ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM

Våra quisling ledare från Bush och Blair till Reinfeldt och Löfven försöker få den fåkunniga menigheten att tro islam är en ”fredens religion”.

Naturligtvis vet dessa herrar att så inte är fallet. Flera av de nämnda är både läskunniga och med intellektuell kapacitet som gör att de vet att de påståendet om ”fredens religion” är långt ifrån sanningen om Koranen. Faktum är att påståendet ”islam som fredens religion” mest av allt påminner om det George Orwellska ”dubbeltänk” i boken 1984, ”slaveri är frihet”, ”krig är fred”.

Tesen om ”islam som fredens religion” började aktivt att spridas EFTER 9/11. Det var också vad svensk statsminister hävdade efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Innan hade beskrivningar och analyser i media och forskning under hela 1900-talet varit korrekta med skildringar av islam som en politisk krigsreligion.

Å andra sidan har både PM Winston Churchill och PM David Cameron beskrivit islams rätta skepnad.

Winston Churchill: ”The Mahommedan religion … increases the fury of intolerance … propagated by the swords … the hopes of plunder and the joy of fighting … The religion of blood and war is face to face with that of peace. Luckily the religion of peace is usually the better armed”.

David Cameron: ”The driving force behind today´s terrrorist threat is Islamist fundamentalism. The struggle we are engaged in is, at root, ideological. During the last century a strain of Islamist thinking has developed which, like other totalitarianisms, such as Nazism and Communism, offers its followers a form of redemption through violence”.

Men det var före 9/11. Därefter har våra quisling ledare lögnaktigt försökt sprida uppfattningen om islam som en ”fredens religion”.

Islam är INTE en fredens religion. Islam är INTE en religion. Islam är en religion OCH en politisk krigsideologi. Religionen skall spridas med hjälp av vapenmakt, arméer och brutalt våld. Det visas för den historiskt kunniga av islams 1400-åriga historia med tusentals krig och erövringar. Det framgår också med all önskvärd tydlighet om man – som jag gjort – läser igenom Koranen. Det visas än mer av Muhammeds historiska verksamhet som krigsherre, slavhandlare och krigsförbrytare (mördade ett par tusen tillfångatagna judar). Muhammeds praktik som exempel för muslimer beskrivs utförligt av muslimska historiker som exempelvis Ibn Ishaq, The Life of Muhammed.

Därför skall jag med början i denna text citera sura-verser från Koranen som visar den politiska krigs- och våldsideologi som islam utgör. Jag skall en gång om dagen lägga ut en ny sura-vers som visar vad Koran säger om våld mot exempelvis otrogna. Otrogna är alla kristna, judar, buddhister, ateister etc. I den svenska översättningen av Koranen kallas de ”månggudadyrkare.” I fallet med den kristna religionen avses att Gud i den kristna Treenigheten – Fader, Son och Ande – är månggudadyrkan.

Ingen av oss läser arabiska så citat från översättningar är nödvändig. För att få en så korrekt bild av Koranens texter som möjligt skall jag citera från auktoritativa svenska och engelska översättningar.

Den engelska översättningen av Koranen är gjord av Pickthall år 1930. Han konverterade till islam och tog sig namnet Muhammed Pickthall. Hans översättning anses som auktoritativ. Den svenska översättningen av Koranen är gjord 1917 av K.V. Zetterstéen och fortfarande auktoritativ. Jag citerar ur tredje oförändrade upplagan.

Samtidigt är en översättning av den notoriskt svåröversatta och svårlästa Koran ett problem. Det syns i att översättningarna till svenska och engelska inte är helt överensstämmande i detaljer och ordval om än i anda och budskap.

Vi startar – Dag nr 1 – stilla med en sura om de otrogna och hur man skall förfara med dem. Sura 9 vers 5.

”Then when the sacred months have passed, slay the idolters (dvs kill the non-Muslims) wherever ye find them, and take them (captive) and besiege them, and prepare för them each ambush. But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then leave their way free. Lo! Allah is Forgiving. Merciful”.

”Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkare, varhelt I finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen, men om de omvända sig. Förrätta bönen och giva allmosan, så låten dem draga sina färde! Allah är förvisso överseende och barmhärtig”.

Dag nr 2. Sura 5 vers nr 33 (eng), nr 37 (sv). Numreringen kan skilja något.

”The only reward of those who make war upon Allah and His messenger (Mohammed) and strive (jihad) after corruption in the land will be that they will be killed or crucified, or have their hands and feet on alternate sides cut off, or will be expelled out of the land. Such will be their degradation in the world, and in the Hereafter theirs will be and awful doom”.

”Deras lön som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästes, eller att deras händer och fötter avhugget korsvis, eller att de förvisas ur landet. detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff”.

Dag nr 3. Sura 4 vers nr 56 (eng), nr 59 (sv).

”Lo! Those who debelieve Our revelations, We shall expose the to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment. Lo! Allah is ever mighty, Wise”.

”Dem som förneka våra tecken, skola vi förvisso steka i eld. Så ofta deras hud varder genomstekt, skola vi giva dem en annan istället, att de må smaka straffet; Allah är förvisso väldig och vis”.

 

Dag nr 4. Tema: Islams jihad som en ”fridens och fredens religion”. Sura 4 vers nr 76, 95 (eng), nr 78, 97 (sv).

”Those who believe do battle for the cause of Allah (jihad); and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! The devils strategy is ever weak. (Non-muslims are working for the devil.)”

“Those of the believers who sit still (avoiding jihad), other than those who have a (disabling) hurt, are not on an equality with those who strive in the way of Allah (perform jihad) with their wealth and lives. Allah hath conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above sedentary. Unto each Allah hath promised good, but he hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary”.

“De, som tro, strida för Allahs sak, och de, som är otrogna, strida för Taguts sak; striden alltså mot Satans anhängare! Satans anslag äro förvisso vanmäktiga”.

”De rätttrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, äro icke lika. Allah har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Allahs sak, ett steg över dem, som sitta overksamma. Bådadera ha Allah lovat det yppersta, men dem, som strida, har Allah utmärkt med stor lön framför dem, som sitta overksamma”.

Dag nr 5.

År 624 (enl andra uppgifter 625) tillfångatog Muhammed och hans armé några tusen judar som gav sig tillfånga efter ett nederlag utanför Media. Männen avrättades medelst halshuggning och kvinnor och barn såldes som slavar. Några tog Muhammed själv hand om. Deras ägodelar fördelades bland ”rättrogna”.

Det är bakgrunden till Sura nr 33:26-27 (eng) och nr 33:26-27 (sv).

”And He brought those of the People of the Scripture (jews) who supported them down from their strongholds, and cast panic into their hearts. Some ye slew, and ye made captive (enslaved) some”.  (After they surrendered the Jewish men and boys were slaughtered; the women and girls were taken as slaves. Comment by translator.)

“And He Caused you to inherit their land and their houses and their wealth, and land ye have not trodden. Allah is ever Able to do all things”.

“Och han tvang deras hjälpare bland dem, som fått skriften, att draga ned från sina borgar och kastade skräck i deras hjärtan; en del dödaden I, och en del togen I tillfånga”.

”Och han gav eder deras land och hem, deras ägodelar och ett land, som I aldrig beträtt i arv; ja, Allah är allsmäktig”.

Dag nr 6.

”Fridens och fredens religion” visar sig i Sura 47:4 (eng), 47:4-5 (sv).

”Now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks (throat cutting, beheading) until, when ye have routed (defeated) them, then making fast of bonds (enslave those not killed); and afterward either grace or ransom till the war lay down its burdens. That is the ordinance. And if Allah willed He could have punished them but that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah He rendereth not their actions vain”.

“När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor”!

”Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Allah velat, så skulle han hava gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De, som dödats för Allahs sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet”.

Dag nr 7.

Sura/vers 4:74 (eng) och 4:76 (sv)

Detta blir den sista Koran versen. För denna gång, kanske jag skall tillägga. Inte för att det inte finns fler. Jag kan fortsätta med dagliga Suror/verser i månader.

Men har jag inte med sju verser övertygat eller åtminstone sått tvivel om Koranens verkliga innehåll så lär jag inte göra det med ytterligare 7 gånger 7 verser. De som har accepterat våra quisling-ledares påståenden om islam som en ”fridens och fredens religion” lär inte ändra sig. Men en liten uppmaning eller bön. Läs Koranen själva! Den är i och för sig i det närmaste oläslig med alla detaljråd men det är viktigt att gå till källan. ”Gå till läggen” som Jan Myrdal alltid uppmanat oss. Eller som en annan Myrdal, nämligen nat. ekon. prof. Gunnar sade till mig en gång. ”Fakta sparkar”. Läs därför också de muslimska historikernas redogörelse exempelvis Ibn Ishaq – finns översatt till engelska – för Muhammeds praktik som krigsherre med mord (företrädesvis halshuggning i olika former), plundring, slavar, månggifte, konkubiner etc. De muslimska historierna är stolta över Muhammeds praktik som utgör en modell och förebild för muslimer som Allahs ”profet” och budbärare att de inte gömmer eller förmildrar något av vad ”profeten” ägnade sig åt.

”Let those fight in the way of Allah (jihadis) who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward (those who die imposing Islam get the greatest reward from Allah)”.

“Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande, strida för Allahs sak! Den, som strider för Allahs sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön”.

 

 

2 svar to “ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM”

  1. ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM — lennart waaras blogg – Life, Death and all between Says:

    […] via ISLAM=ISLAMISM=VÅLDSAM ISLAMISM — lennart waaras blogg […]

  2. APROPÅ KORAN BRÄNNING | lennart waaras blogg Says:

    […] Koranen skall granskas och diskuteras utifrån fakta och analys av dess innehåll. Läs således Koranens suror. Koranen är samtliga muslimers heliga bok, en helig bok som aktivt uppmanar till rent groteska våldshandligar. Jag har skrivit ett stort antal artiklar om dessa suror. De finns på min blogg: https://lennartwaara.com/2020/05/03/islamislamismvaldsam-islamism/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: