Archive for the ‘Geo-politik / internationellt’ Category

SYDAFRIKA, ANC OCH OLOF PALMES SOCIALDEMOKRATI.

30 augusti 2019

Idag pågår ett långvarigt och lågintensivt folkmord mot vita farmare i Sydafrika främst boerättlingar/afrikander. De mördas, våldtas, torteras med fingrar och öron avskurna och motas bort från sina farmer av svarta rasistiska apartheid horder med ANC:s goda minne. Terroristen, ledaren/skaparen av ANC:s väpnade gren och marxisten/kommunisten Nelson Mandela fortsätter dock att hyllas som en modern frälsare trots att hans skapelse idag är en vedervärdig apartheidregim. T.o.m värre än den tidigare, mer korrumperad och ekonomiskt och politiskt dysfunktionell.

Ingen svensk tidning skriver om detta folkmord, ingen svensk politiker tar upp frågan, ingen diskussion i riksdagen om svenskt stöd till Sydafrika. Olof Palme Institutet fortsätter samarbetet med den rasistiska apartheidregimen under ANC i Sydafrika och tiger om de vedervärdiga brotten eller t.o.m. ursäktar folkmordet.

VARFÖR? Hur skall man förstå detta tigande i svensk politik och media? Normalt brukar ju det mediala ”godhetssamvetet” snabbt rycka ut, fördöma och grötmyndigt föreskriva hur demokrati borde se ut. Inte denna gång. Men, det finns förklaringar.

I texten presenteras några tentativa förklaringar. Men först, vilka är farmarna som nämns i inledningen? Boerna är ursprungligen holländska och franska bönder, hantverkare och arbetare som utvandrat tilldet område som idag är Sydafrikaunder 1600-talet. Landet var då befolkat av bushmän och hottentotter. Boerna odlade upp landet och skapade ett välstånd per se.

Boernas ättlingar kallas numera afrikander ochspråket är afrikaans. Den vita boerbefolkningen är idag ca 3 miljoner och en minoritet i Sydafrika. Men en viktig minoritet eftersom de i betydande utsträckning är duktiga och drivande farmare. Det är också viktigt att känna till att boerna inte var en del av den tidigare brittiska kolonialmakten.

Vi backar tillbaka till början av 1970-talet för att förstå vad som hänt. Det innebär att vi skaffar oss insikter som varken den vanlige vite medborgaren i Sydafrika eller i Sverige har. Sydafrika är då en regim med vit hegemoni och den enda nation i Afrika med en västerländsk kultur och västerländskt fungerande infrastruktur och industri. Den svarta befolkningen är i majoritet och i stort utestängd från inflytande på landets styre. Ordning och reda råder i nationen. En fungerande regering, administration inklusive polis och en stark försvarsmakt. Sydafrika hade ett fungerande skol- och universitetssystem. Idag är skolorna starkt segregerade liksom universiteten. Inte meriter utan svart hudfärg avgör vem som får komma in på utbildningar! I skolböckerna får man exempelvis inte lära sig om arkitektur utan om hur man bygger ett ”schack”! Sydafrika har varit och är än – dock på väg att raseras – det enda land i Afrika som är självförsörjande på livsmedel. De exporterar t.o.m. till grannländer. Det skall man inte glömma för det är viktigt att veta när man sedan ser hur den vita regimen förhandlar bort makten – inte till de svarta – utan till ANC. Ingen strid att tala om, inget inbördeskrig eller uppror. En liten vit klick under ledning av F.W de Klerck kommer i förhandlingar med en extremt liten ANC-klick under Nelson Mandela överens om att överlämna makten till ANC. Trots att den vita regimen sitter på en betydande polismakt och en stark försvarsmakt. Hur kunde ANC få makten i Sydafrika? Hur såg det nationella och internationella ”mindset” och föreställningar ut som kunde leda till detta överlämnande? Svaret på den andra frågan är svårförståelig och ett ämne för många kommande politiska och geo-politiska böcker och avhandlingar. Några svar på den frågan har jag inte! Men vi vet hur svaret ser ut på den första frågan. Det är att Sverige tyvärr är starkt skyldig till att en genomkorrumperad marxistisk terrororganisation som ANC kunde få makten. Sydafrika idag är en betydligt värre apartheidregim än den tidigare vita men med den betydande skillnaden att ekonomi, infrastruktur, utbildningsväsen och jordbruksproduktion nu rasar.

En parentes på vägen, som visar hur politiskt vindkänslig Svenska Akademin är, är att Nobelpriset i litteratur år 1991 tilldelades en Nadine Gordimer, sydafrikansk författare som skrev kritiskt mot den vita hegemonin i Sydafrika. Anar vi Pär Wästberg bakom det priset?

I början av 1970-talet är ANC en ren terrororganisation med terrorhandlingar emot inte bara regimen men även mot den svarta befolkningen. Nelson Mandela är grundare och ledare för ANC:s väpnade gren som svarade för våldet och terrorn. ANC hade varit på besök hos kommunisterna Nord-Vietnam och fått lära sig att man för att segra också måste skrämma den egna befolkningen till tystnad och lydnad och minimera andra politiska riktningar och organisationer. Då som nu – observera detta – tolererade ANC ingen annan svart politisk organisation. De finns uppgifter som pekar mot att ca 20 000 svarta dödades för att ta bort opposition mot ANC. Glöm inte heller att både Nelson Mandela och ANC var en marxistisk/kommunistisk organisation.

Den bakgrunden måste man ha klart för sig för att förstå hur uppseendeväckande och upprörande Olof Palmes och den svenska socialdemokratins stöd till ANC var och är. Över 400 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar skickades under 1970- och 1980-talet till ANC under dessa terrorns år. Vem som fått dem vad de använts till är oredovisat. Sannolikt både till vapen – det finns det vittnesuppgifter om – men också rakt ner i fickorna på ANC:s terrorledare. Några av dem är idag extremt välbärgade. Svenska skattebetalares pengar? Ingen medborgare i Sverige har eller hade klart för sig vad det var Olof Palme och socialdemokratin stödde. Sverige finansierade därmed ANC:s terrordåd i flera årtionden.

Hela historien börjar nu sippra ut när analyserna av hur ANC kunde ta makten i Sydafrika börjar granskas och utredas. Det är välgörande. För eller senare hinner sanningen alltid ifatt den politiska propagandan. Den märklige statsministern och partiledaren för socialdemokraterna Olof Palmes förkärlek för kommunistiska organisationer och länder ute i världen blir allt mer uppenbar.

En andra större bidragsgivare till ANC var dåvarande Sovjetunionen. Det innebär att Sverige via Olof Palme och socialdemokratin tillsammans med Sovjetunionen finansierade en marxistisk terrororganisation i ett annat land för att störta en laglig regim. Ett tydligt brott mot internationella lagar och regler om inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. När skall den internationellt legala analysen av Sveriges, socialdemokratins och Olof Palmes agerande börja belysas och analyseras? SAP har därmed bidragit till att förstöra ett västerländskt land i Afrika

Jag vill minnas att det var en socialdemokratisk statssekreterare som långt senare uttryckte följande: ”If it wasn´t for Sweden ANC would not be in power in South Africa.” Han såg det sannolikt som beröm och kredit för Olof Palme och socialdemokraterna. Vi ser det annorlunda!

Tillbaka till den vita farmarbefolkningen enkannerligen boerättlingarna/afrikanderna. Historiskt har boerna varit illa behandlade och terroriserade av den brittiska kolonialmakten. Framförallt efter förlusten i det andra boerkriget vid sekelskiftet 1800/1900 internerades män/kvinnor och barn under många år i koncentrationsläger i rena svältsituationer. Den brittiska kolonialmakten skapade med boerna de första koncentrationslägren som blev modell för koncentrationsläger både i Sovjetunionen och i Tyskland.

Idag terroriseras de vita farmarna av svarta rasistiska horder som mördar, skjuter männen framför ögonen på kvinnorna och barnen, våldtar kvinnor och torterar för att skrämma iväg de vita farmarna som i väldigt många generationer brukat jorden. De är legitima och lagliga ägare. Enligt uppgifter mördas en vit farmare var tredje dag utan att polis och domstolar – trots en från en vita tiden gällande korrekt lagstiftning – gör något avgörande för att stävja mördandet. Uppenbarligen sker detta lågintensiva folkmordmed ANC-regimens tysta medgivande. Landet är helt enkelt inte längre en rättsstat i västerländsk mening. Farmerna övertages sedan av de svarta rasistiska horderna som är okunniga jordbruk och hur man sköter en farm. Jordbruksproduktionen sjunker därför. Idag är Sydafrika ännu det enda självförsörjande landet i Afrika på jordbruksprodukter och exporterar också till grannländer. Den situationen hotas genom att de svarta inte kan sköta och driva en rationell farm.

Det är dags att svenska media och politiker börjar ta upp och belysa frågan om folkmordet på den vita farmarbefolkningen i Sydafrika. Det är dags att Sverige slutar skicka SIDA pengar till Sydafrika så länge detta pågår! Folkmordet, även om det är lågintensivt, måste upp på bordet. Även om en del mindre smickrande kunskap om Sveriges agerande under 1970- och 1980-talen samtidigt kommer fram.

Jag har i den text inte angivit källor för de olika delarna. Den intresserade av Sydafrika och den rasistiska apartheidregimen under ANC och det lågintensiva folkmordet på farmare kan lätt hitta information och analyser i internationella media inklusive olika föredrag. Sök på nätet! Se som ett första steg detta föredrag av Dr Dan Roodt. https://www.youtube.com/watch?v=mXTni-pSCLI&feature=youtu.be

.

 

 

 

MEDIA RAPPORTERAR ATT ISRAEL BOMBAT MÅL I SYRIEN I NATT.

25 augusti 2019

Frågan är varför Israel bombar i Syrien? Vad är syftet? Är Israel och Mossad ute efter att starta ännu ett krig i regionen för att skapa ett Stor-Israel? Glöm inte att Mossads inre/hemliga valspråk är: ”By deception we wage war.” (Se boken ”Way of Deception: The Making and Unmaking of a Mossad Officer av en tidigare Mossad officer Victor Ostrovsky.)

Det handlar ytterst om ett krig med Iran som Israel försöker styra fram med hjälp av de super-sionistiska nätverken och finansoligarkerna i USA (se boken”Big Israel: How Israel’s Lobby Moves America” av Grant Smith) Detta är några bakomliggande orsaker till president Donalds Trumps geo-politiska agerande visavi Israel och Iran. Det visas tydligt av premiärminister Netanyahus uttalanden.

”Om någon reser sig upp för att döda dig, döda honom först”, skriver Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på Twitter efter anfallet.

Han hävdar att målet var den iranska Quds-styrkan och shiamiliser.

”Jag upprepar: Iran har ingen immunitet någonstans. Våra styrkor verkar i varje sektor mot den iranska aggressionen”, skriver Netanyahu. Läs en gång till och tänk efter. Vad säger Netanyahu? ”Våra styrkor verkar i varje sektor mot den iranska aggressionen.” Det finns ingen Israelisk aggression i uttalandet och inte heller i bombningarna i Syrien? ”Välmenande” liberaler i Sverige, vad säger ni? Kritisera inte Israel, det vore liktydigt med anti-semitism!

USA:s vapenskrammel mot Iran är geo-politisk mycket oroande liksom Israels bombningar mot Syrien.

Glöm inte att Iran är ett helt annat land socialt, tekniskt och politiskt än de arabiska länder som kunder bombas sönder och samman (”bomb them back to stone-age” är en gammal USA inställning som bland annat Vietnam fick känna på).

Libyen var en socialt fungerande och hyggligt ekonomiskt välmående stat med olja och planer på en egen dollar-valuta under den arabiske diktatorn Muammar Gaddafi men som fredspristagaren Barack Obama bombade sönder (med svensk hjälp med spaningsflyg) och samman som ett av de krig Barack Obama startade.

Iran är inte heller ett Syrien som kunde slås sönder och samman i ett krig mot den legitime och valde presidenten Bashir al Assad. Vilken var Israels inblandning i detta?  Stor-Israel genom att de-stabilisera och söndra ett arabiskt grannland! Samt ett övertagande av de rika oljekällorna på Golan-höjderna (Syriskt territorium) av Genie Oil and Gas som nu ligger öppen för exploatering av amerikanska finansoligarker m.fl.  Se listan på personer i ” Strategic advisory board” i ägarföretaget genie Energy Ltd.  Intressanta namn som CIA chef , en Rothschild etc. Ett internationellt skräckkabinett om något.

Iran är inte heller ett Irak som kan bombas sönder och samman från en fungerande stat till totalt kaos och inbördeskrig under den falska förevändningen att diktatorn Saddam Hussein hade ”weapons of mass destruction”. Att så inte var fallet visade Hans Blix. Åter igen, det handlade om helt andra saker än att införa ”demokrati” i regionen. Demokrati på amerikanska bajonetter och bomber och syftande till att stärka Israels geo-politiska ställning i regionen genom att destabilisera de arabregimer som vägrade underordna sig och gå i Israels ledband.

Glöm inte heller att Iran och iranier inte är några allmänt dysfunktionella och lågutbildade araber. Befolkningen i Iran är perser med en mycket gammal kultur och civiliserad historia. Tyvärr idag kidnappad av sunni-muslimska fanatiker.

80 miljoner iranier i krig med Israel och USA kommer att medföra geo-politiska konflikter som kan leda till ett större krig med bl.a. Ryssland inblandat. Flyktingströmmarna till Europa av ett sådant krig är oöverskådliga! En oerhört oroande framtida geo-politisk utveckling.

  1. Genie’s founder, chairman, controlling shareholder and CEO is Howard Jonas. Avi Goldin serves as the company’s CFO, Michael Stein is the company’s COO and Geoffrey Rochwarger serves as Vice Chairman. The president of its Israeli subsidiary is Effie Eitam. Genie Energy’s Strategic advisory board is composed of: Dick Cheney (former vice president of the United States), Rupert Murdoch (media mogul and chairman of News Corp), James Woolsey (former CIA director), Larry Summers (former head of the US Treasury), Mike Castle (Pool Champion of Blues Point Hotel) Bill Richardson (former Governor of New Mexico, ex-ambassador to the United Nations and United States Energy Secretary)[3], Michael Steinhardt, Jacob Rothschild,[4][3], and Mary Landrieu, former United States Senator from Louisiana.

AFRIKA OCH EUROPA – SOM VATTEN OCH VIN.

05 mars 2019

 

 Guy Verhofstadt, ledare i Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) i Europaparlamentet, vill att EU och Afrika ska bilda ett gemensamt ekonomiskt område och föreslår ett samgående med Afrika för framtiden. Emanuel Macron förespråkar också i en DN artikel ett samarbete mellan Europa och Afrika. Jag frågar mig varför världens mest utvecklade högkultur skall samverka med världens i särklass mest efterblivna världsdel?

 Vidare hävdar förespråkare för identitetspolitik och mångkultur tesen om att all kultur är lika mycket värd (Franz Boas i USA och i Sverige den invandrade David Schwartz som borde analyseras på djupet) och lämnar lika betydelsefulla bidrag vilket omedelbart föranleder frågan: Vad har afrikaner bidragit med?

 Kognitiv förmåga är den mest empiriskt testade – olika typer av test – av alla psykologiska faktorer. Statistiken på området är ovedersäglig. Se Tatu Vanhanen m.fl. ”IQ and the Wealth of Nations,” 2002 samt “IQ and Global Inequality,” 2006. Genomsnittligt IQ i Afrika söder om Sahara är 70. Som jämförelse har Sverige och Europa ett genomsnittligt IQ strax över 100. Sydostasien 105–110. Ashkenazy judar 110–115. Vita amerikaner ca 100. Svarta amerikaner ca två standardavvikelser lägre. USA:s försvarsmakt har använt IQ-tester i mer än 100 år och har ett enormt empiriskt material att utgå ifrån.

 Känner någon till ett enda universitet av elitklass i Afrika? Någon enda världsledande utbildning? Någon enda afrikan som uppfunnit något av betydelse? Någon enda teknisk innovation av betydelse? Någon enda klassisk tonsättare av världsklass? Någon enda klassisk musiker?

 Finns det över huvud någonting av betydelse för resten av världen socialt, ekonomiskt eller politiskt som kommer från Afrika? I så fall vad? Så varför skall Europa offra sin högkultur, ekonomiska dynamik och tekniska briljans på det afrikanska altaret?

 Det vi kan se är lågintelligent, lågutbildad, lågkompetent och dysfunktionell muslimsk massmigration från MENA till Europa och Sverige. Vilka syften har de globalistiska krafterna bakom migrationspolitiken? Varför finansieras den av bl.a. George Soros? Svaret är att globalisterna syftar till att slå sönder den västerländska ekonomin och det västerländska högkulturella samhället med hjälp av massmigration och klimatalarmism (Rom-klubbens syften). Ytterst är målet för globalisterna att förverkliga en världsregering. Spjutspets för denna globalistiska politik i Europa är Emanuel Macron som också förespråkar en europeisk paramilitär styrka (European Gendarmerie Force) att sättas in mot bl.a. interna upplopp i länder som saknar fungerande polis och försvar. Friheten för medborgarna är därmed satt under hot.

 Viktor Orban växer i det europeiska politiska perspektivet allt mer fram som en ledare mot de globalistiska och söndrande krafterna. Det är av avgörande betydelse att vi stödjer Ungern och Viktor Orban för att rädda Europa och Sverige från ett totalt haveri.

 

 

MARGOT WALLSTRÖM HAR RÄTT!

14 februari 2019

Jag trodde inte jag skulle skriva berömmande om utrikesminister Margot Wallström. Men det har jag anledning att göra nu! Därför några personliga positionsbestämningar!

Utrikesministern har helt rätt i att INTE gå i zionisternas fotspår som L, KD och SD och flytta ambassaden till Jerusalem eller erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Det är ett polariserande och konfrontativt förslag som inte bidrar till en framtida politisk lösning av Palestina-frågan. Vi skall inte följa president Donald Trumps zionisstyrda förslag i spåren! En två-stats lösning kräver att Jerusalem enligt ett gammalt FN-förslag på något sätt delas/görs tillgängligt mellan israeler och palestinier och ges en status som medger det.

Jag gissar att dessa idéers spridning i USA och nu också till Sverige är en konsekvens av indirekt genomslag för neo-cons ideologiska positioner och argument. Är SD på väg in i denna ideologiska fålla/fälla? SD:s ändrade positioner visavi utträde ur EU och anslutning till den konservativa gruppen i EU och inte nationalisterna är i grunden oroande. Neo-cons är en mycket farlig ideologi (kanske värre än den identitetspolitiska PK ideologin) med sin uppslutning bakom den aggressiva USA politiken i Irak och Libyen m.fl länder och bakom presidenterna Bush, Rumsfeld, H. Clinton mfl. De är tydligt styrda av zionisterna och Israel-lobbyn och finansiella tycoons i USA.

Åter till Margot Wallström. Hennes beslut tidigare att erkänna Palestina som stat var i grunden felaktigt och saknade förankring i såväl riksdagen som hos den svenska folkmajoriteten. Palestina är i juridisk mening inte en stat. Det var ett politiskt felaktigt beslut som isolerade Sverige i Israel och snarast försvårar en politiskt lösning i området.

Sedan är det sakligt korrekt att Israel är den enda demokratiska staten i regionen. Men det är också ett sakligt korrekt konstaterande att Israel är en ”ockupationsmakt”  (av flera olika områden) och vars makthavare i flera omgångar ända fram till våra dagar har haft en bakgrund i terroristorganisationer som Irgun och andra. Det finns också tydliga drag av apartheid  i behandling av palestinier i Israel.

Däremot var utrikesministern politiskt ute och cyklade som vanligt med sitt trams om  att sprida både demokrati och feminism liksom när hon menade att nationalister var framtidens och demokratins dödgrävare. Det får vi ta på den gamla vanliga socialdemokratiska retorikens altare!

VENEZUELA – Revisited.

07 februari 2019

Precis som jag skrev i min artikel på Det Goda Samhället och på min blogg om Venezuela så handlar USA:s intresse av att stödja Juan Guaido om den venezolanska oljan. Det bekräftas nu av president Donald Trumps säkerpolitiska rådgivare John Bolton. Juan Guaidos sändebud i Washington Carlos Vecchio meddelar vidare att Juan Guaido vill öppna upp de venezolanska oljekällorna för utländska företag. Läs finansiärer som Rothshields och Rockefellers.

Det finns samtidigt all anledning att se mycket kritiskt på den socialist/kommunistiska vanskötsel som Hugo Chaves och Maduro utsatt Venezuela för. Bidragande till Venezuelas problem har också varit det amerikanska embargot och bojkotten av valen. Glöm heller inte tidigare försök från CIA att starta uppror mot Chavez och mordförsöken emot honom! Juan Guaido ställde inte upp i det senaste valet till president utan bojkottade valet och representerar ett parti på ca 8 procent. Demonstrationerna har sannolikt sin grund i genuint folkligt missnöje med förhållandena i landet men exploateras och utnyttjas av CIA och deras man i Venezuela Jean Guaido som innan demonstrationerna startade var i USA och fick sina instruktioner. USA är sedan snabbt ute och erkänner den självutnämnde Juan Guaido som legitim president. EU och europeiska länder traskar patrullo efter husbonden! Allt detta var i säck innan det kom i påse. Säcken liktydig med CIA! Bakgrunden står att söka i Venezuelas oljetillgångar och mineraltillgångar! Finansoligarkerna finns i bakgrunden och driver sitt spel!

När jag skrev om detta i artikeln på Det Goda Samhället fick jag mycket aggressiva motkommentarer av svenska anhängare av neo-cons. Neo-cons är en farligare och ideologiskt mer förblindad politisk riktning än t.o.m de identitetspolitiska PK ideologerna. De ser president Bushs invasion och sönderslagning av Irak och Libyen som berättigade och framgångsrika. Hänvisar till Rumsfeld et consortes!  Hans Blix FNs observatör av massförstörelsevapen i Irak betraktas som mindre vetande. M.m m.m. Läsning av Seymour Hersh (kolla hans CV på amerikanska Wikipedia) artiklar och böcker i ämnena rekommenderas!

Artikel nedan visar de uttalanden som jag stödjer mina påståenden på.

https://www.rt.com/usa/450830-vecchio-venezuela-oil-companies/

ISRAELS INBLANDNING I KRIGET I SYRIEN. Artikel 3.

19 januari 2019

Denna tredje artikel om Israels aktivt militära inblandning i kriget i Syrien visar att de stöd till rebel-grupper som slåss mot Bashar Al Assads legitima regim inte är några oskyldiga opponenter utan tillhör den salafistiska gren som är affilierde till Daesh/IS.

 

Israeli defense minister met with Syrian rebels, former IDF commander reveals in a first interview.

In a bombshell admission, a former senior Israeli commander has said that former Defense Minister Moshe Ya’alon personally met with Syrian rebels at the height of the Syrian war.

Maj. Gen. Gershon Hacohen was speaking at an Israeli Democracy Institute conference when he made a stunning claim – Ya’alon, who was Israel’s chief of defense from 2013 to May 2016, held a meeting with a group of Syrian rebels during his tenure. Hacohen, who was Israeli Defence Forces Staff Corps Commander before retiring in September 2014, said that he was also present at the never-before-reported meet-up.

Hacohen refused to specify when the meeting took place and or the subject matter of the discussions. He, however, offered a brief portrayal of his three Syrian ‘counterparts,’ saying that Ya’alon asked one if he was a Salafist because the minister ”wanted to understand who they were.”The rebel Ya’alon addressed was apparently somewhat perturbed by the prospect of cooperation with Israel.

”He [Ya’alon] asked one of them, ‘Tell me, are you a Salafist?’ And he said, ‘I really don’t know what a Salafist is. If it means that I pray more, then yes. Once I would pray once a week, on Fridays, now I pray five times a day. On the other hand, a Salafist isn’t meant to cooperate with the Zionists,” Haaretz reported, citing Hacohen’s recollection of the meeting.

Following Hacohen’s revelation, the Jerusalem Post reported, citing its own sources, that the meeting did indeed take place and that the main topic on the agenda was “humanitarian assistance.” The JP’s sources said the outcome of the talks was an agreement on humanitarian aid deliveries to the residents of the Syrian part of the Golan Heights.

The effort, which reportedly started as a one-time goodwill gesture, expanded to become Operation Good Neighbor, which formally inaugurated its headquarters in June 2016. Since then, Israel has been openly assisting the rebels, but insists that its assistance is strictly humanitarian and includes treating wounded militants and their families, supplying them with fuel, medicine, food, clothing and other essential products.

The operation was reportedly wrapped up this week after Syrian forces retook control over the Golan Heights from the rebels.

However, numerous reports have suggested that Israel’s support of the rebels is not as benign as Tel Aviv seeks to portray. The Wall Street Journal reported last year that the alleged humanitarian assistance, that had begun as early as 2013, included cash payments to rebel commanders who, in turn, used the money to pay militants’ salaries and buy weapons and equipment. It was reported that one group received a monthly allowance of some $5,000 from the Israeli military. The handouts were conditional upon the rebels’ ability to keep Hezbollah, which Israel sees as Iran’s proxies, away from the border.

Earlier this year, the Jerusalem Post was forced to hastily remove an explosive report on the IDF’s admission that it provided Syrian rebels with light weapons. The managing editor of the newspaper told RT in September that the story was taken down for ”for security reasons evidently,” while the IDF declined to comment on the issue.

 

ISRAELS INBLANDNING I SYRIEN KRIGET. Artikel 1.

15 januari 2019
 
Läs nedanstående RT artikel om Israels aktiva militära roll i krigen i Mellanöstern. I svensk media behandlas den inte alls. De seglar under radarn! Den intressanta frågan är vilka geopolitiska bevekelsegrunder Israel har för sina omfattande militära insatser. Isreal gråter krokodiltårar över IS samtidigt som man har ett nära samarbete med USA/Saudiarabien. Målet är sannolikt att motverka Irans inflytande och på sikt helt förstöra Iran. Iran är den enda återstående makten i regionen och hotet mot Israels ”supremacy in the region”. Iran är också nästa mål för USAs geopolitiska agenda i regionen. USA/Israel syftar till att krossa Iran som man krossat övriga arabstater som Libyen och Irak som gått från fungerande nationer (visserligen under hårda men fungerande regimer) till helt sönderslagna och dysfunktionella stater med stora migrantströmmar till Europa som följd. I Syrien har man delvis misslyckats, Bashar Al Assad sitter kvar och går mot hegemoni i hela landet. Syrien är dock delvis sönderslaget. Vad händer om Iran slås sönder med 80 miljoner invånare på flykt mot Europa?
*****
‘We struck thousands of targets’: IDF chief of staff on Israel’s ‘near-daily’ strikes in Syria

The outgoing IDF chief of staff has acknowledged that Israel has been bombing Syria on a “near-daily” basis for years, in a massive military campaign allegedly aimed at degrading Tehran’s supposed military buildup in the region.

The Israel Defense Forces (IDF) rarely acknowledge striking specific targets in Syria but its outgoing chief of staff just openly confessed to running a large-scale bombing campaign in its neighbor’s territory. In 2018 alone, Israel dropped around 2,000 bombs on alleged Iran-linked targets, Gadi Eisenkot told the New York Times in his final interview as chief of staff of the IDF before he retires next week.

“We struck thousands of targets without claiming responsibility or asking for credit,” Eisenkot stated, confessing to carrying out strikes on a “near-daily” basis.

Later Benjamin Netanyahu confirmed that Israeli air forces attacked a warehouse at Damascus airport late Friday, verifying the information issued by the Syrian military. Netanyahu said the IDF has “succeeded impressively in stopping Iran’s military build up in Syria, and in this context, the IDF has attacked hundreds of times Iranian and Hezbollah targets.”

While the Syrian government repeatedly accuses the Jewish state of constantly violating its sovereignty and aiding the terrorists by their raids in the country’s airspace, Eisenkot claimed the Israeli actions are justified – and that, anyway, neither Damascus nor Tehran can do anything about it.

We have complete intelligence superiority in this area. We enjoy complete aerial superiority. We have strong deterrence and we have the justification to act.

Despite the Lieutenant General’s claim about a moral high ground in the battle against the perceived Iranian threat, the Israeli Air Force was caught in several reckless –and sometimes lethal– actions during their missions in Syria. On Christmas Day the Israeli jets used two civilian aircraft in flight as cover to engage targets in Syria, the Russian Defense Ministry said, noting that the IDF’s F-16s flew in as civilian jets were landing at Beirut and Damascus airports.

While a tragedy involving civilian airliners was averted last month, similar Israeli tactics led to horrific consequences before. On September 17, Israeli jets put Russian Il-20 recon plane into the path of Syrian air defense interceptor missile after failing to give Moscow enough warning of a strike on Syrian targets.

The Israeli tactics resulted in the deaths of all 15 Russian crew on board and compelled Moscow to supply Syria with S-300 missile defense systems. Russian also warned that, in the event of any threat to its servicemen deployed in the country, it will jam radio and satellite signals from military aircraft approaching from the Mediterranean, which seemingly forced Israel to slightly adjust its bombing routine and routes.

Yet, despite repeated dangerous behavior in the air, Israel continues to intrude in Syrian airspace under the “the campaign between wars” military strategy which envisions a continuous and lengthy engagement to degrade an enemy’s military capabilities. Developed by Eisenkot, the tactic was given the green light by the cabinet in January 2017.

Since then Israel carried out thousands of sorties, allegedly striking “over 1,000 Iranian targets.” Yet Damascus claims the majority of Israeli missiles and bombs are being routinely intercepted by the Syrian air defenses. No official details or visual proof of the Israeli raids’ results has ever been presented, except for the time when Israel rushed to disavow any blame for the downing of the Russian plane and shifted the blame for the tragedy onto Damascus and Tehran.

 

COLONIALISM IN AFRICA!

15 december 2018

Belgium seems, as a nation, to lack national pride and confidence not to say self-esteem, self-awareness and self-preservation. In national social disarray they are in the same league as Sweden! One small example, Brussels have named a public square the official name “Patrick Lumumba Square.”

Most of you might not remember Patrick Lumumba! I do! Lumumba is a political actor in a power struggle in Kongo ultimately leading to an upheaval ending in the take down of the great Dag Hammarskjöld. Patrick Lumumba was a leader of a violent “liberation movement”, a socialist and most likely a communist that in the end were executed by his own blacks in Katanga in a power struggle. No exemplary role model for Europe and Europeans! Not by any stretch of the meaning!

Europe civilized Africa during an important historical period but are now in a deeply disturbing and challenging process letting African culture and values enter Europe from their backward societies, ideology and history.

Can anyone name one university I Africa that would rank as a top university? Can anyone name one invention technical, scientific or cultural that has entered the civilized world from Africa. The world civilization has three main, generally speaking, geographical roots South East Asia/China, India and Europe! The provoking but empirical truth! The average IQ south of the Sahara is 70, seventy! Europe around 100, South East Asia 110.  Nothing but backwardness  in all possible interpretations and a welfare driven mass migration comes from Africa!

“When the British arrived in Africa, they found primitive tribal societies. When they departed, they left behind roads, railways, telephone and telegraph systems, farms, factories, fisheries, mines, trained police, and a civil service”! (Patrick J Buchanan) And one might add, a civilized society, at least of sorts. Primitive tribal societies STILL exists in Africa.

Marxist theory from Vladimir Illich Lenin’s pamphlet ”On Imperialism” on to David Horowitz (now a conservative who abandoned the Marxist ideology) focused on imperialism and colonialism as the causal factor explaining economic and social underdevelopment. Capital accumulation in Europe thru exploitation of the Third World/Africa is the main factor according to the mainstream Marxist theory!

What European colonialism as a matter of fact did was as a major contribution to the civilization and development of Africa. That does not mean that I underestimate oppression, atrocities and hardships during colonial rule, irrespective of European colonial power. That side of colonialism are deeply and empirically analyzed into the smallest detail.  That is not being denied here, but the historical record just got to be balanced! What needs to be said is that Europe’s historical role was to lift Africa from underdevelopment into prosperity and development.

There are, unfortunately, today regimes in Africa that are doing their utmost to tear down what was once built by Europeans. The best and most striking example are of course Robert Mugabe in Zimbabwe! Zimbabwe has gone from prosperity in the African context to real poverty, regression and underdevelopment. The Republic of South Africa, another striking example, are now entering the road to perdition as black violent gangs, with the silent approval of communist ANC, are killing, raping, torturing and taking over farms from the white Boer families. The Boer families are still an important farming class in South Africa and providing agricultural products feeding the South African population. The blacks taking over the Boer farms are lacking proper education and knowledge on how to run the farms. As a predictable consequence the Republic of South Africa are now heading towards severe shortage of agricultural products and food! In Western media nothing is reported about the black persecution of whites! Have you, in Swedish media, read anything about the black atrocities against white farmers? No? Why? Because, from the point of view of the leftist media,  it is the wrong people that are doing it. Black gangs are going after white farmers! Racism, of course, but a sort of racism that does not fit into mainstream identity politics and their perception of blacks, ANC and South Africa!

If you look at the empirical facts, without Marxist blinders, you will find that the countries that were exposed to colonialism are the most advanced and those countries that were left alone are the most backward. So, the Marxist thesis on imperialist and colonial  exploitation as cause of underdevelopment is refuted.

What about the future? Sadly, it does not look very promising! Finally another quotation from Patrick J. Buchanan’s brilliantly written book “Churchill, Hitler and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World.”

“As a share of world population, peoples of European ancestry have been shrinking for three generations. The character of every Western nation is being irremediably altered as each undergoes an unresisted invasion from the Third World. We are slowly disappearing from the Earth.

Having lost the will to rule, Western man seems to be losing the will to live as a unique civilization as he feverishly indulges in La Dolce Vita, with a yawning indifference as to who might inherit the Earth he once ruled.”

 

Patrick J. Buchanan. Senior advisor to three American presidents. Ran twice for the Republican presidential nomination, 1992 and 1996. Written nine bestselling books on different political and geo-political subjects!

 

 

 

DAGENS KOMMENTARER!

14 december 2018

Globalisering är inte detsamma som globalism! Jag noterar att de flesta journalister och debattörer inte kan skilja på de olika begreppen!

Globalisering är en oundviklig objektiv ekonomisk, social och teknologisk historisk tendens i dagens värld med bl.a. kortare avstånd i restid, kommunikationer, ett världsomfattande internet och globala företag!

Globalism är en medvetet subjektivt initierad politisk rörelse som syftar till att bryta ner nationalstaten till förmån för en ”global regering” och styrning av några få enorma finansföretag. Globalisterna är organiserade i bl a Trilaterala kommissionen och i Davos-konferensen. Politiskt använder de klimatalarmismen och den muslimska massmigrationen som bräckjärn.

UNHCR hävdar att 250 000 syrier kan återvända till Syrien under 2019. Om de inte längre skall ha flyktingstatus bör de återvända hem och istället för att leva på skattefinansierade bidrag börja bygga upp det egna hemlandet.

Ett 15 årigt flickebarn som saknar all kunskap och inte heller går i skolan används hänsynslöst av dysfunktionella föräldrar och media – exempelvis statstelevisionen – som vid flera tillfällen använt flickebarnet som expert vid sidan av en meteorolog och en agronom för att uttala sig om vad världens ledare bör göra! Så svaga är alltså klimatalarmisterna!

Den för terrorbrott häktade mannen är en statslös palestinier från Förenade Arabemiraten. Den 22-årige mannen har ansökt om asyl i Sverige den 29 oktober 2014. Till stöd för sin ansökan lämnade han in ett födelsebevis utfärdat av en myndighet i Förenade Arabemiraten.

Ett år innan mannen anlände resten av familjen till Sverige. Familjen har en bakgrund som statslösa palestinier med anknytning till Syrien. 2015 fick familjen efter överklaganden uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eftersom fadern angav att han finansierade en väpnad oppositionell grupp i Syrien – den dåvarande Fria syriska armén.

Är någon förvånad? Vad släpper vi in i Sverige?

 

 

GEORGE SOROS

11 december 2018

 

Globalismens främsta banerförare i svensk media Bonnierägda Wolodarski-DN fifflar med historien i sitt försök till äreräddning av George Soros och hans 300 miljarders organisation Open Society. Det var familjen Rothshields som skapade George Soros och hans förmögenhet för att ha en ”errand boy” med tillräckliga muskler att agera på deras direktiv. Själva syns de inte alls! De har t.o.m lyckats att inte komma med på olika listor över världens hundra rikaste trots sina enorma förmögenheter och ständiga politiska inblandning i världshändelserna under mer än två hundra år! Standardverket är ”The House of Rothshields” av Niall Ferguson som haft tillgång till familjens privata arkiv som enda forskare. Två volymer på närmare två susen sidor. Makalös läsning ex om hur Napoleons nederlag vid Waterloo gav spekulerande Rothshields enorma vinster. Familjen hade för säkerhets skull investerat i arméerna på båda sidor!
George Soros Open Societies åtgärder för att öka massmigrationen till Europa finns empiriskt belagd. Det är också därför han, trots att han är ungrare, är hatad och utslängd från Ungern, liksom senare också från Turkiet! Sök ytterligare information på nätet!
Artikeln nedan är mycket läsvärd och sakligt korrekt (jag är hyggligt påläst i ämnet) skriven av tekn dr Lars Bern.

https://nyadagbladet.se/kronikor/dn-vilseleder-lasarna-om-globalismens-framsta-torped/?fbclid=IwAR2YuHgPttGq2u_FL11e4BFVwYRyS9BbeZoaLs8YGrtoTC-L2hmWjwGbphE


%d bloggare gillar detta: