Archive for the ‘SAP’ Category

DEN SOCIALISTISKA LÖFVEN-REGERINGENS MERITER – EN ORÄTTVIS BETRAKTELSE?

27 juli 2021

Stefan Löfven et consortes i den socialdemokratiska maktklanen driver i koalition med miljökommunisterna i MP en politik på tvärs med svenska folkets intressen och behov:

Med fortsatt massmigration av dysfunktionella muslimer från Afrika och Mellanöstern med nästan 100 000 nya migranter varje år att lägga till den miljon som kommit sedan 2000.

Med Morgan Johanssons olika lagförslag för inskränkningar i organisations-, demonstrations-, yttrande- och tryckfriheten.

Med olika politiska förslag och skattefinansierade kostnader för klimatalarmismen.

Med nedstängning av kärnkraftverk med åtföljande elbrist i delar av landet inte minst i samband med kalla vintrar samtidigt som transportsektorn elektrifieras.

Med byggandet av miljöförstörande vindkraftsparker. Miljöförstöringen är enorm i samband med brytande av viktiga jordartsmetaller, därtill kommer omhändertagandet av uttjänta vindkraftverk och inte minst besudling och förfulning av vår miljö inklusive dödandet av miljontals fåglar.

Med attackerna mot privatbilismen på landet via extrem fyrfaldig beskattning  (skatter på drivmedel inklusive moms på skatten, med bilskatt och moms på nybilsköp) av bilismen, enkannerligen bensin och dieselbilar. Därtill lagstiftning om inblandning av motorförstörande 10 procent etanol i bensinen.

Med införandet av orwellska vaccinationspass. Apartheid i ny form.

Med världens mest extrema högskattepolitik där merparten av privata inkomster exproprieras av staten, regionerna och kommunerna för att finansiera en växande skara improduktiva men välbetalda byråkrater i stat, region och kommuner och för att finansiera alla bidrag till dysfunktionella muslimska migranter och en ökande skara bidragslevande familjer. 

Med en tilltagande brottslighet av muslimska migranter med organiserad gängkriminalitet, våldtäkter av barn, pojkar och kvinnor, mord och skjutningar på öppen gata, med kriminella nätverk typ Ali Kahn som tagit kontroll över hela områden runt de stora städerna. No go zoner där inte ens polisen vågar sig in.

Med uppbygget av en etniskt stratifierad muslimsk diaspora runt våra stora städer med egna sharialagar, månggifte, barnäktenskap, massor med barn och familjer som i det närmaste är helt bidragsförsörjda av svenska skattebetalare.

Med en pågående islamisering av samhälle och politik, påhejad av Svenska kyrkan med en antikristen vänsterideologisk ärkebiskop i spetsen.

Med ett pågående och accelererande folkutbyte som redan idag innebär att etniska svenskar är i minoritet i ex Malmö.

Med ett sönderfallande skolväsen och universitet med genusteori, feministisk aktivism och söndrande identitetspolitik som primärt innehåll i undervisning och betydande delar av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Med offentligt politiskt knäfall för de vänsterextrema våldsverkande, mordbrännande och misshandlande Black lives matter. 

Med tydlig vänsterpolitisering av rättsväsendet i form av domstolar, åklagare och polis.

Med vänsterextrema politiker, debattörer och media som sätter agendan på flera politikområden.

Med en förstatligad television (SVT) och radio (SR) som fungerar som socialistiska propagandacentraler av DDR-typ. 

Med tilltagande övervakning och registrering av oliktänkande.

Med ett förhärskande orwellskt språk i den offentliga debatten i media och politik där lögn är sanning, slaveri är frihet och tvång är fri vilja.

Med politisering av den djupa staten inklusive polisen, rättsväsendet, försvaret, MSB, FOI etc etc.

Med anslutning till den globalistiska agendan med Bilderberggruppen, Schwab, Agenda 2030, FN, EU, Bank for International Settlements, Rockefeller/Soros/Rothshields m.fl. finansiärer.

Med ett enormt slöseri av svenska skattebetalares pengar i s.k. U-hjälp till totalitära och dysfunktionella länder.

Med hundratals miljader av skattebetalans pengar i bidrag till FN, EU, klimatfonder, pandemifonder, stöd till slösande ekonomier och länder i södra Europa.

Med mera… fyll gärna på listan!

Ändock stödjer mellan 20 och 25 procent av väljarna socialisterna i S och miljökommunisterna i MP med ytterligare cirka 8 procent för de rena kommunisterna som döljs bakom beteckningen V.

Hur skall man förstå, förklara och analysera detta intellektuellt?

WORDS, WORDS, WORDS

18 juli 2021


Polonius: ‘What do you read, my lord?

Hamlet: ‘Words, words, words.


William Shakespeare, Hamlet Akt 2 Scen 2.

By repeating the word three times, Hamlet suggests that what he is reading is meaningless.

Stefan Löfven: ”Jag blir förtvivlad och förbannad”

På vem kan man fråga? På den egna socialistiska regering som efter sju år vid MAKTEN i hög grad är ansvariga för att inget sker eftersom man föringar de dysfunktionella muslimska migranternas ansvar. Två tredjedelar av dem röstar på socialdemokraterna. Kan det spela in?

Mikael Damberg: ”Jag vill uttrycka min bestörtning och ilska”

På vadå kan man fråga? Socialdemokraternas valhänthet och att alltid prioritera PARTIET före landets väl och ve. Så har det varit allt sedan Tage Erlanders tid! Hålla ihop partiet går före ALLT ANNAT inklusive vad som händer med Sverige och svenska medborgare.

När skall skall socialdemokraterna och deras politiska medklaner i V, MP och C gå från ord om att ”att vara kompromisslösa och knäcka gängkriminalitet och skjutningar” till handling?

Efter Stefan Löfven 3.0 har morden och skjutningarna varit dagliga med polisen och barn som avsiktliga eller oavsiktliga måltavlor.

Men nej, aldrig ett ord om orsaker och vad kriminalitet, våldtäkter, mord och gangstervälde beror på och vilka etniska grupper som är skyldiga.

De skyldiga är nämligen de muslimska migranterna i diasporan runt våra större städer.

Kriminella, afghaner och andra måste utvisas och Sverige måste inleda en ÅTERVANDRINGSPOLITIK.

Gör om migrationsverket till ett ÅTERVANDRINGVSVERK!

KAKISTOKRATIN styr i Sverige.

Definition enligt Wikipedia: Styrs av de sämsta och minst kvalificerade människorna, en form av regering där de värsta människorna sitter vid makten.

Definitionen manifesteras i verkligheten mer än övertydligt av Stefan Löfven, Morgan Johansson och Mikael Damberg m fl i det socialdemokratiska klanväldet! För alla att se!

VART ÄR SOCIALDEMOKRATISKA AFTONBLADET PÅ VÄG?

08 juli 2021

De totalitära inslagen i den socialdemokratiska retoriken och politiken blir allt tydligare. De har nu spritt sig från Morgan Johansson till socialdemokraternas riksorgan Aftonbladet (AB) med Anders Lindberg som chefredaktör.

Så här skriver Caroline Ringskog Ferrada-Noli i dagens AB i en ”kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik” apropå att Per Gudmundson (tidigare ledarskribent i SVD och Jimmy Åkesson påtalat samband mellan migrationen av bl.a. afghaner och den ökade brottsligheten m.fl invandringsorsakade problem i det svenska samhället.

Citerar in extenso ur artikeln:

”Det konstiga är inte att Jimmie säger det här på bästa sändningstid i SVT. Det konstiga är att det inte blir svart i rutan sekunden han säger det. Att en medelålders kvinna med hörsnäcka klipps in. Berättar om hur hon är sändningsproducent och har tagit det exekutiva beslutet att avbryta sändningen. En koltrast ersätter tills nästa program börjar”.

Läs en gång till! 

Detta är en ren DDR/STASI text. Den redan idag hårdvinklande och censurerande statstelevisionen skall enligt den socialdemokratiska opinionsbildningen övergå till att helt ta bort Sverigedemokraternas partiledare (och andra) när han talar i Almedalen eller i Riksdagen och ersättas av en koltrast.

Ingen reaktion i andra media, ingen diskussion. Detta kan skrivas och skrivs i Sverige i socialdemokraternas största tidning.

Tidningen ropar på AKTIVT INGRIPANDE CENSUR av oliktänkande.

MEN DET KANSKE INTE ÄR SÅ KONSTIGT. SOCIALISTER OCH DERAS IDEOLOGISKA KAMRATER I KAMPEN KOMMUNISTERNA HAR ALLTID, I ALLA TIDER OCH I ALLA LÄNDER ANVÄNT AKTIV CENSUR SOM METOD FÖR ATT STOPPA KRITIK!

AVUNDENS POLITIK OCH IDEOLOGI

25 juni 2021

Jag tror det var Jordan B  Peterson som vid läsningen av George Orwells ”The road to Wigan Pier” hade lärt och insett att det som driver socialister inte är omtanke om det arbetande folkets väl och ve utan fastmer hatet, avunden och illviljan emot borgarklassen med utbildning och pengar.

Ingenstans är det mer synligt än i attityd och konkret politik hos de svenska Socialdemokraterna. Från makarna Myrdals socialisering (och indoktrinering) av barnomsorgen via statliga insatser istället för ett sant och viktigt familjeansvar (familjen som enhet i nationen är på väg att förstöras av pervers hbtq/genuspolitik) över nedrustning av skola och universitet. I den medvetna strävan att göra all utbildning lika lite värd och deklasserad har man förstört grundskola och gymnasium. Idag är snart sagt varje typ av yrkesutbildning en gymnasieutbildning som leder till någon sorts urvattnad studentexamen. Jag har tagit studenten i den gamla krävande pluggskolan där man kunde underkännas vid den muntliga tentamen med examinatorer från universitet på själva examensdagen. Därifrån kommer traditionen att de som klarat examen springer ut för att möta anhöriga som väntat i spänning utanför. Några fick gå ut bakvägen eftersom de underkänts i den muntliga tentamen.

Det är också intressant att iakttaga hur det hysteriska firandet av studentexamen har ökat i omfattning i takt med urholkningen och värdet av en studentexamen. På den tiden – 1960-tal – kunde en studentexamen ensam kvalificera för ett bra arbete. Idag är inte ens akademisk grundexamen en garant för arbete om man inte är rikspolitiker S i regeringen då en ny s.k. högskolexamen på fyra betyg – alltså inte ens motsvarande en fil kand – kan räcka som merit.

Skattetrycket i Sverige är dock det stora problemet. Sverige har världens tredje högsta skattetryck på väg mot det högsta igen (där var vi innan värnskatten togs bort) om Socialdemokraterna får fortsätta att hållas. Både bensinen och elavgifterna domineras av skatter som dessutom innehåller moms på skatten. Arbetarklassen och den lägre medelklassen ute i landet pressas hårt av kostnader för el och för nödvändiga familjetransporter med bil. Kollektivtrafiken lyser med sin frånvaro. Förutom alla indirekta skatter på el, bensin, konsumtion, mat och liknande så är skatten på lönearbetet nerpressande i synnerhet för dem som börjar få anständiga löner då skatten ökar dramatiskt. Jag räknade ut att jag med mina pensionsförsäkringar inklusive det pensionen användes till betalade drygt 75 procent i samlad skatt till staten och kommunerna för att dessa skall kunna försörja migranter som inte vill/kan försörja sig utan lever på mina och dina skatter.

Det gäller dock icke för cheferna i den socialistiska djupa staten som har rent extrema löner (150 000 – 200 00 per månad) för det de uträttar av förtyck av och försämringar för medborgarna. Se exempelvis vad generaldirektören för Trafikverket sysslar med! Nytta för folkflertalet är det inte. Inte heller Postnords VD med 500 000 kr per månad i lön gör någon större nytta för oss medborgare.

De svenska Socialdemokraterna som nu i snabb takt förlorat och förlorar arbetarklassen till SD har blivit ett bidragsparti för dem som inte försörjer sig utan lever på bidrag från oss skattebetalare och för migranter enkannerligen muslimska dylika. 

Socialisterna drivs av hat och avund mot dem som besitter bildning, högre utbildning och/eller pengar. Dvs en välbeställd och utbildad högre medelklass och företagare. Det är bakgrunden till den urholkande politik med extrem högskattepolitik samt muslimsk massmigration av dysfunktionella från MENA som Socialdemokraterna driver.

De sjunger ju inte heller versen i Internationalen som handlar om skatter, trots röda fanor, knutna nävar och blossande kinder: 

”Båd´stat och lagar oss förtrycka

vi under skatter dignar ner”.

Om de inte heter Wallenberg eller Persson/Tamm då de förstnämnda utgör en skuggregering som träffar Stefan Löfven över lunch en gång i veckan eller som de senare får undantagslagstiftning för förmögenheten av Göran Persson.

För Sveriges framtid är det viktigt att bryta den socialdemokratiska avundens och hatets politik för att Sverige återigen skall tillväxa, utvecklas och förändras till en framgångsrik nation igen för riktiga svenska familjer av arbetare, tjänstemän, lägre och högre medelklass.

OLIGARKERNA I SVERIGE

19 maj 2021

Oligarker som ett analyserbart samhällsfenomen syftar på att ett åtal personer har makt och styr genom tillgång till kapital och/eller ärvd titel med kapital. Ett antal mäktiga företagsägare och finansmän/finansfamiljer är kända som ”oligarkerna”. 

C.H. Hermansson (svensk kommunistledare) skrev 1962 en viktig och korrekt bok med titeln ”Monopol och storfinans. De femton familjerna”.  I C.H. Hermanssons bok beskrev och analyserade författaren de 15 familjerna: Wallenberg, Söderberg, Wehtje, Johnson, Bonnier, Kempe, Klingspor, Jeansson, Dunker, Broström, Schwartz, Hammarskiöld, Jacobsson, Åselius och Throne-Holst. De flesta namnen känns igen än idag medan några nya har tillkommit.

Wallenbergfamiljen den då ledande oligarkfamiljen är idag än mer dominerande. Det nya maktbolaget Wallenberg Investments AB registrerades i tysthet den 22 december och tar över ägandet av de tillgångar som finns i stiftelserna, därmed har hela 85 miljarder kronor har förts över till bolaget från Wallenbergstiftelserna

Maktbolaget har ägande och inflytande i de största och mest betydande svenska företagen. Familjen har en enorm makt. Men idag talar inte den socialistiska vänstern med ett enda ord om dessa oligarker och deras makt och inflytande över svensk politik! 

Oligarkerna härskar ofta i skymundan. Därav Wallenbergfamiljens klassiska ordspråk: ”Verka utan att synas” (esse non videri) som Marcus Wallenberg Sr tog 1931.

Idag fungerar Wallenbergfamiljen som Sveriges skuggregering oavsett politisk färg på den officiella regeringen. Enligt mediauppgifter lunchar Stefan Löfven med Marcus/Jakob Wallenberg en gång i veckan. Vad informeras om, behandlas och beslutas under den lunchen? Vinets kvalitet? Vilken stekgrad på oxfilén är bäst, rare eller medium rare?

Oligarker styr informellt/inofficiellt i demokratiska system som exempelvis det svenska via centrala och dominerade/dominerande politiker. Tillsammans utgör de en maktklan som också har parlamentariskt inflytande genom att kontrollera ekonomiska nyckelresurser och genom omfattande personliga nätverk.

Det är dags att börja beskriva och analysera Wallenbergarnas roll och inflytande över den socialdemokratiska och andra regeringar. Ett inflytande de haft allt sedan Saltjöbadsavtalet 1938 mellan Arbetsgivareföreningen och LO.

JÖK-REGERINGENS FALSKA SYMBOLPOLITIK ÄR FARLIG!

23 april 2021

JÖK-Regeringen med den socialistiska statsministern Stefan Löfven har tillsatt en ”krisgrupp” som skall bekämpa ”mäns våld mot kvinnor”.

Börja med att titta på de senaste fem förövarna, två afrikaner, en arab, en rom och en skåning, så får ni svar på vilka åtgärder som krävs. Nämligen, stopp för migration från MENAP och återvandring i likhet med Danmarks socialdemokrater under statsministern Mette Fredrikssen.

“Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras”, skriver Stefan Löfven enligt Aftonbladet med sedvanligt trivialt och falskklingande snömos.

En totalitär och fanatisk grupp ministrar får ett uppdrag. Jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg skall ”intensifiera regeringens arbete och föreslå ytterligare åtgärder i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Återigen detta allmänna ”mäns våld mot kvinnor”. Varför tar inga journalister i PK-media upp detta närmast Orwellskt begrepp riktat mot alla män! Nyspråk för att slippa ta tag i det reella problemet! Migranterna från MENAP! 

Det finns inget allmänt ”mäns våld mot kvinnor”. Det finns bara specifikt våld i form av mord och våldtäkter utförda av muslimska migranter från MENAP som är enormt överrepresenterade bland dömda för mord och våldtäkter av kvinnor och män och nu i våra fängelser. Statistiken är överväldigande tydlig!

NEJ! Det handlar inte om ”mäns våld mot kvinnor”. Det handlar om vissa kulturella och etniska gruppers våld och våldtäkter av kvinnor som ändock inte utvisas. Varför tar aldrig feministerna och metoo-rörelsen inte tag i de pågående våldtäkterna utförda av muslimska migranter från MENAP?

JÖK-regeringen för en farlig symbolpolitik som möjligen lurar partikadrerna och socialistiska apparatschiks, miljökommunister, feminister och liberaler. Men vi andra ser HUR regeringen bedriver sitt förstörelseverk av Sverige!

DET FINNS HELT ENKELT INGET ”MÄNS VÅLD MOT KVINNOR”! AND THAT´S THAT!

MORGAN JOHANSSON FAR ÅTERIGEN MED LÖGNER

09 april 2021

Det börjar bli dags att försöka analysera vad som är fel med den socialistiske ministern Morgan Johansson. Hans förmåga att leende se rakt in i kamera och sedan medvetet ljuga hämningslöst är direkt patologisk!

Enligt egen utsago har ”han tagit Sverige ur flyktingkrisen”. Det påstår han trots att Sverige ligger i topp i Norden och Europa avseende problem med dysfunktionella lågutbildade och lågkompetenta muslimska migranter från MENAP. I Europa pekar man på Sverige som ett skräckexempel. Danmark använder Sverige som varnande exempel över hur illa det kan gå.

Han hävdar också, trots Migrationsverkets siffror, att Sverige ligger på en ”miniminivå” och att migrantströmmen ”minskat med 90 procent” jämfört med 2015.

Migrationsverkets siffror visar att migranterna från 150 000 år 2015 sedan legat på över 100 000 varje år fram till 2020 då Sverige landande på ca 90 000 migranter.

Hur är Morgan Johansson psykologiskt funtad? Något verkligt fel är det med honom psykiskt. Normala människor klarar inte att ljuga så patologiskt som denne figur. Han är ju dessutom prickad i Konstitutionsutskottet för sin felaktiga sifferpåståenden. Eller är det så enkelt att han medvetet vänder sig till partikadrerna och partiets aktivistiska stormtrupper så att de skall veta vad de skall gå ut och hävda. Han struntar i att alla vi andra vet att han medvetet ljuger.

En sak kan vi dock vara säkra på! Det socialistiska partiet (SAP) kommer att belöna honom rikligt när han slutar efter att ha så totalt tjänat den socialistiska S-maktklanen med åratal av migrantlögner och det ena totalitära lagförslaget efter det andra och det tredje före.

Hur illa har det gått med Sverige som har sådana i statsledningen?

SVT/NOVUS UNDERSÖKNING AV MINISTRARS FÖRTROENDE

05 april 2021

SVT gör uppenbarligen sitt till för att promota S-ministrar som har lågt förtroende bland vanligt folk som ex Lena Hallengren och Morgan Johansson

Då beställer man en undersökning om ministrars förtroende från Novus som sedan presenteras som fake news i Rapport. Fake news? Hur då? 

Det skall jag förklara i detalj så ni får veta hur tunt materialet är när man säger att förtroendet bland ”svenska folket rusar” men först om SVT:s rapportering av den från Novus beställda undersökning.

Statstelevisionens Rapport går ut stort med att ”Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin”. Det påstås att svenskarnas förtroende för socialministern ökat med hela 6 procentenheter till 25 procent sedan januari.

Rapports Mats Knutsson kallas in för att ”analysera” (nåja mycket ytligt och vinklat) siffrorna med allvarlig min.

Hallengren har ”inte tidigare stuckit ut som en minister som väljarna haft ovanligt stort förtroende för”. Nej det stämmer och frågan är om det ändrats i verkligheten.

SVT:s Mats Knutson konstaterar att Lena Hallengren ”inte gjort bort sig” och att hon samtidigt ”synts mycket”. Ja, hon har synts mycket. Räcker det?

Herr Knutsson utnämner t o m Lena Hallengren till en möjlig efterträdare till Stefan Löfven den dag han drar sig ur.

En annan minister som fått ökat förtroende hos väljarna är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson som ökat med 7 procentenheter. – ”Han uppfattas sannolikt också stå för en tydlig ideologisk linje”. Oh yes, en tydlig totalitär statssocialistisk linje med flera lagförslag i den riktningen.

Nu till en saklig granskning av undersökningen. Följ med noga, det handlar om viktiga fakta.

Svenskarna som tillfrågats i undersökningen i mars 2021 är enligt Novus på beställning från SVT totalt 1044 personer, varav 59 procent dvs 616 personer valt att svara. Bortfallet är 41 procent dvs 428 personer

616 personer representerar alltså svenska folkets enligt SVT. Av dem är det sedan 35 procent som uppger att de har förtroende för socialministern. 400 personer, eller cirka 64 procent, har istället uppgivit att de är indifferenta (”varken eller”) eller har lågt eller inget förtroende för Hallengren. 

Novus har en s.k. Sverigepanel med 1044 personer. Panelen sägs vara ”riksrepresnetativ” dvs med ett stratifierat urval som vi dock inte vet hur det ser ut. Urvalet omfattar personer i åldern 18 – 79 år och de intervjuades den 11 – 17 mars 2021. 

Nu kommer vi till viktiga fakta om undersökningen. Hälften av de intervjuade dvs 524 respektive 520 har tagit ställning till hälften av ministrarna vardera. Deltagarfrekvensen var 59%. 

Det innebär att 306 intervjuade har svarat i vardera gruppen. I januari undersökningen var siffrorna liknande (1056 totalt). Cirka 215 i vardera gruppen har inte svarat alls!

Det innebär att av dem som svarat i mars 2021 har 35 procent, dvs i antal personer 107 sagt sig ha stort eller mycket stort förtroende för Lena Hallengren. 107 personer. Det blir hela svenska folket i undersökningen presentation i SVT.

Hur var det i januari 2021? Det var 1056 intervjupersoner i panelen, 59 procnet svarade. Hälften av gruppen svarade på den ena halvan av ministrarna och den andra halvan på den andra halvan ministrar. Dvs totalt 623 intervjuade med drygt 310 i vardera gruppen. Lena Hallengren hade då stort/mkt stort förtroende hos 29 procent dvs i antal personer 90.

Från 90 till 107 personer har ökningen av stort / mycket stort förtroende.

Det är det faktiska faktamaterial som SVT / Knutsson bygger sin analys på.

En ökning med 17 personer. Sjutton personer. Dessa sjutton personerna blir en ”rusning”

Något balansmått presenteras inte alls i SVT, dvs hur många har stort / mycket stort förtroende i förhållande till dem som har litet eller inget förtroende. I januari var balanssiffran 0 procent, dvs lika många med stort och litet förtroende. Hur det ser ut i mars 2021 har jag inte kunnat utröna.

Hur skall vi beskriva SVT:S inslag i Rapport? Försök till påverkan av opinionen dvs hjärntvätt är det sammanfattande ordet! Så används en fake news slipsten av SVT

Jag såg idag att Demoskop med ett något större underlag undersökt förtroendet för partiledarna. Kristersson har 42 procent. Åkesson 36 procent och Löfven 34 procent. Intressant att se om och hur statstelevisonen turnerar den nyheten?

 1. Magdalena Andersson (S) 36% (+1%)
 2. Stefan Löfven (S) 36% (0%)
 3. Lena Hallengren (S) 35% (+6%)
 4. Mikael Damberg (S) 27% (+1%)
 5. Peter Hultqvist (S) 24% (-2%)
 6. Anders Ygeman (S) 23% (-1%)
 7. Ann Linde (S) 20% (-3%)
 8. Morgan Johansson (S) 20% (+7%)
 9. Ardalan Shekarabi (S) 19% (+3%)
 10. Anna Ekström (S) 16% (-2%)
 11. Ibrahim Baylan (S) 14% (-4%)
 12. Per Bolund (MP) 13% (+1%)
 13. Tomas Eneroth (S) 13% (+5%)
 14. Amanda Lind (MP) 12% (-3%)
 15. Hans Dahlgren (S) 11% (-6%)
 16. Märta Stenevi (MP) 7%
 17. Eva Nordmark (S) 6% (-4%)
 18. Åsa Lindhagen (MP) 5% (-3%)
 19. Anna Hallberg (S) 4% (-3%)
 20. Matilda Ernkrans (S) 2% (-1%)
 21. Lena Micko (S) 2% (+0%)
 22. Jennie Nilsson (S) 1% (-1%)
 23. Per Olsson Fridh (MP) 1%

EN FILM OM DET SOCIALDEMOKRATISKA PARTIETS (SAP) HISTORIA.

02 april 2021

En film som alla socialdemokrater och andra bör se. Den är oerhört väldokumenterad. Alla fakta och all empiri liksom citat kan kontrollers. Filmen kan självfallet som all historisk framställan diskuteras och kritiskt analyseras.

Jag är t.ex inte överens med tolkningen och analysen i alla delar. Så var exempelvis det svenska beslutet, i samband med midsommarkrisen, om att släppa igen den tyska Engelbrekt divisionen från Norge till Finland riktigt. Det sägs inte i filmen att hjälpen var nödvändig för Finland som inte skulle klarat av att stå emot Stalins horder utan den tyska hjälpen. Finland förblev därmed fritt och inte ockuperat och Sverige slapp ha Sovjetunionen som gränsland vid Torne älv. Annat som det socialdemokratiska partiet ”anklagas” för i filmen finner jag i efterhand vara korrekt. 

I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Många gånger vet inte ens partiets egna företrädare på vilken historisk grund partiet vilar.

Se filmen och diskutera den!

00:00:00​ – Prolog 

00:03:38​ – Rasbiologi 

00:23:06​ – Nazisterna 

00:43:26​ – Judarna 

01:08:55​ – Tandexperimenten 

01:19:34​ – Tvångssteriliseringarna

RESULTATET AV INRIKESMINISTER MIKAEL DAMBERGS OCH STATSMINISTERN STEFAN LÖFVENS KRAFTTAG MOT DE GÄNGKRIMINELLAS DÖDSKJUTNINGAR.

30 mars 2021

I mars 2020 ropade inrikesministern och socialisten Mikael Damberg faran över och slog sig för bröstet med en framgång.

Skjutningarna i Sverige har under januari och februari gått ner med 40 procent jämfört med i fjol. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) menar att det är polisens arbete mot de kriminella gängen som har gett resultat. 

– Det är ett kvitto på polisens offensiva arbete, säger han till SVT Nyheter.

Men sedan har det blivit annorlunda. Helåret 2020 är totalt socialistiskt misslyckande av Damberg och Löfven.

År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, 25 kvinnor och 86 män. 11 av de dödade var under 18 år. 

Statistiken över dödligt våld i Sverige för år 2020 visar att antalet mord ökade under 2020. 124 personer mördades under pandemin. 99 av dem var pojkar och män, 25 av dem kvinnor/flickor. 48 av de som mördades sköts till döds.

– Sen vi började mäta 2002 så är det här den högsta siffran av dödligt våld vi haft, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Slutsatsen som Mikael Damberg gav ger sig självt. Siffrorna är ett kvitto på regeringens och polisens misslyckade arbete. 

Fakta sparkar!


%d bloggare gillar detta: