OM IDEOLOGI OCH PRAKTIK – Islam och islamister.

Många hävdar uppenbarligen att det finns en tydligt urskiljbar skiljelinje mellan islam/muslimer och islamister. Det senare är de onda och de förra de goda.

Nåja! Låt oss undersöka saken en liten stund!

Ståndpunkten om att separera onda och goda delar i en ideologi/religion känns igen ifrån andra liknande sammanhang.

Stalins Gulag var och är en integrerad och logisk del av marxism/kommunism/socialism. Under en period på 1960-/70-talet var det populärt att skilja på den goda marxismen/kommunismen/socialismen och den onda praktiken i Sovjetunionen. Sanningen är självfallet att Sovjetunionen, Kuba, Nordkorea m.fl. alla är sprungna och vuxna ur den marxistiska / kommunistiska / socialistiska myllan. Vad mera är, logiska slutstationer för de totalitära inslag som finns redan i grundläran hos Karl Marx, exempelvis proletariatets diktatur. Den marxistiska teorin har sedan ”utvecklats” och blivit extremt våldsinriktad av mördarna Lenin, Stalin och Mao Tse Tung.

Detsamma gäller också terrororganisationerna Svarta september, Rote Arméfraktion, Lotta Continua, Svarta Pantrarna (som senare blev en gangsterorganisation) m fl. marxistiska terrororganisationer under det slutande 1960-talet och det begynnande 1970-talet. Likaledes logiska utskott ur grundläran!

Detta ville vi inte erkänna. Jag vet, ty jag var tyvärr med, som ledande ideologisk kamrat som redaktör i Marxistiskt Forum. Jag vaknade dock ganska snart upp till medvetande om hur feltänkt ”marxologin” i alla dess varianter var och är!

Dock helt förvillad var jag inte. Under en aktuell period i Uppsala fick jag höra rykten om att en s.k. kamrat gömde en i Sverige flyktig medlem av Rote Arméfraktion. Jag började förhöra mig lite mer men sagesmannen ville inte nämna vem det var som gömde denne RAF-terrorist. Han anade att jag  ogillade detta kraftigt och vek undan. Jag hade självfallet – det var jag helt på det klara med – gått till Säpo angivit både RAF-terroristen och den s.k. kamrat som gömde honom! Det jag ångrar idag är att jag inte gick hem till de s.k. kamrater som jag misstänkte och kollade vem det var som huserade RAF-terroristen! Detta hade känts utmärkt idag att ha satt dit dem båda!

Detsamma gäller kristna fundamentalister som läser och tolkar Bibeln som om den var (verbalinspirerat) skriven direkt av Gud. Så är naturligtvis inte fallet. Bibeln är skriven av människor under loppet av 3-4000 år. Den har varit föremål för beslut och tolkningar vid Kyrkomöten vid flera tillfällen liksom beslut om vilka delar som skall ingå. De s.k. apokryferna är delar som man beslutat inte skall ingå bland Bibelns olika böcker. Riktningar inom kristendomen har av olika Kyrkomöten bannlysts, uteslutits och förföljts i olika omgångar. Jag avstår från att redogöra för allt detta (Kyrkomöten, tolkningar, riktningar) här eftersom det för alldeles för långt. Gamla Testamentets böcker (GT) måste t.ex. läsas med enorm urskillning och kritisk distans, reflektion och kunskap om det historiska förutsättningarna. Som troende kristen, med sympatier för jesuiternas fader Ignatius av Loyola och hans retreatmetoder, försöker jag verkligen göra det. Detta avståndstagande visavi vissa av GT:s böcker är långt ifrån okontroversiell i kristna sammanhang. Jersu logia står i centrum för mig inte kyrkan som organisation och auktoritet! Det är den enda intellektuellt hederliga hållningen för mig.

Min poäng med denna diskurs är kort och gott följande: Gud gav oss ett intellekt och ett förstånd för att vi skall använda det!

Det gäller också distinktionen muslimer och islamism/islamister. Islamister/islamism kommer ur den djupa muslimska myllan och bygger vidare på den. Islamismen/islamister är historiskt en integrerad del av islam men är också det logiska fullföljande av den muslimska religionen. Man kan för att förklara det begripligt använda liknelsen med ett träd! Islam är trädet och islamism / islamister är huvudgrenar! Den historiskt förankrade dödliga motsättningen mellan shiamuslimer och sunnimuslimer ingår i en krigisk tradition. Dessa politiskt krigiska delar fanns från början med Muhammed som inte drog sig för att med svärd o krigare övertyga och omvända otrogna och som också kraftfullt segrande hävdade sin linje! Således steget från religionen islam till militär och politisk islamism / islamister togs redan av profeten Muhammed! Så har det fortsatt i 1400 år och mer än 700 krig senare fullföljs detta än idag! Läs Koranen, se helheten, historien och sammanhangen! Islam är inte den fredens och fridens religion som vissa hävdar! Islam är och har alltid varit en krigar religion. T.o.m. de av daesh praktiserade grymheterna, fördrivningarna, tortyren, våldtäkterna och pedofilin finns i de tidigare krigen. Det är inget nytt inslag utan ett fullföljande av traditionen! Det började – som sagts – redan med Muhammed!

Det är begripligt och mänskligt förståeligt att man inte vill/kan se åt vilket håll den egna ideologin/religionen kan föra en om man låter bokstavstroende och fanatisk läsning av skrifterna styra. Mina egna erfarenheter har vaccinerat mig mot att svära på någon ideologi eller religion utan ifrågasättande och kritisk distans!

Ovan nämnda yttringar av bokstavstro och okunskap i kombination med bristande intellektuell analys är alla lika avskyvärda vare sig de heter marxism/kommunism/socialism, kristen fundamentalism eller muslimsk fundamentalism. Individualpsykologiskt kan man sannolikt förklara bokstavsläsningar med behov av något fast och säkert att hålla sig till, annars svajar tillvaron. Det är sannolikt också uttryck för rädsla. Rädsla för att tillvaron inte är enkel och okomplicerad. Jag har mött detta så många gånger i diskussioner. Oviljan att acceptera och se de egna idiosynkrasierna. Desto viktigare att hela tiden förhålla sig kritiskt till vad som sägs och hävdas av de övertygade majoriteterna (idag bl. a den vulgära PK-maffian) i vilket sammanhang de än förekommer, i synnerhet i politiken.

Det är också bakgrunden till att jag driver teser. Tesdrivande är helt enkelt en god pedagogisk princip! Det lärde jag mig en gång för länge sedan av Herbert Tingsten. Möjligen kan man få läsaren att en stund fundera över de egna ”självklara” ståndpunkterna. Poängen är att man måste våga börja analysen, kritiken och diskursen i den ideologi/religion/övertygelse man själv tror på. Grunderna för vantron och vansinnet finns redan där. Fröet kan vara sått!

Tillägg.

Det finns genom historien många krig med kristna förtecken och/eller överlagringar. Vi kan ju nämna Trettioåriga kriget mellan protestanter och katoliker men som naturligtvis i sin grund handlade om makt och inflytande i Europa med vår egen store kung Gustav II Adolf som en viktig aktör! Krigen på Irland i nutid överlagras av protestantiska och katolska övertoner men som också har tydliga sociala och politiska grunder.
I den äldre historien finns många krig där det Katolska påveväldet (med egna maktambitioner) i koalition med olika världsliga maktstrukturer med brutala medel slagit ner folkligt grundade heresier! Dessa olika folkligt förankrade kristna trosvarianter utgjorde ett hot mot den Katolska kyrkans totala maktdominans under många århundraden!
Det jag i all enkelhet hävdar här är att de muslimska krigen i dominerande antal fall kommit att handla om att med svärd och krigare sprida islam som religion och skapa ett Kalifat. Vid två tillfällen 1521 och 1683 (om jag minns rätt) stod de i praktiken utanför Wiens portar! Dessa islamistiska expansionssträvanden pågår än idag! Det är därför så oändligt viktigt att se historien, den religiöst ideologiska bakgrunden samt att granska, analysera och agera på det vi ser av exempelvis det Muslimska brödraskapet i Sverige, moskébyggen finansierade av Saudiarabien, mm.
Varför och med vilka syften sker detta

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: