Archive for the ‘Corona’ Category

ABSOLUT OCH RELATIV DÖDLIGHET ÅR FÖR ÅR FRÅN 2000 TILL 2020

26 december 2020

Uppgifterna nedan är hämtade från SCB:s befolkningsstatistik med egna beräkningar av genomsnittlig dödlighet under perioden, prognos för 2020 och relativ dödlighet 2020 jämfört med 2000.

Antal döda år för år från 2000

År 2000                              93 461

År 2001                              93 752

År 2002                              95 009

År 2003                              92 961

År 2004                              90 532

År 2005                              91 710

År 2006                              91 177

År 2007                             91 729

År 2008                              91 449

År 2009                              90 080

År 2010                              90 487

År 2011                              89 938

År 2012                              91 938

År 2013                              90 402

År 2014                              88 976

År 2015                              90 907

År 2016                              90 982

År 2017                              91 972

År 2018                              92 185

År 2019                              88 766

År 2020                              89 411 t.o.m den 11 december 2020

År 2020                              95 171 Min prognos.

Min prognos utgår från siffrorna över döda den 11.12 adderat med en prognos över totalt antal döda 11.12-31.12. Kalkylen över döda 12.12-31.12 utgår ifrån genomsnittet döda per dygn 1.12-11.12. som var 284 personer. Med antagande om samma fortsatta dygnsdödlighet blir slutsiffran 2020, 89 411 adderat med (20 x 284) 5680 = 95 171. Om dygnsdödligheten sjunker, vilket preliminära uppgifter antyder, under andra halvan av december blir totalsiffran för år 2020 självfallet lägre.

Genomsnitt antal döda.

2020 – 2019                       91 521

Några kommentarer: 

Tre år med högst dödlighet är 2002, 2001 och 2000.

Tre år med lägst dödlighet är 2019, 2014 och 2011.

Den absoluta dödligheten år 2020 inkl. Wuhan pandemin (döda med och döda av covid 19) hamnar med min preliminära prognos på 95 171 på samma nivå eller över extrem åren. Det innebär en överdödlighet i absoluta tal i jämförelse med genomsnittet för perioden 2000 – 2019 som är 91 521. Hur relevant är en jämförelse i absoluta tal?

Sveriges befolkning har nämligen den aktuella perioden ökat från 8,86 miljoner år 2000 till 10,23 miljoner år 2019. En ökning med 1,37 miljoner personer.

Sverige har således en relativ underdödlighet år 2020 räknat som döda per 100 000 invånare. Den relativa dödligheten var år 2000 1,05 och preliminärt för 2020 0,93

Nästan hälften, 46 procent, av dem som vårdats på landets intensivvårdsavdelningar för covid-19 har utländsk bakgrund. Det är en kraftig överrepresentation. Personer med utländsk bakgrund i befolkningen är cirka 25 procent. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen står personer med utländsk bakgrund för 22 procent av dödsfallen i Sverige. Det är i paritet med befolkningsandelen. Men, nio av tio som avlider i covid 19 är 70 år eller äldre och domineras stort av multisjuka svenskfödda. Personer med utländsk bakgrund utgör således hälften av dem som avlidit före sin 65-årsdag. Det är en enorm överrepresentation. Den uppgiften borde presenteras, analyseras och diskuteras i media och i rikspolitiken.

Den presenterade statistiken visar total dödlighet år för år under en 20-års period inkl. Wuhan pandemin med döda med och döda av covid 19. Dödligheten 2020 i förhållande till den tidigare 20-årsperioden motiverar knappast den totalitära statssocialism som Stefan Löfven förelägger riksdagen den 4 januari 2021 och den politiskt skapade brett spridda hysterin hos svenska medborgare. Stefan Löfven åkte i uppblåst självrättfärdigt runt i Europa och kritiserade Ungern och Viktor Orban för beslutet att regera med dekret. Ni vill han göra detsamma själv i ett år.

Kommer beslutet att gå igenom? Han har stöd av MP, V och stödpartierna i C och L. Hur ställer sig KD, M och SD? Traskar de patrullo som vanligt?


 

JOE BIDEN, Anonyma. vittnen, Integration och Wuhan pandemin covid 19

21 november 2020

Allt fler rapporter, vittnen och bevis om valfusk kommer in.  Jag har varit tveksam till om man skall lyckas bevisa valfusk men sannolikheten ökar över tid för att Biden faktiskt inte är vald till president. Fortfarande måste dock möjligheten bedömas som liten. Den 14 december skall elektorerna samlas för att välja president. Sannolikt är domstolsprocesser på delstatsnivå och slutligen i HD inte klara till dess, vilket innebär att de inte kan samlas och välja president. Vi fortsätter att hoppas att vi slipper Joe Biden och Kamala Harris. Detta kvinnliga juridiska och intellektuella monstrum.

Men, men globalister, supermiljardärer och finansiella tycoons i USA samlas kring möjligheten att få ta över som regering bakom den mentalt instabila Joe Biden.

Michael Blomberg har samlat dem till The Bloomberg New Economy Forum som pågått i veckan. Inget om detta i svenska media eller amerikanska media. Där är dom alla globalister och deras finansiärer bland supermiljardärer och finansiella tycoons med Bill Gates i spetsen.

Det blir oerhört viktigt att de två republikanerna i Georgia väljs till Senaten i januari så att det blir republikansk majoritet i Senaten för att i möjligaste mån blockera Biden/Harris försök att förstöra USA för den vanlige amerikanen.

De har till o med fått med sig den feministiska vänsterextrema Alexandria Ocasio-Cortez med talet om klimatalarmism. Vi har inte 8 år på oss vi har bara 18 månader på oss säger en av dem. Alarmism a la Extinction Rebellion. Så har vänsteraktivisterna koopterats in tillsammans med globalister och finansiella tycoons. 

Bill Gates är euforisk över Biden.  Nu kan han få gehör för den totalitära förslaget om digital registrering av varje individ om att de är vaccinerade mot Wuhan viruset covid 19. Ett digitalt certifikat skall. Ett otäckt första steg på väg mot ett Orwellskt 1984 eller Boyes Kallocain eller Huxleys Du nya sköna värld för att nämna tre.

Dessa globalister, supermiljardärer och finansiella är och har varit oroade över president Donald J Trumps försök att begränsa Kinas inflytande i världen och i USA och för att sätta America First genom att ta hem produktion och arbeten till båtnad för den arbetande amerikanen.

Dessa globalister, supermiljardärer och finansiella har investerat miljarder i Kina. Med Joe Biden blir det ”China leaning policy” igen. Att Donald J Trump lyckats ta hem arbeten till USA struntar de i, investeringarna går före.

Jag har också i den internationella diskursen sett analyser som handlar om att hotet om en Kommunist kinesisk attack och ockupation av Republiken Taiwan med deras knappa tre miljoner invånare. Något Peoples Republic of China inte skulle våga sig på med president Donald J Trump som överbefälhavare för USA.

Med  gillande citerar de kinesiska officiella som säger att vi väst är alltför individualistiska i kampen mot det kinesiska Wuhan viruset covid 19. I PRC följer man order och instruktioner. 

Peoples Republic of China går nu ekonomiskt som tåget med starka tillväxtsiffror och ekonomisk expansion. Allt medan Väst-Europa och USA stapplar fram ekonomiskt under en allt mer totalitär lock-down där BOTEN NU ÄR VÄRRE ÄN SOTEN. Den globala kostnader och förstörelsen av kapital och produktionsmedel kan mycket väl vara större än förstörelsen under WWII. Det skall bli intressant att ta del av framtida forskning och kalkyler kring detta.

Glöm inte att det var ett laboratorium i Wuhan som släppte ut viruset som lamslagit den globala ekonomin. Var det det som var meningen? China hade inga problem med totalitär bekämpning med order och tvångsmedel.

ANONYMA VITTNEN

Jag är helt förstummad över den ogenomtänkta positionen som nästan alla riksdagspartier inklusive en överväldigande del av svenskarna. De – partierna och svenskarna – tycker nämligen att det är en BRA idé att tillåta anonyma vittnen för att bekämpa gängkriminaliteten.

Argumentet är följande: Anonyma vittnen har stort stöd ute i stugorna. Övergrepp i rättssak genom hot och repressalier har eskalerat och gör att många inte vågar vittna i rättegångar. 77% anser att det är ett bra förslag, endast 7% att det är dåligt. I ”utsatta områden” vill 72% att möjligheten införs medan 17% säger nej. V och MP går på tvärs med vad allmänheten tycker, ansluter sig även C till nej-sägarna.

Förvånande att hamna i lag med dem även om deras bakgrund handlar om ”omtanke” om de muslimska migranternas kriminella anhang.

Men! Tänk en gång till innan man släpper ut anden ur Pandoras ask. När den väl är ute kan den inte stoppas tillbaka igen. Argumentet mot gängkriminella LÅTER klokt. Men lagen blir kvar och kan användas mot andra och i andra sammanhang. Jag ser framför mig hur lätt det blir att förstöra en regimkritisk debattör – enkannerligen en man – med anonyma anklagelser om sexuella trakasserier, horbesök, våldtäkt eller pedofil. När väl anklagelsen är motbevisad är denne mans rykte förstört för evigt.

NEJ med versaler till anomyna vittnen. Jag hoppas att det finns jurister i lagrådet och på annat remisshåll som klarar att hålla huvudet kallt i detta.

INTEGRATION

Det diskuteras mycket kring olika inriktning utifrån vad man vill och inte vill se. Tre vägar har diskuterats.

 Integration: Nyanlända förväntas inte avsäga sig sin identitet men det är majoritetssamhällets normer som råder.

 Assimilation: Nyanlända förväntas avsäga sig sin identitet och anpassa sig efter majoritetssamhället.

 Mångkulturalism: Nyanländas identiteter accepteras och bejakas. Nyanlända förväntas att endast anpassa sig till det konstitutionella ramverket.

Min uppfattning är ingen av dessa.

Det bästa är att behålla de muslimska migranterna i diasporan så avstängt och geografiskt begränsat  som möjligt till den dag vi kan skicka tillbaka dem. De skall INTE integreras. Vi vill inte ha dem i våra bostadsområden eller på våra arbetsplatser, skolor, daghem etc.. Tala med folk och fråga hur många som vill ha en muslimsk migrant som granne. Siffran blir noll!

Frankrikes president Emmanuel Macron visar vägen. Han ställer nu ett ultimatum till landets muslimska ledare: att snabbt acceptera en ”stadga för republikens värderingar”. De muslimska organisationerna får 15 dagar på sig att acceptera. 

Kravet kommer efter de islamistiska terrordåd i Frankrike och Österrike.

Islam är en religion och inte en politisk rörelse. Man avvisar politisk islam.

Dessutom finns där formuleringar om ett förbud mot all ”utländsk inblandning” i muslimska grupper.

De muslimska ledarna ha gått med på att upprätta ett nationellt råd med uppgiften att ge imamer en officiell ackreditering och etisk kod. De som bryter mot den etiska koden kommer få sin imamlicens indragen. Alltid något, men otillräckligt.

Efter terrordåden har Emmanuel Macron och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz gått hårt åt ”politisk islam”. Andra europeiska ledare har varit relativt tysta. Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) har sagt att han ”aldrig” kommer kritisera islam. När skall vi se något likande som i Frankrike?

I Sverige har vi Imamen Mushin Asinger som är ordförande i föreningen Islamiskt kurdiskt kulturcentrum (IKKC) har sagt: Det finns inte vissa följare av islam som är extrema utan alla är följare av samma tro.

– Det finns ingen skillnad mellan islam och politisk islam. De vill skilja på muslimer.

Samma ståndpunkt som Tayjip Erdogan och undertecknad har. Det finns inte politisk islam, islamister, det finns bara islam med Koranen och Muhammeds praktik och islams historia som grund. And that´s that!

WUHAN PANDEMIN COVID 19 

Först Lars Jonung som är professor i nationalekonomi. Han menar att en lockdown av samhället inte leder till minskad dödlighet. Han pekar också på att om samhället stängs ner kommer coronakrisen istället att förvandlas till en total ekonomisk kris där sjukhus, skolor och andra institutioner inte längre fungerar.

Han argumenterar för att en så kallad lockdown får katastrofala konsekvenser för ekonomin utan att minska dödstalen. En nedstängning slår hårdast mot de svagaste medborgarna i samhället, exempelvis folk med osäkra anställningar.

Jonung hänvisar till en studie han själv genomförde hos EU-kommissionen för 14 år sedan och forskning av den danske nationalekonomen Christian Bjørnskov. Forskningen föga stöd för lockdowns.

– Går alla ned i källaren har vi inte mycket att komma tillbaka till, det blir ekonomisk harakiri. Vi måste hålla igång samhällsekonomin för att hålla igång sjukhus, vård, skolor och undervisning.

SCB:S STATISTIK

Är covid 19 hysterin befogad? En relevant fråga. Vad säger SCB:s statistik?

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

– Den höga överdödligheten under det här årets andra kvartal har följts av en marginell underdödlighet under det tredje kvartalet

Död per 100 000 invånare med 2020 jämfört med varje enskilt år 2015 – 2020. Statistiken visar att vi 2020 haft en överdödlighet tre månader jämfört med samtliga enskilda år 2015 – 2020 nämligen april, maj och juni. Men vi har också 2020 haft en underdödlighet nämligen augusti, september och oktober jämfört med samtliga enskilda månader 2015 – 2020. 

En slutsats kan vara att de som normalt dör under höstmånaderna dog under mars – juni. Statistiken bidrar verkligen till att sätta fakta och ljus på hysterin runt covid 19.

Så varifrån kommer hysterin kring covid 19 och vad ligger bakom den lock-down som pågår och inte minst de hysteriska ropen i bl a media på en total lock down. Siffrorna från SCB är entydiga.

Allas olika värde

SÖNDAGSBLOGGEN DEN 22 NOV 2020

CORONA PANDEMIN I SCB:S STATISTIK

20 november 2020

Är dagens hysteri befogad? Se statistiken för ett svar.


Den nu ökande spridningen av coronaviruset i samhället syns inte i antalet dödsfall i Sverige. Det visar preliminär statistik från SCB. Under årets tredje kvartal dog något färre än under motsvarande period de senaste åren.
Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 9 oktober i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.
– Den höga överdödligheten under det här årets andra kvartal har följts av en marginell underdödlighet under det tredje kvartalet

Dödsfallen per vecka i Sverige 2015 – 2020

Dödligheten i Sverige dag för dag 2015 – 2020

Visas i tabellerna 1 och 5 med diagram i länken till SCB:s statistik.

https://www.scb.se/…/overdodligheten-i-sverige-har…/

Denna tabell visar de relevanta relativtalen, dvs döda per 100 000 invånare. Tabellen visar att vi 2020 haft en överdödlighet tre månader jämfört med samtliga enskilda år 2015 – 2020 nämligen april, maj och juni. Men vi har också 2020 haft en underdödlighet (dvs lägst) nämligen augusti, september och oktober jämfört med samtliga enskilda månader 2015 – 2020. En slutsats kan vara att de som normalt dör under höstmånaderna dog under mars – juni. Tabellen bidrar verkligen till att sätta fakta och ljus på hysterin runt covid 19.

Antal döda per 100 000 invånare1 per månad åren 2015-20202, Riket
Månad / MonthÅr / Year    
Månad201520162017201820192020
Riketjanuari86,085,489,984,279,278,2
Riketfebruari88,982,085,988,278,375,5
Riketmars85,980,179,790,173,680,1
Riketapril79,276,477,176,971,9102,0
Riketmaj72,869,872,266,367,483,4
Riketjuni70,067,768,165,664,671,8
Riketjuli70,470,666,771,165,466,1
Riketaugusti67,369,867,366,366,165,0
Riketseptember71,469,168,668,266,565,2
Riketoktober71,372,872,770,570,767,0
Riketnovember74,675,774,169,572,1
Riketdecember78,182,079,075,974,0

Slutsats:

Sverige har en överdödlighet från slutet av mars till början av juni. Därefter ligger Sverige på genomsnittliga nivåer. Från oktobers början har Sverige en underdödlighet.
Så varifrån kommer hysterin kring covid 19 och vad ligger bakom den lock-down som pågår och inte minst de hysteriska ropen på en total lock down. Siffrorna från SCB är entydiga.
Detta är i flera avseenden en hoax!

WUHAN PANDEMINS KONSEKVENSER I NORDEN

25 april 2020

”Fakta sparkar” som den internationellt berömde nationalekonomiska professorn Gunnar Myrdal en gång sa till mig.

Så här ser fakta ut bakom allt dagligt mumbo jumbo från myndigheterna med FHM och Anders Tegnell i spetsen.

I absoluta siffror har 2152 personer avlidit av Wuhan viruset Covid-19 i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens statistik – som kritiker påpekat är missvisande låg och exkluderar många fall. I Danmark är antalet avlidna 402, i Norge 180 och i Finland har 172 personer dött av Wuhan viruset.

Dessa länder kan jämföras i alla avseenden. Det är länder med likartad kultur, social stratifiering, ekonomisk utvecklingsnivå, demografisk struktur etc. Det finns  dock en faktor som skiljer länderna åt och det är den muslimska massmigrationen. Sverige har tagit och tar emot betydligt fler än övriga Nordiska länder sammantaget.

I relativa siffror dvs mätt som andel av befolkningen har Sverige 198 döda per 1 miljon, Danmark 67 döda per 1 miljon, Norge 33 döda per 1 miljon och Finland 31 döda per 1 miljon.

Är fortfarande förklaringen till de markanta skillnaderna att vi är i olika faser av pandemin?

Är fortfarande förklaringen att Sverige är i närheten av flockimmunitet?

Anses det fortfarande att de ekonomiska konsekvenserna i form av massarbetslöshet, konkurser och sjunkande BNP är på acceptabla nivåer?  Är det därför Sverige accepterar Anders Tegnells och Stefan Löfvens agerande.

Är det därför Stefan Löfven har stort fortroende hos 50 procent av svenskarna?

Är det därför Anders Tegnell föreslås som Årets svensk?

LAND BEKRÄFTADE FALL DÖDA DÖDA PER MILJ. INV
Finland 4 284 172 31
Danmark 8 073 402 67
Island 1 789 10 29
Norge 7 345 180 33
Sverige 16 755 2 152 198


A. Vad är det som övriga nordiska länder gör att deras dödlighet sammantaget är mindre än den svenska och med mindre ekonomisk förstörelse av produktion och utbud.

B. Tegnell och ledargarnityret på FHM borde inte varit chefer.

Förutsättningarna i vid mening att klara en pandemi hade varit bättre med en nationalistisk politik decennierna innan.

Sverige hade av nationalistiska skäl haft ett militärt försvar med värnpliktsarmé (som Finland) på ca 400 000 man, ett flygvapen som varit topp fem i världen (som det var en gång), riktiga och omfattande BEREDSKAPSLAGER av födoämnen, sjukvårdsmaterial, fullt utrustade intensivvårdssjukhus samt stora underjordiska oljelager (nu fyllda med vatten), viktiga reservdelar till infrastruktur typ energiförsörjning samt utbyggd kärnkraft för nationellt energi oberoende etc.

Sverige hade inte tagit emot en enda dysfunktionell muslimsk välfärdsmigrant från MENA. Det hade – ceteris paribus – givit oss minimum 225 miljarder SEK årligen i högre intäkter på statsbudgeten för annat, eftersom vi inte behövt försörja 1 – 1,5 miljoner muslimer/migranter med skattefinansierade bidrag.

Dessa finansiella resurser hade bl. a prioriterats till högklassig sjukvård med hög tillgänglighet och överkapacitet för kriser och pandemier. Överkapacitet är faktiskt en viktig del av det nationella oberoendet och den nationella självständigheten. Överutnyttjande muslimska migranter hade heller inte ansträngt sjukvården. Efterfrågan hade därmed begränsats.

Den djupa staten med politiskt tillsatta (socialistisk värdegrund) chefer (typ Friberg på SÄPO, typ Eliasson MSB, typ Anders Tegnell med sin uppfattning att det inte är ”jämlikhet att vissa kan arbeta hemifrån”) hade inte funnits. Tjänstemannaansvaret som Olof Palme tog bort hade återinförts. Chefer i statsapparaten tillsatts enbart på vetenskapliga och fackmässiga meriter. Alla chefer av typ avsuttna rikspolitiker eller misslyckade ministrar hade avskedats. Stora besparingar hade gjorts på att rejält minska antalet statliga myndigheter. Enbart myndigheter med för samhället viktig kärnverksamhet behålls. Myndigheter med politisk/ideologisk inriktning läggs ner. Sammantaget stora besparingar i den skattefinansierade statliga verksamheten.

Sverige hade fört en mycket generös familjepolitik med starkt stöd till flerbarnsfamiljer typ den nu mycket framgångsrika politik Ungern för.

Allt detta och annat som redovisas nedan hade skapat förutsättningar och ekonomiska resurser (minimum 225 miljarder SEK bara på den muslimska migrationen för att inte tala om allt annat elände de fört med sig) att hantera pandemin på ett resursstarkt och medvetet sätt. Ta bara som exempel att vi hade haft beredskapslager av handsprit för hela befolkningen liksom andningsskydd och intensivvårdsplatser (istället för den nu förda politiken som medfört minskning med 90 procent).

En reflektion, hade en kortare drastisk nedstängning (i varje fall i Stockholm) med isolering av riskgrupper (dessa visste man vilka de var) och omhändertagande av dessa på bästa sätt. Det hade kunnat vara effektivare än denna utdragna process som kostar enorma belopp i kapitalförstöring och förslösande av resurser och tillgångar och ändock har Sverige en hög dödlighet jämfört med nordiska länder inte minst i Stockholm.

Nedan länkar till program för Sverige på min blogg.

https://lennartwaara.com/…/ett-nationalistiskt-manifest/

https://lennartwaara.com/…/vad-bor-goras-for-att-fa…/

STEFAN LÖFVEN HAR SOM EN KONSEKVENS AV WUHAN VIRUSET COVID-19 FÅTT KRAFTIGT ÖKAT FÖRTROENDE HOS SVENSKA FOLKET.

18 april 2020

Jag har grubblat de senaste dagarna över en sak jag inte begriper. Statsministern Stefan Löfven har stort förtroende hos 50 procent av vuxna svenskar. Varannan person i Sverige har stort förtroende för Stefan Löfven. Vad har han gjort? Vad har han sagt? Har han tagit några för Sverige och svenska medborgare viktiga och riktiga beslut? Är det för att han överlåtit åt politiskt tillsatta tjänstemän och statliga myndigheter i den djupa staten att agera och bestämma? Uppskattar man att han inte tar egna beslut? Hur skall man förstå och förklara att förtroendet har gått upp från runt 20 procent till 50 procent?

Tar medborgana inte del av annat än statstelevisionen och propagandamaskineriet? Stefan Löfvens höga förtroende är kanske, som en läkare påtalade, ett högt betyg åt just propagandamaskineriet. Läser medborgarna inte analyser, kritik och information från andra media och källor? Är SVT:s kraftigt vinklade med statistiska felaktigheter, i flera påvisade fall, det man tror på? Är det så illa ställt med Sverige.

Kan någon vänlig själ på FB förklara denna anomali?

Jag slutar med att citera Jordan B Peterson:  ”People are hungry for the discussion of the relationship between responsibility and meaning. And we have not had that discussion in our culture for more than fifty years. We have concentrated on rights and privileges, freedom and impulsive pleasures. They are all useful in their place, but they are shallow and that´s not good. Because if people are more shallow lead and storm reck them, and storms come along, their lives are harder than they had to be”.

 

HUR STOR ÄR ÖVERDÖDLIGHETEN I WUHAN-VIRUSET COVID-19?

17 april 2020

Frågan är tydlig och viktig att ställa. Den är sannolikt svår men borde vara möjlig att besvara med statistisk signifikans. Svårigheterna sammanhänger med ett antal faktorer, bland annat hur dödlighet i Wuhanviruset, coronaviruset, covid-19 (i fortsättningen bara covid-19) identifieras och rapporteras, hur dödligheten ”normalt” ser ut vintermånaderna januari – mars och vårmånaden april jämfört med motsvarande period 2020. Hur vet man t.ex. att en person som identifierats död i covid-19 men har en multipel svår sjukdomsbild i bakgrunden och kanske skulle dött ändå.  Man borde analytiskt om än inte statistiskt utifrån tydliga och explicita antaganden kunna ange ett osäkerhetsintervall.

Totalt antal döda i covid-19 idag (17.4.2020) i Sverige är drygt 1400. Är det mycket eller lite? En fråga av samma typ som: ”Hur lång är en pinne”?

Ett sätt att svara på frågan om det är mycket eller lite är att jämföra relativ-siffror från andra liknande länder, typ de nordiska länderna. Om man jämför den relativa statistiken över dödlighet i andra länder framträder tydliga skillnader. Den tydligaste är gentemot Finland vars relativa dödlighet i covid-19 är enormt mycket lägre än Sveriges. Då skall man veta att vi delvis är i olika faser av pandemin och att statistiken samlas in och rapporteras på delvis olika sätt. Ändock kvarstår att skillnaden mellan Sverige och exempelvis Finland är så stor att den inte tillfredsställande kan förklaras av skillnader i statistiska metoder och definitioner. Skillnaden kan förklaras av andra mer grundläggande variabler, bland annat hur länderna agerat politiskt i pandemibekämpningen. Den muslimska massmigrationen från MENA till de olika länderna är också en faktor att ta hänsyn till med tanke på den tydliga överdödlighet som finns bland somalier, turkar och irakier.

93564219_10157428409135889_522280388404445184_o.jpg

Man måste också ta hänsyn till och deflatera för de pandemibegränsande och pandemibekämpande sociala och medicinska åtgärder som vidtagits. Helt utan åtgärder är det mer än sannolikt att covid-19 krävt än fler svårt sjuka och döda. Samtidigt är misstanken bred att andra åtgärder hade kunnat bringa ner dödligheten i covid-19 betydligt mer. Är det inte just det som exemplet Finland antyder. Statistiskt borde det vara möjligt att grovt kalkylera hur stor skillnad vidtagna åtgärder inneburit i förhållande till ett noll-läge.

Vi får hoppas att alla frågor kommer att utvärderas i efterhand. En fråga som diskuterats i media och ifrågasatts av tunga medicinska forskarnamn är om FHM och enskilda tjänstemän enkannerligen Anders Tegnell av JÖK-regeringen tilldelats ett alltför stort och okritiskt över svensk pandemibekämpning och om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga och adekvata. JÖK-regeringen och statsminister Stefan Löfven förefaller ha lutat sig oreserverat mot Anders Tegnell och FHM. För det har Stefan Löfven, för mig helt obegripligt, belönats med förtroendesiffror som förefaller osannolika, så höga är de.

Men man får i kritikens namn bete sig som 22 medicinska professorer och forskare (kallas ”corona-haveristerna” och ”intellektuell härdsmälta” i Expressen)  gjorde i en artikel i DN. När den felaktiga statistik de använt i artikeln påtalades svarade de 22 akademiska medicin-professorerna att de citerade siffrorna var mindre viktiga än ”den principiella utveckling av pandemin vi försöker peka på”. Trovärdigheten hos dessa kritiker lär nu vara markerat deflaterad.Skärmavbild-2020-04-15-kl.-08.18.22-600x358.png        Sverige får hoppas att medicinprofessorerna inte är lika lösliga med resultat och fakta i samband med kliniska tester av nya mediciner.

FHM och Anders Tegnell har i olika faser av covid-19 pandemin gjort felbedömningar och tagit felaktiga beslut samt hävdat diametralt motsatta saker vid olika tidpunkter. Anders Tegnell visade redan initialt med kommentaren om att ”arbete hemifrån inte är jämlikhet eftersom inte alla kan göra det” att han är politiskt tillsatt bl.a. utifrån socialistisk värdegrund.  I efterhand bör FHM och Tegnell granskas och analyseras liksom frågan om skillnaden i smittofrekvens och dödlighet mellan olika länder. FHM och enskilda tjänstemän har hanterat kritiken med argument som skiftat över tid, t.o.m. ändrat sig på ett sätt som för en yttre betraktare inte inger förtroende.

Det finns dock en fråga som inte belysts utförligt statistiskt och analytiskt. Det är ÖVERDÖDLIGHETEN i covid-19. Med överdödlighet i detta sammanhang avser jag dem som dött av covid-19 som huvudorsak och som inte skulle ha avlidit under perioden om inte covid-19 smittat dem. Varje dag dör äldre och yngre människor i Sverige av vanliga normala orsaker och sjukdomar. Hur många i snitt per månad? Fler en vintermånad än en sommarmånad. Hur många dör dagligen i en vanlig vinterinfluensa? Den statistiken finns tillgänglig. År 2018 pekar uppgifterna på drygt 1000 döda av det årets influensa. Idag har Sverige drygt 1400 rapporterade döda i covid-19. I nedanstående länk redovisas SCB:s tabeller över dödligheten en normal månad/vecka/dag fördelat på hela riket, region och kommun samt ålder och kön. Tabellerna är omfattande och detaljerade. Kort uttryckt är dödligheten dessa covid-19 månader inte markant högre i många regioner än en genomsnittlig månad. Faktum är att året 2018 har en högre dödlighet än 2020 för samma period.

Överdödligheten i Stockholm under vecka 14 uppskattas till ungefär 271 personer, enligt ny statistik från SCB. Siffrorna för vecka 15 är inte klara. Även Södermanland och Dalarna visar en tydlig överdödlighet under vecka 14.

För vecka 14 i år har det till SCB rapporterats 2 154 dödsfall i Sverige, vilket endast är det tredje högsta antalet dödsfall som rapporterats för en vecka under åren 2015-2020. Det visar SCB:s preliminära statistik över döda.

Vecka 9 och 10 år 2018 dog det fler personer under en vecka. Då dog 2 187 respektive 2 204 personer. Som jämförelse har SCB räknat ut att det dog i genomsnitt 1 816 personer vecka 14 under åren 2015-2019.

För Stockholm rapporterades totalt 584 dödsfall för vecka 14 2020, vilket är betydligt högre än genomsnittet för 2015-2019 som var 313 dödsfall. Även i Södermanland var skillnaden tydlig, med 103 inrapporterade dödsfall jämfört med i genomsnitt 57 dödsfall i veckan för åren 2015-2019. I dessa regioner kan man tala om en tydlig överdödlighet i covid-19, sannolikt även med hänsyn tagen till oklarheter kring avgränsningar och inrapportering.

– Det är en ganska stor ökning av antalet döda under främst vecka 14 som sammanfaller med utbrottet av coronavirus. Antalet döda ökar också under en period när antalet döda vanligtvis börjar sjunka, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. Men det är ganska stora regionala skillnader. I många län ser man inte alls någon covid-19 effekt ännu.

93648968_10157426740145889_1405846652584984576_n.jpg

Influensaåret 2018 dog det ovanligt många under den nu aktuella perioden i hela riket.

Enligt statistiken från Italien har över 50 procent av dem som dör i covid-19 fler än tre underliggande svåra sjukdomar. Det typiska är övervikt, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och lungsjukdomar, men också omfattande rökning har på senare tid kommit att nämnas som en faktor som ökar risken för dödlighet i covid-19. Över 90 procent av dem som klassificerats som döda i covid-19 i Italien har haft minst en svår underliggande sjukdom.

Hur ser motsvarande uppgifter ut för Sverige? Vi vet att av dem som dör i alla åldrar är en stor andel multisjuka. Fler äldre än yngre dör främst för att förekomsten av en multisjuk bakgrundsbild är vanligare bland äldre än yngre. Hur många av dem hade avlidit under denna period utan covid-19? Frågan kan ställas men låter sig inte statistisk besvaras.

Nu till frågan hur man definierar dödlighet i covid-19 med tanke på att en stor andel av dem som definierats döda i covid-19 också har multipla sjukdomar som kan antas predestinera för överdödlighet i annan tillkommande sjukdom? Vilka av dessa skulle ha dött ändå eller dött i en ”vanlig influensa”? För att komma fram till en reell bild av den verkliga överdödligheten i covid-19 borde denna skillnad belysas åtminstone tentativt analytiskt (säkra data är sannolikt inte möjliga att få fram). Någon form av känslighetsanalys borde kunna göras och anges som ett osäkerhetsintervall. För känslighetsanalyser av överdödligheten bör man därför inkludera respektive exkludera för tveksamma fall av covid-19 dödlighet för att få fram data att jämföra och analysera. Jag inser att det är medicinskt mycket svårt, kanske omöjligt, att göra denna distinktion.

Jag har inga svar på de frågor jag ställer, men de borde analyseras och belysas statistiskt så långt det är möjligt. Min misstanke är att överdödligheten i covid-19 sett till hela befolkningen egentligen är begränsad, kanske t.o.m i betydande utsträckning. Om så är fallet inställer sig frågan om den privat- och samhällsekonomiskt både på kort sikt och lång sikt enormt kostsamma nedstängningen av Sverige är motiverad?

En kontra-faktisk fråga som också kommer att förbli obesvarad är följande: Hur hade den privat- och samhällsekonomiska utvecklingen och dödligheten i covid-19 sett ut och utvecklats om man från början fokuserat på de multisjuka (äldre och yngre), isolerat dessa och satsat sjukvårdens pandemibekämpande och behandlande  resurser på dem men inte stängt ner samhälle och ekonomi?

SCB statistiken redovisas på region och kommun, år, månad och dag samt uppdelad på kön och ålder.

Statistik hämtas som excelfil på Scb.se 

 

HUR STOR ÄR ÖVERDÖDLIGHETEN I WUHAN-VIRUSET/COVID-19?

17 april 2020

 

Frågan är tydlig och viktig att ställa. Den är däremot mycket svår att besvara med någon statistisk signifikans. Det sammanhänger med ett antal faktorer, bland annat hur dödlighet i Wuhanviruset/coronaviruset/covid-19 (i fortsättningen bara covid-19) identifieras och rapporteras, hur dödligheten ”normalt” ser ut vintermånaderna januari – mars och vårmånaden april jämfört med motsvarande period 2020. Hur vet man att en person som dött i covid-19 men har en multipel svår sjukdomsbild i bakgrunden och kanske skulle dött ändå.  Man borde ändock analytiskt om än inte statistiskt utifrån tydliga och explicita antaganden kunna ange ett osäkerhetsintervall.

Totalt antal döda i covid-19 idag (17.4.2020) i Sverige är drygt 1400. Är det mycket eller lite? En fråga av samma typ som: ”Hur lång är en pinne”?

Ett sätt att svara på frågan om det är mycket eller lite är att jämföra relativ-siffror från andra liknande länder, typ de nordiska länderna. Om man jämför den relativa statistiken över dödlighet i andra länder framträder tydliga skillnader. Den tydligaste är gentemot Finland vars relativa dödlighet i covid-19 är enormt mycket lägre än Sveriges. Då skall man veta att vi delvis är i olika faser av pandemin och att statistiken samlas in och rapporteras på delvis olika sätt. Ändock kvarstår att skillnaden mellan Sverige och exempelvis Finland är så stor att den inte tillfredsställande kan förklaras av skillnader i statistiska metoder och definitioner. Skillnaden kan förklaras av andra mer grundläggande variabler, bland annat hur länderna agerat politiskt i pandemibekämpningen. Migrationen till de olika länderna är också en faktor att ta hänsyn till med tanke på den överdödlighet som finns bland somalier, syrier och irakier.

 

93564219_10157428409135889_522280388404445184_o.jpg

 

 

Man måste också ta hänsyn till och deflatera för de pandemibegränsande och pandemibekämpande sociala och medicinska åtgärder som vidtagits. Helt utan åtgärder är det mer än sannolikt att covid-19 krävt än fler svårt sjuka och döda. Samtidigt är misstanken bred att andra åtgärder hade kunnat bringa ner dödligheten i covid-19 betydligt mer. Är det inte just det som exemplet Finland antyder. Statistiskt är de kanske möjligt att grovt kalkylera hur stor skillnad vidtagna åtgärder inneburit i förhållande till ett noll-läge.

Vi får hoppas att allt detta kommer att utvärderas i efterhand. En fråga som diskuterats i media och ifrågasatts av tunga medicinska forskarnamn är om FHM och enskilda tjänstemän av JÖK-regeringen tilldelats ett alltför stort och okritiskt eller t.o.m felaktigt inflytande över svensk pandemibekämpning och om de åtgärder som vidtagits är tillräckliga och adekvata. JÖK-regeringen och statsminister Stefan Löfven förefaller ha lutat sig oreserverat mot Anders Tegnell. För det har Stefan Löfven, för mig helt obegripligt, belönats med förtroendesiffror som förefaller osannolika, så höga är de.

Men man får i kritikens namn bete sig som 22 medicinska professorer och forskare (kallas ”corona-haveristerna” och ”intellektuell härdsmälta” i Expressen)  gjorde i en artikel i DN. När den felaktiga statistik de använt i artikeln påtalades svarade de 22 akademiska medicin-professorerna att de citerade siffrorna var mindre viktiga än ”den principiella utveckling av pandemin vi försöker peka på”. Trovärdigheten hos dessa kritiker lär nu vara markerat deflaterad.Skärmavbild-2020-04-15-kl.-08.18.22-600x358.png

Sverige får hoppas att medicinprofessorerna inte är lika lösliga med resultat och fakta i samband med kliniska tester av nya mediciner.

FHM och Anders Tegnell har i olika faser av covid-19 pandemin gjort felbedömningar och tagit felaktiga beslut samt hävdat olika saker vid olika tidpunkter. Anders Tegnell visade redan initialt med kommentaren om att ”arbete hemifrån inte är jämlikhet eftersom inte alla kan göra det” att han är politiskt tillsatt bl.a. utifrån socialistisk värdegrund.  I efterhand bör FHM och Tegnell granskas och analyseras liksom frågan om skillnaden i smittofrekvens och dödlighet mellan olika länder. FHM och enskilda tjänstemän har hanterat kritiken med argument som skiftat över tid, t.o.m. ändrat sig diametralt på ett sätt som för en yttre betraktare skapar brist på förtroende.

Det finns dock en fråga som inte belysts utförligt statistiskt och analytiskt. Det är ÖVERDÖDLIGHETEN i covid-19. Med överdödlighet i detta sammanhang avser jag dem som dött av covid-19 som huvudorsak och som inte skulle ha avlidit under perioden om inte covid-19 smittat dem. Varje dag dör äldre och yngre människor i Sverige av vanliga normala orsaker och sjukdomar. Hur många i snitt per månad? Fler en vintermånad än en sommarmånad. Hur många dör dagligen i en vanlig vinterinfluensa? Den statistiken finns tillgänglig. År 2018 pekar uppgifterna på drygt 1000 döda av det årets influensa. Idag har Sverige drygt 1400 rapporterade döda i covid-19. I nedanstående länk redovisas SCB:s tabeller över dödligheten en normal månad/vecka/dag fördelat på hela riket, region och kommun samt ålder och kön. Tabellerna är omfattande och detaljerade. Kort uttryckt är dödligheten dessa covid-19 månader inte markant högre i många regioner än en genomsnittlig månad. Faktum är att året 2018 har en högre dödlighet än 2020 för samma period.

Överdödligheten i Stockholm under vecka 14 uppskattas till ungefär 271 personer, enligt ny statistik från SCB. Siffrorna för vecka 15 är inte klara. Även Södermanland och Dalarna visar en tydlig överdödlighet under vecka 14.

För vecka 14 i år har det till SCB rapporterats 2 154 dödsfall i Sverige, vilket endast är det tredje högsta antalet dödsfall som rapporterats för en vecka under åren 2015-2020. Det visar SCB:s preliminära statistik över döda.

Vecka 9 och 10 år 2018 dog det fler personer under en vecka. Då dog 2 187 respektive 2 204 personer. Som jämförelse har SCB räknat ut att det dog i genomsnitt 1 816 personer vecka 14 under åren 2015-2019.

För Stockholm rapporterades totalt 584 dödsfall för vecka 14 2020, vilket är betydligt högre än genomsnittet för 2015-2019 som var 313 dödsfall. Även i Södermanland var skillnaden tydlig, med 103 inrapporterade dödsfall jämfört med i genomsnitt 57 dödsfall i veckan för åren 2015-2019. I dessa regioner kan man tala om en tydlig överdödlighet i covid-19, sannolikt även med hänsyn tagen till oklarheter kring avgränsningar och inrapportering.

– Det är en ganska stor ökning av antalet döda under främst vecka 14 som sammanfaller med utbrottet av coronavirus. Antalet döda ökar också under en period när antalet döda vanligtvis börjar sjunka, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. Men det är ganska stora regionala skillnader. I många län ser man inte alls någon covid-19 effekt ännu.

93648968_10157426740145889_1405846652584984576_n.jpg

Influensaåret 2018 dog det ovanligt många under den nu aktuella perioden i hela riket.

Enligt statistiken från Italien har över 50 procent av dem som dör i covid-19 fler än tre underliggande svåra sjukdomar. Det typiska är övervikt, diabetes, hjärt/kärlsjukdomar och lungsjukdomar, men också omfattande rökning har på senare tid kommit att nämnas som en faktor som ökar risken för dödlighet i covid-19. Över 90 procent av dem som klassificerats som döda i covid-19 i Italien har haft minst en svår underliggande sjukdom.

Hur ser motsvarande uppgifter ut för Sverige? Vi vet att av dem som dör i alla åldrar är en stor andel multisjuka. Fler äldre än yngre dör främst för att förekomsten av en multisjuk bakgrundsbild är vanligare bland äldre än yngre. Hur många av dem hade avlidit under denna period utan covid-19? Frågan kan ställas men låter sig inte statistisk besvaras.

Nu till frågan hur man definierar dödlighet i covid-19 med tanke på att en stor andel av dem som definierats döda i covid-19 också har multipla sjukdomar som kan antas predestinera för överdödlighet i annan tillkommande sjukdom? Vilka av dessa skulle ha dött ändå eller dött i en ”vanlig influensa”? För att komma fram till en reell bild av den verkliga överdödligheten i covid-19 borde denna skillnad belysas åtminstone tentativt analytiskt (säkra data är sannolikt inte möjliga att få fram). Någon form av känslighetsanalys borde kunna göras och anges som ett osäkerhetsintervall. För känslighetsanalyser av överdödligheten bör man därför inkludera respektive exkludera för tveksamma fall av covid-19 dödlighet för att få fram data att jämföra och analysera. Jag inser att det är medicinskt mycket svårt, kanske omöjligt, att göra denna distinktion.

Jag har inga svar på de frågor jag ställer, men de borde analyseras och belysas statistiskt så långt det är möjligt. Min misstanke är att överdödligheten i covid-19 sett till hela befolkningen egentligen är begränsad, kanske t.o.m i betydande utsträckning. Om så är fallet inställer sig frågan om den privat- och samhällsekonomiskt både på kort sikt och lång sikt enormt kostsamma nedstängningen av Sverige är motiverad?

En kontra-faktisk fråga som också kommer att förbli obesvarad är följande: Hur hade den privat- och samhällsekonomiska utvecklingen och dödligheten i covid-19 sett ut och utvecklats om man från början fokuserat på de multisjuka (äldre och yngre), isolerat dessa och satsat sjukvårdens pandemibekämpande och behandlande  resurser på dem men inte stängt ner samhälle och ekonomi?

SCB statistiken redovisas på region och kommun, år, månad och dag samt uppdelad på kön och ålder.

Statistik hämtas som excelfil på Scb.se 

 

Forskare kräver masstestning för ekonomins skull

28 mars 2020

Ekonomer vid Uppsala, Stockholms, Lunds, Minnesotas universitet samt Handelshögskolan i Stockholm presenterar enligt SVT sex förslag hur Sveriges ekonomi ska räddas under pandemin.

Det viktigaste är att testa alla som inte vet om de har covid-19 och därför inte kan gå till jobbet eller handla. Det skulle kunna vara värt 50 miljarder kronor, enligt rapporten. Det är av yttersta vikt enligt forskarna att så många sjuka svenskar som möjligt nu testas så de snabbare kan återgå till jobb och att handla varor och tjänster.

Ett covid-19-test kan vara dyrt och ändå vara ekonomiskt lönsamt anser forskarna som föreslår att regeringen tar hjälp av chefer från medicinteknikindustrin för att snabbt få igång storskalig produktion av både tester och skyddsutrustning för personal. Eftersom många just nu står utan arbete eller är permitterade så skulle dessa personer kunna snabbutbildas att utföra testningen.

Rapporten heter ”Six Policy Ideas for Coping with the COVID-19 Pandemic” och är på 14 sidor.

IDEA 1: Strategy for ramping up testing resources

IDEA 2: Strategies for protecting high-risk groups

IDEA 3: Profiling of deceased and intensive-care Patients

IDEA 4: Increased inefficiency in some sectors

IDEA 5: Matching mechanisms for solving coordination problems

IDEA 6: Activating the displaced workforce

Varje idé behandlas utifrån en gemensam disposition; problemet som skall lösas, en ide till lösning, hur vinster och fördelar ut samt slutligen risker och utmaningar/kostnmader.

Länk till rapporten:

https://drive.google.com/file/d/1gnWGNmIUx0QWRcdG9IB_C0ZOjD5nfw9C/view

OM ATT STÄNGA NED SAMHÄLLET OCH EKONOMIN FÖR ATT HANTERA COVID-19 PANDEMIN.

20 mars 2020

Kerstin Hessius, tredje AP-fonden och Annika Winsth, Nordea har tagit upp en diskussion kring nuvarande farliga politik för att hantera covid-19 pandemin. De varnar kraftfullt och övertygande för faran på lite längre sikt med att stänga ner samhälle och ekonomi.

Regering och myndigheter är enligt Hessius/Winsth på väg att skapa en ekonomisk härdsmälta som svensk ekonomi och världsekonomin kommer att svårt att ta sig ur och som det kommer att ta lång tid att hämta sig ifrån.  Vi kommer att få uppleva en depression vi inte sett likheten av tidigare. Företag kommer att gå i konkurs och människor förlorar allt de skapat. Det är redan  på gång i restaurangbranschen och resebranschen. Flygbolagen? Hotell? Massor av timanställda, vikarier och anställda är redan varslade och utan inkomst. Kommande arbetslöshet kommer att skapa stora personliga problem och tragedier i många familjer.

Nedstängning och än mer nedstängning är det enda journalister frågar om, aldrig vilka  konsekvenserna blir ekonomiskt och samhälleligt av olika nedstängningsåtgärder.

Man måste börja väga nedstängningens konsekvenser och kostnader samhällsekonomiskt, företagsmässigt och företagsekonomiskt, på den offentliga ekonomin, privatekonomiskt, på arbetslöshet och uppsägningar  samt på den ekonomiska tillväxten gentemot att hantera covid-19 pandemin på det som för närvarande görs. Hanteringen av covid-19 kanske måste bli mindre enögd och totalitär. Snabba och ogenomtänkta beslut premieras och stor i fokus just nu. Se bara på statsepidemiologen Anders Tegnells narcissistiska agerande utan vetenskaplig eller saklig grund, exemplet att isolera 70-åringar är talande.

Jag vet inte vad som är rätt men oroar mig för vart regering och myndigheter är på väg att föra Sverige. Vet de vad de gör och har de analyserat konsekvenserna av alla nedstängningsåtgärder? Sannolikt inte!

Boten är på väg att skapa värre problem än soten

 

Länken till deras diskussion:

https://www.di.se/ditv/hallbarhet/tredje-ap-fondens-vd-vi-maste-ut-ur-paniklaget-omedelbart/?fbclid=IwAR21tMmIlX81Mts8lbeqgEN8SgNpawH3USwtJS2CuINBXXWxzVJOXc_lJYk

 

INTRESSANT MEDICINSK FORSKARRAPPORT OM COVID-19 BEHANDLING I MEDITERRANEE-INFECTION.

20 mars 2020

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Redovisar abstract som inledning, hela artikeln med tabeller och diagram finns under länken nedan. Se särskilt figure 1 och 2 i slutet av artikeln. Allt är uppenbarligen inte hopplöst runt covid-19 behandling.

Abstract

Background

Chloroquine and hydroxychloroquine have been found to be efficient on SARS-CoV-2, and reported to be efficient in Chinese COV-19 patients. We evaluate the role of hydroxychloroquine on respiratory viral loads.

Patients and methods

French Confirmed COVID-19 patients were included in a single arm protocol from early March to March 16th, to receive 600mg of hydroxychloroquine daily and their viral load in nasopharyngeal swabs was tested daily in a hospital setting. Depending on their clinical presentation, azithromycin was added to the treatment. Untreated patients from another center and cases refusing the protocol were included as negative controls. Presence and absence of virus at Day6-post inclusion was considered the end point.

Results

Six patients were asymptomatic, 22 had upper respiratory tract infection symptoms and eight had lower respiratory tract infection symptoms.Twenty cases were treated in this study and showed a significant reduction of the viral carriage at D6-post inclusion compared to controls, and much lower average carrying duration than reported of untreated patients in the literature. Azithromycin added to hydroxychloroquine was significantly more efficient for virus elimination.

Conclusion

Despite its small sample size our survey shows that hydroxychloroquine treatment is significantly associated with viral load reduction/disappearance in COVID-19 patients and its effect is reinforced by azithromycin.

 

Länken till artikeln: https://www.mediterranee-infection.com/hydroxychloroquine-and-azithromycin-as-a-treatment-of-covid-19/


%d bloggare gillar detta: