Archive for the ‘SAP’ Category

VART ÄR SOCIALDEMOKRATISKA AFTONBLADET PÅ VÄG?

08 juli 2021

De totalitära inslagen i den socialdemokratiska retoriken och politiken blir allt tydligare. De har nu spritt sig från Morgan Johansson till socialdemokraternas riksorgan Aftonbladet (AB) med Anders Lindberg som chefredaktör.

Så här skriver Caroline Ringskog Ferrada-Noli i dagens AB i en ”kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik” apropå att Per Gudmundson (tidigare ledarskribent i SVD och Jimmy Åkesson påtalat samband mellan migrationen av bl.a. afghaner och den ökade brottsligheten m.fl invandringsorsakade problem i det svenska samhället.

Citerar in extenso ur artikeln:

”Det konstiga är inte att Jimmie säger det här på bästa sändningstid i SVT. Det konstiga är att det inte blir svart i rutan sekunden han säger det. Att en medelålders kvinna med hörsnäcka klipps in. Berättar om hur hon är sändningsproducent och har tagit det exekutiva beslutet att avbryta sändningen. En koltrast ersätter tills nästa program börjar”.

Läs en gång till! 

Detta är en ren DDR/STASI text. Den redan idag hårdvinklande och censurerande statstelevisionen skall enligt den socialdemokratiska opinionsbildningen övergå till att helt ta bort Sverigedemokraternas partiledare (och andra) när han talar i Almedalen eller i Riksdagen och ersättas av en koltrast.

Ingen reaktion i andra media, ingen diskussion. Detta kan skrivas och skrivs i Sverige i socialdemokraternas största tidning.

Tidningen ropar på AKTIVT INGRIPANDE CENSUR av oliktänkande.

MEN DET KANSKE INTE ÄR SÅ KONSTIGT. SOCIALISTER OCH DERAS IDEOLOGISKA KAMRATER I KAMPEN KOMMUNISTERNA HAR ALLTID, I ALLA TIDER OCH I ALLA LÄNDER ANVÄNT AKTIV CENSUR SOM METOD FÖR ATT STOPPA KRITIK!

AVUNDENS POLITIK OCH IDEOLOGI

25 juni 2021

Jag tror det var Jordan B  Peterson som vid läsningen av George Orwells ”The road to Wigan Pier” hade lärt och insett att det som driver socialister inte är omtanke om det arbetande folkets väl och ve utan fastmer hatet, avunden och illviljan emot borgarklassen med utbildning och pengar.

Ingenstans är det mer synligt än i attityd och konkret politik hos de svenska Socialdemokraterna. Från makarna Myrdals socialisering (och indoktrinering) av barnomsorgen via statliga insatser istället för ett sant och viktigt familjeansvar (familjen som enhet i nationen är på väg att förstöras av pervers hbtq/genuspolitik) över nedrustning av skola och universitet. I den medvetna strävan att göra all utbildning lika lite värd och deklasserad har man förstört grundskola och gymnasium. Idag är snart sagt varje typ av yrkesutbildning en gymnasieutbildning som leder till någon sorts urvattnad studentexamen. Jag har tagit studenten i den gamla krävande pluggskolan där man kunde underkännas vid den muntliga tentamen med examinatorer från universitet på själva examensdagen. Därifrån kommer traditionen att de som klarat examen springer ut för att möta anhöriga som väntat i spänning utanför. Några fick gå ut bakvägen eftersom de underkänts i den muntliga tentamen.

Det är också intressant att iakttaga hur det hysteriska firandet av studentexamen har ökat i omfattning i takt med urholkningen och värdet av en studentexamen. På den tiden – 1960-tal – kunde en studentexamen ensam kvalificera för ett bra arbete. Idag är inte ens akademisk grundexamen en garant för arbete om man inte är rikspolitiker S i regeringen då en ny s.k. högskolexamen på fyra betyg – alltså inte ens motsvarande en fil kand – kan räcka som merit.

Skattetrycket i Sverige är dock det stora problemet. Sverige har världens tredje högsta skattetryck på väg mot det högsta igen (där var vi innan värnskatten togs bort) om Socialdemokraterna får fortsätta att hållas. Både bensinen och elavgifterna domineras av skatter som dessutom innehåller moms på skatten. Arbetarklassen och den lägre medelklassen ute i landet pressas hårt av kostnader för el och för nödvändiga familjetransporter med bil. Kollektivtrafiken lyser med sin frånvaro. Förutom alla indirekta skatter på el, bensin, konsumtion, mat och liknande så är skatten på lönearbetet nerpressande i synnerhet för dem som börjar få anständiga löner då skatten ökar dramatiskt. Jag räknade ut att jag med mina pensionsförsäkringar inklusive det pensionen användes till betalade drygt 75 procent i samlad skatt till staten och kommunerna för att dessa skall kunna försörja migranter som inte vill/kan försörja sig utan lever på mina och dina skatter.

Det gäller dock icke för cheferna i den socialistiska djupa staten som har rent extrema löner (150 000 – 200 00 per månad) för det de uträttar av förtyck av och försämringar för medborgarna. Se exempelvis vad generaldirektören för Trafikverket sysslar med! Nytta för folkflertalet är det inte. Inte heller Postnords VD med 500 000 kr per månad i lön gör någon större nytta för oss medborgare.

De svenska Socialdemokraterna som nu i snabb takt förlorat och förlorar arbetarklassen till SD har blivit ett bidragsparti för dem som inte försörjer sig utan lever på bidrag från oss skattebetalare och för migranter enkannerligen muslimska dylika. 

Socialisterna drivs av hat och avund mot dem som besitter bildning, högre utbildning och/eller pengar. Dvs en välbeställd och utbildad högre medelklass och företagare. Det är bakgrunden till den urholkande politik med extrem högskattepolitik samt muslimsk massmigration av dysfunktionella från MENA som Socialdemokraterna driver.

De sjunger ju inte heller versen i Internationalen som handlar om skatter, trots röda fanor, knutna nävar och blossande kinder: 

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

vi under skatter dignar ner”.

Om de inte heter Wallenberg eller Persson/Tamm då de förstnämnda utgör en skuggregering som träffar Stefan Löfven över lunch en gång i veckan eller som de senare får undantagslagstiftning för förmögenheten av Göran Persson.

För Sveriges framtid är det viktigt att bryta den socialdemokratiska avundens och hatets politik för att Sverige återigen skall tillväxa, utvecklas och förändras till en framgångsrik nation igen för riktiga svenska familjer av arbetare, tjänstemän, lägre och högre medelklass.

OLIGARKERNA I SVERIGE

19 maj 2021

Oligarker som ett analyserbart samhällsfenomen syftar på att ett åtal personer har makt och styr genom tillgång till kapital och/eller ärvd titel med kapital. Ett antal mäktiga företagsägare och finansmän/finansfamiljer är kända som ”oligarkerna”. 

C.H. Hermansson (svensk kommunistledare) skrev 1962 en viktig och korrekt bok med titeln ”Monopol och storfinans. De femton familjerna”.  I C.H. Hermanssons bok beskrev och analyserade författaren de 15 familjerna: Wallenberg, Söderberg, Wehtje, Johnson, Bonnier, Kempe, Klingspor, Jeansson, Dunker, Broström, Schwartz, Hammarskiöld, Jacobsson, Åselius och Throne-Holst. De flesta namnen känns igen än idag medan några nya har tillkommit.

Wallenbergfamiljen den då ledande oligarkfamiljen är idag än mer dominerande. Det nya maktbolaget Wallenberg Investments AB registrerades i tysthet den 22 december och tar över ägandet av de tillgångar som finns i stiftelserna, därmed har hela 85 miljarder kronor har förts över till bolaget från Wallenbergstiftelserna

Maktbolaget har ägande och inflytande i de största och mest betydande svenska företagen. Familjen har en enorm makt. Men idag talar inte den socialistiska vänstern med ett enda ord om dessa oligarker och deras makt och inflytande över svensk politik! 

Oligarkerna härskar ofta i skymundan. Därav Wallenbergfamiljens klassiska ordspråk: ”Verka utan att synas” (esse non videri) som Marcus Wallenberg Sr tog 1931.

Idag fungerar Wallenbergfamiljen som Sveriges skuggregering oavsett politisk färg på den officiella regeringen. Enligt mediauppgifter lunchar Stefan Löfven med Marcus/Jakob Wallenberg en gång i veckan. Vad informeras om, behandlas och beslutas under den lunchen? Vinets kvalitet? Vilken stekgrad på oxfilén är bäst, rare eller medium rare?

Oligarker styr informellt/inofficiellt i demokratiska system som exempelvis det svenska via centrala och dominerade/dominerande politiker. Tillsammans utgör de en maktklan som också har parlamentariskt inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och genom omfattande personliga nätverk.

Det är dags att börja beskriva och analysera Wallenbergarnas roll och inflytande över den socialdemokratiska och andra regeringar. Ett inflytande de haft allt sedan Saltjöbadsavtalet 1938 mellan Arbetsgivareföreningen och LO.

JÖK-REGERINGENS FALSKA SYMBOLPOLITIK ÄR FARLIG!

23 april 2021

JÖK-Regeringen med den socialistiska statsministern Stefan Löfven har tillsatt en ”krisgrupp” som skall bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”.

Börja med att titta på de senaste fem förövarna, två afrikaner, en arab, en rom och en skåning, så får ni svar på vilka åtgärder som krävs. Nämligen, stopp för migration från MENAP och återvandring i likhet med Danmarks socialdemokrater under statsministern Mette Fredrikssen.

“Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras”, skriver Stefan Löfven enligt Aftonbladet med sedvanligt trivialt och falskklingande snömos.

En totalitär och fanatisk grupp ministrar får ett uppdrag. Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skall ”intensifiera regeringens arbete och föreslå ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Återigen detta allmänna ”mäns våld mot kvinnor”. Varför tar inga journalister i PK-media upp detta närmast Orwellskt begrepp riktat mot alla män! Nyspråk för att slippa ta tag i det reella problemet! Migranterna från MENAP! 

Det finns inget allmänt ”mäns våld mot kvinnor”. Det finns bara specifikt våld i form av mord och våldtäkter utförda av muslimska migranter från MENAP som är enormt överrepresenterade bland dömda för mord och våldtäkter av kvinnor och män och nu i våra fängelser. Statistiken är överväldigande tydlig!

NEJ! Det handlar inte om ”mäns våld mot kvinnor”. Det handlar om vissa kulturella och etniska gruppers våld och våldtäkter av kvinnor som ändock inte utvisas. Varför tar aldrig feministerna och metoo-rörelsen inte tag i de pågående våldtäkterna utförda av muslimska migranter från MENAP?

JÖK-regeringen för en farlig symbolpolitik som möjligen lurar partikadrerna och socialistiska apparatschiks, miljökommunister, feminister och liberaler. Men vi andra ser HUR regeringen bedriver sitt förstörelseverk av Sverige!

DET FINNS HELT ENKELT INGET ”MÄNS VÅLD MOT KVINNOR”! AND THAT´S THAT!

MORGAN JOHANSSON FAR ÅTERIGEN MED LÖGNER

09 april 2021

Det börjar bli dags att försöka analysera vad som är fel med den socialistiske ministern Morgan Johansson. Hans förmåga att leende se rakt in i kamera och sedan medvetet ljuga hämningslöst är direkt patologisk!

Enligt egen utsago har ”han tagit Sverige ur flyktingkrisen”. Det påstår han trots att Sverige ligger i topp i Norden och Europa avseende problem med dysfunktionella lågutbildade och lågkompetenta muslimska migranter från MENAP. I Europa pekar man på Sverige som ett skräckexempel. Danmark använder Sverige som varnande exempel över hur illa det kan gå.

Han hävdar också, trots Migrationsverkets siffror, att Sverige ligger på en ”miniminivå” och att migrantströmmen ”minskat med 90 procent” jämfört med 2015.

Migrationsverkets siffror visar att migranterna från 150 000 år 2015 sedan legat på över 100 000 varje år fram till 2020 då Sverige landande på ca 90 000 migranter.

Hur är Morgan Johansson psykologiskt funtad? Något verkligt fel är det med honom psykiskt. Normala människor klarar inte att ljuga så patologiskt som denne figur. Han är ju dessutom prickad i Konstitutionsutskottet för sin felaktiga sifferpåståenden. Eller är det så enkelt att han medvetet vänder sig till partikadrerna och partiets aktivistiska stormtrupper så att de skall veta vad de skall gå ut och hävda. Han struntar i att alla vi andra vet att han medvetet ljuger.

En sak kan vi dock vara säkra på! Det socialistiska partiet (SAP) kommer att belöna honom rikligt när han slutar efter att ha så totalt tjänat den socialistiska S-maktklanen med åratal av migrantlögner och det ena totalitära lagförslaget efter det andra och det tredje före.

Hur illa har det gått med Sverige som har sådana i statsledningen?

SVT/NOVUS UNDERSÖKNING AV MINISTRARS FÖRTROENDE

05 april 2021

SVT gör uppenbarligen sitt till för att promota S-ministrar som har lågt förtroende bland vanligt folk som ex Lena Hallengren och Morgan Johansson

Då beställer man en undersökning om ministrars förtroende från Novus som sedan presenteras som fake news i Rapport. Fake news? Hur då? 

Det skall jag förklara i detalj så ni får veta hur tunt materialet är när man säger att förtroendet bland ”svenska folket rusar” men först om SVT:s rapportering av den från Novus beställda undersökning.

Statstelevisionens Rapport går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin”. Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter till 25 procent sedan januari.

Rapports Mats Knutsson kallas in för att ”analysera” (nåja mycket ytligt och vinklat) siffrorna med allvarlig min.

Hallengren har ”inte tidigare stuckit ut som en minister som väljarna haft ovanligt stort förtroende för”. Nej det stämmer och frågan är om det ändrats i verkligheten.

SVT:s Mats Knutson konstaterar att Lena Hallengren ”inte gjort bort sig” och att hon samtidigt ”synts mycket”. Ja, hon har synts mycket. Räcker det?

Herr Knutsson utnämner t o m Lena Hallengren till en möjlig efterträdare till Stefan Löfven den dag han drar sig ur.

En annan minister som fått ökat förtroende hos väljarna är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som ökat med 7 procentenheter. – ”Han uppfattas sannolikt också stå för en tydlig ideologisk linje”. Oh yes, en tydlig totalitär statssocialistisk linje med flera lagförslag i den riktningen.

Nu till en saklig granskning av undersökningen. Följ med noga, det handlar om viktiga fakta.

Svenskarna som tillfrågats i undersökningen i mars 2021 är enligt Novus på beställning från SVT totalt 1044 personer, varav 59 procent dvs 616 personer valt att svara. Bortfallet är 41 procent dvs 428 personer

616 personer representerar alltså svenska folkets enligt SVT. Av dem är det sedan 35 procent som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de är indifferenta (”varken eller”) eller har lågt eller inget förtroende för Hallengren. 

Novus har en s.k. Sverigepanel med 1044 personer. Panelen sägs vara ”riksrepresnetativ” dvs med ett stratifierat urval som vi dock inte vet hur det ser ut. Urvalet omfattar personer i åldern 18 – 79 år och de intervjuades den 11 – 17 mars 2021. 

Nu kommer vi till viktiga fakta om undersökningen. Hälften av de intervjuade dvs 524 respektive 520 har tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 59%. 

Det innebär att 306 intervjuade har svarat i vardera gruppen. I januari undersökningen var siffrorna liknande (1056 totalt). Cirka 215 i vardera gruppen har inte svarat alls!

Det innebär att av dem som svarat i mars 2021 har 35 procent, dvs i antal personer 107 sagt sig ha stort eller mycket stort förtroende för Lena Hallengren. 107 personer. Det blir hela svenska folket i undersökningen presentation i SVT.

Hur var det i januari 2021? Det var 1056 intervjupersoner i panelen, 59 procnet svarade. Hälften av gruppen svarade på den ena halvan av ministrarna och den andra halvan på den andra halvan ministrar. Dvs totalt 623 intervjuade med drygt 310 i vardera gruppen. Lena Hallengren hade då stort/mkt stort förtroende hos 29 procent dvs i antal personer 90.

Från 90 till 107 personer har ökningen av stort / mycket stort förtroende.

Det är det faktiska faktamaterial som SVT / Knutsson bygger sin analys på.

En ökning med 17 personer. Sjutton personer. Dessa sjutton personerna blir en ”rusning”

Något balansmått presenteras inte alls i SVT, dvs hur många har stort / mycket stort förtroende i förhållande till dem som har litet eller inget förtroende. I januari var balanssiffran 0 procent, dvs lika många med stort och litet förtroende. Hur det ser ut i mars 2021 har jag inte kunnat utröna.

Hur skall vi beskriva SVT:S inslag i Rapport? Försök till påverkan av opinionen dvs hjärntvätt är det sammanfattande ordet! Så används en fake news slipsten av SVT

Jag såg idag att Demoskop med ett något större underlag undersökt förtroendet för partiledarna. Kristersson har 42 procent. Åkesson 36 procent och Löfven 34 procent. Intressant att se om och hur statstelevisonen turnerar den nyheten?

 1. Magdalena Andersson (S) 36% (+1%)
 2. Stefan Löfven (S) 36% (0%)
 3. Lena Hallengren (S) 35% (+6%)
 4. Mikael Damberg (S) 27% (+1%)
 5. Peter Hultqvist (S) 24% (-2%)
 6. Anders Ygeman (S) 23% (-1%)
 7. Ann Linde (S) 20% (-3%)
 8. Morgan Johansson (S) 20% (+7%)
 9. Ardalan Shekarabi (S) 19% (+3%)
 10. Anna Ekström (S) 16% (-2%)
 11. Ibrahim Baylan (S) 14% (-4%)
 12. Per Bolund (MP) 13% (+1%)
 13. Tomas Eneroth (S) 13% (+5%)
 14. Amanda Lind (MP) 12% (-3%)
 15. Hans Dahlgren (S) 11% (-6%)
 16. Märta Stenevi (MP) 7%
 17. Eva Nordmark (S) 6% (-4%)
 18. Åsa Lindhagen (MP) 5% (-3%)
 19. Anna Hallberg (S) 4% (-3%)
 20. Matilda Ernkrans (S) 2% (-1%)
 21. Lena Micko (S) 2% (+0%)
 22. Jennie Nilsson (S) 1% (-1%)
 23. Per Olsson Fridh (MP) 1%

EN FILM OM DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIETS (SAP) HISTORIA.

02 april 2021

En film som alla socialdemokrater och andra bör se. Den är oerhört väldokumenterad. Alla fakta och all empiri liksom citat kan kontrollers. Filmen kan självfallet som all historisk framställan diskuteras och kritiskt analyseras.

Jag är t.ex inte överens med tolkningen och analysen i alla delar. Så var exempelvis det svenska beslutet, i samband med midsommarkrisen, om att släppa igen den tyska Engelbrekt divisionen från Norge till Finland riktigt. Det sägs inte i filmen att hjälpen var nödvändig för Finland som inte skulle klarat av att stå emot Stalins horder utan den tyska hjälpen. Finland förblev därmed fritt och inte ockuperat och Sverige slapp ha Sovjetunionen som gränsland vid Torne älv. Annat som det socialdemokratiska partiet ”anklagas” för i filmen finner jag i efterhand vara korrekt. 

I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Se filmen och diskutera den!

00:00:00​ – Prolog 

00:03:38​ – Rasbiologi 

00:23:06​ – Nazisterna 

00:43:26​ – Judarna 

01:08:55​ – Tandexperimenten 

01:19:34​ – Tvångssteriliseringarna

RESULTATET AV INRIKESMINISTER MIKAEL DAMBERGS OCH STATSMINISTERN STEFAN LÖFVENS KRAFTTAG MOT DE GÄNGKRIMINELLAS DÖDSKJUTNINGAR.

30 mars 2021

I mars 2020 ropade inrikesministern och socialisten Mikael Damberg faran över och slog sig för bröstet med en framgång.

Skjutningarna i Sverige har under januari och februari gått ner med 40 procent jämfört med i fjol. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) menar att det är polisens arbete mot de kriminella gängen som har gett resultat. 

– Det är ett kvitto på polisens offensiva arbete, säger han till SVT Nyheter.

Men sedan har det blivit annorlunda. Helåret 2020 är totalt socialistiskt misslyckande av Damberg och Löfven.

År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, 25 kvinnor och 86 män. 11 av de dödade var under 18 år. 

Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade under 2020. 124 personer mördades under pandemin. 99 av dem var pojkar och män, 25 av dem kvinnor/flickor. 48 av de som mördades sköts till döds.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Slutsatsen som Mikael Damberg gav ger sig självt. Siffrorna är ett kvitto på regeringens och polisens misslyckade arbete. 

Fakta sparkar!

ÄNNU ETT RASANDE OSAKLIGT ANGREPP FRÅN EN S/JÖK-MINISTER.

30 mars 2021

Denna gång handlar det om en i de fyras totalitära gäng, den socialistiske ministern Mikael Damberg.

Som vanligt vid deras verbala och intellektuella förlöpningar så publicerar jag hela artikeln från Aftonbladet in extenso för alla att se, läsa och lära. Den blir också på så sätt kvar i våra arkiv för framtida bruk.

Artikeln är införd i Anders Lindbergs Aftonbladet den 30 mars 2021 och avsedd för de socialistiska partikadrerna som med den bräker som fåren i hagen.

Artikeln är så osaklig och intellektuellt vanvettig att man baxnar men samtidigt politiskt lätt genomskådad. Källa är bland annat den vänsterextrema Expo och beställda underlag från regeringens myndigheter. Artikeln är ett tydligt exempel på vad jag förutsagt. Alla på vår kant, fria kritiker till den förda politiken, kommer att inkluderas under hatten ”högerextremism”. Det är enklast så. Brunsmeta när argument och fakta tryter eller saknas. 

Om man kombinerar dessa artiklar med den socialistiska regeringens många förslag om att förbjuda s.k. ”rasistiska organisationer”, censurlagar, s.k. ”lag om hets mot folkgrupp”, publiceringsförbud och andra liknande totalitära lagförslag, behandlat i min videoblogg och i artiklar, så förstår man syftet.

Trots att muslimer är de enda som faktiskt begår terrormord i Sverige så jämställer regeringen dessa med oss kritiker, fria media och SD och kallar det ett ”högerextremistiskt hot”.

Allt detta visar att det bulnar mot fler och hårdare attacker emot de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige, allt för att socialisterna vill behålla makten till varje pris. Då måste kritiker och andra partier utmålas som ”högerextremistiska terrorhot”, hur osakligt och osannt det än är.

Läs Mikael Dambers artikel och dela den vidare så alla blir på det klara med hur denna Sveriges historiskt och politiskt farligaste regering tänker.

Dambergs AB-artikel följer här in extenso.

SD:S NOLLTOLERENS ÄR BORTA – DÅ VÄXER EXTREMHÖGERN

Damberg: Frågan är var Ulf Kristerssons gräns går?

DEBATT. Den högerextrema rörelsen växer och Säkerhetspolisen jämställer nu attentatshotet från våldsbejakande högerextremism med det från våldsbejakande islamism. Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Under lång tid har stora delar av världen och Sverige med rätta kraftsamlat mot hotet från våldsbejakande islamism. Det är ett arbete som ska fortsätta. Samtidigt behöver vi se vad som händer på högerkanten. Enligt myndigheter som ansvarar för att hålla Sverige säkert är högerextremismen på frammarsch. Tillväxten sker i hög grad på digitala plattformar.

På senare år har den högerextrema så kallade radikalnationalismen fått ökad spridning. Inte sällan är det denna ideologi som legat till grund för de ensamagerande gärningsmän som utfört terrorattacker runt om i världen, bland annat i Norge, Tyskland, USA och Nya Zeeland. 

Det här är en utveckling som måste tas på största allvar. 

Vi vet vad som hände i den amerikanska demokratins högborg i Washington i januari i år. Bakom stormningarna av Kapitolium låg bland annat den så kallade Quanon-rörelsen, grundad i en konspirationsteori som kopplats ihop med såväl antisemitism som annan rasism. Rörelsen bildades och fick kraft genom onlineplattformar med användare från hela världen, såväl från Ryssland och USA som från Sverige. 

Här kan de oemotsagt bekräfta varandras världsbild och förutom att sprida hot och hat finns risk att det även uppmanas till våld och terrorism. 

Det går inte att se på rörelserna globalt utan att också granska vad som sker på hemmaplan. Samtidigt som en högerextrem miljö funnits i Sverige under en lång tid, menar Säkerhetspolisen att antalet sympatisörer strax utanför den våldsbejakande högerextrema miljön verkar öka. 

De menar också att gränserna mellan våldsbejakande högerextremism och icke-våldsbejakande högerextremism suddas ut allt mer samtidigt som miljöerna i större utsträckning är ledarlösa och löst sammansatta. Säkerhetspolisen betonar att internets roll är betydande för utvecklingen. 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är i sin tur inne på en liknande linje i en rapport om en annan typ av våldsbejakande högerextrem, så kallad accelerationism, som på senare år fått brett genomslag inom extremhögerns yttersta kant. 

På onlineplattformar sprids dess budskap om att ett oundvikligt apokalyptiskt raskrig mellan ”vita” och ”icke-vita” bör skyndas på genom ökad polarisering och politiskt våld. 

CVE konstaterar att svenskar i betydande grad tycks röra sig på plattformar där accelerationistisk högerextrem propaganda och kommunikation delas. CVE menar också att rörelsens lösa och decentraliserade organisations- och aktivitetsform öppnar för främmande makt att utnyttja våldsbejakande extremistaktörer för sina intressen. 

Samtidigt som högerextremas rörelser på alternativa digitala plattformar ökar, ser vi att Sverigedemokraterna nu öppet försvarar sin närvaro på just dessa. 

Stiftelsen Expo har granskat den nolltolerans som partiledningen införde 2012, som gick ut på att stöd för vit makt-rörelser på sociala medier skulle undvikas. Denna linje företräddes av bland annat Mattias Karlsson, då i SD:s partiledning, som även uppmanade partimedlemmar att inte stödja alternativmedia som till exempel Nya tider. 

Också den dåvarande partisekreteraren Björn Söder bad partiets företrädare att sluta bete sig omdömeslöst på internet. 

Men sedan dess har mycket hänt. Nu, 2021, verkar försiktigheten ha övergivits och partiledningens nolltolerans mer eller mindre suddats ut. Så tolkar kända profiler i vit makt-miljön och tidigare partimedlemmar SD:s agerande, enligt Expo. Inte minst spelade Jimmie Åkessons hyllning till alternativmedier på Twitter i december 2020 roll för den tolkningen:

”Vi har mycket att tacka alternativmedia för. Hade det inte varit för alternativmedia hade de gamla medierna och de andra riksdagspartierna lyckats kväva invandringsdebatten, gruppvåldtäkterna, förnedringsrånen, islamisterna och så vidare.”   

Den här är en utveckling som inte bara oroar mig. 

Även Svenska Dagbladets ledarsida uttrycker liknande tankar. I en text från den 20:e februari i år beskrivs att det är välkänt att det finns en ”öppen dörr mellan alternativmedier på nätet och högerextrema rörelser” liksom att ”framväxten av internets högerradikala medier är nära sammanflätad med Sverigedemokraternas framgångar i opinionen”. 

Relationen mellan Sverigedemokraterna och alternativmedia beskrivs som förändrad från den tidigare mer avhållsamma till en nu mer öppen och nära, och man konstaterar; ”Sverigedemokraterna vill bilda ett konservativt block med M och KD. Alternativmedierna, däremot, släpper fram konspirationsteorier, ogenerad rasism och ryska påverkansagenter. Ska Moderaterna och Kristdemokraterna ta SD i båten måste de kräva en tydlig gräns mot all sådan barlast.”

Frågan är relevant och obesvarad: Var går egentligen Ulf Kristersson och Moderaternas gräns”?


Mikael Damberg, inrikesminister (S)

TAGE ERLANDER 1901 – 1985 VAR SVERIGES STATSMINISTER 1946 – 1969.

18 februari 2021

På SVT Play finns en dokumentär gjord av Göran Ellung om Tage Erlander i två delar på vardera 59 minuter. Dokumentären är sevärd. I synnerhet del I känns helgjuten.

Dokumentären handlar om ett Sverige som var och som jag gillade och som inte längre är och som jag ogillar. Början till slutet kom med Olof Palmes val till partiordförande och statsminister.

Trots ett lätt PK perspektiv samt återkommande inlägg av den allestädes närvarande och produktive historieprofessorn Dick Harrison är serien bra och behandlar en viktig period i min samtidshistoria. Jag började följa rikspolitik och rikspolitiska debatter i det nya mediet TV från tolv års ålder 1957. På den tiden fanns också pålästa och lödiga journalister i form av det tre ”O-na”. Olivecrona, Orup och Ortmark. Minnesvärda i sig.

Några händelser som behandlas i dokumentären vill jag att lyfta fram och kommentera lite bredare.

Statsministern Tage Erlander var en reflekterande intellektuell med bildning och utbildning. Skillnaden är enorm mot dagens statsminister som saknar allt det Tage Erlander besatt. Men också oppositionen leddes av lysande intellektuella män. Inte minst Folkpartiets ledare Bertil Ohlin var en ledande nationalekonom på världsnivå.  Jag minns ännu debatterna mellan Tage Erlander och Bertil Ohlin som båda var partiledare men som inte tålde varandra personligen. Men även högerpartiets Jarl Hjalmarsson och kommunisternas Hilding Hagberg hade betydande lödighet och är minnesvärda. De har inga motsvarigheter i dagens svenska rikspolitik.

Bättre partiledare har varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet haft.

I valet 1958 tappade Socialdemokraterna mandat men kunde regera vidare i koalition med Bondeförbundet. Den gången var det nära att folkpartiets Bertil Ohlin skulle tagit över som statsminister. Man kan undra hur Sverige sett ut idag om det maktskiftet och brottet i socialdemokratins makthegemoni skett 1958 och inte vid mitten av 1970-talet när Olof Palme redan påbörjat förstörelseverket av Sverige med mångfaldspropositionen, borttagandet av tjänstemannaansvaret och finansiellt stöd med skattepengar till varje kommunistisk ”befrielserörelse” och terroriströrelse som kunde hittas, m.m.

Framtagandet av ett svenskt kärnvapen var både möjligt och militärpolitiskt aktuellt vid slutet av 1950-talet. Tage Erlander var positiv till ett svenskt kärnvapen som skulle kunna tas fram på 2 – 4 år. Överbefälhavaren var positiv. Det är en historia att beklaga att Sverige inte tillhör kärnvapenmakterna medan ex Israel gör det efter att ha brutit mot internationella överenskommelser och emot USA:s och John F Kennedys tydliga motstånd. Det ändrades i och med att Lyndon B Johnson tog över som president. 

Det var kommunister, socialister och vänstersocialdemokrater som tillsammans med det Socialdemokratiska kvinnoförbundet lyckades stoppa planerna på ett svenskt kärnvapen. På den kanten leddes striderna av Inga Thorsson, som därmed sällar sig till listan på socialistiska blindspår. Tage Erlander vek ner sig. ”Partiet” var viktigare än landets säkerhet.

I slutet av 1950-talet sökte Tage Erlander en intellektuell som rådgivare och tillfrågade nationalekonomen Assar Lindbäck. Även han en världsledande nationalekonom. Assar Lindbäck tackade dock nej men tipsade Tage Erlander om Olof Palme som han kände. Så blev det också. Men, tänk om Assar Lindbäck tackat ja. Sverige hade kanske sluppit Olof Palmes vanstyre. Socialdemokraterna kunde kanske haft en ledande nationalekonom som partiledare. Tänk er debatter med Bertil Ohlin för Folkpartiet. Ett annat Sverige framträder med en sådan contrafaktisk historieskrivning!

I dokumentären framkommer hur Gunnar Unger i Högerpartiets ideologiska tidskrift tidigt analyserade och beskrev Olof Palmes personlighet och persona och hur katastrofal för Sverige den senare visade sig vara.

Tage Erlander fick under sin långa statsministerperiod uppleva flera stora politiska händelser. Tage Erlander inbjöds år 1961 av den nyvalde presidenten i USA John F Kennedy att komma till USA. Tage Erlander var efter besöket mycket imponerad av John F Kennedy. Den bästa president USA haft, under min tid som privatobservatör av USA , endast Ronald Reagan kommer i närheten. Ronald Reagan är en president som, by the way, borde erhållit Nobels Fredspris eftersom han lurade in Sovjetunionen i racet med Stjärnornas krig. Sovjetunionen hade varken ekonomi, resurser eller produktionskapacitet för det och imploderade i försöken och försvann från historiens arena, saknad av ingen utom die hard kommunister och socialister.

Pensionsbeslutet i riksdagen 1959 vann Tage Erlander med en röst efter att en folkpartist Königsson lagt ner sin röst. Men pensionsfrågan är en historia som förtjänar en egen analys. Den lösning som så småningom valdes är inte självklar i ljuset av hur pensionssystemet senare urgröpts och förändrats flera gånger, Möjligen hade ett premiereservsystem varit stabilare och hållbarare.

Berlinmuren började byggas i augusti 1961, Dag Hammarskjöld mördades 1961 under ett uppdrag i Kongo när hans flygmaskin sköts ner i Ndola. I SVT-dokumentären framkommer också en märklig reaktion från både Tage och Aina Erlander som var ”beklämda” över Dag Hammarskjölds lysande och idag hyllade bok ”Vägmärken”. I DN kritiserades boken av bland andra vänsterliberalen och den intellektuella och grundbildade Olof Lagercrantz. Vägmärken är en av de bästa böcker jag läst och läst om flera gånger. Boken är ett verkligt vägmärke och en vägledning för många människor och hyllas världen över.

Slutligen mördades också John F Kennedy år 1963 i Dallas i en konspiration – fler än en skytt har konstaterats av en federal undersökningskommission i strid med Warrenkommissionen – med olika politiska krafter inblandade. Det kan finnas kopplingar till Kennedys motstånd mot att Israel skaffade sig kärnvapen. Gunnar Sträng införde oms – omsättningsskatt – en föregångare till vår moms för att finansiera socialdemokratins reformagenda. I valet 1968 vann socialdemokratin en storseger och fick egen majoritet i riksdagen och år 1970 valdes Olof Palme till partiordförande för Socialdemokraterna efter att ha gjort sig oumbärlig för Tage Erlander som kanske inte insåg vem Olof Palme var och stod för.

End of story.


%d bloggare gillar detta: