Archive for the ‘M/SD regeringen’ Category

ISLAMISERINGEN AV SVERIGE BLIR ALLT DJUPARE OCH ALLVARLIGARE.

11 mars 2023

Nu utreds på allvar av moderatsocialisterna under Kristersson och Strömmer om brännandet av en bok, Koranen, kan vara ”hets mot folkgrupp”. Rikspolitikerna i S och M, med tyst medgivande av SD, är beredda att tumma på yttrande-, mötes- och trycksfriheten för att tillfredsställa, ja vem? Det är djupt oroande att rikspolitikernas historiekunskap och samhälleliga grundsyn rörande värnet av våra demokratiska fri- och rättigheter är så svag, instabil och grund att den ses som en del av det politiska förhandlingstrymmet och den politiska taktiken.

Vad säger Jimmy Åkesson och SD om det! Tyst som i sju dövstumsinstitut!

Koranen är en bok skriven av människor, dikterad av en analfabet, bonde och handelsman som hävdar att en ärkeängel löpande gav honom budskap. För den som i likhet med undertecknad läst hela Koran så framstår den som ett sammelsurium av tankar, smått och stort och inte minst obehagligt detaljerade uppmaningar till brutalt våld som avhuggande av händer etcetera. Det mesta i Koranen är ett halvsmält plagiat från Gamla Testamentet. Det är en intressant och avslöjande iakttagelse vid läsningen av Koranen att när Muhammed (profeten) fick problem med någon eller några av sina hustrur så fick han genast ett budskap från ärkeängeln om hur han skulle förfara. Smått och stort, allt råd och dåd som fick plats i Koranen, denna fredens och fridens skrift. En bok dikterad av en krigsherre, pedofil (en av hans hustrur var 9 år gammal) och som högg huvudet av 2000 judar och tog deras kvinnor o barn som konkubiner dvs sexslavar.

Finns det verkligen inga gränser och spärrar för hur långt ner i socialt förfall och politiskt knäfall för islam och muslimerna Sveriges socialister under Magdalena Andersson och moderatsocialister under Ulf Kristersson vill gå under politisk och medial tystnad från ”oppositionen” i Åkessons SD? Vad gör vi andra som ser och förstår vad som sker just nu? Vi kan ju inte bara stillatigande åse Sveriges väg ner i det muslimska helvetet. Ordet valt med omsorg!

EN FALSKMYNTARES BEDRÄGLIGT FLINANDE ANSIKTE.

20 februari 2023

Bilden skärmdump från Samnytt

Frimicklarpartiet leds av en påkommen falskmyntare. Jag har alltid undrat över och tyckt det var orättvis att Ebba Busch var så illa omtyckt, ja hatad, i breda kretsar även på vår kant. Nu vet jag varför. Nu ser jag tydligt. Hon är lika opålitlig som en falskmyntare som prånglar ut värdelösa falska sedlar.

Bolund o Stenevi må var förblindade klimatkommunister men ifråga om vindkraft får man vad de säljer. Falskmyntare är de inte.

Inte så med denne figur som säger en sak och gör en annan, hon säljer in en sak och levererar en annan. Inför valet låtsades hon inse att Sverige behöver kärnkraft för att klara den framtida elförsörjningen till företag och hushåll.

Så här lät det före valet. ”Säg nej till de stålskogar av vindkraftverk som tvingas på svenskarna och som förstör vår natur. Värna det kommunala vetot mot vindkraftsetableringar”.

Nu vill hon satsa på vindkraft. Än mer av dina och mina skattepengar skall förslösas på en icke fungerande lösning av ansvarslösa och ryggradslösa politiker som Ebba Busch och hennes frimicklare i KD. By the way läs Elsa Widdings sakliga totalsågning av Ebba Buschs förslag

”Jag skulle säga att vi behöver mer vindkraft överallt” hävdar Ebba Busch som vidare påstår att kärnkraften är ett ”nödvändigt komplement” till vindkraften.

Hon vänder upp och ner på verkligheten och ställer den på huvudet.

Ett komplement? NEJ! Kärnkraft är huvudlösningen för Sveriges, av socialisterna skapade, energibrister och vindkraften är möjligen, möjligen, komplementet.

Icke planerbar intermittent produktion kan inte ersätta eller jämställas med planerbar permanent produktion av el. Simple as that!

ULF KRISTERSSON VISAR SIG VARA BÅDE DEN POLITISKA KATASTROF OCH LANDSFÖRRÄDARE JAG FRUKTAT.

08 januari 2023

Några höga tankar om Ulf Kristersson som rikspolitiker har jag aldrig haft. Jag har tvärtom känt stor fruktan och tveksamhet inför hans regeringsbildning efter valet men hoppats att SD skulle kunna hålla honom på mattan och styra honom i en för Sverige klok riktning. Men, nej så blev det inte. Ulf Kristersson är, glöm inte det, en Reinfeldt-man som applåderade Reinfeldts ”öppna edra hjärtan”-tal som öppnade slussarna för muslimska horder av dysfunktionella lågkognitiva välfärdsmigranter från Mellanöstern och Afrika. Stefan Löfven fortsatte sedan den landsförrädiska massmigrationspolitiken under 8 år.

Ulf Kristersson är i likhet med Morgan Johansson en man med uppenbara small man komplex. Kristersson hävdar nu sin lilla begränsade ”manlighet” genom att uppträda som krigshetsare i ett tal på Folk- och försvars konferens i Sälen.

Jag citerar in extenso från Fria Tiders beskrivning av talet:

”Sverige ska bli en del av det europeiska luftförsvaret och vara en aktiv del i den baltiska incidentberedskapen. Ytterst ansvara vi också för den baltiska regionens försvar, enligt Kristersson, som hade svårt att dölja hur coolt och häftigt han tyckte det här var. (min kursiv)

– Det här är stora saker, det är farliga saker! dundrade Kristersson inför åhörarna medan han sträckte sig upp för att nå över podiet (min kursiv).

– Men vi ska göra det tillsammans och vi ska göra det ordentligt och vi ska göra det med engagemang, tillade han i anförandet som sändes live på Youtube.

Statsministern gick dock inte in på vilka farliga uppgifter han själv hade tänkt åta sig i Baltikum.

Sverige ska bli en del av det europeiska luftförsvaret och vara en aktiv del i den baltiska incidentberedskapen. Ytterst ansvara vi också för den baltiska regionens försvar, enligt Kristersson, som hade svårt att dölja hur coolt och häftigt han tyckte det här var.

Den svenska regeringen kommer nu hur som helst att planera för att i ett inledningsskede skicka dit svenska soldater som ska sköta försvaret av norra Europa tillsammans med de baltiska länderna och Finland. På det sättet skulle exempelvis USA kunna slippa delta i konflikten till en början”.

Konkret kan det innebära förband med soldater från Natoallierade samt vapendepåer på svensk mark, enligt ÖB”.

Man frågar sig onekligen varför? Den nya äventyrliga och farliga utrikespolitiska inritningen borde svenska folket få ta ställning till i en folkomröstning. Så dramatiskt förändrad är den. Det är svenska män som skall offras i det läge som Kristersson leker med i talet, med ett leende.

En krigshetsare som statsminister är oroande. Finns det ingen i riksdagen som kan lägga fram ett förslag om misstroendevotum emot den folk- och  landsförrädare som nu leder Moderaterna och landet? Eller, är verkligen alla rikspolitiker överens om den helt nya äventyrliga utrikespolitik som bryter med allt vad Sverige stått för i mer än 200 år.

DEN EXPROPRIATIVA HÖGSKATTEPOLITIKEN FORTSÄTTER

31 december 2022

Moderaterna Kristersson och Svantesson fortsätter S-socialisternas extrema högskattepolitik som har rent expropriativa effekter på hushållen inte minst avseende kostnaderna för el.

Några aktuella exempel från M/KD/L-regeringens första budget med finansminister Elisabeth Svantesson.

Skatt på drivmedel

Regeringen sänker varken moms eller punktskatt på drivmedel som lovades före valet. Nåja, vi får väl nyansera oss lite. Finansministern Elisabeth Svantesson har åstadkommit att vi kan åka och tanka bilen i morgon den 1 januari med sänkt drivmedelsskatt på 14 öre. Fjorton öre! Det räddar hushållen på landsbygden! Hipp-hura för Bamsemor som är så snäll och rar! Tyvärr, för oss alla, är priset på diesel och bensin på väg upp igen och ökar med mer än 14 öre varför priset vid pump i morgon sannolikt blir högre än igår.

Klimatskatt på flygresor

Kristersson och Svantesson rekordhöjer per den 1 januari 2023 den flygskatt som man tidigare kritiserat och sagt sig vilja avskaffa och som 2018 infördes av socialister och klimatkommunister. För längre utlandsresor höjs flygskatten (kommer på flygbiljetten)  med 461 kronor. För kortare utlandsresor är skattehöjningen 288 kronor och för inrikesresa blir skattehöjningen 69 kronor.

Om klimatskatten på flygresor skrev Moderaterna följande:

”Moderaterna säger nej till regeringens nationella flygskatt. Det är en skatt på resande, som inte tar någon hänsyn till hur stora utsläpp flygplanen ger upphov till. Dessutom betalar flyget för sina utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”

Skatt på el

 Regeringen med Kristersson och Svantesson rekordhöjer elskatten och inför dessutom en helt ny elskatt.

Elpriserna som redan innan skattehöjningen är expropriativa för hushållen kommer att öka inte bara som ett resultat av el-export och marginalprissättning (priset på ”marknaden” sätts av kostanden för den sist producerade kWh) utan också som ett resultat av regeringens budgetpolitik. Skatterna sänks alltså inte som utlovades före valet.

Söndagen den 1 januari höjs skatten från 45 till 49 öre per kilowattimme (kWh), inklusive moms, vilket är både den högsta skattenivån och den högsta höjningen av elskatten någonsin i Sverige.

En villa som konsumerar 20 000 kW per år ger en skatt på 9 800 kronor under nästa år. Det är 800 kronor mer än i år.

Kristersson och Svantesson avser också att införa en ny elskatt för elproducenter som ger 280 miljoner kronor till staten.

”Det kan bli en prishöjande effekt. Om man får betala en extra skattekostnad så höjs ju marginalkostnaden i produktionen. Det blir en prisdrivande effekt”. Erik Thornström på branschorganisationen Energiföretagen i Dagens Industri.

Klimatskatt på plastpåsar

Plastpåseskatten, en påvisat och markerat dysfunktionell skatt, som före valet utlovades bli avskaffat blir kvar tills vidare.

Det socialdemokratiska skattevanställandet av svensk hushålls- och samhällsekonomi fortsätter uppenbarligen tills vidare med finansminister Svantesson som presterat en till sitt innehåll socialdemokratisk budget som första insats.

 

SD/M/KD/L REGERINGENS FÖRSLAG EMOT DE MUSLIMSKA MIGRANTERNAS SKENANDE KRIMINALITET

20 december 2022

M/SD/KD/L föreslår följande:

 Visitationszoner. En utredning tillsätts där förslag ska lämnas på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. 

 Anonyma vittnen. En utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen för att komma till rätta med tystnads­kulturen.

 Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn. Kommunernas socialnämnd föreslås möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år från 15 år även utan vårdnadshavarnas samtycke. 

 Kommunernas ansvar. Kommunernas ansvar föreslås regleras i en ny lag. Kommunerna skall ta fram en lägesbild över brotts­ligheten att utgå från vid beslut om åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet.

Ulf Kristersson förklarar trosvisst: ”Kommer fungera”.

Men tyvärr: NEJ! Det kommer inte att fungera i den grundläggande uppgiften och meningen att bryta de muslimska migranthordernas allt våldsammare upplopp, mord, våldtäkter och kriminalitet. Det är ändock en liten början i förhållande till sossarnas släpphänthet som bara spätt på oredan och eländet. Stefan Löfven (S) statsminister ”såg det inte komma”. 

De två sista förslagen är dock bara det vanliga valhänta mumbo jumbot från politiker och byråkrater som inte vill se var den verkliga skulden ligger, nämligen hos de muslimska migrathorderna från Mellanöstern och Afrika. And that´s that!

Förslagen kan möjligen – när de väl implementeras, skall nu utredas i något/några år – ha en effekt på marginalen men de bryter inte strukturellt med de muslimska migranthordernas framfart och skräckvälde. Araberna och de svarta afrikanerna är alltför många, alltför lågkognitiva, alltför lågkompetenta och alltför dysfunktionella. 

Det finns bara tre fungerande lösningar:

PRO PRIMO: Utvisa regelmässigt alla dömda muslimska araber och svarta afrikaner vid minsta brott. Ändra lagstiftning och domstolspraxis nu!

PRO SEKUNDO: Det som erhållit svensk medborgarskap de senaste fem åren och döms för grov brottslighet fråntas sitt medborgarskap och utvisas. Ändra grundlagen i det avseendet nu!

PRO TERTIO: Inled en systematisk återvandring av samtliga migranter från MENA. Gör om Migrationsverket, som befolkats av aktivister som saboterar försöken att minska migrationen, till ett ÅTERVANDRINGSVERK

Utan de nämnda nödvändiga åtgärderna kommer den ena regeringen efter den andra och den tredje före att komma med ”nya kraftfulla åtgärder” som efter en tid visar sig strukturellt verkningslösa. Sverige är under tiden på väg att haverera totalt för etniska svenskar och bli en kriminell sönderfallande stat. Dit är Sverige på väg med den korrumperade socialdemokratiska maktapparatens långsiktiga (alltsedan Olof Palme) medvetna politik och hegemoniska makt över statliga myndigheter, våldsapparaten, rättsväsendet, fackliga organisationer, Svenska kyrkan, etc etc.

SD/M/KD/L kommer också – tyvärr – att misslyckas med att bryta den skenande muslimska migrantkriminaliteten om de inte orkar ta ett strukturellt grepp om hela problemet. Men, nu skall det först utredas! Kraftfullt. Nej!

VAD ÄR ”LIBERALERNA” FÖR SORTS PARTI OCH PEHRSON FÖR SORTS PERSON?

20 november 2022

Liberalernas partiledare Johan Pehrson har uttalat sig på ett partimöte i Sandviken enligt media:

Alla volymmål, återvandringsmål och ”en massa andra sjuka saker” är borttagna ur Tidöavtalet.  ”Man ha synpunkter på enskildheter och en massa som är dåligt men det är inte jag som släpat in den här skiten i det här avtalet”.

Pehrson kallar också samarbetspartiet SD för ett ”extrempopulistiskt” parti som har ”samma organisationsnummer” (verkligen graverande!?…min kommentar) som när de bildades.

”Deras eget taffliga lilla försök till vitbok visar ju att det är en brun sörja”.

Först kommer Pehrson efter långa och intensiva förhandlingar överens med M, KD och SD och skriver under ett avtal, Tidöavtalet, sedan går han ut och totaldissar vad han själv kommit överens om bland annat efter en whiskynatt med SD:s ledare. Läs gärna SvD:s utmärkta research om förhandlingarna inför Tidöavtalet. Länk nedan. Visst kan man begripa att personen Pehrson måste blidka Stockholms stolliga vänsterliberaler, men någon måtta på vad man säger får det väl vara? Personen Pehrson har givit uttrycket att ”tala med kluven tunga” ett ansikte. Eftersom han skrivit under avtalet totaldissar han faktiskt sin egen insats. Märkligt, to say the least.

Länk till SvD:s research kring Tidöavtalets tillkomst:

https://www.svd.se/a/vega0j/tidoavtalet-en-natt-avgors-allt-langt-ifran-forhandlingsbordet

OM BENSINSKATTEN I M/SD-REGERINGENS FÖRSTA BUDGET

08 november 2022

I en debattartikel i DN idag skriver Elisabeth Svantesson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Carl B Hamilton (L) att de vill ”reformera de skatter … som bidragit till att driva upp de svenska …transportkostnaderna. I budgeten sänks därför skatten på drivmedel”.

Det är nödvändigt, to say the least! Men vad blev det i verkligheten?

För 6,8 miljarder skattepengar sänks skatten på drivmedel vid pump med 14 (fjorton) öre. 14 öre!!! Sverigedemokraterna devalverade vallöftet mest från 10 kronor till 14 öre! Snyggt jobbat Oscar vad du nu heter i efternamn.

Vi har från den 1 januari 2023 ”Svantessonpriser” på bensin och diesel. Fakta sparkar!

Make no mistake about that!

DAGSKOMMENTAR DEN 7 NOVEMBER OM ELISABETH ”14 ÖRE” SVANTESSON OCH DEMIMONDEN MARGAUX DIETZ.

07 november 2022

Elisabeth Svantesson utmanade folkhumorn redan i december 2021 när hon föreslog en skattesänkning på 50 öre på drivmedel för att pressade barnfamiljer på landsbygden skulle kunna överleva. Sedan kom valrörelsen och M m.fl. partier i den nuvarande regeringen inkl SD lovade kraftiga skattesänkningar på drivmedel.

Vad blev det i verkligheten? Det blev en enkrona. Dvs Elisabeth ”enkrona” Svantesson. Härsket valfläsk!

Men det är inte nog med detta. Efter prisindexjusteringar återstår 14 öre (enligt andra uppgifter 40 öre) i verklig skattesänkning den 1 januari 2023.

Dvs Elisabeth ”14 öre” Svantesson.

Vad arbetare, hantverkare och småföretagare på landsbygden säger om Elisabeth ”14 öre” Svantesson kan jag inte citera! Det riskerar att bli straffbart i tryck!

En demimond på Stureplan har visat sitt rätta jag. En blodig och berusad man filmades, förevisades den femårige sonen. Filmerna lades ut på nätet för alla att se och för att få likes. Men, istället för likes blev det en riktig backfire eftersom normal mänsklig medkänsla saknades enär ambulans och polis inte tillkallades. Demimonden visade bara obehaglig voyeurism och debil likgiltighet. Figuren i fråga ”arbetar” som s.k. ”influenser” vilket innebär att hon får bra betalt av modeföretag, kosmetikaföretag etc för att lura småflickor att köpa de produkter hon promotar.

Nu har hon i ett slag förlorat alla dessa lukrativa uppdrag. Dock, det är inte ett tillräckligt straff. Vi borde återinföra skampåle på torget för figurer som denna.

Enom till varning och androm till varnagel!

DAGSKOMMENTAR DEN 2 NOVEMBER OCH LÖFTET OM ETT HÖGKOSTNADSSKYDD EMOT RUSANDE ELPRISER ÄR BRUTET.

02 november 2022

JIMMY ÅKESSON OCH ULF KRISTERSSON lovade före valet att ett högkostnadsskydd skulle finnas den 1 november. Lite slack kan vi bevilja dem. Vi har därför väntat till den 2 november innan vi kritiserar bristen på åtgärder emot de extremt höga elpriser som kan förväntas i vinter.

Vad värre är än förseningen, det föreligger inte ens ett förslag om införande av ett högkostnadsskydd. Vad sysslar partiledarna med? för Är inte rejält sänkt skatt på drivmedel och ett högkostnadsskydd emot rusande elpriser de viktigaste åtgärder regeringen kan vidtaga för att skydda vanliga svenska familjer?  

Sänkt skatt på drivmedel blev ”enkronan” från 1 januari 2023 som utmanar folkhumorn. ”Elisabeth 50-öringen Svantesson” har blivit ”Elisabeth enkronan Svantesson”. Sänkningen av reduktionsplikten blev en utredning till 2024. Blir högkostnadsskyddet också av typ ”det bidde en tumme”.

Ändock finns pengarna för ett högkostnadsskydd hos Svenska kraftnät som tar in enorma belopp via de extremt höga kapacitetsavgifterna.

En liten del av Svenska kraftnäts pengar borde dessutom gå till ett stipendium till Elisabeth Svantesson, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson för förkovran i hur vanliga svenska familjer på landsbygden har det varje dag, med rusande elpriser, expropriativa drivmedelspriser, stigande räntor och stigande matpriser, långt från korrupta maktkorridorer i riskdag och regering. Där fylkas runt partiledarna extremt högavlönade politruker och politiska tjänstemän som inte heller de har en susning hur det ser ut för vanligt folk.

DAGSKOMMENTAR DEN 1 NOVEMBER 2022

01 november 2022

Jag har redan på annat håll kommenterat att sockerbergets snokbok har horder av unga debila censorer som begränsar yttrandefriheten under lagar de med orwellskt språk kallar ”community rules”. Vi ser fram emot den dag någon, likt händelsekedjan vid Elon Musks övertagande av Twitter, omedelbart med vakter ledsagar VD och hans totalitära entourage ut ur byggnaden. Härmed nomineras Elon Musk för den åtgärden till Nobels Fredspris.

Elon Musk lämnar därmed ett väsentligt bidrag till värnandet av yttrandefriheten. Efter övertagandet skrev Musk på Twitter ”Fågeln är befriad”, refererande till logotypen en blå fågel. 

Men EU-kommissionären – diktatorn är väl korrektare benämning – Thierry Breton var hävdar en totalitär ståndpunkt nämligen att ”total yttrandefrihet inte gäller inom unionens gränser”. True story! Gå själv till källorna och kontroller att han faktiskt hävdar en sådan DDR uppfattning. ”I Europa flyger fågeln enligt EU:s regler” säger han och refererar till Digital Services Act (DSA) en EU-lag som om – worst comes to worst – börjar gälla 2023. Lagen innebär att EU:s kontroll över vad som publiceras på internet ökar dramatiskt. Allt som är lagligt offline också bör vara lagligt online! Det är en självklar demokratisk ståndpunkt utifrån tryck- och yttrandefriheten. Men det håller inte diktatorn och EU-kommissionären Thierry Breton med om.

Svenska kyrkans ”ärkebiskop” Antje Jackelén var i söndags föremål för ”stavnedläggning” (det var på tiden att vi blev av med den muslimkramaren med valspråket från islam ”Gud är större”) som det heter när en ärkebiskop avgår. Kritikerna i svenska kyrkan kallar händelserna en ”avstavning” alluderande på avkragning när en präst fråntas sitt prästämbete. Antje jackelén borde självfallet också avkragas, eftersom hon utgjort ett hot mot varje kristen svensk!

Antje Jackelén får mig osökt att tänka på den djupa gamla fabeln om djävulens bästa trick.

Djävulens bästa trick var när han lurade i folk i gemen att han inte finns. Djävulens näst bästa trick var att klä sig i prästkappa.

Biskopen i Växjö stift Fredrik Modéus (som jag haft en mejldiskussion med om migrationen) är blivande ärkebiskop och läser Tidöavtalet som fan läser Bibeln. Han har fräckheten att kalla Jimmy Åkesson ”antikrist” efter att han själv tjänat under Antje Jackeléns religiösa ondska och DDR-totalitära regim. Antje Jackelén har styrt Svenska kyrkans verksamhet och organisation gentemot svenskar och kristna utifrån en grund i hennes totala knäfall inför den medeltida politiska krigsreligionen islam. Glöm inte att hennes valspråk var islams ”Gud är större” (Allahu Akbar på arabiska).

SD-M-regeringen skämmer ut sig med en sänkning av drivmedelsskatten som utmanar folkhumorn, 1 krona från den 1 januari 2023. SD-M-regeringen levererar inte heller ett riktigt högkostnadsskydd mot rusande elpriser inför vintern 2022/23 utan sviker även här givna löften. Det har fått fyra Skåne-moderater att reagera med en artikel i Expressen. Så här skriver de:

”Vi tillsammans med många Skånemoderater lovade skåningarna att en röst på Moderaterna skulle innebära att ett högkostnadsskydd skulle komma på plats redan i vinter. 

Vi förväntar oss att vår nya statsminister och regering håller det löftet. Att skåningarna kompenseras för de gångna elpriserna är välkommet, det är däremot inte vad vi blivit lovade. Vi förväntar oss att det utlovade högkostnadsskyddet blir verklighet och ska gälla både el och gas”.


Av Anna Jähnke (M) regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden Skåne

Carl Johan Sonesson (M) regionstyrelsens ordförande Skåne

Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande Vellinge

Christian Sonesson (M) kommunstyrelsens ordförande Staffanstorp


%d bloggare gillar detta: