MUHAMMED OCH KORANEN VISAVI JESUS OCH BIBELN/NT. ARTIKEL 3.

I denna tredje artikel skall jag jämföra Muhammeds och Koranens budskap med Jesu och Bibeln/NT:s budskap. Det är en granskning av budskapet om hur man vinner anhängare och behandlar dem som inte tror på budskapet.

Fokus ligger på Koranens budskap och Muhammeds verksamhet jämfört med budskapet i Bibelns Nya Testamente (NT) och Jesu verksamhet. Det innebär att Gamla Testamentet (GT) lämnas utanför jämförelsen vilket kanske förvånar någon. Anledningen är att GT är gemensam för de Abrahamitiska religionerna islam, kristendom och judendom (där den utgör huvuddelen av Toran).

Från jämförelsen utelämnas hadhiterna (än mer brutalt våldsamma än Koranen) apokryfa texter till Kornen, liksom de apokryfa delarna till NT samt Pauli och Petri brev. Fokus är på Jesu verksamhet och budskap sådan den framträder i NT och Muhammeds budskap och verksamhet sådan den framträder i Koranen.

Koranen med 114 suror är resultatet av Muhammeds uppenbarelser från ängeln Gabriel under 23 år från år 610 dvs både under perioden i Mekka och i Medina. De nedtecknades av Muhammeds skrivare och närstående när han ”läste upp” uppenbarelserna. Muhammed var inte skrivkunnig. Texterna sammanställdes sedan slutligt ca 125 år efter Muhammeds död år 632. Koranen är också grunden för dem muslimska lagstiftningen sharia.

NT skrevs under perioden år 50 till år 80 e.Kr. De handlar således om de fyra Evangelierna skrivna av Matteus, Markus Lukas och Johannes. De tidigaste nedteckningarna gjordes två årtionden efter Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. Johannesevangeliet anses nedtecknat av den lärjunge Johannes som var närvarande vid Jesu korsfästelse. Johannes dog 90 år gammal på ön Pathmos.

Under åren fram till det slutliga nedtecknandet av de fyra Evangelietexterna – tidpunkter se nedan – levde Jesu ord nedtecknat eller muntligt som s.k. Jesu Logia. Dvs citat av uttalanden som fällts av Jesus under hans verksamhet. I den engelska King James Bible är Jesu Logia markerade med rött i texten. En tradition som vi inte tagit efter i den svenska Bibeln men som jag menar vi borde ta efter.
Markus evangeliet skrevs av aposteln Markus ca 50 e.Kr
Matteus evangeliet skrevs av Aposteln Matteus ca 70 e.Kr
Lukas evangeliet skrevs av Lukas ca 60 e.Kr.
(Det innebär att vissa av Pauli och Petri brev är äldre än de nedtecknade Evangelierna.)

Om Koranen visavi NT kan sägas att spridda delar av evangelietexterna finns med i Koranen med tillägg och kommentarer. Koranen är monoteistisk vilket i den muslimska tolkningen av NT innebär att de avvisar Jesus som Guds son dvs Kristus i den kristna uppfattningen. Koranen avvisar den Kristna Treenigheten – Fader, Son och Ande – som polyteism. Koranen avvisar också den Kristna dyrkan av Maria Guds moder som felaktig polyteism.

Av lätt insedda skäl finns inga hänvisningar i NT till Koranen!

Jag är naturligtvis inte neutral när jag hävdar att NT är kort, välskrivet och dramatiskt på ett intressant och drabbande sätt. Koranen däremot är med Åke Ohlmarks ord en ”skäligen tröttsam och hårdsmält kost.” Den är egentligen oläslig med alla upprepningar och mot slutet av Muhammeds liv full av ”… det invecklade haremstrassligheter som Ängeln Gabriel får reda ut eller så kallas han att huta åt de rättrogna för att de inte visar sin profet tillbörlig undersåtlig vördnad.” (Ohlmarks sidan 30.)

Jag har i de två inledande delarna av denna artikelserie beskrivit och ordagrant citerat de delar av Koranens suror som uppmanar till och tillåter våld mot otrogna. Muhammed var en krigare som använde militärt våld mot otrogna för att övertyga dem och vinna dem för den muhammedanska saken.

Jag behöver knappast citera särskilt mycket ur NT för att övertyga om att Jesu verksamhet var av fridskaraktär där Jesus övertygade med ord, argument, och helande under

Ett citat ur Koranen visar andan och tonen i Koranen mot dem som inte tror som muslimerna. Sura 8 vers 22-23: De uslaste kräken inför Gud äro förvisso de döva och dumba som ej hava något förstånd. Om Gud vetat något gott om dem så skulle han hava låtit dem höra, men om han låtit dem höra så skulle de hava vänt sig bort, avoga som de äro!

Jämför med NT:s och Jesu budskap om dessa mina minsta och blinda och döva som Jesus helade för att visa vem har var och vem man skall tro på!

Där Koranen visar och uppmanar till hat och tillåter våld mot de otrogna- se artikel två i min serie – manar NT till ett budskap som innebär tro, hopp och kärlek.

En av dem som var med Jesus när han greps i Getsemane drog sitt svärd och högg örat av den judiske översteprästen. Jesus sade. ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd.” Lukas 22 44-51 och Matteus 26:51-52

I den viktiga Bergspredikan säger Jesus att man skall älska sina fiender och vända andra kinden till. Delar av NT som ofta citeras av den kristet grundade pacifismen. Matteus 5:38-48

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vidare, jag skickar er som får in bland vargar var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Matteus 28.18-20 och Matteus 110:16

Så kan man hålla på i oändlighet. NT är helt genomsyrat av det frids budskap som Jesus predikade och den verksamhet han bedrev med möten och helande under.

Poängen med denna artikel är att det i grunden av Koranen finns en statsbyggande idé. Koranen och Muhammeds verksamhet presenterar en expansiv politisk ideologi som grund för spridning av islam/muhammedanismen.

Vi får samtidigt inte blunda för att de kristna dogmerna – Jesus och NT till trots – genom historien missbrukats av de härskande strukturerna (den kungliga, politiska och Kyrkliga) för olika nationella och politiska maktsyften ända in i våra dagar.

Skillnaden – vilket visats i dessa tre artiklar – är att islam/muhammedanismen har denna expansiva ideologi inbyggd i Koranen förstärkt av profeten Muhammeds militärt krigiska verksamhet. Skillnaden mellan Jesus och Muhammed är i dessa avseenden enorma och lika i väsensskilda som eld och vatten!

Samtidigt innehåller både den kristna och den islamska idévärlden i stort en enorm mångfald och komplexitet av idéer och filosofier som verkat och framträtt i olika kulturella kontexter under olika tidsepoker (ett exempel är väl sufismen och den kristna mystiken som har mycket gemensamt). Detta har dock inte varit ämnet för denna artikel vars syfte fokuserat på skillnaderna i budskap mellan Koranen och Muhammed och NT och Jesus.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: