BYGG NYA KÄRNKRAFTVERK I SVERIGE.

Det finns flera sociala, makroekonomiska och klimatmässiga fördelar med att Sverige bygger nya moderna kärnkraftverk. En satsning på kärnkraftsproducerad el bör ha som inriktning att skapa överkapacitet (överutbud) i förhållande till den normala efterfrågan på den svenska marknaden. Skälen till att Sverige skaffar sig en buffertkapacitet är i flera avseenden uppenbara.

Det första och självklara är att Sverige har ett klimat med vintrar som kan variera kraftigt ifråga om utsträckning i tid (i värsta fall från november till långt in i april) men också ifråga om temperaturnivåer. När det blir rejält kallt under en längre tid så räcker den idag i Sverige producerade elkraften inte till utan Sverige importerar el från kolkraftverk i Tyskland.

Import av kolproducerad elkraft från Tyskland innebär två avgörande nackdelar. För det första blir vi beroende av Tyskland som i sin tur är beroende av rysk gas för sin elproduktion. Det är ytterst ett geo-politiskt argument emot att Sverige vid lång sträng kyla hamnar i beroende av elproduktion i ett annat land. Indirekt kan Sverige hamna svårigheter om Ryssland av något geo-politiskt skäl sätter press på Tyskland och hotar med att höja gaspriserna alternativt skruva åt gaskranarna.

För det andra innebär import av tysk kolproducerad elkraft en oönskad och negativ påverkan på miljön genom de emissioner som kolproduktionen genererar. En svensk utbyggnad av kärnkraften har således direkt positiva miljömässiga konsekvenser.

Med en långsiktig överkapacitet i förhållande till normal el-efterfrågan skapar Sverige utrymme för att kunna exportera elkraft till andra länder i situationer när ex. Tysklands totala el-efterfrågan överstiger det egna el-utbudet. Det innebär exportinkomster för det svenska statshushållet.

En utbyggd kärnkraft innebär också att hoten mot kvarvarande oreglerade älvar minskar och att vi på sikt kanske skulle kunna avreglera någon älv.

Tanken med en överkapacitet är naturligtvis att en överproduktion skulle kunna medföra lägre el-priser. Det är självfallet inte de stora kraftbolagen intresserade av. Det krävs således att riksdag och regering tar tillbaka initiativet via Vattenfall och statliga regleringar av el-produktion och el-marknad och styr elkraftsproduktionen i enlighet med Sveriges el-konsumenters och den svenska industrins långsiktiga behov.

I synnerhet hushåll med lägre inkomster på landsbygden skulle gynnas av lägre kostnader för distribution och konsumtion av el. Det är således indirekt en välfärdsreform som faktiskt innebär en viktig direkt ekonomisk förstärkning för dessa hushåll!

Den el-intensiva industrin behöver en långsiktigt säker tillgång på konkurrenskraftig el. I synnerhet de nya metoder för renare framställning av stål som nu utvecklas är oerhört energikrävande som inte kan tryggas med vindkraft.

En annan fördel med utbyggd kärnkraft är att vi slipper de i miljön och landskapet så fruktansvärt förfulande vindsnurrorna. Vindkraftverken är dessutom vid tillverkning oerhört miljöpåfrestande. Framställningen av de för vindkraftverken viktiga jordartsmetallerna sker under mycket miljöförstörande former i bl.a. Kina. I framtiden kan Sverige tvingas bryta jordartsmetaller som bl.a. förekommer runt Vättern. Jordartsmetallerna förekommer i naturen och berggrunden i mycket små koncentrationer vilket medför att utvinning av dem blir kraftigt miljöförstörande och miljöbelastande.

De kärnkraftverk som kan byggas idag är både säkrare, effektivare (ex bränsleutnyttjande i förhållande till output) och bättre än de, visserligen uppgraderade, kärnkraftverk vi har i Sverige idag. De nya kärnkraftverken använder t.ex. tidigare utbränt kärnbränsle som upparbetas och återanvänds, vilket innebär både, ekonomiska, miljömässiga (mindre lagringsmängder) och effektivitetsmässiga fördelar.

De nämnda är några av de skäl – det finns säkerligen betydligt fler – jag ser som grund för att starta en diskussion kring fördelarna med kärnkraftsproducerad el. Efter en bred folklig diskussion och utredningar av placeringar, investeringskostnader, säkerheter, typ av kraftverk etc. bör Sverige ta ett politiskt beslut om att påbörja projektering och byggande av nya kärnkraftverk! And that´s that!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: