indoktrinering, utifrån Bonniers lexikon som: ”intensiv psykisk påverkan på en person i syfte att få honom att omfatta en viss politisk doktrin.” Jag gillar inte den definitionen och föreslår tre andra.

Wikipedia: ”Indoktrinering kan betyda dels upplärning, instruering, dels politisk påverkan, hjärntvätt. Ordet kommer av doktrin som betyder lära, lärosats, åskådning. Till skillnad från annan undervisning går indoktrinering ut på att få eleven att omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den.”

Svensk Ordbok: ”ensidig (och ständig) intellektuell påverkan ofta indirekt.”

Svenska Akademins Ordlista:  ”genom intensiv påverkan bringa ngn att omfatta en lära, uppfattning e.d.”

Genom att kombinera dessa tre definitioner vill jag med indoktrinering avse en ständig och ensidig intellektuell och politisk påverkan för att bringa någon att okritiskt omfatta en lära, uppfattning och doktrin.

Upprorsåret 1968 identifierade Palm följande kollektiva medel för indoktrinering: massmedia, böcker, förordningar, affischer etc. I annat sammanhang nämner han också utbildning och uppfostran. Palm skriver också om ”den faktabeljugande anti-kommunismen i skolornas läroböcker.” Idag utmärks skolans läroböcker snarast av ett förtigande av de kommunistiska brotten. Medan elever med rätta lärt sig allt om de nazi-tyska brotten så är man okunnig om de 60 miljoner civila dödade i den stalinistiska kommunismens namn och de över 100 miljoner döda civila som Mao Tse Tung är ansvarig för (se den detaljerade och omfattande The Black Book of Communism av S. Courtois). Skildringen av historien har bytt skepnad och förtecken.

En lista över indoktrineringens medel i Sverige 2019 blir mer omfattande. Massmedia (främst dagstidningar som DN och SVD) som sannolikt blivit än mer propagandistiskt påverkande som ett resultat av mediakoncentrationen till ett fåtal ägare. Statstelevisionens hegemoni hos medborgarna har större genomslag med flera kanaler och mer sändningstid inte minst ifråga om nyhetsrapportering. Statstelevisionen har intagit den Orwellska rollen som ”Sanningsministerium”. Den ”djupa staten” inkluderande statliga myndigheter bedriver en aktivistisk politisk ”informationsverksamhet”. Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen presenterar politiskt vinklad och tillrättalagd statistik om exempelvis migration, migrationens kostnader, migranternas låga sysselsättning och brottsligheten i den muslimska diasporan. Sist men inte minst ser vi en oroande förändring av universiteten, i synnerhet humaniora och samhällsvetenskap, med genusinriktad pseudoforskning, rasifieringsteorier, feministisk forskning, identitetspolitiska kurser och en neo-marxistisk postmodernism som samlande ideologi.

En fullkomlig explosion av olika internetmedia har emellertid förändrat informationsförmedling och indoktrineringsmöjligheterna i grunden sedan 1968. Internetmedia innehåller också motkrafter i form av fria media och en alternativ intellektuell diskurs av hög lödighet.

Göran Palms bok är ingen vetenskaplig tungviktare och exemplen är delvis banala (borgerliga namn på rosor). Boken är dock intressant med konsekventa socialistiska teser om en borgerlig indoktrinering. Boken är ett tidsfenomen och en angelägen relief till Sverige idag.

Palm skriver också på ett ställe i boken att ”det bästa motmedlet mot indoktrinering är kunskap om att indoktrinering förekommer – och att den ofta är särskilt effektiv när den dyker upp i sammanhang där ingen letar efter den”.

Skaffa gärna Göran Palms bok via antikvariat och läs den med dagens perspektiv. Det är en både roande, intressant och lärorik läsning. Hur har den ”borgerligt kapitalistiska” indoktrineringen kunnat omvandlas under 50 år till en neo-marxistisk och PK-ideologisk indoktrinering?

Är det 68:orna som marscherade in i media, SVT/SR, myndigheter och regeringskansli och som ”förändrade systemet inifrån”? Det var faktiskt en doktrin som gamle västtyske studentledaren Rudi Dutschke förespråkade 1968. Han sköts i huvudet men överlevde attentatet och dog 1979.

SANNINGSMINISTERIET

19 januari 2019

 

Statstelevisionen är med det nya finansieringssystemet via skattsedeln en enormt överfinansierad institution med sina årliga 8,5 miljarder kronor. Att statstelevisionen är överbemannad med journalister och administratörer som inte behöver överprestera (för att uttrycka det försiktigt) för att få ut sin lön visste vi redan tidigare.

För dessa 8,5 miljarder levereras via nyhetsprogram fake news, halvsanningar och utelämnanden. Skall man hålla sig informerad om viktiga händelser, strukturer och orsaker i samhället är fria media en nödvändighet! I svåra och komplicerade frågor intervjuar statstelevisionens journalister någon annan journalist. Det är särskilt frekvent bland utrikeskorrespondenter.  Journalisterna saknar uppenbarligen utbildning och träning i samhällsvetenskaplig och historisk teori, metod och kritisk empirisk analys. Kunskapsbristerna i kombination med ren lathet medför undermåligt journalistiskt arbete och lösa fördomsfulla tyckanden. Statstelevisionens USA korrespondent är en av de värsta vad gäller bristande balans och analys av president Trump. Varför följer ingen spåret Jared Kushner, bakgrund, kontakter, religion, finansiärer, roll visavi presidenten? Köpte en fastighet för kontor och bolagen på Femte Avenyn 666 (vilddjurets tal i Bibeln) för 1,8 miljarder dollar. Jared Kushner måste vara ett verkligt intressant fenomenen i Washington idag med sitt oerhörda inflytande på presidenten.

 Istället för verkligt seriöst samhälleligt och historiskt analysarbete av president Trump, Erdoğan, Bolsonario, etc levereras olika invektiv om högerpopulism, hot mot demokratin och annat! Vart har t.ex. rapporteringen om de franska gula västarna och Macrons våldsåtgärder tagit vägen?

 Men ”sanningsministeriet” levererar inte bara bristfälliga och hårt vinklade nyheter. Via underhållningsprogram som Skavlan (med sin tröttsamma Trump-bashing), Ekdahl och Ekdahl, Opinion live m.fl. program presenteras en socialistisk PK indoktrinering. Ibland är programmen lätt förklädda till diskussion som i Ekdahl och Ekdahl men där den vänsterinriktade PK ideologiska bockfoten sticker fram.

EKDAHL OCH EKDAHL

16 januari 2019

Jag såg i efterhand det nya programmet Ekdahl och Ekdahl. Ett skickligt utfört och genomfört program. Därför också farligt och nödvändigt att diskutera!

Programmet är faktiskt ett av de farligaste program jag sett på statstelevisionen. Just för att det var så förledande. Man låtsades öppen intellektuell diskurs men bedrev försåtlig propaganda! Programmet hade bådat upp en panel med olika medialt kända namn som intervjuades i olika konstellationer, mest PK ideologer, socialister och allmänt vänsterfolk samt ett par höger-alibin. Den vanliga sättningen!

Syftet med programserien framgick i en bisats av Niklas Ekdahl: ”Vi tänkte återvinna det förtroendet”, dvs det förtroende som PK ideologiska MSM förlorat (till fria media vilket sågs som ett hot). Ty, det är i fria media ”fake news” förekommer! Ganska lätt att genomskåda bockfoten!

Som alibi hade man plockat med Alice Teodorescu (i en otydlig diskussion med Arnstad) och Lars Trägårdh (som gjorde så gott han kunde) samt den kloka Lena Andersson (i oklar roll). I övrigt var programmet ett skickligt PK-ideologiskt program med tydliga propagandistiska inslag. Den vänstersocialistiska Göran Rosenberg (självfallen i statstelevisionen och statsradion där han har regelbundna inslag) var naturligtvis där och fick breda ut sig med sina vanliga vänsterfördomar om Trump, Brexit, populismens farlighet för demokratin och annat och för 1759 gången lyckades ha komma in på förintelsen! Dessutom vänsterlögnaren Arnstad (som den intellektuella giganten Löfven lutar sig emot) som INTE är historiker (presenterades som historiker). Han har ingen akademisk examen. Därutöver den falska och obehagliga DDR-vänsterdemagogen Antje Jackelen. Ekdahl o Ekdahl försökte spela – lyckades dåligt – intellektuella i diskurs. De har möjligen sett en del mycket bra amerikanska sådana. Program ledda av intellektuella giganter! Det är inte E o E! Det går helt enkelt inte att göra program syftande till intellektuell diskurs om propagandasyftet lyser igenom.  I övrigt förekom flitigt – mycket flitigt – den vanliga vulgära Trump-bashingen nu utökad med bashing av Bolsonario, Erdogan och andra. I de fallen uppvisades en total brist på nyansering, saklighet och djup i diskussionen som är typisk för just PK ideologin! PK påståenden av olika slag framfördes utan kritiska invändningar! Ingen bemötte Rosenbergs öppet socialistiska fördomar! USA sågs dessutom som ett land med minskande demokrati!!! Ingen ifrågasatte påståendet som framfördes ett flertal gånger med karta och allt. Rosenberg presenterades i den diskussionen som USA expert! Programmet var intressant mest för att det visade var frontlinjerna mot identitetspolitisk PK ideologi kommer att gå framöver! Den identitetspolitiska PK ideologin är tillbaka i statstelevisionen men skickligare och därmed farligare. Den har hittills mest präglats av invektiv och brunsmetning som inte fungerar längre. Populismen var hotet, fria media var hotet, ”starka män” valda i olika länder var hotet, folkets sätt att välja i form Brexit, Trump, Bolsonario, Erdogan var hot mot demokratin etc.  Det var den gamla vanliga visan. Gammalt vin i nya läglar! Många kommer sannolikt att luras av dessa program. Kampen för nationalstaten Sverige, demokrati, kunskap och förnuft emot globalism (inte globalisering som filosofiprofessorn inte kunde skilja mellan) och identitetspolitisk PK ideologi går därför vidare. Det är bra! Med vassare intellektuella verktyg! Det här skall bli intressant och stimulerande!

Några exempel från programmet:
 
”Som Rosenberg säger, demokratin är verkligen i kris.”
 
När blev vänstersocialisten Rosenberg expert på demokrati? Han åberopades som auktoritet (på både USA och demokrati) flera gånger i programmet! Vad Rosenberg egentligen säger är att folkliga partier och rörelser (populism med PK ideologisk terminologi) i olika länder i Europa har stort och växande stöd. Det är närmast självklart att en vänstersocialist tycker att det är krisartat.
 
Det mest spektakulära uttalandet var dock från den tydligt PK ideologiska kvinnliga professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss. Uttalanden som verkligen visar hur kvaliteten vid de humanistiska ämnena fallit de senaste 30 åren.
 
”Man skall lita på det som det finna goda grunder att lita på.”
”Lita på det som är pålitligt.”
 
Det sistnämnda är på en två-årings nivå!
 
Det hon egentligen menar är att fria media inte är pålitliga och att man därför skall lita på MSM. Verkligheten är som vi alla vet den rakt motsatta!

DET ANEKDOTISKA OCH DET KAUSALA I JOURNALISTIKEN.

16 januari 2019

I statstelevisionens nyhetssändningar kring historiska (i meningen förflutna inkl. i närtid)) händelser och förlopp hamnar man i anekdotiska beskrivningar genom intervjuer med enskilda individer som endast marginellt är representativa för de strukturella och kausala förloppen. Anekdotisk historieskrivning tar över från kausala och strukturella analyser.

Tyvärr är det en brist hos journalister att de saknar historisk och samhällsvetenskaplig skolning av det mest elementära slag. De har sannolikt med utbildning en att göra. De skulle behöva en grundkurs i historisk och samhällsvetenskaplig teori, metoder och tekniker bland annat kvantitativa metoder och statistik. I brist på kunskaper hamnar journalisterna i anekdoter mer eller mindre talande och representativa. Jag misstänker att journalisterna saknar insikter i de egna bristerna!

En förklaring är att strukturella och kausala reportage och nyhetsinslag kräver mer av journalisten i form av arbete, kunskap, analys och kontroll av empiriska data. Det är enklare att ta med en kamera och mikrofon och åka ut och intervjua någon mer eller mindre relevant person. I internationella nyhetsinslag väljer man alltför ibland att intervjua en annan journalist! Magnifikt i sin patetiska brist på arbetsinsats!

När statstelevisionen i dagarna har skildrat (historisk närtid) stormen A:s konsekvenser för elförsörjningen ute i landet, exempelvis i Östhammars kommun, så blir detta tydligt.I statstelevisionens båda nyhetskanaler gjorde man ett hemma-hos reportage (dessutom samma inslag) hos en 93-årig dam och frågade hur hon klarade sig utan el. Eftersom damen ifråga var av gammalt svenskt kärnvirke så klagade hon inte utan menade att man får försöka klara sig. För att få en kritisk belysning av varför elbolagen efter flera veckor inte klarar att leverera el fick man gå till fria media, i detta fall Mikael Willgert på SVEBB-TV. Han intervjuade en tjänsteman vid MSB med mer klargörande och ifrågasättande frågor.

Det blir tydligt att fria media är överlägsen statstelevisionens nyhetsrapportering. Det gäller både ifråga om att ange källor och ifråga om kausal och strukturell analys. Ju svårare samhällsproblem desto större blir den kvalitativa skillnaden.

FAKE NEWS GENOM UTELÄMNANDEN!

01 januari 2019

Utelämnande nummer ett! Knivdådet i Manchester med fyra svårt skadade betraktas som ett terrorbrott i UK! Dådet har rapporterats i svenska PK-media. Vad ingen rapporterat – efter en snabb kontroll av nyhetsukaserna – är att terroristen var just muslim.  Muslimen ropade ”Gud är stor” (Allahu Akbar) när han stack kniven i oskyldiga medmänniskor.  Intressant ”religion” islam som markerar Guds storhet med att knivmörda människor helt slumpartat!

Utelämnande nummer två. Det rapporteras om att ungdomar (som om det var etniska svenskar) skjutit med raketer mot polis och andra samhällspersoner.Ingenstans sägs det at det är ungdomar från den muslimska diasporan (från vissa specifika länder) som ägnar sig åt detta!

Är detta fake news? Eller vad?

FAKE NEWS I PK-MEDIA!

31 december 2018

 

Det första exemplet handlar om det barn från Guatemala som påstås ha dött under Gränspolisens förvar. De rubrikerna har löpt jorden runt från CNN, Washington Post och till svenska PK-media som DN, statstelevisionen och SvD.

Sanningen granskad  – vilket flera reprorar har gjort i efterhand – är en helt annan. Men väldigt få har brytt sig om att ta reda på fakta! Propagandistiska inslag och lögner rättfärdigas med att man kommer åt president Donald Trump!

https://www.youtube.com/watch?v=LhMkYfv0j40

Det andra exemplet handlar om en dysfunktionell familj som utnyttjar ett barn som inte går i skolan och som indoktrineras att säga olika klimatalarmistiska saker. PK-media hakar på och ljuger hejdlöst som exempelvis statstelevisionen. Hur såg det egentligen ut när ”superstjärnan” talade? Svaret är: för en tom lokal och tomma stolar! SVT medger också nu att det var så och att man inte visade det utan lätt tittarna tro att lokalen var full av lyssnare!

https://samnytt.se/statstelevisionen-i-fake-news-offensiv-greta-thunberg-talade-infor-tomma-stolar-pa-klimatmotet/

EN NYÅRSBETRAKTELSE INFÖR 2019

29 december 2018

 

År 2018 har inneburit ett fortsatt sönderfall av Europa och Sverige. ”The deep state” har alltmer tagit över maktutövning med neo-marxistisk postmodernism och identitetspolitik som ideologisk ledstjärna. I Sverige är den ”djupa staten” främst riksdagspartierna, regeringen och riksdagen, statliga myndigheter och företag, rättsväsendet och media i allians. Sönderfall och svåra inre sociala konflikter i länder som Frankrike, Tyskland och UK har förvärrats under året. 1)

Sveriges regering och riksdag har inte lyckats tillfredsställa medborgarnas behov av samhällets sociala, ekonomiska och politiska insatser. Politiken har inte presterat reella lösningar på problemen. Sverige har under en följd av år utmärkt sig i den europeiska politiska kontexten som ett negativt exempel för att inte säga extremt negativt exempel. Eurostat visar t.ex. att Sverige är ett av Europas farligaste länder. Så ser bilden av Sverige alltmer ut i internationella media. 2)  Regeringen, med den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven, har inte varit politiskt eller intellektuellt vuxen uppgiften att leda landet. Det är skrämmande att närmare en tredjedel av landets väljare ändock röstar på partiet.

Inför år 2019 är risken överhängande – oavsett regering – att Sverige kommer att fortsätta på sönderfallets väg, demokrati och yttrandefrihet urholkas, de sociala problemen med den muslimska diasporan förvärras samtidigt som media – privata och statliga – fortsätter undergräva sanning och demokrati. Den skenande brottsligheten fortsätter med våldtäkter och dödskjutningar med kraftig överrepresentation av migranter från muslimska länder i Mellanöstern och Nordafrika. Massmigrationen fortsätter under 2019. Cirka 130 000 nya migranter anlände 2018 enligt Migrationsverket. 3) Lågkompetenta och lågutbildade migranter inklusive en stor del funktionella analfabeter fortsätter anlända från dysfunktionella länder. De för med sig en kultur som inte är kompatibel med traditionell svensk kultur, tradition och värderingar. År 2019 riskerar därför att bli ett år som kommer att bära med sig fortsatta försämringar av den offentliga ekonomin och servicen och fortsatt socialt sönderfall.

Det finns dock positiva tecken på ett europeiskt uppvaknande: Brexit i UK genomförs sannolikt oavsett vilken form av utträde det blir. De politiska upploppen i Frankrike fortsätter sannolikt. Nya politiska rörelser i Tyskland förändrar den politiska debatten och arenan. Viktor Orbán i Ungern tillsammans med Polen, Slovakien och Tjeckien fortsätter att stadigt stå emot EU:s försök att tvinga dem att öppna gränserna för muslimsk massmigration. Danmark visar politiska exempel på hur massmigrationen kan hanteras och begränsas. 4)  Nya hoppingivande politiska krafter styr i Italien och Österrike. I Sverige spelar fria media en viktig roll för att peka på fakta och sanningar som statsmedia gör allt för att undanhålla eller förvränga. Tyvärr är fria medias täckning ännu allt för liten för att påverka de breda grupperna av medborgare. Ändock möter man dagligen medborgare ute i landet i diskussioner som vädrar kritik och ifrågasättande av maktelitens syften och beteenden. Snart vaknar svenska medborgare på allvar och sätter stopp för maktelitens ansvarslösa agerande!

 

Källor och referenser.

1) De ”gula västarnas” uppror mot Macrons politik som började som en protest mot de klimatpolitiskt ”motiverade” skattehöjningarna på diesel och bensin men utvecklades snabbt med en bredare politisk agenda bl.a. syftande till att få bort president Macron. I Tyskland fick AFS  17 procent i det första val de deltog i. I UK är idag en majoritet i London icke britter med en muslimsk borgmästare, oron ökar ute i UK över förhandlingarna kring Brexit och vart de tar vägen.  Douglas Murray tecknar en bild av den djupa distress UK befinner sig i. Se hans bok The Strange Death of Europe och hans föreläsningar på Youtube.

https://www.facebook.com/gulavastarna/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rekordsiffror-for-tyska-hogernationalister-skakas-av-ny-naziskandal

https://www.youtube.com/watch?v=1nI5l8OCHeY

2) Kina, via Kinesiska Ambassaden i Stockholm, varnar kinesiska turister för risken att bli rånad och bestulen. Italienska UD varnar för att resa till Sverige eftersom det sker fler fall av väpnat våld inklusive ökningen av sexualbrott. Brittiska UD varnar för ökat terrorhot i Sverige.

Det finns två bilder av Sverige utomlands. Den om framgång och den om förfall, enligt Paul Rapacioli. Den motsägelsefulla bilden av Sverige är unik, enligt Rapacioli som grundat tidningen The Local, som rapporterar om svenska nyheter på engelska.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2179301/china-renews-warning-against-travelling-sweden-amid-ongoing

http://inbeijing.se/bulletin/2018/12/24/kinesiska-ambassaden-utfardar-ny-resevarning-for-sverige/

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/svezia.html?no_cache=1

https://www.expressen.se/nyheter/storbritannien-varnar-for-okat-terrorhot-i-sverige/

https://www.metro.se/artikel/expert-om-sverigebilden-finns-ett-narrativ-om-ett-land-som-kollapsar

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1

3) När 2018 första elvamånader gått har hela 122 410 uppehållstillstånd beviljats. Det motsvarar ett Norrköping. Med den takten hamnar Sverige vid årets slut på drygt 130 000 uppehållstillstånd. Det visar Migrationsverkets månadsstatistik. De största kategorierna är ”anknytning” (41 805), ”arbetsmarknad” (38 321) samt ”asyl” (22 205)
Om detta fortsätter till årets slut går 2018 till historien som det tredje högsta mottagandet någonsin enligt Migrationsverkets statistik.

TOPPLISTAN:

  1. År 2016 151 031
  2. År 2017 135 529
  3. År 2018 133 538  (egen extrapolering)
  4. År 2015 121 718

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-oversikter.html

4)  Med striktare gränskontroller, planer på läger utanför EU för asylsökande, förbud mot burka, migranter som begår brott kan skickas till en ö för internering, 1000 somalier som nekats asyl skall skickas hem, etc

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-vill-etablera-sarskilt-asyllager-utanfor-eu

https://www.bt.dk/samfund/kriminelle-udviste-fra-kaershovedgaard-placeres-paa-en-oede-oe

https://politiken.dk/indland/politik/art6881170/Udlændinge-på-tålt-ophold-skal-bo-på-isoleret-ø-i-Stege-Bugt

 

 

 


%d bloggare gillar detta: