VAD HÄNDE I GÖTEBORG?

Jag är långt ifrån naiv ifråga om statstelevisionens brister ifråga om politisk balans och objektivitet. Jag har ändock blivit skrämd av statstelevisionens rapportering från kravallerna i Göteborg i samband med den nazistiska Nordiska Motstånds Rörelsens (NMR) tillståndsgivna demonstration (visserligen med domstolsändringar i färdväg etc).
I ett inslag i Rapport igår beskrevs kravallerna som att NMR förlorat och att motdemonstranterna vunnit! Vunnit hurdå och vadå? Jag har försökt att skaffa så mycket information som möjligt om vad som hände. Lätt är det inte! Jag hoppas att mer korrekt och balanserad information kommer! Motdemonstranterna – de goda (obs ironi)– är för det första en magnifik omskrivning för våldsverkare och slagskämpar från Anti Fascistisk Aktion (AFA) och andra s.k. Autonoma grupper dvs socialistiska våldsverkare samt KFMLr en kommunistisk revolutionär organisation. Inte precis söndagsskolan de heller!
Nåja, motdemonstranter i statstelevisions vokabulär! SvTs vokabulär är sannolikt pådriven och påverkad av den pladdrande kulturvänstern inom statstelevisionen som bl a Janne Josephsson beskrivit! ”Inte skall du granska vårt parti” som de sades på redaktionen när Janne J och UG planerade att granska V/VPKs våldsamma kommunistiska bakgrund!
I några tidningsmedia har det rapporterats om att också de socialistiska våldsverkarna kastat sten och slagits med polisen och naturligtvis med NMR. Hur lyckades de annars stoppa NMR innan de ens nått startpunkten för demonstrationen! Inte ett ord om detta i statstelevisionen! Objektivitet och balans?
Polisen har nu anhållit 23 personer varav 22 från NMR. Jag utgår ifrån att det är korrekt juridiskt gjort. Frågan är bara varför bara en från den socialistiska våldsdemonstrationen anhållits. Jag hoppas att polisen inte påverkats av de pladdrande kulturjournalisterna i media som i veckor hetsat mot NMRs demonstration. By the way, så mycket reklam och uppmärksamhet hade NMR väl knappast räknat med!
I statstelevisionen beskrevs också att NMR stoppats av de socialistiska våldsverkarna (motdemonstranterna i SvTs vokabulär) innan de nått sin startpunkt. Hur kunde detta åstadkommas utan minst lika mycket öppet våld, ja faktiskt mer för att lyckas stoppa NMR. Det borde väl ha skildrats i ett objektivt SvT som ett brott mot demonstrations- och mötesfriheten. NMR hade ju faktiskt tillstånd som de socialistiska våldsverkarna hindrade och som statstelevisionen skildrade som en seger!
Tänk tanken att det inversa inträffat. Dvs, att NMR lyckats stoppa en kommunistisk demonstration. Vilket enormt liv det hade blivit i den pladdrande journalistklassen i kulturmedia och på statstelevisionen. Då hade grundlagens skydd för demonstrationsfrihet med rätta lyfts fram. I det aktuella fallet icke! Varför?
Jag läser t.o.m att ett avsuttet kommunalråd (S) tycker att det är dags att förbjuda NMR. Många gillaklickanden på denna FB text. Jag skulle gärna vilja se in i den hjärnan för att försöka förstå hur den tankevurpan ser ut.
Det är väl just när riktigt vederstyggliga åsikter framförs som i fallet NMR som styrkan i yttrande och demonstrationsfriheten testas på allvar. Styrkan i det öppna demokratiska samhället prövas i grunden när organisationer med åsikter som vill störta det framförs! Det är då det gäller att hålla huvudet iskallt och inte falla i samma totalitära fälla! Jag har med emfas hävdat följande många gånger allt sedan gymnasieåren: ”Jag hatar dina åsikter men är beredda att gå i döden för din rätt att framföra dem.” Voltaire tillskrivs yttrandet men egentligen är det en annan som sagt detta som en sammanfattning av Voltaire!
Dessutom, det är kontraproduktivt att förbjuda NMR. Dels, är NMR som SÄPO påpekat ytterst få och marginella och dels så är det betydligt enklare och bättre med en öppen organisation där säkerhetsorganen kan hålla dem under uppsikt och informera sig om verksamheten. Jämför med det lösa nätverket AFA som dessutom maskerar sig vid demonstrationer. De är betydligt svårare för SÄPO att hålla dem under luppen.

KOMMENTAR TILL OVAN: Mina utgångspunkter är i viss – om än vag – mening värdekonservativa. Jag är hyggligt inläst på den konservativa teoribildningen och får återkomma med ev. ideologiska preciseringar i annat sammanhang. Det skall inte tolkas som en billig variant på ”kyrkan, svärdet och kungen”! Jag är republikan och skulle helst se att det bernadottska patrasket tvingades bort och skickades till Arbetsförmedlingen. Det jag i all blygsamhet försöker göra med mina artiklar är att visa på de ideologiskt betingande lögner, halvsanningar och den indoktrinering som sprids av makten tolkat som big politics, big media och big business (i brist på bättre begrepp). Det innebär väl närmast en form av rabulism! Exempel på frågor. En farlig ideologisk indoktrinering som pågår är den av liberaler och socialister i gemensam förening drivna kampanjen för Globalismen. I min värld är Globalismen, som den presenteras och framträder hos big politics, det största hotet mot en sammanhållen administrativt enhetlig stat med parlamentarisk demokrati, dvs mot demokratin per se. Med alla brister är parlamentarisk demokrati i särklass det bästa politiskt/ekonomiska system vi sett i historiskt perspektiv i synnerhet i förening med en ordentligt reglerad marknadsekonomi! Detta FÖRUTSÄTTER en stark, enhetlig och klart avgränsad nationalstat! Därför är jag också emot att Sverige ansluter sig till EMU och ytterligare knyts till EU med den överstatlighet som trots Brexit nu aktivt drivs och förespråkas från ”Bryssel”. Det är också en av anledningarna – det fanns fler – till att jag såg positivt på Brexit. Liksom det också är huvudanledningen till att Globalismens förespråkare fullständigt gick i taket efter Brexit omröstningen. När ministern (S) Ann Linde – en riktig Globalist – får grattistelegram vid ministerutnämningen från internationellt ledande globalister så finns anledning att dra öronen åt sig. Detta kort om något av vad jag är ute efter på ett övergripande plan!
Artikeln ovan handlade framför allt om statstelevisionen vinkling av beskrivningen av Göteborg-demonstrationerna. Jag har noterat att både polis och några tidningar skrivit om att också AFA och de Autonoma våldsverkande socialisterna kastat sten och slagits med polisen.  Detta stenkastande och slagsmål med polis nämndes inte i Rapport. I stället beskrevs händelserna som en seger för ”motdemonstranterna” mot NMR. Artikeln avsåg som sagts statstelevisionens skrämmande brist på objektivitet och balans!
Rent faktiskt så har socialistiska kulturjournalister i veckor drivit en kampanj mot NMRs tillåtna demonstration! Därmed också påtagligt hetsat fram de våldsverkande socialisterna i AFA, Autonoma, KFMLr m.fl. till att med våld stoppa en laglig demonstration!
Ja, jag ser NMR, som en visserligen vederstygglig nazistisk organisation men, med SÄPOs explicita bedömning som så liten och marginell att den inte utgör något hot! Det blir därför intressant att fundera på och analysera varför NMR föranlett detta enorma media-larm! (De pladdrande socialistiska kulturjournalister som larmat om den vederstyggliga och nazistiska NMR larmar eller behandlar aldrig motsvarande våldsverkare på vänsterkanten!)  Ja, jag ser socialister i Sverige av olika schatteringar som ett stort och reellt hot mot Sveriges ekonomi, politiska och sociala sammanhållning och utveckling. Bl. a av ovan det nämnda skälet, Globalismen. En annan är konsekvenserna av den välfärdsinducerade massmigrationen från Afrika, muslimska länder och av s.k. ”ensamkommande barn” från Afghanistan. Det har jag skrivit om flera gånger och kommer att återkomma till. Ett annat som jag berört är risken för en självgenererande diaspora av muslimer som hotar att växa fram i det som SvD döpt till ”no go zoner”! Detta kommer att leda till gated communities, konflikter och motsättningar, månggifte, barnäktenskap, ytterligare förvärrad gängkriminalitet m.m. m.m. Det framgår dessutom allt mer tydligt att det värsta dessa muslimska föräldrar kan tänka sig är att deras barn blir svenskar. Vart tar då integrationen vägen? Ja just det in i diasporans getton! Kan det bli så mycket mer oroande? Detta har jag skrivit om och kommer att återkomma till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: