Archive for the ‘Konservativ politik och ideologi’ Category

ORBÁN: EUROPA HAR INGET BEHOV AV INVANDRARE – DE SKALL SKICKAS HEM.

04 maj 2019

Unknown

Publicerad 2 maj 2019 kl 18.24

UTRIKES. Italiens inrikesminister Matteo Salvini är Europas viktigaste person och en hjälte. Det säger Ungerns premiärminister Viktor Orbán i en lång intervju med den italienska tidningen La Stampa.

Invandringen utgör ett långsiktigt hot mot Europa, förklarar Viktor Orbán i intervjun med La Stampa. Därför är det fortfarande upp till politikerna att stoppa detta.

Enligt den ungerske ledaren utgör invandringen rentav det största problemet i historien. Han kallar det för ”massinvandring” och påpekar att det är ett demografiskt faktum att det finns allt färre européer, medan däremot araber och afrikaner bara blir fler.

Det råder ingen tvekan om att de även i framtiden kommer försöka ta sig till Europa, fortsätter han.

Enligt Orbán reagerar européer mot invandring så fort det sker terrorism eller andra extraordinära brott, men sedan glömmer de bort vad invandringen får för konsekvenser. Därför är det politikernas ansvar att påminna dem om vad som kommer hända med Europa om omfattande förflyttningar av människor till Europa tillåts fortsätta, förklarar han.

– En ansvarsfull ledare uppmärksammar problemet och vidtar förebyggande åtgärder för att avvärja det innan nästa våg anländer – för den kommer definitivt komma. Vi måste förvänta oss massiva förflyttningar av människor, och om de inte förebyggs måste de stoppas på vägen. Det är därför som jag tycker att Matteo Salvini är den viktigaste personen i Europa idag, säger han till La Stampa och kallar också den italienske inrikesministern för en ”hjälte” som satte stopp för migrantbåtarna över Medelhavet.

Enligt Viktor Orbán finns det över huvud taget inget behov av att distribuera invandrare över Europa. De ska i stället skickas tillbaka till sina hemländer, anser han bestämt.

– Vi vi ska inte ta hit problemen, utan hjälpa människorna där de bor. Låt oss skapa fred i de regioner de kommer ifrån, fortsätter han och påpekar att Ungern redan gör detta och dessutom bidrar med mer pengar än rikare länder genom sitt program ”Ungern hjälper”.

Viktor Orbán vill att europeiska länder i stället ska hjälpas åt för att repatriera invandrarna.

I intervjun med den italienska tidningen spår han också att Europeiska folkpartiet, EPP, där Orbán parti Fidesz inte längre är välkommet, kommer begå ”självmord” om det fortsätter anpassa sig efter vänsterns krav och idéer. Den så kallade konservativa EU-parlamentsgruppen borde i stället samverka med nationalister som Salvini.

Översättning hämtad från Fria Tider

 

TAGE LINDBOM – OMLÄSNINGEN!

04 december 2018

När nationellt konservativa idéer i den svenska kontexten vinner allt större anslutning finns anledning att påminna om döde Tage Lindbom.

Tage Lindbom var länge socialist och kulturradikal och mellan 1938 – 1965 chef för Arbetarrörelsens arkiv. Efter en grundläggande ideologisk omprövning inledde han med ”Sancho Panzas väderkvarnar” 1962 det mest genomtänkta och lärda konservativa skriftställarskapet på svenska i modern tid.

Tage Lindbom hade en unik position i svensk idéhistoria och idédebatt. Under decennier diskuterade han konsekvenserna av värdenihilism och materialism i våra samhällen och ekonomier.

Från början av 1960-talet och fram till 1990-talet publicerade Tage Lindbom ett tjugotal volymer med kritik och analys av vart Sverige var på väg! Tidigt såg han sprickorna i muren, i likhet med författaren Lars Gustafsson som skrev en romanserie med just det samlande namnet.

När jag tittar upp mot hyllorna till höger om mig står 19 volymer streckade och kommenterade, samt den vänbok som skrevs 1999 till Tage Lindboms 90-årsdag.

Viktiga att läsa idag, för att endast nämna två, är ”Konservatismen i vår tid” liksom ”Västerlandets framväxt och kris.” Den sistnämnda har flera likheter med den diskurs som förs på lärda konferenser, som finns tillgängliga på Youtube, av intellektuella i USA och UK kring krisen i den västerländska civilisationen.

Tage Lindbom dog i september 2001, 92 år gammal. Hans böcker finns på antikvariat och bibliotek! Låna och läs!

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tage_Lindbom

MOT EN KONSERVATIV RIKSDAGSMAJORITET OCH REGERING

14 november 2018

Det är bra att Centerpartiets Annie Lööf får uppdraget att sondera ett regeringsunderlag. Det vore utmärkt om Centerpartiet med Lööf och Liberalerna med Björklund också bildade regering tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna med Löfven. Konsekvensen vid nästa val kan bli att Liberalerna och Miljöpartiet försvinner från riksdagen. Alliansen splittras för gott och Sverige närmar sig en nationellt konservativ riksdagsmajoritet! Idag har partierna KD, M och SD ca 44 procent av rösterna och mandaten!

Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav inför omröstningen om Ulf Kristersson i riksdagen en statsmannamässig – till skillnad från övriga med undantag för Ebba Busch Thor – förklaring och uppläxning av övriga partiers beteende och hållning gentemot en dryg miljon svenska medborgares röster! Åkessons politiska karriärs kanske mäktigaste tal! Övriga partiers ledamöter satt som skolbarn! (Se talet på SVT-play)

En positiv konsekvens av omröstningen i riksdagen är att det blivit tydligt att vi har ett socialistiskt block med V, S och MP, ett liberalt block – of sorts –  med C och FP som rör sig mot det socialistiska blocket och – mycket glädjande – ett nationellt konservativt block med SD, M och KD. Mycket talar för att det konservativa blocket kommer att stärkas framöver.

Idag saknas bara 21 manat i riksdagen till en konservativ majoritet! Vid valen 2022 kommer Sverige att ha en konservativ regering med egen stabil majoritet! Det väntar vi på!

THE INTELLECTUAL DARK WEB (IDW).

07 november 2018

If you have at least some intellectual mental power and interest in you, you just have to watch (on Youtube) all the deep intellectual discussions going on. Here are some names to search: Eric Weinstein. Bret Weinstein. Sam Harris, Douglas Murray, Jordan B Peterson, Pat Buchanan (for his latest book), Nigel Fergusson, Majad Nawaz, Joe Rogan, Dave Rubin, Ben Shapiro, Ayaan Hirsi Ali and so on.

Please FB-friends, ad names to the necessary list of discussions/lectures/interviews!

If you are not interested and do not want listen to these debates and discussions you are  truly running the risk of being misled in the world of deep meaning!  And, if you are afraid of being challenged: Please do not listen!

Here is just one BRILLIANT example of intellectual discussion on the IDW!

 

 

OM NÖDVÄNDIGHETEN AV VIKTOR ORBAN!

04 november 2018

VIKTOR ORBAN FRAMSTÅR ALLT MER SOM EN VIKTIG EUROPEISK POLITIKER OCH TÄNKARE KRING NATIONELL OCH EUROPEISK KULTUR.

Men först några korta anmärkningar om Ungerns historia och geo-politiska bakgrund. En bakgrund utan vilken dagens ungerska politik blir obegriplig. En faktorer som svenska journalister på mainsstream media aldrig tar upp är Ungerns komplicerade 1900-talshistoria som är full av revolutioner, allianser och ockupationer och påverkan från andra maktcentra än Budapest främst Wien, Berlin och Moskva! Tysk ockupation under en kort period men inte minst den nästan halvsekellånga sovjetkommunistiska ockupationen har satt sin prägel på ungersk politik, kultur och mentalitet.  Vi som är lite äldre minns  med fasa och upprördhet Ungern-revolten 1956 och den totalitära brutalitet med vilken Moskva med bajonetter och stridsvagnar blodigt krossade det ungerska försöket till lite mer självstyre. Ungern har under hela 1900-talet inte bara upplevt ockupationer och totalitärt förtryck utan också tvingats balansera sin reala utrikespolitik mellan olika maktcentra. Det är därför fullt begripligt och logiskt att man idag inte vill styras från Bryssel och av EU politiker/byråkrater.

Någon journalist i MSM borde analysera varför den ungerske finans-oligarken George Soros är så innerligt och brett hatad i Ungern. Detta trots att George Soros i svenska media beskrivs som en välmenande filantrop via sitt Open Society. Den intresserade kan på nätet hitta alla upplysningar om vad det är för filantropisk verksamhet George Soros via Open Society bedriver i Ungern och i Europa!

 I Sverige har vi agerat helt annorlunda. Först spekulerade George Soros mot den svenska kronan med stora förluster i samhällsekonomin och för skattekollektivet som följd. Därefter bjuds mannen in till Sverige och tilldelas en kunglig medalj!

Kan ingen med insikter och kunskap i regeringskansliet upplysa den helt obildade Stefan Löfven om nämnda historiska förhållanden innan han med dumstruten på huvudet reser ner i Europa och tillrättavisar Ungern och andra som inte är beredda att acceptera – som Sverige – en ohämmad muslimsk massmigration utan tvärtom ser  stora faror?

 Viktor Orban är i svenska mainstream media systematiskt baktalad och utsatt för en mycket politiskt vinklad rapportering. I själva verket är Viktor Orban vald med stor majoritet och åtnjuter ett stort och brett förtroende bland de ungerska medborgarna. Varför? Därför att han tillvaratar det ungerska folkets intressen!  Han arbetar inte för en växande muslimsk diasporas intressen och kultur som den svenska regeringen med statsminister Stefan Löfven som banérförare.

Viktor Orban har en del att tillföra diskussionen kring nationella kulturer och intressen. Utifrån nationellt konservativa utgångspunkter är han en viktig tänkare och politiker i dagens Europa! Tyvärr har vi ingen politiker i Sverige med hans kaliber och breda folkliga stöd!

Enligt Viktor Orbán pågår det just nu ett ”kulturkrig” i Europa vilket han påtalade i samband med återöppnandet av det renoverade Museum of Fine Arts i Budapest. Jämför gärna med hur den PK ideologiska identitetspolitiken har förfarit med de nyöppnade Nationalmuseum (finns i tidigare blogg) i Sverige!

Ungerns premiärminister Viktor Orbán uppmanar tydligt ungrare och alla européer att kämpa för den nationella och europeiska kulturens överlevnad. Europas folk måste vinna det ”kulturkrig” som globalisterna startat! Det är en aktuell och viktig uppgift också för oss i Sverige.

Europa och den europeiska kulturens beskyddare måste, i alla länder, försvara sin egen kulturs ”innersta väsen, identitet och suveränitet”. Den ungerske premiärministern menar att det är en gåva, inte ett hot, att nationer har olika ursprung. Men de olika kulturerna måste besvaras.

”Vi lever i fred med vår egen kultur och historia. Det är en underbar gåva i denna värld, så låt oss erkänna dess värde”,  sade han. Samtidigt påpekade han att ”det inte finns utrymme för likgiltighet och slapphet när det gäller att försvara den egna kulturen.”

Européerna måste vinna ”kulturkriget”.

Enligt premiärministern är ungrarna ett folk med ”andlig storhet som strävar efter att nå nya höjder”. Ungarna mäter sig inte efter vad de kan ta från andra, utan efter vad de kan ge till all kultur och vetenskap, förklarade han och betonade att det ungerska folket är ett folk ”som alltid har gett mer till världen än det tagit från den”. Viktor Orbán påpekade korrekt att ”historien alltid har dömt ut antinationalister som vill anpassa sig efter utländska mål. Sådana idéer är föråldrade och på nedgång.”

”Tiden för att efterapa andra och ha en medioker kulturpolitik har löpt ut, sade premiärministern” och fortsatte: ”Vi tror på hållbara idéer, och vi hoppas att det kommer att finnas en gemensam ordning mot vilken vi alla kan sträva. Och detta hopp är förkroppsligat i detta museum.”

 


%d bloggare gillar detta: