Archive for the ‘SAP’ Category

NATO OCH SVENSKT MEDLEMSKAP?

04 maj 2022

Inte trodde jag att jag skulle instämma politiskt men Nooshi Dagostar. Men, hon och Vänsterpartiet reser ett korrekt krav genom att förespråka en folkomröstning om ett NATO medlemskap. Leif Pagrotsky SAP menar att det inte är bråttom utan vi bör tänka efter kring för- och nackdelar och inte rusa iväg hals över huvud. En korrekt och intellektuellt hederlig inställning. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet är uttalat emot ett NATO medlemskap.

Jag befinner mig således i dåligt politiskt sällskap, men med en gemensam korrekt inställning i en konkret geo-politisk fråga . Sverige skall inte gå med i NATO även om Finland gör det. Det finns ingen militär-, försvars- eller säkerhetspolitisk lag eller automatik som säger det.

Finland har en helt annan geo-politisk historia (den kan alla historiskt intresserade) som Sverige stött och skall fortsätta att stödja. Det är ett empiriskt faktum. ”Finlandsargumentet” är inget annat än politisk taktik för att med så lite diskussion som möjligt styra in Sverige i NATO. Som argument för att Sverige måste gå med nu är argumentet ett svagt argument. Den globalistiska Magdalena Andersson och partiledningen kör den falska analogin fullt ut. Finland tar sina beslut utifrån deras geo-politiska läge med lång gräns mot Ryssland och tre krig med Sovjetunionen under 1900-talet. Sverige däremot bör avvakta och om möjligt genomföra en folkröstning inkluderande en grundläggande nationell diskussion. Det har också SD en gång ansett innan de vek ner sig i vanlig ordning för trycket från M och KD.

Magdalena Andersson lanserar en mycket märklig – för att uttrycka det försiktigt – förklaring till varför en folkomröstning inte är lämplig. Det ”finns så mycken hemlig information som svensken inte känner till och därför inte kan ta ställning till”. Desto värre om ett medlemskap myglas igenom på basis av, för det svenska folket, hemlig information. Ygeman menar än mer märkligt att en folkomröstning är farlig för att den ”kan påverkas av Ryssland”. Det enda jag kan finna är att SAP-klanen är rädd för en diskussion kring för och nackdelar med ett medlemskap. Globalisterna i partiledningen ser nu ett tillfälle att mygla in Sverige i NATO.

Folkröstning är ett korrekt krav!

I synnerhet som det inte sades ett ord i förra valet om att Sverige skulle bli NATO medlemmar!

Sverige bör inte under hysteriska former och total brist på nationell diskussion rusa hals över huvud (bokstavligen) in i NATO och för all framtid låta svensk geopolitik och utrikespolitik dikteras från Vita Huset eller att svenska soldater skall sändas till Turkiet för att försvara Erdogans äventyrligheter.

Oavsett hur Finland gör skall Sverige inte gå med. Vi skall absolut inte villkora ett medlemskap på detta sätt. 

Sverige skall bygga ut en stark egen försvarsindustri och en mycket stark försvarsmakt (på sikt 4 procent av BNP) samt samarbeta mycket nära militärt med Finland, Storbritannien och USA/NATO men inte gå in som medlemmar.

Att gå med som medlemmar i NATO kan mycket möjligt vara ett misstag av historiska proportioner i nivå med att släppa in en miljon dysfunktionella muslimer i landet.

STATSTELEVISIONEN OCH DET HOTANDE POLITISKA FÖRFALLET

03 maj 2022

Efter rapportering i statstelevisionen (formellt med det hycklande namnet Sveriges Television, SVT) ”vet” SVT:s tittare att mannen som knuffat ner en kvinna i botten på ett gruvhål var ”hallänning” och att ”gruvhålet saknade fungerande skyddsstängsel” varför hon föll till gruvans botten.

Vi andra vet att Muhammad Taher Amini är 41 år från Afghanistan som vistas olagligt i Sverige efter att ha kommit hit 2015 och 2017 fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. År 2018 fick han utvisningsbeslut men stannade olagligt i Sverige. Han är narkotikahandlare och kör utan körkort. Hans första fru är försvunnen efter att hon känt sig hotad. Enligt uppgifter i media har afghanen till den nu aktuella kvinnan sagt att han dödat den första frun. Den nya kvinnan våldtogs efter att hon nekat gifta sig med afghanen för att han skulle få stanna i Sverige, varpå han slängde ner henne i ett 25 meter djupt gruvhål. Kvinnan överlevde fallet men blev svårt skadad liggande på gruvbotten ett par dygn. Eftersom kvinnan överlevt fallet kom afghanen tillbaka och försökte döda henne genom att kasta stora stenar på henne. Denne afghan har du och jag försörjt i sju år. Ett resultat av Stefan Löfvens, Magdalena Andersons och SAP:s politik.  Men, jag glömde, de är ju inte ansvariga. 

Afghanen, ”hallänningen” med SVT:s språkbruk, är ett talande exempel på det ”kompetensregn” moderater som Fredrik Reinfeldt, liberaler som Erik Ullenhag, socialdemokrater som Stefan Löfven och Magdalena Andersson talat och talar om. 

”Kompetensregnet” kompletteras av de muslimska huliganerna i Påskupproret. Det trygga homogena Sverige har nu slagits sönder av importerade dysfunktionella lågkognitiva araber och svarta afrikaner. Inbördeskriget, se bilderna och filmerna, påsken 2022 innebar att den muslimska diasporan besegrade polisen som först retirerade för att sedan fly slagfältet utan att slå tillbaka. De stod på avstånd och tittade på! Det muslimska samfundet har (förhoppningsvis tillfälligt) besegrat staten Sverige genom att inskränka den svenska grundlagens yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet. Rasmus Paludan nekas nämligen islamkritiska offentliga politiska möten. Polisens uppgift är inte att ta politiska hänsyn till vem som får yttra sig om vad utan att upprätthålla lag och ordning med de medel som krävs, inklusive skarp verkanseld. Nu har polisen tillsammans med politiker abdikerat och kapitulerat för muslimerna som i ett slag lyckats urholka de grundlagsfästa demokratiska fri- och rättigheterna.

Står verkligen Sverige inför risken för inbördeskrig som en del påstår? Vad talar för det? För det första de våldsamma påsk-upproret med över 183 skadade poliser efter rent mordiska attacker emot dem. För det andra det nya expanderande muslimska partiet Nyans som har en tydlig anti-demokratisk och anti-svensk agenda. För det tredje att muslimerna faktiskt vunnit första ronden och lyckats inskränka demonstrations- och yttrandefriheten eftersom t.ex. Rasmus Paludan numera nekas tillstånd för islamkritiska möten. För det fjärde den okontrollerade tillväxten av moskéer med imamer som predikar och värvar islamister. Allt detta sker helt utanför det svenska samhällets kontroll och insyn. Moskeéerna borde helt enkelt inte ges byggnadslov. I de politiska islamistmiljöerna skapas, utvecklas och vidmakthålls en, med svensk kultur, värderingar och traditioner, helt inkompatibel kultur med sharialagar och islamistiska föreställningar om att ”ta över Sverige”. För det femte söker Socialdemokraterna numera allt tydligare sin väljarbas i den muslimska diasporan och rättar lagstiftning (se psykopaten Morgan Johanssons alla lagförslag) och den s.k. ”välfärdsspolitiken”.  Inkluderande ytterligare skattehöjningar som föreslås av det korkade och galna fruntimmer som leder LO. Det nya pensionsförslaget som Magdalena Anderssons regering skryter med innebär att en miljon muslimska migranter som aldrig arbetet i Sverige och betalt in till pensionen får samma pension som etniska svenskar som med låg lön arbetat ett helt liv. 

Det alternativ vi svenskar ser ut att stå inför är en kapitulation för muslimerna och en total islamisering av det en gång fria Sverige. Eller? Vad kan vi etniska svenskar göra för att vända utvecklingen och skicka hem muslimerna. Medborgargarden och sammanslutningar för aktivt självförsvar är förbjudna i lag. Svensken har, till skillnad från amerikanen, inte rätt att inneha vapen för självförsvar. Svensken är för närvarande försvarslös inför islamisterna. Regeringen ledd av socialisten och globalisten Magdalena Andersson fortsätter att administrera islamiseringen och förfallet. Enligt opinionsundersökningar har hon märkligt stöd av var tredje svensk och mer än hälften av svenskarna har stort förtroende för henne! Kan det bli värre? Förmodligen innan svensken vaknar och vänder utvecklingen.

REGERINGEN KRÖKER RYGG FÖR DET MUSLIMSKA UPPRORET

23 april 2022

Ministrar (SAP) hittar på alla möjliga undanflykter från det enkla faktum att det var den muslimska diasporan (äldre män, unga män, pojkar och t.o.m. mammor med barn) som startade och genomförde de våldsamma Påsk-upproret med brända polisbilar, bussar och drygt 100 poliser som skadats av stenkastning mot huvudet. ”Gängkriminella styrde upproret” påstår någon. ”Upproret styrdes från ett annat land” påstår någon annan. Etc. Fler undanflykter av den typen kommer komma. Var så säker! Det självklara att peka ut förövarna som muslimerna i diasporan undviker man. Varför? S-väljare?

Ygeman, som exempel, skyller det nationella muslimska upproret på Rasmus Paludan som faktiskt i praktiken visat vad muslimerna är kapabla till. Ygeman menar t o m att ”Rasmus Paludan borde be polisen om ursäkt” trots att han sökt och beviljats tillstånd för sina islamkritiska valmöten. Att bränna böcker är inte olagligt (det påtalas av statens jurister) vare sig det är Bibeln, Koranen, Marx´Kapitalet, Hitlers Mein Kampf eller Palmes böcker.

Muslimerna har efter våldsamma slag om svenskt territorium besegrat den svenska polisen och därmed hotat den svenska demokratins fundament nämligen de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Det är om något ett allvarligt brott, sannolikt möjligt att juridiskt betrakta som landsförräderi vilket är det allvarligaste brott man kan begå och som borde straffas därefter. Tyvärr har Sverige inte längre dödsstraff ens för landsförräderi i krigstid.

Den psykopatiske Morgan Johansson, som ett annat exempel, skriker att ”hon inte är riktigt klok”, avseende Ebba Busch. Det Ebba Busch uttryckt i P1:s Lördagsintervju (lyssna på den) är det självklara nämligen att polisen, den legala våldsapparaten, borde slå/slagit tillbaka med verkanseld om nödvändigt. I stället har vi 104 skadade poliser. Men hennes uttalande vantolkas nu av SAP och deras politruker i statsapparaten i oärligt men bestämt politiskt syfte.

I den ”djupa staten” ylas det på likande sätt av feminister och inkompetenta kvinnliga polischefer. De är chefer indoktrinerade i mångkultur och inkluderande ideologi. En polischef i Malmö anmäler Rasmus Paludan för ”hets mot folkgrupp” men blir omedelbart avspisad av åklagare. Andra kvinnliga polischefer försöker stoppa Rasmus Paludan från att genomföra kommande islamkritiska möten.  Emelie Kullmyr som är kommenderingschef vid polisen i region Väst tillåter inte Rasmus Paludan att hålla ett islamkritiskt möte. ”Han har fel åsikter som skapar kaos … Vi behöver hjälpas åt att för att slå hål på den retoriken” I Borås instämmer kommunstyrelsen ordförande Ulf Olsson, självklart socialdemokrat, i polisens beslut och politiska uttalande på tvärs med Sveriges grundlagsfästa fri- och rättigheter. Känner de till grundlagen eller bryr de sig inte?

Enstaka åklagare och justieråd har visat bättre förstånd. De påtalar att bokbränning inte är olaglig och inte kan förbjudas. Polisens roll i det sammanhanget är INTE att ha/ta politiska hänsyn utan att med alla medel (inklusive skarp verkanseld) upprätthålla lag och ordning. Får man inte lära sig det i polisutbildningen eller indoktrineras man i vänsterideologiska uppfattningar?

By the way. Lagen om ”hets mot folkgrupp och hatspråk” borde tas bort från lagboken med omedelbar verkan. Den utgör ett legalt hot mot oss fria svenskar som värnar tryck-, yttrande- och mötesfrihet. Lagen går faktiskt på tvärs med och svär emot den grundlagsfästa yttrande -och mötesfriheten.

Rasmus Paludan har de facto gjort svenska folket en tjänst genom att avslöja och demonstrera hur totalitära och odemokratiska muslimerna är och vilket hot den muslimska diasporan utgör emot demokratins grund yttrandefriheten. De har startat ett islamistiskt våldsuppror i Sverige. Är det begynnelsen på ett kommande inbördeskrig? Jag, fruktar att det blir så.

Upprorsmakarna är i uttalanden i media tydliga med att de skall fortsätta ”knulla Sverige och svenska folket”. Muslimerna ser Sverige som deras land som de vill ta över. En av Påsk-upprorets aktör uttalar sig: 

”Är ni glada svenska staten? Det är det här ni vill. Ni ska få det. Ni låter den här horungen komma hit och bränna koranen. Vi ska knulla era mammor. Ni vet inte att vi muslimer dör för vår tro, vi bränner upp hela landet för vår tro, hela världen vi bränner upp vår tro”.

SAP hjälper dem villigt på vägen med motprestationen att muslimerna, flera hundra tusen röstberättigade som till 80 procent, röstar på SAP. Så vinns val med vilka medel som helst. SAP är ett helt skrupelfritt maktparti styrd av en liten extremt odemokratisk maktklan.

Även politiker i övrigt instämmer i stolligheterna, deras syn är att ”Sverige är invandrarnas land lika mycket som svenskarnas och att det är invandrarna som gör Sverige” som Fredrik Reinfeldt uttryckt sig. Uttalanden med samma innebörd har kommit från Mona Sahlin (SAP), Maud Olofsson (C) och Annie Lööf (C) m.fl.

AVGÅ MORGAN JOHANSSON!

22 april 2022

Denne märklige psykopat, som fritt och ohämmat agerar ut sitt ”small man complex” emot det svenska folket, har kommit på lösningen. Fler fritidsgårdar skall få stopp på det muslimska upproret. 

Han följer inte polisens och chockade åklagares hundratals filmer och redogörelser av händelserna under upproret. Filmerna visar bland annat mammor med barn som står och kastar stenar mot polisen. Ungdomar som kastar dödligt stora stenar mot polisens huvuden. Stenslungor. M.m. Poliser som tjänstgjorde under de nationella muslimska upproren i våra större städer beskriver själva det hela som ”inbördeskrig” (vilket det var) och att de muslimska huliganerna hade ett tydligt systematiskt mål nämligen att skada och döda poliser.

Nu är strategin från den socialistiska regeringen att skylla det muslimska våldsamma upproret från diasporan på annat; på Rasmus Paludan som utövade sin grundlagsfästa rättighet till mötes- och yttrandefrihet, man låtsas att det var gängkriminella som agerade, man har t.o.m. försökt sig på lögnen att det hela var styrt utifrån från annat land. En invandrarpolis Nadim Ghazale (muslimsk infiltratör i polisen) har gått ut i en artikel i Expressen och ställt sig på det nationella muslimska upprorets sida (utan att avskedas!). En svart polis i Malmö vill förbjuda Rasmus Paludan att utöva grundlagsfästa rättigheter. Andra Malmöpoliser agerar mot grundlagens rättigheter och anmäler Rasmus Paludan för gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”.

Om det sker har de muslimska huliganerna vunnit och den svenska grundlagens demonstrations-, yttrande- och mötesfrihet förlorat. Sverige som rättsstat har förlorat. Sverige med en tidigare fungerande statsapparat har nu kapitulerat för muslimska välfärdsmigranter från Mellanöstern och Afrika som försörjs av svenska skattebetalare. Sverige som en sammanhållen nation för etniska svenskar krackelerar inför våra ögon. Ondskan segrar. Grundlagsfästa rättigheter ifrågasätts t.o.m. av chefer i den djupa staten och av rikspolitiker. Muslimer startar uppror och segrar emot den svenska staten och regeringen låtas som att det regnar med uttalanden av typ att det var ”oacceptabelt” och när de känner sig riktigt kraftfulla ”helt oacceptabelt”. Det är oerhört mycket värre än så. Det krävs krafttag nu. Polis och militär måste slå tillbaka hårt, till en början med vattenkanoner och gummikulor och om inte det räcker med verkanseld. Upproret måste kväsas och slås ner innan muslimerna tar över och Sverige blir en islamistisk stat.

Morgan Johansson föreslår fler fritidsgårdar! True story!!

Det är oroande för att uttrycka det försiktigt!

AVGÅ MORGAN JOHANSSON! FÖR SVENSKA FOLKETS SKULL! VI KLARAR INTE MER AV DIN SOCIALISTISKA VANSKÖTSEL AV SVERIGE!

OM FRANKRIKE, NATO OCH SAP:s RYSKA FÖLJSAMHET

11 april 2022

FRANKRIKE

I Frankrike ser de just nu ut som om Marine Le Pen kan vinna presidentvalet. Hon är vidare till omgång två tillsammans med Macron med ungefär samma väljarstöd. Hon planerar enligt uttalanden att ta Frankrike ur NATO.  Frankrike är kärnvapenmakt med en stark försvarsindustri och ett starkt militärt försvar. Frankrike är grundarnation och en betydande del av NATO:s europeiska försvar. Marine Le Pen har sagt att hon vill att Frankrike drar sig ur NATO:s maktstrukturer i likhet med Charles de Gaulle 1966 när han tröttnat USA:s dominans.

Le Pen fördömer Rysslands oprovocerade attack mot Ukraina men hävdar också den viktiga och korrekta nationalistiska principen: USA skall inte ha makt över fransk utrikespolitik.

SAP OCH SVERIGE

Kärnvapenmakt hade Sverige också kunnat vara. Sverige hade vid mitten av 1950-talet både kunnandet och forskningen för att skapa ett svenskt kärnvapen med exempelvis små taktiska kärnvapen.

Men Tage Erlander sade nej, trots att militären, många utanför de militära kretsarna inom borgerligheten samt också b betydande delar av SAP var för en fortsatt forskning och utveckling. Det gällde att hålla möjligheterna öppna. Men nej! Tage Erlander vek ner sig för kommunisterna (styrda av Sovjetunionen), vänstern i och kvinnorörelsen inom partiet. Hans motivering till att säga nej var INTE omtanke om Sveriges försvarsförmåga och geo-politiska styrka utan att han inte ville riskera att ”partiet skulle spricka”. Läs Erlanders Dagböcker.  Partiet främst således! Hur mycket var SAP:s nej till kärnvapen dikterat av följsamhet gentemot Sovjetunionen i likhet med alla Fredskonferenser och kärnvapenfria zoner m.m. liknande som dikterades av Sovjets kommunister? En utveckling som accelererade under Olof Palme och Pierre Schori med SAP:s politiserade och av Sovjet påverkade dominans av UD via handgångna politruker som ambassadörerna Åström, Eliasson, Hirdman m.fl.

Hur ser de historiska kontakterna mellan Stasi och SAP ut? Kontakterna med svenskar och Stasi och Stasis svenska arkiv är mörkade med risk för fängelsestraff, för den ende forskare som fått tillåtelse att forska i arkiven, om hon avslöjar ett enda namn. Varför? För att SAP skulle falla samman som ett korthus om ”kontakterna” avslöjades.

En fråga som fortfarande gnager men som man inte rör i från medias sida är: Varför och vem mördade Tv-journalisterna Cats Falk (SVT:s Rapport) och Lena Gräns? De försvann i november 1984 men hittades först ett halvt år senare när dykare fann deras Renault 12 TL vid kajplats 310 i Hammarby kanalen. Mycket talar för att de först förgiftades efter ett restaurangbesök och sedan dränkes i ett badkar (de hade färgat vatten inte sjövatten i lungorna) innan de i bilen med högklackade skor dumpades i vattnet i Hammarby kanalen. Misstankarna har riktats emot Stasis Sektion för särskild inhämtning. Orsaken skall ha varit att de kommit på spåren efter en vapensmuggling från Sverige till Östtyskland och vart sedan?

SAP har inte alltid satt Sveriges utveckling främst men alltid partiets.

EXTREM SOCIALDEMOKRATISK HÖGSKATTEPOLITIK I SIFFROR

31 mars 2022

Stefan Löfven som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Höjde skatterna

2016 med 47,3   miljarder kronor

2017 med 38,5   miljarder kronor

2018 med 28,1   miljarder kronor

2019 med 26,1   miljarder kronor

2020 med 35,8   miljarder kronor

2021 med 103,4 miljarder kronor

Skatterna för statsbudgeten höjdes under perioden 2015 till 2021 med 279,2 miljarder kronor från 896,6 miljarder till 1 165,8 miljarder för statsbudgeten.

Det totala skattetrycket var då 42,9 procent av BNP

Till detta kommer skatten på statstelevisionen med 9,1 miljarder kronor årligen.

september 2021 hade Sverige;

Världens näst högsta marginalskatt 66,1 procent i genomsnitt

Högsta kommunalskatterna någonsin 32,67 procent i genomsnitt

EU:s högsta sociala avgifter med i genomsnitt 48,1 procent

EU:s näst högsta moms 25 procent

Högsta beskattning för konsumenter på el 44,50 öre/kWh

Högsta skatten på bensin / diesel 62,4 / 52,5 procent

Till det lyckades Löfven införa en skatt på plastpåsar och inblandning i bensin och diesel av dyr, skadlig och med sämre effektivitet av s.k. förnybara drivmedelo.

Stefan Löfvens ekonomiska CV i övrigt:

Kronans fall gentemot:

Dollarn 23,2 procent den 31 augusti 2021

EURON 10,7 procent den 31 augusti 2021

Nya migrationsrekord

2015       134 240

2016       153 005

2017       144 489

2018       132 602

2019       115 805

2020        82 518

Summa 772 659 migranter

Fredrik Reinfeldts sista år 2014 hade Sverige 126 966 migranter.

Så här ser skattetrycket på den arbetande svenska hushållet ut idag (sifforna för 2020)

Hushållens samlade inkomster 2020 i miljoner kronor:

Arbete    2 430 392

Kapital       250 144

Övrigt        188 618

Summa  2 869 154

Detta belopp kan fördelas på genomsnittligt antal sysselsatta 2020 som var 5 064 658. Den genomsnittliga svenska årsinkomster blir således 566 505 kronor.

De totala skatterna på hushållen 2020 i miljoner kronor

Direkta skatter på arbete                    667 100

Indirekta skatter på arbete                 579 000

Skatt på kapital                                     244 700

Mervärdesskatt (moms)                      467 800

Punktskatter                                          136 700

Övriga skatter                                            6 200

Summa                                                2 101 500

De samlade skatterna fördelade på 5 064 658 genomsnittligt sysselsatta innebär 414 934 kronor i skatt per sysselsatt.

414 934 kronor i skatt per sysselsatt på en genomsnittlig inkomst per sysselsatt på 566 505 kronor.

Det betyder att svensken betalar 73,2 av de samlade inkomsterna i skatt. Eller omvänt svensken får behålla 26,8 procent av de samlade inkomsterna. OBS! Svensken behåller 26,8 procent av inkomsterna resten hanteras med varierande grader av slöseri av oansvariga politiker i statsapparaten, regionerna och kommunerna. I korthet en politiskt styrd och beslutad expropriering av dina och mina inkomster med närmast kommunistiska konsekvenser.

Magdalena Andersson fortsätter politiken som förtryckande skattefogde för svenska folket.

Ändock räcker inte skattetrycket för Magdalena Andersson och den socialdemokratiska regeringen som hittar än det ena än det andra sättet att öka skattetrycket från plastpåseskatt, skatt på statstelevisionen, ”beredskapsskatt” för att betala den nödvändiga upprustningen av försvaret och återinförd värnskatt för sjukvård och välfärd. Vad månne komma härnäst?

Även när punktskatter för varje svensk framstår som skadliga, orättvisa och ohemula, som på el och drivmedel, förmår inte skattesocialisterna i SAP-regeringen sänka skatterna. Nej, de vill införa olika typer av bidrag som innebär än fler anställda behövs i den s.k. ”offentliga sektorn” för att administrera och som ”goda gåvors givare” i nåder pytsa ut bidrag till den bockande och bugande tacksamme svensken. Så vinns val!

”Båd´ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner.”

Versen är hämtad från SAP:s och kommunisternas kampsång Internationalen. En vers som socialdemokrater aldrig sjunger.

Källor: Ekonomifakta, statsbudgeten, Migrationsverket, SCB m.fl.

Läs kritiskt. Jag är tacksam för info om det smugit sig in något fel i siffrorna eller om uppgifterna behöver kompletteras.

”BÅD´STAT OCH LAGAR OSS FÖRTRYCKA

23 mars 2022

VI UNDER SKATTER DIGNA NER”

En vers i den kommunistiska Internationalen som Socialdemokraterna aldrig sjunger. Det har sina förklaringar.

Socialdemokratiska regeringar är oförmögna att sänka skatter. Det delar, ”som alla goda gåvors givare”, hellre ut bidrag. El-skatterna och drivmedelsskatterna förtrycker det svenska folket idag in på märg och ben. Men Magdalena Anderssons regering svarar med att pytsa ut bidrag INTE det naturliga och effektiva att sänka de olika statsskatterna på el och drivmedel.

I stället hotar de med nya skatter, en ”beredskapsskatt” för att betala för en förstärkning av försvaret och återinförd värnskatt” för sjukvård och välfärd.

Men de 350 miljarder årligen som migranterna från MENA kostar skattekollektivet rör man inte.

Det är därför utmärkt och NÖDVÄNDIGT när tidigare SCANIA-koncernchefen Leif Östlings ”Kommissionen för skattenytta” nu publicerar sin första rapport. Den är ett viktigt steg på väg mot ett svar på frågan vart våra skattepengar tar vägen efter att de landat i fickorna på den socialdemokratiska maktklanen.

DIREKT SKRÄMMANDE SIFFROR OM DEN LÅGA SVENSKA FÖRSVARSVILJAN.

03 mars 2022

Novus ett av våra opinionsundersökningsföretag har undersökt försvarsviljan på uppdrag av Fokus.

Frågan som ställdes handlade om man var beredd att försvara Sverige vid en eventuell invasion.

Generellt över hela gruppen är försvarsviljan störst bland män, 74 procent. Tack och lov eftersom det är vi som skall göra det nödvändiga stridsinsatserna.Kvinnor däremot har en skrämmande låg försvarsvilja. Endast 45 procent är beredda att försvara Sverige.

Hur kommer sig denna enorma skillnad?  Är kvinnor i spåren av pervers feminism, marxistisk identitetspolitik, HBTQI-ideologi och ”allas-lika-värde”-trams blivit så helt känslostyrda och ursäkta orden, ”blöta i hjärnan” att de inte vet vad som är värt att försvara?

Än värre blir det om man stratifierar på partisympatier.

Högst försvarsvilja har de som är mest uttalat kritiska till dagens samhällsutveckling. Sverigedemokraterna har högst försvarsvilja med 73 procent. Det är en paradox. Därefter kommer M och KD som hamnar på 66 procent som säger sig vara beredda att försvara Sverige. Vad jag inte kan begripa är varför siffran inte är 100 procent. Är övriga inte att lita på?

Det nuvarande maktpartiet Socialdemokraterna hamnar lägst av alla partier. Minst intresserade av att försvara landet är S-väljarna, bara 55 procent svarar ja. Det parti som är mest nöjda med hur Sverige styrs är minst beredda att försvara landet. Det är också en paradox. Drygt hälften, varannan individ, är beredd att försvara Sverige. Hur tänker den halva som inte är beredda att försvara Sverige? Är de fientligt inställda till landet? Struntar de i vad som händer landet? Hur tänker man i det S-socialistiska partiet? Vilken är förklaringen till kapitulationsinställningen? Är de ideologiskt upplösta av socialism och hjärntvättade till den grad att de inte vill försvara landet vid en invasion. Är de försvarsmässigt pålitliga.? Till och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lite högre siffra 56 procent.

När det gäller att satsa pengar på att förstärka förvaret är siffrorna likartade.

Sverigedemokraterna, här vill 79 procent satsa mer pengar.

Moderater och Kristdemokrater, hamnar på 74 procent

Socialdemokrater, 42 procent vill förstärka försvaret

Vänsterpartiet och miljöpartiet, 38 procent vill förstärka.

Om man i stället stratifierar på ålder blir bilden denna:

Bland 65 – 79 åringar, min generation är 64 procent för att försvara och 13 procent säger Nej.

Hos den hjärntvättade (från dagis, skola o universitet) och bortdribblade unga generationen säger bara 44 procent att de vill försvara landet medan hela en tredjedel, 35 procent, säger Nej till att försvara Sverige vid en invasion.

Åratal av nedskärningar av försvaret med början hos landsförrädarna Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och antipropaganda mot försvaret i kombination med PK indoktrinering, hjärntvätt med bland HBTQI-ideologi i försvaret har medfört detta alarmerande tillstånd.

Det här är siffror som storryssen Vladimir Putin skulle gilla.

GENOMSKÅDA DEN S-SOCIALISTISKA MAKTKLANENS INVEKTIV OCH UKASER

20 februari 2022

Vi som är kritiska till innehåll och struktur i SAP:s statssocialistiska politik stämplas av maktklanerna som högerextremister eller i extrema fall som konspirationsteoretiker när vi visar på strukturer och samband. Invektiven kan vi lämna därhän. De S-socialistiska maktklanerna är inget att spilla intellektuell energi och analys på. Länka vidare och återpublicera deras intellektuella och politiska förlöpningar. Minister Morgan Johansson är särskilt lämplig. Hans totalitära politiska förslag avslöjas effektivast av hans egna ord! Att avslöja retorik och innehåll i S-politiken är uppgiften för intellektuella på vår kant.

Det förefaller dessutom, när man granskar sociala och politiska opinioner i olika frågor, som att det finns tre hyfsat jämnstora politiska tredjedelar bland svenska väljare.

En tredjedel är hjärntvättade bortom allt förstånd och indoktrinerade till att tro allt vad SAP-socialistiska ministrar och deras handgångna chefer i den djupa staten påstår. De personerna och grupperna är bara att lämna åt sitt öde. De är instängda i en egen mental bubbla, de lyssnar inte och tar inte till sig fakta och analyser, de är faktaresistenta, vilket är en psykologisk egenskap som vetenskapligt konstaterats överrepresenterade bland vänsterfolk. Statsradion och statstelevisionen (SR och SVT)  går dessutom med propaganda och osanningar SAP-maktklanens ärenden och intressen.

En tredje del är snarare att beskriva som strukturellt indifferenta. De kan visa och uttala skepsis och kritik i konkreta frågor till SAP-regeringen och myndigheterna men har inte tagit ställning medvetet. De ser inte de generella strukturerna bakom det som sker politiskt och socialt i Sverige. Dessa personer och grupper måste vara målgruppen för information, faktapresentationer och analyser med inriktning att hjälpa dem att vakna strukturellt och att börja ta medveten ställning.

Den sista tredjedelen är de som i olika grad och från olika utgångpunkter förhåller sig strukturellt kritiska till SAP-regeringen och myndigheterna i den djupa staten och till deras ukaser, påståenden och politiska förslag. De förmår se och analysera strukturerna och de kausala sambanden bakom det som sker socialt och politiskt i Sverige.

LANDSBYGDENS BEFOLKNING VAKNAR OCH DET SKRÄMMER PARTIKLANERNA I STOCKHOLM

09 februari 2022

Jag noterar att samtliga partier när valet närmar sig vänder sig till landsbygden med magert valfläsk för att låtsas förbättra för landsbygdens invånare och dämpa opposition och missnöje. Skatterna på diesel, bensin och el-leveranserna har sammantaget skapat svåra ekonomiska förhållanden för många normala familjer på landsbygden och i glesbygd. 

Det mest pinsamma valfläsket, för att inte säga löjeväckande, är väl Moderaternas m.fl skattesänkning på drivmedel med 50 öre litern när priset sedan förslaget lanserades stigit med 1 krona och 50 öre. Det bidrar enligt Elisabeth Svanteson, Moderaternas ekonomisk politiska talesman, till att landsbygden kan överleva. I vilka verkligheter lever partiklanerna i Stockholm?

Trenden att LO:s manliga arbetare vänder LO och SAP-socialisterna ryggen och att bönderna på landsbygden vänder Centerpartiet ryggen och vandrar med manligt kraftfulla steg mot SD har skrämt de lågutbildade och obildade politiska ”eliterna” och partiklanerna i Stockholm.

När SAP-socialister med blossande röda kinder, darr på rösten och knutna nävar under fladdrande röda fanor sjunger den socialistiska/kommunistiska kampsången så utelämnas en vers!

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”

Så sjöngs en gång i de socialistiska och kommunistiska rörelsernas barndom. Det var innan de blev politisk ”elit” och parti etablissemang!

Landsbygdsfamiljernas förutsättningar och svårigheter att överleva med en rimlig standard börjar uppmärksammas i media.  Den Stockholmsfixerade maffian i partiklaner oroas men förstår inte. Kanske, kanske de upptäcker att deras lydiga myndighet SCB, Statistiska Centralbyrån, har vilsefört dem i tänkande och analys?

SCB skriver nämligen: ”Över 9 miljoner personer eller 88 procent av den svenska befolkningen bor i en tätort”.

Läs igen och fundera. Stämmer detta med den verklighet du själv ser? Märk också att i dessa siffor ingår drygt 1,5 miljoner dysfunktionella migranter i diasporan runt våra större städer som helt lever på bidrag från etniska svenska skattebetalare bland annat på landsbygden som därmed försörjer betydande delar av befolkningen i de större städerna.

SCB använder ett direkt tramsigt ”tätortsbegrepp”. En tätort omfattar enligt SCB:s definition fler än 200 invånare. En gång till! Fler än 200 invånare. Dessa orter klumpas i statistiken ihop med exempelvis Stockholm som har drygt 1,6 miljoner invånare. Vad har en tätort på 200 invånare gemensamt med tätorten Stockholm med drygt 1,6 miljoner invånare? Inget. Det enda som SCB lyckats skapa är en statistisk villa om landsbygd och tätort.

Vidare skriver SCB och får det att verka som att man genomfört en vetenskaplig analys när man bara skapat propagandaunderlag för makteliten i Stockholm:

”Under industrialiseringen vid slutet av 1800-talet växte städerna och det uppstod också nya städer. Många lämnade landsbygden och sökte sig till städerna. I början av 1930-talet bodde lika många i som utanför tätorter. … Idag är förhållandet omvänt jämfört med i början av 1800-talet; nästan 90 procent av befolkningen bor i tätort”.

Jag hävdar att den beskrivningen leder verklighetsuppfattningen fel.  SCB:s påstående gränser till lögn och förbannad dikt. Frågan är väl snarast i vilket syfte dessa definitioner skapas?  De politiska ”eliterna” och partiklanerna har uppenbarligen svalt bilden att döma av den politik som förs emot – ja emot – landsbygdens intressen och djupa behov.

Själv bor jag i Surahammars kommun med drygt 10 000 invånare och cirka 6 000 i tätorten Surahammar. I många avseenden är Surahammar en mänsklig, god och trygg ort att bo i och med en intressant industrihistoria och härlig natur i samhället. Men Surahammar är landsbygd. Våra problem har större likheter med mindre orter än med stora städer bland annat i termer av tillväxt, service, utbud och skattenivåer.

De stora städerna har en grav problematik, som vi på landsbygden inte har, nämligen en växande dysfunktionell muslimsk diaspora. Listan över de tio största städerna. Korrelera den med polisens lista över diasporaområden.

  • Jönköping. Befolkning : 142 427.
  • Helsingborg. Befolkning : 149 280.
  • Västerås. Befolkning : 155 551.
  • Örebro. Befolkning : 156 381.
  • Linköping. Befolkning : 164 616.
  • Uppsala. Befolkning : 233 839.
  • Malmö Befolkning : 347 949.
  • Göteborg. Befolkning : 583 056.
  • Stockholm Befolkning 977345

Enligt Jordbruksverkets definition så delas Sveriges 290 kommuner in i 33 glesbygdskommuner, 164 landsbygdskommuner, 46 stadsområden och 47 storstadsområden. Enligt den definitionen så bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygd. Andra definitioner ger andra resultat: Enligt SCB bor 12 procent på landsbygden. Enligt Landsbygdsdelegationens definition bor 25 på landsbygden och enligt FN:s definition bor 76 procent på landsbygden. I många andra länders befolkningsstatistik krävs större befolkning än 200 för att ett samhälle ska räknas som tätort och därmed exkluderas från landsbygd.

Om man i stället frågar svensken var han anser sig bo svarar 35 procent att de bor på landsbygden. Slutsatsen blir: It´s all in the definition. 

Nåja, det må vara hur som helst med denna begrepps- och sifferexercis. Det viktiga är att den inledande SCB beskrivningen är falsk som vatten. Den leder analysen om stad och landsbygd fel.

De politiska makt ”eliterna” och partiklanerna då? 

De vaknar kanske och undrar vad som hände. ”Vi såg det inte komma” som en kognitivt begåvad statsminister en gång herostratiskt formulerade sin problemuppfattning eller kanske snarare brist på probleminsikt och problemuppfattning. Insikt först, beskrivning sedan därefter analys. Så brukar uppvaknanden ske! 

När skall partiklanerna i Stockholm sluta prioritera högskattepolitik, ekonomisk, social och politisk nedpressning av medelklass och arbetarklass, dysfunktionella muslimer, HBTQI-propaganda och feministisk fanatism och faktiskt prioritera etniska svenskar, medelklass och arbetarklass, på landsbygden, som utgör minst en tredjedel av den vuxna röstberättigade befolkningen. I annat fall kommer revolten mot de politiska makteliterna och partiklanerna att utgå från landsbygdens befolkning likt truck-drivers i Kanada som lamslår huvudstaden med stort stöd av befolkningen. Det ser vi fram emot.


%d bloggare gillar detta: