Archive for the ‘SAP’ Category

STEFAN LÖFVENS OCH MAGDALENA ANDERSSONS TOTALA MISSLYCKANDE .

13 maj 2022

SAP-KLANEN VÄLTRAR ÖVER PROBLEMEN PÅ OSS ETNISKA SVENSKAR. SJÄLVA TAR DE INGET ANSVAR.

Jag använder SAP inte S som formell akronym för Socialdemokratiska arbetarepartiet vidare SAP-klanen för ledningen i partiet och LO.

Den socialdemokratiska regeringen har, under den kognitivt märklige Stefan Löfven och globalistlakejen Magdalena Andersson, kört Sverige djupt ner i diket, för att uttrycka det civiliserat. Kraftuttryck kan användas, men det är ”bad omen” att ropa på den lede.

Ansvaret vältras över på svenska folket

Nu förväntas etniska svenskar bära ansvar och ta kostnader för att reda upp situationen och kratsa SAP-klanens brända kastanjer ur elden. I en valfilm kräver statsminister Magdalena Andersson och den socialistiska regeringen att ”det nu är upp till folket att rätta till” konsekvenserna av hennes misslyckande som raserat den traditionella svenska tryggheten med stora brister i sjukvården, flera hundra tusen fattigpensionärer, en skola med sjunkande resultat, otrygghet för kvinnor varav hälften inte törs gå ut ensamma, gängskjutningar, våldtäkter, upplopp och brinnande bilar, sprängningar samt flera hundra tusen invandrade analfabeter. ”Det finns ingen efterfrågan på arbetsmarknaden av utomeuropeiska analfabeter”.

”Sverige var tryggt”, konstaterar Magdalena Andersson när hon ser tillbaka på sin ungdom. Yes, det är korrekt konstaterat! Verbets tempus är rätt, VAR! No more so! Ansvariga för trygghetshaveriet är SAP-klanen med Löfven och Andersson.

Inför höstens val presenteras vallöftena. Globalistlakejen Andersson ”ska gå till botten med segregationen och knäcka gängen”.  Hur det skall gå till är oklart efter 8 år av SAP-politik med problem som ökad gängkriminalitet, ökande dödsskjutningar och sprängningar, upplopp och uppror, bilbränder och skadade poliser, sharialagar i diasporan, klanvälde, barnäktenskap, kusingiften, av imamer organiserad muslimsk prostitution i form av ”njutäktenskap” m-m. Men vallöfte är det! Det är bara möjligt att åstadkomma om svenska folket städar upp efter Löfven/Anderssons misslyckade politik. Folket skall alltså städa upp efter en politik som svenskarna inte ha tillfrågats om eller ens önskar.

”Det kommer krävas mer, av både dig och av mig. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre”, säger hycklaren och lögnaren Magdalena Andersson och skjuter ifrån sig ansvar och uppgift.

Hon skall säger hon ”vända på alla stenar” men lyckas bara blotta egna gråsuggor. Däremot vältrar hon med välbehag över problemlösningen på svensken.

Det är inget annat än ett fräckt försök att göra oss svenska medborgare delaktiga i skulden till eländet. Det är medvetet ohederligt.

Eländet bara fortsätter och fördjupas

Från ingenstans, dyker den pladdrande insenjören Farmanbar från Iran upp i media och statstelevision och kräver att svenskarna slutar bygga altaner eller renovera badrum utan investerar i energisparande och energisystem.

Anledningen till den övervältringen av ansvaret på svenska folket är den katastrofala energipolitiken den socialistiska regeringen fört, under Stefan Löfven och Magdalena Andersson, ideologiskt påhejade och styrda av miljökommunisterna i Miljöpartiet: Nedläggning av nödvändiga kärnkraftverk. Vägran att bygga nya kärnkraftverk som behövs. Istället slösas skattepengar på vindkraftsparker som levererar elektricitet till hushåll och företag intermittent dvs när det blåser inte annars. Ändock hade Sverige en gång i tiden via det statliga affärsverket Vattenfall, världens bästa och stabilaste energiförsörjningssystem. Svensken får nu frysa under vintern eller betala expropriativa el-avgifter att lägga till de expropriativa skatter som urholkat hushållens disponibla inkomster. Elförsörjningen och dess kostnader för hushållen är en ren och skär utsugning av de svenska hushållen. Pengarna behövs väl för att försörja muslimerna som lever på bidrag och kostar oss skattebetalare 250 miljarder varje år.

I partiledarbabblet på statstelevisionen häromsistens sträckte alla partiledare utom SD upp handen när är frågan kom upp om Sverige skall satsa på mer vindkraft. 

Därefter intar psykopaten med ”small man complex” Morgan ”Stasi” Johansson scenen och kräver att vi skall acceptera de muslimska huliganerna eftersom han ”gjort allt som kan göras” för att bryta huliganismen i form av gängkriminalitet, islamistiska klaner och huliganupplopp. ”Polisen har förstärkts och lagar och straff har skärpts” säger han men ändock klarar inte polis, rättsväsende och ytterst regering av att hantera muslimerna utan kapitulerar och retirerar. Allt blir bara värre! Våldet eskalerar!

En figur som heter Amir Rostami från Iran, polis och kriminolog, driver att det skall in flera ”invandrare” (läs muslimer) i polisledningen. Varför? För att ytterligare pacificera polisen så att den inte agerar med skarpa vapen när muslimerna startar upplopp och inbördeskrig.

Ett annat av de propagandatrick Morgan Johansson, mästare i lögner och halvsanningar, använder handlar om den muslimska massmigrationen som fortsätter på hög nivå. Genom tricket att bara nämna en grupp, asylsökande, försöker han lura i SAP-medlemmarna att massmigrationen är nere på ensiffriga tusental när i själva verket massmigrationen fortsätter på nivåer runt 80 000 – 100 000 per år, enligt Migrationsverkets statistik. Han lyckas, märkligt nog, med att indoktrinera och hjärntvätta politruker, partikadrer och ideologiskt förblindade medlemmar ute i landet. Dessa upprepar nämligen som en papegoja vad Morgan Johansson anfört. Att försöka påvisa att han har fel går inte. Inte ens uppvisande av Migrationsverkets statistik hjälper. Så hjärntvättas och indoktrineras en betydande del av befolkningen.

Den socialistiska SAP-klanen försöker således inför valet vältra över ansvaret för det totala misslyckandet på arbetande etniska svenskar. Muslimerna i diasporan, dysfunktionell och försörjd av dina och mina skattepengar, rör man inte. Det är blivna SAP:s kärnväljare.

SAP-klanens hjärntvätt och indoktrinering via statsradion och statstelevisionen

SAP-klanen använder statstelevisionen och statsradion för att hjärntvätta och indoktrinera det svenska folket. Indoktrineringsinstitutionerna SVT/SR kostar 9 miljarder skattekronor årligen. Särskilt mottagliga är självfallet den närmare en tredjedel svenska medborgare av S-sympatisörer, samt partimedlemmar/partikadrer. Partimedlemmarna är naturligtvis särskilt utsatta för och vana vid att korrigeras uppifrån i sina uppfattningar och mottagliga för indoktrinering och hjärntvätt. Jag har suttit på sådana möten och sett folk vrida sig politiskt 180 grader efter en predikan av någon partipamp. Medlemmarna är extremt lyhörda för signaler från Partihögkvarteret, hantlangarna i LO-borgen och den s.k. rörelsen. Det som i skrivande stund händer runt Sveriges ansökan om medlemskap i NATO är illustrativt, bortom det övertydliga. Majoriteten av partiets kadrer har över en vecka totalt ändrat uppfattning om NATO medlemskap. Från traditionellt motstånd mot NATO till att aktivt förespråka ansökan om medlemskap. Partiets ledande klan har kört över medlemmarna. Försvarsministern har för mindre än en månad sedan och efter Rysslands invasion och ockupation av Ukraina hävdat att ett NATO medlemskap inte är önskvärt eller ens till fördel för Sveriges försvar. Nu är det av vikt att Sverige blir medlemmar i NATO enligt samme minister. På partikongressen i december var NATO medlemskap helt uteslutet. Nu är det bliven en nödvändighet. Socialdemokraters följsamhet gentemot partiledningen är av samma typ som i det Sovjetiska kommunistpartiet. SUKP (Sovjet Unionens Kommunistiska Parti) dikterade vad som skulle vara sanning (Partiorganet Pravdas namn betyder just sanning) dvs politisk inriktning och korrekt ideologi. SAP-klanen dikterar och sänder ut ukaser och Aftonbladet bistår med medial följsamhet. Ändock skall det i ärlighetens namn sägas att det finns gräsrotsgrupper inom partiet som håller emot, Kvinnoförbundet, Tro och solidaritet, SSU och Skånedistriktet (uppgiften har senare dementerats, vad har hänt?) är emot NATO anslutning. Vad var det herr Persson krävde av partiet? En ”säker politisk kompass” dvs en socialistisk kompass vars nål bara pekar åt ett håll, med fler högre skatter, begränsade medborgerliga fri- och rättigheter, fortsatt muslimsk massmigration (när har svenska folket fått rösta om den?), etc. Sedan traskar Bonniers/Wolodarskis/DN patrullo. Lydiga och nyttiga idioter.

Den märkliga historiska tradition som demonstrationerna ”Första maj” utgör för socialister och kommunister är ytterst ett medel för att övertyga och indoktrinera. Demonstrationernas innehåll styrs och beslutas av den ledande klanen i SAP och LO. De facto handlar plakaten och slagorden om bedriven och kommande regeringspolitik och emot en diffus ”borgerlighet”. På mötena 1:a maj sjungs den socialistiska kampsången ”Internationalen” under vajande röda fanor med blossande kinder, höjda nävar och ideologiskt darr på rösten. Men den sannaste och viktigaste versen sjunger Socialdemokraterna aldrig. ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

Myndigheterna i den djupa staten, som ex MSB, är följsamma inför SAP-klanens ukaser. Ett litet exempel. En klimatalarmist, Martin Boije, i det aktivistiska Naturvårdsverket tar t o m regeringen i örat när den med bidrag försöker lindra hushållens påverkan av rusande bensinpriser och elpriser. Han säger i Rapport att det är på tvärs med att ”bromsa klimatnödläget”. 

Däremot ser svensken inga nödvändiga skattesänkningar så långt ögat når. Det är socialister oförmögna till. Statens och dess myndigheter delar istället i enlighet med socialistisk ideologi ut bidrag. När skatten på elen blir för hög kompenseras hushållen tillfälligt med bidrag. När sosse-priserna på drivmedel rusar sänks inte skatterna, som utgör två tredjedelar av literpriset. De ohemula priserna hanteras med ett tillfälligt bidrag som skall delas ut strax före valet. SAP-regeringen leker leken ”alla goda gåvors givare” med våra egna pengar (skatter). En del av medborgarna luras möjligen, nämligen den del som röstar på SAP, vad den än tar sig till. ”Jag har alltid röstat S, jag röstar S denna gång och kommer alltid att rösta S”. Med förlov sagt en ren idiotståndpunkt!

Skådespel och gladiatorer.

När jag i skrivande stund via internet och television tar del av den breda folkliga hypen, för att inte säga hysterin runt den s.k. MELLON och finalen i SHL i Karlstad och Luleå, kan jag inte undgå att reflektera. Mellon och SHL-finalen har lyckats uppamma engagemang, entusiasm och bred folklig uppställning och fest. Denna folkliga glädje, intresse och samling är för mig personligen känslomässigt obegriplig även om jag intellektuellt kan analysera den.

Jag slås av kontrasten. Kontrasten mellan detta breda engagemang och den närmast totala avsaknaden av brett folkligt engagemang kring den pågående islamiseringen, begynnande inbördeskrig och haveri för regeringens politik kring drivmedel och elförsörjning inte minst hushållens kostnader för de sistnämnda. Det är en intellektuellt fascinerande iakttagelse! En hel landsända engagerar sig i några hockeymatcher. Men, inför hotet mot folks frihet, ekonomi och överlevnad är det tyst som i graven. Är det ett omen om den kommande graven för ett fritt Sverige, ett fritt och självständigt etniskt svenskt folk med en traditionell levande kultur. Skådespel, gladiatorspel och supporterkultur fungerar, det är historiskt välkänt och genomanalyserat, de facto som avledare för missnöje och frustration och ger utlopp för ”behovet av samling kring pumpen”.  Sportevenemang engagerar på gränsen till hysteri. Däremot har vi som sagts ingen motsvarande samling emot islamisering och att muslimerna tillåts löpa amok med en retirerande statsmakt och våldsapparat. 

MELLON, som den kallas i folkmun, är en rent vedervärdig tillställning i förljugenhet och intellektuell förnedring men den samlar enorma skaror av aktiva följare framför TV-apparaten ätandes chips och godis som sköljs ner med öl. Dock, inga samlingar, inget engagemang, inga samlande protester så långt ögat når av svenskar mot elpriser, mot drivmedelspriser, mot islamisering, fortsatt migration och muslimska huliganer som startar ett inbördeskrig mot polisen med 183 poliser skadade som resultat, inklusive förstörd egendom och utryckningsfordon. 

Jag kontrasterar avsaknaden av breda folkliga protester emot misskötseln av Sverige med entusiasmen och uppslutningen kring Mellon och SHL-finalerna. Det är sannolikt en orättvis jämförelse, bilden är kanske långsökt och skjuter över målet. Jag slås ändock av bristen på svensk politisk samling mot misskötseln och den globalistiska nedmonteringen av nationen Sverige jämfört med entusiasm och engagemang runt Mellon och SHL-hysterin. 

Islamiseringen hotar det fria Sverige

Massmigrationen har drivits igenom av Moderaternas Fredrik Reinfeldts och Socialdemokraternas Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Den muslimska massmigrationens strukturellt långsiktiga förändringen av det svenska samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt har aldrig underställts de svenska medborgarna för en beslutande folkomröstning. Svensken är överkörd i den frågan men tvingas dagligen betala för den och hotas av otryggheten som blivit konsekvensen. Massmigrationen av dysfunktionella, lågkognitiva och lågkompetenta muslimer är helt enkelt katastrofal. 

Det svenska folket är inte längre fritt, det finns inga starka krafter emot socialistisk indoktrinering och hjärntvätt, emot alla totalitära lagförslag och den ekonomiska utsugning som denna vinter och vår drabbar de svenska hushållen hårt, i synnerhet på landsbygden. Sverige islamiseras och muslimerna tar över i Sverige utan att vi slår tillbaka. Arbetar- och hantverkarklassen och medelklassen pressas ner i tystnad, beroende och lydnad. Vikingarna som på tinget hävdade ordet, hedern och uppfattningen med spjut och svärd roterar i vikingagravarna runt Mälardalen. Svea rikes vagga och ursprung. Vi upplever det var gång vi besöker gravar och minnesplatser från fornstora dagar och uttryck för en högkultur i Svea rike allt sedan bronsåldern. Sedan kan Ruinfält och Sahlin fortsätta att leva i falsk tro på ”barbariet”. 

Globalisterna

Globalisterna nämns i texten. Bilderberggruppen är ett av dessa globalistnätverk och agendor som bland annat står för en kontrollagenda som hämtar sina förebilder från Kina. Det finns flera globalistnätverk och grupperingar, World Economic Forum, Agenda 2030, Bank for International Settlements, FN, EU, med flera. I länken till Wikipedia presenteras svenskar som ingått och ingår i Bilderberggruppen där de tränas och övertygas ideologiskt att driva en globalistisk agenda på hemmaplan. En av de farligaste i Sverige är Magdalena Andersson. Den politik hon förespråkar och implementerar är exakt den som globalisterna, den rikaste procenten av världens befolkning, vill att Sverige skall bedriva, något som inte gagnar det svenska folket på något sätt.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

MAGDALENA ANDERSSON OCH MEDIA LJUGER OM DEN SVENSK-BRITTISKA POLITISKA DEKLARATIONEN.

12 maj 2022

Läs deklarationen själv och jämför med den uppblåsta och lögnaktiga presentation statsministern (S) Magdalena Anderson avgav på presskonferensen. 

En länk till deklarationen finns i slutet av texten.

Det finns i deklarationstexten inga löften om stöd i händelse av ett ryskt anfall. Det finns inga löften om leveranser av vapen. I själva verket är dokumentet helt utan reell betydelse. Den är politiskt sken, ceremoni, en demonstration för media och allmänt

Läs vidare sista meningen i deklarationstexten där det framgår att dokumentet inte är juridiskt bindande enligt internationell rätt.

Slutsatsen är entydig: Det finns i dokumentet inga löften om brittiska säkerhetsgarantier inför Sveriges ansökan om medlemskap i NATO.

Det som skedde på Harpsund med PM Johnson och PM Andersson var ett spektakel för media och allmänhet. Media fullföljer sin uppgift i den djupa staten. De fortsätter lura svenska folket och ljuger medvetet eftersom de har tillgång till texten. 

Ett exempel finns i Aftonbladet: ”Storbritannien kommer bistå Sverige militärt vid en eventuell attack. Det står klart efter att den brittiske premiärministern Boris Johnson träffat statsminister Magdalena Andersson på Harpsund”. Ett falskt påstående och en ren lögn.

Fler exempel på lögn, så här står nämligen I deklarationstexten: “Should either country suffer a disaster or an attack, the United Kingdom and Sweden will, upon request from the affected country, assist each other in a variety of ways, which may include military means.”

”May”  betyder översatt ”kan komma att”.  Aftonbladet, DN, SvD och TT översätter samtliga felaktigt med ”kommer att”. Medvetet vilseledande!

Dokumentet är framtaget i bestämt syfte. Någon internationell kommentator skriver att syftet är att ”lugna sin inhemska opinion”.

Länk till den gemensamma politiska deklarationen:

NATO OCH SVENSKT MEDLEMSKAP?

04 maj 2022

Inte trodde jag att jag skulle instämma politiskt men Nooshi Dagostar. Men, hon och Vänsterpartiet reser ett korrekt krav genom att förespråka en folkomröstning om ett NATO medlemskap. Leif Pagrotsky SAP menar att det inte är bråttom utan vi bör tänka efter kring för- och nackdelar och inte rusa iväg hals över huvud. En korrekt och intellektuellt hederlig inställning. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet är uttalat emot ett NATO medlemskap.

Jag befinner mig således i dåligt politiskt sällskap, men med en gemensam korrekt inställning i en konkret geo-politisk fråga . Sverige skall inte gå med i NATO även om Finland gör det. Det finns ingen militär-, försvars- eller säkerhetspolitisk lag eller automatik som säger det.

Finland har en helt annan geo-politisk historia (den kan alla historiskt intresserade) som Sverige stött och skall fortsätta att stödja. Det är ett empiriskt faktum. ”Finlandsargumentet” är inget annat än politisk taktik för att med så lite diskussion som möjligt styra in Sverige i NATO. Som argument för att Sverige måste gå med nu är argumentet ett svagt argument. Den globalistiska Magdalena Andersson och partiledningen kör den falska analogin fullt ut. Finland tar sina beslut utifrån deras geo-politiska läge med lång gräns mot Ryssland och tre krig med Sovjetunionen under 1900-talet. Sverige däremot bör avvakta och om möjligt genomföra en folkröstning inkluderande en grundläggande nationell diskussion. Det har också SD en gång ansett innan de vek ner sig i vanlig ordning för trycket från M och KD.

Magdalena Andersson lanserar en mycket märklig – för att uttrycka det försiktigt – förklaring till varför en folkomröstning inte är lämplig. Det ”finns så mycken hemlig information som svensken inte känner till och därför inte kan ta ställning till”. Desto värre om ett medlemskap myglas igenom på basis av, för det svenska folket, hemlig information. Ygeman menar än mer märkligt att en folkomröstning är farlig för att den ”kan påverkas av Ryssland”. Det enda jag kan finna är att SAP-klanen är rädd för en diskussion kring för och nackdelar med ett medlemskap. Globalisterna i partiledningen ser nu ett tillfälle att mygla in Sverige i NATO.

Folkröstning är ett korrekt krav!

I synnerhet som det inte sades ett ord i förra valet om att Sverige skulle bli NATO medlemmar!

Sverige bör inte under hysteriska former och total brist på nationell diskussion rusa hals över huvud (bokstavligen) in i NATO och för all framtid låta svensk geopolitik och utrikespolitik dikteras från Vita Huset eller att svenska soldater skall sändas till Turkiet för att försvara Erdogans äventyrligheter.

Oavsett hur Finland gör skall Sverige inte gå med. Vi skall absolut inte villkora ett medlemskap på detta sätt. 

Sverige skall bygga ut en stark egen försvarsindustri och en mycket stark försvarsmakt (på sikt 4 procent av BNP) samt samarbeta mycket nära militärt med Finland, Storbritannien och USA/NATO men inte gå in som medlemmar.

Att gå med som medlemmar i NATO kan mycket möjligt vara ett misstag av historiska proportioner i nivå med att släppa in en miljon dysfunktionella muslimer i landet.

STATSTELEVISIONEN OCH DET HOTANDE POLITISKA FÖRFALLET

03 maj 2022

Efter rapportering i statstelevisionen (formellt med det hycklande namnet Sveriges Television, SVT) ”vet” SVT:s tittare att mannen som knuffat ner en kvinna i botten på ett gruvhål var ”hallänning” och att ”gruvhålet saknade fungerande skyddsstängsel” varför hon föll till gruvans botten.

Vi andra vet att Muhammad Taher Amini är 41 år från Afghanistan som vistas olagligt i Sverige efter att ha kommit hit 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. År 2018 fick han utvisningsbeslut men stannade olagligt i Sverige. Han är narkotikahandlare och kör utan körkort. Hans första fru är försvunnen efter att hon känt sig hotad. Enligt uppgifter i media har afghanen till den nu aktuella kvinnan sagt att han dödat den första frun. Den nya kvinnan våldtogs efter att hon nekat gifta sig med afghanen för att han skulle få stanna i Sverige, varpå han slängde ner henne i ett 25 meter djupt gruvhål. Kvinnan överlevde fallet men blev svårt skadad liggande på gruvbotten ett par dygn. Eftersom kvinnan överlevt fallet kom afghanen tillbaka och försökte döda henne genom att kasta stora stenar på henne. Denne afghan har du och jag försörjt i sju år. Ett resultat av Stefan Löfvens, Magdalena Andersons och SAP:s politik.  Men, jag glömde, de är ju inte ansvariga. 

Afghanen, ”hallänningen” med SVT:s språkbruk, är ett talande exempel på det ”kompetensregn” moderater som Fredrik Reinfeldt, liberaler som Erik Ullenhag, socialdemokrater som Stefan Löfven och Magdalena Andersson talat och talar om. 

”Kompetensregnet” kompletteras av de muslimska huliganerna i Påskupproret. Det trygga homogena Sverige har nu slagits sönder av importerade dysfunktionella lågkognitiva araber och svarta afrikaner. Inbördeskriget, se bilderna och filmerna, påsken 2022 innebar att den muslimska diasporan besegrade polisen som först retirerade för att sedan fly slagfältet utan att slå tillbaka. De stod på avstånd och tittade på! Det muslimska samfundet har (förhoppningsvis tillfälligt) besegrat staten Sverige genom att inskränka den svenska grundlagens yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Rasmus Paludan nekas nämligen islamkritiska offentliga politiska möten. Polisens uppgift är inte att ta politiska hänsyn till vem som får yttra sig om vad utan att upprätthålla lag och ordning med de medel som krävs, inklusive skarp verkanseld. Nu har polisen tillsammans med politiker abdikerat och kapitulerat för muslimerna som i ett slag lyckats urholka de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna.

Står verkligen Sverige inför risken för inbördeskrig som en del påstår? Vad talar för det? För det första de våldsamma påsk-upproret med över 183 skadade poliser efter rent mordiska attacker emot dem. För det andra det nya expanderande muslimska partiet Nyans som har en tydlig anti-demokratisk och anti-svensk agenda. För det tredje att muslimerna faktiskt vunnit första ronden och lyckats inskränka demonstrations- och yttrandefriheten eftersom t.ex. Rasmus Paludan numera nekas tillstånd för islamkritiska möten. För det fjärde den okontrollerade tillväxten av moskéer med imamer som predikar och värvar islamister. Allt detta sker helt utanför det svenska samhällets kontroll och insyn. Moskeéerna borde helt enkelt inte ges byggnadslov. I de politiska islamistmiljöerna skapas, utvecklas och vidmakthålls en, med svensk kultur, värderingar och traditioner, helt inkompatibel kultur med sharialagar och islamistiska föreställningar om att ”ta över Sverige”. För det femte söker Socialdemokraterna numera allt tydligare sin väljarbas i den muslimska diasporan och rättar lagstiftning (se psykopaten Morgan Johanssons alla lagförslag) och den s.k. ”välfärdsspolitiken”.  Inkluderande ytterligare skattehöjningar som föreslås av det korkade och galna fruntimmer som leder LO. Det nya pensionsförslaget som Magdalena Anderssons regering skryter med innebär att en miljon muslimska migranter som aldrig arbetet i Sverige och betalt in till pensionen får samma pension som etniska svenskar som med låg lön arbetat ett helt liv. 

Det alternativ vi svenskar ser ut att stå inför är en kapitulation för muslimerna och en total islamisering av det en gång fria Sverige. Eller? Vad kan vi etniska svenskar göra för att vända utvecklingen och skicka hem muslimerna. Medborgargarden och sammanslutningar för aktivt självförsvar är förbjudna i lag. Svensken har, till skillnad från amerikanen, inte rätt att inneha vapen för självförsvar. Svensken är för närvarande försvarslös inför islamisterna. Regeringen ledd av socialisten och globalisten Magdalena Andersson fortsätter att administrera islamiseringen och förfallet. Enligt opinionsundersökningar har hon märkligt stöd av var tredje svensk och mer än hälften av svenskarna har stort förtroende för henne! Kan det bli värre? Förmodligen innan svensken vaknar och vänder utvecklingen.

REGERINGEN KRÖKER RYGG FÖR DET MUSLIMSKA UPPRORET

23 april 2022

Ministrar (SAP) hittar på alla möjliga undanflykter från det enkla faktum att det var den muslimska diasporan (äldre män, unga män, pojkar och t.o.m. mammor med barn) som startade och genomförde de våldsamma Påsk-upproret med brända polisbilar, bussar och drygt 100 poliser som skadats av stenkastning mot huvudet. ”Gängkriminella styrde upproret” påstår någon. ”Upproret styrdes från ett annat land” påstår någon annan. Etc. Fler undanflykter av den typen kommer komma. Var så säker! Det självklara att peka ut förövarna som muslimerna i diasporan undviker man. Varför? S-väljare?

Ygeman, som exempel, skyller det nationella muslimska upproret på Rasmus Paludan som faktiskt i praktiken visat vad muslimerna är kapabla till. Ygeman menar t o m att ”Rasmus Paludan borde be polisen om ursäkt” trots att han sökt och beviljats tillstånd för sina islamkritiska valmöten. Att bränna böcker är inte olagligt (det påtalas av statens jurister) vare sig det är Bibeln, Koranen, Marx´Kapitalet, Hitlers Mein Kampf eller Palmes böcker.

Muslimerna har efter våldsamma slag om svenskt territorium besegrat den svenska polisen och därmed hotat den svenska demokratins fundament nämligen de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Det är om något ett allvarligt brott, sannolikt möjligt att juridiskt betrakta som landsförräderi vilket är det allvarligaste brott man kan begå och som borde straffas därefter. Tyvärr har Sverige inte längre dödsstraff ens för landsförräderi i krigstid.

Den psykopatiske Morgan Johansson, som ett annat exempel, skriker att ”hon inte är riktigt klok”, avseende Ebba Busch. Det Ebba Busch uttryckt i P1:s Lördagsintervju (lyssna på den) är det självklara nämligen att polisen, den legala våldsapparaten, borde slå/slagit tillbaka med verkanseld om nödvändigt. I stället har vi 104 skadade poliser. Men hennes uttalande vantolkas nu av SAP och deras politruker i statsapparaten i oärligt men bestämt politiskt syfte.

I den ”djupa staten” ylas det på likande sätt av feminister och inkompetenta kvinnliga polischefer. De är chefer indoktrinerade i mångkultur och inkluderande ideologi. En polischef i Malmö anmäler Rasmus Paludan för ”hets mot folkgrupp” men blir omedelbart avspisad av åklagare. Andra kvinnliga polischefer försöker stoppa Rasmus Paludan från att genomföra kommande islamkritiska möten.  Emelie Kullmyr som är kommenderingschef vid polisen i region Väst tillåter inte Rasmus Paludan att hålla ett islamkritiskt möte. ”Han har fel åsikter som skapar kaos … Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken” I Borås instämmer kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson, självklart socialdemokrat, i polisens beslut och politiska uttalande på tvärs med Sveriges grundlagsfästa fri- och rättigheter. Känner de till grundlagen eller bryr de sig inte?

Enstaka åklagare och justieråd har visat bättre förstånd. De påtalar att bokbränning inte är olaglig och inte kan förbjudas. Polisens roll i det sammanhanget är INTE att ha/ta politiska hänsyn utan att med alla medel (inklusive skarp verkanseld) upprätthålla lag och ordning. Får man inte lära sig det i polisutbildningen eller indoktrineras man i vänsterideologiska uppfattningar?

By the way. Lagen om ”hets mot folkgrupp och hatspråk” borde tas bort från lagboken med omedelbar verkan. Den utgör ett legalt hot mot oss fria svenskar som värnar tryck-, yttrande- och mötesfrihet. Lagen går faktiskt på tvärs med och svär emot den grundlagsfästa yttrande -och mötesfriheten.

Rasmus Paludan har de facto gjort svenska folket en tjänst genom att avslöja och demonstrera hur totalitära och odemokratiska muslimerna är och vilket hot den muslimska diasporan utgör emot demokratins grund yttrandefriheten. De har startat ett islamistiskt våldsuppror i Sverige. Är det begynnelsen på ett kommande inbördeskrig? Jag, fruktar att det blir så.

Upprorsmakarna är i uttalanden i media tydliga med att de skall fortsätta ”knulla Sverige och svenska folket”. Muslimerna ser Sverige som deras land som de vill ta över. En av Påsk-upprorets aktör uttalar sig: 

”Är ni glada svenska staten? Det är det här ni vill. Ni ska få det. Ni låter den här horungen komma hit och bränna koranen. Vi ska knulla era mammor. Ni vet inte att vi muslimer dör för vår tro, vi bränner upp hela landet för vår tro, hela världen vi bränner upp vår tro”.

SAP hjälper dem villigt på vägen med motprestationen att muslimerna, flera hundra tusen röstberättigade som till 80 procent, röstar på SAP. Så vinns val med vilka medel som helst. SAP är ett helt skrupelfritt maktparti styrd av en liten extremt odemokratisk maktklan.

Även politiker i övrigt instämmer i stolligheterna, deras syn är att ”Sverige är invandrarnas land lika mycket som svenskarnas och att det är invandrarna som gör Sverige” som Fredrik Reinfeldt uttryckt sig. Uttalanden med samma innebörd har kommit från Mona Sahlin (SAP), Maud Olofsson (C) och Annie Lööf (C) m.fl.

AVGÅ MORGAN JOHANSSON!

22 april 2022

Denne märklige psykopat, som fritt och ohämmat agerar ut sitt ”small man complex” emot det svenska folket, har kommit på lösningen. Fler fritidsgårdar skall få stopp på det muslimska upproret. 

Han följer inte polisens och chockade åklagares hundratals filmer och redogörelser av händelserna under upproret. Filmerna visar bland annat mammor med barn som står och kastar stenar mot polisen. Ungdomar som kastar dödligt stora stenar mot polisens huvuden. Stenslungor. M.m. Poliser som tjänstgjorde under de nationella muslimska upproren i våra större städer beskriver själva det hela som ”inbördeskrig” (vilket det var) och att de muslimska huliganerna hade ett tydligt systematiskt mål nämligen att skada och döda poliser.

Nu är strategin från den socialistiska regeringen att skylla det muslimska våldsamma upproret från diasporan på annat; på Rasmus Paludan som utövade sin grundlagsfästa rättighet till mötes- och yttrandefrihet, man låtsas att det var gängkriminella som agerade, man har t.o.m. försökt sig på lögnen att det hela var styrt utifrån från annat land. En invandrarpolis Nadim Ghazale (muslimsk infiltratör i polisen) har gått ut i en artikel i Expressen och ställt sig på det nationella muslimska upprorets sida (utan att avskedas!). En svart polis i Malmö vill förbjuda Rasmus Paludan att utöva grundlagsfästa rättigheter. Andra Malmöpoliser agerar mot grundlagens rättigheter och anmäler Rasmus Paludan för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Om det sker har de muslimska huliganerna vunnit och den svenska grundlagens demonstrations-, yttrande- och mötesfrihet förlorat. Sverige som rättsstat har förlorat. Sverige med en tidigare fungerande statsapparat har nu kapitulerat för muslimska välfärdsmigranter från Mellanöstern och Afrika som försörjs av svenska skattebetalare. Sverige som en sammanhållen nation för etniska svenskar krackelerar inför våra ögon. Ondskan segrar. Grundlagsfästa rättigheter ifrågasätts t.o.m. av chefer i den djupa staten och av rikspolitiker. Muslimer startar uppror och segrar emot den svenska staten och regeringen låtas som att det regnar med uttalanden av typ att det var ”oacceptabelt” och när de känner sig riktigt kraftfulla ”helt oacceptabelt”. Det är oerhört mycket värre än så. Det krävs krafttag nu. Polis och militär måste slå tillbaka hårt, till en början med vattenkanoner och gummikulor och om inte det räcker med verkanseld. Upproret måste kväsas och slås ner innan muslimerna tar över och Sverige blir en islamistisk stat.

Morgan Johansson föreslår fler fritidsgårdar! True story!!

Det är oroande för att uttrycka det försiktigt!

AVGÅ MORGAN JOHANSSON! FÖR SVENSKA FOLKETS SKULL! VI KLARAR INTE MER AV DIN SOCIALISTISKA VANSKÖTSEL AV SVERIGE!

OM FRANKRIKE, NATO OCH SAP:s RYSKA FÖLJSAMHET

11 april 2022

FRANKRIKE

I Frankrike ser de just nu ut som om Marine Le Pen kan vinna presidentvalet. Hon är vidare till omgång två tillsammans med Macron med ungefär samma väljarstöd. Hon planerar enligt uttalanden att ta Frankrike ur NATO.  Frankrike är kärnvapenmakt med en stark försvarsindustri och ett starkt militärt försvar. Frankrike är grundarnation och en betydande del av NATO:s europeiska försvar. Marine Le Pen har sagt att hon vill att Frankrike drar sig ur NATO:s maktstrukturer i likhet med Charles de Gaulle 1966 när han tröttnat USA:s dominans.

Le Pen fördömer Rysslands oprovocerade attack mot Ukraina men hävdar också den viktiga och korrekta nationalistiska principen: USA skall inte ha makt över fransk utrikespolitik.

SAP OCH SVERIGE

Kärnvapenmakt hade Sverige också kunnat vara. Sverige hade vid mitten av 1950-talet både kunnandet och forskningen för att skapa ett svenskt kärnvapen med exempelvis små taktiska kärnvapen.

Men Tage Erlander sade nej, trots att militären, många utanför de militära kretsarna inom borgerligheten samt också b betydande delar av SAP var för en fortsatt forskning och utveckling. Det gällde att hålla möjligheterna öppna. Men nej! Tage Erlander vek ner sig för kommunisterna (styrda av Sovjetunionen), vänstern i och kvinnorörelsen inom partiet. Hans motivering till att säga nej var INTE omtanke om Sveriges försvarsförmåga och geo-politiska styrka utan att han inte ville riskera att ”partiet skulle spricka”. Läs Erlanders Dagböcker.  Partiet främst således! Hur mycket var SAP:s nej till kärnvapen dikterat av följsamhet gentemot Sovjetunionen i likhet med alla Fredskonferenser och kärnvapenfria zoner m.m. liknande som dikterades av Sovjets kommunister? En utveckling som accelererade under Olof Palme och Pierre Schori med SAP:s politiserade och av Sovjet påverkade dominans av UD via handgångna politruker som ambassadörerna Åström, Eliasson, Hirdman m.fl.

Hur ser de historiska kontakterna mellan Stasi och SAP ut? Kontakterna med svenskar och Stasi och Stasis svenska arkiv är mörkade med risk för fängelsestraff, för den ende forskare som fått tillåtelse att forska i arkiven, om hon avslöjar ett enda namn. Varför? För att SAP skulle falla samman som ett korthus om ”kontakterna” avslöjades.

En fråga som fortfarande gnager men som man inte rör i från medias sida är: Varför och vem mördade Tv-journalisterna Cats Falk (SVT:s Rapport) och Lena Gräns? De försvann i november 1984 men hittades först ett halvt år senare när dykare fann deras Renault 12 TL vid kajplats 310 i Hammarby kanalen. Mycket talar för att de först förgiftades efter ett restaurangbesök och sedan dränkes i ett badkar (de hade färgat vatten inte sjövatten i lungorna) innan de i bilen med högklackade skor dumpades i vattnet i Hammarby kanalen. Misstankarna har riktats emot Stasis Sektion för särskild inhämtning. Orsaken skall ha varit att de kommit på spåren efter en vapensmuggling från Sverige till Östtyskland och vart sedan?

SAP har inte alltid satt Sveriges utveckling främst men alltid partiets.

DEN EXTREMA SOCIALDEMOKRATISKA HÖGSKATTEPOLITIKEN I SIFFROR

31 mars 2022

Stefan Löfven som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Höjde skatterna

2016 med 47,3   miljarder kronor

2017 med 38,5   miljarder kronor

2018 med 28,1   miljarder kronor

2019 med 26,1   miljarder kronor

2020 med 35,8   miljarder kronor

2021 med 103,4 miljarder kronor

Skatterna för statsbudgeten höjdes under perioden 2015 till 2021 med 279,2 miljarder kronor från 896,6 miljarder till 1 165,8 miljarder för statsbudgeten.

Det totala skattetrycket var då 42,9 procent av BNP

Till detta kommer skatten på statstelevisionen med 9,1 miljarder kronor årligen.

september 2021 hade Sverige;

Världens näst högsta marginalskatt 66,1 procent i genomsnitt

Högsta kommunalskatterna någonsin 32,67 procent i genomsnitt

EU:s högsta sociala avgifter med i genomsnitt 48,1 procent

EU:s näst högsta moms 25 procent

Högsta beskattning för konsumenter på el 44,50 öre/kWh

Högsta skatten på bensin / diesel 62,4 / 52,5 procent

Till det lyckades Löfven införa en skatt på plastpåsar och inblandning i bensin och diesel av dyr, skadlig och med sämre effektivitet av s.k. förnybara drivmedelo.

Stefan Löfvens ekonomiska CV i övrigt:

Kronans fall gentemot:

Dollarn 23,2 procent den 31 augusti 2021

EURON 10,7 procent den 31 augusti 2021

Nya migrationsrekord

2015       134 240

2016       153 005

2017       144 489

2018       132 602

2019       115 805

2020        82 518

Summa 772 659 migranter

Fredrik Reinfeldts sista år 2014 hade Sverige 126 966 migranter.

Så här ser skattetrycket på den arbetande svenska hushållet ut idag (sifforna för 2020)

Hushållens samlade inkomster 2020 i miljoner kronor:

Arbete    2 430 392

Kapital       250 144

Övrigt        188 618

Summa  2 869 154

Detta belopp kan fördelas på genomsnittligt antal sysselsatta 2020 som var 5 064 658. Den genomsnittliga svenska årsinkomster blir således 566 505 kronor.

De totala skatterna på hushållen 2020 i miljoner kronor

Direkta skatter på arbete                    667 100

Indirekta skatter på arbete                 579 000

Skatt på kapital                                     244 700

Mervärdesskatt (moms)                      467 800

Punktskatter                                          136 700

Övriga skatter                                            6 200

Summa                                                2 101 500

De samlade skatterna fördelade på 5 064 658 genomsnittligt sysselsatta innebär 414 934 kronor i skatt per sysselsatt.

414 934 kronor i skatt per sysselsatt på en genomsnittlig inkomst per sysselsatt på 566 505 kronor.

Det betyder att svensken betalar 73,2 av de samlade inkomsterna i skatt. Eller omvänt svensken får behålla 26,8 procent av de samlade inkomsterna. OBS! Svensken behåller 26,8 procent av inkomsterna resten hanteras med varierande grader av slöseri av oansvariga politiker i statsapparaten, regionerna och kommunerna. I korthet en politiskt styrd och beslutad expropriering av dina och mina inkomster med närmast kommunistiska konsekvenser.

Magdalena Andersson fortsätter politiken som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Ändock räcker inte skattetrycket för Magdalena Andersson och den socialdemokratiska regeringen som hittar än det ena än det andra sättet att öka skattetrycket från plastpåseskatt, skatt på statstelevisionen, ”beredskapsskatt” för att betala den nödvändiga upprustningen av försvaret och återinförd värnskatt för sjukvård och välfärd. Vad månne komma härnäst?

Även när punktskatter för varje svensk framstår som skadliga, orättvisa och ohemula, som på el och drivmedel, förmår inte skattesocialisterna i SAP-regeringen sänka skatterna. Nej, de vill införa olika typer av bidrag som innebär än fler anställda behövs i den s.k. ”offentliga sektorn” för att administrera och som ”goda gåvors givare” i nåder pytsa ut bidrag till den bockande och bugande tacksamme svensken. Så vinns val!

”Båd´ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner.”

Versen är hämtad från SAP:s och kommunisternas kampsång Internationalen. En vers som socialdemokrater aldrig sjunger.

Källor: Ekonomifakta, statsbudgeten, Migrationsverket, SCB m.fl.

Läs kritiskt. Jag är tacksam för info om det smugit sig in något fel i siffrorna eller om uppgifterna behöver kompletteras.

”BÅD´STAT OCH LAGAR OSS FÖRTRYCKA

23 mars 2022

VI UNDER SKATTER DIGNA NER”

En vers i den kommunistiska Internationalen som Socialdemokraterna aldrig sjunger. Det har sina förklaringar.

Socialdemokratiska regeringar är oförmögna att sänka skatter. Det delar, ”som alla goda gåvors givare”, hellre ut bidrag. El-skatterna och drivmedelsskatterna förtrycker det svenska folket idag in på märg och ben. Men Magdalena Anderssons regering svarar med att pytsa ut bidrag INTE det naturliga och effektiva att sänka de olika statsskatterna på el och drivmedel.

I stället hotar de med nya skatter, en ”beredskapsskatt” för att betala för en förstärkning av försvaret och återinförd värnskatt” för sjukvård och välfärd.

Men de 350 miljarder årligen som migranterna från MENA kostar skattekollektivet rör man inte.

Det är därför utmärkt och NÖDVÄNDIGT när tidigare SCANIA-koncernchefen Leif Östlings ”Kommissionen för skattenytta” nu publicerar sin första rapport. Den är ett viktigt steg på väg mot ett svar på frågan vart våra skattepengar tar vägen efter att de landat i fickorna på den socialdemokratiska maktklanen.

DIREKT SKRÄMMANDE SIFFROR OM DEN LÅGA SVENSKA FÖRSVARSVILJAN.

03 mars 2022

Novus ett av våra opinionsundersökningsföretag har undersökt försvarsviljan på uppdrag av Fokus.

Frågan som ställdes handlade om man var beredd att försvara Sverige vid en eventuell invasion.

Generellt över hela gruppen är försvarsviljan störst bland män, 74 procent. Tack och lov eftersom det är vi som skall göra det nödvändiga stridsinsatserna.Kvinnor däremot har en skrämmande låg försvarsvilja. Endast 45 procent är beredda att försvara Sverige.

Hur kommer sig denna enorma skillnad?  Är kvinnor i spåren av pervers feminism, marxistisk identitetspolitik, HBTQI-ideologi och ”allas-lika-värde”-trams blivit så helt känslostyrda och ursäkta orden, ”blöta i hjärnan” att de inte vet vad som är värt att försvara?

Än värre blir det om man stratifierar på partisympatier.

Högst försvarsvilja har de som är mest uttalat kritiska till dagens samhällsutveckling. Sverigedemokraterna har högst försvarsvilja med 73 procent. Det är en paradox. Därefter kommer M och KD som hamnar på 66 procent som säger sig vara beredda att försvara Sverige. Vad jag inte kan begripa är varför siffran inte är 100 procent. Är övriga inte att lita på?

Det nuvarande maktpartiet Socialdemokraterna hamnar lägst av alla partier. Minst intresserade av att försvara landet är S-väljarna, bara 55 procent svarar ja. Det parti som är mest nöjda med hur Sverige styrs är minst beredda att försvara landet. Det är också en paradox. Drygt hälften, varannan individ, är beredd att försvara Sverige. Hur tänker den halva som inte är beredda att försvara Sverige? Är de fientligt inställda till landet? Struntar de i vad som händer landet? Hur tänker man i det S-socialistiska partiet? Vilken är förklaringen till kapitulationsinställningen? Är de ideologiskt upplösta av socialism och hjärntvättade till den grad att de inte vill försvara landet vid en invasion. Är de försvarsmässigt pålitliga.? Till och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lite högre siffra 56 procent.

När det gäller att satsa pengar på att förstärka förvaret är siffrorna likartade.

Sverigedemokraterna, här vill 79 procent satsa mer pengar.

Moderater och Kristdemokrater, hamnar på 74 procent

Socialdemokrater, 42 procent vill förstärka försvaret

Vänsterpartiet och miljöpartiet, 38 procent vill förstärka.

Om man i stället stratifierar på ålder blir bilden denna:

Bland 65 – 79 åringar, min generation är 64 procent för att försvara och 13 procent säger Nej.

Hos den hjärntvättade (från dagis, skola o universitet) och bortdribblade unga generationen säger bara 44 procent att de vill försvara landet medan hela en tredjedel, 35 procent, säger Nej till att försvara Sverige vid en invasion.

Åratal av nedskärningar av försvaret med början hos landsförrädarna Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och antipropaganda mot försvaret i kombination med PK indoktrinering, hjärntvätt med bland HBTQI-ideologi i försvaret har medfört detta alarmerande tillstånd.

Det här är siffror som storryssen Vladimir Putin skulle gilla.


%d bloggare gillar detta: