Archive for the ‘Klimatbluffen’ Category

HÄXPROCESSEN RULLAR VIDARE

07 maj 2019

Precis som på 1600-talet då både prästerliga och juridiska experter intygade att barnens berättelser om kvinnor som bolat med djävulen var sanningsenliga går nu 171 psykologer och psykoterapeuter ut i Expressen till stöd för den dysfunktionella flickan. ”Regeringens passivitet i klimatfrågan kan leda till att barn går in i destruktiva processer.Deras klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på en adekvat oro för framtiden. Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg” skriver 171 psykologer och psykoterapeuter. De stödjer därmed häxliknande påståenden om jordens undergång och att kunna se CO2! För det är ju sant, eller hur?

Klimat-Greta tillskrivs övernaturliga krafter – kan se koldioxid i luften med blotta ögat

KLIMATKULISSERNA BLIR ALLT BJÄRTARE.

07 maj 2019

 

Flis importeras från Brasilien med båt. Ev med risk för att det är flisad regnskog. Men det är ju ”förnybart” och inte olja eller kärnkraft.
Aftonbladet har skrivit i frågan vilket är bra. Medborgarna ute på vischan börjar se vart Sverige är på väg. Medelklassen i de stora städerna är sannolikt den grupp som är mest förledda och indoktrinerade i idag.

 

SKOGSAKTUELLT.SE
Tre veckor tar det att transportera 40 000 ton flis på båt från Brasilien till Stockholm där den ska värma upp stadens bostäder. Aftonbladet rapporterade tidigare i dag att flisen skulle komma från regnskog, något som Stockholm exergi förnekar.

DEN STORA KLIMATLÖGNEN.

10 april 2019

 

En av vår tids största lögner som hävdas av klimatalarmister i MSM och ledande politiker är att det föreligger koncensus bland forskarna om klimathotet (global warming and climate change). I själva verket är den överväldigande majoriteten av relevanta forskare (alltså inga agronomer, vädergubbar eller dysfunktionella barn) kritiska till klimataramisternas hypoteser och påståenden. Mer än 31 000 forskare worldwide har skrivit på en petition med just det innehållet. Lyssna på detta korta föredrag!

KLIMATALARMISTERNA TAPPAR ALLT MER VETENSKAPLIG MARK.

10 april 2019

 

I USA är klimatalamisterna i betydande grad redan besegrade och falsifierade av det betydande vetenskapssamfundet. Dvs av de forskare och vetenskapsmän som inte är betalda alarmister. Mer än 31 000 vetenskapsmän och forskare har skrivit under en petition om att global warming inte är inducerad av mänsklig aktivitet. I UK börjar nu även mainstream media ifrågasätta klimatalarmisternas teser. Se artikeln i The Telegraph nedan.
I Sverige är det det fortfarande alarmistiska agronomer, vädermän och dysfunktionella barn som används i statsmedias rapportering. Det alarmistiska fallet kommer och det kommer att bli tungt. Vi kan nog se framför oss inte klimatångest utan alarmisternas kommande ångest.

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html?fbclid=IwAR27lmJyugeoa00hXSTpSsZO4PkkpMu9kqQjF1YEJ6VIAzaziDeJaXxynf4

SMHI I KLIMATALARMISTERNAS TJÄNST.

01 april 2019

Medeltemperaturen har enligt SMHI ökat med 1,7 °C i Sverige sedan genomsnittet perioden 1861-1890. En period som av SMHI döpts till ”förindustriell tid”. Jag är övertygad om att den siffran är korrekt. Det som är tveksamt är alltid vilken bas man väljer. Vi som sysslat med statistiska serier vetenskapligt vet att samma tidsserie kan visa en ökning såväl som en minskning beroende av vilken bas man väljer.

Om man istället valt att ”lilla istiden” i Sverige (1600-talet, Karl X Gustaf tågade med en armé över Stora Bält som var tillfruset) så hade ökningen sannolikt legat betydligt högre kanske på 5°C eller mer. Om man valt bronsåldern då vi hade ett medelhavsklimat så hade vi haft en kraftig sänkning av medeltemperaturen på gissningsvis mer än 5°C. Dessa två nämnda för att markera att var man lägger tidsseriens bas påverkar kurvans lutning och riktning. Det finns flera andra intressanta tidpunkter att utgå ifrån men det räcker med två för att illustrera min tes.

Valet av ”förindustriell tid” är ett politiskt betingat val för att stämma in i alarmisternas kör om att klimatförändringarna ”global warming” är inducerad av mänsklig aktivitet.

Om vi väljer de baser för tidsserier över temperaturförändringar jag nämner så får vi helt andra slutresultat och därmed också orsaker och förklaringar, nämligen att klimatet varierar över tid i långa vågor förorsakade av helt andra faktorer än mänsklig aktivitet.

Nu väntar vi bara på att statstelevisionen ikväll kör detta budskap från SMHI som ovedersägliga bevis för ”man made global warming” och utan några kritiska reflektioner.

Så dras valserna i det svenska samhället!

JOHAN ROCKSTRÖM OCH FAKTA – ICKE KOMPATIBLA.

31 mars 2019

Johan Rockström är inte klimatforskare. Han är en klimatalarmistisk propagandist med ett uppdrag från Romklubben att skrämma upp människor. Därför är han också helt imun mot fakta och korrigerande empiri. Rockström presenterar löpande rena fake news. Det visas med all önskvärd tydlighet av mejlkonversationen nedan. Det är viktigt att veta och förstå den roll han tilldelats av globalisterna som använder klimatalarmismen för sina syften. De drar sig inte ens för att använda dysfunktionella och indoktrinerade små flickor för sina lögner.

Texten nedan skriven av Göran Wickström.

HAR FÅTT TA DEL AV MÅNGA MEJLKONVERSATIONER MED JOHAN ROCKSTRÖM. Nedan kan du läsa hur det blir tyst när han återigen blir överbevisad (Håller avsändaren anonym):
”Jag har tidigare berättat om min mailkorrespondens med Johan Rockström. Men jag gör det gärna igen. I Miljöaktuellt 20121106 kunde jag läsa följande: Johan Rockström berättade också om James Hansen som konstaterat att extremväder kommer mycket oftare nu jämfört med tidigare. De extremväder som man väntade sig se först omkring 2050, har inträffat redan nu, 2011. Och Johan Rockström fyller själv i: ”Stormar av typen Sandy var förr något som endast inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med att de kommer att inträffa vart annat eller vart tredje år”.
Jag ”samlar” på stormar och hade alla stormar över Atlanten från 1851 inlagda i Excel. Därför var det lätt att se att från år 1900 hade 249 stormar varit kraftigare än Sandy, som alltså kom på delad 250:e plats. Räknar man ihop alla stormar från Sandys styrka (kategori 2 på Saffir-Simpson-skalan) och starkare, så blir det 3,66 stormar per år och inte en per hundra år.
Jag mailade Johan Rockström och frågade hur han kunde komma så fel. Inget svar. Jag påminde. Inget svar. Då mailade jag hans institution, Stockholm Resilience Center och frågade om inte Stockholms universitet har någon etisk nämnd som kan jämföra Rockströms uppgifter med verkligheten. Efter en kort stund fick jag svar. Från Johan Rockström. Han förklarade att journalisten (Jon Röhne) missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det naturligtvis var omöjligt för en journalist på Miljöaktuellt att missuppfatta så till den milda grad. Dessutom hade det inte kommit någon dementi.
Jag frågade Johan om han kunde berätta om några tecken på klimatförändringar och då returnerade han en utredning från James Hansen. Jag berättade då om James Hansens recept för att överleva: ”vi måste spränga alla dammar jämna alla städer med marken, utrota alla idisslande husdjur, ja utrota hela den koldioxidalstrande industrin. Då har vi en möjlighet att överleva”.
När jag berättade detta slutade Johan Rockström att citera Hansen. Men hur jag än försökte så lyckades jag inte få Johan Rockström att berätta om tecken på klimatförändringar.
Till saken hör att 2012, när Sandy drabbade New York, så var det året relativt lugnt med Sandys 95 knop och Michaels 100. 2013 var ännu lugnare med den kraftigaste stormen blåste 75 knop. Fullständigt unikt sedan år 1900.”

OBS! Återigen. Detta mejl har inte jag skrivit. Jag återger det.

Om människor bara visste hur lite vetenskap och hur mycket ”spådomar” och oriktiga uppgifter Johan Rockström och hans domedagskollegor står för…

 

ERICA BJERSTRÖM – EN PROPAGANDIST ANSTÄLLD AV SVT.

14 mars 2019

Statstelevisionen SVT:s utrikeskorrespondent i USA Erica Bjerström är en märklig person, to put it mildly. Hon borde tilldelas något slags pris typ; Sveriges främsta vrängare av sanning och fakta.

Idag 14.3.2019 intervjuades hon av statsradion SR med anledning av att en stackars utnyttjad 16 årig dysfunktionell flicka nominerats till Nobels Fredspris. Journalisten på statsradion SR var inte riktigt på samma spår som Erica Bjerström så det blev riktigt underhållande.

Första frågan var om inte Nobels Fredspris handlade om internationell säkerhet och säkerhetspolitik och inte klimatalarmismen? Varpå Erica Bjerström svarade att ”klimathotet” var en säkerhetspolitisk fråga. I USA, påstod Erica Bjerström, finns en stor forskning kring sambandet mellan klimathot och internationell säkerhet, men som vi in Sverige, enligt Erica Bjerström, inte alls känner till. Bäst så, då kan ingen syna hennes kort.

Nu blev det intressant! Erica Bjerström hade uppenbarligen räknat med att intervjuaren skulle nöja sig med det svepande påståendet. Intervjuaren ställer dock följdfråga.  Mild i form men hård i sak.

”Kan du inte redogöra lite för den forskningen?”

Erica Bjerstöm är en agenda driven propagandist som inte kan misstänkas för att läsa forskningsrapporter. Hon blev ställd men började efter en liten stund svamla.

I sammandrag hennes tes. Syrien konflikten handlar i grunden om klimathotet. Det har varit torka i Syrien i flera år. (Korrekt, men det har det varit i området med jämna mellanrum i tusen år, inget nytt). Unga män har därför flyttat in från landet till städerna. Där har det sedan radikaliserats till daesh/IS. Naturligtvis anger Erica Bjerström inte hur det gått till och varför. Men kriget i Syrien och de följande flyktingkatastroferna är ett säkerhetspolitiskt problem orsakat av klimathotet. Islam har inget med saken att göra! Det är vad Erica Bjerström vill hävda. Hon fortsätter med flyktingströmmarna från Nordafrika som också är ett resultat av klimatförändringar. Exakt hur anger hon inte! Inte heller att de flesta muslimska nordafrikaner som kommer till Europa och Sverige är välfärdsmigranter som söker ett, förståeligt, bättre liv i Europa och Sverige.

Ergo: Det är korrekt att nominera den dysfunktionella 16-åriga flickan till Nobels Fredspris.

Norrmännen har tidigare tilldelat pratkvarnen Barack Obama – med multipla krigsinsatser på CV:et – Fredspriset. Så helt säkra på att norrmännen inte tilldelar den dysfunktionella 16-årig flickan priset kan vi inte vara säkra på.

GREENPEACE GRUNDARE: GLOBAL UPPVÄRMING EN BLUFF ISCENSATT AV KÖPTA OCH KORRUPTA EXPERTER

13 mars 2019

Den legendariske miljökämpen och Greenpeace-grundaren Patrick Moore slår i en radiointervju i  Breitbart News Tonight fast att teorin om mänskligt styrda klimatförändringar är ”historiens största bluff”. Narrativet bakom ”global uppvärmning” och ”klimatförändringar” orsakade av människan är inget annat än cyniska intriger.

Moore menar att känslor av rädsla och skuld tvingas på medborgarna från klimatalarmisterna.

  • Rädsla har använts genom hela historien för att få kontroll över människors sinnen, plånböcker och allt annat, och klimatkatastrofen är en renodlad skrämselkampanj — rädsla och skuld — du intalas att vara rädd för att du orsakar dina barns död därför att du kör dem i din SUV och släpper ut koldioxid i atmosfären och du ska känna skuld för att du gör det. Det finns inga starkare påverkansfaktorer än dessa två.

Han förklarade också i intervjun som ägde rum i onsdags att de experter som stödjer klimatbedrägeriet är korrupta och fast i ett ekonomiskt bidragsberoende i förhållande till makthavare och byråkrater, vars egentliga ändamål med att driva frågan är en önskan om att ytterligare centralisera den politiska makten och kontrollen över medborgarna. Moore påtalade hur ”gröna” företag parasiterar på skattebetalarna via särrättigheter och subventioner som skenbart rättfärdigas med nyss nämnda skrämsel- och skuldnarrativ som man dessutom får ett propagandistiskt stöd för i nyhetsmedia.

  • Och så har du den gröna rörelsen som hittar på historier med vars hjälp man ingjuter skräck i allmänheten. Du har medias ekokammare — fejknyheter — som upprepas om och om igen till alla om att de tar livet av sina barn.
  • Och sedan har du gröna politiker som köper experter med statliga pengar för att producera skräcklitteratur åt dem i form av material som ser ut som vetenskapliga rapporter. 
  • Och sedan har du de gröna företagen, kapitalister som lever i symbios med myndigheterna och drar nytta av massiva subventioner, enorma skatteförmåner och ett mandat från makthavarna att tjäna enorma pengar på sina tekniklösningar.
  • Och sen har du förstås de inställsamma forskarna, de som i grunden är fast i ett ekonomiskt beroende i förhållande till myndigheterna.
  • När de pratar om att det råder 99 procent konsensus [bland forskare] om klimatförändringarna, är det en fullständigt löjeväckande och falsk siffra. De flesta forskare — inom citattecken — som kolporterar de här katastrofteorierna betalas med offentliga pengar.
  • De betalas inte av General Electric eller Dupont eller 3M, för att bedriva sin forskning, där privata företag förväntar sig att få ut något användbart från forskningen så att man kan producera en bättre produkt och göra en vinst i slutänden därför att det är något som folk vill ha — bygga en bättre musfälla typ.
  • Vad merparten av de här så kallade forskarna gör är att producera mer rädsla så att politikerna kan använda den för att styra människors medvetande och få deras röster när de har övertygats: ”Åhh, den där politikern kan rädda mitt barn från undergången.”

Narrativet om global uppvärmning och klimatförändringar orsakade av människan utgör ett existentiellt hot mot förnuftet, varnade Moore:

  • Det är den största lögnen sedan tron på att jorden är universums medelpunkt. Det är Galileo-dignitet på detta. Om du kommer ihåg så upptäckte Galileo att solen var centrum i solsystemet och att jorden roterar runt den. Han dömdes till döden av katolska kyrkan, och endast därför att han tog tillbaka det han sagt fick han behålla livhanken men sattes i husarrest under resten av sin livstid.
  • Detta var i början av det vi kallar för Upplysningen, när vetenskap blev det sätt på vilket vi skaffade oss kunskap i stället för att förklara saker med vidskepelse och osynliga demoner och liknande. Vi började förstå att det måste finnas iakttagelser av verkliga händelser och sedan att man kan upprepa dessa observationer om och om igen, det är i sammandrag den vetenskapliga metoden.

”Men den styggelse som pågår idag i klimatfrågan är det största hotet mot Upplysningen sedan Galileo fängslades” klargjorde Moore. ”Inget annat kommer i närheten. Detta är något av det värsta som drabbat vetenskapen någonsin.”

”Vetenskapen trängs undan av vidskepelse och en slags toxisk kombination av religion och politiska ideologi. Det finns ingen sanning här. Det är ren bluff och lurendrejeri”, sammanfattade Moore.

Patrick Moore väckte uppmärksamhet tidigare i veckan när han kritiserade Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter, rapporterar RT.Ocasio-Cortez är en rasifierad vänsterpolitiker som nyligen blev invald i USA:s representanthus och som förespråkar en ”ny grön giv” med kraftigt höjda klimatskatter.

Moore är dock särskilt kritisk till klimatorganisationen Sunrise Movement, som påstås ha uppstått på initiativ av ”ungdomar” som är bekymrade över klimatet.

– De hjärntvättar barnen till att tro att världen kommer att gå under om tio år. Det måste vara miljardärer som ligger bakom detta, konstaterar Patrick Moore.

 

 

AFRIKA OCH EUROPA – SOM VATTEN OCH VIN.

05 mars 2019

 

 Guy Verhofstadt, ledare i Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) i Europaparlamentet, vill att EU och Afrika ska bilda ett gemensamt ekonomiskt område och föreslår ett samgående med Afrika för framtiden. Emanuel Macron förespråkar också i en DN artikel ett samarbete mellan Europa och Afrika. Jag frågar mig varför världens mest utvecklade högkultur skall samverka med världens i särklass mest efterblivna världsdel?

 Vidare hävdar förespråkare för identitetspolitik och mångkultur tesen om att all kultur är lika mycket värd (Franz Boas i USA och i Sverige den invandrade David Schwartz som borde analyseras på djupet) och lämnar lika betydelsefulla bidrag vilket omedelbart föranleder frågan: Vad har afrikaner bidragit med?

 Kognitiv förmåga är den mest empiriskt testade – olika typer av test – av alla psykologiska faktorer. Statistiken på området är ovedersäglig. Se Tatu Vanhanen m.fl. ”IQ and the Wealth of Nations,” 2002 samt “IQ and Global Inequality,” 2006. Genomsnittligt IQ i Afrika söder om Sahara är 70. Som jämförelse har Sverige och Europa ett genomsnittligt IQ strax över 100. Sydostasien 105–110. Ashkenazy judar 110–115. Vita amerikaner ca 100. Svarta amerikaner ca två standardavvikelser lägre. USA:s försvarsmakt har använt IQ-tester i mer än 100 år och har ett enormt empiriskt material att utgå ifrån.

 Känner någon till ett enda universitet av elitklass i Afrika? Någon enda världsledande utbildning? Någon enda afrikan som uppfunnit något av betydelse? Någon enda teknisk innovation av betydelse? Någon enda klassisk tonsättare av världsklass? Någon enda klassisk musiker?

 Finns det över huvud någonting av betydelse för resten av världen socialt, ekonomiskt eller politiskt som kommer från Afrika? I så fall vad? Så varför skall Europa offra sin högkultur, ekonomiska dynamik och tekniska briljans på det afrikanska altaret?

 Det vi kan se är lågintelligent, lågutbildad, lågkompetent och dysfunktionell muslimsk massmigration från MENA till Europa och Sverige. Vilka syften har de globalistiska krafterna bakom migrationspolitiken? Varför finansieras den av bl.a. George Soros? Svaret är att globalisterna syftar till att slå sönder den västerländska ekonomin och det västerländska högkulturella samhället med hjälp av massmigration och klimatalarmism (Rom-klubbens syften). Ytterst är målet för globalisterna att förverkliga en världsregering. Spjutspets för denna globalistiska politik i Europa är Emanuel Macron som också förespråkar en europeisk paramilitär styrka (European Gendarmerie Force) att sättas in mot bl.a. interna upplopp i länder som saknar fungerande polis och försvar. Friheten för medborgarna är därmed satt under hot.

 Viktor Orban växer i det europeiska politiska perspektivet allt mer fram som en ledare mot de globalistiska och söndrande krafterna. Det är av avgörande betydelse att vi stödjer Ungern och Viktor Orban för att rädda Europa och Sverige från ett totalt haveri.

 

 

HUR EXTREMISTISK ÄR STEFAN LÖFVEN?

23 januari 2019

Statsminister Stefan Löfven anger i sin regeringsförklaring att han avser att FÖRBJUDA FÖRSÄLJNING AV NYA BILAR 2030! Det är bara 11 år bort!

Inget annat land i världen har planer på en liknande lagstiftning, inte ens Nordkorea. Hur man skall tvista svensk lag och grundlag för att förbjuda svenska medborgare (hur bli det med utländska medborgare) att köpa en ny bil undgår mitt förstånd. Kan man åka till Tyskland och köpa sin nya Mercedes? Eller blir det förbjudet? Man får kanske inte föra in bilen i landet. Ungefär som att man inte får föra in narkotika eller vapen! Utländska medborgare, får de ta in en ny bil och sedan sälja den till mig som begagnad. Skall Sverige bli Europas avstjälpningsplats för begagnade bilar?

Vilken är anledningen till förbudet? Klimatalarmismen? I så fall helt korkat. Nya bilar blir allt bränslesnålare, renare, bättre, hållbarare och säkrare. Men nej, svenska medborgare skall köra äldre och sämre bilar.

Det intressanta med dagens bilar är att fyrtakts Otto-motorn uppfunnen för ca 130 år sedan fortfarande är den bästa motorn för framdrivning av ett fordon. Den har överlevt alla alternativ som kommit. Otto-motorn går genom fortsatt forskning och utveckling att optimera ytterligare. Det är dock inte en kunskap och information som Stefan Löfvens regering är intresserad av!  Idag finns dessutom mer kända oljetillgångar än någonsin tidigare. Nya oljekällor hittas hela tiden och det prospekteras efter fler. För ett par årtionden var det politiska media larmet att oljetillgångarna skulle ta slut och att vi ”måste ställa om”. Det var lika fel som när man för hundrafemtio år sedan varnade för att koltillgångarna var på väg att ta slut. Idag har vi mer kända koltillgångar än någonsin tidigare i historien

Vad skall vi som bor på vischan färdas med om inte den egna bilen? En kollektivtrafik som inte finns? El-bilar? El-cyklar? Cykla och gå?

Jag har många gånger ironiserat om Stefan Löfvens intellektuella utförsgåvor. Uppenbarligen med rätta! Att ta med ett sådant förslag – även som en eftergift mot Sveriges mest extremistiska parti MP – är ren och oförfalskad dumhet! Det är så ”dumt så klockorna stannar” som en vän till mig brukar säga!

Regeringen Löfven planerar faktiskt medvetet att skicka ner Sverige i en djup depression om 11 år genom att förbjuda NYA bensin- och dieselbilar. Volvo personvagnar med 38 000 anställda och 157 miljarder i omsättning, underleverantörer i ungefär samma omfattning. Övriga bilförsäljare av olika märken i Sverige. Lägg därtill reservdelstillverkare, försäljare av reservdelar o biltillbehör, bilverkstäder, servicestationer, bensinmackar, bensinbolag. En stor del av Sveriges centrala ekonomi (med mycket stora multiplikatoreffekter in i övriga delar av ekonomin) planerar regeringen ledd av Staffan Löfven med MP:s Lövin som bisittare stödd av Annie Lööf och Jan Björklund att förstöra. Se framför er hur Stefan Löfven, Annie Lööf, Jan Björklund och Isabella Lövin sitter och tar fram förslag, diskuterar, förhandlar och skriver texter utan att någon vaknar till och säger att detta är ren dumhet. Hur kunde det gå till? Var finns förståndet hos dessa?

Konsekvensen av planerna från S, MP, C och L blir en ekonomisk spiral som slutar i total depression och kapitalförstöring. Allt offer på ett förment klimataltare. Undrar hur många kvalificerade ingenjörer, ekonomer och mekaniker som migrerar till länder med mindre galen bilpolitik där det kommer att finnas arbete i den breda bilsektorn!

Uppgiften för oss alla som har förståndet i behåll blir att  vid varje tänkbart tillfälle påminna om detta politiska förslag. Vi har två val 2022 och 2026 på oss att få bort dessa politiker från regeringsmakten! Det brådskar allt mer!

 

 

 


%d bloggare gillar detta: