Archive for the ‘Media, stats o annan’ Category

MAKTEN SLÅR TILLBAKA MOT KRITIKER!

04 augusti 2019

Ett svenskt DDR närmar sig allt mer efter att den socialdemokratiska ministern Morgan Johansson uppmanat Youtube, Google och Facebook, m.fl. att agera. Tecken blir fler och fler. Framförallt använder man gummiparagranfen ”hets mot folkgrupp” för att döma människor i domstol och för att stoppa kritiker på nätet.

Själv fick jag en ingress till en länk om pedofilerna i Pride och hbtq-rörselsen stängd av Facebook. Öppnades efter att jag begärt granskning. Se redogörelse i tidigare blogg-text.

Det kommer att komma mer av detta. Fler totalitära inslag drivna av den antidemokratiska ministern och socialdemokraten Morgan Johansson. Sverige har ännu inte nått botten av förtryck och hot mot yttrandefrihet. Det måste alla inse och vara beredda och inställda på. Defaitismen och hopplösheten får inte tillåtas att breda ut sig. För varje inskränkning i yttrande- och föreningsfriheterna kommer sakta men säkert fler och fler svenska medborgare att vakna upp! På sikt är det bra – det måste man förstå – att makten visar sina totalitära drag och åtgärder. De avslöjar sig själva och det är det vi skall visa med fakta och analyser.

Men förvänta er inga snabba vändningar! Det är långt kvar innan svensken i gemen inser vad som händer och vart Sverige är på väg. Jag har i flera år tidigare arbetet som konsult i Sovjetunionen och andra liknande länder under kommunisttiden och under övergångsfasen. Därför vet jag att t.ex medborgarna i DDR inte litade på makten och media. De VISSTE att makten och media ljög! Det gör inte den svenske medborgaren. Han litar på statstelevisionen, Stefan Löfven, JÖK-regeringen, Bonnier/Wolodarski DN etc!

Ett tydligt exempel på mognadsgraden i den svenska befolkningen vad avser insikter i de totalitära inslagen i svensk politik: Över 650 000 gick med i det meningslösa (avseende politiskt innehåll, ledningen för uppropet och upplägg) bensinupproret för att sänka bensinpriset från 16 kr/lit till 12 kr/lit. En felaktig och svag ledning för uppropet såg till att man körde i diket direkt. Vilket Magdalena Andersson konstaterade snabbt när hon gjorde klart att hon inte brydde sig. Jag skrev naturligtvis inte på en sådant politiskt desinformativt upprop. Jämför med medvetenheten hos de franska gula västarna!

I det nu pågående viktiga uppropet om yttrandefrihet kring SwebbTV är vi hittills inte ens 1000 pers. Jag slår vad om att vi inte ens kommer upp i 1 procent av bensinuppropet vilket skulle betyda 6 500 medlemmar i gruppen. Det säger mycket om den politiska mognadsgraden hos den etniskt svenske medborgaren.

Detta säger allt om var vi står politiskt i arbetet med att rädda Sverige och de svenska medborgarna från förtryck och undergång och hur långt vi har kvar. Man kan alltid hoppas att fler välmenande och godhjärtade liberaler också börjar vakna!

Vi måste i olika grupper och organisationer diskutera hur hoten skall mötas. Tiden för samhällsanalyser är förbi, vi vet hur problemen ser ut! Det är åtgärder som krävs! Vimåste också ha insikten att vi har flera decennier av kamp framför oss innan den etniske svensken vaknar och vi kan vända utvecklingen. Hur går vi nu vidare? Vad bör göras nu? Hur organiserar vi oss? Det är viktiga och avgörande frågor.

Gå med i FB-gruppen:

STÅ UPP FÖR SWEBB-TV

EN PAPPA OCH HANS FLICKA DRUNKNAR I RIO GRANDES ”ISKALLA VATTEN.”

27 juni 2019
Lagom till att demokraterna drar igång sina valkampanjer stöttar MSM upp med en osmaklig bildskildring av två personer som drunknat när de illegalt försökt ta sig in i USA. En bland alla som på vägen från Sydamerika förolyckas av självförvållat risktagande. Varför ge sig ut i en flod om man inte kan simma? Denna var inte heller enligt filmsekvenserna särskilt bred!
MSM i USA och Sverige hade t.o.m. direkt en reporter på plats hos flyktingarnas hemfamilj i Sydamerika för intervju om hur ledsna de var.
Varför just nu? Staged? Naturligtvis!
Naturligtvis hängde den följsamma statstelevisionens Rapport upp ärendet med den ljugande Åström som t.o.m. lyckades få med drunknade pojken vars far var människosmugglare och egentligen den skyldige till drunkningen vid medelhavet. T.o.m bilderna hade samma lay-out med döda personer liggande i ett vattenbryn med huvudet i vattnet.
I både sändningarna 18 och 19.30 ägnades flera minuter åt denna manipulerade mediehändelse. I grava ordalag varnade t.o.m. programledaren för otäcka bilder. Riktigt känslomässigt manipulerat! Åström frossade i beskrivningen av att ”flickan krupit in under pappans tröja”. Var detta verkligen en nyhet för svenska media att frossa i (ja det var vad Rapport gjorde och varför?).
Hur bjärta får kulisserna bli innan svenska medborgare börjar se vad det hela handlar om.
Mamman i El Salvador var med redan från början i reportaget. Man hittade henne väldigt snabbt? Det måste betyda att man plockat upp pappan och flickan ur vattnet för att identifiera dem. Vilket är normal procedur. Hur skulle man annars få klart för sig vem och var mamman fanns? Om man inte redan var där i en iscensatt operation. Sedan har man lagt tillbaka pappan och flicka i vattnet med ansiktet neråt. Förebild Kurdo vid Medelhavet. Därefter har man kallat på fotografer som släpptes fram ända till flodbanken för att filma ovanför. Ett brott mot normalt beteende i USA när man tar upp döda ur vattnet. Oetiskt beteende dessutom. I USA skymmer man den åtgärden med skynke eller på annat sätt för anhöriga och/eller media.
SvD har idag följt upp med nästan hela första sidan med bild på mamman och flickans docka. Oetiskt, politiskt vinklat och med en lätt avläsbar agenda. Media börjar uppenbarligen bli desperata inför kritik och politiska tendenser.

ÄR AMERIKANSKA MAIN STREAM MEDIA (MSM) ATT LITA PÅ?

25 juni 2019

Många tror det! Här en historia som visar annat.

ADMINISTRATIONEN I WASHINGTON.

Bush-administrationen utnyttjade attacken mot Twin-Towers och Pentagon för att starta en storskalig attack mot ”ondskans axelmakter” Irak, Iran och Nordkorea. Senare har Syrien, Libyen och Kuba inkluderats. Al Qaida utpekades tidigt i ett politiskt uttalande som skyldiga till attacken mot Twin Towers och Pentagon. Bush-administrationen påstod (felaktigt) att det fanns en terrorkoppling mellan Al Qaida och Saddam Hussein. Bush såg därmed Irak och Saddam Hussein som en huvudfiende.

Donald Rumsfeld, Dick Cheney och George W Bush ville därför hitta en anledning att attackera Irak. Sannolikt var de också ute efter Iraks oljekällor på samma sätt som Syriens oljefält på Golanhöjderna nu hamnat i händerna på amerikanska makthavare och finansoligarker. Golanhöjderna är enligt FN syriskt territorium ockuperat av Israel. Trots detta.: ”In February 2013, Israeli authorities awarded Afek Oil and Gas an exclusive 36-month petroleum exploration license to a 400 km2 area.”(Amerikanska Wikipedia) Afek Oil and Gas är ett dotterbolag till Genie Energy Ltd.  Bolagets ”Strategic advisory board” är ett skräckkabinett av hänsynslösa makthavare och globalister:

Dick Cheney (former vice president of the United States), 

Rupert Murdoch (mediamogul and chairman of News Corp), 

James Woolsey (former CIA director), 

Larry Summers (former head of the US Treasury),

Bill Richardson (former Governor of New Mexico, ex-ambassador to the United Nations 

Michael Steinhardt (United States Energy Secretary)

Jacob Rothschild

Mary Landrieu, former United States Senator from Louisiana. (Amerikanska Wikipedia)

Exemplet hur oljekällor ägda av Syrien via israelisk ockupation hamnade i händerna på dessa figurer är mer än en fingervisning om vad USA:s störtande av Saddam Hussein och invasion/ockupation av Irak i grunden kan ha handlat om.

Efter 2001 målades med falsk underrättelseinformation upp en bild av att Saddam Hussein hade ”weapons of mass distruction.” Sveriges Hans Blix var chef för den grupp som på FN:s uppdrag undersökte om det fanns kärnvapen och/eller andra liknande massförstörelsevapen i Irak. Gruppen levererade det entydiga beskedet att de inte kunnat finna några bevis/belägg för förekomsten av massförstörelsevapen i Irak.

Det hindrade inte ”war mongers” som Donald Rumsfeld att driva frågan och hävda att massförstörelsevapen fanns och att det var en anledning till att anfalla Irak ”to remove” Saddam Hussein. Den någorlunda ärliga och motvilliga Colin Powell skickades att i FN hävda tesen om massförstörelsevapen. Colin Powell med ett rykte som någorlunda hederlig fick många att lita på Bush-administrationens påståenden. Även Condoleezza Rice bådades upp för att vidimera påståendena. Syftet med Colin Powells insats i FN var att formera en ”koalition” av medlöpande länder (naturligtvis Storbritannien under Tony Blair) som förkläden.

Bush / Rumsfeld / Cheney hävdade vidare att de hade underrättelseinformation om att det fanns en terrorlänk mellan Al Qaida och Saddam Hussein trots att Saddam Hussein var shiamuslim och Al Qaida sunnimuslimskt och att de hatade varandra.

MEDIAS ROLL SOM MEDLÖPARE ELLER GRANSKARE

Samtliga tunga media som Washington Post, New York Times, CNN, FOX NEWS, etc. traskade patrullo efter Bush-administrationen och rapporterade Bushs/Cheneys/Rumsfelds påståenden okritiskt. Som någon i efterkrigsanalysen av amerikanska media uttryckt det: MSM fungerade som administrationens ”stenografer.” De ljög helt enkelt i takt med Bush-administrationen.

Det fanns dock ett undantag. Mediakonglomeratet Knight Ridder med 32 tidningar spridda över hela USA rapporterade självständigt och kritiskt. Knight Ridder hade dock inga tidningar i Washington eller New York vilket kan vara en förklaring till att de kunde arbeta ifred från attacker från Bush-administrationen.

MSM hade alla högre tjänstemän och politiker som informatörer i sitt kontaktnätverk. De fick uppenbarligen felaktiga informationer och underlät att kritisk granska informationen. Knight Ridders två reportrar och deras redaktionschef sökte information på mellannivå och fick därmed tidigt fram sanningen. De hade helt enkelt inte de kontaktnät som MSM hade.

Redaktionschefen hette John Walcott och reportrarna var Jonathan Landay och Warren Strobel. Värda att minnas på samma sätt som Bob Woodward och Carl Bernstein.

Knight Ridders reportrar kunde således under åren mellan 9/11 2001 och Irak invasionen 2003 publicera ett antal kritiska artiklar som ifrågasatte Bush-administrationens påståenden om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och att det fanns en koppling mellan Al Qaida och Saddam Hussein. Reportrarna på Knight Ridder påpekade också att risken för inbördeskrig i Irak var överhängande efter att Saddam Hussein avlägsnats. Saddam Hussein och hans maktelit var shiamuslimer medan den stora majoriteten i Irak var och är sunnimuslimer.

I samtliga kritiska artiklar har reportrarna i efterkrigsanalysen fått helt rätt när korrekta fakta kommit fram! The Huffington Post skrev om reportrarna på Knight Ridder i huvudrubriken till en artikel 2008; ”The Reporting Team That Got Iraq Right.”

New York Times har i efterhand haft den goda smaken att be om ursäkt!

Reportrarna och Knight Ridder har också i efterhand hyllats och erhållit utmärkelser. Redaktionschefen John Walcott I.F. Stone Medal for Journalistic Independence och reportrarna Jonathan Landay och Warren Strobel Raymond Clapper memorial Award from the Senate Press Gallery.

Reportrarna finns idag på Reuters. Knight Ridder är sålt till ett annat mediakonglomerat och John Walcott är chef för Washington-redaktionen i det nya företaget.

Detta om pålitligheten hos MSM inför Irak-invasionen 2003. Är MSM mer pålitliga idag? Är de lika följsamma mot makten? Finns det något som skiljer amerikansk MSM från svensk MSM? Finns någon svensk motsvarighet till Knight Ridder? Fria media?

Ett exempel: Undersök (via nätet) Nobels Fredspristagare Barack Obama och hans CV med omfattande internationella krigsinsatser/förbrytelser med bl.a. ett totalt sönderbombat Libyen och störtandet av Muammar Gaddafi vars konsekvenser blev klaner i krig med varandra om bl.a. oljekällorna m.m. Barack Obama beordrade sedan mordet på Muammar Gaddafi. I operation ”bomba sönder Libyen” deltog Sverige med flygspaning som en lydig knähund till Barack Obama! Hur mycket granskning har vi sett i Sverige av dessa händelser?

Källor: Amerikanska Wikipedia och ett stort antal artiklar på nätet. Sök på Knight Ridder. Det finns många analyser och beskrivningar. Det finns också en dokumentär ”Buying The War” och en spelfilm från 2017 ”Shock and Awe” om Knight Ridder och deras insatser för att avslöja lögnerna bakom Irakkriget 2003.

 

ERICA BJERSTRÖM – EN PROPAGANDIST ANSTÄLLD AV SVT.

14 mars 2019

Statstelevisionen SVT:s utrikeskorrespondent i USA Erica Bjerström är en märklig person, to put it mildly. Hon borde tilldelas något slags pris typ; Sveriges främsta vrängare av sanning och fakta.

Idag 14.3.2019 intervjuades hon av statsradion SR med anledning av att en stackars utnyttjad 16 årig dysfunktionell flicka nominerats till Nobels Fredspris. Journalisten på statsradion SR var inte riktigt på samma spår som Erica Bjerström så det blev riktigt underhållande.

Första frågan var om inte Nobels Fredspris handlade om internationell säkerhet och säkerhetspolitik och inte klimatalarmismen? Varpå Erica Bjerström svarade att ”klimathotet” var en säkerhetspolitisk fråga. I USA, påstod Erica Bjerström, finns en stor forskning kring sambandet mellan klimathot och internationell säkerhet, men som vi in Sverige, enligt Erica Bjerström, inte alls känner till. Bäst så, då kan ingen syna hennes kort.

Nu blev det intressant! Erica Bjerström hade uppenbarligen räknat med att intervjuaren skulle nöja sig med det svepande påståendet. Intervjuaren ställer dock följdfråga.  Mild i form men hård i sak.

”Kan du inte redogöra lite för den forskningen?”

Erica Bjerstöm är en agenda driven propagandist som inte kan misstänkas för att läsa forskningsrapporter. Hon blev ställd men började efter en liten stund svamla.

I sammandrag hennes tes. Syrien konflikten handlar i grunden om klimathotet. Det har varit torka i Syrien i flera år. (Korrekt, men det har det varit i området med jämna mellanrum i tusen år, inget nytt). Unga män har därför flyttat in från landet till städerna. Där har det sedan radikaliserats till daesh/IS. Naturligtvis anger Erica Bjerström inte hur det gått till och varför. Men kriget i Syrien och de följande flyktingkatastroferna är ett säkerhetspolitiskt problem orsakat av klimathotet. Islam har inget med saken att göra! Det är vad Erica Bjerström vill hävda. Hon fortsätter med flyktingströmmarna från Nordafrika som också är ett resultat av klimatförändringar. Exakt hur anger hon inte! Inte heller att de flesta muslimska nordafrikaner som kommer till Europa och Sverige är välfärdsmigranter som söker ett, förståeligt, bättre liv i Europa och Sverige.

Ergo: Det är korrekt att nominera den dysfunktionella 16-åriga flickan till Nobels Fredspris.

Norrmännen har tidigare tilldelat pratkvarnen Barack Obama – med multipla krigsinsatser på CV:et – Fredspriset. Så helt säkra på att norrmännen inte tilldelar den dysfunktionella 16-årig flickan priset kan vi inte vara säkra på.

”ALLAS LIKA VÄRDE”?

10 mars 2019

 

En intressant iakttagelse efter att noga ha följt MSM de senaste veckorna! Det är helt tyst kring den meningslösa frasen ”allas lika värde” just nu. Från början en pinsam felöversättning från FN stadgan och sedan upprepad och tillämpad bortom det rimlig tills den blivit en politisk besvärjelse som upphäver alla sakargument.

Det är väl inte OK – kanske inte ens PK – för identitetspolitiska PK politiker och media att hävda att de MUSLIMSKA daesh/IS terroristerna, mördarna, våldtäktsmännen och pedofilerna tillhör ”allas lika värde”!

Några ”do-gooders” och naiva muslimkramare hävdar ändock att barnen till daesh terroristerna borde tillåtas komma till Sverige eftersom de tillhör ”allas lika värde!” Aftonbladets Anders Lindberg tar som vanligt i bortom all sans och balans och drar till med att ”Barnen till IS-terrorister är faktiskt människor.”  Människor?  Ja, det trodde också jag att daesh terroristerna var, även om de inte ingår i ”allas lika värde.”

Men NEJ, barnen skall inte till Sverige. Se filmen på min FB-sida där de sparkar fotboll med avhuggna huvuden! Å andra sidan är jag varken identitetspolitisk eller PK och inte heller troende på frasen ”allas lika värde.”

NÅGRA DAGSKOMMENTARER!

09 februari 2019

*** Amanda Lind kulturminister pekar ut ”nationalister” som Sveriges fiender.

Sublimt av en företrädare för Sveriges skadligaste och farligaste parti socialt, ekonomiskt och politiskt.

– Det fria ordet hotas, inte minst från högerpopulister och nationalister, sade hon i en intervju med SVT Rapport och påpekade att frågan är ”extremt viktigt”.

Lönen för det i grunden Sverigeskadliga arbetet blir 132 000 kr per månad!

 *** Familjen Bonniers dominans över svenska media ökar. Först förvärvet av TV 4. Via bulvaner kringgicks bestämmelsen om ägarbegränsning. Nu köper Bonniers via MittMedia koncernen 28 landsortstidningar.

Den vänstersocialistiska megafonen Göran Greider tycker att ”det är en lättnad!”

Så djupt har marxologerna i Sverige fallit! Mediamonopol är en lättnad!

 Föreligger det möjligen ett problem med att mediamogulerna i familjen Bonnier som äger TV4, DN, Expressen, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt nu ytterligare 28 landsortstidningar att sprida det identitetspoliska PK ideologin genom? Mig oroar denna ideologiska maktkoncentration (oavsett färg på ledarredaktion). Lägg därtill mediaägarna Schibsted och Hjörne så återstår inte mycket av fri press i Sverige! Den analysen borde t.o.m. marxologer kunna göra korrekt!

 *** Stefan Löfven: Mitt parti skapar ”trygghet för vanligt folk”

Det är den tryggheten vi ser i Örebro där Stefan Löfvens parti styr och ställer. Örebro är proberstenen för Löfvens påstående!

Nej, i Löfvens värld är hotet ett annat: Löfven hävdar att Sverigedemokraterna ligger bakom ”attacker mot medier och meningsmotståndare”.

Så kan verkligheten ställas på huvudet av en totalt oärlig politiker!

GÖRAN PALMS ”INDOKTRINERINGEN I SVERIGE” – EN OMLÄSNING.

28 januari 2019

Det europeiska upprorsåret 1968, då min fru jag och befann oss i studentrevoltens Paris, utkom en bok Indoktrineringen i Sverigeskriven av den socialistiske författaren Göran Palm, död 2016.

Det var en mycket omskriven och diskuterad bok inte minst inom den svenska vänstern. Jag köpte och läste den. Fann den intressant vilket jag gör än idag om än av motsatta skäl. Boken är sedan länge utrangerad ur mitt omfattande bibliotek. Inför en omläsning och en artikel så har den inhandlats på nytt för 40 kronor på antikvariat. Så kan det gå.

Anledningen till att jag funderat på en omläsning är självfallet att boken behandlar indoktrineringen utifrån det dåtida ”bestående samhället” med kapitalism och borgerlig hegemoni. SVT ansågs på den tiden ”högervridet.” Idag kan vi som granskar och följer samhällsutveckling, medias nyhetsrapportering och samhälls- och kulturdebatten tydligt identifiera förändringen. Indoktrineringen i Sverige utgår numera från en huvudsakligen vänsterpolitisk ideologi. Mer exakt tysk neo-marxism och fransk postmodernism som smälts samman till identitetspolitisk ideologi. Svårförståeliga begrepp men det är den konkreta teoribasen bakom det som oftast kallas PK-ideologi. Den filosofiska utvecklingen finns analyserad i bland annat Stephen R.C. Hicks Postmodernismens förklaring. Skepticism och socialism från Rousseau till Foucault samt Roger Scruton Fools, Frauds and Firebrands. Thinkers of the New Left.

Göran Palm definierar år 1968 indoktrinering, utifrån Bonniers lexikon som: ”intensiv psykisk påverkan på en person i syfte att få honom att omfatta en viss politisk doktrin.” Jag gillar inte den definitionen och föreslår tre andra.

Wikipedia: ”Indoktrinering kan betyda dels upplärning, instruering, dels politisk påverkan, hjärntvätt. Ordet kommer av doktrin som betyder lära, lärosats, åskådning. Till skillnad från annan undervisning går indoktrinering ut på att få eleven att omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den.”

Svensk Ordbok: ”ensidig (och ständig) intellektuell påverkan ofta indirekt.”

Svenska Akademins Ordlista:  ”genom intensiv påverkan bringa ngn att omfatta en lära, uppfattning e.d.”

Genom att kombinera dessa tre definitioner vill jag med indoktrinering avse en ständig och ensidig intellektuell och politisk påverkan för att bringa någon att okritiskt omfatta en lära, uppfattning och doktrin.

Upprorsåret 1968 identifierade Palm följande kollektiva medel för indoktrinering: massmedia, böcker, förordningar, affischer etc. I annat sammanhang nämner han också utbildning och uppfostran. Palm skriver också om ”den faktabeljugande anti-kommunismen i skolornas läroböcker.” Idag utmärks skolans läroböcker snarast av ett förtigande av de kommunistiska brotten. Medan elever med rätta lärt sig allt om de nazi-tyska brotten så är man okunnig om de 60 miljoner civila dödade i den stalinistiska kommunismens namn och de över 100 miljoner döda civila som Mao Tse Tung är ansvarig för (se den detaljerade och omfattande The Black Book of Communism av S. Courtois). Skildringen av historien har bytt skepnad och förtecken.

En lista över indoktrineringens medel i Sverige 2019 blir mer omfattande. Massmedia (främst dagstidningar som DN och SVD) som sannolikt blivit än mer propagandistiskt påverkande som ett resultat av mediakoncentrationen till ett fåtal ägare. Statstelevisionens hegemoni hos medborgarna har större genomslag med flera kanaler och mer sändningstid inte minst ifråga om nyhetsrapportering. Statstelevisionen har intagit den Orwellska rollen som ”Sanningsministerium”. Den ”djupa staten” inkluderande statliga myndigheter bedriver en aktivistisk politisk ”informationsverksamhet”. Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen presenterar politiskt vinklad och tillrättalagd statistik om exempelvis migration, migrationens kostnader, migranternas låga sysselsättning och brottsligheten i den muslimska diasporan. Sist men inte minst ser vi en oroande förändring av universiteten, i synnerhet humaniora och samhällsvetenskap, med genusinriktad pseudoforskning, rasifieringsteorier, feministisk forskning, identitetspolitiska kurser och en neo-marxistisk postmodernism som samlande ideologi.

En fullkomlig explosion av olika internetmedia har emellertid förändrat informationsförmedling och indoktrineringsmöjligheterna i grunden sedan 1968. Internetmedia innehåller också motkrafter i form av fria media och en alternativ intellektuell diskurs av hög lödighet.

Göran Palms bok är ingen vetenskaplig tungviktare och exemplen är delvis banala (borgerliga namn på rosor). Boken är dock intressant med konsekventa socialistiska teser om en borgerlig indoktrinering. Boken är ett tidsfenomen och en angelägen relief till Sverige idag.

Palm skriver också på ett ställe i boken att ”det bästa motmedlet mot indoktrinering är kunskap om att indoktrinering förekommer – och att den ofta är särskilt effektiv när den dyker upp i sammanhang där ingen letar efter den”.

Skaffa gärna Göran Palms bok via antikvariat och läs den med dagens perspektiv. Det är en både roande, intressant och lärorik läsning. Hur har den ”borgerligt kapitalistiska” indoktrineringen kunnat omvandlas under 50 år till en neo-marxistisk och PK-ideologisk indoktrinering?

Är det 68:orna som marscherade in i media, SVT/SR, myndigheter och regeringskansli och som ”förändrade systemet inifrån”? Det var faktiskt en doktrin som gamle västtyske studentledaren Rudi Dutschke förespråkade 1968. Han sköts i huvudet men överlevde attentatet och dog 1979.

SANNINGSMINISTERIET

19 januari 2019

 

Statstelevisionen är med det nya finansieringssystemet via skattsedeln en enormt överfinansierad institution med sina årliga 8,5 miljarder kronor. Att statstelevisionen är överbemannad med journalister och administratörer som inte behöver överprestera (för att uttrycka det försiktigt) för att få ut sin lön visste vi redan tidigare.

För dessa 8,5 miljarder levereras via nyhetsprogram fake news, halvsanningar och utelämnanden. Skall man hålla sig informerad om viktiga händelser, strukturer och orsaker i samhället är fria media en nödvändighet! I svåra och komplicerade frågor intervjuar statstelevisionens journalister någon annan journalist. Det är särskilt frekvent bland utrikeskorrespondenter.  Journalisterna saknar uppenbarligen utbildning och träning i samhällsvetenskaplig och historisk teori, metod och kritisk empirisk analys. Kunskapsbristerna i kombination med ren lathet medför undermåligt journalistiskt arbete och lösa fördomsfulla tyckanden. Statstelevisionens USA korrespondent är en av de värsta vad gäller bristande balans och analys av president Trump. Varför följer ingen spåret Jared Kushner, bakgrund, kontakter, religion, finansiärer, roll visavi presidenten? Köpte en fastighet för kontor och bolagen på Femte Avenyn 666 (vilddjurets tal i Bibeln) för 1,8 miljarder dollar. Jared Kushner måste vara ett verkligt intressant fenomenen i Washington idag med sitt oerhörda inflytande på presidenten.

 Istället för verkligt seriöst samhälleligt och historiskt analysarbete av president Trump, Erdoğan, Bolsonario, etc levereras olika invektiv om högerpopulism, hot mot demokratin och annat! Vart har t.ex. rapporteringen om de franska gula västarna och Macrons våldsåtgärder tagit vägen?

 Men ”sanningsministeriet” levererar inte bara bristfälliga och hårt vinklade nyheter. Via underhållningsprogram som Skavlan (med sin tröttsamma Trump-bashing), Ekdahl och Ekdahl, Opinion live m.fl. program presenteras en socialistisk PK indoktrinering. Ibland är programmen lätt förklädda till diskussion som i Ekdahl och Ekdahl men där den vänsterinriktade PK ideologiska bockfoten sticker fram.

EKDAHL OCH EKDAHL

16 januari 2019

Jag såg i efterhand det nya programmet Ekdahl och Ekdahl. Ett skickligt utfört och genomfört program. Därför också farligt och nödvändigt att diskutera!

Programmet är faktiskt ett av de farligaste program jag sett på statstelevisionen. Just för att det var så förledande. Man låtsades öppen intellektuell diskurs men bedrev försåtlig propaganda! Programmet hade bådat upp en panel med olika medialt kända namn som intervjuades i olika konstellationer, mest PK ideologer, socialister och allmänt vänsterfolk samt ett par höger-alibin. Den vanliga sättningen!

Syftet med programserien framgick i en bisats av Niklas Ekdahl: ”Vi tänkte återvinna det förtroendet”, dvs det förtroende som PK ideologiska MSM förlorat (till fria media vilket sågs som ett hot). Ty, det är i fria media ”fake news” förekommer! Ganska lätt att genomskåda bockfoten!

Som alibi hade man plockat med Alice Teodorescu (i en otydlig diskussion med Arnstad) och Lars Trägårdh (som gjorde så gott han kunde) samt den kloka Lena Andersson (i oklar roll). I övrigt var programmet ett skickligt PK-ideologiskt program med tydliga propagandistiska inslag. Den vänstersocialistiska Göran Rosenberg (självfallen i statstelevisionen och statsradion där han har regelbundna inslag) var naturligtvis där och fick breda ut sig med sina vanliga vänsterfördomar om Trump, Brexit, populismens farlighet för demokratin och annat och för 1759 gången lyckades ha komma in på förintelsen! Dessutom vänsterlögnaren Arnstad (som den intellektuella giganten Löfven lutar sig emot) som INTE är historiker (presenterades som historiker). Han har ingen akademisk examen. Därutöver den falska och obehagliga DDR-vänsterdemagogen Antje Jackelen. Ekdahl o Ekdahl försökte spela – lyckades dåligt – intellektuella i diskurs. De har möjligen sett en del mycket bra amerikanska sådana. Program ledda av intellektuella giganter! Det är inte E o E! Det går helt enkelt inte att göra program syftande till intellektuell diskurs om propagandasyftet lyser igenom.  I övrigt förekom flitigt – mycket flitigt – den vanliga vulgära Trump-bashingen nu utökad med bashing av Bolsonario, Erdogan och andra. I de fallen uppvisades en total brist på nyansering, saklighet och djup i diskussionen som är typisk för just PK ideologin! PK påståenden av olika slag framfördes utan kritiska invändningar! Ingen bemötte Rosenbergs öppet socialistiska fördomar! USA sågs dessutom som ett land med minskande demokrati!!! Ingen ifrågasatte påståendet som framfördes ett flertal gånger med karta och allt. Rosenberg presenterades i den diskussionen som USA expert! Programmet var intressant mest för att det visade var frontlinjerna mot identitetspolitisk PK ideologi kommer att gå framöver! Den identitetspolitiska PK ideologin är tillbaka i statstelevisionen men skickligare och därmed farligare. Den har hittills mest präglats av invektiv och brunsmetning som inte fungerar längre. Populismen var hotet, fria media var hotet, ”starka män” valda i olika länder var hotet, folkets sätt att välja i form Brexit, Trump, Bolsonario, Erdogan var hot mot demokratin etc.  Det var den gamla vanliga visan. Gammalt vin i nya läglar! Många kommer sannolikt att luras av dessa program. Kampen för nationalstaten Sverige, demokrati, kunskap och förnuft emot globalism (inte globalisering som filosofiprofessorn inte kunde skilja mellan) och identitetspolitisk PK ideologi går därför vidare. Det är bra! Med vassare intellektuella verktyg! Det här skall bli intressant och stimulerande!

Några exempel från programmet:
 
”Som Rosenberg säger, demokratin är verkligen i kris.”
 
När blev vänstersocialisten Rosenberg expert på demokrati? Han åberopades som auktoritet (på både USA och demokrati) flera gånger i programmet! Vad Rosenberg egentligen säger är att folkliga partier och rörelser (populism med PK ideologisk terminologi) i olika länder i Europa har stort och växande stöd. Det är närmast självklart att en vänstersocialist tycker att det är krisartat.
 
Det mest spektakulära uttalandet var dock från den tydligt PK ideologiska kvinnliga professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss. Uttalanden som verkligen visar hur kvaliteten vid de humanistiska ämnena fallit de senaste 30 åren.
 
”Man skall lita på det som det finna goda grunder att lita på.”
”Lita på det som är pålitligt.”
 
Det sistnämnda är på en två-årings nivå!
 
Det hon egentligen menar är att fria media inte är pålitliga och att man därför skall lita på MSM. Verkligheten är som vi alla vet den rakt motsatta!

DET ANEKDOTISKA OCH DET KAUSALA I JOURNALISTIKEN.

16 januari 2019

I statstelevisionens nyhetssändningar kring historiska (i meningen förflutna inkl. i närtid)) händelser och förlopp hamnar man i anekdotiska beskrivningar genom intervjuer med enskilda individer som endast marginellt är representativa för de strukturella och kausala förloppen. Anekdotisk historieskrivning tar över från kausala och strukturella analyser.

Tyvärr är det en brist hos journalister att de saknar historisk och samhällsvetenskaplig skolning av det mest elementära slag. De har sannolikt med utbildning en att göra. De skulle behöva en grundkurs i historisk och samhällsvetenskaplig teori, metoder och tekniker bland annat kvantitativa metoder och statistik. I brist på kunskaper hamnar journalisterna i anekdoter mer eller mindre talande och representativa. Jag misstänker att journalisterna saknar insikter i de egna bristerna!

En förklaring är att strukturella och kausala reportage och nyhetsinslag kräver mer av journalisten i form av arbete, kunskap, analys och kontroll av empiriska data. Det är enklare att ta med en kamera och mikrofon och åka ut och intervjua någon mer eller mindre relevant person. I internationella nyhetsinslag väljer man alltför ibland att intervjua en annan journalist! Magnifikt i sin patetiska brist på arbetsinsats!

När statstelevisionen i dagarna har skildrat (historisk närtid) stormen A:s konsekvenser för elförsörjningen ute i landet, exempelvis i Östhammars kommun, så blir detta tydligt.I statstelevisionens båda nyhetskanaler gjorde man ett hemma-hos reportage (dessutom samma inslag) hos en 93-årig dam och frågade hur hon klarade sig utan el. Eftersom damen ifråga var av gammalt svenskt kärnvirke så klagade hon inte utan menade att man får försöka klara sig. För att få en kritisk belysning av varför elbolagen efter flera veckor inte klarar att leverera el fick man gå till fria media, i detta fall Mikael Willgert på SVEBB-TV. Han intervjuade en tjänsteman vid MSB med mer klargörande och ifrågasättande frågor.

Det blir tydligt att fria media är överlägsen statstelevisionens nyhetsrapportering. Det gäller både ifråga om att ange källor och ifråga om kausal och strukturell analys. Ju svårare samhällsproblem desto större blir den kvalitativa skillnaden.


%d bloggare gillar detta: