MUHAMMED, KORANEN OCH ISLAM VISAVI JESUS, BIBELN OCH KRISTENDOMEN – SVENSKA KYRKAN. ARTIKEL 4.

I denna del fyra i artikelserien om islam och kristendomen skall vi granska hur kyrkan – enkannerligen Svenska Kyrkan – analyserar och ser på Muhammed, Koranen och islam. Vi kommer att i huvudsak lämna de olika frikyrkorna därhän, inte för att de är oviktiga eller inte agerar i det problemkomplex som lagts av massinvandringen av muslimer till Sverige.

Källan kommer huvudsakligen att utgöras av Svenska Kyrkans (SK) hemsida samt inlägg och uttalanden i media i olika sammanhang.

Jag kan inte frigöra mig från ett allmänt intryck av avundsjuka från prästerna i Svenska Kyrkan på muslimernas starka tro. De svenska prästerna har att möta ett betydligt ljummare intresse för kyrkan, kristendomen och tron från medborgarna i världens mest sekulariserade land. Den avundsjukan – om vi tillåts använda ett begrepp som ingår i de sju dödssynderna – utsträcker sig också sannolikt till imamens starka ställning i den svenska muslimska diasporan. Prästerna i Svenska Kyrkan har en gång i tiden haft en sådan social ställning i det svenska samhället men det är länge sedan!

En första avgörande fråga är varför Svenska Kyrkan är så tyst och förtegen om de muslimska ländernas patriarkala förtryck av bland annat kvinnor och övriga vidrigheter bl.a. i form av fysiska bestraffningar. Med sharialagarna som grund genomförs offentliga förnedringar, piskningar, stympningar och hängningar. Den som försöker förneka detta kan enkelt hitta filmade sekvenser på internet från aktuella arabiskt muslimska länderna som Iran, Saudi-Arabien m.fl.

Jag skulle vilja sträcka mig så långt som att påstå att Svenska Kyrkan förtiger vad Muhammed, Koranen och den muslimska praktiken innebär i form av kvinnoförtryck, månggifte och barnäktenskap. Vi har sett Svenska Kyrkan i aktion upprepade tillfällen för att försvara flyktingar och välfärdsinvandrade afghaner men när såg vi senast Svenska Kyrkan explicit protestera mot de patriarkala kraven på hijab och burkha, månggifte, barnäktenskap och det kvinnoförtryck som sker i våra förorter? Protesterar Svenska Kyrkan mot vidrigheterna i namn av sharia-lagstiftning i de muslimska länderna? Mot den aggressiva expansionen? Idag i Västerås centrum såg vi flera små flickor – ca fem år gamla – i hijab!

Å andra sidan är det inte första gången som kyrkan ”gullar” med diktaturer. Socialistiska/kommunistiska diktaturer har beskrivits som befrielseteologi, förståelse för uppror etc!

Hur presenteras massinvandringen av främst muslimer på Svenska Kyrkans hemsida. Några citat från hemsidan som svar på tänkbara frågor får illustrera tonen och inriktningen. Det är naturligtvis vällovliga och välgrundade som argument och synsätt men samtidigt också ett överslätande som innebär att man inte tar ansvar för eller ens nämner konsekvenserna för det svenska samhället av den muslimska massinvandringen; IS/dash terrorister fria på våra gator i Örebro m fl. städer, krisen i skola och vården, den ökande gängkriminaliteten och våldtäkterna, kostnaderna för skattebetalarna 150-200 miljarder årligen, arbetslösheten och ekonomin etc. Det är inget fel med det som skrivs men om det är det enda så anger det inte bara tonen och inriktningen utan hela grunden för hur man betraktar och hanterar de muslimska expansionen i Sverige med allt vad den innehåller. Det stämmer också väl med de uttalanden man tagit del av från ärkebiskopen Antje Jackelen. Samtidigt finns naturligtvis präster och kanske också biskopar som oroas på ett sätt som inte framgår av Svenska Kyrkans officiella och överslätande hållningar.

Svenska Kyrkan:
”För många är det som förmedlas av press och media den enda bilden av islam man får. Har man ingen annan, egen kunskap ökar lätt främlingsfientligheten. Det är lätt att skylla på religionen i frågor som är rent politiska. Efter händelserna i USA den 11 september 2001 har dessutom klimatet för muslimer hårdnat.
En fobi är något som saknar verklig grund. Islamofobi är ett begrepp som blev mer känt efter terrorattackerna i USA 2001. Dessa fanatiska terrorister var visserligen muslimer, men det innebär inte att alla muslimer är terrorister. Det är också så att om man hålls utanför majoritetssamhällets gemenskap blir den egna gruppen ännu viktigare.”

Kristna flyktingar har vid upprepade tillfällen – enligt media rapporter – trakasserats svårt av muslimska flyktingar på olika förläggningar. Ibland har det gått så långt att de kristna flyktingarna måste flytta och hitta andra boenden. De muslimska förföljelserna av kristna följer dem ända till Sverige!

Vad gör Svenska kyrkan för att motverka otrygghet och trakasserier på asylboenden?

Svenska Kyrkan:
”Många av Svenska kyrkans församlingar har lång erfarenhet av att arbeta nära de som bor på Migrationsverkets boenden. Vid fall av otrygghet och trakasserier kan församlingen agera på olika sätt. Bland annat genom att vara samtalspartners i diskussioner om svåra frågor, erbjuda verksamhet som bryter sysslolöshet, ordna alternativa boenden hos privatpersoner, samt att belysa situationen för beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt.”

Vem anser Svenska kyrkan är ansvarig för att motverka trakasserier?

Svenska Kyrkan:
”Ytterst är det Migrationsverket, i egenskap av ansvarig myndighet, som ska se till att ingen ska behöva känna sig otrygg på boendena. Har någon utsatts för ett brott ska det polisanmälas. Det är polismyndigheten som utreder och rubricerar eventuella brott. Om långvariga spänningar uppstår mellan olika grupper får boendets personal hantera situationen utifrån de förutsättningar som råder och en bedömning av lämpliga åtgärder får göras från fall till fall. Vid behov kan de som är drivande i konflikten flyttas till andra boenden för att tryggheten ska kunna återskapas.”

Inget hittas om Koranen och Koranens syn på kristna som otrogna. Inget om Muhammed, hans militära och krigiska verksamhet, hans månggifte och pedofili. Däremot en del oproblematiserat på tremat den banala godheten. Läs Ann Heberleins utmärkta, läsvärda och viktiga analys i Den banala godheten. Mångkultur, integration och svenska värderingar. Riga 2017.

På Svenska Kyrkans hemsida får vi några ledtrådar som helt passar in i Ann Heberleins analys av den ”banala godheten” som inte tar ansvar för konsekvenserna av ståndpunkter, krav och åtaganden. Elakt och polemiskt kan man sammanfatta Svenska Kyrkans budskap som ”hjärtat i halsgropen och huvudet under armen!”

Ingen analys och inga kommentarer om islam som själva ser de kristna som otrogna fiender! Se nedan de tidigare tre artiklarna!

Jag kan inte uppfatta Svenska kyrkans besked som annat än att man förringar Koranens budskap och Muhammeds verksamhet eftersom man ingenstans tar upp den till diskussion och analys.

Istället beskrivs islam som en fridens religion! Islam är ändock en religion, som till skillnad från den kristna rörelsen i Sverige, inte tolererar avvikande åsikter eller kristna – dvs otrogna – i de muslimska länderna.

Genom att agera på detta sätt gör Svenska Kyrkan islam ofarligt och kompromissar med islam på ett sätt som ger islam carte blanche  för expansion och frammarsch. Istället slätar Svenska Kyrkan ut sitt eget budskap för att det skall passa muslimerna. Islam gör dock inte motsvarande anpassning varken i Sverige och allra minst i de arabiska muslimskt styrda sharia-länderna.

Jag har hittat åtminstone ett undantag i den svenska kristna kontexten. Pingstpastorn i Falköping Stanley Sjöberg resonerar sakligt och balanserat om islam och islamiseringens konsekvenser efter hans många möten med islam i Sverige och i muslimska länder. Se intervjun med Stanley Sjöberg på swebbtv.se!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: