Archive for the ‘SAP’ Category

MORGAN JOHANSSON, HUR STÅR DET TILL?

14 augusti 2022

Jag vet att man i en intellektuell civiliserad diskussion inte bör skriva det jag nu ämnar skriva om en enskild person. Men det är nödvändigt att försöka förstå! Det har gått för långt. Personen har tunga ministerposter i Magdalena Anderssons socialdemokratiska ministär.

Ministern är farlig, med totalitära lagförslag, vedervärdiga förlöpningar, brist på intellektuell hederlighet och saknar normala behov att tala sanning (ja, det är kraftigt pejorativa ord som bör användas med extrem restriktivitet, men tyvärr relevanta här). Lögn är en rutinmässigt medveten aktivitet för honom. Allt är tillåtet bara det tjänar den socialdemokratiska maktklanen.

Frågor man osökt som iakttagare av rikspolitiken ställer sig är: hur står det till med ett politiskt parti som tar in och låter en figur som Morgan Johansson husera fritt i det offentliga rummet. Har han hållhakar på partiledning och statsminister?  Hurudant är hans mentala tillstånd?

Hans nästan dagliga utspel får en allt säregnare prägel. De har sällan något med verkligheten att skaffa. Ofta är det rena fantasifoster sprungna ur en närmast solipsistisk hjärna. Eller, så presenteras totalitära anslag mot svenska folkets demokratiska fri- och rättigheter med lagförslag som urholkar Grundlagen.

”Högern” med L, KD och M som samarbetar med SD är ”nazistanhängare”, ”trump-supporters” (halva USA:s befolkning) och ”Putinkramare”. För att nämna det senaste mediala utspelet.

Är det misstroendeomröstningen i riksdagen, som han klarade med en rösts marginal med hjälp av en kommunistisk PKK-kurd, som spökar och plågar honom?

Är förklaringen en psykopatisk personlighet som utvecklats till sjukdom? Förvärrad ”small man complex”? Mobbad i unga år? Trauman som plågar? Ex-frun, som ansluter sig till Sverigedemokraterna? Cherchez la femme.

Han måste bort från regeringsmakten!

PS.

Tänk er! Ett partihögkvarter (gissa vilket) skickar ut fula kepsar (typ amerikansk baseball) med namntryck: MAGDA

Lokala politruker går sedan omkring bland folk med kepsen. Det skrattas gott. Av artighet i smyg.

True story!

MAGDALENA ANDERSSONS KAKISTOKRATISKA REGERING ÄR SVENSKA FOLKETS FIENDE NR 1,

11 augusti 2022

De kallar sig hycklande för ”arbetarregering” men är en regering för muslimska bidragsmigranter, bidragstagare och offentliganställda. Arbetare, hantverkare och småföretagare har dragit!

PRO PRIMO

Första halvåret exporterade Sverige mer el än något annat land i Europa, Frankrike inkluderat. Analysföretaget Enappsys skriver att Frankrike normalt exporterar mer el än de importerar men under det första halvåret 2022 nettoexporterade Sverige 16 terawattimmar el.

Det är det verkliga innehållet i Socialdemokraternas och Magdalena Anderssons folkfientliga politik. En klart utarmande politik för majoriteten av etniska svenskar. Följden för oss alla är elbrist och extremt skenande elpriser. Alltså ”Sossepriser”!

PRO SECUNDO.

Dessutom! Dessutom! Skattehöjarpartiet nummer 1 Socialdemokraterna genomför automatiska och smygvägen enorma skattehöjningar på el och drivmedel som du och jag måste betala med redan skattade pengar! Trippelbeskattning således; först skatter på el/drivmedel, sedan moms på den skatten som därefter betalas med beskattade inkomster! Nota bene! Via momsen på stigande livsmedelspriser, genom skatter och moms på drivmedel och genom skatter och moms på el har regeringen stulit minst 70 miljarder ytterligare från svenska folket på ett halvår.

Varför tiger DN, SVD och statstelevisionen om detta? Ställ regeringen mot väggen i skattefrågan! Det är dags för ett svenskt SKATTEUPPROR!

SÄNK SKATTEN OCH MOMSEN PÅ EL OCH DRIVMEDEL OMEDELBART!

PS.  Kakistokrati (grek.) betyder styre av de sämsta eller minst kvalificerade människorna och där de värsta människorna sitter vid makten. 

HUR VEDERVÄRDIGT TOTALITÄR KAN EN SOCIALDEMOKRATISK MINISTÄR VARA?

09 augusti 2022

Morgan DDR Johansson föreslår att det fria ordet skall begränsas genom att fria svenskar skall kunna förföljas av SÄPO på bland annat twitter med obehagliga konsekvenser för deras privata liv! Var finns debatten om detta i våra stora media, i DN, i SVD , istatsrevisionen och statsradion?

Tystanden skriker! Det är tyst i Sverige, trots kommande val, som på sju dövstumsinstitut! 

– Twitter är en kloak för högerextremism, hävdar Morgan DDR Johansson. Belägg? Vilka? Vilka frågor?

– En del sociala medier är plattformar för radikalisering. Twitter till exempel är en kloak ibland – för högerextremism, rättshaverism och radikalisering, påstår Morgan DDR Johansson.

Vad menar han egentligen? Rättshaverister? Vilka då? I vilka ämnen? Högerextremism? Vad och vilka är det? Vilka debattfrågor är ”högerextrenistiska”? De som, likt undertecknad analyserar och kritiserar Morgan DDR Johansson för hans återkommande totalitära lagförslag? De som skriver om Annika Strandhälls beteende i Visby? De som påvisar Annika Strandhälls totala okunnighet om kärnkraften? De som påtalar Magdalena Anderssons kopplingar till globalisterna i World Economic Forum och Klaus Schwab? De som kritiserar klimatalarmismen? De som är tveksamma till att ta ett ”preparat” som fått ”nödgodkännande”? De som påvisar vad två miljoner muslimska migranter kostar skattebetalarna i form av högre skatter och allmänt elände som brottslighet, våldtäkter och dödskjutningar på öppen gata? De som påvisar socialdemokratiska ministrars okunnighet i frågor de är satta att sköta? De som påtalar faktalögner av utpekade och KU-prickade ministrar som Johansson och Farmanbar? De som visar på hur statstelevisionen och statsradion vinklar nyheter, utelämnar fakta, sprider fake news och distribuerar ren propaganda för Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Kort sagt: ”Högerextremism” är liktydigt med dem som är kritiskt analyserar den socialdemokratiska regeringens ministrar och politik! Simple as that!

Regeringen vill därtill skärpa vapenlagstiftningen för att kunna beslagta ”extremisters” lagliga vapen och stoppa dessa individer från att vara med i skytteföreningar. Varför? Skall man börja åsiktskontrollera och åsiktsregistrera medlemmar i skytteföreningar? Vilka skall göra det? SÄPO? EXPO?

– De här personerna ska inte ha jaktvapen eller sportskyttevapen, inte göra lumpen eller kunna bli poliser, säger Morgan DDR Johansson. De skall alltså förföljas in i det privata livet. Jägare skall kunna fråntas vapen på grund av åsikter. Lex Karl Hedin? Andra skall inte kunna bli poliser. Men muslimska islamister kan bli poliser och i uniform fortsätta sin propaganda.

Våldsamma upplopp, uppror och inbördeskriget från muslimska migranter nämns inte. Inte heller de vänsterextremistiska AFA:s flerfaldiga upplopp och våldsamheter för vilka de dömts ett flertal gånger. Dessa verkliga brottslingar lyser helt med sin frånvaro i Morgan DDR Johanssons vokabulär.

Men ingen, vare sig på den politiska vänster- eller högerkanten, skall förföljas av staten på fria media för vad de tycker, yttrar eller skriver. Däremot skall muslimer och AFA-extremister dömas enligt brottsbalken, och i förekommande fall utvisas, för verkliga våldsbrottbrott som de rutinmässigt begår. 9 av 10 som begår och döms för straffbara våldshandlingar är vänsterextrema AFA.

Yttrande- och tryckfriheten däremot skall vara total. Den amerikanska Konstitutionen är ett föredöme jämfört med de socialdemokratiska urholkningarna av den svenska Grundlagen.

Den socialdemokratiska ministären under Magdalena Andersson vandrar ledda av Morgan DDR Johansson vidare allt djupare in i en socialistisk totalitär statsapparat som förföljer meningsmotståndare och kritiker. Det är mycket illavarslande.

Den fråga vi måste börja ställa oss och empiriskt analysera är om Socialdemokratin längre är ett demokratiskt parti.

Tyvärr har Sverige, till skillnad från en del andra länder, inte en författningsdomstol som juridiskt kan hålla ministrar straffansvariga för brott mot grundlagen och hindra regeringars försök att urholka grundlagen. Brottet landsförräderi borde vidare återinföras i såväl krigs- som fredstid. Enskilda politiker och ministrar som begått landsförräderi skulle därmed kunna ställas inför rätta och dömas.

INFÖR VALET I SEPTEMBER

01 augusti 2022

PRO PRIMO

Trettiofyra (34) dödskjutningar i Sverige första halvåret 2022 främst i våra storstäder men också ute i landet. En kraftig ökning sedan samma period förra året. Trots Magdalena Andersson beryktade ”vända på alla stenar” och Morgan DDR Johanssons ”knäcka gängen”. Det muslimska påsk-upproret/inbördeskriget är att lägga till. Där myndigheter och polis backade och flydde. I det sistnämnda fallet lägger poliser och S-socialister skulden på Paludan som utövar sin rätt till demonstrations- och yttrandefrihet, inte på de våldsverkande muslimska huliganerna. Socialdemokraterna varken vill eller förmår hantera den dysfunktionella muslimska diasporan som fortsätter att växa med nya migranter. Numera Socialdemokraternas kärnväljare!

PRO SECUNDO

Pladdraren Farmanbar pladdrar vidare ända in i Konstitutionsutskottet (KU) med sina lögner/fake news om att svenska elpriser är mycket lägre än i exempelvis Frankrikes.

PRO TERTIO

Magdalena Andersson ”toppar laget” inför valet med:

Pladdraren Farmanbar från Iran som inte ens förstår konsekvenser och problem för svensken med fyra nedstängda kärnkraftverk.

Annika Strandhäll frisören som var dyngrak i Visby

Skolministern och transan Axelsson Kihlbom från Köping 

Gustafsdotter som säger sig inte veta vad svensk kultur är 

Nazist-hailaren Karkiainen från Haparanda

Erncrantz som med en s.k. ”högskolexamen” från Örebro universitet på fyra betyg ansvarar för universitet och forskning.

Morgan DDR Johansson som prickats i KU upprepade gånger för lögner om migrationen och som presenterar det ena lagförslaget efter det andra med inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna.

En orättvis betraktelse över en fullständigt lysande församling.

SOCIALDEMOKRATERNAS POLITISKA ERBJUDANDE KOMMANDE FYRA ÅR?

17 juli 2022

Fortsatt världens högsta skattetryck? Generellt kalkylerat är 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster (löner, bidrag, räntor, utdelningar etc.) exproprierade av stat, regioner och kommuner. Från måndag morgon till torsdag eftermiddag arbetar de svenska hushållen för att ge politiker förfogande och beslut över inkomsterna. Två timmar på torsdag och hela fredag arbetar hushållen för den samlade inkomst de själv beslutar över. Exakt så är det ställt med det svenska totala skattetrycket.

Hot om ytterligare skattehöjningar med återinförd värnskatt, ny skatt för försvarets upprustning, etc.

Fortsatta ”sossepriser” på drivmedel och el med i det närmaste 2/3 delar utgörande olika skatter. Det är dessutom moms på skatten! En konsekvens av ”sossepriserna” på drivmedel har blivit kraftigt stigande matpriser.

Riksbankens misskötsel under flera år av inflationsbekämpningen, eventuellt med grund i felaktig offentlig statistik över inflationen, har medfört kraftigt stigande inflation med åtföljande stigande räntor för hushållen.

Nedläggningen av fungerande kärnkraftverk har medfört elbrist i Sverige med skenande elpriser orsakade av att miljöpartiet styr Socialdemokraternas energipolitik.

Fortsatta skattepengar för satsningar, på i flera avseenden miljöskadliga, vindkraftverk till havs och till lands. Elbrist och expropriativa elpriser blir konsekvensen när det är kallt och vindstilla.

Ingen återuppbyggnad av miljövänlig, fungerande och effektiv – även när det inte blåser – kärnkraft.

Fortsatt förslösas flera tiotals miljarder av dina och mina skattepengar på s.k. bistånd till dysfunktionella korrupta regimer och diktaturer i bl.a. Afrika och Mellanöstern.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till globala klimatfonder och pandemifonder. De senare försörjer misskötta ekonomier i södra Europa som kan införa gratis tåg med svenska skattepengar och lägre pensionsålder.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till ett globalistiskt och aktivistiskt EU och det korrupta globalistiska FN.

Fortsatt massmigration med närmare 100 000 personer per år – och 2022 ökande – av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och lever på dina och mina skattepengar och ställer till oreda och elände. Redan nu kostar de dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranterna minst 250 miljarder kronor per år över offentliga budgetar. Det är ingen skillnad i plånboken för dessa om man jobbar eller lever på mycket generösa bidrag. Incitamenten att söka arbete är således noll. 

Ingen återvandringspolitik!

Fortsatt folkutbyte. Från 2000 till 2021 har Sverige fått 1 602 128 nya personer med utländsk bakgrund dvs utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Malmö har redan idag en befolkning där icke svenskar är fler än etniska svenskar. Under samma period har svenskar i Sverige minskat med 28 898, dvs födda i Sverige med två svenska föräldrar.

Fortsatt islamisering av Sverige, med moskéer, minareter och böneutrop, med en diaspora med sharialagar, barnäktenskap, kriminalitet, hedersvåld, månggifte, kusingiften med degenerad avkomma och fritt vandrande ”monster”. 

Fortsatta stöd till och acceptans av rasifieringsteorier och anti-vita ideologier typ Black lives matter med ”looting and shooting”.

Fortsatta muslimska uppror och lågintensivt inbördeskrig runt diasporan.

Fortsatt PK-ideologisering av universiteten och urholkning av den vetenskapliga nivån.

Fortsatt gängkriminalitet och gängskjutningar på öppen gata.

Fortsatta gängvåldtäkter, våldtäkter av pojkar och flickor samt förnedringsrån av svenska ungdomar.

Fortsatt stöd och tillåtande av den perversa hbtqi/Pride rörelsen med hbtqi propaganda till små barn i barnomsorgen som skräckexempel

Fortsatt socialistisk politisering, feminisering och s.k. mångfaldsinkludering av statsapparaten, den djupa staten, inklusive rättsväsendet, polisen och militären.

Fortsatt socialistiskt propagandaministerium i form av SVT och SR för att indoktrinera, hjärntvätta och fördumma det svenska folket, som vi själva måste betala för via skattsedeln.

Fortsatta lagförslag som urholkar de demokratiska rättigheterna; demonstrations- och mötesfriheten, yttrande- och tryckfriheten.

Socialdemokraternas röda fanor och kampsång ”Internationalen” uttrycker deras grundläggande politiska mål:

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

Röstar du på Socialdemokraterna eller deras stödpartier? 

Detta får du! Men, kom inte och klaga över förödelsen i Sverige efter september 2022. Du får vad du vill ha!

PS. Det andra gänget är kanske inte strukturellt mycket bättre, men den socialistiska vanskötseln av Sverige måste stoppas en gång för alla. Sedan får vi ta itu med de andra och driva dem åt rätt håll.

NU DRAR SOCIALDEMOKRATERNA IGÅNG STORA LÖGNMASKINEN – DERAS ALLRA BÄSTA GREN

04 juli 2022

Så här lätt det i Almedalen i söndags.

”Idag tas höga vinster ut ur flera friskolor”. Det lyckades partiledare Andersson skylla på ”de högerkonservativa”.  Trots att det är Socialdemokraterna som har haft regeringsmakten i åtta år. Något ansvar där?

”Om de högerkonservativa får styra blir Sverige ett annat. Ett Sverige där grupp ställs mot grupp, människa mot människa. Ett land där klyftorna växer och polariseringen ökar. Där lyxbåtarna blir fler, men skolkuratorerna färre”.

”Lyxbåtarna blir fler, skolkuratorerna färre”. Med en borgerlig regering? Påstår partiledare Andersson.

En slagkraftig paroll! Men, hur menar hon?  Det ju hon och Socialdemokraterna som haft regeringsmakten de senaste åtta åren.

Parollen är en perfekt beskrivning beskrivning av den Socialdemokratiska politiken de åtta gångna åren:  ”Lyxbåtarna har blivit fler och skolkuratorerna färre”

Har Magdalena Andersson suttit och sovit i åtta år?

Det är under den socialdemokratiska regeringen som: miljardärerna blivit fler, miljonärerna blivit fler, lyxbilar och lyxbåtar blir fler och de fattigaste pensionärerna fler och fattigare. Det är under socialdemokratisk regering som bensinpriset, matpriserna och elpriserna rusat och räntorna höjts och pressar ner medelklassen i ett fattigare liv med urholkad välfärd. Sjukvården, exempelvis antalet akutplatser, har havererat.

Till det kommer Morgan ”Stasi” Johanssons alla lagförslag och lagkomplex som urholkar de grundlagsfästa borgerliga fri- och rättigheterna på den medvetet utstakade vägen mot en socialistisk totalitär stat dominerad av muslimska huliganer och islamisering av landet.  Andelen etniska svenskar minskar systematiskt år för år med en fortgående invandring av dysfunktionella, lågkognitiva muslimer från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och ställer till elände levandes på svenska skattebetalare.

Socialdemokraterna vill ha ”ett starkare samhälle”.  Vad de menar är en STARKARE STAT och STATSAPPARAT. En Statsapparat befolkad och styrd av socialdemokratiska politruker. Ett arbete den Socialdemokratiska maktklanen med medveten systematik bedrivit i årtionden. Idag sitter lydiga S-politruker på alla viktiga myndigheter. Politiseringen av den djupa staten är genomförd i tysthet, utan opposition eller insyn.

Syftet enligt valparollen är ”ett tryggare Sverige”! Oh yes! Det är korrekt! För den socialdemokratiska maktklanens fortsatta maktinnehav nämligen! Det är vad det handlar om.

Partikadrerna och politrukerna ute i landet bräker efter all denna dumhet som en fårskock i hagen. Det kan alla på nära håll se och höra.

UKRAINA – ÄNNU ETT KORRUPT KANDIDATLAND TILL EU

24 juni 2022

Vid det s.k. Midsommarmötet fattar EU:s stats- och regeringschefer beslut om Ukraina som kandidat till medlemskap i EU. Jag förstår den geo-politiska anledningen till beslutet även om jag underkänner det som tillräckligt vägande argument.

Ukraina är ett dysfunktionellt land i östra Europa som nu skall accepteras i EU och försörjas av svenska och europeiska skattebetalare. Utan att vi svenskar tillfrågas i frågan. Vi har bara ett betala med sannolikt höjda skatter.

UKRAINA är ett stort jordbrukarland och kan förvänta sig enorma stöd från EU:s jordsbruks- och regionala bidragssystem.

Sveriges förhoppningar om lägre EU bidrag kan därmed avskrivas. Med stor sannolikhet kommer Ukraina och Moldavien att medföra en än högre EU-avgift för nettobetande Sverige och därmed högre svenska skatteuttag dvs du och jag skall betala än mer i skatt till de 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster som exproprieras av stat/region/kommun.

Ukraina är, ETT DJUPT KORRUPT land ett av de värsta, med judiska oligarker, runt Zelensky på samma sätt som runt Putin, som stoppar bidragen på det ena eller det andra sättet i egna fickor och berikar sig våldsamt. Ukraina med 44 miljoner invånare får 7,4 procent av rösterna i EU parlamentet mot Sveriges 2,8 procent. En förskjutning av EU i dysfunktionell riktning österut. Har vi svenskar röstat om detta?

Accepterar vi HÖGRE skatter att lägga till det skattetryck vi redan har, nämligen HÖGST i världen? Men socialisterna i regeringen ångar med alla andra globalistiska intressen än det arbetande etniska svenska folkets.

NEJ TILL UKRAINA OCH MOLDAVIEN I EU!

NYA TOTALITÄRA LAGFÖRSLAG FRÅN DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN – ONDSKAN BLIR BARA VÄRRE

20 juni 2022

Först kom tvångsbussning av skolelever från och till s.k. ”utsatta” muslimska migrantområden och inskränkningar i friskolors rätt att besluta hur de antar elever. Syftet var ”integration” av dysfunktionella lågkognitiva muslimska avkommor där de inte platsar. 

Nu planerar den socialistiska regeringen under globalisten Magdalena Andersson nya tvångslagar för oss etniska svenskar.

Det politiska syftet är att ”bryta den etniska segregation” som Socialdemokraternas Stefan Löfven tillsammans med Moderaternas Fredrik Reinfeldt skapat med svängdörrar för dysfunktionella muslimer från Mellanöstern och svarta Afrika. 

Det senaste, men sannolikt inte det sista, totalitära lagförslaget innebär att stat eller kommun kan tvångsköpa villor i etniskt svenska områden för att placera ut muslimska migranter där.

Exproprieringslagen innebär, om den beslutas av Riksdagen, att en villa som är ute till försäljning i ett etniskt svenskt område kan köpas av stat eller kommun oberoende av vad säljaren önskar. Stat/kommun betalar med skattebetalarnas pengar vad säljaren begär som utgångspris eller vilka bud som läggs på fastigheten.

Stat/kommun kan efter tvångsköpet, oavsett gällande regler för bygglov, riva villan och bygga ett flerfamiljshus på tomten för uthyrning till muslimska migranter på extra förmånliga villkor. 

Lagförslaget kommer från bostadsminister Johan Danielsson (S) och motiveras med att det bidrar till att ”minska och motverka segregationen”.

En tvångslag (S-märkt) för expropriation har funnits tidigare. Det nya denna gång är just att den totalitära expropriationslagen motiveras med migrations- och integrationspolitiska argument

Senast Socialdemokraterna stiftade en likande lag var 1967. Den togs dock bort 2010 av alliansregeringen.  S, V och MP protesterade.  Nu planerar den socialistiska S-regeringen att införa den totalitära lagen igen. Socialister respekterar aldrig den privata äganderätten.

Inga svenskar jag talar med ute i landet vill ha någon integration på arbetsplatsen eller i bostadsområdet av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från arabländer eller svarta Afrika. Det visar sig alltför ofta att de inte fungerar i normal svensk bostadsmiljö eller på en normal arbetsplats. De klarar helt enkelt inte av ens de lättaste arbetsuppgifterna utan lever hellre på bidrag från oss skattebetalare och ställer till oreda. De skall helt enkelt skickas hem.

Det är mycket bättre för oss svenskar att vi för framtiden, när de muslimska migranthorderna skall samlas ihop och skickas hem, håller dem kvar i diasporan/gettona runt våra större städer. Där kan polis och militär hålla dem under uppsikt och kontroll.

Vi vet också från omfattande forskning att när andelen muslimer i ett normalt svenskt bostadsområde passerar 4- 5 procent så börjar svenskarna flytta ut och området gettoiseras och förfaller.

Priset betalas som alltid, med Socialdemokratiska lagförslag, av etniska svenskar i form av försämrad livskvalitet och livsmiljö samt stöld av dina och mina pengar via fler o ökade skatter.

Dictum sapienti sat est

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN SOCIALDEMOKRATERNA OCH AMINEH KAKABAVEH

09 juni 2022

Den politiska vilden och kommunistiska kurden Amineh Kakabaveh och Socialdemokraterna har skrivit ett avtal. Syftet är att Magdalena Andersson skall behålla makten även till priset av förlorat anseende i den demokratiska. världen. Arvet efter Olof Palme fortsätter att falla tungt med avtal och bidrag till snart sagt varje vänsterideologi och kommunistorganisation.

Sverige styrs nu på lösa lösa boliner med en politisk vilde i förarsätet.

Överenskommelsen är ännu ett exempel på hur den mångkulturella ideologin negativt påverkar politik och det svenska samhället.

Jag har för vana att gå till texterna. Därför återpublicerar jag här hela den skriftliga överenskommelsen in extenso. Viktigt att läsa och känna till: You got to know your enemies! Efter en massa jumbo jumbo landar man i stöd till PKK:s politiska gren i Syrien PYD som andra länder klassar som terrorister.

STEFAN LÖFVENS OCH MAGDALENA ANDERSSONS TOTALA MISSLYCKANDE .

13 maj 2022

SAP-KLANEN VÄLTRAR ÖVER PROBLEMEN PÅ OSS ETNISKA SVENSKAR. SJÄLVA TAR DE INGET ANSVAR.

Jag använder SAP inte S som formell akronym för Socialdemokratiska arbetarepartiet vidare SAP-klanen för ledningen i partiet och LO.

Den socialdemokratiska regeringen har, under den kognitivt märklige Stefan Löfven och globalistlakejen Magdalena Andersson, kört Sverige djupt ner i diket, för att uttrycka det civiliserat. Kraftuttryck kan användas, men det är ”bad omen” att ropa på den lede.

Ansvaret vältras över på svenska folket

Nu förväntas etniska svenskar bära ansvar och ta kostnader för att reda upp situationen och kratsa SAP-klanens brända kastanjer ur elden. I en valfilm kräver statsminister Magdalena Andersson och den socialistiska regeringen att ”det nu är upp till folket att rätta till” konsekvenserna av hennes misslyckande som raserat den traditionella svenska tryggheten med stora brister i sjukvården, flera hundra tusen fattigpensionärer, en skola med sjunkande resultat, otrygghet för kvinnor varav hälften inte törs gå ut ensamma, gängskjutningar, våldtäkter, upplopp och brinnande bilar, sprängningar samt flera hundra tusen invandrade analfabeter. ”Det finns ingen efterfrågan på arbetsmarknaden av utomeuropeiska analfabeter”.

”Sverige var tryggt”, konstaterar Magdalena Andersson när hon ser tillbaka på sin ungdom. Yes, det är korrekt konstaterat! Verbets tempus är rätt, VAR! No more so! Ansvariga för trygghetshaveriet är SAP-klanen med Löfven och Andersson.

Inför höstens val presenteras vallöftena. Globalistlakejen Andersson ”ska gå till botten med segregationen och knäcka gängen”.  Hur det skall gå till är oklart efter 8 år av SAP-politik med problem som ökad gängkriminalitet, ökande dödsskjutningar och sprängningar, upplopp och uppror, bilbränder och skadade poliser, sharialagar i diasporan, klanvälde, barnäktenskap, kusingiften, av imamer organiserad muslimsk prostitution i form av ”njutäktenskap” m-m. Men vallöfte är det! Det är bara möjligt att åstadkomma om svenska folket städar upp efter Löfven/Anderssons misslyckade politik. Folket skall alltså städa upp efter en politik som svenskarna inte ha tillfrågats om eller ens önskar.

”Det kommer krävas mer, av både dig och av mig. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre”, säger hycklaren och lögnaren Magdalena Andersson och skjuter ifrån sig ansvar och uppgift.

Hon skall säger hon ”vända på alla stenar” men lyckas bara blotta egna gråsuggor. Däremot vältrar hon med välbehag över problemlösningen på svensken.

Det är inget annat än ett fräckt försök att göra oss svenska medborgare delaktiga i skulden till eländet. Det är medvetet ohederligt.

Eländet bara fortsätter och fördjupas

Från ingenstans, dyker den pladdrande insenjören Farmanbar från Iran upp i media och statstelevision och kräver att svenskarna slutar bygga altaner eller renovera badrum utan investerar i energisparande och energisystem.

Anledningen till den övervältringen av ansvaret på svenska folket är den katastrofala energipolitiken den socialistiska regeringen fört, under Stefan Löfven och Magdalena Andersson, ideologiskt påhejade och styrda av miljökommunisterna i Miljöpartiet: Nedläggning av nödvändiga kärnkraftverk. Vägran att bygga nya kärnkraftverk som behövs. Istället slösas skattepengar på vindkraftsparker som levererar elektricitet till hushåll och företag intermittent dvs när det blåser inte annars. Ändock hade Sverige en gång i tiden via det statliga affärsverket Vattenfall, världens bästa och stabilaste energiförsörjningssystem. Svensken får nu frysa under vintern eller betala expropriativa el-avgifter att lägga till de expropriativa skatter som urholkat hushållens disponibla inkomster. Elförsörjningen och dess kostnader för hushållen är en ren och skär utsugning av de svenska hushållen. Pengarna behövs väl för att försörja muslimerna som lever på bidrag och kostar oss skattebetalare 250 miljarder varje år.

I partiledarbabblet på statstelevisionen häromsistens sträckte alla partiledare utom SD upp handen när är frågan kom upp om Sverige skall satsa på mer vindkraft. 

Därefter intar psykopaten med ”small man complex” Morgan ”Stasi” Johansson scenen och kräver att vi skall acceptera de muslimska huliganerna eftersom han ”gjort allt som kan göras” för att bryta huliganismen i form av gängkriminalitet, islamistiska klaner och huliganupplopp. ”Polisen har förstärkts och lagar och straff har skärpts” säger han men ändock klarar inte polis, rättsväsende och ytterst regering av att hantera muslimerna utan kapitulerar och retirerar. Allt blir bara värre! Våldet eskalerar!

En figur som heter Amir Rostami från Iran, polis och kriminolog, driver att det skall in flera ”invandrare” (läs muslimer) i polisledningen. Varför? För att ytterligare pacificera polisen så att den inte agerar med skarpa vapen när muslimerna startar upplopp och inbördeskrig.

Ett annat av de propagandatrick Morgan Johansson, mästare i lögner och halvsanningar, använder handlar om den muslimska massmigrationen som fortsätter på hög nivå. Genom tricket att bara nämna en grupp, asylsökande, försöker han lura i SAP-medlemmarna att massmigrationen är nere på ensiffriga tusental när i själva verket massmigrationen fortsätter på nivåer runt 80 000 – 100 000 per år, enligt Migrationsverkets statistik. Han lyckas, märkligt nog, med att indoktrinera och hjärntvätta politruker, partikadrer och ideologiskt förblindade medlemmar ute i landet. Dessa upprepar nämligen som en papegoja vad Morgan Johansson anfört. Att försöka påvisa att han har fel går inte. Inte ens uppvisande av Migrationsverkets statistik hjälper. Så hjärntvättas och indoktrineras en betydande del av befolkningen.

Den socialistiska SAP-klanen försöker således inför valet vältra över ansvaret för det totala misslyckandet på arbetande etniska svenskar. Muslimerna i diasporan, dysfunktionell och försörjd av dina och mina skattepengar, rör man inte. Det är blivna SAP:s kärnväljare.

SAP-klanens hjärntvätt och indoktrinering via statsradion och statstelevisionen

SAP-klanen använder statstelevisionen och statsradion för att hjärntvätta och indoktrinera det svenska folket. Indoktrineringsinstitutionerna SVT/SR kostar 9 miljarder skattekronor årligen. Särskilt mottagliga är självfallet den närmare en tredjedel svenska medborgare av S-sympatisörer, samt partimedlemmar/partikadrer. Partimedlemmarna är naturligtvis särskilt utsatta för och vana vid att korrigeras uppifrån i sina uppfattningar och mottagliga för indoktrinering och hjärntvätt. Jag har suttit på sådana möten och sett folk vrida sig politiskt 180 grader efter en predikan av någon partipamp. Medlemmarna är extremt lyhörda för signaler från Partihögkvarteret, hantlangarna i LO-borgen och den s.k. rörelsen. Det som i skrivande stund händer runt Sveriges ansökan om medlemskap i NATO är illustrativt, bortom det övertydliga. Majoriteten av partiets kadrer har över en vecka totalt ändrat uppfattning om NATO medlemskap. Från traditionellt motstånd mot NATO till att aktivt förespråka ansökan om medlemskap. Partiets ledande klan har kört över medlemmarna. Försvarsministern har för mindre än en månad sedan och efter Rysslands invasion och ockupation av Ukraina hävdat att ett NATO medlemskap inte är önskvärt eller ens till fördel för Sveriges försvar. Nu är det av vikt att Sverige blir medlemmar i NATO enligt samme minister. På partikongressen i december var NATO medlemskap helt uteslutet. Nu är det bliven en nödvändighet. Socialdemokraters följsamhet gentemot partiledningen är av samma typ som i det Sovjetiska kommunistpartiet. SUKP (Sovjet Unionens Kommunistiska Parti) dikterade vad som skulle vara sanning (Partiorganet Pravdas namn betyder just sanning) dvs politisk inriktning och korrekt ideologi. SAP-klanen dikterar och sänder ut ukaser och Aftonbladet bistår med medial följsamhet. Ändock skall det i ärlighetens namn sägas att det finns gräsrotsgrupper inom partiet som håller emot, Kvinnoförbundet, Tro och solidaritet, SSU och Skånedistriktet (uppgiften har senare dementerats, vad har hänt?) är emot NATO anslutning. Vad var det herr Persson krävde av partiet? En ”säker politisk kompass” dvs en socialistisk kompass vars nål bara pekar åt ett håll, med fler högre skatter, begränsade medborgerliga fri- och rättigheter, fortsatt muslimsk massmigration (när har svenska folket fått rösta om den?), etc. Sedan traskar Bonniers/Wolodarskis/DN patrullo. Lydiga och nyttiga idioter.

Den märkliga historiska tradition som demonstrationerna ”Första maj” utgör för socialister och kommunister är ytterst ett medel för att övertyga och indoktrinera. Demonstrationernas innehåll styrs och beslutas av den ledande klanen i SAP och LO. De facto handlar plakaten och slagorden om bedriven och kommande regeringspolitik och emot en diffus ”borgerlighet”. På mötena 1:a maj sjungs den socialistiska kampsången ”Internationalen” under vajande röda fanor med blossande kinder, höjda nävar och ideologiskt darr på rösten. Men den sannaste och viktigaste versen sjunger Socialdemokraterna aldrig. ”Båd’ stat och lagar oss förtrycka. Vi under skatter dignar ner”.

Myndigheterna i den djupa staten, som ex MSB, är följsamma inför SAP-klanens ukaser. Ett litet exempel. En klimatalarmist, Martin Boije, i det aktivistiska Naturvårdsverket tar t o m regeringen i örat när den med bidrag försöker lindra hushållens påverkan av rusande bensinpriser och elpriser. Han säger i Rapport att det är på tvärs med att ”bromsa klimatnödläget”. 

Däremot ser svensken inga nödvändiga skattesänkningar så långt ögat når. Det är socialister oförmögna till. Statens och dess myndigheter delar istället i enlighet med socialistisk ideologi ut bidrag. När skatten på elen blir för hög kompenseras hushållen tillfälligt med bidrag. När sosse-priserna på drivmedel rusar sänks inte skatterna, som utgör två tredjedelar av literpriset. De ohemula priserna hanteras med ett tillfälligt bidrag som skall delas ut strax före valet. SAP-regeringen leker leken ”alla goda gåvors givare” med våra egna pengar (skatter). En del av medborgarna luras möjligen, nämligen den del som röstar på SAP, vad den än tar sig till. ”Jag har alltid röstat S, jag röstar S denna gång och kommer alltid att rösta S”. Med förlov sagt en ren idiotståndpunkt!

Skådespel och gladiatorer.

När jag i skrivande stund via internet och television tar del av den breda folkliga hypen, för att inte säga hysterin runt den s.k. MELLON och finalen i SHL i Karlstad och Luleå, kan jag inte undgå att reflektera. Mellon och SHL-finalen har lyckats uppamma engagemang, entusiasm och bred folklig uppställning och fest. Denna folkliga glädje, intresse och samling är för mig personligen känslomässigt obegriplig även om jag intellektuellt kan analysera den.

Jag slås av kontrasten. Kontrasten mellan detta breda engagemang och den närmast totala avsaknaden av brett folkligt engagemang kring den pågående islamiseringen, begynnande inbördeskrig och haveri för regeringens politik kring drivmedel och elförsörjning inte minst hushållens kostnader för de sistnämnda. Det är en intellektuellt fascinerande iakttagelse! En hel landsända engagerar sig i några hockeymatcher. Men, inför hotet mot folks frihet, ekonomi och överlevnad är det tyst som i graven. Är det ett omen om den kommande graven för ett fritt Sverige, ett fritt och självständigt etniskt svenskt folk med en traditionell levande kultur. Skådespel, gladiatorspel och supporterkultur fungerar, det är historiskt välkänt och genomanalyserat, de facto som avledare för missnöje och frustration och ger utlopp för ”behovet av samling kring pumpen”.  Sportevenemang engagerar på gränsen till hysteri. Däremot har vi som sagts ingen motsvarande samling emot islamisering och att muslimerna tillåts löpa amok med en retirerande statsmakt och våldsapparat. 

MELLON, som den kallas i folkmun, är en rent vedervärdig tillställning i förljugenhet och intellektuell förnedring men den samlar enorma skaror av aktiva följare framför TV-apparaten ätandes chips och godis som sköljs ner med öl. Dock, inga samlingar, inget engagemang, inga samlande protester så långt ögat når av svenskar mot elpriser, mot drivmedelspriser, mot islamisering, fortsatt migration och muslimska huliganer som startar ett inbördeskrig mot polisen med 183 poliser skadade som resultat, inklusive förstörd egendom och utryckningsfordon. 

Jag kontrasterar avsaknaden av breda folkliga protester emot misskötseln av Sverige med entusiasmen och uppslutningen kring Mellon och SHL-finalerna. Det är sannolikt en orättvis jämförelse, bilden är kanske långsökt och skjuter över målet. Jag slås ändock av bristen på svensk politisk samling mot misskötseln och den globalistiska nedmonteringen av nationen Sverige jämfört med entusiasm och engagemang runt Mellon och SHL-hysterin. 

Islamiseringen hotar det fria Sverige

Massmigrationen har drivits igenom av Moderaternas Fredrik Reinfeldts och Socialdemokraternas Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Den muslimska massmigrationens strukturellt långsiktiga förändringen av det svenska samhället socialt, ekonomiskt och kulturellt har aldrig underställts de svenska medborgarna för en beslutande folkomröstning. Svensken är överkörd i den frågan men tvingas dagligen betala för den och hotas av otryggheten som blivit konsekvensen. Massmigrationen av dysfunktionella, lågkognitiva och lågkompetenta muslimer är helt enkelt katastrofal. 

Det svenska folket är inte längre fritt, det finns inga starka krafter emot socialistisk indoktrinering och hjärntvätt, emot alla totalitära lagförslag och den ekonomiska utsugning som denna vinter och vår drabbar de svenska hushållen hårt, i synnerhet på landsbygden. Sverige islamiseras och muslimerna tar över i Sverige utan att vi slår tillbaka. Arbetar- och hantverkarklassen och medelklassen pressas ner i tystnad, beroende och lydnad. Vikingarna som på tinget hävdade ordet, hedern och uppfattningen med spjut och svärd roterar i vikingagravarna runt Mälardalen. Svea rikes vagga och ursprung. Vi upplever det var gång vi besöker gravar och minnesplatser från fornstora dagar och uttryck för en högkultur i Svea rike allt sedan bronsåldern. Sedan kan Ruinfält och Sahlin fortsätta att leva i falsk tro på ”barbariet”. 

Globalisterna

Globalisterna nämns i texten. Bilderberggruppen är ett av dessa globalistnätverk och agendor som bland annat står för en kontrollagenda som hämtar sina förebilder från Kina. Det finns flera globalistnätverk och grupperingar, World Economic Forum, Agenda 2030, Bank for International Settlements, FN, EU, med flera. I länken till Wikipedia presenteras svenskar som ingått och ingår i Bilderberggruppen där de tränas och övertygas ideologiskt att driva en globalistisk agenda på hemmaplan. En av de farligaste i Sverige är Magdalena Andersson. Den politik hon förespråkar och implementerar är exakt den som globalisterna, den rikaste procenten av världens befolkning, vill att Sverige skall bedriva, något som inte gagnar det svenska folket på något sätt.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen


%d bloggare gillar detta: