Archive for the ‘Ryssland / Sovjet’ Category

UKRAINA OCH RYSSLAND – EN POSITIONSBESTÄMNING I APRIL 2022.

12 april 2022

Pro primo

Ryssland har i en ohämmat brutal militär aktion överfallit och ockuperat delar av Ukraina och slagit sönder bostäder och infrastruktur etc. Vladimir Putin och Ryssland  har försökt erövra ett grannland i en helt oprovocerad attack, Orwellskt kallat ”a special military operation”.

Det är huvudsidan i konflikten. Det är huvudmotsättningen i denna geo-politiskt unika konflikt i Europa. Ryssland överfaller militärt ett grannland. Ryssland begår därmed en folkrättsligt brottslig och straffbar handling. Härav det världsvida stöd och sympatier som möter Ukraina. Det är korrekt av USA, Europa och Sverige att bidra med humanitära resurser, militära vapen samt i förlängningen en ”Marshall-plan” för att återuppbygga Ukraina efter ett krigsslut som sannolikt inte ligger långt bort. Hur freden kommer att se ut i form av landavträdelser från Ukraina till Ryssland undgår min bedömning men sannolikt delar av östra Ukraina. Ukraina har dock visat sig kunna bjuda kraftigare motstånd än alla militära experter kunnat förutse liksom uppenbarligen också Vladimir Putin och hans underrättelseagenter och militära experter. Är möjligen Ryssland militärt ett korthus, en koloss på lerfötter?

Motivation och hemmaplan har visat sig viktigt.

Flyktingarna från kriget i Ukraina är främst kvinnor och barn som med stor sannolikhet kommer att återvända hem när kriget väl är över. Däri skiljer de sig från välfärdsmigranterna, unga män, från Mellanöstern och Afrika som kommit hit för försörjas av svenska skattebetalare och stannar, no matter what!

Det jag ovan skrivit instämmer en stor majoritet av svenskar i.

Pro sekundo

Det jag nu kommer att behandla blundar många för, som med rätta stödjer Ukraina. Vissa på ”högerkanten” använder informationen för att relativisera Rysslands överfall på Ukraina och gör det till en huvudfråga.

Ukraina är ett genomkorrumperat land, sannolikt ett av de mest korrumperade av länderna i det forna Sovjetimperiet. Det är ett empiriskt faktum. Det är viktig att orka inse och erkänna. Just därför att stödet humanitärt och militärt till Ukraina mot Ryssland är korrekt och viktigt. 

En härskande elit i ett proto-demokratiskt land, med val som genomförts med rapporter för demokratiska brister från valobservatörer. Den nuvarande maktstrukturen och regimen lever på och är ett historiskt arv från en struktur som tillkommit i en statskupp. Det är historiska fakta som media tiger om eller t.o.m. förnekar idag. Det är på ett sätt förståeligt när man stödjer och måste stödja den sig tappert försvarande och överfallna parten. Psykologiskt vill man inte se eller ta till sig den informationen. 

Den tidigare komikern Zelinsky har, det medges, vuxit som talesman och makthavare i det nuvarande Ukraina och med det uppenbarligen framgångsrika försvaret av den ukrainska fosterjorden.

Men han omges av precis samma typ av judiska oligarker som Vladimir Putin. Han är visserligen vald i någon form av generöst tolkat ”fria val” men sitter på ett mandat och en regimstruktur som skapades i en statskupp med aktiv inblandning från aktörer som CIA och USA:s utrikesadministration. Joe Biden som vice president under krigshetsaren Barack Obama och med den helt korrupta Hillary Clinton var inblandade i statskuppen. Joe Bidens son Hunter Biden skaffade sig med hjälp av och hot från de nämnda politikerna lukrativa poster med ersättningar i mångmiljonklassen.

Joe Bidens som Hunter Biden bedriver flera korrumperade verksamheter i Ukraina med den sittande maktelitens godkännande. Läs den historien som bland annat avslöjas av innehållet i Hunter Bidens laptop. Det finns USA-finansierade (via CIA eller andra organ) laboratorier i Ukraina som forskar kring att framställa biologiska och medicinska stridsmedel.

Azov-bataljonen, med uttalade nazist-sympatier, har begått svåra brott mot Geneve stadgan om hur man behandlar krigsfångar. De har själva filmat tortyr och mord av tillfångatagna ryska soldater. Brott av samma typ av krigsbrott emot ”krigets lagar” som också Ryssland begår och som också kan anses bevisade.

Men det är INTE Rysslands sak att korrigera dessa grava inadvertenser. Det är en fråga för det ukrainska folket den dag det blir fred igen.

Pro tertio

Det är mycket intressant att granska Putin-apologeterna.  De använder skiftande argument och är av olika karaktär. Vi noterar dem som potentiella ”förrädare”. Ja, det är ett hårt och möjligen överdrivet och orättvist ord men i ljuset av svag försvarsvilja bland svenskar (52 procent) kan frågan ställas. Fråga blir än mer relevant enär Sverige hållit sig med en partiledare och rikspolitiker för Liberalerna (liberal???) ”svart och kvinna” som hon ofta säger om sig själv som signalerat att hon drar till Norge om Sverige hotas av krig. 

Det av Vladimir Putin initierade och ledda brutala militära överfallet på Ukraina har uppenbarligen bidragit till att skingra agnarna från vetet, från vettet t.o.m. på många olika sätt från ”vänsterytter” till ”högerytter”.

I den politiskt liberala bloggen ”Det Goda samhället” finns en politisk skribent Gösta Wallin som skriver, jag citerar: Det börjar nu framstå som helt klart att det som pågår i Ukraina är det senaste amerikanska angreppskriget”.

Ukraina är ett amerikanskt angreppskrig?! Ja det finns personer som tänker, tycker och också SKRIVER så! Det liknar ju verkligen exempelvis Vietnam. Eller hur?

Tendenser av det slaget har jag upplevt tidigare i ett helt annat sammanhang men med samma psykologiskt-politiska bakgrund. Nämligen under vänsterrörelsen i slutet av 1960-talet. Jag var på den tiden aktiv kamrat som redaktör för SKP:s teoretiska organ Marxistiskt Forum.

Apologeter styrda av en ideologisk övertygelse har ofta svårt att skilja mellan att agera sympatisör och att bli medlöpare de facto och ytterst potentiell förrädare till olika typer av extrema avvikelser.

I Uppsala fick jag höra ryktet att en kamrat i SKP härbärgerade en eller två Baader Meinhof terrorister i sitt hem. Jag försökte luska och höra mig för vem det var. Idag tror jag mig veta vem. När ”kamraterna” fick klart för sig att jag avsåg att omedelbart gå till polisen med uppgifterna tystnade alla rapporter och informationen stannade upp..

Detsamma gäller min syn på dem som är Putin-apologeter idag eller t.o.m ser kriget i Ukraina inte som ett ryskt angreppskrig utan ett amerikanskt. Jag har ingenting gemensamt dem, och vill inte ha något gemensamt med dessa förvirrade personer även om de skulle göra en korrekt analys i andra aktuella och viktiga samhällsfrågor på tvärs med PK-media och SAP-klanen. De nämnda figurerna visar sig nu i Sverige som en rysk daimon.

Min egen intellektuella politiska samhällssyn är följande: Jag svär inte på något parti, någon organisation eller ideologi eller partiprogram. Jag förhåller mig helt fri. Se min logga nedan och kärnorden i den; Veritas, Libertas, Pro Suecia. Jag är nationalist och för ett värnande av Sverige med ett kraftigt utbyggt försvar, samarbete försvarsmässigt med främst Finland men också Norge och Storbritannien men inget NATO medlemskap, men som nu ändock ser ut att komma till stånd. Det har jag skrivit om i flera bloggar helt nyligen. Scrolla neråt på min FB för att ta del av dessa. I en allmän, icke organiserad mening, är jag en del av den nationella rörelsen. And that´s that!

Frågan står således: Vilka är att lita på när skiten träffar fläkten? Där mälde exempelvis Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ut sig.  Nu är hon tack och lov avpolletterad saknad av ingen! Flera skribenter på den yttre ”högerkanten” mäler sig också ut från de pålitliga.

Putin-apologeterna representerar helt enkelt ett empiriskt och intellektuellt moras av relativisering. Vänd åter och se huvudfrågan!

RYSSLAND UT UR UKRAINA!

OM FRANKRIKE, NATO OCH SAP:s RYSKA FÖLJSAMHET

11 april 2022

FRANKRIKE

I Frankrike ser de just nu ut som om Marine Le Pen kan vinna presidentvalet. Hon är vidare till omgång två tillsammans med Macron med ungefär samma väljarstöd. Hon planerar enligt uttalanden att ta Frankrike ur NATO.  Frankrike är kärnvapenmakt med en stark försvarsindustri och ett starkt militärt försvar. Frankrike är grundarnation och en betydande del av NATO:s europeiska försvar. Marine Le Pen har sagt att hon vill att Frankrike drar sig ur NATO:s maktstrukturer i likhet med Charles de Gaulle 1966 när han tröttnat USA:s dominans.

Le Pen fördömer Rysslands oprovocerade attack mot Ukraina men hävdar också den viktiga och korrekta nationalistiska principen: USA skall inte ha makt över fransk utrikespolitik.

SAP OCH SVERIGE

Kärnvapenmakt hade Sverige också kunnat vara. Sverige hade vid mitten av 1950-talet både kunnandet och forskningen för att skapa ett svenskt kärnvapen med exempelvis små taktiska kärnvapen.

Men Tage Erlander sade nej, trots att militären, många utanför de militära kretsarna inom borgerligheten samt också b betydande delar av SAP var för en fortsatt forskning och utveckling. Det gällde att hålla möjligheterna öppna. Men nej! Tage Erlander vek ner sig för kommunisterna (styrda av Sovjetunionen), vänstern i och kvinnorörelsen inom partiet. Hans motivering till att säga nej var INTE omtanke om Sveriges försvarsförmåga och geo-politiska styrka utan att han inte ville riskera att ”partiet skulle spricka”. Läs Erlanders Dagböcker.  Partiet främst således! Hur mycket var SAP:s nej till kärnvapen dikterat av följsamhet gentemot Sovjetunionen i likhet med alla Fredskonferenser och kärnvapenfria zoner m.m. liknande som dikterades av Sovjets kommunister? En utveckling som accelererade under Olof Palme och Pierre Schori med SAP:s politiserade och av Sovjet påverkade dominans av UD via handgångna politruker som ambassadörerna Åström, Eliasson, Hirdman m.fl.

Hur ser de historiska kontakterna mellan Stasi och SAP ut? Kontakterna med svenskar och Stasi och Stasis svenska arkiv är mörkade med risk för fängelsestraff, för den ende forskare som fått tillåtelse att forska i arkiven, om hon avslöjar ett enda namn. Varför? För att SAP skulle falla samman som ett korthus om ”kontakterna” avslöjades.

En fråga som fortfarande gnager men som man inte rör i från medias sida är: Varför och vem mördade Tv-journalisterna Cats Falk (SVT:s Rapport) och Lena Gräns? De försvann i november 1984 men hittades först ett halvt år senare när dykare fann deras Renault 12 TL vid kajplats 310 i Hammarby kanalen. Mycket talar för att de först förgiftades efter ett restaurangbesök och sedan dränkes i ett badkar (de hade färgat vatten inte sjövatten i lungorna) innan de i bilen med högklackade skor dumpades i vattnet i Hammarby kanalen. Misstankarna har riktats emot Stasis Sektion för särskild inhämtning. Orsaken skall ha varit att de kommit på spåren efter en vapensmuggling från Sverige till Östtyskland och vart sedan?

SAP har inte alltid satt Sveriges utveckling främst men alltid partiets.

UKRAINA – OM HUVUDSAK OCH BISAK 

03 mars 2022

När jag scrollar runt och läser olika inlägg på FB om Rysslands överfall på Ukraina hittar man flera argument som ursäktar och uttrycker ”förståelse” för Vladimir Putins agerande. Rena stolleargument förekommer. Ni hittar dom på FB. Jag nämner inte deras namn för att inte sprida desinformationen.

En trigger till att Vladimir Putin agerar är sannolikt i Joe Bidens agerande inte minst i samband med tillbakadragandet från Afghanistan. Joe Biden visade personlig svaghet och svagt ledarskap vilket psykologiskt öppnade vägen för ett invasionsbeslut av den aggressiva storryssen Vladimir Putin. 

Att tidigare ryska Moskvastyrda slavstater i östra Europa nu upplever frihet och inte vill in under moskovitisk terrorregim igen måste man förstå. Folken vill ha nationell och personlig frihet inte utländsk dominans byggd på bajonetter och Kalasjnikovs, KGB, källarhålor, tortyr och nackskott. Dessa nationer och folk ser idag nationell självständighet, frihet och säkerhet som medlemmar i NATO. So be it! Det är inget argument eller skäl för att ursäkta eller ”förstå” den storryska invasionen i Ukraina.

Ukraina står dock inte fritt från kritik. Det är en i delar dysfunktionell demokrati. Med stöd av CIA störtandes Janukovitj i samband med folkliga protester. Ukraina har genomfört val med en valordning som har kritiserats. De har en specialstyrka som påstår sig inte följa Genèvekonventionen om krigsfångar. Inlägget senare borttaget. En bataljon på cirka 400 man med nynazister, CIA-laboratorier, etcetera. Men det nämnda är, trots den möjlig allvarliga kritiken, bisaker i den stora geo-politiska sammanhanget. Det är upp till Ukrainas medborgare att hantera dysfunktioner och missförhållanden inte främmande makt.

Huvudsaken/huvudsidan är att Ryssland överfallit ett slaviskt broderfolk i Ukraina. Det vore som om Sverige överföll Finland eller Norge. 

Det är det vi reagerar emot, det är det vi kritiserar, det är därför Europa och NATO enas, det är därför vi stödjer Ukraina med vapen. Nästa steg i förverkligandet av Vladimir Putins karta över Storryssland kan vara Baltikum och Finland. Glöm inte att Finland framgångsrikt räddat sin frihet genom att tre gånger under 1900-talet bekämpa ryssarna som försågs med vapen av USA via Murmanskbanan.

Sverige måste och skall rusta upp totalförsvaret rejält. Försvaret är inget ”särintresse”, försvaret är en försäkring den dagen något händer. Ett starkt försvar är en avskräckande faktor för Vladimir Putin och Stor-Ryssland.

Det är huvudsaken/huvudsidan. Sveriges frihet som självständig nation ytterst. Därför stödjer vi idag under alla förhållanden och trots sakliga reservationer Ukraina. De har all rätt till frihet, självständighet och möjlighet att nationellt fatta egna geo-politiska beslut.

En på sikt svårhanterlig konsekvens blir att Sverige och Europa riskerar nya enorma permanenta migranter som skall försörjas av oss skattebetalare. De tillkommer som kostnader utöver de 250 miljarder årligen som den dysfunktionella migrationen av en dryg miljon muslimer från MENA kostar oss skattebetalare.

KÅLSUPARTEORIN ÄR ÅTER AKTUELL.

26 februari 2022

Kålsuparteorin går ut på att det inte är ens fel att två träter. Båda sidor är lika goda kålsupare, ett flagrant exempel kan anföras från det kalla krigets kålsuparteori, där USA och dåvarande Sovjetunionen ömsesidigt och likställt fördömdes. Framför allt av kommunister, S-socialister och liberaler. ”Tredje ståndpunkten” är en illa beryktad kålsupar-rörelse.

Idag handlar kålsuparteorin om att NATO och USA är medskyldiga eller i vissa debattörers analys till och med skyldiga till att Vladimir Putin och Ryssland med militärt överlägsna styrkor anfaller och invaderar ett självständigt land med en demokratiskt vald statsledning. Det är faktiskt ointressant och sakligt ovidkommande om det finns korrupta element i Ukraina kopplade till Joe Bidens son Hunter Biden och annat som lyfts fram typ skumma pandemilaboratorier. Huvudfrågan, huvudmotsättningen om ni så vill, är att Ryssland under Vladimir Putin har invaderat ett självständigt land. Ukraina må vara en delvis dysfunktionell demokrati, men det är dock en demokrati.

Geo-politiskt har president Joe Bidens agerande sedan han övertog presidentskapet från Donald J Trump inte varit optimalt, för att uttrycka det mycket försiktigt. Det måste absolut medges och i efterhand beskrivas och analyseras.

President Joe Bidens agerande, eller snarare brist på agerande, vid tillbakadragandet av ”US-troops” från Afghanistan demonstrerade globalt hur svag han är som president. Det globala maktvakuum som skapades av övergången från Donald J trump till Joe Biden gav sannolikt Vladimir Putin, den makthungrige diktatorn, ”a go ahead”. Han insåg att han kunde och kan göra vad han alltid velat dvs utvidga Rysslands territorium. Stor-Ryssland spökar i hans hjärna efter att han suttit ensam och stirrat sig geo-politiskt blind på kartor över Ryssland före Brest-Litovsk fördraget 1918.

Min spekulation är att Vladimir Putin aldrig skulle vågat sig på denna invasion med Donald J Trump som president i USA. Jag vet, det är en kontrafaktisk spekulation men den bär sannolikhetsprägel.

När man browsar nätet hittar man otaliga bloggar, skribenter och debattörer som från internationella media hämtar olika former av ursäktande och medlöpande geo-politiska förklaringar till Vladimir Putins aggression. Vänsterns gamla ryssvänlighet, tidigare demonstrerad av SAP och deras ledande diplomater har uppenbarligen minskat, i varje hos SAP:s maktklan. Nu har bloggare och skribenter på den motsatta kanten övertagit kålsuparteorin med förståelse och ursäkter för Vladimir Putin. Agnarna siktas från vetet. Notera vilka de är.

Nej, Vladimir Putin och Ryssland är helt och fullt ansvariga för invasionen. Länderna i det forna Östeuropa har mycket handfasta och begripliga skäl för sina geo-politiska ståndpunkter. De har varit förtryckta från Moskva i 45 år. Det vet in på bara skinnet vad det innebär att styras från Moskva. Det vet hur ofrihet ser ut och de har numera erfarenhet av vad frihet innebär. Om de, utifrån egna nationella säkerhetsbedömningar, finner att de vill vara medlemmar i NATO. So be it! Det kan och bör inte någon annan lägga sig i. Inga världsledare skall avgöra vad som är rätt eller fel och minst av alla dagens Moskva med Vladimir Putin i spetsen. Ryssland och Vladimir Putin konnoterar, för Östeuropas medborgare och folk, i mångt och mycket Stalinism och ryskt förtryck och ofrihet i alla dess groteska former, ända fram till fängelsehålor, tortyr och nackskott. Glöm inte för ett ögonblick att dessa folk har konkret erfarenhet av ryskt förtryck. Den är inte gammal och den vill de inte ha tillbaka.

Resonemang och argument förs fram i debatten om att Ukraina borde vara neutralt och det skulle bestämmas över deras huvuden av diktatorn Vladimir Putin som kräver att Ukraina skall vara en demilitariserad zon fritt från vapen. Om Ukraina vill vara medlemmar i NATO och har folkligt stöd för det, so be it, även om det inte är geo-politiskt optimalt och taktiskt. Vi vill inte se en ”finlandisering” av Ukraina och inte av Norden enkannerligen Finland och Sverige. Vladimir Putin framför synpunkter och krav att Sverige och Finland inte skall söka medlemskap i NATO.

Det har gått så långt att Ryssland officiellt hävdar att ”om Sverige eller Finland går med i Nato så kommer Ryssland att behöva vidta åtgärder”.  Uttalande av  ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova.

Min uppfattning är att vi skall samarbeta nära med Finland och med NATO men inte gå med i NATO, även om det är frestande att markera politiskt mot Vladimir Putin och söka fullvärdigt medlemskap i NATO bara för att Vladimir Putin vill förbjuda oss det av egna geo-politiska maktintressen.

Sverige skall självfallet kraftigt rusta upp försvarets samtliga grenar och genomföra stora relevanta militärövningar med alla lämpliga partners och samarbetsorganisationer.

Men, som kommentar till det aktuella dagsläget i Ukraina den 25 februari 2022, vill jag bara säga följande; var beredd på att Ryssland under diktatorn Vladimir Putin sannolikt kommer att vinna kriget med Ukraina och få som han vill. I skivande stund befinner sig de ryska trupperna inne i Kiev och ställer krav om att de ukrainska militärstyrkorna skall kapitulera för att få till stånd förhandlingar om neutralitet.

Det talas från europeiska ledare om starka sanktioner. Ju högre de europeiska ledarna inklusive Magdalena Andersson talar desto mer skeptisk blir jag. Det handlar om att lura populasen att man tar i med hårdhandskar och hårda sanktioner mot oligarker och andra/annat men det som verkligen skulle svida kommer inte att bli av. Av det enkla skälet att det också skulle drabba länderna i Europa och oss etniska svenskar hårt. Ledarna kan naturligtvis inte öppet säga som det är. Vladimir Putin och Ryssland har i stort sett och i praktiken fria händer och kommer att snabbt och effektivt genomföra en rysk pacificering av Ukraina. Som det ser ut just nu är det endast fråga om några dygn, men det kan också bli ett utdraget krig med strider typ fortsatta och långvariga gerillaattacker från ukrainska styrkor. President Volodymyr Zelenskyj konstaterar rått och sant:”Vi har lämnats ensamma för att försvara vårt land. Vem är redo att kämpa vid vår sida. Jag ser ingen”.

Sanktioner som Europas ledare inte kan tillgripa och som skulle svida i Ryssland är bland annat: Swift används av nästan alla länder för att genomföra internationella betalningar. Systemet används också av Ryssland för att sälja oja och gas och köpa de vapen man använder i Ukraina. Swift rör man inte. Kostnaderna för oss i Europa är och blir för höga. 40 procent av Europas olja och kol kommer från Ryssland. Den rör man inte. 20 procent av Europas gas kommer från Ryssland. Den rör man inre. Nord Stream 2 var inte i färdig och ”up and running” så den kunde man lägga i malpåse. Ryssland är världens största exportör av palladium. Den rör man inte eftersom bilindustrin är beroende av palladium för katalysatortillverkningen. Etcetera. De verkligt bitande sanktionsmedlen är inte användbara, och det vet Vladimir Putin, eftersom de också skulle drabba oss européer hårt.

Jag är, by the way,  inte beredd att betala ett högre el-pris i Sverige. Jag är inte beredd att betala ett högre pris för bensin och diesel. Jag är inte beredd att acceptera att pensionsförsäkringarna minskar för att börserna världen över nu är iskalla och faller. Är DU beredd att ta dessa konsekvenser? Sådan ser de geo-politiska övervägandena ut. Cyniskt? Nej, realpolitiskt.

Alltså är Ukraina utelämnat åt sitt öde! Inget land i väst kommer att ta risken att gå in med egna trupper, ”boots on the ground”! Jag förespråkar inte heller det. Men, det vi kan och skall göra är att förbereda oss genom att implementera en finansiell och personell upprustning av det svenska totalförsvaret i form av fler och bättre tränat manskap, ”boots on the ground” och mer materiel i form av stridsbåtar, u-båtar, flyg typ JAS Gripen E, stridsvagnar, haubits typ Archer och Excalibur, pansarbrytande robotar och granater med mera. Utbetalningarna till de dysfunktionella muslimska migranterna bör i anslutning till upprustningen stegvis inhiberas så att de tvingas ut ur landet. De bör sannolikt i ett försvarssammanhang betraktas som opålitliga och potentiella säkerhetsrisker. Här finns minst 250 miljarder kronor att frigöra och styra över till svenskt försvar för frihet, nation och territorium.

KRIG I UKRAINA

24 februari 2022

Det av Ryssland plågade landet Ukraina utsätts än en gång för ryskt mördande.

Glöm inte Vladimir Illich Lenins ukas den 11 augusti 1919 där han instruerade partikadrerna: ”Häng inte mindre än 100 välkända kulaker, de rika blodsugarna, och se till att de hängs där de är fullt synliga för folket”.

Josef Stalin fortsatte sedan politiken emot de ukrainska bönderna med en förintelse, som det inte talas om idag, när

fyra till fem miljoner bönder dog svältdöden under åren 1932–1933 i medvetet svältdrivande exproprieringar av mat i stora indrivningsaktioner. Det var medvetet iscensatta aktioner av partiet och Josef Stalin. En Förintelse såldes”

Nu fullföljer Vladimir Putin den storryska aggressiva politiken gentemot Ukraina.

Det är krig när man bombar städer och marscher in över gränserna.

I ett mycket bisarrt tal säger Vladimir Putin att Ukraina aldrig funnits. Hans världsbild som den kommer ut i talet häromdagen är en sörja av egenpåhittade beskrivningar och lögner. Är Vladimir Putin galen?

Nu har han dessutom mage att hota resten av Europa.

Vladimir Putin säger: ”Till alla som överväger att utifrån blanda sig i. Om ni gör det, kommer ni möta konsekvenser större än någon av er mött genom historien. Samtliga relevanta beslut har tagits. Jag hoppas ni lyssnar”.

Hotar han verkligen med kärnvapen? Vad avses annars med ”konsekvenser större än någon av er mött genom historien”?

En Dåres tal men inte bara det. Vladimir Putin är total oinskränkt diktator i Ryssland. Se bland annat hans förnedrande av sin egen spionchef. Finns på Youtube. Vladimir Putins uttalade mål är att ”befria” Ukraina och ”de-nazifiera” landet! Some liberation! Some de-nazification!

Året 2008 gick Vladimir Putin och Ryssland in i Georgien

Året 2014 tog Vladimir Putin och Ryssland viktiga delar av Ukraina med Krimhalvön och delar av Donbass regionen.

Året 2022 går Vladimir Putin och Ryssland in i som det förefaller en fullskalig invasion i Ukraina.

Priset blir förödelse av Ukraina med sårade och döda.

För vår del blir priset än högre priser på bensin och diesel, än högre elpriser, fallande börser med lägre pensionsutbetalningar som följd.

Det har länge, som jag skrivit flera gånger, bulnat mot krig och nu är kriget här. Vi kan bara hoppas att ett samlat Europa, Norden, NATO och USA med klok men fast geo-politik kan stoppa detta innan kriget sprider sig till Europa.

DON´T GO SOFT ON RUSSIA

30 januari 2022

INLEDNING

Jag har svårt att förstå utgångspunkter och geo-politiska överväganden bakom delar av diskussionen kring Rysslands och president Vladimir Putins traditionellt nationella ambitioner. ”Förståelsen” och ”ursäktandet” av den expansionistiska politiken emot de forna vasallstaterna och Ukraina, med delar under rysk ockupation, är obegripliga. Argumenten påminner om ståndpunkter som kommunister och ledande SAP-socialister ofta intagit visavi Ryssland. Är det ännu en variant av den vänsterdominerade ”tredje ståndpunkten”?

Jag skall beskriva de bevekelser och historiska erfarenheter som ligger till grund för min djupa skepsis och oro inför president Vladimir Putins och Rysslands agerande, utan att jag för den skull svär oreserverat och okritiskt på USA:s och NATO:s Europa- och Rysslandspolitik.

SOCIALDEMOKRATIN OCH SPIONERNA

En ohemul misstanke. Hade Stig Wennerström hållhakar på regeringen Erlander och/eller ledande partiföreträdare? Han kom ut efter 10 år (!), efter en formell dom på livstid, varav de sista åren på öppen anstalt. En överklassofficer och gentleman. Hur skall denna i praktiken extremt milda dom förstås och förklaras om inte någon hållhake eller överenskommelse finns i bakgrunden? Vidare, varför har de svenska spioner, utöver ”Örnen hög militär” dvs Stig Wennerström, under KGB:s täcknamn ”Solstickan” och ”Getingen”, ”höga svenska diplomater”, som redan 1956 beskrevs av en avhoppad KGB-agent Vladimir Petrov, aldrig officiellt avslöjats? De personer nära statsledningen som Petrov varnade för har inte offentliggjorts även om exempelvis Östen Unden enligt uppgifter informerades och personerna förflyttades från ambassaden i Moskva. De har därefter kunnat fortsätta sina diplomatiska karriärer. Diplomaten Bo Theutenberg pekar i sina dagböcker från Utrikesförvaltningen ut de sannolika personerna. ”Getingen” och ”Solstickan” var höga kända svenska diplomater, med partibok. ”Getingen” pekas ut av Bo Theutenberg men också av Otto Danielsson som Sverker Åström och ”Solstickan” som Rolf Sohlman.

RYSSLANDS VASALLSTATER

Fråga befolkningen i de tidigare förslavade vasallstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, östra delen av nuvarande Förbundsrepubliken Tyskland, Rumänien, Ungern Tjeckoslovakien etcetera vad de tycker om Rysslands pågående nationalistiska expansionsambitioner och planer. 

Vad som händer i och runt Ukraina, som redan förlorat delar av landet till en angripande militärstat Ryssland, berör alla i Europa.

Det innebär inte att jag friskriver mig från vad USA under den senildementa presidenten Joe Biden hittar på. Han är lika obehagligt oberäknelig och farlig som någonsin Hillary Clinton och krigshetsaren och Fredspristagaren Barack Obama. USA:s senildemente president Joe Biden är så obalanserad att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är missnöjd med Joe Biden och ber honom ”lugna ner sig”.

Huvudmotsättningen geopolitiskt i Europa går mellan väst å ena sidan och Ryssland å den andra, i samverkan/samarbete med Kina kan man tillägga.

SVERIGE

Sverige har alltsedan medeltidens senare del genom århundradena haft militära konflikter om makt och inflytande i Östersjöområdet med Ryssland. Sedan må Ryssland ha varit ett tsardöme, en kommunistisk stat eller en autokratisk stat med totalitära drag under den närmast enväldige presidenten Vladimir Putin.

Var Vladimir Putin står ideologiskt vet jag inte. Jag misstänker att han är i huvudsak ideologibefriad och endast fokuserar på makten och Rysslands expansion. Han är traditionell rysk nationalist.

Sverige gör helt rätt i att nära bevaka och löpande följa Ryssland politiskt och att förbereda landet för alla eventualiteter. Faran för aggression/intervention/anfall är idag inte alls överhängande på något sätt. T.o.m. Estland menar att vi inte har anledning att känna oro för militär intervention.

Det ligger i korten på kort och medellång sikt. Men att aktivt och systematiskt öva militärt med hela Försvarsmakten är korrekt politik. Att förstärka den militära närvaron på Gotland är korrekt nationellt och geopolitiskt. 

Sverige har tyvärr alltsedan ”landsförrädaren” Fredrik Reinfeldt, i sinom tid kommer han att dömas för sina brott, rustat ner försvaret under parollen att ”Försvaret är ett särintresse”.  Den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt påbörjade helt enkelt en avväpning av Sverige militärt. I vilka syften fördes den politiken? Försvarsutgifterna har dock numera ökat med ca 30 miljarder vilket är långt ifrån tillräckligt. Sverige behöver satsa minst 100 miljarder ytterligare på försvaret till lands, till sjöss och i luften.

USA är fortfarande den starkaste och teknologiskt mest utvecklade nationen i världen. Men, USA är en supermakt på nedgång och i successivt sönderfall och kommer på längre sikt inte att kunna/förmå/ha styrkan att agera världspolis. Den nedåtgående utvecklingen förstärks och accelereras av att man har en president Joe Biden som uppenbarligen är på väg in i senildemens. Klarar han ens de fyra år? Ryssland under president Vladimir Putin är samtidigt på uppgång ekonomiskt, geo-politiskt och militärt, utifrån en stark rysk nationalism. Kina växer i än högre grad fram som en supermakt som enligt president Xi Jin Ping runt 2035 har ambitionen att vara på samma nivå som USA ekonomiskt och militärt.

RUSTA UPP FÖRSVARET

Sverige behöver kommande 10 – 15 år göra ordentliga satsningar på ett eget starkt försvar i luften, till sjöss och till lands. Vi skall samverka med andra. Inte minst bör Sverige samarbeta med Finland liksom fortsatt samverkan, utan medlemskap, med NATO. 

För Sveriges del skall vi fortsätta att utveckla ett nära militärt samarbete med Finland. Glöm aldrig de tappra skickliga finska soldater som i fyra krig under 1900-talet försvarade landet och lyckades bibehålla landets självständighet gentemot de ryska stalinistiska horderna beväpnade med amerikanska vapen som skeppades in via Murmanskbanan. Sverige slapp därmed Stalinistiska kommunistarméer beväpnade med amerikanska vapen vid gränsen längs Torne älv. En viktig finsk krigsinsats för Sveriges säkerhet. Kanske en av de viktigaste i Sveriges historia.

När Sverige avskaffade den allmänna värnplikten, i sig ett de facto förräderi emot svenska folket, var Finlands kommentar följande: ”Ni behöver inga soldater ni har ju oss”. En sanning par preference. Finland har alltid tagit första stöten när Ryssland marscherat militärt.

Sverige skall behålla den i princip alliansfria neutralitetspolitiken som tjänat Sverige väl men samarbeta med NATO på relevanta områden inklusive samövningar i arktisk miljö. Men, Sverige skall inte gå med som medlemmar i NATO även om det tyvärr är en politik i linje med vad president Vladimir Putin och Ryssland fräckt och maktpolitiskt uttalar som önskemål.

Att i denna analys föra in migrationen kan i förstone förefalla märkligt. Men Sverige har redan världens högsta skattetryck. Normalt är utrymmet för skattehöjningar uttömda vilket inte SAP-socialisterna inser. Därför måste vi hitta stora skatteminskningar. Det finns tre områden för rejäla kostnadsminskningar, migrationen, klimatalarmismens alla fondavsättningar och bidrag och den nuvarande Corona hysterin med åtföljande avsättningar till EU-fonder, bortskänkande av vaccin etc.

För att ha råd med stora försvarsatsningar måste migrationen av dysfunktionella och skatteförsörjda migranter från Mellanöstern och Afrika stoppas helt. Sverige måste också tvinga fram en fullständig ÅTERVANDRING av de som redan kommit hit. Beviljade medborgarskap bör återtas och de som inte beviljats medborgarskap skall skickas tillbaka. Radikalt men nödvändigt och lönsamt.

När Sverige inleder en radikal återvandringspolitik av den muslimska dysfunktionella diasporan kan landets skattebetalare spara enorma summor. Kostnaden för den muslimska diasporan i Sverige är över offentliga budgetar minst 250 miljarder varje år. Dessa skattemiljarder skulle räcka långt för att stärka Sveriges försvarsmakts alla grenar.

En gång i tiden hade Sverige, vi talar om femtiotalet och det begynnande sextiotalet, världens fjärde största flygvapen med avancerade och ledande egenutvecklade stridsflygplan från J29 Tunnan, A32 Lansen, Saab 37 Viggen fram till JAS 39 Gripen och nu det nya fantastiska JAS 39 Gripen E.

FRIA VASALLSTATER

När muren föll i november 1989 blev de ryska vasallstaterna fria. Dessa folk hade i nästan femtio år levt under förtryck och ryska bajonetter. Dessa östeuropeiska folk vet in på bara skinnet vad det innebär att var styrda från Moskva. Dit vill folken inte igen! Inte under några omständigheter! Om dessa nationer idag gör bedömningen att en anslutning till NATO bidrar till ökad geo-politisk, militär och politisk självständighet, so be it. Det är en bedömning de som fria stater har all tänkbar politisk, stats- och folkrättslig rätt att göra på egen hand utan påtryckningar eller inblandningar från andra stater. De gör sannolikt en korrekt bedömning även med hänsyn tagen till alla inadvertenser och tveksamheter inför USA:s och NATOS politiska agerande som inte präglats av genomtänkt diplomatisk skicklighet i närtid. Sveriges utrikesminister Ann Linde har tyvärr visat att hon inte är situationen vuxen utan har halkat intellektuellt i flera uttalanden.

Vladimir Putin är den geo-politiskt, militärt och expansionistiskt logiska fortsättningen på Ryssland traditionella politik inkluderande det kommunistiska Sovjetunionens. And that´s that.

”LANDSFÖRRÄDISKA” HISTORISKA STRÖMNINGAR I VÄST.

Det sorgliga idag är att kommunistpartierna i väst kommit undan sin landsförrädiska politik under hela den kommunistiska eran och i synnerhet under Stalin eran då hans expansionistiska och militära globala krigspolitik hyllades i Sverige men allra värst av kommunistpartiet i Frankrike. Det franska kommunistpartiet var i praktiken den Sovjetiska politbyråns förlängda arm i Europa. De kommunistiska partierna och de s.k. broderfolken i de förslavade vasallstaterna var styrda från Moskva. Kommunistpartierna i det fria Europa styrdes och organiserades via Komintern. Det svenska kommunistpartiet SKP:s ryggböjlighet och förräderi visavi Stalin och Sovjetunionen långt in i modern tid har beskrivits och analyserats många gånger. Svenska kommunister och SAP-socialisters förhållande till DDR är också en fråga som borde utredas, beskrivas och analyseras i detalj också på personnivå. Både SKP och SAP besökte ofta DDR för studier och inspiration. Vad hände vid dessa besök? Värvningar?

I Spanien försökte Stalin via de spanska kommunisterna infiltrera och styra regeringssidans agerande och politik. Vad handlade detta medvetna agerande om? Det handlade om att Stalin önskade skapa en kommunistregim mitt i Europa. En våt dröm för en totalitär kommunistledare. Konskevenseran för demokratierna i Europa av ett sådant utfall är bokstavligen oöverblickbara. Winston Churchill insåg/förutsåg, under ett klarsynt ögonblick i det permanenta Champagneruset, Stalins ambitioner och att det var en verkligt farlig politisk realitet och avstod medvetet från att stödja regeringssidan. Försöket att sprida proletariatets diktatur och göra det spanska folket till ett kommunistiskt ”broderfolk” misslyckades av bland annat det skälet. Svenska frivilliga kommunister och socialister reste till Spanien för att slåss med regeringssidan i den ”Internationella brigaden”. De har i olika sammanhang hyllats i böcker och program av allehanda kommunistmedlöpare i Sverige. De borde i stället kommas ihåg för vad de var. Förrädare emot allt vad Europas demokratiska intressen heter. Generalissimus Francisco Franco och republikanerna vann bland annat efter stöd med vapen och flyg från Tyskland till båtnad för hela Europa. I efterhand kan vi se att den hårdföre generalen gjorde de europeiska folken en stor frihetstjänst. Spaniens senare närmast fascistiska utveckling under generalissimus Francisco Franco är en annan historia.

Traditionellt har Sovjetunionen och Ryssland agerat i Västeuropa via socialister och kommunister som drivit geo-politiska linjer som gynnat Ryssland. Tredje ståndpunkten i Sverige är ett flagrant exempel på just följsamhet emot Ryssland. Tredje ståndpunkten innebar att SAP-socialister och kommunister och deras liberala medlöpare inte ville ta ställning för vare sig Sovjetunionens diktatureller USA och den fria världen under det kalla kriget.

Stockholmsappellen (Initierades och organiserades av Ryssland?) om kärnvapenfria zoner har samma inriktning och som SAP-socialister naturligtvis anslutit sig till. Ryssland som dominerande kärnvapenmakt i Europa garanterade makt och inflytande under Nikita Chrusjtjov och möjliggjorde under 1960-talet utpressningspolitik i Tyskland och Berlin och i andra globala sammanhang.

SVENSKT KÄRNVAPEN

Kommunister, socialister och vänsterfolk med den socialdemokratiska kvinnorörelsen i spetsen – se där feministernas förrädiska och ryssböjliga bidrag – satte stop för utvecklande av att svenskt kärnvapen som kunnat användas i små taktiska kärnstridsspetsar. Det hade varit ett mycket kraftigt ”avhållande” vapen i händelse av militär konflikt med Ryssland. No wonder, att Ryssland vill och ville att Sverige skall ingå i en kärnvapenfri zon. SAP-socialisterna med hjälp av kommunister, kvinnoförbund och liberala medlöpare gick de facto i Rysslands fälla och tillgodosåg medvetet Rysslands strategiska geopolitiska intressen, inkluderar Stockholmsappellen. Tage Erlander satte ”partiets intressen” (ville inte riskera att ”partiet” splittrades) inte Sveriges främst och vek ner sig trots att militären och breda politiska krafter –också inom socialdemokratin – ville hålla forskning, utveckling och möjligheter fortsatt öppna för ett svenskt kärnvapen.

SAMMANFATTNING

Sverige får inte vara naivt inför Ryssland. Vi får inte åter hamna i den socialdemokratiska ursäktande parollen ”vi såg det inte komma”. Politiska landsförrädare som Fredrik Reinfeldt och landsförrädiska spioner som Wennerström, ”Getingen” och ”Solstickan” har kommit lindrigt undan. Stig Bergling, närmast en lite töntig person, hanterades betydligt hårdare med drygt tre år i isolering men slapp också ut till sist.  By the way, varför har Sverige tagit bort dödstraffet för allvarligt landsförräderi?

Någon ”tredje ståndpunkt” – oavsett vem som hävdar uppfattningen – skall vi inte tolerera i detta läge! Rysslands aggressiva och expansionistiska nationalism utgör på kort och medellång sikt inget stort hot. Men Sverige måste förbereda sig på Rysslands ambitioner och politik på längre sikt. Det går inte att undvika att se vid en geo-politisk analys att hoten är reella mot både Baltikum, Finland och därmed Sverige. En ”finlandisering” av Finland och Sverige vill vi inte erfara igen. Det har vi sett nog av under 1950- och 1960-talet!

HOLODOMOR – APROPÅ FÖRINTELSER

23 januari 2020

Varför uppmärksammas inte Holodomor, svältkatastrofen i Ukraina 1932-33.

En svältkatastrof som medvetet orkestrerades av Josef Stalin och bolsjevikerna som en del av kollektiviseringspolitiken.

Mellan 3,5 och 10 miljoner etniska ukrainare svältes till döds i en av de värsta svältkatastroferna världen skådat.

Det är 28 länder i världen som erkänt Holodomor som folkmord, dock icke Sverige. Varför och vem styr det?

Den tyska förintelsen uppmärksammas i det närmaste dagligen medan andra mist lika grymma och omfattande folkmord och förintelser (ex engelsmännen mot boerna) aldrig nämns. Varför? Kanske för att Holodomor drabbade etniska ukrainska bönder.

en.wikipedia.org har en fyllig beskrivning av Holodomor läs den inte den svenska.

PRESIDENTERNA TRUMP OCH PUTIN I HELSINGFORS.

16 juli 2018

För den som önskar ett studieobjekt kring SVT:s ( och TV4:s) noggrannhet, sannfärdighet och sakkunskap har jag ett förslag!

Se dagens Rapport och TV4 Nyheter på SVT Play och TV4 Play och skildringen av presidenternas möte! Se sedan den ganska långa presskonferensen med presidenterna Trump och Putin in extenso. Bedöm sedan själv nyhetskanalernas prestationer och kvalitativa sätt att skildra mötet.

Sämst var som vanligt Bert Sundström som mest var orolig (på vilken saklig grund) för att presidenterna hade mötts på tu man hand med endast tolkar närvarande. Hans sammanfattning inskränkte sig till; ”presidenterna beskrev att det talat om det här och det här och det här”! Komik?

Möten på tu man hand mellan internationella makthavare är, by the way, en metod som tillämpats tidigare för att bryta ett dödläge!

Inga nyanserade bedömningar gjordes! Ingen seriös geo-politisk sammanfattning presenterades! Vad sade presidenterna och vad fanns av positiva och negativa inslag? Mötet var ändock viktigt världspolitiskt! Svenska folket har demokratisk rätt att få en informativ, saklig, korrekt och rättvisande bild av mötet. Presenterad av bl.a ”public service”! Inte mediokra journalisters egna tyckanden!

Den som är intresserad av geo-politik, med indirekta konnotationer till svensk utrikes politik och utrikesintressen, måste se presskonferensen in extenso utan kommentarer från de mediokra journalister som för SVT och TV4 bevakat mötet. Du får i så alla fall kunskap om vad som faktiskt avhandlats och sagts från ömse håll!

Diplomati innehåller alltid tre principiella steg. Först möten och samtal, sedan förhandlingar följt av det tredje steget avtal. Detta var ett första steg, möte och samtal!

Min bedömning efter att ha gått igenom presskonferensen är i huvudsak positiv. Alla viktiga frågor i världspolitiken togs upp under samtalen. Dessa redogjorde båda presidenterna för! Det löstes inga problem under mötet (var inte heller att vänta) men det togs ett första steg! Viktigt nog! De signalerades också att de skall träffas oftare i framtiden! Utmärkt! Om jag skulle våga mig på en saklig bedömning så är det att en reell geo-politisk avspänning nu är möjlig! Det är bra för Sverige!

PRESIDENTERNA DONALD J TRUMP OCH VALDIMIR PUTIN SKALL MÖTAS!

28 juni 2018

Presidenterna Donald J Trump och Valdimir Putin skall enligt uppgifter mötas i Helsingfors i juli månad. Det kan inte annat än hälsas med stor tillfredsställelse.
Alldeles oavsett vad som kommer ut av detta första möte så finns möjligheten på längre sikt till en begynnande geo-politisk avspänning i vårt omedelbara närområde! Bra för Sverige som nation och svenskarna som ett samlat folk!
Diplomatin har en naturlig kjeda som börjar med samtal, följs av förhandlingar för att i ett tredje möjligt steg landa i överenskommelser!

KOMMUNISMENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN!

06 april 2018

”Socialismen är ingenting allmänskligt utan ett klassprogram, där agitatorsmaximerna gå på uttrampade skor i spetsen med fanan, med sanningarna försagda i andra ledet. Ändå är det de senare, som komma att överleva de förra.” Werner von Heidenstam den 21.5 1919 i SvD.

Profetiskt av en av våra stora Nationalskalder!

PRAKTIKEN!

Hur många mördade de kommunistiska regimerna från 1917 och fram till 1980? Det finns vetensakliga rapporter och litteratur som beskriver och analyserar omfattningen.

I kort sammandrag ser praktiken ut på följande sätt vad gäller arbetsläger, koncentrationsläger, massmördande, medvetet initierade svältkatastrofer, tortyr och fängelser för systematiskt dödande. Estimaten avser civila offer (således inte stupade soldater i krig):

Sovjetunionen /USSR 20 miljoner döda
Kina (Stora Språnget, Kulturrevolutionen mm) 65 miljoner döda
Vietnam 1 miljon döda
Nordkorea 2 miljoner döda
Kambodjas Röda Khmerer 2,0 miljoner.
Östeuropa 1 miljon döda
Latinamerika 150 000 döda
Afrika 1,7 miljoner döda
Afghanistan 1,5 miljoner döda

Kommunismens offer utgör sammantaget ca 100 miljoner civila. Dessa offer beskrivs över 850 sidor i detalj i Stéphane Courtois m.fl. The Black Book of Communism. Crimes Terror Repression.

Rudolf Rummel i Death by Government, Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century, 1994, anger 75 miljoner civila dödade av den kinesiska kommunistregimen och 65 miljoner (rejält högre siffror än Courtois) dödade sammantaget av övriga kommunistregimer. Det skulle innebära över 140 miljoner civila dödade av kommunismen perioden 1917 – 1987.

Nazismen i Tyskland skapade 21 – 25 miljoner civila offer sammantaget inklusive drygt 5 miljoner i förintelsen.

Så ser praktiken ut för de två totalitära tvillingarna nazism och kommunism! Brotten de begått mäts dock med dubbla måttstockar, en för nazismen och en annan för kommunismen.

Ovanstående sifferpresentation är naturligtvis problematisk av flera skäl.
För det första är denna typ av siffror är behäftade med osäkerhet och felmarginaler. De angivna nivåerna är approximativa estimat i enlighet med ”best practise!” Jag har använt de bästa empiriska sammanställningarna. Källorna anges i texten.
För det andra är magnituden i antal mördade civila så hög att det närmast blir en akademisk fråga om det är 100 miljoner eller 140 miljoner som mördats av kommunistiska diktaturregimer.
För det tredje ligger det något makabert i att sätta sig och räkna ut hur många som utrotats av de två totalitära regimerna. Dock, det är en helt nödvändig kalkyl att ha klart för sig för att korrekt orientera sig i den samtida historiska debatten och analysen!
För det fjärde utgör resultatet av en  ”body-count” av detta slag ingen ursäkt för de förintelser nazismen begått bara för att de har lägre sammanlagt antal än deras kommunistiska tvilling. Poängen är att kommunismen FAKTISKT begått ett flertal groteska förintelser.

KOMMUNISMEN SEGLAR UNDER RADARN!

Skillnaden är att kommunismen lyckas segla under radarn i de postmodernistiska och neo-marxistiska universiteten och media. I skolorna och i media behandlas nazismens brott och förintelser dagligen och med rätta. Beskrivningar av kommunismens brott och förintelser lyser nästan helt med sin frånvaro.

Hur kommer det sig?

NÜRNBERGRÄTTEGÅNGARNA.

Nazisternas brott granskades och de skyldiga dömdes till döden eller långa fängelsestraff vid Nürnbergrättegångarna 1945/46. I huvudrättegången som inte bara dömde de nazistiska koryféerna stiftades också nya lagar. I Nürnbergstadgan definierades vad som menades med ”brott mot mänskligheten” vilket då var en helt ny stadga. I detta arbete deltog två sovjetiska kommunister som också var ett par av huvuddomarna! På det sättet lyckades kommunisterna glida över på den ”goda sidan.” Tyvärr har kommunisterna själva inte granskats och dömts enligt de under Nürnbergrättegångarna kodifierade lagarna för vad som definierar ”brott mot mänskligheten” som mord, utrotning, förslavning, deportation, fängslande i strid med folkrättsliga regler, tortyr, våldtäkt, tvångssterilisering och förföljelse.

Det en gammal sanning att segraren sätter lagarna och skriver historien men här känns kulisserna ovanligt bjärta!

Se vidare Romstadgans för Internationella brottmålsdomstolen från 1998 artikel 7 om vad som idag definieras som och konstituerar ”brott mot mänskligheten.”

KATYN.

En veritabel – idag belagd – lögn spreds av de sovjetiska kommunisterna under och efter Nürnbergrättegångarna. Över 20 000 polska officerare från marskalkar, generaler och neråt mördades av stalinistiska kommunister år 1940 bl a i skogarna utanför Katyn.
När sanningen började spridas så grävde NKVD 1944 upp liken och planterade ”bevis” som pekade mot att det var tyskarna som mördat de polska officerarna. Kathleen Harriman dotter till USA:s ambassadör Averell Harriman togs till platsen och förevisades liken och ”bevisen” och åkte hem vittnandes om att det var tyskarna som begått de groteska brotten.

Under Nürnbergrättegångarna 1945/46 åtalades ledande nazister som Herrman Göring också för detta groteska brott. De kommunistiska ryska domarna i huvudrättegången visste sannolikt hur det förhöll sig i verkligheten. De Allierade tillät Sovjetunionen att åtala de tyska nazisterna för Katyn trots att de sannolikt vid det laget visste det rätta förhållandet!

Efter Berlinmurens fall och när arkiven öppnats kom ovedersägliga fakta i dagen så att vi idag vet att det var de sovjetiska kommunisterna som mördade de polska officerarna. Ryssarna har via Boris Jeltsin 1992 vid besök i Warszawa erkänt att de var skyldiga!

Ordern om att avrätta de polska officerarna undertecknades av Josef Stalin och Lavrentij Beria. Dokumentet finns på nätet. Jag har det på ryska i min dator men finns också översatt.

I boken ”Stalins mord i Katyn och dess historiska efterspel 1940 – 2010” av Peter Johnsson från 2010 behandlas hela de smutsiga förloppen runt de 21 857 polska officerare som Stalin lät avrätta. I boken behandlas vidare hur ryssarna tilläts sätta upp Katyn på listan över anklagelser mot Hermann Göring. De Allierade accepterade stillatigande den lögnen. Enligt boken var Churchill väl inläst på Katyn-frågan.

Någon motsvarande samlad rättegång mot kommunistiska koryféer och regimer har inte genomförts varken i Ryssland, Kina eller Vietnam.

KAMBODJA DELVIS ETT UNDANTAG!

Ett försök till rättegång genomfördes gentemot Pol Pot, Nuon Chea, tidigare president i folkets församling, Ieng Sary tidigare premiärminister med ansvar för utrikesaffärer, hans hustru Ieng Thirith, tidigare ansvarig för socialdepartementet samt Khieu Samphan som var statsminister. Pol Pot undkom dom eftersom han hann dö 1998 innan rättegången 30 – 35 år efter brotten genomfördes mot de ledande Röda Khmererna. Nuon Chea och Kieu Samphan dömdes.

NAZISTERNA MED RUDOLF HÖSS I SPETSEN LÄRDE AV STALINS PRAKTIK!

Koncentrationsläger i modern mening användes för första gången av engelsmännen i början av 1900-talet när boer spärrades in i sådana läger!
I det nya kommunistiska Ryssland byggde Vladimir I Lenin och Leon Trotsky redan från 1917 och framåt koncentrationsläger för s.k. ”klassfiender” från olika sociala grupper (inkl arbetare). Josef Stalin byggde under 1930-talet ut och industrialiserade arbets- och koncentrationslägren i snabb takt. Lavrentij Beria var ansvarig för utbyggnaden av Gulag-systemet under Josef Stalins egid. Tyskarna tog sedan över praktiken med koncentrationsläger – de lärde av Stalin – och drev industrialiseringen av lägren med tysk effektivitet ytterligare några steg.

Dödande av fångar via gasning förekom redan under den stalinistiska kommunismen. Fångar spärrades in i täckta flak på en lastbil. Avgaserna från lastbilen leddes in i utrymmet och när transporten anlände till färdiggrävda gropar i skogen var fångarna redan döda.
Metoden med gasning i lastbilar togs över av tyskarna som dock fann metoden långsam och ineffektiv. De utvecklade gasandet in i en totalt avhumaniserad industriell process!

Så ser historien ut i sin groteska korthet!

Lägersystemet, arbets- och koncentrationslägren Gulag har beskrivits dokumentärt och litterärt av Alexander Solsjenitsyn i en serie böcker som 1970 gav honom Nobelpriset i litteratur. Författarna Arthur Lundkvist och Sven-Eric Liedman var – by the way – negativa till Solsjenitsyns Nobelpris liksom också Olof Lagercrantz.

Ambassadören Gunnar Jarring vid svenska Ambassaden i Moskva, sannolikt med stöd av Olof Palme, vägrade att låta Nobelpriset delas ut på den svenska ambassaden i Moskva när Alexander Solsjenitsyn vägrades resa till Stockholm.

Några skammens ögonblick i svensk historia!

Man kan i efterhand bedöma och berömma Solsjenitsyn för att ha varit med och bidragit till det groteska kommunistiska systemets sönderfall. Upplösningen av kommunistregimerna i öst fullbordades slutligen när Berlinmuren 1989 revs av uppretade och frustrerade medborgare i det gamla DDR.

SVENSKA TREDJE STÅNDPUNKTEN.

Molotov-Ribbentrop-pakten 1939/41 satte myror i huvudet på de inhemska kommunisterna i Sverige och Tyskland. Under en period hyllade kommunisterna i både Sverige och Tyskland Adolf Hitler innan detta upphörde i och med att kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen bröt ut 1941 med Operation Barbarossa.

Svenskar på den allmännare vänsterkanten stod under det Kalla kriget 1950/1960-talet mellan det kommunistiska Sovjetunionen och den kapitalistiska världen med USA i spetsen i en ideologisk rörelse som att kallade sig ”Tredje ståndpunkten.” Ingen särskilt hedervärd ideologisk rörelse sett i historiens obarmhärtiga strålkastarljus!

Ett exempel! Författaren Arthur Lundkvist i Svenska Akademin reste under trettiotalet runt i Sovjetunionen i två månader och skrev obehagligt naiva hyllningar till Stalin och den kommunistiska diktaturen. Som tack för det erhåll Arthur Lundkvist Lenins Fredspris (ja det heter så!) 1958!

Hade någon kunnat sitta kvar i Svenska Akademin om han/hon skrivit hyllningsartiklar till Adolf Hitler och den nazistiska diktaturen?

NAZISMENS OCH KOMMUNISMENS INSIGNIA.

Insignierna för nazismen är stigmatiserande och förbjudna. Flaggor med svastikan, Heil hälsningar, sjunga Horst-Wessel-Lied/Die Fahne hoch är förbjudna i Sverige.

Röda flaggor med hammaren och skäran, höjda knutna nävar och sjungande av Internationalen är tillåtna i Sverige. Logiken borde väl kräva att också dessa för kommunismen viktiga insignier förbjuds? De är väl lika kränkande och stigmatiserande? Höjda knutna nävar är lika illa som Heil-Hitlerhälsningen? Förbjuds det ena så bör även det andra förbjudas.

YTTRANDEFRIHETEN FUNDAMENTAL!

Å andra sidan vill jag inte förbjuda någon av dem! Jag är fundamentalist ifråga om yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet. För mig är yttrandefriheten binär – ett eller nolla. Den skall – som i USA – vara fullständig.

Jag har som legalist i yttrande- tryck- och mötesfrihet den Amerikanska Konstitutionen som en förebild. I den Amerikanska Konstitutionens First Amendment (de tio första utgör Bill of Rights) fastlägges yttrandefriheten, utan reservationer. ”Freedom of speech” är precis just det ”freedom of speech”! Det gäller både vänsterextremister, KKK, neo-nazister, neo-marxister, kommunister m.fl totalitära ideologiska rörelser.

USA har ingen gummiparagraf som den svenska kränkthetsparagrafen om ”hets mot folkgrupp.” eller ”hatspråk”! Dessa lagparagrafer borde i yttrandefrihetens namn tas bort och inte byggas ut ytterligare med olika tillägg. Vilken identitetsgrupp som helst kan hävda att de är ”kränkta” vilket medför krav på att företeelsen som föranlett ”kränkningen” skall föranleda lagtillägg.

Grupper på den extrema vänster- och högerkanten skall tas in i debatten och måste bemötas med argument inte lagstiftning. Om medlemmar i dessa extremistgrupper begår brott i brottsbalkens mening så skall de lagföras, dömas och straffas.

Ytterst är det faktiskt den grundlagsfästa yttrandefriheten som hotas när en grön flagga med en runa eller en grupp i marschtakt betraktas som hets mot folkgrupp!

KRÄNKTHETSKULTUREN.

Jag citerar Ivar Arpi som på ledarplats i SvD den 1.4.2018 skrev följande: ”Termen ”crybully” beskriver hur den nya offerkulturen hanterar motsättningar. Det är en sammansättning av orden ”crybaby” och ”bully”. Snyftmobbare, skulle man kanske kunna översätta till. Samtidigt som man framställer sig som offer, ägnar man sig åt skamlöst drevande av den som inte håller med en.”

Kränkthetskulturen i kombination med identitetspolitik har ett betydande inflytande på universitet och i media! Det är djupt oroande!

KÄLLOR.

Johan Lundberg, ”Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten.” 2013. 460 sidor.

Rudolf Rummel i Death by Government, Genocide and Mass Murder in the Twentieth Century, 1994.

Se vidare R. Rummels tabeller och uppdateringar. R.R. dog 2014 men hans tabeller finns fortfarande på University Hawaiis hemsida. Ett exempel:

(Enligt denna tabell anförd av Rummel har regeringar 1900-1987 mördat över 170 miljoner exkl krigsdödade.)

Stéphane Courtois m.fl. The Black Book of Communism. Crimes Terror Repression,1999. 850 sidor.

Wikipedia

Nationalencyklopedin

SvD

Den Amerikanska Konstitutionen finns på nätet.

Lavrentij Berias och Josef Stalins order finns på nätet, liksom utdrag i den anförda litteraturen. Stalins handskrivna signatur finns på dokumentet.


%d bloggare gillar detta: