Archive for the ‘Tillväxt / ekonomi’ Category

SVERIGE ÄR … JA VADÅ?

18 maj 2019

MSB säger sig vara oroliga över den negativa bild av Sverige som sprids i media utomlands. Myndigheten menar dock att detta är ett resultat av ”långsiktiga påverkanskampanjer” utomlands, rapporterar SR. MSB är således inte oroliga för den empiri om Sverige som finns tillgänglig och som sprids utomlands men döljs för svenska medborgare.

 Regeringen tillför nu ytterligare 195 miljoner skattekronor till landets kommuner för att finansiera mottagandet av ’ensamkommande’ migranter. Sedan år 2017 har därmed sammanlagt 980 miljoner skattekronor extra i ”tillfälliga kommunbidrag” överförts. Hur mycket hade de 273 000 kvinnliga fattigpensionärernas pensioner kunnat höjas med dessa pengar? Svar ca 3 600 kr för bara denna del. Hela den statliga kostnaden för ”ensamkommande” (tidigare ”barn” men den lögnen sprack när vi såg bilder på skäggbarnen och de började våldtaga tjejer och kvinnor!) är mellan 6 och 9 miljarder per år! Det ger en möjlig höjning av pensionen med ca 1 800 kronor per månad för samma kostnad.

På lördagen anordnade den snabbt växande Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0” med 575 000 anslutna protester runt om i landet. Nu meddelar statsminister Stefan Löfven (S) missnöjda medborgare att bensinpriset inte kommer att sänkas. ”Jag tycker det här är en tydlig signal om att vi måste ställa om och göra oss oberoende av oljan”, säger Löfven.

 

 

 

STATSRADION OCH RIKSPOLISENS NOA

13 maj 2019

Chefen för NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning) Linda Håstad intervjuades i statsradions P1. Ämnet var internationella kriminella nätverk som begår systematiska stölder i Sverige av ex dyra båtmotorer.

Två gånger – för säkerhet skull – upprepade hon att dessa välorganiserade stödligor kunde jämföras med ”vinstdrivande företag”! Hon betonande vinstdrivande. Vadå? Vad är det för kommunism/socialism? För det första företag skall vara vinstdrivande. Det är själva motivet för företagande, överlevnadsfaktorn och deras ranson d´etre. Men för det andra och än värre; hon jämför lagliga, nyttiga, producerande företag som är ryggraden i svensk ekonomi med internationella kriminella ligor. Man häpnar över vart Sverige är på väg.

Naturligtvis inga följdfrågor på denna upprörande jämförelse från statsradions vänsterjournalist som föreföll helt köpa jämförelsen.

Jag hoppas att Svenskt Näringsliv och andra företagarorganisationer uppmärksammar detta övertramp och agerar!

HARRY FLAM OCH FINANSPOLITISKA RÅDET VAKNAR UPP.

09 maj 2019

NU har Harry Flam och Finanspolitiska Rådet vaknat upp. Äntligen frestas man säga! Men det är för sent! Sverige befinner sig redan på det tillväxtekonomiska sluttande planet.

Vi är många som allt sedan 2015 skrivit om och med empiri, ekonomiska analyser och argument påvisat de tillväxtpolitiska riskerna.

När den muslimska massmigrationen exploderade från 2015 och framåt så hävdade inte bara sådana som Morgan Johansson och Stefan Löfven att massmigrationen av muslimer var lönsam. ”Kanske en kostnad nu men lönsam på lång sikt” som Stefan Löfven påstod i en TV-debatt.

Också andra hävdade samma sak:

Invandring är en lönsam affär för skattebetalare, slog OECD fast i sin migrationsrapport 2013. ”Migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin”, sa generalsekreteraren Angel Gurría.

 EU-kommissionären Cecilia Malmström (L) fyllde i: ”Vi behöver migranter” och hon pekade på EU:s åldrande och minskande befolkning samt kunskapsunderskottet.

 Forskaren Jesper Strömbäck gav i samma tid ut boken ”Utan invandring stannar Sverige” i vilken han menade att flyktingar ledde till vinster. Boken hyllades av Annie Lööf som på Twitter kallade kritikerna för ”troll”. 

Det hävdades då också – mot alla fakta – att migranterna var högutbildade. Det talades om att Stockholms Taxi-förare var världens mest välutbildade med alla tandläkare och läkare som körde taxi. Den vanföreställningen är sedan länge borta överbevisad av verkligheten.

Den muslimska massmigrationen har – det vet vi nu – till överväldigande del bestått att dysfunktionella migranter med låg intelligens (från länder med ett genomsnittligt IQ på mellan 70 och 80 och de är inte den intellektuella eliten som migrerat), låg kompetens och låg utbildning. De som migrerat från Nordafrika är till 60 procent funktionella analfabeter.

Vi beskrev entydigt vilken effekt denna massmigration skulle få på både kort och lång sikt på svensk tillväxt, BNP per capita och sysselsättning. För att inte tala om effekterna på de offentliga budgetarna och skattetrycket kommunalt och statligt.

Nu har också Harry Flam och Finanspolitiska Rådet inför hårda fakta om tillväxten tvingats konstatera det vi vetat i flera år nämligen att svensk BNP tillväxt per capita är bland de lägre i Europa. Ett par miljoner muslimska migranter drar ner siffrorna.

Så här beskriver Harry Flam och Finanspolitiska Rådet dagens problem.

En rapport från finanspolitiska rådet förklarar den dåliga svenska tillväxten med invandringen från 2015. De beskriver det som ett ”allvarligt problem” om trenden skulle vara bestående.

Det är BNP per capita som de senaste två åren haft en mycket svag utveckling och det kopplar rådets ordförande, Harry Flam, till den stora invandringen år 2015.

I rapporten skriver rådet också att Sveriges beredskap för lågkonjunktur kan ifrågasättas. En lågkonjunktur förväntas samtidigt vara nära förestående.

Ett annat allvarligt problem är att Sveriges beredskap för lågkonjunktur är begränsad eftersom Riksbanken, i syfte att bl.a. hantera det politiskt viktiga inflationsmålet med bl.a en skenande bostadspriser som följd, har Riksbanken behållit minusräntan under hela högkonjunkturen. När lågkonjunkturen kommer saknar myndigheten möjligheten att sänka räntan för att få igång tillväxten. Framförallt pekas på att handlingsutrymmet i en lågkonjunktur när vi redan har en minusränta är mycket begränsat.

Dessutom har regeringen sparat för lite under högkonjunkturen vilket gör det svårare att uppnå överskottsmålet under en lågkonjunktur, menar rådet.

Tillväxten per capita står still och ”skulle det visa sig att detta är en bestående trend är det ett allvarligt problem”, skriver rådet i rapporten. Ordföranden Harry Flam efterlyser nu att regeringen ska vara beredd på en allvarlig konjunkturnedgång.

Om Sverige skulle drabbas av en allvarlig konjunkturnedgång kanske finanspolitikens automatiska stabilisatorer inte räcker till för att rädda situationen, enligt rådet.

– Därför efterlyser vi att regeringen är beredd att vidta åtgärder, säger ordföranden Harry Flam till TT.

Ja det är så dags nu att kräva åtgärder. Dessa skulle ha satts in redan 2014/15 genom att man stoppat massmigrationen av välfärdsmigranter från Mellanöstern och Nordafrika.

Dessutom släppte EU-kommissionen igår sin tillväxtprognos för medlemsländerna. För Sverige och flera andra mångkulturer ser det mörkt ut. Däremot går Polen och Ungern starkt både i år och nästa år, enligt rapporten.

 

 

SAS OCH PILOTERNA

27 april 2019
 
Är SAS piloter de mest strejkbenägna piloterna bland alla flygbolag? Bortskämda i jämförelse med piloter i andra bolag typ Ryanair och Norwegian?
 
Statstelevisionen lyckades dessutom i sin Rapportsändning ikväll vinkla pilotstrejken till en klimatfråga. Utsläppen minskar under strejken. Alltså; miljövänligt! Fanatiskt och propagandistiskt. Dysfunktionella Greta saknades dock i sändningen. Wow! Måste ha varit ett misstag. Hon har säkert något drastiskt att säga i frågan! Glöm inte häxprocesserna på 1600-talet där barn vittnade mot sina mammor som brändes på bål för att ”ha bolat med djävulen.” Då som nu tror man på hysteriskt förledda barn! Djävulen nu är ”klimaralarmisterna”!
 
1400 piloter strejkar och hundratusentals resenärer drabbas som tredje part. Kostnad för det? Dessutom urholkar strejken SAS finanser som redan tidigare är ansträngd. Många tiotals miljoner per dag i förlust.
 
SAS har börjat anlita underleverantörer som gör att 30 procent av SAS flygningar fortsätter trots strejk. SAS bör och kommer sannolikt att fortsätta med att öka andelen flygningar med hjälp av avtal med underleverantörer! Det ökar leveranssäkerheten gentemot kunderna som är de som ger SAS intäkter och minskar piloternas traditionellt starka inflytande på bolaget SAS.
 
SAS piloterna får söka andra jobb ex hos underleverantörer.

FREDRIK REINFELDT – FROM BAD TO WORSE.

09 april 2019

Fredrik Reinfeldt öppnade med sitt ”öppna era hjärtan tal” slussarna till en massmigration av dysfunktionella, lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta muslimer från MENA (Mellanöstern Nordafrika) området. Erik Ullenhag hans henchman verkställde och stod storljugande i TV – finns på youtube – och påstod att de som kom var läkare och tandläkare och högutbildade och skulle komma i arbete och bidra ekonomiskt. Därefter kom Stefan Löfven och fullföljde den katastrofala migrationspolitiken med ungefär samma lögner. Hans henchman Morgan Johansson, den leende lögnaren, fortsatte att ljuga om kostnader och konsekvenser socialt, ekonomiskt och politiskt. Det finns också dokumenterat på youtube.

Nu har Fredrik Reinfeldt fräckheten att föreslå en höjning av pensionsåldern till 75 år. Det är exakt vad jag i flera bloggtexter redan för ett par år sedan prognoserat skulle kunna komma. Det har med utgångspunkt i sysselsättningsstatistik och kalkylerbara kostnader för migrationen varit fullt möjligt att förutse. Höjningar av pensionsåldern och försämringar av pensionerna är nödvändiga för att betala den majoritet av migranter som inte kommer i arbete innan de går in i pensionsåldern. De kommer inte att betala in skatter och avsättningar till pensionsfonderna innan de går in i pensionsåldern. Fonderna i pensionssystemet utsätts för finansiella ansträngningar när uttagen över tid kraftigt överstiger inbetalningarna. Fredrik Reinfeldt har nu dessutom fräckheten att iskallt ljuga om att vi behöver den muslimska massmigrationen av dysfunktionella lågutbildade, lågkompetenta och lågintelligenta från MENA området. Fredrik Reinfeldt fortsätter påstå att vi behöver migrationen för att betala och trygga pensionerna i framtiden. Verkligheten är ju som arbetsmarknadsstatistik och ekonomiska kalkyler visar det rakt motsatta. Den muslimska  gruppen migranter urholkar skattebasen, välfärden och pensionssystemet!

Ändock, inga uppföljande eller kritiska frågor från de s.k. journalisterna på statsradion eller statstelevisionen! Konsekvensen blir att svenska medborgare lever i föreställningen att Reinfeldt/Löfven/Ullenhag/Johansson talar sanning!

Jag har publicerat ett antal texter på min blogg om kostnaderna för massmigrationen samt kalkyler kring kommande kommunala skattehöjningar och försämringar av välfärdssystemen med utgångspunkt i offentliga sysselsättningsdata. Nationalekonomen Tino Sanandaji har fullständigt smulat sönder argumenten om den lönsamma migrationen. Nationalekonomen Erik Ruist har visat med kalla siffror nettokostnaderna per migrant. Flera andra ekonomer har räknat på migranternas kostnader som grupp utifrån stora kostnader för bidragsutbetalningar visavi låga skatteinbetalningar och låga sysselsättningsnivåer.

Allt detta finns publicerat och tillgängligt på nätet. Sök och granska själv! Siffrorna är kristallklara! Empirin är entydig!

ARBETSFÖRMEDLINGEN FÅR ÄNTLIGEN KRAFTFULLA BUDGETRESTRIKTIONER.

11 mars 2019

 

Arbetsmarknadsverket (AMV) var en svensk statlig myndighet som lades ner 1 januari 2008. Verket omfattade Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och de tjugo numera nedlagda länsarbetsnämnderna. Verkets uppgifter togs 1 januari 2008 över av den då nybildade myndigheten Arbetsförmedlingen.

 Den socialdemokratiska jättekonstruktionen Arbetsmarknadsverket/Arbetsförmedlingen monteras nu äntligen ner som ett resultat av riksdagens beslut i december 2018 på basis av ett M/KD budgetförslag. Kontor läggs ner och personal sägs upp. Kostnaderna för oss skattebetalare blir lägre.

 AMV/AF är en ekonomisk katastrof som aldrig på allvar utmanats eller utvärderats. Till miljardkostnader har en mycket liten andel arbetssökande erhållit osubventionerat arbete via AMV/AF.  Av de 1,5 miljoner som fick nytt jobb 2018 fick 1,5 procent det genom kontakt med Arbetsförmedlingens personal. Länk:https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7035131

De över åren samlade utgifterna över statsbudgeten till AMV/AF handlar om hundratals miljarder. Ingen har haft en total kontroll över de svarta budgethål som AMV/AF utgjort och utgör. Inte ens Riksrevisionsverket / Riksrevisionen har rått /rår på kolossen AMV/AF.

 Under åren 1980 – 1986 arbetade jag som Revisionsdirektör på Riksrevisionsverket, RRV. Skjutjärnsjournalisten Åke Ortmark önskade i början av 1980-talet intervjua RRV om det som då hette Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Generaldirektören på RRV var den dynamiska, intelligenta och orädda G. Rune Berggren. G. Rune Berggren överlät – av då outgrundliga skäl – till mig att ta intervjun med Åke Ortmark. Redan då var AMS en budget- och personalmässig koloss som inte ens RRV kunde kontrollera fullt ut. AMS kunde en vinter erhålla tilläggsanslag på ett par miljarder, i dagens penningvärde det tiodubbla.  AMS var redan då budgetmässigt ett svart hål sett från RRV:s horisont. AMS effektivitet kunde endast med stora svårigheter granskas.

 I den långa intervjun med Åke Ortmark använde jag liknelsen med en bläckfisk. AMS var en bläckfisk och för varje arm som vi på RRV kunde granska utifrån ekonomi och effektivitet och därmed hugga av växte en ny okontrollerad arm ut. Det var vad jag sade och Åke Ortmark antecknade ord för ord.

 Åke Ortmark publicerade sedan intervjun i DN under rubriken ”RRV liknar AMS vid en bläckfisk.” Intervjun föranledde ett jävla liv. Varenda tidning i Sverige hade en ledare om att RRV liknade AMS vid en bläckfisk. Jag har en decimeter tjock bunt med ledarklipp fortfarande i mina arkiv. Generaldirektören för AMS Allan Larsson – senare socialdemokratisk finansminister – blev vansinnig. GD G. Rune Berggren blev uppringd och utskälld men försvarade mig både utåt mot AMS och departement och inåt i RRV mot dem som ville ha mitt huvud på ett fat. Jag hade ju agerat på GD Berggrens uppdrag! Rädd var han inte. Inte jag heller.

 Denna historia förklarar min djupa tillfredställelse med att AF 35 år senare utsätts för kraftfulla budgetrestriktioner och ändrar inriktning och uppdrag. Nästa koloss att granskas är Migrationsverkets hantering av skattemedel och verkets effektivitet.

 Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

 

NU VEVAR SR/SVT ÅTER LÖGNERNA OM MIGRANTER I ARBETE

01 november 2018

45213266_10156024930943231_9188320658428264448_n.jpg

 

Arbetsförmedlingen går via SR/SVT regelbundet ut med friserade uppgifter om migranternas sysselsättningsnivåer. Lögnen/vinklingen är alltid den samma: 44 procent är riktiga jobb plus studier plus arbetsmarknadsåtgärder, där ökningen inte är riktiga jobb.
Endast 7 procent går vidare till “arbete utan stöd“, dvs riktiga jobb som genererar skattepengar snarare än bidragsjobb försörjd av skattebetalare, vilket är en minskning från 8 procent senast. Andel som går vidare till riktiga jobb har hursomhelst pendlat stabilt kring fyra till åtta procent i flera år.

 

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan jobb som genererar skatteintäkter och sådana som skattebetalarna betalar för att rätt bedöma och analysera effekterna på ekonomi, tillväxt och skattetrycket på medborgarna!

 

Grafen ovan visar ökning av Extratjänster, regeringens senaste satsning att kasta skattemiljarder i sjön för att frisera data!

 

Ekonomifakta förklarar:
”Extratjänster – en dyr affär. Enligt en ny prognos från Arbetsförmedlingen förväntas utgifterna för subventionerade anställningar öka markant under de kommande fyra åren och det är framför allt arbetsmarknadsstödet Extratjänster som expanderar. Fram till 2021 förväntas Extratjänsterna kosta skattebetalarna omkring 30 miljarder kronor”

 

Det är samma  friserade vinkling varje gång. Regering/myndigheter och statsmedia kallar skattefinansierade åtgärder ”jobb” eller ”sysselsättning” trots att andelen nyanlända i riktiga jobb inte ökar. Miljarder som hade kunna gå till fattigpensionärer kastas bort på bidragsjobb. Regeringen – med stöd av myndigheter och statsmedia – försöker lura i oinformerade medborgare att de löst integrationen. Det SVT/SR gör är väl så nära man kan komma ”fake news”?

A REVIEW OF THE BOOK “IQ AND THE GLOBAL INEQUALITY” BY TATU VANHANEN AND RICHARD LYNN.

27 oktober 2018

This new book by Richard Lynn and Tatu Vanhanen is an elaboration and extension of their IQ and the Wealth of Nations (2002) in which they showed that IQ scores correlated around 0.70 with per capita income and rates of economic development in over 81 countries. This was a very bold claim.

The cause of national differences in wealth is one of the major problems in economics. Hundreds of books have been written on the subject and several journals are devoted to it. Only very rarely is it ever suggested that national differences in intelligence help determine why some nations are so rich while others are so poor.

In my view, Lynn and Vanhanen have made what is arguably the most important contribution to economic understanding since Adam Smith showed that free markets promote economic development. They have shown also that national IQs explain much of the variation between nations in a wide range of economic and social phenomena–not just income levels. Their book extends the explanatory power of the concept of intelligence in a way that makes a major contribution to the integration of psychology with the other social sciences.

In advancing their intelligence theory, Lynn and Vanhanen begin by noting that economists usually regard it as axiomatic that all peoples of the world have the same intelligence. The assumption that the average level of intelligence is the same in all nations is seriously wrong. Lynn and Vanhanen have examined the matter. They found huge national differences in intelligence. Some countries in sub-Saharan Africa appear to have average IQs of 67. Some of the ”Asian Tiger” nations of the Pacific Rim average out at 105.

For perspective, the reader might note that an IQ of 70 is the lower limit for primary school educability, and an IQ of 105 the lower limit for College-level (although of course these can always be ”dumbed down.”

In IQ & Global Inequality, Lynn and Vanhanen have increased the number of countries for which they have calculated measured IQs from 81 to 113. They show that in the new larger sample of 113 countries the correlation between IQ and per capita income for 2002 is 0.68, virtually identical to the correlation reported in their earlier book. A path model in which genes and environment both contribute equally (0.50) to national IQs allows a determination of economic growth (0.71) from 1500 to 2000. These national differences in the rate of economic growth are almost entirely responsible for the contemporary differences in per capita income (0.98).

The model also posits that national IQs are determinants of a number of social phenomena such as adult literacy (0.64), enrolment in tertiary education (0.75), life expectancy (0.77), and democratisation (0.57).

Some of these phenomena have positive feedback relationships. For instance, nations whose populations have high IQs have high per capita incomes, which enable them to provide high quality nutrition, education, and health care for their children, and these enhance their children’s intelligence. This is the principle of genotype-environment correlation applied to national populations.

IQ & Global Inequality addresses more fundamentally the question of the causes of national differences in intelligence. It concludes that these depend on the racial composition of the populations. Thus, the 6 East Asian nations (China, Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore) all have IQs in the range of 105 to 108. The 29 European nations all have IQs in the range of 92 to 102, while the 19 nations of sub-Saharan Africa all have IQs in the range of 59 to 73. Thus there is remarkable consistency in the IQs of nations when these are classified into racial clusters.

Like many important discoveries in science, it seems obvious in retrospect that these national differences in intelligence must inevitably change the way we analyze and understand social and economic differences!

KOMMENTARER MED ANLEDNING AV NYHETER I VECKAN!

27 oktober 2018

Den svenska Stiftelsen Torgny Segerstedts minne anordnar årligen ett seminarium tillsammans med sin systerorganisation, Torgny Segerstedts Minnesfond i Norge. Ämnet för seminariet, som ägde rum i början av oktober, var ”Den bräckliga demokratin”.

Diskussionen skar sig ideologiskt mellan de svenska och de norska deltagarna. PK-ideologin styrde den svenska delegationen! Norrmännen kallades ”blåbruna”! Ovanan sprider sig uppenbarligen från den lysande begåvade Stefan Löfven som ”brun smetar” alla som ifrågasätter hans politik från höger och konservativt håll!

En kommentar från den norske deltagaren Anki Gerhardsen som har arbetat med journalistik sedan mitten av 1990-talet, håller föredrag och verkar som mediakritisk krönikör i Aftenposten i avdelningen ”Medierevisjonen”.

“I Norge talar vi om de tre I:na”, säger Anki Gerhardsen. “De tre I:na som man aldrig får diskutera i offentligheten. Nämligen Islam, Integrasjon och Innvandring!”

”Sverige bör vara föremål för norska medieforskares intresse framöver, med ett särskilt fokus på vad bestraffning och medveten feltolkning av meningsmotståndare kan leda till. Inte bara för att det är intressant att förstå vilken sorts tryckkokare som Sverigedemokraterna har skapats i, men framför allt för att jobba stenhårt för att något liknande inte ska ske här hemma.”

Den amerikanska professorn Linda Gottfredson avbokades från en pedagogikkonferens i Göteborg. Anledningen är att arrangören fått klagomål på Gottfredsons forskning som visar att det finns avgörande IQ-skillnader mellan olika grupper och individer, rapporterar Academic Rights Watch. (Se deras hemsida för fyllig redogörelse)

Bakgrunden är att Gottfredson vetenskapligt visat – i likhet med ett stort antal forskare – att det finns betydande IQ-skillnader mellan olika grupper och individer. Hon försvarar också den så kallade Bell-kurvan, som går ut på att IQ i en befolkning är normalfördelad, samt tesen att IQ (kognitiv förmåga) är en betydande faktor för att förutsäga framgång i livet på olika positioner i samhället. Sina kritiker har hon anklagat för att förespråka en ”egalitär fiktion”. Jordan B Peterson menar t.ex. att kognitiv förmåga är den enskilt viktigaste faktorn för att förutsäga framgång i livet!

Kognitiv förmåga, i dagligt tal intelligens, är den del inom psykologin/psykiatrin som det finns mest empirisk forskning med hårda empiriska data kring. Den amerikanska armen har t.ex. under många årtionden testat intelligens hos soldaterna och har ett enormt empiriskt material att tillgå. Materialet visar bland annat en betydande genomsnittlig skillnad mellan gruppen vita och svarta.

I den internationella vetenskapliga litteraturen redovisas en stor mängd empiriska data över genomsnittlig intelligens i olika länder.

Då skall man veta att det finns flera vetenskapliga metoder och test med bred användning som mäter olika typer av intelligens, ex verbal och språklig förmåga, spatial och numerisk förmåga etc. Tidigare invändningar att tester gynnar vissa kulturer med traditionell utbildning hanteras med olika typer av icke verbala test.

Data är entydiga! Det finns stora skillnader i genomsnittlig intelligens mellan olika länder och världsdelar! Afrika, med skillnader mellan länderna, har ett genomsnitt på ca 70, aboriginer ca 60, befolkningen i Sydostasien 115 (främst spatial och numerisk förmåga), Ashkenazy judar 115 (främst verbal och språklig förmåga), Sverige strax under 100 och sjunkande (vilket kan förklaras).

Läs främst:

Richard Lynn och Tatu Vanhanens böcker

IQ and Global Inequality från 2006
samt
IQ and the Wealth of Nations från 2002

Lynn/Vanhanen går igenom ett enormt internationellt material som visar tydliga genomsnittliga skillnader för olika grupper av länder. Skillnaderna förklarar bland annat ojämlikhet och tillväxt.

Se också min text på:

https://lennartwaara.com/2017/06/26/iq-and-the-wealth-of-nations/

Slutligen exempel på rysk humor för att överleva kommunisternas terror och förtryck:

Varför använde Lenin vristkängor men Stalin stövlar? Jo, för att på Lenins tid gick Ryssland i dynga bara upp till vristerna.”

TILLVERKNINGEN AV SVENSKA SEDLAR FLYTTAS UTOMLANDS OCH DEN SVENSKA GULDRESERVEN FÖRVARAS UTOMLANDS!

20 september 2018

Alltsedan RIKSBANKEN startade sedeltryckeriet i Tumba år 1755 dvs för 263 år sedan har man tryckt de svenska sedlarna i Sverige.

Så inte längre!

Först säljer Riksbanken sedeltryckeriet i Tumba år 2002 till företaget Crane Currency. När företaget nu flyttar tryckningen av sedlar till Malta vill Riksbanken inte längre använda företaget Crane.

Efter en upphandling kommer nu de svenska sedlarna att tryckas av den brittiska sedeltillverkaren De la Rue.

Till detta kan läggas informationen om den svenska guldreserven.

Var den svenska guldreserven förvaras har tidigare varit en hemlighet. I enlighet med Riksbankens strävan att vara mer transparenta har man nu avslöjat vilka centralbanker som förvarar guldet på uppdrag av Riksbanken.

Totalt är det 5 olika platser:

Bank of England 61,4 ton (48,8%)

Bank of Canada 33,2 ton (26,4%)

Federal Reserve Bank of New York 13,2 ton (10,5%)

Swiss National Bank 2,8 ton (2,2%)

Sveriges riksbank 15,1 ton (12,0%)

Detta är möjligen detaljer i den allmännare svenska försvagningen av nationalstaten? Men ändock, symboliskt viktig och allmäntypisk på något sätt.

Den egna valutan, dess styrka och bas är viktig. Guldreserven är viktig! Vi skall i varje läge försvara behållandet av den svenska kronan. Sverige skall under inga omständigheter följa globalisternas intentioner och ansluta oss till EURON! Vilket skulle försvaga Sverige som nationalstat ytterligare och faktiskt ytterst den svenska representativa demokratin!


%d bloggare gillar detta: