PARTILEDARDEBATTEN OCH STATSMINISTER LÖFVEN!

Som gammal seglare kunde jag inte hjälpa att jag under partiledardebatten såg framför mig metaforen en segelbåt – Sweden Yacht – som driver vind för våg med en inkompetent kapten och ett trasigt roder.

Sweden Yacht har uppenbarligen en inkompetent Kapten som varken kan läsa sjökort (saknar kunskap om den ekonomiska och sociala empirin), navigera (sätta rimliga och hållbara mål samt att navigera mot mål utan grundstötning) eller vet hur man seglar båten (hanterar löpande samhällsproblem). Istället styr kaptenen Sweden Yacht stirrandes i båtens kölvatten mumlandes om tidigare ännu värre kaptener!

Exempel:

1. Jimmy Åkesson tog upp frågan om varför migranter dömda för sexualbrott i endast ett fall av fem utvisas ur landet! En högst rimlig fråga med stort folkligt stöd! Stefan Löfven svarade – lyssna själv i efterhand på youtube – att sexualbrotten sammanhängde med att Åkesson ville ”försämra för löntagarna på arbetsmarknaden.” Löfven fortsatte med att hänvisa till metoo-rörelsen! Hur stollig får en statsminister vara? Inlägget bemöttes helt riktigt med gapskratt ifrån publiken i studion. Ingen seriös analytiker har tagit stolligheten på allvar! Jo, ett undantag finns, nämligen den allestädes sig kommenterande chefredaktören för DalaDemokraten Göran Greider! I vart fall kan vi konstatera att Stefan Löfven skapat en blivande klassiker på nätet!

2. AFTONBLADET har nu på egen hand gjort en begränsad undersökning av dömda för sexualbrott som redovisas i dagens (7.5.2018) tidning. Den bekräftar helt det Jonas P Jonasson redan visat i en grundlig undersökning av 4 000 dömda för sexualbrott. ABs undersökning kommer fram till att unga män från Afghanistan, Irak och Somalia är kraftigt överrepresenterade med 82 procent av de dömda! Så mycket för den fake news i frågan som i flera år spritts av statsminister Löfven och övrig regering! När skall regeringen ge BRÅ i uppdrag att på vetensaklig grund undersöka och analysera empirin kring detta stora och brett kända problemområde?

3. Statsministern Löfven har föreslagit en nettohöjning av pensionerna för de fattigaste pensionärerna med 600 kronor. Lite perspektiv på smulorna! Enligt offentliga uppgifter i bl a SVT är Migrationsverkets dygnsersättning, för de s.k. ensamkommande från Afghanistan, till kommunerna 1700 – 1900 kronor. Med andra ord, en afghan som nu tillåts stanna kostar per dygn tre månadsökningar på 600 kronor för en fattigpensionär. Räknat på totalen 9 000 s.k. ensamkommande afghaner under ett år med en kostnad på 1 800 kronor per dygn (ger en kostnad på 5 913 000 kronor per år) vilket motsvarar en höjning med ytterligare 1 800 kronor per månad för 273 750 (tvåhundrasjuttiotre tusen sjuhundrafemtio) fattigpensionärer i ett år. Så bör man se statsminister Löfvens förslag om att låta 9 000 s.k. ensamkommande afghaner stanna på tillfälligt uppehållstillstånd i ett år givet att de påbörjar gymnasiestudier!


%d bloggare gillar detta: