Archive for the ‘Val 2022’ Category

HUR VEDERVÄRDIGT TOTALITÄR KAN EN SOCIALDEMOKRATISK MINISTÄR VARA?

09 augusti 2022

Morgan DDR Johansson föreslår att det fria ordet skall begränsas genom att fria svenskar skall kunna förföljas av SÄPO på bland annat twitter med obehagliga konsekvenser för deras privata liv! Var finns debatten om detta i våra stora media, i DN, i SVD , istatsrevisionen och statsradion?

Tystanden skriker! Det är tyst i Sverige, trots kommande val, som på sju dövstumsinstitut! 

– Twitter är en kloak för högerextremism, hävdar Morgan DDR Johansson. Belägg? Vilka? Vilka frågor?

– En del sociala medier är plattformar för radikalisering. Twitter till exempel är en kloak ibland – för högerextremism, rättshaverism och radikalisering, påstår Morgan DDR Johansson.

Vad menar han egentligen? Rättshaverister? Vilka då? I vilka ämnen? Högerextremism? Vad och vilka är det? Vilka debattfrågor är ”högerextrenistiska”? De som, likt undertecknad analyserar och kritiserar Morgan DDR Johansson för hans återkommande totalitära lagförslag? De som skriver om Annika Strandhälls beteende i Visby? De som påvisar Annika Strandhälls totala okunnighet om kärnkraften? De som påtalar Magdalena Anderssons kopplingar till globalisterna i World Economic Forum och Klaus Schwab? De som kritiserar klimatalarmismen? De som är tveksamma till att ta ett ”preparat” som fått ”nödgodkännande”? De som påvisar vad två miljoner muslimska migranter kostar skattebetalarna i form av högre skatter och allmänt elände som brottslighet, våldtäkter och dödskjutningar på öppen gata? De som påvisar socialdemokratiska ministrars okunnighet i frågor de är satta att sköta? De som påtalar faktalögner av utpekade och KU-prickade ministrar som Johansson och Farmanbar? De som visar på hur statstelevisionen och statsradion vinklar nyheter, utelämnar fakta, sprider fake news och distribuerar ren propaganda för Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Kort sagt: ”Högerextremism” är liktydigt med dem som är kritiskt analyserar den socialdemokratiska regeringens ministrar och politik! Simple as that!

Regeringen vill därtill skärpa vapenlagstiftningen för att kunna beslagta ”extremisters” lagliga vapen och stoppa dessa individer från att vara med i skytteföreningar. Varför? Skall man börja åsiktskontrollera och åsiktsregistrera medlemmar i skytteföreningar? Vilka skall göra det? SÄPO? EXPO?

– De här personerna ska inte ha jaktvapen eller sportskyttevapen, inte göra lumpen eller kunna bli poliser, säger Morgan DDR Johansson. De skall alltså förföljas in i det privata livet. Jägare skall kunna fråntas vapen på grund av åsikter. Lex Karl Hedin? Andra skall inte kunna bli poliser. Men muslimska islamister kan bli poliser och i uniform fortsätta sin propaganda.

Våldsamma upplopp, uppror och inbördeskriget från muslimska migranter nämns inte. Inte heller de vänsterextremistiska AFA:s flerfaldiga upplopp och våldsamheter för vilka de dömts ett flertal gånger. Dessa verkliga brottslingar lyser helt med sin frånvaro i Morgan DDR Johanssons vokabulär.

Men ingen, vare sig på den politiska vänster- eller högerkanten, skall förföljas av staten på fria media för vad de tycker, yttrar eller skriver. Däremot skall muslimer och AFA-extremister dömas enligt brottsbalken, och i förekommande fall utvisas, för verkliga våldsbrottbrott som de rutinmässigt begår. 9 av 10 som begår och döms för straffbara våldshandlingar är vänsterextrema AFA.

Yttrande- och tryckfriheten däremot skall vara total. Den amerikanska Konstitutionen är ett föredöme jämfört med de socialdemokratiska urholkningarna av den svenska Grundlagen.

Den socialdemokratiska ministären under Magdalena Andersson vandrar ledda av Morgan DDR Johansson vidare allt djupare in i en socialistisk totalitär statsapparat som förföljer meningsmotståndare och kritiker. Det är mycket illavarslande.

Den fråga vi måste börja ställa oss och empiriskt analysera är om Socialdemokratin längre är ett demokratiskt parti.

Tyvärr har Sverige, till skillnad från en del andra länder, inte en författningsdomstol som juridiskt kan hålla ministrar straffansvariga för brott mot grundlagen och hindra regeringars försök att urholka grundlagen. Brottet landsförräderi borde vidare återinföras i såväl krigs- som fredstid. Enskilda politiker och ministrar som begått landsförräderi skulle därmed kunna ställas inför rätta och dömas.

INFÖR VALET I SEPTEMBER

01 augusti 2022

PRO PRIMO

Trettiofyra (34) dödskjutningar i Sverige första halvåret 2022 främst i våra storstäder men också ute i landet. En kraftig ökning sedan samma period förra året. Trots Magdalena Andersson beryktade ”vända på alla stenar” och Morgan DDR Johanssons ”knäcka gängen”. Det muslimska påsk-upproret/inbördeskriget är att lägga till. Där myndigheter och polis backade och flydde. I det sistnämnda fallet lägger poliser och S-socialister skulden på Paludan som utövar sin rätt till demonstrations- och yttrandefrihet, inte på de våldsverkande muslimska huliganerna. Socialdemokraterna varken vill eller förmår hantera den dysfunktionella muslimska diasporan som fortsätter att växa med nya migranter. Numera Socialdemokraternas kärnväljare!

PRO SECUNDO

Pladdraren Farmanbar pladdrar vidare ända in i Konstitutionsutskottet (KU) med sina lögner/fake news om att svenska elpriser är mycket lägre än i exempelvis Frankrikes.

PRO TERTIO

Magdalena Andersson ”toppar laget” inför valet med:

Pladdraren Farmanbar från Iran som inte ens förstår konsekvenser och problem för svensken med fyra nedstängda kärnkraftverk.

Annika Strandhäll frisören som var dyngrak i Visby

Skolministern och transan Axelsson Kihlbom från Köping 

Gustafsdotter som säger sig inte veta vad svensk kultur är 

Nazist-hailaren Karkiainen från Haparanda

Erncrantz som med en s.k. ”högskolexamen” från Örebro universitet på fyra betyg ansvarar för universitet och forskning.

Morgan DDR Johansson som prickats i KU upprepade gånger för lögner om migrationen och som presenterar det ena lagförslaget efter det andra med inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna.

En orättvis betraktelse över en fullständigt lysande församling.

SOCIALDEMOKRATERNAS POLITISKA ERBJUDANDE KOMMANDE FYRA ÅR?

17 juli 2022

Fortsatt världens högsta skattetryck? Generellt kalkylerat är 75 procent av de svenska hushållens samlade inkomster (löner, bidrag, räntor, utdelningar etc.) exproprierade av stat, regioner och kommuner. Från måndag morgon till torsdag eftermiddag arbetar de svenska hushållen för att ge politiker förfogande och beslut över inkomsterna. Två timmar på torsdag och hela fredag arbetar hushållen för den samlade inkomst de själv beslutar över. Exakt så är det ställt med det svenska totala skattetrycket.

Hot om ytterligare skattehöjningar med återinförd värnskatt, ny skatt för försvarets upprustning, etc.

Fortsatta ”sossepriser” på drivmedel och el med i det närmaste 2/3 delar utgörande olika skatter. Det är dessutom moms på skatten! En konsekvens av ”sossepriserna” på drivmedel har blivit kraftigt stigande matpriser.

Riksbankens misskötsel under flera år av inflationsbekämpningen, eventuellt med grund i felaktig offentlig statistik över inflationen, har medfört kraftigt stigande inflation med åtföljande stigande räntor för hushållen.

Nedläggningen av fungerande kärnkraftverk har medfört elbrist i Sverige med skenande elpriser orsakade av att miljöpartiet styr Socialdemokraternas energipolitik.

Fortsatta skattepengar för satsningar, på i flera avseenden miljöskadliga, vindkraftverk till havs och till lands. Elbrist och expropriativa elpriser blir konsekvensen när det är kallt och vindstilla.

Ingen återuppbyggnad av miljövänlig, fungerande och effektiv – även när det inte blåser – kärnkraft.

Fortsatt förslösas flera tiotals miljarder av dina och mina skattepengar på s.k. bistånd till dysfunktionella korrupta regimer och diktaturer i bl.a. Afrika och Mellanöstern.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till globala klimatfonder och pandemifonder. De senare försörjer misskötta ekonomier i södra Europa som kan införa gratis tåg med svenska skattepengar och lägre pensionsålder.

Fortsatt hundratals miljarder i bidrag till ett globalistiskt och aktivistiskt EU och det korrupta globalistiska FN.

Fortsatt massmigration med närmare 100 000 personer per år – och 2022 ökande – av dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranter från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och lever på dina och mina skattepengar och ställer till oreda och elände. Redan nu kostar de dysfunktionella lågkognitiva muslimska migranterna minst 250 miljarder kronor per år över offentliga budgetar. Det är ingen skillnad i plånboken för dessa om man jobbar eller lever på mycket generösa bidrag. Incitamenten att söka arbete är således noll. 

Ingen återvandringspolitik!

Fortsatt folkutbyte. Från 2000 till 2021 har Sverige fått 1 602 128 nya personer med utländsk bakgrund dvs utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Malmö har redan idag en befolkning där icke svenskar är fler än etniska svenskar. Under samma period har svenskar i Sverige minskat med 28 898, dvs födda i Sverige med två svenska föräldrar.

Fortsatt islamisering av Sverige, med moskéer, minareter och böneutrop, med en diaspora med sharialagar, barnäktenskap, kriminalitet, hedersvåld, månggifte, kusingiften med degenerad avkomma och fritt vandrande ”monster”. 

Fortsatta stöd till och acceptans av rasifieringsteorier och anti-vita ideologier typ Black lives matter med ”looting and shooting”.

Fortsatta muslimska uppror och lågintensivt inbördeskrig runt diasporan.

Fortsatt PK-ideologisering av universiteten och urholkning av den vetenskapliga nivån.

Fortsatt gängkriminalitet och gängskjutningar på öppen gata.

Fortsatta gängvåldtäkter, våldtäkter av pojkar och flickor samt förnedringsrån av svenska ungdomar.

Fortsatt stöd och tillåtande av den perversa hbtqi/Pride rörelsen med hbtqi propaganda till små barn i barnomsorgen som skräckexempel

Fortsatt socialistisk politisering, feminisering och s.k. mångfaldsinkludering av statsapparaten, den djupa staten, inklusive rättsväsendet, polisen och militären.

Fortsatt socialistiskt propagandaministerium i form av SVT och SR för att indoktrinera, hjärntvätta och fördumma det svenska folket, som vi själva måste betala för via skattsedeln.

Fortsatta lagförslag som urholkar de demokratiska rättigheterna; demonstrations- och mötesfriheten, yttrande- och tryckfriheten.

Socialdemokraternas röda fanor och kampsång ”Internationalen” uttrycker deras grundläggande politiska mål:

”Båd’ stat och lagar oss förtrycka

Vi under skatter dignar ner”.

Röstar du på Socialdemokraterna eller deras stödpartier? 

Detta får du! Men, kom inte och klaga över förödelsen i Sverige efter september 2022. Du får vad du vill ha!

PS. Det andra gänget är kanske inte strukturellt mycket bättre, men den socialistiska vanskötseln av Sverige måste stoppas en gång för alla. Sedan får vi ta itu med de andra och driva dem åt rätt håll.

NU DRAR SOCIALDEMOKRATERNA IGÅNG STORA LÖGNMASKINEN – DERAS ALLRA BÄSTA GREN

04 juli 2022

Så här lätt det i Almedalen i söndags.

”Idag tas höga vinster ut ur flera friskolor”. Det lyckades partiledare Andersson skylla på ”de högerkonservativa”.  Trots att det är Socialdemokraterna som har haft regeringsmakten i åtta år. Något ansvar där?

”Om de högerkonservativa får styra blir Sverige ett annat. Ett Sverige där grupp ställs mot grupp, människa mot människa. Ett land där klyftorna växer och polariseringen ökar. Där lyxbåtarna blir fler, men skolkuratorerna färre”.

”Lyxbåtarna blir fler, skolkuratorerna färre”. Med en borgerlig regering? Påstår partiledare Andersson.

En slagkraftig paroll! Men, hur menar hon?  Det ju hon och Socialdemokraterna som haft regeringsmakten de senaste åtta åren.

Parollen är en perfekt beskrivning beskrivning av den Socialdemokratiska politiken de åtta gångna åren:  ”Lyxbåtarna har blivit fler och skolkuratorerna färre”

Har Magdalena Andersson suttit och sovit i åtta år?

Det är under den socialdemokratiska regeringen som: miljardärerna blivit fler, miljonärerna blivit fler, lyxbilar och lyxbåtar blir fler och de fattigaste pensionärerna fler och fattigare. Det är under socialdemokratisk regering som bensinpriset, matpriserna och elpriserna rusat och räntorna höjts och pressar ner medelklassen i ett fattigare liv med urholkad välfärd. Sjukvården, exempelvis antalet akutplatser, har havererat.

Till det kommer Morgan ”Stasi” Johanssons alla lagförslag och lagkomplex som urholkar de grundlagsfästa borgerliga fri- och rättigheterna på den medvetet utstakade vägen mot en socialistisk totalitär stat dominerad av muslimska huliganer och islamisering av landet.  Andelen etniska svenskar minskar systematiskt år för år med en fortgående invandring av dysfunktionella, lågkognitiva muslimer från Mellanöstern och Afrika som kommer hit och ställer till elände levandes på svenska skattebetalare.

Socialdemokraterna vill ha ”ett starkare samhälle”.  Vad de menar är en STARKARE STAT och STATSAPPARAT. En Statsapparat befolkad och styrd av socialdemokratiska politruker. Ett arbete den Socialdemokratiska maktklanen med medveten systematik bedrivit i årtionden. Idag sitter lydiga S-politruker på alla viktiga myndigheter. Politiseringen av den djupa staten är genomförd i tysthet, utan opposition eller insyn.

Syftet enligt valparollen är ”ett tryggare Sverige”! Oh yes! Det är korrekt! För den socialdemokratiska maktklanens fortsatta maktinnehav nämligen! Det är vad det handlar om.

Partikadrerna och politrukerna ute i landet bräker efter all denna dumhet som en fårskock i hagen. Det kan alla på nära håll se och höra.


%d bloggare gillar detta: