Archive for the ‘Val 2018 / väljarpreferenser’ Category

SCB:s PARTISYMPATIUNDERSÖKNING – NÅGRA KOMMENTARER

02 juni 2022

De flesta av förändringarna i partisympatiundersökningen är logiska och empiriskt begripliga utifrån en bedömning av partiernas och partiledarnas insatser sedan november 2021 då den senaste SCB undersökningen gjordes.

De aktuella siffrorna med novemberresultaten inom parentes.

S: 33,3 (29,1)
M: 21,3 (22,7)
SD: 17 (18,6)
C: 6,7 (8,4)
V: 7,8 (9,2)
KD: 5,2 (4,6)
MP: 3,3 (3,9)
L: 3,4 (2,5)

Att L och MP fortsätter att ligga under riksdagsspärren är begripligt utifrån deras svaga politiska prestationer. En liten uppgång för Persson kan väl förstås liksom att den bindgalna Märta Stenevi bidragit till att ytterligare sänka MP. Det kan bara glädja varje klok och förnuftig svensk. Ge henne mer tid i media så kan vi vara säkra på att Sverige slipper miljökommunisterna i riksdagen i fortsättningen. Vilket är gott för välfärd och välstånd i landet.

C, under ledning av den hysteriska Rödskrikan, sjunker. Begripligt utifrån svajandet åt vänster och politiskt stöd år S. Varför stödja S indirekt via C när man kan stödja S direkt?

KD ökar något vilket sannolikt sammanhänger med Buschs tydliga och korrekta uttalanden om det muslimska huliganupproret i påskas och att polisen inte använde verkanseld.

SD och M minskar. Det finner jag också logiskt. Båda partierna har varit otydliga i flera viktiga profilfrågor. M förlorade sin profilfråga NATO till S och SD blir alltmer ett av knapptryckarpartierna i riksdagen vars politik domineras av anpassning till andra partier för att få var med i en regering. SD har tappat oppositionsrollen allt mer. SD är inte längre en lösning på Sveriges problem utan en del av problemet.

Det som däremot är helt obegripligt är att exakt var tredje väljare stödjer globalistlakejen Magdalena Andersson och hennes monstruöst inkompetenta regering. Den socialistiska S-maktklanen har uppenbarligen lyckats hjärntvätta och indoktrinera var tredje vuxen svensk med hjälp av sin propagandaapparat SVT, statstelevisionen och den idag än värre propagandistiska SR, statsradion. 

Den muslimska diasporan, offentliganställda och bidragstagarna utgör numera, sedan arbetarna lämnat partiet, kärnan i väljarstödet till S. Muslimerna stödjer i det närmaste helt S.  Det förrädiska socialisterna i Socialdemokraterna tillåter en fortsatt förödande islamisering av Sverige på den etniske svenskens bekostnad. 

Det är inte bara obegripligt ur ett svenskt medborgarperspektiv, det är upprörande bortom det hanterbara, att var tredje väljare stödjer dessa förstörare av Sverige.

VÄLJARNA STRATIFIERAS ALLT TYDLIGARE EFTER KÖN.

16 augusti 2021

Det visar resultaten av SCB:s partisympatiundersökning från maj 2021.

Kvinnor röstar i allt större utsträckning vänster och män höger.

Om bara män röstade skulle blocket M/KD/SD få 203 mandat i riksdagen. L skulle inte komma in i riksdagen. Medan S/V/C skulle få 146 mandat. MP skulle i det fallet inte komma in i riksdagen.

Om bara kvinnor röstade skulle bilden bli en helt annan. S/V/MP/C skulle få 212 mandat eftersom MP skulle komma in i riksdagen. M/KD/SD skulle få 137 mandat. L skulle inte komma in i riksdagen.

Nu hoppas vi på lika detaljerat stratifierade data av väljarsympatier efter:

Privat anställd – Offentligt anställd

Landsbygd – Stad

Etniska svenskar – Muslimska migranter, första, andra och tredje generation.

Samma skillnad föreligger mellan vänster- och högersympatier i dessa kategorier.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2021

PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets
marginal
C10,5±1,38,5±1,19,5±0,8
L2,5±0,62,5±0,62,5±0,4
M22,3±1,722,5±1,622,4±1,0
KD4,6±0,94,4±0,84,5±0,5
S32,5±1,923,8±1,728,2±1,1
V11,1±1,36,7±0,98,9±0,7
MP4,7±0,82,9±0,83,8±0,5
SD10,8±1,326,9±1,818,9±0,9
övr0,9±0,41,8±0,71,4±0,4

Partisympatier för samtliga riksdagspartier fördelat på män och kvinnor.

Källa: SCB:s partisympatiundersökning maj 2021.

Länk till SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/statistiknyhet/partisympatiundersokningen-maj-2021/

DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGENS HISTORISKA MISSLYCKANDE MED TERRORBEKÄMPNING.

01 mars 2019

 

 

Efter terrordåden i USA den 11 september 2001 – ställdes det krav på skärpt terrorlagstiftning och terrorbekämpning. Men Göran Persson och Thomas Bodström viftade bort kravet på lagstiftning. Nu när det är för sent kommer den till stånd. S-regeringen gjorde upp med det katastrofala Miljöpartiet och socialisterna i Vänsterpartiet i frågan.

Trots att EU ställde krav på medlemsländerna att kriminalisera deltagande i terrorgrupper avvisade Sveriges dåvarande justitieminister Thomas Bodström (ännu en historiskt katastrofal S-minister) lagstiftning. Han fick till ett svenskt undantag.

Andra medlemsländer införde en lagstiftning mot deltagande i terrorverksamhet och terrorgrupper och har kunnat använda lagstiftningen i terrorbekämpningen.

I en riksdagsdebatt om propositionen om terrorbekämpning 2003 fick Bodström skarp kritik av bland andra Moderaternas förra justitieminister Beatrice Ask som ville se en kriminalisering av deltagande i en terrorgrupp.

Nu kan vi se konsekvenserna. Den lagstiftning mot deltagande i terrorgrupper kommer för sent för att kunna tillämpas på de 150 muslimska terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler som kommit till Sverige och de ca 150 som står och knackar på dörren.

Tänk om Sverige hade lagstiftat om förbud mot deltagande i terrorgrupper 2003, då hade Sverige idag kunnat lagföra och spärra in de muslimska terrorister som nu går fria på Örebros och andra gator.

Ansvaret faller tungt på dåvarande socialdemokratiske statsministern Göran Persson och socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström för denna enorma underlåtenhetssynd. Ställs de till ansvar för detta? Knappast! Men glöm inte var skulden skall läggas när upp emot 300 muslimska terrorister, mördare, torterare, våldtäktsmän och pedofiler vandrar fria på våra gator!

Göran Persson och Thomas Bodström!

Idag när det ställs krav på att frånta de 150 muslimska terroristerna deras medborgarskap, även om konsekvensen blir att de bli statslösa, skylls på internationella konventioner. Åter igen dimridåer!

Det är inte korrekt att internationella konventioner hindrar en svensk lagstiftning om att frånta dessa personer deras medborgarskap. Andra länder har gjort det! Den legala hierarkin är nämligen följande: Grundlagarna står överst sedan vanliga lagar och därefter förordningar och föreskrifter. Svenskt deltagande i internationella konventioner har ungefär samma juridiska status som förordningar. Internationella konventioner är underordnade vår lagstiftning! Att skylla på de internationella konventionerna är således att slå blå dunster i det svenska folkets ögon.

Tysklands inrikes- och justititedepartement har accepterat ett förslag om att dra in IS-terroristers medborgarskap. Samtidigt har Stefan Löfven vägrat att göra detsamma i Sverige med hänvisning till bland annat ”internationell rätt”. Stefan Löfven är som vanligt på fel sida om sanningen!

Finland har som exempel en lagstiftning som innebär att en medborgare, även född i Finland, kan fråntas sitt medborgarskap vid grova brott som landsförräderi och terrorbrott! Belgien är ett annat land som fråntagit en medborgare hans belgiska pass! Det finns flera exempel från Europa. Det är bara att söka på nätet så hittar du exempel!

Alltså: Besluta om en systematisk genomgång av de muslimska terrorister som anslutit sig till daesh/IS och ta ifrån dem det svenska medborgarskapet. I första hand för de ca 150 som befinner sig i läger i Syrien, hos kurderna eller på andra ställen. De skall INTE tillbaka till Sverige åberopande ett svenskt medborgarskap.

 

 

DEN LÅGUTBILDADE REGERINGEN STEFAN LÖFVEN

19 februari 2019

 

Sveriges befolkning är mer välutbildad än OECD-snittet.

 Men det gäller inte regeringen Stefan Löfven. Utbildningsnivån bland dem som styr landet är låg.  Hälften av ministrarna i Löfvens regering inklusive statsministern själv saknar examen, vilket i det sistnämnda fallet är uppenbart i hans språkliga och kognitiva kapacitet. 

 Inte en enda minister har gjort något akademiskt avtryck att tala om.

Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ardalan Shekarabi (S) – har påbörjat doktorandstudier, men inte avslutat dem. Man kan anta att de inte kom särskilt långt.  

Bland politiker är drop outs från universitetet generellt överrepresenterade. Det är tydligt i regeringen Stefan Löfven.

 Värsting i sammanhanget är Ardalan Shekarabi som låter folk tro att han är doktor i juridik.

Ardalan Shekarabi korrigerar inte medier och partikamrater när de skriver att han ”har doktorerat i juridik” – när han faktiskt bara tog 15 poäng på forskarutbildningens introduktionskurs.  För den övervägande majoriteten svenskar betyder frasen ”har doktorerat i juridik” att vederbörande är doktor i juridik. Inte att han läste introduktionskursen.

 Academic Rights Watch  menar att politikernas brist på kontakt med akademin leder till bristande förståelse för forskningens och utbildningens villkor. Det är ett problem att professorer inte blir politiker i Sverige men att outbildade och obildade broilers från ungdomsförbunden blir det. Se alla S-exempel på just det!

Ett problem i det sammanhanget är Matilda Ernkrans. Ministern för högre utbildning och forskning har inte laddat upp sitt CV på regeringens hemsida. Men i en intervju från 2013 säger Matilda Ernkrans att C-uppsatsen aldrig blev klar. Alltså ännu en drop out!  Det är uppenbart att hon inte har någon erfarenhet av sitt politikområde.

NÄR DUMHETEN KOM TILL BYN…

17 februari 2019

 

 Svensk polis går på knäna. De saknar resurser. De får lägga afghanska och somaliska våldtäktsutredningar åt sidan för att flera hundra kriminalpoliser ägnar sig åt att utreda den muslimska (MENA) gängkriminaliteten och dödandet av varandra. Eftersom benägenheten att vittna i den miljön är nästan noll så kommer polisen ingen vart. Förövarna går fria att i nästa steg hämnas och skjuta tillbaka!

Men pengar finns!

I onsdags bekräftade utrikesminister Margot Wallström (S) att regeringen kommer fortsätta driva en feministisk utrikespolitik ”med full kraft världen över” den kommande mandatperioden.

Den svenska regeringen ger därför Serbien (!!) 123 miljoner av svenska skattebetalares pengar. Den summan möjliggör för Polismyndigheten att utbilda serbisk polis i genusintegrering (!!) och jämställdhet.

MAN TAR SIG FÖR PANNAN!

STEFAN LÖFVEN

10 februari 2019
Jag undrar över Stefan Löfvens verklighetsuppfattning. Som trogen läsare av Carl Gustaf Jung ser jag flera förklaringar till Löfvens bristande förmåga att relatera till verkligheten utanför honom själv. När hans ideologiska talskrivare sticker kommentarer i händerna på honom så utgör dessa den mentala verkligheten för Löfven. Inte den verklighet som kommentarerna handlar om. Ingen reflektion om relevans och sannolikhet. Det kan förklara hans kommentar i SR/Ekot. Se texten ”Stefan Löfven och sakligheten”! Det kan också förklara hans benägenhet att röra sig med ett fåtal enkla begrepp som han använder för att mentalt och intellektuellt hantera en obehaglig och påträngande verklighet. Per Gudmundsson på SvD räknade 2017 hur många gånger Stefan Löfven kommenterade obehagliga och påträngande händelser som han inte kunde begripa eller omfatta! Hela 62 gånger under ett år var svaret ”oacceptabelt” varierat med ”helt oacceptabelt.” En spontan reaktion som signalerar att jag inte begriper vad som händer eller hur det skall tolkas och hanteras. Fjärmad från de verkliga processer som pågår utanför honom.

NÅGRA DAGSKOMMENTARER!

09 februari 2019

*** Amanda Lind kulturminister pekar ut ”nationalister” som Sveriges fiender.

Sublimt av en företrädare för Sveriges skadligaste och farligaste parti socialt, ekonomiskt och politiskt.

– Det fria ordet hotas, inte minst från högerpopulister och nationalister, sade hon i en intervju med SVT Rapport och påpekade att frågan är ”extremt viktigt”.

Lönen för det i grunden Sverigeskadliga arbetet blir 132 000 kr per månad!

 *** Familjen Bonniers dominans över svenska media ökar. Först förvärvet av TV 4. Via bulvaner kringgicks bestämmelsen om ägarbegränsning. Nu köper Bonniers via MittMedia koncernen 28 landsortstidningar.

Den vänstersocialistiska megafonen Göran Greider tycker att ”det är en lättnad!”

Så djupt har marxologerna i Sverige fallit! Mediamonopol är en lättnad!

 Föreligger det möjligen ett problem med att mediamogulerna i familjen Bonnier som äger TV4, DN, Expressen, Dagens Industri, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad samt nu ytterligare 28 landsortstidningar att sprida det identitetspoliska PK ideologin genom? Mig oroar denna ideologiska maktkoncentration (oavsett färg på ledarredaktion). Lägg därtill mediaägarna Schibsted och Hjörne så återstår inte mycket av fri press i Sverige! Den analysen borde t.o.m. marxologer kunna göra korrekt!

 *** Stefan Löfven: Mitt parti skapar ”trygghet för vanligt folk”

Det är den tryggheten vi ser i Örebro där Stefan Löfvens parti styr och ställer. Örebro är proberstenen för Löfvens påstående!

Nej, i Löfvens värld är hotet ett annat: Löfven hävdar att Sverigedemokraterna ligger bakom ”attacker mot medier och meningsmotståndare”.

Så kan verkligheten ställas på huvudet av en totalt oärlig politiker!

STEFAN LÖFVEN OCH SAKLIGHETEN!

09 februari 2019

Sveriges statsminister Stefan Löfven har utmärkt sig igen. Med uttalandet i SR/Ekot:

”Kampen mot högerextremism och nationalismen i Europa är valets allra viktigaste fråga”.  – Vi har sett det på slagfälten i Verdun. Vi har sett det i gaskamrarna i Treblinka eller i skogarna i Katyn. Vi har sett det framför massgravarna i det forna Jugoslavien.

Några problem med uttalandet:

  • Verdun, ett av världshistoriens blodigaste slag, inträffade under första världskriget. Inte i någon relevant mening handlade slaget om högerextremism.
  • Massakern i skogarna utanför Katyn var en sovjetisk massavrättning av tusentals polacker. Sovjetiska propagandalögner påstod att Hitlertyskland låg bakom massakern, vilket senare av historiker avslöjats som bluff. Bekäftat av bl.a. Boris Jeltsin. I Katynmassakern dödades totalt 21 857 polska officerare på order av den kommunistiska diktatorn Josef Stalin. Jag har en kopia av den av Stalin underskriven ordern tillgänglig i min dator, Jag har också skrivit utförligt om Katyn på min blogg. Sök under kategori: Ryssland / Sovjet. Texten har titeln ”Kommunismens brott mot mänskligheten.”
  • Att enkelt beskriva de ostridiga brotten i forna Jugoslavien som nationalism och högerextremism är att förenkla ett mycket komplicerat förlopp med både FN och USA som inblandade – turned a blind eye – bortom det sakligt rimliga.

Mannen som Sverige har som statsminister kan inte skilja på första och andra världskriget och han är okunnig om Stalins terror i Katyn och sannolikt också i Gulag som han aldrig nämner!

LANDET LAGOM – ÄR INTE SÅ LAGOM!

06 februari 2019

Det sägs ofta att Sverige och svenskarna är lagom i meningen att vi hyllar någon form av konsensusdriven medelväg, mittemellan.  Lagom definieras av Wikipedia som ”varken för mycket eller för litet”, ”utan överdrift”, ”för ändamålet ‘lämplig’ storlek, mängd”. Definitionen i Svensk Ordbok (SO) är ”i lämplig om­fattning varken för mycket eller för litet.”

 Jag har aldrig riktigt känt mig komfortabel varken med uttrycket lagom eller uppfattningen att Sverige är landet lagom. Det förefaller mest en uppfattning som torgförs i enklare journalistik. Jag har heller aldrig uppfattat mig som lagom. Tvärtom har jag alltid värjt mig emot att själv uppfattas som lagom.

 Hur är det då med Sverige som landet lagom? Några exempel från den politiska sfären belyser!

 Massmigrationen i Sverige är i absolut världsklass med avseende på antalet flyktingar och välfärdsmigranter vi tagit emot de senaste fem åren. Sett till antal emottagna muslimska välfärdsmigranter som andel av befolkningen är vi värst i Europa. Det har medfört problem socialt, ekonomiskt, budgetmässigt och politiskt som kommit att ställa Sverige i ett internationellt negativt ljus. Ja faktiskt, gjort Sverige till ett exempel som nämns i internationella debatter som ett exempel på hur illa det kan gå. Framväxten av en muslimsk diaspora i våra större städer. Konsekvenser i form av moskéer som predikar islamism, minareter och böneutrop, våldtäkter, gängkrig, dödskjutningar, antisemitism, månggifte, barnäktenskap, tvångsgifte etc. etc. Detta är utförligt beskrivet t.o.m. i mainstreammedia.  Den muslimska massmigrationen är inte lagom utan extrem i jämförelse med de flesta andra länder!

 Ett annat närliggande exempel handlar om det regeringsunderlag som framförhandlats av Stefan Löfven, Isabella Lövin, Annie Lööf och Jan Björklund. 73 punkter som bildar underlag för den socialdemokratiske statsministern och hans regering av S och MP.

Här avses punkten 16 om att Sverige enligt överenskommelsen skall förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar om 11 år. Det är i världsmåttstock ett förslag långt ifrån lagom. Det är tvärtom ett mycket extremt exempel. I själva verket planerar inget annat land i den civiliserade världen ett sådan förslag. Tänk er ett sådant förslag i Tyskland eller USA!

 Sverige är ett land som haft egen tillverkning av två personbilsmärken Volvo och Saab och två lastbilsmärken; Scania och Volvo. Fordonsbranschen har varit och är en betydande del av den svenska ekonomin och den svenska exporten. Volvo personvagnar och lastvagnar, Saab och Scania har varit ledande i världen kvalitetsmässigt och utvecklingsmässigt.  Idag har Sverige kvar tillverkning av Volvos personbilar samt de två lastbilstillverkarna även om ägandet i bolagen förändrats.

 Olika branscher har olika stor betydelse för ekonomin som helhet. Normalt antar man inom nationalekonomin att de två branscher som har hög spridningspåverkan – s.k. multiplikatoreffekt – är byggsektorn och fordonsbranschen. Jag har inga nyare siffor men man brukar anta att multiplikatorn är minst tre för bildindustrin. Det betyder att varje investerad miljard i bilsektorn multiplicerar sig i ekonomin tre gånger. Självfallet har en nedgång en motsvarande negativ inverkan på ekonomin och tillväxten. Det betyder med andra ord att Sverige, med ett beslut om att förbjuda försäljning av bensin – och dieselbilar, skickas rakt in i en lång och djup depression. Om en biltillverkare inte kan sälja sina fordon på hemmamarknaden så blir det dessutom svårare att sälja på exportmarknaderna.

 Fyrtakts Otto-motorn har i själva verket under mer än 130 år utvecklats och optimerats på alla tänkbara sätt, effekt, hållbarhet, vikt, vibrationsfri, effektivare bränsleutnyttjande med lägre bränsleförbrukning som följd, effektivare förbränning med renare avgaser etc. Det finns absolut inget som talar för att fyrtakts Otto-motorn nått sitt maximum i något av dessa avseenden!

 Fler exempel skulle kunna presenteras. Feminismen med en ”feministisk utrikespolitik” och en ”feministisk regering.”  Extremt snarare än lagom! Klimatalarmismen antar också allt mer drag av extremism snarare än lagom med agronomer som ”superklimatforskare”, meteorologer som klimatexperter, en 16 årig flicka som propagandist och 87 influensers som ber att makthavarna ”skall köra över folket” för att hantera ”klimathotet.” Anders Wijkman, Per Holmgren m.fl. hävdar t.o.m. att ”demokratin skall sättas på paus”! Knappast vad man skulle definiera som lagom!

 Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

 

SPRÅKTEST INFÖRS I SVERIGE ENLIGT DEN SAKPOLITISKA ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN S, MP, C OCH L

29 januari 2019

 

 ”Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige.”

 Det är ett absolut minimum som föreslås och märkligt att det inte införts tidigare. Testet löser inte problemen med den växande muslimska diasporan och dess dysfunktionella inverkan på det svenska samhället.  Ett språktest kanske kan bidra till att Sverige skickar tillbaka de allra mest lågkompetenta och lågutbildade muslimerna! De utgör en stor skara migranter som aldrig kommer att kvalificera sig ens för de enklaste jobb utan fortsätter att leva på skattefinansierade bidrag in i pensionen.

 Den tidigare Folkpartiledaren (L) Lars Leijonborg föreslog språktest redan 2002. Folkpartiet ökade sitt röstetal i valet med nästan 9 procent. Aftonbladetsledarsida anklagade som vanligt i migrationssammanhang Leijonborg för ”röstfiske i grumliga vatten” och menade att hans parti var på väg ”huvudstupa rakt in i konservatism”.

 Många länder har dock krav på språkfärdighet för medborgarskap. USA, Kanada och 36 av de 47 medlemmarna i Europarådet samt alla nordiska länder utom Sverige.

 Undersökningar av väljaropinionen visar att 77 procent är positiva till att införa kunskapstest i svenska och samhällskunskap för medborgarskap.


%d bloggare gillar detta: