Archive for the ‘SAP’ Category

DE TOTALITÄRA INSLAGEN ÄR OROANDE TYDLIGA I STEFAN LÖFVENS REGERING.

02 oktober 2020

Artikel nr 1.

Regeringen har tillsatt en kommitté́ med det oskyldiga namnet ”Nationell satsning på̊ medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Kommittén har presterat ett betänkande med en lika oskyldig titel: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat”. Betänkandet publiceras i Statens Offentliga Utredningar och har nummer SOU 2020:56. Till betänkandet finns en antologi med titeln ”Det demokratiska samtalet i en digital tid. En antologi om desinformation, propaganda och näthat”. Länkarna nedan.

Betänkandet som regeringen beställt kräver åtgärder mot s.k. alternativa medier. Kommittén som ligger bakom rapporten har bland annat samarbetat med Facebookgruppen #jagärhär, vänsterextrema Expo, ”Näthataren” och andra obskyra företeelser med tydlig vänsterinriktning. Betänkandet tar upp frågor som hat och hot, falska nyheter, propaganda och desinformation på nätet men från ett tydligt socialistiskt regeringsperspektiv. Det vilar en DDR-anda över betänkandet. 

Låt er inte luras av kommitteens och betänkandet oskyldiga titlar. Det 232 sidiga betänkandet är fullt av totalitära inslag under en täckmantel av bekymmer över att regeringar, myndigheter och media utsätts för analys, berättigad kritik och avfärdande. Näthat blir i betänkandet ett negativt begrepp som används på dem som kraftfullt kritiserar Stefan Löfven, JÖK-regeringen, statsmedia och PK-media. Det svenska folket litar allt mindre  (det visar undersökningar från bl a SOM institutet) på statsmedia och maktens ukaser. Det bekymrar utredningen. De förslag som presenteras i betänkandet är oroande för att inte säga skrämmande. Jag tillhör dem är fundamentalist i frågor som rör yttrande-, tryck- och mötesfrihet. Jag hyllar den styrka som den amerikanska Konstitutionen uppvisar avseende yttrandefrihet. Tyvärr är den svenska grundlagen betydligt svagare i dessa demokratiskt viktiga punkter. Det bekymrar dock inte utredningen.

Utredningen innehåller självfallet inte ett enda ord om att trygga yttrandefriheten med en starkare skrivning i grundlagen. Gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp” (HMF) som nu används på allt möjligt, nu senast på dem som sparkar på eller bränner en bok i detta fall Koranen. HMF är inget annat än en skam för den svenska lagstiftningen och det svenska rättsväsendet men typisk för en socialistisk regim som den Löfvenska med DDR som ideologisk modell. HMF-paragrafen är ett bekymmer i det offentliga samtalet och för demokratin men det ser den vänstervinklade utredningen inte alls.

Betänkandet måste nu läsas brett, analyseras och kritiseras sönder och samman innan den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven visar än mer av sina totalitära ”reformer”.

Regeringsbetänkandets slutsats är att regering och myndigheter behöver göra mer för att stoppa vad de anser vara icke-önskvärt innehåll på internet. T.o.m användandet av militär diskuteras i betäkandet. Bland annat oroas utredningen över det genomslag som alternativa medier har, samt ”vissa opinionsbildare”.

Mikael Damberg och Morgan Johansson, båda socialdemokrater av DDR-snitt, springer hos de stora nätföretagen och skriker högljutt om att de stora dominerande nätföretagen måste begränsa inläggen på nätet. Det är i det perspektivet man skall se regeringens beställning och betänkandet.

Kommittén anser att de statliga mediebolagen, så kallad public service, ”intar en särskilt viktig roll för saklig nyhetsförmedling och information”. De lovordar dessutom att de ”etablerade medierna” får allt mer ”bidragspengar från staten” (de menar skattebetalarnas pengar) för att fortsätta sin propagandistiska verksamhet.  Ingen analys av medborgarnas allt tydligare misstro mot och minskade förtroende för statsmedia och PK-media (DN, Expressen samt SvD och vänstertabloiden Aftonbladet som ägs av Bonniers respektive Schibstedts) eller den vinklade, halvsanna och fake news de presterar.

I regeringens skottglugg står så kallade alternativa medier eller med ett bättre uttryck fria medier. I en antologin som kommittén tagit fram ”problematiseras” själva begreppet ”alternativa medier”. Notera valet av de beskrivande orden. Fria media är idag helt nödvändiga att läsa dagligen för att hålla sig informerad om vad som sig i konungariket Sverige tilldragit haver. De utgör inte ett problem som Löfven-regeringen tror, de är tvärtom helt nödvändiga företeelser för att balansera propagandistiska media som statstelevision, statsradio, DN, Expressen, SvD och Aftonbladet. Det är därför de är ett problem för utredningen? Fria media tillhandahåller information och analyser som PK_media förtiger eller vinklar in i absurdum.

”Ord förskjuter perspektiv. Håll diskussionen levande kring vilka begrepp ni använder och inte. Välj neutrala uttryck. ‘Flyktingkrisen’ gör att flyktingar associeras till kris, de skapar kris. ‘Alternativa medier’ för tanken till att propagandasajterna skulle kunna ersätta trovärdiga medier”, menar man.

Kommittén vill att det man anser vara ”samhällsbärande, demokratiska organisationer” skall ta kampen och agera ”proaktivt” genom att sprida motpropaganda mot de alternativa mediernas nyhetsförmedling. ”Erbjud i stället alternativa sätt att se på vårt land. Sverige ligger i topp i de allra flesta internationella rankningslistor: välstånd, utbildning, jämlikhet, innovationskapacitet”, står att läsa i antologin.

Rapportförfattarna skriver slutligen om att ”lagstiftningen behöver utvecklas för att värna demokratin på sikt”, syftandes på att inskränkningar behöver göras av vilka nyheter, åsikter och vilken information som ska få och inte ska få spridas via internet. Inte minst handlar det om verktyg för att reglera sociala medier-plattformar. Är inte detta Orwellskt nyspråk? Inskränkningar i yttrandefriheten värnar demokratin. Vi andra lever sannolikt i den sanna med motsatta förställningen att en vidare och säkrare yttrandefrihet bidrar till att öka demokratin. Men, inte utredningen.

Detta är en text för att flagga för och varna för betänkandet med uppmaning att läsa betänkandet för att faktiskt erfara, svart på vitt, hur JÖK-regeringen ser på yttrandefrihet och demokrati och de mått och steg man planerar att ta för att begränsa dem.

Sprid gärna länkarna med uppmaning att läsa dem!

Länken till rapporten: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”,

Länk till antologin: antologi 

”SVERIGE LJUGER INTE OM ESTONIA”

30 september 2020

säger statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven. Det är ett märkligt uttalande. Glidande och falskt som vatten. Fundera över uttalandet och analysera det en stund!

Varför säger Stefan Löfven att ”Sverige” inte ljuger. Nej, Sverige ljuger inte. Sverige gör ingenting i sammanhanget. Däremot personer och regeringar. Löfvens uttalande är ett uttalande som inte kan beslås med lögn på något enda sätt.

Om statsministern (S) Stefan Löfven däremot sagt; ”Carl Bildt ljuger inte” eller ”Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”Göran Person ljuger inte” eller ”regeringen Stefan Löfven ljuger inte” eller ”regeringen Ingvar Carlsson ljuger inte” eller ”haverikommissionen ljuger inte” så är det påståenden som kan och kommer (det kan vi vara säkra på idag) att kunna beslås med lögn (partiellt eller i grunden).

En så slug formulering har naturligtvis inte Stefan Löfven kläckt på egen hand. Det är hans talskrivare och spin-doctors som efter mer än ett dygns funderande kommit på denna sats.

Nu avvaktar vi för att se hur nuvarande och tidigare regeringar skall ta sig ur (eller in i) det 4 x 1,4 meter stora hålet i skrovsidan på Estonia. Hittills tiger alla tidigare inblandade Bildt, Carlsson, Wallén etc.  

Slagit i en sten på botten? Ja men enligt andra uppgifter är det en mjuk dyig botten. Hålet finns inte! Men det finns ny aktuell film inklusive uppgifter från dykningar i samband med förlisningen om hål i skrovet. Varför har dessa uppgifter förtigits? Det finns uppgifter om en kraftig stöt från sidan från överlevande liksom uppgifter om något större föremål (u-båt??) i vattnet vid sidan av Estonia. Varför har dessa uppgifter förtigits? Har haverikommissionen dolt dessa uppgifter eller har de inte fått dem eller inte undersökt vraket tillräckligt noga? Har haverikommissionen anammat och de politiska makthavarna svalt bogvisir-doktrinen till 100 procent. Varför var det lämpligt och politiskt korrekt? Etc. etc. Frågorna hopar sig idag. 

Men enligt statsministern och socialdemokraten Stefan Löfven ”ljuger inte Sverige”.

Jag skall följa det politiska skeendet i detalj därför att jag är sjukt intresserad av hur makten hanterar frågor de inte vill ha och inte kan ljuga bort utan tvingas acceptera av att fakta sparkar. Det här filmade 4 x 1,4 meter stora hålet sparkar utav bara sjutton. 

Vad kommer spin-doctors att råda Stefan Löfven att säga i olika skeden?  Förnekanden? Spela ner betydelsen av det 4 x 1,4 meter stora hålet på något sätt? Skylla på någon annan? Vem i så fall? Kommer någon underhuggare att pekas ut som skyldig till en ”informationsmiss”?  Kommer man att säga att haverikommissionen schabblat och missat detta men att det inte har någon betydelse för förlisningen. En krock med ex en u-båt är ju bara konspirationsteorier som Lena Hjelm Wallén försöker med. Eftersom, ”vi ju vet” att det var det trasiga bog-visiret som orsakade förlisningen. Dvs kommer Sverige efter allt detta att officiellt stå kvar på ruta 1? 

Vilken kommer till slut att bli den sanning som stannar hos svenska folket som de uppfattar den?

Ungefär som försöken att hänga Palme-mordet på en död man som en stor majoritet av svenska folket inte tror på trots försäkringar om vem mördaren var av poliser, Palme-utredare, Palme-åklagare, Palmes söner samt Stefan Löfven och hans regering. 

Det svenska folket har under senare år gått igenom en rejäl eklut och lärt sig att makten, regeringar S och M och statsministrar S och M, ljuger konsekvent om obehagliga saker som folket inte bör känna till från Estoniakatastrofen över Palmemordet till antalet muslimska migranter och inte minst kostnaden för oss skattebetalare av dessa.

SOFT WARE – MAL WARE

25 september 2020

Alla som har en modern dator, bärbar eller stationär, vet att det finns soft ware som ökar datorns effektivitet, prestanda, funktion och användbarhet. De vet också att det finns mal ware som försämrar datorns effektivitet, prestanda, funktion och användbarhet. Ofta är mal ware virus av olika slag eller undermålig och illa utvecklad programvara.

I sådana fall skall man inte trycka på acceptera eller installera knappen!

Så kan man också se på samhället som ett strukturerat system med olika funktioner som samverkar till en effektivt fungerande samhällskropp till nytta för medborgarna.

Soft ware som förbättrar samhällssystemets effektivitet, funktion och användbarhet är bättre fungerande offentliga ekonomisystem och uppföljningar, ett rättvist och rimligt skattesystem, välfärdsreformer som fungerar, ett fungerande skolsystem som producerar kunskap, en effektiv och verkligt brottsbekämpande polis, ett rättsväsende som fungerar, ett fungerande sjukvårdssystem och äldrevård som verkligen tar hand om de äldre, för att nämna några.

Mal ware är ett massinföde av dysfunktionella, lågintelligenta ( 70 i IQ) muslimer från MENA, muslimsk klan- och gängkriminalitet, en muslimsk diaspora i våra städer med egna sharialagar, kvinnoförtryck, omskärelse, månggifte, barnäktenskap, rikspolitiker som mest optimerar på egen makt och ekonomisk vinning, dysfunktionella rikspolitiker utan utbildning, kunskap och bildning med mera.

Mal ware är också Black lives matter mördande, mordbrännande och misshandlande framfart i samhället, ExtinctionRebellion med protege Greta Thunberg och Johan Rockström et consortes som med klimatalarmism driver fram ekonomiskt, politiskt och socialt kostsamma åtgärder för oss skattebetalare.

Ingen borde ha tryckt på acceptera och installera knappen i dessa fall. Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven bär ett historiskt ansvar för detta för vilken de kommer att utkrävas ansvar och dömas i domstol för landsförräderi i framtiden.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra banker, företag samt  finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

JÖK-BUDGETEN OCH SKATTEBETALARNA

22 september 2020

Den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson är nöjd med budgeten.

”Ett socialdemokratiskt hjärta tar ett glädjeskutt. Socialdemokratisk politik när den är som bäst”.

Om det här är ”socialdemokratisk politik när den är som bäst” så har svenska skattebetalare anledning att bäva inför framtida socialdemokratisk politik. Bevare oss för mer av sådan politik!

Naturligtvis, vi förstår, när en socialdemokratisk finansminister får sprätta ut skattepengar i denna groteskt historiska omfattning, så är det ”socialdemokratisk politik när den är som bäst”. Men, var finns de utsugna svenska skattebetalarna i detta. Är vi tillfrågade?

Finansministern anser t.o.m. att JÖK-arna har ”sparat i ladorna” och därför har råd. På vilket sätt har skattebetalarna varit med och ”sparat i ladorna”. I vilka lador?

Socialdemokraterna däremot anser sig ha ”sparat i ladorna” genom att vi skattebetalare betalt 250 miljarder eller mer per år över offentliga budgetar för att försörja dysfunktionella muslimska migranter från Mellanöstern och Afrika. Det är sanningen om de offentliga utgifterna. Hur mycket räcker 250 miljarder SEK till alternativt? Massor!

Enorma lån (flera hundra miljarder) har nu tagits och tas upp för olika ändamål (EU, Wuhanvisuset, ”kickstart” av ekonomin etc) som skall betalas av dina och mina barn och barnbarn. Enorma skattehöjningar skjuts därmed på framtiden. Det finns inga fria luncher. Allt skall betalas till sist.

Notera också hur JÖK-ens ministrar uttrycker sig.

Nyamko Sabuni: ”Vi skjuter till pengar för…”

Annie Lööf: ”Vi skjuter till pengar för…”

Magadalena Andersson: ”Staten skjuter till pengar för…”

Stefan Löfven: ”Den offentliga sektorn skjuter till…”

Så i alla oändlighet.

ALDRIG det som är sanningen. Dessa politiker skjuter inte till en enda sekin. Det är vi SKATTEBETALARE som alltid står för kalaset och betalar politikernas allt ansvarslösare och vidlyftiga löfteskarusell. Ibland få vi tillbaka lite i skattesänkning eller något höjt bidrag eller pension.

Då heter det att ”staten betalar ut en höjning till …” eller liknande.

Än en gång det är vi skattebetalare som först betalt in dryga skatter (topp tre i världen i skattetryck) för att sedan få tillbaka en liten skärv efter att politikerna själva skott sig med löner de inte gör rätt för eller förtjänar. Eller, så har politikerna spritt ut skattepengarna i s.k. U-hjälp till korrupta diktatorer och länder. Eller, så har politikerna sänt 40 miljarder till en monstruös byråkrati i EU eller till klimatalarmistiska fonder för politiker att leka med. Poltikerna skickar skattepengar till länder i Sydeuropa i Wuhan/covid19-hjälp. Länder som kostar på sig att ha lägre skatter och mycket lägre pensionsålder. Men svenska skattebetalare skall hjälpa dem på fötter.

Och vi svenskar tiger och betalar. Men hur länge till?

FRÅN LEVANDE SVENSK HISTORIA TILL HISTORIELÖSHET – DEL 1

23 augusti 2020

Underrubriken är: från svensk nationalromantik till akademisk och kulturell historielöshet Den historiska verklighet som med traditionella vetenskapliga teorier och metoder analyseras i en löpande historisk diskurs har ersatts av akademiskt barbari typ feministisk ideologi, genusteori, islamistiska tolkningar och identitetspolitiska historierevisioner. Akademin har gått från sökandet efter ”wie es eigentlich gewesen” (Leopold von Ranke tysk historiker) till ett ”ideologiskt narrativ”. 

Den västerländska historiekulturens förfall

Den västerländska kulturens allmänna förfall har också sin motsvarighet i den svenska kulturens urvattning och förfall.  Det innebär att vi, dvs den svenska allmänheten och våra ledare, gått från en historiskt medveten, för att inte säga historiserande kultur till en historielös kultur präglad av universitetens systematiska historierevisioner i form av genus- feminist- och identitetspolitiska tolkningar av skeenden och företeelser.

Svensk musik, konst, litteratur och historia under 1700-tal, 1800-tal och in i det begynnande 1900-talet innehöll starka nationalistiska tendenser. Liknande uttryck kan identifieras i hela den västerländska civilisationen. Historiska referenser och konnotationer var en naturlig del av den nationalromantiska kulturen.

Vad är historiskt medveten och historiserande kultur?

Vad menar vi med historiskt medveten nationell kultur? Vad menar vi med en historiserande kultur. Vad menar vi med en historiskt heroiserande kultur?

Begreppet ”historiserande” avser en kultur som medvetet och explicit söker sina referensramar och fenomenologiska rötter i den egna historien och i relevanta fall i den allmänna europeiska historien. Konnotationer till händelser, företeelser och strömningar i den egna historien används som medvetna element i den samtida nationella samhälleliga och kulturella diskursen. Därmed skapas ett medvetande och en referensram för det svenska folket inom vilken vi kan tolka och förstå samtiden. Det är vad som avses med ”historiskt medveten nationell kultur”. Med begreppet ”historiskt heroiserande kultur” avses en kultur som tar den historiserande kulturen till en ny nivå. Den är en kultur som medvetet använder den egna historien för att lyfta föreställningarna om det egna folkets bakgrund, särart, uppkomst och storhet. En heroiskt historiserande kultur bidrar till ett enigt, stolt folk som är medvetna om och aktivt lever med kunskapen om allt från vikingatågen, Jarlen Birger Magnusson, Gustaf Adolf den Stores segrar, Axel Oxenstiernas insatser, Karl XII:s segrar till våra stora internationella kulturpersonligheter och uppfinnare i det begynnande 1900-talet. Jag menar att en historiskt heroiserande kultur är en nödvändighet för ett homogent svenskt folk. Det är svårt att tänka sig att svensk regeringspolitik i ett sådant kulturellt klimat skulle släppa in 1,5 miljoner muslimer från MENA.

Friedrich Nietzsche

I Tyskland var kulturtrenden under exempelvis 1800-talet en supra historiserande trend. Friedrich Nietzsche uttryckte problemet – om det nu var ett problem vilket på goda intellektuella grunder kan ifrågasättas – på följande sätt:

”Vår betraktelse är även otidsenlig i den bemärkelsen att jag försöker förstå den historiska bildning som vår tidsålder med rätta är stolt över som en defekt, en skada och brist hos tiden; jag tror nämligen att vi alla lider av en förtärande historisk feber och åtminstone måste erkänna att vi plågas därav”. (Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada, 1998.)

Detta skrev Nietzsche 1872. Vi instämmer till fullo i beskrivningen. Vi tar varje dag hellre en ”historisk feber” än den historielöshet som utmärker dagens västerländska samhälle i allmänhet och det svenska samhället i synnerhet.

De ledande klassen är liksom medelklassen en obildad och historielös klass

Medelklassen och överklassen var en gång bildade klasser som hyllade bildning. Så inte idag. De var historiskt belästa och nationellt stolta klasser. Så inte idag. Idag ser vi hur ledande politiker (exempelvis Reinfeldt, Löfven och Sahlin) uppvisar stora brister i bildning, kultur och historiska kunskaper. Det gäller även politiserande chefstjänstemän i den djupa staten för att inte tala om våra företagsledare i de stora företagen. De skryter t o m med sin obildning och historielöshet.

En ledande historielös klass i ett land är en ledande klass utan rötter och förståelse för tidens djup och ålder. Tyvärr gäller det också den svenska allmänheten vare sig den utgörs av medelklass i vid mening eller arbetarklass i en än vidare mening.

Historierevisionismen vid universiteten är ett exempel. Det rapporteras mig hur det inom humaniora och samhällsvetenskaper regelmässigt händer att kurser avslutas med föreläsningar av feminister och islamister om hur en feministisk respektive islamistisk tolkning av samhälls- eller kulturföreteelsen skulle se ut. T o m inom ämnet historia förekommer det att kurser avslutas med feministiska och muslimska föreläsningar. Historierevisionism i sin prydno.

Nationalromantiken

Nationalromantiken var en intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet.Nationalromantiken förekom i Europa från början av 1800-talet och fram till realismen. Nation, natur och landsbygd hyllades. Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska perioden. Båda populära utflyktsmål för svenskar liksom historiska museer över huvud. 

Nationalromantikens era var en kulturell storhetstid som lever i folks medvetande än idag. I återupprättandet av en genuin svensk kultur måste det nationalromantiska arvet lyftas fram, presenteras och hyllas. Därmed skapas en historisk bas för ett ”revival” av den svenska historien. Det räcker dock inte, en historisk revival måste också fortsätta med andra perioder hela vägen tillbaka till järnålder och bronsålder. Den svenska nationalromantiken är dock en lämplig och bra startpunkt.

Listan på nationalromantisk konst kan göras lång. Här några exempel:

Musik: Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-BergerWilhelm StenhammarAugust Söderman

Litteraturverk: Frithiofs saga av Esaias Tegnér, Vikingen av Erik Gustaf Geijer, Svenska bilder av Carl Snoilsky, Sverige av Verner von Heidenstam

Byggnader: Engelbrektskyrkan, Stockholm 1914Kiruna kyrka, 1909–12Naturhistoriska riksmuseet, Frescati Stockholm 1907–16Post- och Telegrafhuset, Örebro 1912–14Stockholms stadion, 1910–12Stockholms stadshus, 1912–23 

Måleri: Albert EngströmPrins EugenCarl Cederström Eugène JanssonCarl LarssonBruno LiljeforsAnders Zorn John Bauer

Det socialistiska ansvaret

Varifrån kommer historielösheten? Hur skall man förstå en så grundläggande kulturell förändring? Jag menar att den sammanhänger med framväxten av en internationalistisk socialism i Sverige i början av 1900-talet. En socialistisk ideologi och rörelse växte fram som såg negativt på nationen, flaggan, på kungar och nationell historia. Historielösheten sammanhänger ytterst med att socialdemokratin som ideologi och politisk rörelse under större delen av 1900-talet vidmakthållit makthegemoni i Sverige. Den socialistiska ideologi som det socialdemokratiska partiet utövat via olika underordnande organisationer har genomsyrat hela samhället. Värst är nog ändock att ideologin kommit att dominera och påverka skolan, utbildningen och barnuppfostran i allt mer socialistisk riktning. Idag är också universiteten genomsyrade och marinerade i socialistiskt tänkande. Makarna Myrdal skrev tydligt i frågan. De ville ha in barnen i kollektiv barnomsorg för att kunna indoktrinera, ”skola” med ett finare ord, in dem i det kollektivistiska samhället.

Ett talande exempel är socialdemokratins kampsång ”Internationalen”. Den illustrerar historielösheten. Där sjunger troende socialister med knutna nävar och blossande kinder ”störtas skall det gamla snart i gruset”. De har tagit till sig frasen både bokstavligt och mentalt intellektuellt. Ut med all historia om ”kungar” och in med historia om kvinnor, barn, etc. Inget fel i det senare men att kasta ut den traditionella historien – propagandistiskt beskriven som ”kungarnas historia” – som om den var falsk eller som om kungarna Gustav Wasa, Gustav den store eller Karl XII vore ointressanta. Ett annat exempel är socialisters och socialdemokratins internationella faiblesse för röda fanor snarare än den nationella fanan. Den nationella rörelsen var i socialisternas ögon ointressant för att inte säga en fientlig ideologi och rörelse som måste bekämpas i klasskampen och då åkte den nationella historien ut genom fönstret i tron att man vädrade ut gammalt medan man i själva verket gjorde sig själv urarva och utan rötter. ”Proletärer i alla länder förenen eder” visar väl att det internationella hade/har primat över det nationella som bekämpades från början.

I den socialistiska ideologins och rörelsens 1900-tals hegemoni hittar man orsaksförklaringen till den officiella historielösheten.

Var fanns då den borgerliga oppositionen emot allt detta. Svaret är, ingenstans. En svag borgerlig opposition har allt mer accepterat och anammat det socialistiska/socialdemokratiska samhälleliga och kulturella narrativet.  En folklig motrörelse har samtidigt börjat uppstå. Som exempel kan anföras de upplagor populärhistoriker som Peter Englund och Herman Lindqvist har eller det enorma uppsvinget för släktforskning som för närvarande sker i Sverige. När makten och det officiella av politiska skäl vill göra svensken urarva sitt ursprung så dyker folkligt historiska motrörelser upp.

Historielösheten går hand i hand med det folkutbyte som pågår med en minskande andel svenskar och en ökande andel migranter från Mellanöstern och Nordafrika. Därav också de nedlåtande kommentarerna från Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin om att svensk kultur är ”barbari”.

Sammanfattning

Svensk kultur i vid mening har över lång tid varit historiskt grundad för att inte säga historiserande eller t o m heroiskt historiserande. Möjligen på gott och ont men allra mest på gott. Svensken har haft en kulturell och historisk grund och identitet att stå på. Brottet kan spåras till någon gång under den förra halvan av 1900-talet med det socialistiska genombrottet och socialdemokratins långa ideologiska hegemoni över tänkande, utbildning och makt. Idag är svensken urarva både sin egen kultur och sitt historiska medvetande. Det är ett svårt brott begånget mot det egna folket. En gång i framtiden kommer ansvariga att ställas till ansvar för det. Historielösheten skapar en svag nationell och individuell identitet. Det är det värsta.

Lennart Waara disputerade 1980 i ekonomisk historia på en avhandling om statligt företagande i marknadsekonomier. Undervisat vid Uppsala universitet. Arbetat som revisionsdirektör på Riksrevisionsverket. Organisationskonsult med uppdrag åt bland andra, företag, banker och  finansdepartementet, utrikesdepartementet och åt Sida i Ryssland, Baltikum och Polen. Företagsledare i olika företag bland annat som VD och rektor för Beckmans School of Design och näringslivsdirektör i Örebro kommun. Blogg kring politik, samhälle och kultur: lennartwaara.com

VAD HAR HÄNT MED STEFAN LÖFVEN?

09 augusti 2020

Enligt rapporter i media meddelar den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven att regeringen vill förbjuda ”rasistiska organisationer” . Den ”våldsbejkande högerextremismen” lockar fler än någonsin och dess budskap sprider sig i landet. Detta ska förhindras genom ”särskilda straff”.

Har vi således i Sverige nu fått en Josef Stalin-Erich Honecker-Kim Jong Un epigon?

”Särskilda straff” klingar obehagligt välbekant från skådeprocesser i de kommunistiska staterna som de facto (om än inte medvetet) utgör Stefan Löfvens ”förebilder”.

Vad är ”särskilda straff”? Nackskottet är vi väl ändock inte framme vid? Arbetsläger?  Ideologisk omskolning? Tvångsutbildningar i PK ideologi? Lobotomi i särskilt svåra fall? Fängelsehållor utan dagsljus och med starkt ljus och oljud dyngnet runt. Det får den starkaste att snabbt bryta samman och erkänna.  Jag visst överdriver jag! Men, frågan vad ”särskilda straff är klingar fortfarande obehagligt bekant från 1900-talets historia.

Vilka är de ”rasistiska organisationer” som avses här? Jag kan nog berömma mig av att vara hyggligt insatt i organisationerna på ”högerkanten”. Jag känner inte till en enda rasistisk organisation.

Förbjuda rasistiska organisationer? Vad är organisation i sammanhanget? Hur går det till att förbjuda och vad är straffet? Säpo spanar? Skall polisen skickas in med insatsstyrkan med tung beväpning? En ideell organisation? Ett parti? En samling ideologiskt likasinnade? En diskussionsklubb? En FB-grupp? Varifrån hämtar den socialdemokratiske statsministern sina ideologiska förebilder med sådant tal och hot?

Individualpsykologiskt är svaret på frågan varför Stefan Löfven presenterar detta enkelt. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven har tydligt kognitiva och språkliga brister. Därför klarar han inte att svara på svåra och komplicerade frågor eller att genomföra verkligt intellektuella debatter. Därför väljer han förbud. Det är begripligt och enkelt att förstå.  Beteendet har påvisats i den psykologiska litteraturen ett antal gånger. Förebilder finns dessutom i den europeiska 1900-tals historien.

De enda organisationer med tydligt rasistiskt budskap finns på den extrema vänsterkanten, Antifa, AFA och Black lives matter. Samtliga med uttalat rasifierade budskap, värderingar och argument.

Men de skall inte förbjudas! De skall få finnas kvar och tillåtas verka men mötas i en intellektuell debatt med saklig analys och empiriska fakta. Inte heller vill jag se förbud mot de farliga och stolliga Extinction Rebellion/Greta Thunberg (känd som den enda i världen som kan se den osynliga och luktfria gasen CO2). De skall bemötas i intellektuell diskurs med argument.

Alla organisationer oavsett budskap skall och måste vara tillåtna i en demokrati med yttrande- , mötes- och organisationsfrihet. Om de eller deras medlemmar begår brott i Brottsbalkens mening så skall dessa individer hanteras av rättssystemet.

Enligt den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven är vidare  åsiktsfriheten ”ett hot mot vår demokrati”. Tala om Orwellskt nyspråk; ”krig är fred”, ”tvång är frihet”, ”censur är yttrandefrihet”, ”åsiktsfrihet är hot mot demokrati”.

Hur illa kan det bli? Tyvärr än värre! Det finns ingen nedre spärr för denne man!

 

 

 

 

 

STEFAN LÖFVEN SÄGER NEJ TILL ETT FAST VOLYMMÅL FÖR MIGRANTER TILL SVERIGE.

03 juli 2020

”Vi ska inte ha ett fixt antal människor som innebär att man inte kan stå upp för asylrätten”, säger Löfven. Den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven viker sig för MP och hyllar t.o.m. MP som politiskt parti!

Det är utmärkt att S ser ut att vika sig för MP. Av flera skäl. Politiskt inför valet 2022. Det avslöjar var S står visavi det socialt, politiskt och ekonomiskt extremt skadliga MP. Vi på vår kant kan hoppas att Stefan Löfven som en konsekvens av detta röstas bort 2022. Stefan Löfven är med sin islamistiska vänsterpolitik och kognitiva brist den farligaste statsminister Sverige haft. 

Det är utmärkt att riksdagen INTE enas om en djupt skadlig migrationspolitik som fortsätter att förstöra Sverige socialt, politiskt och ekonomiskt med förespråkare som Lövin/Löfven/Johansson. 

Det är utmärkt att de politiska och sociala konflikterna i Sverige fortsätter tills svensken reser sig och vi når en hållbar lösning med ett slut på folkutbyte och islamisering. Lösningen på de problem den muslimska massmigrationen skapat och skapar finns inte i den svenska riksdagen. Lösningen ligger helt och hållet utanför riksdagen dvs i det svenska folkets händer.

Löfven öppnar för ett rörligt mål på 2 – 3 procent av de asylsökande som kommer till EU. Det innebär i praktiken att vi kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som idag. Dvs 36 400 migranter jan – april i år vilket innebär drygt 100 000 migranter för hela 2020 om nuvarande takt fortsätter. Dvs i stort sett som det sett ut alltsedan 2015/16. Det är nivåer som det svenska samhället inte klarar att hantera varken socialt, politiskt eller ekonomiskt. Alldeles oavsett vad statsministern (S) Stefan Löfven med grötmyndig röst försöker lura i de svenska medborgarna.

Eftersom M, KD och SD kräver volymmål så kan vi hoppas att migrationsöverenskommelsen faller. SD:s modesta krav är inte ens aktuella för överenskommelsen. Det vore till stor skada för Sverige om riksdagen kom överens om en migrationspolitik med det innehåll som presenterats i media. Det är bättre att de politiska och sociala konflikterna kring de muslimska migranterna fortsätter och att alla vi som ser nuvarande och kommande problem fortsätter att påvisa fakta och konsekvenser med den nuvarande politiken. Vi kan med kraft fortsätta att driva på för ett totalt stopp för den muslimska migrationen och ett slut på islamiseringen av Sverige och början på en återvändarpolitik. Integrationspolitiken – även om den är misslyckad – måste upphöra. Den muslimska diasporan vill inte integreras i Sverige och de flesta svenskar vill inte heller se en integration, dvs att muslimska migranter flyttar in i deras bostadsområde. Tala med svenskar i stabila lugna svenska bostadsområden! De är bättre inför kommande framtida sociala och politiska konflikter att behålla dem i de muslimska utanförskapsområdena/diasporan där polis, SÄPO och militär kan hålla kontroll på dem.

STEFAN LÖFVEN (SAP) SER PROBLEM MED FORTSATT FINANSIERING AV OFFENTLIG VERKSAMHET, MEN DRAR FEL SLUTSATSER.

16 maj 2020

Det Socialdemokratiska Arbetarepartiets (SAP) partiledare Stefan Löfven tillika statsminister i JÖK-regeringen har uttalat sig. Faktiskt helt korrekt om Sveriges resurser, enkannerligen de skattefinansierade resurser, som den offentliga sektorns politiker disponerar för olika ändamål; vård, skola, omsorg, rättsväsen, försvar, kommunikationer och nu olika skattefinansierade bidrag i Wuhanvirusets följd.

Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven hävdade, enligt citat från presskonferensen, att Sverige har mer resurser att ta av men att de inte är oändliga och han lade skulden på vad som komma skall på landets åldringar.

– Inget land har oändligt med resurser. När väl krisen är över så har vi enorma behov i vårt samhälle som inte är kopplat till coronakrisen – inte minst att Sverige har en åldrande befolkning, säger han och fortsätter:

– Det finns ingen garanti att när det här väl är över, att det är lugnt i 10 år. Det kan komma något mer som vi inte känner till.  Vi kan inte bete oss som om vi har oändligt med resurser för det har vi inte. Min kursiv.

I Stefan Löfvens argumentation är det Sveriges åldringar som är problemet. Det handlar om svenskar som arbetat hela livet och i 99.99 procent av fallen årligen betalt sin skatt. Nu drabbas de!  Sverige har lågt räknat 275 000 kvinnliga fattigpensionärer. Bara kostnaderna för att låta 9000 s.k. ”ensamkommande” afghaner stanna för ”studier” (som de inte klarat av) skulle räckt till att höja pensionerna för de 275 000 fattigpensionärerna med lågt räknat 1880 kronor i månaden. Äldre människor i åldringsvården döms i praktiken till döden av bristande resurser, skyddsutrustning och adekvat vård av Wuhanviruset covid-19. Granska själv rapporterade dödstal i Wuhanviruset covid-19 i äldreboenden!

Stefan Löfven (SAP) sade: ”Det kan komma något mer som vi inte känner till”.  Jag det finns faktiskt något mer som Stefan Löfven inte vill uttala sig om. Alltså, inte ett ord om det som i mer än tio år verkligen urholkat den offentliga verksamheten på resurser nämligen den dryga en och en halv miljon huvudsakligen muslimska välfärdsmigranter som tagits hit och som lever på skattefinansierade bidrag. Enligt SCB är endast 2,45 procent av migranterna riktiga flyktingar. Hittills i år (jan-april) har 32 600 migranter, enligt Migrationsverkets statistik, tagits hit bl.a. med svenskt flyg och utan medicinska tester vid ankomsten. Kostnaden dec senaste 5 åren för välfärdsmigranterna ligger på minimum 225 miljarder per år över de offentliga budgetarna.

Migranterna är dessutom huvudsakligen lågkompetenta och lågutbildade och klarar inte olika utbildningar eller ens enklare arbeten. Det är som den kvinnliga tjänstemannen i Filipstad sade i en SVT intervju: ”Det finns helt enkelt ingen efterfrågan på arbetslösa analfabeter”.  Det tar 15 till 20 år (enligt olika kalkyler) innan en migrant är självförsörjande, dvs betalar in mer skatt än han kostar i bidrag.

Statsminister Stefan Löfven fortsätter dock att påstå att Sverige ligger på Europas lägsta migrationsnivå, genom reptricket att bara räkna in en del av migranterna. Varför tar Sverige aktivt in lågkompetenta och lågutbildade från MENA till ett samhälle som har världens mest avancerade teknologiska ekonomi. Det finns helt enkelt ingen uppsjö av enkla jobb i Sverige! Det som finns utförs av säsongsimporterad arbetskraft, som att exempelvis plocka bär. Vilket syfte har den socialdemokratisk statsministern Stefan Löfven med det? En rak fråga till statsministern Stefan Löfven (SAP): Vill du Sveriges och svenskarnas väl? Det är nämligen vi som betalar ”kalaset” inklusive din lön Stefan Löfven. Du ÄR anställd av svenska folket för att ”tjäna folket”.

Det är inte heller som du försöker få dina partimedlemmar att tro: ”Det är en liten kostnad nu men blir en vinst längre fram”. Sanningen och verkligheten är den rakt motsatta: Migrationen är en enormt stor kostnad nu och kan möjligen bli en liten vinst på mycket lång sikt.

Välfärdsmigranterna ligger vården till last genom överkonsumtion av vård och tandvård. De klarar inte ens enklare arbetsuppgifter i vården. De har fört in en icke kompatibel religion och social kultur i Sverige. I den muslimska diasporan pågår ett lågintensivt krig med dödsskjutningar, gängkriminalitet och narkotikahandel. Vi har fått in hedersvåld, hedersmord, muslimskt kvinnoförtryck, moskéer och böneutrop, islamistiska imamer som dagligen predikar i moskéerna, sharialagar och i t.ex. Malmö en aggressiv antisemitism.

Men det ser inte den socialdemokratiska statsministern. Det talar inte den socialdemokratiska statsministern om. Nej, i hans föreställningar är det en åldrande befolkning av svenskar som är problemet. De som i alla år betalt sin skatt och pensionsavgifter för att på ålderns höst ha en dräglig och trygg ålderdom. Problemet är inte, enligt Stefan Löfven (SAP), de närmare 1,5 miljoner migranter, som inte betalt en krona i skatt utan levt och lever på skattebetalarnas generositet i form av bidrag av alla former, utan åldrande svenskar.  Är det en modern variant av ättestupa som nu praktiseras i Sverige?

 

STEFAN LÖFVEN HAR SOM EN KONSEKVENS AV WUHAN VIRUSET COVID-19 FÅTT KRAFTIGT ÖKAT FÖRTROENDE HOS SVENSKA FOLKET.

18 april 2020

Jag har grubblat de senaste dagarna över en sak jag inte begriper. Statsministern Stefan Löfven har stort förtroende hos 50 procent av vuxna svenskar. Varannan person i Sverige har stort förtroende för Stefan Löfven. Vad har han gjort? Vad har han sagt? Har han tagit några för Sverige och svenska medborgare viktiga och riktiga beslut? Är det för att han överlåtit åt politiskt tillsatta tjänstemän och statliga myndigheter i den djupa staten att agera och bestämma? Uppskattar man att han inte tar egna beslut? Hur skall man förstå och förklara att förtroendet har gått upp från runt 20 procent till 50 procent?

Tar medborgana inte del av annat än statstelevisionen och propagandamaskineriet? Stefan Löfvens höga förtroende är kanske, som en läkare påtalade, ett högt betyg åt just propagandamaskineriet. Läser medborgarna inte analyser, kritik och information från andra media och källor? Är SVT:s kraftigt vinklade med statistiska felaktigheter, i flera påvisade fall, det man tror på? Är det så illa ställt med Sverige.

Kan någon vänlig själ på FB förklara denna anomali?

Jag slutar med att citera Jordan B Peterson:  ”People are hungry for the discussion of the relationship between responsibility and meaning. And we have not had that discussion in our culture for more than fifty years. We have concentrated on rights and privileges, freedom and impulsive pleasures. They are all useful in their place, but they are shallow and that´s not good. Because if people are more shallow lead and storm reck them, and storms come along, their lives are harder than they had to be”.

 

Sveriges arbetslöshet en av de högsta i EU med en ökning som är högst i EU

04 mars 2020

Sverige är en av de sämsta länderna när det kommer till arbetslöshet. I inget annat EU-land har arbetslösheten ökat mer det senaste året, uppger Europaportalen.

Det finns inget EU-land där arbetslösheten har ökat mer på ett år än i Sverige, i två andra länder har det ökat lika mycket, enligt Eurostat. Jämfört med förra året i januari har arbetslösheten i Sverige stigit med en halv procentenhet till 7,0 procent. Två andra länder, Luxemburg och Litauen, har ökat lika mycket, men inget är värre. Trenden för EU-länderna är tvärtom att arbetslösheten minskar och 2020 var det den lägsta arbetslösheten i EU på 20 år, på 6,6 procent. Den svenska ungdomsarbetslösheten var i januari den fjärde högsta i EU.

I flera år hävdade socialdemokraterna och statsministern Stefan Löfven att ”Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020”. Verkligheten blev det motsatta, Sverige har den femte högsta arbetslösheten i hela EU.

ESIAH1hXYAA8zZA.png

EUROSTATS NEWSRELEASE

Euro area unemployment at 7.4% and EU27 at 6.6%

The euro area (EA19) seasonally-adjusted unemployment rate was 7.4% in January 2020, stable compared with December 2019 and down from 7.8% in January 2019. This remains the lowest rate recorded in the euro area since May 2008. The EU27 unemployment rate was 6.6% in January 2020, stable compared with December 2019 and down from from 6.9% in January 2019. This is the lowest rate recorded in the EU27 since the start of the EU monthly unemployment series in January 2000. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

Eurostat estimates that 14.086 million men and women in the EU27, of whom 12.179 million in the euro area, were unemployed in January 2020. Compared with December 2019, the number of persons unemployed increased by 16 000 in the EU27 and by 1 000 in the euro area. Compared with January 2019, unemployment fell by 746 000 in the EU27 and by 593 000 in the euro area.

Member States

Among the Member States, the lowest unemployment rates in January 2020 were recorded in Czechia (2.0%), Poland (2.9%) and the Netherlands (3.0%). The highest unemployment rates were observed in Greece (16.5% in November 2019) and Spain (13.7%).

Compared with a year ago, the unemployment rate fell in 19 Member States, remained stable in Germany and Romania, while it increased in Estonia (from 4.3% to 4.5% between December 2018 and December 2019), Slovenia (from 4.5% to 4.7%), Portugal (from 6.6% to 6.9%), Lithuania (from 6.1% to 6.6%), Luxembourg (from 5.2% to 5.7%) and Sweden (from 6.5% to 7.0%). The largest decreases were registered in Greece (from 18.6% to 16.5% between November 2018 and November 2019), Cyprus (from 7.6% to 6.0%) and Croatia (from 7.2% to 6.1%).

Compared to US: In January 2020, the unemployment rate in the United States was 3.6%, up from 3.5% in December 2019 and down from 4.0% in January 2019.

Youth unemployment

In January 2020, 2.719 million young persons (under 25) were unemployed in the EU27, of whom 2.249 million were in the euro area. Compared with January 2019, youth unemployment decreased by 110 000 in the EU27 and by 75 000 in the euro area. In January 2020, the youth unemployment rate was 14.9% in the EU27 and 15.6% in the euro area, compared with 15.5% and 16.1% respectively in January 2019. In January 2020, the lowest rates were observed in Czechia (5.3%), Germany (5.6%) and the Netherlands (6.4%), while the highest were recorded in Greece (36.1% in November 2019), Spain (30.6%) and Italy (29.3%).

Geographical information

The euro area (EA19) includes Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland.
The European Union (EU27) includes Belgium, Bulgaria, Czechia, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden.

As of 1 February 2020, the United Kingdom is no longer part of the European Union. Information on dissemination of European statistics after Brexit can be found on the Eurostat website.

 

 


%d bloggare gillar detta: