Archive for the ‘Svenska kyrkan’ Category

TÅNGERÅSA TRÄKYRKA FRÅN MEDELTIDEN

14 november 2021

Tångeråsa kyrka är en av Sveriges bäst bevarade medeltida timmerkyrkor och en av de äldsta träkyrkorna i världen. I Sverige finns bara två äldre medeltida träkyrkor

Kyrkans äldsta del är koret som uppfördes i slutet av 1290-talet. Långhuset tillkom på 1340-talet. I sin nuvarande form består träkyrkan av långhus med långt kor i öster och ett litet vapenhus i väster. Visas på de två övre bilderna.

Alla byggnadsdelar har sadeltak som är täckta med spån. Ytterväggarna är täckta av tjärad spån. Tre olika spån visas här. Sannolikt olika gårdar som tillverkat soånen samt att de kan hänföra sig till olika byggnadsepoker.

De äldsta delarna har spån och grundtimmer från 1290-talet. Dessa finns i detta NO-hörn av koret.

En arkitektoniskt vacker klockstapel av trä byggd 1659 med elektrisk klockringning från 1971. I klockstapeln hänger en av Närkes största medeltida kyrkklockor (gjuten någon gång mellan 1480 och 1495) och tilldelad kyrkan på befallning av biskop Kort Rogge. I stapeln hänger även en mindre klocka. Enligt en inskription på klockan är den gjuten 1703.

Detta är sannolikt den gamla offerkällan vid Tångeråsa kyrka som omtalas i äldre skrifter.

I anteckningar efter prästen Andreas Hedenius från det slutande 1600-talet finns uppgifter om en offerkälla öster om kyrkan vid en stor sten. I katolsk tid skall man ha offrat penningar i källan när någon var sjuk för att sedan dricka av vattnet. I hans barndom lär det ha funnits mynt i källan. Fornforskaren Herman Hofberg skriver 1868 om källan; ”ungefär 100 famnar öster från kyrkogårdsmuren ligger en stor jordfast sten vid vars for uppväller en källa, som fordom varit en beryktad offerkälla. Den kalls i gamla handlingar Sanctae Mariae och lärer under medeltiden varit vida i rop”.

KARLSKOGA VACKRA 1500-TALS KYRKA I TRÄ

27 oktober 2021

För att se bilderna i full storlek klicka på bilden!

Bygget av en träkyrka (byggd i timmer och med träpaneler och trätak) i Karlskoga påbörjades i slutet av 1500-talet på uppdrag och beviljande av hertig Karl. Vid sekelskiftet 1600 var kyrkan färdig, en timrad byggnad på 6×12 meter som byggdes av liggande timmerstockar med sadeltak och jordgolv.

Kyrkan har senare byggts ut i omgångar ut med timrade väggar och rödmålade spån.  Kyrkan fick nuvarande utseende åren 1705-1706 då korsarmarna i norr och söder byggdes till. Efter att ha varit vitmålad under en period är den nu rödmålad igen. Kyrkan är stor och rymlig för att vara en träkyrka med plats för 545 besökare. 

En bild som visar gräs, utomhus, byggnad, himmel

Automatiskt genererad beskrivning

Om man granskar ytterväggarna noga kan man se att spånen har olika form beroende på att spånen tillverkades av olika gårdar som utformade spånen på olika sätt. Sakristian är densamma som den första ursprungliga kyrkan. Sakristian närmast oss på bilden. Väggarna i sakristian har väggmålningar som utförts av hertig Karls slottsmålare i slutet av 1500-talet med ett betydande konstnärligt värde.

Altaruppsatsen är i barockstil från 1686 och skänktes av brukspatron Johan Ysing.

Predikstolen är sengustaviansk och skänktes till kyrkan 1774 av familjen Camitz på Degenäs.

Familjen Camitz’ vapensköld

Kyrkans interiör. Den vänstra bilden mot koret och den högra bilden mot orgeln och orgelläktaren

Ett vackert korfönster till vänster med Martin Luther och hans översättning till det tyska språket – han skrev tyskarna det tyska språket – av Bibeln.

Den högra bilden är korfönstret föreställande hertig Karl som står som kyrkan grundare. Hertig Karl var riksföreståndare och de facto regent 1599 – 1604 och kung med namnet Karl IX av Sverige 1604 – 1611 då han dog. Karl IX var son till kung Gustav Vasa och drottning Margareta, halvbror till Erik XIV och bror till Johan III och hertig Magnus, farbror till Sigismund, far till Gustav II Adolf, farfar till drottning Kristina samt morfar till Karl X Gustav.

STEFAN LÖFVEN OCH DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN OROAS – DET ÄR BRA

14 september 2021

Sverigedemokraterna (SD) och Alternativ för Sverige (Afs) och andra i exempelvis POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) vill göra Svenska kyrkan till en kristen karismatisk kyrka igen. De vill bryta med den socialistiska partipolitiseringen av Svenska kyrkan som socialdemokraterna (SAP) arbetat med i smyg i flera årtionden. De har använt klassik socialistisk/kommunistisk infiltrationstaktik. Strategin har varit och är att göra Svenska kyrkan till en del av den s.k. ”rörelsen” där deras partikadrer kan få välbetalda reträttplatser när de misslyckats också i politiken. Nu börjar SAP:s förrädiska arbete i Svenska kyrkan uppmärksammas. Det är bra och nödvändigt.

Vi som är troende kristna vill ha tillbaka en karismatisk kristen kyrka. Vi vill ha en kyrka som återigen kan gå med i och vara en aktiv del av inte bara besöka som kulturell och historisk plats eller för att ta del av mässan. Vi vill INTE ha en politisk socialistkyrka med statsministerns maktlystna fru i ledningen.

Den begynnande och uppmärksammade oppositionen har fått statsministern Löfven att tillsammans med andra i maktklanen begå en eländigt lögnaktig socialistartikel i Expressen. Läs den! Det är alltid bra att se och lära hur valserna i maktklanen i S går. You got to know your enemies!  

KLOCKAN MÅSTE VRIDAS TILLBAKA FRÅN EN SOCIALISTKYRKA TILL EN KRISTET KARISMATISK KYRKA!

EXKURSION TILL KILS KYRKA I ÖREBRO LÄN.

21 april 2021

Kils kyrka är sockenkyrka för Kils socken.

Den för socknen stora kyrkan är magnifik där den ligger upphöjd på en kulle väl synlig från alla håll.

Koret.

Kyrkans tvärskeppsarmar (delvis synliga på bilden mot koret) är kvar från den kyrka som påbörjades under 1100-talet efter förebild av kyrkan i Vreta kloster. Tvärskeppet och koret var försedda med absider. Långhuset, som på utsidan pryds av Iisener och rundbågsfris (se översta bilden) byggdes till under 1200-talets senare del samtidigt som koret förlängdes och försågs med kalkmålningar. Åren 1779- 1780 byggdes kyrkan om i grunden. Den västra delen av korett blev treskeppigt. Den östra delen blev till sakristia. Samtidigt byggdes västtornet medan tornspriran kom till år 1909. 

Kils kyrka är en av Närkes största medeltidskyrkor och har eventuellt varit en pilgrimskyrka. 

Rester av valv samt kalkmålningar i det ursprungliga koret, finns nu synliga på sakristians vind. Eftersom sonen inte var med klättrade jag bara halvvägs upp i tornet. Mörkt, branta trappor och ensam är riskabelt.

Kyrkans ursprungliga västportal, fungerar numera som ingång till långhuset från tornets bottenvåning .

Den Helige Olof snidat i trä och polykromerat. Bilden har troligen stått i ett hel­gonskåp. Polykromi är välbevarad: röd mantel, grön underdräkt, vit alba. Sent 1300-tal. Bilden stod före 1780 på altaret i den äldre sakristian.

Helgonskåp med apostel (Petrus?) eller hel­gon (den Helige Julianus?). 1300-tal.

Huvudbaner över Johan Löfling, död 1666. Huvudbaneret är det strax till vänster om mittbaneret.

Anvapen för Johan Löfling.

Huvudbaner över Gustav Anrep  d.y. död 1700

Källor : 

KYRKOR I ÖREBRO HÄRAD. KONSTHISTORISKT INVENTARIUM AV
ERIK LUNDBERG, STELLAN MÖRNER OCH
BERTIL WALDEN 
Stockholm 1949
samt
Kyrkor i Närke 
NÄRKE BAND I:6 
Av ANN CATHERINE BONNIER och MARIAN ULLÉN 
Stockholm 1972

OM PÅVEN BENDICTUS XVI, DEN NUVARANDE KOMMUNISTPÅVEN FRANCISCUS´ FÖRETRÄDARE

18 januari 2021

.Benedictus XVI, civilt Joseph Ratzinger var den Katolska kyrkans påve mellan 2005 och 2013 då han abdikerade och frånträde, numera pontifex emeritus. Normalt avgår påvar med döden. ”Il papa et morte” konstateras efter att man knackat på huvudet med en sliverklubba tre gånger. Denne påve är den förste som avgått med livet alternativt tvingats bort i förtid. Den tid då man gjorde sig av med obekväma påvar genom att mörda dem är förbi.

Joseph Ratzinger har varit och är den Katolska kyrkans främsta teolog i modern tid. Professor i teologi vid ett antal tyska universitet. Under Andra Vatikankonciliet 1962-65 då stod han på den radikala sidan. Gunnel Vallqvist har skrivit en fantastisk bok om de teoligiska diskussionerna och stridigheterna under konciliet som jag läste vid mitten av 1970-talet. ”Dagbok från Rom: Andra Vatikankonciliet – en kamp om förnyelse”. 1964-66.

Som lärare i teologi råkade han ut för vänsterrörelsen vid mitten av 1960-talet, han såg dess intolerans och avarter, förskräcktes och blev radikalt konservativ. Han blev senare kardinal och chef för den mäktiga Kurian (Troskongregationen dvs den gamla Inkvisitionen). Som påve framförde han traditionella katolska läror och värden och polemiserade – helt korrekt – mot andra kristna riktningar samt islam och judendom. Till skillnad från den nuvarande kommunistiske påven som gör knäfall (bokstavligen o kysser deras fötter) för islam och judendom helt i kollision med kristen teologi och tro. Den avarten och teologiska feltanken har också spritt sig till både den Svenska Katolska kyrkan och den protestantiska Svenska kyrkan och dess ledning under vänstersocialisten och ”ärkebiskopen” Antje Jackelen.

Benedictus XVI har helt enkelt varit katolska kyrkans främsta intellektuella kraft sedan mitten av 1950-talet. Jag tror att han tvingades bort av de allt vänster-radikalare kardinalskollegiet som valde en latinamerikansk kommunist Franciscus (helgonet Franciscus är ju känd för sitt fattigdomsideal som förorsakade stora strider inom kyrkan på den tiden). Nu sitter Joseph Ratzinger i Vatikanen i en egen liten stuga inne på området och skriver teologiska verk. Hoppas att de också publiceras offentligt vilket inte alls är säkert.

Svenska kyrkans majoritet av kvinnliga präster

06 augusti 2020

Könsfördelningen bland präster

Idag är antalet kvinnliga präster fler än de manliga. 1 533 av prästerna inom Svenska kyrkan är kvinnor och 1 527 är män enligt statistik från hösten 2019 som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) tagit fram. (https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/nu-ar-fler-kvinnor-man-praster)

Statistik över utvecklingen

Medlemmar

År 2000 8,9 miljoner medlemmar motsvarande 83 procent av befolkningen.

År 2018 5,9 miljoner medlemmar motsvarande 59 procent av befolkningen.

Gudstjänstbesökare

 Söndagsgudstjänst

1990 9,0 miljoner besökare

2019 4,3 miljoner besökare

Dop, konfirmation, vigsel, begravning

1990 6,2 miljoner besökare

2019 5,3 miljoner besökare

Övriga gudstjänster

1990 9,0 miljoner besökare

2019 5,9 miljoner besökare

Sammanfattningsvis, medlemmar och kyrkobesökarna flyr Svenska kyrkan i allt större skaror. Vad beror den negativa utvecklingen på? Det har jag grubblat över i många år. Jag tror att svaret finns i förlängningen av den citerade statistiken över könsfördelningen av prästerna i kyrkan. Statistiken är det synliga uttrycket för djupare teologiska, politiska och karismatiska förändringar inom kyrkan. Vad som därvid är hönan och ägget låter jag vara osagt.

Det politiska målet

Feminiseringen via en majoritet kvinnliga präster och en vänstersocialistisk ärkebiskop Antje Jackelen har nått en ny nivå, som visserligen länge varit synlig för den kritiskt granskande men som nu är helt uppenbar för varje svensk medborgare.  Utvecklingen har nått ett vänsterfeministiskt och socialdemokratiskt mål, en politiserad och politiserande kyrka i händerna på partiets politiker!  Svenska kyrkan som karismatisk kyrka är förstörd. Kostnaden för det politiska målet är ett totalt fiasko för Svenska kyrkan, alldeles oavsett vilka resultatmått du väljer. Medlemmar och kyrkobesökare sviker genom att rösta med fötterna. De vandrar i stora skaror ut ur kyrkan och dess möten.

Historiken

Kyrkomötet år 1958 tog beslutet att tillåta prästvigning av kvinnor. Efter kyrkomötets beslut 1958 prästvigdes år 1960 de tre första kvinnliga prästerna.

Det är inte många decennier sedan som biskopen Bertil Gärtner och Dag Sandahl m.fl. bildade Svenska kyrkans fria synod (finns och verkar än idag i olika former) som verkade för kyrkans skiljande från staten och för dopet som medlemsgrundande samt emot politiseringen av kyrkomötet, ett beslut som togs på kyrkomötet 1982.

Ämbetsfrågan

 Svenska kyrkans fria synod var också aktiv i ämbetsfrågan det vill säga i frågan om kvinnliga präster. Bland annat drev man att de manliga präster som av teologiska skäl inte ansågs sig kunna verka under en kvinnlig biskop eller ta emot nattvarden av en kvinnlig präst ändock skulle tillåtas verka i kyrkan. Den möjligheten, samvetsklausulen, togs bort i ett senare beslut. År 1979 antog kyrkomötet ärkebiskopen Sundbys förslag ”Regler för samarbetet inom Svenska kyrkan”, där det slås fast att om olika uppfattningar går mot varandra ska kyrkans officiella uppfattning – att alla kan vara präster – ha företräde. Präster måste vara villiga att samarbeta vad gäller planering, administration och kan inte vägra upplåta kyrka för att en kvinna ska tjänstgöra där.

Därmed kunde inte den tidigare fungerande samvetsklausulen längre åberopas och kvinnliga präster kunde således inte längre nekas någon av de uppgifter som hör till prästämbetet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979:1118) började därmed att gälla också för Svenska kyrkan.

Kyrkomötet tog 1993 beslutade att inte prästviga män som motsätter sig ordningen med kvinnliga präster. Det är inte heller möjligt för redan prästvigda män att utses till kyrkoherde, domprost eller biskop såvida vederbörande inte försäkrar att fullt ut samarbeta med andra präster oavsett kön. Under de senaste åren har frågan om detta inte är detsamma som åsiktsförbud blivit ställd både inom och utom kyrkan.

 Kyrkomötets politisering

 Vad beslutet om politiseringen av kyrkomötet 1982 har lett till kan vi 40 år senare se. Svenska kyrkan presenterar sig idag med ett helt dominerande vänstersocialistiskt narrativ och budskap. Beslutet om en politisering av kyrkomötet, pådrivet av bland andra socialdemokraterna, har visat sig vara ett stort misstag ur kyrkans, som karismatisk kyrka, perspektiv men en enorm framgång för socialister/vänstersocialister i bland annat SAP. Se bara på de politiska budskapen från ärkebiskop och biskopar om den ekonomiska fördelningen mellan länder i världen, aktivismen för den muslimska massmigrationen, klimatalarmismen, HBTQ-aktivismen, transvestitutställningar i kyrkorummet med Jesus framställd som transvestit, aktivistisk feminism, vigande av homo-par, genustänkande och identitetspolitiskt mumlande. Men, värst av allt är Svenska kyrkans organiserade samarbete med islams organisationer samt det teologiska och politiska knäfallet för den kristet teologiska och politiska fienden islam.

 Avslutning

Jag vill poängtera att jag inte har några problem, teologiska eller andra, att ta emot nattvarden av en kvinnlig präst. När jag går i mässan i exempelvis Nicolaikyrkan i Örebro är det i sju fall av tio en kvinnlig präst som celebrerar mässan. Däremot ser jag ett stort problem med feminiseringen av Svenska kyrkan genom ett prästkollektiv som domineras av kvinnliga präster.

Idag är Svenska kyrkan i förfall för att inte säga fritt fall. Det kristna budskapet har ersattas av vänsterpolitisk propaganda. Ja, jag tvekar inte att ta till så drastiska formuleringar och påståenden. Den ovannämnda vänsterpolitiska agendan och aktivismen jävar knappast mitt påstående.

Finns det ett samband mellan feminisering av Svenska kyrkan med kvinnliga präster och det karismatiska, teologiska, politiska förfallet?

Finns det andra samhällsorganisationer med en parallell utveckling som förfallit i takt med tilltagande feminisering? Är inte kommunernas socialförvaltningar i en liknande situation?

  1. Karismatisk kristendom kommer från grekiskans karisma ”nådegåva”.  Begreppet avser uttrycket och läran i kyrkans budskap om nåden. Sagt på annat sätt, det är ett ord som beskriver den kristna trons nådegåva genom livet med Jesus genom Anden.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

 

EN MEDELTIDSKYRKA MED NATIONALROMANTISK INTERIÖR -VÅRFRUKYRKAN I ENKÖPING.

30 juli 2020

Vårfrukyrkan i Enköping är högt belägen i staden längst upp på Enköpingsåsen. Det är både exteriört och interiört en magnifik kyrka med rötter hela vägen tillbaka 900 år.

Kyrkan byggdes under 1100-talet och är i sina grund en av Sveriges äldsta kyrkor. Den som är intresserad av svensk historia och svensk kultur inklusive religionshistoria bör nog kontemplera ett besök i kyrkan. Det är dessutom en kyrkomiljö som inbjuder till bön.

IMG_2643 2

Den var ursprungligen kyrka för folklandet Fjärdhundraland. Den byggdes som en ovanligt stor romansk kyrka och uppfördes i gråsten. Faktiskt väldigt vackert och kraftfullt. Den ursprungliga utformningen var ett långhus med ett smalare kor och absid. Redan från början hade kyrkan centraltorn även om det ursprungliga tornet demonterats under 1400-talet och kyrkan sedan åter under 1800-talet fått ett centraltorn.

IMG_2644

De blå partierna på grundritningen visar de ursprungliga delarna från 1100-talet.

Stora förändringar gjordes under 1400-talet då kyrkan försågs med stjärnvalv, koret blev tresidigt. Kyrkan fick kalkmålningar

IMG_2648 2

De magnifika takmålningarna i valven mellan kyrksalen och tvärarmen. Vackra och kraftfullt utformade i motiv, disposition och färger. Dock av senare datum.

Kyrkan restaurerades 1903–04 och då tillkom de många kalkmålningarna, ritade av Agi Lindegren och utförda av Carl Wilhelm Pettersson. De är målade i tydligt nationalromantisk stil ifråga om konstnärlig utformning och tema. Nationalromantiken var en kraftfull och kreativ konstriktning och kultur som vi i Sverige idag inte bara bör utan måste lyfta fram för att motverka den historierevisionistiska trend som utgår från universiteten till media och politiker. Vi är på väg mot beskrivningar av Sveriges historia som om den var befolkad och skapad av feminister, bögar och svarta inte till 99 procent av vita medelålders män.

REFORMATIONEN HYLLAS I KYRKANS INTERIÖR

Temat för de sex väggmålningarna runt koret är alldeles uppenbarligen reformationen. Reformationens förgrundsfigurer, teologer och skapare Philip Melanchton och Martin Luther. Den kung som införde protestantismen i Sverige Gusfaf Wasa. Denne märklig man, hårdför realpolitiker och kulturmarodör gentemot klostren och de historiska skriftliga skatter som försvann därifrån. Olaus och Laurentius Petri, de svenska bibelöversättarna och reformationens teologer. Slutligen Gustav den store, reformationens och protestantismens försvarare och säkrare i Europa.

IMG_2649 2

Gustaf II Adolf, Lejonet från Norden och av rikets ständer efter sin död utnämnd till Gustaf den Store. Sveriges genom tiderna största konung, en nydanande och kraftfull härförare. Här på bilden som härförare med marskalkstaven i handen. Ledde svenska soldater till Sveriges största seger på slagfältet någonsin, slaget vid Breitenfelt 1631. Gustaf II Adolf säkrade Europa för protestantismen gentemot katolikerna. Har hyllats och bör hyllas.

Men inte av statssocialistiska televisionen som av någon outgrundlig anledning kallar sig ”Sveriges television” (SVT). De har program om Trettioåriga kriget med rubriken ”Sveriges skräckvälde i Europa”. Med sådan historierevisionism är det begripligt att man samtidigt hyllar Black lives matters grundfalska historienarrativ om rasism istället för att kritik granska de svartas kriminalitet och BLM:s för deras attacker på svenska hjältestatyer.

IMG_2650 2

Göstaff (Gösta) Eriksson Wasa. En märkligt fascinerande man. Realpolitisk maktspelare av rang, hårda nypor och tydliga mål i skapandet av den svenska nationen. En av våra absolut största kungar. Glädjande att dessa båda wasakungar är tydligt närvarande i denna magnifika kyrka. Enbart förekomsten av dessa två kungar föranleder fler besök i denna nationellt explicita och viktiga kyrka.

IMG_2651 2

Laurentius Petri Nericius (Lars Petersson från Närke) född 1499 i Örebro och död 1573 i Uppsala. Laurentius Petri var bror till reformatorn Olaus Petri. Svensk präst som blev Sveriges förste lutherske ärkebiskop 1531–1573. Han valdes till ärkebiskop av Uppsala stift i augusti 1531 och vigdes av den katolske biskopen i Västerås Peder Månsson, Petrus Magni.  Svenska kyrkan hävdar därför apostolisk succession.  Genom att Petrus Magni vigde Laurentius Petri till biskop kom de svenska biskoparna att inneha en obruten apostolisk succession. Det bestrids dock av den Katolska kyrkan.

IMG_2652 2

Olaus Petri var född 1493 i Örebro och dog 1552 i Stockholm. Har var en svensk teolog och kyrklig reformator, humanist och en för tiden ovanlig historiker.

Översatte först Nya Testamentet och sedan Gamla Testamentet till folkspråket. Därvid  utgick Olov Pettersson från Martin Luthers översättning av Bibeln från latin till det tyska folkspråket. Det hela blev Gustav Wasas Bibel tryckt 1541. En fullständig Gustaf Wasa Bibel kostar idag runt 70 000 kronor. Om jag hittar en fullständig Gustav Vasa Bibel i hyfsat skick på marknaden så köper jag den. Tyvärr blir Biblarna färre och färre eftersom giriga antikvariska bokhandlare köper dem och slaktar dem och säljer dem blad för blad för 100 kronor bladet. Uppenbarligen en lukrativ affär.

Olaus Petris verksamhet som historiker uppmärksammas inte alltid. Olaus Petri skilde sig i hög grad från sina föregångare inom historieskrivandet. Det som särskiljer honom från tidigare och samtida historiker var att han tillämpade en konsekventare källkritik och strängare krav på neutralt beskrivande av aktörer och en bredare analys av kausala förhållanden som han presenterade med ett enkelt och rakt språk.

IMG_2653

Philip Melanchton vad född 1497 och död 1560 i Wittenberg. Han var en teolog, humanist Martins Luthers främste medarbetare.

Melanchthons verksamhet som kyrko- och utbildningsreformator gav honom tillnamnet ”Tysklands lärare”. Bland annat byggde han upp det evangeliska systemet av landeskrichen och reformerade Wittenbergs universitet, andra tyska universitet och latinskolor.

IMG_2654

Att skriva en kort presentation av Martin Luther är inte lätt. Reformationens ostridiga skapare och entreprenör för att använda ett modernt ord som passar perfekt. En modig, principfast och oböjlig ledare, teolog och debattör. Han översatta dessutom på egen hand den latinska Bibeln till det tyska folkspråket. Det ingick i hans syn på kyrkan. Predikan skulle ske på begripligt folkspråk inte latin liksom Bibeln som skulle kunna läsas av folket. Samtidigt en man som njöt både av vin, mat och regelbundet sex. Han var ingen man för återhållsamhet i något avseende. Numera förknippas Luther med någon form av pervers tyngande arbetsmoral – ”Luther på axeln” – bland obildade personer. Som vanligt gå till källorna och läs på!

OVANLIGT ALTARKORS

IMG_2655

Koret och altaret visar korset med den uppståndne Jesus. Korset är övergivet och bara manteln och törnekronan är kvar. Kristus har uppstått ifrån det döda. Kärnan i den kristna tron, tron på uppståndelsen.

 

116431600_1499389816900238_5879977901514970088_n 2

Kyrkan Vårfrukyrkan (Notre Dame) är tillägnad Gudsmodern Jungfrun Maria.

 

 

FÖRFALLET I SVENSKA KYRKAN ÄR TOTALT

01 december 2019
hbtqparadis
I S:t Pauli kyrka i Malmö lyckas man fira en helt okristlig advent med ”mässa” och invigning av en ny altartavla. I det traditionella paradiset där Adam och Eva tidigare varit kan man nu se s.k. HBTQ-personer. En samling sexuellt avvikande pryder tavlan som heter ”Paradiset” (Paradiso Diabolo?) Konstnären är Elisabeth Ohlson Wallin.
Var skall man nu vara med?
Svenska kyrkan har jag lämnat bl.a. pga. PK-vänster ”ärkebiskop” Antje Jackelen. Vem hon tjänar är oklart men de kristna Sverige är det inte. Globalisterna? Muslimerna? Ondskans krafter kansket?
Det måste dock påpekas, att det finns många karismatiskt o riktigt kristna präster i Svenska kyrkan. Bland biskoparna är det mer tveksamt om de över huvud kan kallas kristna. Biskopsbreven är oftast en sörja av globalism, vänsterpolitik, muslimkramanden och obegripliga ekonomiska resonemang.
Läs o följ gärna om du tvivlar!

ISLAMS OCH KRISTENDOMENS SYN PÅ STATEN!

26 juni 2018

Bland många skillnader mellan kristendom i traditionell mening och mainstream islam är synen på staten en väsentlig.

Jag analyserar inte olika riktningar som inom respektive religion har avvikande uppfattningar.

Inom islam är religionen en del av staten och utgör kärna i hävdandet och spridandet av islam. Staten används och är en integrerad del i genomförandet av de muslimska trossatserna. Sharialagar skall styra statens rättskipning och förhållande till medborgarna. Den uppfattningen är genomgående vare sig vi granskar sunni- eller shiastater dvs Saudiarabien eller Iran.
Koranen innehåller exempelvis flera tiotal suror som behandlar brott och straff på ett mycket konkret och jordnära sätt! Läs själv! Det är INTE uppbyggligt!

Redan profeten Muhammed gav med sin verksamhet exempel och anvisningar hur bygget av ett samhälle styrt av islam skulle ske. Muhammed skapade och använde en reguljär armé i övertygande syfte gentemot otrogna och avfällingar.

Inom kristendom ges redan i Nya Testamentet vägledning hur en kristen skall se på statsapparaten.

När Jesus i snärjande syfte tillfrågades vem man skall lyda mest Kejsaren eller Gud svarade Jesus: ”Ge Kejsaren vad Kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.”

Redan i detta korta svar till de skriftlärde har vi i Bibelns NT en grund för den kristna synen på skiljandet mellan staten och kyrkan.

Bilden kan och måste nyanseras utifrån den historiska praktiken. Av bl.a. maktintresse (sannolikt också av rent pekuniär girighet) har kyrkan (den katolska främst men även den protestantiska) engagerat sig i maktspel på högsta nivå. Staten har dock inte varit engagerad i den kristna religionen på det sätt som vi sett och ser i muslimska länder. Sverige hade ända fram i modern tid en kyrka som var en del av staten, statskyrkan från 1536 – 2000, då staten och kyrkan skiljdes åt efter decennier av debatt. Beskriven i detalj av bl.a. Carl A Hessler. Att Sverige vid övergången från den katolska läran till den protestantiska också införde en statskyrka kan bl.a. förstås utifrån Gustav Vasas maktambitioner och maktspel och skapandet av en sammanhållen nation och administrativ apparat. Gustav Vasa var verkligen en mycket märklig, imposant och intressant man! Sveriges historia går inte att förstå utan att känna till Gustav Vasas politik och regeringstid!

Detta är mycket kort sammanfattat för att nyansera bilden något. Min huvudpoäng är att islam och kristendomen i sina grundtexter Koranen och Muhammed respektive Bibelns NT och Jesus har helt olika syn på den världsliga och den himmelska makten och dess yttringar i den samhälleliga praktiken! Även om man som i fallet med Sverige 1536 – 2000 har en kristen statskyrka så är kyrkans karismatiska uppgifter inte en del av/sammankopplade med statsapparatens uppgifter och samhälleliga roller. Den muslimska staten är på ett helt annat och genomgripande sätt sammankopplad med den muslimska religionen ifråga om uppgifter och roller visavi medborgarna! And that´s that!

SOCIALDEMOKRATERNA VILL SLOPA RELIGIÖSA FRISKOLOR!

13 mars 2018

Socialdemokraterna presenterar ett politiskt riktigt och klokt förslag, nämligen att förbjuda alla religiösa friskolor. Kort och gott! Inte bara de muslimska alla utan alla! Det är sannolikt enda sättet att få ett stopp på den indoktrinering (med bland annat en grovt reaktionär syn på kvinnor och flickor, skiljer pojkar och flickor åt på gymnastiken m.m.) som de muslimska friskolorna står för.

Den kristna religionen och religionsundervisningen (liksom den muslimska, judiska eller annan) skall bedrivas och utövas på andra ställen, främst i församlingar och kyrkor, inte i skattefinansierade skolor! Jag är som troende kristen i grunden övertygad om att detta är korrekt politik.

Stäng alla religiösa friskolor! Jag hoppas att detta är ett allvarligt menat praktiskt politiskt förslag inte bara signalpolitik dvs politiskt mumbo-jumbo!

En av dem som reagerat är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Mellin. Hon anser att religiösa friskolor inte har en plats i det svenska samhället och att förbud ger en signal att staten står vid sidan av religionen.

Denna gång har hon rätt!


%d bloggare gillar detta: