Archive for the ‘SAP’ Category

SOCIALDEMOKRATENS PSYKOPATOLOGI OCH META-KOGNITIVA UPPFATTNINGAR

10 januari 2023

I grunden drivs socialdemokraten och det socialdemokratiska partiet av två dominerande psykopatologiska föreställningar och en meta-kognitiv uppfattning. De tre (om än inte de enda) är:

Avund

Hat

Socialism/semi-kommunism

 

Avunden är en grundbult hos socialdemokraten.

En socialdemokrats grundinställning är medveten eller omedveten avund mot dem; som är framgångsrika på marknaden (därför söker de sig till mer skyddade verksamheter i det offentliga); har lite mer resurser; är intelligentare; har hög akademisk utbildning; tjänar markant mer pengar i synnerhet om det är kapitalinkomster; kör en lyxbil; bor i en stor och lyxig villa och inte minst mot dem som driver framgångsrika och lönsamma små och medelstora företag. Avunden driver alla från den enskilde socialdemokraten till partiet som sådant och dess politik. Det visas enkannerligen av den extremt expropriativa högskattepolitiken som drabbar människors löne- och kapitalinkomster, ju högre inkomst desto större expropriation. Socialdemokraterna har därutöver under sekler sökt nya och dolda skattekällor för att beskatta och pressa ner det svenska folket. Det handlar om allt från beskattning av konsumtion av varor och tjänster som betalas med redan beskattade pengar, dubbla beskattningar av bilar, dubbla beskattningar av drivmedel, dubbla beskattningar av el, beskattning av sprit, tobak, beskattning av värdestegringen vid försäljning av egen fastighet, löpande beskattning av fastighet, beskattning av resor, beskattning av båtar misslyckades dock, med flera punktskatter och slutligen den direkt löjeväckande och meningslösa plastpåseskatten. Vad kommer härnäst? En socialdemokrats kreativitet är oändlig när det handlar om att lägga beslag på andras pengar.

Nota bene, versen i Internationalen (socialisters och kommunisters kampsång) som socialdemokrater aldrig sjunger: ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

En speciell måltavla för socialdemokraters avund har varit och är små och medelstora företagsägare medan däremot de riktigt stora kapitalägarna såsom oligarkerna Wallenbergs och H&M Perssons omhuldas med exempelvis särlagstiftning, typ Lex Persson instiftad av socialdemokraten Göran Persson.

Hatet mot ”borgarna”.

Man behöver inte diskutera länge med en socialdemokrat innan aversionen mot s.k. ”borgare” kommer i dagen. Tidigare avsågs med ”borgare” personer var aktiva i andra politiska partier numera har ”borgare” breddats och konnoterar allmänt välbeställda och framgångsrika personer och som inte sympatiserar politiskt med socialisterna.

Socialdemokrater hatar, sannolikt omedvetet, etniska svenskar, i synnerhet framgångsrika svenskae, vilket ytterst demonstreras av den folkfientliga skatte- migrations-, klimat- och energipolitik Löfven/Andersson et consortes bedrivit i 8 år. Däremot omhuldas med generösa bidrag, förmåner och fördelar de dysfunktionella, lågkompetenta och lågkognitiva muslimska migranterna från Mellanöstern och det svarta Afrika. Dessa grupper bidrar till att söndra och splittra det tidigare homogena etniska svenska folket och ingår i strategin för det stora folkutbytet och Socialdemokraternas partitaktik att ”söndra och härska”.

Socialism och semi-kommunism med grund hos Karl Marx och Friedrich Engels

Socialdemokratins historiska och ideologiska grund är marxismen i form av statssocialism eller närmare bestämt en semi-kommunism utgående ifrån klass- och klasskampstänkande. Den marxistiska ideologin bidrar till hatet mot ”borgare” och avunden mot de välbeställda.

Det sagda påtalas inte alltid, men är den historiska kausalförklaringen till den politik vi ser idag som ändock, om opinionsmätningarna inte är manipulerade, har stöd av en tredjedel av medborgarna i Sverige (så var det också i Sovjetunionen, DDR och Nazi-Tyskland där en tredjedel av den indoktrinerade och förledda befolkningen över tid aktivt stödde regimerna). Därutöver är en stor del av dem som stödjer Socialdemokraterna inte etniska svenskar utan muslimska migranter från MENA. Socialdemokrater man talar med framställer sig därför falskeligen som ”the do-gooders” eller på svenska ”godhetsknarkare ”. De leker ”goda” men är i grunden ondskans lakejer offrande svenska folkets skatteinbetalningar och agerar politiskt helt på tvärs, konträrt, med det etniska svenska folkets intressen och behov.

Socialdemokraternas främsta merit är en väldokumenterad förmåga (i likhet med alla kommunistiska och socialistiska rörelser) till bred samhällelig propaganda och folkförförande indoktrinering med statsradion (SR) och statstelevisionen (SVT) som lydiga lakejer. Till den änden har partiet skapat den lojala socialistiska djupa staten, fackliga organisationer med s.k. facklig politisk samverkan (ideologisk dominans och indoktrinering på varje arbetsplats med andra ord, se hur fackligt aktiva SD:are behandlas) och ett antal sidoorganisationer för att kontrollera och manipulera svensken. I själva verket en hegemonisk politisk koncern inkluderande Svenska kyrkan, Hyresgäströrelsen, HSB, PRO, Kooperationen m.fl.

Allt sedan Hjalmar Branting har det Socialdemokratiska partiet systematiskt manipulerat svenskarna. Inriktning och syfte har varit och är att socialisera (t.o.m. socialisering av barnomsorgen har sin ideolog med Alva Myrdal i spetsen) och hegemoniskt styra svenskarna och det svenska samhället. Samtidigt har Socialdemokraterna lyckats få en stor del av befolkningen att tro att det är socialdemokratin som skapat det svenska välståndet och välfärdssamhället.  Det långvariga svenska välståndet, som nu krackelerar under bland annat ett havererat energisystem, klimatalarmism och muslimsk massmigration, är dock ekonom historiskt skapat av omfattande svensk råvaruexport som malm och trä samt de globala tekniska exportföretagen. Ingenjörsföretag som Atlas Copco, Ericsson, Volvo, Scania Sabb, med flera är de som skapat det svenska välståndet som sedan kunnat fördelas i form av goda löner till yrkesskickliga arbetare samt skatteinkomster till staten för att skapa och finansiera ett fungerande socialt försäkringssystem.

Det är svenska ingenjörer, kapitalägare och en lojal och extremt ansvarstagande och kunnig arbetarstam som skapat den ekonom historiska grunden för det svenska välståndet. Inte ens fördelningen har Socialdemokraterna gjort. Alla utvecklade industriländer har en offentlig service och försäkringssystem liknande det svenska och en fördelning  (som dock nu havererar) liknande den svenska alldeles oavsett dominerande politisk regim

Till det nämnda skall läggas en öppen muslimsk massmigration från dysfunktionella länder i Mellanöstern och Afrika samt ett medvetet förstörande av den ekonomiska tillväxtens förutsättningar i form av expropriativ högskattepolitik, försämringar av hela utbildningssystemet – i någon slags perverterad jämlikhets- och jämställdhetspolitisk (feminism, identitetspolitik, hbtqi) ideologi och slutligen klimatalarmism och ett förstört energisystem. Some track record!

DEN EXPROPRIATIVA HÖGSKATTEPOLITIKEN FORTSÄTTER

31 december 2022

Moderaterna Kristersson och Svantesson fortsätter S-socialisternas extrema högskattepolitik som har rent expropriativa effekter på hushållen inte minst avseende kostnaderna för el.

Några aktuella exempel från M/KD/L-regeringens första budget med finansminister Elisabeth Svantesson.

Skatt på drivmedel

Regeringen sänker varken moms eller punktskatt på drivmedel som lovades före valet. Nåja, vi får väl nyansera oss lite. Finansministern Elisabeth Svantesson har åstadkommit att vi kan åka och tanka bilen i morgon den 1 januari med sänkt drivmedelsskatt på 14 öre. Fjorton öre! Det räddar hushållen på landsbygden! Hipp-hura för Bamsemor som är så snäll och rar! Tyvärr, för oss alla, är priset på diesel och bensin på väg upp igen och ökar med mer än 14 öre varför priset vid pump i morgon sannolikt blir högre än igår.

Klimatskatt på flygresor

Kristersson och Svantesson rekordhöjer per den 1 januari 2023 den flygskatt som man tidigare kritiserat och sagt sig vilja avskaffa och som 2018 infördes av socialister och klimatkommunister. För längre utlandsresor höjs flygskatten (kommer på flygbiljetten)  med 461 kronor. För kortare utlandsresor är skattehöjningen 288 kronor och för inrikesresa blir skattehöjningen 69 kronor.

Om klimatskatten på flygresor skrev Moderaterna följande:

”Moderaterna säger nej till regeringens nationella flygskatt. Det är en skatt på resande, som inte tar någon hänsyn till hur stora utsläpp flygplanen ger upphov till. Dessutom betalar flyget för sina utsläpp i EU:s system för handel med utsläppsrätter.”

Skatt på el

 Regeringen med Kristersson och Svantesson rekordhöjer elskatten och inför dessutom en helt ny elskatt.

Elpriserna som redan innan skattehöjningen är expropriativa för hushållen kommer att öka inte bara som ett resultat av el-export och marginalprissättning (priset på ”marknaden” sätts av kostanden för den sist producerade kWh) utan också som ett resultat av regeringens budgetpolitik. Skatterna sänks alltså inte som utlovades före valet.

Söndagen den 1 januari höjs skatten från 45 till 49 öre per kilowattimme (kWh), inklusive moms, vilket är både den högsta skattenivån och den högsta höjningen av elskatten någonsin i Sverige.

En villa som konsumerar 20 000 kW per år ger en skatt på 9 800 kronor under nästa år. Det är 800 kronor mer än i år.

Kristersson och Svantesson avser också att införa en ny elskatt för elproducenter som ger 280 miljoner kronor till staten.

”Det kan bli en prishöjande effekt. Om man får betala en extra skattekostnad så höjs ju marginalkostnaden i produktionen. Det blir en prisdrivande effekt”. Erik Thornström på branschorganisationen Energiföretagen i Dagens Industri.

Klimatskatt på plastpåsar

Plastpåseskatten, en påvisat och markerat dysfunktionell skatt, som före valet utlovades bli avskaffat blir kvar tills vidare.

Det socialdemokratiska skattevanställandet av svensk hushålls- och samhällsekonomi fortsätter uppenbarligen tills vidare med finansminister Svantesson som presterat en till sitt innehåll socialdemokratisk budget som första insats.

 

DEN SOCIALDEMOKRATISKA GLOBALISTEN MAGDALENA ANDERSSON ÄR BITTER.

21 december 2022

Vi ett möte med riksdagsjournalisterna framförde hon rent stalinistiska åsikter.

Det var journalisternas fel att Ulf Kristersson vann valet.

Den globalistkorrupta Magdalena Andersson är van vid socialdemokratisk hegemoni och följsamhet från statliga myndigheter, från fackliga organisationer, från Svenska kyrkan, från rörelsens alla olika grenar och från PK media (och då avses inte främst de stolliga megafonerna Anders Lindberg och Jonna Sima i AB) men denna hade gång journalisterna inte varit tillräckligt ryggböjliga inför Socialdemokraterna och stalinisten Magdalena Andersson. De har ”brustit i rapporteringen” och inte granskat och kritiserat Moderaterna och de andra partiernas förslag tillräckligt. Stalinisten Magdalena Andersson hade redan innan valet vetat att SD/M/KD/L koalitionens förslag var orimliga. ”Det var ett så uppenbart orealistiskt löfte redan när det gavs”, påstod stalinisten Magdalena Andersson med sedvanlig ödmjukhet och nyansering.

Journalisterna hade dessutom ”normaliserat” SD. Vad det nu betyder? De hade sannolikt inte i sosse-stalinistisk anda brunsmetat i varje uttalande.

Enligt stalinisten Magdalena Andersson kommer ”Socialdemokraterna att i en valanalys noggrant gå igenom valrörelsen och resultatet”. Hon får det märkligt nog att låta som ett hot mot den fria pressen. Sossarna vet nog vad som är sant och riktigt, däremot inga andra!

Fy fan! Detta parti och inte minst den bittre partiledaren blir allt värre och alltmer stalinistisk och en tredje del av de vuxna svenskar som svarar på opinionsenkäter tycker att det är bra!

SD/M/KD/L REGERINGENS FÖRSLAG EMOT DE MUSLIMSKA MIGRANTERNAS SKENANDE KRIMINALITET

20 december 2022

M/SD/KD/L föreslår följande:

 Visitationszoner. En utredning tillsätts där förslag ska lämnas på hur ett system med tids­begränsade och geografiskt avgränsade visitations­zoner kan införas i Sverige. 

 Anonyma vittnen. En utredning som ska lämna förslag på ett system med anonyma vittnen för att komma till rätta med tystnads­kulturen.

 Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn. Kommunernas socialnämnd föreslås möjlighet att besluta om öppna insatser till barn som har fyllt 12 år från 15 år även utan vårdnadshavarnas samtycke. 

 Kommunernas ansvar. Kommunernas ansvar föreslås regleras i en ny lag. Kommunerna skall ta fram en lägesbild över brotts­ligheten att utgå från vid beslut om åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet.

Ulf Kristersson förklarar trosvisst: ”Kommer fungera”.

Men tyvärr: NEJ! Det kommer inte att fungera i den grundläggande uppgiften och meningen att bryta de muslimska migranthordernas allt våldsammare upplopp, mord, våldtäkter och kriminalitet. Det är ändock en liten början i förhållande till sossarnas släpphänthet som bara spätt på oredan och eländet. Stefan Löfven (S) statsminister ”såg det inte komma”. 

De två sista förslagen är dock bara det vanliga valhänta mumbo jumbot från politiker och byråkrater som inte vill se var den verkliga skulden ligger, nämligen hos de muslimska migrathorderna från Mellanöstern och Afrika. And that´s that!

Förslagen kan möjligen – när de väl implementeras, skall nu utredas i något/några år – ha en effekt på marginalen men de bryter inte strukturellt med de muslimska migranthordernas framfart och skräckvälde. Araberna och de svarta afrikanerna är alltför många, alltför lågkognitiva, alltför lågkompetenta och alltför dysfunktionella. 

Det finns bara tre fungerande lösningar:

PRO PRIMO: Utvisa regelmässigt alla dömda muslimska araber och svarta afrikaner vid minsta brott. Ändra lagstiftning och domstolspraxis nu!

PRO SEKUNDO: Det som erhållit svensk medborgarskap de senaste fem åren och döms för grov brottslighet fråntas sitt medborgarskap och utvisas. Ändra grundlagen i det avseendet nu!

PRO TERTIO: Inled en systematisk återvandring av samtliga migranter från MENA. Gör om Migrationsverket, som befolkats av aktivister som saboterar försöken att minska migrationen, till ett ÅTERVANDRINGSVERK

Utan de nämnda nödvändiga åtgärderna kommer den ena regeringen efter den andra och den tredje före att komma med ”nya kraftfulla åtgärder” som efter en tid visar sig strukturellt verkningslösa. Sverige är under tiden på väg att haverera totalt för etniska svenskar och bli en kriminell sönderfallande stat. Dit är Sverige på väg med den korrumperade socialdemokratiska maktapparatens långsiktiga (alltsedan Olof Palme) medvetna politik och hegemoniska makt över statliga myndigheter, våldsapparaten, rättsväsendet, fackliga organisationer, Svenska kyrkan, etc etc.

SD/M/KD/L kommer också – tyvärr – att misslyckas med att bryta den skenande muslimska migrantkriminaliteten om de inte orkar ta ett strukturellt grepp om hela problemet. Men, nu skall det först utredas! Kraftfullt. Nej!

SOCIALDEMOKRATERNA ÄR SVERIGES VERKLIGA RASISTER.

25 november 2022

Sossar skriker gärna ”rasism” i falsett och med röda sosse-blossande kinder om andra men själva är de verklighetens värsta rasister emot etniska svenskar till förmån för svarta afrikaner och araber.

I Göteborg ges svarta afrikaner och araber förtur till bostäder i välmående områden. En integration som inga andra än politiker önskar. Svensken i gemen vill inte ha de dysfunktionella, lågkognitiva och lågkompetenta horderna i sina bostadsområden.

Hyran betalas av svenskar, med ordnad ekonomi och arbete via kommunalskatten, som själva inte kan erhålla en bostad i dessa områden. De trängs undan i bostadskön men får betala andras förtur!

Sosse-rasismen emot etniska svenskar måste få ett slut!

 

 

 

DET ”RÖDGRÖNA STYRET” I STOCKHOLM LEDDA AV SOCIALDEMOKRATERNA TAR NYA STEG MOT TOTALITÄRT REGEMENTE!

21 november 2022

Hur mycket koldioxidutsläpp ger din personliga konsumtion? Det är den avgörande frågan för Stockholms rödgröna politiker ledda av Socialdemokraterna. De vill i ideologiskt nit styra stadens invånare att konsumera mindre. Medborgarnas privata utsläpp ska mätas – och halveras. Det totalitära socialistiska styret tar därför ta fram en modell för att mäta invånarnas konsumtionsrelaterade ”klimatutsläpp”, enligt DN. True story! Det låter som ett skämt men är uppenbarligen skrämmande sant.

Det ”rödgröna styret” under ledning av Socialdemokraterna vill dessutom införa ett bilförbud på helgerna på Sveavägen i centrala Stockholm.

Stockholm går ”from bad to worse” ledda av S-socialistisk politik.

IDENTITETSSOCIALISM som Socialdemokraterna står för är samlingsnamn på en ideologi som förenar totalitär socialism med genustänkande, knäfall för araber och svarta afrikaner och muslimer från Mena samt pervers hbtqi-aktivism. Liknande har vi sett tidigare i historien. I samtliga fall med förskräckande konsekvenser. Det bådar illa för Stockholm!

YOU GOT TO KNOW YOUR ENEMY.

10 november 2022

Hur djupt i en totalitär ”demokratisyn” har Socialdemokraterna fallit visas av intervjun med Mikael Damberg.  Han förefaller tagit över som S-totalitär talesman efter Morgan DDR Johansson. DDR förefaller allt mer vara S-klanens förebild. DDR kallade sig Tyska Demokratiska Republiken. Damberg ser kritisk analys, samhällsinformation och ifrågasättande debatt som ett hot mot ”demokrati”, enkannerligen den socialistiska ”demokratisynen”.

Totalitära S-socialister i Europa förenen eder under Stefan Löfven emot folket!

Lyssna därför på intervjun 30 minuter i SVT med herr Damberg. Lärorikt och viktigt att veta hur den totalitära S-socialismen ser ut i Sverige.

https://www.svtplay.se/30-minuter

DAGSKOMMENTARER DEN 11 OKTOBER 2022

11 oktober 2022

För det första

Demokraternas presidentkandidat i valet 2020 Tulsi Gabbard lämnar Demokraterna!

”I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are…”

Biden-familjens (främst Hunter och Joe) gamla korrupta anknytning till Ukraina och kretsarna son skapade Zelinski är idag geo-politiskt farlig (Nordstream 1 och 2).

För det andra

En av SD:s bästa rekryterare är damfrisören och dyngraka Visbykändisen Annika Strandhäll. Hon har varit i farten igen vilket automatiskt betyder nya väljare till SD! Annika Strandhäll ifrågasätter nämligen det svenska riksdagsvalets legitimitet: ”Kvar står vi med slutsatsen: köpt propaganda, otillåten manipulation och hatdrev avgjorde sannolikt valrörelsen, och om det hade hänt i ett annat land så hade vi tyckt att det hade varit helt sjukt. Här hyllas i stället hatets härförare”. Är det sossarna hon beskriver?

För det tredje

Ännu en av SD:s medlemsrekryterare är SAP:s partisekreterare Thomas Baudin, som levererar ytterligare nya väljare till SD. Tobias Baudin förklarar varför han inte vill samarbeta med SD. ”Vi behöver vara tydliga med vad är SD för typ av parti. Det är ett gäng broilers, vars enda syfte är att bli politiker”, säger Baudin i AB. Som om inte just det utmärker S-politruker?

För det fjärde

Morgan Johansson har uttalat sig offentligt i media. Han är ”stolt över vad han åstadkommit” efter alla totalitära förslag till lagändringar och nytt rekord i skjutningar och mord på öppen gata. Fler väljare till SD.

För det femte

Vi avslutar med den märkliga Jan Guillou som i en krönika i Aftonbladet försöker reta upp Tayyip Erdoğan så att han säger nej till Sveriges NATO ansökan. Hoppas han lyckas! Jan Guillou skriver i ”interimsregeringsorganet Aftonbladet” och nämner ordet ”getknu**are” alternativt ”fårknu**are” 11 gånger och Erdoğan 13 gånger, dock utan att formellt beskylla den turkiske presidenten för nämnda sexuella beteende.

Sådana här dagar stiger hoppet om att vi kommer att segra och att Socialdemokratin sakta med säkert är på väg emot sotdöden. 

UTVECKLINGEN FÖR SOCIALDEMOKRATIN I EUROPA

25 september 2022

Diagrammet från PEW Research Center visar utvecklingen för socialdemokratiska partier i åtta länder i Europa. Diagrammet är glädjande för alla nationalister som bekämpar de totalitära S-socialistiska krafterna i Sverige och i Europa. Utvecklingen är entydig med tydliga trendmässiga tapp i väljarstöd på nationell och europeisk nivå. 

Grekland har haft den kanske mest glädjande utvecklingen. PASOK, det grekiska Socialdemokraterna var statsbärande med (SAP vännen) Andreas Papandreou som premiärminister 1981–89 och 1993–96. Sonen Giorgios Papandreou var premiärminister 2009–11. År 2015 fick partiet 4,7 procent av rösterna och 2017 upplöstes partiet. Kan vi hoppas på en liknande utveckling för S-socialisterna i Sverige.

Men än så länge är kurvan för S-socialisterna i Sverige inte tillräckligt brant neråt (t.o.m. en liten återhämtning i 2022 års val) beroende på påfyllnad av muslimska migranter och offentliganställda som väljare. Dessa har i betydande utsträckning ersatt de arbetar-, hantverkar-, småföretags- och landsbygdsväljare som övergått till SD.

Den lysande begåvade Stefan Löfven har Socialdemokraterna misslyckats med att placera i någon internationell organisation som han själv önskade och trodde (”en internationell karriär”). Han var uppenbarligen inte önskvärd någonstans trots löften om att lönen skulle betalas av svenska skattebetalare.

Nu har han placerats som ordförande för SIPRI (ett socialistiskt s.k. fredsforskningsinstitut) som är en del av den socialdemokratiska rörelsen skapad av Tage Erlander och Alva Myrdal på 1966.

Till detta, och det är intressant, så planerar man att sätta Stefan Löfven som ordförande för de europeiska Socialdemokraterna. Det måste väl glädja oss alla. Kan någon komma på en enda lyckad insatts från Stefan Löfvens sida under hans åtta år som statsminister? Stefan Löfven kommer därmed att aktivt medverka till den fortsatta nergången av socialdemokratiska partier i Europa.

Den ljusnande framtid är vår!

DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN FÖRLORAR MAKTEN.

12 september 2022

Svenska folkets fiende nr 1 försvinner med hela anhanget av korrupta, ljugande, lågutbildade, obildade och lågkognitiva socialdemokratiska ministrar. Nu får vi i stället en fårskock av exministrar som skall ha lukrativa reträttplatser, i statsförvaltningens myndigheter och internationella organisationer, och fortsatt försörjas av oss skattebetalare.

Nåja, valet är inte helt färdigräknat än. Än kan den stora katastrofen inträffa och den globalistiska ondskans apologet Magdalena Andersson blir kvar vid makten.

Men, men….

Men, det som i detta val skrämmer mest av allt är att drygt 3 av tio röstberättigade svenskar har röstat för fortsatt förstörelse och förödelse av Sverige och en fientlig politik mot oss etniska svenskar.

 • Världens högsta skattetryck har inte skrämt dem. 
 • Att 75 procent av hushållens samlade inkomster tas in och hanteras/förslösas ansvarslöst av politiker har inte skrämt dem.
 • Fler skjutningar och mord på öppen gata än någonsin tidigare med oskyldiga offer har inte skrämt dem. 
 • Sosse-priser och sosse-skatter (inkl moms på skatten) på drivmedel och el har inte skrämt dem. 
 • Nästan två miljoner dysfunktionella migranter har inte skrämt dem. 
 • 170 000 nya migranter enligt Migrationsverket bara 2022 har inte skrämt dem. 
 • Hot om nya skatter har inte skrämt dem. 
 • Ett flertal lagstiftningsförslag som urholkar de grundlagsfästa fri- och rättigheterna har inte skrämt dem. 
 • Ett lågintensivt inbördeskrig runt diasporan med våldsamma upplopp och attacker mot polis har inte skrämt dem.
 • Våldtäkter av flickor o pojkar har inte skrämt dem. 
 • Moskéer, islamistpredikande imamer, halalslakt, barnäktenskap, månggifte, hedersvåld och hedersmord har inte skrämt dem. 
 • Att hundratals miljarder av skattebetalares pengar öses ut till andra länder (i s.k. ”bistånd” till diktaturer och socialistiska regimer) och globalistiska organisationer (som EU och FN) har inte skrämt dem. 
 • Att hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar har skickats till pandemifonder (försörjer södra Europa), klimatfonder, FN-fonder etc har inte skrämt dem.
 • Minst 250 miljarder skattekronor över offentliga budgeter per år för att försörja dysfunktionella muslimska välfärdsmigranter har inte skrämt dem. 
 • Närmare 1,6 miljoner välfärdsmigranter som lever på etniska svenskars skattepengar har inte skrämt dem.
 • Nedläggning av nyrenoverade fungerande och effektiva kärnkraftverk har inte skrämt dem.
 • El brist i Sverige en kall vinter på grund av politiska beslut har inte skrämt dem
 • Satsning på ineffektiv vindkraft som inte producerar nödvändig el när det är kallt och inte blåser har inte skrämt dem.

Vad gör man? Vad säger man till sådana personer?

VAD SKULLE KUNNA FÅ DESSA HJÄRNTVÄTTADE OCH FAKTARESISTENTA S-VÄLJARE ATT RÖSTA PÅ ETT ANNAT PARTI?


%d bloggare gillar detta: