Archive for the ‘Klimatbluffen’ Category

SÅ STORA ÄR UTSLÄPPEN AV CO2

01 september 2019

Utsläpp beräknade på kraftkällans hela livslängd – från byggande till rivning.

Utsläpp i gram koldioxid per producerad kilowattimme

Kärnkraft                                3

Vattenkraft                             5

Vindkraft                                10

Biobränsleeldat kraftverk        16

Kolkraftverk                           700

Källa: SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret).

Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013).

Ännu en tabell som visar liknande siffror. Dessa är Vattenfalls uppgifter. Värdet för brunkol är 1087.

69809997_1221526131364497_8269351446978232320_n

Kina bygger kolkraftverk i många utvecklingsländer.

Svenska forskaren Karl Hallding är forskningsledare på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har studerat Kinas utveckling i ett flera decennier och är mycket kritisk till hur landets investeringar framställs.

– Det finns ett glapp mellan hur vi förstår de stolta deklarationerna från Kina och hur verkligheten ser ut.

– Bilden av Kinas påverkan på klimatet är skev. Framförallt jämfört med hur mycket vi vet om, och nagelfar, USA och Donald Trump. Trumps klimatpåverkan är marginell jämfört med det som händer i Xi Jinpings Kina, framför allt när det gäller kinesiska investeringar utomlands.

Kinas investeringar sker främst i utvecklingsländer i Asien och Afrika. Enligt en rapport från GDP Center vid universitetet i Boston har Pakistan, Bangladesh och Vietnam alla kolkraft helt eller delvis finansierats av Kina.

IEEFA:s rapport står det att en tredjedel av alla kolkraftsprojekt runtom i världen utanför Kina och Indien finansieras av Kina. Det skulle i så fall röra sig om uppåt hundratalet kolkraftverk.  

De samlade svenska utsläppen av CO” är så små att de faller bort i felmarginalen på beräkningarna av Kinas kolkraft projekt i Kina och i andra länder.

 

 

QUO VADIS SVERIGE?

25 juli 2019

Den dysfunktionella indoktrinerade flickan Greta föreslår att fackföreningarna skall gå i klimatstrejk. Det är utmärkt att hon framför förslaget eftersom det är så oerhört korkat. Kanske, kanske man kan hoppas att det får de svenska medborgarna att vakna och se vad klimatalarmisterna är på väg att ställa till med. Undergångs-Gretas förslag följer på Rockströms och Wijkmans totalitära förslag om en klimatkommissionär i EU som är överordnad allt annat! Kommer sannolikt att erhålla stöd i Wolodarski DN, i statstelevisionen och statsradion, i regeringens MP fraktion, etc. etc.

Det är snart dags för ett riktigt politiskt uppror emot JÖK-regering och deras stigfinnare och medlöpare på alla politiska områden, klimatalarmismen, den muslimska massmigrationen, mångkulturen, hbtq-propagandan, den pågående upplösningen av familjestrukturerna, radikalfeminismens hot mot uppväxande pojkar och slutligen hotet mot nationens självbestämmande.

Det behövs inget nytt naivt och patetiskt bensin-uppror som JÖK-regeringen redan från början struntade totalt i. Uppropets ansvariga förbjöd från början politiska kommentarer och slutsatser. Där dömde man sig från början till nederlag. Jämför de Gula västarna i Frankrike med en helt annan politisk medvetenhet från början! Hur skall man då tolka att mer än 600 000 svenskar skrev på uppropet? Vilket jag naturligtvis inte gjorde! Ett upprop om 12 kr/lit för bensin samlade massorna men inte totalitära klimatalarmister, Morgan Johanssons totalitära förslag om ändring av grundlagen och en muslimsk massmigration som hotar nationen politiskt, ekonomiskt och socialt. Vad drar man för slutsats?

Medborgarna i Sovjet och DDR (jag arbetade som organisationskonsult i dessa länder) visste att den politiska makten och media ljög systematiskt. I Sverige förefaller medborgarna vara så indoktrinerad av den politiska makten, statsapparaten media och statstelevisionen/statsradion att de inte ser hur lurade de är.

Vi har tyvärr inte nått botten i Sverige. Det måste uppenbarligen bli värre innan det vänder. Liberaler och vänsterliberaler fortsätter att i media diskutera med allvar och många ord pseudofrågor medan Sverige krackelerar allt mer.

Vakna upp och se er omkring i verkligheten!

TVÅ FINSKA KLIMATFORSKARE TILLBAKAVISAR ANTROPOGEN KLIMATFÖRÄNDRING.

14 juli 2019

De finska forskarna Jyrki Kauppinen och Pekka Malmi från Åbo universitet visar att människan nästan helt saknar inverkan på klimatet.

Studien är publicerad utifrån Institutionen för fysik och astronomi vid Åbo universitet på Cornell Universitys e-tjänst arXiv.

Studien redovisas på fem sidor (länk till studien nedan) och begriplig även för en vetenskapligt otränad person. Rekommenderas starkt för studium.

Det är huvudsakligen låga molnformationer som styr den globala temperaturen. FN:s klimatpanel IPCC misslyckas med att räkna in molnens påverkan i sina modeller som blir missvisande.

”Det är därför dessa modeller ger en mycket liten naturlig temperaturförändring och lämnar en mycket stor förändring för växthusgasernas bidrag i den observerade temperaturen.”

Under de senaste hundra åren har temperaturen ökat med cirka 0,1 grad celsius på grund av koldioxid, varav det mänskliga bidraget varit runt 0,01 grad, enligt de finska forskarna.

”Eftersom den antropogena delen i den ökade koldioxiden är mindre än 10 procent, har vi praktiskt taget ingen antropogen klimatförändring. De låga molnen är det som främst kontrollerar den globala temperaturen.”

Här är länken till rapporten för egen läsning samt abstract och slutsats:

https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE

J. KAUPPINEN AND P. MALMI

Abstract. In this paper we will prove that GCM-models used in IPCC report AR5 fail to calculate the influences of the low cloud cover changes on the global temperature. That is why those models give a very small natural temperature change leaving a very large change for the contribution of the green house gases in the observed temperature. This is the reason why IPCC has to use a very large sensitivity to compensate a too small natural component. Further they have to leave out the strong negative feedback due to the clouds in order to magnify the sensitivity. In addition, this paper proves that the changes in the low cloud cover fraction practically control the global temperature.

Conclusion

We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0.24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.

 

HÄXPROCESSEN RULLAR VIDARE

07 maj 2019

Precis som på 1600-talet då både prästerliga och juridiska experter intygade att barnens berättelser om kvinnor som bolat med djävulen var sanningsenliga går nu 171 psykologer och psykoterapeuter ut i Expressen till stöd för den dysfunktionella flickan. ”Regeringens passivitet i klimatfrågan kan leda till att barn går in i destruktiva processer.Deras klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på en adekvat oro för framtiden. Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg” skriver 171 psykologer och psykoterapeuter. De stödjer därmed häxliknande påståenden om jordens undergång och att kunna se CO2! För det är ju sant, eller hur?

Klimat-Greta tillskrivs övernaturliga krafter – kan se koldioxid i luften med blotta ögat

KLIMATKULISSERNA BLIR ALLT BJÄRTARE.

07 maj 2019

 

Flis importeras från Brasilien med båt. Ev med risk för att det är flisad regnskog. Men det är ju ”förnybart” och inte olja eller kärnkraft.
Aftonbladet har skrivit i frågan vilket är bra. Medborgarna ute på vischan börjar se vart Sverige är på väg. Medelklassen i de stora städerna är sannolikt den grupp som är mest förledda och indoktrinerade i idag.

 

SKOGSAKTUELLT.SE
Tre veckor tar det att transportera 40 000 ton flis på båt från Brasilien till Stockholm där den ska värma upp stadens bostäder. Aftonbladet rapporterade tidigare i dag att flisen skulle komma från regnskog, något som Stockholm exergi förnekar.

DEN STORA KLIMATLÖGNEN.

10 april 2019

 

En av vår tids största lögner som hävdas av klimatalarmister i MSM och ledande politiker är att det föreligger koncensus bland forskarna om klimathotet (global warming and climate change). I själva verket är den överväldigande majoriteten av relevanta forskare (alltså inga agronomer, vädergubbar eller dysfunktionella barn) kritiska till klimataramisternas hypoteser och påståenden. Mer än 31 000 forskare worldwide har skrivit på en petition med just det innehållet. Lyssna på detta korta föredrag!

KLIMATALARMISTERNA TAPPAR ALLT MER VETENSKAPLIG MARK.

10 april 2019

 

I USA är klimatalamisterna i betydande grad redan besegrade och falsifierade av det betydande vetenskapssamfundet. Dvs av de forskare och vetenskapsmän som inte är betalda alarmister. Mer än 31 000 vetenskapsmän och forskare har skrivit under en petition om att global warming inte är inducerad av mänsklig aktivitet. I UK börjar nu även mainstream media ifrågasätta klimatalarmisternas teser. Se artikeln i The Telegraph nedan.
I Sverige är det det fortfarande alarmistiska agronomer, vädermän och dysfunktionella barn som används i statsmedias rapportering. Det alarmistiska fallet kommer och det kommer att bli tungt. Vi kan nog se framför oss inte klimatångest utan alarmisternas kommande ångest.

https://www.telegraph.co.uk/news/earth/environment/globalwarming/11395516/The-fiddling-with-temperature-data-is-the-biggest-science-scandal-ever.html?fbclid=IwAR27lmJyugeoa00hXSTpSsZO4PkkpMu9kqQjF1YEJ6VIAzaziDeJaXxynf4

SMHI I KLIMATALARMISTERNAS TJÄNST.

01 april 2019

Medeltemperaturen har enligt SMHI ökat med 1,7 °C i Sverige sedan genomsnittet perioden 1861-1890. En period som av SMHI döpts till ”förindustriell tid”. Jag är övertygad om att den siffran är korrekt. Det som är tveksamt är alltid vilken bas man väljer. Vi som sysslat med statistiska serier vetenskapligt vet att samma tidsserie kan visa en ökning såväl som en minskning beroende av vilken bas man väljer.

Om man istället valt att ”lilla istiden” i Sverige (1600-talet, Karl X Gustaf tågade med en armé över Stora Bält som var tillfruset) så hade ökningen sannolikt legat betydligt högre kanske på 5°C eller mer. Om man valt bronsåldern då vi hade ett medelhavsklimat så hade vi haft en kraftig sänkning av medeltemperaturen på gissningsvis mer än 5°C. Dessa två nämnda för att markera att var man lägger tidsseriens bas påverkar kurvans lutning och riktning. Det finns flera andra intressanta tidpunkter att utgå ifrån men det räcker med två för att illustrera min tes.

Valet av ”förindustriell tid” är ett politiskt betingat val för att stämma in i alarmisternas kör om att klimatförändringarna ”global warming” är inducerad av mänsklig aktivitet.

Om vi väljer de baser för tidsserier över temperaturförändringar jag nämner så får vi helt andra slutresultat och därmed också orsaker och förklaringar, nämligen att klimatet varierar över tid i långa vågor förorsakade av helt andra faktorer än mänsklig aktivitet.

Nu väntar vi bara på att statstelevisionen ikväll kör detta budskap från SMHI som ovedersägliga bevis för ”man made global warming” och utan några kritiska reflektioner.

Så dras valserna i det svenska samhället!

JOHAN ROCKSTRÖM OCH FAKTA – ICKE KOMPATIBLA.

31 mars 2019

Johan Rockström är inte klimatforskare. Han är en klimatalarmistisk propagandist med ett uppdrag från Romklubben att skrämma upp människor. Därför är han också helt imun mot fakta och korrigerande empiri. Rockström presenterar löpande rena fake news. Det visas med all önskvärd tydlighet av mejlkonversationen nedan. Det är viktigt att veta och förstå den roll han tilldelats av globalisterna som använder klimatalarmismen för sina syften. De drar sig inte ens för att använda dysfunktionella och indoktrinerade små flickor för sina lögner.

Texten nedan skriven av Göran Wickström.

HAR FÅTT TA DEL AV MÅNGA MEJLKONVERSATIONER MED JOHAN ROCKSTRÖM. Nedan kan du läsa hur det blir tyst när han återigen blir överbevisad (Håller avsändaren anonym):
”Jag har tidigare berättat om min mailkorrespondens med Johan Rockström. Men jag gör det gärna igen. I Miljöaktuellt 20121106 kunde jag läsa följande: Johan Rockström berättade också om James Hansen som konstaterat att extremväder kommer mycket oftare nu jämfört med tidigare. De extremväder som man väntade sig se först omkring 2050, har inträffat redan nu, 2011. Och Johan Rockström fyller själv i: ”Stormar av typen Sandy var förr något som endast inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med att de kommer att inträffa vart annat eller vart tredje år”.
Jag ”samlar” på stormar och hade alla stormar över Atlanten från 1851 inlagda i Excel. Därför var det lätt att se att från år 1900 hade 249 stormar varit kraftigare än Sandy, som alltså kom på delad 250:e plats. Räknar man ihop alla stormar från Sandys styrka (kategori 2 på Saffir-Simpson-skalan) och starkare, så blir det 3,66 stormar per år och inte en per hundra år.
Jag mailade Johan Rockström och frågade hur han kunde komma så fel. Inget svar. Jag påminde. Inget svar. Då mailade jag hans institution, Stockholm Resilience Center och frågade om inte Stockholms universitet har någon etisk nämnd som kan jämföra Rockströms uppgifter med verkligheten. Efter en kort stund fick jag svar. Från Johan Rockström. Han förklarade att journalisten (Jon Röhne) missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det naturligtvis var omöjligt för en journalist på Miljöaktuellt att missuppfatta så till den milda grad. Dessutom hade det inte kommit någon dementi.
Jag frågade Johan om han kunde berätta om några tecken på klimatförändringar och då returnerade han en utredning från James Hansen. Jag berättade då om James Hansens recept för att överleva: ”vi måste spränga alla dammar jämna alla städer med marken, utrota alla idisslande husdjur, ja utrota hela den koldioxidalstrande industrin. Då har vi en möjlighet att överleva”.
När jag berättade detta slutade Johan Rockström att citera Hansen. Men hur jag än försökte så lyckades jag inte få Johan Rockström att berätta om tecken på klimatförändringar.
Till saken hör att 2012, när Sandy drabbade New York, så var det året relativt lugnt med Sandys 95 knop och Michaels 100. 2013 var ännu lugnare med den kraftigaste stormen blåste 75 knop. Fullständigt unikt sedan år 1900.”

OBS! Återigen. Detta mejl har inte jag skrivit. Jag återger det.

Om människor bara visste hur lite vetenskap och hur mycket ”spådomar” och oriktiga uppgifter Johan Rockström och hans domedagskollegor står för…

 

ERICA BJERSTRÖM – EN PROPAGANDIST ANSTÄLLD AV SVT.

14 mars 2019

Statstelevisionen SVT:s utrikeskorrespondent i USA Erica Bjerström är en märklig person, to put it mildly. Hon borde tilldelas något slags pris typ; Sveriges främsta vrängare av sanning och fakta.

Idag 14.3.2019 intervjuades hon av statsradion SR med anledning av att en stackars utnyttjad 16 årig dysfunktionell flicka nominerats till Nobels Fredspris. Journalisten på statsradion SR var inte riktigt på samma spår som Erica Bjerström så det blev riktigt underhållande.

Första frågan var om inte Nobels Fredspris handlade om internationell säkerhet och säkerhetspolitik och inte klimatalarmismen? Varpå Erica Bjerström svarade att ”klimathotet” var en säkerhetspolitisk fråga. I USA, påstod Erica Bjerström, finns en stor forskning kring sambandet mellan klimathot och internationell säkerhet, men som vi in Sverige, enligt Erica Bjerström, inte alls känner till. Bäst så, då kan ingen syna hennes kort.

Nu blev det intressant! Erica Bjerström hade uppenbarligen räknat med att intervjuaren skulle nöja sig med det svepande påståendet. Intervjuaren ställer dock följdfråga.  Mild i form men hård i sak.

”Kan du inte redogöra lite för den forskningen?”

Erica Bjerstöm är en agenda driven propagandist som inte kan misstänkas för att läsa forskningsrapporter. Hon blev ställd men började efter en liten stund svamla.

I sammandrag hennes tes. Syrien konflikten handlar i grunden om klimathotet. Det har varit torka i Syrien i flera år. (Korrekt, men det har det varit i området med jämna mellanrum i tusen år, inget nytt). Unga män har därför flyttat in från landet till städerna. Där har det sedan radikaliserats till daesh/IS. Naturligtvis anger Erica Bjerström inte hur det gått till och varför. Men kriget i Syrien och de följande flyktingkatastroferna är ett säkerhetspolitiskt problem orsakat av klimathotet. Islam har inget med saken att göra! Det är vad Erica Bjerström vill hävda. Hon fortsätter med flyktingströmmarna från Nordafrika som också är ett resultat av klimatförändringar. Exakt hur anger hon inte! Inte heller att de flesta muslimska nordafrikaner som kommer till Europa och Sverige är välfärdsmigranter som söker ett, förståeligt, bättre liv i Europa och Sverige.

Ergo: Det är korrekt att nominera den dysfunktionella 16-åriga flickan till Nobels Fredspris.

Norrmännen har tidigare tilldelat pratkvarnen Barack Obama – med multipla krigsinsatser på CV:et – Fredspriset. Så helt säkra på att norrmännen inte tilldelar den dysfunktionella 16-årig flickan priset kan vi inte vara säkra på.


%d bloggare gillar detta: