ÄR ISLAM SOM RELIGION ETT HOT?

Jag har ägnat möda åt att tränga in i muhammedanismen/islam både som religion med dess grundare profeten Muhammed och dess grundtext Koranen. Jag har också tittat på dess 1000-åriga historia av expansion och dominans. Det har också varit viktigt att tränga in i den muslimska massmigrationens till Sverige dysfunktionella konsekvenser. Media ger rikhaltiga beskrivningar liksom också kritisk läsning av böcker av Sannandaji, Heberlein och Arnstberg m.fl. Offentlig statistik finns till dels samt artiklar i svensk och internationell press och intervjuer på internet t ex på swebbtv.se.

OBS! Den fråga som ställs i rubriken handlar inte om enskilda troende muslimer utan om muhammedanismen/islam som en religiös ideologi och rörelse med ett uttalat politiskt statsbyggande innehåll och i många fall främst i arabvärlden är en statsbärande religion.

För det FÖRSTA; världsfreden.

Det finns flera stora hot mot den idag. En är president Donald Trump som med en aggressiv retorik och hot om och genomförda åtgärder helt tydligt drivit upp konfliktnivåerna i världen. Putins Ryssland, Nord Korea och Iran är några aktuella exempel.

Ett hot mot världsfreden som idag inte diskuteras lika explicit är motsättningarna och proxykrigen – främst i arabvärlden – mellan shia- och sunnimuslimer företrädda par preference av Iran och Saudi Arabien. Denna konflikt är delvis ideologiskt religiös via den historiska motsättning för att inte säga hat som råder mellan de gamla riktningarna shia och sunni. Dessa motsättningar går tillbaka och har sitt ursprung i händelser strax efter profeten Muhammeds död! Motsättningen är också geopolitisk med ett pågående proxykrig om inflytande och dominans i den muslimska arabvärlden. Det är därför som president Trumps retorik gentemot Iran och uppslutning bakom Saudi Arabien och Israel är så farlig. Till detta kan man lägga att Ryssland och USA till dels hamnat på olika sidor i inbördeskriget i Syrien även om de lyckats ena sig om att få bort daesh från regionen. I bakgrunden finns här också ett aggressivt Israel som bara väntar på en anledning att bomba Irans kärnkraftsanläggningar! Det går att driva denna analys mycket djupare! Detta räcker för min tes som är att muhammedanismen/islam i ovan nämnda konstellationer är ett hot mot världsfreden!

För det ANDRA; hur är det med den västerländska civilisationen?

Jag skall inte gå tillbaka i historien till de tidpunkter då de muslimska arméerna dominerade nuvarande Spanien eller hejdades först vid Wiens portar.
Hur ser den muslimska kulturen ut som skulle kunna sprida sig vidare genom muslimska geo-politiska erövringar. Koranen är grunden för den juridik som råder i muslimska länder i form av sharia-lagstiftning. Denna lagstiftning är ”medeltida” betraktat med ögon formade av en traditionellt kristen västerländsk civilisation! Den som tvivlar kan söka på nätet! Brott enligt sharia-lagstiftning straffas i flera av arabvärldens muslimska länder med offentliga förnedringar, piskningar, stympningar och hängning i byggkranar eller halshuggning med svärd. Hundratals miljoner kvinnor förtrycks å det grymmaste! Det är helt enkelt inte fullvärdiga medborgare utan lyder helt under ett kraftigt patriarkalt förtryck från fäder, bröder och äkta män. Det har inte ens rätt att köra bil i vissa länder! Burhka, hijab eller hel täckning med ett nät för ansiktet krävs i de flesta muslimska arabländer! Ett brott mot detta kan leda till offentlig piskning! Månggifte och barnäktenskap (pedofili) är legio och har också kommit till Sverige med den muslimska massinvandringen! Synen på kvinnan som underlägsen mannen har också exporterats! Detta kan också beskrivs än djupare men detta räcker för min tes om att muhammedanismen/islam är ett hot mot den västerländskt kristna civilisationen!

För det TREDJE; hur ser det ut i Sverige?

Vilken utveckling och vilka dysfunktionella konsekvenser kan vi se som ett resultat av de senaste fyra/fem årens massmigration av muslimer från Afghanistan och andra arabiska länder samt Nord Afrika till Sverige? Vad har en tydligt framväxande muslimsk diaspora med egna samhällen, värderingar och ”lagar” medfört?

Hur har massmigrationen förändrat det svenska samhället?

Sverige har tvingats acceptera månggifte, dessutom finansierat med skattepengar. Omtalad blev mannen i Nacka med tre fruar och 17 barn som Nacka kommun köpt tre lägenheter åt för 14 miljoner och som finansieras med drygt 120 tusen kronor i bidrag per månad. Det finns flera sådana exempel. Hur många har vi idag ingen säker kunskap om. Det pågår ett offentligt arbete med att ta fram fakta. Mörkertalet är dock stort! Förekommer faktiskt månggifte (inte endast via import) i Sverige i de muslimska förorter som beskrivs som ”no-go zones” i SvD och som polisen ser som utanförskapsområden?

Barnäktenskap har vi tvingats ta emot och sådana sker pågående också i Sverige. I Västerås står just nu ett par inför rätta för två fall av just detta. Ett par hundra sådana barnäktenskap är kända av myndigheterna. Mörkertalet är stort också på detta område!

Kvinnoförtryck i förorterna är importerat från de muslimska länder som migranterna kommer ifrån. Man behöver bara röra sig i centrum av städer som Västerås eller Örebro så ser man alla former av kvinnoförtryck uttryckt i burkha och hijab. Hedersförtryck och s.k. hedersmord av döttrar som vill bryta med de muslimska traditionerna och kraven och är rapporterade och dömda vid ett flertal tillfällen. De patriarkala strukturerna förtrycker små flickor, unga flickor och kvinnor i dessa utanförskapsområden vare sig de heter Vivalla eller annat! När skall feministerna på allvar ta upp denna fråga?

Den muslimska gängkriminaliteten med hot och dödsskjutningar har skapat no-go zones där polisen – enligt egen utsago – inte längre har situationen under kontroll. Det mest extrema exempel kommer från en av Göteborgs förorter – redovisat på SvT – med en imam som styr ett gäng kriminella på ca 200 personer och som enligt polisens rapporter helt på egen hand hanterar konflikter och utdelar bestraffningar och helt styr hela området!

Vi har moskéer i Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna m.fl. städer där imamer predikar en aggressiv salafism som drivit iväg unga muslimer att delta som terrorister, våldtäktsmän, pedofiler och torterare i daesh tjänst! Moskéer byggda med finansiering från det salafistiska Saudi Arabien. Nya moskébyggen rapporteras nu vara på gång i Norrköping, Karlstad m.fl. städer! Det finns andra muslimer som offentligt hävdar att bygget i Karlstad styrs och leds av en organisation på salafistisk grund! En moské förstärker allmänt tendensen till framväxten av en socialt sammanhållen muslimsk diaspora. Varför finansierar Saudi Arabien moskéer på salafistisk grund i Sverige?

Daesh terroristerna/mördarna/torterarna/våldtäktsmännen/pedofilerna återkommer nu till Sverige och går fria på gatorna i Vivalla i Örebro och på andra ställen. De skall självfallet åtalas och dömas för deltagande i en av de värsta terrororganisationer vi sett under modern tid!

SLUTSATS?

Avgör själv i vilken mening och i vilken omfattning muhammedanismen/islam är ett eventuellt hot mot fred och frihet i världen och mot det svenska samhället och vår civilisation!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: