Archive for the ‘Geo-politik / internationellt’ Category

TAYYIP ERDOĞAN, SVERIGE, NATO OCH PKK

29 juni 2022

Tayyip Erdoğan hotade att stoppa Sveriges ansökan till NATO om inte Sverige ändrade politiken gentmot PKK och dess politiska avläggare inklusive stopp för vapenembargot mot Turkiet och slöseriet med skattepengar från SIDA till PKK:s politiska organisationer i Syrien.

Jag såg fram emot att fira med champagne, either way. En stor flaska champagne om NATO medlemskapet stoppades och en mindre flaska om Sverige blev medlemmar men till priset/vinsten av hårdare tag mot PKK, dess medlemmar, apologeter, företrädare (inklusive i Riksdagen), politiska organisationer i Sverige. Nu ylar vilden i Riksdagen Amineh Kakabaveh! Det är bra. Hennes inflytande på S-regeringen och hennes fifteen minutes of fame är förhoppningsvis över. Ut med henne. Sänd henne till Tayyip Erdoğan! Det hon ställt till med i Sverige gör att hon förtjänar vad Tayyip Erdoğan har i beredskap.

Aftonbladet har varit behjälpliga med publiceringen av innehållet i avtalet mellan Turkiet, Finland och Sverige. Avtalstexten mellan Turkiet och Sverige i engelsk version publicerades in extenso av AB. Den vidarepubliceras här. Det är viktigt att läsa dessa texter; you got to know your enemies.

På svenska förefaller Tayyip Erdoğan ha avgått med segern, om PKK och dess olika politiska i Sverige verksamma avläggare och organisationer liksom vapenembargot, för att släppa in Sverige i NATO. Den delen är utmärkt och ger anledning till en liten champagne. PKK:s olika förespråkare och apologeter i Sverige ylar nu. Det är bra. Kan vi också börja skicka tillbaka dem till Turkiet vore det bra. Det kommer tyvärr inte att hända. Så långt går inte S-regeringens kappvändning kring PKK. Från insläppta i Sverige, omhuldade av regeringen S och finansierade är de nu terrorister som skall bekämpas tillsammans med Turkiet. Det är bra. Vi har terrorister i Sverige så det räcker och blir över.

Kan vi kanske också hoppas på stopp för SIDA:s miljardrullningen (3–4 miljarder SKR) med skattebetalarnas pengar till PKK:s politiska avläggare i Syrien.

Överenskommelsen. Först i svensk sammanfattning och sedan avtalstexten in extenso på engelska. Båda hämtade med Aftonbladet som källa.

Innehållet är bland annat: 

  • Fullständigt samarbete med Turkiet i kampen mot PKK och dess medlemsförbund. 
  • Att visa solidaritet med Turkiet i kampen mot terrorism i alla dess former och manifestationer.
  • Åtagande att inte stödja organisationerna PYD/YPG och FETO. Den sistnämnda är ett namn som används av Turkiet för Gülenrörelsens anhängare. 
  • Undvika embargorestriktioner inom försvarsindustrin och öka samarbetet.
  • Inrättande av en strukturerad samarbetsmekanism för delning av underrättelser i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet.
  • Att vidta konkreta åtgärder för utlämning av terroristbrottslingar och göra bilaterala avtalsarrangemang. 
  • Förbud mot insamlings- och rekryteringsaktiviteter för PKK och dess medlemsförbund och frontorganisationer och deras utredning. 
  • Motverka desinformation mot Turkiet.

Det ska även inrättas en permanent mekanism som ser till så att avtalet följs.

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH AMINEH KAKABAVEH

09 juni 2022

Den politiska vilden och kommunistiska kurden Amineh Kakabaveh och Socialdemokraterna har skrivit ett avtal. Syftet är att Magdalena Andersson skall behålla makten även till priset av förlorat anseende i den demokratiska. världen. Arvet efter Olof Palme fortsätter att falla tungt med avtal och bidrag till snart sagt varje vänsterideologi och kommunistorganisation.

Sverige styrs nu på lösa lösa boliner med en politisk vilde i förarsätet.

Överenskommelsen är ännu ett exempel på hur den mångkulturella ideologin negativt påverkar politik och det svenska samhället.

Jag har för vana att gå till texterna. Därför återpublicerar jag här hela den skriftliga överenskommelsen in extenso. Viktigt att läsa och känna till: You got to know your enemies! Efter en massa jumbo jumbo landar man i stöd till PKK:s politiska gren i Syrien PYD som andra länder klassar som terrorister.

MAGDALENA ANDERSSON OCH MEDIA LJUGER OM DEN SVENSK-BRITTISKA POLITISKA DEKLARATIONEN.

12 maj 2022

Läs deklarationen själv och jämför med den uppblåsta och lögnaktiga presentation statsministern (S) Magdalena Anderson avgav på presskonferensen. 

En länk till deklarationen finns i slutet av texten.

Det finns i deklarationstexten inga löften om stöd i händelse av ett ryskt anfall. Det finns inga löften om leveranser av vapen. I själva verket är dokumentet helt utan reell betydelse. Den är politiskt sken, ceremoni, en demonstration för media och allmänt

Läs vidare sista meningen i deklarationstexten där det framgår att dokumentet inte är juridiskt bindande enligt internationell rätt.

Slutsatsen är entydig: Det finns i dokumentet inga löften om brittiska säkerhetsgarantier inför Sveriges ansökan om medlemskap i NATO.

Det som skedde på Harpsund med PM Johnson och PM Andersson var ett spektakel för media och allmänhet. Media fullföljer sin uppgift i den djupa staten. De fortsätter lura svenska folket och ljuger medvetet eftersom de har tillgång till texten. 

Ett exempel finns i Aftonbladet: ”Storbritannien kommer bistå Sverige militärt vid en eventuell attack. Det står klart efter att den brittiske premiärministern Boris Johnson träffat statsminister Magdalena Andersson på Harpsund”. Ett falskt påstående och en ren lögn.

Fler exempel på lögn, så här står nämligen I deklarationstexten: “Should either country suffer a disaster or an attack, the United Kingdom and Sweden will, upon request from the affected country, assist each other in a variety of ways, which may include military means.”

”May”  betyder översatt ”kan komma att”.  Aftonbladet, DN, SvD och TT översätter samtliga felaktigt med ”kommer att”. Medvetet vilseledande!

Dokumentet är framtaget i bestämt syfte. Någon internationell kommentator skriver att syftet är att ”lugna sin inhemska opinion”.

Länk till den gemensamma politiska deklarationen:

NATO OCH SVENSKT MEDLEMSKAP?

04 maj 2022

Inte trodde jag att jag skulle instämma politiskt men Nooshi Dagostar. Men, hon och Vänsterpartiet reser ett korrekt krav genom att förespråka en folkomröstning om ett NATO medlemskap. Leif Pagrotsky SAP menar att det inte är bråttom utan vi bör tänka efter kring för- och nackdelar och inte rusa iväg hals över huvud. En korrekt och intellektuellt hederlig inställning. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet är uttalat emot ett NATO medlemskap.

Jag befinner mig således i dåligt politiskt sällskap, men med en gemensam korrekt inställning i en konkret geo-politisk fråga . Sverige skall inte gå med i NATO även om Finland gör det. Det finns ingen militär-, försvars- eller säkerhetspolitisk lag eller automatik som säger det.

Finland har en helt annan geo-politisk historia (den kan alla historiskt intresserade) som Sverige stött och skall fortsätta att stödja. Det är ett empiriskt faktum. ”Finlandsargumentet” är inget annat än politisk taktik för att med så lite diskussion som möjligt styra in Sverige i NATO. Som argument för att Sverige måste gå med nu är argumentet ett svagt argument. Den globalistiska Magdalena Andersson och partiledningen kör den falska analogin fullt ut. Finland tar sina beslut utifrån deras geo-politiska läge med lång gräns mot Ryssland och tre krig med Sovjetunionen under 1900-talet. Sverige däremot bör avvakta och om möjligt genomföra en folkröstning inkluderande en grundläggande nationell diskussion. Det har också SD en gång ansett innan de vek ner sig i vanlig ordning för trycket från M och KD.

Magdalena Andersson lanserar en mycket märklig – för att uttrycka det försiktigt – förklaring till varför en folkomröstning inte är lämplig. Det ”finns så mycken hemlig information som svensken inte känner till och därför inte kan ta ställning till”. Desto värre om ett medlemskap myglas igenom på basis av, för det svenska folket, hemlig information. Ygeman menar än mer märkligt att en folkomröstning är farlig för att den ”kan påverkas av Ryssland”. Det enda jag kan finna är att SAP-klanen är rädd för en diskussion kring för och nackdelar med ett medlemskap. Globalisterna i partiledningen ser nu ett tillfälle att mygla in Sverige i NATO.

Folkröstning är ett korrekt krav!

I synnerhet som det inte sades ett ord i förra valet om att Sverige skulle bli NATO medlemmar!

Sverige bör inte under hysteriska former och total brist på nationell diskussion rusa hals över huvud (bokstavligen) in i NATO och för all framtid låta svensk geopolitik och utrikespolitik dikteras från Vita Huset eller att svenska soldater skall sändas till Turkiet för att försvara Erdogans äventyrligheter.

Oavsett hur Finland gör skall Sverige inte gå med. Vi skall absolut inte villkora ett medlemskap på detta sätt. 

Sverige skall bygga ut en stark egen försvarsindustri och en mycket stark försvarsmakt (på sikt 4 procent av BNP) samt samarbeta mycket nära militärt med Finland, Storbritannien och USA/NATO men inte gå in som medlemmar.

Att gå med som medlemmar i NATO kan mycket möjligt vara ett misstag av historiska proportioner i nivå med att släppa in en miljon dysfunktionella muslimer i landet.

KÅLSUPARTEORIN ÄR ÅTER AKTUELL.

26 februari 2022

Kålsuparteorin går ut på att det inte är ens fel att två träter. Båda sidor är lika goda kålsupare, ett flagrant exempel kan anföras från det kalla krigets kålsuparteori, där USA och dåvarande Sovjetunionen ömsesidigt och likställt fördömdes. Framför allt av kommunister, S-socialister och liberaler. ”Tredje ståndpunkten” är en illa beryktad kålsupar-rörelse.

Idag handlar kålsuparteorin om att NATO och USA är medskyldiga eller i vissa debattörers analys till och med skyldiga till att Vladimir Putin och Ryssland med militärt överlägsna styrkor anfaller och invaderar ett självständigt land med en demokratiskt vald statsledning. Det är faktiskt ointressant och sakligt ovidkommande om det finns korrupta element i Ukraina kopplade till Joe Bidens son Hunter Biden och annat som lyfts fram typ skumma pandemilaboratorier. Huvudfrågan, huvudmotsättningen om ni så vill, är att Ryssland under Vladimir Putin har invaderat ett självständigt land. Ukraina må vara en delvis dysfunktionell demokrati, men det är dock en demokrati.

Geo-politiskt har president Joe Bidens agerande sedan han övertog presidentskapet från Donald J Trump inte varit optimalt, för att uttrycka det mycket försiktigt. Det måste absolut medges och i efterhand beskrivas och analyseras.

President Joe Bidens agerande, eller snarare brist på agerande, vid tillbakadragandet av ”US-troops” från Afghanistan demonstrerade globalt hur svag han är som president. Det globala maktvakuum som skapades av övergången från Donald J trump till Joe Biden gav sannolikt Vladimir Putin, den makthungrige diktatorn, ”a go ahead”. Han insåg att han kunde och kan göra vad han alltid velat dvs utvidga Rysslands territorium. Stor-Ryssland spökar i hans hjärna efter att han suttit ensam och stirrat sig geo-politiskt blind på kartor över Ryssland före Brest-Litovsk fördraget 1918.

Min spekulation är att Vladimir Putin aldrig skulle vågat sig på denna invasion med Donald J Trump som president i USA. Jag vet, det är en kontrafaktisk spekulation men den bär sannolikhetsprägel.

När man browsar nätet hittar man otaliga bloggar, skribenter och debattörer som från internationella media hämtar olika former av ursäktande och medlöpande geo-politiska förklaringar till Vladimir Putins aggression. Vänsterns gamla ryssvänlighet, tidigare demonstrerad av SAP och deras ledande diplomater har uppenbarligen minskat, i varje hos SAP:s maktklan. Nu har bloggare och skribenter på den motsatta kanten övertagit kålsuparteorin med förståelse och ursäkter för Vladimir Putin. Agnarna siktas från vetet. Notera vilka de är.

Nej, Vladimir Putin och Ryssland är helt och fullt ansvariga för invasionen. Länderna i det forna Östeuropa har mycket handfasta och begripliga skäl för sina geo-politiska ståndpunkter. De har varit förtryckta från Moskva i 45 år. Det vet in på bara skinnet vad det innebär att styras från Moskva. Det vet hur ofrihet ser ut och de har numera erfarenhet av vad frihet innebär. Om de, utifrån egna nationella säkerhetsbedömningar, finner att de vill vara medlemmar i NATO. So be it! Det kan och bör inte någon annan lägga sig i. Inga världsledare skall avgöra vad som är rätt eller fel och minst av alla dagens Moskva med Vladimir Putin i spetsen. Ryssland och Vladimir Putin konnoterar, för Östeuropas medborgare och folk, i mångt och mycket Stalinism och ryskt förtryck och ofrihet i alla dess groteska former, ända fram till fängelsehålor, tortyr och nackskott. Glöm inte för ett ögonblick att dessa folk har konkret erfarenhet av ryskt förtryck. Den är inte gammal och den vill de inte ha tillbaka.

Resonemang och argument förs fram i debatten om att Ukraina borde vara neutralt och det skulle bestämmas över deras huvuden av diktatorn Vladimir Putin som kräver att Ukraina skall vara en demilitariserad zon fritt från vapen. Om Ukraina vill vara medlemmar i NATO och har folkligt stöd för det, so be it, även om det inte är geo-politiskt optimalt och taktiskt. Vi vill inte se en ”finlandisering” av Ukraina och inte av Norden enkannerligen Finland och Sverige. Vladimir Putin framför synpunkter och krav att Sverige och Finland inte skall söka medlemskap i NATO.

Det har gått så långt att Ryssland officiellt hävdar att ”om Sverige eller Finland går med i Nato så kommer Ryssland att behöva vidta åtgärder”.  Uttalande av  ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova.

Min uppfattning är att vi skall samarbeta nära med Finland och med NATO men inte gå med i NATO, även om det är frestande att markera politiskt mot Vladimir Putin och söka fullvärdigt medlemskap i NATO bara för att Vladimir Putin vill förbjuda oss det av egna geo-politiska maktintressen.

Sverige skall självfallet kraftigt rusta upp försvarets samtliga grenar och genomföra stora relevanta militärövningar med alla lämpliga partners och samarbetsorganisationer.

Men, som kommentar till det aktuella dagsläget i Ukraina den 25 februari 2022, vill jag bara säga följande; var beredd på att Ryssland under diktatorn Vladimir Putin sannolikt kommer att vinna kriget med Ukraina och få som han vill. I skivande stund befinner sig de ryska trupperna inne i Kiev och ställer krav om att de ukrainska militärstyrkorna skall kapitulera för att få till stånd förhandlingar om neutralitet.

Det talas från europeiska ledare om starka sanktioner. Ju högre de europeiska ledarna inklusive Magdalena Andersson talar desto mer skeptisk blir jag. Det handlar om att lura populasen att man tar i med hårdhandskar och hårda sanktioner mot oligarker och andra/annat men det som verkligen skulle svida kommer inte att bli av. Av det enkla skälet att det också skulle drabba länderna i Europa och oss etniska svenskar hårt. Ledarna kan naturligtvis inte öppet säga som det är. Vladimir Putin och Ryssland har i stort sett och i praktiken fria händer och kommer att snabbt och effektivt genomföra en rysk pacificering av Ukraina. Som det ser ut just nu är det endast fråga om några dygn, men det kan också bli ett utdraget krig med strider typ fortsatta och långvariga gerillaattacker från ukrainska styrkor. President Volodymyr Zelenskyj konstaterar rått och sant:”Vi har lämnats ensamma för att försvara vårt land. Vem är redo att kämpa vid vår sida. Jag ser ingen”.

Sanktioner som Europas ledare inte kan tillgripa och som skulle svida i Ryssland är bland annat: Swift används av nästan alla länder för att genomföra internationella betalningar. Systemet används också av Ryssland för att sälja oja och gas och köpa de vapen man använder i Ukraina. Swift rör man inte. Kostnaderna för oss i Europa är och blir för höga. 40 procent av Europas olja och kol kommer från Ryssland. Den rör man inte. 20 procent av Europas gas kommer från Ryssland. Den rör man inre. Nord Stream 2 var inte i färdig och ”up and running” så den kunde man lägga i malpåse. Ryssland är världens största exportör av palladium. Den rör man inte eftersom bilindustrin är beroende av palladium för katalysatortillverkningen. Etcetera. De verkligt bitande sanktionsmedlen är inte användbara, och det vet Vladimir Putin, eftersom de också skulle drabba oss européer hårt.

Jag är, by the way,  inte beredd att betala ett högre el-pris i Sverige. Jag är inte beredd att betala ett högre pris för bensin och diesel. Jag är inte beredd att acceptera att pensionsförsäkringarna minskar för att börserna världen över nu är iskalla och faller. Är DU beredd att ta dessa konsekvenser? Sådan ser de geo-politiska övervägandena ut. Cyniskt? Nej, realpolitiskt.

Alltså är Ukraina utelämnat åt sitt öde! Inget land i väst kommer att ta risken att gå in med egna trupper, ”boots on the ground”! Jag förespråkar inte heller det. Men, det vi kan och skall göra är att förbereda oss genom att implementera en finansiell och personell upprustning av det svenska totalförsvaret i form av fler och bättre tränat manskap, ”boots on the ground” och mer materiel i form av stridsbåtar, u-båtar, flyg typ JAS Gripen E, stridsvagnar, haubits typ Archer och Excalibur, pansarbrytande robotar och granater med mera. Utbetalningarna till de dysfunktionella muslimska migranterna bör i anslutning till upprustningen stegvis inhiberas så att de tvingas ut ur landet. De bör sannolikt i ett försvarssammanhang betraktas som opålitliga och potentiella säkerhetsrisker. Här finns minst 250 miljarder kronor att frigöra och styra över till svenskt försvar för frihet, nation och territorium.

KRIG I UKRAINA

24 februari 2022

Det av Ryssland plågade landet Ukraina utsätts än en gång för ryskt mördande.

Glöm inte Vladimir Illich Lenins ukas den 11 augusti 1919 där han instruerade partikadrerna: ”Häng inte mindre än 100 välkända kulaker, de rika blodsugarna, och se till att de hängs där de är fullt synliga för folket”.

Josef Stalin fortsatte sedan politiken emot de ukrainska bönderna med en förintelse, som det inte talas om idag, när

fyra till fem miljoner bönder dog svältdöden under åren 1932–1933 i medvetet svältdrivande exproprieringar av mat i stora indrivningsaktioner. Det var medvetet iscensatta aktioner av partiet och Josef Stalin. En Förintelse såldes”

Nu fullföljer Vladimir Putin den storryska aggressiva politiken gentemot Ukraina.

Det är krig när man bombar städer och marscher in över gränserna.

I ett mycket bisarrt tal säger Vladimir Putin att Ukraina aldrig funnits. Hans världsbild som den kommer ut i talet häromdagen är en sörja av egenpåhittade beskrivningar och lögner. Är Vladimir Putin galen?

Nu har han dessutom mage att hota resten av Europa.

Vladimir Putin säger: ”Till alla som överväger att utifrån blanda sig i. Om ni gör det, kommer ni möta konsekvenser större än någon av er mött genom historien. Samtliga relevanta beslut har tagits. Jag hoppas ni lyssnar”.

Hotar han verkligen med kärnvapen? Vad avses annars med ”konsekvenser större än någon av er mött genom historien”?

En Dåres tal men inte bara det. Vladimir Putin är total oinskränkt diktator i Ryssland. Se bland annat hans förnedrande av sin egen spionchef. Finns på Youtube. Vladimir Putins uttalade mål är att ”befria” Ukraina och ”de-nazifiera” landet! Some liberation! Some de-nazification!

Året 2008 gick Vladimir Putin och Ryssland in i Georgien

Året 2014 tog Vladimir Putin och Ryssland viktiga delar av Ukraina med Krimhalvön och delar av Donbass regionen.

Året 2022 går Vladimir Putin och Ryssland in i som det förefaller en fullskalig invasion i Ukraina.

Priset blir förödelse av Ukraina med sårade och döda.

För vår del blir priset än högre priser på bensin och diesel, än högre elpriser, fallande börser med lägre pensionsutbetalningar som följd.

Det har länge, som jag skrivit flera gånger, bulnat mot krig och nu är kriget här. Vi kan bara hoppas att ett samlat Europa, Norden, NATO och USA med klok men fast geo-politik kan stoppa detta innan kriget sprider sig till Europa.

DON´T GO SOFT ON RUSSIA

30 januari 2022

INLEDNING

Jag har svårt att förstå utgångspunkter och geo-politiska överväganden bakom delar av diskussionen kring Rysslands och president Vladimir Putins traditionellt nationella ambitioner. ”Förståelsen” och ”ursäktandet” av den expansionistiska politiken emot de forna vasallstaterna och Ukraina, med delar under rysk ockupation, är obegripliga. Argumenten påminner om ståndpunkter som kommunister och ledande SAP-socialister ofta intagit visavi Ryssland. Är det ännu en variant av den vänsterdominerade ”tredje ståndpunkten”?

Jag skall beskriva de bevekelser och historiska erfarenheter som ligger till grund för min djupa skepsis och oro inför president Vladimir Putins och Rysslands agerande, utan att jag för den skull svär oreserverat och okritiskt på USA:s och NATO:s Europa- och Rysslandspolitik.

SOCIALDEMOKRATIN OCH SPIONERNA

En ohemul misstanke. Hade Stig Wennerström hållhakar på regeringen Erlander och/eller ledande partiföreträdare? Han kom ut efter 10 år (!), efter en formell dom på livstid, varav de sista åren på öppen anstalt. En överklassofficer och gentleman. Hur skall denna i praktiken extremt milda dom förstås och förklaras om inte någon hållhake eller överenskommelse finns i bakgrunden? Vidare, varför har de svenska spioner, utöver ”Örnen hög militär” dvs Stig Wennerström, under KGB:s täcknamn ”Solstickan” och ”Getingen”, ”höga svenska diplomater”, som redan 1956 beskrevs av en avhoppad KGB-agent Vladimir Petrov, aldrig officiellt avslöjats? De personer nära statsledningen som Petrov varnade för har inte offentliggjorts även om exempelvis Östen Unden enligt uppgifter informerades och personerna förflyttades från ambassaden i Moskva. De har därefter kunnat fortsätta sina diplomatiska karriärer. Diplomaten Bo Theutenberg pekar i sina dagböcker från Utrikesförvaltningen ut de sannolika personerna. ”Getingen” och ”Solstickan” var höga kända svenska diplomater, med partibok. ”Getingen” pekas ut av Bo Theutenberg men också av Otto Danielsson som Sverker Åström och ”Solstickan” som Rolf Sohlman.

RYSSLANDS VASALLSTATER

Fråga befolkningen i de tidigare förslavade vasallstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, östra delen av nuvarande Förbundsrepubliken Tyskland, Rumänien, Ungern Tjeckoslovakien etcetera vad de tycker om Rysslands pågående nationalistiska expansionsambitioner och planer. 

Vad som händer i och runt Ukraina, som redan förlorat delar av landet till en angripande militärstat Ryssland, berör alla i Europa.

Det innebär inte att jag friskriver mig från vad USA under den senildementa presidenten Joe Biden hittar på. Han är lika obehagligt oberäknelig och farlig som någonsin Hillary Clinton och krigshetsaren och Fredspristagaren Barack Obama. USA:s senildemente president Joe Biden är så obalanserad att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är missnöjd med Joe Biden och ber honom ”lugna ner sig”.

Huvudmotsättningen geopolitiskt i Europa går mellan väst å ena sidan och Ryssland å den andra, i samverkan/samarbete med Kina kan man tillägga.

SVERIGE

Sverige har alltsedan medeltidens senare del genom århundradena haft militära konflikter om makt och inflytande i Östersjöområdet med Ryssland. Sedan må Ryssland ha varit ett tsardöme, en kommunistisk stat eller en autokratisk stat med totalitära drag under den närmast enväldige presidenten Vladimir Putin.

Var Vladimir Putin står ideologiskt vet jag inte. Jag misstänker att han är i huvudsak ideologibefriad och endast fokuserar på makten och Rysslands expansion. Han är traditionell rysk nationalist.

Sverige gör helt rätt i att nära bevaka och löpande följa Ryssland politiskt och att förbereda landet för alla eventualiteter. Faran för aggression/intervention/anfall är idag inte alls överhängande på något sätt. T.o.m. Estland menar att vi inte har anledning att känna oro för militär intervention.

Det ligger i korten på kort och medellång sikt. Men att aktivt och systematiskt öva militärt med hela Försvarsmakten är korrekt politik. Att förstärka den militära närvaron på Gotland är korrekt nationellt och geopolitiskt. 

Sverige har tyvärr alltsedan ”landsförrädaren” Fredrik Reinfeldt, i sinom tid kommer han att dömas för sina brott, rustat ner försvaret under parollen att ”Försvaret är ett särintresse”.  Den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt påbörjade helt enkelt en avväpning av Sverige militärt. I vilka syften fördes den politiken? Försvarsutgifterna har dock numera ökat med ca 30 miljarder vilket är långt ifrån tillräckligt. Sverige behöver satsa minst 100 miljarder ytterligare på försvaret till lands, till sjöss och i luften.

USA är fortfarande den starkaste och teknologiskt mest utvecklade nationen i världen. Men, USA är en supermakt på nedgång och i successivt sönderfall och kommer på längre sikt inte att kunna/förmå/ha styrkan att agera världspolis. Den nedåtgående utvecklingen förstärks och accelereras av att man har en president Joe Biden som uppenbarligen är på väg in i senildemens. Klarar han ens de fyra år? Ryssland under president Vladimir Putin är samtidigt på uppgång ekonomiskt, geo-politiskt och militärt, utifrån en stark rysk nationalism. Kina växer i än högre grad fram som en supermakt som enligt president Xi Jin Ping runt 2035 har ambitionen att vara på samma nivå som USA ekonomiskt och militärt.

RUSTA UPP FÖRSVARET

Sverige behöver kommande 10 – 15 år göra ordentliga satsningar på ett eget starkt försvar i luften, till sjöss och till lands. Vi skall samverka med andra. Inte minst bör Sverige samarbeta med Finland liksom fortsatt samverkan, utan medlemskap, med NATO. 

För Sveriges del skall vi fortsätta att utveckla ett nära militärt samarbete med Finland. Glöm aldrig de tappra skickliga finska soldater som i fyra krig under 1900-talet försvarade landet och lyckades bibehålla landets självständighet gentemot de ryska stalinistiska horderna beväpnade med amerikanska vapen som skeppades in via Murmanskbanan. Sverige slapp därmed Stalinistiska kommunistarméer beväpnade med amerikanska vapen vid gränsen längs Torne älv. En viktig finsk krigsinsats för Sveriges säkerhet. Kanske en av de viktigaste i Sveriges historia.

När Sverige avskaffade den allmänna värnplikten, i sig ett de facto förräderi emot svenska folket, var Finlands kommentar följande: ”Ni behöver inga soldater ni har ju oss”. En sanning par preference. Finland har alltid tagit första stöten när Ryssland marscherat militärt.

Sverige skall behålla den i princip alliansfria neutralitetspolitiken som tjänat Sverige väl men samarbeta med NATO på relevanta områden inklusive samövningar i arktisk miljö. Men, Sverige skall inte gå med som medlemmar i NATO även om det tyvärr är en politik i linje med vad president Vladimir Putin och Ryssland fräckt och maktpolitiskt uttalar som önskemål.

Att i denna analys föra in migrationen kan i förstone förefalla märkligt. Men Sverige har redan världens högsta skattetryck. Normalt är utrymmet för skattehöjningar uttömda vilket inte SAP-socialisterna inser. Därför måste vi hitta stora skatteminskningar. Det finns tre områden för rejäla kostnadsminskningar, migrationen, klimatalarmismens alla fondavsättningar och bidrag och den nuvarande Corona hysterin med åtföljande avsättningar till EU-fonder, bortskänkande av vaccin etc.

För att ha råd med stora försvarsatsningar måste migrationen av dysfunktionella och skatteförsörjda migranter från Mellanöstern och Afrika stoppas helt. Sverige måste också tvinga fram en fullständig ÅTERVANDRING av de som redan kommit hit. Beviljade medborgarskap bör återtas och de som inte beviljats medborgarskap skall skickas tillbaka. Radikalt men nödvändigt och lönsamt.

När Sverige inleder en radikal återvandringspolitik av den muslimska dysfunktionella diasporan kan landets skattebetalare spara enorma summor. Kostnaden för den muslimska diasporan i Sverige är över offentliga budgetar minst 250 miljarder varje år. Dessa skattemiljarder skulle räcka långt för att stärka Sveriges försvarsmakts alla grenar.

En gång i tiden hade Sverige, vi talar om femtiotalet och det begynnande sextiotalet, världens fjärde största flygvapen med avancerade och ledande egenutvecklade stridsflygplan från J29 Tunnan, A32 Lansen, Saab 37 Viggen fram till JAS 39 Gripen och nu det nya fantastiska JAS 39 Gripen E.

FRIA VASALLSTATER

När muren föll i november 1989 blev de ryska vasallstaterna fria. Dessa folk hade i nästan femtio år levt under förtryck och ryska bajonetter. Dessa östeuropeiska folk vet in på bara skinnet vad det innebär att var styrda från Moskva. Dit vill folken inte igen! Inte under några omständigheter! Om dessa nationer idag gör bedömningen att en anslutning till NATO bidrar till ökad geo-politisk, militär och politisk självständighet, so be it. Det är en bedömning de som fria stater har all tänkbar politisk, stats- och folkrättslig rätt att göra på egen hand utan påtryckningar eller inblandningar från andra stater. De gör sannolikt en korrekt bedömning även med hänsyn tagen till alla inadvertenser och tveksamheter inför USA:s och NATOS politiska agerande som inte präglats av genomtänkt diplomatisk skicklighet i närtid. Sveriges utrikesminister Ann Linde har tyvärr visat att hon inte är situationen vuxen utan har halkat intellektuellt i flera uttalanden.

Vladimir Putin är den geo-politiskt, militärt och expansionistiskt logiska fortsättningen på Ryssland traditionella politik inkluderande det kommunistiska Sovjetunionens. And that´s that.

”LANDSFÖRRÄDISKA” HISTORISKA STRÖMNINGAR I VÄST.

Det sorgliga idag är att kommunistpartierna i väst kommit undan sin landsförrädiska politik under hela den kommunistiska eran och i synnerhet under Stalin eran då hans expansionistiska och militära globala krigspolitik hyllades i Sverige men allra värst av kommunistpartiet i Frankrike. Det franska kommunistpartiet var i praktiken den Sovjetiska politbyråns förlängda arm i Europa. De kommunistiska partierna och de s.k. broderfolken i de förslavade vasallstaterna var styrda från Moskva. Kommunistpartierna i det fria Europa styrdes och organiserades via Komintern. Det svenska kommunistpartiet SKP:s ryggböjlighet och förräderi visavi Stalin och Sovjetunionen långt in i modern tid har beskrivits och analyserats många gånger. Svenska kommunister och SAP-socialisters förhållande till DDR är också en fråga som borde utredas, beskrivas och analyseras i detalj också på personnivå. Både SKP och SAP besökte ofta DDR för studier och inspiration. Vad hände vid dessa besök? Värvningar?

I Spanien försökte Stalin via de spanska kommunisterna infiltrera och styra regeringssidans agerande och politik. Vad handlade detta medvetna agerande om? Det handlade om att Stalin önskade skapa en kommunistregim mitt i Europa. En våt dröm för en totalitär kommunistledare. Konskevenseran för demokratierna i Europa av ett sådant utfall är bokstavligen oöverblickbara. Winston Churchill insåg/förutsåg, under ett klarsynt ögonblick i det permanenta Champagneruset, Stalins ambitioner och att det var en verkligt farlig politisk realitet och avstod medvetet från att stödja regeringssidan. Försöket att sprida proletariatets diktatur och göra det spanska folket till ett kommunistiskt ”broderfolk” misslyckades av bland annat det skälet. Svenska frivilliga kommunister och socialister reste till Spanien för att slåss med regeringssidan i den ”Internationella brigaden”. De har i olika sammanhang hyllats i böcker och program av allehanda kommunistmedlöpare i Sverige. De borde i stället kommas ihåg för vad de var. Förrädare emot allt vad Europas demokratiska intressen heter. Generalissimus Francisco Franco och republikanerna vann bland annat efter stöd med vapen och flyg från Tyskland till båtnad för hela Europa. I efterhand kan vi se att den hårdföre generalen gjorde de europeiska folken en stor frihetstjänst. Spaniens senare närmast fascistiska utveckling under generalissimus Francisco Franco är en annan historia.

Traditionellt har Sovjetunionen och Ryssland agerat i Västeuropa via socialister och kommunister som drivit geo-politiska linjer som gynnat Ryssland. Tredje ståndpunkten i Sverige är ett flagrant exempel på just följsamhet emot Ryssland. Tredje ståndpunkten innebar att SAP-socialister och kommunister och deras liberala medlöpare inte ville ta ställning för vare sig Sovjetunionens diktatureller USA och den fria världen under det kalla kriget.

Stockholmsappellen (Initierades och organiserades av Ryssland?) om kärnvapenfria zoner har samma inriktning och som SAP-socialister naturligtvis anslutit sig till. Ryssland som dominerande kärnvapenmakt i Europa garanterade makt och inflytande under Nikita Chrusjtjov och möjliggjorde under 1960-talet utpressningspolitik i Tyskland och Berlin och i andra globala sammanhang.

SVENSKT KÄRNVAPEN

Kommunister, socialister och vänsterfolk med den socialdemokratiska kvinnorörelsen i spetsen – se där feministernas förrädiska och ryssböjliga bidrag – satte stop för utvecklande av att svenskt kärnvapen som kunnat användas i små taktiska kärnstridsspetsar. Det hade varit ett mycket kraftigt ”avhållande” vapen i händelse av militär konflikt med Ryssland. No wonder, att Ryssland vill och ville att Sverige skall ingå i en kärnvapenfri zon. SAP-socialisterna med hjälp av kommunister, kvinnoförbund och liberala medlöpare gick de facto i Rysslands fälla och tillgodosåg medvetet Rysslands strategiska geopolitiska intressen, inkluderar Stockholmsappellen. Tage Erlander satte ”partiets intressen” (ville inte riskera att ”partiet” splittrades) inte Sveriges främst och vek ner sig trots att militären och breda politiska krafter –också inom socialdemokratin – ville hålla forskning, utveckling och möjligheter fortsatt öppna för ett svenskt kärnvapen.

SAMMANFATTNING

Sverige får inte vara naivt inför Ryssland. Vi får inte åter hamna i den socialdemokratiska ursäktande parollen ”vi såg det inte komma”. Politiska landsförrädare som Fredrik Reinfeldt och landsförrädiska spioner som Wennerström, ”Getingen” och ”Solstickan” har kommit lindrigt undan. Stig Bergling, närmast en lite töntig person, hanterades betydligt hårdare med drygt tre år i isolering men slapp också ut till sist.  By the way, varför har Sverige tagit bort dödstraffet för allvarligt landsförräderi?

Någon ”tredje ståndpunkt” – oavsett vem som hävdar uppfattningen – skall vi inte tolerera i detta läge! Rysslands aggressiva och expansionistiska nationalism utgör på kort och medellång sikt inget stort hot. Men Sverige måste förbereda sig på Rysslands ambitioner och politik på längre sikt. Det går inte att undvika att se vid en geo-politisk analys att hoten är reella mot både Baltikum, Finland och därmed Sverige. En ”finlandisering” av Finland och Sverige vill vi inte erfara igen. Det har vi sett nog av under 1950- och 1960-talet!

DAG HAMMARSKJÖLD

28 oktober 2021

Kompletterade mitt Dag Hammarskjöld bibliotek idag med en volym som jag inte hade tidigare men som kom ut redan 2005.

Det handlar om volymen på bilden. Läser den på ett gammalt klassikt café i Västerås.

I den skriver Brian Urquhart Dag Hammarskjölds mångåriga FN-medarbetare och författare till en omfattande och viktig memoarvolym om Dag Hammarskjöld: ”Världsorganisationen hade 1952 nått den lägsta punkten i sin sjuåriga existens. Den hoppfullhet som funnits i San Francisco hade ersatts av cynism, spänningar och motsättningar mellan länder och en allmän desillusionering i fråga om FN”.

Där är vi åter idag med tillägget att FN är vorden en genomkorrumperad organisation som svenska regeringar öser in våra skattepengar i av närmast religiöst liknande skäl.

Den djupt bildade och intellektuella Dag Hammarskjöld (framstående nationalekonom tillhörande Stockholmsskolan) utsågs till FN:s Generalsekreterare 1953 och vände den nedåtgående utvecklingen med en modig, stark och visavi stormakterna mycket självständig hållning. En hållning som kostade på och var mycket pressande för personen Dag Hammarskjöld. I min värld har FN aldrig varit så starkt, oberoende och fredsbevarande som under Dag Hammarskjöld. Bättre generalsekreterare har FN aldrig haft vare sig före eller efter. Idag utses korrumperade personer från den s.k. ”tredje världen” till generalsekreterare att hantera den förfallna organisationen.

Efter Dag Hammarskjöld har det bara gått utför med korruption – noggrant beskrivet av Inga-Britt Ahlenius – och ett övertagande av globalister och deras agenda inte minst med utgångspunkt i klimatalarmism och Wuhan-pandemi.

Inget nämns självfallet om den utvecklingen i den refererade boken. Vad kan man förvänta sig med globalistiska S-politiker som Margot Wallström, Jan Eliasson – den falskaste av dem – och Sverker Åström som medförfattare?

Intressantast i boken är Brian Urquharts inledande kapitel ”Generalsekreteraren – varför dag Hammarskjöld?” liksom KG Hammars kapitel om den religiösa mystikern Dag Hammarskjöld i kapitlet ”Dag Hammarskjöld och Vägmärken”. ”Vägmärken” är, för den som inte känner till det, Dag Hammarskjölds postumt, året 1963, utgivna religiösa betraktelse skriven av mystikern Dag Hammarskjöld som brottas med Guds uppdrag till generalsekreteraren i hans verksamhet och dagliga uppgifter och uppoffringar.

Tills sist fick Dag Hammarskjöld göra den ultimata uppoffringen på sin post som fredsbevarande svensk när hans flygplan den 18 september 1961 sköts ner över Ndola i Nordrhodesia (nuvarande Zambia). Generalsekreteraren var på en förhandlingsresa för att träffa och mäkla fred med utbrytaren Moise Tshombe i Katanga. 

Boken är i min situation inte värd något längre studium men bör finnas i mitt Dag Hammarskjöld bibliotek som referens. Jag har snabbläst den idag under några timmar.

VAD HANDLADE SVERIGES INSATS I AFGHANISTAN OM?

27 augusti 2021

Vad handlade Sveriges insats i Afghanistan om bakom de lögnaktiga fraserna om att få ”flickor att gå i skola och lära sig läsa” och en ”humanitär insats”?

För att riktigt förstå barkunden till Sveriges insats i Afghanistan måste man börja i Libyen. Libyen som under Muammar Gaddafi var ett fungerande land. Välmående, rikt, en fungerande statsapparat och med en Libysk dollar baserad på guldmyntfot på gång. Hårt regemente! Ja, så var det! Nödvändigt för att hålla de starka klanerna och olika muslimska trosriktningar i schack och under kontroll.

Barack Obama, den norska Nobelkommitténs fredspristagare, bombade Libyen till grus, stenålder och klanvälde och idag med en effektiv och öppet fungerande slavmarknad där unga fräscha flickor och pojkar säljs för 300 dollar att betjäna köparen efter tycke och smak. Detta skrivs det inte en rad om i svenska ridningar. Varför?

Därför att det talas tyst om – förtigs helt – att Sverige med spaningsflyg hjälpte till i ödeläggandet av Libyen. Ingen i Sverige har ställts till ansvar eller åtalats för det krigsbrottet mot libyska civila och det medvetna mördandet av Muammar Gaddafi och hans familj.

Det var svenskt flyg och militär som på politikernas uppdrag deltog i detta brott mot mänskligheten under det cyniska och lögnaktiga ”operation freedom”. Typiskt svenskt. Vi har ju inte dödat några libyer. Sverige har bara letat upp målen för det USA ledda stridsflyget som sedan släppte de mördande bomberna.

Nu till Afghanistan. Misstanken har länge varit djupt rotad i mitt sinne om att allt inte står rätt till med Sveriges insatser i Afghanistan. Misstankarna kom när Sverige började sända militära elitstyrkor till Afghanistan under den s.k ”internationella säkerhetsstyrkan ISAF” stationerade i Mazar-e-Sharif. Dessa svenska styrkor har dödat afghaner, hur många är hemligstämplat.  Någon enstaka svensk har stupat.

I de offentliga politiska lögnerna handlade Sveriges insats om att ”ge flickor möjlighet till skolgång och att lära sig läsa”. Dessa fraser upprepas idag av den globaliststyrda utrikesministern Ann Linde. Sverige skall vara ”en humanitär stormakt” och gjorde en ”humanitär insats” i Afghanistan.

En ”humanitär stormakt” som i Libyen av ”humanitära skäl” bidrog  till att bomba ett land och dess befolkning till grus och stenålders liknande klanvälden med slavmarknader. Men Sverige bombade ju aldrig. Sverige bara spanade upp mål för andra att bomba! Det är skillnad det!

Nu till Afghanistan. Samma historia här. Sveriges insats handlade aldrig om flickor eller en humanitär isats. Det handlade om svenskt flyg, nämligen JAS Gripen som man ville sälja och en insats av flyget via bombningar i Afghanistan skulle bidra till att sälja JAS Gripen. Hittepå? Nej!

I ett av Wikileaks läckt dokument visas detta i skrift för eftervärlden in extenso. Se den fetade delen av texten. Det är i en ambassadrapport från Robert Silverman, USA:s dåvarande Chargé d´Affaires för ambassaden i Stockholm, som Sveriges intentioner beskrivs.

URGING SWEDEN TO DO MORE IN AFGHANISTAN
Date:2008 January 11, 16:36 (Friday)Canonical ID:08STOCKHOLM29_a
Original Classification: CONFIDENTIALCurrent Classificatio
 
MOPS – Military and Defense Affairs–Military Operations | PGOV – Political Affairs–Government; Internal Governmental Affairs | PREL – Political Affairs–External Political Relations | SW – SwedenConcepts:— Not Assigned —
To:Afghanistan Kabul | NATO – European Union Cooperative Secretary of Defense Secretary of State Linked documents or other documents with the same ID:08STOCKHOLM290_a
08STOCKHOLM292_a
08STOCKHOLM294_a
08STOCKHOLM298_a

B. IIR 6 892 0082 08 (STOCKHOLM DAO IIR DTG 091440Z JAN 08) Classified By: Charge d’affaires a.i. Robert Silverman for reasons 1.4 (b) and (d). Summary ——- 1. (C) We should ask Sweden to plus up its ISAF operation in Afghanistan with additional manpower and resources, possibly including medevac helicopters, JAS Gripen fighters, and Operational Mentor and Liaison (OMLT) teams. Timing and developments affecting other international deployments may make this a good moment to ask for Afghanistan, though FM Bildt may want some additional assets for the EU’s proposed ESDP mission to Chad. Sweden has legislative authorization for more troops in Afghanistan, and it might be able to find them — but high-level requests and a formal demarche are needed. End Summary. Doing More in Afghanistan ————————- 2. (C) Sweden makes a substantial contribution to ISAF efforts in Afghanistan, leading the PRT in Mazar-e-Sharif with 365 Swedish troops. Noting shortfalls in ISAF contributions from NATO allies (ref A), we should ask the Swedes, the leading NATO Partner for Cooperation, what additional contributions they may be able make in Afghanistan. 3. (C) Sweden’s government has signaled an intent to increase its international deployments. In additional to its troops in Afghanistan, Sweden has 358 troops under NATO command in Kosovo, and heads the EU’s Nordic Battle Group (NBG) that includes 2,800 troops, of which 2,300 are Swedes. Swedish NBG troops are committed through June 30, 2008; following that period, many of them are earmarked to rotate as replacements into Kosovo or Afghanistan. In March 2006, the Parliament increased Sweden’s authorized troop strength in Afghanistan, explaining the move as necessary to ensure the possibility of overlap during rotations, and to give flexibility to respond to new circumstances. 4. (C) Sweden announced January 9 it was withdrawing its offer to send to send 200 troops to UNAMID in Darfur as part of a joint Swedish/Norwegian engineering unit. Sweden also has 200 troops pledged to the EU’s long-postponed ESDP Peace Keeping Operation in Chad and the Central African Republic. The cancellation of the UNAMID deployment may free up Swedish resources that could be directed to Afghanistan. Separately, we are hearing that FM Bildt may want the freed up Darfur forces added to the proposed Swedish contingent for Chad. 5. (C) Sweden has other potential assets for Afghanistan: — Newly acquired HKP 10 Super Puma Medevac Helicopter that could possibly be deployed in Afghanistan after June 30, when the NBG completes its commitment. — JAS Gripen fighters. Sweden’s Armed Forces has publicly suggested sending JAS Gripen fighter aircraft to Afghanistan. The Swedish military lobbied for the deployment, arguing that possible combat experience would be good for the Air Force — and enhance the marketability of the Gripen.  Military advisers who could possibly relieve U.S.personnel on OMLT teams working with Afghan forces in ISAF Regional Command North. 6. (C) Comment and action request: Sweden has the legislative authority and appears to have the resources to make additional contributions in Afghanistan. By current legislation, any additions would be limited to the northern Mazar-e-Sharif PRT area. Post would appreciate receiving guidance to use with the Swedish government. SILVERMAN 

USA:s MISSLYCKANDE I AFGHANISTAN

19 augusti 2021

Enligt beräkningar gjorda av Brown University US har invasionen, ockupationen och det totala misslyckandet i Afghanistan kostat amerikanska skattebetalare ofattbara 20 000 miljarder (20 000 000 000 000) kronor. En del av pengarna har enligt rapporter i amerikanska media överlämnats av CIA i väskor fulla med kontanter till korrumperade ledare som nu hyllas som kvinnors och flickors förkämpar (ja så länge mutpengar strömmade in från USA:s och Sveriges skattebetalare) och demokratiska krafter.

Det hela slutade med ett monumentalt misslyckande och en synlig katastrof i nivå med krigsförlusten i Vietnam mot lusfattiga men kommunistledda och motiverade risbönder. Denna gång outbildade muslimska talibaner! I Saigon flydde amerikanerna från ambassadens tak med svansen mellan benan. Detsamma hände i Kabul.

USA:s högste militär generalen Mark Milley hävdar att ”det fanns inget jag eller någon annan såg som tydde på kollapsen av armén och regeringen på 11 dagar”. Det handlade om ”vilja och ledarskap” enligt generalen, dvs brist på dylik. Frågan blir då: Varför saknades viljan? Den reguljära armén i Afghanistan överlämnade under en dryg vecka hela sin arsenal av moderna vapen till talibaner beväpnade med gamla ryska Kalasjnikovs.

Vad har CIA och övriga i underrättelseorganisationerna haft för sig. Har talibanerna övat, beväpnat och förberett sig helt i hemlighet. En prestation i sig, i så fall. Osannolikt!

Nu lär de internationella samfundet talibanerna hur demokrati i praktiken fungerar. Afghanistans valutareserv är spärrad för den nya afghanska regeringen liksom finansiella resurser som frysts av de förlorande USA. I Sverige kräver utrikesministern Ann Linde (hon kommer att bli herostratiskt beryktad för sin dumhet) att Afghanistan skall skriva in feminism i sin nya konstitution.

Vad jag inte begriper är att Sverige, USA och världssamfundet inte kan låta Afghanistan vara i fred att sköta sina egna affärer.  President Bush invaderade Afghanistan under parollen ”operation freedom” som hyllades av svenska politiker. Some freedom!  Om afghanerna väljer att leva med en muslimsk regim som tillämpar sharialagar, låt dem gör det. Jag ligger inte sömnlös om de inför hårt regemente. Det är sannolikt vad som krävs!  Det visar arabiska exempel! Den gamla sanningen är att ett folks befrielse måste vara dess eget verk.  Främmande bajonetter fungerar inte, inte ens om de är svenska socialdemokratiska bajonetter! Jag önskar inte fler, av USA och västvärlden inklusive Sverige, sönderslagna arabiska länder som Irak och Libyen, med dysfunktionella lågkognitiva människor som kommer i horder till Europa och Sverige för att leva på etniska svenskars skattepengar.

Både Irak och Libyen var före ”operation freedom” fungerande länder med fungerande regeringar och administration. Ja visst, hårt regemente! Men det är vad som krävs för att hålla dessa arabiska muslimer, med en genomsnittlig kognitiv förmåga runt 80, i schack och för att hålla klanerna hårt under tummen.

USA och västvärlden, med benäget flygstöd i Libyen från Sverige, bombade dessa länder till dysfunktion, klanvälde och grus och i Libyen en nu fungerande slavmarknad. Där kan du köpa en ung fräsch flicka eller pojke för runt 300 dollar att användas som du behagar. Skrivs det om detta i svenska media? Inte ett enda ord. Det var ju den av Norge utnämnde fredspristagaren Barack Obama, demokrat dessutom, som initierade, startade och genomförde förstörelsen och terrorbombning av Libyen. Sverige traskade patrull för fredspristagaren! Fy fan! Ingen i Sverige ställs till ansvar och döms för de besluten. Den segrande sidan skriver historien. Än en gång.


%d bloggare gillar detta: