Archive for the ‘Liberalism’ Category

EN MÄRKLIG BILD MED BLACK LIVES MATTER LOGGAN CIRKULERAR PÅ FB

12 september 2020

En mycket märklig bild på en vit kvinna med en t-shirt med organisationen Black lives matter loggan på framsidan. Bredvid henne står en svart afrikan med texten White lives matter. Framför dem står ett litet barn med en t-shirt med texten All lives matter.

Gulligt? Nej inte det minsta.

Jag vill inte visa bilden för att inte ge detta politiska missfoster ytterligare spridning.

Missfoster hurså?

Bilden är alldeles uppenbarligen professionellt producerad, sannolikt arrangerad, fotograferad och redigerad av en reklambyrå. Vem har beställt och finansierat bilden? Min misstanke är samma krafter som leder, styr och finansierar organisationen Black lives matter.

Varför tror jag det? 

Därför att bildens uppenbarliga syfte är att legitimera den våldsverkande vänsterextrema organisationen Black lives matter och ge deras logga politiskt alibi. Black lives matter är en organisation som ordnar våldsamma demonstrationer med slagsmål, misshandel, mordbränder och förstörelse av privat egendom inklusive historiska minnesmärken.

En bild med Black lives matter loggan på bröstet tillsammans med den harmlösa White lives matter bidrar till avdramatisering och legitimering av den våldsverkande organisationen. Man måste i sammanhanget förstå att Black lives matters spridning över världen organiserats och finansierats av osynliga krafter i bakgrunden.

White lives matter budskapet är ingen organisation bara ett i grunden harmlöst budskap som i sig inte betyder någonting. Närmast en truism, en självklarhet. Den kom från början som en motkommentar till Black lives matter. Därför blir texten här tillsammans med Black lives matter loggan kraftfull som alibi och legitimation.

Än mer märklig är barnet med texten All lives matter. Den är än mer tramsig för att inte säga intellektuellt meningslös. Betyder egentligen ingenting. Allt liv betyder något, till och med amöbans. Den är av samma dignitet och oreflekterade innehåll som tramsfrasen ”allas lika värde”. 

Jag scrollade runt för att se vilka lättlurade själar som oreflekterat publicerat den med gillande. Inte överraskande är det liberala kretsar som fallit för propagandabilden. Bidrar därmed till att legitimera Black lives matter.

OM LIBERALER

08 maj 2020

Jag är inte liberal och har aldrig varit det. Jag har varit marxist och konservativ. Idag svär jag inte på någon ideologi eller partiprogram. Jag definierar mig dock som nationalist. Därmed är min bakgrund redovisad när jag kritiserar skribenter med en liberal ideologi.

Liberaler, det kan inte hjälpas, är/har jag varit skeptiskt inställd till. Jag litar helt enkelt inte på var de hamnar i konkreta politiska frågor i kritiska lägen. Då visar sig deras vilsenhet och kluvenhet mellan ett ”varken eller” och ett ”både och”. När skiten träffar fläkten kan vilka uppfattningar som helst komma ur en liberal.

Det illustreras tydligt idag när liberaler i ex Nerikes Allehanda/Ström (NA) och deras oreflekterade följare  hamnar i illa genomtänkta försvar för att skattefinansierade bidrag till storföretag som SKF är OK samtidigt som bolaget delar ut miljardbelopp till aktieägarna. T.o.m. den i övrigt djupt reflekterade och kunniga Lars Bern har hamnat delvis snett i frågan. Aktieutdelningar är finansiella resurser som i varje fall till en mindre borde kunna användas för att betala permitterad personal istället för att vältra över kostnaderna för permitteringar på oss skattebetalare, som ändock drabbats av flerdubbla konsekvenser.

Det är felaktig liberal argumentation av NA et consortes mikroekonomiskt, makroekonomiskt och politiskt.

Jag har sett liberala kommentarer som hävdar att aktieägarnas/investerarnas avkastning är intjänad under föregående räkenskapsår och därför inte bör/kan jämföras med att bolaget nu i ett nytt bokslutsår beviljas ekonomiskt stöd – permitteringsstöd – finansierat av oss skattebetalare. En aning stelbent revisorsmässigt. Utdelningarna till aktieägare/investerare förefaller nästan sakrosankt!

Alla som sysslat med redovisning i bolag vet att man kan fondera medel på olika sätt för olika kommande osäkerheter och behov. Man kan skjuta på beslut om utdelning om situationen och förutsättningarna ändrats radikalt. Man kan minska utdelningen rejält ett år med hänvisning till nya förutsättningar och hotbilder som måste kunna hanteras. Man kan tillfälligt stoppa utdelningar helt, vilket sannolikt också accepteras om man tydligt förklarar varför. Det har gjorts förr i stora bolag utifrån olika tillfälliga hotbilder. De båda sistnämnda åtgärdrna skulle dessutom vara en politiskt lämplig signal till oss skattebetalare som drabbats och drabbas hårt av Wuhan viruset covid-19 och den nedstängning av ekonomin som beslutats av JÖK-regeringen.

Makroekonomiskt så har vi skattebetalare som en konsekvens av Wuhan viruset covid-19 betalt ut flera hundra miljarder i bidrag och stöd för att rädda företag i olika branscher. Ändock rapporteras om omfattande konkurser bland små och mindre företag. Ingen konsekvensbeskrivning eller analys av bidragens effekter och effektivitet har gjorts eller redovisats. Ändock har svenska skattebetalare utan att knota ställt upp på – tvingats ställa upp – alla dessa bidrag som vi betalar.

Samtidigt har äldre-äldre i vården en överdödlighet inte bara beroende av multipla sjukdomar i bakgrunden utan också pga av bristande resurser och ett stort antal vikarier som inte förstår hur de skall bete sig och som inte har haft tillräckliga skyddsmedel. Vart tog de skattepengarna vägen? Där ser jag att betalningsviljan hos svenska skattebetalare är mycket stor. Upprördheten över vad som skett/sker är grundmurad och bred.

Skattebetalande föräldrar har tvingats ställa upp på att timanställda ungdomar förlorat jobbet och nu tvingas vänta i minst åtta veckor på besked från A-kassan om de får något stöd och hur stort det blir. Hur skall de överleva under tiden?

Småföretag och mindre företag går i konkurs med sannolik långtidsarbetslöshet hos personalen och ruin för företagaren och hans familj. De får vi skattebetalande medborgare acceptera och bidra med skattemedel för att hantera.

Pensionerna minskar när de fonder som ligger till grund för pensionskapitalet minskar som en följd av kraftiga börsnedgångar. Det är en viktigare anledning till påverkan på pensionerna än en tillfälligt minskad/stoppad aktieutdelning till investerare/ägare/pensionsfonder. Pensionärskollektivet får således vara med och bära en del av bördan av nedstängningen av ekonomin i Sverige. Men inte aktieägarna och investerarna till de stora bolagen. Inte finansoligarken Wallenberg.

Men att aktieägarna/investerarna till storföretagen inte skulle kunna acceptera lägre utdelningar eller ett tillfälligt stopp för utdelning det tycker liberala skribenter är fel. Hur tänker de? Ja, säger liberala skribenter de är ju ”risktagare” som om inte alla i hela den svenska ekonomin och samhället idag är risktagare och förlorar stora resurser. Mina egna privata pensionsförsäkringar går ner som ett resultat av börsfallet. Den risken får jag ta. Inga skattefinansierade bidrag där för att kompensera. Men aktieutdelningarna till ägare och finansiärer är sakrosankta. Dem skall vi inte röra. De bidrar ju till företagande och tillväxt och det gör ju inte vi andra.

I fallet SKF är det dessutom finansoligarkerna Wallenbergs som är storägare. Att denna oligarkgruppering allt sedan Saltsjöbadsavtalet på 1930-talet har mycket goda och nära kontakter med Socialdemokraternas toppledning har kanske ingen betydelse i sammanhanget. Hur kan någon misstänka det?

Politiskt vore det välgörande om storföretagens aktieägare och investerare också bidrog tillfälligt genom minskade utdelningar eller genom att avstå utdelningar. En medborgerlig skatterevolt vore annars något att hoppas på som en konsekvens av JÖK-regeringen förfarande. Det har vi ju inte sett i Sverige trots att en skatterevolt behövs hos ett av världens mest skattetyngda folk. Varför skall inte ägarna till de stora bolagen också bära en del av den enorma ekonomiska börda som lagts på svenska medborgare och skattebetalare?

OM LIBERALISM

13 februari 2020

Även en blind höna hittar ibland ett korn av sanning. Citerar delar av Glöran Greiders artikel i Aftonbladet. Inte för att jag instämmer i det Göran Greider skriver, eller för att jag definierar mig som konservativ, utan för att han pekar på förhållanden som bör lyftas fram om liberalismens medansvar i det elände som utgör Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt.

”En konservativ kritik borde vakna: Samhällsinstitutioner mister sin aura. Ämbetsmannastaten eroderar. Vinster överordnas värden. Företagsintressen ses av princip som viktigare än stat och offentlighet.

Vi har faktiskt fått vänta tills de yttersta tiderna, det vill säga nu, för att höra enstaka borgerliga politiker och kommentatorer angripa vinstens överhöghet och oroa sig över lobbyintressenas makt över skola och välfärd.

Själv är jag vänster, socialdemokrat, socialist. De högerpopulistiska energier som släppts lösa i västvärlden ser jag som en reaktion på den sociala trygghet som slagits sönder av en döv, blind och för sociala konsekvenser ofta faktaresistent liberalism.
Så varför efterlysa konservativa röster? Svaret är att socialism och konservatism har en viktig beröringspunkt. Båda strömningarna har uppfattningen att det vi kallar samhälle är något mer och större än summan av alla individuella marknadsrelationer.

Ty även socialliberalismen har enbart den enskilda individen som utgångspunkt och slutstation för tänkandet”.

LIBERALERNA RÖSTAR FÖR STEFAN LÖFVEN.

13 januari 2019

Med röstsiffrorna 62 mot 30 vann Löfven-linjen i partistyrelsen. Hur röstar nu Johan Pehrsson, Örebro och de sju Liberalerna vid riksdagens statsministeromröstning? De beskrev häromdagen korrekt hur Sverige utvecklats negativt under den gångna mandatperioden med S och MP under Stefan Löfven. Har de politiskt mod och personlig integritet och kraft att också rösta NEJ till Löfven? Eller, viker de fegt ner sig och röstar för en fortsatt negativ utveckling av Sverige? Påverkar väl i så fall deras politiska trovärdighet i framtiden?

Så här skrev de i Expressen: ”Många svenskar upplever att Sverige har utvecklats åt fel håll under de senaste åren. Det är inte så konstigt. Den grova brottsligheten har bitit sig fast i det svenska samhället. Den växande gängkriminaliteten med skjutningar som signum har tillsammans med extremismen tagit över stora utanförskapsområden. Det är svårt att få en tid på vårdcentralen och väntetiderna för operationer har ökat. Barn och vuxna med funktionsnedsättning ställs utan stöd och hänvisas till institutioner. Vi ser sjunkande skolresultat där var sjätte elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Vi ser ett fördjupat bidragsberoende, inte minst bland nyanlända, där alltför många blir försörjda av samhället och inte står på egna ben.

Det finns en gnagande känsla av att Sverige inte håller ihop. Att skillnaderna mellan stad och land ökar. Att det betyder mer varifrån du kommer, än vart du är på väg. Att vi trots världens högsta skatter inte har världens bästa välfärd.”

MEDIALT RUNT ANNIE LÖÖF OCH STEFAN LÖFVEN

12 januari 2019

 Stefan Löfven har blivit ”Sol och vårad” av Annie Lööf, skriver statsvetaren Jenny Madestam i Expressen. Det är ingen oäven beskrivning efter en genomläsning av överenskommelsen som visar att Annie Lööf och Centerpartiet fått igenom flera förslag på tvärs med tidigare S-politik; turordningsreglerna ändras, slopad värnskatt, tredubblad RUT, inget vinsttak i välfärdsföretagen, etc. Samtliga tidigare oacceptabla frågor för socialdemokraterna. Vad var det den tidigare socialdemokratiske finansministern par excellence Gunnar Sträng sade: ”Jag behöver inte knäppa upp byxorna och lägga upp rumpan för motståndarna så att det bara är att slå.”  Det är väl precis vad Stefan Löfven nu gör efter att Annie Lööf dragit både byxor och kalsonger av mannen!!

Socialdemokraterna och Stefan Löfven betalar ett mycket högt politiskt pris för det som är allra viktigast för Socialdemokraterna och Stefan Löfven nämligen; MAKTEN OCH MAKTINNEHAVET!

Decemberöverenskommelsen (som dödades av Sara Skyttedal som sedan firade med Champagne) byggde helt på att utesluta SD. Nu har åsiktsförtrycket spritt sig till ytterligare ett parti nämligen vänstern och Jonas Sjöstedt. Nu är närmare 26 procent av väljarkåren stämplade som icke önskvärda och deras röster kommer inte att ha någon betydelse för den förda politiken. ”V bör rösta nej för demokratins skull”, skriver Lotta Gröning (S) i Expressen.

 Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets framtida roll beskrivs av en S-kommentator som ”dörrmatta till socialdemokraterna”. Andra beskriver Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet som ”dörrmatta till C:s och L:s marknadsliberala politik”. Förslagen i överenskommelsen måste i varje Vänsterpartists ögon ses som rena klassförräderiet! Det blir intressant att se vilket av alternativen Jonas Sjöstedt väljer pesten eller koleran; dvs att rösta emot en socialdemokratisk statsminster eller acceptera en marknadsliberal politik på tvärs med allt vad socialism står för!

Annie Lööf lovade 2014 att äta upp sin högra sko hellre än att bli ett stödparti till en socialdemokratisk regerings maktinnehav. Nu frossar nätkommentarerna ironiskt med bilder på skor kring hennes kommande ätande av högersko! Centerpartiet står dock samlat bakom Annie Lööfs avtal med Stefan Löfven.

Hur kommer Liberalerna att rösta? Samlat? Eller, kommer de åttas gäng (Mats Persson, Gulan Avci, Johan Pehrson, Allan Widman, Juno Blom, Robert Hannah, Bengt Eliasson, Helena Gellerman. Riksdagsledamöter för Liberalerna) som i en artikel i Expressen häromdagen beskrev problemen i Sverige på ett helt korrekt sätt att rösta emot Jan Björklund och stödet till Stefan Löfven? Kommer de åtta att rösta för en politik som skapat och förvärrar de problem de identifierat och presenterat? Eller? Kommer de åtta att ha mod att frondera mot partiet och Jan Björklund?

Sara Skyttedal (KD:s kandidat till EU-parlamentet) skriver om Annie Lööf: ”Klåpare. Bedragare. Quislingar. Vi glömmer aldrig.” Tankesvaga personer har upprörts över ”quisling” begreppet och förknippat det med nazism. För det första, den norska förrädaren Vidkun Quisling var nazist och dömdes till döden och avrättades efter kriget. Begreppet ”quisling” har dock idag ingen direkt innebörd med betydelsen nazist. Begreppets konnotation handlar om det Vidkun Quisling gjorde mot Norge, nämligen förrådde landet. Det är den betydelse begreppet har idag, dvs som förrädare, landsförrädare. Se Wikipedia; ”quisling är sedanWWII en vanlig internationell benämning på en landsförrädare”. Svenska Akademins ordbok; ”landsförrädare”. Det är i betydelsen förrädare (dvs mot Alliansen) Sara Skyttedal använder begreppet!

Det är en helt korrekt benämning på Annie Lööf som förråder landet och säljer ut det till ännu mer muslimsk migration av lågkomptenta och dysfunktionella personer och familjer. Kostnaderna får svenska medborgare ta över skatten!

ÅTTA LIBERALA RIKSDAGSLEDAMÖTER BESKRIVER SVERIGE IDAG I EN DEBATTARTIKEL I DN!

08 januari 2019

Många svenskar upplever att Sverige har utvecklats åt fel håll under de senaste åren. Det är inte så konstigt. Den grova brottsligheten har bitit sig fast i det svenska samhället. Den växande gängkriminaliteten med skjutningar som signum har tillsammans med extremismen tagit över stora utanförskapsområden. Det är svårt att få en tid på vårdcentralen och väntetiderna för operationer har ökat. Barn och vuxna med funktionsnedsättning ställs utan stöd och hänvisas till institutioner. Vi ser sjunkande skolresultat där var sjätte elev lämnar grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Vi ser ett fördjupat bidragsberoende, inte minst bland nyanlända, där alltför många blir försörjda av samhället och inte står på egna ben.

Det finns en gnagande känsla av att Sverige inte håller ihop. Att skillnaderna mellan stad och land ökar. Att det betyder mer varifrån du kommer, än vart du är på väg. Att vi trots världens högsta skatter inte har världens bästa välfärd.”

 De sanna problem med Sverige som de Liberala debattörerna ovan tar upp har beskrivits och analyserats i flera år om än i tydligare ordalag och med angivande av empiri och fakta.

 Det som saknas i problembeskrivningen är dock en analys av de reella orsakerna.  L-debattörerna hävdar att det är den rödgrön regeringens fel vilket till en del är sant. Dock, introducerades och genomfördes en politik med muslimsk massmigration som viktigaste – om än inte enda – orsak till den negativa utvecklingen under de åtta åren med en Alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt. Liberalerna är således i hög grad medskyldiga till Sveriges katastrofala situation idag så det blir rejäla krokodiltårar i debattartikeln! Vi har inte glömt den problemförnekande Folkpartistiska migrationsministern Erik Ullenhag, numera fanflyktad!

 Det positiva med debattartikeln är att de åtta Liberala riksdagsledamöterna inte vill medverka till att släppa fram en socialdemokratisk regering under ledning av Stefan Löfven med aktivt stöd av Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna!

 Argumentet är att ett Liberalt stöd till en Stefan Löfven ledd regering skulle bidra till att stärka det konservativa blocket i riksdagen och väljarkåren. Jag är förhoppningsfull om en kommande konservativ majoritet till nästa eller nästnästa val. Det kan faktiskt vara så att en fortsatt vänstermajoritet med stöd av C och L kan leda till målet snabbare. Dessutom med Liberalerna utraderat från riksdagen och ett kraftigt försvagat Centerparti. Båda politiskt önskvärda utvecklingar. Jag kan ändock inte intellektuellt acceptera en regering med Socialdemokrater, Liberaler och de socialt, ekonomiskt och politiskt farliga Miljöpartiet och Centerpartiet under ledning av Stefan Löfven. Den muslimska massmigrationen riskerar att bli än större än den redan är med de närmare 130 000 som kom 2018! Sverige löper med en sådan regering risken att falla djupare ner i de problem som debattörerna anger.

 

 

 

LIBERALERNAS LANDSMÖTE I VÄSTERÅS.

20 november 2017

Liberalerna har avslutat sitt landsmöte i Västerås. Det har varit stor uppmärksamhet i media kring diskussion och beslut om religiösa friskolor. Beslutet om att förbjuda nya religiösa friskolor men tillåta de som finns imponerar väl inte. Liberalerna lyckades inte heller besluta – trots flera starka förespråkare – om förbud mot fundamentalistiska muslimska friskolor. Något förbud mot kvinnoförtryckande niqab och burkha lyckades man inte heller enas om.
Shame on you!

Trots att jag är troende kristen anser jag att religiösa friskolor skall förbjudas. Det är helt nödvändigt att på sikt få bort muslimska friskolor från det svenska samhället. Sådana skulle enbart bidra till och förstärka den pågående utvecklingen av en muslimsk diaspora i Sverige. Det är ett verkligt hot och det överväger! Därför måste vi i Sverige som lagstiftningen ser ut sannolikt förbjuda samtliga religiösa friskolor även kristna.

Det viktigaste beslutet på konferensen som inte alls fått samma uppmärksamhet är att Liberalerna ställer sig bakom att EU skall bli en federation! I min värld är det ett felaktigt och farligt beslut och ett potentiellt hot mot den svenska nationella självständigheten, självbestämmandet och i förlängningen mot den svenska parlamentariska demokratin.

Det oroar synnerligen att se L:s Cecilia Wikström posera med George Soros och glatt twittra att EU nu skall bli en federation efter att hon ”had a fruitful discussion with Soros.” Samband??? George Soros försöker gömma sina obehagliga politiska avsikter bakom en filantropisk fasad, Open Society som bara i år haft över 40 möten med EU enl. mediarapporter. Han stödjer t.ex. flyktingströmmar från Afrika till Europa (genom att finansiera båtar) och agerar alltid för att försvaga nationalstaten. Ett federalt EU är ett sådant projekt stött av George Soros och helt i linje med den globalism han finansierar!

Med denna bakgrund har jag svårt att se vad vi skall ha Liberalerna till. Hoppas att de åker ur riksdagen! Om EU börjar utvecklas i federalistisk riktning så bör Sverige utträda ur EU!

Samarbeten och avtal (skatter, handel, lagar, migration etc.) som bidrar till tillväxt i den reala svenska ekonomin skall vi bejaka och delta i, ungefär som idag. Detta är jag självfallet för! Däremot är jag i likhet med en majoritet av svenska folket emot ett införande Euron!

Skillnader mellan länder kommer och skall finnas på kanske de flesta områdena. Det är ett resultat av självbestämmandet ungefär som den kommunala självstyrelsen (också hotad) medför skillnader i den kommunala servicen. Några satsar på ishallar andra på gator eller äldreservice! Det hanteras i de kommunala valen.

Problemet uppstår med en fri arbetsmarknad den dag vi släppte in de korrupta och konkursmässiga f.d. kommuniststaterna. De politiska skälen till detta är lätta att se och förstå. Dock, dessa stater har därefter för det första blivit nettomottagare av bidrag från EU vilket innebär att bl. a svenska skattebetalare är med och finansierar delar av dessa staters offentliga verksamhet eftersom Sverige är nettoinbetalare till EU.

Arbetskraft från dessa länder är för det andra här och bidrar till lönedumpning på svensk arbetsmarknad, enkannerligen i byggsektorn. Detta har jag undersökt på nära håll i Falkenberg i samband med fågelresor. Jag bor då på ett hotell där byggjobbare från hela Sverige samt Europa bor på och som jobbar på stora projekt i regionen. Intervjuer med främst, men inte endast, svenska byggjobbare har givit mig en skrämmande bild av hur det fungerar i praktiken på byggena!

Det är samtidigt oerhört glädjande att f.d. statsministern och Sorosvännen Carl Bildts stora och envetna projekt om nödvändigheten att få med Europas sjuke man, Turkiet, i EU nu är helt död. T.o.m. den svårtystade Carl Bildt tiger nu!

För det tredje är ju de tiggande rumänska zigenarna i Sverige också ett resultat av den fria rörligheten.

Den fria rörligheten för arbetskraft är nödvändig och bra men långt ifrån oproblematisk. Detta måste diskuteras och hanteras. Lagstiftande begränsningar måste införas!

Nu till FEDERATIONEN. En federation med ökad överstatlighet har inget med bättre förutsättningar för den reala ekonomin att göra. Detta är ett POLITISKT projekt drivet av krafter där bl.a George Soros är med och agerar/finansierar! Varje kompetensutvidgning för en överstatlig federation innebär med nödvändighet en motsvarande inskränkning i det nationella självbestämmandet och ytterst den parlamentariska demokratin! Det är jag dead-against! En sådan hotande utveckling för Sveriges del skulle i varje få ut mig på barrikaderna igen!


%d bloggare gillar detta: