MUHAMMED, KORANEN OCH ISLAM VISAVI JESUS, BIBELN OCH KRISTENDOMEN. ARTIKEL 1.

Jag planerar en serie i några artiklar om Muhammeds verksamhet med fokus på de militärt krigiska delarna, dvs Den väpnade Profeten. Den första delen publiceras här.

I en andra artikel kommer jag att visa att det går en ganska tydlig linje som kan följas från Muhammeds verksamhet via Koranen och till dagens Daesh/IS. Därav den tidigare korrekta benämningen muhammedaner (följare av Muhammed) på dem vi idag kallar muslimer.

I en tredje artikel kommer jag att jämföra Muhammeds verksamhet, lära och praktik med Jesu verksamhet, lära och praktik (NT) för att se vart den jämförelsen leder.

I en ev. fjärde artikel kommer jag att fråga mig var Svenska kyrkan står visavi islamisterna, Muhammed och Koranen!

DEL 1. DEN VÄPNADE PROFETEN.

Titeln på denna del är hämtad från forskaren Maxime Rodinsons utmärkta bok ”Muhammed. Om profetens liv och Islams uppkomst”, Gidlunds 1981. Titeln alluderar vidare på en biografi av Isaac Deutscher över Lev Trotsky där just den andra delen heter Den Väpnade Profeten. I båda fallen en rättvisande benämning! Jag citerar också Karen Armstrongs Muhammed. En biografi. Båda är positivt inställda till islam.

Jag fokuserar mig på den period där Muhammed hävdar att han får en typ av uppenbarelser från Gud som leder ”Profeten” till att han med rent statsbyggande metoder ”övertygar” dem som inte tror eller tvivlar på att han representerar Guds vilja.

Längre fram i sin profet-karriär blir det också intressant att se hur Muhammed så snart han behöver en regel för att styra sina 10 hustrur eller en kaotisk organisation får en uppenbarelse där Gud talar om för Muhammed att just hans regelförslag är Guds vilja.

Under åren 622 – 632 v.t. (vår tideräkning) etablerar och stärker Muhammed en rörelse kring sina Guds-uppenbarelser som mest är att likna vid ett statsbygge med hårdhänta och militära metoder. Dessa metoder – modus operandi – skall jag presentera i urval. En fullständig genomgång av grymheterna och morden blir alltför lång.

Men först vill jag kommentera käll-läget. De första skriftliga texterna om Muhammeds liv nedtecknades ca 125 år efter profetens död. Vi har dock Koranen att utgå ifrån samt de huvudsakliga källorna (vilka historikerna bygger på) och som är kända och traderade av islams företrädare. De har också samlats ihop, analyserats och jämförts. De jag tar upp i denna artikel svarar mot en historisk verklighet. Jag har – eftersom jag inte läser arabiska – inte konsulterat källorna direkt utan citerar via historiker främst Maxime Rodinson och Karen Armstrong.

En viktig händelse var när Muhammed i september 622 v.t. flyttade (hijra) med sin familj och trosfränder från Mecka till Medina. Där och då påbörjas statsbygget! Efter hijra ändrar Koranen karaktär. Muhammed börjar fatta allt fler beslut av politisk och samhällelig art och ser också till att uppenbarelserna i Koranen ger Profeten stöd för beslut och åtgärder.

Redan tidigt när Muhammed utsattes för minsta ifrågasättande eller bara poetiska och satiriska texter som inte riktigt var i Muhammeds smak så antydde Muhammed att han gärna såg dessa författare döda! Det fanns alltid villiga medarbetare som letade upp dessa personer mördade dem (i sömnen eller på annat sätt) och sedan skiljde huvudet från kroppen. Huvudet presenterades för Muhammed som bevis på fullgjort uppdrag och som därvid uttryckte tillfredsställelse och utgav belöning.

Ett första Exempel på just detta är Ka´b ibn al-Ashraf som skrivit satiriskt och vars avskurna huvud kastades för ”Profetens” fötter.
Ett andra exempel är den kvinnliga poeten Asma bint Marwan som med texter förargat ”Profeten.” ”Kan ingen befria mig från Marwans dotter!” sade Profeten. En Umayr ibn Adi smög då in hos poeten och genomborrade henne med sitt svärd. När han dagen därpå rapporterade till Muhammed svarade denne: ”Du har hjälpt Gud och hans sändebud.”
Ett tredje exempel är Abu Sufyan som – uppfattades som ett hot mot Muhammeds klan – också blev av med huvudet via en trogen anhängare till Muhammed som svekfullt nästade sig in hos Sufyan och på natten skar huvudet av honom. Huvudet presenterades senare för Muhammed som var mycket nöjd.

I Koranen började det efter hijra utvecklas en tydlig teologi om det rättfärdiga kriget, ibland måste man kämpa för att bibehålla anständiga värderingar.

”Vi finner det stötande, ja gudlöst, att Muhammed måste kriga sig fram till fred, makt och seger. Islam har utnämnts till en svärdets religion, en tro som har övergivit det sant andliga genom sitt rättfärdigande av våld och intolerans.” K. Armstrong, sid 173.

” In the Western World it is customary to consider Islam as essentially a warrior tradition and, consequently, when the saber or the sword is involved, this word is taken only in its most literal sense, … although it is incontestable that there is in Islam a certain warlike aspect, …!

“The Prophet uttered on the return from an expedition against outward enemies: ´We have returned from the lesser holy war to the greater holy war.´ If outer warfare is thus only the ´lesser holy war´ whereas the inner war is the ´greater holy war´,…” Citaten från The Essential René Guénon. Metaphysics, Tradition, and the Cris of Modernity. 2009. Sidorna 237 och 238.

Ett av de mer groteska exemplen på maktdemonstration för att inte säga maktmissbruk från Profeten Muhammeds sida inträffar i maj 627. Den judiska stammen Banu Qurayza ansågs utgöra ett hot mot Muhammed och hans muhammedaner eftersom de inte kapitulerat för den muhammedanska staten i Medina. Muhammed ledde sina trupper mot stammens befästa by. Muhammed ville ha en villkorslös kapitulation. Qurayza stammen tvekade, men kapitulerade. Resultatet är hårresande! Dagen efter lät Profeten Muhammed gräva stora gravar på marknaden i Medina. De manliga judarna fördes dit bundna gruppvis. Profeten Muhammed lät halshugga dem en efter vid kanten till gravarna och de halshuggna kastades ner i gravarna. Uppgifterna om antalet mördade varierar i litteraturen men mellan 600 och 900 mördades. Kvinnorna och barnen gjordes till slavar och deras egendom delades upp. Profeten själv lade beslag på en konkubin, den vackra Rayhana änkan efter en av de avrättade. Hon övergick till islam!!

Andra outhärdliga våldsinslag att förtiga; motståndarnas kvinnor och döttrar som tillfångatogs och blev slavar eller hustrur till muhammedanerna. Profeten Muhammeds barnhustru Aisha (förmäld med Profeten Muhammed vid sex års ålder och gift vid nio års ålder). M.m.

Exemplen visar varifrån daesh/IS hämtat sin inspiration!

Det är också med denna bakgrund som den muslimske presidenten I Turkiet Recep Tayyip Erdogan citerar poeten Ziya Gökalp i ett av sina anföranden: ”Minareterna är våra bajonetter, kupolerna våra hjälmar, moskéerna våra kaserner och de troende våra soldater!

”Fridsreligionen islam” har presenterat sig på den världspolitiska scenen. Idag kan vi se vart utvecklingen fört oss!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: