Archive for the ‘Tillväxt / ekonomi’ Category

BRAIN DRAIN I SVERIGE I TREDUBBEL MENING

22 februari 2022

Emigrationen från Sverige ökar trendmässigt enligt SCB även om variationerna mellan åren är stora. Se kurvan nedan. Enligt SCB främst till Finland, Danmark Norge och UK vilket väl antyder att det är kvalificerad arbetskraft som har en arbetsmarknad i dessa länder. De är tyvärr inte dysfunktionella lågkognitiva migranter från MENA som drar.

Kvalificerad arbetskraft från Europa och USA avstår, avskräcks, enligt medierapporter, från att immigrera till Sverige på grund av den muslimska massmigrationen i diasporan och den ökande öppna kriminaliteten med våldtäkter och mord och skjutningar på öppen gata och ett polis- och rättsväsen som inte vill/förmår hantera detta utan viker ner sig inför hotet från muslimska gangstergäng och gangstersklaner.

De vi tar hit, släpper in, beviljar uppehållstillstånd och till och med medborgarskap kommer från MENA. De flygs t.o.m in aktivt från Afghanistan och Mali. De har enligt väldokumenterade internationella komparativa undersökningar en IQ på i medeltal på mellan 60 – 80. Det finna inga, inga, arbeten i det högkvalificerade Sverige för personer med så låg kognitiv förmåga. Rapporter från lärare på SFI visar att dessa personer går där termin efter termin men förmår inte lära sig ens det enklaste ord och samband. Men de fortsätter att leva på bidrag från etniskt svenska skattebetalare.

Den immigration vi borde stimulera till Sverige är personer med kvalificerade akademiska examen inom medicin, naturvetenskap och teknik från typ Finland, Norge, Danmark, Tyskland och UK. 

Vad gör den S-socialistiska statsministern med sin dokumenterat och påvisat lågkompetenta och lågutbildade regering åt detta?

MODERAT SKATTEPOLITIK – DET BIDDE EN TUMMETOTT!

28 januari 2022

Moderaterna slår via ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson på stora trumman: 

NU SÄNKER VI SKATTEN PÅ BENSIN OCH DIESEL.

Elisabeth Svantesson skriver:

”Tack vare Moderaterna sänks skatten på bensin och diesel den 1 maj. Företagare, familjer och föräldrar som är beroende av bilen för att kunna bedriva verksamhet, ta sig till jobb och skola har många det tufft just nu med höga priser på både drivmedel och el. Det måste gå att leva i hela landet samtidigt som vi ställer om.” Texten är hämtad in extenso från hennes FB-sida!

När jag först hörde om de femtio (50) örena trodde jag det var ironi och skämt för att markera emot socialistisk högskattepolitik. Men så var det inte. De femtio (50) örena var på blodigt politiskt allvar! 

Nu gör Moderaterna ett pinsamt politiskt nummer av förslaget. De borde skämmas att trumpeta ut femtio (50) öre per liter som ett reformförslag och en skattesänkning av betydelse för landsbygdsbefolkningen.

Att den samlade vänstern motsätter sig denna mycket marginella skattejustering är inget bevis för eller tecken på att förslaget är meningsfullt. Miljöpartiet ylar om ”hot mot klimatet”.  Endast löjeväckande.

Räkna själv Elisabeth! Jag tankar min bil med 95 oktanig bensin för 18 kronor per liter. Tanken rymmer 60 liter. Den totala kostnaden blir 1080 kronor efter en mycket marginell skattejustering på femtio (50) öre skulle kostnaden bli 1050 kronor dvs 30 kronor mindre. Det ger mig en längre körsträcka motsvarande 1,7 liter bensin. Senast jag tankade bilen hade marknadspriset rört sig mer än femtio (50) öre jämfört med gången innan!

Tror du på allvar Elisabeth att någon på landsbygden får bättre privatekonomi och att det ”går att leva på landsbygden” med denna justering? 

Förslaget visar hur ledande Moderater isolerat sig i maktens korridorer. De förstår inte att förslaget bara retar upp vanligt folk ute på vischan, där jag bor.

SCANIAS KONCERNCHEF LEIF ÖSTLING GÅR NU VIDARE MED ATT UNDERSÖKA SKATTETRYCKET I SVERIGE.

21 november 2021

”Vad fan får jag pengarna?” svarade Leif Östling i Uppdrag granskning på fråga om skattetrycket i Sverige. 

Leif Östling startar nu och finansierar en Kommissionen om skattenyttan enligt en artikel på DN-Debatt. Kommissionen kommer att ledas av kanslichefen Bettina Kashefi, som varit chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Mats Bergstrand som redaktör. Lars Jagrén analytiker. Hans Peter Larsson blir skatteexpert. Mattias Lundbäck ansvarar för analys och sociala medier.

Kommissionen skall fortsätta sin verksamhet över valåret till årsskiftet 2022/2023. En hemsida Skattenytta.se startas också.

Kommissionen skall undersöka om skattepengarna används effektivt för att initiera en politisk diskussion som verkligen behövs i Sverige med det skattetryck vi har, f.n. det tredje högsta i världen.

Bettina Kashefi säger: ”Det finns inget samband mellan hur mycket pengar man lägger på en verksamhet och på den kvalitet man får för pengarna”.

Kommissionen för skattenytta kommer att göra jämförelser med andra länder och till våren utlovas en rapport om Sveriges plats i välfärdsligan.

Jag har ofta skrivit om skattetrycket i Sverige som var den högsta i världen fram till den s.k. värnskatten togs bort då vi hamnade på tredje plats. Med de skattehöjningar som den nye partiledaren SAP Magdalena Andersson aviserar risker vi att återigen hamna överst i ligan över skattetryck.

Det är därför viktigt att kommissionen tar fram all relevant empiri över skatternas utveckling, fördelning och struktur men också utvecklar metoder att värdera skattenivåerna emot nyttan för oss skattebetalare. Det bli inte enkelt men proxys av olika bör kunna utvecklas. Komparativa studier är viktiga för den typen av värderingar och analyser.

Vem vet, Leif Östling kanske kan få socialdemokraterna att sjunga versen i Internationalen som lyder:

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

SJUKVÅRDEN – VAD BÖR GÖRAS?

16 november 2021

FÖRSLAGET.

Slopa den regionala nivån för sjukvården och ta bort beskattningsrätten liksom de direktvalda sjukvårdspolitikerna.

Sjukvården bör vara ett statligt ansvar och en samlad statlig organisation. Det är på nationell nivå som de stora och övergripande besluten bör fattas. Landet kan exempelvis indelas in i några större geografiska sjukvårdsområden som leds av professionella styrelser med medicinsk kompetens, ekonomisk och företagsledarkompetens, inte av C-lagspolitiker inte ens med inslag av politiker.

FÖRDELARNA.

  1. Bör kunna underlätta en någorlunda likartad om än inte exakt lika sjukvård över hela landet. Se erfarenheterna från Wuhan-pandemin och hur olika regionerna agerade och fungerade.
  2. Skattebetalarna spar skattpengar när det politiska C-laget rensas bort. De får återgå till att faktiskt arbeta för sin försörjning. De är varken tillräckligt kvalificerade eller kompetenta för uppgiften (vilket tydligt demonstrerats under Wuhan-pandemin). De kostar oss skattebetalare stora pengar när de lyfter arvoden och löner.
  3. Bör kunna medföra effektiviseringar i organisation, verksamhet och styrning/ledning. Mer likt ett stort företag. Fokus och kostnader måste flyttas från sjukvårdsadministration till fokus och resurser på den medicinska sjukvården.
  4. Minskade kostnader när man tar bort politiska tjänstemän och administration runt politikerna.

MOTARGUMENTET.

Motargumentet är att man måste ha en instans för ansvarsutkrävande.

Motfråga: NÄR har en regionpolitiker med ansvar för sjukvården ställts till svars för något enda misslyckande eller haveri?

ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER ÄR 458 (FYRAHUNDRAFEMTIOÅTTA)!

23 juni 2021

Sverige har 458 statliga myndigheter med överbetalda (i förhållande till marknaden och till vad de uträttar) chefer och tjänstemän som lever på dina skattepengar utan att göra någon som helst nytta eller bidra med välfärd och trygghet för dig som skattebetalare. De enda de bidrar med är att slösa bort dina skattepengar i ett land med världens tredje högsta skattetryck och om socialdemokraterna får hållas på väg mot världens HÖGSTA skattetryck!

De utgjorde 259 757 personer i mars 2021 enligt SCB.  

Sedan tjänstemannaansvaret togs bort 1974 av Olof Palme har de heller inget ansvar för vad de gör eller vilka beslut de fattar!

Exempel : Statens kulturråd, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Alkoholsortimentsnämnden, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillgängliga medier, Nämnden för styrelserepresentationsfrågor, Nämnden mot diskriminering,  etc. etc

Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” och startades 1 januari 2020.

MÅLET BÖR VARA ATT HALVERA ANTALET STATLIGA MYNDIGHETER LIKSOM ANTALET ANSTÄLLDA.

Länk till Riksarkivets lista över samtliga statliga myndigheter. Läs och informera dig!

Det finns t o m ett statligt Myndighetsregister. Länk:

Hem

OLIGARKERNA I SVERIGE

19 maj 2021

Oligarker som ett analyserbart samhällsfenomen syftar på att ett åtal personer har makt och styr genom tillgång till kapital och/eller ärvd titel med kapital. Ett antal mäktiga företagsägare och finansmän/finansfamiljer är kända som ”oligarkerna”. 

C.H. Hermansson (svensk kommunistledare) skrev 1962 en viktig och korrekt bok med titeln ”Monopol och storfinans. De femton familjerna”.  I C.H. Hermanssons bok beskrev och analyserade författaren de 15 familjerna: Wallenberg, Söderberg, Wehtje, Johnson, Bonnier, Kempe, Klingspor, Jeansson, Dunker, Broström, Schwartz, Hammarskiöld, Jacobsson, Åselius och Throne-Holst. De flesta namnen känns igen än idag medan några nya har tillkommit.

Wallenbergfamiljen den då ledande oligarkfamiljen är idag än mer dominerande. Det nya maktbolaget Wallenberg Investments AB registrerades i tysthet den 22 december och tar över ägandet av de tillgångar som finns i stiftelserna, därmed har hela 85 miljarder kronor har förts över till bolaget från Wallenbergstiftelserna

Maktbolaget har ägande och inflytande i de största och mest betydande svenska företagen. Familjen har en enorm makt. Men idag talar inte den socialistiska vänstern med ett enda ord om dessa oligarker och deras makt och inflytande över svensk politik! 

Oligarkerna härskar ofta i skymundan. Därav Wallenbergfamiljens klassiska ordspråk: ”Verka utan att synas” (esse non videri) som Marcus Wallenberg Sr tog 1931.

Idag fungerar Wallenbergfamiljen som Sveriges skuggregering oavsett politisk färg på den officiella regeringen. Enligt mediauppgifter lunchar Stefan Löfven med Marcus/Jakob Wallenberg en gång i veckan. Vad informeras om, behandlas och beslutas under den lunchen? Vinets kvalitet? Vilken stekgrad på oxfilén är bäst, rare eller medium rare?

Oligarker styr informellt/inofficiellt i demokratiska system som exempelvis det svenska via centrala och dominerade/dominerande politiker. Tillsammans utgör de en maktklan som också har parlamentariskt inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och genom omfattande personliga nätverk.

Det är dags att börja beskriva och analysera Wallenbergarnas roll och inflytande över den socialdemokratiska och andra regeringar. Ett inflytande de haft allt sedan Saltjöbadsavtalet 1938 mellan Arbetsgivareföreningen och LO.

Om skatter, utgifter och behovet av att sänka skattetrycket från nuvarande nivå.

16 december 2020

Sverige har idag det tredje högsta skattetrycket i världen efter att Värnskatten togs bort häromåret. Innan borttagandet av värnskatten hade Sverige högst skattetryck i värden.

Om man föreslår inkomstskattesänkningar för oss skattebetalande yrkesverksamma och pensionärer skriker socialister och socialdemokrater omedelbart i falsett om att välfärden hotas.  Men så är det inte vilket vi skall visa.

Jag skall ge ett antal förslag på stora utgiftsminskningar som skapar både möjlighet att sänka skattetrycket via lägre inkomstskatt för oss skattebetalande löntagare och pensionärer och att  ändock öka insatserna för ex äldrevård och försvar.

Men först en vers ur Internationalen, som sjungs med blossande kinder och knutna nävar av socialister och socialdemokrater. Dock, denna vers sjunger de INTE.

”Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner”.

Nu till möjliga utgiftsminskningar för staten  som skapar utrymme för lägre inkomstskatter OCH en bättre välfärd.

1. En alltför stor del av Sveriges medborgare lever av bidrag och är helt eller delvis bidragsförsörjda och en alltför liten andel lever av eget arbete. Det finns alltid behjärtansvärda anledningar av att be staten dvs oss skattebetalare att bli försörjd, från dem som inte vill arbeta till dem som är förhindrade att arbeta. Det är oerhört viktigt både för den enskilde medborgaren och för skattekollektivet och den s.k. offentliga sektorn att en så stor andel som möjligt försörjer sig själva på eget arbete med en skattenivå som gör att man kan leva på sin lön

Bidragssystemen mås se över i en grundlig utredning med inriktning både på bidragsnivåer som bör/kan sänkas och mottagargrupper som inte skall kunna leva av skattefinansierade bidrag.

Konkreta bidrag som bör tas bort helt är partistödet, 167 miljoner 2018/19. Partierna får återgå till att försörjas av medlemmar. De har också det goda med sig att partierna bli lyhördare för vad partiets medlemmar tycker.

Till detta kommer kommunalt partistöd som utbetalas till partier som är representerade i kommun-, landstings- och regionfullmäktige

Landsting och kommuner har sedan 1969 rätt att ekonomiskt stödja lokalt verksamma partier. I landstingen var stödet 336 Mkr (2007) och i kommunerna cirka 450–500 Mkr (2007)

Mediastödet på ca 600 miljoner kronor bör också tas bort helt. Den störa bidragstagaren och bidragsberoende är mediemogulerna och finansoligarkerna i familjen Bonnier som får hälften av mediestödet 300 miljoner. Det innebär att vi skattebetalare via skatten försörjer en av Sveriges rikaste och mäktigaste familjer.

SVT bör göras till en betalkanal för dem som önskar indoktrineringen. De 9 miljarder per år som vi skattebetalare betalar till SVT kan användas för skattesänkningar och förbättrad välfärd och förstärkts försvar. Fredrik Reinfeldt rustade ner försvaret eftersom han såg försvaret som ett ”särintresse”. Det skall nu återställas.

Det omfattande försörjningsstödet till s.k. kulturarbetare som inte klarar att leva på sin ”konst” skall tas bort helt. Kultursektorn skall ses som vilken annan sektor och bransch som helst. Företagen lever på de intäkter de erhåller genom att sälja sina tjänster och produkter. Det skall också gälla kulturföretagare och s.k. kulturarbetare. Slut med att du och jag som skattebetalare skall försörja den hop av bidragstagare.

2. Migrationen. Den närmare en miljon som Sverige mottagit under 2000-talet är en grupp främst muslimer från Mellanöstern och Afrika som i övervägande del lever på oss skattebetalare. Inflödet måste stoppas helt och en rejäl återvandring måste inledas. De kans minska de 225 – 250 miljarder som gruppen kostar oss skattebetalare varje år. Här finns en betydande potential att frigöra offentliga resurser för skattesänkningar OCH välfärdsförbättringar.

Äldrevårdens ihålighet har tydligt demonstrerats under Wuhan pandemin. Bara den 6000 – 9000 ensamkommande unga afghanska männen, som ljög sig in i landet från Iran, kostar skattebetalarna mellan 6 och 9 miljarder per år. Endast 68 av dem har riktigt jobb. Närmare 6 000 av dem har inte klarat gymnasiestudierna under fem år. De skall skickas ut samtliga och pengar räcker för att höja pensionen för fattigpensionärerna – 275 000 personer främst kvinnor – med 1800 kr per månad.

3. Den tredje punkten att reformera är den politiserade ”djupa staten” med avdankade politruker,  misslyckade ministrar och liknande som erhåller positioner som generaldirektörer, landshövdingar och ambassadörer när de kliver av politiken alternativt misslyckats där.

Dessa chefer bör tillsättas helt och hållet professionella och för jobbet relevanta meriter. Utnämningsrätten som den utövas idag medför stora risker för korruption och att partibok spelar större roll än riktiga meriter.

Detta faktum medför vill jag hävda en avprofessionalisering och politisering av statsapparaten som tillsammans med det av Olof Palme borttagna tjänstemannaansvaret leder till utgiftsdrivande beslut och verksamhet på myndighetsnivå. Att vara försiktig med skattebetalarnas pengar, existerar inte i dessa personers sinnevärld, däremot lyhördhet för maktens politiskt korrekta ideologier som feminisering, genderflum och identitetspolitik med okvalificerade personer från Mellanöstern och Afrika.

4. En utgiftsdrivande faktor är det ”välfärdsindustriell komplexet”, ett uttryck, tror jag, myntat av Patrik Engellau på Det Goda Samhället med utgångspunkt i president Ike Eisenhowers tal 1961 inför sin avgång. Det är ett komplex så omfattande att jag återkommer till frågan i en kommande videblogg.

Vi avslutar med vår värdegrund: Alla individers, gruppers och kulturers olika värde.

ÄR EN SKATTESTRID PÅ VÄG?

18 november 2020

LO-ekonomerna och den socialdemokratiska ”tankesmedjan” Tiden har dktivit en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”.

I rapporten föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter. Den har jag behandlat i tidigare inlägg.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

Nu, en ESO-rapport ”Vårt framtida skattesystem” om. Författad av Klas Eklund, välkänd ekonom

Sverige BEHÖVER en skattereform. Den får tas i två steg.

Steg 1. 

Förenkla och effektivisera nuvarande skattesystem. Det handlar den nyligen publicerade ESO rapporten om.

Steg 2.

Sänka skattetrycket rejält. Sverige har efter borttagandet av värnskatten världens tredje högsta skattetryck. Före värnskattens borttagande hade vi världens högsta skattetryck. Än saknas en utredning i detta. Jag kommer med några förslag som avslutning.

Steg 1.

Trettio år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes av ett skattesystem som var svårgenomträngligt, ineffektivt. 

Omvärldsförändringar, EU-medlemskap, digitalisering, nya samhällsutmaningar (klimaralamism och migration och en skenande migrantkriminalitet) samt globalisering och därutöver skattesystemets vartefter ökade komplexitet nödvändiggör ett helhetsgrepp på skattesystemet. 

ESO rapporten identifierar olika problem, brister och – till och med – rena besynnerligheter. 

Vi möter som individer skattesystemet som löntagare, bostadsägare, konsumenter, bilägare, sparare, kapitalinkomster etc. och de flesta blir därför både vinnare och förlorare på den föreslagna reformen av systemet.  

I rapporten föreslås ett större ”jobbavdrag” som ersätter det nuvarande jobbskatteavdraget, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt samtidigt som skattesatsen sänks. Genomsnittsskatten sjunker för alla arbetsinkomster. Den kommunala fastighetsavgiften sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet, men med slopat tak och med en begränsningsregel för hushåll med låga inkomster. Såväl mervärdesskatten som kapitalinkomstskatten föreslås bli enhetliga på 25 procents nivå. Även värdet av ränteavdragen sätts till 25 procent. 

Förslaget är statsfinansiellt neutral, skattesänkningar på ca 113 miljarder kr och skattehöjningar på lika mycket. Rapportens  kalkyler ger högre BNP , ökad sysselsättning, högre tillväxt, förbättrad finansiell stabilitet och minskade förmögenhetsskillnader. 

ESO rapporten innehåller således ingen sänkning av skattetrycket utan utgår ifrån oförändrat skattetryck men en effektivisering av skattesystemet.

Steg 2.

Sverige behöver sänka skattetrycket inte öka skattetrycket som en del partier inkl. JÖK-regeringen vill.

När skattetrycket skall sänkas kommer alltid lobbygrupper som försvarar den ena eller andra förmånen eller bidraget och skriker högt om ”urholkning  av välfärdssystemet”.

Därför några punkter som kan reformeras UTAN ATT välfärdssystemet urholkas, tvärtom de skapar mer resurser för välfärden.

De 6000 ensamkommandeunga män afghaner från IRAN kostar skattebetalarna mellan 6 och 9 miljarder per år. Skicka hem allihop och öka den 275 000 fattigpensionärerna främst kvinnor pension med minst 1 800 kronor per månad. Samma kostnad

U-hjälpen, biståndet kan minskas eller avskaffas. Går till dysfunktionella länder och korrupta diktatorer

Minska den djupa staten och skär ner antalet myndigheter i statsförvaltningen till det nödvändiga.

Minska antalet kommunikatörer i statsförvaltning och regeringskansli som vuxit och växer ohämmat. De har till uppgift att presentera maktens ”narrativ” under förespegling av information.

Tillsätt GD i myndigheterna på professionella meriter inte avdankade o mediokra ministrar eller rikspolitiker efter lång och trogen dvs ryggböjlig tjänst. Det minskar politiseringen av statsförvaltningen dvs den djupa staten och leder sannolikt också till effektivare myndigheter

Minska de klimat alarmistiska bidragen till FN o andra länder

Förhandla ner EU avgiften alt lämna EU. Ger på sikt ca 40 miljarder per år.  Brexit bör följa av en Swexit

Minska/ta bort Coronastödet till länder i södra Europa

Stoppa migrationen till Sverige helt och skicka tillbaka de muslimska migranterna från Mena. Dessa kostar oss skattebetalare minst 250 miljarder kronor per år.

Den sanna och korrekta värdegrunden:

ALLAS OLIKA VÄRDE

Manus Onsdagsbloggen 12 nov

Om skatter och socialdemokratins socialistiska ideologi

17 november 2020

ONSDAGSBLOGGEN – manus

När det uppstår problem i samhälle politiskt eller ekonomiskt har socialdemokratiska regeringar generellt en universallösning. Höjda och/eller nya skatter. Plastpåseskatten för att nämna det senaste exemplet skulle ge miljarder i inkomster men det blivit några hundra miljoner samt en massa trassel för handlare och konsumenter. Men dom räknas ju inte när finansministern gör sina kalkyler.

Den socialdemokratiska regeringen har genom internationella politiska åtaganden utan stöd i det svenska folket lagt stora framtida bördor på svenska skattebetalare med sina beslut om höjd EU-avgift, miljarder i Corona stöd till Sydeuropeiska länder, miljarder till klimatfonder, en stor FN avgift samt många miljarder i s.k. ”bistånd” till korrupta regimer och dysfunktionella länder samt slutligen 250 miljarder per år i kostnader för att försörja den muslimska massmigrationen.

Sverige har f.n. världens tredje högsta skattetryck men ändock höjs röster inom socialdemokratin om ytterligare nya skatter och skattehöjningar. Trots det tredje högsta skattetrycket i världen ”saknar” den socialdemokratiska JÖK-regeringen resurser. Hur kan det komma sig?

LO-ekonomerna och den S-märkta ”tankesmedjan” Tiden har begått en rapport med den märkliga titeln; ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter”. Är titeln ett hån? Eller är det Mona Sahlins, ”det är häftigt att betala skatt”?

Låt oss påminna om den socialistiska/kommunistiska kampsången Internationalen. Fjärde versen som socialdemokrater aldrig sjunger lyder: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka, vi under skatter digna ner”.

Den socialistiska ideologin framträder tydligt i LO/Tiden rapporten: ”Utgångspunkten för oss är att jämlikhet kan uppnås när skatt ska tas ut efter bärkraft och välfärd fördelas utifrån behov”.

Det är en så kommunistiskt kontraproduktiv idé att man baxnar att den på allvar – i skrift – fortfarande kan framföras efter att DDR fallit samman 1989.

Problemet är att höjda skatter kommer att leda till minskade skatteinkomster, lägre tillväxt och ökade klyftor. Den kända s.k. Laffer-kurvan är åskådlig. Sambandet påvisades av ekonomen Arthur Laffer i början av 1970-talet. 

Med ökat procentuellt skatteuttag ökar skatteinkomsterna fram till en viss punkt där ökat procentuellt uttag faktisk minskar statens inkomster. Beroende på skatteundandragande, minskade beskattade arbeten etc. Höjda skatter blir kontraproduktivt. 

Det samband kurvan pekar på har också testats vetenskapligt empiriskt. Stämmer för Sverige som ligger bortom brytpunkten. Där vi idag. Ändock vill socialisterna i LO och partiet öka skatterna ännu mer. Boten är värre än soten.

Skatter fyller flera funktioner: enligt rapporten.

o Säkra välfärdens långsiktiga finansiering”. Vart tar de enorma skatter vi redan betalar vägen? Inte till välfärden o åldringsvården? Se vad som hände under Wuhan-pandemin Till massmigrationen kanske!

o ”Stimulera hållbar tillväxt och full sysselsättning genom att finansiera investeringar, utbildning och arbetsmarknadspolitik”. Skall staten med sin okunnighet och politiska bias svara för investeringar? Vi ser med fasa på när Vattenfall via Maud Olofsson – den mest slösaktiga minister Sverige haft – köpte Nuon och tysk kolkraft som medfört förluster för oss skattebetalare på flera hundra miljarder och fortsätter att kosta oss. Kolkraften är ännu inte avyttrad! Nej tack! Inga politiker som svarar för investeringar annat än möjligen för infrastruktur. Är det trovärdigt när Europas sämst utbildade regering skall stimulera utbildning? Arbetsmarknadspolitik – ja den har ju varit både kostsam via AMS och i det närmaste verkningslös

Tanken att skattehöjningar leder till tillväxt är en vanföreställning på tvärs med all ekonomisk forskning om tillväxt och incitament för tillväxt.

o ”Skapa en direkt omfördelning – från kapital, företag och höga inkomster till låg- och medelinkomsttagare via transfereringarna”. Se där! Det var vad det handlade om.

Inget om incitament till företagande, tillväxt, innovationer, effektivitet och ökade kvalificerade arbetsinsatser. Bara omfördelning från s.k. rika till s.k. fattig, dvs sådana som redan lever på bidrag utan att vilja arbeta vilket är vissa s.k. ”eftersatta grupper” svenskar och nästan samtliga muslimska migranter.

I rapporten ”Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter” föreslås alltså nya skatter, höjda skatter och återinförda skatter.

Skatt på fastigheter (som togs bort för några år sedan), skatt på båtar, skatt på mark, återinförd arvskatt, gåvoskatt, höjd kapitalskatt och ett återinförande av ”värnskatten” nu omdöpt med ett typiskt socialdemokratiskt propagandabegrepp – ”rättviseskatt”. 

”Rättvisa” för vem? För det skattebetalande svenska folket? Bidragslevande grupper. De som utbildar och anstränger sig? Dem som inte vill arbeta? För socialdemokrater o deras socialistiska ideologi? För den socialdemokratiska JÖK-regeringen? 

”Rättviseskatt” är helt enkelt en omskrivning för att förtrycka oss skattebetalare med än högre skatter. Som när den muslimska massmigrationen kallas för ”det sociala mottagandet” och den politiserade djupa staten kallas för ”den gemensamma sektorn”.

Före värnskattens avskaffande för något år sedan hade Sverige världens högsta skattetryck idag efter borttagandet har vi världens tredje högsta skattetryck. Det skall nu höjas ytterligare.

NEJ TACK!

ANGÅENDE ”NOBELPRISET I EKONOMI”

12 oktober 2020

Det formella namnet är Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Amerikanerna Paul R Milgrom och Robert B Wilson delar 2021 på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne för sin studier och forskning kring auktioner och hur aktioner fungerar.

Jag har alltid funderat över namnet som i media och i dagligt tal kallas Ekonomipriset eller (informellt/missvisande) ”Nobelpriset i ekonomi”. Nobelprisets starka varumärke är sannolikt vad man snyltat på med det formella namnets hänvisning till Alfred Nobel. Priset delas också ut i samband med och i samverkan med de ”riktiga” Nobelprisen.

Jag förstår att Riksbanken agerat i samverkan med Nobelkommittén. I annat fall hade man nog hamnat i en juridisk tvist kring varumärkesintrång och/eller renomésnyltning eller båda.

Nobel-namnet är världens kanske starkaste varumärke alla kategorier.  Även med hänsyn till konsekvenserna av de närmast gångna årens kaos i Svenska Akademin runt Nobelpriset i litteratur. Trots att det handlar om två skilda organisationer finns risken att lite av skiten i Svenska Akademin via fläkten stänkt på Nobelpriset. By the way. Kaoset i Svenska Akademin beskrivs av Klas Östergren i den lysande tredje delen av trilogin om Henry Morgan.

En annan fundering handlar om årets ekonomipris. Jag har – informationsvis – inte läst någon av Nobelpristagarna bara tagit del av sammanfattningar och intervjuer.

Jag kan dock inte låta bli att spekulera. Är priset ett tecken på att förtjänta pristagare med verklig ”verkshöjd” (begrepp hämtat från Nobelpriset i litteratur) nu börjat sina.  Är vi inte långt ifrån exempelvis de nationalekonomer som utforskade och teoretiserade kring tillväxtens förutsättningar och bestämningsfaktorer nationellt och internationellt? Eller, är det ett tecken på att nationalekonomin börjar närma sig sociologins vetenskapliga nivå. Eller, kanske bara att jag inte läst och därmed heller inte förstår storheten i att utreda hur aktioner på nätet typ (Tradera) alternativt auktionshus eller bostadsauktioner fungerar i verkligheten. En del av förklaringarna och intervjuerna med pristagarna förefaller närma sig det banala. Men ”auktionsteorierna” de utformat är sannolikt späckade med matematiska formler som förklarar vad som händer när jag bjuder över en annan för att jag vill ha en historisk Karolinervärja.

Om nu någon som är inläst på pristagarna kan förklara storheten och ”verkshöjden” i deras arbete skall jag genast mildra mina sarkasmer.


%d bloggare gillar detta: