Archive for the ‘SAP’ Category

MORGAN JOHANSSON FAR ÅTERIGEN MED LÖGNER

09 april 2021

Det börjar bli dags att försöka analysera vad som är fel med den socialistiske ministern Morgan Johansson. Hans förmåga att leende se rakt in i kamera och sedan medvetet ljuga hämningslöst är direkt patologisk!

Enligt egen utsago har ”han tagit Sverige ur flyktingkrisen”. Det påstår han trots att Sverige ligger i topp i Norden och Europa avseende problem med dysfunktionella lågutbildade och lågkompetenta muslimska migranter från MENAP. I Europa pekar man på Sverige som ett skräckexempel. Danmark använder Sverige som varnande exempel över hur illa det kan gå.

Han hävdar också, trots Migrationsverkets siffror, att Sverige ligger på en ”miniminivå” och att migrantströmmen ”minskat med 90 procent” jämfört med 2015.

Migrationsverkets siffror visar att migranterna från 150 000 år 2015 sedan legat på över 100 000 varje år fram till 2020 då Sverige landande på ca 90 000 migranter.

Hur är Morgan Johansson psykologiskt funtad? Något verkligt fel är det med honom psykiskt. Normala människor klarar inte att ljuga så patologiskt som denne figur. Han är ju dessutom prickad i Konstitutionsutskottet för sin felaktiga sifferpåståenden. Eller är det så enkelt att han medvetet vänder sig till partikadrerna och partiets aktivistiska stormtrupper så att de skall veta vad de skall gå ut och hävda. Han struntar i att alla vi andra vet att han medvetet ljuger.

En sak kan vi dock vara säkra på! Det socialistiska partiet (SAP) kommer att belöna honom rikligt när han slutar efter att ha så totalt tjänat den socialistiska S-maktklanen med åratal av migrantlögner och det ena totalitära lagförslaget efter det andra och det tredje före.

Hur illa har det gått med Sverige som har sådana i statsledningen?

SVT/NOVUS UNDERSÖKNING AV MINISTRARS FÖRTROENDE

05 april 2021

SVT gör uppenbarligen sitt till för att promota S-ministrar som har lågt förtroende bland vanligt folk som ex Lena Hallengren och Morgan Johansson

Då beställer man en undersökning om ministrars förtroende från Novus som sedan presenteras som fake news i Rapport. Fake news? Hur då? 

Det skall jag förklara i detalj så ni får veta hur tunt materialet är när man säger att förtroendet bland ”svenska folket rusar” men först om SVT:s rapportering av den från Novus beställda undersökning.

Statstelevisionens Rapport går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin”. Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter till 25 procent sedan januari.

Rapports Mats Knutsson kallas in för att ”analysera” (nåja mycket ytligt och vinklat) siffrorna med allvarlig min.

Hallengren har ”inte tidigare stuckit ut som en minister som väljarna haft ovanligt stort förtroende för”. Nej det stämmer och frågan är om det ändrats i verkligheten.

SVT:s Mats Knutson konstaterar att Lena Hallengren ”inte gjort bort sig” och att hon samtidigt ”synts mycket”. Ja, hon har synts mycket. Räcker det?

Herr Knutsson utnämner t o m Lena Hallengren till en möjlig efterträdare till Stefan Löfven den dag han drar sig ur.

En annan minister som fått ökat förtroende hos väljarna är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som ökat med 7 procentenheter. – ”Han uppfattas sannolikt också stå för en tydlig ideologisk linje”. Oh yes, en tydlig totalitär statssocialistisk linje med flera lagförslag i den riktningen.

Nu till en saklig granskning av undersökningen. Följ med noga, det handlar om viktiga fakta.

Svenskarna som tillfrågats i undersökningen i mars 2021 är enligt Novus på beställning från SVT totalt 1044 personer, varav 59 procent dvs 616 personer valt att svara. Bortfallet är 41 procent dvs 428 personer

616 personer representerar alltså svenska folkets enligt SVT. Av dem är det sedan 35 procent som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de är indifferenta (”varken eller”) eller har lågt eller inget förtroende för Hallengren. 

Novus har en s.k. Sverigepanel med 1044 personer. Panelen sägs vara ”riksrepresnetativ” dvs med ett stratifierat urval som vi dock inte vet hur det ser ut. Urvalet omfattar personer i åldern 18 – 79 år och de intervjuades den 11 – 17 mars 2021. 

Nu kommer vi till viktiga fakta om undersökningen. Hälften av de intervjuade dvs 524 respektive 520 har tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 59%. 

Det innebär att 306 intervjuade har svarat i vardera gruppen. I januari undersökningen var siffrorna liknande (1056 totalt). Cirka 215 i vardera gruppen har inte svarat alls!

Det innebär att av dem som svarat i mars 2021 har 35 procent, dvs i antal personer 107 sagt sig ha stort eller mycket stort förtroende för Lena Hallengren. 107 personer. Det blir hela svenska folket i undersökningen presentation i SVT.

Hur var det i januari 2021? Det var 1056 intervjupersoner i panelen, 59 procnet svarade. Hälften av gruppen svarade på den ena halvan av ministrarna och den andra halvan på den andra halvan ministrar. Dvs totalt 623 intervjuade med drygt 310 i vardera gruppen. Lena Hallengren hade då stort/mkt stort förtroende hos 29 procent dvs i antal personer 90.

Från 90 till 107 personer har ökningen av stort / mycket stort förtroende.

Det är det faktiska faktamaterial som SVT / Knutsson bygger sin analys på.

En ökning med 17 personer. Sjutton personer. Dessa sjutton personerna blir en ”rusning”

Något balansmått presenteras inte alls i SVT, dvs hur många har stort / mycket stort förtroende i förhållande till dem som har litet eller inget förtroende. I januari var balanssiffran 0 procent, dvs lika många med stort och litet förtroende. Hur det ser ut i mars 2021 har jag inte kunnat utröna.

Hur skall vi beskriva SVT:S inslag i Rapport? Försök till påverkan av opinionen dvs hjärntvätt är det sammanfattande ordet! Så används en fake news slipsten av SVT

Jag såg idag att Demoskop med ett något större underlag undersökt förtroendet för partiledarna. Kristersson har 42 procent. Åkesson 36 procent och Löfven 34 procent. Intressant att se om och hur statstelevisonen turnerar den nyheten?

 1. Magdalena Andersson (S) 36% (+1%)
 2. Stefan Löfven (S) 36% (0%)
 3. Lena Hallengren (S) 35% (+6%)
 4. Mikael Damberg (S) 27% (+1%)
 5. Peter Hultqvist (S) 24% (-2%)
 6. Anders Ygeman (S) 23% (-1%)
 7. Ann Linde (S) 20% (-3%)
 8. Morgan Johansson (S) 20% (+7%)
 9. Ardalan Shekarabi (S) 19% (+3%)
 10. Anna Ekström (S) 16% (-2%)
 11. Ibrahim Baylan (S) 14% (-4%)
 12. Per Bolund (MP) 13% (+1%)
 13. Tomas Eneroth (S) 13% (+5%)
 14. Amanda Lind (MP) 12% (-3%)
 15. Hans Dahlgren (S) 11% (-6%)
 16. Märta Stenevi (MP) 7%
 17. Eva Nordmark (S) 6% (-4%)
 18. Åsa Lindhagen (MP) 5% (-3%)
 19. Anna Hallberg (S) 4% (-3%)
 20. Matilda Ernkrans (S) 2% (-1%)
 21. Lena Micko (S) 2% (+0%)
 22. Jennie Nilsson (S) 1% (-1%)
 23. Per Olsson Fridh (MP) 1%

EN FILM OM DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIETS (SAP) HISTORIA.

02 april 2021

En film som alla socialdemokrater och andra bör se. Den är oerhört väldokumenterad. Alla fakta och all empiri liksom citat kan kontrollers. Filmen kan självfallet som all historisk framställan diskuteras och kritiskt analyseras.

Jag är t.ex inte överens med tolkningen och analysen i alla delar. Så var exempelvis det svenska beslutet, i samband med midsommarkrisen, om att släppa igen den tyska Engelbrekt divisionen från Norge till Finland riktigt. Det sägs inte i filmen att hjälpen var nödvändig för Finland som inte skulle klarat av att stå emot Stalins horder utan den tyska hjälpen. Finland förblev därmed fritt och inte ockuperat och Sverige slapp ha Sovjetunionen som gränsland vid Torne älv. Annat som det socialdemokratiska partiet ”anklagas” för i filmen finner jag i efterhand vara korrekt. 

I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Se filmen och diskutera den!

00:00:00​ – Prolog 

00:03:38​ – Rasbiologi 

00:23:06​ – Nazisterna 

00:43:26​ – Judarna 

01:08:55​ – Tandexperimenten 

01:19:34​ – Tvångssteriliseringarna

RESULTATET AV INRIKESMINISTER MIKAEL DAMBERGS OCH STATSMINISTERN STEFAN LÖFVENS KRAFTTAG MOT DE GÄNGKRIMINELLAS DÖDSKJUTNINGAR.

30 mars 2021

I mars 2020 ropade inrikesministern och socialisten Mikael Damberg faran över och slog sig för bröstet med en framgång.

Skjutningarna i Sverige har under januari och februari gått ner med 40 procent jämfört med i fjol. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) menar att det är polisens arbete mot de kriminella gängen som har gett resultat. 

– Det är ett kvitto på polisens offensiva arbete, säger han till SVT Nyheter.

Men sedan har det blivit annorlunda. Helåret 2020 är totalt socialistiskt misslyckande av Damberg och Löfven.

År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, 25 kvinnor och 86 män. 11 av de dödade var under 18 år. 

Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade under 2020. 124 personer mördades under pandemin. 99 av dem var pojkar och män, 25 av dem kvinnor/flickor. 48 av de som mördades sköts till döds.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Slutsatsen som Mikael Damberg gav ger sig självt. Siffrorna är ett kvitto på regeringens och polisens misslyckade arbete. 

Fakta sparkar!

ÄNNU ETT RASANDE OSAKLIGT ANGREPP FRÅN EN S/JÖK-MINISTER.

30 mars 2021

Denna gång handlar det om en i de fyras totalitära gäng, den socialistiske ministern Mikael Damberg.

Som vanligt vid deras verbala och intellektuella förlöpningar så publicerar jag hela artikeln från Aftonbladet in extenso för alla att se, läsa och lära. Den blir också på så sätt kvar i våra arkiv för framtida bruk.

Artikeln är införd i Anders Lindbergs Aftonbladet den 30 mars 2021 och avsedd för de socialistiska partikadrerna som med den bräker som fåren i hagen.

Artikeln är så osaklig och intellektuellt vanvettig att man baxnar men samtidigt politiskt lätt genomskådad. Källa är bland annat den vänsterextrema Expo och beställda underlag från regeringens myndigheter. Artikeln är ett tydligt exempel på vad jag förutsagt. Alla på vår kant, fria kritiker till den förda politiken, kommer att inkluderas under hatten ”högerextremism”. Det är enklast så. Brunsmeta när argument och fakta tryter eller saknas. 

Om man kombinerar dessa artiklar med den socialistiska regeringens många förslag om att förbjuda s.k. ”rasistiska organisationer”, censurlagar, s.k. ”lag om hets mot folkgrupp”, publiceringsförbud och andra liknande totalitära lagförslag, behandlat i min videoblogg och i artiklar, så förstår man syftet.

Trots att muslimer är de enda som faktiskt begår terrormord i Sverige så jämställer regeringen dessa med oss kritiker, fria media och SD och kallar det ett ”högerextremistiskt hot”.

Allt detta visar att det bulnar mot fler och hårdare attacker emot de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige, allt för att socialisterna vill behålla makten till varje pris. Då måste kritiker och andra partier utmålas som ”högerextremistiska terrorhot”, hur osakligt och osannt det än är.

Läs Mikael Dambers artikel och dela den vidare så alla blir på det klara med hur denna Sveriges historiskt och politiskt farligaste regering tänker.

Dambergs AB-artikel följer här in extenso.

SD:S NOLLTOLERENS ÄR BORTA – DÅ VÄXER EXTREMHÖGERN

Damberg: Frågan är var Ulf Kristerssons gräns går?

DEBATT. Den högerextrema rörelsen växer och Säkerhetspolisen jämställer nu attentatshotet från våldsbejakande högerextremism med det från våldsbejakande islamism. Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Under lång tid har stora delar av världen och Sverige med rätta kraftsamlat mot hotet från våldsbejakande islamism. Det är ett arbete som ska fortsätta. Samtidigt behöver vi se vad som händer på högerkanten. Enligt myndigheter som ansvarar för att hålla Sverige säkert är högerextremismen på frammarsch. Tillväxten sker i hög grad på digitala plattformar.

På senare år har den högerextrema så kallade radikalnationalismen fått ökad spridning. Inte sällan är det denna ideologi som legat till grund för de ensamagerande gärningsmän som utfört terrorattacker runt om i världen, bland annat i Norge, Tyskland, USA och Nya Zeeland. 

Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Vi vet vad som hände i den amerikanska demokratins högborg i Washington i januari i år. Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Quanon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. 

Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism. 

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka. 

De menar också att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer samtidigt som miljöerna i större utsträckning är ledarlösa och löst sammansatta. Säkerhetspolisen betonar att internets roll är betydande för utvecklingen. 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är i sin tur inne på en liknande linje i en rapport om en annan typ av våldsbejakande högerextrem, så kallad accelerationism, som på senare år fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. 

På onlineplattformar sprids dess budskap om att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld. 

CVE konstaterar att svenskar i betydande grad tycks röra sig på plattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. CVE menar också att rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform öppnar för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremistaktörer för sina intressen. 

Samtidigt som högerextremas rörelser på alternativa digitala plattformar ökar, ser vi att Sverigedemokraterna nu öppet försvarar sin närvaro på just dessa. 

Stiftelsen Expo har granskat den nolltolerans som partiledningen införde 2012, som gick ut på att stöd för vit makt-rörelser på sociala medier skulle undvikas. Denna linje företräddes av bland annat Mattias Karlsson, då i SD:s partiledning, som även uppmanade partimedlemmar att inte stödja alternativmedia som till exempel Nya tider. 

Också den dåvarande partisekreteraren Björn Söder bad partiets företrädare att sluta bete sig omdömeslöst på internet. 

Men sedan dess har mycket hänt. Nu, 2021, verkar försiktigheten ha övergivits och partiledningens nolltolerans mer eller mindre suddats ut. Så tolkar kända profiler i vit makt-miljön och tidigare partimedlemmar SD:s agerande, enligt Expo. Inte minst spelade Jimmie Åkessons hyllning till alternativmedier på Twitter i december 2020 roll för den tolkningen:

”Vi har mycket att tacka alternativmedia för. Hade det inte varit för alternativmedia hade de gamla medierna och de andra riksdagspartierna lyckats kväva invandringsdebatten, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen, islamisterna och så vidare.”   

Den här är en utveckling som inte bara oroar mig. 

Även Svenska Dagbladets ledarsida uttrycker liknande tankar. I en text från den 20:e februari i år beskrivs att det är välkänt att det finns en ”öppen dörr mellan alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser” liksom att ”framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen”. 

Relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia beskrivs som förändrad från den tidigare mer avhållsamma till en nu mer öppen och nära, och man konstaterar; ”Sverigedemokraterna vill bilda ett konservativt block med M och KD. Alternativmedierna, däremot, släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter. Ska Moderaterna och Kristdemokraterna ta SD i båten måste de kräva en tydlig gräns mot all sådan barlast.”

Frågan är relevant och obesvarad: Var går egentligen Ulf Kristersson och Moderaternas gräns”?


Mikael Damberg, inrikesminister (S)

TAGE ERLANDER 1901 – 1985 VAR SVERIGES STATSMINISTER 1946 – 1969.

18 februari 2021

På SVT Play finns en dokumentär gjord av Göran Ellung om Tage Erlander i två delar på vardera 59 minuter. Dokumentären är sevärd. I synnerhet del I känns helgjuten.

Dokumentären handlar om ett Sverige som var och som jag gillade och som inte längre är och som jag ogillar. Början till slutet kom med Olof Palmes val till partiordförande och statsminister.

Trots ett lätt PK perspektiv samt återkommande inlägg av den allestädes närvarande och produktive historieprofessorn Dick Harrison är serien bra och behandlar en viktig period i min samtidshistoria. Jag började följa rikspolitik och rikspolitiska debatter i det nya mediet TV från tolv års ålder 1957. På den tiden fanns också pålästa och lödiga journalister i form av det tre ”O-na”. Olivecrona, Orup och Ortmark. Minnesvärda i sig.

Några händelser som behandlas i dokumentären vill jag att lyfta fram och kommentera lite bredare.

Statsministern Tage Erlander var en reflekterande intellektuell med bildning och utbildning. Skillnaden är enorm mot dagens statsminister som saknar allt det Tage Erlander besatt. Men också oppositionen leddes av lysande intellektuella män. Inte minst Folkpartiets ledare Bertil Ohlin var en ledande nationalekonom på världsnivå.  Jag minns ännu debatterna mellan Tage Erlander och Bertil Ohlin som båda var partiledare men som inte tålde varandra personligen. Men även högerpartiets Jarl Hjalmarsson och kommunisternas Hilding Hagberg hade betydande lödighet och är minnesvärda. De har inga motsvarigheter i dagens svenska rikspolitik.

Bättre partiledare har varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet haft.

I valet 1958 tappade Socialdemokraterna mandat men kunde regera vidare i koalition med Bondeförbundet. Den gången var det nära att folkpartiets Bertil Ohlin skulle tagit över som statsminister. Man kan undra hur Sverige sett ut idag om det maktskiftet och brottet i socialdemokratins makthegemoni skett 1958 och inte vid mitten av 1970-talet när Olof Palme redan påbörjat förstörelseverket av Sverige med mångfaldspropositionen, borttagandet av tjänstemannaansvaret och finansiellt stöd med skattepengar till varje kommunistisk ”befrielserörelse” och terroriströrelse som kunde hittas, m.m.

Framtagandet av ett svenskt kärnvapen var både möjligt och militärpolitiskt aktuellt vid slutet av 1950-talet. Tage Erlander var positiv till ett svenskt kärnvapen som skulle kunna tas fram på 2 – 4 år. Överbefälhavaren var positiv. Det är en historia att beklaga att Sverige inte tillhör kärnvapenmakterna medan ex Israel gör det efter att ha brutit mot internationella överenskommelser och emot USA:s och John F Kennedys tydliga motstånd. Det ändrades i och med att Lyndon B Johnson tog över som president. 

Det var kommunister, socialister och vänstersocialdemokrater som tillsammans med det Socialdemokratiska kvinnoförbundet lyckades stoppa planerna på ett svenskt kärnvapen. På den kanten leddes striderna av Inga Thorsson, som därmed sällar sig till listan på socialistiska blindspår. Tage Erlander vek ner sig. ”Partiet” var viktigare än landets säkerhet.

I slutet av 1950-talet sökte Tage Erlander en intellektuell som rådgivare och tillfrågade nationalekonomen Assar Lindbäck. Även han en världsledande nationalekonom. Assar Lindbäck tackade dock nej men tipsade Tage Erlander om Olof Palme som han kände. Så blev det också. Men, tänk om Assar Lindbäck tackat ja. Sverige hade kanske sluppit Olof Palmes vanstyre. Socialdemokraterna kunde kanske haft en ledande nationalekonom som partiledare. Tänk er debatter med Bertil Ohlin för Folkpartiet. Ett annat Sverige framträder med en sådan contrafaktisk historieskrivning!

I dokumentären framkommer hur Gunnar Unger i Högerpartiets ideologiska tidskrift tidigt analyserade och beskrev Olof Palmes personlighet och persona och hur katastrofal för Sverige den senare visade sig vara.

Tage Erlander fick under sin långa statsministerperiod uppleva flera stora politiska händelser. Tage Erlander inbjöds år 1961 av den nyvalde presidenten i USA John F Kennedy att komma till USA. Tage Erlander var efter besöket mycket imponerad av John F Kennedy. Den bästa president USA haft, under min tid som privatobservatör av USA , endast Ronald Reagan kommer i närheten. Ronald Reagan är en president som, by the way, borde erhållit Nobels Fredspris eftersom han lurade in Sovjetunionen i racet med Stjärnornas krig. Sovjetunionen hade varken ekonomi, resurser eller produktionskapacitet för det och imploderade i försöken och försvann från historiens arena, saknad av ingen utom die hard kommunister och socialister.

Pensionsbeslutet i riksdagen 1959 vann Tage Erlander med en röst efter att en folkpartist Königsson lagt ner sin röst. Men pensionsfrågan är en historia som förtjänar en egen analys. Den lösning som så småningom valdes är inte självklar i ljuset av hur pensionssystemet senare urgröpts och förändrats flera gånger, Möjligen hade ett premiereservsystem varit stabilare och hållbarare.

Berlinmuren började byggas i augusti 1961, Dag Hammarskjöld mördades 1961 under ett uppdrag i Kongo när hans flygmaskin sköts ner i Ndola. I SVT-dokumentären framkommer också en märklig reaktion från både Tage och Aina Erlander som var ”beklämda” över Dag Hammarskjölds lysande och idag hyllade bok ”Vägmärken”. I DN kritiserades boken av bland andra vänsterliberalen och den intellektuella och grundbildade Olof Lagercrantz. Vägmärken är en av de bästa böcker jag läst och läst om flera gånger. Boken är ett verkligt vägmärke och en vägledning för många människor och hyllas världen över.

Slutligen mördades också John F Kennedy år 1963 i Dallas i en konspiration – fler än en skytt har konstaterats av en federal undersökningskommission i strid med Warrenkommissionen – med olika politiska krafter inblandade. Det kan finnas kopplingar till Kennedys motstånd mot att Israel skaffade sig kärnvapen. Gunnar Sträng införde oms – omsättningsskatt – en föregångare till vår moms för att finansiera socialdemokratins reformagenda. I valet 1968 vann socialdemokratin en storseger och fick egen majoritet i riksdagen och år 1970 valdes Olof Palme till partiordförande för Socialdemokraterna efter att ha gjort sig oumbärlig för Tage Erlander som kanske inte insåg vem Olof Palme var och stod för.

End of story.

DESPERATIONEN HOS DEN SOCIALDEMOKRATISKA MAKTKLANEN. 2.0

16 februari 2021

Nu har Magdalena Andersson, socialdemokratisk finansminister, visat desperation över kritiker av JÖK-regeringens misslyckade fögderi. Bättre då att med blossande kinder skrika i falsett om andras uppfattningar än att ta ansvar för det egna misslyckandet. Då åker sanning, relevans och anständighet ut genom fönstret.Jag har därför, än en gång, valt att in extenso vidarepublicera ett hatiskt S-inlägg. Läs för att själv se hur intellektuellt urspårad den socialdemokratiska maktklanen är.

FÖRSVARSMINISTER PETER HULTQVIST PUBLICERAR SIG.

06 februari 2021

Den socialdemokratiska försvarsministern har kallat kritiker av JÖK-regeringens politik för ”grisar” och ”nazister”. Det är viktigt att känna till den socialdemokratiska maktklanens uttryck och ståndpunkter. Den socialdemokratiske försvarsministern Peter Hultqvist har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. Den är full av hat, missvisande påståenden, rena lögner och fake news.

Därför väljer jag den ovanliga åtgärden att vidarepublicera Peter Hultqvists artikel helt in extenso. Inga ändringar eller tillägg. Läs själv och döm om socialdemokraternas maktklan.

Nedan debattartikeln av Peter Hultqvist publicerad i Aftonbladet tisdagen den 2 januari 2021.

********************************************************************

SD – PARTIET DET ALLTID ÄR SYND OM. Så fort Åkesson får kritik åker offerkoftan på.

DEBATT. Varför är det alltid synd om Sverigedemokraterna? För det mesta blir de missförstådda och tar på sig offerkoftan. De har en partiledare som ständigt framträder som antingen oinformerad om det senaste högerextrema uttalandet av ledande SD-politiker eller som i någon mening kränkt. Förklaringen är tämligen enkel. SD ska nu tillsammans med hjälp av moderater och kristdemokrater tvättas rena och göras salongsfähiga inför valet 2022. Även om SD:s värderingar inte förändrats ska partiledaren Åkesson likt en hal ål kunna slingra fram och tillbaka i media utan att ta ansvar för den högerextremism som präglar partiet. Varje ifrågasättande av SD betyder att någon orättvist angripit dem eller att den som ifrågasätter överdriver. Därför kan SD-toppen, i stället för att bemöta kritiken, sätta på sig offerkoftan och vara kränkt. Det är alltid någon annan som gjort fel.

Sverigedemokratisk livsluft är olika varianter av kritik mot invandring, en så kallad nationalism som utesluter delar av befolkningen och att använda ett politiskt språkbruk som hela tiden bär konfrontationens prägel. Tonläget och stämningen framgår med önskvärd tydlighet för var och en som följer riksdagens debatter. Detta med kraftfullt ackompanjemang av villiga stormtrupper i sociala medier som i mer eller mindre förgrovade former driver propagandan vidare.

Vid sidan av detta verkar de i högerextrema så kallade alternativa medier. SD-toppen försökte en tid hålla armbågs lucka till dessa. Men så sent som den 29 december förra året tackade partiledaren Åkesson dem för deras insats mot invandring, gruppvåldtäkter och förnedringsrån. Den högerextrema miljön svarade direkt: ”Vad skönt att SD äntligen förstått detta!”.

Björn Söder, före detta vice talman i riksdagen, meddelande för en kort tid sedan: ”Tur att alternativmediernas valvaka börjar snart!”. Han såg det tydligen som ett andningshål eftersom att ”alla” i etablerade media ansågs vara emot Trump. Direkt efter klampade han in på högerextrema Exakt 24:s valvaka. SD:s ”järnrörsman” Erik Almqvist är chefredaktör på Exakt 24. I höstas så medverkade Björn Söder också i högerextrema Swebb-TV. Den kanalen spärrades senare på You Tube på grund av att man bröt mot reglerna om hatretorik. Det hindrade inte Björn Söder från att i riksdagen ställa en fråga till justitieminister Morgan Johansson om internetjättar som hotar yttrandefriheten.

I efterbörden av att Donald Trump slogs ur sadeln twittrade en SD-riksdagsledamot: ”välj sida och förbered dig för strid”. I den svenska valrörelsen 2018 yttrade SD:s före detta gruppledare i riksdagen och numera chefsideolog Mattias Karlsson: ”seger eller död”. Detta politiska språkbruk är väl känt från svenskt och tyskt 1930- och 1940-tal. Exemplen kan mångfaldigas, men genomgående är att partiledaren Åkesson själv sällan är informerad, aldrig har något ansvar för någonting eller ännu mindre har någon uppfattning. Sanningen är nog den att partiet har den kärna och den undervegetation som det har. Det är varken bättre eller sämre än så. Än är inte SD-kandidaters skrivande om ”satans jävla aphelveten”, asylsökande som ”parasiter” eller resonemang om ”låg IQ” glömda.

Men det är väl som sagt synd om SD som alltid blir missförstådda. Att slinka undan och slippa stå till svars och samtidigt försöka hålla den högerextrema elden levande tycks vara SD:s sätt att vara. Att en och annan SD-kandidat får avgå efter att ha varit för grov i offentligheten ändrar inget. Så här rullar det på. Ränderna går aldrig ur!

Peter Hultqvist, försvarsminister och socialdemokrat

VAD MED MIGRATIONEN?

27 januari 2021

Morgan Johansson, som prickats för sin lögner om migrantionens omfattning av Konstitutionsutskottet, fortsätter att sprida falska uppgifter om det ”begränsade och restriktiva” flyktingmottagandet.

Hur ser det ut i verkligheten om vi granskar fakta?

UNHCR:s uppgifter om kvotflyktingar för år 2020 visar vilka länder som tagit emot s.k. kvotflyktingar och i vilken omfattning. Sverige kommer på andra plats efter USA som har 330 miljoner invpnare. Sverige har 10,3 miljoner invånare.

Sverige är i absoluta tal nummer två och i relativa tal i särklass värst!

Det kan förklaras av att Migrationsverket utnämnt en asylaktivist som chef för Sveriges flyktingkvoter. En 30-årig kvinna Suad Ali som är muslimsk fundamentalist och asylaktivist ansvarar som högsta chef över flyktingmottagandet. Det är väl att sätta bocken till trädgårdsmästare?

Till detta skall läggas, enligt Migrationsverkets statistik, att Sverige år 2020 tog emot 88 000 nya Migranter.

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Det är viktigt att förstå statistiken korrekt. Migrationsverket skriver i kommentarerna till statistiken att gränserna mellan de olika kategorierna är flytande. Kommer en migrant inte in under en kategori så försöker man med en annan. Fungerar inte asyl så söker man som arbetskraftsinvandrare eller för studier.

Sverige har alltså inte stoppat den ansvarslösa massmigrationen av muslimer från MENAP. Den fortsätter på extremt höga nivåer jämfört med exempelvis alla våra nordiska grannländer. Wuhan pandemi eller inte, det gör ingen skillnad för Sverige. Enligt mediauppgifter testas migranterna inte heller när de kommer till Sverige.

Stefan Löfvens JÖK-regering ljuger alltså och fortsätter att släppa in dysfunktionella muslimska migranter som skall försörjs av oss skattebetalare. Hur länge kan det fortgå innan landet krackelerar och havererar. Vi skattebetalare är trötta på att försörja människor som kommer hit för att ta del av vår välfärd och leva på bidrag utan att arbeta.

Stefan Löfvens och Morgan Johanssons medvetna politik att förstöra Sverige genom ett folkutbyte där etniska svenskar blir i minoritet, som redan är ett faktum i Malmö, måste stoppas.

SOCIALDEMOKRATEN OCH STATSMINISTERN STEFAN LÖFVENS LÖFTEN.

16 januari 2021

På socialdemokraternas 37:e kongressen 2014 i Svenska Mässan lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Hur har det gått?

År 2020 ligger Sverige på 23:e plats i Europa i arbetslöshet eller uttryck på annat sätt, på sjätte plats nerifrån.

Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven har också utlovat en ”högre tillväxt i Sverige” med JÖK-regeringen.

Hur har det gått?

Oavsett om vi mäter tillväxten som tillväxt av BNP, tillväxt av BNP per sysselsatt eller tillväxt av BNP per capita så har Sverige en väsentligt lägre tillväxt än OECD eller OECD Europa. En förklaring är demografiska förändringar dvs massinflödet av muslimer från MENA som inte har kvalifikationer och kompetens för att få ett arbete utan lever på skattefinansierade bidrag.

Våren 2017 lovade den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven att ”gängkriminaliteten skulle knäckas”. Det skulle vara ”jobbigt att vara kriminell”.

Hur har det gått?

År 2020 är antalet skjutningar och sprängningar på all time high. Högst någonsin. Det dödliga våldet är på samma nivå som tidigare rekordår. Polisen beskriver 2020 som ”det mörkaste året hittills”. Situationen beskrivs också som att det är ”mer extremt våld”. De finns de som beskriver det som händer runt den muslimska diasporan som ett ”pågående lågintensivt inbördeskrig”.

Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven lovade i juli 2016 följande:

”Rapporterna om våldtäkter och sexuella övergrepp mot kvinnor nu i sommar gör mig förbannad – och beslutsam. Vi måste göra mer och ska göra mer för att alla kvinnor ska känna sig trygga när de rör sig ute”.

Hur har det gått?

Enligt EU:s kriminalstatistik ligger Sverige i topp när det gäller anmälda våldtäkter i Europa. Men det har naturligtvis inget att göra med massmigrationen av muslimer från kulturer som inte är kompatibla med den traditionella svenska synen på kvinnor.

Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven har utlovat välstånd och att välfärden skall prioriteras.

Hur har det gått?

Sverige har halkat ner i den s.k. ”välståndsligan” och ligger idag på 10:e plats i Europa.

I början av Wuhan pandemin utlovade den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven att de äldre och svaga skulle skyddas.

Hur har det gått.

De över 80 år och multisjuka på exempelvis särskilda boenden är kraftigt överrepresenterade bland döda. Inkluderar man de som är över 70 år och multisjuka så är hela den absoluta överdödligheten (någon relativ överdödlighet finns över huvud inte alls) i april-juni och i december helt borta.

Källor: Svensk och internationell offentlig statistik.


%d bloggare gillar detta: