Archive for the ‘Yttrande- och tryckfrihet.’ Category

THE HON. BRET M. KAVANAUGH JUDGE IN THE SUPREME COURT.

07 oktober 2018

Det är oerhört glädjande att Bret M. Kavanaugh blev vald på livstid till domare i USA:s Högsta Domstol.

Det är viktigt med konservativa bastioner när/om demokraterna återkommer och med PK-ideologisk nit försöker begränsa yttrandefriheten.

Begränsa yttrandefriheten på det sätt som de politiska PK-ideologerna i Sverige med Stefan Löfven och socialdemokraterna i spetsen begränsat yttrandefriheten med bl.a. tilllägg till gummiparagrafen om ”hets mot folkgrupp”! Följ de mål som drivs utifrån paragrafen!

Tyr-runan som ingår i NMR:s flagga och Försäkringskassans logo har dock godkänts! Bara att det behövts rättsliga processer för den saken är gravt allvarligt och oroande!

Det går inte en dag utan att jag tänker på den svenska yttrandefriheten och avsaknaden av en yttrandefrihet lika tydlig, säker och bevakad som den i First Amendment i USA:s Konstitution. Vi kan bara drömma om den saken och/eller att Sverige skulle besluta om en Konstitutionsdomstol som kan hindra lagstiftande socialdemokrater och andra att begränsa yttrande-, mötes- och tryckfriheten!

Det är också välgörande att metoo rörelsen nu uppenbarligen förlorar i kraft och betydelse!

ATT SILA MYGG OCH SVÄLJA KAMELER. DEL III.

29 september 2018

Strain at a gnat and swallow a camel
Couler le moucheron et avaler le chameau
Mücken seihen und Kamele verschlucken

BOKMÄSSAN har i år utestängt – obevisat men påstått – nazistiska Nya Tider från mässan. Jag har under en längre tid följt Nya Tider. Den är nationalistiskt och radikalt högerinriktad och konservativ. Något nazistiskt innehåll har däremot inte kunnat påvisas!

Däremot tillåter BOKMÄSSAN kommunistiska utställare. Utan några protester från de bibliotekarier, kulturvänster och journalister som befolkar mässan. De borde läsa boken ”The Black Book of Communism” för att botas från sin PK-ideologiskt naiva syn på kommunister.

Den ende som, jag sett, påtalat detta är Janne Josephsson! Orädd som han är gjorde han det dessutom i ett framträdande på Bokmässan. Inget svar, so far, från ansvariga!

VAD BÖR GÖRAS FÖR ATT FÅ SVERIGE PÅ RÄTT KÖL?

10 augusti 2018

Denna text är riktad mot makteliterna i regering och riksdag. Svenska folket behöver återta kontrollen över rikspolitikerna. Ett partival vart fjärde år räcker inte! Nuvarande förhållanden med flera fall av oansvariga beslut av riksdag och regering måste upphöra! Sverige är för närvarande på väg i fel riktning (en uppfattning som delas av 73 procent av svenskarna *). En självsvåldig och manipulerande politisk elit har fjärmat sig från uppdragsgivaren, de svenska medborgarna! Demokratin måste därför utvecklas, fördjupas och breddas och den elitistiska partimakten brytas! Därav nedanstående svar på frågan: Vad bör göras?

Förslagen nedan skulle om de implementerades medföra en grundläggande förändring och förbättring av demokratin och svenska folkets inflytande på rikspolitiken.

Inrätta en Författningsdomstol (med oavsättliga livstidsutsedda domare) med uppgift att bevaka att Konstitutionen /Grundlagarna efterlevs och följs. Det är en viktig uppgift framförallt vid politiskt beslutsfattande och viktigare principiell myndighetsutövning. Som modell kan Högsta Domstolen i USA fungera. Den bevakar att Konstitutionen följs och efterlevs. Det har t ex medfört att yttrande- och tryckfriheten i USA är betydligt större, bredare och tryggare än i Sverige.

Inför ett riksrättsförfarande. med en domstol (Högsta Domstolen eller en Författningsdomstol) som kan ställa höga tjänstemän och politiker till svars för brott mot viktiga lagar om hur landets skall styras och administreras. Grundlagens olika delar är naturligtvis särskilt viktiga i sammanhanget. Domstolen skulle t.ex. kunna granska ansvariga bakom migrationspolitiken. En politik som i grunden och för framtiden förändrat Sverige och svenska folkets villkor och som implementerades utan att på något sätt efterhöra svenska folkets mening.

Regeringens bristande konsekvensanalyser och kostnadskalkyler vid politiska beslut (ex. den s.k. ”gymnasielagen” om att låta 9000 afghaner stanna) borde kunna granskas i form av ett riksrättsförfarande. Regeringen struntar dessutom i påpekanden och rekommendationer från Riksrevisionen och Lagrådet (ex ”gymnasielagen”). Lagligheten i detta borde kunna granskas av en juridisk instans!

Återinför tjänstemannaansvaret framförallt för myndighetsutövande tjänstemän i statsförvaltningens myndigheter (kanske också på landstings- och kommunal nivå). Det var Olof Palme som tog bort tjänstemannaansvaret med följder vi sett dramatiska exempel på. Det var också Olof Palme som avslutade vår tidigare assimilationspolitik som tjänat Sverige utmärkt i samband med migration (arbetskrafts och annan) under 1950- och 1960-talet. Istället infördes i tystnad mångfaldspolitiken! Med kända konsekvenser och kostnader för det svenska folket!

Inför krav på beslutande folkomröstningar (typ Schweiz) i samband med principiellt och strukturellt viktiga samhällsbeslut. Beslut där svenska folket på ett avgörande sätt påverkas socio-ekonomiskt, socialt eller politiskt.

Förändra vallagarna så att vi får en väsentligt ökad grad av personval. Medborgarna, inte partierna, skall avgöra vilka personer som skall representera folket i riksdagen. Idag har vi partival där vi har att rösta på personer ytterst utsedda och godkända av makteliten i partierna. I framtiden borde det vara möjligt att kandidera till riksdagen för en enskild person utanför partisystemet!

Halvera antalet riksdagsledamöter så att riksdagsmännens förslag, åtgärder och beslut blir möjliga att följa och granska på en personlig nivå av svenska folket via bl.a. media i bred mening!

Inför en obligatorisk registrering av lobbyister och särintressen (som förekommer i andra länder). Lobbyisterna springer i riksdagshuset och Rosenbad och påverkar riksdagens och regeringens ledamöter. Lobbyisterna borde registreras som just lobbyister och särintressen. Besök hos riksdagsledamöter och regeringsledamöter borde sedan öppet redovisas med angivande av vem som träffat vem.

Vår uppgift är att utveckla argumentationen kring kraven och med kraft driva dem under decennierna framöver!

Att dagens rikspolitiker skulle införa och implementera dessa förslag är helt orealistiskt. Men någon gång i framtiden kommer svenska folket att tvinga fram förändringar i den föreslagna riktningen.

• IPSOs senaste “What Worries the World”-mätning för juli 2018 omfattar medborgare I 28 länder. På frågan ”om man anser att landet är på rätt väg” ligger Sverige på en femteplats – från botten. 73 procent av de tillfrågade svenskarna menar att Sverige är illa ute, bara 27 procent att allt är som det ska. Bara i Brasilien, Peru, Sydafrika och Ungern är det sämre ställt!

Lennart Waara
Medborgare.
Partipolitiskt obunden.

SKALL NAZISTISKA NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR) FÖRBJUDAS?

14 juli 2018

Svaret är ett entydigt nej! Varken nazistiska, rasistiska, kommunistiska eller islamistiska åsikter, möten eller organisationer skall förbjudas. Det är helt enkelt kontraproduktivt! Börjar man tumma på åsikts-, yttrande- och mötesfriheterna är man snart inne på ett sluttande plan och börjar förbjuda kritiker av PK ideologin, kritiker av massmigrationen och kritiker av islamiseringen av Sverige, kritiker av klimatbluffen etc.

ÖPPNA INTE PANDORAS ASK! 1) Man vet aldrig var det slutar! Vi har redan nu en socialdemokratisk regering och en riksdag som uppvisar tydliga drag av vilsenhet och desperation!

Centerpartiet och Kristdemokraterna är positiva till förslaget om att förbjuda rasistiska organisationer. Moderaterna vill hellre se ett bredare förbud av våldsbejakande organisationer. Liberalerna är avvaktande. Vänsterpartiet avvisar förslaget! Sverigedemokraterna är försiktigt positiva och vill i likhet med Moderaterna se ett bredare förbud av våldsbejakande organisationer.

En fråga till samtliga partier? Hur definierar man rasism på ett juridiskt hållbart sätt? Hur avgör man juridiskt att en organisation är rasistisk? Vem skall stå för dessa intrikata avgöranden? Samma frågor gäller våldsbejakande organisationer!

Jag har ägnat mig åt att läsa olika inlägg om förbud av NMR/rasistiska organisationer. Det finns faktiskt en och annan som håller huvudet kallt och argumenterar principiellt. Väldigt många är upprörda – begripligt – och argumenterar känslostyrt!

Några anser att man skall förbjuda NMR för att det flesta tycker det. Det argumentet förefaller lite desperat! Antalet som tycker en sak avgör inte vad som är rätt. Typiskt politikerargument!

För drygt fyra hundra år sedan ansåg en överväldigande del av mänskligheten att jorden var platt och att solen snurrade runt jorden. Giordano Bruno och Galileo Galilei hävdade motsatsen! Galileo Galilei gjorde avbön inför inkvisitionen och klarade sig. Giordano Bruno gjorde inte avbön så honom fängslade man i 8 år innan han eldades upp! Är vi på väg mot en nutida motsvarighet till inkvisitionen?

Jag ser tre argument mot att förbjuda NMR! Två praktiska och en djupt principiell!

För det första medför ett förbud av NMR att man trycker ner organisationen i illegalitet och hemlighet. SÄPO hävdar att de har en fungerande övervakning och kontroll av NMR och att det är lättare att kontrollera NMR om de får verka i det öppna! Det är faktiskt en stollig men mycket begränsad grupp som utgör och tillhör NMR! NMR visar ju också alltid upp sig omaskerade – till skillnad från den kommunistiska autonoma våldsrörelsen som maskerar sig. Det underlättar i hög grad för SÄPO att löpande övervaka och registrera rörelsens medlemmar!

För det andra gör ett förbud bara NMR till ”offer och martyrer” – i egna och vissa andras ögon – vilket är vad de själva vill! Förbud och ”martyrskap” är målet, vilket jag menar är tydligt utifrån deras utstuderade provocerande och aggressiva agerande under Almedalsveckan!

Det tredje principiellt viktigaste argumentet tar sin början med Franska Revolutionen och de borgerliga fri- och rättigheter som där stampades fram. Yttrande, tryck och mötesfrihet har allt sedan dess tillhört de oförytterliga rättigheter som är värda att gå i döden för! Tyvärr är dagens politiker så obildade att de inte känner till bakgrunden!

Har makten väl börjat tumma på de borgerliga fri- och rättigheterna kan vi vara på väg mot ett mer totalitärt samhälle, styrt av maktens bärande ideologi idag, PK-ideologin!

För mig är de borgerliga fri- och rättigheterna binära! I det avseendet är den amerikanska konstitutionen ett föredöme.

Men, hur är det med att NMR stör möten, bråkar och provocerar fram våld? Ja, det förekommer uppenbarligen! Därvid är rapporteringen från Almedalen entydig, även deflaterad för ev. överdrifter! Dock! Brott skall beivras av det samlade rättsväsendet i enlighet med Brottsbalk och lokala ordningsstadgor.

Åsikten, möten och organisationer SKALL INTE FÖRBJUDAS! Vare sig de är fascistiska, nazistiska, kommunistiska, rasistiska, islamistiska, islamistiskt antisemitiska eller andra! Sådana uppfattningar, idéer och ideologier skall mötas och bemötas i öppen diskussion och debatt!

Det är oerhört viktigt att ta kampen för åsikts- yttrande-, mötes- och organisationsfrihet emot totalitära politiska tendenser!

Vi har två år på oss att ORDNA UPPROP, ORGANISERA MOTSTÅND och BILDA OPINION emot kommande förslag till INSKRÄNKNINGAR I ÅSIKTS- YTTRANDE-, MÖTES- OCH ORGANISATIONSFRIHETERNA!

Det kommer att bli en viktig kamp för framtiden! Är du med?

1) Pandora gav efter för sin nyfikenhet och öppnade asken hon fått av Zeus och som hon var förbjuden att öppna. Asken innehöll olyckor och sjukdomar som flög ut över världen. När Pandora förskräckt stängde asken hade dess innehåll flugit ut. Det enda som fanns kvar på botten av asken var hoppet.

YTTRANDEFRIHETEN HOTAS!

15 april 2018

Regeringens (IT-minister Peter Eriksson MP) möten med representanter för Tidningsutgivarna, TU, företrädare för YouTube och Twitter är mycket oroande för att inte säga hotande!

Regeringen och medier anslutna till TU, bland annat Dagens Nyheter och Expressen, har krävt censur på de sociala medieplattformarna av material som granskar svenska politiker och medieaktörer och skulle kunna påverka väljarnas röstpreferenser på ett (för big-medias och big-politics) oönskat sätt i riksdagsvalet.

IT-ministern var nöjd med ”ett mycket konstruktivt möte”. Han berättade att regeringen och TU bland annat fått löften från YouTube som utlovat ”åtgärder” och ”skärpt kontroll” mot det Eriksson betecknade som ”illegalt hat och olagligt innehåll på nätet”.

Vad är olagligt innehåll på nätet? Sannolikt kritiska granskningar av regeringens och maktens beslut och åtgärder och hur dessa speglas i big-media, t ex i migrations och integrationsfrågan!

– Utgångspunkten måste vara, och det är vi överens om, att det som är illegalt utanför nätet också ska vara det på nätet. Det är en korrekt ståndpunkt men det är inte vad som överenskommits! Utanför nätet är det rättsväsendet som avgör vad som är olagligt/lagligt. Den juridiska grundprincipen måste gälla också innanför nätet!

Det oroande som skett är att regeringen och medier som Dagens Nyheter och Expressen utövat påtryckningar på de stora sociala medieplattformarna och förmått dem att ta bort publicistiskt material utan vare sig någon föregående eller efterföljande rättslig prövning av om materialet varit olagligt eller inte.

Justitieminister Morgan Johansson sade att ett krav från den svenska regeringen och TU är att snabbare komma i kontakt med de sociala medieplattformarna så att material som påstås vara illegalt kan tas bort omedelbart. Påstås! Var finns en laglig prövning?

YouTubes Europachef Ben McOwen Wilson sade att diskussionen förts inom ramen för den svenska yttrande- och tryckfriheten. Hur rimmar påståendet med de åtgärder som föreslås utanför all prövning mot de svenska grundlagarna.

Notera det fasaväckande i att det inte är rättsväsendet (enligt Morgan Johansson ) utan ”frivilligorganisationer” som ska sköta bedömningen av vad som är olagligt innehåll på de sociala medieplattformarna.

Vilka ”frivilligorganisationer”? T.ex. #jagärhär!

Vad är #jagärhär för organisation?

Det är en aktivistisk organisation med tydligt politisk agenda utöver de begränsningar som anges i yttrande- och tryckfrihetslagarna. Gå till deras hemsida och granska deras ideologi hämtad från den neo-marxistiska postmodernismens identitetspolitik! Ett citat från hemsidan: ”Motverka polarisering / filterbubblor / faktaresistens / propaganda/ hat / hot / rasism / sexism / homofobi / funkofobi.”

Det är verkligen att sätta bocken till trädgårdsmästare.

VAD VÄRRE ÄR, REGERINGEN SÄTTER I ETT MEDVETET BESLUT MAKTMEDEL I HÄNDERNA PÅ EN AGENDADRIVEN PRIVAT ORGANISATION! DET ÄR OTROLIGT BORTTOM FÖRSTÅELSE! ELLER, KANSKE INTE!

Det mest oroande är tystnaden i de stora media inkl. SVT/SR om detta! Vi är på väg mot en allt mer totalitär inskränkning av yttrandefriheten?

Företrädare för Facebook hade tackat nej till att delta. Heder!

KRÄNKTHETSKULTUR OCH IDENTITETSPOLITIK!

14 april 2018

Jag är avgjord motståndare till identitetspolitik och kränkhetskultur som medfört inskränkningar i yttrandefriheten. Så snart någon grupp känner sig kränkt skriks på lagstiftning. Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Kränkthetskulturen – en i stor utsträckning egenartad svensk uppfinning – är farlig!

”Crybullies” är Ivar Arpis lysande term! Den ena identitetsgruppen efter den andra och den tredje före ”känner sig kränkta”! Växt upp för Guds skull! Sluta med offermentaliteten och ta diskussionen med rak rygg och i sak som en man!

Min modell är den amerikanska konstitutionen! Freedom of speech skall vara freedom of speech! För KKK, neo-marxister, neo-nazister, islamister, kommunister, fascister, radikalfeminister, PK ideologer etc etc. Diskussionen skall föras öppet i sak, det är så vi bäst hanterar obehagliga åsikter inte genom att trycka ner dem i undervegetationen.

När ex marscherande i takt kan dömas för hets mot folkgrupp så har vi passerat en gräns som för mot totalitära inslag och dit är vi tyvärr på väg om vi inte ser upp!

Jag kommer att kämpa vad jag kan för total yttrande-, tryck- och mötesfrihet. Jag har allt sedan gymnasieåren i början av 1960-talet hyllat den maxim – som tillskrivs Volatire men som är uttalad av annan som sammanfattning av Voltaire: ”Jag ogillar dina åsikter men är beredd att gå i döden för din rätt att framföra dem.”

All verklig diskussion som för kunskap och analys framåt innebär att någon någonstans kommer att känna sig kränkt av vad jag säger. Må så vara, yttrandefriheten är helt nödvändig för ett civiliserat och framåtskridande samhälle! Tack och lov så har den diskussionen nu kommit igång i Sverige på allvar med djupanalyserande böcker, texter och nätartiklar. Den i Sverige dominerande – på universitet, via media in i politiken – indentitetspolitiken med grund i postmodernistisk PK ideologi har börjat ifrågasättas och brytas upp. Sprickorna i muren blir allt tidigare och åsiktskorridoren något bredare!

Det finns hopp men vi måste vara vaksamma på alla tendenser till inskränkningar och dessa kommer fortfarande så sent som för några dagar sedan från ministrar Johansson och Eriksson eller regeringens förslag kring domstolsinformation. Båda dessa har jag behandlat i andra texter på bloggen!

FACEBOOK TACKAR NEJ TILL STATENS INGREPP!

12 april 2018

Facebook tackar nej till att delta i Morgan Johanssons och Peter Erikssons försök till statskommunistisk styrning av den fria debatten på nätet. Ett försök som kamoufleras under termer av kränkthet och fake news (definierat av staten och dess företrädare)! Ta debatten i sak om du är kränkt och skrik inte på censur och lagstiftning från identitetsdrivna företrädare för statsapparaten! Crybullies! En utmärkt term myntad av Ivar Arpi på SvD. Freedom of speech! Överordnat!

Alliansen och Sverigedemokraterna säger nu NEJ till Grundlagsändringen!

27 mars 2018

Socialisternas, kommunisternas och miljöpartiernas försök att urholka Grundlagen misslyckas!

Alliansen och Sverigedemokraterna säger nej till regeringens förslag om mediegrundlagsändringar som gör det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar.

– Vi vill tillsätta en ny utredning. Skälet till detta är att särskild försiktighet måste vidtas när det rör sig om grundlagsändringar, säger Tobias Billström (M).

Regeringen har lagt fram ett förslag om ändrade mediegrundlagar som riksdagen ska rösta om i maj och sedan direkt efter valet i höst. Syftet är bland annat att få stopp på publicering av känsliga personuppgifter på webbplatser med grundlagsskydd. Det mest kända exemplet är Lexbase, som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från domstolar och myndigheter.

Men nu säger alliansen nej till den del av förslaget som gör det möjligt att förbjuda sökbara domssamlingar och vill i stället tillsätta en utredning.
Man vill i utredningen titta på avgränsningen av grundlagens tillämpningsområde. I ett gemensamt pressmeddelande som skickades ut på tisdagseftermiddagen skriver man: ”Utredningen bör ha ett tydligt rättvise- och medborgarperspektiv, så att det inte görs skillnad mellan människor och så att alla journalistiska aktörer behandlas lika. Utredningen bör också överväga om en reglering av vissa register kan vara ett alternativ till förbud.”

– Moderaterna står inte längre bakom den del av förslaget som rör domsamlingarna. Alliansen som helhet är i stället överens om att tillsätta en ny utredning. Skälet till detta är att särskild försiktighet måste vidtas när det rör sig om grundlagsändringar, säger Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen.

– Vi har tagit intryck av kritiken och ändrat uppfattning, säger han.
Han lyfter fram problemet i regeringens förslag där man gör skillnad på användare av databaserna.

– Vi lever i en tid då vi måste se till att värna integriteten i det offentliga samtalet så att människor har tillgång till information på lika villkor, säger Tobias Billström.

Sverigedemokraterna har tidigare meddelat att man vill se en folkomröstning av mediegrundlagarna. Partiets menar att regeringens förslag riskerar att kategorisera seriösa och oseriösa medier.
– Jag är glad över att vi lyckats påverka de övriga oppositionspartierna. Sverigedemokraterna var länge ensamma om att vara kritiska till förslaget om förändrade mediegrundlagar och jag välkomnar alliansens omsvängning, säger Jimmie Åkesson i en skriftlig kommentar efter att alliansens besked stod klart.

”Det är mycket svagt av de borgerliga partierna att inte orka stå upp för förslag som de själva varit med om att utarbeta”, säger Morgan Johansson i ett skriftligt uttalande för TT.

Expressen 27.3.2018

REGERINGENS PROPOSITION 2017/18:49. ÄNDRADE MEDIEGRUNDLAGAR

15 mars 2018

Det låter oskyldigt men är betydligt allvarligare än så. Faktum är att lagförslaget kan beskrivs – och beskrivs av tunga remiss instanser som en ”CENSURLAG”. Den innehåller paragrafer som gör att ex internettidningar och privatpersoner hindras att ta del av visst rättsmaterial. Den undersökning av 4000 domar kring sexualbrott som Jonas P Jonasson gjorde och som avslöjade en monumental överrepresentation av migranter bland dömda sexualbrottslingar omöjliggöres.

I regeringens proposition angående mediegrundlagskommittéens förslag föreslås ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar grundlagsskyddet för publiceringar på internet. Det föreslås bland annat förbud mot offentliggörandet av vissa integritetskänsliga personuppgifter. Regeringen syftar då främst på de databaser som samlar domar och tillgängliggör dem för allmänheten. Då domar är offentliga handlingar så är dessa databaser idag grundlagsskyddade.

Förslaget till grundlagsändring innebär allvarliga inskränkningar i offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Förslaget innebär bland annat att privatpersoner förbjuds att få tillgång till offentliga handlingar, via t.ex. rättsdatabaser över domar. Men det gäller inte alla, t.ex. medieföretagen Schibsted och Bonniers, banker, regeringskansliet och företag kommer fortsättningsvis få tillgång till rättsdatabaser.

Detta är inte bara orättvist. Det strider också mot den grundläggande tanken i den svenska offentlighetsprincipen. Alla oberoende av ekonomisk ställning ska ha samma rätt att få tillgång till offentliga handlingar.

I remisser till regeringen menar många företag och myndigheter att lagförslaget ger för stort tolkningsutrymme om vilka koncerner som omfattas i förslaget. Många menar även att regeringens förslag strider mot förbudet mot censur och att man genom att endast låta stora koncerner ta del av databastjänsterna så kan det även vara en direkt strid mot offentlighetsprincipen. Ordförande Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet skriver:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- oh yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.”

Flera tunga instanser, Publicist­klubben, Justitie­ombudsmannen, Lagrådet och Hovrätten över Skåne och Blekinge har sagt nej till de föreslagna lagändringarna. Även Advokatsamfundet har varit kritiskt. Trots det har regeringen alltså gått vidare med dem.

Den mest svidande kritiken kommer från hovrättsrådet Katarina Rikte vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, en av regeringens remissinstanser. Hon har liknat grundlags­förändringarna vid censur: ”Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Därför säger vi att såhär kan man inte göra. Det går inte!” sade hon i en intervju med Nyheter Idag i somras.

För några veckor sedan skapade Westerholm, tillsammans med tidigare Sveriges Radio-journalisten Helene Bergman, webbsidan Stoppa grundlagsändringen. Som namnet på sidan antyder vill de förhindra att regeringens proposition går igenom och blir ny grundlag. Den planerade grundlagsändring som informellt kallas ”censurlagen” måste stoppas. Det hävdar Johan Westerholm. ”Jag vill att riksdagen lägger ned det här.”

Den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali och den S-märkta statsvetaren Stig-Björn Ljunggren har båda anslutit sig till kampanjen. Andra kritiska röster som refereras på sidan är juristen Krister Thelin, tidigare lagman vid Hovrätten över Skåne och Blekinge samt domare vid FN:s Krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien i Haag, och yttrandefrihets­experten Nils Funcke.

Den officiella förklaringen till att regeringen vill ändra lagarna är att man vill komma åt vissa former av personregister. Bland annat tjänster som Lexbase och liknande verktyg som inte minst används av journalister som håller på med granskande kriminaljournalistik. Sådana tjänster är helt enkelt för integritetskränkande för dömda brottslingar, tycker regeringen.

Susan V Bergqvist, pressekreterare för konstitutionsutskottets ordförande Andreas Norlén (M), bekräftar att man kommer rösta för förslaget. Därmed tyder det mesta på att den rödgröna regeringens föreslagna grundlagsändringar kommer röstas igenom. Snart ska riksdagen fatta beslut om den föreslagna propositionen. Ett nytt beslut ska dessutom fattas av en nyvald riksdag efter höstens val för att regeringens förslag ska träda i kraft.

Sverigedemokraterna har krävt beslutande folkomröstning om grundlagsförändringarna. För att få till stånd en folkomröstning krävs att minst en tredjedel av riksdagsledamöterna, 117 stycken, röstar för en sådan. Eftersom SD endast har 46 ledamöter i riksdagen är utsikterna för partiet att få gehör för sitt krav mycket begränsat


%d bloggare gillar detta: