ÄR SAMERNA I SVERIGE ETT URSPRUNGSFOLK – INDIGENOUS PEOPLE?

Samerna beskrivs i PK-media och PK-politiska (identitetspolitisk ideologi och neo-marxism) sammanhang som ett ursprungsfolk i Sverige . Hur är det med den saken? Är det med samerna som med de olika indianstammar som behärskade den nordamerikanska kontinenten innan vita européer anlände och tog över dominans och utveckling av kontinenten. Stämmer begreppet ursprungsfolk över huvud på samerna med gängse definition?

Låt oss konsultera Wikipedia för en definition av begreppet ursprungsfolk så vi vet vad vi diskuterar.

Ursprungsfolk, urfolk eller ursprungsbefolkning är folkgrupper som härstammar från de människor i ett område som senare koloniserats eller invaderats av andra folk. De har i regel ett eget språk, egen kultur och egna seder. Denna del stämmer således inte på de svenska samerna med avseende på härstamning men väl avseende språk, seder och kultur.

Begreppet ursprungsbefolkning avsåg från början folk som befann sig i ett område dit de första europeiska kolonisatörerna senare anlände. Enligt en arkeologiskt vetenskaplig definition är en urbefolkning en folkgrupp som härstammar från de första (notera, min kommentar) mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. Inte heller denna del stämmer på de svenska samerna.

Sverige var för cirka 110 000 år sedan täckt av en fyra kilometer tjock inlandsis. När isen runt år 20 000 f.Kr. (sifforna varierar i litteraturen) började smälta undan och dra sig tillbaka var den del av dagens Sverige som först steg ur havet, nuvarande Bjärehalvön i Skåne.

takt med att det kilometertjocka istäcket smälte undan flyttade folk in från de områden i söder som blivit isfria före Sverige. De tidigaste arkeologiska spår vi idag känner till är 12 000–13 000 år gamla. Endast ett fåtal spår från senpaleolitikum finns i Sverige och då uteslutande ifrån Skåne. Det rör sig om enstaka fynd av senpaleolitiska jaktcentra i utkanten av isavsmältningen.

De första delarna i nuvarande Skåne befolkades då av primitiva stammar från söder. Vart efter inlandsisen drog sig tillbaka höjdes landet och nya stammar – germaner och olika indoeuropeiska folk – befolkade Sverige. De tidigaste kulturerna var stenålder (neolitikum) från 4000 år f.Kr., bronsålder, tidig och sen järnålder (ca 375 år e Kr).

Mellan 10000 – 12 000 år (uppgifterna varier i litteraturen) efter Bjärehalvöns uppstigande ur havet var också de nordliga delarna isfria. Folkstammar från öster, sannolikt mongolstammar, att döma av utseendet, vandrade in mellan 9 000 – 3000 år f.Kr (uppgifterna är osäkra och siffrorna varierar). Då hade de sydliga delarna av Sverige redan en relativ kulturutveckling på gång. Ett samiskt språk fick de först ca 700 e.Kr när Sverige i övrigt hade övergått från folkvandringstid till vikingatid och ett Svea rike var på väg att skapas.

Så, frågan blir: I vilken mening är samerna ett ursprungsfolk? Svaret är: I ingen historisk eller saklig mening alls. Det är ett felaktigt och PK-politiskt begrepp för att skyla över den efterhängsna efterblivenhet i utveckling som präglar den samiska kulturen och den etniska särställning man i modern tid lagstiftat om.

Slutligen en forskare om samerna som ursprungsbefolkning. 

Arkeologen Evert Badou: ”Samerna var inte de första människorna inom de områden där de funnits under de senaste årtusendena, och är därmed inte heller urbefolkning i den mening arkeologerna lägger i begreppet.”

Svaret på frågan i rubriken måste bli ett entydigt NEJ!

Det etniska området Sapmi har en unik särställning via speciallagstiftning. Sapmi omfattar tre suveräna staters territorium. Den speciallagstiftning – i nedan nämnda tre punkter – som föreligger bör avskaffas:

  1. Samerna i de tre rikena Sverige, Norge och Finland (samt delvis Kolahalvön i Ryssland) ”besitter” via speciallagstiftning ett område som de döpt till Sapmi som om det var ett eget land. Det är det INTE. Området utgör delar i tre suveräna staters territorium. De har vidare dristigheten – fräckheten som jag ser det – att hålla sig med en egen flagga och egen ”nationaldag” den 6 februari. De tillåts vidare hålla ett eget parlament, sametinget, som i Sverige utformats som ett statligt förvaltningsorgan – och kan där fatta besluta i politiska frågor med direkta val till parlamentet och egna politiska partier. Sametinget beskrivs i Wikipedia som ”en representativ församling för samisk befolkning”.
  2. Samernas, de facto och delvis med lagstöd, veto emot nationella intressen av exempelvis brytning av mineraler.
  3. Näringsförbudet – det enda förkommande i svensk lagstiftning – för alla utom ett fåtal samefamiljer att bedriva renskötsel. Inte ens alla samer har rätt till det. Det finns INGEN annan näringsgren där näringsförbud förekommer

Ett svar to “ÄR SAMERNA I SVERIGE ETT URSPRUNGSFOLK – INDIGENOUS PEOPLE?”

  1. Lars Tyskling Says:

    Jag sysselsatte mig med den frågan då jag först började åka till Lappland på 70-talet. Senare när vi flyttat hit läste jag en hel del om samekulturen och frågan om ursprungsbefolkning. Det finns en hel del skrivet om detta. Jag har också talat med arkeologer som grävt fram olika boplatser och annat från åttatusen år sedan och framåt. De säger enstämmigt att några bevis för att dessa människor var samer finns inte. De föredrog dessutom att jag älg framför ren. Säl var annars ett vanligt vilt. I Vuollerim har man byggt upp en bosättning, där människor tydligen bodde i avancerade hus med en typ av centralvärme. Jag besökte stället i runt år 2000. det kallades Vuollerim 6000. Den information vi fick var att åldern uppskattades till 6000 år. I området finns ännu äldre bosättningar. Ingenting tydde på att dessa människor var samer. Det talades också om att klimatet var betydligt mildare än i dag. Det var därför man kunde flytta dit och utveckla kulturen. Den sades att det var ungefär lika varmt som det är i Mellansverige idag. Dessa senare uppgifter har sedan strukits bort. Min uppfattning är att vi alla är lika mycket ursprungsbefolkning som samerna. Renskötseln kom också igång mycket sent i historien. Vad ska man då dra för slutsatser. Jag anser att man bör lägga ner allt snack om vem som var först. Sådant skapar bara splittring. Folk har bott tillsammans fredligt i byarna länge. De har jagat och fiskat och brukat jorden. Låt det fortsätta att vara så. Att ge exklusiva rättigheter utifrån rasideologier slår fel. Däremot anser jag att man ska ta hänsyn till renskötseln, som är en viktig kulturyttring. Vad gäller jakten så var det lite olyckligt med den fria fjälljakten, så det helt plötsligt skulle bli öppet för hela Europa att komma till svenska fjällen och jaga ripa. Jakttrycket har blivit alltför stort. Det tidigare systemet med lokalt inflytande var bättre, med vissa justeringar. Jag talar förvisso i egen sak där, då jag under ett antal år hade möjlighet att jaga på ett ofantligt område, som ortsbo. Nu är det inte lika roligt längre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: