Archive for the ‘Fake news’ Category

MAGDALENA ANDERSSON OCH MEDIA LJUGER OM DEN SVENSK-BRITTISKA POLITISKA DEKLARATIONEN.

12 maj 2022

Läs deklarationen själv och jämför med den uppblåsta och lögnaktiga presentation statsministern (S) Magdalena Anderson avgav på presskonferensen. 

En länk till deklarationen finns i slutet av texten.

Det finns i deklarationstexten inga löften om stöd i händelse av ett ryskt anfall. Det finns inga löften om leveranser av vapen. I själva verket är dokumentet helt utan reell betydelse. Den är politiskt sken, ceremoni, en demonstration för media och allmänt

Läs vidare sista meningen i deklarationstexten där det framgår att dokumentet inte är juridiskt bindande enligt internationell rätt.

Slutsatsen är entydig: Det finns i dokumentet inga löften om brittiska säkerhetsgarantier inför Sveriges ansökan om medlemskap i NATO.

Det som skedde på Harpsund med PM Johnson och PM Andersson var ett spektakel för media och allmänhet. Media fullföljer sin uppgift i den djupa staten. De fortsätter lura svenska folket och ljuger medvetet eftersom de har tillgång till texten. 

Ett exempel finns i Aftonbladet: ”Storbritannien kommer bistå Sverige militärt vid en eventuell attack. Det står klart efter att den brittiske premiärministern Boris Johnson träffat statsminister Magdalena Andersson på Harpsund”. Ett falskt påstående och en ren lögn.

Fler exempel på lögn, så här står nämligen I deklarationstexten: “Should either country suffer a disaster or an attack, the United Kingdom and Sweden will, upon request from the affected country, assist each other in a variety of ways, which may include military means.”

”May”  betyder översatt ”kan komma att”.  Aftonbladet, DN, SvD och TT översätter samtliga felaktigt med ”kommer att”. Medvetet vilseledande!

Dokumentet är framtaget i bestämt syfte. Någon internationell kommentator skriver att syftet är att ”lugna sin inhemska opinion”.

Länk till den gemensamma politiska deklarationen:

ÄNNU ETT RASANDE OSAKLIGT ANGREPP FRÅN EN S/JÖK-MINISTER.

30 mars 2021

Denna gång handlar det om en i de fyras totalitära gäng, den socialistiske ministern Mikael Damberg.

Som vanligt vid deras verbala och intellektuella förlöpningar så publicerar jag hela artikeln från Aftonbladet in extenso för alla att se, läsa och lära. Den blir också på så sätt kvar i våra arkiv för framtida bruk.

Artikeln är införd i Anders Lindbergs Aftonbladet den 30 mars 2021 och avsedd för de socialistiska partikadrerna som med den bräker som fåren i hagen.

Artikeln är så osaklig och intellektuellt vanvettig att man baxnar men samtidigt politiskt lätt genomskådad. Källa är bland annat den vänsterextrema Expo och beställda underlag från regeringens myndigheter. Artikeln är ett tydligt exempel på vad jag förutsagt. Alla på vår kant, fria kritiker till den förda politiken, kommer att inkluderas under hatten ”högerextremism”. Det är enklast så. Brunsmeta när argument och fakta tryter eller saknas. 

Om man kombinerar dessa artiklar med den socialistiska regeringens många förslag om att förbjuda s.k. ”rasistiska organisationer”, censurlagar, s.k. ”lag om hets mot folkgrupp”, publiceringsförbud och andra liknande totalitära lagförslag, behandlat i min videoblogg och i artiklar, så förstår man syftet.

Trots att muslimer är de enda som faktiskt begår terrormord i Sverige så jämställer regeringen dessa med oss kritiker, fria media och SD och kallar det ett ”högerextremistiskt hot”.

Allt detta visar att det bulnar mot fler och hårdare attacker emot de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige, allt för att socialisterna vill behålla makten till varje pris. Då måste kritiker och andra partier utmålas som ”högerextremistiska terrorhot”, hur osakligt och osannt det än är.

Läs Mikael Dambers artikel och dela den vidare så alla blir på det klara med hur denna Sveriges historiskt och politiskt farligaste regering tänker.

Dambergs AB-artikel följer här in extenso.

SD:S NOLLTOLERENS ÄR BORTA – DÅ VÄXER EXTREMHÖGERN

Damberg: Frågan är var Ulf Kristerssons gräns går?

DEBATT. Den högerextrema rörelsen växer och Säkerhetspolisen jämställer nu attentatshotet från våldsbejakande högerextremism med det från våldsbejakande islamism. Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Under lång tid har stora delar av världen och Sverige med rätta kraftsamlat mot hotet från våldsbejakande islamism. Det är ett arbete som ska fortsätta. Samtidigt behöver vi se vad som händer på högerkanten. Enligt myndigheter som ansvarar för att hålla Sverige säkert är högerextremismen på frammarsch. Tillväxten sker i hög grad på digitala plattformar.

På senare år har den högerextrema så kallade radikalnationalismen fått ökad spridning. Inte sällan är det denna ideologi som legat till grund för de ensamagerande gärningsmän som utfört terrorattacker runt om i världen, bland annat i Norge, Tyskland, USA och Nya Zeeland. 

Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Vi vet vad som hände i den amerikanska demokratins högborg i Washington i januari i år. Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Quanon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. 

Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism. 

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka. 

De menar också att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer samtidigt som miljöerna i större utsträckning är ledarlösa och löst sammansatta. Säkerhetspolisen betonar att internets roll är betydande för utvecklingen. 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är i sin tur inne på en liknande linje i en rapport om en annan typ av våldsbejakande högerextrem, så kallad accelerationism, som på senare år fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. 

På onlineplattformar sprids dess budskap om att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld. 

CVE konstaterar att svenskar i betydande grad tycks röra sig på plattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. CVE menar också att rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform öppnar för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremistaktörer för sina intressen. 

Samtidigt som högerextremas rörelser på alternativa digitala plattformar ökar, ser vi att Sverigedemokraterna nu öppet försvarar sin närvaro på just dessa. 

Stiftelsen Expo har granskat den nolltolerans som partiledningen införde 2012, som gick ut på att stöd för vit makt-rörelser på sociala medier skulle undvikas. Denna linje företräddes av bland annat Mattias Karlsson, då i SD:s partiledning, som även uppmanade partimedlemmar att inte stödja alternativmedia som till exempel Nya tider. 

Också den dåvarande partisekreteraren Björn Söder bad partiets företrädare att sluta bete sig omdömeslöst på internet. 

Men sedan dess har mycket hänt. Nu, 2021, verkar försiktigheten ha övergivits och partiledningens nolltolerans mer eller mindre suddats ut. Så tolkar kända profiler i vit makt-miljön och tidigare partimedlemmar SD:s agerande, enligt Expo. Inte minst spelade Jimmie Åkessons hyllning till alternativmedier på Twitter i december 2020 roll för den tolkningen:

”Vi har mycket att tacka alternativmedia för. Hade det inte varit för alternativmedia hade de gamla medierna och de andra riksdagspartierna lyckats kväva invandringsdebatten, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen, islamisterna och så vidare.”   

Den här är en utveckling som inte bara oroar mig. 

Även Svenska Dagbladets ledarsida uttrycker liknande tankar. I en text från den 20:e februari i år beskrivs att det är välkänt att det finns en ”öppen dörr mellan alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser” liksom att ”framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen”. 

Relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia beskrivs som förändrad från den tidigare mer avhållsamma till en nu mer öppen och nära, och man konstaterar; ”Sverigedemokraterna vill bilda ett konservativt block med M och KD. Alternativmedierna, däremot, släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter. Ska Moderaterna och Kristdemokraterna ta SD i båten måste de kräva en tydlig gräns mot all sådan barlast.”

Frågan är relevant och obesvarad: Var går egentligen Ulf Kristersson och Moderaternas gräns”?


Mikael Damberg, inrikesminister (S)

VAD HÄNDE EGENTLIGEN I KAPITOLEUM?

09 januari 2021

Allt mer information, uppgifter och videofilmer om händelserna vid Kapitoleum sipprar nu ut i media i USA.Bland dem som tog sig i kongressbyggnaden kan man se personer med Stalinmärken, uppenbarligen Antifa-drägg som anslutit sig till demonstrationen i syfte att ställa till oreda. Kända Antifaaktivister har identifierats bland dem som var inne i byggnaden. Varför var de där och i vilket syfte?

Videofilmer visar hur polisen öppnar avspärrningar.

Allt är dessutom filmat. Av vem och i vilket syfte. Möjligen var det inte meningen att flera av ”stormarna” skulle igenkännas som vänsterextremister och att polisens medverkan inte skulle framgå.

Men svenska media som Wolodarski-DN och Aftonbladet förhåller sig helt okritiska och ylar i kapp med maktens hantlangare om hot mot demokratin, Donald J Trumps attack dessutom med tillägg av det vanliga narrativet med långgående slutsatser och ”varningar” gentemot svenska kritiker av makten.

Vad förbereds?Ett tydligt mönster börjar framträda. Det var en planerad operation av typ false flag operation.

Twitter stänger ner ett konto permanent av den sittande presidenten Donald J Trump med lösa påståenden om att hindrafortsatta attacker. Vad det visar är att dollarmiljardärerna i Silicon Valley, med herr Zuckerberg i spetsen, har vuxit samman med den djupa staten.

Här hemma ylar SvD i en rubrik om Trumps ”stormning” av kongressen. Lögner och vilseledande information som fastnar och betros av de okunniga och indoktrinerade.

VILKA VAR OCKUPATERNA PÅ KAPITOLEUM?

08 januari 2021

Information om vilka personerna som tog sig in i kongressbyggnaden börjar nu sippra ut (dock inte i svenska PK media som ylar med i kören, se ex. den vedervärdiga AB och den korrupta Wolodarski-DN). En känd AFA-aktivist är identifierad. En son till en judisk HD domare i New York beskrivs svepande som ”vit-makt-terrorist”. Personer med vikingahjälmar – notera detta, lätta att se och identifiera – sprang runt Kapitoleum innan ”stormningen” som inte var någon stormning. Bilder visar att polisen släppte in ”mobben” och hjälpte till att öppna. Både Washington Post, New York Post och New York Times har publicerat uppgifter som sätter narrativet ifråga och snarare pekar emot att det hela var ett ”riggat spektakel”. Självfallet för att maximalt misskreditera president Donald J Trump.

En provokation således och en false slag operation.

Nu ylas om hårdare tag mot maktklanernas kritiker i USA som i Sverige. Det var det detta handlade om. Se ex Lööfs och Morgan Johanssons överdrivet falska narrativ och inlägg! Låt oss inte förledas till att falla i den fällan. Notera också vilka liberaler och liberalkonservativa i bl.a. Bulletin som stämmer in i den ylande kören. Dessa figurer och publikationer vet vi nu var de hör hemma den dag skiten träffar fläkten på allvar! Förrädaren är farligare än fienden!

FAKE NEWS GENOM UTELÄMNANDEN!

01 januari 2019

Utelämnande nummer ett! Knivdådet i Manchester med fyra svårt skadade betraktas som ett terrorbrott i UK! Dådet har rapporterats i svenska PK-media. Vad ingen rapporterat – efter en snabb kontroll av nyhetsukaserna – är att terroristen var just muslim.  Muslimen ropade ”Gud är stor” (Allahu Akbar) när han stack kniven i oskyldiga medmänniskor.  Intressant ”religion” islam som markerar Guds storhet med att knivmörda människor helt slumpartat!

Utelämnande nummer två. Det rapporteras om att ungdomar (som om det var etniska svenskar) skjutit med raketer mot polis och andra samhällspersoner.Ingenstans sägs det at det är ungdomar från den muslimska diasporan (från vissa specifika länder) som ägnar sig åt detta!

Är detta fake news? Eller vad?

FAKE NEWS I PK-MEDIA!

31 december 2018

 

Det första exemplet handlar om det barn från Guatemala som påstås ha dött under Gränspolisens förvar. De rubrikerna har löpt jorden runt från CNN, Washington Post och till svenska PK-media som DN, statstelevisionen och SvD.

Sanningen granskad  – vilket flera reprorar har gjort i efterhand – är en helt annan. Men väldigt få har brytt sig om att ta reda på fakta! Propagandistiska inslag och lögner rättfärdigas med att man kommer åt president Donald Trump!

https://www.youtube.com/watch?v=LhMkYfv0j40

Det andra exemplet handlar om en dysfunktionell familj som utnyttjar ett barn som inte går i skolan och som indoktrineras att säga olika klimatalarmistiska saker. PK-media hakar på och ljuger hejdlöst som exempelvis statstelevisionen. Hur såg det egentligen ut när ”superstjärnan” talade? Svaret är: för en tom lokal och tomma stolar! SVT medger också nu att det var så och att man inte visade det utan lätt tittarna tro att lokalen var full av lyssnare!

https://samnytt.se/statstelevisionen-i-fake-news-offensiv-greta-thunberg-talade-infor-tomma-stolar-pa-klimatmotet/

BOCKEN TILL TRÄDGÅRDSMÄSTARE.

02 februari 2018

Vinnova skall tillsammans med Schibstedt (SVD), BONNIER (DN) och SVT/SR granska ”fake news” under valrörelsen.
Det är verkligen att sätta bocken till trädgårdsmästare. Både DN och SVT har under flera år utmärkt sig ett antal gånger med rena lögner, halvsanningar och utelämnanden (fake news med ett mode ord).
Jag har själv påvisat flera sådana, exempelvis kring SVTs rena falsarier kring utbildningsnivå för de migranter som kommit från Syrien. SVT påstår att 37 procent av migranterna till Sverige har postgymnasial utbildning. SCB: s uppgift är att det är under 10 procent. SVT vägrade att ändra sig! Världsbanken hävdar att endast 4 procent har postgymnasial utbildning i Syrien. Syrien är det land i arabvärlden med lägst utbildningsnivå och med mycket låg kvalitet på utbildningen. Listan på liknande i SVT/ SR och DN kan göras lång!
Detta innebär att det blir viktigt för att inte säga avgörande att ORGANISERA EN GRANSKNING AV GRANSKARNA! Alla vi som med förmåga och kunskap kring empirin analyserar vad som händer i politik, ekonomi och samhälle har till uppgift att granska detta försök från PK-Media och journalister! Först förvränger de verkligheten och sedan har de själva fräckheten att döma av vad som är sanning och inte!
Det hela är så makalöst att jag har haft svårt att ta in och acceptera detta.
Ett första försök till granskning av granskarna finns här på facebook. Jag vet ej om detta är en bra eller dålig sida men allt som vrider verktygen ur händerna på PK-ideologins fräcka försök är värd att uppmärksammas och stödjas!
Se: https://www.facebook.com/I.allmanhetens.tjanst/

STATSMINSTER LÖFVEN I DN OM FAKE NEWS!

20 mars 2017

Statsminster Stefan Löfvén förmanar i DN alla att vara noggranna med fakta och inte sprida falska nyheter. Det är lätt att instämma i detta. Kunskap och intellektuell analys sitter inte i högsätet i den politiska debatten. Jag tycker dock att statsministerna kan börja med sina egna ministrar Alice Bah Kuhnke (om det kommunala ”mottagandet” – borde spärras in – av återvändande muslimska terrorister – kallas krigare i statsmedia), Morgan Johansson (om andelen muslimer i Sverige) och Ylva Johansson (om våldsbrottens utveckling) som alla bidragit till Fake News i svenska och utländska media!

Minister Alice Bah Kuhnkes FAKE NEWS

14 mars 2017

Minister Alice Bah Kuhnkes svar i Agenda om mottagandet av återvändande islamiska IS terrorister (i statsmedia kallade krigare!!??) kvalificerar sig väl i nivå med Trumps insatser på området! Hennes försök att krångla sig ur fadäsen liknar också Trumps. Därmed sällar sig minister Alice Bah Kuhnke till de två tidigare ministrar som levererat FAKE NEWS de senaste veckorna nämligen Ylva Johansson och Morgan Johansson!

Medan detta skrivs sällar sig FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson (S) till dem som levererar FAKE NEWS. I ett halvår har Jan Eliasson skapat en FAKE NEWS om Anders Kompass och att han skulle fått kritik i en FN rapport vilket Uppdrag Granskning nu visar är just det, en FAKE NEWS!


%d bloggare gillar detta: