DON´T GO SOFT ON RUSSIA

INLEDNING

Jag har svårt att förstå utgångspunkter och geo-politiska överväganden bakom delar av diskussionen kring Rysslands och president Vladimir Putins traditionellt nationella ambitioner. ”Förståelsen” och ”ursäktandet” av den expansionistiska politiken emot de forna vasallstaterna och Ukraina, med delar under rysk ockupation, är obegripliga. Argumenten påminner om ståndpunkter som kommunister och ledande SAP-socialister ofta intagit visavi Ryssland. Är det ännu en variant av den vänsterdominerade ”tredje ståndpunkten”?

Jag skall beskriva de bevekelser och historiska erfarenheter som ligger till grund för min djupa skepsis och oro inför president Vladimir Putins och Rysslands agerande, utan att jag för den skull svär oreserverat och okritiskt på USA:s och NATO:s Europa- och Rysslandspolitik.

SOCIALDEMOKRATIN OCH SPIONERNA

En ohemul misstanke. Hade Stig Wennerström hållhakar på regeringen Erlander och/eller ledande partiföreträdare? Han kom ut efter 10 år (!), efter en formell dom på livstid, varav de sista åren på öppen anstalt. En överklassofficer och gentleman. Hur skall denna i praktiken extremt milda dom förstås och förklaras om inte någon hållhake eller överenskommelse finns i bakgrunden? Vidare, varför har de svenska spioner, utöver ”Örnen hög militär” dvs Stig Wennerström, under KGB:s täcknamn ”Solstickan” och ”Getingen”, ”höga svenska diplomater”, som redan 1956 beskrevs av en avhoppad KGB-agent Vladimir Petrov, aldrig officiellt avslöjats? De personer nära statsledningen som Petrov varnade för har inte offentliggjorts även om exempelvis Östen Unden enligt uppgifter informerades och personerna förflyttades från ambassaden i Moskva. De har därefter kunnat fortsätta sina diplomatiska karriärer. Diplomaten Bo Theutenberg pekar i sina dagböcker från Utrikesförvaltningen ut de sannolika personerna. ”Getingen” och ”Solstickan” var höga kända svenska diplomater, med partibok. ”Getingen” pekas ut av Bo Theutenberg men också av Otto Danielsson som Sverker Åström och ”Solstickan” som Rolf Sohlman.

RYSSLANDS VASALLSTATER

Fråga befolkningen i de tidigare förslavade vasallstaterna Estland, Lettland, Litauen, Polen, östra delen av nuvarande Förbundsrepubliken Tyskland, Rumänien, Ungern Tjeckoslovakien etcetera vad de tycker om Rysslands pågående nationalistiska expansionsambitioner och planer. 

Vad som händer i och runt Ukraina, som redan förlorat delar av landet till en angripande militärstat Ryssland, berör alla i Europa.

Det innebär inte att jag friskriver mig från vad USA under den senildementa presidenten Joe Biden hittar på. Han är lika obehagligt oberäknelig och farlig som någonsin Hillary Clinton och krigshetsaren och Fredspristagaren Barack Obama. USA:s senildemente president Joe Biden är så obalanserad att Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är missnöjd med Joe Biden och ber honom ”lugna ner sig”.

Huvudmotsättningen geopolitiskt i Europa går mellan väst å ena sidan och Ryssland å den andra, i samverkan/samarbete med Kina kan man tillägga.

SVERIGE

Sverige har alltsedan medeltidens senare del genom århundradena haft militära konflikter om makt och inflytande i Östersjöområdet med Ryssland. Sedan må Ryssland ha varit ett tsardöme, en kommunistisk stat eller en autokratisk stat med totalitära drag under den närmast enväldige presidenten Vladimir Putin.

Var Vladimir Putin står ideologiskt vet jag inte. Jag misstänker att han är i huvudsak ideologibefriad och endast fokuserar på makten och Rysslands expansion. Han är traditionell rysk nationalist.

Sverige gör helt rätt i att nära bevaka och löpande följa Ryssland politiskt och att förbereda landet för alla eventualiteter. Faran för aggression/intervention/anfall är idag inte alls överhängande på något sätt. T.o.m. Estland menar att vi inte har anledning att känna oro för militär intervention.

Det ligger i korten på kort och medellång sikt. Men att aktivt och systematiskt öva militärt med hela Försvarsmakten är korrekt politik. Att förstärka den militära närvaron på Gotland är korrekt nationellt och geopolitiskt. 

Sverige har tyvärr alltsedan ”landsförrädaren” Fredrik Reinfeldt, i sinom tid kommer han att dömas för sina brott, rustat ner försvaret under parollen att ”Försvaret är ett särintresse”.  Den moderata statsministern Fredrik Reinfeldt påbörjade helt enkelt en avväpning av Sverige militärt. I vilka syften fördes den politiken? Försvarsutgifterna har dock numera ökat med ca 30 miljarder vilket är långt ifrån tillräckligt. Sverige behöver satsa minst 100 miljarder ytterligare på försvaret till lands, till sjöss och i luften.

USA är fortfarande den starkaste och teknologiskt mest utvecklade nationen i världen. Men, USA är en supermakt på nedgång och i successivt sönderfall och kommer på längre sikt inte att kunna/förmå/ha styrkan att agera världspolis. Den nedåtgående utvecklingen förstärks och accelereras av att man har en president Joe Biden som uppenbarligen är på väg in i senildemens. Klarar han ens de fyra år? Ryssland under president Vladimir Putin är samtidigt på uppgång ekonomiskt, geo-politiskt och militärt, utifrån en stark rysk nationalism. Kina växer i än högre grad fram som en supermakt som enligt president Xi Jin Ping runt 2035 har ambitionen att vara på samma nivå som USA ekonomiskt och militärt.

RUSTA UPP FÖRSVARET

Sverige behöver kommande 10 – 15 år göra ordentliga satsningar på ett eget starkt försvar i luften, till sjöss och till lands. Vi skall samverka med andra. Inte minst bör Sverige samarbeta med Finland liksom fortsatt samverkan, utan medlemskap, med NATO. 

För Sveriges del skall vi fortsätta att utveckla ett nära militärt samarbete med Finland. Glöm aldrig de tappra skickliga finska soldater som i fyra krig under 1900-talet försvarade landet och lyckades bibehålla landets självständighet gentemot de ryska stalinistiska horderna beväpnade med amerikanska vapen som skeppades in via Murmanskbanan. Sverige slapp därmed Stalinistiska kommunistarméer beväpnade med amerikanska vapen vid gränsen längs Torne älv. En viktig finsk krigsinsats för Sveriges säkerhet. Kanske en av de viktigaste i Sveriges historia.

När Sverige avskaffade den allmänna värnplikten, i sig ett de facto förräderi emot svenska folket, var Finlands kommentar följande: ”Ni behöver inga soldater ni har ju oss”. En sanning par preference. Finland har alltid tagit första stöten när Ryssland marscherat militärt.

Sverige skall behålla den i princip alliansfria neutralitetspolitiken som tjänat Sverige väl men samarbeta med NATO på relevanta områden inklusive samövningar i arktisk miljö. Men, Sverige skall inte gå med som medlemmar i NATO även om det tyvärr är en politik i linje med vad president Vladimir Putin och Ryssland fräckt och maktpolitiskt uttalar som önskemål.

Att i denna analys föra in migrationen kan i förstone förefalla märkligt. Men Sverige har redan världens högsta skattetryck. Normalt är utrymmet för skattehöjningar uttömda vilket inte SAP-socialisterna inser. Därför måste vi hitta stora skatteminskningar. Det finns tre områden för rejäla kostnadsminskningar, migrationen, klimatalarmismens alla fondavsättningar och bidrag och den nuvarande Corona hysterin med åtföljande avsättningar till EU-fonder, bortskänkande av vaccin etc.

För att ha råd med stora försvarsatsningar måste migrationen av dysfunktionella och skatteförsörjda migranter från Mellanöstern och Afrika stoppas helt. Sverige måste också tvinga fram en fullständig ÅTERVANDRING av de som redan kommit hit. Beviljade medborgarskap bör återtas och de som inte beviljats medborgarskap skall skickas tillbaka. Radikalt men nödvändigt och lönsamt.

När Sverige inleder en radikal återvandringspolitik av den muslimska dysfunktionella diasporan kan landets skattebetalare spara enorma summor. Kostnaden för den muslimska diasporan i Sverige är över offentliga budgetar minst 250 miljarder varje år. Dessa skattemiljarder skulle räcka långt för att stärka Sveriges försvarsmakts alla grenar.

En gång i tiden hade Sverige, vi talar om femtiotalet och det begynnande sextiotalet, världens fjärde största flygvapen med avancerade och ledande egenutvecklade stridsflygplan från J29 Tunnan, A32 Lansen, Saab 37 Viggen fram till JAS 39 Gripen och nu det nya fantastiska JAS 39 Gripen E.

FRIA VASALLSTATER

När muren föll i november 1989 blev de ryska vasallstaterna fria. Dessa folk hade i nästan femtio år levt under förtryck och ryska bajonetter. Dessa östeuropeiska folk vet in på bara skinnet vad det innebär att var styrda från Moskva. Dit vill folken inte igen! Inte under några omständigheter! Om dessa nationer idag gör bedömningen att en anslutning till NATO bidrar till ökad geo-politisk, militär och politisk självständighet, so be it. Det är en bedömning de som fria stater har all tänkbar politisk, stats- och folkrättslig rätt att göra på egen hand utan påtryckningar eller inblandningar från andra stater. De gör sannolikt en korrekt bedömning även med hänsyn tagen till alla inadvertenser och tveksamheter inför USA:s och NATOS politiska agerande som inte präglats av genomtänkt diplomatisk skicklighet i närtid. Sveriges utrikesminister Ann Linde har tyvärr visat att hon inte är situationen vuxen utan har halkat intellektuellt i flera uttalanden.

Vladimir Putin är den geo-politiskt, militärt och expansionistiskt logiska fortsättningen på Ryssland traditionella politik inkluderande det kommunistiska Sovjetunionens. And that´s that.

”LANDSFÖRRÄDISKA” HISTORISKA STRÖMNINGAR I VÄST.

Det sorgliga idag är att kommunistpartierna i väst kommit undan sin landsförrädiska politik under hela den kommunistiska eran och i synnerhet under Stalin eran då hans expansionistiska och militära globala krigspolitik hyllades i Sverige men allra värst av kommunistpartiet i Frankrike. Det franska kommunistpartiet var i praktiken den Sovjetiska politbyråns förlängda arm i Europa. De kommunistiska partierna och de s.k. broderfolken i de förslavade vasallstaterna var styrda från Moskva. Kommunistpartierna i det fria Europa styrdes och organiserades via Komintern. Det svenska kommunistpartiet SKP:s ryggböjlighet och förräderi visavi Stalin och Sovjetunionen långt in i modern tid har beskrivits och analyserats många gånger. Svenska kommunister och SAP-socialisters förhållande till DDR är också en fråga som borde utredas, beskrivas och analyseras i detalj också på personnivå. Både SKP och SAP besökte ofta DDR för studier och inspiration. Vad hände vid dessa besök? Värvningar?

I Spanien försökte Stalin via de spanska kommunisterna infiltrera och styra regeringssidans agerande och politik. Vad handlade detta medvetna agerande om? Det handlade om att Stalin önskade skapa en kommunistregim mitt i Europa. En våt dröm för en totalitär kommunistledare. Konskevenseran för demokratierna i Europa av ett sådant utfall är bokstavligen oöverblickbara. Winston Churchill insåg/förutsåg, under ett klarsynt ögonblick i det permanenta Champagneruset, Stalins ambitioner och att det var en verkligt farlig politisk realitet och avstod medvetet från att stödja regeringssidan. Försöket att sprida proletariatets diktatur och göra det spanska folket till ett kommunistiskt ”broderfolk” misslyckades av bland annat det skälet. Svenska frivilliga kommunister och socialister reste till Spanien för att slåss med regeringssidan i den ”Internationella brigaden”. De har i olika sammanhang hyllats i böcker och program av allehanda kommunistmedlöpare i Sverige. De borde i stället kommas ihåg för vad de var. Förrädare emot allt vad Europas demokratiska intressen heter. Generalissimus Francisco Franco och republikanerna vann bland annat efter stöd med vapen och flyg från Tyskland till båtnad för hela Europa. I efterhand kan vi se att den hårdföre generalen gjorde de europeiska folken en stor frihetstjänst. Spaniens senare närmast fascistiska utveckling under generalissimus Francisco Franco är en annan historia.

Traditionellt har Sovjetunionen och Ryssland agerat i Västeuropa via socialister och kommunister som drivit geo-politiska linjer som gynnat Ryssland. Tredje ståndpunkten i Sverige är ett flagrant exempel på just följsamhet emot Ryssland. Tredje ståndpunkten innebar att SAP-socialister och kommunister och deras liberala medlöpare inte ville ta ställning för vare sig Sovjetunionens diktatureller USA och den fria världen under det kalla kriget.

Stockholmsappellen (Initierades och organiserades av Ryssland?) om kärnvapenfria zoner har samma inriktning och som SAP-socialister naturligtvis anslutit sig till. Ryssland som dominerande kärnvapenmakt i Europa garanterade makt och inflytande under Nikita Chrusjtjov och möjliggjorde under 1960-talet utpressningspolitik i Tyskland och Berlin och i andra globala sammanhang.

SVENSKT KÄRNVAPEN

Kommunister, socialister och vänsterfolk med den socialdemokratiska kvinnorörelsen i spetsen – se där feministernas förrädiska och ryssböjliga bidrag – satte stop för utvecklande av att svenskt kärnvapen som kunnat användas i små taktiska kärnstridsspetsar. Det hade varit ett mycket kraftigt ”avhållande” vapen i händelse av militär konflikt med Ryssland. No wonder, att Ryssland vill och ville att Sverige skall ingå i en kärnvapenfri zon. SAP-socialisterna med hjälp av kommunister, kvinnoförbund och liberala medlöpare gick de facto i Rysslands fälla och tillgodosåg medvetet Rysslands strategiska geopolitiska intressen, inkluderar Stockholmsappellen. Tage Erlander satte ”partiets intressen” (ville inte riskera att ”partiet” splittrades) inte Sveriges främst och vek ner sig trots att militären och breda politiska krafter –också inom socialdemokratin – ville hålla forskning, utveckling och möjligheter fortsatt öppna för ett svenskt kärnvapen.

SAMMANFATTNING

Sverige får inte vara naivt inför Ryssland. Vi får inte åter hamna i den socialdemokratiska ursäktande parollen ”vi såg det inte komma”. Politiska landsförrädare som Fredrik Reinfeldt och landsförrädiska spioner som Wennerström, ”Getingen” och ”Solstickan” har kommit lindrigt undan. Stig Bergling, närmast en lite töntig person, hanterades betydligt hårdare med drygt tre år i isolering men slapp också ut till sist.  By the way, varför har Sverige tagit bort dödstraffet för allvarligt landsförräderi?

Någon ”tredje ståndpunkt” – oavsett vem som hävdar uppfattningen – skall vi inte tolerera i detta läge! Rysslands aggressiva och expansionistiska nationalism utgör på kort och medellång sikt inget stort hot. Men Sverige måste förbereda sig på Rysslands ambitioner och politik på längre sikt. Det går inte att undvika att se vid en geo-politisk analys att hoten är reella mot både Baltikum, Finland och därmed Sverige. En ”finlandisering” av Finland och Sverige vill vi inte erfara igen. Det har vi sett nog av under 1950- och 1960-talet!

Ett svar to “DON´T GO SOFT ON RUSSIA”

  1. Lars Tyskling Says:

    Jag håller i huvudsak med. En liten fundering bara. Jag läste nyligen en artikel om Ryssland där det påstod att landet har svåra inre problem och har länge gått knackigt ekonomiskt. Landet är fattigt jämfört med väst och har en minskande befolkning. Den ledande klassen lever farligt på sikt. Staten får i stort sina inkomster från råvaruförsäljning. De ryska varorna i övrigt är väl inga försäljningssuccéer i väst. Nu har Ryssland kokat ihop sig med skurkstaten Kina vilket ger en fördel. Frågan är väl bara hur långt Kina vill gå i det fallet. Hur som helst så ska vi vara vaksamma, se om vårt hus och hålla rent mot förrädarna och de nyttiga idioterna. det borde inte vara svårt rent kommunikativt då några argument av värde inte produceras från det hållet. Det jag hittills läst är allmänt hållna floskler och helt felaktiga påståenden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: